Trafikale- og prissatte virkninger. Vedleggsrapport

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Trafikale- og prissatte virkninger. Vedleggsrapport"

Transkript

1 Trafikale- og prissatte virkninger Vedleggsrapport KVU Buskerudbypakke 2 VEDLEGG Februar 213 1

2

3 Statens vegvesen region sør KVU Buskerudbyen trafikale- og prissatte virkninger Vedleggsrapport Oppdragsnr

4 FORORD Vedlegg til delrapport KVU Buskerudbyen trafikaleog prissatte virkninger Anvin LA Anvin Dato Beskrivelse Utarbeide Fagkontroll Godkjent 2 1. KVU BUSKERUDBYEN TRAFIKALE- OG PRISSATTE KONSEKVENSER

5 FORORD Forord Buskerudbyen omfatter kommunene Drammen, Lier, Nedre Eiker, Øvre Eiker og Kongsberg. Norconsult har vært engasjert av Statens vegvesen Region sør for å bistå med beregning av trafikaleog prissatte virkninger av tiltakspakker i Buskerudbyen. Dette er en del av arbeidet med KVU Buskerudbypakke 2. Inger Kammerud og Hæge H. Skjæveland har vært kontaktpersoner for prosjektet. Dette dokumentet inneholder vedleggene til delrapport om analysen av de trafikale- og prissatte virkningene av tiltakspakker i KVU Buskerudbypakke 2. Anita Vingan har vært oppdragsleder for Norconsult AS. Sandvika Februar 213 KVU BUSKERUDBYEN TRAFIKALE- OG PRISSATTE VIRKNINGER 3

6 FORORD 4 KVU BUSKERUDBYEN TRAFIKALE- OG PRISSATTE KONSEKVENSER

7 INNHOLD Innhold FORORD... 3 INNHOLD... 5 VEDLEGG 1 KODING AV BILKONSEPT FASE VEDLEGG 2 KODING AV KOLLEKTIV... 7 VEDLEGG 3 PLOTT... 8 VEDLEGG 4 INVESTERINGSKOSTNADER... 9 VEDLEGG 5 UTSKRIFT FRA EFFEKT KVU BUSKERUDBYEN TRAFIKALE- OG PRISSATTE VIRKNINGER 5

8 VEDLEGG 1 KODING AV BILKONSEPT FASE 1-3 Vedlegg 1 Koding av bilkonsept fase KVU BUSKERUDBYEN TRAFIKALE- OG PRISSATTE KONSEKVENSER

9 Koding av bilkonsept fase 1,2 og 3

10 Koding av bilkonsept fase 1,2 og GoBra, Anvin Rev. Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Anvin Anvin n\512\3\512331\5 arbeidsdokumenter\arbeidsnotat - koding av bilkonsept fase 1.docx Side 2 av 24

11 Koding av bilkonsept fase 1,2 og 3 Innhold 1 Innledning Fase A1 E134 Damåsen Saggrenda A2 Rv23 Dagslett Linnes A3 E134 nytt løp Strømsøtunnelen A6 Forbindelse E134 Hokksund Jernbanestasjon Fase A4 Rv23 Linnes E18 med forbindelse til Lierstranda A5 Vegforbindelse fra Sundland til Sentrumsringen Fase A7 E134 4-felt forbi Mjøndalen A8 Ny bru Mjøndalen Krokstadelva A9 Rv35 Hokksund Åmot A1 E134 4-felt Hokksund Damåsen A11 4-felt Steinberg Langebru/Hokksund Koding av tiltakene i NTM 24 n\512\3\512331\5 arbeidsdokumenter\arbeidsnotat - koding av bilkonsept fase 1.docx Side 3 av 24

12 1 Innledning Arbeidsnotatet inneholder dokumentasjon av de tiltak som er kodet i de ulike fasene av bilkonseptet. Arbeidsnotat - Koding av bilkonsept fase 1.docx

13 FASE A1 E134 Damåsen Saggrenda Figur 1 - Prosjektet E134 Damåsen-Saggrenda (KildeSVV) Nye noder Nye lenker Arbeidsnotat - Koding av bilkonsept fase 1.docx

14 Endrer eksisterende linje til kollektivlinje Endrer fra lenketype 3 til 1 på Endrer lenketype fra 1 til 2 på Tidligere E134, se figur under. Arbeidsnotat - Koding av bilkonsept fase 1.docx

15 Før Etter Arbeidsnotat - Koding av bilkonsept fase 1.docx

16 2.1.2 A2 Rv23 Dagslett Linnes Ny lenke Arbeidsnotat - Koding av bilkonsept fase 1.docx

17 2.1.3 A3 E134 nytt løp Strømsøtunnelen Strekning L= ligger inne med Cap.index=1. Ingen endring. Strekning L= ligger inne med Cap.index=12. Endrer denne til Cap.index=1 og hastighet fra 7 til 8. Cap.index=1 Kapasitet døgn=4.. Fri flyt hastighet=9 Cap.index=12 Kapasitet døgn=18.. Fri flyt hastighet=7 Arbeidsnotat - Koding av bilkonsept fase 1.docx

18 2.1.4 A6 Forbindelse E134 Hokksund Jernbanestasjon ".. ny veglenke mellom rundkjøringen på Sundmoen og Rådhusgata i Hokksund. Det vil bli en del av lokalvegnettet, og kommer i tillegg til de eksisterende vegene, dvs. den er et supplement ikke en erstatning. Ingen av de andre vegene skal fjernes som følge av denne vegen. Det er tenkt at denne vegen blant annet skal brukes som atkomst til kollektivknutepunktet " Figur 2 - Forbindelse rundkjøring Sundmoen til Rådhusgata i Hokksund (nærmest mulig togstasjon) Nye lenker (veglenke) (ganglenke til togstasjon) Figur 3 - Nye lenker i modell Arbeidsnotat - Koding av bilkonsept fase 1.docx

19 2.2 FASE A4 Rv23 Linnes E18 med forbindelse til Lierstranda Figur 4 -Rv23 Linnes-E18 med forbindelser til Lierstranda Nye noder Nye leker Splitter lenke L= til Eksisterende lenke L= gjøres om til kollektivlenke Arbeidsnotat - Koding av bilkonsept fase 1.docx

20 Koding av bilkonsept fase 1,2 og 3 Arbeidsnotat - Koding av bilkonsept fase 1.docx

21 Koding av bilkonsept fase 1,2 og A5 Vegforbindelse fra Sundland til Sentrumsringen Nye lenker (veglenke) (veglenke) (sonetilknytning) Nye noder Arbeidsnotat - Koding av bilkonsept fase 1.docx

22 Koding av bilkonsept fase 1,2 og 3 Arbeidsnotat - Koding av bilkonsept fase 1.docx

23 Koding av bilkonsept fase 1,2 og FASE A7 E134 4-felt forbi Mjøndalen Ny node Nye lenker Arbeidsnotat - Koding av bilkonsept fase 1.docx

24 Koding av bilkonsept fase 1,2 og 3 Arbeidsnotat - Koding av bilkonsept fase 1.docx

25 Koding av bilkonsept fase 1,2 og A8 Ny bru Mjøndalen Krokstadelva Arbeidsnotat - Koding av bilkonsept fase 1.docx

26 Koding av bilkonsept fase 1,2 og 3 Endrer lenke L= Fra Cap.index=6 og hastighet=25 Til Capindex=8 og hastighet=6 Arbeidsnotat - Koding av bilkonsept fase 1.docx

27 Koding av bilkonsept fase 1,2 og A9 Rv35 Hokksund Åmot Arbeidsnotat - Koding av bilkonsept fase 1.docx

28 Koding av bilkonsept fase 1,2 og 3 Arbeidsnotat - Koding av bilkonsept fase 1.docx

29 Koding av bilkonsept fase 1,2 og 3 Figur 5 - Gul markert strekning viser strekningen det gjøres endringer på Endrer hastighet og cap.index Fra Til Arbeidsnotat - Koding av bilkonsept fase 1.docx

30 Koding av bilkonsept fase 1,2 og A1 E134 4-felt Hokksund Damåsen Figur 6 - Stiplet linje viser strekningen som endres Endrer cap.index og hastighet Før Etter Arbeidsnotat - Koding av bilkonsept fase 1.docx

31 Koding av bilkonsept fase 1,2 og A11 4-felt Steinberg Langebru/Hokksund Utvidelse til 4 felt langs eksisterende E134 (dom S9, fart 1), mellom node (Hokksund/Langebru) og (Steinberg). Lenkene f capind1 og hastighet 1. Før Etter Arbeidsnotat - Koding av bilkonsept fase 1.docx

32 Koding av bilkonsept fase 1,2 og Koding av tiltakene i NTM c E134 Damåsen - Saggrenda a abplg a abplg c c Rv23 Dagslett - Linnes a abplg a abplg c c E134 4-felt forbi Mjøndalen a abplg a abplg c c Rv35 Hokksund - Åmot c Endrer hastighet til 99 på lenkene c c c c E134 4-felt Hokksund-Damåsen c Endrer hastighet til 99 og 2 felt på følgende lenker c c c c c c c c c E134 4 felt Hokksund-Steinberg c Endrer hastighet til 99 og 2 felt på følgende lenker c c Arbeidsnotat - Koding av bilkonsept fase 1.docx

33 VEDLEGG 2 KODING AV KOLLEKTIV Vedlegg 2 Koding av kollektiv Frekvens 21 Frekvens Utbedringskonsept Frekvens Kollektivkonsept fase2 Frekvens Kollektivkonsept fase3 2 Sykehuset _Sande jbs 6 3 lik lav Uendret 7 Sande jbs _Sykehuset 4 3 lik lav Uendret 24 sheim-drammen 12 Uendret Uendret 26 Mj ndalen-kongsberg 6 Uendret Uendret 27 Lierbyen-Sylling Lierbyen-Drammen Drammen-Sµtre 6 Uendret Uendret 7 Drammen-Sylling 6 Uendret Uendret 71 Sylling-lierbyen Sylling sk- verskoge 12 Uendret Uendret 73 Kanada ring-sylling Drammen-Lierskogen Drammen -Mj ndalen Drammen-Mj ndalen Mj ndalen-hagatjern Mj ndalen-hovjordet Bragernes-Mehlen Str tvet-tolerud Drammen-Gulskogen S Underlia-Austad skog Hokksund-Skotselv Hokksund-Sundet Kongsberg-Krekling Kongsberg-Jondalen Kongsberg-Sigdal Kongsberg-Heistadmoe 3 Uendret Uendret 135 Kongsberg-Svarstad Kongsberg-Veungdalsk Sµtre-Drammen 4 Uendret Uendret 437 Drammen-Sylling 6 Uendret Uendret 438 Lierskogen-Drammen Oslo-Kberg-Rjukan 12 Uendret Uendret 449 Drammen- mot 6 Uendret Uendret 451 Kongsberg jb-r dberg Drammen-Dal 3 og stopp på Brakerøya utg 6. Lier flyttes til Lierstranda 1531 Eidsvoll-Kongsberg 6 Lier flyttes til Lierstranda og stopp på Brakerøya utg 3. Forkorting Kongsberg-Darbu, stopp K-D-V-H. 1 min redusert kjøretid. Teknologiparken legges inn, +4 min Kongsberg-Eidsvoll 6 Lier flyttes til Lierstranda og stopp på Brakerøya utg 3. Forkorting Kongsberg-Darbu, stopp K-D-V-H. 1 min redusert kjøretid. Teknologiparken legges inn, +4 min Hokksund-Dal/Kongsberg-Dal Ny rute, Dal-Drammen-Dal + stoppmønster fra Kongsberg-Eidsvoll-K fram til Hokksund, frekvens 6. Lier flyttes til Lierstranda og stopp på Brakerøya utg 3. Forkorting Kongsberg-Darbu, stopp K-D-V-H. 1 min redusert kjøretid. Teknologiparken legges inn, +4 min. Forlenges til Kongsberg Ny rute, Dal-Drammen-Dal + stoppmønster fra Kongsberg-Eidsvoll-K fram til Hokksund, frekvens 1539 Dal-Hokksund/Dal-Kongsberg 6. Lier flyttes til Lierstranda og stopp på Brakerøya utg Forlenges til Kongsberg 3. Forkorting Kongsberg-Darbu, stopp K-D-V-H. 1 min redusert kjøretid. Teknologiparken legges inn, +4 min. 6. Lier flyttes til Lierstranda og stopp på Brakerøya utg 154 Dal-Drammen Lilleh-Drammen 6 Lier flyttes til Lierstranda og stopp på Brakerøya utg 323 Eidsvo-Skien 6 Lier flyttes til Lierstranda og stopp på Brakerøya utg 324 Skien-Eidsvoll 6 Lier flyttes til Lierstranda og stopp på Brakerøya utg 325 Skien-Lillehammer 6 Lier flyttes til Lierstranda og stopp på Brakerøya utg 326 Dramm-Lillehammer 6 Lier flyttes til Lierstranda og stopp på Brakerøya utg 43 Kastanjesletta-Fjell Bera terrasse-kniveåsen Vinnes-Tors vei Fjell-Liejordet Drammen-Andorsrud Drammen-Eikerdelet Drammen-asker (73) Drammen rb-h nefoss 3 Uendret Uendret 412 Drammen-Ormåsen 6 Uendret Uendret 4169 Drammen-Lier-Oslo Kongsberg-Gamlegrend Drammen-Eikerdelet Asker-Drammen (73) KVU BUSKERUDBYEN TRAFIKALE- OG PRISSATTE VIRKNINGER 7

34 VEDLEGG 3 PLOTT Vedlegg 3 Plott Plott for bilfører for de ulike konseptene og plott for kollektiv for de ulike konseptene finnes i separate underlagsrapporter. 8 KVU BUSKERUDBYEN TRAFIKALE- OG PRISSATTE KONSEKVENSER

35 VEDLEGG 4 INVESTERINGSKOSTNADER Vedlegg 4 Investeringskostnader Kostnader KVU Buskerudbypakke 2 bilbasert konsept, kollektivkonsept og utbedringskonsept oversikt over prosjekter/faser Bilbasert konsept i 1 kr Fase 1 E134 Damåsen Saggrenda 3 65 E134 Bangeløkka Strømsåstunnelen Rv 23 Dagslett Linnes 1 5 Haugveiens forlengelse (Hokksund) 3 Sum Fase Fase 2 E134 Damåsen Saggrenda 3 65 E134 Bangeløkka Strømsåstunnelen Rv 23 Dagslett Linnes 1 5 Haugveiens forlengelse (Hokksund) 3 Rv 23 Linnes E18 (Brakerøya/Kjellstad) 3 3 Atkomst havn bro Brakerøya Holmen 69 Sundland Sentrumsringen Sum Fase Fase 3 E134 Damåsen Saggrenda 3 65 E134 Bangeløkka Strømsåstunnelen Rv 23 Dagslett Linnes 1 5 Haugveiens forlengelse (Hokksund) 3 Rv 23 Linnes E18 (Brakerøya/Kjellstad) 3 3 Sundland Sentrumsringen E134 Mjøndalen øst Steinberg Konsept 4 E134 Langebru - Steinberg Tall mottatt pr mail fra 19 okt 212 kl 1224 E134 Langebru Damåsen E134 Mjøndalen øst Strømsåstunnelen 585 Bru ved Mjøndalen Rv 35 Hokksund Åmot 2 1 Sum Fase KVU BUSKERUDBYEN TRAFIKALE- OG PRISSATTE VIRKNINGER 9

36 VEDLEGG 4 INVESTERINGSKOSTNADER Kollektivbasert konsept Fase 1 E134 Bangeløkka Strømsåstunnelen Flaskehalser Park n ride Utvidelse til dobbeltspor Drammen-Gulskogen 3 Hensetting i Kongsberg for 2 togsett 1 Vende- og uttrekksspor Hokksund 1 Ny stasjon på Lierstranda 5 Sum Fase Fase 2 E134 Bangeløkka Strømsåstunnelen Flaskehalser Park n ride Kollektivfelt (alle strekninger) Utvidelse til dobbeltspor Drammen-Gulskogen 3 Hensetting i Kongsberg for 2 togsett 1 Vende- og uttrekksspor Hokksund 1 Ny stasjon på Lierstranda 5 Utvidelse til dobbeltspor Gulskogen-Hokksund 3 Nytt krysningsspor Hokksund-Kongsberg 15 Hensetting i Kongsberg for ytterligere 4 togsett 2 Sum Fase Fase 3 E134 Bangeløkka Strømsåstunnelen Flaskehalser Park n ride Kollektivfelt (alle strekninger) Utvidelse til dobbeltspor Drammen-Gulskogen 3 Hensetting i Kongsberg for 2 togsett 1 Vende- og uttrekksspor Hokksund 1 Ny stasjon på Lierstranda 5 Utvidelse til dobbeltspor Gulskogen-Hokksund 3 Nytt krysningsspor Hokksund-Kongsberg 15 Hensetting i Kongsberg for ytterligere 4 togsett 2 Utvidelse til dobbeltspor Hokksund-Vestfossen 1 1 Bygging av nytt dobbeltspor Vestfossen-Kongsberg 4 5 Hensetting i Kongsberg for ytterligere 6 togsett 3 Ny stasjon ved Teknologiparken 15 Sum fase Utbedringskonsept (kun en fase) E134 Bangeløkka Strømsåstunnelen Flaskehalser Park n ride Utvidelse til dobbeltspor Drammen-Gulskogen 3 Hensetting i Kongsberg for 2 togsett 1 Vende- og uttrekksspor Hokksund 1 Ny stasjon på Lierstranda 5 Sum KVU BUSKERUDBYEN TRAFIKALE- OG PRISSATTE KONSEKVENSER

37 VEDLEGG 5 UTSKRIFT FRA EFFEKT Vedlegg 5 Utskrift fra EFFEKT Først presenteres utskrifter fra EFFEKTberegningen av konseptene for døgn. Deretter presenteres utskrifter fra EFFEKTberegningen av konseptene for time. KVU BUSKERUDBYEN TRAFIKALE- OG PRISSATTE VIRKNINGER 11

38 EFFEKT 6.43 Prissatte konsekvenser Side 1 Buskerud Totale kostnader Dato Prosjekt 1 KVU Buskerudbypakke 2 Kalkulasjonsrente Gjennomsnittlig mva Skattefaktor 4,5 6, 1,2 Felles prisnivå Sammenlignings Analyseperiode Levetid 25 4 UTBYGGINGSPLAN 2 Utbedringskonseptet 224 Vegnett Gitt anlkostnad Prisnivå Restverdi Anleggsperiode Anleggskostnad (1 kr) Åpn 2 Utbedringskonseptet , Sum, ikke diskontert (inkl mva) Sum, diskontert (inkl mva) Sum, diskontert (ekskl mva) Aktører Trafikanter og transportbrukere Totale kostnader (1 kr diskontert) Komponenter Planlagt Alternativ Endring Trafikantnytte KOSTNADER I PERODEN Ulempeskostnader for ferjetrafikanter Helsevirkninger for GS-trafikk Utrygghetskostnader for GS-trafikk Operatører Det offentlige Kostnader Inntekter Investeringer Drift og vedlikehold Skatte- og avgiftsinntekter Samfunnet forøvrig Ulykker Støy og luftforurensning Andre kostnader Restverdi Skattekostnad Netto nytte NN = Netto nytte pr budsjettkrone NNB = -1, Budsjettkostnad Internrente Første s forrentning -3,5

39 EFFEKT 6.43 Prissatte konsekvenser Side 1 Buskerud Totale kostnader Dato Prosjekt 1 KVU Buskerudbypakke 2 Kalkulasjonsrente Gjennomsnittlig mva Skattefaktor 4,5 6, 1,2 Felles prisnivå Sammenlignings Analyseperiode Levetid 25 4 UTBYGGINGSPLAN 3 Kollektivkonseptet Fase2 Vegnett Gitt anlkostnad Prisnivå Restverdi Anleggsperiode Anleggskostnad (1 kr) Åpn 3 Kollektivkonseptet , Sum, ikke diskontert (inkl mva) Sum, diskontert (inkl mva) Sum, diskontert (ekskl mva) Aktører Trafikanter og transportbrukere Totale kostnader (1 kr diskontert) Komponenter Planlagt Alternativ Endring Trafikantnytte KOSTNADER I PERODEN Ulempeskostnader for ferjetrafikanter Helsevirkninger for GS-trafikk Utrygghetskostnader for GS-trafikk Operatører Det offentlige Kostnader Inntekter Investeringer Drift og vedlikehold Skatte- og avgiftsinntekter Samfunnet forøvrig Ulykker Støy og luftforurensning Andre kostnader Restverdi Skattekostnad Netto nytte NN = Netto nytte pr budsjettkrone NNB = -,64 Budsjettkostnad Internrente Første s forrentning,8

40 EFFEKT 6.43 Prissatte konsekvenser Side 1 Buskerud Totale kostnader Dato Prosjekt 1 KVU Buskerudbypakke 2 Kalkulasjonsrente Gjennomsnittlig mva Skattefaktor 4,5 6, 1,2 Felles prisnivå Sammenlignings Analyseperiode Levetid 25 4 UTBYGGINGSPLAN 2 Bil Fase 1 Vegnett Gitt anlkostnad Prisnivå Restverdi Anleggsperiode Anleggskostnad (1 kr) Åpn 2 Bil, fase , Sum, ikke diskontert (inkl mva) Sum, diskontert (inkl mva) Sum, diskontert (ekskl mva) Aktører Trafikanter og transportbrukere Totale kostnader (1 kr diskontert) Komponenter Planlagt Alternativ Endring Trafikantnytte KOSTNADER I PERODEN Ulempeskostnader for ferjetrafikanter Helsevirkninger for GS-trafikk Utrygghetskostnader for GS-trafikk Operatører Det offentlige Kostnader Inntekter Investeringer Drift og vedlikehold Skatte- og avgiftsinntekter Samfunnet forøvrig Ulykker Støy og luftforurensning Andre kostnader Restverdi Skattekostnad Netto nytte NN = Netto nytte pr budsjettkrone NNB = -,92 Budsjettkostnad Internrente Første s forrentning -,4

41 EFFEKT 6.43 Prissatte konsekvenser Side 1 Buskerud Totale kostnader Dato Prosjekt 1 KVU Buskerudbypakke 2 Kalkulasjonsrente Gjennomsnittlig mva Skattefaktor 4,5 6, 1,2 Felles prisnivå Sammenlignings Analyseperiode Levetid 25 4 UTBYGGINGSPLAN 3 Bil Fase 2 Vegnett Gitt anlkostnad Prisnivå Restverdi Anleggsperiode Anleggskostnad (1 kr) Åpn 3 Bil, fase , Sum, ikke diskontert (inkl mva) Sum, diskontert (inkl mva) Sum, diskontert (ekskl mva) Aktører Trafikanter og transportbrukere Totale kostnader (1 kr diskontert) Komponenter Planlagt Alternativ Endring Trafikantnytte KOSTNADER I PERODEN Ulempeskostnader for ferjetrafikanter Helsevirkninger for GS-trafikk Utrygghetskostnader for GS-trafikk Operatører Det offentlige Kostnader Inntekter Investeringer Drift og vedlikehold Skatte- og avgiftsinntekter Samfunnet forøvrig Ulykker Støy og luftforurensning Andre kostnader Restverdi Skattekostnad Netto nytte NN = Netto nytte pr budsjettkrone NNB = -,89 Budsjettkostnad Internrente Første s forrentning,1

42 EFFEKT 6.43 Prissatte konsekvenser Side 1 Buskerud Totale kostnader Dato Prosjekt 1 KVU Buskerudbypakke 2 Kalkulasjonsrente Gjennomsnittlig mva Skattefaktor 4,5 6, 1,2 Felles prisnivå Sammenlignings Analyseperiode Levetid 25 4 UTBYGGINGSPLAN 2 Utbedringskonseptet 24 Vegnett Gitt anlkostnad Prisnivå Restverdi Anleggsperiode Anleggskostnad (1 kr) Åpn 2 Utbedringskonseptet , Sum, ikke diskontert (inkl mva) Sum, diskontert (inkl mva) Sum, diskontert (ekskl mva) Aktører Trafikanter og transportbrukere Totale kostnader (1 kr diskontert) Komponenter Planlagt Alternativ Endring Trafikantnytte KOSTNADER I PERODEN Ulempeskostnader for ferjetrafikanter Helsevirkninger for GS-trafikk Utrygghetskostnader for GS-trafikk Operatører Det offentlige Kostnader Inntekter Investeringer Drift og vedlikehold Skatte- og avgiftsinntekter Samfunnet forøvrig Ulykker Støy og luftforurensning Andre kostnader Restverdi Skattekostnad Netto nytte NN = Netto nytte pr budsjettkrone NNB = -,49 Budsjettkostnad Internrente Første s forrentning 2,8

43 EFFEKT 6.43 Prissatte konsekvenser Side 1 Buskerud Totale kostnader Dato Prosjekt 1 KVU Buskerudbypakke 2 Kalkulasjonsrente Gjennomsnittlig mva Skattefaktor 4,5 6, 1,2 Felles prisnivå Sammenlignings Analyseperiode Levetid 25 4 UTBYGGINGSPLAN 3 Kollektivkonseptet Fase3 Vegnett Gitt anlkostnad Prisnivå Restverdi Anleggsperiode Anleggskostnad (1 kr) Åpn 3 Kollektivkonseptet Fase , Sum, ikke diskontert (inkl mva) Sum, diskontert (inkl mva) Sum, diskontert (ekskl mva) Aktører Trafikanter og transportbrukere Totale kostnader (1 kr diskontert) Komponenter Planlagt Alternativ Endring Trafikantnytte KOSTNADER I PERODEN Ulempeskostnader for ferjetrafikanter Helsevirkninger for GS-trafikk Utrygghetskostnader for GS-trafikk Operatører Det offentlige Kostnader Inntekter Investeringer Drift og vedlikehold Skatte- og avgiftsinntekter Samfunnet forøvrig Ulykker Støy og luftforurensning Andre kostnader Restverdi Skattekostnad Netto nytte NN = Netto nytte pr budsjettkrone NNB = -,9 Budsjettkostnad Internrente Første s forrentning 2,7

44 EFFEKT 6.43 Prissatte konsekvenser Side 1 Buskerud Totale kostnader Dato Prosjekt 1 KVU Buskerudbypakke 2 Kalkulasjonsrente Gjennomsnittlig mva Skattefaktor 4,5 6, 1,2 Felles prisnivå Sammenlignings Analyseperiode Levetid 25 4 UTBYGGINGSPLAN 2 Bil Fase 3 Vegnett Gitt anlkostnad Prisnivå Restverdi Anleggsperiode Anleggskostnad (1 kr) Åpn 2 Bil, fase , Sum, ikke diskontert (inkl mva) Sum, diskontert (inkl mva) Sum, diskontert (ekskl mva) Aktører Trafikanter og transportbrukere Totale kostnader (1 kr diskontert) Komponenter Planlagt Alternativ Endring Trafikantnytte KOSTNADER I PERODEN Ulempeskostnader for ferjetrafikanter Helsevirkninger for GS-trafikk Utrygghetskostnader for GS-trafikk Operatører Det offentlige Kostnader Inntekter Investeringer Drift og vedlikehold Skatte- og avgiftsinntekter Samfunnet forøvrig Ulykker Støy og luftforurensning Andre kostnader Restverdi Skattekostnad Netto nytte NN = Netto nytte pr budsjettkrone NNB =,13 Budsjettkostnad Internrente Første s forrentning 4,1

45 EFFEKT 6.43 Prissatte konsekvenser Side 1 Buskerud Totale kostnader Dato Prosjekt 1 KVU Buskerudbypakke 2 Kalkulasjonsrente Gjennomsnittlig mva Skattefaktor 4,5 6, 1,2 Felles prisnivå Sammenlignings Analyseperiode Levetid 25 4 UTBYGGINGSPLAN 3 Konsept 4 Vegnett Gitt anlkostnad Prisnivå Restverdi Anleggsperiode Anleggskostnad (1 kr) Åpn 3 Konsept , Sum, ikke diskontert (inkl mva) Sum, diskontert (inkl mva) Sum, diskontert (ekskl mva) Aktører Trafikanter og transportbrukere Totale kostnader (1 kr diskontert) Komponenter Planlagt Alternativ Endring Trafikantnytte KOSTNADER I PERODEN Ulempeskostnader for ferjetrafikanter Helsevirkninger for GS-trafikk Utrygghetskostnader for GS-trafikk Operatører Det offentlige Kostnader Inntekter Investeringer Drift og vedlikehold Skatte- og avgiftsinntekter Samfunnet forøvrig Ulykker Støy og luftforurensning Andre kostnader Restverdi Skattekostnad Netto nytte NN = Netto nytte pr budsjettkrone NNB = -,7 Budsjettkostnad Internrente Første s forrentning 2,3

46 EFFEKT 6.43 Prissatte konsekvenser Side 1 Buskerud Totale kostnader Dato Prosjekt 1 KVU Buskerudbypakke 2 Kalkulasjonsrente Gjennomsnittlig mva Skattefaktor 4,5 6, 1,2 Felles prisnivå Sammenlignings Analyseperiode Levetid 25 4 UTBYGGINGSPLAN 2 Utbedringskonseptet 224 Vegnett Gitt anlkostnad Prisnivå Restverdi Anleggsperiode Anleggskostnad (1 kr) Åpn 2 Utbedringskonseptet , Sum, ikke diskontert (inkl mva) Sum, diskontert (inkl mva) Sum, diskontert (ekskl mva) Aktører Trafikanter og transportbrukere Totale kostnader (1 kr diskontert) Komponenter Planlagt Alternativ Endring Trafikantnytte KOSTNADER I PERODEN Ulempeskostnader for ferjetrafikanter Helsevirkninger for GS-trafikk Utrygghetskostnader for GS-trafikk Operatører Det offentlige Kostnader Inntekter Investeringer Drift og vedlikehold Skatte- og avgiftsinntekter Samfunnet forøvrig Ulykker Støy og luftforurensning Andre kostnader Restverdi Skattekostnad Netto nytte NN = Netto nytte pr budsjettkrone NNB = -,97 Budsjettkostnad Internrente Første s forrentning -3,1

47 EFFEKT 6.43 Prissatte konsekvenser Side 1 Buskerud Totale kostnader Dato Prosjekt 1 KVU Buskerudbypakke 2 Kalkulasjonsrente Gjennomsnittlig mva Skattefaktor 4,5 6, 1,2 Felles prisnivå Sammenlignings Analyseperiode Levetid 25 4 UTBYGGINGSPLAN 3 Kollektivkonseptet Fase2 Vegnett Gitt anlkostnad Prisnivå Restverdi Anleggsperiode Anleggskostnad (1 kr) Åpn 3 Kollektivkonseptet , Sum, ikke diskontert (inkl mva) Sum, diskontert (inkl mva) Sum, diskontert (ekskl mva) Aktører Trafikanter og transportbrukere Totale kostnader (1 kr diskontert) Komponenter Planlagt Alternativ Endring Trafikantnytte KOSTNADER I PERODEN Ulempeskostnader for ferjetrafikanter Helsevirkninger for GS-trafikk Utrygghetskostnader for GS-trafikk Operatører Det offentlige Kostnader Inntekter Investeringer Drift og vedlikehold Skatte- og avgiftsinntekter Samfunnet forøvrig Ulykker Støy og luftforurensning Andre kostnader Restverdi Skattekostnad Netto nytte NN = Netto nytte pr budsjettkrone NNB = -,7 Budsjettkostnad Internrente Første s forrentning,4

48 EFFEKT 6.43 Prissatte konsekvenser Side 1 Buskerud Totale kostnader Dato Prosjekt 1 KVU Buskerudbypakke 2 Kalkulasjonsrente Gjennomsnittlig mva Skattefaktor 4,5 6, 1,2 Felles prisnivå Sammenlignings Analyseperiode Levetid 25 4 UTBYGGINGSPLAN 2 Bil Fase 1 Vegnett Gitt anlkostnad Prisnivå Restverdi Anleggsperiode Anleggskostnad (1 kr) Åpn 2 Bil, fase , Sum, ikke diskontert (inkl mva) Sum, diskontert (inkl mva) Sum, diskontert (ekskl mva) Aktører Trafikanter og transportbrukere Totale kostnader (1 kr diskontert) Komponenter Planlagt Alternativ Endring Trafikantnytte KOSTNADER I PERODEN Ulempeskostnader for ferjetrafikanter Helsevirkninger for GS-trafikk Utrygghetskostnader for GS-trafikk Operatører Det offentlige Kostnader Inntekter Investeringer Drift og vedlikehold Skatte- og avgiftsinntekter Samfunnet forøvrig Ulykker Støy og luftforurensning Andre kostnader Restverdi Skattekostnad Netto nytte NN = Netto nytte pr budsjettkrone NNB = -,82 Budsjettkostnad Internrente Første s forrentning,

49 EFFEKT 6.43 Prissatte konsekvenser Side 1 Buskerud Totale kostnader Dato Prosjekt 1 KVU Buskerudbypakke 2 Kalkulasjonsrente Gjennomsnittlig mva Skattefaktor 4,5 6, 1,2 Felles prisnivå Sammenlignings Analyseperiode Levetid 25 4 UTBYGGINGSPLAN 3 Bil Fase 2 Vegnett Gitt anlkostnad Prisnivå Restverdi Anleggsperiode Anleggskostnad (1 kr) Åpn 3 Bil, fase , Sum, ikke diskontert (inkl mva) Sum, diskontert (inkl mva) Sum, diskontert (ekskl mva) Aktører Trafikanter og transportbrukere Totale kostnader (1 kr diskontert) Komponenter Planlagt Alternativ Endring Trafikantnytte KOSTNADER I PERODEN Ulempeskostnader for ferjetrafikanter Helsevirkninger for GS-trafikk Utrygghetskostnader for GS-trafikk Operatører Det offentlige Kostnader Inntekter Investeringer Drift og vedlikehold Skatte- og avgiftsinntekter Samfunnet forøvrig Ulykker Støy og luftforurensning Andre kostnader Restverdi Skattekostnad Netto nytte NN = Netto nytte pr budsjettkrone NNB = -,78 Budsjettkostnad Internrente Første s forrentning,6

50 EFFEKT 6.43 Prissatte konsekvenser Side 1 Buskerud Totale kostnader Dato Prosjekt 1 KVU Buskerudbypakke 2 Kalkulasjonsrente Gjennomsnittlig mva Skattefaktor 4,5 6, 1,2 Felles prisnivå Sammenlignings Analyseperiode Levetid 25 4 UTBYGGINGSPLAN 2 Utbedringskonseptet 24 Vegnett Gitt anlkostnad Prisnivå Restverdi Anleggsperiode Anleggskostnad (1 kr) Åpn 2 Utbedringskonseptet , Sum, ikke diskontert (inkl mva) Sum, diskontert (inkl mva) Sum, diskontert (ekskl mva) Aktører Trafikanter og transportbrukere Totale kostnader (1 kr diskontert) Komponenter Planlagt Alternativ Endring Trafikantnytte KOSTNADER I PERODEN Ulempeskostnader for ferjetrafikanter Helsevirkninger for GS-trafikk Utrygghetskostnader for GS-trafikk Operatører Det offentlige Kostnader Inntekter Investeringer Drift og vedlikehold Skatte- og avgiftsinntekter Samfunnet forøvrig Ulykker Støy og luftforurensning Andre kostnader Restverdi Skattekostnad Netto nytte NN = Netto nytte pr budsjettkrone NNB = -1,48 Budsjettkostnad Internrente Første s forrentning -9,6

51 EFFEKT 6.43 Prissatte konsekvenser Side 1 Buskerud Totale kostnader Dato Prosjekt 1 KVU Buskerudbypakke 2 Kalkulasjonsrente Gjennomsnittlig mva Skattefaktor 4,5 6, 1,2 Felles prisnivå Sammenlignings Analyseperiode Levetid 25 4 UTBYGGINGSPLAN 3 Kollektivkonseptet Fase3 Vegnett Gitt anlkostnad Prisnivå Restverdi Anleggsperiode Anleggskostnad (1 kr) Åpn 3 Kollektivkonseptet Fase , Sum, ikke diskontert (inkl mva) Sum, diskontert (inkl mva) Sum, diskontert (ekskl mva) Aktører Trafikanter og transportbrukere Totale kostnader (1 kr diskontert) Komponenter Planlagt Alternativ Endring Trafikantnytte KOSTNADER I PERODEN Ulempeskostnader for ferjetrafikanter Helsevirkninger for GS-trafikk Utrygghetskostnader for GS-trafikk Operatører Det offentlige Kostnader Inntekter Investeringer Drift og vedlikehold Skatte- og avgiftsinntekter Samfunnet forøvrig Ulykker Støy og luftforurensning Andre kostnader Restverdi Skattekostnad Netto nytte NN = Netto nytte pr budsjettkrone NNB = -,39 Budsjettkostnad Internrente Første s forrentning,5

52 EFFEKT 6.43 Prissatte konsekvenser Side 1 Buskerud Totale kostnader Dato Prosjekt 1 KVU Buskerudbypakke 2 Kalkulasjonsrente Gjennomsnittlig mva Skattefaktor 4,5 6, 1,2 Felles prisnivå Sammenlignings Analyseperiode Levetid 25 4 UTBYGGINGSPLAN 2 Bil Fase 3 Vegnett Gitt anlkostnad Prisnivå Restverdi Anleggsperiode Anleggskostnad (1 kr) Åpn 2 Bil, fase , Sum, ikke diskontert (inkl mva) Sum, diskontert (inkl mva) Sum, diskontert (ekskl mva) Aktører Trafikanter og transportbrukere Totale kostnader (1 kr diskontert) Komponenter Planlagt Alternativ Endring Trafikantnytte KOSTNADER I PERODEN Ulempeskostnader for ferjetrafikanter Helsevirkninger for GS-trafikk Utrygghetskostnader for GS-trafikk Operatører Det offentlige Kostnader Inntekter Investeringer Drift og vedlikehold Skatte- og avgiftsinntekter Samfunnet forøvrig Ulykker Støy og luftforurensning Andre kostnader Restverdi Skattekostnad Netto nytte NN = Netto nytte pr budsjettkrone NNB = -,45 Budsjettkostnad Internrente Første s forrentning,4

53 EFFEKT 6.43 Prissatte konsekvenser Side 1 Buskerud Totale kostnader Dato Prosjekt 1 KVU Buskerudbypakke 2 Kalkulasjonsrente Gjennomsnittlig mva Skattefaktor 4,5 6, 1,2 Felles prisnivå Sammenlignings Analyseperiode Levetid 25 4 UTBYGGINGSPLAN 3 Konsept 4 Vegnett Gitt anlkostnad Prisnivå Restverdi Anleggsperiode Anleggskostnad (1 kr) Åpn 3 Konsept , Sum, ikke diskontert (inkl mva) Sum, diskontert (inkl mva) Sum, diskontert (ekskl mva) Aktører Trafikanter og transportbrukere Totale kostnader (1 kr diskontert) Komponenter Planlagt Alternativ Endring Trafikantnytte KOSTNADER I PERODEN Ulempeskostnader for ferjetrafikanter Helsevirkninger for GS-trafikk Utrygghetskostnader for GS-trafikk Operatører Det offentlige Kostnader Inntekter Investeringer Drift og vedlikehold Skatte- og avgiftsinntekter Samfunnet forøvrig Ulykker Støy og luftforurensning Andre kostnader Restverdi Skattekostnad Netto nytte NN = Netto nytte pr budsjettkrone NNB =,17 Budsjettkostnad Internrente Første s forrentning 3,7

54

55

56 12-47 Statens vegvesen, Region sør Serviceboks 723, 488 ARENDAL vegvesen.no Illustrasjon forside Roar Eggum 2

Konseptvalutgreiing E39 Digernes - Vik Vedlegg 1. Vurdering av prissette verknader. Region midt

Konseptvalutgreiing E39 Digernes - Vik Vedlegg 1. Vurdering av prissette verknader. Region midt Konseptvalutgreiing E39 Digernes - Vik Vedlegg 1 Vurdering av prissette verknader Region midt September 217 STATENS VEGVESEN REGION MIDT E39 DIGERNES-VIK PRISSATTE KONSEKVENSER ADRESSE COWI AS Otto Nielsens

Detaljer

Oppdaterte effektberegninger

Oppdaterte effektberegninger Oppdaterte effektberegninger KVU Buskerudbypakke 2 Delrapport April 213 1 Oppdaterte EFFEKT-beregninger for KVU Buskerudbypakke 2 I etterkant av at de samfunnsøkonomiske beregningene for KVU Buskerudbypakke

Detaljer

Prissatte konsekvenser Sammenstilling av alternativer

Prissatte konsekvenser Sammenstilling av alternativer Prissatte konsekvenser Sammenstilling av alternativer Side Dato 2.6.22 Skattefaktor Andel lange reiser Utbyggingsplaner 6,,2 8 Alt - utbedring ekst. trase 2 Alt 2 - Østlig trase 5 Alt 5 Lang tunnel, østlig

Detaljer

Effektberekningar KOMMUNEDELPLAN. Prosjekt: Rv. 13 Rassikring Melkeråna-Årdal. Parsell: Rv. 13 Melkeråna-Årdal Kommune: Hjelmeland

Effektberekningar KOMMUNEDELPLAN. Prosjekt: Rv. 13 Rassikring Melkeråna-Årdal. Parsell: Rv. 13 Melkeråna-Årdal Kommune: Hjelmeland KOMMUNEDELPLAN Effektberekningar Prosjekt Rv. 13 Rassikring Melkeråna-Årdal Parsell Rv. 13 Melkeråna-Årdal Kommune Hjelmeland Region vest Stavanger kontorstad 8. september 214 STATENS VEGVESEN REGION

Detaljer

Fv. 156 Bråtan -Tusse Konsekvensutredning

Fv. 156 Bråtan -Tusse Konsekvensutredning Region øst Ressursavdelingen Trafikkteknikk og analyse juni 28 Fv. 56 Bråtan -Tusse Konsekvensutredning Underlagsrapport Nytte-kostnadsanalyse Innhold Innhold... Sammendrag... 2 Metode... 2 Prosjektforutsetninger...

Detaljer

KVU for kryssing av Oslofjorden

KVU for kryssing av Oslofjorden Underlagsrapport til tilleggsutredning for rv. 23 Oslofjordforbindelsen KVU for kryssing av Oslofjorden Prissatte konsekvenser Statens vegvesen 26 KVU kryssing av Oslofjorden - Tilleggsutredning om alternative

Detaljer

NOTAT. 1 Innledning. Ingerid Ane Spørck

NOTAT. 1 Innledning. Ingerid Ane Spørck NOTAT OPPDRAG DOKUMENTKODE 126531-RIT-NOT-05 EMNE Konsekvensutredning, prissatte konsekvenser TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Statens vegvesen Region øst OPPDRAGSLEDER Wibeke Norris KONTAKTPERSON Lise

Detaljer

Prissatte konsekvenser

Prissatte konsekvenser Prissatte konsekvenser for framtidige løsninger for rv. 23 over Oslofjorden 63 Bærums verk E 6 2 5 59 62 66 Sandvika 9 Oslo Nesoddtangen K V U fo r k ryss i n g av O s lo fj o r d e n 2 4 Sem Asker Kolbotn

Detaljer

Fagrapport. Samfunnsøkonomiske beregninger. E18/E39 Ytre ringveg. Vige - Volleberg Kristiansand og Songdalen. Region sør. Prosjektavdelingen

Fagrapport. Samfunnsøkonomiske beregninger. E18/E39 Ytre ringveg. Vige - Volleberg Kristiansand og Songdalen. Region sør. Prosjektavdelingen Region sør Prosjektavdelingen 27.5.215 E18/E39 Ytre ringveg Vige - Volleberg Kristiansand og Songdalen Fagrapport Samfunnsøkonomiske beregninger Foto Kjell Inge Søreide for statens vegvesen E18/E39 YTRE

Detaljer

Avdelingsdirektør Hans Jan Håkonsen: Utfordringene og løsningene for gjennomgangstrafikken

Avdelingsdirektør Hans Jan Håkonsen: Utfordringene og løsningene for gjennomgangstrafikken Avdelingsdirektør Hans Jan Håkonsen: Utfordringene og løsningene for gjennomgangstrafikken Avdelingsdirektør Hans Jan Håkonsen Utfordringene og løsningene for gjennomgangstrafikken Rv 23 Linnes - E18 Historikk

Detaljer

Vi vil gjøre dine reiser raske og effektive. Offentlig informasjon

Vi vil gjøre dine reiser raske og effektive. Offentlig informasjon Vi vil gjøre dine reiser raske og effektive Offentlig informasjon Hva vil Buskerudbysamarbeidet? Vi vil bidra til at du effektivt kan reise til jobb eller fritidsaktiviteter, selv om vi blir mange flere

Detaljer

Prissatte konsekvenser

Prissatte konsekvenser Prissatte konsekvenser 2 for konseptene K-K4 Bærums verk E 6 5 59 9 Oslo 62 66 Sandvika 63 Nesoddtangen K V U fo r k ryss i n g av O s lo fj o r d e n 2 4 Sem Asker Kolbotn Buskerud 22 Akershus Oppegd

Detaljer

Vi vil gjøre dine reiser raske og effektive. Offentlig informasjon

Vi vil gjøre dine reiser raske og effektive. Offentlig informasjon Vi vil gjøre dine reiser raske og effektive Offentlig informasjon Hva vil Buskerudbysamarbeidet? Vi vil bidra til at du effektivt kan reise til jobb eller fritidsaktiviteter, selv om vi blir mange flere

Detaljer

Kostnader. KVU Buskerudbypakke 2. Delrapport

Kostnader. KVU Buskerudbypakke 2. Delrapport Kostnader KVU Buskerudbypakke 2 Delrapport Februar 2013 1 Konseptvalgutredning Buskerudbyen delrapport kostnader Forord Kostnadsrapporten for Konseptvalgutredning Buskerudbypakke 2 er satt sammen av flere

Detaljer

Vi vil gjøre dine reiser raske og effektive. Offentlig informasjon

Vi vil gjøre dine reiser raske og effektive. Offentlig informasjon Vi vil gjøre dine reiser raske og effektive Offentlig informasjon Hva vil Buskerudbysamarbeidet? Vi vil bidra til at du effektivt kan reise til jobb eller fritidsaktiviteter, selv om vi blir mange flere

Detaljer

Sats og layout: Norsk Reiseinformasjon as, juli 2011, opplag 7.000. - 2 -

Sats og layout: Norsk Reiseinformasjon as, juli 2011, opplag 7.000. - 2 - Linje 62-63-65 Rutetabell Gyldig fom 15.08.2011 62 Lierbyen Sørsdal Sylling 63 Drammen Amtmannsvingen Lierbyen Sjåstad Sylling 65 Sylling Øverskogen www.bk.no - 2 - Sats og layout: Norsk Reiseinformasjon

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse tilleggsvurdering konsept 4

Risiko- og sårbarhetsanalyse tilleggsvurdering konsept 4 Risiko- og sårbarhetsanalyse tilleggsvurdering konsept 4 KVU Buskerudbypakke 2 Delrapport November 2012 1 BUSKERUDPAKKE 2 Tilleggsvurdering konsept 4 Dokument nr.: OPPSUMMERING Anlegg: Tittel: Buskerudpakke

Detaljer

Vi vil gjøre dine reiser raske og effektive. Offentlig informasjon

Vi vil gjøre dine reiser raske og effektive. Offentlig informasjon Vi vil gjøre dine reiser raske og effektive Offentlig informasjon Hva vil Buskerudbysamarbeidet? Vi vil bidra til at du effektivt kan reise til jobb eller fritidsaktiviteter, selv om vi blir mange flere

Detaljer

E39 Ålgård - Hove. Kommunedelplan med konsekvensutredning. Deltemarapport prissatte konsekvenser Oppdragsnr.:

E39 Ålgård - Hove. Kommunedelplan med konsekvensutredning. Deltemarapport prissatte konsekvenser Oppdragsnr.: E39 Ålgd - Hove Kommunedelplan med konsekvensutredning Deltemarapport prissatte konsekvenser 211-9-28 Oppdragsnr. 511693 E39 Ålgd - Hove FORORD Statens vegvesen har utarbeidet forslag til kommunedelplan

Detaljer

Linje 51-52-53-54/55. Gyldig fom 01.01.2012

Linje 51-52-53-54/55. Gyldig fom 01.01.2012 Linje 51-52-53-54/55 Gyldig fom 01.01.2012 Velkommen om bord i bussen! Buskerud.Kollektivtrafi.kk.AS.er.ansvarlig.for.å.drifte.og.utvikle. kollektivtilbudet.i.buskerud.. Buskerud Kollektivtrafikk AS Postboks

Detaljer

Positiv utvikling i 2015

Positiv utvikling i 2015 Positiv utvikling i 2015 100 000 flere reiser i Buskerud 3,5 % eller nær 0 000 flere registrerte reiser i Buskerudbyen Høyere tilfredshet i kundemålinger Brakars strategi 1. Et mer markeds- og kundeorientert

Detaljer

L12 Kongsberg Drammen Oslo S Gardermoen Eidsvoll

L12 Kongsberg Drammen Oslo S Gardermoen Eidsvoll L12 Gjelder i perioden 10. desember 2017-24. juni 2018. L12 Kongsberg Drammen Oslo S Gardermoen Eidsvoll Tog nr 502 504 1609 506 552 1613 508 510 512 514 516 518 520 522 524 Kongsberg 0434 0534 0550 0634

Detaljer

PRISSETTE VERKNADER FOR TRANSPORTSYSTEMET I ÅLESUND

PRISSETTE VERKNADER FOR TRANSPORTSYSTEMET I ÅLESUND MARS 213 STATENS VEGVESEN REGION MIDT PRISSETTE VERKNADER FOR TRANSPORTSYSTEMET I ÅLESUND VEDLEGG 2 ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim TLF +47 2694 WWW cowi.no MARS

Detaljer

L12 Kongsberg Drammen Oslo S Gardermoen Eidsvoll

L12 Kongsberg Drammen Oslo S Gardermoen Eidsvoll L12 L12 Kongsberg Drammen Oslo S Gardermoen Eidsvoll Tog nr 502 504 1609 506 552 1613 1907 508 510 512 514 516 518 520 522 Kongsberg 0435 0535 0552 0635 0650 0735 0835 0935 1035 1135 1233 1335 1435 Darbu

Detaljer

Vedlegg 1. Grunnlag for KVU. E16 Bjørgo -Øye. Underlagsrapport:

Vedlegg 1. Grunnlag for KVU. E16 Bjørgo -Øye. Underlagsrapport: Vedlegg 1 Grunnlag for KVU E16 Bjørgo -Øye Underlagsrapport: Prissatte konsekvenser E16 Bjørgo Øye 15. mars 2011 Innhold Innhold... 1 Sammendrag... 2 Metode... 2 Prosjektforutsetninger... 2 1 Beregningsresultater

Detaljer

Høringsutgave KOMMUNEDELPLAN. Ingrid Sætre. Prosjekt: Nymoen - Olum. Parsell: Nymoen - Eggemoen Kommune: Ringerike. 17. Prissatte konsekvenser

Høringsutgave KOMMUNEDELPLAN. Ingrid Sætre. Prosjekt: Nymoen - Olum. Parsell: Nymoen - Eggemoen Kommune: Ringerike. 17. Prissatte konsekvenser KOMMUNEDELPLAN Høringsutgave Ingrid Sætre Prosjekt: Nymoen - Olum Parsell: Nymoen - Eggemoen Kommune: Ringerike 17. Prissatte konsekvenser Region øst Prosjekt Vestoppland 15.12.2017 Grunnlag for KDP E16

Detaljer

Jul og nyttårshelgen 2018/2019

Jul og nyttårshelgen 2018/2019 Julen 2018/2019 Jul og nyttårshelgen 2018/2019 Ruteopplysning: 32 20 30 90 eller Brakar.no/rutetabeller Brakar informasjon Ruteopplysning: 32 20 30 90 eller Brakar.no/rutetabeller Velkommen om bord i bussen!

Detaljer

Linje 169. Rutetabell. Gyldig fom 26.03.2012. 169 Drammen Lierbyen Tranby Oslo. www.bk.no

Linje 169. Rutetabell. Gyldig fom 26.03.2012. 169 Drammen Lierbyen Tranby Oslo. www.bk.no Linje 169 Rutetabell Gyldig fom 26.03.2012 169 Drammen Lierbyen Tranby Oslo www.bk.no Foto: Svein Arne Vik Den enkle reisemåten fra Oslo til Grenland Grenlandsekspressen kjører inntil 11 daglige avganger

Detaljer

Introduksjon til EFFEKT

Introduksjon til EFFEKT Introduksjon til EFFEKT Nytte-kostnadsanalyse av veg- og trafikktiltak Håndbok 140 - Konsekvensanalyser Nytte kostnadsanalyaser Bruksområder Konsekvenser Systemoversikt Prosjektoppbygging Trafikkdata Beregningsprinsipp

Detaljer

KVU Voss Arna Prissatte konsekvenser

KVU Voss Arna Prissatte konsekvenser KVU Voss Arna Prissatte konsekvenser VEDLEGG 3 Mai 214 Framside Illustrasjon trafikantnytte Foto Helge Rong, Statens vegvesen KVU Voss Arna Prissatte konsekvenser Med notatene «KVU Voss Arna, Tilleggsnytte

Detaljer

KVU E6 Mørsvikbotn - Ballangen. Samfunnsøkonomiske beregninger

KVU E6 Mørsvikbotn - Ballangen. Samfunnsøkonomiske beregninger KVU E6 Mørsvikbotn - Ballangen Samfunnsøkonomiske beregninger Region nord Bodø, R.vegktr Plan og utredning Dato: 09.12.2011 Forsidefoto Steinar Svensbakken 1 Innledning Dette notatet er en oversikt over

Detaljer

L12 Kongsberg Drammen Oslo S Eidsvoll

L12 Kongsberg Drammen Oslo S Eidsvoll L12 L12 Kongsberg Drammen Oslo S Eidsvoll Tog nr 502 504 1609 506 552 1613 508 510 512 514 516 518 520 522 524 Kongsberg 0435 0535 0550 0635 0648 0735 0835 0935 1035 1135 1235 1335 1435 1533 Darbu 0449

Detaljer

L12 Kongsberg Drammen Oslo S Eidsvoll

L12 Kongsberg Drammen Oslo S Eidsvoll L12 L12 Kongsberg Drammen Oslo S Eidsvoll Tog nr 502 504 1609 506 552 1613 508 510 512 514 516 518 520 522 524 Kongsberg 0434 0534 0550 0634 0648 0734 0834 0934 1034 1134 1234 1334 1434 1534 Darbu 0447x

Detaljer

Linje 71-72-73-75. Gyldig fom 26.03.2012

Linje 71-72-73-75. Gyldig fom 26.03.2012 Linje 71-72-73-75 Rutetabell Gyldig fom 26.03.2012 71 Drammen Nøste Lierbyen Tranby Lierskogen Asker 72 Drammen Nøste Lierbyen Tranby Lierskogen 73 Drammen Reistad Lierskogen 75 Drammen Tranby www.bk.no

Detaljer

E6 Åsen nord - Mære PRISSATTE KONSEKVENSER. Kommunedelplan med konsekvensutredning (KU) Temarapport. Region midt Ressursavdelingen.

E6 Åsen nord - Mære PRISSATTE KONSEKVENSER. Kommunedelplan med konsekvensutredning (KU) Temarapport. Region midt Ressursavdelingen. Region midt Ressursavdelingen Juni 217 PRISSATTE KONSEKVENSER E6 Åsen nord - Mære Kommunedelplan med konsekvensutredning (KU) Temarapport Statens vegvesen FORORD Statens vegvesen har i samarbeid med kommunene

Detaljer

Høring av Planprogram Tilfartsveg vest del 2 og Tilfartsveg Konnerud

Høring av Planprogram Tilfartsveg vest del 2 og Tilfartsveg Konnerud Høring av Planprogram Tilfartsveg vest del 2 og Tilfartsveg Konnerud VELKOMMEN Agenda for dagen Presentasjon av oss som jobber med prosjektet Historikk Litt om Buskerudbyen Gjennomgang av planprogrammet

Detaljer

Byutviklingsdirektør Bertil Horvli: Transportløsninger som må til for å få byutvikling

Byutviklingsdirektør Bertil Horvli: Transportløsninger som må til for å få byutvikling Byutviklingsdirektør Bertil Horvli: Transportløsninger som må til for å få byutvikling Samferdsel i Drammen Trafikksituasjonen for overordnet vegnett i Drammen (Trafikktall 2014/2015) Trafikktall (ÅDT

Detaljer

Sande Fastlandssamband

Sande Fastlandssamband Sande Fastlandssamband Prissatte konsekvenser EFFEKT 2014-11-06 B 2015-04 Utkast JoKKv AnVin ATFot Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS

Detaljer

Linje 101-102-105. Gyldig fom 26.03.2012

Linje 101-102-105. Gyldig fom 26.03.2012 Linje 101-102-105 Rutetabell Gyldig fom 26.03.2012 Ny forside kommer fra BK 101 Drammen Hokksund Åmot Geithus Vikersund Hønefoss 102 Drammen Hokksund Ormåsen 105 Åmot Sigdal Eggedal Haglebu www.bk.no Foto:

Detaljer

Møte i Volda E39 Volda-Furene Konsekvensutredning og anbefaling

Møte i Volda E39 Volda-Furene Konsekvensutredning og anbefaling Møte i Volda 26.6.2012 E39 Volda-Furene Konsekvensutredning og anbefaling 2 Oversikt over planområdet 3 Oversiktskart Volda 4 Oversiktskart Furene Vegstandard Dimensjoneringsklasse S4, ÅDT 4000-8000, 80

Detaljer

Rutetabell. Linje 21-22-24-25. Gyldig fom 15.08.2011

Rutetabell. Linje 21-22-24-25. Gyldig fom 15.08.2011 Linje 21-22-24-25 Rutetabell Gyldig fom 15.08.2011 21 Strøtvet Drammen sentrum Tolerud 22 Drammen sentrum Konnerud Svingen Andorsrud 24 Drammen sentrum Konnerud Tveten Eikerdelet 25 Drammen sentrum Gulskogen

Detaljer

Julen 2016/2017. Bussruter for jul- og nyttårshelgen 2016/2017

Julen 2016/2017. Bussruter for jul- og nyttårshelgen 2016/2017 Julen 2016/2017 Bussruter for jul- og nyttårshelgen 2016/2017 Brakar informasjon Brakar tar deg trygt hjem fra julebordet. Nattbuss 22N til Konnerud og 51N til Mjøndalen* Nå kan du kjøpe billett til nattbussen

Detaljer

KVU E39 BERGSØYA - LIABØ PRISSATTE KONSEKVENSER

KVU E39 BERGSØYA - LIABØ PRISSATTE KONSEKVENSER Oppdragsgiver Statens vegvesen Region Midt Rapporttype Delrapport 2011-06-27 KVU E39 BERGSØYA - LIABØ PRISSATTE KONSEKVENSER Forsidefoto: Tidens Krav (tk.no) PRISSATTE KONSEKVENSER 3 (12) KVU E39 BERGSØYA

Detaljer

Anbefaling E39 Volda-Furene. Siv K. Sundgot 10. oktober 2011

Anbefaling E39 Volda-Furene. Siv K. Sundgot 10. oktober 2011 Anbefaling E39 Volda-Furene Siv K. Sundgot 10. oktober 2011 Utgreidde alternativ 0: Dagens veg utan endringar eller tiltak. 0+: Utbedringsalternativet. Dagens veg vert utbetra på delar av strekninga der

Detaljer

Kongsberg Drammen Oslo S OSL Gardermoen Eidsvoll

Kongsberg Drammen Oslo S OSL Gardermoen Eidsvoll Linje 450 Kongsberg Drammen Oslo S OSL Gardermoen Eidsvoll Tog nr 1691 500 2202 502 5042206 506 2208 508 2210 510 2212 512 2214514 07.01.01-16.06.01 1601 2102 1693 1605 2106 2108 1607 2110 S 2112 1609

Detaljer

Bransjetreff Arendal 11.11.2013 Bypakker og bymiljøavtaler i Region sør. Avdelingsdirektør Dagfinn Fløystad Styring- og strategistaben

Bransjetreff Arendal 11.11.2013 Bypakker og bymiljøavtaler i Region sør. Avdelingsdirektør Dagfinn Fløystad Styring- og strategistaben Bransjetreff Arendal 11.11.2013 Bypakker og bymiljøavtaler i Region sør Avdelingsdirektør Dagfinn Fløystad Styring- og strategistaben 1 NTP 2014-2023: Bymiljøavtaler Mål i NTP 2014-2023 og Klimameldingen

Detaljer

L12 Kongsberg Drammen Oslo S Gardermoen Eidsvoll

L12 Kongsberg Drammen Oslo S Gardermoen Eidsvoll Linje L12 L12 Kongsberg Drammen Oslo S Gardermoen Eidsvoll Tog nr 502 504 1609 506 552 1613 1907 508 510 512 514 516 518 520 522 Kongsberg 0435 0535 0553 0635 0650 0735 0835 0935 1035 1135 1235 1335 1435

Detaljer

Sats og layout: Norsk Reiseinformasjon as, mars 2012., opplag

Sats og layout: Norsk Reiseinformasjon as, mars 2012., opplag Linje 62-63-65 Rutetabell Gyldig fom 26.03.2012 62 Lierbyen Sørsdal Sylling 63 Drammen Amtmannsvingen Lierbyen Sjåstad Sylling 65 Sylling Øverskogen www.bk.no - 2 - Sats og layout: Norsk Reiseinformasjon

Detaljer

Håndbok V712 Konsekvensanalyser. Anne Kjerkreit, Statens vegvesen Vegdirektoratet

Håndbok V712 Konsekvensanalyser. Anne Kjerkreit, Statens vegvesen Vegdirektoratet Håndbok V712 Konsekvensanalyser Anne Kjerkreit, Statens vegvesen Vegdirektoratet Hva er V712? Veileder i metodikk for konsekvensanalyser - Kommunedelplaner - Reguleringsplaner - KVU, Byutredninger - NTP

Detaljer

Samfunnsøkonomisk analyse

Samfunnsøkonomisk analyse Håndbok V712 Konsekvensanalyser Samfunnsøkonomisk analyse James Odeck og Anne Kjerkreit jameso@vegvesen.no; annekj@vegvesen.no Håndbok V712 Konsekvensanalyser Samfunnsøkonomiske analyser/nka Agenda: Hovedprinsipp

Detaljer

KVU E10 Evenes-Sortland. Samfunnsøkonomiske beregninger

KVU E10 Evenes-Sortland. Samfunnsøkonomiske beregninger KVU E10 Evenes-Sortland Samfunnsøkonomiske beregninger 1 Innledning Dette notatet er en oversikt over de samfunnsøkonomiske beregningene for prissatte konsekvenser for KVU- E10 Evenes Sortland. Trafikktall

Detaljer

Trafikk- og s amfunnsøkonomisk

Trafikk- og s amfunnsøkonomisk Veg- og transportavdelingen Plan og trafikk Mars. 2018 Trafikk- og s amfunnsøkonomisk analyse Ullsfjordforbindelsen Marius Staulen 1 Innledning Dette notatet er en oversikt over trafikkanalyser og samfunnsøkonomiske

Detaljer

Jul- og nyttårshelgen 2017/2018

Jul- og nyttårshelgen 2017/2018 Julen 2017/2018 Jul- og nyttårshelgen 2017/2018 1 Brakar informasjon Velkommen om bord i bussen! Brakar er ansvarlig for å drifte og utvikle kollektivtilbudet i Buskerud. Postadresse: Brakar as Bragernes

Detaljer

Prosjektleder Nils Brandt. Rv. 23 Linnes E18

Prosjektleder Nils Brandt. Rv. 23 Linnes E18 Prosjektleder Nils Brandt Rv. 23 Linnes E18 VELKOMMEN Hovedhensikten med dagens møte er å vise hvilke løsninger vi har så langt og få innspill på andre løsninger som bør utredes Rv. 23 Linnes E18 Agenda

Detaljer

Tilfartsveg vest del 2 og Tilfartsveg Konnerud. Planprogram

Tilfartsveg vest del 2 og Tilfartsveg Konnerud. Planprogram Tilfartsveg vest del 2 og Tilfartsveg Konnerud Planprogram Planprogram Planprogrammet legger premisser og gir rammer for arbeidet med å lage reguleringsplanen med konsekvensutredning. Det skal redegjøres

Detaljer

E18 Retvet - Vinterbro Reguleringsplan

E18 Retvet - Vinterbro Reguleringsplan E18 Retvet - Vinterbro Reguleringsplan Rapport Prissatte konsekvenser (Vinterbro Nygård) Konsekvensutredning: Prissatte konsekvenser (Vinterbro Nygård) 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel:

Detaljer

Drammen, Lier, Asker, Oslo

Drammen, Lier, Asker, Oslo Drammen, Lier, Asker, Oslo Gyldig i perioden 17.08.15 t.o.m. 22.06.16 62-65, 71-75, 169 1 Last ned vår nye app og gå rett på bussen. For iphone og Android Alle buss- og togtider Reiseplanlegger Skann QR-koden

Detaljer

L12 Kongsberg Drammen Oslo S Gardermoen Eidsvoll

L12 Kongsberg Drammen Oslo S Gardermoen Eidsvoll L12 Gjelder i perioden 8. august - 10. desember 2016. L12 Kongsberg Drammen Oslo S Gardermoen Eidsvoll Tog nr 502 504 1609 506 552 1613 508 510 512 514 516 518 520 522 524 Kongsberg 0434 0534 0550 0634

Detaljer

L12 Kongsberg Drammen Oslo S Gardermoen Eidsvoll

L12 Kongsberg Drammen Oslo S Gardermoen Eidsvoll L12 Gjelder i perioden 27. juni - 31. juli 2016. L12 Kongsberg Drammen Oslo S Gardermoen Eidsvoll Tog nr 502 504 1609 506 1613 508 510 512 514 516 518 520 522 524 Kongsberg 0434 0534 0634 0734 0834 0934

Detaljer

Høringsuttalelse til Konseptvalgutredning for Buskerudbypakke 2

Høringsuttalelse til Konseptvalgutredning for Buskerudbypakke 2 Høringsuttalelse til Konseptvalgutredning for Buskerudbypakke 2 Hensikten med saken er å gi en felles høringsuttalelse fra de 5 kommunene og Buskerud fylkeskommune til Konseptvalgutredning for Buskerudbypakke

Detaljer

Vi vil gjøre dine reiser raske og effektive. Offentlig informasjon

Vi vil gjøre dine reiser raske og effektive. Offentlig informasjon Vi vil gjøre dine reiser raske og effektive Offentlig informasjon Hva vil Buskerudbysamarbeidet? Vi vil bidra til at du effektivt kan reise til jobb eller fritidsaktiviteter, selv om vi blir mange flere

Detaljer

Linje 101-102-105. Gyldig fom 18.08.2011

Linje 101-102-105. Gyldig fom 18.08.2011 Linje 101-102-105 Rutetabell Gyldig fom 18.08.2011 Ny forside kommer fra BK 101 Drammen Hokksund Åmot Geithus Vikersund Hønefoss 102 Drammen Hokksund Ormåsen 105 Åmot Sigdal Eggedal Haglebu www.bk.no Foto:

Detaljer

Krødsherad, Sigdal, Modum, Øvre Eiker, Nedre Eiker, Drammen

Krødsherad, Sigdal, Modum, Øvre Eiker, Nedre Eiker, Drammen Krødsherad, Sigdal, Modum, Øvre Eiker, Nedre Eiker, Drammen Gyldig i perioden 17.08.15 t.o.m. 22.06.16 100-105, 109-119 1 Last ned vår nye app og gå rett på bussen. For iphone og Android Alle buss- og

Detaljer

Linje 03-04-05-06-15-16. Gyldig fom 15.08.2011

Linje 03-04-05-06-15-16. Gyldig fom 15.08.2011 Linje 03-04-05-06-15-16 Rutetabell Gyldig fom 15.08.2011 03 Kastanjesletta Liejordet Sentrum Fjell 04 Bera Bråtan - Sentrum Kniveåsen Sentrum Bråtan - Bera 05 Vinnes Sentrum Torsvei Sentrum Vinnes 06 Liejordet

Detaljer

DRAMMENSREGIONEN. Oversiktskart. IN BY Civitas aug Figur A. Skotselv. Tranby. Lierbyen. Slemmestad. Hokksund Krogstadelva Solberglia

DRAMMENSREGIONEN. Oversiktskart. IN BY Civitas aug Figur A. Skotselv. Tranby. Lierbyen. Slemmestad. Hokksund Krogstadelva Solberglia M O U M B Æ R U M Skotselv A S K E R F L E S B E R G Ø V R E E I K E R L I E R Lierbyen okksund N E R E E I K E R Krogstadelva Solberglia Slemmestad Spikkestad/ RAMMEN R Ø Y K E N Årås R A M M E N S V

Detaljer

04.09.2014. Buskerudbypakke 2

04.09.2014. Buskerudbypakke 2 04.09.2014 Buskerudbypakke 2 Felles areal- og transportplan er vedtatt Fremlagt skisse er grunnlag for drøfting og forhandling med staten Buskerudbypakke 2 finansiering Statlige midler Bymiljøavtalemidler

Detaljer

PRISSATTE KONSEKVENSER

PRISSATTE KONSEKVENSER NYE VEIER AS, E6 STORHOVE-ØYER REGULERINGSPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING FAGRAPPORT OPPDRAGSNR. A118462 VERSJON UTGIVELSESDATO BESKRIVELSE UTARBEIDET KONTROLLERT GODKJENT 1 2019-08-16 Til 1. gangs behandling

Detaljer

Næringsvekst Nå skjer det i Drammen - Sammen for vekst i antall arbeidsplasser. Tore Opdal Hansen ordfører

Næringsvekst Nå skjer det i Drammen - Sammen for vekst i antall arbeidsplasser. Tore Opdal Hansen ordfører Næringsvekst 2020 Nå skjer det i Drammen - Sammen for vekst i antall arbeidsplasser Tore Opdal Hansen ordfører Osloregionen vokser StorOslo fra 1,5 mill. til 1,9 mill. innbyggere i 2030 + 400.000 24.02.2017

Detaljer

Konseptvalgutredning

Konseptvalgutredning Konseptvalgutredning for Buskerudbypakke 2 KVU Buskerudbypakke 2 kortversjon Februar 2013 Innhold Bakgrunn for utredningen... 4 Behov... 6 Mål... 7 Krav... 10 Konsepter... 10 Fellespakken... 11 0-konseptet...

Detaljer

Linje 03-04-05-06-15-16. Gyldig fom 26.03.2012

Linje 03-04-05-06-15-16. Gyldig fom 26.03.2012 Linje 03-04-05-06-15-16 Rutetabell Gyldig fom 26.03.2012 03 Kastanjesletta Liejordet Sentrum Fjell 04 Bera Bråtan - Sentrum Kniveåsen Sentrum Bråtan - Bera 05 Vinnes Sentrum Torsvei Sentrum Vinnes 06 Liejordet

Detaljer

Statens vegvesen. Referat Tid: Kl Referent: Jenny Melby

Statens vegvesen. Referat Tid: Kl Referent: Jenny Melby Statens vegvesen Referat Dato: 17.03.2011 Tid: Kl. 08.30-13.30 Referent: Jenny Melby Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Møte nr: Sted: Møteleder: Til stede: Forfall: Kopi til: 5 Samarbeidsgruppa

Detaljer

Kongsberg Drammen Oslo S Oslo Lufthavn Gardermoen Eidsvoll t/r

Kongsberg Drammen Oslo S Oslo Lufthavn Gardermoen Eidsvoll t/r Lokaltog Kongsberg Drammen Oslo S Oslo Lufthavn Gardermoen Eidsvoll t/r Gjelder i perioden 09.01.00-10.06.00 1 Tog nr 546 2200 500 2202 502 504 2206 506 2208 508 2210 510 2212 512 514 09.01.00.-10.06.00

Detaljer

Tilfartsvei vest del 2/ Tilfartsvei Konnerud

Tilfartsvei vest del 2/ Tilfartsvei Konnerud Tilfartsvei vest del 2/ Tilfartsvei Konnerud Planstatus Kommunedelplan for hele Tilfartsveg vest/tilfartsveg Konnerud vedtatt av bystyret 17.12.2002 Tilfartsvei vest del 1 regulert i Områderegulering for

Detaljer

Bransje- og leverandørdag 2014

Bransje- og leverandørdag 2014 Regionvegsjef Kjell Inge Davik Bransje- og leverandørdag 2014 07.02.2014 Bransje og leverandørdag 2014 - Vika Atrium Oslo 7. februar 2014 - Kjell Inge Davik Region sør - Utvikle byregioner - Binde sammen

Detaljer

Drammen, Nedre Eiker. Gyldig i perioden 17.08.15 t.o.m. 22.06.16 3-16, 21-25, 51-55

Drammen, Nedre Eiker. Gyldig i perioden 17.08.15 t.o.m. 22.06.16 3-16, 21-25, 51-55 Drammen, Nedre Eiker Gyldig i perioden 17.08.15 t.o.m. 22.06.16 3-16, 21-25, 51-55 1 Velkommen om bord i bussen! Brakar er ansvarlig for å drifte og utvikle kollektivtilbudet i Buskerud. Brakar as, Bragernes

Detaljer

KVU E10 Fiskebøl - Å. Trafikknotat. August Foto: Nils Petter Rusånes

KVU E10 Fiskebøl - Å. Trafikknotat. August Foto: Nils Petter Rusånes KVU E10 Fiskebøl - Å Trafikknotat August 2015 Foto: Nils Petter Rusånes Innledning Dette notatet er en oversikt over trafikkanalyser og samfunnsøkonomiske beregninger for Konseptvalgutredning (KVU) E10

Detaljer

Tilfartsveg vest del 2 og Tilfartsveg Konnerud. Orientering til formannskapet 19. mars 2019

Tilfartsveg vest del 2 og Tilfartsveg Konnerud. Orientering til formannskapet 19. mars 2019 Tilfartsveg vest del 2 og Tilfartsveg Konnerud Orientering til formannskapet 19. mars 2019 Vegpakke Drammen Prosjekter gjennomført i perioden 2000-2011 Sykkelpakke Drammen ÅSSIDEN Øvre Sund bru 2011 Bragernestunnelen

Detaljer

Saksbehandler: Frode Graff Arkiv: 026 N00 &13 Arkivsaksnr.: 13/ Dato: HØRINGSUTTALELSE TIL KONSEPTVALGUTREDNING FOR BUSKERUDBYPAKKE 2

Saksbehandler: Frode Graff Arkiv: 026 N00 &13 Arkivsaksnr.: 13/ Dato: HØRINGSUTTALELSE TIL KONSEPTVALGUTREDNING FOR BUSKERUDBYPAKKE 2 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frode Graff Arkiv: 026 N00 &13 Arkivsaksnr.: 13/5869-2 Dato: 27.05.2013 HØRINGSUTTALELSE TIL KONSEPTVALGUTREDNING FOR BUSKERUDBYPAKKE 2 â INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET/BYSTYRET:

Detaljer

Grunnlag for KDP. E16 Fagernes-Hande. Underlagsrapport:

Grunnlag for KDP. E16 Fagernes-Hande. Underlagsrapport: Grunnlag for KDP E16 Fagernes-Hande Underlagsrapport: Prissatte konsekvenser E16 Fagernes-Hande 30 januar 2013 Innhold Innhold... 1 Sammendrag... 2 Metode... 2 Prosjektforutsetninger... 2 1 Beregningsresultater

Detaljer

Kollektivtilbudet i Modum. - Møte med Ungdomsrådet i Modum

Kollektivtilbudet i Modum. - Møte med Ungdomsrådet i Modum Kollektivtilbudet i Modum - Møte med Ungdomsrådet i Modum - 27.09.2017 Kort historikk Buskerud Kollektivtrafikk kom i drift fra 1. juli 2010 Eid av Buskerud fylkeskommune og 19 kommuner Tok i bruk merkenavnet

Detaljer

Ny undergang i Rødgata

Ny undergang i Rødgata Ny undergang i Rødgata Bakgrunn Jernbaneverket jobber for å legge ned en rekke planoverganger som et ledd i å bedre sikkerheten knyttet til jernbanedriften Bakgrunn Jernbaneverket jobber for å legge ned

Detaljer

Vedlegg 6: Prissatte konsekvenser. Konseptvalgutredning for hovedvegsystemet i Moss og Rygge

Vedlegg 6: Prissatte konsekvenser. Konseptvalgutredning for hovedvegsystemet i Moss og Rygge Vedlegg 6: Prissatte konsekvenser Konseptvalgutredning for hovedvegsystemet i Moss og Rygge SEPTEMBER 2012 STATENS VEGVESEN REGION ØST KVU FOR HOVEDVEGSYSTEMET I MOSS OG RYGGE PRISSATTE KONSEKVENSER VEDLEGG

Detaljer

Røyken, Hurum, Lier, Drammen

Røyken, Hurum, Lier, Drammen Røyken, Hurum, Lier, Drammen Gyldig i perioden 17.08.15 t.o.m. 22.06.16 81-86 1 Last ned vår nye app og gå rett på bussen. For iphone og Android Alle buss- og togtider Reiseplanlegger Skann QR-koden og

Detaljer

Innspill og supplement til aktuelle tiltak i lokalt/regionalt forslag til Buskerudbypakke2 (BBP2)

Innspill og supplement til aktuelle tiltak i lokalt/regionalt forslag til Buskerudbypakke2 (BBP2) Notat Til: Kommunene og fylkeskommunen i Buskerudbysamarbeidet 7. august 2012 Fra: Buskerudbysekretariatet Innspill og supplement til aktuelle tiltak i lokalt/regionalt forslag til Buskerudbypakke2 (BBP2)

Detaljer

Buskerudbypakke 2. Les om det som skal gjøres i din kommune. Vinn en el-sykkel. Drammen SIDE 4 Lier SIDE 6. Nedre Eiker SIDE 7 Øvre Eiker SIDE 8

Buskerudbypakke 2. Les om det som skal gjøres i din kommune. Vinn en el-sykkel. Drammen SIDE 4 Lier SIDE 6. Nedre Eiker SIDE 7 Øvre Eiker SIDE 8 OFFENTLIG INFORMASJON Buskerudbypakke 2 Les om det som skal gjøres i din kommune SIDE 4 Lier SIDE 6 Nedre Eiker SIDE 7 Øvre Eiker SIDE 8 Informasjonsbrosjyre som distribueres til samtlige husstander i

Detaljer

1 Innledning... 1 2 Metode... 2 2.1 Om ATP-modellen... 2 2.2 Beregningsgrunnlag... 2 3 Tilgjengelighetsanalyser... 5

1 Innledning... 1 2 Metode... 2 2.1 Om ATP-modellen... 2 2.2 Beregningsgrunnlag... 2 3 Tilgjengelighetsanalyser... 5 Oppdragsgiver: Buskerudbysamarbeidet Oppdrag: 529589 Tilgjengelighetskart Buskerudbyen Del: Dato: 2012-05-09 Skrevet av: Øyvind Dalen Kvalitetskontroll: Anne Merete Andersen TILGJENGELIGHETSKART FOR BUSKERUDBYEN

Detaljer

Statens vegvesen har den 14. september oversendt følgende til kvalitetssikrergruppen, Samferdselsdepartementet og Rogaland fylkeskommune:

Statens vegvesen har den 14. september oversendt følgende til kvalitetssikrergruppen, Samferdselsdepartementet og Rogaland fylkeskommune: Konseptvalgutredning Jæren: Trafikkmodell og nytte-/kostnadsberegninger Dette notatet inneholder en kort presentasjon av hva som nå er levert knyttet til tilleggsutredningene for KVU Jæren og videre arbeid

Detaljer

Asfaltering riks- og fylkesveger i Buskerud

Asfaltering riks- og fylkesveger i Buskerud EG134 7 2 700 7 2 800 100 BASSERUD - PLANTASJEN GS-veg EG134 7 3 900 7 4 780 855 ASBJØRNSENS GATE - SYKEHUSKRYSSET GS-veg EG134 70 43 000 70 43 467 467 NEDRE EIKER BRU - FJERDINGEN GS-veg EG134 153 5 105

Detaljer

L12 Kongsberg Drammen Oslo S Gardermoen Eidsvoll

L12 Kongsberg Drammen Oslo S Gardermoen Eidsvoll L12 L12 Kongsberg Drammen Oslo S Gardermoen Eidsvoll Tog nr 502 504 1609 506 1613 508 510 512 514 516 518 520 522 524 Kongsberg 0434 0534 0634 0734 0834 0934 1034 1134 1234 1334 1434 1534 Darbu 0447 0547

Detaljer

Dagslett-Linnes og Linnes-E18 Status og framdrift

Dagslett-Linnes og Linnes-E18 Status og framdrift Temamøte rv 23 Røyken 13/6-18 Dagslett-Linnes og Linnes-E18 Status og framdrift Avdelingsdirektør Ingunn Foss Statens vegvesen region sør De to rv. 23 prosjektene før sammenslåingen Nå E134 Dagslett-E18

Detaljer

Samfunnsøkonomisk analyse

Samfunnsøkonomisk analyse Region nord Veg- og transportavdelingen Plan og utredning 23.02.2015 Samfunnsøkonomisk analyse KVU E6 Fauske Mørsvikbotn STATENS VEGVESENS RAPPORTER Nr. 362 Statens vegvesens rapporter NPRA reports Norwegian

Detaljer

KVU Trondheim - Steinkjer

KVU Trondheim - Steinkjer KVU Trondheim - Steinkjer Samfunnsmålet I 2040 har regionen mellom Trondheim og Steinkjer et effektivt, pålitelig og fleksibelt transportsystem for personer og gods. Effektivt Med effektiv transport menes

Detaljer

E6 Håggåtunnelen - Skjerdingstad

E6 Håggåtunnelen - Skjerdingstad Statens vegvesen Region midt E6 Håggåtunnelen - Skjerdingstad Temarapport prissatte konsekvenser Oktober 2011 COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim Telefon 02694 wwwcowino Statens

Detaljer

Trafikale- og prissatte virkninger

Trafikale- og prissatte virkninger Trafikale- og prissatte virkninger KVU Buskerudbypakke 2 Delrapport Februar 2013 1 Statens vegvesen region sør KVU Buskerudbyen trafikale- og prissatte virkninger Delrapport 2013-02-07 Oppdragsnr.: 5123031

Detaljer

TEMARAPPORT. Konsekvensutredning prissatte konsekvenser. Kommunedelplan E39 Døle bru-livold. Region sør Prosjektavdelingen

TEMARAPPORT. Konsekvensutredning prissatte konsekvenser. Kommunedelplan E39 Døle bru-livold. Region sør Prosjektavdelingen Region sør Prosjektavdelingen 01.03.2015 TEMARAPPORT Konsekvensutredning prissatte konsekvenser Foto/3D-modell: COWI AS og Kulturminneconsult AS Kommunedelplan E39 Døle bru-livold DOKUMENTINFORMASJON Rapporttittel:

Detaljer

TRAFIKKNOTAT Kystvegen Sogn og Fjordane

TRAFIKKNOTAT Kystvegen Sogn og Fjordane Region vest Ressursavdelinga Planseksjonen Februar 2017 TRAFIKKNOTAT Kystvegen Sogn og Fjordane Delrapport til regional utgreiing Innhold 1 INNLEDNING 2 2 TRANSPORTANALYSEN 2 2.1 TRANSPORTMODELLEN 2 2.2

Detaljer

Areal og transportplanlegging i Drammen

Areal og transportplanlegging i Drammen Areal og transportplanlegging i Drammen Helhetlige planer Felles areal- og transportplan utarbeidet (vedtatt 07.02.2013) Hokksund Mjøndalen/ Krokstadelva Lierstranda/ Fjordbyen Vestfossen (lokalt utviklingsområde)

Detaljer

Styrket togtilbud på Kongsbergbanen; to tog per time

Styrket togtilbud på Kongsbergbanen; to tog per time NOTAT Dato: Forslag 27.05.13 Buskerudbysamarbeidet Styrket togtilbud på Kongsbergbanen; to tog per time Underlag for Buskerud fylkeskommunes henvendelse til SD 1. juni 2013 om kjøp av persontransport med

Detaljer

Notat Dato:14. mars 2013

Notat Dato:14. mars 2013 Notat Dato:14. mars 2013 Utvikling av lokalt / regionalt forslag til Buskerudbypakke 2 Oppsummering fra Storaas 14. og 15. februar 2013 Til: Folkevalgte i Buskerudbykommunene og fylkeskommunen Fra: Sekretariatet

Detaljer

Polarporten AS Tind-tunnelen. EFFEKT-beregninger

Polarporten AS Tind-tunnelen. EFFEKT-beregninger Polarporten AS Tind-tunnelen EFFEKT-beregninger Tromsø 26.06.2008 TIND-TUNNELEN GRUNNLAG OG RESULTATER AV EFFEKT-BEREGNINGER OPPDRAGSGIVER Polarporten AS Hans Nilsens veg 1 9020 TROMSDALEN Tlf 77 63 59

Detaljer