Outsourcing REGNSKAPSAVDELING ET TASTETRYKK UNNA!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Outsourcing REGNSKAPSAVDELING ET TASTETRYKK UNNA!"

Transkript

1 L Ø N N O G Ø K O N O M I P R O S E S S E R Outsourcing M A G A S I N E T 1 NR. 6 1/09 REGNSKAPSAVDELING ET TASTETRYKK UNNA! Krisetider er omstillingstider Cash management som del av regnskapsleveransen Enklere innrapportering kan spare bedriftene for millioner Strategi for outsourcing UTGITT I SAMARBEID MELLOM OUTSOURCINGMAGASINET NARF, VISMA, MIRROR NR. ACCOUNTING, 6-1/2009AMESTO OG KVESTOR

2 2 LEDER NARF Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening Øvre Vollgate 13, (6. etasje) Postboks 99 Sentrum 0101 Oslo Tel Amesto Business Partner AS Tvetenveien 152, Postboks 43 Tveita 0617 Oslo Tlf: Mirror Accounting Fyrstikkalleen 1 Postboks 283 Skøyen 0213 Oslo Tel Kvestor Økernveien 121 Postboks 504, Økern 0512 Oslo Tel Visma Services Norge AS Karenslyst allé 56 P.O.Box 733 Skøyen 0214 Oslo Tel Fokus på kjernevirksom I kjølvannet av finanskrisen opplever Norge og andre land nå en realøkonomisk nedtur. Når markedene svikter, faller omsetningen i bedriftene, som rammes i større eller mindre grad. Få tør å spå hvor lenge konjunkturnedgangen vil vare, siden verden aldri har opplevd en tilsvarende krise noen gang. Det eneste som er sikkert er at før eller siden vil konjunkturene snu, og da kan oppgangen komme raskt. I de første månedene av året produserer norske virksomheter årsregnskap på løpende bånd. Disse er på mange måter fasiten over året som har vært, og i år analyseres regnskapene mer inngående enn noen gang med fokus på verdivurdering, likviditet og om det er grunnlag for fortsatt drift. Samtidig forbedrer, effektiviserer og omstiller bedriftene seg. Det er et sunt tegn. I enkelte bransjer har for mange vokst fort og for mye. Nå må aktiviteten tilpasses den nye situasjonen. Ikke alle vil klare å omstille seg fort nok. Det ser vi av de stadig voksende konkurstallene. At selskaper går konkurs betyr nødvendigvis ikke at de er blitt drevet veldig mye dårligere enn andre. Noen har særlige utfordringer. Dette gjelder for eksempel relativt unge selskaper som ikke har fått bygget opp tilstrekkelig med reserver. Andre opererer i bransjer som er særlig rammet av midlertidig etterspørselssvikt. Det er alltid trist når denne typen bedrifter må avvikle og arbeidsplasser ryker. Men det finnes også mange bedrifter som har muligheter til å ta grep i påvente av at den økonomiske nedgangen skal snu. Det viktigste er å holde fokuset på kjernevirksomheten. Det er der inntektene genereres. Samtidig kan støttefunksjoner som regnskap, IT og fakturering settes ut. Det gir økt fleksibilitet og bidrar til at faste kostnader gjøres om til variable. For de autoriserte regnskapsførerne er regnskap og økonomiprosesser deres kjerneområde. Bransjen har systemer, rutiner og teknologiske løsninger som gjør at de kan arbeide svært effektivt og produktivt. Din bedrift får frigjort kapasitet, og kan spare både penger, arbeid og bekymringer ved å overlate økonomifunksjoner til profesjonelle samarbeidspartner. I dette magasinet forteller noen av aktørene i bransjen hva de kan tilby av tjenester innenfor økonomiområdet. Vi håper artiklene kan være til inspirasjon og skape ideer til hvordan ting kan gjøres annerledes og mer lønnsomt i din bedrift. Redaksjon/grafisk design: Ove Sveen Trykk: Grøset Opplag: april 2009 Sandra Riise, adm. direktør NARF

3 3 INNHOLD et Cash management: Tilstrekkelig med midler tilgjengelig til enhver tid side 4 Krisetider er omstillingstider side 6 Outsourcing med stordriftsfordeler for ekspansiv kjede side 8 Enklere innrapportering til det offentlige kan spare bedriftene for millioner side 10 Thomas Wolff i Aberdeen Property med klar strategi for outsourcing side 12 Outsourcer for å legge grunnlag for vekst side 14

4 4 CASH MANAGEMENT SOM DEL AV REGNSKAPSLEVERANSEN Tilstrekkelig med midler tilgjengelig til enhver tid Målet med en god likviditetsstyring er å ha tilstrekkelig midler til å dekke fordringer til enhver tid. Ikke å ha midler tilgjengelig kan koste dyrt. Men det skal heller ikke være for mye plassert på feil konto. Det kan gi dårlig avkastning. Stadig flere bedrifter ser at det er god lønnsomhet i å ha kontroll og oversikt over pengestrømmen. For de fleste selskaper er imidlertid ikke likviditetsstyring en kjerneaktivitet. Derfor velger flere å sette ut disse oppgavene til outsourcingleverandører. - Det er viktig å presisere at det er likviditetsstyringen som settes ut og ikke investeringsbeslutningene. Hvordan midler skal investeres er det opp til våre kunder å beslutte. Vår oppgave er å styre og følge opp likviditeten på en best mulig måte for kundene, sier Lars Gustav Helle, ansvarlig for Outsourcing Services i Mirror Accounting. Outsourcingleverandøren leverer likviditetsstyring til store selskaper som Storebrand og Posten AB, men også til mellomstore bedrifter. Kontinuerlig oversikt Prinsippene for likviditetsstyring er like på tvers av bransjer og gjelder både små og store firmaer. Det handler om å ha kontinuerlig oversikt over likviditeten - også mellom hver regnskapsavslutning. - Som outsourcingleverandør har vi både kompetanse, verktøy og oppfølgingsrutiner til å gi kundene løpende oversikter og prognoser over midlene de har til disposisjon. Mange har allerede satt ut regnskapet til oss. Da er det naturlig å benytte oss også på likviditetsstyringsfunksjonen. Da slipper selskapene å bygge opp egne ressurser til å håndtere dette, sier Lars Gustav Helle. Leveranseansvarlig Torun Elton i Mirror Accounting er kundeansvarlig blant annet for Storebrand. I følge henne er det fire grunnpilarer som bør være på plass for å etablere en effektiv likviditetsstyring: Gode retningslinjer, rutiner, struktur og fungerende verktøy/systemer. Policy for likviditetsstyring - Utgangspunktet er alltid en policy for likviditetsstyring som er vedtatt av selskapets ledelse, understreker Elton. Med utgangspunkt i denne fastsettes fullmakter, begrensninger og overordnede mandater for hvordan midler skal plasseres på kort og lang sikt. Dernest etableres rutiner og rutinebeskrivelser for beslutningstakere og alle som fakturer eller utfører betalinger. - I tillegg må det etableres, eller allerede være på plass, kontostrukturer og -grupperinger som muliggjør en effektiv likviditetsstyring, sier Elton. Kontroll på kontantstrømmen Når strukturen er på plass styres og rapporteres likviditeten ved hjelp av ulike verktøy. - Selv om mye er automatisert er det svært viktig å følge kontantstrømmen og ha full oversikt over kundereskontro, leverandørreskontro og lønn. Til enhver tid skal det opprettholdes akseptabel risiko for at alle forpliktelser gjøres opp til rett tid. I dette arbeidet vurderer vi situasjonen ikke bare på kort sikt. Vi utarbeider også rullerende likviditetsprognoser, som er et viktig beslutnings- Mirror Accounting som inngår i Lindorff-Gruppen er en ledende leverandør i Norge og Sverige av økonomi-, regnskaps- samt rådgivningstjenester til store og middels store kunder. Mirror Accounting besitter unik erfaring og kompetanse som outsourcingsleverandør samt som rådgiver innen effektivisering av regnskaps- og økonomiprosesser og utvikling av outsourcingsavtaler. God likviditetsstyring fordrer gode verktøy, koordinering og oppfølging. Her er noen av verktøyene og kompetansen outsourcingleverandørene kan tilby: Likviditetsbudsjetter / saldolister / avviksanalyser Transaksjonsstatistikker / produktutvikling Valutaoversikter / vekslinger, konto- og kapitalreguleringer Koordinering / oppfølging mot bankforbindelser Etablering / vedlikehold av kontostrukturer, trekkfullmakter, betalingsavtaler og tilgang banksystem

5 5 God likviditetsstyring gir bedre grunnlag for beslutninger og gevinster som likviditetsprognoser, høyere avkastning av frigjorte midler, reduserte kostnader ved optimal bruk av banktjenester og større sikkerhet i punktlig betaling. grunnlag for ledelsene i selskapene, sier Torun Elton. I tillegg til å utføre daglige oppgaver rundt likviditetsstyring yter Mirror Accounting også rådgivning, blant annet om hvordan selskaper kan redusere kostnader ved optimal bruk av banktjenester. Hjelp til å velge riktig bank - Gode prosesser mot banken, inklusive avtaler for etablering og ajourføring av trekkfullmakter, betalingsavtaler og tilgang til banksystemene er viktig for en effektiv likviditetsstyring. For bedrifter som utfører likviditetsstyringen selv medfører disse oppgavene ofte mye administrasjon. Bankene har også ulike strukturer for sine tjenester, og for mange kan det være mye å spare på å velge riktig bankforbindelse. Dette har vi god oversikt over og vi kan gi gode råd til våre kunder, sier Torunn Elton. Effektiv rapportering Den kanskje viktigste delen av likviditetsstyringen, den løpende rapporteringen om likviditetssituasjonen til kundene kan gjøres på flere måter. - Dette kan gjøres via en webbasert portal eller via epost. Det som er viktig er at det løpende formidles nøkkelinformasjon i et lett kommuniserbart format, slik at kunden er oppdatert om bedriftens likviditetssituasjon. Dette kan skje automatisk for eksempel en gang i uken. Våre kunder skal ikke trenge å ringe banken for å få vite dette, sier Lars Gustav Helle. Lars Gustav Helle, ansvarlig for Outsourcing Services og leveranseansvarlig Torun Elton i Mirror Accounting. Storebrand har satt ut likviditetsstyringen av driften for flere selskaper i konsernet. Effektiv likviditetsstyring innenfor policy og rammer for hvert enkelt selskap Elsy Løvgro Stokke, senior analytiker, Storebrand: Storebrand har outsourcet likviditetsstyringen av driften for flere av selskapene i Storebrandkonsernet til Mirror Accounting. Avtalen ble opprinnelig inngått i 2000 og ble sist fornyet for fem nye år i Storebrand er meget fornøyd med det arbeid som Mirror Accounting utfører og likviditetsstyringen har hele tiden blitt utført innenfor den policy og de rammer som er etablert for de ulike selskapene. Mirror Accounting er enkle å samarbeide med, fleksible og løsningsorienterte noe som er en nødvendighet for en profesjonell og effektiv likviditetsstyring. Videre er det en stor fordel at Mirror Accounting har god kjennskap til de selskap de har likviditetsstyringsansvaret for.

6 6 FORSKNING Krisetider er omstillingstider Professor Kjell G. Salvanes mener det er viktig å handle raskt og sette inn tiltak som kan bidra til at vi står imot den økonomiske nedturen, men han mener ikke at alle bedrifter bør reddes. Nedgangstider er omstillingstider og mange bedrifter vil klare å omstille seg ved å ta i bruk ny teknologi, outsource, organisere driften annerledes eller utvikle nye tjenester og produkter. Samtidig vil det hele tiden bli etablert nye livskraftige bedrifter som erstatning for de ulønnsomme som må legges ned. Uansett om det er lav- eller høykonjunktur skapes det årlig så mye som ca 10 prosent nye arbeidsplasser i Norge. Samtidig blir det i et normalår lagt ned omtrent like mange. Utfordringen er at i lavkonjunktur legges det ned enda flere arbeidsplasser, med negativ netto jobbskaping som resultat. Kreativ destruksjon Ifølge økonomene skjer det hele tiden en kreativ destruksjon. Det vil si at ulønnsomme bedrifter forsvinner. Samtidig skaper nedleggelse av bedrifter, og reduksjon av sysselsettingen i andre, en kreativitet som gjør at det bygges nye arbeidsplasser på restene av de gamle. Markedet slår tungt inn i åpne økonomier - Man skal heller ikke legge ned bedrifter for en hver pris, men det er viktig at man er åpne for den fleksibiliteten og omstillingsviljen disse prosessene skaper. Norge har en svært åpen økonomi hvor vi eksporterer rundt femti prosent av det vi produserer og importerer rundt 50 prosent av det vi forbruker. Da vil markedet uansett slå tungt inn, sier Salvanes. Ifølge Salvanes opplever nå verden en krise etter keynesiansk modell med økt ledighet som en konsekvens av fall i etterspørselen. I følge teoriene til John Keynes ( ) er svaret på denne typen kriser å benytte finanspolitiske virkemidler som vil bidra til at etterspørselen igjen vil øke. Siden krisen begynte å rulle for fullt i fjor høst har regjeringer i det ene landet etter det andre iverksatt denne typen tiltak. I nesten alle land øker nå arbeidsledigheten og mange bedrifter legges ned. Samtidig etableres det kontinuerlig nye arbeidsplasser både i eksisterende og nye bedrifter. Næringslivets evne til omstilling er ofte større enn mange later til å tro. Etterspørselssjokk For den enkelte bedrift er finanspolitiske virkemidler likevel ingen garanti for at de vil kunne motstå krisen. - Mange norske bedrifter har fått et etterspørselssjokk. Derfor blir krisetider også omstillingstider. Noen bedrifter legges ned, mens andre bedrifter nedbemanner eller gjennomfører strukturelle endringer. Omstilling er nødvendig ikke bare i nedgangstider, men hele tiden. Derfor er det ikke gitt at å redde flest mulig bedrifter er veien å gå for å opprettholde flest mulig arbeidsplasser, sier Salvanes. Han mener næringslivets evne til omstilling ofte er større enn mange later til å tro. I etterkrigstiden finnes det flere eksempler på at myndighetene har prøvd å redusere arbeidsledighet ved å bevilge midler til hele næringer og bedrifter i krise. Det mener Salvanes kan være å kaste gode penger etter dårlige. Omstilling ga ny giv - Opprettholdelsen av en ikke konkurransedyktig norsk tekstil- og konfeksjonsindustri i Norge til langt utpå 1970-tallet er eksempel på feilslått politikk. Det forsinket en helt nødvendig omstilling. Samtidig viser nedleggelsen av Kongsberg Våpenfabrikk i 1987 at destruksjon av bedrifter faktisk skaper kreativitet og nye arbeidsplasser, sier Salvanes. Da den gamle industribedriften gikk overende skapte tidligere ansatte en rekke nye og innovative bedrifter. Dermed gikk heller ikke kunnskapskapitalen tapt. Nedleggelsen av Norsk Data på samme tid, Viking Dekk i Askim i 1991 og Norske Skog Union i Skien i 2006 er andre eksempler på at de fleste som ble rammet av nedleggelsene raskt fikk seg nye jobber. Vern om kunnskapskapitalen - For samfunnet må det være et overordnet mål å beholde kunnskapskapitalen som er opparbeidet i norske bedrifter. Den beholder vi best ved å legge til rette for omstilling som kan skape nye arbeidsplasser. Det kan skje som en konsekvens av bedriftsnedleggelser, men like gjerne i etablerte bedrifter ved at de tar i bruk ny teknologi, organiserer bedriften mer effektiv eller utvikler nye produkter og tjenester. Videreutdanning av arbeidskraften kan være en tilleggsstrategi som er fornuftig i dårlige tider for å være rustet til ny vekst, sier Salvanes. - De kan også outsource deler av aktiviteten. En konsekvens av outsourcing er en større grad av arbeidsdeling ved Jobbskaping og nedlegging av jobber ved forrige store konjunkturnedgang Tall fra den forrige store konjunkturnedgangen for norsk industri viser at det hvert år skapes rundt 10 prosent nye arbeidsplasser både før, under og etter konjunkturbunnen. Det som driver denne nyskapingen er først og fremst nedleggelse av arbeidsplasser samt regional mobilitet av arbeidskraft. Prosent Omstilling Jobbnedlegging Jobbskaping Netto jobbskaping

7 7 at bedriftene blir mer spesialiserte. Det kan gi en økonomisk effekt. Samtidig vil en omgjøring av faste kostnader til variable være en måte å sikre seg mot effekten av svingninger i omsetningen, sier Salvanes. Taperne kan bli vinnere Hvilke bedrifter som vil lykkes i å omstille og hvilke som vil måtte gi tapt på grunn av krisen er det imidlertid vanskelig å fremskrive. - De som vil gjøre det best er de bedriftene som er villige til å tenke nytt, blant annet ved å ta i bruk ny teknologi, men konkret hvilke bedrifter som vil lykkes vet vi lite om. Vi vet fra tidligere nedgangstider at tilsynelatende like bedrifter klarer seg svært forskjellig. Noen klarer å omstille seg, andre ikke. Det er også få holdepunkter for å si at bedrifter som klarer seg best før krisen vil komme seg best igjennom den. Det finnes mange eksempler på det motsatte. Det er mange faktorer som spiller inn. I enkelte bransjer, som i media, er det dessuten flere kriser på en gang. Der opplever man både en etterspørselskrise og en strukturkrise. En av de viktigste faktorene ser ut til å være ledelsen av bedriftene. I omstillingsprosesser får ledelsen en veldig sterk rolle, sier Salvanes. Professor Kjell G. Salvanes er en av Norges fremste eksperter på økonomisk analyse av omstillingsprosesser i norsk industri. Her fra et foredrag under NHOs årskonferanse i 2008 om Kunnskapslandet Norge. Foto: Erik M. Sundt, NHOs Årskonferanse 2008 Navn: Kjell Gunnar Salvanes Stilling: Professor ved Norges Handelshøyskole Spesialfelt: Økonometri Kjell Gunnar Salvanes er professor Høgskolen Stord/Haugesund og Universitetet i Bergen, og ble professor i ved Institutt for samfunnsøkonomi på NHH. Han har hovedfag i økonomi fra Universitetet i Bergen i 1985 og ble Han har bred internasjonal erfaring, Dr.Oecon ved NHH i både som gjesteprofessor ved flere Salvanes har tidligere arbeidet ved toppuniversiteter i Europa og USA, og gjennom et solid forskningsarbeid. Salvanes underviser blant annet i økonometri, som er en forskningsretning innen sosialøkonomi hvor man forsøker å klarlegge kvantitative sammenhenger i det økonomiske liv.

8 8 HVORFOR SETTE UT? Outsourcing Utnytt alle mulighetene innen outs De aller fleste med budsjettansvar har opplevd økt press den siste tiden. Steiner har blitt snudd, opptil flere ganger. Økonomiansvarlige har saumfart kostnader og rutiner på jakt etter innsparinger og effektivitetsgevinster. Noen har kanskje begynt å lure på hvilke alternativer som gjenstår? Da kan det være på tide å ta en kikk på alle mulighetene innen outsourcing av regnskap og lønn. Mange har vurdert outsourcing tidligere, men ikke gått videre inn i en grundigere vurderingsprosess. Det kan skyldes flere ting. De har tenkt at det kanskje ikke passer for deres virksomhet, eller de kan ha tenkt at gevinstene ikke oppveier de antatte kostnadene. Disse vurderingene er basert på hovedsaklig tre forhold. For det første er det mange som ikke kjenner til hvor store gevinstene kan Av Bjørn Erik Dahl, salgsdirektør i Visma Services. Dahl har de siste 15 årene jobbet med forretningsutvikling og salg av outsourcing av regnskap og lønn. være. For det andre er antagelsene om kostnader og risiko ved outsourcing ofte overdrevet. Og for det tredje er det en del beslutningstakere som ikke har tilstrekkelig kunnskap om hva outsourcing av regnskap og lønn vil innebære for akkurat deres virksomhet. Bli kjent med gevinstene Alle som, på et tidligere tidspunkt, har vurdert og undersøkt mulighetene rundt outsourcing, vil bli overrasket over den teknologiske revolusjonen som har preget tjenesteproduksjonen de siste årene. Elektronisk datafangst og webbasert samhandling er nå en del av hverdagen for mange bedrifter som har satt bort regnskaps- eller lønnsfunksjonen. Fakturahåndteringen har blitt mye enklere og mange har gitt beskjed til sine leverandører at de skal sende papirfakturaene direkte til vårt skanningsenter, hvor de blir skannet, innlest og kontert. Deretter sendes de på elektronisk flyt etter definerte attestering- og godkjenningsrutiner. Enkel webrapportering er en annen nyvinning, og gjør det mulig for økonomiansvarlige og andre relevante personer å få tilgang til oppdaterte regnskapsdata når det måtte passe dem. Webbasert registrering av reiseregninger, utleggsrefusjoner, timelister og andre variable lønnsdata er et tredje område. Denne automatiseringen av dataflyten gir helt nye effektivitetsgevinster for de bedriftene som velger en moderne outsourcingspartner. Det gjør det mulig å jobbe mye smartere, samtidig som man kan stole på at dedikerte fageksperter kvalitetssikrer innholdet.

9 9 med stordriftsfordeler for ekspansiv kjede Jon Steinar Johnsen i Specsavers er en veteran innen effektiv kjededrift. De siste fire årene har han vært med på å revolusjonere optikerbransjen i Norge. Et av suksesskriteriene har vært valg av en teknologidrevet og faglig sterk outsourcingpartner. - Jeg ser ingen grunn til at vi skal gjøre disse tingene selv når Visma gjør det så mye bedre. De kverner tallene for oss, slik at vi kan ha fokus på å ta riktige beslutninger innen lønnsom butikkdrift, kjedeledelse og utvikling av nye konsepter, sier Johnsen. Jon Steinar Johnsen, adm. direktør i Specsavers. Han har vært med siden Specsavers inntok det norske markedet, med en ekspansjonstakt få har sett maken til. Etablerte 40 butikker på to år I løpet av noen hektiske sommermåneder i 2005 etablerte de 20 butikker. Ett år etter var de 40. I skrivende stund finnes det 58 optikere som er medlem av Specsavers i Norge. En slik utvikling krever at økonomistyringen går på skinner. Effektive økonomirutiner - Butikkene har jo opplevd en enorm vekst etter at de kom med i kjeden. Og med økt omsetning trenger man gode og effektive økonomirutiner for å oppnå lønnsomhet. Gjennom vårt kjedesamarbeid med Visma kan vi tilby butikkene gode økonomitjenester til en svært god pris. I og med at vi har standardisert rutinene kan hver enkelt butikk nyte godt av stordriftsfordelene. Mens vi på kjedekontoret får standardisert rapporteringen. Det gjør oss i stand til å styre kjeden på en god måte. Og det gjør det mulig for oss å trimme driften og legge nye planer for en fortsatt lønnsom ekspansjon, avslutter en optimistisk administrerende direktør, Jon Steinar Johnsen, i Specsavers. ourcing av regnskap og lønn Kostnadene endrer seg En sunn økonomisk beslutning er basert på en vurdering av kost og nytte. Og disse vurderingene kan endre seg med tiden. I økonomiske nedgangstider kan noen kostnader som før ikke ble ansett som vesentlige tre fram i nytt lys. Kostnadene knyttet til regnskap, lønn og personal er typiske eksempler på slike variable kostnader som ikke endrer seg nevneverdig, men som allikevel blir dyrere ettersom tidene endrer seg. Derfor er det naturlig å nå på nytt revurdere de interne kostnadene opp mot de eksterne kostnadene knyttet på å kjøpe de samme tjenestene. For hvor mye kan man egentlig spare på å nyte godt av stordriftsfordelene til en spesialistleverandør? Men kostnadsbildet har også andre aspekter. En del vurderer outsourcing som lite aktuelt fordi de ser en stor risiko forbundet ved å sette bort regnskaps- og lønnsfunksjonen. Det koster rett og slett for mye å gi fra seg kontrollen over tallene. Men erfaringen viser det motsatte. Mange får bedre kontakt med sine egne tall etter at de valgte outsourcing. I tillegg får man tilgang til dedikerte spesialister i et ledende fagmiljø, hvor det alltid finnes back-up. Og når de initielle kostnadene ved bytte til outsourcing er lave, viser kostnadsbildet og risikovurderingen seg å være annerledes enn først antatt. Hva vil outsourcing bety for virksomheten? Outsourcing er så mangt, men oppfatningen om outsourcing er ikke like mangfoldig. Mange kjenner ikke til at det finnes utallige former for samarbeid med en outsourcingsleverandør. En god vurderingsprosess om outsourcing inneholder flere spørsmål. Hva gjøres med de ansatte som utfører oppgavene i dag? Hvilke deler av regnskapsfunksjonen skal settes ut? Hva med lønn, og hva med personal? Hvordan leveres papirbilagene? Når kommer rapportene? For å nevne noen. Her er samspillet mellom fleksibilitet og standardisering viktig. En moderne outsourcingspartner skal sette standarden i måten å løse oppgavene på, ved å ha fokus på innovativ teknologianvendelse og studier av beste praksis innen regnskaps- og lønnsprosesser. Standardiserte tjenestebeskrivelser synliggjør hvordan disse stordriftsfordelene kommer kundene til nytte. Samtidig er det viktig å tilby et fleksibelt og riktig sammensatt spekter av tjenester. Nettopp fordi alle virksomheter har forskjellige behov. Og outsourcing handler om å få dekket virksomhetens behov innen lønn og regnskap. Til en lavere kostnad, og med høy kvalitet. Visma er leverandør av programvare og tjenester innen regnskap, lønn og administrasjon. Vår forretningsidé er å automatisere og effektivisere våre kunders virksomhetsprosesser. Vi har på den ene siden spisskompetanse innen regnskap, lønn og økonomi og på den andre siden har vi inngående kunnskap om hvilke programvareteknologier som gir størst effektivitetsgevinster. Med denne unike kombinasjonen finner vi frem til effektiviserende løsninger for våre kunder.

10 10 NARF: Ønsker enklere hverdag for norsk næringsliv For NARFs medlemmer betyr et omfattende offentlig skjemavelde sikre inntekter. Stadig færre selskaper ønsker selv å bruke ressurser på å sette seg inn i et komplisert regelverk som hele tiden endres. Likevel står NARF hardt på i forhold til myndighetene for å få fortgang i å forenkle offentlig innrapportering for aksjeselskaper og næringsdrivende. Det kan norske bedrifter spare mye på. Ifølge beregninger foretatt av Næringsog handelsdepartementet koster offentlige rapporteringskrav norsk næringsliv hele 57 milliarder kroner i året. Holdes papirselskaper uten ansatte utenom Per-Ole Hegdahl, advokat i NARFs fagavdeling tilsvarer det et gjennomsnitt på godt over kroner pr bedrift. For å svare på utfordringen med det store skjemaveldet la næringsministeren i juni 2008 fram 120 forslag til forenklinger. Effekten av forslagene er ikke tallfestet, men i følge NHO vil effekten i første omgang neppe være mer enn én prosent. Til sammenligning har EU og flere av medlemslandene 25 prosent reduksjon i kostnadene som mål. Stort potensial Ifølge advokat Per-Ole Hegdahl i NARFs fagavdeling er potensialet for forenkling betydelig. Blant annet vil en fjerning av revisjonsplikten for mindre selskaper alene innebære en besparelse på 1,5 milliarder kroner. Videre kan endringen i oppbevaringstiden for bilagspermer fra ti til fem år bidra til at 40 millioner permer kan sendes til destruksjon. Lønnsopplysninger i én operasjon Et særlig stort potensial for forenkling ligger innenfor området elektronisk rapportering og samordning av offentlige elektroniske registre. Innrapportering via Altinn forenkler, men fortsatt er det slik at samme informasjon må sendes til en rekke instanser. - Et godt eksempel er all innrapportering i forbindelse med lønn. I tillegg til lønnsoppgaven til hver enkelt ansatt er arbeidsgiver ansvarlig for særskilt å sende lønns- og trekksoppgave til Skatteetaten, registrere opplysninger hos NAV og sende lønnsstatistikk til Statistisk Sentralbyrå. I stedet kan man etablere en hendelsesstyrt oppdate- ring hvor aktuelle opplysninger hentes direkte fra virksomhetenes egne sys- tem i samme øyeblikk som lønnsoppga- Motta gratis nyhetsbrev fra NARF I tillegg til løpende oppdatering av egne medlemmer sender NARF 6-8 ganger i året ut et elektronisk nyhetsbrev som er tilgjengelig for alle som er interessert i regnskap og økonomi. Nyhetsbrevet inneholder nyttig faginformasjon, råd & tips og orientering om relevante kurs og kompetansetilbud. Du kan melde deg på nyhetsbrevet på

11 11 I DAG: LTO ARBEIDSGIVER AA-registeret Sykepenger LØNN Refusjon FRAMTID? Lønnsstatistikk ARBEIDSTAKERE Potensial for effektivisering: I dag må arbeidsgiver i forbindelse med lønn til arbeidstakere forholde seg til en rekke registre. NARF har foreslått en modell hvor alle registrene oppdateres samtidig på grunnlag av lønnsdata i arbeidsgivernes systemer. Det kan staten og næringslivet spare over én milliard kroner på. ven til arbeidstakeren genereres. Da vil alle registrene oppdateres via Altinn i én og samme operasjon. Dette har vi foreslått for Nærings- og handelsdepartementet som vil jobbe videre med forslaget, sier Hegdahl. NARF ønsker enklere regler og bedre systemer, men også om at myndighetene ved innføring av nye forskrifter gir tidsfrister som næringsliv og regnskapsførerbransjen kan leve med. Korte frister skaper problemer - Alt for korte frister for nye forskrifter er et stadig tilbakevendende problem, sier Hegdahl. Mer informasjon om NARFs kurstilbud på Et ferskt eksempel er et lovvedtak som ble gjort 12. desember 2008 om ny metode for verdifastsettelse av utleid næringseiendom. Den nye metoden får virkning for skattemessig formuesverdi på ikke-børsnoterte aksjer allerede per 1. januar Likevel ble høringsutkast til nye forskrifter sendt ut først 12. februar i år med høringsfrist 16. mars. - Skattedirektoratet har gjort det klart at skjema for den nye verdifastsettelsen ikke vil bli tilgjengelig før forskriften er gjort endelig. Når departementet leverer sentrale selvangivelsesopplysninger langt ute i årsoppgjørsperioden, er dette en betydelig utfordring. Det er også en belastning for de næringsdrivende. De må på kort varsel dokumentere verdien av næringseiendommen i de tilfeller mer enn femti prosent av denne leies ut. For ikke å bidra til ytterligere forsinkelser valgte NARF i sitt høringssvar ikke å komme med innvendinger mot forskriftsutkastet. Vi anmodet imidlertid om at tilsvarende saksbehandling ikke gjentas. Når slik fremdrift er nødvendig, bør ikrafttredelse av forskrifter utsettes til et etterfølgende inntektsår, sier Per-Ole Hegdahl. NARF er en bransjeorganisasjon for autoriserte regnskapsførere. Foreningen er et samlingspunkt for faglig støtte, bransjeutvikling og kontakt med og påvirkning overfor lovgivende og utøvende myndigheter. NARF høyner medlemmenes kompetanse ved opplysnings- og utdanningsvirksomhet, og med rundt kursdager årlig er foreningen en av Norges største kursarrangører. Tjenestetilbudet til NARF utøves gjennom et eget aksjeselskap, NARF Ekstra AS, som i tillegg til en rekke enkeltkurs også arrangerer fagdager både i Norge og utlandet. En stor faglig stab i NARF står bak utviklingen av kursene. Høringer NARF er høringsinstans for flere departementer og stortinget i saker som angår økonomi og finans. Sakene behandles av NARFs fagutvalg. Her er noen av sakene utvalget behandlet i 2008: Revisjonsplikten for små foretak Innspill knyttet til reduksjon av næringslivets adm. kostnader Oppgaveplikt for næringsdrivende Kulturmomsutvalget Offentlig innkreving Hjemmel for ligningsmyndighetene til å innhente kontrollopplysninger om bruk av utenlandske betalingskort Finansielle eiendeler og forpliktelser Forslag om innføring av obligatorisk elektronisk faktura i staten Utveksling av grunndata på personinformasjonsområdet. God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner. Konsekvenser av gjennomføring av tjenestedirektivet i norsk rett Anmodning om forslag til tiltak i ny handlingsplan mot økonomisk kriminalitet.

12 12 Viktig med klar strategi Aberdeen Property Investors har spisset fokus på kjernevirksomheten og overlater tjenester som ikke er kjernevirksomhet til partnere. Aberdeen har samarbeidet med Amesto i flere år, hvor Amesto har fått utføre stadig større del av støttetjenestene for Aberdeen innen økonomiområdet. Amesto jobber på Aberdeens egen installasjon av økonomisystem tett integrert mot eiendomssystemet sammen med øvrige ressurser i Aberdeen. Dette gir fleksibilitet for begge parter og gjør det enkelt å overføre porteføljer og arbeid mellom partene. Denne artikkelen er den sjette i en serie om Business Process Outsourcing - BPO skrevet av Marius Berg, visekonsernsjef i Amesto. Du kan lese artiklene på «Outsourcing er et strategisk verktøy som gir muligheter for ansvarliggjøring, definert kvalitet på tjenestene, tilgang på spisskompetanse, ny funksjonalitet og tekniske løsninger, fleksibilitet og fokus.» Marius Berg, Amesto Business Partner Strategisk outsourcing og ledelse Thomas Wolff, adm. direktør i Aberdeen Property Investors definerer i intervjuet på dette oppslaget at outsourcing som et lederverktøy først og fremst handler om fokus på kjernevirksomhet. Ved å sette ut støttefunksjoner og operasjoner som ikke er kjernevirksomhet til strategiske samarbeidspartnere som kan dette best, så frigjøres ledelseskapasitet i selskapet. Frigjort ledelseskapasitet er kanskje det viktigste grepet man gjør som toppleder. Videre er evnen til å fokusere på det som er vesentlig for å drive businessen fremover den viktigste egenskapen til en toppleder. Når resultatene kommer som en følge av fokus, vil de ansatte ha tro på at dette er en riktig vei og ha lojalitet og støtte opp om det som gjennomføres. Aktivt forhold til outsourcing Å bruke outsourcing som et verktøy til å fokusere på kjernevirksomhet er en proaktiv strategi. Outsourcingsundersøkelsen fra 2007, som ble gjennomført av Hans Solli-Sæther fra BI, bekrefter at fokus er en av de aller viktigste driverne for toppledere som gjennomfører disse prosessene. Hele 80 % av bedriftene nevner dette som den viktigste strategiske driveren for å outsource. Den andre vesentligste driveren er tilgang på kvalifisert kompetanse og ressurser. Ledere trenger å bruke outsourcing offensivt og ha en strategi og plan før de blir presset til å kutte kostnader i krisetider. Outsourcing er et strategisk verktøy som gir muligheter for ansvarliggjøring, definert kvalitet på tjenestene, tilgang på spisskompetanse, ny funksjonalitet og tekniske løsninger, fleksibilitet og fokus. Av: Marius Berg, visekonsernsjef i Amesto og leder av Amesto Payroll. Berg har erfaring fra de største outsourcingsprosessene, både på system og tjenester, som er gjennomført i Norge innen lønns- og HR-området.

13 13 BUSINESS PROCESS OUTSOURCING for outsourcingen Det har vært kritisk for Thomas Wolff i Aberdeen å velge en langsiktig strategisk samarbeidspartner som leverer kvalitet og har evne og vilje til å utvikle seg sammen med selskapets behov. Amestos kombinasjon som ledende både på systemimplementeringer og tjenesteleveranser har vært en viktig årsak til suksessen i samarbeidet. Gode råd for outsourcing Wolff har flere råd til andre selskaper som har samme utfordring som Aberdeen: Selskapet må ha en klar strategi for hva man ønsker å oppnå med outsourcingen og hvorfor man gjør det. En godt planlagt outsourcingsprosess er avgjørende. Sørg for at det som skal outsources har kvalitet. Rydd i eget hus før du outsourcer så tar du ut gevinster selv og flytter ikke problemene over til leverandøren. Outsourcingen krever mye engasjement, energi og prioritering fra begge parter for å få samarbeidet til å lykkes. Det tar tid, og derfor må du velge en partner du kan leve med lenge. Det er viktig med åpenhet og informasjon gjennom hele prosessen, når det gjelder ansatte som blir med over til leverandøren gjennom en virksomhetsoverdragelse. De ansatte må føle seg trygge på at de blir godt ivaretatt i ny organisasjon. Amesto inviterte alle de berørte på besøk slik at de kunne møte nye kolleger og oppleve kulturen og miljøet. De fikk snakke med de ansatte og fikk informasjon om Amesto og om prosessen videre. Husk at en outsourcing ikke bare berører de ansatte som blir overført, men også de ansatte som sitter igjen, avslutter Wolff. Fem års avtale Aberdeen og Amesto har inngått en femårsavtale som omfatter outsourcing av regnskap, fakturaprosesser, kontraktsforvaltning av eiendomsporteføljen og lønnstjenester. Kontrakten har en verdi på 50 millioner kroner og er blant de største outsourcingsavtaler som er inngått i Norge siste året. Det er en egen avdeling i Amesto som leverer tjenesten til Aberdeen. Flere av medarbeiderne er blitt med over til Amesto som et resultat av virksomhetsoverdragelsen. I tillegg til tjenestene som leveres av Amesto Business Partner og Amesto Payroll, så leverer Amesto Solutions systemer til Aberdeen innen lønn-, reiseportal, time-, logistikk- og økonomisystem. Amesto leverer et fullstendig spekter av både tjenester og systemer i kombinasjon til Aberdeen, slik at kunden kan forholde seg til en strategisk samarbeidspartner innen økonomiområdet. Aberdeen Property Investors driver aktiv forvaltning av eiendomskapital, og har cirka 700 ansatte i elleve land med en forvaltning tilsvarende 245 milliarder norske kroner hvorav 28 mrd. i Norge. I 2008 ble selskapet for fjerde år på rad rangert som den beste kapitalforvalteren innen eiendom i Norden og Baltikum. Thomas Wolff, administrerende direktør for Aberdeen Property Investors i Norge. Selskapet har nettopp gjennomført en omorganiserings- og outsourcingsprosess. Wolff har også erfaring med større outsourcingsprosesser fra tidligere arbeidsgivere. Amesto Business Partner AS, et selskap i Amesto Group, er største norskeide økonomihus, og en av Norges ledende leverandører av outsourcingstjenester innen økonomistyring, lønns- og regnskapstjenester. Vi gir kunden verdi gjennom effektivisering og profesjonalisering av økonomifunksjonen og tar ansvar for hele eller deler av kundens økonomiprosesser. Ble med over fra Aberdeen til Amesto Margareta Beck jobber som kontraktsforvalter i Amesto Business Partner. Hun kom fra tilsvarende stilling i Aberdeen, og var en av de ansatte som ble med over til Amesto ved overføring av tjenesten. Hvordan opplevde du å bli outsourcet? Det var i utgangspunktet en tøff prosess fordi en ikke selv har valgt å bli ansatt hos den nye arbeidsgiveren. Det er en prosess hvor man må gå i seg selv og ta et valg, ok dette gjør jeg. Når valget var tatt var det lett å fokusere på de positive mulighetene dette ga. Det er jo slik at i endring oppstår det alltid nye muligheter. Amesto har virkelig hørt på alle de ansattes ønsker, behov og forslag. Jeg opplevde å bli godt mottatt fra første møte med selskapet og de ansatte. Det var også viktig med åpenhet og ærlighet i dialogen og prosessen. Det var viktig at ledelsen ikke var konfliktsky men tok alle de spørsmål som kom, slik at vi fikk trygghet for at vi ble ivaretatt på en god måte. Det er viktig de ansattes lojalitetsfølelse at de blir tatt på alvor. Hvordan er din nye arbeidssituasjon? Jeg har med meg en omfattende kompetanse på det som skal leveres og kjenner kunden inn og ut. Denne kompetansen kan jeg dele med de andre på teamet som ikke har jobbet hos Aberdeen og på den måten spille en nøkkelrolle i å levere det som forventes. I tillegg så ser jeg at det åpner seg nye muligheter til å jobbe et sted hvor denne kompetansen er kjernevirksomheten og ikke et støtteområde. Dette gir meg også muligheter til å jobbe på andre kunder og videre innen faget i et større miljø. Dette gjør også at det er lettere ved ferie og fravær jobben blir gjort av en kollega selv om jeg ikke er der.

14 14 ØKONOMIPROSESSER Ellipse Klinikken: Outsourcer for å kunne vokse Enkelt å sette ut økonomioppga Kvestor leverer regnskap, lønnsservice og systemer til mellomstore bedrifter. Selskapet er en del av Accountor Group, og leverer tjenester til bedrifter som etablerer seg i Nord-Europa og Russland. Din virksomhet får en profesjonell økonomiavdeling og internasjonale økonomisystemer - uten investeringer og med et avtalt kvalitetsnivå. Med webbaserte økonomi- og rapporteringsløsninger er det i dag mye enklere enn før for en økonomisjef eller CFO å sette ut oppgaver som ikke er kjernevirksomhet. Samtidig kan ledelsen beholde kontrollen over alle kritiske prosesser. Det finnes to hovedtyper av økonomioppgaver: 1. Strategiske prosesser som investeringsbeslutninger, valg av finansiering og budsjettering er kjernevirksomheter og lederoppgaver som ikke settes ut 2. Rutinemessige økonomiprosesser som behandling av inngående fakturaer, leverandørutbetalinger, reiseregninger og rapportering. Dette er ikke kjernevirksomhet, og oppgaver som i de fleste tilfeller heller ikke er spesielt bransjetypiske. Disse oppgavene behøver ikke å utføres av egne ansatte, men kan settes ut til leverandører. Leverandører som har disse økonomioppgavene som sin kjernevirksomhet har systemer og verktøy som gjør at oppgavene kan utføres mer effektivt. Samtidig kan en utsetting frigjøre tid for ledelsen. Fakturagodkjenning på web All fakturaflyt skjer elektronisk: Papirfakturaer skannes av leverandøren, fordeles elektronisk og godkjennes. CFO har full oversikt over alle fakturaer, og hvem som har fått dem til godkjenning. Medarbeidere kan godkjenne alene eller sammen med andre.

15 15 i framtiden - Vi skal ha kunnskap om den virksomheten vi driver. Andre ting setter vi ut. Derfor har det aldri vært aktuelt å gjøre regnskapsoppgaver i eget hus. Ved å sette ut regnskap og lønn til en outsourcingleverandør frigjør vi tid. Løsningen er også fleksibel med tanke på fremtidig vekst, sier Magnar Tørres, CFO ved Ellipse Klinikken. Ellipse Klinikken, som startet i 1998, er en helserelatert virksomhet innen skjønnhetsområdet. Kjeden tilbyr et bredt utvalg av behandlinger innen hudforyngelse, solskadet hud, pigmentflekker, figurforming og tannbleking. All behandling utføres av profesjonelt fagpersonell som offentlig godkjente sykepleiere, leger og tannpleiere. Fra å være en typisk gründervirksomhet har Ellipse Klinikken utviklet seg til Nordens største kjede innen sitt område, med ni avdelinger i Norge, Sverige og Danmark. Siden 2006 har klinikken hatt Reiten & Co, som er et private equityfond for nordiske vekstselskaper, som hovedeier. tet selskapet i 2008 en restrukturering for å øke lønnsomheten. Antall klinikker er redusert fra 11 til 9 og for 2009 er det budsjettert med balanse i regnskapene. Denne snuoperasjonen vil danne grunnlaget for ny vekst. Potensial for vekst - Vi ser et potensial for å vokse i Skandinavia, men også utenfor, sier Tørres. Å legge grunnlag for vekst var en viktig årsak til at kjeden valgte en outsourcingleverandør som kunne levere en felles løsning på tvers av landegrenser. - Vi hadde også behov for en leverandør som både kunne tilby moderne elektroniske systemer og hvor løsningen, og dermed også kostnadene, kunne skaleres etter hvert som vårt behov endrer seg. Med elektroniske løsninger for både registrering og rapportering er det enkelt å knytte nye klinikker til løsningen, uten å måtte ansette egne økonomimedarbeidere, forteller Tørres. Alle inngående fakturaer for klinikkene i alle land går direkte til Kvestor på Tynset som skanner fakturaene. Derfra blir de distribuert til attestasjonsansvarlig elektronisk. Disse godkjenner kostnadene løpende. Både CFO og ledelsen ved den enkelte klinikk har rask og enkel tilgang til regnskapstall og -rapporter på web. Slipper administrasjon - Kvestor fungerer som vår regnskapssjef og -avdeling. I stedet for å drive kontrollervirksomhet kan jeg bruke tid på det en CFO bør gjøre, som blant annet er å jobbe mot de ulike klinikkene i kjeden. Spesielt i bransjer som er i endringer er det viktig å kunne bruke tid på strategier og sette sammen et riktig tilbud framfor administrative rutineoppgaver, sier Magnar Tørres Samme løsning i flere land - Tidligere hadde klinikkene i de tre landene ulike løsninger. Nå har vi én løsning hvor alle bilag blir skannet av Kvestor som fører regnskapet for hele kjeden, opplyser Tørres, som startet som CFO for kjeden i Etter noen år med svake resultater star- Ellipse Klinikken er en helserelatert kjede innen skjønnhetsområdet, som tilbyr flere typer behandlinger utført av helsefaglig personell. ver som ikke er kjernevirksomhet Reiseregninger på web Med webbaserte løsninger kan medarbeidere logge seg på nett og registrere reisen. De kan legge inn postene underveis eller når de kommer hjem. I det medarbeideren trykker godkjenn har den som skal godkjenne regningen dokumentet tilgjengelig på skjermen, klar til godkjenning. Et par dager etterpå er beløpet klart på medarbeiderens bankkonto. Regnskapsrapporter på web Når man setter ut økonomitjenester har ikke bare hvordan oppgavene utføres mye å si. For at ledelsen skal kunne bruke dataene til å ta beslutninger må de ha tilgang til oppdaterte og riktig informasjon. Kvestor Nettrapport inneholder alltid oppdaterte data fra regnskapssystemet. Her kan man ta ut nøyaktig den rapporten man trenger, eller gjøre et oppslag på en kunde. Kundene har tilgang til nøyaktig de samme programmene og dataene som oss. Det gjør at all informasjon og rapporter er tilgjengelig umiddelbart. Av Fred Bråthen, markedsdirektør Kvestor

16 16 Ta kontakt for outsourcing av lønn og økonomiprosesser: Tlf.: De viktigste tiltakene for å bli vesentlig mer effektive, er å digitalisere og automatisere administrative forretningsprosesser. Visma skal levere tjenester som våre kunder har behov for, alt fra å utføre arbeid ute hos kunde, til å bidra ved outsourcing av økonomiprosesser og overta ansatte i økonomiavdelingen. Adm. dir. Peter Lauring VISMA SERVICES NORGE byr sine kunder på tjenester fra 850 medarbeidere og er lokalisert på 50 steder nær våre kunder. Visma Services Norge er en del av Visma Services, som er Nordens ledende leverandør av outsourcingtjenester innen regnskap, lønn og økonomistyring. Selskapet tar ansvar for administrative forretningsprosesser for kunder som ønsker å effektivisere disse prosessene for å fokusere på egen kjernevirksomhet. Visma Services mål er å bidra til at kundene effektiviserer og digitaliserer arbeidsprosesser og oppnår Reduserte kostnader Redusert risiko Fleksibel tilgang til ressurser og kompetanse Tilgang til ledende teknologi og funksjonalitet i våre systemer Tlf.: Økonomitjenester handler om tillit. I Kvestor måler vi årlig hva kundene mener om oss, og blir stadig bedre. Regnskapsfaglig kompetanse er grunnleggende, men våre konsulenter skal også være best på kundeservice. I Kvestor vet vi at regnskap og økonomi også handler om mennesker. Adm. dir. Simon Dahl Kvestor tilfører bedriftens økonomifunksjon bedre kvalitet og kostnadsbesparelser. Mange velger Kvestor fremfor intern økonomiavdeling. Sammen med kunden gjennomfører vi en behovsanalyse. Deretter foreslår vi forbedringer av rutiner og riktig valg av økonomisystemer. Manuelt arbeid kan reduseres ved bruk av efaktura og integrasjon mot kundens systemer. Dine ansatte kan også få tilgang til Kvestors webbaserte reiseregnings- og timesystemer. Kvestor har 220 ansatte, og vi er en del av det finske regnskapskonsernet Pretax. Tlf.: Våre tjenester sørger i praksis for en mer effektiv arbeidsprosess for våre kunder. Vi jobber for å gjøre disse prosessene mest mulig automatiserte. At vi har gode og gjennomtestede rutiner, gir trygghet for at vi kan hente ut potensialet i organisasjonen, og det er nettopp her det er mulig å høste store gevinster ved å outsource regnskap og lønn. Faglig daglig leder Morten Carlsen Mirror Accounting er en av Norges ledende leverandører av økonomi- og regnskapstjenester. Vi har ansvaret for regnskapsfunksjonen i flere store og komplekse bedrifter. Fordi dette er vår kjernevirksomhet, har vi et bredt faglig miljø som tiltrekker seg høyt kvalifiserte medarbeidere. Vi er til enhver tid oppdatert på lover og regler, og utvikler kontinuerlig systemer og kompetanse. Som en del av Lindorff-konsernet kan vi i tillegg tilby tjenester innen kundeutvelgelse, kredittvurdering, kundesenter og innfordring. Tlf.: Med over 300 ansatte økonomer, IT-konsulenter, revisorer og regnskapsførere i Norge og Danmark kan Amesto utføre store og komplekse outsourcings- og løsningsleveranser. Vi har en omfattende kompetansebase, samtidig som vi har kapasitet og fleksibilitet til å tilby assistanse og rådgivning innenfor enkeltprosjekt. Amesto er en av bransjens yngste (etablert i 2002) leverandører men har på kort tid blitt en av de ledende aktører innenfor sine områder. Fokus på kompetanse, kommunikasjon og effektive løsninger har bidratt til at vi stadig får nye kunder som ønsker å effektivisere både løsninger og tjenester innenfor økonomiavdelingene sine. Vi er landets eneste leverandør som kan levere både tjenester og systemer innenfor lønn, regnskap, CRM og rekruttering. I 2008 vil vi omsette for i overkant av 300 millioner. Adm dir. Arild Spandow

HVERDAGSHELTER MED FLEKSIBLE BEMANNINGSLØSNINGER. vi gir deg tilleggsressurser når behovet er der

HVERDAGSHELTER MED FLEKSIBLE BEMANNINGSLØSNINGER. vi gir deg tilleggsressurser når behovet er der HVERDAGSHELTER MED FLEKSIBLE BEMANNINGSLØSNINGER vi gir deg tilleggsressurser når behovet er der OM Å FINNE DEN RETTE PERSONEN, TIL RETT STED OG RETT TID Det er både tid- og kostnadskrevende å finne dyktige

Detaljer

Outsourcing. Outsourcing - mulighet i tøffe tider

Outsourcing. Outsourcing - mulighet i tøffe tider Annonsebilag om outsourcing av lønn og økonomiprosesser utgitt i samarbeid mellom NARF, Visma, Mirror, Amesto og Kvestor L Ø N N O G Ø K O N O M I P R O S E S S E R Outsourcing M A G A S I N E T 1 NR.

Detaljer

Næringslivets. ønskeliste for forenkling. Sandra Riise Administrerende direktør i NARF

Næringslivets. ønskeliste for forenkling. Sandra Riise Administrerende direktør i NARF Næringslivets ønskeliste for forenkling på økonomiområdet Sandra Riise Administrerende direktør i NARF 1. Næringslivet i Norge 2. NARF og Regnskapsførerbransjen 3. Forutsetning for forenkling 4. Ønskelista

Detaljer

Visma SuperOffice. Effektiviserer bedriftens salg og kundedialog

Visma SuperOffice. Effektiviserer bedriftens salg og kundedialog Visma SuperOffice Effektiviserer bedriftens salg og kundedialog Utvid Visma Business med en markedsledende CRM-løsning Et godt økonomisystem hjelper bedriften med å ha kontroll på kostnadene. Et godt verktøy

Detaljer

VI SKAPER MULIGHETER I HVERDAGEN. med fokus på trygghet og kvalitet

VI SKAPER MULIGHETER I HVERDAGEN. med fokus på trygghet og kvalitet VI SKAPER MULIGHETER I HVERDAGEN med fokus på trygghet og kvalitet OM Å FINNE DEN RETTE JOBBEN, TIL RETT STED OG RETT TID Det er ofte tidkrevende og vanskelig å lete etter jobb. Man konkurrerer med flere

Detaljer

Visma Lønn. Langt foran på funksjonalitet og brukervennlighet

Visma Lønn. Langt foran på funksjonalitet og brukervennlighet Visma Lønn Langt foran på funksjonalitet og brukervennlighet Rett lønn til rett tid Visma Lønn er et moderne lønnssystem, like brukervennlig som det er funksjonsrikt. Systemet gir deg full oversikt, omfattende

Detaljer

KOMPETANSE KVALITET KONTINUITET. det finnes et sted

KOMPETANSE KVALITET KONTINUITET. det finnes et sted KOMPETANSE KVALITET KONTINUITET det finnes et sted et sted... der noen tar vare på din økonomi der du får fornuftige, individuelle råd der økonomiske analyser er til å forstå der du får skreddersydd din

Detaljer

Visma ERP POS. Utvid økonomisystemet med en brukervennlig kasseløsning

Visma ERP POS. Utvid økonomisystemet med en brukervennlig kasseløsning Visma ERP POS Utvid økonomisystemet med en brukervennlig kasseløsning En moderne og funksjonell kasseløsning kasseløsning Det lønner seg å utvide økonomisystemet med integrert kassefunksjonalitet. I alle

Detaljer

Outsourcing. Outsourcing av økonomi og lønn i kraftig vekst. Norske bedrifter velger leverandører etablert i Norge. Danske kommuner outsourcer lønn

Outsourcing. Outsourcing av økonomi og lønn i kraftig vekst. Norske bedrifter velger leverandører etablert i Norge. Danske kommuner outsourcer lønn L Ø N N O G Ø K O N O M I P R O S E S S E R Outsourcing M A G A S I N E T 1 NR. 7 2/09 Outsourcing av økonomi og lønn i kraftig vekst Norske bedrifter velger leverandører etablert i Norge Danske kommuner

Detaljer

Visma Global. Økonomisystemet som lar deg forstå helheten

Visma Global. Økonomisystemet som lar deg forstå helheten Visma Global Økonomisystemet som lar deg forstå helheten » Et helhetlig økonomisystem gir deg full kontroll over bedriftens verdier For å oppnå lønnsom drift må du vite hvor verdiene i bedriften ligger.

Detaljer

Proplan Time Frigjør tid til kjernevirksomheten

Proplan Time Frigjør tid til kjernevirksomheten Proplan Time Frigjør tid til kjernevirksomheten Velkommen til frokostseminar Effektiv timefangst for Bygg- og maskin entreprenører - Spar tid på timeregistrering og få bedre oversikt over dine data! Agenda

Detaljer

Fokus på fremtiden. www.rr-a.no

Fokus på fremtiden. www.rr-a.no Fokus på fremtiden www.rr-a.no Råd & Regnskap Råd & Regnskap er et av de største regnskapskontorene i Oslo og Akershus, med rundt 50 ansatte og et løpende samarbeid med over 1400 bedriftskunder landet

Detaljer

Hvordan synliggjøre verdien av IT og informasjonssikkerhet hos bedrifter rammet av finanskrisen (ISACA) - 10. Juni 2009 Nils Terje Haavi

Hvordan synliggjøre verdien av IT og informasjonssikkerhet hos bedrifter rammet av finanskrisen (ISACA) - 10. Juni 2009 Nils Terje Haavi Hvordan synliggjøre verdien av IT og informasjonssikkerhet hos bedrifter rammet av finanskrisen (ISACA) - 10. Juni 2009 Nils Terje Haavi Kort presentasjon (Nils Terje Haavi) Siv.Ing NTNU Prosjektleder

Detaljer

Visma Produktutvikling

Visma Produktutvikling Visma Produktutvikling Geir Langeland, Partneransvarlig Visma Brukerkonferanse Proplan CAT 09 Effektivitet på dine premisser Visjon, misjon og verdier Vi arbeider for: At våre kunder blir ledende innen

Detaljer

BYGG OG ANLEGG. kunnskap gir kvalitet og trygghet

BYGG OG ANLEGG. kunnskap gir kvalitet og trygghet BYGG OG ANLEGG kunnskap gir kvalitet og trygghet BEMANNING TIL RETT STED OG TID Rett Bemanning er en foretrukken leverandør innen bygg og anlegg, og vi har god erfaring og referanselister fra både små

Detaljer

Altinn Gevinstrealisering. Altinn-dagen 31.8.2009

Altinn Gevinstrealisering. Altinn-dagen 31.8.2009 Altinn Gevinstrealisering Altinn-dagen 31.8.2009 1 Altinn - nøkkelen til eforvaltning i verdensklasse Altinn målhierarki Samfunnsmål: Økt ressurseffektivitet i samfunnet Mer kostnadseffektiv offentlig

Detaljer

Styre og Ledelse AS. Styrearbeid profesjonalisering!

Styre og Ledelse AS. Styrearbeid profesjonalisering! Styre og Ledelse AS Styrearbeid profesjonalisering! Vår forretningsidé Styre og Ledelse AS er et selskap som øker styre- og ledelseskompetansen i Norge. Vi yter rådgiving til arbeidstakere, ledere, styre

Detaljer

Fellesskap, kultur og konkurransekraft

Fellesskap, kultur og konkurransekraft Fellesskap, kultur og konkurransekraft ENGASJERT VI SKAL: tenke offensivt; se muligheter og ikke begrensninger utfordre hverandre og samarbeide med hverandre ta initiativ til forbedringer og nye kundemuligheter

Detaljer

Store penger å tjene!

Store penger å tjene! Store penger å tjene! INKÖP BESTÄLLNINGSRUTINER LEVERANSBEVAKNING GODSMOTTAGNING LAGRING LEVERANSER KAPITALBINDNING LÖNER FAKTURAHANTERING SVINN LOKALER INVENTERING REGISTERUNDERHÅLL INKURANS FRAKTER Helhetstenkning

Detaljer

// Mamut Business Software Nyheter i Mamut Business Software og Mamut Online

// Mamut Business Software Nyheter i Mamut Business Software og Mamut Online // Mamut Business Software Nyheter i Mamut Business Software og Mamut Online Innhold Nyheter i Mamut Business Software versjon 18.0 2 Netthandel 2 Regnskap 2 Salg 4 Systemforbedringer 5 Nyheter i Mamut

Detaljer

Nokas autocash VERDENS SIKRESTE SYSTEM FOR KONTANTHÅNDTERING

Nokas autocash VERDENS SIKRESTE SYSTEM FOR KONTANTHÅNDTERING VERDENS SIKRESTE SYSTEM FOR KONTANTHÅNDTERING Hvorfor velger skandinavias ledende virksomheter autocash fra Nokas? Lavere kostnader ved bruk av Kontanthåndtering består ikke lengre av bare telling og transport

Detaljer

Bye-bye, manuell attestering

Bye-bye, manuell attestering Rapport Bye-bye, manuell attestering En rapport om automatisk fakturamatching og innkjøp-til-betaling-system. 15 ganger billigere å håndtere leverandørfakturaer digitalt enn manuelt. Les mer på visma.no/proceedo

Detaljer

Hvorfor digitalisere innkjøpsprosessen? Knut Riise Seniorrådgiver, Difi

Hvorfor digitalisere innkjøpsprosessen? Knut Riise Seniorrådgiver, Difi Hvorfor digitalisere innkjøpsprosessen? Knut Riise Seniorrådgiver, Difi Fra: Omfattende papirdokumentasjon i tilbud Til: Innsending av elektroniske dokumenter Til: Utveksling av strukturert informasjon

Detaljer

Snu utfordringer til muligheter

Snu utfordringer til muligheter Snu utfordringer til muligheter Hvordan skal bedrifter klare utfordringene som ligger foran dem? Canon har kartlagt de fem største utfordringene som bedrifter vil møte i året som kommer. Dette er basert

Detaljer

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProMileage

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProMileage brukes til å rapportere kjøregodtgjørelse, reiseutgifter og andre reiseregninger i forbindelse med en konkret sak. Registreringen foretas via ProPortal og danner grunnlaget for viderefakturering av reiseregninger.

Detaljer

BARNEHAGE OG SFO. vikarer for trygghet, omsorg og lek

BARNEHAGE OG SFO. vikarer for trygghet, omsorg og lek BARNEHAGE OG SFO vikarer for trygghet, omsorg og lek BEHOV FOR FLERE GODE MEDARBEIDERE? Vanskelig å finne den rette? Barnas trygghet, omsorg, lek og læring skapes gjennom stabilitet og forutsigbarhet i

Detaljer

Mer kontroll, effektivitet og åpenhet. Accounts Payable Canon Business Solutions

Mer kontroll, effektivitet og åpenhet. Accounts Payable Canon Business Solutions Mer kontroll, effektivitet og åpenhet Accounts Payable Canon Business Solutions Form Accounts Payable prosessen slik du vil ha den Enkle løsninger bygget for bedriften Her blir du introdusert for en enklere

Detaljer

DIN PASIENT Vårt felles ansvar

DIN PASIENT Vårt felles ansvar DIN PASIENT Vårt felles ansvar Din pasient vårt felles ansvar CrediCare skal skape bedre løsninger for mennesker. Det gjør vi ved å smelte sammen teknologi og brukeropplevelse. Nå har CrediCare, sammen

Detaljer

FÅ MER TID TIL DINE PASIENTER

FÅ MER TID TIL DINE PASIENTER FÅ MER TID TIL DINE PASIENTER Markedets mest komplette og innovative betalingsløsning SPAR INNTIL ÉN TIME OM DAGEN Mer tid til flere pasienter og bedre oppfølging Som lege har du mye du må forholde deg

Detaljer

Regnskapsfører som rådgiver hvor skal jeg begynne?

Regnskapsfører som rådgiver hvor skal jeg begynne? Brukerforum Regnskapsfører som rådgiver hvor skal jeg begynne? Du hører stadig at regnskapsbransjen må omstille seg. Gå fra bilagsregistrering til rådgivning. Lurer du på hvor du skal begynne? Sticos hjelper

Detaljer

Jobb et skritt foran. Velg nettskyen.

Jobb et skritt foran. Velg nettskyen. Jobb et skritt foran. Velg nettskyen. Velkommen til fremtiden Vil du ligge et skritt foran dine konkurrenter, er en forretningsløsning i nettskyen en smart investering. Dyre løsninger med servere, dårlige

Detaljer

Outsourcing av forretningsprosesser muligheter og fallgruver

Outsourcing av forretningsprosesser muligheter og fallgruver Outsourcing av forretningsprosesser muligheter og fallgruver Norsk Arbeidslivsforum 2. mars 2006 Kurt Harald Aase Dir. Forretningsutvikling Bluegarden AS Erfaringsbakgrunn Direktør Forretningsutvikling

Detaljer

Fra bestilling til betaling! v/ Seniorrådgiver Jostein Engen

Fra bestilling til betaling! v/ Seniorrådgiver Jostein Engen Fra bestilling til betaling! v/ Seniorrådgiver Jostein Engen Difi prioriterte oppgaver Medvirke til gode omstillingsprosesser i staten. Følge opp den nye statlige kommunikasjonspolitikken. Være med på

Detaljer

Visma.net. Redefining business solutions

Visma.net. Redefining business solutions Visma.net Redefining business solutions Hvorfor Visma.net Styr hele virksomheten fra én løsning Visma.net er en nettbasert forretningsløsning med ytelse på høyde med de beste lokalt installerte løsningene.

Detaljer

Jan Erik Kaasa Konsernsjef Amesto Solutions. Tittel på foredrag. Teks. Navn Titel

Jan Erik Kaasa Konsernsjef Amesto Solutions. Tittel på foredrag. Teks. Navn Titel Jan Erik Kaasa Konsernsjef Amesto Solutions Tittel på foredrag Teks Navn Titel Aim Higher Det handler om å sette seg høye mål Det handler om vinnerkultur Norge Effektivitet Dagens og morgendagens forretningssystemer

Detaljer

STATUS 2 ÅR ETTER FRAVALG AV REVISJONSPLIKT: RAPPORTEN #4-2012

STATUS 2 ÅR ETTER FRAVALG AV REVISJONSPLIKT: RAPPORTEN #4-2012 RAPPORTEN #4-2012 FRAVALG AV REVISJONSPLIKT: STATUS 2 ÅR ETTER FLERE SAKER I DETTE NUMMERET: REGNSKAPS- OG PERSONALADMINISTRASJON: ØKONOR SOM TOTALLEVERANDØR SKATTEFRI OMDANNELSE AV NUF TIL NORSK AKSJESELSKAP

Detaljer

Personalpolitiske føringer, rekrutteringsutfordringer og behov neste 5-10 år"

Personalpolitiske føringer, rekrutteringsutfordringer og behov neste 5-10 år Personalpolitiske føringer, rekrutteringsutfordringer og behov neste 5-10 år" Helse Sør- Øst - bærekraftig utvikling i tråd med oppdraget Fakta om Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst RHF ble etablert 1. juni 2007

Detaljer

Strategiutvikling EDB Business Partner

Strategiutvikling EDB Business Partner Strategiutvikling EDB Business Partner Vårt utgangspunkt omgivelsene Vi planlegger ut fra at IT-sektoren generelt de neste tre år vil preges høy usikkerhet og fravær av vekst. Offentlig sektor vil fortsatt

Detaljer

Helhetlig løsning for elektronisk faktura. Otto Kristoffersen Senior Cash Management Rådgiver DNB Bank ASA

Helhetlig løsning for elektronisk faktura. Otto Kristoffersen Senior Cash Management Rådgiver DNB Bank ASA Helhetlig løsning for elektronisk faktura Otto Kristoffersen Senior Cash Management Rådgiver DNB Bank ASA Hva er elektronisk faktura? PDF faktura er ikke definert som elektronisk faktura 13.09.2012 2 Hvorfor

Detaljer

Nettbasert skoleadministrasjon. 1 Visma FLYT Skole

Nettbasert skoleadministrasjon. 1 Visma FLYT Skole Visma FLYT Skole Nettbasert skoleadministrasjon 1 Visma FLYT Skole Visma FLYT Skole De gode grunnene: Effektiviserer administrasjonen av norske skoler Lar lærerne bruke mer tid på undervisning Sørger for

Detaljer

Senter for statlig økonomistyring (SSØ) Nytt navn (14. november): Direktoratet for økonomistyring (DFØ)

Senter for statlig økonomistyring (SSØ) Nytt navn (14. november): Direktoratet for økonomistyring (DFØ) Nordisk statsregnskapssjefmøte Island 2011 Senter for statlig økonomistyring (SSØ) Nytt navn (14. november): Direktoratet for økonomistyring (DFØ) Ekonomistyrelsen i varje land 11.10.2011 Senter for statlig

Detaljer

E-handel. Enklere, bedre og sikrere innkjøp

E-handel. Enklere, bedre og sikrere innkjøp E-handel Enklere, bedre og sikrere innkjøp Temaer Presentasjon av status for anskaffelser i kommunene. Hva er e-handel? Hvorfor e-handel? Hvordan innføre e-handel i kommunene? Difi s rolle Status anskaffelser

Detaljer

Som forening er vi bindeleddet mellom medlemmene. Vi legger til rette for et sterkt fellesskap med erfaringsnettverk og kompetansedeling.

Som forening er vi bindeleddet mellom medlemmene. Vi legger til rette for et sterkt fellesskap med erfaringsnettverk og kompetansedeling. Velkommen til NARF Sandra Riise Administrerende direktør NARF NARF (Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening) er regnskapsførernes kompetanseorganisasjon. Foreningen ble etablert i 1969, og organiserer

Detaljer

Outsourcing LØNN OG ØKONOMIPROSESSER NR. 8 1/10

Outsourcing LØNN OG ØKONOMIPROSESSER NR. 8 1/10 LØNN OG ØKONOMIPROSESSER Outsourcing M A G A S I N E T 1 NR. 8 1/10 Store virksomheter setter ut Lavere kostnader, høyere faglig nivå Ting du bør tenke på før du outsourcer Viktig med fleksibel samarbeidspartner

Detaljer

UTVIKLINGSPROGRAM FOR REGNSKAPS- OG ØKONOMIRÅDGIVERE

UTVIKLINGSPROGRAM FOR REGNSKAPS- OG ØKONOMIRÅDGIVERE UTVIKLINGSPROGRAM FOR REGNSKAPS- OG ØKONOMIRÅDGIVERE NORWEGIAN SCHOOL OF ECONOMICS AND BUSINESS ADMINISTRATION NYTTEVERDI NARF mener at studiet og samarbeidet med NHH kan være en viktig bidragsyter til

Detaljer

EN NY BARNEHAGEHVERDAG. Mer tid til det som er viktig

EN NY BARNEHAGEHVERDAG. Mer tid til det som er viktig EN NY BARNEHAGEHVERDAG Mer tid til det som er viktig En enklere hverdag mer tid til barna Når du henter i barnehagen ønsker du at barnet løper mot deg med et smil, og du skal være helt trygg på at barnet

Detaljer

Kredittstyring en hjørnesten i Cash Management

Kredittstyring en hjørnesten i Cash Management Kredittstyring en hjørnesten i Cash Management " 35% kontant og resten i Skifteretten" Agenda: Cash Management Consulting Cash Management vår definisjon Cash Management analyser hva gjør vi Fokus på Kredittstyring

Detaljer

Fornyings og Administrasjonsdepartementet. Vår ref.: NSK/SHE/MAE Oslo, 30. september 2008

Fornyings og Administrasjonsdepartementet. Vår ref.: NSK/SHE/MAE Oslo, 30. september 2008 Fornyings og Administrasjonsdepartementet Bankenes BetalingsSentral AS Haavard Martinsens vei 54 Postadresse: 0045 Oslo Telefon: 22 89 89 89 Telefaks: 22 81 64 54 Foretaksregisteret: NO990 224 978 www.bbs.no

Detaljer

Medarbeiderdrevet innovasjon jakten på beste praksis

Medarbeiderdrevet innovasjon jakten på beste praksis Medarbeiderdrevet innovasjon jakten på beste praksis Plan for innlegget 1. Kort om medarbeiderdrevet innovasjon 2. Om jakten på beste praksis 3. Jaktens resultater 4. Seks råd for å lykkes med MDI 5. Medarbeiderdrevet

Detaljer

Mennesker fornyer Slik endrer digitaliseringen Norge klarer stat og kommune å følge med? Vidar Lødrup, direktør kunnskapsledelse, 11.2.

Mennesker fornyer Slik endrer digitaliseringen Norge klarer stat og kommune å følge med? Vidar Lødrup, direktør kunnskapsledelse, 11.2. Mennesker fornyer Slik endrer digitaliseringen Norge klarer stat og kommune å følge med? Vidar Lødrup, direktør kunnskapsledelse, 11.2.14 Abelia landsforeningen for kunnskaps- og teknologibedrifter i NHO

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

Cisco Small Business Veiledning for finansiering og kjøp av IT

Cisco Small Business Veiledning for finansiering og kjøp av IT Cisco Small Business Veiledning for finansiering og kjøp av IT Finanskrisen rammer økonomien fortsatt. Men det trenger ikke å sette en stopper for alle forretningsinvesteringer. Når økonomien er trang,

Detaljer

Konkurranseutsatt industri, økt nærvær og lønnsomhet - en suksesshistorie

Konkurranseutsatt industri, økt nærvær og lønnsomhet - en suksesshistorie Konkurranseutsatt industri, økt nærvær og lønnsomhet - en suksesshistorie Endelig mandag langtidsfrisk på jobb 3. februar 2014 Adm. dir. Stein Lier-Hansen, Norsk Industri Dagens Næringsliv 23. februar2011:

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK LandsByLivet mangfold og muligheter Vedtatt i Kommunestyret 11. mars 2008 1 INNLEDNING OG HOVEDPRINSIPPER Vi lever i en verden preget av raske endringer, med stadig

Detaljer

Fakturering etter 01.07.2012

Fakturering etter 01.07.2012 MIRROR ACCOUNTING AS Fakturering etter 01.07.2012 Det du bør vite om det elektroniske handelsformatet (EHF) INTRODUKSJON OM ELEKTRONISK HANDELSFORMAT (EHF) Utveksling av dokumenter elektronisk mellom virksomheter

Detaljer

BASISPRODUKTER INNEN KONTANTHÅNDTERING

BASISPRODUKTER INNEN KONTANTHÅNDTERING BASISPRODUKTER INNEN KONTANTHÅNDTERING Om Nokas Cash Handling I NOKAS CASH HANDLING ER VI OPPTATT AV Å BIDRA TIL ØKT SIKKERHET FOR DIN VIRKSOMHET. DET ER DET VI ER TIL FOR. OG DERFOR HAR VI OGSÅ UTVIKLET

Detaljer

Vi prioriterer næringslivet, bekjempelse av svart økonomi og sikker ID-forvaltning

Vi prioriterer næringslivet, bekjempelse av svart økonomi og sikker ID-forvaltning Vi prioriterer næringslivet, bekjempelse av svart økonomi og sikker ID-forvaltning Næringslivet opplever likere konkurransevilkår og betydelig redusert byrde Gjennom et slagkraftig samarbeid legger vi

Detaljer

gylne regler 1. Sett realistiske mål og tenk langsiktig 2. Invester regelmessig 3. Spre risiko 4. Vær forsiktig med å kjøpe aksjer for lånte penger

gylne regler 1. Sett realistiske mål og tenk langsiktig 2. Invester regelmessig 3. Spre risiko 4. Vær forsiktig med å kjøpe aksjer for lånte penger gylne regler 7 nøkkelen til fremgang 1. Sett realistiske mål og tenk langsiktig 2. Invester regelmessig 3. Spre risiko 4. Vær forsiktig med å kjøpe aksjer for lånte penger 5. Hold deg informert og følg

Detaljer

Intelle har siden starten i i 1999. leverandør av av programvare for data- og og systemintegrasjon.

Intelle har siden starten i i 1999. leverandør av av programvare for data- og og systemintegrasjon. Intelle har siden starten i i 1999 vokst til til å å bli bli en en viktig leverandør av av programvare for for data- og og systemintegrasjon. 2 Intelle CRM Rapportering er en integrert rapporteringsløsning

Detaljer

Sterk på inkasso MEDLEMSEID. Vi vil bli din nye inkassoleverandør

Sterk på inkasso MEDLEMSEID. Vi vil bli din nye inkassoleverandør Sterk på inkasso MEDLEMSEID TAPER DU PENGER? Vi vil bli din nye inkassoleverandør Vi skal være løsningsorienterte i vårt arbeid og behandle alle med respekt Sigrid Espen Linda OM KREDITORFORENINGEN ØST

Detaljer

Expert Eilag ASA. Presentasjon av foreløpig resultat for 2000

Expert Eilag ASA. Presentasjon av foreløpig resultat for 2000 Expert Eilag ASA Presentasjon av foreløpig resultat for 2000 Expert Eilag ASA Presentasjon av foreløpig resultat for 2000 Konsernsjef ARILD KRISTIANSEN Expert Eilag ASA Expert Eilag ASA Et år preget av

Detaljer

En enklere hverdag mer tid til barna

En enklere hverdag mer tid til barna En enklere hverdag mer tid til barna Ved å samle barnehagens IT-løsninger på ett sted, blir hensyn til sikkerhet og personvern ivaretatt. Samtidig er informasjonen alltid tilgjengelig der man trenger den,

Detaljer

Bankavtale for Bergen kommune fra 1.2.15 til 31.12.17 med opsjon til forlengelse til 31.12.18

Bankavtale for Bergen kommune fra 1.2.15 til 31.12.17 med opsjon til forlengelse til 31.12.18 Byrådssak 1023 /15 Bankavtale for Bergen kommune fra 1.2.15 til 31.12.17 med opsjon til forlengelse til 31.12.18 GOMI ESARK-1706-201426660-5 Hva saken gjelder: Det er innhentet tilbud for levering av banktjenester

Detaljer

Regional effekter av omstilling av norsk næringsliv. Professor Kjell G. Salvanes Norges Handelshøyskole

Regional effekter av omstilling av norsk næringsliv. Professor Kjell G. Salvanes Norges Handelshøyskole Regional effekter av omstilling av norsk næringsliv Professor Kjell G. Salvanes Norges Handelshøyskole Bakgrunn Vi er midt inne i en stor omstillingsperiode for industrien og næringslivet generelt i Norge

Detaljer

Opplever næringslivet at det samarbeides på tvers i forvaltningen?

Opplever næringslivet at det samarbeides på tvers i forvaltningen? Opplever næringslivet at det samarbeides på tvers i forvaltningen? NAV SKD Altinn Regelhjelp SSB Min Side Brreg Standardkostnadsmod ellen Elmer eid Dette er NHO Norges største nærings- og arbeidsgiverorganisasjon

Detaljer

Bemanningsbarometeret 2011

Bemanningsbarometeret 2011 Foto: Jo Michael Bemanningsbarometeret 211 Bemanningsbransjens årsstatistikk i samarbeid med Et krevende år men ingen krise På tross av mye uro knyttet til vikarbyrådirektivet og enkeltvirksomheters brudd

Detaljer

3, 7018 +47 73 96 60 00, +47 94 000 111, 993 168 335 VI TILBYR KAPASITETEN DU TRENGER!

3, 7018 +47 73 96 60 00, +47 94 000 111, 993 168 335 VI TILBYR KAPASITETEN DU TRENGER! VI TILB DU Y R KAPASITETEN TRENGER! Svane Bemanning AS Er et landsdekkende bemannings selskap fleksible og effektive konsulent- og bemannings lengre oppdrag innenfor Svane Bemanning AS Er i hovedsak en

Detaljer

Få et profesjonelt nettverk i ryggen

Få et profesjonelt nettverk i ryggen Få et profesjonelt nettverk i ryggen En livline i hverdagen Som leder står man ofte alene når viktige strategiske beslutninger skal treffes. Det kan derfor være en fordel å være med i et nettverk av likesinnede

Detaljer

Undersøkelse til byråledere om utviklingen av deres tjenester, rådgivning, NARFs satsingsområder og bransjeutviklingen.

Undersøkelse til byråledere om utviklingen av deres tjenester, rådgivning, NARFs satsingsområder og bransjeutviklingen. Undersøkelse til byråledere om utviklingen av deres tjenester, rådgivning, NARFs satsingsområder og bransjeutviklingen. Januar 2014 1 Praktisk informasjon Formål: Målgruppe Igangsatt ifm NARFs strategiprosess,

Detaljer

We power the world of work

We power the world of work We power the world of work The Human Age gir utfordringer Fokusér på din kjernevirksomhet.så skal vi fokusere på vår! Mia Holmaas, Regiondirektør Manpower Vest Helge Tvedt, Regionsjef Experis Engineering

Detaljer

HØRING BILAVGIFTER SAKSNR: 2014/479448

HØRING BILAVGIFTER SAKSNR: 2014/479448 Skattedirektoratet att: skd-regelforslag@skatteetaten.no Deres ref: Oslo, 29. juni 2015 Vår ref: Iman Winkelman/ 15-19374 HØRING BILAVGIFTER SAKSNR: 2014/479448 Virke viser til mottatt høringsbrev og høringsnotat

Detaljer

Smarte løsninger tilpasset din bedrifts behov

Smarte løsninger tilpasset din bedrifts behov Smarte løsninger tilpasset din bedrifts behov [3] Velkommen til SpareBank 1 Factoring! Frigjort kapasitet gir vekst SpareBank 1 Factoring betyr spart tid på fakturahåndtering, oppfølging og reskontroføring.

Detaljer

Samordning av IKT i det offentlige: Utvikling gjennom samarbeid. NOKIOS 2008 Direktør Marianne Andreassen

Samordning av IKT i det offentlige: Utvikling gjennom samarbeid. NOKIOS 2008 Direktør Marianne Andreassen Samordning av IKT i det offentlige: Utvikling gjennom samarbeid Side 1 Senter for statlig økonomistyring Samordning av IKT i det offentlige: Utvikling gjennom samarbeid NOKIOS 2008 Direktør Marianne Andreassen

Detaljer

Konjunktursvikt kan være gull verdt for bedriftene?

Konjunktursvikt kan være gull verdt for bedriftene? Konjunktursvikt kan være gull verdt for bedriftene? Foredrag Vestlandskonferansen Grieghallen 16. februar 2012 Kjell G. Salvanes Professor NHH Bakgrunn Hva er det økonomiske bakteppet? Finansiell krise

Detaljer

taksering fra Upptec Assure

taksering fra Upptec Assure rask enkel rettferdig lønnsom taksering fra Upptec Assure Taksering Vi snakker ikke med kunden din. Vi avgjør ikke om kunden din har krav på erstatning eller ikke. Vi holder ikke rede på hvilke forsikringer

Detaljer

Komplett forretningssystem for prosjektorienterte kompetansebedrifter

Komplett forretningssystem for prosjektorienterte kompetansebedrifter Komplett forretningssystem for prosjektorienterte kompetansebedrifter ProjectHelp er et sterkt prosjektstyringsverktøy. ProjectHelp gir deg full kontroll i prosjektene. ProjectHelp gir deg full kontroll

Detaljer

Når forskning og bedriftutvikling gir suksess. Den nye generasjonen elæring, 21. september 2005

Når forskning og bedriftutvikling gir suksess. Den nye generasjonen elæring, 21. september 2005 Når forskning og bedriftutvikling gir suksess Den nye generasjonen elæring, 21. september 2005 Et prosjekt med fremdrift og entusiasme Deltakere i LAP-prosjektet Brukerbedrifter: Forskningsinstitusjoner

Detaljer

Verdt å vite om bemanningsbransjen

Verdt å vite om bemanningsbransjen Verdt å vite om bemanningsbransjen Basert på årsstatistikken 2011 www.bemanningsbransjen.no Kort om bemanningsbransjen En bemanningsbedrift er en bedrift som driver utleie av arbeidskraft og rekruttering.

Detaljer

Turnaround. www. bedriftsradgivning.org

Turnaround. www. bedriftsradgivning.org Turnaround www. bedriftsradgivning.org Noen omstillinger krever tilførsel av kapital andre er nødvendig for å sikre at kapital ikke går tapt. Lønnsomhet Planlegge for alternative scenarier i en krisesituasjon

Detaljer

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD HOKKSUND INNHOLDSFORTEGNELSE Daglig leder 3 Styrets beretning 4 Resultatregnskap 6 Balanse 7 Noter 9 Revisors beretning 13 Ikas Kredittsystemer AS Stasjonsgate

Detaljer

Løsninger og nytteverdi?

Løsninger og nytteverdi? 1 Løsninger og nytteverdi? Vi har ikke fasit på spørsmålene som stilles, men vi har i dag en løsning som fungerer godt for Hafslund Vi har gått en lang og brokete vei fram mot dagens organisering av nettvirksomheten

Detaljer

Visma.net Financials. Den mest effektive måten å drive virksomheten på

Visma.net Financials. Den mest effektive måten å drive virksomheten på Visma.net Financials Den mest effektive måten å drive virksomheten på Få full kontroll over virksomheten din Visma.net Financials er en nettbasert løsning for økonomistyring som vil effektivisere hele

Detaljer

Personvern og CAT. Thomas Marti - Salgsjef, Proplan AS Per Haraldsen - Løsningsarkitekt, Proplan AS

Personvern og CAT. Thomas Marti - Salgsjef, Proplan AS Per Haraldsen - Løsningsarkitekt, Proplan AS Personvern og CAT Thomas Marti - Salgsjef, Proplan AS Per Haraldsen - Løsningsarkitekt, Proplan AS Agenda 1. Visma Proplan CAT 2. Personvernproblematikk 3. Hvordan angripe Personvernproblematikk i CAT?

Detaljer

Strategi Samarbeidstiltaket og systemet FS (Felles studentsystem)

Strategi Samarbeidstiltaket og systemet FS (Felles studentsystem) Strategi Samarbeidstiltaket og systemet FS (Felles studentsystem) Versjon 10. juni 2013 1 Bakgrunn Samarbeidstiltaket FS er et samarbeid mellom norske universiteter og høgskoler med ansvar for å videreutvikle

Detaljer

Superbrukere som kunnskapsaktivister

Superbrukere som kunnskapsaktivister Superbrukere som kunnskapsaktivister - suksess for bedrift, ansatte og kunder Seminar HSH 21. september 2005 av Kine Dahl Visma ASA Holding selskap Visma Software ERP CRM E-commerce Visma Services Regnskap

Detaljer

Fortsatt solid utvikling for Fokus Bank

Fortsatt solid utvikling for Fokus Bank Resultatrapport FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS KAPITAL PÅ OVER 3 000 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE

Detaljer

Ole Noer Visma Software Brynjulf Skorpen Amesto Solution

Ole Noer Visma Software Brynjulf Skorpen Amesto Solution Amestodagen 2015 Ole Noer Visma Software Brynjulf Skorpen Amesto Solution VISMA NET STRATEGI OG UTVIKLING AV TJENSTER Agenda Hva er Visma Net Hva er strategien til Visma Net Presentasjon av tjenester inngår

Detaljer

Innlevering 3. IBE 250 Ingrid Vermøy, 090859

Innlevering 3. IBE 250 Ingrid Vermøy, 090859 Innlevering 3 IBE 250 Ingrid Vermøy, 090859 Kai A. Olsen er professor i informatikk ved Høgskolen i Molde og ved Universitetet i Bergen, han er også professor ved universitetet i Pittsburgh. Per Sætre

Detaljer

Arbeidsprosesser og likviditetsstyring. Kjersti Stormo

Arbeidsprosesser og likviditetsstyring. Kjersti Stormo Arbeidsprosesser og likviditetsstyring Kjersti Stormo Finansforvaltning. Finansforvaltning. Konsernet skal til en hver tid ha likviditet (inkludert trekkrettigheter) til å dekke løpende forpliktelser.

Detaljer

Offentlig digitalisering i siget

Offentlig digitalisering i siget Offentlig digitalisering i siget BankID-seminaret Hans Christian Holte, Difi 35 minutter tre tema Offentlig digitalisering Felles løsninger BankID I siget I siget? Dato Direktoratet for forvaltning og

Detaljer

AUTOMATISER RUTINER SPAR KOSTNADER. Elektronisk bilagshåndtering i Microsoft Dynamics NAV

AUTOMATISER RUTINER SPAR KOSTNADER. Elektronisk bilagshåndtering i Microsoft Dynamics NAV AUTOMATISER RUTINER SPAR KOSTNADER ACTIVE WORKFLOW Elektronisk bilagshåndtering i Microsoft Dynamics NAV Skanning og behandling av bilag i Microsoft Dynamics NAV Minimering av feil og automatisert oppfølgning

Detaljer

Proplan Time -Enkel webbasert timeregistrering

Proplan Time -Enkel webbasert timeregistrering Proplan Time -Enkel webbasert timeregistrering Timeregistrering -En ressurskrevende prosess? De ansatte fører sine timer manuelt i timelister. Misforståelser i forbindelse med føring. Ansatte glemmer rutinen.

Detaljer

aspekter... www.spekter.no firmapost@spekter.no

aspekter... www.spekter.no firmapost@spekter.no så mange aspekter... At vi legger vekt på den enkelte virksomhets behov og situasjon, både i forhandlinger og vårt tjenestetilbud, er kanskje vår fremste kvalitet. Lars Haukaas, Adm. dir. Arbeidsgiverforeningen

Detaljer

Verktøy for forretningsmodellering

Verktøy for forretningsmodellering Verktøy for forretningsmodellering Referanse til kapittel 12 Verktøyet er utviklet på basis av «A Business Modell Canvas» etter A. Osterwalder og Y. Pigneur. 2010. Business Model Generation: A Handbook

Detaljer

Veileder for omstilling ved Handelshøyskolen BI Vedtatt av rektor 17.12.2010. Gjelder fra 1.1.2011. Revidert juli 2015

Veileder for omstilling ved Handelshøyskolen BI Vedtatt av rektor 17.12.2010. Gjelder fra 1.1.2011. Revidert juli 2015 Veileder for omstilling ved Handelshøyskolen BI Vedtatt av rektor 17.12.2010. Gjelder fra 1.1.2011. Revidert juli 2015 Som markedsutsatt virksomhet er BIs evne til innovasjon og tilpasning til markedet

Detaljer

Tveit Regnskap AS. Regnskapsfører og Sparringpartner / rådgiver. Tveit Regnskap AS. Regnskapsfører. Regnskapsfører og SPARRINGPARTNER

Tveit Regnskap AS. Regnskapsfører og Sparringpartner / rådgiver. Tveit Regnskap AS. Regnskapsfører. Regnskapsfører og SPARRINGPARTNER Tveit Regnskap AS Regnskapsfører og Sparringpartner / rådgiver Harald Pedersen Autorisert regnskapsfører og rådgiver (Deltidsbonde) Tveit Regnskap AS 1 2 Tveit Regnskap AS Regnskapsfører www.tveit.no 150

Detaljer

Økonomisk ledelse. Økonomisk planlegging og styring. Når du har gjennomgått dette kapitlet, skal du

Økonomisk ledelse. Økonomisk planlegging og styring. Når du har gjennomgått dette kapitlet, skal du 5 Økonomisk ledelse Når du har gjennomgått dette kapitlet, skal du ha fått kjennskap til ulike måter å organisere arbeidet i bedriften på ha fått kunnskap om viktige rutiner for god økonomisk ledelse av

Detaljer

NAV - en offentlig innovasjon med stor IKT-avhengighet, hvordan tenke nytt og annerledes.

NAV - en offentlig innovasjon med stor IKT-avhengighet, hvordan tenke nytt og annerledes. NAV - en offentlig innovasjon med stor IKT-avhengighet, hvordan tenke nytt og annerledes. Om foredraget Største forvaltningsreformen siden innføring av Folketrygden Transformasjonen over fire år Mange

Detaljer

I 2015 bytter Akelius navn til Wolters Kluwer. NYHET! Byrå Byrå Tid. Kristin Solberg Produktansvarlig Byrå

I 2015 bytter Akelius navn til Wolters Kluwer. NYHET! Byrå Byrå Tid. Kristin Solberg Produktansvarlig Byrå I 2015 bytter Akelius navn til Wolters Kluwer. NYHET! Byrå Byrå Tid Kristin Solberg Produktansvarlig Byrå Byrå Effektiv klienthåndtering og administrasjon Du har vel ikke gått glipp av Byrå? Et nytt og

Detaljer

Derfor er forretningssystemet viktig for bedriften

Derfor er forretningssystemet viktig for bedriften Innhold Derfor er forretningssystemet viktig for bedriften... 2 Når er det på tide å bytte forretningssystem?... 2 Velg riktig forretningssystem for din bedrift... 3 Velg riktig leverandør... 4 Standard

Detaljer