Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: Tid: 11:00 15:40

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 30.10.2008 Tid: 11:00 15:40"

Transkript

1 Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: Tid: 11:00 15:40 Faste medlemmer som møtte: Navn Kristine Jørstad Bock Leder AP Snorre Sundquist Nestleder AP John Wahl Medlem AP Frank Hansen Medlem AP Reidar Johansen Medlem SV Jan-Erik Hansen Medlem FELLES Rolf H. Fjellstad Medlem FRP Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Marianne Sivertsen Næss MEDL AP Raymond Robertsen MEDL H Varamedlemmer som møtte: Navn Jarle Edvardsen Marianne Sivertsen Næss AP Håkon Rønbeck Raymond Robertsen H Fra administrasjonen møtte: Navn Konst. rådmann Per Albert Lund, konst. ass. Rådmann Kjartan Mikalsen, økonomisjef Trond Rognlid og rådgiver Per Arnesen I forbindelse med orienteringen møtte Hammerfest Industrifiske AS møtte Fra NNN 147 ved Aker Seafood Finnmark Tom Olav Johannesen og Norsk Sjømannsforbud Jan Evensen Kristine Jørstad Bock ordfører Svanhild Moen formannskapssekretær

2 Saksliste Saksnr PS 106/08 PS 107/08 PS 108/08 Innhold Søknad om salgsbevilling - Rema 1000 Storsvingen Søknad om alminnelig skjenkebevilling - Oppe og Nede (ON) Nytt hybelbygg på Fuglenes - kostnadsøkning PS 109/08 Bosetting av flyktninger i 2009 PS 110/08 PS 111/08 PS 112/08 PS 113/08 Tertialrapport 2. tertial 2008 Hammerfest Eiendom KF Tertialrapport 2. tertial 2008 Hammerfest Havn KF Tertialrapport 2. tertial 2008 Hammerfest Parkering KF Tertialrapport 2. tertial 2008 Hammerfest kommune PS 114/08 Budsjettregulering 2. tertial 2008 PS 115/08 PS 116/08 PS 117/08 Orientering om parkeringssavgift for gateparkering - nye takter og utvidelse av avgiftsområdet. Godtgjørelser til styrer i kommunale foretak - valg av arbeidsgruppe TV-aksjon kommunens bidrag. PS 118/08 Oversendelsesforsalg - fra behandlingen i kommunestyret den Interpellasjon PS 119/08 Oversendelsesforslag - fra behandlingen i kommunestyret den Folkevalgtes arbeidsvilkår PS 120/08 PS 121/08 Tilleggssak PS 122/08 Diverse referatsaker Godkjenning av protokoll Tilrettelegging i omsorgsbolig for lading av handikapbiler Innkallingen enstemmig vedtatt. Dagsorden /Saksliste: Den oppsatte sakartet har sakene 106/08 til og med 121/08. Ordføreren ønsket i tillegg til det ordinære sakskartet, å behandle en sak fra KOU den 27/ Godkjent og får saksnummer 122/08. : Sakene med 106/08 til og med 122/08 enstemmig vedtatt. Følgende følgende spørsmål ble stilt: Reidar Johansen (SV): Gjenreisningsmuseet vedlikehold generelt, arkivforhold o.a. besvares i neste møte. Smittevernavdelingen - besvares i neste møte. Om Elvetun skole klargjøring ble tatt til slutt i møte. Håkon Rønbeck (H): Om Hammerfest Industrifiske

3 Spørsmålet fra Høyre om Hammerfest industri og eiermøtet ble besvart av ordfører. I tillegg var tillitsvalgte fra NNN Sjømannsforbundet for å svare på spørsmål. PS 106/08 Søknad om salgsbevilling - Rema 1000 Storsvingen Formannsskapet innvilger følgende salgsbevilling for bevillingsperioden , jf. alkoholloven 1-6 og 1-7 Bevillingssøker: Ronald Aslaksen AS Virksomhetens navn: Rema 1000 Storsvingen Utsalgssted: Storsvingen, 9610 Rypefjord Varesortiment: dagligvarer Alkoholgruppe: gruppe 1 Åpningstid: mandag fredag dag før søndag og helligdag Omsøkt salgstid: mandag fredag dag før søndag og helligdag Styrer: Ronald Aslaksen Kunnskapsprøve: avlagt Stedfortreder: Reidar Bekkavik Kunnskapsprøve: avlagt For bevillingen skal det betales årlig bevillingsgebyr i henhold til alkoholloven 7-1 og 7-2 samt forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv Det gjøres oppmerksom på at det i henhold til alkoholloven 3-7 siste ledd ikke er tillatt med salg eller utlevering av alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol på søndager og helligdager, 1. og 17. mai og på stemmedagene for stortingsvalg, fylkesting, kommunestyrevalg og folkeavstemning vedtatt ved lov. Bevillingen forutsettes utøvet i nøye samsvar med alkoholloven med forskrifter samt kommunens alkoholpolitiske retningslinjer. Som innstillingen enstemmig vedtatt. Formannsskapet innvilger følgende salgsbevilling for bevillingsperioden , jf. alkoholloven 1-6 og 1-7 Bevillingssøker: Ronald Aslaksen AS

4 Virksomhetens navn: Rema 1000 Storsvingen Utsalgssted: Storsvingen, 9610 Rypefjord Varesortiment: dagligvarer Alkoholgruppe: gruppe 1 Åpningstid: mandag fredag dag før søndag og helligdag Omsøkt salgstid: mandag fredag dag før søndag og helligdag Styrer: Ronald Aslaksen Kunnskapsprøve: avlagt Stedfortreder: Reidar Bekkavik Kunnskapsprøve: avlagt For bevillingen skal det betales årlig bevillingsgebyr i henhold til alkoholloven 7-1 og 7-2 samt forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv Det gjøres oppmerksom på at det i henhold til alkoholloven 3-7 siste ledd ikke er tillatt med salg eller utlevering av alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol på søndager og helligdager, 1. og 17. mai og på stemmedagene for stortingsvalg, fylkesting, kommunestyrevalg og folkeavstemning vedtatt ved lov. Bevillingen forutsettes utøvet i nøye samsvar med alkoholloven med forskrifter samt kommunens alkoholpolitiske retningslinjer. PS 107/08 Søknad om alminnelig skjenkebevilling - Oppe og Nede (ON) Formannskapet innvilger følgende skjenkebevilling for bevillingsperioden , jf alkoholloven 1-6 og 1-7. Skjenkebevillingen omfatter også omsøkt uteservering med forbehold om nødvendig tillatelse fra aktuelle offentlige instanser. For bevillinger skal det betales årlig bevillingsgebyr i henhold til forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv Bevillingen forutsettes utøvet i nøye samsvar med alkoholloven med forskrifter samt kommunens alkoholpolitiske retningslinjer. Bevillingssøker: Sneberg AS Virksomhetens navn: Oppe og Nede (ON) Skjenkested: Oppe og Nede (ON) Driftskonsept: Diskotek i kjelleretasje og tapas-/lunsjbar og bar i 1. etasje Areal: 140 m2 per etasje, totalt 280 m2 Antall gjesteplasser: 80 sitteplasser per etasje, totalt 160 sitteplasser Uteservering: areal i bakgård Antall gjesteplasser utendørs: ca sitteplasser Alkoholgruppe: gruppe 1, 2 og 3 Skjenketid: alkoholgruppe 1 og 2:

5 mandag torsdag klokken fredag lørdag klokken søndag klokken alkoholgruppe 3: mandag torsdag klokken fredag lørdag klokken søndag klokken Styrer: Vivi-Ann Sneve Kunnskapsprøve: avlagt Stedfortreder: Heidi Berglund Kunnskapsprøve: avlagt. Jan.Erik Hansen fremmet på vegne av KRF følgende forslag: Alkoholgruppe 3: Ikke i diskoteket. Votering: Innstillingen fikk 6 stemmer og forslaget inkl endring fra KRF fikk 3 stemmer. Formannskapet innvilger følgende skjenkebevilling for bevillingsperioden , jf alkoholloven 1-6 og 1-7. Skjenkebevillingen omfatter også omsøkt uteservering med forbehold om nødvendig tillatelse fra aktuelle offentlige instanser. For bevillinger skal det betales årlig bevillingsgebyr i henhold til forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv Bevillingen forutsettes utøvet i nøye samsvar med alkoholloven med forskrifter samt kommunens alkoholpolitiske retningslinjer. Bevillingssøker: Sneberg AS Virksomhetens navn: Oppe og Nede (ON) Skjenkested: Oppe og Nede (ON) Driftskonsept: Diskotek i kjelleretasje og tapas-/lunsjbar og bar i 1. etasje Areal: 140 m2 per etasje, totalt 280 m2 Antall gjesteplasser: 80 sitteplasser per etasje, totalt 160 sitteplasser Uteservering: areal i bakgård Antall gjesteplasser utendørs: ca sitteplasser Alkoholgruppe: gruppe 1, 2 og 3 Skjenketid: alkoholgruppe 1 og 2: mandag torsdag klokken fredag lørdag klokken søndag klokken alkoholgruppe 3: mandag torsdag klokken

6 fredag lørdag klokken søndag klokken Styrer: Vivi-Ann Sneve Kunnskapsprøve: avlagt Stedfortreder: Heidi Berglund Kunnskapsprøve: avlagt. PS 108/08 Nytt hybelbygg på Fuglenes - kostnadsøkning Hammerfest kommune beholder den opprinnelige rammen på 30 millioner for kommunens andel av prosjektet Nytt hybelbygg på Fuglenes, og er inneforstått dette betyr at antall enheter reduseres med 6 enheter, fra 36 til 30. Reidar Johansen fremmet på vegne av SV følgende forslag: Hammerfest kommune opprettholder prosjekt Nytt hybelbygg på Fuglenes med opprinnelig antall. Formannskapet ber administrasjonen arbeide videre for å gjennomføre prosjektet. Votering: Innstillingen fikk 7 stemmer og SV s forslag fikk 2 stemmer. Hammerfest kommune beholder den opprinnelige rammen på 30 millioner for kommunens andel av prosjektet Nytt hybelbygg på Fuglenes, og er inneforstått dette betyr at antall enheter reduseres med 6 enheter, fra 36 til 30. PS 109/08 Bosetting av flyktninger i Hammerfest kommunestyre vedtar å bosette 25 flyktninger i Eventuelle familiegjenforeninger kommer i tillegg. 2. Bosettinga skjer i takt med framskaffelsen av boliger. 3. Konkrete forslag til opptrapping av ressursbruken vurderes nærmere i forbindelse med utarbeidelse av budsjett 2009/økonomiplan Saksprotokoll i Styret for kultur, omsorg og undervisning Som innstillingen enstemmig vedtatt.

7 1. Hammerfest kommunestyre vedtar å bosette 25 flyktninger i Eventuelle familiegjenforeninger kommer i tillegg. 2. Bosettinga skjer i takt med framskaffelsen av boliger. 3. Konkrete forslag til opptrapping av ressursbruken vurderes nærmere i forbindelse med utarbeidelse av budsjett 2009/økonomiplan Som innstillingen enstemmig vedtatt. 1. Hammerfest kommunestyre vedtar å bosette 25 flyktninger i Eventuelle familiegjenforeninger kommer i tillegg. 2. Bosettinga skjer i takt med framskaffelsen av boliger. 3. Konkrete forslag til opptrapping av ressursbruken vurderes nærmere i forbindelse med utarbeidelse av budsjett 2009/økonomiplan PS 110/08 Tertialrapport 2. tertial 2008 Hammerfest Eiendom KF Hammerfest kommunestyre tar tertialrapporten 2. tertial 2008 for Hammerfest Eiendom KF til orientering. Som innstillingen enstemmig vedtatt. Hammerfest kommunestyre tar tertialrapporten 2. tertial 2008 for Hammerfest Eiendom KF til orientering. PS 111/08 Tertialrapport 2. tertial 2008 Hammerfest Havn KF Kommunestyret tar tertialrapporten for 2. tertial 2008 for Hammerfest Havn KF til orientering.

8 Som innstillingen enstemmig vedtatt. Kommunestyret tar tertialrapporten for 2. tertial 2008 for Hammerfest Havn KF til orientering. PS 112/08 Tertialrapport 2. tertial 2008 Hammerfest Parkering KF Hammerfest kommunestyre tar tertialrapporten 2. tertial 2008 for Hammerfest Parkering KF til orientering. Som innstillingene enstemmig vedtatt. Hammerfest kommunestyre tar tertialrapporten 2. tertial 2008 for Hammerfest Parkering KF til orientering. PS 113/08 Tertialrapport 2. tertial 2008 Hammerfest kommune Hammerfest kommunestyre tar tertialrapporten for 2. tertial 2008 til orientering. Saksprotokoll i Eldrerådet Administrasjonen v/ Grethe Gebhardt og Per Arnesen gikk gjennom rapporten. Hammerfest kommunestyre tar tertialrapporten for 2. tertial 2008 til orientering.

9 Saksprotokoll i Styret for kultur, omsorg og undervisning Ronny Holm fremmet på vegne av AP følgende forslag: KOU styret ønsker å etterkomme sektor for pleie og omsorgs ønske om et tillskudd på 2 mill. jamfør tertialrapport 2. tertial Votering: AP s forslag ble vedtatt mot en stemme. Som innstillingen enstemmig vedtatt. KOU styret ønsker å etterkomme sektor for pleie og omsorgs ønske om et tillskudd på 2 mill. jamfør tertialrapport 2. tertial Hammerfest kommunestyre tar tertialrapporten for 2. tertial 2008 til orientering. Saksprotokoll i Styret for miljø og utvikling Jarle Edvardsen fremmet på vegne av AP følgende forslag: MU tar tertialrapporten til orientering, men vi stiller spørsmålstegn ved nytteverdien av rapporten. Rapporten er mangelfull og direkte misvisende på en rekke områder. For eksempel Er inntektene fra eiendomsskatten mindre enn antatt fordi kvartalsregningene ikke er sendt ut i riktig tid. Dette påvirker det regnskapsmessige resultat betydelig. Det er feil i periodiseringene, noe som gir misvisende besparelser. Dersom kvaliteten på rapporten ikke bedres, må vi stille spørsmål. Om hensikten med tertialrapporten. MU synes det er merkelig og meget kritikkverdig i Inventar / utstyr Strandparken er steget med 2.1 mill. kroner mer enn forutsatt i budsjettet og at det inngås avtaler om om levering før vi politisk har vedtatt budsjettøkningen. MU synes det er ne svakhet med rapporten at den rapporter mot periodisert budsjett. Kommentarer til Finansieringsanalysen s. 13. i rapporten: MU er bekymret for Finanskrisen som herjer rundt oss. Hva vil dette kunne bety for kommunens økonomi. Spørsmål MU ønsker besvart og fremlagt som en del av tertialrapporten når denne blir behandlet i Kommunestyret: 1. Våre lån i Kommunekreditt. Hva skjer med disse når det nå er full lånestopp i Kommunekreditt? 2. Administrasjon må følge utviklingen i Kommunekreditt nøye og melde fra til politisk miljø. 3. Hva med våre innskudd i Sparebanken 1 Nord-Norge? Er disse tilstrekkelig sikret ved kollaps i banknæringen? (Neste krisebølge blir enda verre enn det vi ser i dag DN ). 4. Vårt innskudd for salget av Kommunens eierandeler i kraftproduksjonen i Kvænangen (anslagsvis mill. kroner) i Hammerfest Energi. Hvor sikre er disse pengene?

10 Hvordan er disse plassert? Evt. Avkastning på midlene? Hvordan kan disse sikres bedre? Dette er en betydelig innskuddskapital som administrasjonen må ha gode rapporteringsrutine På. Forslaget fra AP gjøres om til et oversendelsesforslag til formannskapet Votering: Som innstillingen enstemmig vedtatt. Hammerfest kommunestyre tar tertialrapporten for 2. tertial 2008 til orientering. Oversendeslesforslag fra møte i Styret for Miljø og utvikling den : MU tar tertialrapporten til orientering, men vi stiller spørsmålstegn ved nytteverdien av rapporten. Rapporten er mangelfull og direkte misvisende på en rekke områder. For eksempel Er inntektene fra eiendomsskatten mindre enn antatt fordi kvartalsregningene ikke er sendt ut i riktig tid. Dette påvirker det regnskapsmessige resultat betydelig. Det er feil i periodiseringene, noe som gir misvisende besparelser. Dersom kvaliteten på rapporten ikke bedres, må vi stille spørsmål. Om hensikten med tertialrapporten. MU synes det er merkelig og meget kritikkverdig i Inventar / utstyr Strandparken er steget med 2.1 mill. kroner mer enn forutsatt i budsjettet og at det inngås avtaler om om levering før vi politisk har vedtatt budsjettøkningen. MU synes det er ne svakhet med rapporten at den rapporter mot periodisert budsjett. Kommentarer til Finansieringsanalysen s. 13. i rapporten: MU er bekymret for Finanskrisen som herjer rundt oss. Hva vil dette kunne bety for kommunens økonomi. Spørsmål MU ønsker besvart og fremlagt som en del av tertialrapporten når denne blir behandlet i Kommunestyret: 1. Våre lån i Kommunekreditt. Hva skjer med disse når det nå er full lånestopp i Kommunekreditt? 2. Administrasjon må følge utviklingen i Kommunekreditt nøye og melde fra til politisk miljø. 3. Hva med våre innskudd i Sparebanken 1 Nord-Norge? Er disse tilstrekkelig sikret ved kollaps i banknæringen? (Neste krisebølge blir enda verre enn det vi ser i dag DN ). 4. Vårt innskudd for salget av Kommunens eierandeler i kraftproduksjonen i Kvænangen (anslagsvis mill. kroner) i Hammerfest Energi. Hvor sikre er disse pengene? Hvordan er disse plassert? Evt. Avkastning på midlene? Hvordan kan disse sikres bedre? Dette er en betydelig innskuddskapital som administrasjonen må ha gode rapporteringsrutine på. Oversendelsesforslaget ble gjennomgått i formannskapet. Votering: Som innstillingen - enstemmig vedtatt.

11 Hammerfest kommunestyre tar tertialrapporten for 2. tertial 2008 til orientering. PS 114/08 Budsjettregulering 2. tertial 2008 Hammerfest kommunestyre vedtar de foreslåtte budsjettreguleringene ved bl.a. Investeringsramma reduseres med kr hvorav det bevilges 25,1 mill kr i 2009 til investeringer som overføres fra 2008 til Eiendomsskatten økes med 31,5 mill kr. Skatt på inntekt og formue økes med kr. Rammetilskuddet reduseres med 11,4 mill kr. Bruk av disposisjonsfondet reduseres med kr til 0 kr. Det betales ned 35 mill kr i ekstraordinære avdrag på lånene. Overføringen fra driftsbudsjettet til investeringsbudsjettet reduseres med kr. Det avsettes kr til disposisjonsfondet. Administrasjonen fremmet nytt forslag: Hammerfest kommunestyre vedtar de foreslåtte budsjettreguleringene ved bl.a. Investeringsramma reduseres med kr hvorav det bevilges 25,1 mill kr i 2009 til investeringer som overføres fra 2008 til Eiendomsskatten økes med 31,5 mill kr. Skatt på inntekt og formue økes med kr. Rammetilskuddet reduseres med 11,4 mill kr. Bruk av disposisjonsfondet reduseres med til sammen kr til 0 kr i driftsbudsjettet og investeringsbudsjettet. Det betales ned 35 mill kr i ekstraordinære avdrag på lånene i investeringsbudsjettet. Overføringen fra driftsbudsjettet til investeringsbudsjettet økes med 6,71 mill kr. Det avsettes kr til disposisjonsfondet. Ordfører fremmet følgende vedtak i Styret for kultur, omsorg og undervisning : Hammerfest kommunestyre etterkommer sektor for pleie og omsorgs ønske om et tilskudd på 2 mill. jamfør tertialrapport 2. tertial John Wahl fremmet på vegne av AP følgende forslag: Hammerfest kommunestyre bevilger ekstra tilskudd til 17. mai arrangement 2008 pålydende kr. Beløpet dekkes ved budsjettregulering jfr. Sak. 114/08.

12 Hammerfest kommunestyre bevilger kr til reparasjon av Hammerfest Alpinklubbs tråkkemaskin. Beløpet dekkes ved budsjettregulering jfr. Sak. 114/08. Votering: AP s forslag enstemmig vedtatt. Som administrasjonens nye forslag med formannskapets tilleggsendringer enstemmig vedtatt. Følgene 3 vedtak er innarbeidet i tallene nedenfor: 1. Hammerfest kommunestyre etterkommer sektor for pleie og omsorgs ønske om et tilskudd på 2 mill. jamfør tertialrapport 2. tertial Hammerfest kommunestyre bevilger ekstra tilskudd til 17. mai arrangement 2008 pålydende kr. 3. Hammerfest kommunestyre bevilger kr til reparasjon av Hammerfest Alpinklubbs tråkkemaskin. Hammerfest kommunestyre vedtar de foreslåtte budsjettreguleringene ved bl.a. Investeringsramma reduseres med kr hvorav det bevilges 25,1 mill kr i 2009 til investeringer som overføres fra 2008 til Eiendomsskatten økes med 31,5 mill kr. Skatt på inntekt og formue økes med kr. Rammetilskuddet reduseres med 11,4 mill kr. Bruk av disposisjonsfondet reduseres med til sammen kr til 0 kr i driftsbudsjettet og investeringsbudsjettet. Det betales ned 35 mill kr i ekstraordinære avdrag på lånene i investeringsbudsjettet. Overføringen fra driftsbudsjettet til investeringsbudsjettet økes med 6,71 mill kr. Det avsettes kr til disposisjonsfondet. PS 115/08 Orientering om parkeringssavgift for gateparkering - nye takter og utvidelse av avgiftsområdet. Ordfører forslag til vedtak: Frank Hansen fremmet på vegne av AP følgende forslag: Formannskapet viser til parkeringsvedtektene paragraf 14. Parkeringsavgift og vederlag hvor det heter sitat: Parkeringsavgiften fastsettes ut fra en samlet vurdering av de økonomiske rammebetingelsene og de parkeringspolitiske retningslinjer sitat slutt. På denne bakgrunn henstiller formannskapet styret i HF Parkering KF på nytt og se på forslaget til vedtak i denne sak som ble vedtatt i HF Parkering KF sitt styremøte den Reidar Johansen fremmet på vegne av SV følgende forslag: Rådhusplassen stenges for parkering fra 1. mai Hammerfest parkering KF pålegges å forberede og gjennomføre dette.

13 Votering: AP s forslag fikk 8 stemmer for og 1 stemme mot. Formannskapet viser til parkeringsvedtektene paragraf 14. Parkeringsavgift og vederlag hvor det heter sitat: Parkeringsavgiften fastsettes ut fra en samlet vurdering av de økonomiske rammebetingelsene og de parkeringspolitiske retningslinjer sitat slutt. På denne bakgrunn henstiller formannskapet styret i HF Parkering KF på nytt og se på forslaget til vedtak i denne sak som ble vedtatt i HF Parkering KF sitt styremøte den PS 116/08 Godtgjørelser til styrer i kommunale foretak - valg av arbeidsgruppe Formannskapet oppretter følgende arbeidsgruppe til å utarbeide reglement for godtgjørelser til styrer i kommunale foretak: Leder Medlem Medlem Medlem Medlem Frank Hansen fremmet på vegne av AP følgende forslag: Formannskapet oppretter følgende arbeidsgruppe til å gi anbefalinger for godtgjørelser til styrer i kommunale foretak og i kommunalt eide selskaper der kommuner er majoritetseier. Følgende fellesforslag: Snorre Sundquist - Leder Raymond Robertsen medlem Administrasjon medlem. Formannskapet oppretter følgende arbeidsgruppe til å gi anbefalinger for godtgjørelser til styrer i kommunale foretak og i kommunalt eide selskaper der kommuner er majoritetseier. Snorre Sundquist - Leder Raymond Robertsen medlem Administrasjon medlem

14 PS 117/08 TV-aksjon kommunens bidrag. Ordførers forslag til vedtak: Hammerfest kommune bevilger kr ,- til TV-aksjonen 2008 Blå kors. Beløpet belastes formannskapets bevilgning og overføres aksjonens konto. Som innstillingen enstemmig vedtatt. Hammerfest kommune bevilger kr ,- til TV-aksjonen 2008 Blå kors. Beløpet belastes formannskapets bevilgning og overføres aksjonens konto. PS 118/08 Oversendelsesforsalg - fra behandlingen i kommunestyret den Interpellasjon Ordfører orienterte i saken. Det fremmes ikke forslag til vedtak. Ordfører orienterte i saken. Det fremmes ikke forslag til vedtak. PS 119/08 Oversendelsesforslag - fra behandlingen i kommunestyret den Folkevalgtes arbeidsvilkår

15 Viser til behandling 116/08 Viser til behandling 116/08 PS 120/08 Diverse referatsaker RS 08/12 Dagpendlerrute til Akkarfjord - forslag til ruteendring Referatsakene tas til orientering enstemmig vedtatt. Referatsakene tas til orientering. PS 121/08 Godkjenning av protokoll Protokollene fra møtene og godkjennes enstemmig vedtatt. Protokollene fra møtene og godkjennes Tilleggssak PS 122/08 Tilrettelegging i omsorgsbolig for lading av handikapbiler Saksprotokoll i Styret for kultur, omsorg og undervisning Grethe Ernø Johansen fremmet på vegne av AP følgende forslag: KOU ber formannskapet sørge for at det kommer på plass kr for å etablere strømuttak til omsorgsboligen i Krøkebærveien.

16 Dette slik at de som har handikapbiler, som må stå kontinuerlig på ladning kan bruke bilen sin. For at de skal kunne kjøre rullestolen inn i bilen må det elektriske anlegget fungere. Ansvaret for dette må klareres ut mellom Hammerfest Eiendom og Hammerfest Kommune, slik at slike situasjoner unngås. Votering. Som forslaget enstemmig vedtatt. KOU ber formannskapet sørge for at det kommer på plass kr for å etablere strømuttak til omsorgsboligen i Krøkebærveien. Dette slik at de som har handikapbiler, som må stå kontinuerlig på ladning kan bruke bilen sin. For at de skal kunne kjøre rullestolen inn i bilen må det elektriske anlegget fungere. Ansvaret for dette må klareres ut mellom Hammerfest Eiendom og Hammerfest Kommune, slik at slike situasjoner unngås. Snorre Sundquist fremmet på vegne av AP følgende forslag: Formannskapet bevilger kr for å etablere strømuttak til omsorgsboligen i Krøkebærveien. Dette slik at de som har handikapbiler, som må stå kontinuerlig på ladning kan bruke bilen sin. For at de skal kunne kjøre rullestolen inn i bilen må det elektriske anlegget fungere. Ansvaret for dette må klareres ut mellom Hammerfest Eiendom og Hammerfest Kommune, slik at slike situasjoner unngås. Votering: Som innstillingen enstemmig vedtatt. Formannskapet bevilger kr for å etablere strømuttak til omsorgsboligen i Krøkebærveien. Dette slik at de som har handikapbiler, som må stå kontinuerlig på ladning kan bruke bilen sin. For at de skal kunne kjøre rullestolen inn i bilen må det elektriske anlegget fungere. Ansvaret for dette må klareres ut mellom Hammerfest Eiendom og Hammerfest Kommune, slik at slike situasjoner unngås.

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: Tid: 10:00 12:40 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: Tid: 10:00 12:40 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 29.09.2011 Tid: 10:00 12:40 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Kristine Jørstad Bock Varaordfører AP Snorre Sundquist Medlem

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 27.10.2008 Tid: 11:00 15:20 Faste medlemmer som møtte: Tor-Ivar Heggelund Nestleder AP Bente Orvik

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Marta Andersensalen, Arktisk kultursenter (flyttet fra Magnus Larsensalen) Dato: 06.10.2008 Tid: 11:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Grethe

Detaljer

Formannskapet. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: Tid: 11:00 13:15. Faste medlemmer som møtte: Navn

Formannskapet. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: Tid: 11:00 13:15. Faste medlemmer som møtte: Navn Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 11.12.2008 Tid: 11:00 13:15 Faste medlemmer som møtte: Kristine Jørstad Bock Leder AP Snorre Sundquist Nestleder AP John Wahl

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: kommunestyreslaen, Hammerfest rådhus Dato: 26.09.2011 Tid: 09:00 13:50 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Bente Orvik Medlem SV Håkon Rønbeck

Detaljer

Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 06.11.2008 Tid: 09:00 14:50

Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 06.11.2008 Tid: 09:00 14:50 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 06.11.2008 Tid: 09:00 14:50 Faste medlemmer som møtte: Navn Alvin Vaséli Medlem RØDT Kristine Jørstad Bock Leder AP John Wahl

Detaljer

Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2. etg., Gjenreisningsmuseet. Dato: 28.10.2010 Tid: 10:00 15:15 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2. etg., Gjenreisningsmuseet. Dato: 28.10.2010 Tid: 10:00 15:15 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2. etg., Gjenreisningsmuseet. Dato: 28.10.2010 Tid: 10:00 15:15 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Kristine Jørstad Bock Nestleder AP John Wahl Medlem

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 22.03.2010 Tid: 09:00 12: 45 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Marianne Sivertsen Næss Medlem

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.01.2012 Tid: 09:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Ronny Holm Leder AP Tom Kristian

Detaljer

Utvalg: Møtested: Musikkrom - 2.etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 22.10.2009 Tid: 11:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Musikkrom - 2.etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 22.10.2009 Tid: 11:00 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Musikkrom - 2.etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 22.10.2009 Tid: 11:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Snorre Sundquist Medlem AP John Wahl Medlem AP Frank Hansen

Detaljer

Varamedlemmer som møtte: Navn Berit Hågensen Frank Hansen AP Jarle Edvardsen Kristine Jørstad Bock AP Svein Aspelund Reidar Johansen SV

Varamedlemmer som møtte: Navn Berit Hågensen Frank Hansen AP Jarle Edvardsen Kristine Jørstad Bock AP Svein Aspelund Reidar Johansen SV Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 12.03.2009 Tid: 11:00 14.00 Faste medlemmer som møtte: Snorre Sundquist Nestleder AP John Wahl Medlem AP Marianne Sivertsen Næss Medlem

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 07.06.2011 Tid: 09:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Marianne Sivertsen Næss Medlem

Detaljer

Formannskapet. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 29.05.2008 Tid: 11:00 13:35

Formannskapet. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 29.05.2008 Tid: 11:00 13:35 Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 29.05.2008 Tid: 11:00 13:35 Faste medlemmer som møtte: Snorre Sundquist Nestleder AP John Wahl Medlem AP Reidar Johansen Medlem SV Rolf

Detaljer

Snorre Sundquist Nestleder AP Hanne Marion Husvik Medlem AP Reidar Johansen Medlem SV Jan-Erik Hansen Medlem FELLES Raymond Robertsen Medlem H

Snorre Sundquist Nestleder AP Hanne Marion Husvik Medlem AP Reidar Johansen Medlem SV Jan-Erik Hansen Medlem FELLES Raymond Robertsen Medlem H Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 17.06.2008 Tid: 15:00 17:00 Faste medlemmer som møtte: Kristine Jørstad Bock Leder AP Snorre Sundquist Nestleder AP Hanne Marion Husvik

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus (dato endret), Kommunestyresalen Dato: 28.03.2014 Tid: 10:00 13:45 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus (dato endret), Kommunestyresalen Dato: 28.03.2014 Tid: 10:00 13:45 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus (dato endret), Kommunestyresalen Dato: 28.03.2014 Tid: 10:00 13:45 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf E. Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen

Detaljer

Utvalg: Møtested: kommunesstyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 29.01.2009 Tid: 11:00 15.05

Utvalg: Møtested: kommunesstyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 29.01.2009 Tid: 11:00 15.05 Formannskapet Utvalg: Møtested: kommunesstyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 29.01.2009 Tid: 11:00 15.05 Faste medlemmer som møtte: Kristine Jørstad Bock Leder AP Marianne Sivertsen Næss Medlem AP Frank

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus - kommunestyresalen, Dato: 31.10.2011 Tid: 09:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Ronny Holm Leder AP Berit Hågensen

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 24.11.2014 Tid: 09:00 11:50 Faste medlemmer som møtte: Navn Berit Hågensen Leder AP Willy Olsen Nestleder

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 24.03.2014 Tid: 16:00 19:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Ronny Holm Leder AP Berit Hågensen

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: 22.10.2007 Tidspunkt: 12:00

Møteprotokoll. Utvalg: Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: 22.10.2007 Tidspunkt: 12:00 Møteprotokoll Utvalg: Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: 22.10.2007 Tidspunkt: 12:00 Følgende medlemmer møtte: AP: Leder Hanne Husvik, nestleder Tor Ivar Heggelund,

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 26.01.2012 Tid: 10:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 26.01.2012 Tid: 10:00 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 26.01.2012 Tid: 10:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf E. Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss Varaordfører

Detaljer

Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2.etg., Genreisningsmuseet Dato: 09.12.2009 Tid: 12:00 15.20 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2.etg., Genreisningsmuseet Dato: 09.12.2009 Tid: 12:00 15.20 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2.etg., Genreisningsmuseet Dato: 09.12.2009 Tid: 12:00 15.20 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Snorre Sundquist Nestleder AP John Wahl Medlem AP

Detaljer

Varamedlemmer som møtte: Navn Wenche Stenvoll Frank Hansen AP Jarle Edvardsen Kristine Jørstad Bock AP

Varamedlemmer som møtte: Navn Wenche Stenvoll Frank Hansen AP Jarle Edvardsen Kristine Jørstad Bock AP Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 27.08.2009 Tid: 11:00 14:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Snorre Sundquist Nestleder AP John Wahl Medlem AP Marianne Sivertsen Næss Medlem

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 02.06.2014 Tid: 09:00 11:55 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Ronny Holm Leder AP Tom

Detaljer

Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 25.03.2010 Tid: 11:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 25.03.2010 Tid: 11:00 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 25.03.2010 Tid: 11:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Kristine Jørstad Bock Nestleder AP John Wahl Medlem AP

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 28.10.2008 Tid: 10:00 13:05 Faste medlemmer som møtte: Navn Wenche Stenvoll Nestleder AP Frank Hansen Medlem AP

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn. Kristine Jørstad Bock

Faste medlemmer som møtte: Navn. Kristine Jørstad Bock Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 19.02.2009 Tid: 11:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Kristine Jørstad Bock Leder AP Snorre Sundquist Nestleder AP John Wahl Medlem AP

Detaljer

Formannskapet. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 25.03.2009 Tid: 11:00. Faste medlemmer som møtte: Navn. Kristine Jørstad Bock

Formannskapet. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 25.03.2009 Tid: 11:00. Faste medlemmer som møtte: Navn. Kristine Jørstad Bock Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 25.03.2009 Tid: 11:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Kristine Jørstad Bock Leder AP Snorre Sundquist Nestleder AP Marianne Sivertsen Næss

Detaljer

Faste medlemmer som har meldt forfall: Navn Ronny Holm MEDL AP. Varamedlemmer som møtte: Navn Håvard Hargaut-Jensen Ronny Holm AP

Faste medlemmer som har meldt forfall: Navn Ronny Holm MEDL AP. Varamedlemmer som møtte: Navn Håvard Hargaut-Jensen Ronny Holm AP Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 04.09.2014 Tid: 10: 20 14:35 Faste medlemmer som møtte: Navn Alf E. Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss Varaordfører

Detaljer

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 28.05.2009 Tid: 09:00 13.30

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 28.05.2009 Tid: 09:00 13.30 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 28.05.2009 Tid: 09:00 13.30 Faste medlemmer som møtte: Navn Snorre Sundquist Nestleder AP John Wahl Medlem AP Wenche Stenvoll Medlem AP

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestsyresalen Dato: 07.05.2012 Tid: 09:00 13:30 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Ronny Holm Leder AP Berit Hågensen

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: musikkrommet, Gjenreisningsmuseet Dato: 24.01.2011 Tid: 09:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Marianne Sivertsen Næss Medlem AP

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 01.09.2014 Tid: 09:00 12:15 Faste medlemmer som møtte: Berit Hågensen Nestleder AP Tom Kristian Hermo

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 16.04.2012 Tid: 09:00 15:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Ronny Holm Leder AP Tom

Detaljer

Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 11.02.2010 Tid: 10:00 15:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 11.02.2010 Tid: 10:00 15:00 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 11.02.2010 Tid: 10:00 15:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Snorre Sundquist Medlem AP John Wahl Medlem AP Marianne

Detaljer

Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 25.02.2010 Tid: 10:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 25.02.2010 Tid: 10:00 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 25.02.2010 Tid: 10:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Snorre Sundquist Medlem AP John Wahl Medlem AP Marianne

Detaljer

Utvalg: Møtested: Auditoriet 1. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: Tid: 09:00 14:45 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Auditoriet 1. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: Tid: 09:00 14:45 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Auditoriet 1. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 05.11.2009 Tid: 09:00 14:45 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alvin Vaséli Medlem RØDT Alf E. Jakobsen Ordfører

Detaljer

Utvalg: Møtested: Kommunestyresal, Hammerfest rådhus Dato: 02.03.2011 Tid: 09:00 13:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Kommunestyresal, Hammerfest rådhus Dato: 02.03.2011 Tid: 09:00 13:00 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresal, Hammerfest rådhus Dato: 02.03.2011 Tid: 09:00 13:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Kristine Jørstad Bock Varaordfører (innhabil i sak 11/11) AP

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 16.05.2013 Tid: 10:00 13:45 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 16.05.2013 Tid: 10:00 13:45 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 16.05.2013 Tid: 10:00 13:45 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf E. Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest kommune, Kommunestyresalen Dato: 26.11.2012 Tid: 09:00 11:50 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Ronny Holm Leder AP Berit

Detaljer

Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest Rådhus Dato: 16.03.2011 Tid: 09:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest Rådhus Dato: 16.03.2011 Tid: 09:00 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest Rådhus Dato: 16.03.2011 Tid: 09:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Kristine Jørstad Bock Nestleder AP Snorre Sundquist Medlem AP John

Detaljer

Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: Mandag 06.06.05 Tidspunkt: Kl. 11:00

Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: Mandag 06.06.05 Tidspunkt: Kl. 11:00 Hammerfest kommune Møteprotokoll 04/05 Utvalg: Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: Mandag 06.06.05 Tidspunkt: Kl. 11:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Leder Kristine

Detaljer

Fra Helse Finnmark møtte økonomisjef Jan- Erik Hansen og nestleder i styret Kjetil Holmgren.

Fra Helse Finnmark møtte økonomisjef Jan- Erik Hansen og nestleder i styret Kjetil Holmgren. Møteprotokoll 11/06 Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 14.09.2006 Tidspunkt: Kl. 12:00 15:15 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Ordfører Alf E. Jakobsen, Kristine Jørstad Bock,

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 30.08.2017 Tid: 09:00 11:00 Faste medlemmer som møtte: Berit Hågensen Leder AP Tom-Kristian Tommen

Detaljer

Sakslisten/dagsorden: Den oppsatte sakslisten har sakene 128/07 til og med 137/07 enstemmig godkjent.

Sakslisten/dagsorden: Den oppsatte sakslisten har sakene 128/07 til og med 137/07 enstemmig godkjent. Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 25.10.2007 Tidspunkt: 12:00 Følgende medlemmer møtte: AP: Varaordfører Snorre Sundquist, Frank Hansen (for ordfører Kristine Jørstad

Detaljer

Hammerfest kommune. Møteprotokoll. Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 27.01.05 Tidspunkt: Kl. 12:00.

Hammerfest kommune. Møteprotokoll. Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 27.01.05 Tidspunkt: Kl. 12:00. Hammerfest kommune Møteprotokoll 2/05 Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 27.01.05 Tidspunkt: Kl. 12:00 Følgende medlemmer til stede: Fra AP: Varaordfører Kristine Jørstad Bock,

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2. etg., Gjenreisningsmuseet. Dato: 25.10.2010 Tid: 09:00 12:45 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Marianne Sivertsen Næss

Detaljer

Sakslista /dagsorden: Sakslista har sakene 052/07 til og med sak 058/07. Sak 058/07 er unntatt offentlighet og behandles for lukkede dører.

Sakslista /dagsorden: Sakslista har sakene 052/07 til og med sak 058/07. Sak 058/07 er unntatt offentlighet og behandles for lukkede dører. Møteprotokoll 06/07 Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Mandag 07.05.2007 Tidspunkt: Kl. 08:30 Følgende medlemmer møtte: AP: Ordfører Kristine Jørstad Bock, varaordfører Snorre Sundquist,

Detaljer

Utvalg: Møtested: Musikkrommet, Gjenreisningsmuseet Dato: 27.01.2011 Tid: 12:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Musikkrommet, Gjenreisningsmuseet Dato: 27.01.2011 Tid: 12:00 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Musikkrommet, Gjenreisningsmuseet Dato: 27.01.2011 Tid: 12:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Kristine Jørstad Bock Varaordfører AP Snorre Sundquist Medlem

Detaljer

Sakslista/dagsorden: Sakslisten har sakene 030/07 til og med 039/07. Saken 039/07 er unntatt offentlighet og behandles for lukkede dører.

Sakslista/dagsorden: Sakslisten har sakene 030/07 til og med 039/07. Saken 039/07 er unntatt offentlighet og behandles for lukkede dører. Møteprotokoll 4/07 Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 22.03.2007 Tidspunkt: Kl. 12:00 Følgende medlemmer møtte: Fra Ap: Ordfører Kristine Jørstad Bock, Snorre Sundquist, Solbjørg

Detaljer

Varaordfører ønsket i tillegg til det ordinære sakskartet å behandle en tilleggssak godkjent og får saksnummer:

Varaordfører ønsket i tillegg til det ordinære sakskartet å behandle en tilleggssak godkjent og får saksnummer: Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 23.03.2006 Tidspunkt: 12:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: varaordfører Kristine Jørstad Bock, Tom Mortensen (for ordfører Alf E.

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 27.04.2015 Tid: 09:00 12:55 Faste medlemmer som møtte: Navn Berit Hågensen Leder AP Willy Olsen Nestleder

Detaljer

Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen (oppmøte presis 10:45 ), Rådhuset Dato: 13.05.2008 Tid: 10:45 15:00

Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen (oppmøte presis 10:45 ), Rådhuset Dato: 13.05.2008 Tid: 10:45 15:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen (oppmøte presis 10:45 ), Rådhuset Dato: 13.05.2008 Tid: 10:45 15:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Kristine Jørstad Bock Leder AP Snorre Sundquist Nestleder

Detaljer

Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tid: 10:00 14:45 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tid: 10:00 14:45 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tid: 10:00 14:45 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Kristine Jørstad Bock Varaordfører AP John Wahl Medlem

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 24.08.2009 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Marianne Sivertsen Næss Medlem AP Tor-Ivar Heggelund Nestleder

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 29.03.2017 Tid: 10:15 15:05 Faste medlemmer som møtte: Berit Hågensen Leder AP Christian Bergeton

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest kommune, Kommunestyresalen Dato: 05.06.2014 Tid: 10:30 14:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest kommune, Kommunestyresalen Dato: 05.06.2014 Tid: 10:30 14:00 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest kommune, Kommunestyresalen Dato: 05.06.2014 Tid: 10:30 14:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf E. Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 30.08.2010 Tid: 09:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Marianne Sivertsen Næss Medlem AP

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: Tid: 10:00 14:00 (pause mellom 12:00 og 13:00)

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: Tid: 10:00 14:00 (pause mellom 12:00 og 13:00) Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 01.10.2015 Tid: 10:00 14:00 (pause mellom 12:00 og 13:00) Faste medlemmer som møtte: Navn Alf E. Jakobsen Ordfører AP Marianne

Detaljer

Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Ungdommens hus Bootleg Dato: Tirsdag Tidspunkt: Kl. 11:00

Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Ungdommens hus Bootleg Dato: Tirsdag Tidspunkt: Kl. 11:00 Hammerfest kommune Møteprotokoll 6/05 Utvalg: Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Ungdommens hus Bootleg Dato: Tirsdag 19.09.2005 Tidspunkt: Kl. 11:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP:

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 20.04.2009 Tid: 11:00 Faste medlemmer som møtte: Marianne Sivertsen Næss Medlem AP Tor-Ivar Heggelund Nestleder

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 25.10.2016 Tid: 09:00 11:00 Faste medlemmer som møtte: Kurt Methi Leder AP Anne-Mette Bæivi Nestleder AP Andreas

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Magnus Larsensal, Arktisk kultursenter Dato: 28.09.2010 Tid: 09:00 12:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Wenche Stenvoll Nestleder AP Frank

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 19.04.2007 Tidspunkt: 12:00. Utvalg: 05/07

Møteprotokoll. Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 19.04.2007 Tidspunkt: 12:00. Utvalg: 05/07 Møteprotokoll 05/07 Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 19.04.2007 Tidspunkt: 12:00 Følgende medlemmer møtte: AP: Ordfører Kristine Jørstad Bock, varaordfører Snorre Sundquist, Solbjørg

Detaljer

Utvalg: Møtested: Augitoriet i 1. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 04.02.2010 Tid: 09:00 13:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Augitoriet i 1. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 04.02.2010 Tid: 09:00 13:00 Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Augitoriet i 1. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 04.02.2010 Tid: 09:00 13:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Snorre Sundquist Medlem AP John Wahl Medlem AP Marianne Sivertsen

Detaljer

11 representanter (av 11) til stede. Bjarne Hansen fikk innvilget permisjon fra kl representanter (av 11) til stede.

11 representanter (av 11) til stede. Bjarne Hansen fikk innvilget permisjon fra kl representanter (av 11) til stede. Møteprotokoll 05/07 Utvalg: Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: Mandag 21.05.2007 Tidspunkt: Kl. 12:00 Følgende medlemmer møtte: Ap: Leder Willy Olsen, nestleder

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 21.09.2009 Tid: 09:00 12:00 12:00 orientering fra Kommunepatruljen for psykisk helsevern Faste medlemmer som

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 24.01.2013 Tid: 09:00 13:10 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 24.01.2013 Tid: 09:00 13:10 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 24.01.2013 Tid: 09:00 13:10 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Alf E. Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss Varaordfører

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 01.09.2011 Tid: 09:00 10:30 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 01.09.2011 Tid: 09:00 10:30 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 01.09.2011 Tid: 09:00 10:30 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Kristine Jørstad Bock Nestleder AP Snorre Sundquist Medlem

Detaljer

Konklusjon: Sakslista med sakene 033/06 til og med 040/06- godkjent.

Konklusjon: Sakslista med sakene 033/06 til og med 040/06- godkjent. Møteprotokoll 5/06 Utvalg: Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: Tirsdag 12.06.2006 Tidspunkt: 11:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Leder Kristine Jørstad Bock,

Detaljer

Møteprotokoll. Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: Tirsdag 12.02.2007 Tidspunkt: Kl. 12:00.

Møteprotokoll. Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: Tirsdag 12.02.2007 Tidspunkt: Kl. 12:00. Møteprotokoll 02/07 Utvalg: Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: Tirsdag 12.02.2007 Tidspunkt: Kl. 12:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Leder Willy Olsen, Hanne

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 25.10.2012 Tid: 10:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 25.10.2012 Tid: 10:00 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 25.10.2012 Tid: 10:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Alf E. Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss Varaordfører

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: Tid: 10:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: Tid: 10:00 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 06.09.2012 Tid: 10:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf E. Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss Varaordfører

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: Tid: 09:00 11:30 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: Tid: 09:00 11:30 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 14.11.2013 Tid: 09:00 11:30 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss

Detaljer

Varamedlemmer som møtte: Navn Jarle Edvardsen Kristine Jørstad Bock AP Håkon Rønbeck Raymond Robertsen H Svein Aspelund Reidar Johansen SV

Varamedlemmer som møtte: Navn Jarle Edvardsen Kristine Jørstad Bock AP Håkon Rønbeck Raymond Robertsen H Svein Aspelund Reidar Johansen SV Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 11.06.2009 Tid: 09:00 15.45 Faste medlemmer som møtte: Navn Snorre Sundquist Nestleder AP John Wahl Medlem AP Marianne Sivertsen Næss Medlem

Detaljer

Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Formannskapssalen Dato: Tirsdag 08.06.04 Tidspunkt: Kl. 17:00

Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Formannskapssalen Dato: Tirsdag 08.06.04 Tidspunkt: Kl. 17:00 Hammerfest kommune Møteprotokoll 4/04 Utvalg: Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Formannskapssalen Dato: Tirsdag 08.06.04 Tidspunkt: Kl. 17:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Leder Kristine

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 11.05.2009 Tid: 11:00 Faste medlemmer som møtte: Marianne Sivertsen Næss Medlem AP Tor-Ivar Heggelund Nestleder

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen, Dato: Tid: 09:00 10:30 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen, Dato: Tid: 09:00 10:30 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen, Dato: 10.10.2011 Tid: 09:00 10:30 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Auditoriet, Breilia skole Dato: 01.09.2008 Tid: 11:00 15.30 Faste medlemmer som møtte: Tor-Ivar Heggelund Nestleder AP Håkon Rønbeck Medlem H

Detaljer

Faste medlemmer som har meldt forfall: Navn Tarjei Jensen Bech Medlem AP. Varamedlemmer som møtte: Navn Kurt Methi Tarjei Jensen Bech AP

Faste medlemmer som har meldt forfall: Navn Tarjei Jensen Bech Medlem AP. Varamedlemmer som møtte: Navn Kurt Methi Tarjei Jensen Bech AP Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 28.09.2017 Tid: 08:30 11:15 Faste medlemmer som møtte: Navn Alf E. Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss Varaordfører AP

Detaljer

Konklusjon: Sakslista med sakene 047/06 til og med 055/06 - godkjent.

Konklusjon: Sakslista med sakene 047/06 til og med 055/06 - godkjent. Møteprotokoll 7/06 Utvalg: Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: Onsdag 25.10.2006 Tidspunkt: Kl. 12:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Leder Kristine Jørstad Bock,

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn. Kristine Jørstad Bock

Faste medlemmer som møtte: Navn. Kristine Jørstad Bock Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 31.01.2008 Tid: 12:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Kristine Jørstad Bock Leder AP John Wahl Medlem AP Marianne Sivertsen Næss Medlem

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 10.06.2013 Tid: 09:00 11:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Ronny Holm Leder AP Tom Kristian

Detaljer

Møteprotokoll. Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: 03.05.2006 Tidspunkt: 11:00.

Møteprotokoll. Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: 03.05.2006 Tidspunkt: 11:00. Møteprotokoll 4/06 Utvalg: Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: 03.05.2006 Tidspunkt: 11:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Leder Kristine Jørstad Bock, Willy Olsen,

Detaljer

Utvalg: Møtested: Musikkrommet, Gjenreisningsmuseet Dato: 15.10.2010 Tid: 10:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Musikkrommet, Gjenreisningsmuseet Dato: 15.10.2010 Tid: 10:00 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Musikkrommet, Gjenreisningsmuseet Dato: 15.10.2010 Tid: 10:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Kristine Jørstad Bock Nestleder AP Snorre Sundquist Medlem AP

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 01.12.2015 Tid: 09:00 11:20 Faste medlemmer som møtte: Navn Håvard Hargaut-Jensen Leder AP Nina Onsaker Skjelbred

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 26.11.2013 Tid: 09:00-14:40 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Håvard Hargaut-Jensen Leder AP Kurt

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 23.11.2009 Tid: 09:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Marianne Sivertsen Næss Medlem

Detaljer

Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: Tid: 09:00

Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: Tid: 09:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 04.12.2008 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Alvin Vaséli Medlem RØDT Kristine Jørstad Bock Leder AP Snorre Sundquist

Detaljer

Utvalg: Møtested: kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: Tid: 11:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: Tid: 11:00 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 16.03.2011 Tid: 11:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alvin Vaséli Medlem RØDT Kristine Jørstad Bock Varaordfører

Detaljer

Hammerfest kommune. Møteprotokoll. Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 22.09.05 Tidspunkt: Kl. 12:00.

Hammerfest kommune. Møteprotokoll. Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 22.09.05 Tidspunkt: Kl. 12:00. Hammerfest kommune Møteprotokoll 11/05 Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 22.09.05 Tidspunkt: Kl. 12:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Ordfører Alf E. Jakobsen, varaordfører

Detaljer

Rådet for funksjonshemmede

Rådet for funksjonshemmede Rådet for funksjonshemmede Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 27.01.2015 Tid: 13:30 15:15 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Ole I. Hansen Leder AP Eva Gebhardt Sjøtun

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 14/2909. Hovedutvalg helse og omsorg Formannskapet

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 14/2909. Hovedutvalg helse og omsorg Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 14/2909 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg 01.10.2014 Formannskapet 13.10.2014 SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR ØL - REMA 1000

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 13.04.2016 Tid: 09:00 12:35 Faste medlemmer som møtte: Berit Hågensen Leder AP Tom-Kristian Tommen

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 28.04.2015 Tid: 09:00 11:50 Faste medlemmer som møtte: Håvard Hargaut-Jensen Leder AP Kurt Methi Nestleder AP

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 26.05.2015 Tid: 09:00 16:10 Faste medlemmer som møtte: Navn Berit Hågensen Leder AP Willy Olsen Nestleder

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 14/2909. Hovedutvalg helse og omsorg Formannskapet

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 14/2909. Hovedutvalg helse og omsorg Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 14/2909 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg 01.10.2014 Formannskapet 13.10.2014 SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR ØL - REMA 1000

Detaljer

Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: Onsdag Tidspunkt: Kl. 11:00

Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: Onsdag Tidspunkt: Kl. 11:00 Hammerfest kommune Møteprotokoll 5/04 Utvalg: Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: Onsdag 25.08.04 Tidspunkt: Kl. 11:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Leder Kristine

Detaljer

Vedtak: Sakslista med sakene 015/06 og 024/05 enstemmig godkjent.

Vedtak: Sakslista med sakene 015/06 og 024/05 enstemmig godkjent. Møteprotokoll 3/06 Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 23.02.06 Tidspunkt: 12:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Ordfører Alf E. Jakobsen, varaordfører Kristine Jørstad Bock, Snorre

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 03.09.2012 Tid: 09:00 11:10 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Ronny Holm Leder AP Berit

Detaljer