Användarguide... SWE Brugsvejledning... DAN Brukerhåndbok... NOR Käyttöopas... FIN User Guide... GB DSB-H670N

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Användarguide... SWE Brugsvejledning... DAN Brukerhåndbok... NOR Käyttöopas... FIN User Guide... GB DSB-H670N"

Transkript

1 DSB-H670N REV 1.5

2

3 Användarguide... SWE Brugsvejledning... DAN Brukerhåndbok... NOR Käyttöopas... FIN User Guide... GB DSB-H670N

4

5 DSB-H670N Användarguide SWE DIGITAL SATELLITMOTTAGARE

6 DSB-H670N SÄKERHETSINSTRUKTIONER Denna mottagare har tillverkats i enlighet med internationella säkerhetsstandarder. Var god läs noggrant igenom de rekommenderade säkerhetsföreskrifterna som är uppräknade nedan. STRÖMFÖRSÖRJNING: AC 230 V~, 50 Hz ÖVERBELASTNING: VÄTSKOR: RENGÖRING: VENTILATION: TEMPERATUR: TILLBEHÖR: ANSLUTNING: UNDERHÅLL: ÅSKA: Överbelasta inte vägguttag, förlängningssladdar eller adaptrar,eftersom detta kan leda till eldsvådor eller elchocker. Använd inte vätskor i närheten av mottagaren. Mottagaren bör ej vara placerad i närheten av vätskefyllda föremål, t.ex. vaser som placeras ovanpå mottagaren. Före rengöring ska strömsladden kopplas ur från vägguttaget. Använd en duk som har fuktats med lite vatten (inga lösningsmedel) för att rengöra utsidan. Blockera inte lufthålen på mottagaren. Se till att luften kan flöda fritt runt mottagaren. Placera aldrig mottagaren på en plats där den utsätts för direkt solljus eller i närheten av värmealstrande utrustning, t.ex. värmeelement. Placera aldrig elektronisk utrustning ovanpå mottagaren. Placera mottagaren minst 30 mm från väggen. Mottagaren får inte användas vid en högre omgivningstemperatur än 35 ºC. För att mottagaren ska kunna få en lång livslängd rekommenderas att den inte används i en högre omgivningstemperatur än 25 ºC. Använd inte tillbehör som inte rekommenderas av tillverkaren. Detta kan leda till skador på utrustningen. Anslut alla komponenterna innan du kopplar in strömkablarna i vägguttaget. Stäng alltid av mottagaren, TV:n och andra komponenter innan du ansluter eller kopplar ur kablarna. OM DU INTE GÖR DET KAN PARABOLENS MOTTAGARE (LNB) SKADAS. Försök inte uföra underhåll på mottagaren själv, detta leder till att garantin upphör att gälla. Låt endast behörig servicepersonal utföra underhåll av mottagaren. Om mottagaren installeras på en plats med ofta förekommande åskoväder kan det vara nödvändigt att skydda mottagarens strömanslutning med skyddsutrustning. Du måste också följa de olika tillverkarnas bruksanvisningar för att skydda TV-apparater, Hi-Fi-utrustning osv, som är anslutna till mottagaren under åskväder. 2 D I G I T A L S A T T E L I T M

7 VARNING! SÄKERHETSINSTRUKTIONER 1. Följ dessa riktlinjer för att inte skada strömsladden eller kontakten. Modifiera inte eller gör inga godtyckliga ändringar av strömsladden eller kontakten. Böj ej eller vrid strömsladden för mycket. När du drar ur strömsladden måste du hålla i kontakten. Placera värmealstrande apparater så långt som möjligt från strömsladden för att förhindra att kabelhöljet smälter. 2. Om du inte följer dessa instruktioner kan du eller andra utsättas för elchocker. Öppna inte huvudenheten. För inte in metaller eller brandfarliga föremål i produkten. Ta inte i kontakten med våta händer. Dra ur strömsladden vid åska. Täck inte över mottagarens ventilationshål med föremål, t.ex. tidningar, kläder osv. Placera inte mottagaren ovanpå värmealstrande hushållsmaskiner. DSB-H670N SWE 3. Använd inte produkten om den är trasig. Om du fortsätter att använda en defekt produkt kan detta leda till att produkten får allvarliga skador. Kontakta din lokala återförsäljare om produkten har defekter. 4. Det enda sättet att koppla bort mottagaren från elnätet är att dra ur kontakten. Mottagaren måste därför vara placerad i närheten av eluttaget och bör dessutom vara lättåtkomlig. Korrekt avfallshantering av batterierna i denna produkt (Gäller EU och andra europeiska länder med särskild batteriåtervinning.) Denna markering på batteriet, i manualen eller på förpackningen anger att batterierna i denna produkt inte bör slängas tillsammans med annat hushållsavfall. De kemiska symbolerna Hg, Cd eller Pb visar i förekommande fall att batterierna innehåller kvicksilver, kadmium eller bly i mängder överstigande de gränsvärden som anges i EU-direktivet 2006/66. Om batterierna inte slängs på ett ansvarsfullt sätt kan dessa substanser utgöra en fara för hälsa eller miljö. Hjälp till att skydda naturresurser och bidra till materialåtervinning genom att sortera batterierna separat från annat avfall och lämna in dem på en återvinningsstation. Korrekt avfallshantering av produkten (elektriska och elektroniska produkter) Denna markering på produkten, tillbehören och i manualen anger att produkten och de elektroniska tillbehören (t.ex. laddare, headset, USB-kabel) inte bör sorteras tillsammans med annat hushållsavfall när de kasseras. Till förebyggande av skada på miljö och hälsa bör dessa föremål hanteras separat för ändamålsenlig återvinning av beståndsdelarna. Hushållsanvändare bör kontakta den återförsäljare som sålt produkten eller sin kommun för vidare information om var och hur produkten och tillbehören kan återvinnas på ett miljösäkert sätt. Företagsanvändare bör kontakta leverantören samt verifiera angivna villkor i köpekontraktet. Produkten och de elektroniska tillbehören bör inte hanteras tillsammans med annat kommersiellt avfall. T T E L I T M O T T A G A R E 3

8 DSB-H670N INNEHÅLL SÄKERHETSINSTRUKTIONER ALLMÄNNA EGENSKAPER Välkommen Uppdateringar av din box Levererad utrustning BESKRIVNING Frontpanel Bakre panel Fjärrkontroll Var ska mottagaren placeras? ANSLUTNING AV MOTTAGAREN FÖRSTAGÅNGSINSTALLATION GRUNDFUNKTIONER ANVÄNDNING AV MOTTAGAREN MENY TV-kanaler Guide till alla kanaler Kanaltyp Programtyp Ticket Radiokanaler Planner Inställningar Föräldrakontroll Kanallåsning Kontrollinställningar Ändra PIN-kod Användarinställningar Språk Meddelanden Skärmsläckare Inställningar Antenn LNB-inställningar Scart HD TV-inställningar TV-inställningar Grundinställning Diagnostik Signaltest KONFIGURATION AV FJÄRRKONTROLLEN FÖR DIN TV FELSÖKNING Kassering TEKNISKA SPECIFIKATIONER D I G I T A L S A T T E L I T M

9 ALLMÄNNA EGENSKAPER DSB-H670N 1. ANVÄNDAREGENSKAPER DIGITAL HD-/SDTV-MOTTAGNING AVANCERAD ELEKTRONISK PROGRAMGUIDE MULTISPRÅKSTÖD STÖD FÖR TEXTTV FULLFUNKTIONELL INFRARÖD FJÄRRKONTROLL SCARTUTGÅNG LÅG ENERGIFÖRBRUKNING AUTOMATISK UPPDATERAD EPG PASS LOOP FÖR SCART-SIGNAL 2. TUNER TUNER 950~2150 MHz SYMBOLHASTIGHET 1~45 MS/s DiSEqC 1.0 (2 POSITIONER) 13 V, 18 V, 22 khz SWE 3. VIDEO 4. LJUD Överensstämmer med DVB-S, DVB-S2 MPEG-2 Video MPEG-4 Video (H.264) STÖDER BILDFÖRHÅLLANDE 4:3 (NORMAL) OCH 16:9 (WIDE SCREEN) MPEG-1 LJUDLAGER I & II LJUDLÄGENA MONO, DUAL, STEREO OCH JOINT STEREO 32, 44,1 OCH 48 khz SAMPLINGSFREKVENSER VOLYMKONTROLL OCH LJUDLÖST LÄGE PÅ DIN TV (Se sidan 30) SPDIF DIGITAL LJUDUTGÅNG DOLBY DIGITAL T T E L I T M O T T A G A R E 5

10 DSB-H670N Välkommen Tack för att du väljer Viasat HD Zapper box för att titta på Viasats kanalpaket. Var god följ noggrant instruktionerna i den här användarguiden för att du ska kunna utnyttja alla fördelarna med digital satellit-tv. Din box överensstämmer helt med de internationella Digital Video Broadcasting (DVB)-standarderna. När strömsladden till mottagaren kopplas in tar det cirka 1 minut innan mottagaren kan börja användas. Uppdateringar av din box För att förbättra mottagarens egenskaper kommer mjukvaran att med jämna mellanrum uppdateras automatiskt via satellitsignalen. Du kommer få tillgång till förbättrade funktioner och du kan få tillgång till nya skärmbilder och menyer. Även om de nya skärmbilderna och menyerna kan se lite annorlunda ut än de som beskrivs i den här användarguiden bör du kunna använda samma tillvägagångssätt (t.ex. markera och välja) för att manuvrera dig runt i menyerna. Uppdateringarna görs vanligtvis i mitten av natten. För att ta emot uppdateringar måste mottagaren vara i standbyläge. 6 D I G I T A L S A T T E L I T M

11 DSB-H670N Levererad utrustning Följande komponenter ska ingå i paketet: Viasat HD Zapper box (se bilden nedan och sidan 8-9) Fjärrkontroll och batterier (se bilden nedan och sidan 10-12) Användarguide och snabbstartguide (se bilden nedan). SCART-kabel (se bilden nedan) HDMI-kabel (se bilden nedan) Ethernetkabel (se bilden nedan) SWE Viasat HD Zapper box Fjärrkontroll Batterier av typ AA Användarguide Snabbstartguide SCART-kabel HDMI-kabel Ethernetkabel för framtida bruk T T E L I T M O T T A G A R E 7

12 DSB-H670N BESKRIVNING Front Panel STANDBY Slå till/från mottagaren (standbyläge). 2. STANDBY Diod som lyser blått när mottagaren är i stanbyläge och som är släckt när mottagaren är påslagen. 3. CH+/CH- Byta kanal. 4. INFO Visar informationsfält. 5. IR-mottagare Tar emot IR-signaler från fjärrkontrollen. 6. Kortläsare Här sticker du in ditt programkort. Tillverkad under licens från Dolby Laboratories. Dolby och den dubbla D-symbolen är varumärken som tillhör Dolby Laboratories. HDMI, HDMI-logotypen och High-Definition Multimedia Interface är registrerade varumärken som tillhör HDMI Licening LLC. Samsung Electronics Co.Ltd deklarerar härmed att den här mottagaren överensstämmer med de väsentliga krav och andra relevanta bestämmelser i följande direktiv: /95/EG (LVD-direktiv); /32/EG (EuP-direktiv); /108/EG (EMC-direktiv); /5/EG (R & TTE-direktiv). 8 D I G I T A L S A T T E L I T M

13 Rear Panel BESKRIVNING AC MAINS Har ansluter du natsladden. Inspanningsintervallet ar 100V till 240V, 50Hz/60Hz. 1 2 DSB-H670N SWE 2. POWER SWITCH ( ) Stanger av/pa strommen. 3. DISH INPUT Används för att koppla samman koaxialkabeln från LNB-uttaget på din parabol. 4. USB Anslut här och spela upp filer från externa USB-lagringsenheter, såsom MP3-spelare, USB-flashminne etc. 5. ETHERNET Internetanslutning. 6. HDMI OUT Använd medföljande HDMI-kabel för at ansluta denna utgång till din HDTV för bästa bildkvalitet. 7. TV SCART Använd medföljande SCART-kabel för att ansluta denna utgång till din SDTV 8. AUX SCART Används för inkoppling av videobandspelare eller annan utrustning. 9. DIGITAL AUDIO OUT OPTICAL Optisk utgång för anslutning av externt ljudsystem. Försäkran om överensstämmelse nr Varumärke som tillhör DVB-Digital Video Broadcasting Project. Rovi produktmeddelande: Den här produkten innehåller upphovsrättsskyddsteknologi som skyddas av patent i USA och andra intellektuella äganderättigheter tillhörande Rovi Corporation. Omvänd konstruktion eller demontering är förbjuden. T T E L I T M O T T A G A R E 9

14 DSB-H670N BESKRIVNING Fjärrkontroll Obs: När du sätter i batterierna måste du kontrollera att polerna (+/-) inte sätts åt fel håll. Blanda inte gamla och nya batterier. Byt ut båda batterierna mot nya av standardmodell. Ta ut batterierna ur fjärrkontrollen om du inte använder den under en längre tid. 10 D I G I T A L S A T T E L I T M

15 1. VIASAT Växlar till den senast visade TV-kanalen. 2. TV TV-läge. 3. VOD Öppnar menyn Viaplay. BESKRIVNING 4. EPG Visar den Elektroniska programguiden (EPG). 5. Visar Info-fältet. 6. VOL+/VOL- Ökar och minskar volymen. 7. BACK Växlar till föregående kanal i fullskärmsläge och återgår till föregående skärmbild om du använder EPG-funktionen. 8. SETUP Startar systemkonfiguration. 9. Färgknappar (RÖD, GRÖN, GUL, BLÅ) Används för att välja en särskild funktionen i EPG:n Numeriska knappar Matar in numeriska värden. 11. (STRÖM) Sätter mottagaren i standbyläge (ingen signal till TV:n). 12. TICKET Visar menyn Tickets. 13. PLANNER Öppnar Planeraren. 14. EXIT Rensar skärmen och återgår till programvisning. 15. CH+/CH- Tryck för att skifta kanal. 16. Pil ( ) Flyttar markeringsfältet för att välja menyposter. OK Matar in och bekräftar data för mottagaren i menysystemet. 17. MUTE ( ) Används för att växla mellan normalt ljud och ljudlöst läge. 18. OPTIONS Öppnar språk- & undertextfältet. DSB-H670N SWE Obs: För infromation om hur du ställer in fjärrkontrollen för att styra TV:n, se sidorna T T E L I T M O T T A G A R E 11

16 DSB-H670N BESKRIVNING Sätta i batterierna i fjärrkontrollen Innan du kan använda din fjärrkontroll måste du sätta i de två medföljande AA-batterierna enligt nedanstående beskrivning: 1. För fliken på nederdelen av batterilocket på fjärrkontrollen uppåt och lyft av locket. 2. Sätt i de två batterierna enligt nedanstående bild och se till att + och symbolerna på batterierna motsvarar respektive symbol i batterifacket. 3. Sätt tillbaka batterilocket genom att först föra in fliken på lockets överdel. Tryck därefter fast locket. Låt inte urladdade batterier sitta kvar i fjärrkontrollen. Båda batterierna ska bytas samtidigt. Kassera inte förbrukade batterier i hushållsavfallet, förbrukade batterier ska återvinnas när de är slut. Var ska mottagaren placeras? Placera TV:n, videobandspelaren och mottagaren på en lämplig plats. I närheten av ett vägguttag som är lätt att nå. Inom räckhåll för koaxialkabeln från parabolen. 12 D I G I T A L S A T T E L I T M

17 ANSLUTNING AV MOTTAGAREN DSB-H670N Koppla samman mottagaren och parabolen Efter att parabolen har monterats ska koaxialkabeln från LNB:n kopplas i DISH INPUT som sitter på baksidan av mottagaren. Alla kabelanslutningar ska dras åt med fingrarna; använd inte någon typ av verktyg när du drar åt anslutningarna. SWE Anslutning för standardupplösta signaler (SCART) 1. Koppla samman den medföljande SCARTkabeln mellan TV SCART-anslutningen på mottagaren och SCART-anslutningen på TV:n 2. Om du både vill ansluta mottagaren till en TV och en videobandspelare på samma gång måste du använda en extra SCART-kabel. Koppla en SCART kabel mellan videobandspelaren och SCART anslutningen som är märkt med AUX (på mottagaren) Obs:. Om bildkvaliteten försämras medan du tittar på kopieringsskyddade Pay Per View (PPV) program ska mottagaren kopplas in direkt i TV:n. Koppla inte via videobandspelaren. T T E L I T M O T T A G A R E 13

18 DSB-H670N INKOPPLING AV DIN "MOTTAGAREN" Anslutning för högupplösta signaler (HDMI) Anslut en HDMI-kabel mellan HDMI OUT-utgången på mottagaren och HDMI IN-utgången på HDMIenheten (TV, bildskärm). Obs: - HDMI kablar som inte är av standardtyp kan påverka bildöverföringen. - Ingen bild kommer att visas om du kopplar in en HDMI till TV:n eller en bildskärm som inte har stöd för HDCP. Anslutning av ett externt ljudsystem Det finns många olika typer av ljudsystem på marknaden idag.till höger visas en förenklad illustration av ett ljudsystem. För ytterligare information, se användarmanualen till ljudsystemet. Om du behöver en optisk, digital ljudingång ska du ansluta ljudsystemet till anslutningen DIGITAL AUDIO (OPTICAL) på mottagaren. Audio Rear Panel 14 D I G I T A L S A T T E L I T M

19 Isättning av programkort INKOPPLING AV DIN "MOTTAGAREN" Sätt i ditt programkort med Viasat-logotypen uppåt och guldchippet nedåt och inåt. Korrekt användning av programkort Ta inte ur och sätt i ditt kort i onödan. Böj inte kortet och förvara det oåtkomligt för barn och husdjur. Lägg inte kortet i vätska eller använd rengöringsvätska på det. Obs: Om du redan är kund hos Viasat ska du ta ut ditt programkort ur den gamla mottagaren och sätta in det i den nya mottagaren. Om du är ny kund och om ett programkort inte följer med i paketet kommer det in en separat leverans inom en vecka. DSB-H670N SWE Anslutning till elnätet När du är klar med alla övriga anslutningar kan mottagaren anslutas till elnätet. Obs: ANSLUT INTE elkontakten till vägguttaget förrän ALLA övriga anslutningar har gjorts. T T E L I T M O T T A G A R E 15

20 DSB-H670N FÖRSTAGÅNGSINSTALLATION Innan du kan titta på TV program måste förstagångsinstallationen vara klar. Se till att TV:n är påslagen. 1. Land Tryck på / för att välja önskat land. Tryck på OK för att bekräfta och forsätta till nästa skärmbild. Obs: Ditt val bestämmer vilket språk som ska vara standard. Nästkommande skärmbilder kommer att ha standardinställningar. Normalt behöver inga inställningar ändras om standardvärden används. Tryck på OK för att använda mottagarens standardinställningar eller tryck på BACK för att återgå till föregående skärmbild. Om du vill ändra vissa specifika inställningar på en konfigurationsskärmbild kan du göra det under installationen (se sidan 25-27). Om förstagångsinstallationen lyckas kommer TV-kanalen visas på kanalposition 3. Om det inte finns någon signal måste du kontrollera installationen. Kontrollera att alla anslutningar har gjorts på korrekt sätt. Se även Felsökning på sidan LNB inställningar Tryck på / för att välja mellan konfigurationsposterna. Tryck på / för att välja mellan LNB-typ och Antal LNB. Tryck på OK för att bekräfta och forsätta till nästa skärmbild. Tryck på BACK för att återgå till föregående skärmbild. Obs: Om mer än en mottagare ska anslutas till samma SATCR LNB måste de mottagare som redan har installerats kopplas från vägguttaget. När mottagaren har installerats kan de frånkopplade mottagarna kopplas in igen. 16 D I G I T A L S A T T E L I T M

21 3. Antenn FÖRSTAGÅNGSINSTALLATION Frekvens: Tryck på de numeriska (0-9)-knapparna för att mata in frekvensen. Polarisation: Tryck på / för att välja "Vertikal eller horisontell. Symbolhastighet: Tryck nummerknapparna (0-9) knapparna för att ange symbolhastighet. FEC: Tryck på / för att välja FEC (1/2, 2/3, 3/4, 5/6 or 7/8) Tryck på OK för att bekräfta och forsätta till nästa skärmbild. Tryck på BACK för att gå till föregående skärmbild. DSB-H670N SWE 4. Signaltest Efter att signalen har konfigurerats kommer en skärmbild för signaltest visas. Om "Tuner låst på signal" visar "Ja" innebär detta att mottagaren har låsts på en signal från satelliten. Om den visar "Nej" och fälten "Signalstyrka" och "Signalkvalitet" står på 0% måste parabolen justeras. Tryck på OK för att bekräfta och forsätta till nästa skärmbild.den låsta kanalen kommer visas. Tryck på BACK för att återgå till föregående skärmbild. 5. HD TV Setup Om mottagaren är ansluten till en bildvisningskälla med HDMI-kabeln kommer skärmbilden för inställning av upplösningen att visas. Den optimala upplösningen för din TV- och mottagare är markerad som standard. Om du vill använda en annan upplösning flyttar du markören med / och trycker på OK för att välja. T T E L I T M O T T A G A R E 17

22 DSB-H670N GRUNDFUNKTIONER 1. Slå på och av Tryck på för att sätta/ta ur mottagaren i standbyläge. Obs: Sätt mottagaren i standbyläge när den inte används. På så sätt kan du både spara energi och pengar. 2. Välj kanaler Välj kanal genom att trycka på CH+/CH- för att flytta sidorna upp och ned på listorna. 3. Volymkontroll (bara på TV) För att göra volyminställningar: Tryck på VOL+ /VOL- för att ändra volym. Tryck på (MUTE) för att stänga av ljudet. Tryck på (MUTE)- eller VOL+ /VOL- igen för att lämna ljudlöst läge. Se sidan 30 för ytterligare information om hur du konfigurerar fjärrkontrollen för din TV. 4. Kanalinformation Använd för att visa detaljerad information om den kanal som visas. Den visade informationen innefattar: - Kanalens nummer och namn - Händelsens namn & kort/lång beskrivning - Start-/stopptid - Aktuell tid Om du trycker på medan du tittar på ett program visas information om den aktuella kanalen. 5. Surfaren Surfaren är en skärmguide som hjälper dig att få ut det mesta av din TV. Du kan använda den för att byta kanal, ta reda på vad som visas på de andra kanalerna, både nu och senare, och skapa påminnelser. Tryck på OK för att visa listor för nuvarande kanal. Tryck på / -kanalen för att visa information om aktuella händelser på andra kanaler. Tryck på OK för att söka efter en aktuell händelse. Tryck på / för att visa information om kommande händelser. Tryck på BACK för att ta bort fältet. Om du trycker på OK på en kommande händelse lägger du till en påminnelse (se sidorna 20 och 22 för ytterligare information). 18 D I G I T A L S A T T E L I T M

23 6. EPG (Elektronisk programguide) EPG-guiden visar en kanallista. För ytterligare information om EPG-funktioner, se sidan 20. GRUNDFUNKTIONER 7. Ticketkanallista Tryck på TICKET för att vilja ticketkanallistan. Se sidan 21 för information om hur du beställer. DSB-H670N SWE 8. Planerarlista Tryck på PLANNER för att visa bokade händelser. Se sidan 18 och 20 för information om hur du bokar in händelser. Mer information om Planeraren hittar du på sidan Radiolista Denna funktion kommer att visa radiokanallistan. Tryck på sidan 22 för att visa radiokanalerna. T T E L I T M O T T A G A R E 19

24 DSB-H670N ANVÄNDNING AV MOTTAGAREN MENY Efter första installationen. Tryck på EPG för att öppna huvudmenyn. Undermenyfälten visas: TV-kanaler, Ticket, Radiokanaler, Planner och Inställningar. Använd / för att välja önskad funktion. Tryck på OK. 1. TV-kanaler Denna funktion består av fyra menyer: "Guide till alla kanaler", "Favoritlista", "Kanaltyp" och "Programtyp". Om TV-programlistorna visas visar starttider och dagen överst. Aktuell kanal visas i nedre vänstra förhandsvisningsfönstret. För att visa vilka program som pågår vid olika tidpunkter trycker du på /. Tryck på /. Du kan använda CH+/CH- på fjärrkontrollen för att flytta hela sidor inom EPG-systemet. Använd knapparna BLÅ (+24 timmar) eller GUL (-24 timmar) key på fjärrkontrollen för att gå 24 timmar framåt eller bakåt i listorna. Tryck på EXIT för att återgå till TV-visning. För att lägga till en påminnelse markerar du ett kommande program och trycker på OK. Därefter trycker du på EXIT för att återgå till TV-visning. Om du trycker en gång på OK på aktuellt program kommer mottagaren att växla till detta program i förhandsvisningsfönstret. Om du trycker på OK igen kommer EPG:n att avslutas. Detta program kommer att visas på TV:n 1.1 Guide till alla kanaler Denna funktion visar kanallistan utan att gruppera kanalerna. 20 D I G I T A L S A T T E L I T M

25 1.2 Favoritlista ANVÄNDNING AV MOTTAGAREN Den här funktionen visar listan med kanaler som ställts in som favoritkanaler. 1.3 Kanaltyp Denna funktion visar en kanallista med grupperade kanaltyper, t.ex. underhållning,filmer, musik, nyheter och sporter. 1.4 Programtyp Denna funktion visar en programlista med grupperade programtyper, t.ex. filmer, nyheter, shower, sport, barn- & ungdomsprogram, musik & dans och konst & kultur.du kan visa en av programtyperna. DSB-H670N SWE 2. Ticket Denna funktion visar Ticketkanallistan. Du kan beställa filmer,sport och erotik via Ticket. När du beställer måste du ange vilket Ticketprogram som du vill titta på. När du har beställt ett program har du tillgång till Ticketkanalen när som helst från 10:00 den dag när programmet okats till kl10:00 nästkommande dag Tryck på / för att välja kanal. Tryck på / för att välja film. Tryck på OK för att beställa. T T E L I T M O T T A G A R E 21

26 DSB-H670N ANVÄNDNING AV MOTTAGAREN 3. Radiokanaler Den här funktionen visar radiokanallistan.välj den radiokanal som du vill lyssna på och tryck på OK. 4. Planner Denna funktion visar en lista med bokade program.du kan även använda PLANNER på fjärrkontrollen för att öppna menyn direkt. Tryck på / för att välja program. För att se ytterligare programinformation markerar du ett program och trycker på eller OK. Du kan trycka på OK igen för att ta bort en påminnelse. I annat fall trycker du på BACK- eller EXIT-knappen. Tryck på den RÖDA knappen för att ta bort ett markerat program. Kort före ett program (som du har lagt till en påminnelse för) startar visar din "Planner" ett meddelande på TV-skärmen. Tryck på den BLÅA knappen för att godkänna påminnelsen. Mottagaren byter automatiskt kanal när programmet börjar. För att avsluta en påminnelse och fortsätta titta på det programsom visas utan att byta kanal trycker du på den RÖDA knappen. Obs: Om du inte gör någonting kommer påminnelsen automatiskt skifta kanal till det bokade programmet. Du kan ändra inställning för när påminnelsen ska visas (se "Meddelanden" på sidan 25). 22 D I G I T A L S A T T E L I T M

27 5. Inställningar ANVÄNDNING AV MOTTAGAREN Denna funktion består av 5 menyer:"föräldrakontroll", "Användarinställningar", "Inställningar", "Diagnostik" och "Signaltest". 5.1 Föräldrakontroll Denna funktion används för att ange restriktioner och förhindra att obehöriga får tillgång till din mottagare via en PIN-kod (Personal Identification Number), som är ett fyrsiffrigt nummer. (Den fabriksinställda PIN-koden: 0000)Det finns tre undermenyer: "Kanallåsning", "Kontrollinställningar" och "Ändra PIN-kod". DSB-H670N SWE Kanallåsning Denna funktion används för att låsa oönskade kanaler. Tryck på / eller / för att välja den kanal som du villblockera. Tryck på OK för att låsa kanalen. GUL knapp: Sortera kanaler. RÖD knapp: Återgå till inställningsmenyn. BLÅ knapp: Tillämpa ändringarna Kontrollinställningar På den här skärmbilden kan du ange olika inställnigar som begränsar möjligheten att se vissa program. T T E L I T M O T T A G A R E 23

28 DSB-H670N ANVÄNDNING AV MOTTAGAREN Föräldrakontroll Du kan blockera valda program genom att sätta en åldersgräns. Om aktuellt program har en åldersgräns som är lika med eller högre än inställningen kommer kanalen blockeras. En PIN-kod måste matas in för att programmet ska visas. De olika alternativen är A (ingen åldersgräns), 7, 11, 15 eller 18. Om du exempelvis väljer 15 kommer alla program med en åldersgräns på 15 eller högre blockeras. Föräldrakontrollen fungerar bara om TV-kanalen sänder kategoriinformation. Tryck på / för att visa åldergränser (A, 7, 11, 15 eller 18). Om du försöker titta på en blockerad kanal (genom kanallåsning eller åldersgräns) kommer nedanstående meddelande visas. Denna kanal är blockerad (kanalens nummer). Var god mata in PIN-kod. 1. Använd denumeriska (0-9) knapparna för att mata in korrekt PIN-kod. Tryck därefter på OK. 2. Om du gör fel kan du trycka på för att ta bort numret. Om du anger korrekt PIN-kod kommer önskat program att visas. Om en felaktig PIN-kod matas in kommer du ombes mata in korrekt PIN-kod. Alternativt kan du istället växla till en kanal som inte är blockerad. Obs: När du tar bort blockeringen av en kanal på det här sättet kommer den här kanalen, samt andra kanaler som blockeras att vara utan blockering så länge du tittar på någon av de här kanalerna. Kanalen blockeras automatiskt efter 2 minuter om du byter till en öppen kanal, om mottagaren sätts till standbyläge eller om du stänger av mottagaren. PPV PIN Du kan välja om du vill mata in en PIN-kod för att köpa s.k. pay-per-viewprogram. Använd / för att visa "Till" eller "Från" på skärmen. RÖD knapp: Återgå till inställningsmenyn. BLÅ knapp: Tillämpa ändringarna. Betalgränser Genom att ange en betalgräns kan du bestämma det maxbelopp som du är villig att betala för ett enskilt pay-per-viewprogram. Tryck på de numeriska (0-9) knapparna för att bestämma en ny gräns. Om du gör fel markerar du det värde som ska ändras med /. Mata sedan in ett nytt värde Ändra PIN-kod Du kan ändra den fyrsiffriga PIN-koden. Tryck på de numeriska (0-9) knapparna för att ange en ny PIN-kod. Bekräfta den nya PIN-koden. RÖD knapp: Återgå till inställningsmenyn. BLÅ knapp: Tillämpa ändringarna. Obs: Om du tappar bort din PIN-kod kan du återställa den genom att ta kontakt med Viasats kundtjänst. 24 D I G I T A L S A T T E L I T M

29 5.2 Användarinställningar Denna meny består av "Språk", "Meddelanden", "Skärmsläckare" och "Hantera favoritlista". ANVÄNDNING AV MOTTAGAREN Språk Med posten "Språk" kan användaren välja språk för EPG:n, ljud och undertext. Du kan välja mellan fem språkmenyer. Språken är engelska, danska, finska, norska och svenska. Tryck på / för att välja mellan konfigurationsposterna. Välj språkinställningar med /. RÖD knapp: Återgå till inställningsmenyn. BLÅ knapp: Tillämpa ändringarna. DSB-H670N SWE Meddelanden Välj den här menyn för att göra inställningar för fält och meddelanden. Tryck på / för att välja mellan konfigurationsposterna. Välj inställningar för fält med /. Visningstid: den tid som ett kanalfält ska visas på skärmen. Kanalbyte vid bokning: bestämmer om mottagaren ska skifta till vald kanal automatiskt när en påminnelse visas. Meddelande vid bokning: hur lång tid före ett program, som du har lagt till en påminnelse för, som påminnelsen ska visas. RÖD knapp: Återgå till inställningsmenyn. BLÅ knapp: Tillämpa ändringarna. T T E L I T M O T T A G A R E 25

Funktioner. Förberedelse

Funktioner. Förberedelse Innehåll Funktioner... 2 Inledning... 2 Förberedelse... 2 Säkerhetsföreskrifter... 3 3D-läge och 3D-bilder... 4 Obs... 4 Anslutning till ett TV-distributionssystem (kabel-tv osv.) från tuner:... 5 Licensinformation

Detaljer

Innehåll. Svenska - 1 -

Innehåll. Svenska - 1 - Innehåll Säkerhetsinformation... 2 Komma igång... 3 Underrättelser och Funktioner och Tillbehör... 3 Fjärrkontroll - 1... 6 Anslutningar... 7 Förstagånginstallation USB-anslutningar... 8 TV Menyegenskaper

Detaljer

LG-P990. Användarhandbok Brukerhåndbok Brugermanual Käyttöopas SVENSKA N O R S K D A N S K S U O M I. www.lg.com P/N : MFL67121808 (1.

LG-P990. Användarhandbok Brukerhåndbok Brugermanual Käyttöopas SVENSKA N O R S K D A N S K S U O M I. www.lg.com P/N : MFL67121808 (1. Allmänna frågor 0700-545454 * Kontrollera att numret stämmer innan du ringer. SVENSKA N O R S K D A N S K S U O M I Generelle henvendelser 800-18-740 * Kontroller

Detaljer

ANVISNINGAR INSTRUKSJON GZ-MG465 GZ-MG435 GZ-MG365 GZ-MG335 GZ-MG330 KAMERA MED HÅRDDISK KAMERA MED HARDDISK LYT1835-006A. Bästa kund, Kjære kunde

ANVISNINGAR INSTRUKSJON GZ-MG465 GZ-MG435 GZ-MG365 GZ-MG335 GZ-MG330 KAMERA MED HÅRDDISK KAMERA MED HARDDISK LYT1835-006A. Bästa kund, Kjære kunde ANVISNINGAR INSTRUKSJON KAMERA MED HÅRDDISK KAMERA MED HARDDISK GZ-MG465 GZ-MG435 GZ-MG365 GZ-MG335 GZ-MG330 E E E E E LYT1835-006A SW NO Bästa kund, Tack för att du har köpt denna hårddiskkamera. Innan

Detaljer

KS500 SVENSKA N ORS K DANS K SUOMI MMBB0320102 (1.0) H. Allmänna frågor 0771-41-4379

KS500 SVENSKA N ORS K DANS K SUOMI MMBB0320102 (1.0) H. Allmänna frågor <LG kundinformation> 0771-41-4379 Allmänna frågor 0771-41-4379 * Kontrollera att numret stämmer innan du ringer. Generelle henvendelser 800-18-740 * Kontroller at nummeret stemmer før du ringer. KS500

Detaljer

Fully Automatic Espresso-Maker ECG6400

Fully Automatic Espresso-Maker ECG6400 822_949_5 ECG6400_Elux.book Seite Montag, 28. Januar 2008 :57 2 Fully Automatic Espresso-Maker ECG6400 PAGE S Bruksanvisning........... 7 Brugsanvisning.......... N Bruksanvisning.......... 57 Käyttöohje..............

Detaljer

LED65FSWB OPERATING INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING FÖR

LED65FSWB OPERATING INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING FÖR LED65FSWB OPERATING INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING FÖR COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL FÄRG TV MED FJÄRRKONTROLL FARGE TV MED FJERNKONTROLL Indhold Sikkerhedsoplysninger... 2 Kom godt

Detaljer

Säkerhetsföreskrifter och supportinformation Turvallisuussäännöt ja tukitiedot Sikkerhed og support Sikkerhetsbestemmelser og støtteinformasjon

Säkerhetsföreskrifter och supportinformation Turvallisuussäännöt ja tukitiedot Sikkerhed og support Sikkerhetsbestemmelser og støtteinformasjon 4-426-917-21(1) Säkerhetsföreskrifter och supportinformation Turvallisuussäännöt ja tukitiedot Sikkerhed og support Sikkerhetsbestemmelser og støtteinformasjon Sony, VAIO och VAIO-logotypen är varumärken

Detaljer

CD-SPELARE MED MP3/USB CD-SPILLER MED MP3/USB CD-SOITIN JA MP3/USB CD-AFSPILLER MED MP3/USB

CD-SPELARE MED MP3/USB CD-SPILLER MED MP3/USB CD-SOITIN JA MP3/USB CD-AFSPILLER MED MP3/USB CD-SPELARE MED MP3/USB CD-SPILLER MED MP3/USB CD-SOITIN JA MP3/USB CD-AFSPILLER MED MP3/USB Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG VP-D362 http://no.yourpdfguides.com/dref/783982

Din bruksanvisning SAMSUNG VP-D362 http://no.yourpdfguides.com/dref/783982 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

NORSK. SVENSKA 5 Support och garanti 6 Monteringsanvisningar 7 Aktivering av Microsoft Windows

NORSK. SVENSKA 5 Support och garanti 6 Monteringsanvisningar 7 Aktivering av Microsoft Windows NORSK Support og garanti 3 Monteringsanvisning 4 Aktivering av Microsoft Windows SVENSKA 5 Support och garanti 6 Monteringsanvisningar 7 Aktivering av Microsoft Windows DANSK 8 Information om support og

Detaljer

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand The world s favourite lock User Manual An ASSA ABLOY Group brand 1 Tack för att du valt Yale Doorman Denna manual tillsammans med Quick Guide och Installation Manual säkerställer att du använder produkten

Detaljer

SVENSKA 4 DANSK 21 NORSK 38 SUOMI 55

SVENSKA 4 DANSK 21 NORSK 38 SUOMI 55 SNABB VÅGAD SVENSKA 4 DANSK 21 NORSK 38 SUOMI 55 SVENSKA 4 Innehållsförtecknng Säkerhetsnformaton 4 Beskrvnng av produkten 6 Kontrollpanel 8 Daglg användnng 9 Rengörng och underhåll 14 Felsöknng 15 Säkerhetsnformaton

Detaljer

För säkerhets skull vid användning av AVN726EE / Sikkerhetsanvisninger ved bruk av AVN726EE / Sikkerhed når AVN726EE anvendes. Innhold.

För säkerhets skull vid användning av AVN726EE / Sikkerhetsanvisninger ved bruk av AVN726EE / Sikkerhed når AVN726EE anvendes. Innhold. Svenska Norsk Dansk MONTERINGSANVISNINGAR INSTALLERINGSHÅNDBOK INSTALLATIONSVEJLEDNING Var noga med att läsa igenom hela denna handbok för monteringsanvisningar före monteringen. Om du använder monteringsmetoder

Detaljer

BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER

BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER 37-736 140527 Manual.indd 2014-06-3, 09.48.40 Art. 37-736 BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER 12 V/24 V, 25 A/12,5 A Original manual BATTERILADDARE 12 V / 24 V TRADITIONELLA SYRAFYLLDA

Detaljer

Benutzerhandbuch Användarhandbok Brugsanvisning Brukerveiledning User's Guide. Deutsch Svenska Dansk Norsk English

Benutzerhandbuch Användarhandbok Brugsanvisning Brukerveiledning User's Guide. Deutsch Svenska Dansk Norsk English Benutzerhandbuch Användarhandbok Brugsanvisning Brukerveiledning User's Guide Deutsch Svenska Dansk Norsk English www.parrot.biz www.parrot.biz Deutsch Svenska Dansk Norsk English 5 15 25 35 45 Warning

Detaljer

GLOBE 4800/4900 CAN BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN OPAS

GLOBE 4800/4900 CAN BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN OPAS GLOBE 4800/4900 CAN BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN OPAS 06DE2351B.pmd 1 Bästa kund. Vi gratulerar till ett bra produktval. Detta billarm är utvecklat enligt senaste teknologi för

Detaljer

How to use your Dymo LabelPoint 100

How to use your Dymo LabelPoint 100 LP100 N-EU.qxd 18-06-2001 10:48 Pagina 105 How to use your Dymo LabelPoint 100 What LabelPoint can do for you With the Dymo LabelPoint you can create a wide variety of high-quality self-adhesive labels.

Detaljer

BRUKSANVISNING G-3000 GASVARNARE FÖR 12 V LIKSTRÖM

BRUKSANVISNING G-3000 GASVARNARE FÖR 12 V LIKSTRÖM BRUKSANVISNING G-3000 GASVARNARE FÖR 12 V LIKSTRÖM VIKTIGT! LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGA INNAN DU ANVÄNDER DEN. Den innehåller viktig information om korrekt installation och användning av G-3000 Gasvarnaren.

Detaljer

Home Smoke Detector User Manual. Brukerveiledning Bruksanvisning

Home Smoke Detector User Manual. Brukerveiledning Bruksanvisning Home Smoke Detector User Manual Brukerveiledning Bruksanvisning Norsk 4 Svenska 12 Bruks- og monteringsveiledning DEFA Home Smoke Detector er en optisk røykdetektor som knyttes sammen med ditt DEFA Home-system

Detaljer

IG2000. Elverk Strømaggregat. Bruksanvisning Bruksanvisning. Art.no.570714 -1-16

IG2000. Elverk Strømaggregat. Bruksanvisning Bruksanvisning. Art.no.570714 -1-16 GARANTI Maskinen har 2 års garanti gällande från av köparen styrkt innköpsdatum. Garanti gäller endast för material- eller fabrikationsfel. Garanti upphör att gälla om bruksanvisningen ej följts eller

Detaljer

Norsk, 61 NBAA 131 NF W

Norsk, 61 NBAA 131 NF W PL DK CZ HU Dansk, 31 Suomi, 41 Svenska, 51 NO Norsk, 61 SF NBAA 131 NF W S PL PL!!!!!! 3mm 2 PL 3 PL 1 2 4 PL 5!!! PL!! MAX WATER LEVEL WATER LEVEL MAX MAX WATER LEVEL!! 6 PL 7 8 PL! PL 9 195051578.05

Detaljer

Cumulus. Dammsugare Støvsuger Støvsuger

Cumulus. Dammsugare Støvsuger Støvsuger Cumulus Dammsugare Støvsuger Støvsuger Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Svensk Säkerhetsanvisningar och varningar Denna dammsugare motsvarar föreskrivna säkerhetsbestämmelser för elektriska

Detaljer

Elverk IG770. Leverandør:

Elverk IG770. Leverandør: Elverk IG770 Strømaggregat IG770 ART.NR. 570710 MANUAL Leverandør: NORSK VIKTIG! Les bruksanvisningen nøye før bruk og den må følges. Tekniske data Motor: Type : Sylindervolum: Tankvolum: Oljekapasitet:

Detaljer

Laerdal AED Trainer 2

Laerdal AED Trainer 2 Laerdal AED Trainer 2 NORSK SVENSKA DANSK SUOMI Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje www.laerdal.com BEREGNET BRUKSOMRÅDE Heartstart FR2 treneren er beregnet på opplæring av utryknings--personell

Detaljer

Young Profi plus. Monterings- och bruksanvisning 0+ (-13 kg) Montasje- og bruksanvisning Gruppe 0+ (-13 kg)

Young Profi plus. Monterings- och bruksanvisning 0+ (-13 kg) Montasje- og bruksanvisning Gruppe 0+ (-13 kg) Young Profi plus Monterings- och bruksanvisning 0+ (-13 kg) Montasje- og bruksanvisning Gruppe 0+ (-13 kg) S DK FI LT LV Endast för användning i fordon som är utrustade med 3-punkt-säkerhetsbälten enligt

Detaljer

Grundlæggende brugervejledning

Grundlæggende brugervejledning Grundlæggende brugervejledning VIDEOKAMERA GZ-E105BE GZ-E100SE LYT2509-002A-M DA Detaljeret brugervejledning Mobile Brugervejledning For yderligere oplysninger om betjening af dette produkt, bedes du henvise

Detaljer

SCT71800S1 DA Brugsanvisning 2 NOBruksanvisning 23

SCT71800S1 DA Brugsanvisning 2 NOBruksanvisning 23 SCT71800S1 DA Brugsanvisning 2 NOBruksanvisning 23 2 www.aeg.com INDHOLD 1. SIKKERHEDSANVISNINGER................................................... 3 2. BETJENINGSPANEL.........................................................

Detaljer

ELEMENT VARMEOVN LÄMMITIN RADIATOR

ELEMENT VARMEOVN LÄMMITIN RADIATOR ELEMENT Med glaspanel VARMEOVN Med glasspanel LÄMMITIN Lasipaneeli RADIATOR Med glasspanel Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema

Detaljer

doro PhoneEasy Display 312C

doro PhoneEasy Display 312C doro PhoneEasy Display 312C 1 2 3 4 5 6 7 Svenska 1 Ring-upp 2 Bekräfta/radera 3 Hängtapp för luren 4 Nummerpresentation 5 Volymkontroll för luren 6 Lagra minne 7 Kortnummerknapp 8 R-knapp 9 Återuppringning

Detaljer