Användarguide... SWE Brugsvejledning... DAN Brukerhåndbok... NOR Käyttöopas... FIN User Guide... GB DSB-H670N

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Användarguide... SWE Brugsvejledning... DAN Brukerhåndbok... NOR Käyttöopas... FIN User Guide... GB DSB-H670N"

Transkript

1 DSB-H670N REV 1.5

2

3 Användarguide... SWE Brugsvejledning... DAN Brukerhåndbok... NOR Käyttöopas... FIN User Guide... GB DSB-H670N

4

5 DSB-H670N Användarguide SWE DIGITAL SATELLITMOTTAGARE

6 DSB-H670N SÄKERHETSINSTRUKTIONER Denna mottagare har tillverkats i enlighet med internationella säkerhetsstandarder. Var god läs noggrant igenom de rekommenderade säkerhetsföreskrifterna som är uppräknade nedan. STRÖMFÖRSÖRJNING: AC 230 V~, 50 Hz ÖVERBELASTNING: VÄTSKOR: RENGÖRING: VENTILATION: TEMPERATUR: TILLBEHÖR: ANSLUTNING: UNDERHÅLL: ÅSKA: Överbelasta inte vägguttag, förlängningssladdar eller adaptrar,eftersom detta kan leda till eldsvådor eller elchocker. Använd inte vätskor i närheten av mottagaren. Mottagaren bör ej vara placerad i närheten av vätskefyllda föremål, t.ex. vaser som placeras ovanpå mottagaren. Före rengöring ska strömsladden kopplas ur från vägguttaget. Använd en duk som har fuktats med lite vatten (inga lösningsmedel) för att rengöra utsidan. Blockera inte lufthålen på mottagaren. Se till att luften kan flöda fritt runt mottagaren. Placera aldrig mottagaren på en plats där den utsätts för direkt solljus eller i närheten av värmealstrande utrustning, t.ex. värmeelement. Placera aldrig elektronisk utrustning ovanpå mottagaren. Placera mottagaren minst 30 mm från väggen. Mottagaren får inte användas vid en högre omgivningstemperatur än 35 ºC. För att mottagaren ska kunna få en lång livslängd rekommenderas att den inte används i en högre omgivningstemperatur än 25 ºC. Använd inte tillbehör som inte rekommenderas av tillverkaren. Detta kan leda till skador på utrustningen. Anslut alla komponenterna innan du kopplar in strömkablarna i vägguttaget. Stäng alltid av mottagaren, TV:n och andra komponenter innan du ansluter eller kopplar ur kablarna. OM DU INTE GÖR DET KAN PARABOLENS MOTTAGARE (LNB) SKADAS. Försök inte uföra underhåll på mottagaren själv, detta leder till att garantin upphör att gälla. Låt endast behörig servicepersonal utföra underhåll av mottagaren. Om mottagaren installeras på en plats med ofta förekommande åskoväder kan det vara nödvändigt att skydda mottagarens strömanslutning med skyddsutrustning. Du måste också följa de olika tillverkarnas bruksanvisningar för att skydda TV-apparater, Hi-Fi-utrustning osv, som är anslutna till mottagaren under åskväder. 2 D I G I T A L S A T T E L I T M

7 VARNING! SÄKERHETSINSTRUKTIONER 1. Följ dessa riktlinjer för att inte skada strömsladden eller kontakten. Modifiera inte eller gör inga godtyckliga ändringar av strömsladden eller kontakten. Böj ej eller vrid strömsladden för mycket. När du drar ur strömsladden måste du hålla i kontakten. Placera värmealstrande apparater så långt som möjligt från strömsladden för att förhindra att kabelhöljet smälter. 2. Om du inte följer dessa instruktioner kan du eller andra utsättas för elchocker. Öppna inte huvudenheten. För inte in metaller eller brandfarliga föremål i produkten. Ta inte i kontakten med våta händer. Dra ur strömsladden vid åska. Täck inte över mottagarens ventilationshål med föremål, t.ex. tidningar, kläder osv. Placera inte mottagaren ovanpå värmealstrande hushållsmaskiner. DSB-H670N SWE 3. Använd inte produkten om den är trasig. Om du fortsätter att använda en defekt produkt kan detta leda till att produkten får allvarliga skador. Kontakta din lokala återförsäljare om produkten har defekter. 4. Det enda sättet att koppla bort mottagaren från elnätet är att dra ur kontakten. Mottagaren måste därför vara placerad i närheten av eluttaget och bör dessutom vara lättåtkomlig. Korrekt avfallshantering av batterierna i denna produkt (Gäller EU och andra europeiska länder med särskild batteriåtervinning.) Denna markering på batteriet, i manualen eller på förpackningen anger att batterierna i denna produkt inte bör slängas tillsammans med annat hushållsavfall. De kemiska symbolerna Hg, Cd eller Pb visar i förekommande fall att batterierna innehåller kvicksilver, kadmium eller bly i mängder överstigande de gränsvärden som anges i EU-direktivet 2006/66. Om batterierna inte slängs på ett ansvarsfullt sätt kan dessa substanser utgöra en fara för hälsa eller miljö. Hjälp till att skydda naturresurser och bidra till materialåtervinning genom att sortera batterierna separat från annat avfall och lämna in dem på en återvinningsstation. Korrekt avfallshantering av produkten (elektriska och elektroniska produkter) Denna markering på produkten, tillbehören och i manualen anger att produkten och de elektroniska tillbehören (t.ex. laddare, headset, USB-kabel) inte bör sorteras tillsammans med annat hushållsavfall när de kasseras. Till förebyggande av skada på miljö och hälsa bör dessa föremål hanteras separat för ändamålsenlig återvinning av beståndsdelarna. Hushållsanvändare bör kontakta den återförsäljare som sålt produkten eller sin kommun för vidare information om var och hur produkten och tillbehören kan återvinnas på ett miljösäkert sätt. Företagsanvändare bör kontakta leverantören samt verifiera angivna villkor i köpekontraktet. Produkten och de elektroniska tillbehören bör inte hanteras tillsammans med annat kommersiellt avfall. T T E L I T M O T T A G A R E 3

8 DSB-H670N INNEHÅLL SÄKERHETSINSTRUKTIONER ALLMÄNNA EGENSKAPER Välkommen Uppdateringar av din box Levererad utrustning BESKRIVNING Frontpanel Bakre panel Fjärrkontroll Var ska mottagaren placeras? ANSLUTNING AV MOTTAGAREN FÖRSTAGÅNGSINSTALLATION GRUNDFUNKTIONER ANVÄNDNING AV MOTTAGAREN MENY TV-kanaler Guide till alla kanaler Kanaltyp Programtyp Ticket Radiokanaler Planner Inställningar Föräldrakontroll Kanallåsning Kontrollinställningar Ändra PIN-kod Användarinställningar Språk Meddelanden Skärmsläckare Inställningar Antenn LNB-inställningar Scart HD TV-inställningar TV-inställningar Grundinställning Diagnostik Signaltest KONFIGURATION AV FJÄRRKONTROLLEN FÖR DIN TV FELSÖKNING Kassering TEKNISKA SPECIFIKATIONER D I G I T A L S A T T E L I T M

9 ALLMÄNNA EGENSKAPER DSB-H670N 1. ANVÄNDAREGENSKAPER DIGITAL HD-/SDTV-MOTTAGNING AVANCERAD ELEKTRONISK PROGRAMGUIDE MULTISPRÅKSTÖD STÖD FÖR TEXTTV FULLFUNKTIONELL INFRARÖD FJÄRRKONTROLL SCARTUTGÅNG LÅG ENERGIFÖRBRUKNING AUTOMATISK UPPDATERAD EPG PASS LOOP FÖR SCART-SIGNAL 2. TUNER TUNER 950~2150 MHz SYMBOLHASTIGHET 1~45 MS/s DiSEqC 1.0 (2 POSITIONER) 13 V, 18 V, 22 khz SWE 3. VIDEO 4. LJUD Överensstämmer med DVB-S, DVB-S2 MPEG-2 Video MPEG-4 Video (H.264) STÖDER BILDFÖRHÅLLANDE 4:3 (NORMAL) OCH 16:9 (WIDE SCREEN) MPEG-1 LJUDLAGER I & II LJUDLÄGENA MONO, DUAL, STEREO OCH JOINT STEREO 32, 44,1 OCH 48 khz SAMPLINGSFREKVENSER VOLYMKONTROLL OCH LJUDLÖST LÄGE PÅ DIN TV (Se sidan 30) SPDIF DIGITAL LJUDUTGÅNG DOLBY DIGITAL T T E L I T M O T T A G A R E 5

10 DSB-H670N Välkommen Tack för att du väljer Viasat HD Zapper box för att titta på Viasats kanalpaket. Var god följ noggrant instruktionerna i den här användarguiden för att du ska kunna utnyttja alla fördelarna med digital satellit-tv. Din box överensstämmer helt med de internationella Digital Video Broadcasting (DVB)-standarderna. När strömsladden till mottagaren kopplas in tar det cirka 1 minut innan mottagaren kan börja användas. Uppdateringar av din box För att förbättra mottagarens egenskaper kommer mjukvaran att med jämna mellanrum uppdateras automatiskt via satellitsignalen. Du kommer få tillgång till förbättrade funktioner och du kan få tillgång till nya skärmbilder och menyer. Även om de nya skärmbilderna och menyerna kan se lite annorlunda ut än de som beskrivs i den här användarguiden bör du kunna använda samma tillvägagångssätt (t.ex. markera och välja) för att manuvrera dig runt i menyerna. Uppdateringarna görs vanligtvis i mitten av natten. För att ta emot uppdateringar måste mottagaren vara i standbyläge. 6 D I G I T A L S A T T E L I T M

11 DSB-H670N Levererad utrustning Följande komponenter ska ingå i paketet: Viasat HD Zapper box (se bilden nedan och sidan 8-9) Fjärrkontroll och batterier (se bilden nedan och sidan 10-12) Användarguide och snabbstartguide (se bilden nedan). SCART-kabel (se bilden nedan) HDMI-kabel (se bilden nedan) Ethernetkabel (se bilden nedan) SWE Viasat HD Zapper box Fjärrkontroll Batterier av typ AA Användarguide Snabbstartguide SCART-kabel HDMI-kabel Ethernetkabel för framtida bruk T T E L I T M O T T A G A R E 7

12 DSB-H670N BESKRIVNING Front Panel STANDBY Slå till/från mottagaren (standbyläge). 2. STANDBY Diod som lyser blått när mottagaren är i stanbyläge och som är släckt när mottagaren är påslagen. 3. CH+/CH- Byta kanal. 4. INFO Visar informationsfält. 5. IR-mottagare Tar emot IR-signaler från fjärrkontrollen. 6. Kortläsare Här sticker du in ditt programkort. Tillverkad under licens från Dolby Laboratories. Dolby och den dubbla D-symbolen är varumärken som tillhör Dolby Laboratories. HDMI, HDMI-logotypen och High-Definition Multimedia Interface är registrerade varumärken som tillhör HDMI Licening LLC. Samsung Electronics Co.Ltd deklarerar härmed att den här mottagaren överensstämmer med de väsentliga krav och andra relevanta bestämmelser i följande direktiv: /95/EG (LVD-direktiv); /32/EG (EuP-direktiv); /108/EG (EMC-direktiv); /5/EG (R & TTE-direktiv). 8 D I G I T A L S A T T E L I T M

13 Rear Panel BESKRIVNING AC MAINS Har ansluter du natsladden. Inspanningsintervallet ar 100V till 240V, 50Hz/60Hz. 1 2 DSB-H670N SWE 2. POWER SWITCH ( ) Stanger av/pa strommen. 3. DISH INPUT Används för att koppla samman koaxialkabeln från LNB-uttaget på din parabol. 4. USB Anslut här och spela upp filer från externa USB-lagringsenheter, såsom MP3-spelare, USB-flashminne etc. 5. ETHERNET Internetanslutning. 6. HDMI OUT Använd medföljande HDMI-kabel för at ansluta denna utgång till din HDTV för bästa bildkvalitet. 7. TV SCART Använd medföljande SCART-kabel för att ansluta denna utgång till din SDTV 8. AUX SCART Används för inkoppling av videobandspelare eller annan utrustning. 9. DIGITAL AUDIO OUT OPTICAL Optisk utgång för anslutning av externt ljudsystem. Försäkran om överensstämmelse nr Varumärke som tillhör DVB-Digital Video Broadcasting Project. Rovi produktmeddelande: Den här produkten innehåller upphovsrättsskyddsteknologi som skyddas av patent i USA och andra intellektuella äganderättigheter tillhörande Rovi Corporation. Omvänd konstruktion eller demontering är förbjuden. T T E L I T M O T T A G A R E 9

14 DSB-H670N BESKRIVNING Fjärrkontroll Obs: När du sätter i batterierna måste du kontrollera att polerna (+/-) inte sätts åt fel håll. Blanda inte gamla och nya batterier. Byt ut båda batterierna mot nya av standardmodell. Ta ut batterierna ur fjärrkontrollen om du inte använder den under en längre tid. 10 D I G I T A L S A T T E L I T M

15 1. VIASAT Växlar till den senast visade TV-kanalen. 2. TV TV-läge. 3. VOD Öppnar menyn Viaplay. BESKRIVNING 4. EPG Visar den Elektroniska programguiden (EPG). 5. Visar Info-fältet. 6. VOL+/VOL- Ökar och minskar volymen. 7. BACK Växlar till föregående kanal i fullskärmsläge och återgår till föregående skärmbild om du använder EPG-funktionen. 8. SETUP Startar systemkonfiguration. 9. Färgknappar (RÖD, GRÖN, GUL, BLÅ) Används för att välja en särskild funktionen i EPG:n Numeriska knappar Matar in numeriska värden. 11. (STRÖM) Sätter mottagaren i standbyläge (ingen signal till TV:n). 12. TICKET Visar menyn Tickets. 13. PLANNER Öppnar Planeraren. 14. EXIT Rensar skärmen och återgår till programvisning. 15. CH+/CH- Tryck för att skifta kanal. 16. Pil ( ) Flyttar markeringsfältet för att välja menyposter. OK Matar in och bekräftar data för mottagaren i menysystemet. 17. MUTE ( ) Används för att växla mellan normalt ljud och ljudlöst läge. 18. OPTIONS Öppnar språk- & undertextfältet. DSB-H670N SWE Obs: För infromation om hur du ställer in fjärrkontrollen för att styra TV:n, se sidorna T T E L I T M O T T A G A R E 11

16 DSB-H670N BESKRIVNING Sätta i batterierna i fjärrkontrollen Innan du kan använda din fjärrkontroll måste du sätta i de två medföljande AA-batterierna enligt nedanstående beskrivning: 1. För fliken på nederdelen av batterilocket på fjärrkontrollen uppåt och lyft av locket. 2. Sätt i de två batterierna enligt nedanstående bild och se till att + och symbolerna på batterierna motsvarar respektive symbol i batterifacket. 3. Sätt tillbaka batterilocket genom att först föra in fliken på lockets överdel. Tryck därefter fast locket. Låt inte urladdade batterier sitta kvar i fjärrkontrollen. Båda batterierna ska bytas samtidigt. Kassera inte förbrukade batterier i hushållsavfallet, förbrukade batterier ska återvinnas när de är slut. Var ska mottagaren placeras? Placera TV:n, videobandspelaren och mottagaren på en lämplig plats. I närheten av ett vägguttag som är lätt att nå. Inom räckhåll för koaxialkabeln från parabolen. 12 D I G I T A L S A T T E L I T M

17 ANSLUTNING AV MOTTAGAREN DSB-H670N Koppla samman mottagaren och parabolen Efter att parabolen har monterats ska koaxialkabeln från LNB:n kopplas i DISH INPUT som sitter på baksidan av mottagaren. Alla kabelanslutningar ska dras åt med fingrarna; använd inte någon typ av verktyg när du drar åt anslutningarna. SWE Anslutning för standardupplösta signaler (SCART) 1. Koppla samman den medföljande SCARTkabeln mellan TV SCART-anslutningen på mottagaren och SCART-anslutningen på TV:n 2. Om du både vill ansluta mottagaren till en TV och en videobandspelare på samma gång måste du använda en extra SCART-kabel. Koppla en SCART kabel mellan videobandspelaren och SCART anslutningen som är märkt med AUX (på mottagaren) Obs:. Om bildkvaliteten försämras medan du tittar på kopieringsskyddade Pay Per View (PPV) program ska mottagaren kopplas in direkt i TV:n. Koppla inte via videobandspelaren. T T E L I T M O T T A G A R E 13

18 DSB-H670N INKOPPLING AV DIN "MOTTAGAREN" Anslutning för högupplösta signaler (HDMI) Anslut en HDMI-kabel mellan HDMI OUT-utgången på mottagaren och HDMI IN-utgången på HDMIenheten (TV, bildskärm). Obs: - HDMI kablar som inte är av standardtyp kan påverka bildöverföringen. - Ingen bild kommer att visas om du kopplar in en HDMI till TV:n eller en bildskärm som inte har stöd för HDCP. Anslutning av ett externt ljudsystem Det finns många olika typer av ljudsystem på marknaden idag.till höger visas en förenklad illustration av ett ljudsystem. För ytterligare information, se användarmanualen till ljudsystemet. Om du behöver en optisk, digital ljudingång ska du ansluta ljudsystemet till anslutningen DIGITAL AUDIO (OPTICAL) på mottagaren. Audio Rear Panel 14 D I G I T A L S A T T E L I T M

19 Isättning av programkort INKOPPLING AV DIN "MOTTAGAREN" Sätt i ditt programkort med Viasat-logotypen uppåt och guldchippet nedåt och inåt. Korrekt användning av programkort Ta inte ur och sätt i ditt kort i onödan. Böj inte kortet och förvara det oåtkomligt för barn och husdjur. Lägg inte kortet i vätska eller använd rengöringsvätska på det. Obs: Om du redan är kund hos Viasat ska du ta ut ditt programkort ur den gamla mottagaren och sätta in det i den nya mottagaren. Om du är ny kund och om ett programkort inte följer med i paketet kommer det in en separat leverans inom en vecka. DSB-H670N SWE Anslutning till elnätet När du är klar med alla övriga anslutningar kan mottagaren anslutas till elnätet. Obs: ANSLUT INTE elkontakten till vägguttaget förrän ALLA övriga anslutningar har gjorts. T T E L I T M O T T A G A R E 15

20 DSB-H670N FÖRSTAGÅNGSINSTALLATION Innan du kan titta på TV program måste förstagångsinstallationen vara klar. Se till att TV:n är påslagen. 1. Land Tryck på / för att välja önskat land. Tryck på OK för att bekräfta och forsätta till nästa skärmbild. Obs: Ditt val bestämmer vilket språk som ska vara standard. Nästkommande skärmbilder kommer att ha standardinställningar. Normalt behöver inga inställningar ändras om standardvärden används. Tryck på OK för att använda mottagarens standardinställningar eller tryck på BACK för att återgå till föregående skärmbild. Om du vill ändra vissa specifika inställningar på en konfigurationsskärmbild kan du göra det under installationen (se sidan 25-27). Om förstagångsinstallationen lyckas kommer TV-kanalen visas på kanalposition 3. Om det inte finns någon signal måste du kontrollera installationen. Kontrollera att alla anslutningar har gjorts på korrekt sätt. Se även Felsökning på sidan LNB inställningar Tryck på / för att välja mellan konfigurationsposterna. Tryck på / för att välja mellan LNB-typ och Antal LNB. Tryck på OK för att bekräfta och forsätta till nästa skärmbild. Tryck på BACK för att återgå till föregående skärmbild. Obs: Om mer än en mottagare ska anslutas till samma SATCR LNB måste de mottagare som redan har installerats kopplas från vägguttaget. När mottagaren har installerats kan de frånkopplade mottagarna kopplas in igen. 16 D I G I T A L S A T T E L I T M

21 3. Antenn FÖRSTAGÅNGSINSTALLATION Frekvens: Tryck på de numeriska (0-9)-knapparna för att mata in frekvensen. Polarisation: Tryck på / för att välja "Vertikal eller horisontell. Symbolhastighet: Tryck nummerknapparna (0-9) knapparna för att ange symbolhastighet. FEC: Tryck på / för att välja FEC (1/2, 2/3, 3/4, 5/6 or 7/8) Tryck på OK för att bekräfta och forsätta till nästa skärmbild. Tryck på BACK för att gå till föregående skärmbild. DSB-H670N SWE 4. Signaltest Efter att signalen har konfigurerats kommer en skärmbild för signaltest visas. Om "Tuner låst på signal" visar "Ja" innebär detta att mottagaren har låsts på en signal från satelliten. Om den visar "Nej" och fälten "Signalstyrka" och "Signalkvalitet" står på 0% måste parabolen justeras. Tryck på OK för att bekräfta och forsätta till nästa skärmbild.den låsta kanalen kommer visas. Tryck på BACK för att återgå till föregående skärmbild. 5. HD TV Setup Om mottagaren är ansluten till en bildvisningskälla med HDMI-kabeln kommer skärmbilden för inställning av upplösningen att visas. Den optimala upplösningen för din TV- och mottagare är markerad som standard. Om du vill använda en annan upplösning flyttar du markören med / och trycker på OK för att välja. T T E L I T M O T T A G A R E 17

22 DSB-H670N GRUNDFUNKTIONER 1. Slå på och av Tryck på för att sätta/ta ur mottagaren i standbyläge. Obs: Sätt mottagaren i standbyläge när den inte används. På så sätt kan du både spara energi och pengar. 2. Välj kanaler Välj kanal genom att trycka på CH+/CH- för att flytta sidorna upp och ned på listorna. 3. Volymkontroll (bara på TV) För att göra volyminställningar: Tryck på VOL+ /VOL- för att ändra volym. Tryck på (MUTE) för att stänga av ljudet. Tryck på (MUTE)- eller VOL+ /VOL- igen för att lämna ljudlöst läge. Se sidan 30 för ytterligare information om hur du konfigurerar fjärrkontrollen för din TV. 4. Kanalinformation Använd för att visa detaljerad information om den kanal som visas. Den visade informationen innefattar: - Kanalens nummer och namn - Händelsens namn & kort/lång beskrivning - Start-/stopptid - Aktuell tid Om du trycker på medan du tittar på ett program visas information om den aktuella kanalen. 5. Surfaren Surfaren är en skärmguide som hjälper dig att få ut det mesta av din TV. Du kan använda den för att byta kanal, ta reda på vad som visas på de andra kanalerna, både nu och senare, och skapa påminnelser. Tryck på OK för att visa listor för nuvarande kanal. Tryck på / -kanalen för att visa information om aktuella händelser på andra kanaler. Tryck på OK för att söka efter en aktuell händelse. Tryck på / för att visa information om kommande händelser. Tryck på BACK för att ta bort fältet. Om du trycker på OK på en kommande händelse lägger du till en påminnelse (se sidorna 20 och 22 för ytterligare information). 18 D I G I T A L S A T T E L I T M

23 6. EPG (Elektronisk programguide) EPG-guiden visar en kanallista. För ytterligare information om EPG-funktioner, se sidan 20. GRUNDFUNKTIONER 7. Ticketkanallista Tryck på TICKET för att vilja ticketkanallistan. Se sidan 21 för information om hur du beställer. DSB-H670N SWE 8. Planerarlista Tryck på PLANNER för att visa bokade händelser. Se sidan 18 och 20 för information om hur du bokar in händelser. Mer information om Planeraren hittar du på sidan Radiolista Denna funktion kommer att visa radiokanallistan. Tryck på sidan 22 för att visa radiokanalerna. T T E L I T M O T T A G A R E 19

24 DSB-H670N ANVÄNDNING AV MOTTAGAREN MENY Efter första installationen. Tryck på EPG för att öppna huvudmenyn. Undermenyfälten visas: TV-kanaler, Ticket, Radiokanaler, Planner och Inställningar. Använd / för att välja önskad funktion. Tryck på OK. 1. TV-kanaler Denna funktion består av fyra menyer: "Guide till alla kanaler", "Favoritlista", "Kanaltyp" och "Programtyp". Om TV-programlistorna visas visar starttider och dagen överst. Aktuell kanal visas i nedre vänstra förhandsvisningsfönstret. För att visa vilka program som pågår vid olika tidpunkter trycker du på /. Tryck på /. Du kan använda CH+/CH- på fjärrkontrollen för att flytta hela sidor inom EPG-systemet. Använd knapparna BLÅ (+24 timmar) eller GUL (-24 timmar) key på fjärrkontrollen för att gå 24 timmar framåt eller bakåt i listorna. Tryck på EXIT för att återgå till TV-visning. För att lägga till en påminnelse markerar du ett kommande program och trycker på OK. Därefter trycker du på EXIT för att återgå till TV-visning. Om du trycker en gång på OK på aktuellt program kommer mottagaren att växla till detta program i förhandsvisningsfönstret. Om du trycker på OK igen kommer EPG:n att avslutas. Detta program kommer att visas på TV:n 1.1 Guide till alla kanaler Denna funktion visar kanallistan utan att gruppera kanalerna. 20 D I G I T A L S A T T E L I T M

25 1.2 Favoritlista ANVÄNDNING AV MOTTAGAREN Den här funktionen visar listan med kanaler som ställts in som favoritkanaler. 1.3 Kanaltyp Denna funktion visar en kanallista med grupperade kanaltyper, t.ex. underhållning,filmer, musik, nyheter och sporter. 1.4 Programtyp Denna funktion visar en programlista med grupperade programtyper, t.ex. filmer, nyheter, shower, sport, barn- & ungdomsprogram, musik & dans och konst & kultur.du kan visa en av programtyperna. DSB-H670N SWE 2. Ticket Denna funktion visar Ticketkanallistan. Du kan beställa filmer,sport och erotik via Ticket. När du beställer måste du ange vilket Ticketprogram som du vill titta på. När du har beställt ett program har du tillgång till Ticketkanalen när som helst från 10:00 den dag när programmet okats till kl10:00 nästkommande dag Tryck på / för att välja kanal. Tryck på / för att välja film. Tryck på OK för att beställa. T T E L I T M O T T A G A R E 21

26 DSB-H670N ANVÄNDNING AV MOTTAGAREN 3. Radiokanaler Den här funktionen visar radiokanallistan.välj den radiokanal som du vill lyssna på och tryck på OK. 4. Planner Denna funktion visar en lista med bokade program.du kan även använda PLANNER på fjärrkontrollen för att öppna menyn direkt. Tryck på / för att välja program. För att se ytterligare programinformation markerar du ett program och trycker på eller OK. Du kan trycka på OK igen för att ta bort en påminnelse. I annat fall trycker du på BACK- eller EXIT-knappen. Tryck på den RÖDA knappen för att ta bort ett markerat program. Kort före ett program (som du har lagt till en påminnelse för) startar visar din "Planner" ett meddelande på TV-skärmen. Tryck på den BLÅA knappen för att godkänna påminnelsen. Mottagaren byter automatiskt kanal när programmet börjar. För att avsluta en påminnelse och fortsätta titta på det programsom visas utan att byta kanal trycker du på den RÖDA knappen. Obs: Om du inte gör någonting kommer påminnelsen automatiskt skifta kanal till det bokade programmet. Du kan ändra inställning för när påminnelsen ska visas (se "Meddelanden" på sidan 25). 22 D I G I T A L S A T T E L I T M

27 5. Inställningar ANVÄNDNING AV MOTTAGAREN Denna funktion består av 5 menyer:"föräldrakontroll", "Användarinställningar", "Inställningar", "Diagnostik" och "Signaltest". 5.1 Föräldrakontroll Denna funktion används för att ange restriktioner och förhindra att obehöriga får tillgång till din mottagare via en PIN-kod (Personal Identification Number), som är ett fyrsiffrigt nummer. (Den fabriksinställda PIN-koden: 0000)Det finns tre undermenyer: "Kanallåsning", "Kontrollinställningar" och "Ändra PIN-kod". DSB-H670N SWE Kanallåsning Denna funktion används för att låsa oönskade kanaler. Tryck på / eller / för att välja den kanal som du villblockera. Tryck på OK för att låsa kanalen. GUL knapp: Sortera kanaler. RÖD knapp: Återgå till inställningsmenyn. BLÅ knapp: Tillämpa ändringarna Kontrollinställningar På den här skärmbilden kan du ange olika inställnigar som begränsar möjligheten att se vissa program. T T E L I T M O T T A G A R E 23

28 DSB-H670N ANVÄNDNING AV MOTTAGAREN Föräldrakontroll Du kan blockera valda program genom att sätta en åldersgräns. Om aktuellt program har en åldersgräns som är lika med eller högre än inställningen kommer kanalen blockeras. En PIN-kod måste matas in för att programmet ska visas. De olika alternativen är A (ingen åldersgräns), 7, 11, 15 eller 18. Om du exempelvis väljer 15 kommer alla program med en åldersgräns på 15 eller högre blockeras. Föräldrakontrollen fungerar bara om TV-kanalen sänder kategoriinformation. Tryck på / för att visa åldergränser (A, 7, 11, 15 eller 18). Om du försöker titta på en blockerad kanal (genom kanallåsning eller åldersgräns) kommer nedanstående meddelande visas. Denna kanal är blockerad (kanalens nummer). Var god mata in PIN-kod. 1. Använd denumeriska (0-9) knapparna för att mata in korrekt PIN-kod. Tryck därefter på OK. 2. Om du gör fel kan du trycka på för att ta bort numret. Om du anger korrekt PIN-kod kommer önskat program att visas. Om en felaktig PIN-kod matas in kommer du ombes mata in korrekt PIN-kod. Alternativt kan du istället växla till en kanal som inte är blockerad. Obs: När du tar bort blockeringen av en kanal på det här sättet kommer den här kanalen, samt andra kanaler som blockeras att vara utan blockering så länge du tittar på någon av de här kanalerna. Kanalen blockeras automatiskt efter 2 minuter om du byter till en öppen kanal, om mottagaren sätts till standbyläge eller om du stänger av mottagaren. PPV PIN Du kan välja om du vill mata in en PIN-kod för att köpa s.k. pay-per-viewprogram. Använd / för att visa "Till" eller "Från" på skärmen. RÖD knapp: Återgå till inställningsmenyn. BLÅ knapp: Tillämpa ändringarna. Betalgränser Genom att ange en betalgräns kan du bestämma det maxbelopp som du är villig att betala för ett enskilt pay-per-viewprogram. Tryck på de numeriska (0-9) knapparna för att bestämma en ny gräns. Om du gör fel markerar du det värde som ska ändras med /. Mata sedan in ett nytt värde Ändra PIN-kod Du kan ändra den fyrsiffriga PIN-koden. Tryck på de numeriska (0-9) knapparna för att ange en ny PIN-kod. Bekräfta den nya PIN-koden. RÖD knapp: Återgå till inställningsmenyn. BLÅ knapp: Tillämpa ändringarna. Obs: Om du tappar bort din PIN-kod kan du återställa den genom att ta kontakt med Viasats kundtjänst. 24 D I G I T A L S A T T E L I T M

29 5.2 Användarinställningar Denna meny består av "Språk", "Meddelanden", "Skärmsläckare" och "Hantera favoritlista". ANVÄNDNING AV MOTTAGAREN Språk Med posten "Språk" kan användaren välja språk för EPG:n, ljud och undertext. Du kan välja mellan fem språkmenyer. Språken är engelska, danska, finska, norska och svenska. Tryck på / för att välja mellan konfigurationsposterna. Välj språkinställningar med /. RÖD knapp: Återgå till inställningsmenyn. BLÅ knapp: Tillämpa ändringarna. DSB-H670N SWE Meddelanden Välj den här menyn för att göra inställningar för fält och meddelanden. Tryck på / för att välja mellan konfigurationsposterna. Välj inställningar för fält med /. Visningstid: den tid som ett kanalfält ska visas på skärmen. Kanalbyte vid bokning: bestämmer om mottagaren ska skifta till vald kanal automatiskt när en påminnelse visas. Meddelande vid bokning: hur lång tid före ett program, som du har lagt till en påminnelse för, som påminnelsen ska visas. RÖD knapp: Återgå till inställningsmenyn. BLÅ knapp: Tillämpa ändringarna. T T E L I T M O T T A G A R E 25

Vänligen spara allt kartongemballage till din Digitalbox, så att du kan använda det i det fall du behöver returnera den.

Vänligen spara allt kartongemballage till din Digitalbox, så att du kan använda det i det fall du behöver returnera den. Extra information - Svenska Emballage Vänligen spara allt kartongemballage till din Digitalbox, så att du kan använda det i det fall du behöver returnera den. Yderligere oplysninger - Dansk Emballage Venligst

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG DSB-H670N http://no.yourpdfguides.com/dref/784729

Din bruksanvisning SAMSUNG DSB-H670N http://no.yourpdfguides.com/dref/784729 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Komma igång med e-control mobilapplikation för ios och Android.

Komma igång med e-control mobilapplikation för ios och Android. Komma igång med e-control mobilapplikation för ios och Android. SVENSKA/NORSK Version 1.0.1 Step 1. Ladda ner mobilapplikationen. Ladda ner från Apple Appstore eller Google Play. Sök på Broadlink eller

Detaljer

408-084. Bruksanvisning för fjärrströmbrytare Bruksanvisning for fjernstrømbryter

408-084. Bruksanvisning för fjärrströmbrytare Bruksanvisning for fjernstrømbryter 408-084 Bruksanvisning för fjärrströmbrytare Bruksanvisning for fjernstrømbryter SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning (Oversettelse av original bruksanvisning) PL - Instrukcja obsługi (Tłumaczenie

Detaljer

721-296. Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper

721-296. Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper 721-296 Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper VIKTIGT FÖRE INSTALLATION Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder robotgräsklipparen.

Detaljer

Bruksanvisning för elmätare

Bruksanvisning för elmätare Bruksanvisning för elmätare Artikelnummer 406-102 2010-03-24 Läs bruksanvisningen noggrant innan användning SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Anslut inte elmätaren om strömmen överstiger 16 A. Se till att elmätaren

Detaljer

GSA TERRASSEVARMER NORSK T E R R A S S E V A R M E R T E R A S S V Ä R M A R E P A T I O H E A T E R M A N U A L

GSA TERRASSEVARMER NORSK T E R R A S S E V A R M E R T E R A S S V Ä R M A R E P A T I O H E A T E R M A N U A L GSA TERRASSEVARMER TERRASSEVARMER T E R A S S V Ä R M A R E P AT I O H E AT E R M A N U A L 4 5 0 0 5 0 NORSK GSA TERRASSEVARMER TEKNISKE DATA Modell NSQ-03 Spenning 230V-50Hz Effekt 2000 W Art.nr. 450050

Detaljer

FLEXIT SL4. Monteringsveiledning Rotorkassett Rotorrem og børstelist. Monteringsanvisning Rotorkassett Rotorrem och borstlist 94278-06 2013-04

FLEXIT SL4. Monteringsveiledning Rotorkassett Rotorrem og børstelist. Monteringsanvisning Rotorkassett Rotorrem och borstlist 94278-06 2013-04 FLEXIT SL4 94278-06 2013-04 ART.NR.: 98737 98739 Monteringsveiledning Rotorkassett Rotorrem og børstelist Monteringsanvisning Rotorkassett Rotorrem och borstlist ! Før man foretar service eller vedlikehold,

Detaljer

Stenella. Personvåg Personvægt Personvekt MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL 1

Stenella. Personvåg Personvægt Personvekt MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL 1 Stenella Personvåg Personvægt Personvekt MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL 1 Svenska Svenska Din nya elektroniska personvåg är konstruerad för att på ett riktigt sätt visa din viktökning eller minskning

Detaljer

Wireless online smoke alarm brandvarnare optisk trådlös OPTISK

Wireless online smoke alarm brandvarnare optisk trådlös OPTISK Wireless online smoke alarm brandvarnare optisk trådlös SERIE Røykvarsler OPTISK MANUAL 382003 1 Bruksanvisning for trådløst røykvarslersystem KD-101LA Vennligst les nøye igjennom bruksanvisningen før

Detaljer

75191 Språkleken. Rekommenderas från 4 år och uppåt.

75191 Språkleken. Rekommenderas från 4 år och uppåt. 75191 Språkleken Syftet med detta spel är att skapa kommunikations situationer där barnen måste lära sig att använda beskrivande ord och på detta sätt utveckla sitt språk och språkförståelse. Inlärningsdelar:

Detaljer

DSB-H670N. Brukerhåndbok NOR DIGITAL SATELLITTMOTTAKER

DSB-H670N. Brukerhåndbok NOR DIGITAL SATELLITTMOTTAKER Brukerhåndbok NOR DIGITAL SATELLITTMOTTAKER 03-H670N_VIA_NOR.indd ii-iii 2007-12-10 오전 9:05:02 SIKKERHETSINSTRUKSJONER Denne mottakeren er produsert i henhold til internasjonale sikkerhetsstandarder. Vennligst

Detaljer

SKOTØRKER. Skotork - Shoe dryer

SKOTØRKER. Skotork - Shoe dryer GSA SKOTØRKER SKOTØRKER Skotork - Shoe dryer NORSK M A N U A L 4 5 0 1 8 0 GSA SKOTØRKER INTRODUKSJON Vennligst les alle anvisningene før du tar i bruk den nye støvel- og skotørkeren. Vi anbefaler at du

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Tilbehør 1. 2. Tilkobling og kontroll 2. 2.1 Bakpanel... 2 2.2 Fjernkontroll... 3. 3. Tilkobling 5

INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Tilbehør 1. 2. Tilkobling og kontroll 2. 2.1 Bakpanel... 2 2.2 Fjernkontroll... 3. 3. Tilkobling 5 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Tilbehør 1 2. Tilkobling og kontroll 2 2.1 Bakpanel... 2 2.2 Fjernkontroll... 3 3. Tilkobling 5 3.1 Tilkobling til TV... 5 3.1 Tilkobling av kabeltvsignal... 6 4. Oppsett 7 4.1 Første

Detaljer

P A N E L O V N E L E L E M E N T - P A N E L H E A T E R M A N U A L 4 5 0 1 4 0 4 5 0 1 4 1 4 5 0 1 4 2

P A N E L O V N E L E L E M E N T - P A N E L H E A T E R M A N U A L 4 5 0 1 4 0 4 5 0 1 4 1 4 5 0 1 4 2 P A N E L O V N E L E L E M E N T - P A N E L H E A T E R M A N U A L 4 5 0 1 4 0 4 5 0 1 4 1 4 5 0 1 4 2 GSA PANELOVNER MANUAL NORSK INNHOLD: 1. SIKKERHETSINSTRUKSER 2. INSTALLASJON 3. SPESIFIKASJONER

Detaljer

MOBILE BROADBAND Gateway D-35 Quick Guide DK NO SE

MOBILE BROADBAND Gateway D-35 Quick Guide DK NO SE MOBILE BROADBAND Gateway D-35 Quick Guide DK NO SE Tak for dit valg af Gateway D-35 Tak for dit valg af Gateway D-35 og velkommen til et mobilt bredbånd med pålidelig og overlegen geografisk dækning i

Detaljer

GN 2100-TC. Bruksanvisning

GN 2100-TC. Bruksanvisning GN 2100-TC NORSK:... side 2 Hodesett med telespole 1. Hovedbøyle Duo 2. Hodesett med telespole 3. Hodesett med høyttaler 4. Øreplate med pute 5. Mikrofonarm 6. Mikrofon 1 SVENSKA:... sid 5 Headset med

Detaljer

Manual för WMR-250 inbyggnadsmottagare med universaldimmer

Manual för WMR-250 inbyggnadsmottagare med universaldimmer Manual för WMR-250 inbyggnadsmottagare med universaldimmer En unik universell trådlös mottagare för inbyggnad med dimmerfunktion för fjärrstyrning av b.l.a dimbara 230V LED lampor, lågenergilampor, glödlampor

Detaljer

Spikerpistol F50 Spikpistol F50

Spikerpistol F50 Spikpistol F50 Bruksanvisning Bruksanvisning Spikerpistol F50 Spikpistol F50 Art.no. 120402 Spikerpistol F50 SIKKERHETSFORESKRIFTER: Les og forstå denne bruksanvisningen før pistolen taes i bruk. NB! FØLG ALLE SIKKERHETSFORESKRIFTER

Detaljer

SL4. Monteringsveiledning. Monteringsanvisning. Rotorkassett / Rotorrem og børstelist. Rotorkassett / Rotorrem och borstlist 94278-07 2014-09

SL4. Monteringsveiledning. Monteringsanvisning. Rotorkassett / Rotorrem og børstelist. Rotorkassett / Rotorrem och borstlist 94278-07 2014-09 94278-07 2014-09 SL4 Monteringsveiledning Rotorkassett / Rotorrem og børstelist Monteringsanvisning Rotorkassett / Rotorrem och borstlist ART.NR.: 98737 98739 ! Før man foretar service eller vedlikehold,

Detaljer

DIGITAL SATELLITTMOTTAKER

DIGITAL SATELLITTMOTTAKER SMT-S5140 Brukerveiledning NOR DIGITAL SATELLITTMOTTAKER SMT-S5140 SIKKERHETSINSTRUKSJONER Denne mottakeren er laget i henhold til internasjonale sikkerhetsstandarder. Les nøye gjennom følgende anbefalte

Detaljer

Multimeter Monitoimimittari

Multimeter Monitoimimittari Multimeter Monitoimimittari VARNING! ADVARSEL! VAROITUS! SE Läs och förstå denna bruksanvisning innan du använder multimetern. Fel använd kan livsfara och/eller skada på materiel uppstå. NO Les og forstå

Detaljer

LCD Digital Colour TV

LCD Digital Colour TV 3-271-059-61(0) K LCD Digital Colour TV LCD Digital Colour TV Bruksanvisning Läs avsnittet Säkerhetsinformation i denna bruksanvisning innan TV:n används. Spara bruksanvisningen för framtida referens.

Detaljer

KUPEVARMER KUPÈVÄRMARE - CAR HEATER

KUPEVARMER KUPÈVÄRMARE - CAR HEATER GSA KUPEVARMER KUPEVARMER KUPÈVÄRMARE - CAR HEATER NORSK M A N U A L 4 5 0 1 8 1 GSA KUPEVARMER Bruksanvisning for kupévarmer Les nøye gjennom bruksanvisningen før du tar i bruk produktet. TEKNISKE DATA

Detaljer

TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning

TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning EN User guide You have bought a wireless keyboard to use with Windows XP,

Detaljer

Bruksanvisning / Bruksanvisning. Växthus L. Drivhus L. Item. No. 6230-1042

Bruksanvisning / Bruksanvisning. Växthus L. Drivhus L. Item. No. 6230-1042 Bruksanvisning / Bruksanvisning Växthus L rivhus L S NO Item. No. 60-04 S Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och användning! Växthus L

Detaljer

LCD Digital Colour TV

LCD Digital Colour TV 2-685-333-54(1) K LCD Digital Colour TV LCD Digital Colour TV Bruksanvisning Läs avsnittet Säkerhetsinformation i denna bruksanvisning innan TV:n används. Spara bruksanvisningen för framtida referens.

Detaljer

SMT-S5140. Brukerveiledning NOR DIGITAL SATELLITTMOTTAKER

SMT-S5140. Brukerveiledning NOR DIGITAL SATELLITTMOTTAKER SMT-S5140 Brukerveiledning NOR DIGITAL SATELLITTMOTTAKER SMT-S5140 SIKKERHETSINSTRUKSJONER Denne mottakeren er laget i henhold til internasjonale sikkerhetsstandarder. Les nøye gjennom følgende anbefalte

Detaljer

Innehåll. Svenska - 1 -

Innehåll. Svenska - 1 - Innehåll Tillbehör... 2 Funktioner... 2 Inledning... 2 Förberedelse... 2 Säkerhetsföreskrifter... 2 Strömkälla... 2 Nätsladd... 2 Fukt och vatten... 2 Rengöring... 3 Värme och eld... 3 Åskväder... 3 Reservdelar...

Detaljer

Innehåll. Svenska - 1 -

Innehåll. Svenska - 1 - Innehåll Tillbehör... 2 Funktioner... 2 Inledning... 2 Förberedelse... 2 Säkerhetsföreskrifter... 2 Strömkälla... 2 Nätsladd... 2 Fukt och vatten... 2 Rengöring... 3 Värme och eld... 3 Åskväder... 3 Reservdelar...

Detaljer

Innehåll. Svenska - 1 -

Innehåll. Svenska - 1 - Innehåll Funktioner... 2 Inledning... 2 Förberedelse... 2 Säkerhetsföreskrifter... 2 Innehåll i förpackning... 4 Miljöinformation... 5 Reparationsinformation... 5 Fjärrkontrollens knappar... 6 LED TV och

Detaljer

Innehåll. Svenska - 1 -

Innehåll. Svenska - 1 - Innehåll Funktioner... 2 Inledning... 2 Förberedelse... 2 Säkerhetsföreskrifter... 3 Ström... 3 Innehåll i förpackning... 5 Fjärrkontrollens knappar... 6 LCD TV och funktionsknappar... 7 Översikt av anslutningarna

Detaljer

QUICK STARTER GUIDE. Hong Kong. www.burgcc.com

QUICK STARTER GUIDE. Hong Kong. www.burgcc.com QUICK STARTER GUIDE Hong Kong www.burgcc.com Index Burg 15 Norsk 1-12 Swedish 13-24 Taster og deler Din klokke telefon A På / av / avslutt-tasten B C B Høyttaler C Kamera A D Berøringsskjerm E Mikrofon

Detaljer

CFH-9A TERRASSEVARMER TERRASSVÄRMARE PATIO HEATER BRUKSANVISNING. Art. no. 450160

CFH-9A TERRASSEVARMER TERRASSVÄRMARE PATIO HEATER BRUKSANVISNING. Art. no. 450160 CFH-9A TERRASSEVARMER TERRASSVÄRMARE PATIO HEATER BRUKSANVISNING 1 Art. no. 450160 N TEKNISKE DATA Modell CFH-9A Maks. effekt 900W Nettilkobling 230V-50Hz ALLMENNE FORSKRIFTER Ovnen må ikke tilkobles dersom

Detaljer

Rev.nr 150318. Vertikalmarkis / Vertikalmarkise

Rev.nr 150318. Vertikalmarkis / Vertikalmarkise Rev.nr 150318 Vertikalmarkis / Vertikalmarkise A2 Brytplatta inkl skruv A3 Brytrulle A4 Bandlås Båndlås A6 Bandknopp Båndklokke A8 3,5x9,5 mm A10 3,5x25 mm 4st A2 - A10 gäller enbart markiser med banduppdrag

Detaljer

Instruction manual. Babyfix ECE R44 / 04. Babyfix babysete. For barn som veier opp til 13 kilo.

Instruction manual. Babyfix ECE R44 / 04. Babyfix babysete. For barn som veier opp til 13 kilo. Instruction manual Babyfix Babyfix babysete For barn som veier opp til 13 kilo. Tested Testet and og godkjent approved i according henhold til to ECE R44 / 04 Viktig informasjon Takk for at du har valgt

Detaljer

User manual English Svenska Norsk

User manual English Svenska Norsk User manual English Svenska Norsk Copyright This manual is the copyright of CI no 556520-4137. No part of this manual may be revised, copied or transmitted in any way without written permission from CI

Detaljer

T V - d e k o d e r t i l N e x t G e n T e l T V

T V - d e k o d e r t i l N e x t G e n T e l T V T V - d e k o d e r t i l N e x t G e n T e l T V Installasjonsveiledning (Modell: ISB2201 og ISB2231) Gratulerer med din nye TV-dekoder Din nye TV-dekoder vil gi deg muligheten til å se på TV fra NextGenTel

Detaljer

1-Ventil. 2-Kontrol Panel. 3-Front Glas. 4-Alufilter. 5-Belysning

1-Ventil. 2-Kontrol Panel. 3-Front Glas. 4-Alufilter. 5-Belysning CV 1200 CENTRAL DK: Emhætte til centralventilation - Brugsvejledning Side 2 SE: Köksfläkt för centralventilation Bruksanvisning Sida 6 NO: Ventilatorhette til sentralventilasjon - Bruksanvisning Side 10

Detaljer

SMT-S7140. Brukerveiledning NOR DIGITAL SATELLITTMOTTAKER

SMT-S7140. Brukerveiledning NOR DIGITAL SATELLITTMOTTAKER SMT-S7140 Brukerveiledning NOR DIGITAL SATELLITTMOTTAKER SMT-S7140 SIKKERHETSINSTRUKSJONER Denne mottakeren er laget i henhold til internasjonale sikkerhetsstandarder. Les nøye gjennom følgende anbefalte

Detaljer

SMT-S7140. Brukerveiledning NOR DIGITAL SATELLITTMOTTAKER

SMT-S7140. Brukerveiledning NOR DIGITAL SATELLITTMOTTAKER SMT-S7140 Brukerveiledning NOR DIGITAL SATELLITTMOTTAKER SMT-S7140 SIKKERHETSINSTRUKSJONER Denne mottakeren er laget i henhold til internasjonale sikkerhetsstandarder. Les nøye gjennom følgende anbefalte

Detaljer

Innehåll. Svenska - 1 -

Innehåll. Svenska - 1 - Innehåll Funktioner... 2 Inledning... 2 Förberedelse... 2 Säkerhetsföreskrifter... 3 Innehåll i förpackning... 4 Miljöinformation... 5 Reparationsinformation... 5 Fjärrkontrollens knappar... 6 LCD TV:ns

Detaljer

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper 2009 Biltema Nordic Services AB Nollställningsverktyg Servicelampa

Detaljer

Vort Vario Dansk /PSTL 1

Vort Vario Dansk /PSTL 1 Vort Vario Dansk 1 2 Læs venligst instruktionerne inden installation og ibrugtagning. Thermex tager ikke ansvar for skader forvoldt på grund af at brugsvejledningen ikke har været fulgt. Dette apparat

Detaljer

Rev.nr 150312. Terrassmarkis / Terrassemarkise

Rev.nr 150312. Terrassmarkis / Terrassemarkise Rev.nr 150312 Terrassmarkis / Terrassemarkise Innehållsförteckning / Innholdsfortegnelse Markisbredd / Markisebredde < 550cm > 550cm Markis inkl kappa Markise inkl. kappe Vev Sveiv Vägg/Takfäste Vegg-/takfeste

Detaljer

Spikerpistol FN2190 Spikpistol FN2190

Spikerpistol FN2190 Spikpistol FN2190 Bruksanvisning Bruksanvisning Spikerpistol FN2190 Spikpistol FN2190 Art.no. 120404 SIKKERHETSFORESKRIFTER: Les og forstå denne bruksanvisningen før pistolen taes i bruk. NB! FØLG ALLE SIKKERHETSFORESKRIFTER

Detaljer

Artic vinkelkapad. Hylla / Hylle / Hylde. Hylla / Hylle / Hylde. Hyllfäste / Hyllefeste

Artic vinkelkapad. Hylla / Hylle / Hylde. Hylla / Hylle / Hylde. Hyllfäste / Hyllefeste 1 Hylla lämplig för montering av styrskena Hylle som passer for installasjon av styreskinne Hylder egnet til montering af styreskinner Vattenpass/Vater/ Vaterpas Börja med att montera inredningen Inredningen

Detaljer

Cylinderklippare Sylinderklipper

Cylinderklippare Sylinderklipper Bruksanvisning / Bruksanvisning Cylinderklippare Sylinderklipper SE NO Item. No. 3190-1050 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och användning!

Detaljer

NEO BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE USER GUIDE

NEO BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE USER GUIDE NEO BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE USER GUIDE NO/DK: side 1 8 SV: sida 9 16 FI: sivu 17 24 GB/AU: page 25 32 1 5 2 3 4 6 7 1 Indikator for dagsenking 2 Ønsket Temperatur 3 Indikator for varmeavgivelse 4 Indikator

Detaljer

Behandling og vedligeholdelse. Behandling og vedlikehold. Behandling och underhåll. Træ/alu Tre/aluminium Trä/alu

Behandling og vedligeholdelse. Behandling og vedlikehold. Behandling och underhåll. Træ/alu Tre/aluminium Trä/alu Behandling og vedligeholdelse Behandling og vedlikehold Behandling och underhåll Træ/alu Tre/aluminium Trä/alu VIGTIG! Start med at læse denne vejledning! VIKTIG! Start med å lese denne veiledningen! VIKTIGT!

Detaljer

Omstillingsvejledning. h Bemærk. d Fare! H Fare! e Fare! a Advarsel! Henvisninger vedrørende dokumentationen. Omstilling af gasart

Omstillingsvejledning. h Bemærk. d Fare! H Fare! e Fare! a Advarsel! Henvisninger vedrørende dokumentationen. Omstilling af gasart Omstillingsvejledning Omstilling ecotec plus /3, ecotec pro /3 fra naturgas- til propangasdrift omstillingssæt art.nr. 0020010641 Henvisninger vedrørende dokumentationen De følgende henvisninger er en

Detaljer

5400 BRUKSANVISNING BRUGERVEJLEDNING ANVÄNDARHANDBOK KÄYTTÖOHJE USER MANUAL

5400 BRUKSANVISNING BRUGERVEJLEDNING ANVÄNDARHANDBOK KÄYTTÖOHJE USER MANUAL Butler 5400 BRUKSANVISNING BRUGERVEJLEDNING ANVÄNDARHANDBOK KÄYTTÖOHJE USER MANUAL V.1.2 !! Viktigt!! För att använda funktionen "nummervisning" måste tjänsten vara aktiverad för din telefonlinje. Normalt

Detaljer

Television. KDL-40R48xB / 40R45xB / 32R43xB / 32R41xB. Bruksanvisning SE. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. Bruksanvisning

Television. KDL-40R48xB / 40R45xB / 32R43xB / 32R41xB. Bruksanvisning SE. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. Bruksanvisning Television Bruksanvisning SE Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet Bruksanvisning FI NO KDL-40R48xB / 40R45xB / 32R43xB / 32R41xB Innehållsförteckning VIKTIGT MEDDELANDE.................. 3 Säkerhetsinformation...................

Detaljer

Handbok Brukerveiledning

Handbok Brukerveiledning Handbok Brukerveiledning Svenska Komma igång 1 Använda ipod 3 Tips och felsökning 8 Mer information, service och assistans 11 Säkerhet och rengöring 13 Norsk Komme i gang 17 Bruke ipod 19 Tips og problemløsing

Detaljer

BRUGSANVISNING: BARNESTOL MIDI

BRUGSANVISNING: BARNESTOL MIDI BRUGSANVISNING: BARNESTOL MIDI DK Gruppe: 0 + 1 Vægt: 0 18 kg. Alder: Nyfødt op til ca. 4 år Vigtigt: Gem denne brugsanvisning ALMEN INFORMATION - For at opnå størst sikkerhed for deres barn, bedes denne

Detaljer

Read carefully before use NPC EW ROXY ODE. User Manual

Read carefully before use NPC EW ROXY ODE. User Manual Read carefully before use NPC EW ROXY ODE User Manual Index Svenska... 1 Svenska English... 4 Norsk... 7 Dansk... 10 Suomi... 13 Français... 16 Deutsch... 19 Suomi Dansk Norsk English Español... 22 Português...

Detaljer

Solar Light Solcellsbelysning / Solcellebelysning

Solar Light Solcellsbelysning / Solcellebelysning Manual / Bruksanvisning / Bruksanvisning Solar Light Solcellsbelysning / Solcellebelysning Glass lantern Glaslykta / Glasslykt ENG SE NO Item. No 9135-0075 ENG Thank you for choosing to purchase a product

Detaljer

Home Smoke Detector User Manual. Brukerveiledning Bruksanvisning

Home Smoke Detector User Manual. Brukerveiledning Bruksanvisning Home Smoke Detector User Manual Brukerveiledning Bruksanvisning Norsk 4 Svenska 12 Bruks- og monteringsveiledning DEFA Home Smoke Detector er en optisk røykdetektor som knyttes sammen med ditt DEFA Home-system

Detaljer

DSB-B560N NOR-3.indd 2 2006-11-03 ソタネト 8:03:35

DSB-B560N NOR-3.indd 2 2006-11-03 ソタネト 8:03:35 DSB-B560N NOR-3.indd 2 2006-11-03 ソタネト 8:03:35 DSB-B560N Bruksanvisning NOR DIGITAL SATELLITTMOTTAKER DSB-B560N NOR-3.indd 3 2006-11-03 ソタネト 8:03:35 DSB-B560N Sikkerhetsinstruksjoner Denne mottakeren er

Detaljer

Snabbguide/ Hurtigguide. Samport M4100 Samport T4220 Samport T4230 / M4230

Snabbguide/ Hurtigguide. Samport M4100 Samport T4220 Samport T4230 / M4230 Snabbguide/ Hurtigguide Samport M4100 Samport T4220 Samport T4230 / M4230 1 Index Sida Samport M4100 / Svenska...4 Samport M4100 / Norska... 10 Samport T4220 / Svenska...18 Samport T4220 / Norsk... 24

Detaljer

Din bruksanvisning ONEFORALL URC 7556 http://no.yourpdfguides.com/dref/3008960

Din bruksanvisning ONEFORALL URC 7556 http://no.yourpdfguides.com/dref/3008960 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Funktioner. Förberedelse

Funktioner. Förberedelse Innehåll Funktioner... 2 Inledning... 2 Förberedelse... 2 Säkerhetsföreskrifter... 3 3D-läge och 3D-bilder... 4 Obs... 4 Anslutning till ett TV-distributionssystem (kabel-tv osv.) från tuner:... 5 Licensinformation

Detaljer

Ideal VDV II Dansk manual Side 4-8 Norsk brukerveiledning Side 9-13 Svensk manual Sida 14-18 English usermanual Page 19-22

Ideal VDV II Dansk manual Side 4-8 Norsk brukerveiledning Side 9-13 Svensk manual Sida 14-18 English usermanual Page 19-22 Ideal VDV II Dansk manual Side 4-8 Norsk brukerveiledning Side 9-13 Svensk manual Sida 14-18 English usermanual Page 19-22 DK: 63 98 932 716 NO: 80 627 55 SE: 42 008 89 EAN: 5706445471454 Indhold Dansk

Detaljer

Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Operating Instructions

Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Operating Instructions SUOMI NORSK DANSK SVENSKA Version 2.0 08/2011 Melitta Haushaltsprodukte GmbH & Co. KG D-32372 Minden Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Operating Instructions ENGLISH A C D 7 6 5 4

Detaljer

Installasjonsveiledning for tv-dekoder versjon 1910

Installasjonsveiledning for tv-dekoder versjon 1910 Installasjonsveiledning for tv-dekoder versjon 1910 1 Miljøhensyn gjennom resirkulering Når du ser dette symbolet på et Motorola-produkt, skal du ikke kaste produktet sammen med det vanlige husholdningsavfallet

Detaljer

Blu-ray -skiva. bruksanvisning. föreställ dig möjligheterna

Blu-ray -skiva. bruksanvisning. föreställ dig möjligheterna BD-F5500 BD-F5500E Blu-ray -skiva bruksanvisning föreställ dig möjligheterna Tack för att du har valt att köpa den här produkten från Samsung. För att få mer komplett service ske du registrera produkten

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Viaplay (VOD)... 23. Viasat Ticket... 25 Ticket (ikke tilgjengelig i Norge)... 25

Innholdsfortegnelse. Viaplay (VOD)... 23. Viasat Ticket... 25 Ticket (ikke tilgjengelig i Norge)... 25 Innholdsfortegnelse Forholdsregler.... 2 Velkommen til digitalt satellitt-tv!.. 3 Viktig.... 3 Oppdateringer til mottakeren.... 3 Miljømessige hensyn.... 4 Merknader om opphavsrett.... 4 Fjernkontrollen....

Detaljer

Hvordan komme i gang. Sikkerhet først. Utpakking av dekoderen. Vedlikehold. kontakt med vann. Ta umiddelbart ut kontakten.

Hvordan komme i gang. Sikkerhet først. Utpakking av dekoderen. Vedlikehold. kontakt med vann. Ta umiddelbart ut kontakten. Hvordan komme i gang Sikkerhet først Fjernes dekselet på dekoderen kan dette føre til livsfarlig elektrisk støt Denne dekoderen er produsert i henhold til internasjonale sikkerhets standarder. Sikkerhetsreglene

Detaljer

Aperio. Trådløse lesere til ARX og RX adgangssystemer

Aperio. Trådløse lesere til ARX og RX adgangssystemer Aperio Trådløse lesere til ARX og RX adgangssystemer 1 2 Aperioleser med trådløs teknologi skaper nye muligheter. Mange bygg og virksomheter har i dag behov for å øke sikkerheten på sine innvendige dører.

Detaljer

terrassevarmer Terrassvärmare Patio heater Manual 450176

terrassevarmer Terrassvärmare Patio heater Manual 450176 terrassevarmer Terrassvärmare Patio heater Manual 450176 GSA TERRASSEVARMER TEKNISKE DATA Modell...PH-20 Nettilkobling...230V-50Hz Effekt...2000 W Art.nr...450176 Introduksjon: Denne infrarøde terrassevarmeren

Detaljer

Innehåll. Svenska - 1 -

Innehåll. Svenska - 1 - Innehåll Säkerhetsinformation... 2 Komma igång... 3 Underrättelser och Funktioner och Tillbehör... 3 Fjärrkontroll - 1... 6 Anslutningar... 7 Förstagånginstallation USB-anslutningar... 8 TV Menyegenskaper

Detaljer

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 1. Æsken indeholder

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 1. Æsken indeholder Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 1 Æsken indeholder Gratulerer! Vi takker for tilliden ved dit valg af NOVA Vision COLOR. Venligst læs denne brugsanvisning nøje igennem, og opbevar den

Detaljer

Installasjonsveiledning for tv-dekoder versjon 1910

Installasjonsveiledning for tv-dekoder versjon 1910 Installasjonsveiledning for tv-dekoder versjon 1910 1 konformitetserklæring Vi: Motorola Inc Teknikringen 20 58330 Linköping Sverige erklærer helt på eget ansvar at tv-dekoder som denne erklæringen gjelder

Detaljer

INNHOLD BRUKERMANUAL KABEL-TV BRUKERMANUAL KABEL-TV DIGITAL KABEL-TV-DEKODER C1201CX. Canal Digital Kabel TV Postboks 1036 3905 Porsgrunn

INNHOLD BRUKERMANUAL KABEL-TV BRUKERMANUAL KABEL-TV DIGITAL KABEL-TV-DEKODER C1201CX. Canal Digital Kabel TV Postboks 1036 3905 Porsgrunn BRUKERMANUAL KABEL-TV Canal Digital Kabel TV Postboks 1036 3905 Porsgrunn BRUKERMANUAL KABEL-TV DIGITAL KABEL-TV-DEKODER C1201CX INNHOLD Kundeservice 06090 www.canaldigital.no Canal Digital AS er et 100

Detaljer

Remote control your lock with Verisure App

Remote control your lock with Verisure App Remote control your lock with Verisure App Digital Door Lock Extension Kit Control your digital door lock with the Verisure App. Gör ditt lås smartare Fjärrstyr ditt nya Yale Doorman-lås med din mobil

Detaljer

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper 2009 Biltema Nordic Services AB Nollställningsverktyg Servicelampa

Detaljer

Bruksanvisning. Digital aktiv høyttaler. Vennligst les denne bruksanvisning nøye før produktet tas i bruk

Bruksanvisning. Digital aktiv høyttaler. Vennligst les denne bruksanvisning nøye før produktet tas i bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

Svar til spørsmål I forbindelse med «Anskaffelse Display Vestfold og Telemark

Svar til spørsmål I forbindelse med «Anskaffelse Display Vestfold og Telemark Anskaffelse Display Vestfold og Telemark Vestviken Kollektivtrafikk Tønsberg, 27.01.12 Svar til spørsmål I forbindelse med «Anskaffelse Display Vestfold og Telemark Spørsmål DVT8 Fråga angående "Konkurransebetingelser

Detaljer

FJÄRRSTRÖMBRYTARE FJERNBRYTER KAUKO-OHJATTAVA VIRTAKATKAISIN FJERNBETJENING

FJÄRRSTRÖMBRYTARE FJERNBRYTER KAUKO-OHJATTAVA VIRTAKATKAISIN FJERNBETJENING FJÄRRSTRÖMBRYTARE För utomhusbruk, IP FJERNBRYTER For utendørs bruk, IP KAUKO-OHJATTAVA VIRTAKATKAISIN Ulkokäyttöön, IP FJERNBETJENING Til udendørs bruk, IP Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan,

Detaljer

Butler 2455 Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet User Guide

Butler 2455 Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet User Guide Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet User Guide - v1 - !! Viktigt!! För att använda funktionen "nummervisning" måste tjänsten vara aktiverad för din telefonlinje. Normalt behöver du ett separat

Detaljer

Øvelser/Övningar. Abilica PumpSet TRENING MED MENING TRANING MED MENING. abilica.com

Øvelser/Övningar. Abilica PumpSet TRENING MED MENING TRANING MED MENING. abilica.com Øvelser/Övningar : TRENING MED MENING TRANING MED MENING abilica.com Pump trening kom inn på treningssentre på midten av 90-tallet, og er en treningstrend som har kommet for å bli. Grunnen til det er at

Detaljer

VARNING. Innehåll. Säkerhetsinformation. Om TV:n används i extrema miljöer kan det orsaka skador på apparaten.

VARNING. Innehåll. Säkerhetsinformation. Om TV:n används i extrema miljöer kan det orsaka skador på apparaten. Innehåll Säkerhetsinformation... 1 Kom igång... 2 Underrättelser och Funktioner och Tillbehör... 2 Fjärrkontroll - 1... 5 Anslutningar... 6 Förstagånginstallation USB-anslutningar... 7 TV Menyegenskaper

Detaljer

BRUKERMANUAL BERG DAB+ digital Radio m/alarm

BRUKERMANUAL BERG DAB+ digital Radio m/alarm BRUKERMANUAL BERG DAB+ digital Radio m/alarm Vennligst les brukermanualen nøye før bruk! BRUKE RADIOEN FOR FØRSTE GANG: TILKOPLING/STRØMFORSYNING: 1. Tilkopling av strømforsyning: a. Strømforsyningsenhet

Detaljer

INSEKTSGARDIN ROLLO FÖR FÖNSTER

INSEKTSGARDIN ROLLO FÖR FÖNSTER INSEKTSGARDIN ROLLO FÖR FÖNSTER lundbergs.com Ø3, Ø4 mm Tejp teip, ca. 30 mm bred Ph 2 1x RHP304 (1x) RHP422 (1x) RHP421 (1x) RHP302 (2x) 3,5x28 (8x) RHP411 (1x) RHA655 (2x) RHP581 (1x) RHP332 (2x) RHP582

Detaljer

Varning. stöt. Obs. Viktigt OBS

Varning. stöt. Obs. Viktigt OBS Innehåll Säkerhetsinformation... 2 Komma igång... 3 Underrättelser och Funktioner och Tillbehör... 3 Fjärrkontroll - 1... 6 Anslutningar... 7 Förstagånginstallation USB-anslutningar... 8 TV Menyegenskaper

Detaljer

4-411-998-32(1) Bruksanvisning. Betjeningsvejledning LCD TV. Käyttöohje KDL-65HX955 / 55HX955 / 55HX855 / 46HX855 / 40HX855

4-411-998-32(1) Bruksanvisning. Betjeningsvejledning LCD TV. Käyttöohje KDL-65HX955 / 55HX955 / 55HX855 / 46HX855 / 40HX855 4-411-998-32(1) LCD TV Bruksanvisning Betjeningsvejledning Käyttöohje Bruksanvisning SE DK FI NO KDL-65HX955 / 55HX955 / 55HX855 / 46HX855 / 40HX855 Inledning Tack för att du har valt denna produkt från

Detaljer

Bruksanvisning Brugervejledning Käyttöohje

Bruksanvisning Brugervejledning Käyttöohje Swedish Norwegian Danish Finnish 8085 Trådlös telefon med nummerpresentation Trådløs telefon med nummerpresentasjon Trådløs telefon med nummerviser Langaton numeronäyttöpuhelin Bruksanvisning Brugervejledning

Detaljer

boatlifts BRUKER MANUAL FOR ELEVATOR, BÅTHUS OG STOLPE LIFTER MED FJERNKONTROLL OG AUTOSTOPP

boatlifts BRUKER MANUAL FOR ELEVATOR, BÅTHUS OG STOLPE LIFTER MED FJERNKONTROLL OG AUTOSTOPP marine boatlifts as BRUKER MANUAL FOR ELEVATOR, BÅTHUS OG STOLPE LIFTER MED FJERNKONTROLL OG AUTOSTOPP 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Komme i gang...2 Kontrollpanelet...3 Løfte og senke båten med automatikk...3

Detaljer

LCD TV 4-411-985-34(1) Bruksanvisning. Betjeningsvejledning. Käyttöohje

LCD TV 4-411-985-34(1) Bruksanvisning. Betjeningsvejledning. Käyttöohje 4-411-985-34(1) LCD TV Bruksanvisning Betjeningsvejledning Käyttöohje Bruksanvisning SE DK FI NO KDL-55HX755 / 55HX75G / 46HX759 / 46HX758 / 46HX757 / 46HX756 / 46HX755 / 46HX75G KDL-46EX655 / 40HX759

Detaljer

brukermanual VIP 1910

brukermanual VIP 1910 brukermanual VIP 1910 INSTALLASJON 7 0 + - Boksen du har mottatt inneholder: TV-dekoder er en viktig del av Homebase. Den gjør at du kan se på TV, høre på radio, få informasjon fra sameie/borettslag, leie

Detaljer

Välkommen till nästa generations datorer.

Välkommen till nästa generations datorer. Välkommen till nästa generations datorer. Upphovsrättslig Information De enda garantierna för produkter och tjänster från Hewlett-Packard definieras i de uttryckliga uttalanden som medföljer sådana produkter

Detaljer

Manual Käyttöohje. doro 530/540R

Manual Käyttöohje. doro 530/540R Manual Käyttöohje doro 530/540R 1 2 3 9 8 7 6 4 5 10 11 12 13 Bilden visar 540R Kuvassa 540R:n käsipuhelin. Bildet viser 540R Tegningen viser 540R. 19 18 17 16 15 14 Svenska (se sidan 4-29) 1 Återuppringning/bläddra

Detaljer

Tilkobling og brukermanual Kreatel/Motorola Set Top Box

Tilkobling og brukermanual Kreatel/Motorola Set Top Box Tilkobling og brukermanual Kreatel/Motorola Set Top Box 1 Kreatel/Motorola Set-Top-Box Set-Top-Box (STB) er en viktig del av Homebase systemet. Det er via STB en du kan se på TV, høre på radio, lese Sameie/Borettslags

Detaljer

venner med tv-pakken Bli venner med tv-pakken ved hjelp av fjernkontroll og tastatur

venner med tv-pakken Bli venner med tv-pakken ved hjelp av fjernkontroll og tastatur Tv Brukerveiledning 1 Bli venner med tv-pakken 1 Bli venner med tv-pakken 2 Navigasjon 3 Tv-portalen ved hjelp av fjernkontroll og tastatur og dens tjenester Tv fra Vesterålskraft Bredbånd betyr at du

Detaljer

KM900 Användarhandbok Brukerhåndbok Brugermanual Käyttöopas

KM900 Användarhandbok Brukerhåndbok Brugermanual Käyttöopas Allmänna frågor 0771-41-4379 * Kontrollera att numret stämmer innan du ringer. Generelle henvendelser 800-18-740 * Kontroller at nummeret stemmer før du ringer. KM900

Detaljer

Testrapport. Alexander Welin, Kristian Johannessen, Snorre Olimstad, Michael Krog, Lena Sandvik Hovedprosjekt av Team Rubberduck 30.05.

Testrapport. Alexander Welin, Kristian Johannessen, Snorre Olimstad, Michael Krog, Lena Sandvik Hovedprosjekt av Team Rubberduck 30.05. 2012 Testrapport Alexander Welin, Kristian Johannessen, Snorre Olimstad, Michael Krog, Lena Sandvik Hovedprosjekt av Team Rubberduck 30.05.2012 Forord Dette dokumentet er beregnet for sensor. Dokumentet

Detaljer

Lun Miljø Panel heater. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual POE 1000, POE 1250, POE 1500. Ugit officia porem et

Lun Miljø Panel heater. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual POE 1000, POE 1250, POE 1500. Ugit officia porem et Lun Miljø anel heater Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et LE ent, 500, inctorem LE 750 resent LE 1000, volorumqui LE 1250 bearum OE 500, corestota

Detaljer

Innehåll. Svenska - 1 -

Innehåll. Svenska - 1 - Innehåll Säkerhetsinformation... 2 Komma igång... 3 Underrättelser och Funktioner och Tillbehör... 3 Fjärrkontroll - 1... 6 Anslutningar... 7 Förstagånginstallation USB-anslutningar... 8 TV Menyegenskaper

Detaljer

Bruksanvisning på MOTEK KOMPRESSORER model 100/5 205/15 280/24 395/24 Norsk/svensk

Bruksanvisning på MOTEK KOMPRESSORER model 100/5 205/15 280/24 395/24 Norsk/svensk Bruksanvisning på MOTEK KOMPRESSORER model 100/5 205/15 280/24 395/24 Norsk/svensk Vi ønsker Dem lykke til med Deres nye MOTEK kompressor, som vi er overbevist om fullt ut vil leve opp til Deres forventninger.

Detaljer

FÄLTBOK. Roll: Fotograf Patientresa: Ove 87 år. Text & grafisk form: Haris Kadic / Koya studio, Olga Sabirova Höjerström / Landstinget i Värmland

FÄLTBOK. Roll: Fotograf Patientresa: Ove 87 år. Text & grafisk form: Haris Kadic / Koya studio, Olga Sabirova Höjerström / Landstinget i Värmland FÄLTBOK Roll: Fotograf Patientresa: Ove 87 år Text & grafisk form: Haris Kadic / Koya studio, Olga Sabirova Höjerström / Landstinget i Värmland PERSONAS: Ove 87 år Namn Ove Ålder 87 år Sjukdomshistorik

Detaljer