DSB-H670N. Brukerhåndbok NOR DIGITAL SATELLITTMOTTAKER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DSB-H670N. Brukerhåndbok NOR DIGITAL SATELLITTMOTTAKER"

Transkript

1 Brukerhåndbok NOR DIGITAL SATELLITTMOTTAKER 03-H670N_VIA_NOR.indd ii-iii 오전 9:05:02

2 SIKKERHETSINSTRUKSJONER Denne mottakeren er produsert i henhold til internasjonale sikkerhetsstandarder. Vennligst les følgende anbefalte sikkerhetsinstuksjoner nøye. TRØMFORSYNING AC 230V~, 50Hz OVERBELASTNING: Ikke overbelast kontakter, skjøteledninger eller adapter, da dette kan resultere i brann eller støt. VESKER: Hold vesker unna mottakeren. Det må ikke søles veske på, og ingen objekter med vesker, som f.eks. vaser, må plasseres på mottakeren. RENGJØRING: Før rengjøring, må du koble mottakeren fra strømnettet. Bruk en klut lett fuktet med vann (uten rengjøringsmidler) for renhold av mottakerens deksel. VENTILASJON: Ikke blokker mottakerens ventilasjonsåpninger. Kontroller at luftgjennomstrømningen ivaretas rundt mottakeren. Ikke oppbevar mottakeren på steder der den er utsatt for direkte sollys, eller i nærheten av varmekilder, som f.eks. en radiator. Ikke sett annet elektronisk utstyr på mottakeren. Plasser ottakeren minst 30 mm fra veggen. BRUKSTEMPERATUR: Mottakeren må ikke benyttes i rom med temperaturer over 35 ºC. For å sikre korrekt bruk av mottakeren i mange år, anbefales det at du bruker den i en mgivelses- temperatur som ikke overstiger 25 ºC. TILLEGGSUTSTYR: Ikke bruk tilleggsutstyr som ikke er anbefalt av produsenten, da dette kan føre til skade på utstyret. TILKOBLING MOT TV-APPARAT OG KABEL-TV-SIGNAL: ADVARSEL! SIKKERHETSINSTRUKSJONER 1. Følg disse instruksjonene slik at du ikke skader strømledningen eller kontakten. Ikke modifiser støpsel eller ledningen, eller bruk makt på disse. Ikke bøy eller vri ledningen for mye. Husk at du alltid må trekke ut støpselet, ikke ledningen. Hold varmekilder unna ledningen, slik at du unngår at dekselet smelter. 2. Hvis du ikke følger en av disse, kan det føre til støt. Ikke åpne mottakerens deksel. Ikke sett inn metaller eller antennbare objekter i produktet. Ikke ta på støpselet med våte hender. Trekk ut støpselet fra stikkontakten i tordenvær. Ikke dekk til mottakerens ventilasjonsåpninger med f.eks. aviser, stoff eller annet. Ikke sett mottakeren på husholdningsutstyr som avgir varme. 3. Ikke bruk mottakeren når det ikke fungerer som det skal. Hvis du fortsetter å bruke mottakeren med feil, kan det føre til alvorlige skader på mottakeren. Ta kontakt med din lokale forhandler når det er noe galt med mottakeren. Alle signalledninger må kobles til før du kobler mottakeren til strømnettet. Slå alltid av mottakeren, Tv-apparatet og andre komponenter før du kobler til eller fra kabler. HVIS DU IKKE GJØR DETTE, KAN DET SKADE ANTENNEN. 4. For å koble mottakeren fra strømnettet må støpselet trekkes ut fra stikkontakten, og må derfor være lett tilgjengelig. VEDLIKEHOLD: LYNNEDSLAG: JORDING: Ikke utfør reparasjoner på mottakeren på egen hånd. Et hvert forsøk på dette vil gjøre garantien ugyldig. Overlat alt teknisk vedlikehold til kvalifiserte reparatører. Hvis mottakeren skal benyttes i et område som er sterk utsatt for lynnedslag, må det benyttes beskyttelsesutstyr på strømnettet. De individuelle instruksjonene fra produsenten med tanke på sikring av annet utstyr som TV-apparat, stereoanlegg e.l. som er tilkoblet mottakeren må også følges under tordenvær. Jordingen av LNB-kabelen må være tilkoblet parabolantennens jordingssystem. Jordingssystemet må være i henhold til lokale lover og regler. Korrekt avhending av dette produkt (Avfall elektrisk og elektronisk utstyr) Denne merkingen som vises på produktet eller dens dokumentasjon, indikerer at den ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall ved slutten av sin levetid. For å hindre mulig skade på miljøet eller menneskelig helse fra ukontrollert avfallsavhending, vennligst atskill dette fra andre typer avfall og resirkuler det ansvarlig for å fremme bærekraftig gjenbruk av materielle ressurser. Husholdningsbrukere bør kontakte enten forhandleren de kjøpte produktet av, eller lokale myndigheter, for detaljer om hvor og hvordan de kan frakte denne artikkelen for miljømessig trygg resirkulering. Forretningsbrukere bør kontakte sin leverandør og undersøke vilkårene i kjøpekontrakten. Dette produktet skal ikke blandes med annet kommersielt avfall som skal kastes. 2 D I G I T A L S A T E L L I T T M O T T A K E R 3 03-H670N_VIA_NOR.indd 오전 9:05:23

3 INNHOLD GENERELLE FUNKSJONER DSB-H670N SIKKERHETSINSTRUKSJONER GENERELLE FUNKSJONER Velkommen Oppdateringer for mottakeren BESKRIVELSE Frontpanel Bakpanelet Fjernkontrollen TILKOBLING AV MOTTAKEREN FØRSTEGANGSINSTALLASJON BASISFUNKSJONER MENY TV Oversikt over alle kanalene Channel Type Program Type Ticket Radio Planner Innstillinger Foreldrekontroll Kanallås Kontrollinnstillinger Endre PIN-koden Brukervalg Språk Informasjonsliste og meldinger Skjermsparer Oppsett Standardtransponder Antennekonfigurasjon SCART HDMI Skjerm-innstillinger Lyd Modem Fabrikkinnstillinger Mottakerinformasjon Signaltest PROGRAMMERE FJERNKONTROLLEN FOR BRUK MOT TV-APPARATET. 30 FEILSØKING TEKNISKE SPESIFIKASJONER BRUKSOMRÅDER MOTTAK AV DIGITALE HD/SDTV-SENDINGER AVANSERT ELEKTRONISK PROGRAMVEILEDNING FLERSPRÅKLIG STØTTE FOR OSD VBI TEKSTTV-STØTTET FULLFUNKSJONELL INFRARØD FJERNKONTROLL SCART-UTGANG LAVT STRØMFORBRUK AUTOMATISK OPPDATERT EPG SLØYFE FOR RGB-SIGNAL 2. TUNER 3. VIDEO 4. LYD 950~2150 MHz TUNER 1~45 MS/s SYMBOLRATE DiSEqC 1.0 (2 POSISJONER) 13V, 18V, 22 KHz DVB-S, DVB-S2-kompatibel MPEG-2 Video MPEG-4 Video (H.264) STØTTER BILDEFORHOLD 4:3(NORMAL) OG 16:9 (BREDFORMAT)] MPEG-1 AUDIO LAG I & II MONO, DUAL, STEREO OG FELLES STEREO AUDIO MODUS 32, 44.1 OG 48 khz SAMPLINGSFREKVENSER VOLUMKONTROLL OG SPERREFUNKSJON PÅ TV-APPARATET (Se side 30) SPDIF DIGITALE LYDSIGNALER UT DOLBY DIGITAL NOR 4 D I G I T A L S A T E L L I T T M O T T A K E R 5 03-H670N_VIA_NOR.indd 오전 9:05:23

4 DSB-H670N DSB-H670N Velkommen Vedlagt utstyr Takk for at du valgte en HD Zapper-mottaker fra Viasat til å se på kanalene i Viasat-pakken. Følg instruksjonene i denne brukerhåndboken hvis du vil nyte godt av de mange fordelene med digitale satellitt-signaler til Tv-apparatet. Mottakeren er kompatibel med den internasjonale Digital Video Broadcasting-standarden (DVB). Når mottakeren er koblet til tar det ca. 1 minutt før mottakeren kan benyttes. Pakken skal inneholde følgende deler: Viasat HD Zapper-mottaker (se bilde nedenfor og på side 8-9) Fjernkontroll og batterier (se bilde nedenfor og på side 10-12) Brukerhåndbok og oppstartguiden (se bilde nedenfor). SCART-kabel (se bilde nedenfor) HDMI-kabel (se bilde nedenfor) Nettverkskabel (se bilde nedenfor) Telefonledning - RJ11 til RJ11 (se bilde nedenfor) Telefonadapter (RJ11) egnet for din installasjon (se bilde nedenfor, og på side 15). Oppdateringer for mottakeren Fra tid til annen kan det hende at mottakeren blir oppdatert. Disse oppdateringene vil gi forbedret funksjonalitet: nye skjermbilder og menyer kan bli tilgjengelig. Selv om eventuelle nye skjermbilder og menyer kan ha et annet utseende enn de som er beskrevet i denne brukerhåndboken, skal du kunne bruke de samme teknikkene (f.eks. utheving og bekreftelse). Oppdateringene vil normalt skje midt på natten. Mottakeren vil være klar til å ta imot disse oppdateringene. 03-H670N_VIA_NOR.indd 6-7 D I G I T A L S A T E L L I T T M Fjernkontroll Batterier av typen AA SCART-kabel HDMI-kabel Nettverkskabel for framtidig bruk O T T A K E R Brukerhåndbok Telefonledning NOR NOR-6 Viasat HD Zappermottaker Oppstartguide Telefonadapter (RJ11) NOR 오전 9:05:24

5 Frontpanel STANDBY BESKRIVELSE 1. Brukes til å slå mottakeren av (hvilemodus) og på. 2. STANDBY Diode som lyser blått når mottakeren er i hvilemodus og som er slukket når mottakeren er slått på. 3. CH+/CH- Brukes til å endre kanal. 4. INFO Viser informasjonssøylen. 5. Infrarød sensor Mottar de infrarøde signalene fra fjernkontrollen. 6. Kortleser Her skal du sette inn parabolkortet. 6 Bakpanelet BESKRIVELSE DISH INPUT Her skal du sette inn antenneledningen fra parabolantennen. 2. USB USB 2.0 for framtidige utvidelser av tjenester og tilleggsutstyr. 3. ETHERNET Internett-tilkobling. (For framtidig bruk). 4. HDMI OUT Bruk HDMI-kabelen til å koble sammen denne mottakeren, og Tv-apparatet, slik at du får best kvalitet på bildet. 5. TV SCART Denne er for tilkobling av Tv-apparatet. 6. AUX SCART Her kan du koble til en videospiller eller annet SCART-basert utstyr. 7. PHONE Her kan du koble til telefonlinjen din, eller et modem. Produsert på lisens fra Dolby Laboratories. Dolby og dobbel D-symbolet er varemerker for Dolby Laboratories. 8. DIGITAL AUDIO OUT OPTICAL Optisk lydutgang for tilkobling av et eksternt stereoanlegg. 8 D I G I T A L S A T E L L I T T M O T T A K E R 9 03-H670N_VIA_NOR.indd 오전 9:06:59

6 Fjernkontrollen BESKRIVELSE BESKRIVELSE 1. VIASAT Tar deg til kanalen du så på sist. 2. TV Aktivering av Tv-apparatet. 3. VOD Brukes til å aktivere Video on Demand-menyen (VOD). 4. EPG Viser den skjermbaserte elektroniske programguiden (EPG). 5. Viser informasjonsfanen. 6. VOL+/VOL- Brukes til å heve eller senke volumet. 7. BACK Går til forrige kanal når du er i fullskjermsvisning av video, eller forrige skjerm i EPG:n 8. SETUP Starter systemoppsettet. 9. Fargetaster (RØD, GRØNN, GUL, BLÅ) Brukes til å velge spesialfunksjoner på mottakeren Nummertaster Brukes til å taste inn tallverdier. 11. (STRØM) Setter mottakeren i hvilemodus (ingen signal til Tv-apparatet). 12. TICKET Viser Ticket-menyen. 13. PLANNER Starter planleggeren. 14. EXIT Avslutter skjermmenyene, og går tilbake til programmet du så på. 15. CH+/CH- Brukes til å endre kanal. 16. Piler ( ) Flytt uthevingen for å velge alternativene på menyene. OK Angi og bekreft data som skal sendes til mottakeren fra menysystemet. 17. MUTE ( ) Veksler mellom dempet og vanlig lyd. 18. OPTIONS Starter banneret for språk og undertekster. Merk: For informasjon om hvordan du programmerer fjernkontrollen for å styre TV-apparatet, se sidene Merk: Når du setter inn batteriene, må du sørge for korrekt polaritet (+/-). Ikke bruk gamle batterier sammen med nye. Bytt alltid ut gamle batteriene med to av samme type. Ta ut batteriene fra fjernkontrollen når du ikke skal bruke den på en stund. 10 D I G I T A L S A T E L L I T T M O T T A K E R H670N_VIA_NOR.indd 오전 9:07:01

7 BESKRIVELSE TILKOBLING AV MOTTAKEREN DSB-H670N Sett inn batteriene i fjernkontrollen Før du kan bruke fjernkontrollen, må du sette inn de to vedlagte AA-batteriene på følgende måte: 1. Trykk inn haken i bunnen av dekslet over batteriene, og løft deretter av dekslet. 2. Sett inn de to batteriene som vist, og husk at du må ta hensyn til + og -, slik at batteriene blir satt inn med korrekt polaritet. 3. Sett på plass dekslet ved å føre hakene øverst på dekslet ned i sporene, og trykk deretter dekslet på plass. Koble til antennen Etter at du har montert parabolantennen, må du koble koakskabelen fra LNB-hodet til kontakten DISH INPUT på baksiden av denne mottakeren. Alle kabelkontakter bør strammes for hånd; bruk aldri skiftnøkkel til dette. Ikke la utladede batterier sitte i fjernkontrollen. Bytt begge batteriene samtidig. Ikke kast batteriene sammen med vanlig husholdningsavfall. Brukte batterier må gjenvinnes. Plassering av mottakeren Sørg for at Tv-apparatet, videospilleren og denne mottakeren plasseres på egnet sted. I nærheten av en lett tilgjengelig kontakt. Innenfor rekkevidden til antennekabelen Innenfor 10 meter fra en telefonkontakt (hvis ikke, trenger du en skjøteledning) Tilkobling med standard oppløsning (SCART) 1. Bruk en SCART-kabel mellom TV SCARTkontakten på baksiden av denne mottakeren, og SCART-kontakten på Tv-apparatet NOR 2. Hvis du ønsker å koble mottakeren til et Tv-apparat og en videospiller samtidig, må du bruke en ekstra SCART-kabel. Sett inn denne SCART-kabelen mellom videospilleren og SCART-kontakten merket med AUX på mottakeren. Merk: Hvis du får redusert bildekvalitet når du ser på kopibeskyttede Pay Per View (PPV) -programmer, må du koble mottakeren direkte til Tv-apparatet. Den må ikke kobles til via en videospiller. 12 D I G I T A L S A T E L L I T T M O T T A K E R H670N_VIA_NOR.indd 오전 9:07:05

8 TILKOBLING AV MOTTAKEREN Tilkobling med høy oppløsning (HDMI) Koble en HDMI-kabel mellom HDMI OUTkontakten på mottakeren og HDMI IN-kontakten på HDMI-mottakeren (TV, monitor). Merk: - Vil ikke fungere hvis du bruker en kabel som ikke er av standard type, eller hvis kabelen er for lang, slik at det påvirker funksjonen. - Skjermbildet vil ikke vises hvis du kobler HDMI-kabelen til et TV-apparat som ikke støtter HDCP. - Om du kun benytter en HDMI kabel for å koble din mottaker til din HDTV, vil du ikke kunne benytte text-tv Koble til et eksternt lydsystem Koble til en telefonlinje TILKOBLING AV MOTTAKEREN Sett en av kontaktene på den vedlagte telefonledningen inn i telefonkontakten (merket PHONE) på baksiden av denne mottakeren. Velg korrekt adapter. Hvis du er usikker på hvilke adaptere du skal bruke, må du sammenligne de forskjellige med kontakten. Sett den ledige enden av telefonkabelen inn i RJ11-kontakten på adapteret. Ta ut den eksisterende telefonledningen fra kontakten. Sett den eksisterende telefonledningen inn i korrekt kontakt på adapteret. Sett adapteret inn i telefonkontakten. Merk: Hvis telefonkontakten du har er av typen RJ11 (vist til høyre), kan det hende at du trenger en splitter (ikke vedlagt), slik at du kan sette inn både denne mottakeren og telefonen. Det er mange forskjellige lydsystemer tilgjengelig på markedet i dag. En forenklet illustrasjon av lydsystemet vises til høyre. Hvis du vil ha mer informasjon, må du se i lydsystemets brukerhåndbok. Sett inn parabolkortet Sett parabolkortet inn med Viasat-logoen opp, og med gullbrikken ned og inn. Ta vare på parabolkortet Ikke ta ut eller sett inn parabolkortet unødig. Ikke bøy parabolkortet. Ikke bruk rengjøringsmidler på parabolkortet Hvis du vil bruke en optisk digital lydinngang, må du koble stereoanlegget til kontakten merket med DIGITAL AUDIO (OPTICAL) på enheten. Audio Rear Panel Merk: Hvis du allerede er Viasat-kunde, må du ta ut parabolkortet fra den gamle mottakeren, og sette det inn i den nye. Hvis du er en ny kunde og parabolkortet ikke er inkludert i pakken, vil det bli sendt i en egen forsendelse i løpet av en uke. Tilkobling til strømnettet Etter at du har koblet til alle ledninger, kan du koble mottakeren til strømnettet. Merk: Du må IKKE koble til strømmen før du har koblet til alle ledningene. 14 D I G I T A L S A T E L L I T T M O T T A K E R H670N_VIA_NOR.indd 오전 9:07:07

9 FØRSTEGANGSINSTALLASJON Før du kan se på et program, må du gå igjennom førstegangsinstallasjonen. Sørg for at Tv-apparatet er slått på. 1. Land Trykk / for å velge ønsket land. Trykk OK for å bekrefte valget og gå til neste skjerm. Merk: Dette valget bestemmer standard menyspråk. De neste skjermbildene vil ha standardinnstillingene. Normalt trenger du ikke endre noen av standardinnstillingene. Trykk OK hvis du vil bruke mottakerens standardinnstillinger, eller trykk BACK for å gå tilbake til forrige skjermbilde. Hvis du ønsker å endre enkelte av innstillingene på et skjermbilde, kan dette gjøres under denne installasjonen, eller på et senere tidspunkt. Se side Hvis Førstegangsinstallasjon er vellykket, vil TV-kanalen i posisjon 3 vises på TV-skjermen. Hvis du ikke får noe signal, må du kontrollere installasjonen. Se også Feilsøking på side Standardtransponder FØRSTEGANGSINSTALLASJON Frekvens: Trykk nummertastene (0-9) for å angi frekvensen. Polarisasjon: Trykk / for å velge Vertikal eller Horisontal Symbolhastighet: Trykk nummertastene (0-9) for å angi symbolhastigheten Feilkorreksjon: Trykk / for å feilkorrigere (1/2, 2/3, 3/4, 5/6 eller 7/8) Trykk OK for å bekrefte valget og gå til neste skjerm. Trykk BACK for å gå tilbake til forrige skjerm. 4 Testing av signal Etter signaloppsettet vil det dukke opp en signaltest som viser status på standardtransponder. Hvis feltet Mottaker låst på signal viser Ja, betyr det at mottakeren har låst signalet fra satellitten. Hvis det viser Nei, og verdiene for Signalstyrke og Signalkvalitet er på 0 %, må du kontrollere antennens innstilling og eventuelt justere denne. Trykk OK for å bekrefte valget og gå til neste skjermbilde. Den låste kanalen vises. Trykk BACK for å gå tilbake til forrige skjermbilde. 5. HD TV-oppsett 2. Antennekonfigurasjon Trykk / for å veksle mellom de forskjellige oppsettsalternativene. Trykk / for å velge "LNB-type" og "Antall LNB". Trykk OK for å bekrefte valget og gå til neste skjerm. Trykk BACK for å gå tilbake til forrige skjerm. Hvis din enhet er tilkoblet et Tv-apparatet med en HDMIkabel, vil du se et skjermbilde hvor du kan velge oppløsning. Den optimale oppløsningen for kombinasjonen mellom TV-apparat og mottakeren vil være uthevet som standard. Hvis du vil velge en annen oppløsning, må du flytte markøren med /, og deretter trykke OK for å velge. Merk: Hvis det allerede er tilkoblet en mottaker på samme SATCR LNB, må de(n) installerte mottakeren(e) kobles fra veggkontakten. Når den nye mottakeren er montert, kan de andre mottakerene startes opp igjen. 16 D I G I T A L S A T E L L I T T M O T T A K E R H670N_VIA_NOR.indd 오전 9:07:12

10 BASISFUNKSJONER 1. Slå av og på Trykk hvis du vil sette mottakeren i hvilemodus. Merk: Hvis du vil spare strøm, penger og redusere utslippene av drivhusgasser, bør du sette mottakeren i hvilemodus når den ikke er i bruk. 2. Velg kanaler Velg kanalen du vil se på ved å trykke CH+/CH- for å bevege deg opp eller ned i listen. 3. Volumkontroll (kun TV) For å justere volumnivået : Trykk VOL+/VOL- for å justere lydstyrken. Trykk (DEMP) for å koble ut lyden. Trykk (DEMP) eller VOL+/VOL- en gang til for å avbryte dempefunksjonen. Se side 30 for mer informasjon om hvordan du programmerer fjernkontrollen for bruk mot Tv-apparatet. 4. Kanalinformasjon Bruk til å vise detaljert informasjon om kanalen du ser på. Informasjonen som vises inkluderer: - Kanalnummer og navn - Programnavn og en kort/lang beskrivelse - Start- og sluttid - Klokkeslettet Du kan se informasjonen til den aktive kanalen ved å trykke mens du ser på en direktesending. 6. EPG - Elektronisk programguide BASISFUNKSJONER Den elektroniske programguiden gir deg en liste over kanalene. Se side 20 for mer informasjon om EPG-funksjonene. 7. Kanalliste for Ticket Trykk TICKET for å vise kanallisten for Ticket. Se side 21 for bestillingsinformasjon. 8. Planleggingsliste Trykk PLANNER for å vise planlagte påminnelser av programmer. Se side 18 og 20 for informasjon om hvordan du kan bestille påminnelse av program. Du kan finne mer informasjon om planleggeren på side Surferen Surferen er en skjermbasert guide som hjelper deg å få mest mulig ut av Tv-apparatet. Du kan bruke surferen til å skifte kanal, se hva som vises på de andre kanalene, nå og senere, samt markere påminnelse for et program. Trykk OK for en oversikt over programmet på den valgte kanalen. Trykk / for informasjon om hva som skjer på de andre kanalene nå. Trykk OK for å gå til det valgte programmet. Trykk / for å vise informasjon om kommende programmer. Trykk BACK hvis du vil fjerne informasjonen. Hvis du trykker OK når du har et kommende program markert, vil du sette en påminnelse. Se mer informasjon om dette på side 20 og Radioliste Denne funksjonen vil vise en liste over radiokanalene. Se side 22 for en oversikt over radiofunksjonene. 18 D I G I T A L S A T E L L I T T M O T T A K E R H670N_VIA_NOR.indd 오전 9:07:16

11 MENY Etter den første installasjonen. Trykk EPG for å hente fram hovedmenyen. Hovedmenyens undermenyer vises: TV, Ticket, Radio, Planner og Innstillinger. Bruk / til å velge funksjonene du ønsker, og trykk deretter OK. 1. TV Denne funksjonen består av 3 menyer: All Channel Guide, Channel Type og Program Type. Når du ser på en oversikt over TV-programmene, vises starttidene, samt dagen i toppen av listen. Kanalen som for øyeblikket er valgt vises i forhåndsvisningsvinduet nederst til venstre. Hvis du vil se hvilke programmer som går til de forskjellige tidene, må du trykke /. Trykk / hvis du vil bla deg igjennom kanallisten Du kan bruke CH+/CH- på fjernkontrollen til å flytte hele sider i EPG-matrisen. Bruk BLÅ (+24 timer) eller GUL (-24 timer) på fjernkontrollen for å gå frem og tilbake 24-timer på listen. Trykk EXIT hvis du vil gå tilbake til å se på TV. Hvis du vil bestille en påminnelse, kan du utheve et kommende program, trykke OK, og deretter trykke EXIT for å gå tilbake. 1.2 Kanal Type Denne funksjonen vil vise en kanalliste hvor kanalene er grupperte, f.eks. etter underholdning, filmer, musikk, nyheter og sport. 1.3 Program Type Denne funksjonen vil vise en oversikt over programmene gruppert etter type. Dette kan være filmer, nyheter, show, sport, barn og unge, musikk og dans, og kunst og kultur. Du kan velge en av programtypene. 2. Ticket Denne funksjonen vil vise en liste over ticket-kanalene. Du kan også bruke TICKET på fjernkontrollen for å få tilgang til denne menyen direkte. Når du bestiller må du angi Ticket-programmet du vil se på. For øyeblikket får du tilgang til Ticket-kanalen fra kl samme dag som du bestiller programmet, til kl neste dag. Bruk / til å velge kanal. Bruk / til å velge en film. Trykk OK for å bestille Hvis du trykker OK på et program som er i gang, vil dette programmet bli vist i forhåndsvisningsvinduet. Hvis du trykker OK en gang til, vil EPG avsluttes, og du vil se programmet du nettopp valgte. Merk: Mottakeren må være tilkoblet telefonlinjen for å bestille med fjernkontrollen. Se side 15. Du kan også ringe for å bestille. 1.1 Oversikt over alle kanalene Denne funksjonen vil vise en kanaloversikt uten at kanalene er gruppert. 20 D I G I T A L S A T E L L I T T M O T T A K E R H670N_VIA_NOR.indd 오전 9:07:20

12 3. Radio Denne funksjonen vil vise en liste over radiokanaler. Velg radiokanalen du vil lytte på, og trykk deretter OK. 4. Planner Denne funksjonen vil vise en liste over planlagte påminnelser av programmer. Du kan også bruke PLANNER på fjernkontrollen for å få tilgang til denne menyen direkte. Bruk / til å velge et program. Hvis du vil se informasjonen til et program, må du markere programmet, og deretter trykke eller OK. Du kan trykke OK en gang til hvis du vil fjerne påminnelsen, eller så kan du trykke BACK eller EXIT. Hvis du vil slette et markert program, kan du trykke RØD. Kort tid før programmet du har satt en påminnelse på starter, vil planleggeren vise en melding på skjermen som minner deg på programmet. Hvis du vil akseptere påminnelsen kan du trykke BLÅ. Mottakeren vil skifte kanal automatisk når programmet starter. Hvis du ikke vil se programmet likevel, kan du trykke RØD. 5. Innstillinger Denne funksjonen består av 5 menyer: Foreldre-kontroll, Brukervalg, Oppsett, Mottakerinformasjon og Signaltest. Merk: Du kan også gå inn på denne menyen ved å trykke SETUP på fjernkontrollen. 5.1 Foreldrekontroll Denne funksjonen benyttes til å angi visningsbegrensninger, slik at du forhindrer uautorisert tilgang til mottakeren uten at korrekt PIN-kode (Personlig IdentifikasjonsNummer) angis. Dette er en 4-sifret kode. (PIN-koden er fra fabrikken satt til: 0000) Det finnes 3 undermenyer: Kanallås, Kontrollinnstilling og Endre PIN-kode Kanallås Denne funksjonen brukes til å blokkere uønskede kanaler. Trykk / eller / for å velge kanalen du vil blokkere. Trykk OK for å blokkere kanalen GUL: Sorter kanalene. Merk: Hvis du ikke foretar deg noe, vil mottakeren automatisk veksle til det planlagte programmet. Du kan endre innstillingene slik at du styrer når du blir påminnet (se Informasjonsliste og meldinger på side 25) Kontrollinnstillinger På denne skjermen kan du angi forskjellige innstillinger til å begrense tilgang til TV program. 22 D I G I T A L S A T E L L I T T M O T T A K E R H670N_VIA_NOR.indd 오전 9:07:22

13 Foreldre-kontroll Du kan blokkere et spesielt program ved å angi en aldersgrense. Hvis den gjeldende rangeringen for et program er høyere eller tilsvarer innstillingen du har valgt, vil kanalen bli blokkert, og du vil trenge en PIN-kode for å kunne se programmet. Alternativene som er tilgjengelig er A (ingen rangering), 7, 11, 15 eller 18. Hvis du f.eks. velger 15, vil alle programmer med en aldersrangering på 15 eller høyere bli blokkert. Foreldre-kontrollen fungerer bare på sendinger der senderen gir informasjon om aldersgrenser. Trykk / for å velge aldersgrensen du vil begrense etter (A, 7, 11, 15 eller 18). Hvis du prøver å se på den blokkerte kanalen (kanalblokkering eller aldersgrense), vil du se følgende melding. This channel is blocked (kanalnummer). Tast inn PIN-koden. 1. Bruk nummertastene (0-9) til å taste inn korrekt PIN-kode, og trykk deretter OK. 2. Hvis du taster feil, kan du trykke for å slette nummeret.hvis PIN-koden er korrekt, vil programmet du vil se bli vist. Hvis PIN-koden ikke er korrekt, vil du bli bedt om å prøve igjen, eller velge en annen kanal som ikke er blokkert. Merk: Når du opphever blokkeringen på en kanal ved hjelp av denne metoden, vil denne, samt alle andre blokkert kanaler bli tilgjengelige igjen når mottakeren blir satt på disse kanalene. Kanalene blir automatisk blokkert igjen etter 2 minutter når du ser på en ikke-blokkert kanal, når du setter mottakeren i hvilemodus eller slår den av. 5.2 Brukervalg Denne menyen består av "Språk", "Informasjonsliste og meldinger" og "Skjermsparer" Språk Alternativet Språk gjør det mulig for brukeren å velge ønsket språk for EPG, Lydsignal og Undertekster. Fem menyspråk er tilgjengelige. Språkene er Engelsk, dansk, finsk, norsk og svensk. Trykk / for å veksle mellom de forskjellige oppsettsalternativene. Juster språkinnstillingene med /. PPV PIN Du kan velge om du trenger å angi PIN-koden, eller ikke ved kjøp av pay-per-day-sendinger. Bruk / til å vise "Aktiv" eller "Ikke Aktiv" på skjermen. Betalingsgrenser Ved å angi en betalingsgrense, kan du begrense maksimalt beløp som du er villig til å betale for en enkelt pay-per-day-sending. Trykk nummertastene (0-9) for å angi en ny grense. Hvis du gjør en feil, kan du trykke / for å utheve nummeret du vil endre, og deretter taste inn et nytt nummer Informasjonsliste og meldinger Velg denne menyen for å få frem innstillingene for informasjonslisten og meldingene. Trykk / for å veksle mellom de forskjellige oppsettsalternativene. Juster innstillingene med /. Visningstid programinfo: Hvor lenge programinformasjonen skal vises på skjermen. Gå til kanal ved påminnelse: om mottakeren skal skifte til den valgte kanalen når en påminnelse vises. Påminnelse: hvor lang tid før et program du har satt en påminnelse på, skal selve påminnelsen vises Endre PIN-koden Du kan endre den 4-siffers PIN-koden. Trykk nummertastene (0-9) for å angi den nye PIN-koden. Bekreft den nye PIN-koden. Merk: Hvis du glemmer PIN-koden din, kan den bare tilbakestilles ved å ta kontakt med Viasat kundeservice. 24 D I G I T A L S A T E L L I T T M O T T A K E R H670N_VIA_NOR.indd 오전 9:07:25

14 5.2.3 Skjermsparer Oppsettet av skjermspareren lar deg velge hvilket bilde du vil bruke som skjermsparer på TV-skjermen. Velg typen, og hvor lang tid mottakeren skal vente før den aktiverer skjermspareren. Skjermspareren vil stoppe når du trykker en knapp eller tast på mottakeren eller fjernkontroll. Velg denne menyen for innstillingene til skjermspareren. Trykk /, eller / for å veksle mellom de forskjellige oppsettsalternativene. GUL: Forhåndsvise. 5.3 Oppsett Denne funksjonen kan ikke justeres uten PIN-koden. (PIN-koden er fra fabrikken satt til: 0000) Angi PIN-koden. Det vil vises 8 undermenyer: Standardtransponder, Antennekonfigurasjon, Scart, HDMI, Skjerm-innstillinger, Lyd, Modem og Tilbakestill alt Antennekonfigurasjon Denne funksjonen setter opp LNB-hodet manuelt. Denne funksjonen setter opp LNB-hodet manuelt. Standardverdiene er allerede tastet inn på dette skjermbildet. Normalt trenger du ikke endre disse. Hvis du endrer satellittoppsettet, kan det hende at du må endre disse verdiene. Trykk / for å veksle mellom de forskjellige oppsettsalternativene. Trykk / for å velge "LNB-type" og "Antall LNB". Angi frekvensene i det lave og høye båndet ved hjelp av nummertastene (0-9). Merk: HHvis det allerede er en mottaker tilkoblet sammen SATCR LNB, må installerte mottakere kobles fra veggkontakten. Når den nye mottakeren er montert, kan de andre mottakerene startes opp igjen SCART Denne funksjonen setter opp SCART-utgangen på enheten. Trykk / for å veksle mellom de forskjellige oppsettsalternativene. Trykk / for å veksle mellom de forskjellige SCART-typene. SCART-typer TV: "RGB", "Kompositt" og "S-VIDEO". SCART-typer video: "Kompositt" Standardtransponder Standardverdiene er allerede tastet inn på dette skjermbildet. Normalt trenger du ikke endre disse. Hvis du endrer satellittoppsettet, kan det hende at du må endre disse verdiene. Trykk / for å veksle mellom de forskjellige oppsettsalternativene. Angi frekvensen og symbolhastigheten ved hjelp av nummertastene (0-9). Bruk / til å velge polarisasjon og feilkorreksjon. Merk: "VCR SCART" støtter ikke RGB HDMI Denne funksjonen lar deg velge en oppløsning på HDMI-porten. Trykk / for å velge 720p eller 1080i. 26 D I G I T A L S A T E L L I T T M O T T A K E R H670N_VIA_NOR.indd 오전 9:07:27

15 5.3.5 Skjerm-innstillinger Denne funksjonen setter opp utgangssignalet for TV-apparatet. Bruk / til å velge innstillingene. Bruk / til å velge. Bildeforhold: 4:3 er for "vanlige" TV-apparater, mens 16:9 er beregnet for bredformat TV-apparater. Konvertering: Avhengig av hvilket TV-format du har, kan du velge hvordan bilder i 4:3 eller 16:9 skal vises på skjermen. Hvis du valgte 4:3 ovenfor: Letter Box - Hele bildet er synlig, med svarte horisontale striper over og under. Pan Scan - kun den midtre delen av bildet vises på skjermen. Hvis du valgte 16:9 ovenfor: Pillar Box - Hele bildet er synlig, med svarte vertikale striper på høyre og venstre side av bildet. Stretch - Bildet strekkes horisontalt slik at det dekker hele skjermen Modem På denne skjermen kan du velge hvordan mottakeren kobler seg opp til Viasat via telefonlinjen. Disse innstillingene gjøres automatisk når du velger land under installeringsprosessen. Normalt trenger du ikke endre disse. Hvis det er nødvendig må du bruke nummertastene (0-9) til å angi et Prefiks for ekstern linje Fabrikkinnstillinger Velg denne funksjonen hvis du vil tilbakestille mottakeren til innstillingene den hadde fra fabrikken. Alle innstillinger, inkludert PIN-koder vil bli endret til fabrikkinnstillingene. Bruk / til å velge "Ja" eller "Nei". Trykk OK for å bekrefte valget. Start mottakeren igjen manuelt. Hvis du vil starte mottakeren på nytt, må du koble den fra strømnettet Lyd Alternativet "Lyd" gir deg muligheten til å velge ønskede lydinnstillinger. Trykk / for å veksle mellom de forskjellige oppsettsalternativene. Velg lydinnstillingene med /. SPDIF-utgang (Dolby Digital eller PCM): Denne innstillingen styrer det digitale lydsignalet som sendes ut på kontakten som er merket med DIGITAL AUDIO OUT OPTICAL. Velg Dolby Digital hvis utstyret du skal koble til har mulighet for digital Dolby-dekoding. Innstillingen PCM er beregnet på digital stereolyd. Lydforsinkelse: Hvis du har en HDTV, og et separat lydsystem koblet til OPTICAL AUDIO OUT-porten på mottakeren, kan det hende at du må justere lydforsinkelsen. Dette er på grunn avat det kan ta litt lengre tid for HDTV-apparat å vise bildet,enn for stereoanlegget til å behandle lydsignalet. For å korrigere dette må det legges inn en forsinkelse på lydsignalet, slik at det blir synkronisert med bildet. 5.4 Mottakerinformasjon Denne funksjonen vil vise produktinformasjonen. Du må se på denne skjermen hvis du blir bedt om det av kundeservice, eller lignende. 5.5 Signaltest Du kan se nivået til signalene som mottas av mottakeren. Hvis kanalsignalet er låst, vil statusen på menyen Mottaker låst på signal bli endret til Ja. 28 D I G I T A L S A T E L L I T T M O T T A K E R H670N_VIA_NOR.indd 오전 9:07:30

16 PROGRAMMERE FJERNKONTROLLEN FOR BRUK MOT TV-APPARATET. Du kan programmere fjernkontrollen slik at den kan betjene grunnfunksjonene på Tv-apparatet. Dette gir deg muligheten til å styre Tv-apparatet, og mottakeren med bare en fjernkontroll. 1. Kodesøk For å kunne programmere fjernkontrollen slik at den fungerer sammen med det Tv-apparatet du har, må du først bruke den til å finne den firesifrede koden som stemmer med merket på TV-apparatet ditt. I løpet av dette kodesøket vil du gå igjennom alle tilgjengelige koder i fjernkontrollens bibliotek. Søke etter TV-apparatets kode: 1. Sørg for at TV-apparatet er slått på. 2. Trykk ned TV-knappen på fjernkontrollen og slipp den igjen. 3. Trykk ned og hold SETUP helt til den røde lysdioden under TV blinker to ganger. 4. Bruk nummertastene (0-9) til å taste inn 991. Den røde lysdioden under TV blinker to ganger. 5. Pek fjernkontrollen mot Tv-apparatet og trykk.. 6. Pek fjernkontrollen mot Tv-apparatet og trykk deretter på CH+ gjentatte ganger, helt til TV-apparatet slår seg av (hver gang du trykker CH+ sender fjernkontrollen signal om at Tv-apparatet skal slå seg av ved hjelp av den neste koden som ligger i biblioteket). Det kan hende at du må trykke CH+ mange ganger (opp til 150). Kodesøket kan ta opp til 15 minutter. Hvis du hopper over en kode, kan du gå tilbake ved å trykke CH-. Husk at du må peke fjernkontrollen mot TVmottakeren hele tiden under kodesøket. 7. Når Tv-apparatet slår seg av, må du trykke SETUP for å lagre koden. Den røde lysdioden under TV blinker to ganger. 8. Så snart fjernkontrollen er satt opp mot Tv-apparatet ditt, kan du betjene det ved å trykke TV først. Trykk TV hvis du vil styre Tv-apparatet. Trykk VIASAT-knappen hvis du vil styre mottake ren igjen. 2. Kodeutblinking Når du har funnet korrekt kode, kan du bruke fjernkontrollen til å utføre en kodeutblinking, slik at du kan se hva koden er. 3. Bruke kodetabellen PROGRAMMERE FJERNKONTROLLEN FOR BRUK MOT TV-APPARATET. Hvis fjernkontrollen ikke fungerer etter at du har kjørt et kodesøk, kan det hende at du likevel bruker feil kode. Gjenta søket igjen for å finne den rette koden. Hvis dette heller ikke hjelper, kan du bruke kodetabellen som du kan laste ned fra Viasats nettsider. 1. Last ned kodetabellen fra nettsidene (www.viasat.se), finn merket på Tv-apparatet ditt i tabellen, og velg den første koden på listen. 2. Kontroller at Tv-apparatet er slått på (ikke i hvilemodus), og trykk TV-knappen på fjernkontrollen. 3. Trykk ned og hold SETUP helt til den røde lysdioden under TV-knappen blinker to ganger. 4. Bruk nummertastene (0-9) til å angi koden på 4 siffer (TV-knappen vil blinke to ganger etter at du har tastet inn det 4. sifret). 5. Trykk for å se om du greier å slå av Tv-apparatet Hvis Tv-apparatet ikke svarer, må du gjenta trinn 1 til 5 sammen med hver av kodene som er listet opp for det merket du har. Hvis ingen av kodene styrer Tv-apparatet, eller hvis merket ikke er på listen, må du gjennomføre kodesøket som er beskrevet på side Slå på Tv-apparatet igjen ved å trykke på nummertastene (0-9), eller ved å bruke CH+ og kontroller at alle funksjonene fungerer som de skal. 7. Skriv ned koden på den tiltenkte plassen i batterirommet, så har du den til senere. 4. Tilbakestille fjernkontrollen Hvis du vil slette alle innstillingene du har gjort på fjernkontrollen, og tilbakestille fabrikkinnstillingene: 1. Trykk ned og hold SETUP helt til den røde lysdioden under TV blinker to ganger. 2. Bruk nummertastene (0-9) til å taste inn 981. Den røde lysdioden under TV blinker to ganger. Fabrikkinnstillingene er standardverdiene som aktiveres på fjernkontrollen. 1. Trykk ned TV-knappen på fjernkontrollen og slipp den igjen. 2. Trykk ned og hold SETUP helt til den røde lysdioden under TV blinker to ganger. 3. Bruk nummertastene (0-9) til å taste inn 990. Den røde lysdioden under TV blinker to ganger. 4. Trykk 1 og tell antallet blink. 5. Trykk 2 og tell antallet blink. 6. Trykk 3 og tell antallet blink. 7. Trykk 4 og tell antallet blink. Nå har du koden. Hvis lysdioden ikke blinker i det hele tatt under trinn 4, 5, 6 og 7, er koden Skriv ned koden på den tiltenkte plassen i batterirommet, så har du den til senere. 30 D I G I T A L S A T E L L I T T M O T T A K E R H670N_VIA_NOR.indd 오전 9:07:33

17 FEILSØKING TEKNISKE SPESIFIKASJONER DSB-H670N Du kan laste ned, og oppgradere systemets programvare. Distributøren vil gi deg mer informasjon om dette. Problem Mulig årsak Løsning på problemet Ingen lysdiode lyser frontpanelet; Ingen strømtilførsel Ikke bilde på skjermen Ingen lyd Fjernkontrollen virker ikke Dårlig bildekvalitet/ signalstyrke inn Feilmeldinger på skjermen: Ingen signal Avhending Strømkabel ikke riktig satt inn Mottaker i standby-modus; SCART-kabelen er ikke tilkoblet til video-utgangen på fjernsynet; ikke riktig kanal- eller videoutgang valgt på fjernsynet SCART- eller lydkabelen er feilkoblet; Lydstyrken = 0. Mute (demping) aktivert Feil bruk; Utladede batterier eller de er satt i feil; TV-modus er valgt For lav signalstyrke Antennekabel ikke eller dårlig tilkoblet feil justering av antenne Mottaker er ikke installert korrekt Sett inn strømkabelen riktig Sett mottakeren On (PÅ); Sjekk kobling; Kontroller kanal- og videoutgang (Tv-apparatets brukerveiledning) Sjekk kobling; Skru opp volumnivået på fjernsynet. Trykk på MUTE-tasten Pek fjernkontrollen mot mottakeren; Bytt batterier eller sett de ordentlig på plass; Trykk "Viasat" på fjernkontrollen Kontroller alle tilkoblingene Kontroller tilkoblingene; Kontroller posisjonen til antenne; Kontroller signalstyrken på menyen Førstegangsinstallasjon Skanning er slått av på installeringsmenyen Merk: Dårlig vær kan føre til dårlig signalmottak. Det kan være forskjell i kvalitet og format etter hvilket TV-merke du har. Mottakeren, emballasje, (f.eks. skumplast) og batteriene må aldri kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Sørg for å få riktig informasjon om gjeldende bestemmelser i regionen, og kast alt avfall i henhold til disse på tiltenkte avfallsdeponier. Strømforsyning Inngangsspenning: Sikringsstørrelse: Tuner Frek. område: Inngangsnivå: Tilkoblingstype: LNB strømstyring: DiSEqC: AC 230V~, 50 Hz 250 V/T1.6AH 950 ~ 2150 MHz -65 ~ -25 dbm F-type, hunn 13 V/18 V, 22 khz-tone 1.0 Støtter 2 posisjoner Demodulator Type: QPSK Demodulasjon (DVB-S, DVB-S2), 8-PSK (DVB-S2) Symbolhastighet: 1~45Ms/s Innvendig feilkorreksjon: Viterbi Convolution Kodingshastighet(DVB-S) - 1/2,2/3,3/4,5/6,7/8 Kodingshastighet (DVB-S2) -1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10 Utvendig feilkorreksjon: Reed Solomon-koding (204,188), t = 8 Video-dekoder System-dekoding: Datahastighet: Videoformater: Bildeoppløsning: Audio-dekoder System-dekoding: DigitalAudio-modus: Samplingsfrekvens: A/V-utgang Grensesnitt: SD: HD: SPDIF: Fysiske spesifikasjoner Størrelse (B x D x H): Vekt (netto): MPEG 2 MPEG4 (H.264) 1~ 15 Mb/s 4:3 (normal) & 16:9 (bredskjerm) SCART: 576i HDMI/komponent: 720p, 1080i, MPEG1 ISO/IEC 11172~3 layer I &II, Dolby mono, dual, stereo, joint stereo 32, 44.1, 48 khz 2 SCART (TV, VCR), HDMI, Optical Audio (SPDIF). TV SCART, VCR SCART HDMI Optisk lydutgang 270 x 200 x 40 mm 1,21 Kg NOR 32 D I G I T A L S A T E L L I T T M O T T A K E R H670N_VIA_NOR.indd 오전 9:07:34

INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Tilbehør 1. 2. Tilkobling og kontroll 2. 2.1 Bakpanel... 2 2.2 Fjernkontroll... 3. 3. Tilkobling 5

INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Tilbehør 1. 2. Tilkobling og kontroll 2. 2.1 Bakpanel... 2 2.2 Fjernkontroll... 3. 3. Tilkobling 5 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Tilbehør 1 2. Tilkobling og kontroll 2 2.1 Bakpanel... 2 2.2 Fjernkontroll... 3 3. Tilkobling 5 3.1 Tilkobling til TV... 5 3.1 Tilkobling av kabeltvsignal... 6 4. Oppsett 7 4.1 Første

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Forholdsregler... 2 Velkommen til digitalt satellitt-tv!.. 3. Viasat Ticket... 23. TV-planlegger... 24. Fjernkontrollen...

Innholdsfortegnelse. Forholdsregler... 2 Velkommen til digitalt satellitt-tv!.. 3. Viasat Ticket... 23. TV-planlegger... 24. Fjernkontrollen... Innholdsfortegnelse Forholdsregler.................. 2 Velkommen til digitalt satellitt-tv!.. 3 Oppdateringer til mottakeren.......... 3 Miljømessige hensyn.................. 3 Merknader om opphavsrett............

Detaljer

DIGITAL SATELLITTMOTTAKER

DIGITAL SATELLITTMOTTAKER SMT-S5140 Brukerveiledning NOR DIGITAL SATELLITTMOTTAKER SMT-S5140 SIKKERHETSINSTRUKSJONER Denne mottakeren er laget i henhold til internasjonale sikkerhetsstandarder. Les nøye gjennom følgende anbefalte

Detaljer

SMT-S5140. Brukerveiledning NOR DIGITAL SATELLITTMOTTAKER

SMT-S5140. Brukerveiledning NOR DIGITAL SATELLITTMOTTAKER SMT-S5140 Brukerveiledning NOR DIGITAL SATELLITTMOTTAKER SMT-S5140 SIKKERHETSINSTRUKSJONER Denne mottakeren er laget i henhold til internasjonale sikkerhetsstandarder. Les nøye gjennom følgende anbefalte

Detaljer

Get started. Fullstendig brukerveiledning for Get box

Get started. Fullstendig brukerveiledning for Get box Get started Fullstendig brukerveiledning for Get box Fjernkontrollen AV / PÅ 1 NUMMERKNAPPER 2 TV / RADIO 3 4 LYD AV / PÅ KANAL OPP / NED GET GUIDE 5 7 6 8 VOLUM OPP / NED ENKEL PROGRAMINFO 10 OPP / NED

Detaljer

DSB-B560N NOR-3.indd 2 2006-11-03 ソタネト 8:03:35

DSB-B560N NOR-3.indd 2 2006-11-03 ソタネト 8:03:35 DSB-B560N NOR-3.indd 2 2006-11-03 ソタネト 8:03:35 DSB-B560N Bruksanvisning NOR DIGITAL SATELLITTMOTTAKER DSB-B560N NOR-3.indd 3 2006-11-03 ソタネト 8:03:35 DSB-B560N Sikkerhetsinstruksjoner Denne mottakeren er

Detaljer

SMT-S7140. Brukerveiledning NOR DIGITAL SATELLITTMOTTAKER

SMT-S7140. Brukerveiledning NOR DIGITAL SATELLITTMOTTAKER SMT-S7140 Brukerveiledning NOR DIGITAL SATELLITTMOTTAKER SMT-S7140 SIKKERHETSINSTRUKSJONER Denne mottakeren er laget i henhold til internasjonale sikkerhetsstandarder. Les nøye gjennom følgende anbefalte

Detaljer

SMT-S7140. Brukerveiledning NOR DIGITAL SATELLITTMOTTAKER

SMT-S7140. Brukerveiledning NOR DIGITAL SATELLITTMOTTAKER SMT-S7140 Brukerveiledning NOR DIGITAL SATELLITTMOTTAKER SMT-S7140 SIKKERHETSINSTRUKSJONER Denne mottakeren er laget i henhold til internasjonale sikkerhetsstandarder. Les nøye gjennom følgende anbefalte

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Viaplay (VOD)... 23. Viasat Ticket... 25 Ticket (ikke tilgjengelig i Norge)... 25

Innholdsfortegnelse. Viaplay (VOD)... 23. Viasat Ticket... 25 Ticket (ikke tilgjengelig i Norge)... 25 Innholdsfortegnelse Forholdsregler.... 2 Velkommen til digitalt satellitt-tv!.. 3 Viktig.... 3 Oppdateringer til mottakeren.... 3 Miljømessige hensyn.... 4 Merknader om opphavsrett.... 4 Fjernkontrollen....

Detaljer

Tilkobling og brukermanual Kreatel/Motorola Set Top Box

Tilkobling og brukermanual Kreatel/Motorola Set Top Box Tilkobling og brukermanual Kreatel/Motorola Set Top Box 1 Kreatel/Motorola Set-Top-Box Set-Top-Box (STB) er en viktig del av Homebase systemet. Det er via STB en du kan se på TV, høre på radio, lese Sameie/Borettslags

Detaljer

Radio system med docking og aktiv høyttaler. B12iP

Radio system med docking og aktiv høyttaler. B12iP Radio system med docking og aktiv høyttaler. B12iP BRUKSANVISNING Vennligst les og forstå bruksanvisningen før bruk. SIKKERHETSINSTRUKSJONER For å sikre deg trygghet og bruksglede, les og følg sikkerhetsinstruksjonene

Detaljer

Get started. Brukerveiledning for Get box

Get started. Brukerveiledning for Get box Get started Brukerveiledning for Get box s. 2 Gratulerer med ny Get box Din nye Get box er et hjelpemiddel for at du skal få en enklere tv-hverdag. Du vil blant annet få bedre bilde, bedre lyd og en flott

Detaljer

Frontpanelet... 5 Oversikt over kontakter i bakpanelet... 5

Frontpanelet... 5 Oversikt over kontakter i bakpanelet... 5 Innholdsfortegnelse Forholdsregler.................. 2 Velkommen til digital satellitt-tv!.. 3 Oppdateringer til mottakeren.......... 3 Isetting av batterier i fjernkontrollen..... 3 Fjernkontrollen.................

Detaljer

GET BOX MIKRO OPPKOBLING

GET BOX MIKRO OPPKOBLING GET BOX MIKRO OPPKOBLING 1 2 FJERNKONTROLLEN Slår tv av/på Se side 22 og 23 Skru Get-boks av/på Åpne Reprise Radio Åpne hovedmenyen Tar deg til guide når du ser på tv Volum Tar deg til fullskjerm video

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

Hvordan komme i gang. Sikkerhet først. Utpakking av dekoderen. Vedlikehold. kontakt med vann. Ta umiddelbart ut kontakten.

Hvordan komme i gang. Sikkerhet først. Utpakking av dekoderen. Vedlikehold. kontakt med vann. Ta umiddelbart ut kontakten. Hvordan komme i gang Sikkerhet først Fjernes dekselet på dekoderen kan dette føre til livsfarlig elektrisk støt Denne dekoderen er produsert i henhold til internasjonale sikkerhets standarder. Sikkerhetsreglene

Detaljer

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på SRP3013. Har du spørsmål? Kontakt Philips.

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på  SRP3013. Har du spørsmål? Kontakt Philips. Alltid der for å hjelpe deg Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support Har du spørsmål? Kontakt Philips SRP3013 Brukerhåndbok Innholdsfortegnelse 1 Universell fjernkontroll 2 Innledning

Detaljer

InterVideo Home Theater Hurtigstartguide Velkommen til InterVideo Home Theater!

InterVideo Home Theater Hurtigstartguide Velkommen til InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater Hurtigstartguide Velkommen til InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater er den komplette løsningen for digital underholdning slik at du kan glede deg over TV-titting og

Detaljer

Innholdsfortegnelse NORSK

Innholdsfortegnelse NORSK Innholdsfortegnelse Forholdsregler.................. 2 Velkommen til digitalt satellitt-tv!.. 3 Viktig...............................3 Oppdateringer til mottakeren...........3 Miljømessige hensyn...................4

Detaljer

Brukermanual for digital DAB+ radiomottaker og FM-transmitter til bil Les denne veiledningen nøye før produktet tas i bruk

Brukermanual for digital DAB+ radiomottaker og FM-transmitter til bil Les denne veiledningen nøye før produktet tas i bruk Norsk Brukermanual for digital DAB+ radiomottaker og FM-transmitter til bil Les denne veiledningen nøye før produktet tas i bruk 1 Sikkerhetsinstruksjoner: 1. Må ikke brukes i nærheten av vann 2. Rengjøres

Detaljer

CINEMA SB100 aktiv lydlisthøyttaler

CINEMA SB100 aktiv lydlisthøyttaler CINEMA SB100 aktiv lydlisthøyttaler hurtigveiledning Takk for at du valgte dette produktet fra JBL JBL Cinema SB100 aktiv lydlisthøyttaler er et komplett, integrert lydsystem som gir en dramatisk forbedring

Detaljer

ivisjon TV BRUKERVEILEDNING

ivisjon TV BRUKERVEILEDNING ivisjon TV BRUKERVEILEDNING INNHOLDSFORTEGNELSE GENERELT OM BRUK...3 Set Top Boks og fjernkontroll...3 INSTALLASJON...4 Slik går du frem:...4 STB 500-serie...6 SET TOP BOKSEN SETT BAKFRA...6 TILKOBLING...7

Detaljer

venner med tv-pakken Bli venner med tv-pakken ved hjelp av fjernkontroll og tastatur

venner med tv-pakken Bli venner med tv-pakken ved hjelp av fjernkontroll og tastatur Tv Brukerveiledning 1 Bli venner med tv-pakken 1 Bli venner med tv-pakken 2 Navigasjon 3 Tv-portalen ved hjelp av fjernkontroll og tastatur og dens tjenester Tv fra Vesterålskraft Bredbånd betyr at du

Detaljer

Tilkobling for videoinngangssignalet (høyre). Tilkobling for S-VIDEO-inngangssignalet.

Tilkobling for videoinngangssignalet (høyre). Tilkobling for S-VIDEO-inngangssignalet. Produktinformasjon Tilkoblinger Tilkobling VGA INN PC AUDIO INN VGA UT STEREO UT TV UT ANTENNE DC-INN AUDIO-L INN AUDIO-R INN VIDEO INN Kontrollpanel S-VIDEO INN CH+/UP CH-/DOWN VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC

Detaljer

INNHOLD BRUKERMANUAL KABEL-TV BRUKERMANUAL KABEL-TV DIGITAL KABEL-TV-DEKODER C1201CX. Canal Digital Kabel TV Postboks 1036 3905 Porsgrunn

INNHOLD BRUKERMANUAL KABEL-TV BRUKERMANUAL KABEL-TV DIGITAL KABEL-TV-DEKODER C1201CX. Canal Digital Kabel TV Postboks 1036 3905 Porsgrunn BRUKERMANUAL KABEL-TV Canal Digital Kabel TV Postboks 1036 3905 Porsgrunn BRUKERMANUAL KABEL-TV DIGITAL KABEL-TV-DEKODER C1201CX INNHOLD Kundeservice 06090 www.canaldigital.no Canal Digital AS er et 100

Detaljer

Versjon: 1.0. Brukerhåndbok DAB+/FM Radio

Versjon: 1.0. Brukerhåndbok DAB+/FM Radio Versjon: 1.0 Brukerhåndbok DAB+/FM Radio Produktoversikt 1. Standby/Modus Trykk på skifte mellom FM og DAB-modus på arbeidsmodus, trykk og hold nede for å gå inn i standby-modus. 2. Skanne Trykk for å

Detaljer

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på SRP2018. Har du spørsmål? Kontakt Philips.

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på  SRP2018. Har du spørsmål? Kontakt Philips. Alltid der for å hjelpe deg Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support Har du spørsmål? Kontakt Philips SRP2018 Brukerhåndbok Innholdsfortegnelse 1 Universell fjernkontroll 2 Innledning

Detaljer

Force Type 1. Denne guiden er laget til Force mottakere med software Den gjelder for modellene:

Force Type 1. Denne guiden er laget til Force mottakere med software Den gjelder for modellene: Force Type 1 Denne guiden er laget til Force mottakere med software 49.0. Den gjelder for modellene: 1122 1130 1133 -------------------------------------------------------------------------- Kanalsøk steg

Detaljer

Tillegg til bruksanvisning på modell PR-D3. Gjelder DAB modulen på modell DPR 45 Hvordan bruke din digitale mottaker DAB 1. Trykk på knappen for Standby for å slå på din digitale mottaker. Dersom den digitale

Detaljer

Din bruksanvisning STRONG SRT 6752 http://no.yourpdfguides.com/dref/5775566

Din bruksanvisning STRONG SRT 6752 http://no.yourpdfguides.com/dref/5775566 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP

DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP BRUKSANVISNING Vennligst les og forstå bruksanvisningen før bruk INNHOLD I ESKEN 1. A3IP med dokkingstasjon 4. Bruksanvisning 2. Audio kabel 5. Ipod holder 3. AC Adapter 6.

Detaljer

BRUKSANVISNING SKAGEN

BRUKSANVISNING SKAGEN BRUKSANVISNING SKAGEN Takk for at du valgte din digitale portable radio med DAB-teknologi fra mydab. Vi tar gjerne imot dine meninger og synspunkter på vår epost-adresse: mydab@ veibel.no Nyheter og info

Detaljer

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC Trådløs romføler Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Jan. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller

Detaljer

VELKOMMEN TIL DIN NYE TV-OPPLEVELSE

VELKOMMEN TIL DIN NYE TV-OPPLEVELSE OPPKOBLING 1 VELKOMMEN TIL DIN NYE TV-OPPLEVELSE Med Get box ll kan du se tv akkurat når det passer deg. Du kan ta opp programmer, se direkte eller starte forfra. Det du gikk glipp av forrige uke finner

Detaljer

2. Bøy skjermtråden bakover og avisoler 8-9 mm av senterlederen.

2. Bøy skjermtråden bakover og avisoler 8-9 mm av senterlederen. KOBLE ANTENNEKABELEN TIL PLUGG Aller først må du koble kabelen til antennepluggen. 1. Fjern 15 mm av plastikken på kabelen. 2. Bøy skjermtråden bakover og avisoler 8-9 mm av senterlederen. 3. Åpne skruene

Detaljer

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 1 Innholdsregister Beskrivelse... 3 Innhold i esken... 3 Beskrivelse av enhet:... 4 Komme i gang... 5 Batteri installering... 5 Lading av batteri...

Detaljer

Viktig... 4 Oppdateringer til mottakeren... 5 Miljømessige hensyn... 5. Frontpanelet... 8 Oversikt over kontakter på bakpanelet..

Viktig... 4 Oppdateringer til mottakeren... 5 Miljømessige hensyn... 5. Frontpanelet... 8 Oversikt over kontakter på bakpanelet.. Innholdsfortegnelse Forholdsregler.................. 3 Velkommen til digital satellitt-tv!.. 4 Viktig............................... 4 Oppdateringer til mottakeren.......... 5 Miljømessige hensyn..................

Detaljer

Gjør. Ikke. Når du pakker opp din digitale dekoder, vennligst påse at følgende tilbehør er inkludert:

Gjør. Ikke. Når du pakker opp din digitale dekoder, vennligst påse at følgende tilbehør er inkludert: DTR 8820 Hvordan komme i gang Sikkerhet først Fjernes dekselet på dekoderen kan dette føre til livsfarlig elektrisk støt Denne dekoderen er produsert i henhold til internasjonale sikkerhets standarder.

Detaljer

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på SRP3014. Har du spørsmål? Kontakt Philips.

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på  SRP3014. Har du spørsmål? Kontakt Philips. Alltid der for å hjelpe deg Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support Har du spørsmål? Kontakt Philips SRP3014 Brukerhåndbok Innholdsfortegnelse 1 Universell fjernkontroll 2 Innledning

Detaljer

Din bruksanvisning STRONG SRT 6750 http://no.yourpdfguides.com/dref/3231304

Din bruksanvisning STRONG SRT 6750 http://no.yourpdfguides.com/dref/3231304 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Bruksanvisning. Digital aktiv høyttaler. Vennligst les denne bruksanvisning nøye før produktet tas i bruk

Bruksanvisning. Digital aktiv høyttaler. Vennligst les denne bruksanvisning nøye før produktet tas i bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

Denne guiden er laget til Force mottakere med software Den gjelder for modellene

Denne guiden er laget til Force mottakere med software Den gjelder for modellene Force Type 2 Denne guiden er laget til Force mottakere med software 59.0. Den gjelder for modellene 1144 1145 1155 1188 1199 516 536 556 -------------------------------------------------------- Mål signalstyrke

Detaljer

BRUKERMANUAL BERG DAB+ digital Radio m/alarm

BRUKERMANUAL BERG DAB+ digital Radio m/alarm BRUKERMANUAL BERG DAB+ digital Radio m/alarm Vennligst les brukermanualen nøye før bruk! BRUKE RADIOEN FOR FØRSTE GANG: TILKOPLING/STRØMFORSYNING: 1. Tilkopling av strømforsyning: a. Strømforsyningsenhet

Detaljer

DIGITAL KLOKKERADIO MED ALARM OG PROJEKTOR MED TIDSVISNING CR-3301 BRUKSANVISNING. For informasjon og support, se target.no

DIGITAL KLOKKERADIO MED ALARM OG PROJEKTOR MED TIDSVISNING CR-3301 BRUKSANVISNING. For informasjon og support, se target.no DIGITAL KLOKKERADIO MED ALARM OG PROJEKTOR MED TIDSVISNING CR-3301 BRUKSANVISNING For informasjon og support, se target.no ADVARSEL Fare for elektrisk støt Lynsymbolet varsler om fare for ikkeisolerte,

Detaljer

SMART-boks II Kom i gang!

SMART-boks II Kom i gang! SMART-boks II Kom i gang! Brukerfordeler: Fjernkontroll med ekstra god rekkevidde Kan kobles til internett via wifi-nettverk Gir tilgang til RiksTVs underholdningsportal, se rikstv.no/underholdningsportal

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Surferen... 23. Forholdsregler... 2 Velkommen til digital satellitt-tv!... 3. Fjernkontrollen... 4. Mottakeren...

Innholdsfortegnelse. Surferen... 23. Forholdsregler... 2 Velkommen til digital satellitt-tv!... 3. Fjernkontrollen... 4. Mottakeren... Innholdsfortegnelse Forholdsregler................... 2 Velkommen til digital satellitt-tv!... 3 Oppdateringer til mottakeren.......... 3 Isetting av batterier i fjernkontrollen.... 3 Fjernkontrollen..................

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

Installasjonsveiledning for tv-dekoder versjon 1960

Installasjonsveiledning for tv-dekoder versjon 1960 Installasjonsveiledning for tv-dekoder versjon 1960 1 Miljøhensyn gjennom resirkulering Når du ser dette symbolet på et Motorola-produkt, skal du ikke kaste produktet sammen med det vanlige husholdningsavfallet

Detaljer

Digital høyttaler Bruksanvisning. www.target.no

Digital høyttaler Bruksanvisning. www.target.no Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

Extra information - Svenska. Yderligere oplysninger - Dansk. Tilleggsinformasjon - Norsk. Lisätietoja - Suomi. Extra information - English.

Extra information - Svenska. Yderligere oplysninger - Dansk. Tilleggsinformasjon - Norsk. Lisätietoja - Suomi. Extra information - English. Extra information - Svenska Emballage Vänligen spara allt kartongemballage till din Digitalbox, så att du kan använda det i det fall du behöver returnera den. Om du använder annat emballage gäller inte

Detaljer

Installasjonsveiledning for tv-dekoder versjon 1910

Installasjonsveiledning for tv-dekoder versjon 1910 Installasjonsveiledning for tv-dekoder versjon 1910 1 konformitetserklæring Vi: Motorola Inc Teknikringen 20 58330 Linköping Sverige erklærer helt på eget ansvar at tv-dekoder som denne erklæringen gjelder

Detaljer

Kom i gang med din dekoder

Kom i gang med din dekoder HD 2840-C Kom i gang med din dekoder Digital HD-dekoder Canal Digital Kabel TV Kundeservice 06090 www.canaldigital.no 1 Pakk ut innholdet Kontroller at leveransen er komplett før du monterer dekoderen.

Detaljer

Installasjonsveiledning for tv-dekoder versjon 1910

Installasjonsveiledning for tv-dekoder versjon 1910 Installasjonsveiledning for tv-dekoder versjon 1910 1 Miljøhensyn gjennom resirkulering Når du ser dette symbolet på et Motorola-produkt, skal du ikke kaste produktet sammen med det vanlige husholdningsavfallet

Detaljer

Digital høyttaler Brukerveiledning Vennligst les før bruk

Digital høyttaler Brukerveiledning Vennligst les før bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

Guide 2 BRUKERMANUAL

Guide 2 BRUKERMANUAL Guide 2 BRUKERMANUAL INNHOLD BRUKERMANUAL INNHOLD 2 1 HOVEDMENY 7 1.1 PROGRAMMERING AV INNSPILLINGER 7 (Valg 1 på hovedmenyen) 1.1.1 Videoopptak av et kommende program 7 1.1.2 Videoopptak av et program

Detaljer

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på SRP3011. Har du spørsmål? Kontakt Philips.

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på  SRP3011. Har du spørsmål? Kontakt Philips. Alltid der for å hjelpe deg Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support Har du spørsmål? Kontakt Philips SRP3011 Brukerhåndbok Innholdsfortegnelse 1 Universell fjernkontroll 2 Innledning

Detaljer

Nokia minihøyttalere MD-6 9205724/1

Nokia minihøyttalere MD-6 9205724/1 Nokia minihøyttalere MD-6 3 5 4 2 9205724/1 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia og Nokia Connecting People er registrerte varemerker for Nokia Corporation. Innledning Gratulerer med valget av

Detaljer

Oppsummering. Generell informasjon

Oppsummering. Generell informasjon 3_DSI4200_ 4/06/04 16:27 Page 1 Generell informasjon Oppsummering Forholdsregler...2 Velkommen til digitalt satellitt-tv!...3 Fjernkontrollen...4 Plassere batteriene...4 Tastene på fjernkontrollen: Rask

Detaljer

Utvidet brukermanual for 1903t

Utvidet brukermanual for 1903t Utvidet brukermanual for 1903t Problem: Det er ikke alltid at fjernkontrollen fungerer skikkelig Løsning: Resett fjernkontrollen på følgende måte: Indikatorlampe 1 For å resette fjernkontrollen holder

Detaljer

Brukerveiledning TV og Moviebox

Brukerveiledning TV og Moviebox Brukerveiledning TV og Moviebox TV og Moviebox fra NextGenTel Denne veiledningen gir deg en oversikt over de mest brukte tjenestene og innstillingene. Du får også en oversikt over hvordan du navigerer

Detaljer

Hurtigstart-guide CD180

Hurtigstart-guide CD180 Hurtigstart-guide CD180 Viktige sikkerhetsinstruksjoner Bruk kun strømforsyningen som er angitt i de tekniske spesifikasjonene. Produktet må ikke komme i kontakt med væsker. Eksplosjonsfare hvis batteriet

Detaljer

Brukerveiledning VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER

Brukerveiledning VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER Brukerveiledning Takk for at du har kjøpt TV SoundBox. Vennligst les gjennom brukerveiledningen før du tar den i bruk og spar den for fremtid konsultasjoner. Hvis du har noen spørsmål, vennligst kontakt

Detaljer

SMART-boks II Kom i gang!

SMART-boks II Kom i gang! SMART-boks II Kom i gang! Brukerfordeler: 1 Rask og enkel installasjon Gir tilgang til RiksTVs underholdningsportal se rikstv.no/underholdningsportalen Starte programmer forfra Pause, spole og ta opp

Detaljer

Viktig... 4 Oppdateringer til mottakeren... 5 Miljømessige hensyn... 5. Frontpanelet... 8 Oversikt over kontakter på bakpanelet..

Viktig... 4 Oppdateringer til mottakeren... 5 Miljømessige hensyn... 5. Frontpanelet... 8 Oversikt over kontakter på bakpanelet.. Innholdsfortegnelse Forholdsregler.................. 3 Velkommen til digital satellitt-tv!.. 4 Viktig............................... 4 Oppdateringer til mottakeren.......... 5 Miljømessige hensyn..................

Detaljer

brukermanual VIP 1910

brukermanual VIP 1910 brukermanual VIP 1910 INSTALLASJON 7 0 + - Boksen du har mottatt inneholder: TV-dekoder er en viktig del av Homebase. Den gjør at du kan se på TV, høre på radio, få informasjon fra sameie/borettslag, leie

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Forholdsregler... 2 Velkommen til digitalt satellitt-tv!.. 3 VOD Viasat Ticket Fjernkontrollen...

Innholdsfortegnelse. Forholdsregler... 2 Velkommen til digitalt satellitt-tv!.. 3 VOD Viasat Ticket Fjernkontrollen... Innholdsfortegnelse Forholdsregler.... 2 Velkommen til digitalt satellitt-tv!.. 3 Viktig.... 3 Oppdateringer til mottakeren.... 3 Miljømessige hensyn.... 4 Merknader om opphavsrett.... 4 Fjernkontrollen....

Detaljer

Nokia minihøyttalere MD-8 9209477/1

Nokia minihøyttalere MD-8 9209477/1 Nokia minihøyttalere MD-8 9209477/1 7 2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting people og Nokia Original Accessories-logoen er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører

Detaljer

TALITOR TA-1000. Brukerveiledning. Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem INNHOLD. Talitor TA-1000 HMS art. nr.: 020748 Bestillingsnr.

TALITOR TA-1000. Brukerveiledning. Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem INNHOLD. Talitor TA-1000 HMS art. nr.: 020748 Bestillingsnr. Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem Brukerveiledning TALITOR TA-1000 Talitor TA-1000 HMS art. nr.: 020748 Bestillingsnr.: 2227400 INNHOLD Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem... 1 Generell

Detaljer

Velkommen til Homebase!

Velkommen til Homebase! Velkommen til Homebase! Denne guiden hjelper deg med å komme i gang med Digital-TV fra Homebase. Vi håper vi har gjort det så enkelt som mulig for deg. Dekoderen du har mottatt er en HDTV-dekoder som også

Detaljer

Bruksanvisning. Samtaleforsterker MAXI. Vestfold Audio AS. Art.nr. BE2020. HMS art.nr. 160893

Bruksanvisning. Samtaleforsterker MAXI. Vestfold Audio AS. Art.nr. BE2020. HMS art.nr. 160893 Bruksanvisning Samtaleforsterker MAXI Art.nr. BE2020 HMS art.nr. 160893 Vestfold Audio AS Innholdsfortegnelse Teknisk informasjon... 2 Innledning... 3 Dette bør du lese... 3 Enhetens kontroller og tilkoblinger...

Detaljer

Bruksanvisning 2017 Versjon 1.0

Bruksanvisning 2017 Versjon 1.0 2017 Versjon 1.0 Kjære kunde Takk for at du kjøpte denne enheten! Hver enhet har blitt grundig testet og er levert i optimal tilstand. Emballasje/pakke Kontroller emballasjen for skader som kan ha oppstått

Detaljer

Travel. DAB+ / DAB / FM Digital Radio. Bruksanvisning

Travel. DAB+ / DAB / FM Digital Radio. Bruksanvisning Travel DAB+ / DAB / FM Digital Radio Bruksanvisning Instruksjoner angående sikkerhet Dersom du ønsker å få mest mulig ut av ditt nyanskaffede produkt og for å kunne bli kjent med alle funksjoner, vennligst

Detaljer

SIKKERHET OG OPPSETT -------------------------------------------------------------------------------

SIKKERHET OG OPPSETT ------------------------------------------------------------------------------- SIKKERHET OG OPPSETT ------------------------------------------------------------------------------- Sikkerhet Vennligst merk følgende instruksjoner ved oppsett av TV-apparatet: 7 Fjernkontrollen er kun

Detaljer

Denne guiden er laget til Canal Digital MHW mottaker med følgende data:

Denne guiden er laget til Canal Digital MHW mottaker med følgende data: MEDIA HIGHWAY (MHW) Denne guiden er laget til Canal Digital MHW mottaker med følgende data: Software: 6-10-21-29-32-33-35-36-37-41 og 42. Herunder mottakere: Canal Digital MHW leiemottakere Nokia 9310

Detaljer

Kaon KSC 510 og 570. Mål signalstyrke. Denne guiden er laget til Kaon KSC-510 (S/W 1.0.0) og Kaon KSC-570(SW 3.05.00).

Kaon KSC 510 og 570. Mål signalstyrke. Denne guiden er laget til Kaon KSC-510 (S/W 1.0.0) og Kaon KSC-570(SW 3.05.00). Kaon KSC 510 og 570 Denne guiden er laget til Kaon KSC-510 (S/W 1.0.0) og Kaon KSC-570(SW 3.05.00). I menyen under kan du velge mellom 8 rutiner. Trykk på den du vil vite mer om og du vil få opp en beskrivelse

Detaljer

RADIO BUDDY DAB HURTIGGUIDE

RADIO BUDDY DAB HURTIGGUIDE RADIO BUDDY DAB HURTIGGUIDE TAKK FOR AT DU VALGTE JENSEN OF SCANDINAVIA I Jensen of Scandinavia vet vi at fornøyde kunder betyr alt. Derfor søker vi konstant etter kunnskap for å kunne oppfylle kundenes

Detaljer

Comfort Contego Bruksanvisning

Comfort Contego Bruksanvisning Norge Comfort Contego Bruksanvisning Les bruksanvisningen før du tar i bruk dette produktet. Comfort Contego T800 Sender Comfort Contego R800 Mottaker Innholdsfortegnlese Sida Introduksjon 3 Innhold 4

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG DSB-H670N http://no.yourpdfguides.com/dref/784729

Din bruksanvisning SAMSUNG DSB-H670N http://no.yourpdfguides.com/dref/784729 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

FM-sender med Bluetooth

FM-sender med Bluetooth FM-sender med Bluetooth Prod.nr. 7071531590974 Bruksanvisning Takk for at du kjøpte dette produktet. Les bruksanvisningen grundig før bruk for å få best mulig ytelse fra produktet. Introduksjon Denne FM-senderen

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Forholdsregler... 3 Velkommen til digital satellitt-tv!.. 4 Viktig...4 Oppdateringer til mottakeren...5 Miljømessige hensyn...

Innholdsfortegnelse. Forholdsregler... 3 Velkommen til digital satellitt-tv!.. 4 Viktig...4 Oppdateringer til mottakeren...5 Miljømessige hensyn... Innholdsfortegnelse Forholdsregler.................. 3 Velkommen til digital satellitt-tv!.. 4 Viktig...............................4 Oppdateringer til mottakeren...........5 Miljømessige hensyn...................5

Detaljer

of Norway Tusen takk

of Norway Tusen takk of Norway Tusen takk På / av Forrige Neste Kildevelger ( trykk + hold ) OK Meny / tilbake Som bruker av våre produkter, er du den aller viktigste personen for Pinell. Vi arbeider hele tiden hardt for å

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

Bomann stereoanlegg MC 1012 CD CB

Bomann stereoanlegg MC 1012 CD CB Bomann stereoanlegg MC 1012 CD CB Generelle forsiktighetsregler - For å minske sjansen for brann eller elektrisk sjokk, må du holde spilleren borte fra vann og fuktighet. Spilleren bør ikke stå i umiddelbar

Detaljer

The Connector BRUKSANVISNING. Viktige sikkerhetsinstruksjoner

The Connector BRUKSANVISNING. Viktige sikkerhetsinstruksjoner BRUKSANVISNING The Connector Viktige sikkerhetsinstruksjoner 1. Les, oppbevar og følg disse instruksjonene. 2. ADVARSEL: Pass på å holde produktet unna regn og fuktighet for å forebygge faren for brann

Detaljer

LP platespiller med PLL radio og USB/SD-MP3 opptaker. Brukerveiledning. Norsk

LP platespiller med PLL radio og USB/SD-MP3 opptaker. Brukerveiledning. Norsk LP platespiller med PLL radio og USB/SD-MP3 opptaker Brukerveiledning Norsk Modell 2970 LP platespiller med PLL radio og USB/SD-MP3 opptaker Brukerveiledning Toppdeksel Fjernkontroll Sensor Power Display

Detaljer

KONTROLLER OG KONTAKTER PÅ LYDLISTENS BAKPANEL KONTROLLER PÅ LYDLISTENS TOPPANEL SAMT FJERNKONTROLLEN. EQ-bryter. Surroundknapp.

KONTROLLER OG KONTAKTER PÅ LYDLISTENS BAKPANEL KONTROLLER PÅ LYDLISTENS TOPPANEL SAMT FJERNKONTROLLEN. EQ-bryter. Surroundknapp. KONTROLLER OG KONTAKTER PÅ LYDLISTENS BAKPANEL KONTROLLER PÅ LYDLISTENS TOPPANEL SAMT FJERNKONTROLLEN EQ-bryter Strømknapp Kildeknapp Volumknapper Surroundknapp Bluetoothknapp Opticalinngangskontakt Aux

Detaljer

HP UC-høyttalertelefon. Brukerhåndbok

HP UC-høyttalertelefon. Brukerhåndbok HP UC-høyttalertelefon Brukerhåndbok Copyright 2014, 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth er et varemerke som tilhører sin eier og brukes av Hewlett-Packard Company på lisens. Windows

Detaljer

Bruksanvisning MAXI Samtaleforsterker BE2020 Art.nr. 1235

Bruksanvisning MAXI Samtaleforsterker BE2020 Art.nr. 1235 HMS art.nr. 160893 Bruksanvisning MAXI Samtaleforsterker BE2020 Art.nr. 1235 2014-08-28 Dok.nr.: 0156B1 Vestfold Audio AS Sandefjord Innholdsfortegnelse Teknisk informasjon... 2 Innledning... 3 Dette bør

Detaljer

5. TEGNFORKLARING FOR DE NESTE SKISSENE: : HOLD KNAPPEN INNE -------------------: SLIPP KNAPPEN. 6. Samme som engelsk versjon.

5. TEGNFORKLARING FOR DE NESTE SKISSENE: : HOLD KNAPPEN INNE -------------------: SLIPP KNAPPEN. 6. Samme som engelsk versjon. 1. Viktig: a) For å unngå å miste noen av de lagrede data vær vennlig å ikke press på noen av knappene mens du bytter batteri. b) Før første gangs bruk vær vennlig å resette alle kommandoer. Dette gjøres

Detaljer

For å måle signalstyrke på en allerede installert mottaker velg ønsket kanal, trykk deretter på rød knapp.

For å måle signalstyrke på en allerede installert mottaker velg ønsket kanal, trykk deretter på rød knapp. Digiality CX-CI 304 Denne guiden er laget til Digiality CX-CI 304 med følgende data: SW Release 27th of October 2003 SW Version 10. Nedenfor følger noen brukertips for denne dekoderen. -------------------------------------------------------

Detaljer

Nokia minihøyttaler MD /1

Nokia minihøyttaler MD /1 Nokia minihøyttaler MD-9 9217492/1 7 2009 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting people og Nokia Original Accessories-logoen er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører

Detaljer

Gratulerer med din nye Get-boks!

Gratulerer med din nye Get-boks! Get box Mikro 1 Innhold Enkelt å komme i gang... 4 Fjernkontrollen... 5 Menysystemet... 6 Get-guiden... 7 Tv-plakaten... 8 Påminnelser... 9 Barnesikring... 10 Favorittliste... 11 Get filmleie... 12 Mitt

Detaljer

Bærbart 5.5 ( 14 cm diameter) TV med UKW/MW radio. Vennligst les igjennom bruksanvisningen før bruk og oppbevar denne til senere.

Bærbart 5.5 ( 14 cm diameter) TV med UKW/MW radio. Vennligst les igjennom bruksanvisningen før bruk og oppbevar denne til senere. Bærbart 5.5 ( 14 cm diameter) TV med UKW/MW radio Vennligst les igjennom bruksanvisningen før bruk og oppbevar denne til senere. A. Av/på bryter. (TV/Radio) B. Sendingsbryter Radio: UKW/MW TV: VL/VH/UHF

Detaljer

Kom i gang! Digital Hybrid PVR HD-mottaker SRT 8965

Kom i gang! Digital Hybrid PVR HD-mottaker SRT 8965 Kom i gang! Digital Hybrid PVR HD-mottaker SRT 8965 Snart kan du......leie film fra sofaen...se det du gikk glipp av Varg Veum De døde har det godt SF Film ...se mange programmer i HD-kvalitet...se nett-tv

Detaljer

Nokia stereohøyttalere MD-3

Nokia stereohøyttalere MD-3 Nokia stereohøyttalere MD-3 NORSK Stereohøyttalerne MD-3 gir lyd med høy kvalitet når du lytter til musikk eller hører på radio på den kompatible Nokia-telefonen eller -lydenheten. Høyttalerne har en 3,5

Detaljer

FlexiSound Bruksanvisning MINO Samtaleforsterker, BE2030

FlexiSound Bruksanvisning MINO Samtaleforsterker, BE2030 Bruksanvisning MINO Samtaleforsterker, BE2030 2013-01-02 Dok.nr.: 0638A Vestfold Audio AS 1 Innholdsfortegnelse Viktige sikkerhetsinstruksjoner... 3 Knapper og tilkoblinger... 3 Ta apparatet i bruk (montering)...

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. D120. Kort brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på.  D120. Kort brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support D120 Kort brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen på,

Detaljer