Retningslinjer for TwinSpace. En innføring i TwinSpace

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Retningslinjer for TwinSpace. En innføring i TwinSpace"

Transkript

1 Retningslinjer for TwinSpace En innføring i TwinSpace

2 FØR DU STARTER KOMME I GANG: Bli kjent med TwinSpace... 5 Hjemmeside... 5 Andre deler LAG DIN TWINSPACE... 8 Invitere andre medlemmer... 8 Tildele brukerrettigheter... 9 Bli kjent med hverandre... 9 Utvikle prosjektaktivitetsdelen Opprette en ny aktivitetsside Samarbeid Kommunikasjon Elevhjørnet Vis fram arbeidet ditt Hvordan gjør du det? HVA NÅ? ) Pedagogisk nyskaping og kreativitet ) Integrering av pensum ) Samarbeid mellom partnerskoler ) Kreativ bruk av IKT ) Bærekraftighet og overførbarhet ) Resultater og fordeler Page 2/18

3 4. BRUKERSTØTTE Page 3/18

4 FØR DU STARTER Du har funnet en partner, du har planlagt og registrert et prosjekt og det har blitt godkjent av Den nasjonale støttetjenesten. Nå har du tilgang til TwinSpace. TwinSpace er der prosjektarbeidet i hovedsak vil foregå. Det er et verktøy som virkelig oppfordrer til og tilrettelegger for samarbeid, kommunikasjon, utveksling og samhandling mellom elevene. Den gir også elevene hovedrollen i samarbeidsaktivitetene. Om du vil, kan du se på det som en privat klubb. Du, partnerne og elevene dine er hovedbrukerne av TwinSpace, men du kan også invitere andre slik at de har tilgang til arbeidsområdet, f. eks. lærere fra andre land som ikke er en del av etwinning, fagfolk fra museer eller kulturorganisasjoner osv. Alt avhenger av hva prosjektet ditt handler om og hvilke mål du har satt for det. Du kan også invitere foreldre eller skoleledere til å ta en titt eller gjøre hjemmesiden eller aktivitetsdelen av TwinSpace tilgjengelig for alle, slik at en større del av skolefellesskapet kan dra nytte av prosjektet. Det gir deg også en utmerket mulighet til å stolt kunne vise frem hva elevene dine har oppnådd takket være din hjelp. Page 4/18

5 1. KOMME I GANG: Bli kjent med TwinSpace TwinSpace har en fast struktur som består av: Hjemmeside Prosjektaktiviteter Lærerværelse Elevhjørne Praterom -Fra menyen på toppen av skjermbildet har du tilgang til følgende deler: Sider opprettet og tilpasset av administratorer innenfor prosjektaktivitetsdelen (denne delen har i utgangspunktet ingen sider) Hjemmeside Når du logger inn for første gang, kommer du til hjemmesiden. Du kan se strukturen på hjemmesiden i bildet nedenfor: Siden består av en rekke bokser som gir deg tilgang til alle funksjonene du trenger for å kunne administrere prosjektet ditt: Page 5/18

6 TwinSpace members (TwinSpace-medlemmer): Dette viser alle medlemmene i TwinSpace. Her kan administratorene invitere nye medlemmer (lærere, elever eller besøkende) og endre rettighetene deres. TwinSpace mailbox (TwinSpace-postkasse): Dette er et internt meldingssystem. Du kan sende meldinger til og motta meldinger fra andre TwinSpace-medlemmer. TwinSpace Calendar (TwinSpace-kalender): Her kan du angi tidsfrister for oppgaver i prosjektet eller gi beskjed til andre medlemmer når du ikke er tilgjengelig, når skolen er stengt i feriene og/eller annen informasjon om bestemte datoer som kan være relevante for prosjektet ditt. Homepage Blog (hjemmesideblogg): Her kan du dokumentere utviklingen av prosjektet og notere endringer i planene for prosjektet, problemer som har oppstått eller ting som har fungert særlig bra. Members Activities (medlemsaktiviteter): I denne sentrale delen registreres alle endringer eller tillegg samt andre aktiviteter som blir utført av TwinSpace-medlemmer. Den svarte velkomstknappen øverst til høyre på skjermbildet (kontrollknappen) bruker du til å logge inn og ut, og vise eller redigere informasjon i profilen din. I andre deler av TwinSpace kan kontrollknappen også brukes til å legge til program og tilpasse sidene i aktivitetsdelen. Andre deler Du har tilgang til alle de andre delene av TwinSpace fra hjemmesiden ved hjelp av navigasjonsmenyen: I Prosjektaktivitetsdelen gjør elevene og lærerne mesteparten av prosjektarbeidet. Lærerværelset er bare for lærere, og elever har ikke tilgang. I Elevhjørnet kan elever møte hverandre og utveksle ting som ikke nødvendigvis har Page 6/18

7 med prosjektet å gjøre. I praterommet kan du snakke med alle medlemmene i samme TwinSpace. Medlemmene må være i praterommet samtidig for å kunne prate sammen. Page 7/18

8 2. LAG DIN TWINSPACE Når du er kjent med den grunnleggende strukturen i nye TwinSpace, kan du gå i gang med å fylle det opp med medlemmer og innhold. Invitere andre medlemmer Først og fremst må du invitere elever og andre lærere som skal jobbe sammen med deg i TwinSpace. Du kan legge til medlemmer i TwinSpace når som helst. Hvis du vil legge til medlemmer, går du til boksen TwinSpace Members (TwinSpacemedlemmer) på hjemmesiden og klikker på: Invitere elever, invitere lærere eller invitere gjester. Det er forskjell på å invitere lærere og elever. Lærere får en invitasjon sendt til sin private e-post, men elever må ikke ha en egen e-postadresse: systemet oppretter brukernavn og passord, og viser det på skjermen. Tips: Passordene systemet oppretter kan være vanskelige å huske. Du kan derfor endre dem til hva du vil, så lenge de ikke er kortere enn 8 tegn. Du bør uansett notere dem ned eller ta en kopi av skjermbildet, særlig hvis du skal invitere mange elever samtidig. Deretter kan du skrive ut siden, klippe den opp i deler og dele dem ut til hver enkelt elev som du har invitert. Legg ved en lenke til Husk at elever ikke kan bytte passord. Page 8/18

9 Tildele brukerrettigheter Medlemmer av TwinSpace kan ha forskjellige rettigheter. Hvis du er usikker eller ikke husker hvilke rettigheter et bestemt medlem har, kan du finne informasjon om det i medlemslisten til TwinSpace. I oppføringen vises rollen til personen i TwinSpace ved siden av navn og bilde. Når du legger til elever i TwinSpace, må du først bestemme hvilke brukerrettigheter du vil gi dem. Disse rollene kan endres når som helst om nødvendig. - Elevmedlem: har tilgang til elevhjørnet, svare på foruminnlegg og delta i gruppesamtaler i praterommet. - Elevadministrator: har samme rettigheter som elevmedlemmer og kan i tillegg opprette aktivitetsområder og laste opp filer og bilder. Tips: - Gi elevene administratorrettigheter slik at de kan ta ansvar for utformingen og utviklingen av TwinSpace (særlig eldre elever). - Gi administratorrettigheter til elever som har en form for lederrolle i prosjektet. - Gi medlemsrettigheter til elever som jobber i store grupper og har en rekke fastsatte oppgaver som de skal gjennomføre (særlig yngre elever). Bli kjent med hverandre Når du (som lærer) og elevene har fått tilgang til TwinSpace, kan alle komme i gang med følgende: - Opprette en profil: Alle TwinSpace-medlemmer kan opprette en personlig profil ved å laste opp et bilde av seg selv, fortelle hva de har av interesser, hobbyer, favorittmat osv. (Merk: All informasjon i elevprofiler forblir privat, og vil ikke være synlig andre steder hvis du velger å offentliggjøre TwinSpace). - Bli kjent med hverandre: Lærere og elever kan se på profilene til klassekameratene og partnerne sine for å bli bedre kjent med dem. De kan også ta kontakt ved å sende Page 9/18

10 en internmelding eller skrive et innlegg. Utvikle prosjektaktivitetsdelen Prosjektaktivitetsdelen bruker du til å utvikle prosjektet. Denne delen og hjemmesiden er de eneste delene av TwinSpace som kan offentliggjøres slik at alle Internett-brukere kan se sidene. Du og elevene dine og partnerlærerne og elevene deres definerer sammen hvordan prosjektet skal legges opp og hvilke aktiviteter som skal gjennomføres. Alle medlemmene må selvfølgelig bli enige om hvordan prosjektet og dermed TwinSpace skal utformes, ellers vil aktivitetsdelen ende opp som en rekke usammenhengende sider uten felles utforming. Prosjektaktivitetsdelen er forskjellig i hver TwinSpace, da den vil avhenge av de pedagogiske målene for og utformingen av hvert enkelt prosjekt. Du kan opprette sider og gi dem navn slik at de passer til de forskjellige delene av prosjektet (se for eksempel etwinning modulene eller i henhold til hierarkiet i hovedtemaet for prosjektet. Hvis prosjektet for eksempel handler om årstidene, kan du ha forskjellige deler for vinter, vår, sommer og høst. Hvis prosjektet handler om måleenheter, kan du dele inn aktivitetene i lengde, høyde, temperatur osv. Tips Du kan legge opp utviklingen av prosjektet og dermed aktivitetsdelen ved å bruke femtrinnsmodellen set up a utviklet new page, av Gilly click Salmon 'Project (http://www.atimod.com/e-moderating/5stage.shtml). Activities' in the top bar and then on 'Manage Denne pages' To (this modellen is valid organiserer only if you are aktiviteter an Administrator i henhold of til utvikling. the TwinSpace). Det første stadiet tar for seg tilgang og motivasjon, for eksempel aktiviteter som gjør eleven kjent med TwinSpace og vekker The system will ask for the name of the new page: so you will have to write the name in the box nysgjerrighet og interesse slik at de ser på prosjektet som morsomt og interessant. provided and then click on the button Add. Det andre stadiet tar for seg sosialisering på Internett og inneholder derfor aktiviteter som Once the page is created, you can then customize it choosing the applications you will need for oppfordrer til mye samarbeid mellom elevene i klassene som deltar i prosjektet. Den tredje that particular activity. For doing this you need to enter into your empty page and then click on dreier seg om informasjonsutveksling. Her deler elevene informasjon om temaet til prosjektet the black button at the top right hand corner, selecting the option Add applications med partnerne sine. Det fjerde stadiet er kunnskapskonstruksjon og kan for eksempel innebære inndeling av elevene i grupper som samarbeider om forskjellige oppgaver. Det siste stadiet er utvikling da kan elevene lære på egen hånd. Page 10/18

11 Opprette en ny aktivitetsside Slik oppretter du en aktivitetsside: Klikk på Project Activities (prosjektaktiviteter) i menyen på toppen av skjermbildet og deretter på Manage pages (administrer sider). (Dette valget er bare tilgjengelig for TwinSpace-administratorer). Systemet spør deretter om navnet på den nye siden. Skriv inn navnet i boksen som vises og klikk deretter på Add (Legg til). Når du har opprettet siden, kan du tilpasse den ved å velge programmer du trenger for å gjennomføre en bestemt aktivitet. Dette gjør du ved å gå til den tomme siden, klikke på den svarte knappen øverst til høyre i skjermbildet og deretter velge Add applications (Legg til program). Du vil nå se dette vinduet på venstre side av skjermbildet: Klikk på knappene under collaboration (Samarbeid) eller ContentManagement (Innholdsadministrasjon) for å se hvilke verktøy som er tilgjengelige. Blogg (alle kan skrive innlegg og kommentere) Forum gir mulighet for diskusjonstråder Wiki (en fellesside hvor alle kan legge ut informasjon) Filarkiv gir deg mulighet til å laste opp forskjellige typer filer Bildegalleri gir deg mulighet til å laste opp bilder Vis webinnhold gir deg mulighet til å opprette en innholdsboks Du kan dra og slippe programmene du vil ha over på siden. Page 11/18

12 Vi anbefaler at du vurderer om programmene vil være nyttige for aktiviteten før du legger dem til. Det enkle er det beste! Samarbeid Kommunikasjon I løpet av prosjektet vil lærere og elever delta i en lang rekke aktiviteter i TwinSpace. De kan jobbe hver for seg eller i grupper, avhengig om aktivitetene TwinSpaceadministratoren har lagt opp til. TwinSpace gir mulighet for en høy grad av samhandling både for lærere, som kan møte hverandre privat på lærerværelset, og for elevene som kan bli kjent med hverandre i elevhjørnet. I aktivitetsdelen kan elever og lærere fra forskjellige land jobbes sammen og utvikle en Wiki om et pensumrelatert tema. de kan diskutere i et forum og kommentere tillegg i bloggen det eneste som setter grenser er mangel på innsikt i det store potensialet i dette systemet. Tips Uansett hva du ellers gjør, forsøk å jobbe sammen med og ikke parallelt med partnerne dine, ellers går du glipp av muligheten til å få mest mulig ut av et europeisk samarbeid. Et annet råd er å begrense aktivitetene i aktivitetsdelen til prosjektrelaterte ting. Oppfordre elevene til å snakke om uformelle ting via praterommet eller meldingssystemet. Elevhjørnet Elevhjørnet er en del av TwinSpace som bare er for elever. Her skal elevene ha mulighet til å stille hverandre spørsmål, utveksle informasjon og bli venner med hverandre, selv om det ikke har noe med prosjektet å gjøre. Det er viktig å oppfordre elevene til å bruke dette området, særlig i starten av prosjektet, slik at de kan bli kjent med hverandre og verktøyene som er tilgjengelige i TwinSpace. Lærere kan selvfølgelig gå inn i elevhjørnet, men de kan bare se, ikke delta. Dermed forblir det et område for elever, styrt av elevene selv. Læreradministratorer kan holde området under oppsyn. Page 12/18

13 Verktøyene som finnes her er de samme du finner i prosjektaktivitetsdelen, men diskusjonstemaene kan være helt andre ting, for eksempel musikk, dataspill, mote osv. Elevene bestemmer selv hvordan de vil bli kjent med de utenlandske partnerne sine. Lærerværelset Lærerne kan også samarbeide på et annet nivå i lærerværelset. Det kan snakke om planleggingen av prosjektet, utveksle tanker om forskjellige typer pedagogisk tilnærming, evaluere hvordan det går med prosjektet, utveksle interessante artikler eller annen informasjon... og selvfølgelig kan de også ha det sosialt med kollegaene sine, og snakket sammen som man vanligvis gjør over en kopp kaffe. Vis frem arbeidet ditt Hvis du jobber med et etwinning-prosjekt, er du en person som vil at elevene dine skal få best mulig sjanse til å lykkes, og derfor gir du dem muligheten til å utveksle, dele og samarbeide slik at de får utvidet horisontene sine. Når du jobber med prosjekter av denne typen, er du aktivt med på å forbedre undervisningskvaliteten. Du er kanskje ikke klar over det, men metodene du bruker i prosjektene dine, uansett hvor enkle eller omfattende de er, er gull verd for lærere. Dette er teknikker som fortjener å bli delt med andre og som bør vises frem og anerkjennes av hele det europeiske undervisningsmiljøet. Bli med i en nettverksbasert arbeidsdynamikk som endrer det daglige arbeidslivet, gir alle mer kunnskap til felles beste og gir uvurderlig hjelp til nyutdannede lærere. Hvordan gjør du det? FØR LOGG VED HJELP AV BLOGGEN PÅ HJEMMESIDEN Ta i bruk bloggen på hjemmesiden helt fra starten av prosjektet, slik at du kan føre logg sammen med partner(ne) dine. Dermed kan du: - Få mest mulig utbytte av samarbeidet ved å dele dine egne erfaringer, dine synspunkter, dine spørsmål og tanker. Page 13/18

14 - Notere hvilke metoder du bruker i løpet av prosjektet: den opprinnelige arbeidsplanen, aktiviteter, instrukser, resultater, problemer underveis og hvordan de ble løst, dine tanker, problemstillinger, hva som var vellykket... og andre ting du synes er viktig å dele med partnerne dine. - Forberede alle elementene som trengs for å kunne lage en prosjektrapport, skrive en presentasjon for å få et Kvalitetsmerke og/eller delta i en konkurranse (se nedenfor). - Lære av erfaringene dine og opprette ressurser slik at denne kunnskapen kan deles (se nedenfor). Et prosjekt er alltid både et individuelt og kollektivt tiltak og det å føre logg gir deg mulighet til å kartlegge hva som skal gjøres, merke deg nye oppdagelser og sette fingeren på kunnskapen som har kommet som en følge av dette prosjektet. Du trenger ikke bruke mye tid på dette ikke mer enn minutter i uken. Prosjektdagboken på skrivebordet kan samtidig fungere som et verktøy for: kommunikasjon mellom lærerne som er med i prosjektet felles opplæring å opprette delbare undervisningsmateriell i samarbeid med andre GJØR PROSJEKTETS TWINSPACE OFFENTLIG Når TwinSpace er aktivert, er den svært lite synlig for personer som ikke er logget inn på etwinning-portalen. Det er opp til deg å bestemme i hvilken grad TwinSpace for prosjektet ditt skal deles med resten av verden. Page 14/18

15 Det er et viktig visnings- og evalueringssystem for: deg medlemmene av prosjektet elevene partnerskolene Det er også et nyttig system for lærere som trenger hjelp til å komme i gang med dette eventyret, eller som vil forbedre metodene sine og er på utkikk etter ideer og konkrete eksempler. Page 15/18

16 3. HVA NÅ? I dette dokumentet har vi kort beskrevet hvordan du "ideelt sett" kan bruke TwinSpace, men du kan selvfølgelig gjøre mer enn det. Innholdet som legges ut på TwinSpace er et svært viktig element som tas i betraktning når juryene vurderer prosjekter for Kvalitetsmerket, både på nasjonalt og europeisk nivå, og når du melder deg på i konkurransen om de årlige etwinning-prisene som omfatter hele Europa. TwinSpace skal bevise at du tilfredsstiller kriteriene for å oppnå Kvalitetsmerket: 1) Pedagogisk nyskaping og kreativitet Hvis du har tatt elevene med på planleggingen av TwinSpace, hvis du har motstått fristelsen om å alltid ta kontroll, hvis du har delegert deler av ansvaret til elevene dine, har du allerede vist at du har tatt i bruk pedagogisk nyskaping i undervisningen. 2) Integrering av pensum Hvis du har brukt TwinSpace som arbeidsområde i vanlige klasseromsaktiviteter, oppfyller du dette kriteriet. 3) Samarbeid mellom partnerskoler Utvekslingene på forumet, kommentarene i bloggene, samarbeidet om opprettelse av wikien alt dette vil bli tatt i betraktning av juryen. Sørg for å bruke TwinSpace til samarbeid, ikke bare som et arkiv. 4) Kreativ bruk av IKT IKT er ikke et mål i seg selv. Har du hatt mulighet til å finne ut hvordan du kan dra nytte av verktøy som blogger, wikier, forum osv.? Har du brukt dem på riktig måte til riktig type aktiviteter? Har de blitt fullt utnyttet? Page 16/18

17 5) Bærekraftighet og overførbarhet Når du offentliggjør TwinSpace for prosjektet ditt, gjør du arbeidet ditt tilgjengelig for andre lærere som kan bli inspirert videre og bruke dine erfaringer på sine egne skoler og i sine egne prosjekter. 6) Resultater og fordeler Hvis du har oppfylt alle kriteriene ovenfor, kan du være sikker på at du har oppnådd resultater og at elevene dine har utviklet kompetanse som vil gi dem mulighet til å bli fullverdige medlemmer av vårt såkalte kunnskapssamfunn. Page 17/18

18 4. BRUKERSTØTTE etwinning er et fellesskap. Som i alle fellesskap, kan du få støtte og hjelp fra andre medlemmer. Hvis du ikke vet hvordan du gjør noe, sjekk de Vanlige spørsmålene først eller følg Trinn-for-trinn brukerstøtten. Hvis du trenger mer brukerstøtte, kan du ta kontakt med kollegaer, venner på etwinning og/eller Den nasjonale støttetjenesten. Du finner garantert svarene du er på utkikk etter. Lykke til med arbeidet! Denne brukerveiledningen ble laget med støtte fra etwinnings brukerstøtte i Storbritannia og Den nasjonale støttetjenesten til etwinning i Tyskland. Page 18/18

Brukerstøtte trinn-for-trinn. Slik bruker du TwinSpace

Brukerstøtte trinn-for-trinn. Slik bruker du TwinSpace Brukerstøtte trinn-for-trinn Slik bruker du TwinSpace Slik oppdaterer du profilen din... Error! Bookmark not defined. Slik legger du til lærere og besøkende i TwinSpace... 4 Slik inviterer du elever til

Detaljer

Veiledning for TwinSpace

Veiledning for TwinSpace Velkommen Veiledning for TwinSpace Denne veiledningen er laget for lærere som er nye som administratorer i TwinSpace. Den viser deg hvordan du kan: - Komme inn på TwinSpace - Redigere profilen - Opprette

Detaljer

TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM

TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM Randi Gunnerød, Trøndelag kompetansesenter BAKGRUNN FOR METODEN 3 Innledning 3 Spesialtilpasning for enkeltelever - eller allmenngyldige

Detaljer

Innføring i Fronter. Grunnmanual for lærere

Innføring i Fronter. Grunnmanual for lærere Grunnmanual for lærere Dette er en innføring i den grunnleggende funksjonaliteten i Fronter. Fronter er en læringsplattform og er veldig fleksibel. På grunn av denne fleksibiliteten, og at ikke to lærerne

Detaljer

Få din egen hjemmeside

Få din egen hjemmeside I dette avsnittet lærer du å bygge din egen hjemmeside legge til tekst og bilder lage din egen design legge en bakgrunn på hjemmesiden I neste nummer får du hjelp til å bygge en større hjemmeside til en

Detaljer

«Å blogge seg til læring»

«Å blogge seg til læring» «Å blogge seg til læring» Jon Hoem, Mediesenteret Høgskolen Bergen Presentert på NVU-konferansen 2007 av Jon Hoem (joh@hib.no) og Ture Schwebs (thws@hib.no) Noen erfaringer og tanker knyttet til utvikling

Detaljer

Få din egen side på nettet

Få din egen side på nettet Få din egen side på nettet sånn! Få en flott hjemmeside helt gratis, og bygg videre på den side for side. dette trenger du Abonnentnummeret ditt (er du ikke abonnent på Komputer for alle, kan du prøve

Detaljer

Blogg som åpen læringsplattform

Blogg som åpen læringsplattform Blogg som åpen læringsplattform Jon Hoem Mediesenteret, Høgskolen i Bergen, jon.hoem@hib.no Sammendrag Artikkelen gir et innblikk i tankegangen bak en åpen, bloggbasert læringsarena som er utviklet i forbindelse

Detaljer

temahefte LMS hva og hvordan

temahefte LMS hva og hvordan temahefte LMS hva og hvordan Innhold 1. Hva er et LMS?... 5 1.1. Forankring i utdanningspolitisk tenkning... 6 1.2. Utbredelse... 7 2. Funksjonalitet (verktøy)... 8 2.1. Informasjon og administrasjon...

Detaljer

Brukerveiledning. for publiseringsløsningen. Dashboard CMS. Utarbeidet av

Brukerveiledning. for publiseringsløsningen. Dashboard CMS. Utarbeidet av Brukerveiledning for publiseringsløsningen Dashboard CMS Utarbeidet av Sist revidert: 24.05.2013 Forord Denne brukerveiledningen er laget som et hjelpemiddel for raskt å komme i gang med redigering av

Detaljer

Nasjonale prøver 01.09.14

Nasjonale prøver 01.09.14 Nasjonale prøver 01.09.14 Veiledning til lærere Regning 5. trinn «Nasjonale prøver gir informasjon om hvordan elevene mestrer lesing, regning og engelsk» Bokmål Innhold 1 Nasjonal prøve i regning for 5.

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Memoz brukerveiledning

Memoz brukerveiledning Memoz brukerveiledning http://memoz.hib.no Pålogging...1 Oversikt...2 Profilside...2 Inne i en memoz...3 Legg til ting...3 Tekstboks...3 Rediger og flytte på en boks...4 Bildeboks...5 Videoboks...7 HTML-boks...7

Detaljer

Brukermanual. gostudyit.com

Brukermanual. gostudyit.com Brukermanual gostudyit.com Innhold DEL 1 03 Opprette konto DEL 2 04 Din egen startside 05 Innstillinger 05 Notat 07 Inviter venner til ditt nettverk 08 Finn din skolegård DEL 3 09 Lag en skolegård 11 Adminstrasjonspanel

Detaljer

Administratorhåndbok. Versjon 4.60. ElektroPost Stockholm www.episerver.com

Administratorhåndbok. Versjon 4.60. ElektroPost Stockholm www.episerver.com Administratorhåndbok Versjon 4.60 ElektroPost Stockholm www.episerver.com Copyright Denne håndboken er beskyttet av opphavsrettsloven. Endring av innhold eller delvis kopiering av innhold er ikke tillatt

Detaljer

Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med

Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Grunnkurs for lærere Fronter Y10 Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Nytt i volum Y10 av dette

Detaljer

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L KOM ME I GANG MED F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L BRUKER VE IL EDNING VER SJO N 1.60 INNHOLD Innledning... 3 Forberedelse til nytt skoleår... 3 Første møte med e-portalen... 4 Administrere

Detaljer

Modul 1: Pedagogisk bruk av LMS Svend Andreas Horgen

Modul 1: Pedagogisk bruk av LMS Svend Andreas Horgen Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Modul 1: Pedagogisk bruk av LMS Svend Andreas Horgen Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Lærestoffet er utviklet

Detaljer

Personlig publiseringssystem som læringsverktøy

Personlig publiseringssystem som læringsverktøy ssystem som læringsverktøy Stipendiat Jon Hoem, Høgskolen i Bergen, Mediesenteret Nettverksuniversitetet, mars 2004 Delrapport fra Fagforum for produksjonsteknikk Innhold 1 Introduksjon... 3 2 Bakgrunn...

Detaljer

ejournal User Manual Copyright 2008 ejournal AS

ejournal User Manual Copyright 2008 ejournal AS Copyright 2008 ejournal AS Innholdsfortegnelse 1. Saksbehandling...4 1.1. Ny sak...5 1.2. Finn dataposter...7 1.3. Siste søk...13 1.4. Siste saker...13 1.5. Egne aktive saker...13 1.6. Ufordelte saker...13

Detaljer

Verktøy til gode trivselsprosesser

Verktøy til gode trivselsprosesser Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan jobbe med trivsel og psykososialt arbeidsmiljø En praktisk veiledning fra Idébanken.org Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan utvikle drømmearbeidsplassen

Detaljer

Veiledning i språkpermmetodikk. for lærere som underviser voksne innvandrere

Veiledning i språkpermmetodikk. for lærere som underviser voksne innvandrere Veiledning i språkpermmetodikk for lærere som underviser voksne innvandrere Veiledning i språkpermmetodikk for lærere som underviser voksne innvandrere Vox 2008 ISBN 82-7724-099-6 Grafisk produksjon 07

Detaljer

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper Eksperthåndbok Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper 1 2 Innhold 4 Hva er eksperter? 4 4 5 Barn er eksperter på å være barn Hva heter det? Konsultasjon vs. Deltakelse 7 Ekspertmøter

Detaljer

Brukermanual for uk.no

Brukermanual for uk.no Brukermanual for uk.no Innhold Innhold... 1 1 Brukermanual for uk.no... 2 1.1 Registrere foretak... 3 1.1.1 Firmaopplysninger... 5 1.1.2 Aktivere lisens og legge til brukere... 6 1.1.3 Legge inn logo...

Detaljer

T i p s h e f t e f o r

T i p s h e f t e f o r T i p s h e f t e f o r r e k r u t t e r i n g Heftet er gitt ut av Studentliv, en avdeling i SiO (Studentsamskipnaden i Oslo). Heftet er skrevet av arbeidsgruppen for Læring og Organisasjonsutvikling

Detaljer

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Her finner dere spørsmålene fra Elevundersøkelsen. Nyheter høsten 2014: o o o Høsten 2014 tar vi i bruk nye spørsmål rettet mot elever på yrkesfag. De er lagt inn

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

Hva er nytt i 3.2? 1

Hva er nytt i 3.2? 1 Hva er nytt i 3.2? 1 Innføring... 3 Nye funksjoner i 3.2... 3 Ny teksteditor... 3 Nyttige funksjoner i editoren... 4 Meldinger... 5 Handlinger... 6 Meldingsfiltre... 7 Kladdemappe... 7 Favoritter... 8

Detaljer

Individuell plan for norskopplæring

Individuell plan for norskopplæring Levanger kommune Innvandrertjenesten Sjefsgården voksenopplæring Sluttrapport Forprosjekt Skolens plass i et introduksjonsprogram/ fleksibelt læringsmiljø Individuell plan for norskopplæring Therese Granås

Detaljer

Slik bruker du Idium WordPress

Slik bruker du Idium WordPress Slik bruker du Idium WordPress Innholdsfortegnelse Introduksjon; Hva er Wordpress? 3 Nettsideinnhold hvor skal man starte? 4 10 tips for å få en mer lønnsom nettside 6 Logg inn 7 Kontrollpanel 8 Innlegg

Detaljer