pust VED LUNGEKREFT s. 5 «Kreftforskeren» Magasinet for de som har lungekreft, deres pårørende eller andre interesserte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "pust VED LUNGEKREFT s. 5 «Kreftforskeren» Magasinet for de som har lungekreft, deres pårørende eller andre interesserte"

Transkript

1 pust mai 2010 I Lungekreftforeningen s. 5 «Kreftforskeren» VED LUNGEKREFT Lungekreftforeningen Magasinet for de som har lungekreft, deres pårørende eller andre interesserte

2 2 I PUST pust Lungekreftforeningen Tullins gate 2, 0166 Oslo Postboks 4 Sentrum, 0101 Oslo Telefon: Faks: E-post: Leder Regine Deniel Ihlen Kontonummer: Design/layout Gjerholm Design AS Telefon Forsidefoto colorbox.no Hei alle sammen og takk for sist Vinteren har vært lang og kald og det har tatt litt tid å få ferdig vår første utgave av PUST i 2010, men nå er den endelig klar. Den er litt større en vanlig siden vi hadde så mange gode artikler å presentere. Men først en god nyhet. Vi har endelig fått våre egne hjemmesider på plass. Jeg håper dere tar en titt på det og gir oss tilbakemelding. Hittil i år har styrets arbeid dreid seg mest om forberedelser av landsmøte/årsmøte som vi kjørte i egen regi for første gang. Landsmøte fant sted 24. og 25. april på Thon Linne hotell i Oslo med ca. 40 personer tilstede. Styret hadde et håp om at enda flere av våre medlemmer skulle finne veien til Oslo, men vi regner at askeskyene over Norge bidro til at noen av dere ikke fikk mulighet til å ta turen. Nytt av året er at styret har utarbeidet en handlingsplan som fokuser på hva vi skal jobbe med fremover. Vi har valgt ut 3 områder: Vi skal få i gang likemannstjenesten i foreningen. Målet er å kunne gi tilbud om tjenester til både pasienter og pårørende og vi er i gang med å planlegge et kurs for kommende likemenn. Kurset skal finne sted september i Oslo. Det er allerede 12 påmeldte deltakere, men det er plass til enda flere. Er dere interessert i å drive med likemanns-arbeid er det bare å ta kontakt. Vi skal drive med opplysning om lungekreft, ved bl.a. å være tilstede både på Vardesenteret og på Montebello-senteret på diagnosekurs. Vi har også en samarbeidsavtale om å gi ut en CD, «å leve med lungekreft», som er tenkt distribuert til alle som får diagnosen. Vi håper å få den klar til høsten. Vi skal sette lungekreftsaken på dagsorden den 9. november, Lungekreftdagen. Det er viktig for oss å sette fokus på lungekreft og vi håper at Lungekreftdagen vil bidra til at flere får vite om at det finnes en pasientforening. Arbeidet er så vidt i gang men vi håper at det vil ta av etter hvert. Lungekreftforeningen Tilsluttet: Vi skal rekruttere flere medlemmer. Det er viktig at flest mulig vet om oss. Dere kan hjelpe oss med det ved å fortelle andre om at vi finnes. På den måten kan vi nå ut til så mange flere som kan behøve vår støtte. Til slutt vil jeg ønske dere alle en fin vår. Jeg for min del går våren lyst i møte siden jeg skal snart begynne i ny jobb. Det er morsomt med nye utfordringer. Regine Deniel Ihlen, styreleder Tidligere pasient (53), Oslo

3 S T Y R E T PUST I 3 NYTT STYRE I LUNGEKREFTFORENINGEN Årsmøtet i Lungekreftforeningen valgte et nytt styre den 25. april. Det ble besluttet å redusere antall styremedlemmer fra 7 til 5 medlemmer i tillegg til styreleder. F.V.: Anne Jorun Nilsen (vara), Esther Ryberg, Per Bjerve (vara), Elisabeth K. Semprini, Regine Deniel Ihlen (leder), Bjørn Lyster (vara), Eva Laugerud Paulsen, Ivar Nummedal, Alf Gullik Hansen.

4 A R T I K K E L «Lungepakken» et smidigere forløp for lungekreftpasienter ved UNN Kilde: UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE. AV: Hege Andersen, prosjektleder pasientforløp UNN HF «Lungepakken» ble lansert på Universitetssykehuset Nord-Norge den 19. okotober Denne er resultatet av et stort prosjektarbeid med formål å utforme et smidig behandlingsforløp for lungekreftpasienter i UNN, og bl.a. å korte ned tiden fra mistanke om diagnose til gjennomført behandling. Ved UNN HF er årlig om lag 130 pasienter rammet av lungekreft. Antallet nye pasienter forventes å øke i årene framover. Lungekreft er som kjent en svært alvorlig diagnose, med høy dødelighet. Kortere tid fra diagnose til behandling kan forbedre utfallet i noen tilfeller. Vel så viktig kan det være at pasientens subjektive opplevelse av sykdomsforløpet og behandlingstiden kan bedres betraktelig dersom ventingen reduseres. Lang ventetid avdekket Dette var utgangspunktet for pasientforløpsprosjektet som startet våren Lungekreftforløpet er en av de fire pilotprosjektene UNN har kjørt i Arbeidet inkluderte alle relevante avdelinger og faggrupper som deltar i utredning, planlegging og behandling av lungekreftpasienten på UNN. Oppdraget var å få igangsatt tiltak som reduserer ventetiden før behandling av lungekreftpasientene, fortrinnsvis som en Lungepakke. Undersøkelser viste at de ulike delprosessene i behandlingsforløpet hver for seg ikke nødvendigvis tok for lang tid, men sammenlagt og inkludert tidsforløpet mellom de ulike prosessene ble tiden fra mistanke om kreft til behandling lang. Tid fra første røntgen thorax til henvisning for første behandling (diagnostisk gjennomløpstid) var 64 dager (median) eller 108 dager (gjennomsnitt). Endringsvilje hos ansatt Personell som arbeider med lungekreftpasientforløpet erkjenner at det er både behov og potensial for forbedring. Dette bekreftes av at hele 85 % av ansatte som hadde befatning med denne pasientgruppen i en medarbeiderundersøkelse våren 2009 mente det er behov for å forandre på arbeidsprosessene i egen avdeling. Fokusgruppen kom med forslag til et forbedret pasientforløp, Lungepakke, samt en rekke tiltak for å få til denne endringen. Hovedsiktemålet var å etablere nye prosedyrer for pasientflyt der det diagnostiske pakkeforløp for pasienter med lungekreft tar maksimalt 4 uker ved UNN HF. Forbedret henvisningsrutine Av tiltak som inngår i den såkalte Lungepakken nevnes kort; Standardisert og forbedret henvisningsrutine, histologiremisse, etablering av en standard blodprøvepakke, bedrede rutiner for biopsi, ukentlig tverrfaglig Lungemøte og styrket ordning med pasientansvarlig lege. Gevinst for pasienten Det faktum at det i framtiden vil ta kortere tid gjennom utredning og behandling forventes å ha stor betydning for pasienten. For noen kan dette også gi behandlingsgevinst. Forutsigbarhet kan også bidra, både fordi pasienten får bedre oversikt over sitt eget forløp i utredning og behandling og fordi de kan forholde seg til en pasientansvarlig lege og sykepleier. Det er rimelig å anta at dette også oppfyller det alltid tilstedeværende informasjonsbehovet på en bedre måte. Standardisering og forutsigbarhet Seks leger fra ulike spesialiteter - primærlege, lungemedisin, onkologi, radiologi og patologi har jobbet for å skape prosedyrer for et raskest og best mulig utrednings- og behandlingsforløp for lungepasienter. Målet med å standardisere er å forenkle og effektivisere ressursutnyttelsen, og oppnå en forbedring av forståelsen for roller, ansvar og avhengighetsforhold i hele behandlingskjeden. Bedret dokumentasjon og rutiner for å melde pasienten gjennom systemet sparer dobbeltarbeid, tid og frustrasjoner. En enklere og mer effektiv måte å føre pasienten gjennom systemet på kan altså bedre det daglige arbeidsmiljøet for ansatte i helsevesenet. For samarbeidspartnere, fastleger og lokalsykehus kan et kjent pasientforløp adopteres og brukes ved informasjon og henvisning. Prosedyrer utarbeidet i prosjektet kan gjøres gjeldende for flere. Det foretas kontinuerlige målinger det neste halve året for å vurdere om UNN når sin målsetting om at tiden fra diagnose til behandling ikke skal overstige 4 uker.

5 A R T I K K E L PUST I 5 Norges beste unge forsker AV: Geir Forbregd, DRIVA Vi arbeider med å finne ut hvilke lungekreftpasienter som best hjelpes av kjent medisin mot blodkarvekst for å optimalisere behandlingen av disse. merkelsen, men også ydmyk i forhold til den. Dønnem sier han ikke kunne fått prisen uten det gode samarbeidet med resten av gruppa. For hans forskning er ikke et soloarbeid. I hans gruppe jobber nå 15 personer, leger, bioingeniører og patologer, med blodkarvekst. GLAD FOR PRISEN: Tom Dønnem er ydmyk over å ha blitt kåret til beste norske unge forsker. Tom Dønnem er kåret til Norges beste kreftforsker under 40 år av kreftforskerne sjøl. Surnadalingen Dønnem, som er kreftspesialist og har doktorgrad på lungekreft, får prisen for sitt arbeid for å hindre blodkarvekst hos lungekreftpasienter. Kreftsvulster trenger blod for å vokse. Strypes tilførselen av blod stoppes kreften fra å spre seg. Lungekreft er den kreftsykdommen som tar flest liv. Fire av fem pasienter dør. Vi arbeider med å finne ut hvilke lungekreftpasienter som best hjelpes av kjent medisin mot blodkarvekst for å optimalisere behandlingen av disse, og samtidig luke ut de pasienter som ikke hjelpes av samme medisin, sier overlege Tom Dønnem ved kreftavdelinga på Universitetssykehuset i Nord-Norge, til Driva. Onkologisk forum, en samling av de fleste kreftspesialister og kreftforskere i Norge, står bak prisen. Overrekkelsen skjedde i Oslo i midten av november. Dønnem er stolt og glad for ut Jeg skylder prisen et veldig godt forskermiljø ved UNN. Vi hjelper hverandre og gjør hverandre god. Det er som gofotteorien til Eggen, sier Dønnem. Totalt i Norge er det mange grupper som jobber med ulike typer av kreftforskning. Hver av disse gruppene nominerte en kandidat til å bli årets forsker, av disse ble Dønnem plukket ut. Et kriterie for å bli valgt er publisering av artikler. Jo flere artikler, jo bedre sjans til å vinne, og Dønnem har funnet tid til å publisere mye om arbeide med å hindre blodkarvekst hos lungekreftpasienter. Så kan man spørre seg om dette er rettferdig eller ikke, men publiserte artikler er noe man blir målt på, sier Dønnem. Siden han var ferdigutdannet som lege for elleve år siden har 39- åringen jobbet ved UNN. De siste fire årene som forsker på heltid. Dønnem er takknemlig for muligheten som gis til forskning både fra sykehusets side, men også sponsorer. Vi har vært veldig heldig med finansieringen og forholdene ved sjukehuset er lagt godt til rette, sier Dønnem. Sjøl om Dønnems gruppe har kommet et stykke på veg, er det ennå mye arbeid som gjenstår for å finne medisin som virker like godt mot blodkarvekst hos alle typer lungekreftpasienter. Vi må gjøre den etablerte behandlingen bedre for at den skal ha størst mulighet til å hjelpe, sier Dønnem.

6 R E F E R AT Lungekreftforeningens Landsmøte og årsmøte 2010 Lungekreftforeningens andre lands- og årsmøte fant sted på Thon Linne Hotell i Oslo den 24. og 25. april, med vel 30 medlemmer tilstede. av: styremedlem Elisabeth K. Semprini Årets konferansier var Lungekreftforeningens styreleder, Regine Deniel Ihlen. Årets program gav oss en spennende og informativ innsikt i alt fra fenomenet fatigue til hvordan et kirurgisk inngrep foregår, med en fabelaktig oppfriskende pauseunderholdning. Også Landsmøtet fikk merke konsekvensene av Eyjafjallajökulls askesky ved at ikke alle de opprinnelige foredragsholderne kunne møte dessverre, men disse ble erstattet av like interessante og dyktige fagpersoner. Lungekreftforeningens faglig tilknyttede rådgiver, overlege Paal F. Brunsvig (Oslo Cancer Cluster og Oslo universitetssykehus, Radiumhospitalet), innledet foredragsrekken med nyheter innen lungekreftforskning. Brunsvig kunne bl.a. fortelle om hvordan en nå økende og intensivert gentesting av lungekreftdiagnostiserte gir en mer skreddersydd behandling for hver enkelt pasient. Underholdningen kom tidlig på programmet, men ikke mindre velkommen for det. Koret Koradium underholdt i 30 minutter og hadde et fantastisk morsomt og variert program. Koret består av ansatte ved Radiumhospitalet og var et profesjonelt og forfriskende pust, som vi gjerne inviterer tilbake ved en senere anledning. Etter lunsjen fikk vi en hilsen fra Kreftforeningen v/jan Egil Aase, som understreket hvor viktig pasientforeninger er i arbeidet med spesielt likemannsarbeid for både pasienter og pårørende, og ønsket oss lykke på veien fremover med nettopp dette arbeidet. Neste bidrag på programmet var kirurg Lars Jørgensen (Thoraxkirurgisk avdeling ved Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet). Han er den ene av to kirurger ved Rikshospitalet som opererer lungekreftpasienter. Etter sentralisering av kirurgiske inngrep for bl.a. lungekreftpasienter har Jørgensen, og hans kollega Steinar Solberg, hatt en betydelig økning i antall operasjoner. I motsetning til hva man kanskje ville tro har dette vist seg å være en stor fordel for både kirurg og pasient. Et økt antall operasjoner pr. kirurg viser nemlig at de rett og slett blir bedre til å operere p.g.a. den økte erfaringen det medfører. Dette igjen fører til økt presisjon og gir også muligheten for økt antall operasjoner. Til sist vet man av erfaring at flere operasjoner igjen fører til færre dødsfall for lungekreftrammede. Avslutningsvis viste Jørgensen oss fasinerende bilder og film fra operasjoner utført på lungekreftpasienter. Rådgiver, overlege Paal F. Brunsvig Spesialrådgiver i Kreftforeningen, Bodil Husby kunne deretter informere oss om rettigheter og levekår kreftpasienter og deres pårørende har i Norge i dag. Det kan være vanskelig å finne frem til dette i jungelen av statens regler og støtteordninger. Kreftforeningen har derfor en meget god, og lett tilgjengelig, informasjonstjeneste for nettopp kreftrammede i forhold til krav og rettigheter. Deres meget treffende motto er Gode tjenester til riktig tid. Husby kunne også informere om at Kreftforeningen har en årlig pott på 5 millioner kroner hvor pasienter og pårørende kan søke om personlig økonomisk støtte i hverdagen. Sykepleier Solveig Meier Myklebust (Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet) ga oss en innføring i fenomenet Fatigue. Mange kreftrammede opplever å bli rammet av dette på et eller annet tidspunkt. Fatigue er enten akutt eller kronisk, og årsakene er mange. Hovedsaklig kommer fatigue av selve sykdommen, behandlingen, smertene, og/eller er mentalt betinget. Fatigue rammer mange hvert år, og ikke kun kreftsyke. Helsevesenet er derfor heldigvis blitt økende opptatt av hvordan kartlegge fenomenet, informere og lære

7 PUST I 7 Koret Koradium. Koret består av ansatte ved Radiumhospitalet. Under årets middag. pasienter og pårørende om hvordan å leve med og ikke mot fatigue, samt lære pasienter å redusere opplevelsen av fatigue. Til sist på programmet fortalte Paal F. Brunsvig om behandlingsformen stereotaksi. Dette er en egen metode innen strålebehandling, med tilnærmingsvis kirurgisk presisjon. Stereotaksi benyttes i dag spesielt for pasienter med svulst på hjernen, men også for noen pasienter med inoperabel lungekreft. En stor fordel med denne behandlingsformen er at den bl.a. dreper langt færre friske celler, enn ved vanlig strålebehandling. En lang dag med et meget variert, informativt og spennende program gjorde de fleste av oss klare for en liten hvil. Felles middag, sedvanen tro, stod deretter på programmet et par timer senere. Årets middag, og påfølgende sosialt samvær i hotellets bar, var like fantastisk som i fjor. Kjente og ukjente fjes fikk utvekslet egne historier og erfaringer til langt utpå kvelden. En ubeskrivelig god og viktig opplevelse å få med seg videre. Søndag ble årsmøtet avholdt for foreningens medlemmer. Styret kunne da, ved leder Regine Ihlen, presentere foreningens årsregnskap for 2009, samt forslag til budsjett for Årsberetning for 2009 og handlingsplan for ble også forelagt årsmøtet. Lungekreftforeningen er en ung forening, men styret fikk mye god tilbakemelding på det foreningen allerede har fått til. Styret vil med dette takke alle som er medlemmer, og som på andre måter støtter vårt arbeid. En spesiell takk går til de foredragsholderne som utgjorde årets fantastiske program på landsmøtet, samt Kreftforeningens representanter som alltid stiller ved behov. Og ikke minst vil vi takke foreningens medlemmer som møtte opp denne helgen. Deres velvilje, forslag til saker å ta opp fremover, personlige engasjement og, ikke minst, fantastiske humør og pågangsmot er vår viktigste drivkraft og gir oss en vitamininnsprøytning for videre arbeid i foreningen. Vi håper å se DEG i 2011!

8 A R T I K K E L Kirurgisk behandling av lungekreft AV: Steinar Solberg Overlege dr. med. Thoraxkirurgisk avdeling, Rikshospitalet Rikshospitalet i dag og i Her vil vi i år komme opp i om lag 130 operasjoner for lungekreft. Kirurgi er den behandling for lungekreft som har de beste resultater. Andre behandlingsformer er stråler og kjemoterapi (cellegift), og dette kan være aktuelt som eneste behandling eller som tilleggsbehandling ved kirurgi. Internasjonale retningslinjer sier at 25 % av dem som får lungekreft skal opereres. I Norge ser vi nå ut til å være på god vei mot dette målet. Forekomst (epidemiologi) Lungekreft utgjør % av alle nye kreftdiagnoser og om lag 2300 mennesker får denne diagnosen årlig i Norge. Tobakksrøyking er den viktigste årsak til lungekreft. I lungekirurgiregisteret i Norsk Thoraxkirurgisk forening registrert vi for 2008 at det ble gjort 502 operasjoner for lungekreft i Norge. Anatomi Vi har fem lungelapper, - tre på høyre- og to på venstre side. De enkelte lungelapper inndeles i segmenter som har egne luftveier (bronkier) og blodforsyning. Både på røntgenbilder og ved operasjon vises spaltene mellom lappene godt og er de anatomiske skiller mellom lungelappene. Høyre lunge utgjør gjennomsnittlig 55 % av den totale lungemengde hos hver enkelt av oss, og venstre da 45 %. Således er det et større inngrep å fjerne hele høyre lunge enn å fjerne den venstre. Lungene har all sin tilhefting mot brystskilleveggen (mediastinum) her går også luftveiene samt blod- og lymfekar. Mellom lungene og brystveggen er det et tynt væskesjikt som gjør at lungene og brystveggen kan bevege seg i forhold til hverandre. Operabilitet Det er to forhold som avgjør om en pasient med lungekreft kan opereres eller ikke. Det første er at kreftsykdommen er begrenset, og vi ikke har funnet tegn på at sykdommen har kommet så langt at vi ikke kan få gjort en komplett fjerning av alt kjent kreftvev. Størrelsen på svulsten er i seg selv ikke grunn til ikke å kunne operere, men store svulster vil ofte ha vokst inn i sentrale strukturer som gjør operasjon umulig. Spredning til lymfeknuter i samme lunge hindrer ikke operasjon, men om lymfeknuter utenfor samme lunge inneholder kreftvev vil det være riktig med annen behandlingsform enn kirurgi. Spredning av lungekreft til andre organer er også grunn til å velge annen behandling enn kirurgi. Det andre forhold er om pasienten vil tåle operasjonen. Forhold som kan gjøre at det ikke kan opereres er tilleggssykdommer som for eksempel hjerte og lungesykdommer, samt om lungefunksjonen er så redusert at pasienten ikke vil ha nok lungevev etter fjerning av lungevev. Operasjonen Operasjon for lungekreft foregår med pasienten i sideleie, og med armen opp og til siden slik at vi kommer godt til i den aktuelle brysthulen. Det at armen holdes unna operasjonsfeltet er årsaken

9 PUST I 9 til at ganske mange opererte har ømhet og smerter i skuld-eren på den side de er operert. Disse skulderplagene går over i løpet av noen dager. Over 90 % av alle operasjoner gjøres som åpen operasjon, og de resterende foregår som kikkehullsoperasjon (thorakoskopi). Ved operasjon går vi inn mellom to ribben, og sperrer de fra hverandre og vi kommer da till i brysthulen og kan fjerne kreftsvulst og nødvendig omliggende lungevev. Hvor mye lunge må vi fjerne? Det kan dreie seg om alt fra å fjerne en kile (kilereseksjon) fra en lungelapp, fjerning av et anatomisk segment av en lapp (segmentektomi) fjerning av en lungelapp (lobektomi), og om vi fjerner 2 lungelapper som er aktuelt på høyre side kalles det bi-lobektomi. Fjerning av en hel lunge kalles pneumonektomi. Ved alle disse operasjonsformene kan det være aktuelt å fjerne deler av omgivende strukturer som brystvegg, mellomgulv (diafragma) eller hjertepose (perikard). Svulstens utbredelse bestemmer hvor mye lunge og eventuelt omgivende strukturer som må fjernes. Det idelle, ut fra betraktninger om kreftsykdommen og mulig spredning til lymfebane gjør at vi tilstreber å fjerne en lungelapp som minimum. Men, om pasienten har redusert lungekapasitet kan vi fjerne mindre deler av en lapp. Vi fjerner også lymfeknuter fra lungehulen. Alt vi fjerner legges på glass, merkes nøye og sendes til undersøkelse i mikroskop for en endelig avklaring om utbredelse av sykdommen. På Rikshospitalet driver vi, i samarbeid med Radiumhospitalet, et forskningsprosjekt omkring basal biologi ved lungekreft. Etter samtykke fra hver enkelt pasient tar vi blodprøver, benmarg, vevsprøve fra kreftsvulst og fra normalt lungevev. Dette vil over tid øke vår kunnskap om denne sykdommen. Her ligger pasienten klar til operasjon Pilen peker på en kreftsvulst i høyre lunge. Dette er et CT-bilde som gjøres på alle med mistanke om svulst i lunge. Her ser vi den samme svulsten som er avbildet på CT. Når det som skal fjernes er fjernet sikrer vi at det ikke er blødninger, og vi sjekker for luftlekkasje fra gjenværende lungevev. Det legges dren slik at væske og luft som ofte lekker litt etter operasjon kan komme ut. Dren beholdes i noen dager etter operasjonen. Etter operasjon er det viktig at pasienten kommer raskt i aktivitet. Kommer seg på bena og trener med fysioterapeut både armer og ben, og ikke minst lunger med pusteøvelser med å puste ut mot motstand (PEEP-fløyte). Alle opererte skal delta aktivt med slike øvelser! Skal de som er operert for lungekreft være spesielt forsiktige etter operasjon? Svaret er nei! Brystkassen og øvrig vev er så godt lukket at det ikke er risiko for at noe går i stykker om man er for aktiv. De som har fått fjernet en hel lunge skal være forsiktig med å stupe ut i hav eller vann etter operasjon. Du flyter nemlig litt dårligere med kun en lunge. Derfor skal de med en lunge starte bading på grunna slik at de vender seg til at de flyter litt dårligere og litt skjevt etter at en lunge er tatt bort. Denne svulsten fjernes med en kile av omgivende lungevev. Fjerningen foregår ved hjelp av et apparat som både kutter lungevevet og forsegler kanten etter fjerning slik at luft og blod ikke lekker ut.

10 B J Ø R N S H J Ø R NE Finmarksvidda: 2 samer på snøskuter er alene på vidda og de kolliderer. Så sier den ene. Du har jo vikeplikt. Ja, men jeg ville ikke benytte den Hos frisøren: Jeg vil bli klippet som min bror. Hvordan har han det? Takk bare bra. Naturen vår den skjønne Av Marit Irene Jensen Naturen vår den skjønne der ute i det grønne er alt nå farget hvitt og alt er ditt og mitt Vi måker sne, og ber, Gud, ikke slipp ned mer nå vil vi ha litt vår på stiene vi går Og etter våren kommer en masse sol og sommer vi lengter alle dit til våres paradis Så kjære vår natur la oss få gå vår tur langs sand og strand og sol ikke kaldt som langt mot nord

11 Annonse

12 Innmelding Ja, jeg vil bli medlem i Lungekreftforeningen. Årskontingenten er kr 200,- pr. år. Jeg er: Pasient/tidligere pasient Pårørende Annet Navn: Adresse: Postnr.: Telefon: Poststed: Mobil: E-post: Fødselsdato: Underskrift: Innmeldingsblanketten sendes til: Lungekreftforeningen, Pb. 4 Sentrum, 0101 Oslo, eller du kan registrere deg på Du kan også sende e-post til: eller ringe telefon Du kan også gi din støtte på følgende kontonummer: Medlemskapskonto: Minnegavekonto: I samarbeid med: Du finner mer informasjon om foreningen på Lungekreftforeningen

pust s.6 landskonferanse og årsmøte 2013 magasinet for de som har lungekreft, deres pårørende og andre interesserte Juni 2013 i lungekreftforeningen

pust s.6 landskonferanse og årsmøte 2013 magasinet for de som har lungekreft, deres pårørende og andre interesserte Juni 2013 i lungekreftforeningen pust Juni 2013 i lungekreftforeningen s.6 landskonferanse og årsmøte 2013 Lungekreftforeningen magasinet for de som har lungekreft, deres pårørende og andre interesserte 2 i PusT 2 2013 pust Hei alle sammen

Detaljer

pust s. 5 SPREK KaR I Dag kreftsyk for to år siden Magasinet for de som har lungekreft, deres pårørende eller andre interesserte

pust s. 5 SPREK KaR I Dag kreftsyk for to år siden Magasinet for de som har lungekreft, deres pårørende eller andre interesserte pust Mars 2009 I Lungekreftforeningen kreftsyk for to år siden s. 5 SPREK KaR I Dag Magasinet for de som har lungekreft, deres pårørende eller andre interesserte 2 I PUST 1 2009 pust Lungekreftforeningen

Detaljer

pust Strabasiøs kreftreise for lungeopererte s.4 Magasinet for de som har lungekreft, deres pårørende og andre interesserte

pust Strabasiøs kreftreise for lungeopererte s.4 Magasinet for de som har lungekreft, deres pårørende og andre interesserte pust Juli 2011 I Lungekreftforeningen s.4 Strabasiøs kreftreise for lungeopererte Lungekreftforeningen Magasinet for de som har lungekreft, deres pårørende og andre interesserte 2 I PUST 2 2011 pust Lungekreftforeningen

Detaljer

Sunn fornuft satt i system

Sunn fornuft satt i system Sunn fornuft satt i system Lean på UNN 2008 2012 Hvordan og hvorfor Resultater og Erfaringer Merete Postmyr, Klinikkrådgiver Hjerte- og lungeklinikken UNN Lean Lean betyr slank / redusere variasjon (forenkle,

Detaljer

pust Magasinet for de som har lungekreft, deres pårørende og andre interesserte Februar 2016 I Lungekreftforeningen Lungekreftforeningen

pust Magasinet for de som har lungekreft, deres pårørende og andre interesserte Februar 2016 I Lungekreftforeningen Lungekreftforeningen pust Februar 2016 I Magasinet for de som har lungekreft, deres pårørende og andre interesserte 2 I PUST 1 2016 pust Postboks 190 3672 Notodden Telefon: 934 70 121 E-post: post@lungekreftforeningen.no www.lungekreftforeningen.no

Detaljer

Lærings- og mestringstilbud KKT

Lærings- og mestringstilbud KKT Lærings- og mestringstilbud KKT Feil valuta Når jeg ser deg ligge der i senga kommer minnene fra forrige ferie Det hjelper lite å ha lommene fulle av norske kroner når US dollar er gjeldende valuta Nå

Detaljer

Pakkeforløp for kreft Pasientinformasjon IS-0468. Utredning ved mistanke om tykk- og endetarmskreft

Pakkeforløp for kreft Pasientinformasjon IS-0468. Utredning ved mistanke om tykk- og endetarmskreft Pakkeforløp for kreft Pasientinformasjon IS-0468 Utredning ved mistanke om tykk- og endetarmskreft Du er henvist til utredning i spesialisthelsetjenesten fordi det er mistanke om at du kan ha kreft. Dette

Detaljer

ORGANDONASJON - den største gave et menneske kan få!

ORGANDONASJON - den største gave et menneske kan få! ORGANDONASJON - den største gave et menneske kan få! Da Christiaan Barnard utførte den første hjertetransplantasjon i Cape Town i Sør- Afrika i 1967 var jeg 30 år. Jeg var nygift og bodde i Rotterdam.

Detaljer

LEAN, en kvalitetsgarantist i utredning av lungekreft

LEAN, en kvalitetsgarantist i utredning av lungekreft m1 LEAN, en kvalitetsgarantist i utredning av lungekreft Ulf Aasebø,, avd leder lunge avd og Prof.II Merete Postmyr, klinikkrådgiver og prosjektleder Lysbilde 1 m1 meduaa; 03.10.2011 Hva er Lean? Betyr

Detaljer

Pakkeforløp brystkreft. Ellen Schlichting Seksjon for bryst- og endokrinkirurgi Avdeling for kreftbehandling

Pakkeforløp brystkreft. Ellen Schlichting Seksjon for bryst- og endokrinkirurgi Avdeling for kreftbehandling Pakkeforløp brystkreft Ellen Schlichting Seksjon for bryst- og endokrinkirurgi Avdeling for kreftbehandling Generelt om brystkreft Vanligste kreftform hos kvinner Utgjør 22% av all kreft hos kvinner 3.000

Detaljer

Invitasjon. Det inviteres til Landskonferanse og årsmøte på Soria Moria Hotell i Oslo, fredag 27.- søndag 29. mars 2009.

Invitasjon. Det inviteres til Landskonferanse og årsmøte på Soria Moria Hotell i Oslo, fredag 27.- søndag 29. mars 2009. Invitasjon Det inviteres til Landskonferanse og årsmøte på Soria Moria Hotell i Oslo, fredag 27.- søndag 29. mars 2009. Velkommen til CarciNors Landskonferanse og årsmøte For fjerde gang har Pasientforeningen

Detaljer

ET STED Å HENTE KREFTER Vardesenteret og Pusterommet ved St. Olavs Hospital Tilbud høsten 2014

ET STED Å HENTE KREFTER Vardesenteret og Pusterommet ved St. Olavs Hospital Tilbud høsten 2014 ET STED Å HENTE KREFTER og Pusterommet ved St. Olavs Hospital Tilbud høsten 2014 Erik Hardeng «Jeg har kronisk kreft og må trene for å fungere i hverdagen. Det er fantastisk å få treningen tilrettelagt

Detaljer

ET STED Å HENTE KREFTER Vardesenteret og Pusterommet ved St. Olavs Hospital Tilbud høsten 2014

ET STED Å HENTE KREFTER Vardesenteret og Pusterommet ved St. Olavs Hospital Tilbud høsten 2014 ET STED Å HENTE KREFTER Vardesenteret og Pusterommet ved St. Olavs Hospital Tilbud høsten 2014 Vs_brosjyre_A5_St-Olavs_høsten 2014.indd 1 7/4/2014 2:03:17 PM Erik Hardeng «Jeg har kronisk kreft og må trene

Detaljer

pust Er kvinner mer utsatt for lungekreft? s.4 Magasinet for de som har lungekreft, deres pårørende og andre interesserte

pust Er kvinner mer utsatt for lungekreft? s.4 Magasinet for de som har lungekreft, deres pårørende og andre interesserte pust mars 2011 I Lungekreftforeningen s.4 Er kvinner mer utsatt for lungekreft? Lungekreftforeningen Magasinet for de som har lungekreft, deres pårørende og andre interesserte 2 I PUST 1 2011 pust Lungekreftforeningen

Detaljer

Oppfølging av styresak 42/2010 pkt. i Tverrfaglige møter

Oppfølging av styresak 42/2010 pkt. i Tverrfaglige møter Direktøren Styresak 109-2013 Orienteringssak - Tverrfaglige møter for kreftpasienter Saksbehandler: Ellinor Haukland, seksjon for pasientsikkerhet Saksnr.: 2013/2421 Dato: 05.12.2013 Trykt vedlegg: Ikke

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 26.09.13 Sak nr: 45/2013 Sakstype: Orienteringssak Nasjonale kvalitetsindikatorer - første tertial 2013 Bakgrunn for saken Kvalitet i helsevesenet er vanskelig å definere

Detaljer

KOMMUNENS KREFTKOORDINATOR

KOMMUNENS KREFTKOORDINATOR KOMMUNENS KREFTKOORDINATOR Veien videre for kreftpasienter og pårørende A5_kreftkoordinator_okt 2015_uten distrikt.indd 1 12/14/2015 10:54:02 AM Kreft treffer oss forskjellig, med ulikt alvor og ulik kraft.

Detaljer

Pasientinformasjon Mars 2009

Pasientinformasjon Mars 2009 Pasientinformasjon Mars 2009 Stadium I non-seminom testikkelkreft uten karinnvekst (CS1 VASC-) I dag helbredes nesten 100 % av pasienter med testikkelkreft i stadium I (uten påvist spredning av svulsten).

Detaljer

Innhold. Om oss Bakgrunn Mål for kampanjen Aktiviteter så langt Veien videre. Side 2

Innhold. Om oss Bakgrunn Mål for kampanjen Aktiviteter så langt Veien videre. Side 2 n -e I sk nne riv n el 48 se t Ap av ime ril ka r 20 m 11 pa nj en be Innhold Om oss Bakgrunn Mål for kampanjen Aktiviteter så langt Veien videre Side 2 Om oss Initiativtaker Halvor Wilberg mistet sin

Detaljer

Norsk Palliativ Forening inviterer til 2 dagers kurs om temaet Palliasjon, lindring ved livets slutt.

Norsk Palliativ Forening inviterer til 2 dagers kurs om temaet Palliasjon, lindring ved livets slutt. Norsk Palliativ Forening inviterer til 2 dagers kurs om temaet Palliasjon, lindring ved livets slutt. Bedre livskvalitet, hvordan oppnår vi det? Hvilke utfordringer står vi overfor? Kurset vil arrangeres

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Velkommen til samling forløpskoordinatorer 22 september 2015. Gro Sævil Haldorsen Regional prosessleder innføring av pakkeforløp Helse Sør-Øst RHF

Velkommen til samling forløpskoordinatorer 22 september 2015. Gro Sævil Haldorsen Regional prosessleder innføring av pakkeforløp Helse Sør-Øst RHF Velkommen til samling forløpskoordinatorer 22 september 2015 Gro Sævil Haldorsen Regional prosessleder innføring av pakkeforløp Helse Sør-Øst RHF Forløpskoordinatorrollen er viktig Sommerferie avvikling

Detaljer

pust s. 6 «Markering av lungekreftdagen» Magasinet for de som har lungekreft, deres pårørende eller andre interesserte

pust s. 6 «Markering av lungekreftdagen» Magasinet for de som har lungekreft, deres pårørende eller andre interesserte pust desember 2010 I s. 6 «Markering av lungekreftdagen» Magasinet for de som har lungekreft, deres pårørende eller andre interesserte 2 I PUST 3 2010 pust Tullins gate 2, 0166 Oslo Postboks 4 Sentrum,

Detaljer

SYKEHUSETS VENNER NOTODDEN

SYKEHUSETS VENNER NOTODDEN SYKEHUSETS VENNER NOTODDEN Vi jubilerer - Venner i 25 år Støtt sykehusets venner Notodden sykehus Notodden sykehus tilbyr de 9 kommunene Notodden, Tinn, Hjartdal, Seljord, Kviteseid, Tokke, Vinje, Bø,

Detaljer

pust s.5 Velferdsturer for våre medlemmer Magasinet for de som har lungekreft, deres pårørende og andre interesserte

pust s.5 Velferdsturer for våre medlemmer Magasinet for de som har lungekreft, deres pårørende og andre interesserte pust Desember 2012 I Lungekreftforeningen s.5 Velferdsturer for våre medlemmer Lungekreftforeningen Magasinet for de som har lungekreft, deres pårørende og andre interesserte 2 I PUST 3 2012 pust Lungekreftforeningen

Detaljer

for Vardesenteret på UNN VÅREN 2015 PROGRAM

for Vardesenteret på UNN VÅREN 2015 PROGRAM for på UNN VÅREN 2015 PROGRAM Erik Hardeng Kristin Jensen «Da mannen min var innlagt på sykehuset var det så fint for meg og ha en plass og gå til. Nå er han borte og livet mitt er halvt. Heldigvis er

Detaljer

Individuell plan i kreftomsorg og palliasjon

Individuell plan i kreftomsorg og palliasjon Individuell plan i kreftomsorg og palliasjon Ta med individuell plan når du skal til lege/sykehus. Gi beskjed til lege/sykepleier om at du har individuell plan og vis dem planen. Planen er ditt dokument.

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Trening av lungekreftpasienter på Pusterommet på Ahus. Renate Strand Sterud, spesialfysioterapeut på Pusterommet Ahus

Trening av lungekreftpasienter på Pusterommet på Ahus. Renate Strand Sterud, spesialfysioterapeut på Pusterommet Ahus Trening av lungekreftpasienter på Pusterommet på Ahus Renate Strand Sterud, spesialfysioterapeut på Pusterommet Ahus Kort om meg: Jobbet på Pusterommet på Ahus siden desember 2015 (80% på Pusterommet og

Detaljer

Forløpskoordinatorens rolle i Pakkeforløp for kreft. Fagseminar Sundvolden 29.10.15

Forløpskoordinatorens rolle i Pakkeforløp for kreft. Fagseminar Sundvolden 29.10.15 Forløpskoordinatorens rolle i Pakkeforløp for kreft Fagseminar Sundvolden 29.10.15 1 2 PAKKEFORLØP FOR KREFT Utarbeidet av Helsedirektoratet Politisk oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet, som skal

Detaljer

operasjon selvstendighet Informasjon om overgangen fra barn til voksen på Ahus

operasjon selvstendighet Informasjon om overgangen fra barn til voksen på Ahus operasjon selvstendighet Informasjon om overgangen fra barn til voksen på Ahus På Barne- og ungdomsklinikken er det 18 års grense, og når du blir så gammel, vil du bli overført til avdeling for voksne.

Detaljer

pust ET År av MITT LIv s. 4 Diagnose: ikke småcellet lungekreft Magasinet for de som har lungekreft, deres pårørende eller andre interesserte

pust ET År av MITT LIv s. 4 Diagnose: ikke småcellet lungekreft Magasinet for de som har lungekreft, deres pårørende eller andre interesserte pust Juni 2009 I Lungekreftforeningen s. 4 Diagnose: ikke småcellet lungekreft ET År av MITT LIv Magasinet for de som har lungekreft, deres pårørende eller andre interesserte 2 I PUST 2 2009 pust Lungekreftforeningen

Detaljer

Hallvard Græslie Seksjonsoverlege kir avd Sykehuset Namsos

Hallvard Græslie Seksjonsoverlege kir avd Sykehuset Namsos Hallvard Græslie Seksjonsoverlege kir avd Sykehuset Namsos Starten 2011-utspill: 80 prosent av kreftpasientene skal behandles innen 20 virkedager 2013: Ventetida er fortsatt like lang. Statsminister Jens

Detaljer

- Helsepolitisk seminar - Legeforeningens regionutvalg Midt-Norge - Med bl.a. - Statssekretær Anne Grethe Erlandsen - Fagdirektør Stein Kaasa -

- Helsepolitisk seminar - Legeforeningens regionutvalg Midt-Norge - Med bl.a. - Statssekretær Anne Grethe Erlandsen - Fagdirektør Stein Kaasa - - Helsepolitisk seminar - Legeforeningens regionutvalg Midt-Norge - Med bl.a. - Statssekretær Anne Grethe Erlandsen - Fagdirektør Stein Kaasa - President legeforeningen Hege Gjessing - Direktør Helse Midt

Detaljer

En god START. Lev livet med diabetes. for deg som har diabetes. Behov for å snakke? Ring diabeteslinjen. Ordinært medlemskap kr 385,-

En god START. Lev livet med diabetes. for deg som har diabetes. Behov for å snakke? Ring diabeteslinjen. Ordinært medlemskap kr 385,- (Kryss av og skriv tydelig) Ordinært medlemskap kr 385,- Familiemedlemskap/støttemedlem kr 75,- Tilknyttes medlem:... Medlemsnr:... Minstepensjonist/uføretrygdet* kr 175,- Ungdom (18 25) og student t.o.m.

Detaljer

AKTIV OG LUNGESYK....mer enn du trodde var mulig!

AKTIV OG LUNGESYK....mer enn du trodde var mulig! AKTIV OG LUNGESYK...mer enn du trodde var mulig! Glittreklinikken er et landsdekkende spesialsykehus for utredning, behandling og rehabilitering av pasienter med lungesykdom. Vi legger vekt på at du skal

Detaljer

TILBUD VÅREN 2016 TIL KREFTRAMMEDE OG PÅRØRENDE. Vardesenteret og Pusterommet på St. Olavs Hospital

TILBUD VÅREN 2016 TIL KREFTRAMMEDE OG PÅRØRENDE. Vardesenteret og Pusterommet på St. Olavs Hospital TILBUD TIL KREFTRAMMEDE OG PÅRØRENDE Vardesenteret og Pusterommet på St. Olavs Hospital VÅREN 2016 Vs_brosjyre_A5_St-Olavs_våren 2016.indd 1 12/17/2015 2:22:57 PM Erik Hardeng Kristin Jensen Hanne Haugen

Detaljer

I arbeid under og etter kreft. Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega

I arbeid under og etter kreft. Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega I arbeid under og etter kreft Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega Mange som rammes av kreft er i arbeidsdyktig alder og ønsker å bli værende i jobb. Da kan det være nødvendig

Detaljer

Tre trinn til mental styrke

Tre trinn til mental styrke Tre trinn til mental styrke Det er enklere å gå gjennom tøffe tider hvis man er mentalt sterk Det er heldigvis mulig å trene opp denne styrken Dette er tre enkle trinn på veien Elin Maageng Jakobsen Gjennomførte

Detaljer

Tilbake i arbeid - 4 ukers kurs

Tilbake i arbeid - 4 ukers kurs Februar Nav Kurs Helserådgiver / Medical Trainer Dato: 4 april til 29 april 2016 Tilbake i arbeid - 4 ukers kurs Oppløftende Motiverende Inspirerende Tiltaket passer for arbeidsledige, langtidssykemeldte,

Detaljer

Sluttrapport - prosjektnr. 2009/3/0426

Sluttrapport - prosjektnr. 2009/3/0426 CarciNor Nevroendrokrin kreft -Foreningen for alle som er engasjert for NET-kreft Sluttrapport - prosjektnr. 2009/3/0426 Tildeling av midler fra Extrastiftelsen for peridoen 2010-2011 Prosjekttittel: Etablering

Detaljer

Organisering av forløpskoordinatorer ved OUS og litt annet

Organisering av forløpskoordinatorer ved OUS og litt annet Organisering av forløpskoordinatorer ved OUS og litt annet Erfaringsseminar 22. september 2015 Ingvild Strømsholm Rådgiver Stab medisin, helsefag og utvikling PAKKEFORLØP Koordinering av pakkeforløp OUS

Detaljer

Velkommen til minikurs om selvfølelse

Velkommen til minikurs om selvfølelse Velkommen til minikurs om selvfølelse Finn dine evner og talenter og si Ja! til deg selv Minikurs online Del 1 Skap grunnmuren for din livsoppgave Meningen med livet drømmen livsoppgaven Hvorfor god selvfølelse

Detaljer

Er Pakkeforløpet svaret?

Er Pakkeforløpet svaret? Er Pakkeforløpet svaret? Every system is perfectly designed to get exactly the results it gets Paul Batalden Center for Evaluative Clinical Sciences, Dartmouth Øyvind Antonsen Seniorrådgiver Enhet for

Detaljer

pust Landskonferanse og årsmøte for pasienter og pårørende s.6 Magasinet for de som har lungekreft, deres pårørende og andre interesserte

pust Landskonferanse og årsmøte for pasienter og pårørende s.6 Magasinet for de som har lungekreft, deres pårørende og andre interesserte pust Februar 2014 I Lungekreftforeningen Lungekreftforeningen s.6 Landskonferanse og årsmøte for pasienter og pårørende Magasinet for de som har lungekreft, deres pårørende og andre interesserte 2 I PUST

Detaljer

SE-HÖRA-GÖRA BILDER. diagnose bilder. Se Høre Gjøre bildene

SE-HÖRA-GÖRA BILDER. diagnose bilder. Se Høre Gjøre bildene SE-HÖRA-GÖRA BILDER diagnose bilder Se Høre Gjøre bildene Presentasjon AV Se Høre Gjøre bildene, diagnose bilder Hvitt blodlegemet (liten og stor) Denne cellen ser ut som en soldat, har grønn hjelm og

Detaljer

Nytt pasientforløp for brystkreft

Nytt pasientforløp for brystkreft Nytt pasientforløp for brystkreft Avdelingsoverlege Anders M Hager Avdeling for radiologi og nukleærmedisin Sykehuset i Vestfold HF Samhandlingsmøte 29.10.14 BDS og de fagansvarlige overleger Brystdiagnostikk,

Detaljer

pust ved lungekreft Diagnostiske metoder s. 3 Magasinet for de som har lungekreft, deres pårørende eller andre interesserte

pust ved lungekreft Diagnostiske metoder s. 3 Magasinet for de som har lungekreft, deres pårørende eller andre interesserte pust november 2009 I Lungekreftforeningen s. 3 Diagnostiske metoder ved lungekreft Lungekreftforeningen Magasinet for de som har lungekreft, deres pårørende eller andre interesserte 2 I PUST 3 2009 pust

Detaljer

PASIENTOPPLEVELSER I EN FRAGMENTERT HELSETJENESTE

PASIENTOPPLEVELSER I EN FRAGMENTERT HELSETJENESTE 4/30/2013 PASIENTOPPLEVELSER I EN FRAGMENTERT HELSETJENESTE ELSE STØRING, SEKSJONSSJEF KREFTLINJEN - KREFTFORENINGEN KREFTLINJEN/RETTIGHETSTJENESTEN Etablert i 1993 Betjenes av fagpersoner; kreftsykepleiere,

Detaljer

Pasientjournal og sykehustimer på internett - status

Pasientjournal og sykehustimer på internett - status Pasientjournal og sykehustimer på internett - status Tove Sørensen, prosjektleder Regional brukerkonferanse, Bodø, 19 mai 2015 Takk og takk for sist! 14. Mai 2014: Skisser, innspill, diskusjoner og forslag

Detaljer

pust passering av polarsirkelen s.4 Magasinet for de som har lungekreft, deres pårørende og andre interesserte Oktober 2011 I Lungekreftforeningen

pust passering av polarsirkelen s.4 Magasinet for de som har lungekreft, deres pårørende og andre interesserte Oktober 2011 I Lungekreftforeningen pust Oktober 2011 I Lungekreftforeningen s.4 passering av polarsirkelen Lungekreftforeningen Magasinet for de som har lungekreft, deres pårørende og andre interesserte 2 I PUST 2 2011 pust lungekreftforeningen

Detaljer

Til pasienter som skal gjennomgå transplantasjon med nyre fra avdød giver.

Til pasienter som skal gjennomgå transplantasjon med nyre fra avdød giver. VEDLEGG 7 Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet Til pasienter som skal gjennomgå transplantasjon med nyre fra avdød giver. Studiens navn: Organdonasjon med bruk av Ekstra Corporal Membran Oksygenator

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 18. desember 2014 Saksbehandler: Fagdirektør Vedlegg: SAK 72/2014 ARBEID MED PASIENTFORLØP - PAKKEFORLØP FOR KREFT Forslag til vedtak: Styret tar redegjørelse

Detaljer

Rehabilitering: Lovgrunnlag, strategier og intensjoner. Eyrun Thune, rådgiver rehabilitering, Kreftforeningen

Rehabilitering: Lovgrunnlag, strategier og intensjoner. Eyrun Thune, rådgiver rehabilitering, Kreftforeningen : Lovgrunnlag, strategier og intensjoner Eyrun Thune, rådgiver rehabilitering, Kreftforeningen Disposisjon Definisjon rehabilitering Regelverk og sentrale dokumenter Hallgeir forteller Aktører i rehabiliteringsprosessen

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Pasientforløp i lys av tilsynsrapportar og ventelistehandtering i helseføretaket, jfr Riksrevisjonen sin rapport"

Pasientforløp i lys av tilsynsrapportar og ventelistehandtering i helseføretaket, jfr Riksrevisjonen sin rapport Pasientforløp i lys av tilsynsrapportar og ventelistehandtering i helseføretaket, jfr Riksrevisjonen sin rapport" Føringer om samhandling Bjarne Håkon Hansen Pasientene taper på at samhandling mellom sykehus

Detaljer

KREFTKOORDINATORS HALVÅRSRAPPORT FOR APRIL-SEPTEMBER 2013.

KREFTKOORDINATORS HALVÅRSRAPPORT FOR APRIL-SEPTEMBER 2013. KREFTKOORDINATORS HALVÅRSRAPPORT FOR APRIL-SEPTEMBER 2013. Innledning. 1.oktober 2012 startet kreftkoordinator opp i Lindesnesregion. Dette er en 50 % stilling fordelt på de fem kommunene i Lindesnesregionen;

Detaljer

Helgelandssykehusets rolle i møte med kreftpasienten

Helgelandssykehusets rolle i møte med kreftpasienten Medisinsk direktør Fred A. Mürer 21.Januar 2010 Medisinsk direktør Helgelandssykehuset HF Side 1 Helgelandssykehusets rolle i møte med kreftpasienten Arbeidsdeling i Helgelandssykehuset Helgelandssykehuset

Detaljer

LANGVERSJON KODEVEILEDER. Pakkeforløp for metastaser med ukjent utgangspunkt

LANGVERSJON KODEVEILEDER. Pakkeforløp for metastaser med ukjent utgangspunkt KODEVEILEDER Denne veilederen er en beskrivelse av registreringen knyttet til Pakkeforløp metastaser med ukjent utgangspunkt. Registreringen beskrives overordnet i kapittel 1, med en mer utdypende og supplerende

Detaljer

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp GIVERGLEDENR. 2 2004 Informasjon for Norges Blindeforbunds givere Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp Jeg har selv opplevd at synet har sviktet meg. Og vet hvor vanskelig

Detaljer

Ventetider for kreftpasienter oppfølging av styresak 58-2011

Ventetider for kreftpasienter oppfølging av styresak 58-2011 Møtedato: 23. november 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Jan Norum, 75 51 29 00 Dato: 11.11.2011 Styresak 136-2011 Ventetider for kreftpasienter oppfølging av styresak 58-2011 Formål/sammendrag I styremøte i

Detaljer

Individualisert behandling av tarmkre3. Kathrine Røe Postdoktor, Kre2avdelingen

Individualisert behandling av tarmkre3. Kathrine Røe Postdoktor, Kre2avdelingen Individualisert behandling av tarmkre3 Kathrine Røe Postdoktor, Kre2avdelingen Hvorfor trenger vi mer kre3forskning? 2 av 3 overlever kre2 o Forskning gjennom mange år har ført >l ny kunnskap om kre2utvikling

Detaljer

Når en du er glad i får brystkreft

Når en du er glad i får brystkreft Når en du er glad i får brystkreft Du kan ikke hindre sorgens fugler i å fly over ditt hode, men du kan hindre dem i å bygge rede i ditt hår. våg å snakke om det Når en du er glad i berøres av brystkreft

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 19.12.2013 Sak nr: 064/2013 Sakstype: Orienteringssak Saksbehandler: Anita Schumacher Sakstittel: Nasjonale kvalitetsindikatorer tiltak for å nå målene om forløpstider

Detaljer

PAKKEFORLØP KREFT - VIRKER DE? Beate Heieren Hundhammer leder Politisk sekretariat - NFKH

PAKKEFORLØP KREFT - VIRKER DE? Beate Heieren Hundhammer leder Politisk sekretariat - NFKH PAKKEFORLØP KREFT - VIRKER DE? Kreftforeningen er en av de største bruker- og interesseorganisasjonene i Norge med 113 000medlemmer og 25 000 frivillige. Kreftforeningens formål er å arbeide for å forebygge

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 21.05.15 Sak nr: 022/2015 Sakstype: Orienteringssak Nasjonale kvalitetsindikatorer - tredje tertial 2014 Vedlegg: Oppsummering nasjonale kvalitetsindikatorer Bakgrunn for

Detaljer

om Barnekreftforeningen

om Barnekreftforeningen om Formål: å bedre barnas helhetlige behandlings- og rehabiliteringstilbud å støtte og tilrettelegge forholdene for familiene å samarbeide med leger, pleiepersonell og andre som har omsorg for barna å

Detaljer

NORSK THORAXKIRURGISK FORENING

NORSK THORAXKIRURGISK FORENING Nasjonalt register for thoraxkirurgi NORSK THORAXKIRURGISK FORENING v/ Steinar Solberg Thoraxkirurgisk avdeling Rikshospitalet steinar.solberg@rikshospitalet.no Rapport for 27 Antall Thoraxoperasjoner*

Detaljer

Emilie 7 år og er Hjerteoperert

Emilie 7 år og er Hjerteoperert Emilie 7 år og er Hjerteoperert Emilie bor i Oslo, men hun savner sine bedsteforældre og kusine, der bor i Nordnorge. Emilie har et specielt hjerte, hun har pacemaker. Det er godt for hjertet at løbe og

Detaljer

Styreleder: Rita Slåbakk, Notodden Styreleder: Rita Slåbakk, Notodden

Styreleder: Rita Slåbakk, Notodden Styreleder: Rita Slåbakk, Notodden 1. Forord Lungekreftforeningen er en landsomfattende organisasjon for personer som har eller har hatt lungekreft og deres pårørende. Foreningens formål er å gi hjelp, støtte og råd til pasienter som har,

Detaljer

Når pluss blir minus. Prosjektnummer: 2012/3/0358

Når pluss blir minus. Prosjektnummer: 2012/3/0358 Når pluss blir minus Prosjektnummer: 2012/3/0358 Forord Takk til prosjektgruppen Kjersti Øien, Inga Matheis, Cees Post, Lilly Fyllingen Nielsen som har bidratt inn med sin unike forståelse som pårørende

Detaljer

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 Sulitjelma 26. 27. februar 2008. - Rus som et gode og et onde i opplevelsen av psykisk helse.. Arrangør: Rehabiliteringsteamet ved Salten Psykiatriske Senter (Nordlandssykehuset)

Detaljer

Hva er kreft? Informasjon fra Kreftforeningen

Hva er kreft? Informasjon fra Kreftforeningen Hva er kreft? Informasjon fra Kreftforeningen Målet med dette faktaarket er å gi en kortfattet og generell informasjon til pasienter, pårørende og andre som ønsker informasjon om hva kreft er. Hva er kreft?

Detaljer

Utredning ved mistanke om brystkreft Pakkeforløp. Linda Romundstad overlege, seksjonsleder BDS, VVHF

Utredning ved mistanke om brystkreft Pakkeforløp. Linda Romundstad overlege, seksjonsleder BDS, VVHF Utredning ved mistanke om brystkreft Pakkeforløp Linda Romundstad overlege, seksjonsleder BDS, VVHF Indikasjon for brystdiagnostikk Symptomer Økt risiko: familiær, tidligere sykdom/ behandling, premalign

Detaljer

Utviklingstrekk og prioriteringsutfordringer på kreftområdet. Cecilie Daae, divisjonsdirektør, Helsedirektoratet

Utviklingstrekk og prioriteringsutfordringer på kreftområdet. Cecilie Daae, divisjonsdirektør, Helsedirektoratet Utviklingstrekk og prioriteringsutfordringer på kreftområdet Cecilie Daae, divisjonsdirektør, Helsedirektoratet Interessekonflikter.. Ansvar for kreftstrategiområdet i Helsedirektoratet Medlem i Nasjonalt

Detaljer

Duc Hoa Nguyen Lungeavdeling/pol SiV

Duc Hoa Nguyen Lungeavdeling/pol SiV Duc Hoa Nguyen Lungeavdeling/pol SiV Samarbeid Fastlege Lungelege Radiolog Onkolog Kreft-koordinator/ kreftsykepleie Fastlegens oppgaver ved mistanke om lungekreft: Røntgen thorax Henvisningen merkes:

Detaljer

Verdighetsgarantien. Stein Husebø

Verdighetsgarantien. Stein Husebø Verdighetsgarantien Stein Husebø www.verdighetsgarantien.no Forskrift gyldig fra 1.1.2011 Verdigrunnlag: - en eldreomsorg som sikrer den enkelte tjenestemottaker et verdig og så langt som mulig meningsfylt

Detaljer

PAKKEFORLØP FOR KREFT

PAKKEFORLØP FOR KREFT PAKKEFORLØP FOR KREFT Spørsmål og svar om koding ved ulike problemstillinger Innhold Spørsmål og svar om koding ved ulike problemstillinger... 3 A... 3 Avslutning av koding pakkeforløp... 3 B... 4 Biopsi...

Detaljer

TILBUD VÅREN 2016 TIL KREFTRAMMEDE OG PÅRØRENDE. Vardesenteret og Pusterommet på St. Olavs Hospital

TILBUD VÅREN 2016 TIL KREFTRAMMEDE OG PÅRØRENDE. Vardesenteret og Pusterommet på St. Olavs Hospital TILBUD TIL KREFTRAMMEDE OG PÅRØRENDE og Pusterommet på St. Olavs Hospital VÅREN 2016 Erik Hardeng Kristin Jensen Hanne Haugen «Jeg har kronisk kreft og må trene for å fungere i hverdagen. Det er fantastisk

Detaljer

om Barnekreftforeningen

om Barnekreftforeningen om Fakta Formål å bedre barnas helhetlige behandlings- og rehabiliteringstilbud å støtte og tilrettelegge forholdene for familiene å samarbeide med leger, pleiepersonell og andre som har omsorg for barna

Detaljer

Bli med på våre spennende, lærerike og selvutviklende kurs på IKS-Huset denne høsten - vi har flere helt nye kurs å by på!

Bli med på våre spennende, lærerike og selvutviklende kurs på IKS-Huset denne høsten - vi har flere helt nye kurs å by på! Velkommen til høstens/vinterens kurs i Oslo Bli med på våre spennende, lærerike og selvutviklende kurs på IKS-Huset denne høsten - vi har flere helt nye kurs å by på! For mange er kurs i IKS en viktig

Detaljer

LUNGEKREFTFORENINGEN. Vi hjelper på veien.

LUNGEKREFTFORENINGEN. Vi hjelper på veien. LUNGEKREFTFORENINGEN Vi hjelper på veien. VIDEO Hvem er vi? Forening av frivillige. Stiftet 9. nov. 2008 av lungekreft pasienter/ tidligere pasienter og deres pårørende. Vi er en av 14 pasientorganisasjoner

Detaljer

Forespørsel om deltakelse i klinisk studie

Forespørsel om deltakelse i klinisk studie Forespørsel om deltakelse i klinisk studie The Stop-GIST trial; Avslutning av Glivec behandling hos pasienter med begrenset spredning fra GIST som har hatt stabil sykdom i over fem år på Glivec og hvor

Detaljer

Vil du være med i en undersøkelse?

Vil du være med i en undersøkelse? Helse, ernæring og bomiljø 06.01.2012 Lettlest versjon Vil du være med i en undersøkelse? Helse, ernæring og bomiljø for personer med Prader-Willis syndrom, Williams syndrom og Downs syndrom fra 16 til

Detaljer

INVITASJON til forebyggende undersøkelse mot tarmkreft

INVITASJON til forebyggende undersøkelse mot tarmkreft MOT TARMKREFT ELSER K FOREBYGGENDE UNDERSØ INVITASJON til forebyggende undersøkelse mot tarmkreft MOT TARMKREFT ELSER K FOREBYGGENDE UNDERSØ Kreftregisteret og Sørlandet Sykehus Kristiansand tilbyr deg

Detaljer

Context Questionnaire Sykepleie

Context Questionnaire Sykepleie Context Questionnaire Sykepleie Kjære studenter, På de følgende sider vil du finne noen spørsmål om dine studier og praktiske opplæring. Dette spørreskjemaet inngår som en del av et europeisk utviklings-

Detaljer

Dag Nordhaug Klinikk for Hjerte- og Lungekirurgi St. Olavs Hospital mars 2008

Dag Nordhaug Klinikk for Hjerte- og Lungekirurgi St. Olavs Hospital mars 2008 Dag Nordhaug Klinikk for Hjerte- og Lungekirurgi St. Olavs Hospital mars 2008 Omfang Indikasjoner for kirurgi og preoperativ utredning Kirurgisk teknikk: thoracotomi, lobectomi Postoperativt forløp og

Detaljer

Utveksling i Danmark. Student: Maiken Aakerøy Nilsen. Praksisperiode: 15.04.13 07.06.13. Praksisplass: Odense Universitetshospital

Utveksling i Danmark. Student: Maiken Aakerøy Nilsen. Praksisperiode: 15.04.13 07.06.13. Praksisplass: Odense Universitetshospital Utveksling i Danmark Student: Maiken Aakerøy Nilsen Praksisperiode: 15.04.13 07.06.13 Praksisplass: Odense Universitetshospital Som student ved Universitetet i Nordland har man mulighet for å ta del av

Detaljer

Individuell plan. Ta med individuell plan når du skal til lege / sykehuset. Gi beskjed til lege / sykepleier om at du har individuell plan.

Individuell plan. Ta med individuell plan når du skal til lege / sykehuset. Gi beskjed til lege / sykepleier om at du har individuell plan. Individuell plan Ta med individuell plan når du skal til lege / sykehuset. Gi beskjed til lege / sykepleier om at du har individuell plan. Informasjon til pasienter, pårørende og helsepersonell om Individuell

Detaljer

Pakkeforløp for kreft. Regional brukerkonferanse 2015

Pakkeforløp for kreft. Regional brukerkonferanse 2015 Pakkeforløp for kreft Regional brukerkonferanse 2015 Konteksten Nasjonal kreftstrategi 2013 2017 Målområder: En mer brukerorientert kreftomsorg Norge skal bli et foregangsland for gode pasientforløp Norge

Detaljer

Jeg på sykehuset. Utgiver: Förderverein Tumor- und Leukämiekranke Kinder Mainz

Jeg på sykehuset. Utgiver: Förderverein Tumor- und Leukämiekranke Kinder Mainz Jeg på sykehuset Jeg på sykehuset Alle rettigheter forbeholdes. Denne boka tilhører: Utgiver: Förderverein Tumor- und Leukämiekranke Kinder Mainz Idé og tegninger: Tekst: Oversettelse: norskstudenter ved

Detaljer

STEPH. GREG Hei, hva skjer? STEPH Kan jeg komme inn, eller? GREG Ja, faen, kom inn 'a Vil du ha en pils, eller? STEPH Pils nå? Nei takk.

STEPH. GREG Hei, hva skjer? STEPH Kan jeg komme inn, eller? GREG Ja, faen, kom inn 'a Vil du ha en pils, eller? STEPH Pils nå? Nei takk. REASONS TO BE PRETTY Forkortet versjon ANIE Hei. Hei, hva skjer? Kan jeg komme inn, eller? Ja, faen, kom inn 'a Vil du ha en pils, eller? Pils nå? Nei takk. Nei eh juice, da? Ja. Det kan jeg ta. Vær så

Detaljer

Koordineringsgruppe kreftpakker

Koordineringsgruppe kreftpakker Organisering ved STHF Koordineringsgruppe kreftpakker Ledere, personell fra aktuelle fagmiljø, IKT, brukerrepresentanter, rep fra fastlegene DIPS Analyse Forløpskoordinatorer m/stedfortredere Prosjektleder/Kreftkoordinator

Detaljer

Erfaringer fra Fast Track Bihulekirurgi. Ann Helen Nilsen Prosjektleder, MSc ØNH- avdelingen St Olavs Hospital

Erfaringer fra Fast Track Bihulekirurgi. Ann Helen Nilsen Prosjektleder, MSc ØNH- avdelingen St Olavs Hospital Erfaringer fra Fast Track Bihulekirurgi Ann Helen Nilsen Prosjektleder, MSc ØNH- avdelingen St Olavs Hospital Disposisjon Bakgrunn Mål for prosjektet Pasientforløp Utfordringer Erfaringer Veien videre

Detaljer

En vellykket hjerte- og/eller lungetransplantasjon er å få livet i gave på nytt! Igjen kan vi delta i samfunnslivet og i sportslige aktiviteter

En vellykket hjerte- og/eller lungetransplantasjon er å få livet i gave på nytt! Igjen kan vi delta i samfunnslivet og i sportslige aktiviteter Foreningen for hjerte- lunge transplanterte (FHLT) The Norwegian Heart- Lung Transplant Association Takk for livet En vellykket hjerte- og/eller lungetransplantasjon er å få livet i gave på nytt! Igjen

Detaljer

VÅREN 2015 PROGRAM. Vardesenteret og Pusterommet på St. Olavs Hospital. Vs_brosjyre_A5_St-Olavs_våren 2015_jan.indd 1

VÅREN 2015 PROGRAM. Vardesenteret og Pusterommet på St. Olavs Hospital. Vs_brosjyre_A5_St-Olavs_våren 2015_jan.indd 1 og Pusterommet på St. Olavs Hospital Vs_brosjyre_A5_St-Olavs_våren 2015_jan.indd 1 VÅREN 2015 PROGRAM 1/22/2015 9:30:48 AM Erik Hardeng «Jeg har kronisk kreft og må trene for å fungere i hverdagen. Det

Detaljer

Pasientorganisasjonen for hjerte- og lungesyke og deres pårørende

Pasientorganisasjonen for hjerte- og lungesyke og deres pårørende Pasientorganisasjonen for hjerte- og lungesyke og deres pårørende 46 000 medlemmer ca 270 lag ca 600 ansatte Omsetning ca 750 mill i 2011 Målgruppe: 450 000 hjertesyke 400 000 lungesyke og et stort antall

Detaljer

Min lese-, skrive- og tegnebok når en jeg er glad i er syk

Min lese-, skrive- og tegnebok når en jeg er glad i er syk En bok for barn som pårørende Min lese-, skrive- og tegnebok når en jeg er glad i er syk Mitt navn er:.. Skrevet av psykiatrisk sykepleier Britt Helen Haukø, med hjelp fra barneansvarlige ved sykehuset

Detaljer

Formannens hjørne. Hei alle sammen og godt nytt år. Med hilsen og et godt nytt år fra. Bruk av Stokken sommeren 2010.

Formannens hjørne. Hei alle sammen og godt nytt år. Med hilsen og et godt nytt år fra. Bruk av Stokken sommeren 2010. ONNERVANNSPOSTEN Formannens hjørne Postboks 1077 Lundsiden 4687 Kristiansand Bankgiro 3060.21.30319 http://www.kristiansanddykkerklubb.no E-mail: mail@kristiansanddykkerklubb.no Utgave 1 Januar 2010 Innhold:

Detaljer