Sunn fornuft satt i system

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sunn fornuft satt i system"

Transkript

1 Sunn fornuft satt i system Lean på UNN Hvordan og hvorfor Resultater og Erfaringer Merete Postmyr, Klinikkrådgiver Hjerte- og lungeklinikken UNN

2 Lean Lean betyr slank / redusere variasjon (forenkle, standardisere, skape flyt og forutsigbarhet) Ta bort det som ikke skaper verdi Lean handler i all hovedsak om å få gjennomført de riktige tingene på de riktige stedene, til rett tid, i riktig mengde Forbedring med Lean er 20% metodikk..resten er kultur og holdning.

3 5 Lean-prinsipper 1. Hva skaper verdi for pasienten 2. Tegne opp verdistrøm, fjern aktiviteter uten verdi 3. Skape flyt omkring de verdiskapende aktiviteter 4. Innføre nye styringsprinsipper 5. Løpende forbedringer 3

4 7 typer sløsing + uutnyttet kompetanse - Mer info overleveres enn det behøves - Rapporter for skrivebordskuffen - Gjentatt innhenting av informasjon - Lete etter journaler og informasjon - Ekstra inntastninger - Lete etter pasienten - Foreldet info - Feilbehandling - Mangler på henvisning fra lege - Forsvunnede journaler - Manglende undersøkelse Kassasjon Lager Over - kvalitet Sløsing Bevegelse (unødvendig) Transport - Hente journaler til/fra arkiv - Gå til møter - Hente og flytte utstyr - Innhentning av underskrift - Hente pasienten - Behandlingskø - Notater ikke diktert/skrevet - Medisin og utstyr - Tomme behandlingsrom Figur fra Implement Healtcare Over - produksjon Ventetid - For tidlige/ unødvendige analyser - Gjentatte prøver - Skriver samme opplysninger mange steder (dobbeltregistrering) - Referater uten beslutninger/tiltak - Venter på - Ferdigstillelse - Beslutninger - Vurderinger - Pasienten -... andre til møter

5 Lean gir engasjement og involvering Bred deltakelse fra fagfolk, på tvers av avdelinger og fag Økt forståelse for egen og andres rolle 56 medarbeidere har fått Leanopplæring. Av disse er ca. 30 sentrale i prosjekter alle har sitt daglige virke i klinikkene Ca. 400 medarbeidere er involvert totalt i de 27 ulike prosjektene. -disse er motiverte endringsagenter og de beste ambassadører for pasientforløpsarbeidet!

6 Hvordan jobber vi med Lean? Kartlegge et forløp eller en prosess, både ved hjelp av informasjon fra de som jobber i den og ved hjelp av tall og fakta Identifisere sløsing, flaskehalser, tungvinte løsninger og komme med forbedringsforslag endringer Definere mål. Tegne et forbedret forløp, sette i gang tiltak for å få det til, trekke med seg organisasjonen og iverksette. Følge opp med å fortsatt jobbe med små forbedringer i hverdagen og måle om det har gitt ønskede effekter.

7 Planlegging Avdelingens initiativ Klinikkintern prosjektleder Sikre ledernes forståelse av prosessen Mandat Mål Styringsgruppe Prosjektgruppe Kartlegging Nåsituasjon Gemba Gråpapir og fargelapper Tall og fakta Identifisere sløsing (røde lapper) Design av forløp Må vi gjøre det sånn? Hvor bra kan det bli? Sette realistiske og konkrete mål Hva må til for nå dit? Designe nytt forløp Tiltak Verdistrømskartlegging Implementering Tiltakene hver for seg eller i grupper Konkretisering - Hvem - Hva - Hvordan - Hvor - Når Iverksett! Forbedring og effektmåling Prosjektrapport Dialogavtale Må gjøres kjent Må gjøre tilgjengelig Ha konstant fokus Lederrollen er SVÆRT viktig! Fokusgruppe Prosjektfase Arbeidsgrupper Leders ansvar

8 Tall og fakta: (gjennomgang av 40 journaler) Tid fra Rtg. thorax Tatt til CT tatt: median 10 dager, snitt 19,8 dager Tid fra Rtg. thorax tatt til diagnose stilt: median 64 dager, snitt 107,6 dager Tid fra henvisning til operasjon til operasjon utført: median 26,5 dager, snitt 31,9 dager Gjennom statistisk prosesskontroll avdekkes ingen gode prosesser i forløpet Ikke tilstrekkelig nedskrevne administrative rutiner/prosedyrer

9 Lungemedisiner Radiolog Patolog Primærlege (praksiskonsulent) Onkolog Thoraxkirurg Avd. sykepleier Lungemed. avd. Avd. sykepleier Hjerte-lunge-kar kir avd. Sekretær Lungemed. avd. Sekretær Radiologisk avd. Fysioterapeut Sosionom Radiograf Stråleterapeut Fokusgruppe

10 Mål for et nytt forløp Max 24 timer fra Rtg. thorax til CT Max 3 dager fra Rtg. thorax til igangsatt utredning på Lungemed. Diagnostisk pakkeforløp max 28 dager Ingen ventetid for oppstart palliativ behandling Max 1 uke for oppstart med kjemoterapi og strålebehandling 14 dager til utført operasjon Hva må til for å nå dit?

11

12 Konkretisert i arbeidsgrupper Iverksatt 19. oktober 2009 Innføring i av begrepet Lungepakke i henvisning til radiologisk avdeling Radiolog melder funn til Lungemedisiner PAL på Lungemedisin får en sterkt koordinerende rolle Standardisering av blodprøver Forbedret histologiremisse Prosedyrer som tydeliggjør hva slags og hvordan informasjon denne skal formidles mellom aktørene i forløpet Fokus på gode ukentlige tverrfaglige møter - Thoraxmøter

13 Lungekreft-prosjektet Hjerte- og lungeklinikken Reduksjon av ventetid fra henvisning til behandling. Mål Diagnostisk pakkeforløp skal være avsluttet senest 4 uker etter første henvisning for minst 85% av pasientene. CT skal utføres på innen 24 timer etter røntgen thorax Operasjon skal utføres innen 14 dager etter mottatt henvisning Resultater 82% av pasientene får diagnose innen 28 dager. (tidligere 64 dager median tid) 33% av pasientene får utført CT innen 24 timer, median 5,5. (tidligere 10 dager median tid) Tid fra henvisning til kirurgi er nå median 15 dager (tidligere 26,5 dager median tid).

14 Frem og tilbake er dobbelt så langt! RTG.THORAX CT.THORAX LUNGELEGE FASTLEGE

15 Korteste vei til målet! 2 3 RTG.THORAX CT.THORAX LUNGELEGE 1 FASTLEGE 24 t

16 TV2 Nyhetene/GodMorgen Norge Jeg var i Tromsø for to uker siden og besøkte lungekreftavdelingen, sier helseog omsorgsministeren. Hvis du kommer til fastlegen din i Tromsø med mistanke om lungekreft, får du ta røntgenbilder samme dag eller dagen etter. Dette tiltaket hadde de satt i gang fordi de hadde hatt dårlige resultater tidligere. De hadde virkelig tatt fatt i det, og redusert diagnostiseringsprosessen og behandlingsstarten helt radikalt

17

18 Prøvetakingsenheten Ventetid opp til 2 timer opphopning av pasienter visse tider på dagen Avdelingene valgte å rekvirere prøver på post fremfor å la pasientene gå innom prøvetakingsenheten før innleggelse årsak: pasientflyten i avdelingen ble forsinket ca 50 % av de ansatte opplever at det ikke er godt nok tilrettelagt for det fysiske arbeidsmiljø. 60 % opplever at det er vanskelig å bytte funksjon med en kollega hvis en er i dårlig form (vil ikke jobbe i prøvetakingsenheten)

19 Viser ventetid, antall prøvetakere og antall i kø :45 08:00 08:15 08:30 08:45 09:00 09:15 09:30 09:45 10:00 10:15 10:30 10:45 11:00 11:15 11:30 11:45 12:00 12:15 12:30 12:45 13:00 13:15 13:30 13:45 14:00 14:15 14:30 14:45 15:00 antall prøve-takninger antall prøvetakere ventetid

20 Hvordan komme fra nå situasjonen til ny prøvetakningsenhet

21

22 Implementerings grupper 1. Arbeidstid og riktig bruk av personalressurs 2. Organisering av arbeidet etter at prøven er tatt 3. 5S i prøvetakingsenheten 4. Flest mulig bestillinger i DIPS 5. Innvesteringer og ombygging 6. Barnepoliklinikk 7. Forbedring av prosedyrer rundt prøvetaking til studier

23

24 5S-standardisering og ombygging

25 Organisering av arbeidet etter at prøven er tatt

26 Antall pasienter

27 Ventetid

28 Forbedringstavle

29 Hastegradsprosjektet Utfordring: pasienter årlig Koordinatorfunksjonen er overbelastet (50% papiradministrasjon) For få us.rom og uhensiktsmessig bygningsutforming (tegnet 1981) Opphopning av pasienter i perioder Lang oppholdstid i akuttmottaket (ulike årsaker)

30

31 Gjennomsnittsforløp i akuttmottaket Innføring av TRIAGE - Hastegradsvurdering

32 Idealforløp - akuttmottaket Tiltak: - Ny tverrfaglig akuttjournal - Standardiserte blodprøvepakker - Gradering og elektronisk oversikt for diagnostiske funksjoner - Fra seriell jobbing til teamorganisering (bl.a. koordinerende vaktteam med overlege indremedisiner på dagtid, sekretær og triage-sykepleier) - Arealtilpassing ombygging ca 1,5 mill - Standardiserte melderutiner

33

34 Hva skal til for å få det til? Ta ansvar for eget arbeidsmiljø, vær engasjert, vær konstruktiv og vær positiv! Mist ikke av syne hvorfor hva har verdi, for hvem? Dette er en kontinuerlig prosess som krever commitment fra ansatte og ikke minst ledere Let etter quick wins, bruk resultatene for det de er verdt, man får ikke forbedring uten forandring! Og lag en felles ønskeliste for hva dere kan bruke frigjorte ressurser til.

35 Ta ansvar for å tenke helhet og bidra til gode prosesser! Fakultet Institutt UiT sentralt

Erfaringer med bruk av elektronisk henvisning i samhandling mellom allmennpraksis og sykehus

Erfaringer med bruk av elektronisk henvisning i samhandling mellom allmennpraksis og sykehus Erfaringer med bruk av elektronisk henvisning i samhandling mellom allmennpraksis og sykehus Frank Larsen Nasjonalt Senter for telemedisin 2004 1 Sammendrag Rapporten beskriver erfaringer med bruk av elektronisk

Detaljer

LEAN. Hvordan effektivisere poliklinisk virksomhet i spesialisthelsetjenesten ved hjelp av LEAN verktøy.

LEAN. Hvordan effektivisere poliklinisk virksomhet i spesialisthelsetjenesten ved hjelp av LEAN verktøy. LEAN Hvordan effektivisere poliklinisk virksomhet i spesialisthelsetjenesten ved hjelp av LEAN verktøy. Fordypningsoppgave gruppe 5, kull 7 våren 2009 Bernt Melby, Helse Nord-Trøndelag HF Tor Nygård, Helse

Detaljer

Modell for kvalitetsforbedring

Modell for kvalitetsforbedring Modell for kvalitetsforbedring utvikling og bruk av modellen i praktisk forbedringsarbeid Notat om kvalitetsutvikling nr. 1 Mai 2015 Tittel English title Institusjon Ansvarlig Forfattere Modell for kvalitetsforbedring

Detaljer

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009 Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver 20.10.2009 1 Læringsmiljøutvalg - en gjennomgang av årsrapporter fra 2007-2009 1.0 Innledning

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 25. juni 2015 Saksbehandler: Direktør for pasientsikkerhet og kvalitet Vedlegg: 1. Risikovurdering med tiltaksplaner etter 1.tertial 2015 2. Utvalgte områder

Detaljer

Oppgavedeling i spesialisthelsetjenesten

Oppgavedeling i spesialisthelsetjenesten Rapport IS-XXXX Oppgavedeling i spesialisthelsetjenesten Utredning av hvorvidt endret oppgavedeling kan bidra til reduserte ventetider og mer effektiv pasientbehandling Publikasjonens tittel: Oppgavedeling

Detaljer

Ledelse i sannhetens øyeblikk: Hvilke ledere lykkes i omstilling?

Ledelse i sannhetens øyeblikk: Hvilke ledere lykkes i omstilling? 24. Januar 2012 Ledelse i sannhetens øyeblikk: Hvilke ledere lykkes i omstilling? FAGERNESSEMINAR FOR LEDERE, Norsk Sykepleierforbund Lisbeth Øyum, seniorforsker SINTEF Teknologi og samfunn, Gruppe for

Detaljer

Evaluering av Prosjekt elektronisk samhandling Akershus Universitetssykehus. May-Britt Ellingsen og Margrethe Aanesen

Evaluering av Prosjekt elektronisk samhandling Akershus Universitetssykehus. May-Britt Ellingsen og Margrethe Aanesen Evaluering av Prosjekt elektronisk samhandling Akershus Universitetssykehus May-Britt Ellingsen og Margrethe Aanesen Prosjektnavn Evaluering av Prosjekt elektronisk samhandling Akershus Universitetssykehus

Detaljer

Rapport 2010 fra praksiskonsulentordningen

Rapport 2010 fra praksiskonsulentordningen Rapport 2010 fra praksiskonsulentordningen ved Sykehuset Telemark HF Rapport fra koordinator Bjørnar Nyen Koordinator har 20% stilling, de fleste konsulentene har 10% stillinger, bortsett fra konsulenten

Detaljer

Styresak 18-2014 Oppfølging etter styresak 42-2010

Styresak 18-2014 Oppfølging etter styresak 42-2010 Direktøren Styresak 18-2014 Oppfølging etter styresak 42-2010 Saksbehandler: Tonje Hansen, Jan Terje Henriksen, Anne Fagerheim og Barthold Vonen Saksnr.: 2010/1702 Dato: 10.03.2014 Dokumenter i saken:

Detaljer

Bacheloroppgave ved Høgskolen i Oslo og Akershus. April 2014. Skrevet av: Stian Hoelgaard (Kandidatnummer: 305) Veileder: Ivar Bredesen

Bacheloroppgave ved Høgskolen i Oslo og Akershus. April 2014. Skrevet av: Stian Hoelgaard (Kandidatnummer: 305) Veileder: Ivar Bredesen Bacheloroppgave ved Høgskolen i Oslo og Akershus April 2014 Innføring av Lean i Jadarhus Skrevet av: Stian Hoelgaard (Kandidatnummer: 305) Veileder: Ivar Bredesen Bachelor i Økonomi og Administrasjon i

Detaljer

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Juni 2009 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommunelovens 77 nr.4. Formålet med forvaltningsrevisjon er å utføre systematiske

Detaljer

Velferdsteknologiprosjektet-status

Velferdsteknologiprosjektet-status IKT-kontoret Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 18.02.2013 11841/2013 2011/8888 F07 Saksnummer Utvalg Møtedato Råd for funksjonshemmede 05.03.2013 13/2 Eldrerådet 04.03.2013 13/10

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Rapportering og håndtering av avvik ved Lunner omsorgssenter Rapport 2011-18 2012-074/RG FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

Oslo kommune, Helse- og velferdsetaten. Vurdering av effekter ved innføring av private leverandører i hjemmetjenesten

Oslo kommune, Helse- og velferdsetaten. Vurdering av effekter ved innføring av private leverandører i hjemmetjenesten Oslo kommune, Helse- og velferdsetaten Vurdering av effekter ved innføring av private leverandører i hjemmetjenesten 1. juli 2011 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig konsulent: Kvalitetssikret

Detaljer

Mobil Omsorg bedre bruk av ressursene?

Mobil Omsorg bedre bruk av ressursene? Rapport Mobil Omsorg bedre bruk av ressursene? Erfaringer med fagsystemet Profil på bærbare enheter Samarbeidspart: 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 2 Sammendrag 3 1. Innledning 4 1.1 Hva er Mobil

Detaljer

Prosjekt: Arbeidsorganisering i utlendingsforvaltningen og datakvalitet i DUF.

Prosjekt: Arbeidsorganisering i utlendingsforvaltningen og datakvalitet i DUF. Prosjekt: Arbeidsorganisering i utlendingsforvaltningen og datakvalitet i DUF. 7. juni 2005 Sluttrapport Prosjekt arbeidsorganisering i utlendingsforvaltningen og datakvalitet i DUF UDI Side 1 av 112 Innholdsfortegnelse

Detaljer

TIPS! Forfatter og Copyright Johan Bruland. Johbrula@online.no TLF.: 452 04 912

TIPS! Forfatter og Copyright Johan Bruland. Johbrula@online.no TLF.: 452 04 912 HØGSKOLEN I BERGEN Avd.. for Helse- og sosialfag Vernepleierutdanningen Haugeveien 28, 5005 BERGEN Forfatter og Copyright Johan Bruland. Johbrula@online.no TLF.: 452 04 912 TIPS! Dere trenger ikke være

Detaljer

Rapport prøveprosjekt. Utvidet rett til egenmelding

Rapport prøveprosjekt. Utvidet rett til egenmelding Rapport prøveprosjekt Utvidet rett til egenmelding 0 Tromsø kommune August 2001 Martin H Petersen Prosjektleder sykefraværsprosjektet "friskt arbeid" 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag...2 Innledning hvorfor

Detaljer

RAPPORTERING VEDRØRENDE PROSJEKT: Barn og ungdom i Båtsfjord med særskilte behov HVORDAN FORBEDRE ARBEIDET RETTET INN MOT MÅLGRUPPEN?

RAPPORTERING VEDRØRENDE PROSJEKT: Barn og ungdom i Båtsfjord med særskilte behov HVORDAN FORBEDRE ARBEIDET RETTET INN MOT MÅLGRUPPEN? Fylkesmannen i Finnmark v/ Espen Larsen Rådgiver kommuneøkonomi Kommunal- og samordningsstaben RAPPORTERING VEDRØRENDE PROSJEKT: Barn og ungdom i Båtsfjord med særskilte behov HVORDAN FORBEDRE ARBEIDET

Detaljer

Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter

Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter Forvaltningsrevisjon 24.01.13 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Hva er rehabilitering?... 1 1.2 Vurderingskriterier... 1 1.3 Særlig om Bærum kommunes

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT: Helhetlig pasientforløp for pasienter med hjerneslag. Dato : 18.12.2013 (revidert 14.02.14) Forfatter : Heidi Hestmark

PROSJEKTRAPPORT: Helhetlig pasientforløp for pasienter med hjerneslag. Dato : 18.12.2013 (revidert 14.02.14) Forfatter : Heidi Hestmark PROSJEKTRAPPORT: Helhetlig pasientforløp for pasienter med hjerneslag Dato : 18.12.2013 (revidert 14.02.14) Forfatter : Heidi Hestmark Vedlegg Side 1:37 Innhold 1 Sammendrag... 4 2 Om prosjektet... 4 2.1

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

KVALITETSSTYRTE HELSEORGANISASJONER TIL DEG SOM LEDER

KVALITETSSTYRTE HELSEORGANISASJONER TIL DEG SOM LEDER 2-98 utredningsserie KVALITETSSTYRTE HELSEORGANISASJONER TIL DEG SOM LEDER IK-2615 Forord Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten (IK-2482), ble utgitt i februar 1995. Dokumentet klargjør

Detaljer

Vil du nå nye høyder sammen med oss?

Vil du nå nye høyder sammen med oss? Vil du nå nye høyder sammen med oss? VI ER BEARINGPOINT BearingPoint Norge er et energisk og lite konsulenthus. Vi har et spennende og offensivt miljø, hvor muligheten til å påvirke og forme arbeidsplassen

Detaljer

Tilbudet ved de gynekologiske fagseksjonene 4A/ 4C og gynekologisk poliklinikk Avdeling Kvinneklinikken

Tilbudet ved de gynekologiske fagseksjonene 4A/ 4C og gynekologisk poliklinikk Avdeling Kvinneklinikken Tilbudet ved de gynekologiske fagseksjonene 4A/ 4C og gynekologisk poliklinikk Avdeling Kvinneklinikken Rapport fra en intern arbeidsgruppe. Forslag til forbedringer. Kvinne-og barnedivisjonen Helse Stavanger

Detaljer

Verktøy til gode trivselsprosesser

Verktøy til gode trivselsprosesser Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan jobbe med trivsel og psykososialt arbeidsmiljø En praktisk veiledning fra Idébanken.org Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan utvikle drømmearbeidsplassen

Detaljer

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov Kongsberg kommune Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov RAPPORT 30. april 2012 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig

Detaljer

Sluttrapport Nye handlingsrom Gruppe 4: Arbeidskraft og innovasjon. 15.09.2011 Sarpsborg kommune

Sluttrapport Nye handlingsrom Gruppe 4: Arbeidskraft og innovasjon. 15.09.2011 Sarpsborg kommune Sluttrapport Nye handlingsrom Gruppe 4: Arbeidskraft og innovasjon 15.09.2011 Sarpsborg kommune Innhold 1. Mandat... 3 1.1 Avgrensninger... 3 2. Gruppas sammensetning og arbeid... 3 3. Arbeidsmetoder og

Detaljer

Oppfølging av helsetilstand og legemiddelbehandling hos multisyke eldre

Oppfølging av helsetilstand og legemiddelbehandling hos multisyke eldre 2014 Prosjektrapport Oppfølging av helsetilstand og legemiddelbehandling hos multisyke eldre -implementering av modell for samhandling mellom fastleger og hjemmetjenesten i Sandefjord kommune Sandefjord

Detaljer