Norsk forskningslaboratorium for universell utforming, Høgskolen i Gjøvik. Forskningsprosjekt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norsk forskningslaboratorium for universell utforming, Høgskolen i Gjøvik. Forskningsprosjekt"

Transkript

1 1 Norsk forskningslaboratorium for universell utforming, Høgskolen i Gjøvik Forskningsprosjekt UNDERSØKELSE AV SYNSFORHOLD VED BILLETTAUTOMATER OG INFORMASJONSTAVLER VED NSB OSLO S OG JERNBANEVERKET Jonny Nersveen 2013

2 2 Forord Samfunnet beveger seg mer og mer inn i en selvbetjeningsverden. For blinde og svaksynte er dette en utfordring, og det er derfor viktig at selvbetjeningsverktøyet er tilgjengelig for så mange som mulig. Norges blindeforbund har derfor initiert en studie omhandlende skilting, billettautomater, minibankautomater og storskjermer på Oslo S. I tillegg ble en prototype på en talende billettautomat vurdert. Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Norges blindeforbund og Norsk forskningslaboratorium for universell utforming. Prosjektet ble finansielt støttet av Husbanken. Extrastiftelsen har bidratt ved å støtte Jonny Nersveens post.doc. Testpopulasjonen besto av 13 personer med ulike synshemninger. Vi takker bistandsyterne for aktiv og seriøs bistand i prosjektet. Mai, 2013 Jonny Nersveen Prosjektleder

3 3 Innhold Sammendrag Innledning Metode Resultater Lyddusj Resultater for billettautomater på Oslo S Resultater Skilter Oslo S Resultater minibankautomater på Oslo S Konklusjon Forslag til videre arbeid VEDLEGG Bakgrunn Metode Resultatspredning Gjennomføring av testene

4 4 Sammendrag Norges blindeforbund har i samarbeid med Høgskolen i Gjøvik gjennomført en undersøkelse av synlighetsforhold av Oslo S sine billettautomater, storskjermer, skilting, en talende billettautomat på utprøvingsstadiet og minibankautomater. Hensikten med testingen av billettautomaten var for å prøve ut synbarheten av ulike fargekombinasjoner. Her ble NSB sine egne testbilder prøvd ut, 10 stykker. Utprøvingen av den talende billettautomaten og skiltingen var få å vurdere disses funksjonalitet. Ulike alternativer ble ikke prøvd ut. Utprøvingen av bilder på storskjermer ble testet ut i Norsk forskningslaboratorium ved Høgskolen i Gjøvik. Her ble til sammen 32 ulike bilder testet ut. Testpanelet på Oslo S var 13 deltakere, mens testpanelet i Gjøvik besto av 9 deltakere. Undersøkelsen viste at hvit eller gul tekst mot mørke blå eller sort bakgrunn kom best ut for billettautomatene. Dette ble også resultatet for storskjermene, men forskjellen mellom lys bakgrunn og mørk bakgrunn var ikke signifikant, men nær. Det store resultatet viser imidlertid at fri synsavstand har den største betydningen, og var helt avgjørende for at majoriteten av testpanelet var i stand til å lese hva som sto på storskjermen. Ved fri synsavstand kunne alle lese, mens bare 2 av 7 kunne lese ved fiksert synsavstand på 2,5 meter. De fleste deltakerne måtte så nær som 1 meter for å kunne lese storskjermen. Dette betyr at storskjermer montert høyt oppe på en vegg ikke er en tilfredsstillende løsning for synshemmede. Denne undersøkelsen viser at synshemmede trenger en skjerm i hodehøyde hvor det er mulig å gå helt inntil for å kunne lese. De fleste av testdeltakerne var fornøyd med minibankautomatene. For skilting er leseavstanden og for liten tekst det største problemet. Dette er i grunnen sammen resultat som for lesing mot storskjermene. Talende billettautomat kom meget godt ut, og de fleste var svært fornøyd med funksjonaliteten og den logiske oppbyggingen. 1 Innledning Norge er i ferd med å bli automatisert ved at du selv må betjene billettautomater og finne fram på egenhånd i samfunnet. For synshemmede er dette en utfordring, da mange av systemene er vanskelige å bruke. NSB har automatisert billettkjøp ved de fleste av sine stasjoner. Det gis normalt ikke hjelp til å betjene disse automatene.

5 5 Jernbaneverket har informasjonstavler som angir avgangstider, forsinkelser, adkomsttider og steder. Dette er informasjonsskilt som er plassert både ut og inne. Man er avhengig av å lese på disse skiltene for å kunne finne riktig spor. Norges blindeforbund har tidligere deltatt i testpaneler for å bistå NSB og Jernbaneverket i valg av løsninger. I samarbeid med Høgskolen i Gjøvik, Norsk forskningslaboratorium for universell utforming, har Norges blindeforbund nå tilgang på mer kunnskap og måleutstyr og har derfor etablert et nytt testpanel for å teste og gi råd om valg av løsninger til NSB og Jernbaneverket. 2 Metode Det er gjennomført tre tester: 1. Befaring av lyddusj i Stortorvet 7, Oslo. Denne testen består kun i å be testdeltakerne om anvendbarheten til lyddusjen. De stilte spørsmålene er vist i vedlegg. 2. Testing av NSB sine billettautomater på Oslo S. Hensikten med testene er å finne hvilke farger som fungerer best for svaksyne. Ti testbilder er laget av NSB, som benyttes i testen. For å skape lik behandling av alle testdeltakerne, ble egen prosedyre utarbeidet. Denne er vist i vedlegg. 3. Vurdering av skiltingen på Oslo S. Metoden består i å vurdere skiltene på basis av benyttede fonter, luminanskontraster, farger, leseavstander, plasseringer, grad av logisk informasjon samt at testpanelet ble bedt om å angi foretrukkede testfarger og bakgrunnsfarger. Skalaen som benyttes er dårlig, middels og god. Dette er en grov skala, men er likevel benyttet da testpanelet består av få personer. Det gir flere like svartreff og er derfor lettere å vurdere. Testprosedyren er vist i vedlegg. Opprinnelig plan var at Jernbaneverkets sine informasjonstavler ved Oslo S skulle brukes til å teste lesbarheten til informasjonstavlene, men på grunn av sykdom ble denne undersøkelsen avbrutt, og ny test ble gjennomført i Norsk forskningslaboratorium for universell utforming ved Høgskolen i Gjøvik. Testen her ble gjennomført i sanselaboratoriet med to forskjellige lysnivåer, med fast bakgrunn bak dataskjermen, for en rekke billedframstillinger. Testprosedyren er vist i vedlegg. For test 1 og 2 besto testdeltakerne av 13 personer med ulike synslidelser. Det begrensede antall personer skyldes prosjektets økonomi. For denne gruppen er det gjennomført forenklet synstest. Det var ikke mulig å benytte samme testpanel for test nr 3. Denne gruppen består av 9 personer. Det er ikke gjennomført synstest for denne gruppen. Metoden som er brukt er både av kvantitativ og kvalitativ art, der resultatene vises som frekvensanalyse ut fra bestemte svaralternativer. På grunn av begrenset testpopulasjon hypotesestesting vanskelig å gjennomføre.

6 6 3 Resultater 3.1 Lyddusj Spørsmålet som ble stilt var: Svarnummer Type spørsmål Svar 1 Jeg vil ikke kunne klare å bruke dette systemet, fordi 2 Jeg vil kunne klare å bruke systemet, men det vil ta tid, fordi 3 Jeg vil med letthet kunne bruke dette systemet, fordi Andre kommentarer

7 7 Resultater for lyddusjen Alle testdeltakerne svarte alternativ 3. Følgende begrunnelser ble gitt: Ja, både lyd og bilde samtidig. God skjerm. Enkel. Annen kommentar: Kontrastene hadde blitt enda bedre hvis det var mer lys i skjermen. Ja, fint med kombinasjon. Enkelt. Annen kommentar: Ja, dersom den har riktig øyehøyde og systemet fungerer. Annen kommentar: Fint å kunne navigere. Bakgrunn og skrift ok. Skriftstørrelse grei. Lyden er viktig. Grei. Fint å kunne bla seg nedover. Annen kommentar: Omliggende støy. Burde vært avskjermet for dette. God lyd. Navigering til viktig info. Veldig bra. Annen kommentar: Merket ikke støyen rundt meg. Skrifttype, -størrelse og kontrast bra. Går bra når systemet er plassert slik at det ikke er motlys. Greit å kunne navigere. Annen kommentar: Ønsker hvit skrift på svart bunn. Skriftstørrelse ok. Ja, enkelt lagt opp. Annen kommentar: Viktig med sentral plassering. Lett å navigere/bruke systemet og bla mellom linjene. Annen kommentar: Kontrasten kunne vært bedre. Litt større skrift. Talen var litt for rask. Info i høyre kolonne, den som gir alle detaljene, kom litt kjapt på det andre. Litt mye info på en gang. Støyen rundt er med på å forstyrre. Kommentarer til resultatet Deltakerne i denne testen har forskjellige øyelidelser og ikke de samme behovene. Totalt sett må man karakterisere NSB s lyddusj som vellykket, når alle gruppene kunne anvende den.

8 8 3.2 Resultater for billettautomaten Spørsmålet som ble stilt var: Svarnummer Type spørsmål Svar 1 Jeg vil ikke kunne klare å bruke dette systemet, fordi 2 Jeg vil kunne klare å bruke dette skjermbildet, men risikerer å taste feil fordi 3 Jeg vil kunne bruke dette skjermbildet, men kommer til å bruke en del tid fordi 4 Jeg vil med letthet kunne bruke dette skjermbildet

9 9 Skjermbilde 1 Figur 3.2.1A: Skjermbilde 1 Tabell 3.2.1: Målte luminanser på skjermen Farge Luminans i cd/m 2 Gul 40 Hvit 65 Mørk grå 12 Sort 0 Luminanskontrast tekst-bakgrunn 1 (negativ)

10 10 Resultat Testresultatet viser en median på av 13 er ute av stand til å bruke skjermbildet 10 av 13 oppgir de vil klare å bruke skjermbildet Figur 3.2.1B: Svarstatistikk for skjermbilde 1 Ingen kan bruke skjermbildet med letthet, og er derfor betenkelig.

11 11 Skjermbilde 2 Figur 3.2.2A: Skjermbilde 2 Tabell 3.2.2B: Målte luminanser Farge Luminans i cd/m 2 Gul 40 Hvit 63 Mørke grå 12 Sort 0 Luminanskontrast svart tekst mot hvitt Luminanskontrast svart tekst mot gult 1 (negativ) 1 (negativ)

12 12 Resultat Testresultatet viser en median på av 13 er ute av stand til å bruke skjermbildet 8 av 13 oppgir de vil klare å bruke skjermbildet 1 av 13 kan bruke skjermbildet med letthet Figur 3.2.2: Svarstatistikk for skjermbilde 2 Andelen som ikke kan bruke skjermbildet er for høy.

13 13 Skjermbilde 3 Figur 3.2.3A: Skjermbilde 3 Tabell 3.2.3B: Målte luminanser for skjermbilde 3 Farge Luminans i cd/m 2 Hvit 65 Mørke grå 12 Lys grå 50 Sort 0 Luminanskontrast hvit tekst mot sort Luminanskontrast sort tekst mot hvit 1 (positiv) 1 (negativ)

14 14 Resultat Testresultatet viser en median på av 13 er ute av stand til å bruke skjermbildet. 4 av 13 oppgir de vil klare å bruke skjermbildet 3 av 13 kan bruke skjermbildet med litt besvær 1 av 13 kan bruke skjermbildet med letthet Figur 3.2.3B: Svarstatistikk for skjermbilde 3 Andelen som ikke kan benytte skjermbildet er for høy.

15 15 Skjermbilde 4 Figur 3.2.4A: Skjermbilde 4 Tabell 3.2.4B: Målte luminanser for skjermbilde 4 Farge Luminans i cd/m 2 Hvit 65 Mørke grå 12 Gul 40 Sort 0 Luminanskontrast svart tekst mot hvitt Luminanskontrast svart tekst mot gult 1 (negativ) 1 (negativ)

16 16 Resultat Testresultatet viser en median på av 13 er ute av stand til å bruke skjermbildet 8 av 13 oppgir de vil klare å bruke skjermbildet 1 av 13 kan bruke skjermbildet med letthet Figur 3.2.4: Svarstatistikk for skjermbilde 4 Andelen som ikke kan benytte skjermbildet er for høy.

17 17 Skjermbilde 5 Figur 3.2.5A: Skjermbilde 5 Tabell 3.2.5: Målte luminanser for skjermbilde 5 Farge Luminans i cd/m 2 Hvit 65 Mørke grå 12 Sort 0 Luminanskontrast svart tekst mot hvitt 1 (negativ)

18 18 Resultat Testresultatet viser en median på av 13 er ute av stand til å bruke skjermbildet 10 av 13 av deltakerne oppgir de vil klare å bruke skjermbildet 1 av 10 av deltakerne kan bruke skjermbildet med letthet Figur 3.2.5B: Svarstatistikk for skjermbilde 5 Andelen personer som ikke kan bruke skjermbildet er for høy.

19 19 Skjermbilde 6 Figur 3.2.6A: Skjermbilde 6 Tabell 3.2.6B: Målte luminanser Farge Luminans i cd/m 2 Gul 40 Hvit 65 Mørke grå 12 Sort 0 Luminanskontrast svart tekst mot hvitt Luminanskontrast svart tekst mot gult 1 (negativ) 1 (negativ)

20 20 Resultat Testresultatet viser en median på av 13 er ute av stand til å bruke skjermbildet 9 av 13 oppgir de vil klare å bruke skjermbildet 4 av 13 kan bruke skjermbildet med letthet Figur 3.2.6: Svarstatistikk for skjermbilde 6 Andelen som ikke kan benytte skjermbildet er for høy.

21 21 Skjermbilde 7 Figur 3.2.7A: Skjermbilde 7 Tabell 3.2.7B: Målte luminanser Farge Luminans i cd/m 2 Gul 40 Blått 10 Sort 0 Luminanskontrast svart tekst mot gult 1 (negativ)

22 22 Resultat Testresultatet viser en median på av 13 er ute av stand til å bruke skjermbildet 10 av 13 oppgir de vil klare å bruke skjermbildet 3 av 13 kan bruke skjermbildet med letthet Figur 3.2.7: Svarstatistikk for skjermbilde 7 Andelen som ikke kan benytte bildet er for høy.

23 23 Skjermbilde 8 Figur 3.2.8A: Skjermbilde 8 Tabell 3.2.8B: Målte luminanser Farge Luminans i cd/m 2 Lys grå 50 Mørke grå 12 Hvit 65 Luminanskontrast svart tekst mot hvitt 1 (negativ)

24 24 Resultat Testresultatet viser en median på av 13 er ute av stand til å bruke skjermbildet 8 av 13 oppgir de vil klare å bruke skjermbildet Figur 3.2.8: Svarstatistikk for skjermbilde 8 Andelen som ikke kan benytte bildet er for høy.

25 25 Skjermbilde 9 Figur 3.2.9A: Skjermbilde 9 Tabell 3.2.9B: Målte luminanser Farge Luminans i cd/m 2 Lys grå 50 Gult 40 Hvit 65 Sort 0 Luminanskontrast svart tekst mot gult 1 (negativ)

26 26 Resultat Testresultatet viser en median på av 13 er ute av stand til å bruke skjermbildet 8 av 13 oppgir de vil klare å bruke skjermbildet 1 av 13 kan bruke skjermbildet med letthet Figur 3.2.9: Svarstatistikk for skjermbilde 9 Andelen som ikke kan benytte skjermbildet er for høy.

27 27 Skjermbilde 10 Figur A: Skjermbilde 10 Tabell B: Målte luminanser Farge Luminans i cd/m 2 Mørke grå 12 Hvit 65 Sort 0 Luminanskontrast svart tekst mot hvit 1 (negativ)

28 28 Resultat Testresultatet viser en median på av 13 er ute av stand til å bruke skjermbildet 10 av 13 oppgir de vil klare å bruke skjermbildet 2 av 13 kan bruke skjermbildet med letthet Figur : Svarstatistikk for skjermbilde 10 Andelen som ikke kan benytte skjermbildet er for høy. Kommentarer til forsøksserien med skjermbildene for billettautomater Luminansmålingene var vanskelige å gjennomføre, og målingene vil inneholde usikkerheter. Billettautomatene var plassert i et område med lav horisontal belysningsstyrke, ca 120 lux, og automatene var plassert slik at skjermglasset vendte mot en vegg, og at testpersonens front var rettet mot vrimlearealet der det er mer lys. Dette betyr at klærne som de ulike testpersonene har på seg, vil påvirke strølyset mot skjermglasset, og dermed kan skape ulike luminansforhold. Luminansen er jo ikke målt for hver enkelt testdeltaker, men kun en gang. Fordi noen felter er svært små, må man bruke den minste blenderåpningen på luminansmeteret. Da er også luminansmeteret mer følsom for bevegelse, med det resultat at måleverdiene endrer seg hele tiden. Det er lettere å måle presist mot store flater. Vurderingen av resultatene kan gjøres på flere måter. Ett kriterium kan være å måle hvor mange som ikke var i stand til å bruke skjermbildene. En annen måte å måle på kan være å måle hvor mange som kunne bruke skjermbildene med lite besvær. Det alvorligste må være at man ikke kan bruke skjermbildet. Figur viser en sammenstilling av resultatet for alle skjermbildene der antall personer som ikke kunne bruke skjermbildet regnes med. Vi ser at skjermbildene som er vanskeligst å lese er skjermbilde 3,4 8 og 9, mens skjermbildene 1, 5, 7 og 10 har færrest personer som ikke kunne bruke skjermbildet. Figur viser antall personer som kunne bruke de forskjellige skjermbildene enten med letthet eller med litt besvær. Her er det skjermbilde 1, 5, 6, 7 og 10 som kommer best ut. Utregning av luminanskontrasten gir ingen mening med disse bildene, fordi svart alltid er en del av fargen det sammenliknes med. Det var ikke mulig å måle luminansen fra svart, fordi den var tilnærmet lik 0. Da vil alle utregninger gir 1 som kontrast. Derfor er det ikke mulig å skille mellom skjermbildene i forhold til luminanskontrasten.

29 Antall personer Skjermbilde nr Lesbart Ikke lesbart Figur : Antall personer som ikke klarer å lese de ulike skjermbildene er vist i blått. Dem som klarer å lese skjermbildene med besvær, noe besvær og med letthet, er vist i rødt Skjermbilde nr Figur : Antall personer som klarer å lese de ulike skjermbildene med lettet eller med litt besvær

30 30 Hva slags egenskaper har skjermbildene som kom best ut? Alle disse skjermbildene har mørk bakgrunn. Skjermbildene som kom dårligst ut hadde alle lys bakgrunn. Det er kjent at lys bakgrunn kan gi blendingseffekter, noe som kan være forklaringen på dette. Skjermbilde 6 kom godt ut i forhold til å leses med litt besvær eller med letthet, men det var en person mer som ikke kunne lese den. Forskjellen på skjermbilde 6 og de øvrige skjermbildene som kom godt ut er at den inneholder en farge til. Ofte er det slik at mange farger fører til et mer komplisert bilde å oppfatte, og det er nok årsaken til denne effekten. Vi kan legge merke til at det ikke er noen forskjell i resultatene for blå bakgrunn og grå bakgrunn. Vi finner heller ingen forskjeller i resultatene når svart tekst leses mot gult eller hvitt. Her skal vi være oppmerksom på at det kun er ett skjermbilde der man leser svart tekst mot gul bakgrunn, samtidig med at dette bildet inneholder lite tekst. Vår testpopulasjon er begrenset. Man skal derfor ikke trekke for bastante konklusjoner, men resultatene viser at mørk bakgrunn og svart tekst mot lys bakgrunn gir beste resultat.

31 Resultater Skilter Oslo S Uttalelse om skilting: Hva mener du om skiltingen på Oslo S. Om du klarer å identifisere ditt problem, så prøv å beskrive det i kommentarfeltet med stikkord Tekststørrelse Kommentar Fonter Kontrast Farger Leseavstand Plassering Grad av logisk informasjon Hvilken farge ville du foretrukket som tekst Hvilken farge ville du foretrukket som bakgrunn Annet

32 32 Tekststørrelse 5 av 11 angir at tekststørrelsen er vanskelig å bruke 2 av 11 klarer å bruke den med litt besvær 5 av 11 angir at tekststørrelsen er god å benytte 7 av 11 er i stand til å nyttegjøre seg tekststørrelsen. Figur 3.3.1: Svarstatistikk for tekststørrelse Det antas at det er typen øyelidelse som skaper denne spesielle svarfrekvensen. Andelen som ikke kan benytte tekststørrelsen er for høy. Fonter 2 av 10 angir at fonten er vanskelig å bruke 8 av 10 angir at fonten er god å benytte Figur 3.3.2: Svarstatistikk for fonter på skilting Fordelingen av svar på tekststørrelsen signaliserer at det er typen øyelidelse som deler svarene i denne frekvensfordelingen. Svaret er noe vanskelig å tolke, da 36,4% oppgir at tekststørrelsen er for liten, mens kun 20% oppgir at fonten er vanskelig å bruke.

33 33 Luminanskontrast mellom tekst og bakgrunn 1 av 12 angir at luminanskontrasten kan brukes litt besvær 11 av 12 angir at teksten er god å benytte Figur 3.3.3: Svarstatistikk for luminanskontraster på skilting Alle testpersonene kunne nyttegjøre seg luminanskontrasten. Fargevalg på skilting 2 av 11 angir at fargene på skiltene kan benyttes med litt besvær 9 av 11 angir at fargene er god å benytte. Figur 3.3.4: Svarstatistikk for fargevalg på skilting Alle testpersonene kunne nyttegjøre seg fargevalget. Resultatet er meget oppløftende.

34 34 Leseavstand til skiltene 3 av 12 angir at leseavstanden er vanskelig å bruke 4 av 12 klarer å bruke den med litt besvær 4 av 12 angir at leseavstanden er god å benytte 8 av 12 er altså i stand til å nyttegjøre seg leseavstanden Figur 3.3.5: Svarstatistikk for leseavstander til skilter Andel som ikke kan bruke leseavstanden er for høy, men det er å legge til at noen svaksynte er ikke i stand til å lese på avstand. Derfor er det ikke mulig å eliminere vanskelighetsgraden for lesing på avstand for en del svaksynte personer. Det må derfor eksistere en alternativ informasjonskanal enn skilter for denne gruppen. Plassering av skiltene 3 av 12 angir at skiltplasseringen er vanskelig å bruke 5 av 12 klarer å bruke den med litt besvær 4 av 12 angir at skiltplasseringen er god 9 av 12 er altså i stand til å nyttegjøre seg skiltplasseringen. Figur 3.3.6: Svarstatistikk for leseavstander til skilter Andelen som har problemer med skiltplasseringen er noe høy

35 35 Logisk informasjon 1 av 10 angir at informasjonens logikk kan brukes med litt besvær 8 av 10 angir at informasjonens logikk er god å benytte. Figur 3.3.7: Svarstatistikk for logisk informasjon for skiltene Totalt sett er dette et meget bra resultat. Alle kan bruke den logiske strukturen. Tekstfarger på skiltene Figur 3.3.7: Svarstatistikk for foretrukket tekstfarge på skilt 6 av 11 foretrekker kun hvit som tekstfarge 1 av 11 foretrekker kun gult som tekstfarge. 4 av 11 likestiller hvitt og gult som tekstfarge Totalt er det 10 av 11 som har gode erfaringer med hvit tekstfarge Tilsvarene er det 5 av 11 som har gode erfaringer med gul tekstfarge Det er åpenbart at hvit tekst er tekstfargen som kommer best ut. Gul farge blender noe mindre enn hvit farge. Dette er nok forklaringen på at noen foretrekker gult.

36 36 Skiltenes bakgrunnsfarge 5 av 11 foretrekker kun sort som bakgrunnsfarge 3 av 11 foretrekker kun mørke blå som bakgrunnsfarge 3 av 11 likestiller sort og mørke blå som bakgrunnsfarge Totalt er det 8 av 11 som kan bruke sort med letthet som bakgrunnsfarge Figur 3.3.7: Svarstatistikk for foretrukket bakgrunnsfarge på skilt Tilsvarene er det 6 av 11 som har gode erfaringer med mørke blå som bakgrunnsfarge Hvis bakgrunnsfargen har litt glans i seg, vil sort ha et større problem med reflekser fra dagslys og elektrisk belysning enn mørke blå. For personer med ekstra sårbarhet for reflekser, kan dette være forklaringen på at noen fortrekker mørke blå bakgrunn i stedet for sort. Sort ville ellers gitt størst luminanskontrast. Kommentar til vurderingen av skiltingen på Oslo S Den alvorligste kommentaren til skiltingen var tekststørrelsen, der hele 5 av 11 angir at tekststørrelsen var vanskelig å bruke. Det var også 3 av 10 personer som hadde vanskeligheter med leseavstanden. Disse to svarene henger nok sammen. Resultatet fra andre undersøkelser i denne rapporten viser at leseavstanden er en kritisk faktor. Det finnes personer som må helt på 0,5 meters avstand for å kunne lese. Der vil skiltene komme til kort. Denne gruppen vil profitere best på et oversiktskart i ansiktshøyde, plassert på strategiske steder i bygningen. Denne undersøkelsen er ment som en tilbakemelding til Oslo S på skiltingen de selv er kjent med. Det er derfor ikke gjort en fulldokumentasjon på hvordan skiltingen er utført i denne rapporten.

37 Resultater minibankautomater på Oslo S Uttalelse om minibankautomater på Oslo S: Tekststørrelse Kommentar Fonter Kontrast Farger Leseavstand Plassering Grad av logisk informasjon Hvilken farge ville du foretrukket som tekst Hvilken farge ville du foretrukket som bakgrunn Annet

38 38 Tekststørrelse 1 av 8 angir at teststørrelsen er vanskelig å bruke 4 av 8 klarer å bruke den med litt besvær 3 av 8 angir at tekststørrelsen er god å benytte 7 av 8 er i stand til å nyttegjøre seg tekststørrelsen. Figur 3.4.1: Svarstatistikk for tekststørrelse på minibankautomater Resultatet er ikke galt tatt i betraktning at noen i denne gruppen er sterkt svaksynt. Fonter 3 av 9 angir at fontene kan brukes med litt besvær 6 av 9 angir at fontene er god å benytte Figur 3.4.2: Svarstatistikk for fonter på minibankautomater Alle testpersonene kunne altså nyttegjøre seg fontene.

39 39 Luminanskontrasten Figur 3.4.3: Svartstatistikk for luminanskontraster på minibankautomater 2 av 9 angir at luminanskontrasten er vanskelig å bruke 2 av 9 klarer å bruke den med litt besvær 5 av 9 angir at luminanskontrasten er god å benytte 8 av 9 er altså i stand til å nyttegjøre seg luminanskontrasten Andelen som ikke kan benytte luminanskontrasten er i overkant høy

40 40 Skjermfarger 2 av 9 angir at fargene er vanskelig å bruke 1 av 9 klarer å bruke fargene med litt besvær 6 av 9 angir at fargene er god å benytte 7 av 9 er altså i stand til å nyttegjøre seg fargene Figur 3.4.4: Svartstatistikk for fargene på skjermbildene på minibankautomater Andelen som ikke kan benytte fargene er i overkant høy Leseavstand 4 av 9 angir at leseavstanden kan brukes med litt besvær 5 av 9 angir at leseavstanden er god å benytte. Figur 3.4.5: Svartstatistikk for leseavstand på minibankautomater Alle testpersonene kunne nyttegjøre seg leseavstanden.

41 41 Plassering 1 av 9 angir at plasseringen av minibanken er dårlig, slik at den er vanskelig å bruke 1 av 9 klarer å bruke den med litt besvær 7 av 9 angir at plasseringen er god 8 av 9 er altså i stand til å nyttegjøre seg minibanken der den er plassert Figur 3.4.6: Svartstatistikk for plassering av minibankautomater Tatt i betraktning at noen i testgruppen er sterkt svaksynt må man forvente at belysningen i hallen kan virke forstyrrende. Dette resultatet er ikke så galt. Logisk informasjon 1 av 9 angir at den logiske oppbyggingen av informasjon kan brukes med litt besvær 8 av 9 klarer å bruke den logiske oppbyggingen uten besvær Figur 3.4.7: Svartstatistikk for leseavstand på minibankautomater Alle kan altså forstå den logiske oppbyggingen.

42 42 Tekstfarger Figur 3.4.8: Svartstatistikk for foretrukkede tekstfarger på minibankautomater 7 av 10 foretrekker kun hvit tekstfarge 1 av 10 foretrekker sort tekstfarge 2 av 10 kan velge fritt mellom hvit og gul tekstfarge 9 av 10 har hvit som en av sine førstevalg Bakgrunnsfarger Figur 3.4.8: Svartstatistikk for foretrukkede bakgrunnsfarger på minibankautomater 4 av 10 foretrekker sort bakgrunn 3 av 10 foretrekker mørkeblå bakgrunn 1 av 10 foretrekker hvit bakgrunn 2 av 10 likestiller sort og blå som foretrukket bakgrunn 6 av 10 har sort som en av sine førstevalg 5 av 10 har mørkeblå som en av sine førstevalg

43 43 Kommentarer til testing av minibankautomatene Resultatene taler for seg, slik statistikken framkommer. De fleste personene i testpopulasjonen var i stand til å bruke minibankautomatene. Dette er i seg selv bra. Det var to personer i gruppen som opplevde luminanskontrasten som lav, og som rapporterer besvær i å bruke automatene. Dette er noe som man med letthet kan gjøre noe med. Foretrukkede farger var enten sort eller blå bakgrunn og med hvit tekst. Dette er i grunnen samme resultat som for billettautomatene. Denne undersøkelsen er ment som en tilbakemelding til Oslo S på minibankautomatenes plassering. Oslo S er selv kjent med plasseringene. Det er derfor ikke gjort en fulldokumentasjon på hvordan automatene er plassert i denne rapporten.

44 Resultater fra storskjermbildene Oppgaven besto i å lese så liten tekst som mulig uten lesefeil, inneholdende destinasjon, avgangstidspunkt og spornummer. En skjerm er sin egen lyskilde. Økt belysning i rommet vil øke strølyset som spres i skjermglasset og dermed redusere kontrasten. Med mindre skjermen er direkte blendende, som ved svært lys bakgrunn, vil man normalt profitere på lavt lysnivå i rommet. I denne undersøkelsen ble det brukt to forskjellige horisontale lysnivåer, i forsøk 1 var det 218 lux, og i forsøk 2 var det 582 lux, målt 0,75 m horisontalt over gulvet. Lys i omgivelsene vil alltid påvirke skjermen, fordi noe av lyset reflekterer tilbake i skjermglasset. Lyset i rommet var diffust, noe som tilsier at det reflekterte lyset i skjermen er noenlunde lik over hele skjermflaten. Luminansen som er oppgitt under hvert enkelt skjermbilde i denne rapporten er den målte verdien ved den laveste belysningsstyrken i rommet. Ved den høyeste belysningsstyrken økte luminansen med 0,6 cd/m 2. Verdiene som er oppgitt under hvert bilde, skal økes med 0,6 ved høyeste belysningsstyrke. Bakgrunnen til skjermen hadde en refleksjonsfaktor på 20%, dvs. en relativ mørk bakgrunn. Samme bakgrunn ble brukt for begge lysnivåene. I forsøk 1 ble det benyttet fiksert leseavstand og alle satt i en stol, mens i forsøk 2 kunne testpersonen velge leseavstand selv. En av deltakerne i testen var ikke stand til å lese noen av skjermbildene i første forsøk. Deltakeren deltok ikke i forsøk nr 2. Dette gir ingen mulighet for å sammenlikne mellom ulike bilder, farger, synsavstand eller lysnivåer. Derfor ble denne personen tatt ut av forsøket. En annen person måtte melde frafall til forsøk nr 2. Dermed mistes muligheten til å sammenlikne ulike synsavstander og lysnivåer. Vi kan kun sammenlikne mellom ulike skjermbilder for første forsøk. Der vi sammenlikner mellom første og andre forsøk, er denne personen tatt ut av testgrunnlaget. Der vi sammenlikner ulike farger og fonter i første forsøk er personen tatt med. Det ble benyttet fontstørrelser helt opp til 32. Direkte målinger på dataskjermen viser at fontstørrelse 32 måler 30,5 mm i høyden. Fontstørrelser er proporsjonale. Derfor blir den generelle fonthøyden for alle fonter fontstørrelsen 30,5/32 i mm.

45 45 Storskjermbilde 1 Figur 3.5.1A: Storskjermbilde 1 Tabell 3.5.1: Tekniske data for storskjermbilde 1 Måleobjekt Farge Trikromatiske koeffisienter Luminans i cd/m 2 x y Bakgrunn Blå 0,2139 0, ,4 Tekst Hvit 0,2974 0,

46 46 Resultat Figur 3.5.1B: Svarstatistikk for minste lesbare fontstørrelse ved fiksert leseavstand på 2,5 meter og med horisontal belysningsstyrke på 218 lux Figur 3.5.1C: Svarstatistikk for minste lesbare fontstørrelse ved fri synsavstand opp til 4,5 meter og med horisontal belysningsstyrke på 582 lux av 7 kunne ikke lese noen av linjene 3 av 7 kunne lese fontstørrelse ned til av 7 kunne lese fontstørrelse ned til 18 Vi kan legge merke til at når belysningsstyrken synker fra 582 lux til 218 lux, fører det til at noen ser mindre fontstørrelser. Fordi testpersonene selv kan velge synsavstand, må vi forvente at de finner den synsavstanden som gir best syn. Forklaringen må derfor skyldes at lavere belysningsstyrke gir mindre strølys i skjermglasset og at høyere lysnivå krever større luminanskontrast. Gruppen som ikke klarer å lese skjermbildet i forsøk A er alle i stand til å lese skjermbildet i forsøk B. Dette forklares med at mange ikke klarer å lese på avstand, men må nært for å kunne lese. Lesbarheten i skjermbildet steg betraktelig i forsøk B. Årsaken til dette er at mange går helt inn på skjermen og leser på 0,5 meters avstand. Slik blir man mindre forstyrret av lyset i rommet, og man kan selv velge synsavstand. Legg merke til at 2/3 av testpersonene ikke kunne lese skjermbildet i forsøk A ved fiksert synsavstand, mens alle kunne det i forsøk B.

47 47 Storskjermbilde 2 Figur 3.5.2A: Storskjermbilde 2 Tabell 3.5.2: Tekniske data for storskjermbilde 2 Måleobjekt Farge Trikromatiske koeffisienter Luminans i cd/m 2 x y Bakgrunn Blå 0,2139 0, ,4 Tekst Hvit 0,2974 0,

48 48 Resultat Figur 3.5.2B: Svarstatistikk for minste lesbare fontstørrelse ved fiksert leseavstand på 2,5 meter og med horisontal belysningsstyrke på 218 lux 8 16 Figur 3.5.2C: Svarstatistikk for minste lesbare fontstørrelse ved fri synsavstand opp til 4,5 meter og med horisontal belysningsstyrke på 582 lux 2 av 7 kunne lese fontstørrelse ned til 12 3 av 7 kunne lese fontstørrelse ned til 16 5 av 7 kunne ikke lese noen av linjene Forskjellen på storskjermbilde 1 og 2 er at nå er rutenettet fjernet. Samme kommentar kan gis her som for storskjermbilde 1.

49 49 Storskjermbilde 3 Figur 3.5.3A: Storskjermbilde 3 Tabell 3.5.3: Tekniske data for storskjermbilde 3 Måleobjekt Farge Trikromatiske koeffisienter Luminans i cd/m 2 x y Bakgrunn Blå 0,2071 0, ,0 Tekst Hvit 0,2974 0,

50 50 Resultat Figur 3.5.3B: Svarstatistikk for minste lesbare fontstørrelse ved fiksert leseavstand på 2,5 meter og med horisontal belysningsstyrke på 218 lux Figur 3.5.3C: Svarstatistikk for minste lesbare fontstørrelse ved fri synsavstand opp til 4,5 meter og med horisontal belysningsstyrke på 582 lux av 7 kunne ikke lese skjermbildet Samme kommentar som for storskjermbilde 1. 2 av 7 kunne lese fontstørrelse ned til 12 3 av 7 kunne lese fontstørrelse ned til 14 2 av 7 kunne lese fontstørrelse ned til 18

51 51 Storskjermbilde 4 Figur 3.5.4A: Storskjermbilde 4 Tabell 3.5.4: Tekniske data for storskjermbilde 4 Måleobjekt Farge Trikromatiske koeffisienter Luminans i cd/m 2 x y Bakgrunn Blå 0,2071 0, ,0 Tekst Hvit 0,2974 0,

52 52 Resultat Figur 3.5.4B: Svarstatistikk for minste lesbare fontstørrelse ved fiksert leseavstand på 2,5 meter og med horisontal belysningsstyrke på 218 lux Figur 3.5.4C: Svarstatistikk for minste lesbare fontstørrelse ved fri synsavstand opp til 4,5 meter og med horisontal belysningsstyrke på 582 lux av 7 kunne ikke lese skjermbildet Samme kommentar som for storskjermbilde 1 2 av 7 kunne lese fontstørrelse ned til 12 2 av 7 kunne lese fontstørrelse ned til 14 3 av 7 kunne lese fontstørrelse ned til 18

53 53 Storskjermbilde 5 Figur 3.5.5A: Storskjermbilde 5 Tabell 3.5.5: Tekniske data for storskjermbilde 5 Måleobjekt Farge Trikromatiske koeffisienter Luminans i cd/m 2 x y Bakgrunn Blå 1,65 Tekst Hvit 0,2974 0,

54 54 Resultat Figur 3.5.5B: Svarstatistikk for minste lesbare fontstørrelse ved fiksert leseavstand på 2,5 meter og med horisontal belysningsstyrke på 218 lux 8 16 Figur 3.5.5C: Svarstatistikk for minste lesbare fontstørrelse ved fri synsavstand opp til 4,5 meter og med horisontal belysningsstyrke på 582 lux 3 av 7 kunne lese fontstørrelse ned til av 7 kunne ikke lese skjermbildet 3 av 7 kunne lese fontstørrelse 16 Samme kommentar som for storskjermbilde 1

55 55 Storskjermbilde 6 Figur 3.5.6A: Storskjermbilde 6 Tabell 3.5.6: Tekniske data for storskjermbilde 6 Måleobjekt Farge Trikromatiske koeffisienter Luminans i cd/m 2 x y Bakgrunn Blå 1,65 Tekst Hvit 0,2974 0,

56 56 Resultat Figur 3.5.6B: Svarstatistikk for minste lesbare fontstørrelse ved fiksert leseavstand på 2,5 meter og med horisontal belysningsstyrke på 218 lux Figur 3.5.6C: Svarstatistikk for minste lesbare fontstørrelse ved fri synsavstand opp til 4,5 meter og med horisontal belysningsstyrke på 582 lux av 7 kunne ikke lese skjermbildet Samme kommentar som for storskjermbilde av 7 kunne lese fontstørrelse ned til 14 16

57 57 Storskjermbilde 7 Figur 3.5.7A: Storskjermbilde 7 Dette var bare et eksperiment som i utgangspunktet ikke var planlagt på forhånd, og er heller ikke testet tilsvarende de andre bildene. Den generelle reaksjonen var et bildet virket rotete.

58 58 Storskjermbilde 8 Figur 3.5.8A: Storskjermbilde 8 Tabell 3.5.8: Tekniske data for storskjermbilde 8 Måleobjekt Farge Trikromatiske koeffisienter Luminans i cd/m 2 x y Bakgrunn Sort 0,3309 0,3151 0,55 Tekst Hvit 0,2974 0,

59 59 Resultat Figur 3.5.8B: Svarstatistikk for minste lesbare fontstørrelse ved fiksert leseavstand på 2,5 meter og med horisontal belysningsstyrke på 218 lux Figur 3.5.8C: Svarstatistikk for minste lesbare fontstørrelse ved fri synsavstand opp til 4,5 meter og med horisontal belysningsstyrke på 582 lux av 7 kunne ikke lese skjermbildet Samme kommentar som for storskjermbilde 1. 2 av 7 kunne lese fontstørrelse ned til 12 2 av 7 kunne lese fontstørrelse ned til 14 3 av 7 kunne lese fontstørrelse ned til 16

60 60 Storskjermbilde 9 Figur 3.5.9A: Storskjermbilde 9 Tabell 3.5.9: Tekniske data for storskjermbilde 9 Måleobjekt Farge Trikromatiske koeffisienter Luminans i cd/m 2 x y Bakgrunn Sort 0,3309 0,3151 0,55 Tekst Hvit 0,2974 0,

61 61 Resultat Figur 3.5.9B: Svarstatistikk for minste lesbare fontstørrelse ved fiksert leseavstand på 2,5 meter og med horisontal belysningsstyrke på 218 lux 8 16 Figur 3.5.9C: Svarstatistikk for minste lesbare fontstørrelse ved fri synsavstand opp til 4,5 meter og med horisontal belysningsstyrke på 582 lux 2 av 7 kunne lese fontstørrelse ned til 12 2 av 7 kunne lese fontstørrelse ned til 14 5 av 7 kunne ikke lese skjermbildet 3 av 7 kunne lese fontstørrelse ned til 16 Samme kommentar som for storskjermbilde 1

62 62 Storskjermbilde 10 Figur A: Storskjermbilde 10 Tabell : Tekniske data for storskjermbilde 10 Måleobjekt Farge Trikromatiske koeffisienter Luminans i cd/m 2 x y Bakgrunn Grå 0,2955 0,2908 1,9 Tekst Hvit 0,2974 0,

63 63 Resultat Figur B: Svarstatistikk for minste lesbare fontstørrelse ved fiksert leseavstand på 2,5 meter og med horisontal belysningsstyrke på 218 lux Figur C: Svarstatistikk for minste lesbare fontstørrelse ved fri synsavstand opp til 4,5 meter og med horisontal belysningsstyrke på 582 lux av 7 kunne ikke lese skjermbildet 2 av 7 kunne lese fontstørrelse 12 5 av 7 kunne lese fontstørrelse 16 Samme kommentar som for storskjermbilde 1

64 64 Storskjermbilde 11 Figur A: Storskjermbilde 11 Tabell : Tekniske data for storskjermbilde 11 Måleobjekt Farge Trikromatiske koeffisienter Luminans i cd/m 2 x y Bakgrunn Grå 0,2838 0,2823 6,5 Tekst Hvit 0,2974 0,

65 65 Resultat Figur B: Svarstatistikk for minste lesbare fontstørrelse ved fiksert leseavstand på 2,5 meter og med horisontal belysningsstyrke på 218 lux Figur C: Svarstatistikk for minste lesbare fontstørrelse ved fri synsavstand opp til 4,5 meter og med horisontal belysningsstyrke på 582 lux av 7 kunne ikke lese skjermbildet 4 av 7 kunne lese fontstørrelse ned til Sammenlikner vi med storskjermbilde 10, ser vi at en person ser noe dårligere ved valgfri synsavstand. Dette antas å skyldes dårligere kontrast.

66 66 Storskjermbilde 12 Figur A: Storskjermbilde 12 Tabell : Tekniske data for storskjermbilde 12 Måleobjekt Farge Trikromatiske koeffisienter Luminans i cd/m 2 x y Bakgrunn Grå 0,2834 0, ,4 Tekst Hvit 0,2974 0,

67 67 Resultat Figur B: Svarstatistikk for minste lesbare fontstørrelse ved fiksert leseavstand på 2,5 meter og med horisontal belysningsstyrke på 218 lux Figur C: Svarstatistikk for minste lesbare fontstørrelse ved fri synsavstand opp til 4,5 meter og med horisontal belysningsstyrke på 582 lux 1 av 7 kunne lese fontstørrelse ned til av 7 kunne ikke lese skjermbildet av 7 kunne lese fontstørrelse ned til Samme kommentar som for storskjermbilde 11

68 68 Storskjermbilde 13 Figur A: Storskjermbilde 13 Dette var bare et eksperiment som i utgangspunktet ikke var planlagt på forhånd, og er heller ikke testet tilsvarende de andre bildene. Den generelle reaksjonen var et bildet virket rotete.

69 69 Storskjermbilde 14 Figur A: Storskjermbilde 14 Tabell : Tekniske data for storskjermbilde 14 Måleobjekt Farge Trikromatiske koeffisienter Fargetemperatur I Kelvin Luminans i cd/m 2 x y Bakgrunn Lys 0,3002 0, Tekst Mørkeblå 0,1920 0,1869 Ikke målbar 5,6

70 70 Resultat Figur B: Svarstatistikk for minste lesbare fontstørrelse ved fiksert leseavstand på 2,5 meter og med horisontal belysningsstyrke på 218 lux Figur C: Svarstatistikk for minste lesbare fontstørrelse ved fri synsavstand opp til 4,5 meter og med horisontal belysningsstyrke på 582 lux 1 av 7 kunne lese fontstørrelse ned til10 3 av 7 kunne lese fontstørrelse ned til av 7 kunne lese fontstørrelse ned til 16 5 av 7 kunne ikke lese skjermbildet Resultatet fra dette skjermbildet avviker fra tidligere forsøk, der majoriteten ved fri synsavstand er i stand til å lese liten skjermskrift. Forskjellen er at kontrasten nå er innversert, ved at bakgrunnen er lys og teksten er mørk. Ved fiksert synsavstand er resultatene omtrentlig som tidligere forsøk.

71 71 Storskjermbilde 15 Figur A: Storskjermbilde 15 Tabell : Tekniske data for storskjermbilde 15 Måleobjekt Farge Trikromatiske koeffisienter Luminans i cd/m 2 x y Bakgrunn Lys 0,3002 0, Tekst Sort 0,1920 0,1869 5,6

72 72 Resultat Figur B: Svarstatistikk for minste lesbare fontstørrelse ved fiksert leseavstand på 2,5 meter og med horisontal belysningsstyrke på 218 lux Figur C: Svarstatistikk for minste lesbare fontstørrelse ved fri synsavstand opp til 4,5 meter og med horisontal belysningsstyrke på 582 lux av 7 kunne lese fontstørrelse ned til 16 5 av 7 kunne ikke lese skjermbildet Med unntak av at teksten er forskjellig, slik at den ikke kan huskes, er det kun rutenettet som skiller skjermbilde 14 og 15. Ved fiksert synsavstand er resultatet noe dårlige med rutenett. Ved fri synsavstand viser rutenettet litt bedre resultat.

73 73 Storskjermbilde 16 Figur A: Storskjermbilde 16 Tabell : Tekniske data for storskjermbilde 16 Måleobjekt Farge Trikromatiske koeffisienter Luminans i cd/m 2 x y Bakgrunn Grå 0,2983 0, Tekst Mørkeblå 0,1920 0,1869 5,6

74 74 Resultat Figur B: Svarstatistikk for minste lesbare fontstørrelse ved fiksert leseavstand på 2,5 meter og med horisontal belysningsstyrke på 218 lux Figur C: Svarstatistikk for minste lesbare fontstørrelse ved fri synsavstand opp til 4,5 meter og med horisontal belysningsstyrke på 582 lux av 7 kunne ikke lese skjermbildet 14 4 av 7 kunne lese fontstørrelse ned til Forskjellen på dette forsøket er noe mørkere bakgrunn. Vi ser at forskjellen er minimal i forhold til forsøket med skjermbilde 14. Det er samme trend som tidligere. Fri synsavstand gjør at alle kan lese teksten.

75 75 Storskjermbilde 17 Figur A: Storskjermbilde 17 Tabell : Tekniske data for storskjermbilde 17 Måleobjekt Farge Trikromatiske koeffisienter Luminans i cd/m 2 x y Bakgrunn Grå 0,2952 0, Tekst Mørkeblå 0,1920 0,1869 5,6

76 76 Resultat Figur B: Svarstatistikk for minste lesbare fontstørrelse ved fiksert leseavstand på 2,5 meter og med horisontal belysningsstyrke på 218 lux Figur C: Svarstatistikk for minste lesbare fontstørrelse ved fri synsavstand opp til 4,5 meter og med horisontal belysningsstyrke på 582 lux av 7 kunne ikke lese skjermbildet 2 av 7 kunne lese fontstørrelse ned til 14 3 av 7 kunne lese fontstørrelse ned til I forhold til skjermbilde 16 er luminanskontrasten noe dårligere. For begge testene ble resultatet litt dårligere.

77 77 Storskjermbilde 18 Figur A: Storskjermbilde 18 Tabell : Tekniske data for storskjermbilde 18 Måleobjekt Farge Trikromatiske koeffisienter Luminans i cd/m 2 x y Bakgrunn Grå 0,2928 0, Tekst Mørkeblå 0,1920 0,1869 5,6

78 78 Resultat Figur B: Svarstatistikk for minste lesbare fontstørrelse ved fiksert leseavstand på 2,5 meter og med horisontal belysningsstyrke på 218 lux Figur C: Svarstatistikk for minste lesbare fontstørrelse ved fri synsavstand opp til 4,5 meter og med horisontal belysningsstyrke på 582 lux av 7 kunne ikke lese skjermbildet 2 av 7 kunne lese fontstørrelse ned til 14 2 av 7 kunne lese fontstørrelse ned til I forhold til skjermbilde 17 er luminanskontrasten noe dårligere. Ingen endringer for fiksert synsavstand, men for fri synsavstand ble resultatene noe dårligere. Det skyldes nok at luminanskontrasten er dårligere.

79 79 Storskjermbilde 19 Figur A: Storskjermbilde 19 Tabell : Tekniske data for storskjermbilde 19 Måleobjekt Farge Trikromatiske koeffisienter Luminans i cd/m 2 x y Bakgrunn Grå 0,2900 0, ,7 Tekst Mørkeblå 0,1920 0,1869 5,6

80 80 Resultat Figur B: Svarstatistikk for minste lesbare fontstørrelse ved fiksert leseavstand på 2,5 meter og med horisontal belysningsstyrke på 218 lux Figur C: Svarstatistikk for minste lesbare fontstørrelse ved fri synsavstand opp til 4,5 meter og med horisontal belysningsstyrke på 582 lux 10 1av 7 kunne lese fontstørrelse ned til av 7 kunne lese fontstørrelse ned til 16 5 av 7 kunne ikke lese skjermbildet 3 av 7 kunne lese fontstørrelse ned til I forhold til skjermbilde 18 er luminanskontrasten noe dårligere. Vi ser at resultatet er så vidt bedre enn for forrige skjermbilde. Det er ingen logikk i dette. Derfor antas at den lille endringen vi ser er tilfeldig. For fri synsavstand er resultatet litt dårligere. Det stemmer mer med våre forventninger.

81 81 Storskjermbilde 20 Figur A: Storskjermbilde 20 Tabell : Tekniske data for storskjermbilde 20 Måleobjekt Farge Trikromatiske koeffisienter Luminans i cd/m 2 x y Bakgrunn Lys 0,3002 0, Tekst Sort 0,2846 0,2833 1,59

82 82 Resultat Figur B: Svarstatistikk for minste lesbare fontstørrelse ved fiksert leseavstand på 2,5 meter og med horisontal belysningsstyrke på 218 lux Figur C: Svarstatistikk for minste lesbare fontstørrelse ved fri synsavstand opp til 4,5 meter og med horisontal belysningsstyrke på 582 lux 10 1av 7 kunne lese fontstørrelse ned til av 7 kunne ikke lese skjermbildet 2 av 7 kunne lese fontstørrelse ned til 16 2 av 7 kunne lese fontstørrelse ned til av 7 kunne ikke lese skjermbildet Forskjellen på dette skjermbildet og skjermbilde 14 er kun at teksten er sort i stedet for mørk blå. For fiksert synsavstand er resultatet identisk. For fri synsavstand er spredningen annerledes. Noen ser bedre og noen ser dårligere. Vi har ingen logisk forklaring på dette.

83 83 Storskjermbilde 21 Figur A: Storskjermbilde 21 Tabell : Tekniske data for storskjermbilde 21 Måleobjekt Farge Trikromatiske koeffisienter Luminans i cd/m 2 x y Bakgrunn Lys 0,3002 0, Tekst Sort 0,2846 0,2833 1,59

84 84 Resultat Figur B: Svarstatistikk for minste lesbare fontstørrelse ved fiksert leseavstand på 2,5 meter og med horisontal belysningsstyrke på 218 lux Figur C: Svarstatistikk for minste lesbare fontstørrelse ved fri synsavstand opp til 4,5 meter og med horisontal belysningsstyrke på 582 lux 10 1av 7 kunne lese fontstørrelse ned til av 7 kunne ikke lese skjermbildet 2 av 7 kunne lese fontstørrelse ned til 16 2 av 7 kunne lese fontstørrelse ned til Forskjellen på dette skjermbildet og skjermbilde 20 er at rutenettet er tatt bort. Det var ingen endring i resultatene. Selv om testpersonene oppfatter rutenettet forstyrrende, så kan teksten være lesbar for det.

85 85 Storskjermbilde 22 Figur A: Storskjermbilde 22 Tabell : Tekniske data for storskjermbilde 22 Måleobjekt Farge Trikromatiske koeffisienter Luminans i cd/m 2 x y Bakgrunn Grå 0,2983 0, Tekst Sort 0,2846 0,2833 1,59

86 86 Resultat Figur B: Svarstatistikk for minste lesbare fontstørrelse ved fiksert leseavstand på 2,5 meter og med horisontal belysningsstyrke på 218 lux Figur C: Svarstatistikk for minste lesbare fontstørrelse ved fri synsavstand opp til 4,5 meter og med horisontal belysningsstyrke på 582 lux 10 1av 7 kunne lese fontstørrelse ned til av 7 kunne ikke lese skjermbildet 4 av 7 kunne lese fontstørrelse ned til Forskjellen på dette skjermbildet og skjermbilde 21 er noe mørkere bakgrunn, dvs. litt dårligere luminanskontrast. Det førte til noe bedre synlighet både for fiksert og fri synsavstand. Det er noe forskjell i forhold til mørke blå tekst, men den er svært liten.

87 87 Storskjermbilde 23 Figur A: Storskjermbilde 23 Tabell : Tekniske data for storskjermbilde 23 Måleobjekt Farge Trikromatiske koeffisienter Luminans i cd/m 2 x y Bakgrunn Grå 0,2952 0, Tekst Sort 0,2846 0,2833 1,59

88 88 Resultat Figur B: Svarstatistikk for minste lesbare fontstørrelse ved fiksert leseavstand på 2,5 meter og med horisontal belysningsstyrke på 218 lux Figur C: Svarstatistikk for minste lesbare fontstørrelse ved fri synsavstand opp til 4,5 meter og med horisontal belysningsstyrke på 582 lux 10 1av 7 kunne lese fontstørrelse ned til av 7 kunne ikke lese skjermbildet 2 av 7 kunne lese fontstørrelse ned til 16 2 av 7 kunne lese fontstørrelse ned til Forskjellen på dette skjermbildet og skjermbilde 22 er noe mørkere bakgrunn, dvs. litt dårligere luminanskontrast. Det er ingen endring for fiksert synsavstand, men noe dårligere resultat for fri synsavstand.

89 89 Storskjermbilde 24 Figur A: Storskjermbilde 24 Tabell : Tekniske data for storskjermbilde 24 Måleobjekt Farge Trikromatiske koeffisienter Luminans i cd/m 2 x y Bakgrunn Grå 0,2928 0, Tekst Sort 0,2846 0,2833 1,59

90 90 Resultat Figur B: Svarstatistikk for minste lesbare fontstørrelse ved fiksert leseavstand på 2,5 meter og med horisontal belysningsstyrke på 218 lux Figur C: Svarstatistikk for minste lesbare fontstørrelse ved fri synsavstand opp til 4,5 meter og med horisontal belysningsstyrke på 582 lux 10 1av 7 kunne lese fontstørrelse ned til av 7 kunne ikke lese skjermbildet 16 2 av 7 kunne lese fontstørrelse ned til Forskjellen på dette skjermbildet og skjermbilde 23 er noe mørkere bakgrunn, dvs. litt dårligere luminanskontrast. Det er ingen endring for fiksert synsavstand, men noe dårligere resultat for fri synsavstand.

91 91 Storskjermbilde 25 Figur A: Storskjermbilde 25 Tabell : Tekniske data for storskjermbilde 25 Måleobjekt Farge Trikromatiske koeffisienter Luminans i cd/m 2 x y Bakgrunn Grå 0,2900 0, ,7 Tekst Sort 0,2846 0,2833 1,59

92 92 Resultat Figur B: Svarstatistikk for minste lesbare fontstørrelse ved fiksert leseavstand på 2,5 meter og med horisontal belysningsstyrke på 218 lux Figur C: Svarstatistikk for minste lesbare fontstørrelse ved fri synsavstand opp til 4,5 meter og med horisontal belysningsstyrke på 582 lux 10 1av 7 kunne lese fontstørrelse ned til av 7 kunne lese fontstørrelse ned til 14 5 av 7 kunne ikke lese skjermbildet Forskjellen på dette skjermbildet og skjermbilde 24 er noe mørkere bakgrunn, dvs. litt dårligere luminanskontrast. Ved fiksert synsavstand er det ingen endringer, mens for fri synsavstand er resultatet bedre enn for skjermbilde 24. Sammenlikner vi med skjermbilde 18 og 19, så har disse et annet resultat. Resultatet er ikke logisk, og kan være et tilfeldig resultat grunnet usikkerheten i testene.

93 93 Storskjermbilde 26 Figur A: Storskjermbilde 26 Dette var bare et eksperiment som i utgangspunktet ikke var planlagt på forhånf, og er heller ikke testet tilsvarende de andre bildene. Den generelle reaksjonen var et bildet virket rotete.

94 94 Storskjermbilde 27 Figur A: Storskjermbilde 27 Tabell : Tekniske data for storskjermbilde 27 Måleobjekt Farge Trikromatiske koeffisienter Luminans i cd/m 2 x y Bakgrunn Sort 0,3309 0,3151 0,55 Tekst Orange 0,4410 0,

95 95 Resultat Figur B: Svarstatistikk for minste lesbare fontstørrelse ved fiksert leseavstand på 2,5 meter og med horisontal belysningsstyrke på 218 lux Figur C: Svarstatistikk for minste lesbare fontstørrelse ved fri synsavstand opp til 4,5 meter og med horisontal belysningsstyrke på 582 lux av 7 kunne ikke lese skjermbildet av 7 kunne lese fontstørrelse ned til 18 3 av 7 kunne lese fontstørrelse ned til 20 Bakgrunnen er nå sort, med lys oransje tekst, og med ruter. Ved fiksert synsavstand har to personer tydeligvis profitert på sort bakgrunn. Ved fri synsavstand er resultatene også svært gode.

96 96 Storskjermbilde 28 Figur A: Storskjermbilde 28 Tabell : Tekniske data for storskjermbilde 28 Måleobjekt Farge Trikromatiske koeffisienter Luminans i cd/m 2 x y Bakgrunn Sort 0,3309 0,3151 0,55 Tekst Orange 0,4410 0,

97 97 Resultat Figur B: Svarstatistikk for minste lesbare fontstørrelse ved fiksert leseavstand på 2,5 meter og med horisontal belysningsstyrke på 218 lux av 7 kunne ikke lese skjermbildet Figur C: Svarstatistikk for minste lesbare fontstørrelse ved fri synsavstand opp til 4,5 meter og med horisontal belysningsstyrke på 582 lux 12 2 av 7 kunne lese fontstørrelse ned til 14 3 av 7 kunne lese fontstørrelse ned til I forhold til skjermbilde 27 er nå rutene tatt bort. Ellers er skjermbildet likt med bilde 27. Vi ser en liten endring hos en person ved fiksert synsavstand. Dette kan være tilfeldig. Ellers så er resultatet bedre for fri synsavstand.

98 98 Storskjermbilde 29 Figur A: Storskjermbilde 29 Tabell : Tekniske data for storskjermbilde 29 Måleobjekt Farge Trikromatiske koeffisienter Luminans i cd/m 2 x y Bakgrunn Sort 0,2978 0,2900 1,63 Tekst Orange 0,4410 0,

99 99 Resultat Figur B: Svarstatistikk for minste lesbare fontstørrelse ved fiksert leseavstand på 2,5 meter og med horisontal belysningsstyrke på 218 lux Figur C: Svarstatistikk for minste lesbare fontstørrelse ved fri synsavstand opp til 4,5 meter og med horisontal belysningsstyrke på 582 lux av 7 kunne ikke lese skjermbildet 2 av 7 kunne lese fontstørrelse ned til av 7 kunne lese fontstørrelse ned til 20 I forhold til skjermbilde 28 er nå bakgrunnen litt lysere, dvs. litt dårligere luminanskontrast. Vi ser en liten endring hos en person ved fiksert synsavstand ved at personen går fra minste lesbare fontstørrelse fra 8 til 10. For fri synsavstand har det også blitt noe dårligere resultat.

100 100 Storskjermbilde 30 Figur A: Storskjermbilde 30 Tabell : Tekniske data for storskjermbilde 30 Måleobjekt Farge Trikromatiske koeffisienter Luminans i cd/m 2 x y Bakgrunn Sort 0,2847 0,2813 5,6 Tekst Orange 0,4410 0,

101 101 Resultat Figur B: Svarstatistikk for minste lesbare fontstørrelse ved fiksert leseavstand på 2,5 meter og med horisontal belysningsstyrke på 218 lux av 7 kunne ikke lese skjermbildet Figur C: Svarstatistikk for minste lesbare fontstørrelse ved fri synsavstand opp til 4,5 meter og med horisontal belysningsstyrke på 582 lux 2 av 7 kunne lese fontstørrelse ned til av 7 kunne lese fontstørrelse ned til I forhold til skjermbilde 29 er nå bakgrunnen litt lysere, dvs. litt dårligere luminanskontrast. Vi ser en liten endring ved fiksert synsavstand, men dette er nok tilfeldigheter. For fri synsavstand har det vært en liten bevegelse mot større fontstørrelser.

102 102 Storskjermbilde 31 Figur A: Storskjermbilde 31 Tabell : Tekniske data for storskjermbilde 31 Måleobjekt Farge Trikromatiske koeffisienter Luminans i cd/m 2 x y Bakgrunn Sort 0,2836 0, ,3 Tekst Orange 0,4410 0,

103 103 Resultat Figur B: Svarstatistikk for minste lesbare fontstørrelse ved fiksert leseavstand på 2,5 meter og med horisontal belysningsstyrke på 218 lux Figur C: Svarstatistikk for minste lesbare fontstørrelse ved fri synsavstand opp til 4,5 meter og med horisontal belysningsstyrke på 582 lux av 7 kunne lese fontstørrelse ned til 16 5 av 7 kunne ikke lese skjermbildet 2 av 7 kunne lese fontstørrelse ned til I forhold til skjermbilde 30 er nå bakgrunnen litt lysere, dvs. litt dårligere luminanskontrast. Vi ser nå tydelig at synsforholdene har forverret seg både ved fiksert og fri synsavstand.

104 104 Storskjermbilde 32 Figur A: Storskjermbilde 32 Dette var bare et eksperiment som i utgangspunktet ikke var planlagt på forhånd, og er heller ikke testet tilsvarende de andre bildene. Den generelle reaksjonen var et bildet virket rotete.

informerer Nr 2-2011 Beregning av luminanskontrast på ledelinjer. Litt belysningsteori

informerer Nr 2-2011 Beregning av luminanskontrast på ledelinjer. Litt belysningsteori informerer Nr 2-2011 Beregning av luminanskontrast på ledelinjer. Hva kreves av flisfarger og kontraster i ledelinjer i golv og trapper. Av Arne Nesje, SINTEF Byggforsk Sekretariatsleder i Byggkeramikkforeningen.

Detaljer

Lysbehov og tilrettelegging av fysiske miljøer for personer med nedsatt syn

Lysbehov og tilrettelegging av fysiske miljøer for personer med nedsatt syn Lysbehov og tilrettelegging av fysiske miljøer for personer med nedsatt syn Lystekniske begreper Av Jonny Nersveen, dr.ing Førsteamanuensis Høgskolen i Gjøvik / Norges blindeforbund Innhold Hva er lys?

Detaljer

KONSEKVENSER NY TEK Belysning og kontraster. Universell utforming Nye krav i TEK 10 25. November 2010 Trine Presterud, Universell utforming AS

KONSEKVENSER NY TEK Belysning og kontraster. Universell utforming Nye krav i TEK 10 25. November 2010 Trine Presterud, Universell utforming AS KONSEKVENSER NY TEK Belysning og kontraster Universell utforming Nye krav i TEK 10 25. November 2010 Trine Presterud, Universell utforming AS UNIVERSELL UTFORMING AS Ingeniør- og arkitektrådgivning Kvalitetssikring

Detaljer

Sammenhengen mellom lys, farger og alder. 20 år 60 år 80 år LYS. = å se eller ikke se

Sammenhengen mellom lys, farger og alder. 20 år 60 år 80 år LYS. = å se eller ikke se Sammenhengen mellom lys, farger og alder 20 år 60 år 80 år LYS = å se eller ikke se Innhold Forord: Lysbehovet øker med alderen _ 2 Hvordan vi ser 3 Kontrastenes betydning 4 Sansecellene 6 Øyets tap av

Detaljer

Lysbehovet øker med alderen 2. utgave

Lysbehovet øker med alderen 2. utgave Forord Lysbehovet øker med alderen 2. utgave Synet blir betydelig svekket gjennom livet selv for et friskt øye, og en 80 år gammel person må ha nesten 5 ganger så mye lys som en 20- åring for å kompensere

Detaljer

Rapport. Dagslysforhold ved Hardangerbruportalen. 1 av 10. Modell forsøk. Forfatter Barbara Matusiak. Rapportnummer - Fortrolig

Rapport. Dagslysforhold ved Hardangerbruportalen. 1 av 10. Modell forsøk. Forfatter Barbara Matusiak. Rapportnummer - Fortrolig Rapportnummer - Fortrolig Postadresse: Postboks 4760 Sluppen 7465 Trondheim Sentralbord: 73593000 Telefaks: 73593380 byggforsk@sintef.no http://www.sintef.no/byggforsk/ Foretaksregister: NO 948007029 MVA

Detaljer

Norges Blindeforbunds kvalitetskrav til bygg

Norges Blindeforbunds kvalitetskrav til bygg Norges Blindeforbunds kvalitetskrav til bygg Dette dokumentet skal fungere som en sjekkliste når man går rundt i byggverk og ser om kravene i henhold til lovverk og Norges Blindeforbund sine krav er oppfylt.

Detaljer

Extrastiftelsen: Prosjekt TPDXW7 Universell utforming og svaksynte. En polulærvitenskapelig framstilling av et postdoc.arbeid

Extrastiftelsen: Prosjekt TPDXW7 Universell utforming og svaksynte. En polulærvitenskapelig framstilling av et postdoc.arbeid Extrastiftelsen: Prosjekt TPDXW7 Universell utforming og svaksynte. En polulærvitenskapelig framstilling av et postdoc.arbeid Av førsteamanuensis PhD Jonny Nersveen, NTNU Forord Mitt arbeid med prosjektene

Detaljer

Ergonomidagen 2008. Barn og unges utviklingstrinn sett i sammenheng med krav til fysiske miljøfaktorer og hensyn. Eksemplifisert ved belysning.

Ergonomidagen 2008. Barn og unges utviklingstrinn sett i sammenheng med krav til fysiske miljøfaktorer og hensyn. Eksemplifisert ved belysning. Ergonomidagen 2008 Barn og unges utviklingstrinn sett i sammenheng med krav til fysiske miljøfaktorer og hensyn. Eksemplifisert ved belysning. Jonny Nersveen Førsteamanuensis Høgskolen i Oslo Høgskolen

Detaljer

Tilgjengelighet- Universell utforming.

Tilgjengelighet- Universell utforming. . Tilgjengelighet og universell. Skilting av innvendige bygg. Ledelinje. Glassmarkører. . I diskriminerings - og tilgjengelighetsloven, som trådte i kraft 1.1.2009, er både offentlig og privat virksomhet

Detaljer

Presentasjon av Norsk forskningslaboratorium for universell utforming. Av Jonny Nersveen, dr.ing. Førsteamanuensis Avdeling TØL HIG

Presentasjon av Norsk forskningslaboratorium for universell utforming. Av Jonny Nersveen, dr.ing. Førsteamanuensis Avdeling TØL HIG Presentasjon av Norsk forskningslaboratorium for universell utforming Av Jonny Nersveen, dr.ing. Førsteamanuensis Avdeling TØL HIG Mål med UU-laboratoriet Høgskolen i Gjøvik har et omfattende vitenskapelig

Detaljer

HÅNDBOK FOR DESIGN 9.0 Prinsipper for utforming av skilt

HÅNDBOK FOR DESIGN 9.0 Prinsipper for utforming av skilt Side 1 av 9 9.1 Skiltplan Det skal lages en skiltplan før en ny stasjon blir skiltet, eller eksisterende stasjon blir omskiltet. 15 18 Skiltplanen skal utformes i sammenheng med møbleringsplanen, og ses

Detaljer

Gode råd og tips for bedre lesbarhet klarer dine kunder å lese det du skriver?

Gode råd og tips for bedre lesbarhet klarer dine kunder å lese det du skriver? Gode råd og tips for bedre lesbarhet klarer dine kunder å lese det du skriver? En kampanje fra Opp med skrifta vær lesbar! I denne brosjyren vil du finne gode råd til hvordan du med enkle grep kan gjøre

Detaljer

Belysning STE 6228 INNEMILJØ

Belysning STE 6228 INNEMILJØ Belysning STE 6228 INNEMILJØ Lysforhold og belysning er avgjørende viktig for synsfunksjonen Belysning må vurderes også i sammenheng med fargevalg på Lysforhold omgivelsene (estetisk miljø) Feil belysning

Detaljer

12-6. Kommunikasjonsvei

12-6. Kommunikasjonsvei 12-6. Kommunikasjonsvei Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 03.01.2016 12-6. Kommunikasjonsvei (1) Kommunikasjonsvei skal være sikker, hensiktsmessig og brukbar for den ferdsel og transport som

Detaljer

U T S T I L L I N G S T I P S

U T S T I L L I N G S T I P S Utstillingstips På disse sidene vil du finne noen praktiske tips og ideer til hvordan du kan lage en utstilling til bruk i en forskningskonkurranse. Plakat Plakater brukes i forskningsverden mest som blikkfang

Detaljer

Estetisk, trygt og tilgjengelig En kortversjon

Estetisk, trygt og tilgjengelig En kortversjon Estetisk, trygt og tilgjengelig En kortversjon Forord Dette er en kortversjon av heftet «Estetisk, trygt og tilgjengelig» som Norges Blindeforbund ga ut i 2013. Heftet skal gi deg en kortfattet introduksjon

Detaljer

Gode råd til en bedre utformet butikk

Gode råd til en bedre utformet butikk Butikk for alle Gode råd til en bedre utformet butikk Nesten daglig er vi innom butikken på hjørnet eller et kjøpesenter. For synshemmede og eldre kan utfordringene være mange, men med et enkelt grep kan

Detaljer

Byggteknisk forskrift (TEK17)

Byggteknisk forskrift (TEK17) Byggteknisk forskrift (TEK17) Forrige Neste Vis all veiledningstekst Skriv ut 12-6 II Inngangsparti, sikkerhet i bruk, kommunikasjonsvei, rom og lignende 12-6. Kommunikasjonsvei (1) Kommunikasjonsveier

Detaljer

Presentasjon av Norsk forskningslaboratorium for universell utforming

Presentasjon av Norsk forskningslaboratorium for universell utforming Presentasjon av Norsk forskningslaboratorium for universell utforming Jonny Nersveen, PhD Førsteamanuensis Norsk forskningslaboratorium for universell utforming, NTNU Norsk forskningslaboratorium for universell

Detaljer

Enhet for legetjenester og smittevernarbeid. Legesenter. - tilgjengelig for alle

Enhet for legetjenester og smittevernarbeid. Legesenter. - tilgjengelig for alle Enhet for legetjenester og smittevernarbeid Legesenter - tilgjengelig for alle Forord Hensikten med denne brosjyren er å skape en større forståelse om hva som skal til for å oppnå god tilgjengelighet til

Detaljer

Brukervennlighet for alle andre. Gunnar Bråthen www.e-guiden.no

Brukervennlighet for alle andre. Gunnar Bråthen www.e-guiden.no Brukervennlighet for alle andre Gunnar Bråthen www.e-guiden.no Kvalitet på nett og offentlige nettsteder Kravene er: Offentlige nettsteder skal være tilgjengelig for alle. Offentlig nettsteder skal presentere

Detaljer

Enhet for legetjenester og smittevernarbeid. Legesenter. - tilgjengelig for alle

Enhet for legetjenester og smittevernarbeid. Legesenter. - tilgjengelig for alle Enhet for legetjenester og smittevernarbeid Legesenter - tilgjengelig for alle Forord Hensikten med denne brosjyren er å skape en større forståelse om hva som skal til for å oppnå god tilgjengelighet til

Detaljer

Universell utforming. Gjennomgang av NS 11001-1 Glamox anbefalinger

Universell utforming. Gjennomgang av NS 11001-1 Glamox anbefalinger Universell utforming Gjennomgang av NS 11001-1 Glamox anbefalinger NS 11001-1:2009 NS 11001-1:2009 Universell utforming av byggverk Del 1: Arbeids- og publikumsbygninger Universell utforming innebærer

Detaljer

Gode råd ved utforming av butikk

Gode råd ved utforming av butikk Butikk for alle 1 Gode råd ved utforming av butikk Nesten daglig er vi innom butikken på hjørnet eller et kjøpesenter. For synshemmede og eldre kan utfordringene være mange, men med et enkelt grep kan

Detaljer

RETNINGSLINJER SKILTING I KOMMUNALE BYGG

RETNINGSLINJER SKILTING I KOMMUNALE BYGG RETNINGSLINJER SKILTING I KOMMUNALE BYGG Innhold Bakgrunn... 3 1. Retningslinjer... 4 1.1 Skrifttype... 4 1.2 Skriftstørrelse... 4 1.3 Farger i kommunevåpen... 4 2. Utvendig skilting... 5 2.1 Bruk av kommunevåpen

Detaljer

Utgave 01.04.2013. Rettløpstrapp, unngå svingt trapp. Trapp plassert slik at det unngås sammenstøt med underkant av trappekonstruksjon.

Utgave 01.04.2013. Rettløpstrapp, unngå svingt trapp. Trapp plassert slik at det unngås sammenstøt med underkant av trappekonstruksjon. 1 Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt 12-16 (1) Trapp skal være lett og sikker å gå i. Bredde og høyde i trapp skal tilpasses forventet ferdsel og transport,

Detaljer

Terskelhøyde skal være maksimum 25 mm.

Terskelhøyde skal være maksimum 25 mm. 1 Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt 12-15 (1) Dør, port og lignende skal være lett å se og bruke og utføres slik at de ikke skader personer, husdyr eller utstyr.

Detaljer

Tilrettelegging for synssansen i skolemiljøet. Viktig for den som ser godt og de som har utfordringer med synet.

Tilrettelegging for synssansen i skolemiljøet. Viktig for den som ser godt og de som har utfordringer med synet. Tilrettelegging for synssansen i skolemiljøet. Viktig for den som ser godt og de som har utfordringer med synet. Kommentar Hadde dette vært en presentasjon ville den stått til karakteren stryk. Mye tekst

Detaljer

ELLINGARD Systemet Markeringer for harde belegg

ELLINGARD Systemet Markeringer for harde belegg ELLINGARD Systemet Markeringer for harde belegg Ellingard Gruppen har lang erfaring med levering og montering av markeringer på harde belegg. Under følger en beskrivelse av de løsningene vi vanligvis benytter,

Detaljer

Mars Robotene (5. 7. trinn)

Mars Robotene (5. 7. trinn) Mars Robotene (5. 7. trinn) Lærerveiledning Informasjon om skoleprogrammet Gjennom dette skoleprogrammet skal elevene oppleve og trene seg på et teknologi og design prosjekt, samt få erfaring med datainnsamling.

Detaljer

Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt Planløsning Orientering Skilting Heis Trapp Belysning Lydforhold

Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt Planløsning Orientering Skilting Heis Trapp Belysning Lydforhold 1 Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt Planløsning Orientering Skilting Heis Trapp Belysning Lydforhold 12-6 (1) Kommunikasjonsvei skal være sikker, hensiktsmessig

Detaljer

Ledefelt viser retning

Ledefelt viser retning 500 Bank for alle 1 Ledefelt viser retning Mange blinde, svaksynte og eldre har problemer med å orientere seg i banklokalet. Med noen enkle grep blir det lettere for alle å bruke bankens mange tjenester.

Detaljer

Skiltplan for kommunale bygninger i Gran kommune

Skiltplan for kommunale bygninger i Gran kommune Skiltplan for kommunale bygninger i Gran kommune Utarbeidet jan 2013 Gran Kommune har utviklet et skiltprogram som skal sørge for at alle kommunens bygg og enheter skiltes helthetlig og tydelig. Skiltplanen

Detaljer

08.01.2010 UNIVERSELL UTFORMING AS EIES AV: NYE KRAV TIL UNIVERSELL UTFORMINGKONSEKVENSER FOR PROSJEKTERENDE UNIVERSELL UTFORMING AS

08.01.2010 UNIVERSELL UTFORMING AS EIES AV: NYE KRAV TIL UNIVERSELL UTFORMINGKONSEKVENSER FOR PROSJEKTERENDE UNIVERSELL UTFORMING AS 08.01.2010 NYE KRAV TIL UNIVERSELL UTFORMINGKONSEKVENSER FOR PROSJEKTERENDE Kursdagene 7.-8. jan 2010 Dagens og fremtidens bygninger av Trine Presterud, Universell utforming AS UNIVERSELL UTFORMING AS

Detaljer

UNIVERSELL UTFORMING AV FRILUFTSOMRÅDER

UNIVERSELL UTFORMING AV FRILUFTSOMRÅDER UNIVERSELL UTFORMING AV FRILUFTSOMRÅDER Universell utforming betyr utforming for alle Fordi kravene til universell utforming er høye, og kan være uoppnåelig i naturlandskapet, brukes gjerne begrepet tilgjengelighet

Detaljer

b. Trapp skal ha jevn stigning og samme høyde på opptrinn i hele trappens lengde.

b. Trapp skal ha jevn stigning og samme høyde på opptrinn i hele trappens lengde. 12-16. Trapp (1) Trapp skal være lett og sikker å gå i. Bredde og høyde i trapp skal tilpasses forventet ferdsel og transport, herunder rømning ved brann. Følgende skal minst være oppfylt: a. Trapp skal

Detaljer

Har du lyst på gult hus?

Har du lyst på gult hus? Har du lyst på gult hus? Vi har konsultert arkitekt og billedkunstner Mette L orange, med lang erfaring som fargesetter, og hentet råd fra «Färgen på huset» av Karin Fridell Anter og Åke Svedmyr. Historisk

Detaljer

Ljusförhållanden och säkerhet vid vägarbeten. Blending fra vegarbeidsplassen. v/ Arve Augdal, SINTEF IKT, Norge epost: Arve.Augdal@sintef.

Ljusförhållanden och säkerhet vid vägarbeten. Blending fra vegarbeidsplassen. v/ Arve Augdal, SINTEF IKT, Norge epost: Arve.Augdal@sintef. Ljusförhållanden och säkerhet vid vägarbeten Blending fra vegarbeidsplassen. v/ Arve Augdal, SINTEF, Norge epost: Arve.Augdal@sintef.no 15 16 oktober 2008 Scandic Star Sollentuna Sverige 1 Grunnlag Oversikt

Detaljer

SKILTMAL for. bygg. Mars Foto: Crestock.com

SKILTMAL for. bygg. Mars Foto: Crestock.com SKILTMAL for fylkeskommunale bygg Mars 2012 Foto: Crestock.com INNHOLD GENERELT 2 FONTER 2 FARGER 2 LOGO 2 HENVISNINGER 2 INNVENDIGE SKILT 3 TEKNISK MERKING 3 DØRSKILT 3 AVDELINGSSKILT 4 MARKERINGSBÅND

Detaljer

Veiledning om tekniske krav til byggverk Trapp

Veiledning om tekniske krav til byggverk Trapp 12-16. Trapp Publisert dato 07.11.2011 12-16. Trapp (1) Trapp skal være lett og sikker å gå i. Bredde og høyde i trapp skal tilpasses forventet ferdsel og transport, herunder rømning ved brann. Følgende

Detaljer

Forord. SINTEF har stått for analysen av testresultatene, og Halvdan Haugsbakken har vært kvalitetssikrer på arbeidet. En takk til ham for det.

Forord. SINTEF har stått for analysen av testresultatene, og Halvdan Haugsbakken har vært kvalitetssikrer på arbeidet. En takk til ham for det. 2 Forord SINTEF har på oppdrag for Per Johan Rauø programvareutvikling deltatt på testingen av og leseforståelse hos tre grupper lesere som har deltatt i utprøvingen av treningsprogrammet Pageturner. Testingen

Detaljer

SKILTMAL for. bygg. November 2012. Foto: Crestock.com

SKILTMAL for. bygg. November 2012. Foto: Crestock.com SKILTMAL for fylkeskommunale bygg November 2012 Foto: Crestock.com INNHOLD Generelt 2 Fonter 2 Farger 2 Logo 2 Skilt kombinert med lyd 2 Henvisninger 2 Innvendige skilt 3 Teknisk merking 3 Dørskilt 3 Avdelingsskilt

Detaljer

Utgave 01.04.2016. U n i v e r s e l l u t f o r m i n g p u b l i k u m s b y g g

Utgave 01.04.2016. U n i v e r s e l l u t f o r m i n g p u b l i k u m s b y g g 1 Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt 12-3 (1) Byggverk for publikum og arbeidsbygning med to etasjer eller flere skal ha heis. Byggverk med inntil tre etasjer

Detaljer

Fysisk tilrettelegging for mennesker med synshemming

Fysisk tilrettelegging for mennesker med synshemming Fysisk tilrettelegging for mennesker med synshemming Universell utforming Per Fosse og Magnar Storliløkken Bildemateriell i ll også fra Arne Kjeldstad, Huseby Hvem er vi? Presentasjon Huseby og Tambartun

Detaljer

Ytelse. Tekniske egenskaper for etterlysende sikkerhetsskilt. Tekniske opplysninger. Tid etter borttak av lyskilden (i minutter) Luminans (mcd/m 2 )

Ytelse. Tekniske egenskaper for etterlysende sikkerhetsskilt. Tekniske opplysninger. Tid etter borttak av lyskilden (i minutter) Luminans (mcd/m 2 ) Ytelse Tekniske egenskaper for etterlysende sikkerhetsskilt mcd/m 2 230 215 mcd/m 2 Tid etter borttak av lyskilden (i minutter) NS 3926-1 Luminans (mcd/m 2 ) 200 170 10-215 mcd/m 2 140 110 30 10 mcd/m

Detaljer

Direktoratet for byggkvalitet V/ Ketil Krogstad Mariboes gate OSLO Høringssvar på forslaget til ny byggteknisk forskrift TEK 17

Direktoratet for byggkvalitet V/ Ketil Krogstad Mariboes gate OSLO Høringssvar på forslaget til ny byggteknisk forskrift TEK 17 Direktoratet for byggkvalitet V/ Ketil Krogstad Mariboes gate 13 0183 OSLO 14.02.2017 Høringssvar på forslaget til ny byggteknisk forskrift TEK 17 Regjeringen har foreslått å endre forskriften til Plan-

Detaljer

Oppgaver og løsningsforslag i undervisning. av matematikk for ingeniører

Oppgaver og løsningsforslag i undervisning. av matematikk for ingeniører Oppgaver og løsningsforslag i undervisning av matematikk for ingeniører Trond Stølen Gustavsen 1 1 Høgskolen i Agder, Avdeling for teknologi, Insitutt for IKT trond.gustavsen@hia.no Sammendrag Denne artikkelen

Detaljer

Hvorfor speiler objekter seg i vann?

Hvorfor speiler objekter seg i vann? Hvorfor speiler objekter seg i vann? Laget av klasse 7c Løkeberg Skole 2015 1 Forord Vi er klasse 7c på Løkeberg skole. Vi har fått hjelp av fire studenter fra høyskolen i Oslo, som har hatt praksisuker

Detaljer

Skolen et oversiktelig landskap også for synshemmede?" Arne Kjelstad Bengt Elmerskog. Rehabilitering av skoleanlegg. Sterkt svaksynte Blinde

Skolen et oversiktelig landskap også for synshemmede? Arne Kjelstad Bengt Elmerskog. Rehabilitering av skoleanlegg. Sterkt svaksynte Blinde Rehabilitering av skoleanlegg Lillestrøm m 27. - 28. oktober 2005 Skolen et oversiktelig landskap også for synshemmede?" Sterkt svaksynte Blinde Forbedre orienteringsforholdene Øke tilgjengeligheten/ organisering

Detaljer

Estetisk, trygt og tilgjengelig

Estetisk, trygt og tilgjengelig Estetisk, trygt og tilgjengelig en veileder for universelt utformede boliger 2009 Norges Blindeforbund ISBN 978-82-92998-02-1 Brosjyren er produsert med midler fra Den norske stats Husbank Trykk: Bryne

Detaljer

Veiledning om tekniske krav til byggverk 12-16. Trapp

Veiledning om tekniske krav til byggverk 12-16. Trapp 12-16. Trapp Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 09.10.2013 12-16. Trapp (1) Trapp skal være lett og sikker å gå i. Bredde og høyde i trapp skal tilpasses forventet ferdsel og transport, herunder

Detaljer

UNIVERSELL UTFORMING DE VANLIGSTE UTFORDRINGENE I UNDERVISNINGSBYGG

UNIVERSELL UTFORMING DE VANLIGSTE UTFORDRINGENE I UNDERVISNINGSBYGG UNIVERSELL UTFORMING DE VANLIGSTE UTFORDRINGENE I UNDERVISNINGSBYGG Berit Okstad, Asplan Viak Temaet universell utforming har fått stort fokus de siste årene, og det stilles stadig større krav til utforming

Detaljer

Synshemmet i byen. Hva er viktig for god orientering? Liv Bente Belsnes 190106

Synshemmet i byen. Hva er viktig for god orientering? Liv Bente Belsnes 190106 Synshemmet i byen Hva er viktig for god orientering? Oversikt De synshemmede Hele reisen Forenkling av bybildet Nær døren - opplevelser Estetikk og krav til byrommet Norges ti hyppigste øyelidelser Aldersrelatert

Detaljer

Høgskolen i Gjøvik. Aldring og synsendringer, typiske øyesykdommer relatert til aldring, - hva kan gjøres for å avhjelpe problemer, syn og demens.

Høgskolen i Gjøvik. Aldring og synsendringer, typiske øyesykdommer relatert til aldring, - hva kan gjøres for å avhjelpe problemer, syn og demens. Høgskolen i Gjøvik Aldring og synsendringer, typiske øyesykdommer relatert til aldring, - hva kan gjøres for å avhjelpe problemer, syn og demens. Jonny Nersveen, dr.ing. Førsteamanuensis Høgskolen I Gjøvik

Detaljer

Terskelhøyde skal være maksimum 25 mm.

Terskelhøyde skal være maksimum 25 mm. 1 Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt 12-15 (1) Dør, port og lignende skal være lett å se og bruke og utføres slik at de ikke skader personer, husdyr eller utstyr.

Detaljer

Uteområde, baderom, kontraster og belysning TEK10, 8 og 12 16. februar 2016

Uteområde, baderom, kontraster og belysning TEK10, 8 og 12 16. februar 2016 Uteområde, baderom, kontraster og belysning TEK10, 8 og 12 16. februar 2016 Trine Presterud Universell Utforming AS Foto: Universell Utforming AS der ikke annet er oppgitt Universell Utforming AS Ingeniør-

Detaljer

Valg av ledesystemer

Valg av ledesystemer Historikk Nyere forskning viser at gjennomlyste skilt fungerer dårlig i røykfylte arealer. Gjennomlyste skilt er helt avhengig av vedlikehold, noe som medfører at det i praksis vil være et betydelig antall

Detaljer

Skilting av kommunale bygninger

Skilting av kommunale bygninger Skilting av kommunale bygninger Utgave III Bakgrunn Dette er den 3. utgave av Trondheim kommunes skiltmal. Malen har vært aktivt i bruk siden 2007 i forbindelse med bygge- og rehabiliteringsprosjekter

Detaljer

Lysbehov og tilrettelegging av fysiske miljøer for personer med nedsatt syn

Lysbehov og tilrettelegging av fysiske miljøer for personer med nedsatt syn Lysbehov og tilrettelegging av fysiske miljøer for personer med nedsatt syn Bruk av laboratorietjenester til utredning Jonny Nersveen, dr.ing Per Fosse, dr.philos Ulike vinklinger Fokus Jonny N Fokus Per

Detaljer

Byggesakskolen Visuelle forhold 27.01.2012. Jonny Nersveen Førsteamanuensis Høgskolen i Gjøvik

Byggesakskolen Visuelle forhold 27.01.2012. Jonny Nersveen Førsteamanuensis Høgskolen i Gjøvik Byggesakskolen Visuelle forhold 27.01.2012 Av Jonny Nersveen Førsteamanuensis Høgskolen i Gjøvik Størrelse Vedr. skilting, så er det i dag stilt krav til størrelse. Det er stilt krav til utformingen av

Detaljer

Testdokumentasjon Innholdsfortegnelse

Testdokumentasjon Innholdsfortegnelse Testdokumentasjon Innholdsfortegnelse Brukertesting... 2 Hva er brukertesting?... 2 Formål med brukertesten... 2 Brukertest 1:... 3 Sjekkliste på testdagen:... 3 Kjøreplan... 3 Testteamet... 4 Hvordan

Detaljer

Dør, port mv.

Dør, port mv. 12-15. Dør, port mv. Publisert dato 01.09.2014 12-15. Dør, port mv. (1) Dør, port og lignende skal være lett å se og bruke og utføres slik at de ikke skader personer, husdyr eller utstyr. (2) Bredde og

Detaljer

Utgave 01.04.2013. U n i v e r s e l l u t f o r m i n g p u b l i k u m s b y g g

Utgave 01.04.2013. U n i v e r s e l l u t f o r m i n g p u b l i k u m s b y g g 1 Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt 12-7(1) Rom og annet oppholdsareal skal ha utforming tilpasset sin funksjon og ha tilstrekkelig størrelse, romhøyde og

Detaljer

Mamma Mia, hvor er jeg nå?

Mamma Mia, hvor er jeg nå? Sluttrapport for prosjekt 2011/1/0345 Forebygging Mamma Mia, hvor er jeg nå? Norges Blindeforbund Buskerud Forord Denne rapporten forteller om arbeidet med å fremstille følbare, talende kart til bruk for

Detaljer

Rogaland fylkeskommune Kurs i universell utforming. Utfordringer for blinde og svaksynte

Rogaland fylkeskommune Kurs i universell utforming. Utfordringer for blinde og svaksynte Rogaland fylkeskommune Kurs i universell utforming Utfordringer for blinde og svaksynte Jonny Nersveen, PhD Førsteamanuensis Norsk forskningslaboratorium for universell utforming, NTNU Utfordringer for

Detaljer

ENKEL GUIDE FOR UTSKRIFT OG PLASSERING AV STREKKODER PÅ FORBRUKERPAKNING.

ENKEL GUIDE FOR UTSKRIFT OG PLASSERING AV STREKKODER PÅ FORBRUKERPAKNING. ENKEL GUIDE FOR UTSKRIFT OG PLASSERING AV STREKKODER PÅ FORBRUKERPAKNING. Det finnes flere måter å strekkodemerke varer på: Ved å integrere strekkoden i emballasjedesignen Ved å sette på en forhåndstrykt

Detaljer

Utgave 27.01.15. U n i v e r s e l l u t f o r m i n g p u b l i k u m s b y g g

Utgave 27.01.15. U n i v e r s e l l u t f o r m i n g p u b l i k u m s b y g g 1 Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt 12-7(1) Rom og annet oppholdsareal skal ha utforming tilpasset sin funksjon og ha tilstrekkelig størrelse, romhøyde og

Detaljer

Appen som «ser» for de blinde

Appen som «ser» for de blinde NextSignal og SINTEF har utviklet en veiviser for blinde i lommeformat. Foto: Lisbet Jære. Appen som «ser» for de blinde Av Lisbet Jære Frilanser Publisert 25.04.17 Det er lett å gå seg vill i store komplekse

Detaljer

FORORD... 3 OM RAPPORTEN... 4 BAKGRUNNSVARIABLER...

FORORD... 3 OM RAPPORTEN... 4 BAKGRUNNSVARIABLER... Sammendrag av resultatene fra Husbankens Bostøtteundersøkelse gevinstrealisering - Gjennomført i mai/juni 2014 Innhold FORORD... 3 OM RAPPORTEN... 4 BAKGRUNNSVARIABLER... 5 1.1 Hvilket av Husbankens regionkontor

Detaljer

Er biblioteket tilgjengelig for alle?

Er biblioteket tilgjengelig for alle? Er biblioteket tilgjengelig for alle? Sjekkpunkter for nedbygging av fysiske barrierer i eksisterende lokaler Hva er et tilgjengelig bibliotek? Et bibliotek for alle har utformet sine lokaler og tilrettelagt

Detaljer

AbleCenter AC-02 Multimedia System. Bruksanvisning

AbleCenter AC-02 Multimedia System. Bruksanvisning AbleCenter AC-02 Multimedia System Bruksanvisning Bruksanvisning AbleCenter Navigering Ablecenteret styres med piltastene. Det kan være lurt å flytte arket/boka i stedet for å bevege kamera med piltaster.

Detaljer

Logo Wisum As Joakim Eide Daglig Leder Maiken Skogstad Mediegrafikermester

Logo Wisum As Joakim Eide Daglig Leder Maiken Skogstad Mediegrafikermester Visuell profil 1 Logo Logo skal være tilstede på alle kommunikasjonsflater. Wisum har tre logovarianter. Grønn, sort og hvit. For å sikre lesbarhet er det definert et område rundt logoen som skal være

Detaljer

Utgave 27.01.2015. Bredde Høyde

Utgave 27.01.2015. Bredde Høyde 1 Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt 12-15 (1) Dør, port og lignende skal være lett å se og bruke og utføres slik at de ikke skader personer, husdyr eller utstyr.

Detaljer

Sammenhengen mellom synsevne og alder

Sammenhengen mellom synsevne og alder Sammenhengen mellom synsevne og alder Sammenfatning av litteraturgjennomgang Alf Glad Veg- og trafikkavdelingen Vegdirektoratet Statens vegvesen Innledning Bakgrunnen for dette litteraturstudiet er det

Detaljer

Geometra. Brukermanual. Telefon: 64831920

Geometra. Brukermanual. Telefon: 64831920 Geometra Brukermanual Telefon: 64831920 Innhold GENERELT...3 Hva er Geometra?...3 Om PDF tegninger...3 KOM I GANG!...5 Start programvaren og logg inn...5 Grunnleggende funksjoner:...6 Lag et prosjekt,

Detaljer

Emit as 2007. etiming. Speaker support. Emit as 2007

Emit as 2007. etiming. Speaker support. Emit as 2007 etiming Speaker support Emit as 2007 p1 p2 Table of Contents Introduksjon 4 Målscroll 5 Vanlig speakerskjerm 7 Hurtigtaster 9 Feil 10 Beste mann /kvinne 11 Sammenlagt resultat 12 På start 13 Følg løper

Detaljer

Likestilte økonomer? Kompetanse er viktigere for kvinner for å gjøre karriere og bli prioritert i parforhold.

Likestilte økonomer? Kompetanse er viktigere for kvinner for å gjøre karriere og bli prioritert i parforhold. Kompetanse er viktigere for kvinner for å gjøre karriere og bli i parforhold. Barn gjør at kvinner setter karrieren på vent Likestilte økonomer? Atle Kolbeinstveit og Maria Westlie 0 Hvordan står det til

Detaljer

VERSJON VEILEDNING FOR BRUK AV KOMMUNEVÅPEN

VERSJON VEILEDNING FOR BRUK AV KOMMUNEVÅPEN VERSJON 14. 7. 2016 VEILEDNING FOR BRUK AV KOMMUNEVÅPEN Bakgrunn og vedtatte regler for Gjerdrum kommunes våpen Gjerdrum kommune fikk sitt kommunevåpen i 1993. Kommunevåpenkomiteen anbefalte et våpen med

Detaljer

Bruksanvisning IDEA Tempus

Bruksanvisning IDEA Tempus Bruksanvisning IDEA Tempus Forstørrende Videosystem Innholdsregister Montering... s. 3 Montering av skjerm... s. 3 Nettledningen... s. 4 Justering av skjermen... s. 4 Frigjør XY leseplaten... s. 4 Bruk

Detaljer

Profilguide Agder Kollektivtrafikk AS

Profilguide Agder Kollektivtrafikk AS Profilguide Agder Kollektivtrafikk AS OBS! Profilguiden er under løpende utvikling. Oppdateringer vil forekomme.sjekk at du har seneste versjon før jobbens oppstart. Spørsmål og godkjennelse av grafiske

Detaljer

Fargerikes. favoritter

Fargerikes. favoritter Fargerikes favoritter dine favoritter er våre favoritter Fargerikes favoritter består av våre mest solgte farger. Mange av dem er unike og spesielt utviklet av Fargerike. De ulike tonene i dette kartet

Detaljer

Ominnredning av Arnes kontor

Ominnredning av Arnes kontor Ominnredning av Arnes kontor Side 1 av 9 Innhold Sidetall Innholdsfortegnelse 2 HMS-lovene og forskriftene på et kontor 3-4 Hva har vi gjort på kontoret? 4-6 Hva vi tenker kan bli gjort 6-7 Hvordan dette

Detaljer

Minimanual Kavlifondet s.1

Minimanual Kavlifondet s.1 Minimanual Kavlifondet s.1 Varianter av logo og pay-off Hovedlogo finnes i farger og i sort/hvit versjon. På neste side vises også varianter med pay-off. Typografi - Morgan Sans Condenced Medium Italic

Detaljer

Flora kommune. Florelandet Nord. Lyskartlegging.

Flora kommune. Florelandet Nord. Lyskartlegging. Flora kommune RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: RIE01 9886001 Kunde: Flora kommune, ved Anders Espeset Sammendrag: Det er gjennomført innledende beregninger og vurderinger av lysforurensing fra planlagt

Detaljer

Melding til kommuneplankomiteen 15.11.10-34/10 SKILT- OG REKLAMEBESTEMMELSER ENDRINGER VEDR. SØKNADSPLIKT

Melding til kommuneplankomiteen 15.11.10-34/10 SKILT- OG REKLAMEBESTEMMELSER ENDRINGER VEDR. SØKNADSPLIKT Melding til kommuneplankomiteen 15.11.10-34/10 Melding Arkivkode : E: L42 Saksnr. : 200906656 Til : Kommuneplankomiteen Fra : Bygningssjefen Dato : 27.10.2010 Kopi : Sandnes kommune Byggesak SKILT- OG

Detaljer

Testing av fremkommelighet på perronger og ramper utendørs med snø- og isdekke

Testing av fremkommelighet på perronger og ramper utendørs med snø- og isdekke Testing av fremkommelighet på perronger og ramper utendørs med snø- og isdekke Norsk forskningslaboratorium for universell utforming Oppstart 2010 Sanselaboratorium Forskning på syn- og hørsel relatert

Detaljer

Synsfunksjonsutredning i lyslab hva innebærer det?

Synsfunksjonsutredning i lyslab hva innebærer det? Synsfunksjonsutredning i lyslab hva innebærer det? Optiker Tambartun Kompetansesenter Syns- og lyslaboratoriet en liten, men viktig del av Tambartun Etablert i 1995 Professor Arne Valberg, Institutt for

Detaljer

Utgave U n i v e r s e l l u t f o r m i n g p u b l i k u m s b y g g

Utgave U n i v e r s e l l u t f o r m i n g p u b l i k u m s b y g g 1 Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt 12-7(1) Rom og annet oppholdsareal skal ha utforming tilpasset sin funksjon og ha tilstrekkelig størrelse, romhøyde og

Detaljer

Case Jordan Fokus: Kriterieverktøy for utvikling av brukervennlig emballasje. Leif Isachsen KODE Design AS www.kodedesign.no

Case Jordan Fokus: Kriterieverktøy for utvikling av brukervennlig emballasje. Leif Isachsen KODE Design AS www.kodedesign.no Case Jordan Fokus: Kriterieverktøy for utvikling av brukervennlig emballasje Leif Isachsen KODE Design AS www.kodedesign.no Hvem er ALLE EKS: flere synshemmede I Norge i dag er 130000 svaksynte og 1000

Detaljer

- Ergonomi- dataarbeidsplassen - Stolen

- Ergonomi- dataarbeidsplassen - Stolen - Ergonomi- dataarbeidsplassen - Stolen Kunne tilpasses den enkelte Enkelt kunne stilles inn i sittende Ha uavhengig rygg og sete Være stødig Ha hjul tilpasset gulvbelegget Underarmsstøtter skal ikke hindre

Detaljer

Profilmanual. for Norsk Form

Profilmanual. for Norsk Form Profilmanual for Norsk Form Introduksjon Norsk Form fikk i 2006 ny grafisk profil utarbeidet av Enzo Finger. Profilen består av logo, fargepalett, typografi og formkonsept. Gjennomført bruk av den visuelle

Detaljer

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311 Brukerhåndbok RUBY Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0311 2 Innholdsfortegnelse RUBY... 1 Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Bruksanvisning IDEA Tempus HD

Bruksanvisning IDEA Tempus HD HD Bruksanvisning IDEA Tempus HD Forstørrende Videosystem Innholdsregister Montering... s. 3 Nettledningen... s. 3 Justering av skjermen... s. 3 Frigjør XY leseplaten... s. 3 Bruk av lese-tv... s. 4 Av

Detaljer

Oppgaven består av 10 delspørsmål som anbefales å veie like mye. Kommentarer og tallsvar er skrevet inn mellom <<. >>. Oppgave 1

Oppgaven består av 10 delspørsmål som anbefales å veie like mye. Kommentarer og tallsvar er skrevet inn mellom <<. >>. Oppgave 1 ECON 0 EKSAMEN 004 VÅR SENSORVEILEDNING Oppgaven består av 0 delspørsmål som anbefales å veie like mye. Kommentarer og tallsvar er skrevet inn mellom

Detaljer

Ljusförhållanden och säkerhet vid vägarbeten. Blending fra vegarbeidsplassen. v/ Arve Augdal, SINTEF IKT, Norge epost:

Ljusförhållanden och säkerhet vid vägarbeten. Blending fra vegarbeidsplassen. v/ Arve Augdal, SINTEF IKT, Norge epost: Ljusförhållanden och säkerhet vid vägarbeten Blending fra vegarbeidsplassen. v/ Arve Augdal, SINTEF IKT, Norge epost: Arve.Augdal@sintef.no 15 16 oktober 2008 Scandic Star Sollentuna Sverige IKT 1 Grunnlag

Detaljer

Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser

Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser 1 Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt 12-6 (1) Planløsning Kommunikasjonsvei skal være sikker, hensiktsmessig og brukbar for den ferdsel og transport som forventes.

Detaljer

Sammendrag av analyserapporter fra nasjonale prøver i 2012

Sammendrag av analyserapporter fra nasjonale prøver i 2012 Sammendrag av analyserapporter fra nasjonale prøver i 2012 Dette er et sammendrag av de tre analyserapportene fra gjennomføringen av nasjonale prøver høsten 2012. Det ble gjennomført nasjonale prøver i

Detaljer

HØSKOLEN I VOLDA SYNNØVE RISTES BYGG RAPPORT UNIVERSELL UTFORMING

HØSKOLEN I VOLDA SYNNØVE RISTES BYGG RAPPORT UNIVERSELL UTFORMING HØSKOLEN I VOLDA SYNNØVE RISTES BYGG RAPPORT UNIVERSELL UTFORMING Volda, 25. November 2010 Tempevegen 22, 1300 Trondheim Telefon: 73 94 97 97 Faks.: 73 94 97 90 www.asplanviak.no 1.1 Generelt om byggene

Detaljer