SAKSLISTE. Utvalg: NÆRINGSFONDET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: 09.30

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAKSLISTE. Utvalg: NÆRINGSFONDET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 30.05.2013 Tid: 09.30"

Transkript

1 Berg Q kommune Utvalg: NÆRINGSFONDET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: Eventuelt forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 5/13 13/388 NF- ODD IV AR EN OKSEN- OMGJØRING LÅN TIL TILSKUDD ODD IV AR EN OKSEN 6/13 13/389 NF-R M EINARSEN- GARASJEUTVIDELSE Skaland, Guttorm Nergård ordfører

2 Sak 5/13 NÆR-Sak 5/13 NF- ODD IV AR ENOKSEN- OMGJØRING LÅN TIL TILSKUDD ODD IV AR EN OKSEN Saksbehandler: Margrethe A. Glmdersen Arkivsaksnr.: 13/388 Saksnr.: Utvalg 5113 Næring fondet Arkiv: 223 Møtedato Innstilling: 1) Odd.Ivar Enoksen i1mvilges støtte i form av tilsagn om tilskudd om ornsøkt på kr som da blir 50% av totalt støttebeløp. 2) Tilskuddet dekkes over kommunalt næringsfond. 3) Tilskuddet gis som bagatellmessig tøtte. 4) Tilskuddet utbetales ikke ker men omdi poneres internt i Berg kommune attn. økonomisjef Heidi Jakobsen. kaland Ted-Eivind koglund Konstituert rådmann Side 2 av 6

3 Sak 5/13 Vedlegg: Søknad datert Saksopplysninger: I 1994 fikk firmaet Enoksen ANS (eiet av Odd Ivar Enoksen og Kjell Ame Enoksen) i sak Gnr 94/01224) innvilget og utbetalt lån stort kr l til rigging av fartøy for fiske. I 1995 ble det i sak 95/6 søkt om å omgjøre lånet til tilskudd. Denne søknaden ble ikke imøtekommet pga manglende tilskuddsmidler. Men det ble gitt rente- og avdragsfrihet ut I 1997 ble fartøyet solgt og i mars 2004 gikk firmaet konkurs. Ved avslaget i 1995 ble søker opplyst muntlig av daværende ordfører/næringssjef Roald Nymo om at søknaden skulle behandles på nytt når midler ble tilført fondet. Søker trodde at dette skjedde uten innsending av ny søknad og at lånet var blitt omgjort til tilskudd, noe som ikke var tilfellet, saken ble aldri behandlet på nytt når midler innkom fondet. Vurdering: Søker burde året etter avslaget sende inn ny søknad om omgjøring av lånet/deler av lånet til tilskudd, det ble ikke gjort pga misforståelse. Da det nå finnes midler på fondet ønsker jeg likevel å innstille positivt - også for å få denne saken ut av verden. Saken er omdiskutert med økonomisjef Heidi Jakobsen. Skaland Margrethe A. Gundersen Nærings- og utviklingsleder Side 3 av 6

4 Berg kommune v/næringsfondet Skaland Senjahopen SØKNAD OM SLETTING AV LÅN. Undertegnede søker herved Berg Næringsfond om sletting av resterende lån mf omkostninger på ca kr ,-. Bakgrunn for søknaden. I forbindelse med rigging av fartøy for fiske, søkte partsrederiet Enoksen ANS om lån på kr ,-. Dette lånet ble innvilget i sak 31/1994. Grunnet vanskelig økonomi ble det i sak 6/1995 søkt om omgjøring fra lån til tilskudd. Dette skjedde etter samtale og råd fra daværende ordfører /næringssjef Roald Nymo. Under behandlingen av søknaden ble det imidlertid konstatert at det ikke var tilstrekkelige midler i fondet og at søknaden dermed ikke kunne imøtekommes. Det var imidlertid uttrykkelig uttalt fra Roald Nymo at straks fondet ble tilført midler skulle søknaden behandles på nytt. Dette ble imidlertid ikke gjennomført uten at undertegnede ble informert om det. Driften av selskapet krevde all min kapasitet og jeg trodde faktisk at lånet ble omgjort til tilskudd. I 1997 ble fartøyet solgt og i mars 2004 gikk mitt personlige selskap konkurs. Grunnet en svært uoversiktlig økonomisk situasjon bje dette lånet imidlertid ikke tatt inn i konkursbehandlingen. Hadde dette skjedd ville Berg kommune fått inndekning for størstedelen av lånet. Noe ble imidlertid etter hvert trukket inn slik at lånesaldoen etter hvert ble redusert ned til ca ,- kroner. Nå i nyere tid har jeg imidlertid mottatt krav fra Linddorf og med påløpte kostander har saldoen økt til rundt kr ,-. Etter flere samtaler med økonomisjef Heidi Jakobsen har jeg blitt anbefalt om å søke næringsfondet om sletting av lånet mf omkostninger. Håper på en snarlig og positiv behandling. Med vennlig hilser /)Æ

5 ak 6/13 NÆR-Sak 6/13 NF-R M EINARSEN- GARASJEUTVIDELSE Saksbehandler: Margrethe A. Gunders n Arkivsaksnr.: 13/3 89 Saksnr.: Utvalg 6/13 Næringsfondet Arkiv: 223 Møtedato Innstilling: l) R M inarsen innvilges støtte i fom1 av tilsagn om tilskudd som omsøkt på 50 % av prosjektets kostnad kr Ref behandlingskriteri.ene pkt 2. 2) ilskuddet dekkes over kommunalt næringsfond. 3) Tilskuddet gis som bagatellme ig støtte. "ka/and Ted-Eivind Skoglund Konstituert rådmann ide 4 av 6

6 Sak 6/13 Vedlegg: Søknad nr i RF13.50/Regionalforvaltning.no. Kartutsnitt gnr/bnr 3/150 i Berg kommune. Saksopplysninger: Firmaet R M Einarsen er et nytt firma som ble registrert i Enhetsregisteret den og skal iflg registeret drive med mekanisk arbeid, sveis, platearb., service, båt, bil, traktor samt brøyting vinterstid. Firmaet som er et enkeltpersonforetak eiet av Roar Magnus Einarsen selger også bildekk. Firmaet utvider og trenger nå mer plass for traktor, utstyr og lager pga økning i produksjon/salg som krever mer plass inne i produksjonslokalet. Det trenges også bedre plass til parkering samt tilrettelegging for mottak av gods vinterstid. Søker ønsker derfor å utvide ved å bygge en carport på 4xl2 meter på sørsiden av garasjen på gnr/bn 3/150 samt utfylling av masser og grus på motsatt side for parkering. Adm kostnader l 000 l 000 Arbeid eksternt Betong Egeninnsats Fyllmasse og grus Mini gravemaskin Strøm og armatur Taktekke Treverk/material SUM Egenkapital Kommunalt næringsfond SUM Vurdering: Servicenæringer her i kommunen bør ønskes velkommen og tilrettelegges for da dette er nærmest fraværende i kommunen, det bortsett fra våre 2 kolonialbutikker og kiosken i Senjahopen. Firmaet R M Einarsen tilbyr i tillegg til salg av bildekk til private (og firma) også tjenester til fiskerinæringen. Jo flere tjenester som finnes innom kommunen, jo bedre! Det er positivt at bygdas private og firma slipper å dra ut av kommunen for de produkter og tjenester Side 5 av 6

7 Sak 6/13 søker tilbyr. Markedsgrunnlaget bør være til stede bl.a. fordi Berg kommllle både har et reia ti vt høyt antall båter og biler. Roar Einarsen er serviceinnstillt og har stå-på-vilje og energi, dette er også viktige faktorer for å lykkes. Skaland Margrethe A. Gundersen nærings- og utviklingsleder Side 6 av 6

8 RF Søknad Søknadsnr. Støtteordning Prosjektnavn Søknadsår 2013 Berg nærings- og utviklingsfond Garasjeutvidelse Arkivsak Kort beskrivelse Utfylling og utbygging av Garasje Prosjektbeskrivelse Skal bygge en carport på 4 x 12 meter på sør-side av garasje på gnr/bnr 3/150. Samt utfylling med masser og grus på motsatt side av garasjen for bedre parkering. Kontaktopplysninger Funksjon Navn Adresse/poststed Mobil Roar.M.Einarsen Org.nr: Roar.M.Einarsen Roar.M.Einarsen Mefjordvær SENJAHOPEN Mefjordvær SENJAHOPEN Mefjordvær SENJAHOPEN Mottatt offentlig støtte tidligere: Nei Spesifikasjon Søker/ Prosjekteier Kontaktperson Prosjektleder Bakgrunn Carport (tak over inngangsparti) lettere mottak av gods vinterstid, som nå blir satt ute i snøen av toll post. Plass til lagring av traktor/utstyr. Økning av produksjonen krever mer plass inne i produksjonslokalet. Prosjektmål Ønsker å øke produksjonen gjennom utvidelse av lagringskapasitet som frigjør produksjonslokale. Dette vil igjen medføre bedre resultat. Forankring Prosjektet er forankret i ønske om at arbeidsplassen på sikt skal gi levevilkår til meg og min familie. Prosjektorganisering Kjøper inn material og starter bygging. Ledes av meg selv som også innehar rett kompetanse. Samarbeidspartnere Meg selv, Reiertsen Transport, Byggmakker, Statskog -l-

9 RF Aktiviteter Fylle ut og planere med masser, Støpe fundament, bygge reisverk og legge tak Målgrupper Bygdas befolkning og komfortabilitet i bedriften min Resultat bedre plass og større omsetning Effekter mer effektiv drift slik at resultatet blir bedre for hvert arbeidsstykke som gjøres Tids- og kostnadsplan Tidsplan Fylling av masser starter: 18 mai. Støyping starter: 30 mai, Bygging starter 29.juni. Prosjekt ferdig den 20 august. Kostnadsplan Tittel Adm kostnader 1000 Arbeid eksternt Betong Egeninnsats Fyllmasse og grus Minigravemaskin 2000 Strøm og armatur Taktekke Treverk Material Sum kostnad SUM Finansieringsplan Tittel SUM Egenkapital Søknadssum Næringsfond Sum finansiering Geografi 1929-Berg Vedleggsliste - 2 -

10 Vedlegg l NF-sak 6/13: Kartutsni gnr/brn 3/150 i Berg kommune MEFJORDVÆR 3/150

Behandlingskriterier for næringsfond i Berg - revisjon. SAKSLISTE

Behandlingskriterier for næringsfond i Berg - revisjon. SAKSLISTE ' Berg kommune" NÆRINGSFONDET Kommunestyresalen Møtedato: 05.1 1.2013 Tid: 09.00 Utvalg: Møtested: Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 85 90 13. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Referat: Behandlingskriterier

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Skjervøy Næringsutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy Rådhus Dato: 13.04.2011 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Utvalg: Skjervøy Næringsutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy Rådhus Dato: 13.04.2011 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Utvalg: Skjervøy Næringsutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy Rådhus Dato: 13.04.2011 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. xxxxxx. Vararepresentanter møter

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 06.02.2013 kl. 10.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG. Gruppemøter: AP og SV: kl. 08.00 ØVRIGE: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Skjervøy Næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Skjervøy Næringsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

Søknad på «Støtteordning»

Søknad på «Støtteordning» Søknad på «Støtteordning» Søknadsnr. 2012-0085 Søknadsår 2012 Arkivsak Prosjektnavn SØKNAD OM ØKONOMISK BISTAND TIL OMSTILLINGSARBEID Kort beskrivelse Sødra Cell AB har i brev av 27.8.2012 til Nord Trøndelag

Detaljer

Innkalling til møte i Formannskapet 19.03.2015 kl. 12:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus.

Innkalling til møte i Formannskapet 19.03.2015 kl. 12:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Innkalling til møte i Formannskapet 19.03.2015 kl. 12:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. TIL BEHANDLING: 10/15: MELDINGER - FORMANNSKAPET 19.03.2015 11/15: SØKNAD OM KOMMUNALT TILSKUDD - KLUBBHUS PÅ

Detaljer

Sakspapirer. Saksliste PS 29/14 14/330 SØKNAD TIL FISKERIFONDET GEORG MAR BALDURSSON

Sakspapirer. Saksliste PS 29/14 14/330 SØKNAD TIL FISKERIFONDET GEORG MAR BALDURSSON Sakspapirer Utvalg: Formannskapet Møtedato: 22.05.2014 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: 09:00 Saksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 29/14 14/330 SØKNAD TIL FISKERIFONDET GEORG MAR BALDURSSON

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KLAGENEMND

MØTEINNKALLING FOR KLAGENEMND Aurskog-Høland kommune TID: 24.11.2014 kl. 10:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KLAGENEMND Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no eventuelt

Detaljer

Søknad om økonomisk støtte - Bodø Håndballklubb

Søknad om økonomisk støtte - Bodø Håndballklubb Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 04.11.2009 61939/2009 2003/9245 223 Saksnummer Utvalg Møtedato 09/145 Formannskapet 23.11.2009 09/169 Bystyret 10.12.2009 Søknad om økonomisk støtte

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. RANA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.09.2012 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 7 MØTE NR.: 04/19 TID: 16.11.2004 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget

Detaljer

Søknad om sluttfinansiering til Vestvatn alpinanlegg

Søknad om sluttfinansiering til Vestvatn alpinanlegg Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.04.2015 11691/2015 2015/1009 202 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/48 Formannskapet 22.04.2015 Bystyret 07.05.2015 Søknad om sluttfinansiering til

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Det innkalles til møte i formannskapet. SAKER TIL BEHANDLING: Sak 0007/08 REFERATSAKER

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/09 09/400 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 26.02.2009

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/09 09/400 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 26.02.2009 MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 23.04.2009 Tid: Kl 09.00 NB! Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 09 90 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0083 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013

Søknadsnr. 2013-0083 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Søknad Søknadsnr. 2013-0083 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn Europeisk arbeidsinnvandring Kort beskrivelse Siste årene har det vært mange diskusjoner om at rekruttering av

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Unkervatn Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 33

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Unkervatn Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 33 Hattfjelldal kommune Side 1 av 33 Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Unkervatn Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Finn Ove Hofstad (varaordfører) SP

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 24.06.2014 Tid: Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE VETERINÆRSENTERET AS - SØKNAD OM INVESTERINGSTILSKUDD TIL UTVIDELSE AV VIRKSOMHETEN

FAUSKE KOMMUNE VETERINÆRSENTERET AS - SØKNAD OM INVESTERINGSTILSKUDD TIL UTVIDELSE AV VIRKSOMHETEN SAKSPAPIR I Arkiv Jourai.postID: sald.: 13/134 13/582 Sluttbehandlede vedtaksinstans: Formannskapet II Sak nr.: 022/13 I FQRMANNSKAP FAUSKE KOMMUNE I.. I Saksbehandler: Gudr Hagalinsdottir I Dato: 11.03.2013

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Saksbehandler: Marit Elise Mølstre Arkiv: 252 &00 Arkivsaksnr.: 15/1287. Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015

Saksbehandler: Marit Elise Mølstre Arkiv: 252 &00 Arkivsaksnr.: 15/1287. Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marit Elise Mølstre Arkiv: 252 &00 Arkivsaksnr.: 15/1287 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015 REVIDERING AV RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV

Detaljer

I slutten av møtet vil det bli satt av tid til foreløpige refleksjoner til den bebudede kommunereformen.

I slutten av møtet vil det bli satt av tid til foreløpige refleksjoner til den bebudede kommunereformen. Verdal kommune Møteinnkalling Verdal formannskap. Det innkalles til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 05.06.2014 Tid: 09:00 I slutten av møtet vil

Detaljer

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING TYSFJORD KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.02.2013 Tid: 15:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: 75 77 55 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Drangedal kommune. Behandling av utvalgssak. Godkjenning av protokoll fra møte 15.11.2012 2. 1. gangsbehandling, Områderegulering for Nedre Sentrum

Drangedal kommune. Behandling av utvalgssak. Godkjenning av protokoll fra møte 15.11.2012 2. 1. gangsbehandling, Områderegulering for Nedre Sentrum Drangedal kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 27.11.2012 kl. 12:00 Sted: Formannskapssalen Arkivsak: 12/00150 033 Forfall meldes snarest til utvalgssekretær tlf. / sms til 970 12 459 Varamedlemmer

Detaljer

Vedlikehold bo liger Bur stinden Sj øledning Tr ådløst nett - Senjahopen havn For handlinger Bjorvika- klo akk Div. saker under ar beid.

Vedlikehold bo liger Bur stinden Sj øledning Tr ådløst nett - Senjahopen havn For handlinger Bjorvika- klo akk Div. saker under ar beid. I Berg kommune Utvalg: KOMMUNE STYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 17.06.2014 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 85 90 13. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Referatsaker:

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 23.06.2010 Tid: 17.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 51. Møte i Kommunestyret. Møtedato: 12.06.2013. Møtetid: 09:00-15:30. Møtested: Kommunestyresalen

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 51. Møte i Kommunestyret. Møtedato: 12.06.2013. Møtetid: 09:00-15:30. Møtested: Kommunestyresalen Side 1 av 51 Grane kommune Møtebok Møte i Kommunestyret Møtedato: 12.06.2013 Møtetid: 09:00-15:30 Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 6. juni 2013 Fraværende representanter

Detaljer

"Bolig nu" - et midlertidig botilbud til bostedsløse

Bolig nu - et midlertidig botilbud til bostedsløse Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.05.2013 14131/2013 2013/766 233 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/6 Ruspolitisk råd 04.06.2013 13/18 Komitè for levekår 06.06.2013 13/69 Bystyret

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 8/2005 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte torsdag 27.10.2005 kl. 18.00 på Rådhuset. Medlemmene innkalles til møtet. Dersom

Detaljer

Tilskudd til lag og organisasjoner

Tilskudd til lag og organisasjoner Forvaltningsrevisjon Rapport Tilskudd til lag og organisasjoner Desember 2009 Sandnes kommune www.rogaland-revisjon.no Innhold Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Næringsutvalg

Møteinnkalling. Skjervøy Næringsutvalg Møteinnkalling Skjervøy Næringsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 05.11.2012 Tidspunkt: TBD ifm formannskapsmøtet som starter 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest. Vararepresentanter

Detaljer