1. Lage og vise et enkelt XML-dokument

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1. Lage og vise et enkelt XML-dokument"

Transkript

1 Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Lage og vise et enkelt XML-dokument Lene Hoff (revidert av Tore Mallaug) Lærestoffet er utviklet for faget XML Teknologi 1. Lage og vise et enkelt XML-dokument Resymé: I denne første leksjonen skal vi se på grunnleggende XML. Du vil lære å sette opp et enkelt XMLdokument, og hvilke regler som følger med det. Videre vil du lære en del grunnleggende byggeklosser i forbindelse med XML. Blant annet hvordan man kan sette opp attributter, tillate særnorske tegn og lignende. Innhold 1.1. INNLEDNING Elementet i XML-dokumenter LAGE ET XML-DOKUMENT Fremgangsmåte Oppbygning av et XML-dokument REGLER FOR VELFORMEDE XML-DOKUMENT ATTRIBUTTER PCDATA OG CDATA Entiteter CDATA-seksjoner ENCODING Innledning XML står for Extensible Markup Language og navnet forteller det meste. Extensible (utvidbart) betyr at man kan lage de elementene man vil, i motsetning til HTML hvor det er et fastsatt sett med elementer som skal brukes. HTML er dårlig på å beskrive en rekke dokumenttyper, for eksempel: - Dokumenter som ikke består av de typiske HTML-tagger som head, lister, tabeller o.l. Eksempel kan være å presentere matematiske dokumenter - Dokumenter som du ønsker å presentere i en trelignende struktur. Dette kan være å organisere en bok, med innholdsfortegnelse, kapitler o.l. Dette er vanskelig å beskrive ved hjelp av HTML på grunn av nøstingen av elementer og tekst. Her vil XML fungerer langt bedre fordi XML kan representere alle typer dokumenter på den måten en ønsker.

2 Lage og vise et enkelt XML-dokument side 2 av 11 XML kan ses på som en plass å lagre data. Det kan også kalles en data bank, der informasjon i XML-dokumentet kan presenteres på mange formater. Dataene kan inngå i alt fra avanserte programmer, f.eks. på Internett, til helt enkle websider. XML-dokumenter kan også brukes til å utveksle data mellom ulike systemer i et datanett. XML blir da et systemuavhengig meldingsformat. Det er ofte 3 typer filer som benyttes når XML-data brukes i programmer, f.eks. for å vise dataene i en nettleser: 1. XML-dokumentet (.xml) som inneholder selve dataene (innholdet). Dette representerer den semantiske delen 2. Stilark, f.eks. Cascading Stylesheet (CSS), som bestemmer hvordan dataene skal formateres og presenteres. Flere stilark kan knyttes opp mot det samme XML-dokumentet slik at de samme dataene kan vises på flere måter, eller på ulik type utstyr (håndholdte PC er, nettleservindu på en skjerm ol). For XML brukes det ofte to ulike standarder for stilark. Dette er CSS (kommer senere i kurset), og det er XSL (kommer senere i kurset) som er en mer avansert standarder for visning av XML-dokumenter. 3. Document Type Definition (DTD) eller XML-skjema brukes for å spesifisere regler for hvordan XML-elementene, attributtene og dataene skal struktureres og relateres. Begge disse skal vi se på senere i kurset. Et XML-dokument (.xml-fila) trenger ikke å være knyttet til verken stilark eller skjema, men for å utnytte XML-teknologien fullt ut kan XML-dokumentet knyttes til ett skjema (en DTD eller et XML-skjema), og et eller flere stilark etter behov Elementet i XML-dokumenter Elementet er den viktigste delen av et XML-dokument og er bygd opp på samme måte som i HTML/XHTML-dokumenter, som dere kanskje kjenner fra før. Et element består av startmerke, innhold og sluttmerke: innhold <title>primer</title> startmerke sluttmerke Innholdet til et element beskrives av navnet på merket (start- og sluttmerke). Derfor sier vi at XML er selvbeskrivende, og nettopp dette gjør XML anvendelig å bruke for eksempel i datautveksling. Vi kaller ofte navnet på et element for elementnavn. Trenger vi opplysninger om en person, kan vi for eksempel ha elementnavnene person, navn eller telefon. I XML kan vi også benytte tomme elementer som vi kjenner fra HTML. Disse må da skrives slik: <bilde /> Start- og sluttmerke kalles også for markup. Elementene kan også nøstes, slik at vi får et helt dokument:

3 Lage og vise et enkelt XML-dokument side 3 av 11 <bok> <tittel>xml Content and Data</tittel> <forfatter>kelly Carey</forfatter> <forfatter>stanko Blatnik</forfatter> <sider>408</sider> <pris>410 kroner</pris> </bok> 1.2. Lage et XML-dokument Fremgangsmåte Nå er du klar til å lage ditt første XML-dokumentet. Først skal vi bare teste hvordan vi kan vise et XML-dokument i nettleseren. I kap vil vi komme nærmere inn på selve oppsettet av dokumentet. Begynn med å skrive inn følgende kode i en teksteditor 1 : <?xml version="1.0"?> <!-- Filnavn: Boksamling.xml --> <!-- Forfatter: Lene Hoff --> <!-- Dato: > <boksamling> <bok> <tittel>xml Content and Data</tittel> <forfatter>kelly Carey</forfatter> <forfatter>stanko Blatnik</forfatter> <sider>408</sider> <pris>410 kroner</pris> </bok> <bok> <tittel>programmering i Java</tittel> <forfatter>else Lervik</forfatter> <forfatter>vegard Havdal</forfatter> <sider>795</sider> <pris>528 kroner</pris> </bok> </boksamling> Lagre dokumentet som Boksamling.xml. Nå kan du åpne XML-dokumentet i en nettleser. Hvis du ikke har noen skrivefeil, og du har fulgt alle regler for et velformet XML-dokument, vil dataene vises i nettleseren. Nettlesere viser XML-dokumentet på ulike måter hvis det ikke er knyttet noen stilark til dokumentet. Her vises Boksamling.xml i Internet Explorer: 1 En teksteditor kan være Notepad, eller mer avanserte som TextPad eller andre spesielle HTML-/XML-editorer, f.eks. XMLSpy eller 'Exchanger XML Lite'. Prinsipielt fungerer de enkle like godt som de mer avanserte editorene, men forskjellen ligger i hvor mye hjelp du får fra editoren. Med hjelp menes fargelegging av elementene, hjelp til å finne riktige elementer og lignende. Det er viktig at det brukes en teksteditor og ikke en tekstbehandler, som for eksempel Word. Tekstbehandlingsprogrammer legger til formateringer på selve teksten, mens filene vi lager i dette kurset må være ren tekst (ASCII). Det er også viktig (for læringen sin del) at du skriver XML-koden selv, og ikke bruker et verktøy som genererer kode for deg.

4 Lage og vise et enkelt XML-dokument side 4 av 11 Dersom du bruker Netscape Navigator eller Mozilla Firefox vil det se likedan ut som i Internet Explorer. Nettleseren Opera viser derimot siden på en annen måte (tidligere versjoner av Netscape Navigator viste XML-dokumentet på denne måten): Du velger selv hvilken nettleser du vil bruke, men det anbefales at du bruker de nyeste versjonene. Det er viktig at du minst har Internet Explorer 5.5 eller Netscape Navigator 5. I tillegg til disse finnes det en rekke andre gode nettlesere. Velger du å bruke noen av disse er det lurt å sjekke at de støtter XML og XSLT. Hver oppmerksom på at de ulike nettleserne viser XML-dokumenter på ulik måte. Dette ser vi i bildene over, men det gjelder også når vi for eksempel bruker et stilark som CSS i tilknytning til dokumentet.

5 Lage og vise et enkelt XML-dokument side 5 av Oppbygning av et XML-dokument XML-dokumenter er delt inn i en prolog og et rotelement (dokumentelementet). Vi vil nå se nærmere på hver av disse delene. Prologen Prologen består i eksemplet over av: - XML-deklarasjonen (<?xml version= 1.0?>). Denne må alltid stå helt først i XMLdokumentet og forteller at dette er et XML-dokument - Kommentarer (<!-- Filnavn: Boksamling.xml -->) - Blanke linjer Alle delene i listen over kan droppes helt, men vi anbefaler sterkt å ta dem med. XMLdeklarasjonen er nødvendig hvis vi vil bruke norske tegnsett (kommer tilbake til dette i kapittel 1.6). Tabellen på side 19 i læreboken 2 har en oversikt over de deler en XMLdeklarasjon kan bestå av. Noen av attributtene vil vi se nærmere på senere i denne leksjonen. Alle linjer som starter med <!-- og avsluttes med -->, oppfattes som kommentarer. Kommentarene ignoreres av XML-prosessoren 3 og har til hensikt å hjelpe programmereren å lese XML-dokumentet. Kommentarer om hvem som har laget filen, når den ble laget, filnavnet og lignende bør alltid være med i en prolog. Blanke linjer brukes for å skille mellom de ulike delene av prologen som gjør et dokument lettere å lese. På samme måte som med kommentarer ignoreres de av XML-prosessoren. Prologen kan også inneholde - DOCTYPE-deklarasjon. Denne deklarasjonen brukes for å henvise til en Dokument Type-Deklarasjon (DTD) som gjør XML-dokumenter lovlige. Et eks kan se ut som <!DOCTYPE boksamling SYSTEM boksamling.dtd >. Mer om dette i en senere leksjon. - Prosessorinstruksjoner. Brukes for å sende mer informasjon til XML-prosessoren, for eksempel informasjon om stilsetting. Vi skal se nærmere på dette i neste leksjon. Rotelementet Rotelementet kalles også for dokumentelementet. Alle XML-dokumenter består av et, og bare et, rotelement. Alle andre elementer vil nøstes innenfor dette, noe som kan gjøre XMLdokumeter ganske komplekse. I eksemplet over er det boksamling-elementet som er rotelementet. Inni dette elementet ser vi at alle de andre elementene er nøstet. Det er bare mulig å ha et rotelement. 2 "XML Primer Plus" av Nicholas Chase (2003). 3 XML-prosessoren er leser XML-dokumentet og gjør strukturen og innholdet tilgjengelig for andre program (XML-applikasjoner). XML-prosessoren må følge definerte spesifikasjoner for XML, mens XMLapplikasjonene kan gjøre hva den vil med dataene.

6 Lage og vise et enkelt XML-dokument side 6 av Regler for velformede XML-dokument Det er en rekke regler å følge ved oppbygning av XML-dokumenter. Her er en liste over dem: 1. Elementnavnet må starte med en bokstav eller understrek (_). Dette kan følges av bokstaver, tall, bindestrek, punktum eller flere understreker. Lengden på navnet er ubegrenset 2. Mellomrom og andre symboler er ikke tillatt i elementnavn 3. Kolon kan bare brukes i elementnavn når navnerom spesifisere. Beskrives nærmere i neste leksjon 4. Ingen egendefinerte elementnavn kan begynne med xml eller XML. Disse ordene er reservert til fremtidige spesifikasjoner 5. Alle XML-dokumenter må ha ett, og bare ett, rotelement 6. XML er casesensitivt, hvilket betyr at det skilles mellom store og små bokstaver. NAVN er ikke det samme som navn 7. Alle elementer som inneholder data (ikke er et tomt element), må ha et start- og et sluttmerke 8. Tomme elementer trenger ikke inneholde et sluttmerke, men må da ha en slash (/) på slutten som dette: <logo src= hist.gif /> 9. Alle merker må nøstes korrekt: <adresse><gate>...</gate></adresse> Elementer kan ikke avsluttes før alle barneelementene er avsluttet. Eksemplet her er derfor ulovlig: <adresse><gate>...</adresse></gate> Vi sier vi har et velformet XML-dokument hvis disse reglene følges. Alle XML-dokumenter må være velformet. Ved feil i et XML-dokument, vil for eksempel en nettleser komme opp med en feilmelding som sier hvor feilen ligger. Ved siden av velformede dokumenter har man også gyldige (lovlige) XML-dokumenter. Dette er XML-dokumenter som er knyttet sammen med en DTD eller et XML-skjema. Disse standardene bestemmer blant annet hvilke elementer og attributter et XML-dokument kan bestå av og hvordan de kan nøstes. For eksempel er alle elementer og attributter for et HTMLdokument definert i en DTD. Det er ikke noe krav om å ha et gyldig XML-dokument, men et valg programmereren har.

7 Lage og vise et enkelt XML-dokument side 7 av Attributter Attributter brukes for å beskrive ytterligere informasjon om et element. Det består av et navn og en verdi, og må stå i startmerket til et element: <bok innbinding= myk perm >...</bok> Rundt verdien må det alltid stå eller. Det er stor uenighet om hvor attributter skal brukes. Noen mener det er bedre å legge alle dataene i et element, fordi dette gir større fleksibilitet. Vi kunne skrevet bok-elementet vårt over med bare attributter: <bok tittel= XML Content and Data forfatter= Kelly Carey sider= 408 pris= 410 kroner /> Hvis vi vil skrive et element slik er det ikke mulig å ha flere like attributtnavn. Av den grunn er det bare tatt med et forfatter-attributt, mens det i utgangspunktet fantes to forfatterelementer. Det viser en av svakhetene med attributter. I dette kurset vil vi bruke begge deler, så kan dere se selv avgjøre hva dere mener er best mot slutten av kurset PCDATA og CDATA Alle XML-dokumenter består av karakterer/tekst. Dette deles opp i to kategorier: - PCDATA (Parsed Character Data). Karakterer/tekst som må parses 4 - CDATA (Character Data). Karakterer/tekst som ikke parses Innhold til elementer består av PCDATA, mens attributter består av CDATA. Siden PCDATA må parses, vil det være en del tegn som er ulovlig fordi parseren ikke skjønner hva det betyr. Hvis for eksempel tegnet < brukes midt inni et elementinnhold, tror parseren dette indikerer starten på et nytt merke. Dette tegnet brukes i forbindelse med markup (start- og sluttmerkene) og kan derfor ikke være en del av innholdet til et element. Andre tegn som brukes i forbindelse med markup er >,, og &. 4 En parser analyserer XML-dokumentet for å sjekke om syntaksen er rett. Vi kommer nærmere tilbake til dette i neste leksjon.

8 Lage og vise et enkelt XML-dokument side 8 av Entiteter Løsningen på problemet over kan være å bruke en tegnverdi, eller et forhåndsdefinert navn istedenfor selve tegnet. Tegnene vi nevnte over har forhåndsdefinerte navn: Karakter Forhåndsdefinert navn Tegnverdi < lt > gt quot apos & amp For å anvende disse tegnene må de settes opp på en spesiell måte. Ved de forhåndsdefinerte navnene må det stå & foran navnet og ; bak navnet. Tenk deg at vi ønsker å ha denne teksten i et betingelse-element: a < b & c > d For å gjøre dette innholdet gyldig, byttes de ulovlige tegnene ut med de forhåndsdefinerte navnene fra tabellen. Dette vil se ut som: <betingelse>a < b & c > d</betingelse> Alternativt kan også tegnverdiene fra tabellen over brukes. Oppsettet begynner da med &# foran selve tegnverdien, og avsluttes med ;. Her er betingelse-elementet med bruk av tegnverdiene: <betingelse>a < b & c > d</betingelse> Merk forskjellen på bruken av de forhåndsdefinerte navnene og tegnverdiene. Tegnverdiene har altså en ekstra # med. NB! Hvis du ha et innhold som ligner på markup som her <test><innhold> tekst</test> ville du med entitetene over skrevet slik <test><innhold> tekst</test> I Internet Explorer vil allikevel <innhold> oppfattes som markup og vil gi et ikkevelformet XML-dokument. For å unngå dette må mellomrom legges inn mellom < og innhold, som her: <test>< innhold > tekst</test> Vi kan også lage våre egne navn på andre spesielle tegn. I Norge vil det være naturlig å ha med æ, ø og å som innhold i XML-dokumenter. For å ta i bruk disse må vi enten lage våre egne entiteter eller benytte et spesielt tegnsett. Entiteter kommer vi nærmere inn på i neste leksjon, mens spesifisering av tegnsett blir gjennomgått i kap 1.6.

9 Lage og vise et enkelt XML-dokument side 9 av CDATA-seksjoner Løsningen over fungerer greit hvis det ikke er mange ulovlige tegn som skal brukes. Tenk deg at det er for eksempel JavaScript-kode (eller lignende) som skal lagres som elementinnhold. I slike tilfeller vil det bli en rekke ulovlige tegn som må være med. En slik kode kan for eksempel se ut som: tekst= Hei alle sammen if(a < b && c == d){ document.write( <br/> + tekst + <br/> ) } Denne koden vil vi la stå i et jscript-element og den består av mange ulovlige tegn som ikke tillates som PCDATA. Istedenfor å legge inn en tegnverdi eller et forhåndsdefinert navn for alle disse tegnene, kan vi lage egne CDATA-seksjoner. Karakterer/tegn som kommer i slike seksjoner vil ikke bli parset, noe som gjør at alle tegn kan brukes. CDATA-seksjoner skrives på følgende form: <![CDATA[ ]]> JavaScript-koden over kan legges i en slik CDATA-seksjon: <jscript><![cdata[ tekst= Hei alle sammen if(a < b && c == d){ document.write( <br/> + tekst + <br/> ) } ]]></jscript> Legg merke til at vi legger CDATA-seksjonen rett innenfor jscript-elementet. Nå vil alt innholdet i jscript-elementet bli oppfattet som CDATA og ikke PCDATA (jmf. begynnelsen av kapittelet).

10 Lage og vise et enkelt XML-dokument side 10 av Encoding I forrige kapittel ble det beskrevet en del tegn som er ulovlige å bruke som innhold i elementtekster. Mange land har tegn som er spesielle for sitt språk. Det er derfor opprettet mange tegnsett for å dekke de ulike landenes tegn og karakterer. Kravet til en parser for XML-dokumenter er å minst støtte Universal Characterset Transformastion Format (UTF); UTF-8 og UTF-16 Unicode. Her i Norge brukes tegnsettet ISO , som blant annet dekker våre særnorske tegn. For å angi hvilket tegnsett som skal brukes i et XML-dokument, benyttes et encodingattributt i XML-deklarasjonen. For våre norske forhold vil vi skrive: <?xml version="1.0" encoding= ISO ?> For å demonstrere hva som skjer hvis dette attributtet ikke er med, kan vi vise følgende XMLdokument i en nettleser: <?xml version="1.0"?> <skole>høgskolen i Sør-Trøndelag</skole> Her ser du at vi bruker det særnorske tegnet; ø. De ulike nettleserne viser feilmelding på forskjellige måter. Her er hvordan ulike nettlesere viser XML-dokumentet over. Internet Explorer: Netscape Navigator/Mozilla Firefox:

11 Lage og vise et enkelt XML-dokument side 11 av 11 Opera: Alle nettlesere oppfatter ø som et ugyldig tegn, men viser dette på ulike måter. Legger vi til encoding-attributtet med verdier ISO i XML-deklarasjonen, slik: <?xml version="1.0" encoding= ISO ?> <skole>høgskolen i Sør-Trøndelag</skole> Her er resultatet når vi viser dette dokumentet i Internet Explorer: Standalone-attributtet XML-deklarasjonen kan inneholde et attributt til, nemlig standalone. Dette attributtet har verdiene yes eller no. Det brukes for å fortelle om relasjonen mellom XML-dokumentet og andre dokumenter. Hvis XML-dokumentet ditt står helt alene og ikke får noe informasjon fra eksterne DTD er (DTD en ligger i en egen fil), sier vi at det er frittstående. Da kan vi sette attributtet standalone til yes. I eksemplet over kan vi sette verdien til yes siden ingen informasjon skal importeres: <?xml version="1.0" encoding= ISO standalone= yes?> <skole>høgskolen i Sør-Trøndelag</skole>

1. Mer om oppbyning av XML-dokument

1. Mer om oppbyning av XML-dokument Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Mer om oppbyning av XML-dokument Lene Hoff 2.9.2013 Lærestoffet er utviklet for faget XML Teknologi 1. Mer om oppbyning av XML-dokument Resymé:

Detaljer

1. XML Grunnlag

1. XML Grunnlag Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag XML Mildrid Ljosland 4.2.2008 Lærestoffet er utviklet for faget LO701D Interaktive Webtjenester med Java og XML 1. XML Resymé: Webtjeneste-teknologien

Detaljer

1. XHTML. Innhold Innledning

1. XHTML. Innhold Innledning Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag XHTML Lene Hoff 19.9.2006 Lærestoffet er utviklet for faget XML Teknologi 1. XHTML Resymé: I denne leksjonen skal vi ta for oss standarden

Detaljer

INF1040 Oppgavesett 5: XML

INF1040 Oppgavesett 5: XML INF1040 Oppgavesett 5: XML (Kapittel 3) Husk: De viktigste oppgavetypene i oppgavesettet er Tenk selv - og Prøv selv - oppgavene. Fasitoppgaver Ingen fasitoppgaver denne gang. Se flervalgsoppgavene under.

Detaljer

Intro til WWW, HTML5 og CSS

Intro til WWW, HTML5 og CSS Intro til WWW, HTML5 og CSS Håkon Tolsby 20.08.2015 Håkon Tolsby 1 World Wide Web Webserver: Programvare som distribuerer websider og/eller maskin hvor programmet kjører Webbrowser (nettleser): Program

Detaljer

Innstillinger. Endre Personalia

Innstillinger. Endre Personalia Innstillinger Endre Personalia: Her kan du endre personlige innstillinger. Tilpass it's:learning: Her kan du tilpasse utseende og endre f. eks språk. Varsling: Du kan få varslinger tilsendt både på e-post

Detaljer

(X)HTML, CSS og JavaScript HTML. Det første dokumentet 26.11.2007. Grunnleggende programmering i Java Monica Strand 26.

(X)HTML, CSS og JavaScript HTML. Det første dokumentet 26.11.2007. Grunnleggende programmering i Java Monica Strand 26. (X)HTML, CSS og JavaScript Grunnleggende programmering i Java Monica Strand 26. november 2007 Gr. leggende Java 26. november 2007 1 HTML HTML = Hyper Text Markup Language Strukturerer tekstinnhold HTML

Detaljer

Markeringsspråk og XML

Markeringsspråk og XML Markeringsspråk og XML

Detaljer

Læringsmål XML. Markering av tekst. SGML-familien. Forstå prinsippene bak XML og XHTML. Forstå hva XML kan brukes til og hvordan.

Læringsmål XML. Markering av tekst. SGML-familien. Forstå prinsippene bak XML og XHTML. Forstå hva XML kan brukes til og hvordan. Markeringsspråk og XML Læringsmål XML Forstå prinsippene bak XML og XHTML. Forstå hva XML kan brukes til og hvordan.

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for informatikk og e-læring Kandidat nr: Eksamensdato: 13. mai 2005 Varighet: 3 timer (9:00 12:00) Fagnummer: LO515D Fagnavn: Klasser: NETT2005V Studiepoeng: 6 Faglærer:

Detaljer

CASCADING STYLESHEETS (CSS)

CASCADING STYLESHEETS (CSS) CASCADING STYLESHEETS (CSS) HVA ER CSS Stylesheets er en metode for å flytte selve formatteringen av et HTML dokument ut av selve dokumentet og over i et eksternt regelsett. Dette skyldes HTMLs manglende

Detaljer

Semistrukturerte data og XML

Semistrukturerte data og XML UNIVERSITETET I OSLO Semistrukturerte data og XML Where is the Life we have lost in living? Where is the wisdom we have lost in knowledge? Where is the knowledge we have lost in information? -- T. S. Eliot

Detaljer

OBLIG 1 - WEBUTVIKLING

OBLIG 1 - WEBUTVIKLING OBLIG 1 WEBUTVIKLING Oppgave 1 Gå gjennom nettsiden arngren.net og list opp alle problemene du ser. Både i funksjonalitet/bruk og i koden bak. Problemer med funksjonalitet / bruk Uoversiktlig side For

Detaljer

Markeringsspråk og XML

Markeringsspråk og XML Rå tekst vs. formatert tekst Markeringsspråk og XML Det var en gang og snipp, snapp, snute, så var det eventyret ute. Standarder som ASCII, ISO 8859-x og Unicode gjelder rå tekst (

Detaljer

Grunnleggende om websider og HTML-kode

Grunnleggende om websider og HTML-kode Grunnleggende om websider og HTML-kode Html er et språk / en standard som brukes for å gi instrukser til nettlesere om hvordan ulike elementer på en webside skal fortolkes og presenteres for en sluttbruker.

Detaljer

Denne rapporten er beregnet for dataansvarlig på Grefsenhjemmet, den som skal installere, vedlikeholde og modifisere systemet.

Denne rapporten er beregnet for dataansvarlig på Grefsenhjemmet, den som skal installere, vedlikeholde og modifisere systemet. Produktrapport Forord Denne rapporten er beregnet for dataansvarlig på Grefsenhjemmet, den som skal installere, vedlikeholde og modifisere systemet. Dataansvarlig eller supporter trenger informasjon om

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for informatikk og e-læring Kandidat nr: DELVIS LØSNINGSFORSLAG (ikke fullstendig) Eksamensdato: 12. desember 2005 Varighet: 3 timer (9:00 12:00) Fagnummer: LO515D Fagnavn:

Detaljer

I denne oppgaven blir du introdusert for programmeringsspråket JavaScript. Du skal gjøre den klassiske oppgaven Hei verden, med en katt.

I denne oppgaven blir du introdusert for programmeringsspråket JavaScript. Du skal gjøre den klassiske oppgaven Hei verden, med en katt. Hei JavaScript! Introduksjon Web Introduksjon I denne oppgaven blir du introdusert for programmeringsspråket JavaScript. Du skal gjøre den klassiske oppgaven Hei verden, med en katt. Steg 1: Bruke JS Bin

Detaljer

HVA ER XML? extensible Markup Language En standardisert måte å strukturere ulike typer data Åpent format Enkelt:

HVA ER XML? extensible Markup Language En standardisert måte å strukturere ulike typer data Åpent format Enkelt: HVA ER XML? extensible Markup Language En standardisert måte å strukturere ulike typer data Åpent format Enkelt: Tagger/Noder Attributter Mest kjente XML-versjon er XHTML En mengde datakilder er tilgjengelige

Detaljer

Forsvunnet katt webside

Forsvunnet katt webside Lesson 3 Forsvunnet katt webside All Code Clubs must be registered. Registered clubs appear on the map at codeclubworld.org - if your club is not on the map then visit jumpto.cc/18cplpy to find out what

Detaljer

HUMIT1731 Hypermedier

HUMIT1731 Hypermedier HUMIT1731 Hypermedier Introduksjon til Extensible Markup Language (XML) XML-dokumentet XML-dokumentet består av ren tekst og kan følgelig leses av mennesker. Dette er for så vidt et viktig moment all den

Detaljer

Navngivning av XML elementer

Navngivning av XML elementer Navngivning av XML elementer Versjon 1.0 En anbefaling fra Norsk EDIPRO August 2002 Norsk EDIPRO Tel. 22 12 83 90 Postboks 2526 Soll Fax. 22 12 83 97 0202 Oslo Internet: www.edipro.no Forord Språket XML,

Detaljer

Oppgave 1 (Etter forelesning 31/8) Gå gjennom nettsiden arngren.net og list opp alle problemene du ser. Både i funksjonalitet/bruk og i koden bak.

Oppgave 1 (Etter forelesning 31/8) Gå gjennom nettsiden arngren.net og list opp alle problemene du ser. Både i funksjonalitet/bruk og i koden bak. Oblig 1 Oppdatert: 10/09 Nye oppgaver Oppgave 1 (Etter forelesning 31/8) Gå gjennom nettsiden arngren.net og list opp alle problemene du ser. Både i funksjonalitet/bruk og i koden bak. Oppgave 2 (Etter

Detaljer

Oppgavesamling til Webutvikling < >

Oppgavesamling til Webutvikling < > TOM HEINE NÄTT EVA M. HORNNES JOSTEIN NORDENGEN Oppgavesamling til Webutvikling Oppdatert 08.09.2016 < > 2 Kapittel 1 Introduksjon til webutvikling 1.1 Hva husker du? Teori: Gå sammen to og to og besvar

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for informatikk og e-læring Kandidat nr: Eksamensdato: 11. mai 2006 Varighet: 3 timer (9:00 12:00) Fagnummer: LO515D Fagnavn: Klasser: NETT2005H Studiepoeng: 6 Faglærer:

Detaljer

Introduksjon til HyperText Markup Language

Introduksjon til HyperText Markup Language Introduksjon til HyperText Markup Language Skrevet av Atle Nes Avdeling for informatikk og e-læring Høgskolen i Sør-Trøndelag Dette er en kort introduksjon til hvordan du kan lage websider med en enkel

Detaljer

Administrering av SafariSøk

Administrering av SafariSøk Administrering av SafariSøk Administrering av SafariSøk Revisjonshistorie Revisjon $Revision: 1.6 $ $Date: 2003/08/05 12:44:02 $ Innholdsfortegnelse 1. Om programmet... 1 Generelt... 1 2. Fremgangsmåter...

Detaljer

Retningslinjer for børsmeldinger via Internett

Retningslinjer for børsmeldinger via Internett Retningslinjer for børsmeldinger via Internett Versjon 3.2 / 08.11.2001 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...3 2. Programvare...3 3. Tilgang til systemet...4 4. Navigering...5 5. Børsmelding...5 5.1 Velg

Detaljer

XML. Figur Et eksempel på et XML-dokument

XML. Figur Et eksempel på et XML-dokument Figur 13.1. Et eksempel på et XML-dokument XML jfr. Systemutvikling fra kjernen og ut, fra skallet og inn kapittel 13 systemutvikling

Detaljer

Web fundamentals. Web design. Frontend vs. Backend 17.01.2008. Webdesign 17. januar 2008 3. Monica Strand

Web fundamentals. Web design. Frontend vs. Backend 17.01.2008. Webdesign 17. januar 2008 3. Monica Strand Web fundamentals Webdesign 17. januar 2008 Monica Strand Webdesign 17. januar 2008 1 Web design Fagområdet Web design inneholder flere disipliner Grafisk design Informasjonsdesign Brukergrensesnittdesign

Detaljer

2. Beskrivelse av mulige prosjektoppgaver

2. Beskrivelse av mulige prosjektoppgaver Avanserte databaser (øving 9, 10, 11 & 12) Tore Mallaug 25.01.2008 Opphavsrett:Forfatter og Stiftelsen TISIP Lærestoffet er utviklet for faget LO326D Avanserte Databaser INNLEVERINGSFRISTER (Obligatorisk

Detaljer

INF109 - Uke 1a

INF109 - Uke 1a INF109 - Uke 1a 19.01.16 NOTE: Download the latest version of python: 3.5.1. 1 Introduksjon 1.1 Goodbye world! For å komme i gang, start IDLE fra Start Programs Python3.5.1 IDLE. (Varierer litt fra datamaskin

Detaljer

User Input / Output Handling. Innocent Code kap 3-4 INF-329 Øystein Lervik Larsen oysteinl@ii.uib.no 7/11-05

User Input / Output Handling. Innocent Code kap 3-4 INF-329 Øystein Lervik Larsen oysteinl@ii.uib.no 7/11-05 User Input / Output Handling Innocent Code kap 3-4 INF-329 Øystein Lervik Larsen oysteinl@ii.uib.no 7/11-05 Oversikt Bruker-input (kap. 3) Hva er input? Validering av input Behandle ugyldig input Farer

Detaljer

1. Profiler og variabler

1. Profiler og variabler Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Profiler og variabler Stein Meisingseth 26.05.2014 Lærestoffet er utviklet for faget IDRI3005 PowerShell 1. Profiler og variabler Resymé:

Detaljer

Dokumentasjon av XML strukturer for ByggSøk

Dokumentasjon av XML strukturer for ByggSøk Dokumentasjon av XML strukturer for ByggSøk 28. februar 2003 Per Thomas Jahr Innhold 1 Oversikt over skjemaer...1 2 Valg mellom import og include...2 3 Enkoding...2 4 Navnerom...2 5 Regler for navngiving

Detaljer

GS1 Validering Brukerdokumentasjon 24.06.2008

GS1 Validering Brukerdokumentasjon 24.06.2008 GS1 Validering Brukerdokumentasjon 24.06.2008 24.06.2008 All contents copyright GS1 2008 Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 3 1.1. Bakgrunn... 3 1.2. Formål... 3 1.3. Bruksområde... 3 1.4.

Detaljer

Retningslinjer for selskapsmeldinger via Internett

Retningslinjer for selskapsmeldinger via Internett Versjon 2.0 / 19.01.2000 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...3 2. Programvare...4 3. Tilgang til systemet...5 4. Navigering...5 5. Selskapsmelding...6 5.1 Selskap...6 5.2 Omhandler...6 5.3 Tittel på selskapsmelding...7

Detaljer

OBLIG 2 WEBUTVIKLING

OBLIG 2 WEBUTVIKLING OBLIG 2 WEBUTVIKLING Oppgave 1 Design ved hjelp av skisser eller wireframes et nettsted med et "avansert" design. Lag spesifikke design for ulike skjermstørrelser og utskrift. Fokuser spesielt på å få

Detaljer

1. NetBeans IDE: Lage en enkel mobilapplikasjon

1. NetBeans IDE: Lage en enkel mobilapplikasjon Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag NetBeans IDE: Lage en enkel mobilapplikasjon Mildrid Ljosland/Lene Hoff 09.09.2008 Lærestoffet er utviklet for faget SO350D J2ME for programmering

Detaljer

BAAN IVc. BAAN Data Navigator - Brukerhåndbok

BAAN IVc. BAAN Data Navigator - Brukerhåndbok BAAN IVc BAAN Data Navigator - Brukerhåndbok Utgitt av: Baan Development B.V. P.O.Box 143 3770 AC Barneveld The Netherlands Trykt i Nederland Baan Development B.V. 1997. Med enerett. Informasjonen i dette

Detaljer

1. Cascading Style Sheet (CSS)

1. Cascading Style Sheet (CSS) Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Lene Hoff 18.7.2007 Lærestoffet er utviklet for faget LN515D XML Teknologi 1. Resymé: I denne leksjonen skal vi ta for oss CSS (Cascading

Detaljer

Markeringsspråk og XML Nettsider og XHTML

Markeringsspråk og XML Nettsider og XHTML Markeringsspråk og XML Nettsider og XHTML Det var en gang og snipp, snapp, snute, så var det eventyret ute. Læreboka kapittel 3 og 4 5. september 2007 XML og XHTML XML = EXtensible

Detaljer

HUMIT1731. Tekstkoding. Koding/merking av tekst Uke 35. Tekster som teknologiske produkter. Koding/merking på flere nivå. Utvikling av notesystemet

HUMIT1731. Tekstkoding. Koding/merking av tekst Uke 35. Tekster som teknologiske produkter. Koding/merking på flere nivå. Utvikling av notesystemet HUMIT1731 Koding/merking av tekst Uke 35 Tekstkoding Representasjon av info, om visse aspekter ved tekster, så som Typografi Innhold Struktur Annet på en eksplisitt, systematisk og formalisert måte HUMIT1731

Detaljer

Oblig 2: Prototype. Oblig 2: Mulig sekvens. Oblig 2: Grovstruktur. Oblig 2: The Candy-community. Begrenset prototype Teste teknologi:

Oblig 2: Prototype. Oblig 2: Mulig sekvens. Oblig 2: Grovstruktur. Oblig 2: The Candy-community. Begrenset prototype Teste teknologi: Oblig 2: Prototype Oblig 2: The Candy-community. Om XML, XSLT, Sablotron og HTML. Begrenset prototype Teste teknologi: XML, XSLT, Sablotron, HTML Velge og illustrere metadata: Interessant for deres prosjekt

Detaljer

Import av varer fra Excel

Import av varer fra Excel Import av varer fra Excel Varefiler fra Excel til import i format Komplett. Page 2 of 10 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Import av varer fra Excel 07.12.2012 AaGH

Detaljer

2 Grafisk grensesnitt 1

2 Grafisk grensesnitt 1 Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Grafisk grensesnitt 1 Mildrid Ljosland 01.02.2011 Lærestoffet er utviklet for faget LN350D Applikasjonsutvikling for mobile enheter 2 Grafisk

Detaljer

Leveringsguiden. tjeneste for henting av informasjon om Postens transportprodukter. Versjonshistorikk: nummer 30.mars 2006 1.0 à jour.

Leveringsguiden. tjeneste for henting av informasjon om Postens transportprodukter. Versjonshistorikk: nummer 30.mars 2006 1.0 à jour. Leveringsguiden tjeneste for henting av informasjon om Postens transportprodukter Versjonshistorikk: Dato Versjons Status nummer 30.mars 2006 1.0 à jour Endring Side 1 av 12 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Skatteetaten Drosjesentraler Beskrivelse av filformatet for innsending av opplysninger til Skatteetaten Gjelder fra inntektsåret 2013 Versjon 1.0.

Skatteetaten Drosjesentraler Beskrivelse av filformatet for innsending av opplysninger til Skatteetaten Gjelder fra inntektsåret 2013 Versjon 1.0. Drosjesentraler Beskrivelse av filformatet for innsending av opplysninger til Skatteetaten Gjelder fra inntektsåret 2013 Versjon 1.0.2 15. oktober 2014 1 Innhold 1 Introduksjon... 4 2 Krav til filvedlegg...

Detaljer

Side 1. Sniggabo CMS brukermanual rev. 2

Side 1. Sniggabo CMS brukermanual rev. 2 Side 1 Sniggabo CMS brukermanual rev. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Logg inn... 3 Menylinje... 3 Artikkelliste... 4 Ny artikkel... 5 Aktiviteter... 8 Rediger aktivitet... 9 Dokumenter... 9 Nytt dokument... 10

Detaljer

1. Relasjonsmodellen. 1.1. Kommentarer til læreboka

1. Relasjonsmodellen. 1.1. Kommentarer til læreboka Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Relasjonsmodellen Tore Mallaug 2.9.2013 Lærestoffet er utviklet for faget Databaser 1. Relasjonsmodellen Resymé: Denne leksjonen gir en kort

Detaljer

Oblig 1 Webutvikling av Jon-Håkon Rabben

Oblig 1 Webutvikling av Jon-Håkon Rabben Oblig 1 Webutvikling av Jon-Håkon Rabben Oppgave 2 og 3) http://www.it-stud.hiof.no/~jhrabben/boxmodel.html Oppgave 6) http://www.it-stud.hiof.no/~jhrabben/oblig1oppg6.html Oppgave 1) Siden tar lang tid

Detaljer

1. Intro om SharePoint 2013

1. Intro om SharePoint 2013 Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Intro om SharePoint 2013 Stein Meisingseth 09.08.2013 Lærestoffet er utviklet for faget LO205D Microsoft SharePoint 1. Intro om SharePoint

Detaljer

Kom i gang med programmering i Java

Kom i gang med programmering i Java Kom i gang med programmering i Java Dette dokumentet forteller hvordan du skal komme i gang med programmering inkludert nedlasting av den programvare du trenger samt oppsett av disse samt en del innstillinger

Detaljer

INF1040 Oppgavesett 4: CSS

INF1040 Oppgavesett 4: CSS INF1040 Oppgavesett 4: CSS (Kapittel 5) Fasitoppgaver Ingen fasitoppgaver denne gang. Se flervalgsoppgavene under. Flervalgsoppgaver I følgende oppgaver er det oppgitt fem alternativer der nøyaktig ett

Detaljer

Brukerhåndbok CabinWeb Bruker

Brukerhåndbok CabinWeb Bruker Brukerhåndbok CabinWeb Bruker Applikasjon: CabinWeb Laget av: Delfi Data AS (www.delfi.no) Versjon 1.11 Dato 06.11.2006 Historie 1.1 Revisjon utgave 1.11 Lagt til Kartmodul Innledning CabinWeb er et system

Detaljer

IDA 350, oppgave 4. André Børge Kjetil (gruppe2) 3. november 2005

IDA 350, oppgave 4. André Børge Kjetil (gruppe2) 3. november 2005 IDA 350, oppgave 4 André Børge Kjetil (gruppe2) 3. november 2005 1 Innhold 1 Innledning 3 2 XML 3 3 Kort om URI 4 4 RDF 5 5 Ofte spurte spørsmål om RDF 10 6 RDF vs XML 13 7 Program som gjør det lettere

Detaljer

LO130A Webpublisering. Forelesning 1 23.08.04

LO130A Webpublisering. Forelesning 1 23.08.04 LO130A Webpublisering Forelesning 1 23.08.04 1 I dag Leksjon 1: Internett, webservere og nettlesere. Leksjon 2: Innledende om (X)HTML. 2 Kort om historien til INTERNETT ARPA-net (Advanced Research Project

Detaljer

HTML5. Skjemaer på nettsider. Skjemaer med. Informasjonsteknologi 1 og 2. Gløer Olav Langslet Sandvika VGS

HTML5. Skjemaer på nettsider. Skjemaer med. Informasjonsteknologi 1 og 2. Gløer Olav Langslet Sandvika VGS Skjemaer med HTML5 Gløer Olav Langslet Sandvika VGS Leksjon 10 Informasjonsteknologi 1 og 2 Skjemaer på nettsider I denne leksjonen skal vi se litt nærmere på bruk av skjemaer på nettsider. Du har sett

Detaljer

Brukermanual. www.bygdekvinnelaget.no

Brukermanual. www.bygdekvinnelaget.no Brukermanual www.bygdekvinnelaget.no Viktige endringer Nye Bygdekvinnelaget.no er lagt opp på en måte der brukere og redaktører står for innhold, mens systemet i enda større grad en tidligere står for

Detaljer

the web Introduksjon Lesson

the web Introduksjon Lesson Lesson 1 the web All Code Clubs must be registered. Registered clubs appear on the map at codeclub.org.uk - if your club is not on the map then visit jumpto.cc/18cplpy to find out what to do. Introduksjon

Detaljer

XML og XHTML. Hva er nå egentlig denne teksten? Et litt mer avansert XML-eksempel. Et meget enkelt XML-eksempel. For å få fortalt hva teksten er

XML og XHTML. Hva er nå egentlig denne teksten? Et litt mer avansert XML-eksempel. Et meget enkelt XML-eksempel. For å få fortalt hva teksten er Hva er nå egentlig denne teksten? XML og XHTML jfr. Cyganski avsnitt 2.4 2.7 Skagestein: Systemutvikling fra kjernen og ut, fra skallet og inn kapittel 13 http://www.w3schools.com/xml/ default.asp http://www.w3schools.com/xhtml/default.asp

Detaljer

Forberedelser; De sidene vi nå skal lage har etternavnet.htm eller.html. HypertextMarkupLanguage

Forberedelser; De sidene vi nå skal lage har etternavnet.htm eller.html. HypertextMarkupLanguage Vi lager hjemmeside Forberedelser; 1) Start med Utforskeren. Still deg i C: 2) Lag ei ny mappe som du døper det navnet du vil legge alle filene og mappene du vil legge ut på internett i. 3) Hvis du ikke

Detaljer

I denne oppgaven blir du introdusert for programmeringsspråket JavaScript. Du skal gjøre den klassiske oppgaven Hei verden, med en katt.

I denne oppgaven blir du introdusert for programmeringsspråket JavaScript. Du skal gjøre den klassiske oppgaven Hei verden, med en katt. JS: Hei JavaScript! Introduksjon Web Introduksjon I denne oppgaven blir du introdusert for programmeringsspråket JavaScript. Du skal gjøre den klassiske oppgaven Hei verden, med en katt. Steg 1: Bruke

Detaljer

INFORMASJON OM ELEKTRONISK FAKTURA TIL IVAR IKS

INFORMASJON OM ELEKTRONISK FAKTURA TIL IVAR IKS INFORMASJON OM ELEKTRONISK FAKTURA TIL IVAR IKS Innhold Innledning... 3 Hvordan komme i gang?... 3 Infrastruktur og format for elektronisk faktura...4 Infrastruktur (Aksesspunkt og ELMA)... 4 Elektronisk

Detaljer

Installasjons veiledning for QuickNG SuperService integrasjon

Installasjons veiledning for QuickNG SuperService integrasjon Installasjons veiledning for QuickNG SuperService integrasjon OKTOBER 2012 REV 0.3 Oppsett av SuperService Log på SuperService online: https://login.ifmsystems.com/default.aspx Du må ha en bruker fra SuperService

Detaljer

HTML: Del inn nettsiden

HTML: Del inn nettsiden HTML: Del inn nettsiden Erfaren Web Introduksjon Målet med denne oppgaven er å lære hvordan man kan organisere en nettside ved å dele den inn med forskjellige tagger. Dersom du ikke er kjent med tagg-strukturen

Detaljer

Oblig 5 Webutvikling. Av Thomas Gitlevaag

Oblig 5 Webutvikling. Av Thomas Gitlevaag Oblig 5 Webutvikling Av Thomas Gitlevaag For oppgave 1 og 2 skal dere levere en funksjonell webside på deres hjemmeområde. Dere skal også levere alle phps-filene slik at man for en hver side kan slenge

Detaljer

Beskrivelse av filformatet for likningsoppgaven pass og stell av barn

Beskrivelse av filformatet for likningsoppgaven pass og stell av barn Beskrivelse av filformatet for likningsoppgaven pass og stell av barn Beskrivelsen gjelder likningsoppgaver fra inntektsåret 2013 med første innsending i 2014. Versjon 1.0 14. desember 2012 1 Innhold 1

Detaljer

Brukerveiledning for hjemmesider

Brukerveiledning for hjemmesider Hegra Idrettslag Brukerveiledning for hjemmesider En kort innføring for bidragsytere på www.hegrail.no Ivar Friheim 2009-05-18 Innhold Innledning... 3 Nyheter... 3 Sider... 3 Kalenderinnslag... 3 Pålogging...

Detaljer

TDT4102 Prosedyre og Objektorientert programmering Vår 2014

TDT4102 Prosedyre og Objektorientert programmering Vår 2014 Norges teknisk naturvitenskapelige universitet Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap TDT4102 Prosedyre og Objektorientert programmering Vår 2014 Øving 10 Frist: 2014-04-11 Mål for denne øvinga:

Detaljer

3. Kravspesifikasjon. Experior - rich test editor for FitNesse -

3. Kravspesifikasjon. Experior - rich test editor for FitNesse - 3. Experior - rich test editor for FitNesse - 3.1. Forord Dette dokumentet inneholder krav til funksjonalitet i Experior og hvordan denne skal integreres inn i selve FitNesse. I tillegg spesifiseres krav

Detaljer

1 E-post og web-browsere

1 E-post og web-browsere Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Helge Hafting 7.2.2006 Lærestoffet er utviklet for faget LO250D Kontorapplikasjoner på Linux Innhold 1 1 1.1 Programmer for web og e-post.........................

Detaljer

BRUK AV TEKSTEDITOREN

BRUK AV TEKSTEDITOREN Dynamisk Internett-publisering med DM Web BRUK AV TEKSTEDITOREN BRUKERVEILEDNING 2007 Datamann AS er Brukermanualen er utarbeidet av Datamann AS Postboks 74 9551 ØKSFJORD Telefon 78 45 95 00 Telefaks 78

Detaljer

Brukerdokumentasjon for registrering og rapportering beredskapsutstyr hos Post og Teletilsynet

Brukerdokumentasjon for registrering og rapportering beredskapsutstyr hos Post og Teletilsynet Brukerdokumentasjon for registrering og rapportering beredskapsutstyr hos Post og Teletilsynet Innholdsfortegnelse Innlogging...3 Forside...4 Menyen...4 Oversikt over utstyret...5 Rediger utstyr...6 Opprett

Detaljer

som blanker skjermen (clear screen). Du får en oversikt over alle kommandoene ved å skrive,

som blanker skjermen (clear screen). Du får en oversikt over alle kommandoene ved å skrive, 1. Last ned og installer XAMPP. 2. Sjekk at alt fungerer. 3. MySQL. Vi begynner med databaseserveren, MySQL. Gå til DOS klarmelding eller ledetekst (finnes under tilbehør på startmenyen om du ikke som

Detaljer

Kravspesifikasjon Innholdsfortegnelse

Kravspesifikasjon Innholdsfortegnelse Kravspesifikasjon Innholdsfortegnelse 1.Introduksjon... 2 1.1 Medlemmer:... 2 1.2 Oppdragsgiver:... 2 1.3 Kontaktsperson hos Retriever:... 2 1.4 Veileder:... 2 1.5 Bakgrunn... 3 2. Om Kravspesifikasjonen...

Detaljer

Brukerveiledning for identifisering med BankID

Brukerveiledning for identifisering med BankID Brukerveiledning for identifisering med BankID Innledning Denne brukerveiledningen tar kun for seg identifisering med BankID med sikkerhetskort. Brukerveiledningen vi ikke inneholde beskrivelse av alle

Detaljer

Informasjon for nye brukere Versjon 1.0

Informasjon for nye brukere Versjon 1.0 Informasjon for nye brukere Versjon 1.0 I nnholdsfortegnelse Forberedelser s. 2 Lage bruker på games.wewanttoknow.com s. 3 Legge til elever s. 4 Systemkrav for DragonBox edu s. 6 Rapporteringsverktøy s.

Detaljer

Brukerveiledning for SI Norge. Publiseringsverktøy for klubbenes hjemmesider

Brukerveiledning for SI Norge. Publiseringsverktøy for klubbenes hjemmesider Brukerveiledning for SI Norge Publiseringsverktøy for klubbenes hjemmesider Innhold Hva finner du hvor?...s. 2 Ordliste..s. 3 Innlogging til Umbraco...s. 4 Opprette ny artikkel.s. 5 - Skrive tekst og laste

Detaljer

Et forsøk på definisjon. Eksempel 1

Et forsøk på definisjon. Eksempel 1 Et forsøk på definisjon [Kurssidene] [ ABI - fagsider bibin ] Michael Preminger (michael.preminger@hioa.no) 19/08-15 Engelsklignende språk, med rigid syntaks, som kan brukes til å skrive instruksjoner

Detaljer

1. Generelt. GSI, import av datafil (spec 1.0) 1.1. Ingen individbasert innsamling. 1.2. Historikk. 1.3. Import 2010-11. 1.4. Importmulighet i GSI

1. Generelt. GSI, import av datafil (spec 1.0) 1.1. Ingen individbasert innsamling. 1.2. Historikk. 1.3. Import 2010-11. 1.4. Importmulighet i GSI 1. Generelt 1.1. Ingen individbasert innsamling Det har noen år vært gjennomført testing av en individbasert innsamling til GSI (Grunnskolens Informasjonssystem). Det foreligger ikke nødvendige godkjenninger

Detaljer

Oblig 1 Erlend Hannestad

Oblig 1 Erlend Hannestad Oblig 1 Erlend Hannestad Oppgave 1 Nettsiden er ustrukturert og uryddig når det kommer til layout og design, det er vanskelig å holde oversikt over alt som vises på siden, det er rett og slett for mye

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY. FJORDNETT INTERNETTFORUM 2012 Bergen, 12./13. juni 2012

NCE TOURISM FJORD NORWAY. FJORDNETT INTERNETTFORUM 2012 Bergen, 12./13. juni 2012 NCE TOURISM FJORD NORWAY FJORDNETT INTERNETTFORUM 2012 Bergen, 12./13. juni 2012 HACKERS HOUR Hvor langt kommer vi med FjordNett rammeverket? Html CSS Javascript Hva er bestanddelene av en nettside? Html

Detaljer

1. Å lage programmer i C++

1. Å lage programmer i C++ Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Å lage programmer i C++ Tore Berg Hansen og Else Lervik Rividert siste gang 24. august 2006 1. Å lage programmer i C++ Resymé: Dette notatet

Detaljer

Akseptansetest av mottak Rekvirering av medisinske tjenester Radiologi

Akseptansetest av mottak Rekvirering av medisinske tjenester Radiologi Akseptansetest av mottak Rekvirering av medisinske tjenester Meldingsversjon: v1.5 datert 01.12.2008 Akseptansetest av mottak Rekvirering av medisinske tjenester 2 Innholdsfortegnelse 1. Revisjonshistorikk...

Detaljer

XML og JDOM. Helge Furuseth

XML og JDOM. Helge Furuseth XML og JDOM Helge Furuseth furuseth@idi.ntnu.no XML XML = Extensible Markup Language Basert på SGML Standard Generalized Markup Language HTML = Hypertext Markup Language Også basert på SGML Mange likheter

Detaljer

Veileder for harmonisering av geografiske data

Veileder for harmonisering av geografiske data Tittel: Veileder for harmonisering av geografiske data Utarbeidet av: Norge digitalt Søkeord: Veileder, harmonisering, leveranser, NSDI, SDI, Infrastruktur for stedfestet informasjon, Norge digitalt. Opplagstall:

Detaljer

Akseptansetest av mottak Rekvirering av medisinske tjenester Medisinsk biokjemi

Akseptansetest av mottak Rekvirering av medisinske tjenester Medisinsk biokjemi Akseptansetest av mottak Rekvirering av medisinske tjenester Meldingsversjon: v1.5 datert 01.12.2008 2 Akseptansetest av mottak Rekvirering av medisinske tjenester Innholdsfortegnelse 1. Revisjonshistorikk...

Detaljer

Forelesning 23/9-08 Webprog 1. Tom Heine Nätt

Forelesning 23/9-08 Webprog 1. Tom Heine Nätt Forelesning 23/9-08 Webprog 1 Tom Heine Nätt Kursinfo Tom Heine Nätt E-post: tom.h.natt@hiof.no Mobil: 92012120 MSN: thnatt@hotmail.com All nødvendig info (forhåpentligvis) finnes på kursets webside: http://www.it.hiof.no/webprog1

Detaljer

Brukerveiledning. for student hjemmeeksamen

Brukerveiledning. for student hjemmeeksamen Brukerveiledning for student hjemmeeksamen Oppdatert 27. mars 2015 1 Innhold Innledning Pålogging Godkjente nettlesere Din oversikt over prøver og eksamener Gjennomføre eksamen Navigere i eksamensoppgaven

Detaljer

MMT105 Internettprogrammering Uke 44, høst 2007

MMT105 Internettprogrammering Uke 44, høst 2007 MMT105 Internettprogrammering Uke 44, høst 2007 Introduksjon til CSS MMT105 HiNT 2007 1 HTML-elementenes strukturerende egenskaper HTML-elementene skal markere strukturen i et webdokument, dvs. at de forskjellige

Detaljer

Oppgave 1: Gå gjennom nettsiden arngren.net og list opp alle problemene du ser. Både i funksjonalitet/bruk og i koden bak.

Oppgave 1: Gå gjennom nettsiden arngren.net og list opp alle problemene du ser. Både i funksjonalitet/bruk og i koden bak. Oppgave 1: Gå gjennom nettsiden arngren.net og list opp alle problemene du ser. Både i funksjonalitet/bruk og i koden bak. Svar: Ved første øyekast har utvikleren av nestesiden plasser altfor mange div

Detaljer

INFORMASJON OM ELEKTRONISK FAKTURA TIL. Fredrikstad kommune

INFORMASJON OM ELEKTRONISK FAKTURA TIL. Fredrikstad kommune INFORMASJON OM ELEKTRONISK FAKTURA TIL Fredrikstad kommune 1 Innhold Innledning... 3 Hvordan komme i gang?... 3 Infrastruktur og format for elektronisk faktura... 4 Infrastruktur (Aksesspunkt og ELMA)...

Detaljer

Nettsider og XHTML. SGML-familien. Hvordan lage et nettsted

Nettsider og XHTML. SGML-familien. Hvordan lage et nettsted Nettsider og XHTML PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/tr/xhtml1/dtd/xhtml1- strict.dtd"> En minimal nettside Hallo, verden!

Detaljer

4. Installasjonsveiledning. Experior - rich test editor for FitNesse -

4. Installasjonsveiledning. Experior - rich test editor for FitNesse - 4. Experior - rich test editor for FitNesse - 4.1. Forord Denne rapporten inneholder installasjonsveiledning for Experior. Experior er tilpasset for installasjon i oppdragsgivers utviklingsmiljø. Det er

Detaljer

Produktrapport. Utvikling av moduler til CMS for bonefish.no. Gruppe 08-23

Produktrapport. Utvikling av moduler til CMS for bonefish.no. Gruppe 08-23 Utvikling av moduler til CMS for bonefish.no Gruppe 08-23 Produktrapport for hovedprosjektet utvikling av moduler til CMS for bonefish.no ved Høgskolen i Oslo, avdeling for Ingeniørutdanning våren 2008.

Detaljer

Generell brukerveiledning for Elevportalen

Generell brukerveiledning for Elevportalen Generell brukerveiledning for Elevportalen Denne elevportalen er best egnet i nettleseren Internett Explorer. Dersom du opplever kompatibilitets-problemer kan det skyldes at du bruker en annen nettleser.

Detaljer

Vis filer fra banken Filoverføring forenklet

Vis filer fra banken Filoverføring forenklet Vis filer fra banken gir deg en oversikt over de filer som kan hentes fra banken. Dette forutsetter som regel at du tidligere har opprettet en filbestilling. Bestillingen opprettes via Bestill fil fra

Detaljer

Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT

Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT Innholdsfortegnelse Innlogging...3 Forside...4 Menyen...4 Oversikt over utstyret...6 Rediger utstyr...7 Opprett nytt utstyr...9 Søk etter utstyr...

Detaljer