Grunnleggende om websider og HTML-kode

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Grunnleggende om websider og HTML-kode"

Transkript

1 Grunnleggende om websider og HTML-kode Html er et språk / en standard som brukes for å gi instrukser til nettlesere om hvordan ulike elementer på en webside skal fortolkes og presenteres for en sluttbruker. Utvikling og vedlikehold av standarden gjøres av et internasjonalt konsortium kalt W3C. På W3Cs webside (http:/www.w3c.org) finnes mye informasjon om denne standarden, samt annet nyttig stoff relatert til web. Hva er en html-fil? En html-fil er en ren tekstfil (med filendelse htm eller html). Html står for Hyper Text Markup Languge, og er en standardisert måte å beskrive websideinnhold på, slik at ulike nettlesere skal kunne tolke samme kode likt. Når en nettleser laster ned en html-fil, er det tagger (les 'tægger') plassert i kildekoden som avgjør hvordan nettleseren skal presentere informasjonen som en webside. Et eksempel: Hva betyr <b>tekst</b> i html-koden? Når nettleseren støter på dette i html-koden, vet den at ordet "tekst" skal presenteres på skjermen med uthevet (bold) skrift. Dette fordi start- og slutt-taggen (dvs. <b> og </b>), henholdsvis foran og etter teksten, forteller dette Http (Hyper Text Transfer Protocol) er en standardisert protokoll for overføring av webdokumenter mellom webservere og nettleserklienter. Aktuelle editorer: Notisblokk (NotePad) Frontpage NVU Notisblokk er tilgjengelig i Windows, under Start -> Tilbehør og er en enkelt teksteditor som lager ren tekst (etter ASCII-kode-formatet). Html-kode kan skrives direkte inn som tekstelementer, og fila må så lagres med filendelse htm eller html, f.eks. index.htm. Ulempen med en slik teksteditor, er at det kan bli nokså komplekst å forholde seg kun til koder, særlig når webdokumentene blir store og inneholder mye ulik type funksjonalitet. Frontpage er en editor fra Microsoft, som er spesialdesignet for å forenkle utvikling og publisering av websider. Den jobber etter det såkalte WYSIWYG-prinsippet (What You See Is What You Get). Dette medfører at den som koder, kan konsentrere seg om innholdet, istedenfor om teknologien og de underliggende HTML-kodene. Samtidig er det enkelt å se hvilke koder som automatisk genereres av Frontpage, etterhvert som webdokumentet designes. Det er med Frontpage enkelt å kombinere WYSIWYG-utvikling med HTML-koding, der dette måtte være ønskelig eller påkrevd. Nvu er en editor utviklet for samme formål som Frontpage. Forskjellen er at NVU (se er utviklet etter "åpen kildekode"-prinsippet, og er kostnadsfri å nedlaste (i motsetning til f.eks. Frontpage, Dreamweaver m.fl., som er programmer som må kjøpes). Nvu er (foreløpig) ikke utviklet i samme grad som Frontpage, men ser ut til å dekke det som det er behov for i dette kurset. Hvordan lager man html-filer? Siden html-filer er rene tekstfiler, kan de lages i vanlig teksteditorer, f.eks. Notisblokk. Vanligvis utvikler man ikke html-sider i rene teksteditorer, men i egne editorer utviklet spesielt for slike formål (f.eks. Frontpage eller Dreamweaver, som sikkert mange har hørt om). Moderne publiseringsverktøy benytter gjerne WYSIWYG-prinsippet (What You See Is What You Get). Man lager da html-dokumentet etter samme prinsipp som man lager f.eks. et Word-dokument (der de underliggende kodene er skjult for brukeren). Det defineres gjerne maler og stilark som bestemmer hvordan tekst m.m. skal presenteres i en nettleser (på tilsvarende måte som man bør benytte stiltyper i Word). IT-verktøy høsten 2005 Olav Dæhli 1

2 Hvorfor trenger man å kjenne til html-koding? Det melder seg gjerne fra tid til annen behov for å gjøre endringer direkte i html-koden som blir generert. Dette fordi resultatet ikke alltid blir slik man ønsker det med publiseringsverktøyet. Ofte ønsker man også å lage noe html-koden direkte på html-format (uten å gå via konvertering) fordi det ikke ligger mulighet for å lage koden akkurat slik man ønsker med f.eks. Frontpage. Frontpage f.eks. (og Nvu), er derfor laget slik at det skal være enkelt å skifte mellom normalmodus og htmlmodus. Det er også en forhåndsvisningsmodus lett tilgjengelig. Man kan hele tiden enkelt skifte mellom de tre ovennevnte moduser. Også i andre sammenhenger møter man ofte behov for å kunne lage litt html-kode direkte. Det kan være f.eks. et meldingsvindu som skal fylles ut, der man kan benytte html-kode direkte for å formatere teksten. Skal man programmere, kan man komme borti tilfeller der man f.eks. skal lese inn fra, og presentere et resultat i en nettleser. Grunnprinsippene for html-kode Nedenfor er grunnprinsippene for html-koding beskrevet, og i tillegg er det tatt med noen av de vanligste taggene, for å vise prinsippene for disse. Utover dette har man gjerne oppslagsverk der man finner de kodene man behøver (og etter som man jobber mye med det, får man naturligvis gradvis utvidet sitt "vokabular"). Men som nevnt, i det påfølgende er kun det helt grunnleggende tatt med. Kodingen startes alltid med <html> og avsluttes med </html>. "/"-tegnet markerer at det handler om en slutt-tag. Resten av koden består av "et hode" (<head>), der tittel (<title>) m.m. kan legges, og en "kropp" (), der tekst m.m. som skal vises på skjermen kan legges. Dette er altså elementene som danner rammen rundt html-koden. Hvordan vise resultatet av html-koden For å prøve eksemplene nedenfor, kan dere skrive koden(e) inn i et Notisblokk-dokument, slik at dette blir ren tekstkode. Lagre så filen med "htm" (eventuelt html) som filendelse, f.eks. med filnavn "mitthtml-dokument.htm". Gå så inn i Utforsker og dobbeltklikk på dokumentet. Resultatet skal da åpnes/vises i et nettleservindu. Alternativt kan dere gå over i html-modus i Frontpage og skrive inn (eller lime inn) teksten der i htmlmodus. Gå deretter over i forhåndsvisning, for å se hvordan det vil bli seende ut i en nettleser. Limer dere inn kode fra f.eks. Word, så lim teksten først inn i Notisblokk (og så over til Frontpage). Dette sånn at innholdet blir omgjort til en ren uformatert tekst. Frontpage har også et verktøy for forhåndsvisning i en nettleser. Dokumentet må da først lagres. Grunnstrukturen i et html-dokument Koden nedenfor, viser grunnstrukturen i et html-dokument, med taggene (< _ > html, head, title og body (med tilhørende slutt-tager marker med skråstrek </ _>) <html> <head> <title> Dette er et tittel-felt, og legges i "hodet" </title> </head> Teksten legges inne i "kroppen" </html> Det er her laget innrykk, for å markere hvilke tagger som hører sammen, men disse har ingen betydning for prosesseringen av koden. IT-verktøy høsten 2005 Olav Dæhli 2

3 Formatering av tekstelementer (mellom og ) Ulike tekst- og formatteringselementer legges mellom taggene og. I de neste avsnittene skal vi se på noen ulike tekst- og formatteringselementer som kan legges inn i dette området (se punkt 1-6 nedenfor). Dette er bare et utvalg av det antall muligheter som finnes, men er vanlig benyttede elementer, og det viser prinsippene. 1. Avsnitt <p> <p> Med p-tagger lager vi avsnitt </p> <P align="center"> Sentrerer teksten i avsnittet </p> 2. Overskrift <h> <h1> Dette er en overskrift på nivå 1 </h1> 3. Lister <ol>, <ul>, Nedenfor er det listet opp tre listetagger man bør kjenne til: ol = ordered list (nummerert liste) ul= unordered list (unummerert liste) li=list item Her følger et komplett eksempel, der vårt opprinnelig eksempel er utvidet med en nummerert og en unummerert liste: <html> <head> <title> Dette er et tittel-felt, og legges i "hodet" </title> </head> <h1>dette er en overskrift</h1> <ol> Dette er nummerert punkt nr 1 Dette er nummerert punkt nr 2 </ol> <ul> </ul> <p>her kommer et avsnitt<p> <p>her kommer et avsnitt til </p> </html> IT-verktøy høsten 2005 Olav Dæhli 3

4 Her er en variant med nummerert liste der nummerert punkt nr 1 har to underpunkter som ikke er nummerert (altså vanlig punktliste). Nummerert punkt nr 2, har ingen underpunkter: <ol> Dette er nummerert punkt nr 1 <ul> </ul> Dette er nummerert punkt nr 2 </ol> 4. Sette inn et bilde <img src= "bildefilnavn"> Innsetting av bilde gjøres med img src. Her benyttes det ikke noen slutt-tag. Et eksempel: Her kommer et bilde: <img src="hitlogo.gif"> Tilleggsparamtre kan legges til, f.eks. tekst som skal vises om bildet ikke er tilgjengelig: <img src="hitlogo.gif" alt="bildet kan ikke vises"> 5. Sette inn en lenke <a href="web-adresse"> <a img src="http://www.hit.no/tf"> Denne teksten blir en lenke til TFs hjemmeside </a> IT-verktøy høsten 2005 Olav Dæhli 4

5 6. Tabeller <table> <tr> <td> <table> og </table> henholdsvis starter og avslutter en tabell <tr> og </tr> representerer start og slutt på en tabellrad (table row) <td> og </td> representerer start og slutt på tabelldata (table data) Et eksempel: <table> <tr> <td> data 1 i rad 1 </td> <td> data 2 i rad 1 </td> <td> data 3 i rad 1 </td> </tr> <tr> <td>data 1 i rad 2</td> <td>data 2 i rad 2</td> <td>data 3 i rad 2</td> </tr> </table> Bruk samme kode som ovenfor, men endre <tabel> til følgende: <table border="1" bordercolor=red cellpadding="1" cellspacing="0"> Årsaken til endringen, er følgende attributters betydning: border="1": Denne gjør at vi nå ser kantlinjen (hvilket man ikke gjør, når satt til "1"=. bordercolor=red: Denne gjør at kantlinjen blir rød. cellpadding="1": Angir antall piksler fra kantlinje til teksten i en celle cellspacing="0" : Antir antall piksler mellom cellene. 7. Diverse mye benyttede tagger (husk også å ta med slutt-tagger) Taggene nedenfor er mye benyttede tagger. <i> Italic (skråstilt skrift <b> Bold (uthevet skrift) <br> Linjeskift (trenger ingen sluttag) <font size = "angi tall"> <font color="angi farge/fargekode"> Farge kan f.eks. være "red" eller hex-kode IT-verktøy høsten 2005 Olav Dæhli 5

Introduksjon til HyperText Markup Language

Introduksjon til HyperText Markup Language Introduksjon til HyperText Markup Language Skrevet av Atle Nes Avdeling for informatikk og e-læring Høgskolen i Sør-Trøndelag Dette er en kort introduksjon til hvordan du kan lage websider med en enkel

Detaljer

En enkel innføring i HTML koding

En enkel innføring i HTML koding En enkel innføring i HTML koding Både Internet Explorer og Netscape Navigator kommer med egne verktøy for å lage HTML sider (FrontPage Express og Netscape Composer). Disse verktøyene inneholder et såkalt

Detaljer

Kom i gang med. Dette dokumentet gir deg en kort innføring i hvordan du selv kan oppdatere ditt eget nettsted ved bruk av i-tools.

Kom i gang med. Dette dokumentet gir deg en kort innføring i hvordan du selv kan oppdatere ditt eget nettsted ved bruk av i-tools. Kom i gang med Dette dokumentet gir deg en kort innføring i hvordan du selv kan oppdatere ditt eget nettsted ved bruk av i-tools. i-tools er et produkt fra Innhold Innhold... 2 Om i-tools... 3 Om InBusiness...

Detaljer

TOM HEINE NÄTT Snarveien til. Dreamweaver CS3. Bokmål

TOM HEINE NÄTT Snarveien til. Dreamweaver CS3. Bokmål TOM HEINE NÄTT Snarveien til Dreamweaver CS3 Bokmål Gyldendal Norsk Forlag AS 2007 Redaktør: Formgiver: Omslagsdesign: Øystein Falch Kevin Sommer-Mathiesen Hild Mowinckel Trykk og innbinding: AIT Trykk

Detaljer

OBLIG 1 - WEBUTVIKLING

OBLIG 1 - WEBUTVIKLING OBLIG 1 WEBUTVIKLING Oppgave 1 Gå gjennom nettsiden arngren.net og list opp alle problemene du ser. Både i funksjonalitet/bruk og i koden bak. Problemer med funksjonalitet / bruk Uoversiktlig side For

Detaljer

Læringsmål og pensum. Hvordan virker webteknologi? (klient-tjener arkitektur) HTML - virkemåte. Nettleser: Firefox, Opera, Safari

Læringsmål og pensum. Hvordan virker webteknologi? (klient-tjener arkitektur) HTML - virkemåte. Nettleser: Firefox, Opera, Safari 1 2 Læringsmål og pensum TDT4105/4110 Informasjonsteknologi grunnkurs: Uke 35/36 HTML Førsteamanuensis Alf Inge Wang Læringsmål Lære å lage statiske hjemmesider Bilder Lenker Lister Tabeller Skjema for

Detaljer

Kapittel 1. Kom i gang med PHP

Kapittel 1. Kom i gang med PHP Kapittel 1 Kom i gang med PHP Læringsmål: Dette kapittelet vil fungere som en enkel oppstartsguide for å komme i gang med PHP. Du vil få lære om historien bak PHP installasjon av nødvendig programvare

Detaljer

Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark

Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark 1. Kontakt spørsmål og svar Dette er en generell veiledning for oppgaveskriving for de som bruker Microsoft Word. Veiledningen er særlig

Detaljer

Brukermanual TYPO3. Versjon 2 25.8.2008. Utarbeidet av: Erik Svendsen

Brukermanual TYPO3. Versjon 2 25.8.2008. Utarbeidet av: Erik Svendsen Brukermanual TYPO3 25.8.2008 Utarbeidet av: 2 3 Innholdsfortegnelse Innlogging og beskrivelse av hovedelement i «backend»...5 Beskrivelse av de ulike modulene...7 Sidetre og innholds-/informasjonsområde...7

Detaljer

Innlogging. A2N Publish

Innlogging. A2N Publish Innlogging For å logge inn til administrasjonssidene skriver du inn /admin etter webadressen på deres egen side, for eksempel www.din-webside.no/admin og trykk enter I boksen som kommer opp skriver du

Detaljer

Redaktørhåndbok. Version 4.30. ElektroPost Stockholm AB Finlandsgatan 38 164 74 KISTA www.ep.se www.episerver.com

Redaktørhåndbok. Version 4.30. ElektroPost Stockholm AB Finlandsgatan 38 164 74 KISTA www.ep.se www.episerver.com Redaktørhåndbok Version 4.30 ElektroPost Stockholm AB Finlandsgatan 38 164 74 KISTA www.ep.se www.episerver.com Redaktørshåndbok for EPiServer 4.30 Rev A Opprettet den 14. september 2004 Sist lagret den

Detaljer

OBLIG 1 WEBUTVIKLING. Oppgave 1 Gå gjennom nettsiden arngren.net og list opp alle problemene du ser. Både i funksjonalitet/bruk og i koden bak.

OBLIG 1 WEBUTVIKLING. Oppgave 1 Gå gjennom nettsiden arngren.net og list opp alle problemene du ser. Både i funksjonalitet/bruk og i koden bak. OBLIG 1 WEBUTVIKLING Oppgave 1 Gå gjennom nettsiden arngren.net og list opp alle problemene du ser. Både i funksjonalitet/bruk og i koden bak. Tar lang tid å laste inn siden: Mye bilder Mange animasjoner

Detaljer

Dobbelklikk på program-ikonet!

Dobbelklikk på program-ikonet! En hjemmeside kan lages i hvilket som helst enkelt tekstbehandlingsprogram (som f.eks. Notepad i Windows eller EnkelTekst på en Mac). Forutsetningen for å kunne gjøre dette er at man behersker html. Html

Detaljer

Redaktørhåndbok Versjon 4.20

Redaktørhåndbok Versjon 4.20 Redaktørhåndbok Versjon 4.20 ElektroPost Postbox 26 1326 Lysaker www.elektropost.no www.episerver.com Redaktørhåndbok for EPiServer 4.20 Rev A Opprettet 25.08.03 Sist lagret den 30 October 2003 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Brukerdokumentasjon for LabOra portal - forfattere

Brukerdokumentasjon for LabOra portal - forfattere Brukerdokumentasjon for LabOra portal - forfattere Skin: Dnnbest-Grey-Skin1024 Skin: Metro7 Custom LabOra web-portal er et web-basert publiseringsprogram for publisering av informasjon på hjemmesider.

Detaljer

Tilgjengelige nettsteder

Tilgjengelige nettsteder Veileder Tilgjengelige nettsteder 1:3 Oversikt og innholdsproduksjon IS-1366 Tilgjengelige nettsteder 1:3 Oversikt og innholdsproduksjon HTML Hva er tilgjengelighet Fordommer og misforståelser Praktiske

Detaljer

OpenOffice.org Tekstbehandling

OpenOffice.org Tekstbehandling OpenOffice.org Tekstbehandling Bjarne Jullum Side 1 Tittel: OpenOffice.org Writer Ide Bjarne Jullum Tekst: Bjarne Jullum Illustrasjoner: Bjarne Jullum Layout: Bjarne Jullum Konsulentfirma Bjarne Jullum

Detaljer

the web Introduksjon Lesson

the web Introduksjon Lesson Lesson 1 the web All Code Clubs must be registered. Registered clubs appear on the map at codeclub.org.uk - if your club is not on the map then visit jumpto.cc/18cplpy to find out what to do. Introduksjon

Detaljer

Li-Bjørk A/S på Web !" # $% $&"!' Studentoppgave. SY 241 Elektronisk Publisering. Prosjektrapport 2002. Avdeling for samfunn, næring og natur

Li-Bjørk A/S på Web ! # $% $&!' Studentoppgave. SY 241 Elektronisk Publisering. Prosjektrapport 2002. Avdeling for samfunn, næring og natur !" # $% $&"!' Studentoppgave SY 241 Elektronisk Publisering Prosjektrapport 2002 Avdeling for samfunn, næring og natur 0 Innholdsfortegnelse 1 FORMÅL OG BRUKSOMRÅDE...2 2 LOVER OG AVTALER...3 2.1 SAMARBEIDSAVTALE...3

Detaljer

Versjon 4SITE 5.0. Publiseringsløsning. Brukerveiledning

Versjon 4SITE 5.0. Publiseringsløsning. Brukerveiledning Versjon 5 4SITE 5.0 Publiseringsløsning Brukerveiledning 4 S I T E P U B L I S E R I N G S L Ø S N I N G V. 5. 0 Brukerveiledning for administrator Copyright 2012 UENO www.ueno.no support@ueno.no Innhold

Detaljer

Mamut Academy. Grunnkurs Hjemmeside og E-handel

Mamut Academy. Grunnkurs Hjemmeside og E-handel Mamut Academy Grunnkurs Hjemmeside og E-handel Produsent og distributør: Mamut ASA Boks 5205, Majorstuen 0302 OSLO Tlf.: 23 20 35 00, Faks: 23 20 35 01 Internett: www.mamut.no E-post: mail@mamut.no Kurssenter

Detaljer

Brukerveiledning. for publiseringsløsningen. Dashboard CMS. Utarbeidet av

Brukerveiledning. for publiseringsløsningen. Dashboard CMS. Utarbeidet av Brukerveiledning for publiseringsløsningen Dashboard CMS Utarbeidet av Sist revidert: 24.05.2013 Forord Denne brukerveiledningen er laget som et hjelpemiddel for raskt å komme i gang med redigering av

Detaljer

Implementasjonsmanual for eredaktør 1.x

Implementasjonsmanual for eredaktør 1.x Implementasjonsmanual for eredaktør 1.x Introduksjon Dette dokumentet er en innføring i hvordan man setter opp designfiler og maler i eredaktør 1.x. Som forkunnskap er det nyttig å ha litt erfaring med

Detaljer

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish.

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish. Brukermanual - Joomla Bonefish brukermanual - Joomla Gratulerer med ny nettside fra Bonefish. Du er nå blitt eier og administrator for din egen nettside, noe som gir deg visse forpliktelser ovenfor din

Detaljer

Dokumentasjon WebOrg. Innhold

Dokumentasjon WebOrg. Innhold Dokumentasjon WebOrg Innhold Nyheter og innhold... 2 Legg til nyhet... 2 Ingress og obligatoriske felter... 2 Formatere tekst... 5 Lim inn tekst fra andre programmer... 5 Sette inn bilder... 5 Sett inn

Detaljer

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging Brukerveiledning WordPress Sist oppdatert: 07.01.2015 Kjære kunde Her er en liten guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging - s.1 Kontrollpanel

Detaljer

Brukermanual. www.bygdekvinnelaget.no

Brukermanual. www.bygdekvinnelaget.no Brukermanual www.bygdekvinnelaget.no Viktige endringer Nye Bygdekvinnelaget.no er lagt opp på en måte der brukere og redaktører står for innhold, mens systemet i enda større grad en tidligere står for

Detaljer

Brukerhåndbok Websøk - Samsøk

Brukerhåndbok Websøk - Samsøk Brukerhåndbok Websøk - Samsøk Brukerhåndbok Websøk - Samsøk Revisjonshistorie Revisjon $Revision: 1.19 $ $Date: 2006/01/26 09:39:57 $ Innholdsfortegnelse 1. Websøk... 1 1.1. Parametersetting... 1 1.1.1.

Detaljer

Veileder for universell utforming av elektroniske dokumenter

Veileder for universell utforming av elektroniske dokumenter Veileder for universell utforming av elektroniske dokumenter Versjon: 1.1 Publisert: 30.08.2010 1 Innhold Om veilederen... 5 Konvensjoner for hurtigtaster... 5 Kapittel 1 Hva er et universelt utformet

Detaljer

Redaktørhåndbok. Versjon 4.60. EPiServer AB www.episerver.com

Redaktørhåndbok. Versjon 4.60. EPiServer AB www.episerver.com Redaktørhåndbok Versjon 4.60 www.episerver.com Copyright Denne håndboken er beskyttet av opphavsrettsloven. Endring av innhold eller delvis kopiering av innhold er ikke tillatt uten tillatelse fra opphavsrettsinnehaveren.

Detaljer