IDA 350, oppgave 4. André Børge Kjetil (gruppe2) 3. november 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "IDA 350, oppgave 4. André Børge Kjetil (gruppe2) 3. november 2005"

Transkript

1 IDA 350, oppgave 4 André Børge Kjetil (gruppe2) 3. november

2 Innhold 1 Innledning 3 2 XML 3 3 Kort om URI 4 4 RDF 5 5 Ofte spurte spørsmål om RDF 10 6 RDF vs XML 13 7 Program som gjør det lettere å bruke RDF Oppsummering 16 9 Kilder 17 2

3 1 Innledning I dette dokumentet vil du kunne lese om RDF. Vi vil prøve å gi en klar og forståelig forklaring på hva RDF er. Grunnen til at vi valgte RDF var ganske tilfeldig. Ingen av oss på gruppen hadde hørt om dette før og syntes det virket spennende og nytt. Så vi startet med dette emnet med blanke ark. RDF er i seg selv et ganske komplisert og innviklet tema, så vi har valgt å konstentrere oss om det viktigste. Det å skrive om noe du ikke har noe kunnskap om fra før, krever selvsagt endel mer arbeid enn med et tema hvor du kjenner begrepene fra før. Dette gir oss i gruppen en brattere lærekurve, noe som vi i gruppen ser som en fordel. Det første du kan lese om i dette dokumentet er kort om noen få begreper som er grunnleggende for at rdf skal kunne fungere. Så vil du kunne sette deg litt dypere inn i hva rdf egentlig er. 2 XML Hva er XML? Dette lille kapitlet vil gi en liten innføring om hva XML er og hva det kan brukes til. XML er en forkortelse av extensible markup language. Xml er et markup språk i likhet med HTML. Et markup språk kan vi på norsk kalle annotere. [1] Å annotere er å sette merkelapper på et språk for å ha en oversikt over egenskapene til de enkelte elementene. Det kan for eksempel være et dokument som blir merket på en slik måte at strukturen og presentasjonen blir beskrevet, slik at det kan bli reprodusert av programvare i stedet for det som originalt ble brukt. Språk kan også bli annotert for å gi en oversikt over syntaktiske og semantiske egenskaper i forberedelse til framtidig bruk i utvikling av applikasjoner eller til lingvistisk forskning. To viktige forskjeller på Html og Xml er at Html presenterer informasjon, mens xml beskriver informasjonen. Den andre store forskjellen er at Html består av et fast definert taggsett, mens i Xml definerer du tagsettet selv. 3

4 Xml er en plattform uavhengig, software uavhengig og hardware uavhengig container for informasjon. Ved hjelp av Xml kan vi strukturere, lagre og utveksle informasjon. Hvordan er så XML syntaksen bygd opp? Xml har et enkelt og selvbeskrivende syntaks, alle XML elementer må ha en avsluttende tag. Alle XMl tagger er case sensitive. 3 Kort om URI URI står for Uniform Resource Identifier. Det er korte strenger som identifiserer ressurser på weben(les:url). En ressurs kan være dokument, bilde, tjenester, mailbokser, osv. URI gjør ressurser tilgjengelig ved å bruke protokoller, som f.eks http og ftp. - URI-spesifikasjonen garanterer ikke tilgang til ressursen. [2] - Det er protokollen i URI en som henter frem informasjon. (f.eks. - Det kan også være nødvendig å bruke flere protokoller for å hente frem en ressurs fra URI. I eksemplet ovenfor må man muligens også bruke DNS protokollen for å hente frem informasjon fra denne URI en. Hvilke protokoller må brukes for å hente infromasjonen fra en URI? I definisjonen for URI blir protokoll beskrevet som en Scheme. Her er en offisiell liste over URI Schemes (protokoller) du kan bruke. [3] URI syntaks. Syntaksen er organisert hierarkisk, med oppdeling av URI fra venstre mot høyre. I den generelle syntaxen brukes skråstrek, spørsmålstegn og nummer-tegnet (/? #) for å avgrense områder i URI, slik at den tolken som skal bruke URI vet hva den skal gjøre med de forskjellige verdiene. Det viktige å påpeke her er at du ikke trenger å bruke disse tegnene, men du kan hvis du har lyst. Disse 3 tegnene er helt valgfrie. 4

5 4 RDF RDF bruker URI for å identifisere individer, fysiske ting/objekter, egenskaper av disse tingene/objektene, og verdiene av egenskapene. [4] (hvis mailto: er en egenskap, er en verdi av De som driver med RDF, har disse målene å gå etter[5]: enkel datamodell formell semantikk utvidet URI XML-basert syntaks støtte XML-skjema datatyper alle skal kunne uttrykke seg om enhver ressurs. RDF har en simpel datamodell (graf) som er lett å bruke og manipulere.[6] RDF baseres på URI med valgfrie identifikatorer, som # /? og bruker XML for å behandle URI og XML-elementer. For å beskrive ressurser i en data-modell brukes det såkalte tripler, som består av ett subjekt, ett predikat og ett objekt. En slik trippel kalles en RDF-graf og skal vise hvordan ting hører sammen. Siden rdf-grafen vanskelig lar seg gjøre å transporteres og for å hente ut data, brukes xml til dette formålet. Når du konverterer en RDF fil til XML blir alle triplene (subjekt,predikat,objekt) i RDF transformert til trippel-notasjon (nevnt lengre nede i dokumentet). Da kalles det et RDF/XML dokument. Hvis du velger å legge til ekstra XML kode i dokumentet må det følge trippel-konseptet for at RDF-delen av dokumentet skal være gyldig. Et XML dokument er valid kun hvis det har en DOCTYPE deklarert og alle elementer og attributter osv. følger denne til punkt og prikke. For et RDF/XML dokument kreves det ingen DOCTYPE deklarasjon, men det kreves at det er velformet. Dette er fordi det ikke er meningen å validere RDF/XML mot XML DTD eller XML-Schema. (Du kan validere RDF/XML mot RDF.) [7] 5

6 Subjekt og objekt kalles noder. Subjektet peker alltid mot objektet, slik som i tegningen ovenfor. Predikatet kalles også en egenskap, som beskriver forholdet mellom subjekt og objekt. Hvis vi kaller subjektet person A og objektet er en bil, kan vi bruke predikatet og si at person a HAR en bil. En node er som oftest en URI. I disse nodene bruker man kun absolutte URI er. (Predikatet kan av og til også være en node.) En blank node er en node som ikke er en URI eller en verdi. Den er bare en unik node som kan bli brukt i ett eller flere uttrykk (statement), men som ikke trenger å ha noe navn. RDF bruker datatyper for å representere verdier som er heltall, decimaltall og datoer. En datatype består av et leksikalsk område, et verdi-området og en mapping, som kombinerer de to andre områdene for å finne ut hvilke som hører til hvor. Dvs. T og F kan bli uttrykt på flere forskjellige måter. Mappingen beskriver disse. (eksempel fra w3.org) Verdiområde: T, F leksikalsk-område: {"0","1","true","false"} mapping-område: <"true", T>, <"1", T>, <"0", F>, <"false", F> RDF har ingen datatyper innebygd, så de må hentes inn med URI-referanser. RDF gir deg heller ingen mulighet til å definere egne datatyper, men du kan beskrive dem i XML-Schema datatype (xsd) og deretter bruke dem i RDF. For å kunne uttrykke/bruke flere objekt fra samme subjekt, må man legge inn en blank node. Eksempel: Person A har en PC, med 512 MB RAM, 3 harddisker og 2 skjermer. Dette kan vi uttrykke i RDF som websiden: Vi prøver et eksempel på en blank node. 6

7 Nedenfor vises hvordan en blank node ser ut i en kodesnutt. Den blanke noden er da på linje 7. Hvis vi vil at noden skal ha et navn legger vi på et About attributt <A:PC about:"navn på noden">. 1. <?xml version="1.0"?> 2. <rdf:rdf 3. xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" 4. xmlns:a="http://www.a.no/"> <rdf:description rdf:about="pc.htm"> 7. <A:PC> 8. <rdf:description> 9. <A:ram>512</A:ram> 10. <A:harddisk>4</A:harddisk> 11. <A:skjerm>3</A:skjerm> 12. </rdf:description> 13. </A:PC> 14. </rdf:description> 15. </rdf:rdf> 7

8 Første linje i koden har en XML deklarasjon som sier at innholdet etter dette er XML og hvilken versjon det er skrevet i. Resten av koden er skrevet i RDF. Dette ser vi pga <rdf:rdf> tagen på linje 2. I denne tagen spesifiseres også hvilke navnerom som skal brukes i dokumentet. På linje 4 har vi xmlns:a=...,heretter kalles A et prefix. Alle elementer i dokumentet som begynner med dette prefixet hentes fra URI en som står spesifisert i xmlns:a (linje 4). På linje 6 har vi en beskrivelse (rdf:description), som skal være om en PC (rdf:about). Dette er måten vi skriver det på i RDF, først at vi skal ha en beskrivelse, deretter om hva vi skal beskrive. Linje 7 er en såkalt blank node, dvs. at det ikke gir noen mening å skrive ut siden det ikke ligger noe informasjon der. Derfor er det heller ingen verdier på linje 7. Når vi står i den tomme noden får vi i dette tilfellet tak i ressursene ram, harddisk og skjerm, som beskrives på linjene Linje er avsluttende tager. Dokumentet vil se slik ut i en nettleser, som i og for seg ikke gir noen mening, bare noen tall: Av og til er det ikke tilstrekkelig med graf-metoden for å vise triplene. Da kan man skrive grafen i en trippel-notasjon. Hver trippel i grafen blir da skrevet med tekst basert på subjekt, predikat og objekt. Eksempel under viser en tom node MED navn.: <http://www.a.no/pc.htm> <http://www.a.no/pc> <http://www.a.no/pcdeler> <http://www.a.no/pcdeler> <http://www.a.no/skjerm> "3" <http://www.a.no/pcdeler> <http://www.a.no/harddisk> "4" <http://www.a.no/pcdeler> <http://www.a.no/ram> "512" Hvis en tom node ikke har et navn vil det se slik ut: <http://www.a.no/pc.htm> <http://www.a.no/pc> <genid:1234> <genid:1234> <http://www.a.no/skjerm> "3" <genid:1234> <http://www.a.no/harddisk> "4" <genid:1234> <http://www.a.no/ram> "512" 8

9 I dette eksempelet ser vi at det er greit med en generert ID for den tomme noden, men hvis dokumentet er stort vil det sannsynligvis bli noe uoversiktlig. Derfor anbefaler vi å navngi den tomme noden. RDF/XML er en slags utvidelse av XML, som gir deg tilgang til blant annet å lage egne navnerom med egendefinerte elementer. Det eksisterer ingen DTD for RDF, det er heller ikke noe XML-schema. Derfor må du lage et RDF Schema (RDFS) hvis du vil at RDF/XML dokumentet skal bli validert mot noe. Vi sier da at RDF Schema er en semantisk utvidelse av RDF. RDFS gir oss mulighet for å beskrive elementer og sammenhengen mellom disse, i et hierarki. 9

10 5 Ofte spurte spørsmål om RDF Hva er RDF? RDF (Resource Description Framework) er et universal format for data på Web en. Ved å bruke en enkel relasjons modell, tillater det strukturerte og semi-strukturerte data å bli blandet, eksportert og delt rundt om i forskjellige applikasjoner. RDF data beskriver alle slags ting, og der XML schema bare beskriver dokument, snakker RDF og OWL schema ( ontologier ) om de egentlige tingene. Dette gjør at man kan bruke det på nytt og på en bedre måte. Der hvor XML tilbyr interoperabilitet i en applikasjon (feks. bank erklæringer) ved å bruke schema, tilbyr RDF interoperabilitet over applikasjoner (feks. importerer bank erklæringene dine inn i kalenderen din). (oversatt fra: RDF er en data modell som inneholder sikre uttalelser om ressurser (dvs ressurser i henhold til URI). Uttalelsene er bare 3 deler (en trippel) av informasjon: Subjekt, Objekt og Predikat. RDF startet som struktur for metadata, det vil si det leverer interoperabilitet mellom applikasjoner som deler maskin-forståelig informasjon på Web en. RDF understreker muligheter for å sette i stand automatisert utvikling av Web ressurser og som slik tilbyr enkle byggesteiner for å støtte det Semantiske Web. RDF databaser blir også brukt i mer praktiske måter som bytte for, eller supplement til, relasjons databaser i mer generelle applikasjoner; mest i de som trenger å modelere relativt abstrakt informasjon eller lignende. RDF metadata kan bli brukt i en variasjon av applikasjonsområder; For eksempel: i ressurs oppdagelse for å tilby bedre egenskaper for søkemotorer; i katalogisering for å beskrive innholdet og innholdsforhold ledig på et spesielt sted på nettet,(en side, eller et digitalt biblotek), av intelligente software agenter for å lette kunnskapsdeling og bytting; i innholds bedømmelse; i beskrivelse av samlinger av sider som representerer et enkelt logisk dokument ; for beskrivelse av intellektuell eiendoms rettigheter av Web sider, og i mange andre. RDF med digitale signaturer vil bli nøkkelen til Å bygge Web of Trustfor electronisk handel, samarbeid, og andre applikasjoner. Hvem fant opp RDF? Ingen individ eller organisasjon oppfant RDF; RDF er designet ved samarbeid. Flere 10

11 W3C Medlemsorganisasjoner bidro til utviklingen. RDF startet som en forlengelse av PICS innholdsbeskrivelseteknologi,men man kan også trekke det opp mot XML design og teknologi fremføring av Microsoft (XML Web Collections) og Netscape (XML/MCF). Andre dokument, som f.eks Microsoft s XML-Data paper, Site Map proposals, og Dublin Core/Warwick Framework har også påvirket RDF designen. Hvordan putter jeg RDF i HTML-sidene mine? Den raskests veien å starte er å klippe og lime følgende inni <head> en i HTML dokumentet og bytte ut tekststrengene med passende tekst: <rdf:rdf xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"> <rdf:description rdf:about="http://doc" dc:creator="hans Fredrik Nordhaug" dc:title="my document" dc:description="hans skriblerier om RDF." dc:date=" " /> </rdf:rdf> Bemerkning: Denne teknikken lager et mixed-format dokument som ikke kan (fra August 2003) bli validert som HTML. RDFCore Working Group oppfordrer konsekvent metadata å heller bli linket fra enn innkapslet i HTML dokumentene dine. Se RDF Core avgjørelsen om dette emne for detaljer. En Public-rdf-in-xhtml-tf mail-liste har blitt etablert for å undersøke strategier for å innkapsling av RDF som støtter HTML validering. Bytt ut med Web addressen for dokumentet. Hvis du ikke vet addressen eller om den kan forandre seg, eller om dokumentet har mange Web addresser, kan du bruke en tom streng (). Bytt ut Hans Fredrik Nordhaug med navnet til en person eller organisasjon som er primært ansvarlig for det intellektuelle innholdet på siden. Ikke bytt ut URI en i de to xmlns: attributene; URI ene er det som forteller andre akkurat hva denne lille biten av XML egentlig betyr! For mer lesing om Dublin Core element, se Dublin Core Metadata Element Set: 11

12 Reference Description. Dublin Core Metadata Initiative (DCMI) arbeider på en mer sofistisikert representasjon av kvalifiserte Dublin Core metadata. Se DCMI Architecture sider for informasjon om statusen for dette arbeidet. Hvor finner jeg RDF-kompatible verktøy? Det finnes mange verktøy og applikasjoner, og ingen liste kan skape rettferdighet for dem. Likevel,har DAML websiden en stor liste over verktøy. (DAML er navnet på et prosjekt sponset av amerikanske myndigheter for å hjelpe til med utviklingen av det Semantiske Web De inkluderer kommersielle programvarer, gratis programvare og researchprosjekter. De inkluderer butikker, spørresystemer, konklusjonsmotorer, reformatterere, rapportgeneratorer, datakonverterere, med mer. RDF Interest Group er en god plass å spørre etter noe du ikke kan finne. 12

13 6 RDF vs XML Et bibliotek kan være tilnærmet likt the world wide web. Den eneste forskjellen er at nettet er veldig stort og allsidig. Mangelen på et format lager vanskeligheter for det å kunne søke. Så hvordan kan metadata brukes til å gjøre et søk bedre? I sin artikkel om what is RDF?sier Tim Bray at : Hvis bibliotek, som har eksisterti hundrevis av år, ikke kan bli enige om en eneste standard. [10]Så er det en liten sjanse for at nettet vil greie å finne en.. Derfor ble RDF(resource description framework) laget, med en ide om å beskrive og utveksle metadata på nettet. RDF-strukturen er basert på 3 deler; en ressurs, en egenskap og et uttrykk. [11] En ressurs er enhver web-side som kan bli identifisert med en URI. (Husk, RDF krever at det er en webside, men URI i seg selv trenger ikke være en web-side.) En egenskap er en ressurs med et navn, som f.eks Tittel. Et uttrykk er en ressurs, en egenskap og en verdi, slik som en tittel for er VG Nett- hovedside. Ressurs : Egenskap : tittel Uttrykk : VG Nett- hovedside dvs. uttrykket = verdien av egenskapen til ressursen Egenskaper ved RDF: 1. uavhengig: alle kan lage sine egne egenskaper 2. utveksling: enhver RDF fil kan konverteres til XML 3. skalerbarhet: RDF er enkle 3-delte setninger. 4. egenskaper, verdier og uttrykk kan være ressurser og inkludere metainformasjon laget av andre. Den store fordelen med RDF i forhold til kun XML er at det er enklere. i XML må alle elementer være i rekkefølge, men i RDF er ikke dette nødvendig. RDF tilbyr en fleksibel løsning for web-designere. 13

14 Hvorfor trenger vi XML når vi har RDF? Vi velger å snu problemstillingen og svare på hvorfor vi trenger RDF når vi har XML. Med RDF kan du sende informasjon fra en database med XML som et medium for transport. Dette basert på trippel-notasjonen som gjør at strukturen lett kan settes sammen igjen hos mottaker. Metadata er et av flere ord som er vanskelig å unngår når vi snakker om RDF. [13] Ganske enkelt forklart er metadata: data om data. Problemet her er å si hvor informasjonen begynner og hvor den slutter. Metadata kan være vanskelig å definere for jo flere ord du bruker jo mer uklart blir det. Så et eksempel på vanskeligehetene med metadate er: Er forfatteren av en bok data eller metadata? Det kan være data fordi forfatteren vises som innhold på forsiden, men det kan også være metadata fordi flertallet vil ikke betrakte navnet til en forfatter som en del av teksten. Stikkordet her er metadata. XML viser data om en ting (boka er gul), mens RDF viser METAdata om en ting. dvs. metadata er mer detaljert. (eks.1: boka er gul, men hvem har skrevet den? eks.2: forfatteren heter A. Nilsen, men hvor gammel er han? eller hun? hvilken stilling har han/hun? hvor er han/hun fra?) Det er her RDF kommer inn i bildet, for å få vise flere detaljer knyttet til en og samme ting. Og samtidig være mulig å forstå. Har RDF alle egenskapene XML har? RDF påstås å være enklere enn XML, fordi du har bedre oversikt over hva som foregår. Koden er mer lettleselig enn XML. Vi tror XML ble valgt for RDF siden XML er på veg til å bli en standard innen data-utveksling på web. RDF er lettere å vedlikeholde enn XML. RDF har forøvrig ikke innebygd støtte for egendefinerte datatyper, så RDF har IKKE alle egenskapene XML har. RDF er enklere fordi det ikke trenger noe validering mot noe Schema eller DTD, slik som i XML. 14

15 Hvorfor krever ikke RDF at man skriver gyldig XML? På grunn av at RDF ikke bruker DTD eller XML-Schema kan man ikke sjekke gyldigheten av dokumentet. RDF må derimot være velformet. dvs. følge RDF sine retningslinjer for hva som er lov, hvilke elementer og attributter som kan brukes og hvor de eventuelt kan brukes. [15] 15

16 7 Program som gjør det lettere å bruke RDF. Et firma som heter Altova, har laget et program som heter Altova Symanticworks(TM)." [12] Dette programmet er et RDF/OWL(Web Ontology Language) editor program hvor du visuellt kan designe et dokument eller en ontologi. Dette for å gjøre det lettere å lage et RDF basert program. Det du så kan gjøre er at du kan få se modellen av dokumentet ditt visuelt, bygd opp ikke ulikt som et databasemodellprogram. Dette er i hovedsak et semantic web utvikler verktøy. Det positive med dette programmet er at det tillater deg til å eksperimentere og lære hvordan du lager et RDF dokument ved å benytte et visuelt oppsett. RDFS (RDF Schema) definerer hvilken klasse/type en ressurs hører til. Forskjellige RDF-Schema er kan bli brukt til å definere alt fra bøker til internett standarder. RDFS definerer de lovlige elementene som kan bli brukt i RDF (etter at navnerommet er lastet inn) og spesifiserer hvilken klasse hver ressurs hører til. Altova Semanticworks lar deg eksperimentere samtidig som du lærer RDF, ved å lage dokumentene visuelt. Syntaksen sjekkes automatisk mot spesifikasjonene og du kan velge mellom å lagre koden i RDF/XML eller i N-trippel format. 8 Oppsummering Dokumentet du nå har lest er en liten innføring i hva rdf er. Du har fått vite hva rdf brukes til og hva du kan gjøre med det. Vi har snakket om Uri, Xml og Rdf, samt om programmer du kan bruke til å skjønne Rdf bedre. Som nevnt i innledningen nevnte vi Uri og Xml som en innledning til Rdf. Dette fordi det er viktig forhåndskunnskap til å forstå Rdf. Vi vil gjerne påpeke at om du ønsker å sette deg mer inn i forskjellige aspekter ved RDF, vil vi anbefale deg nettstedet [ ] 16

17 9 Kilder [1] Forklaring på Annotere. Link:[http://portalen.bibliotekivest.no/terminologi.htm] Sist besøkt:[ ] [2] Uniform Resource Identifier (URI): Generic Syntax. Link:[http://www.gbiv.com/protocols/uri/rfc/rfc3986.html] Sist besøkt:[ ] [3] Uri schemes. Link:[http://www.iana.org/assignments/uri-schemes] Sist besøkt:[ ] [4] Resource Description Framework (RDF). Link:[http://w3.org/rdf] Sist besøkt:[ ] [5]Concepts and Abstract Syntax. Link:[http://www.w3.org/TR/rdf-concepts/] Sist besøkt:[ ] [6] RDF Primer. Link:[http://www.w3.org/TR/2004/REC-rdf-primer /] Sist besøkt:[ ] [7] Velformet XML. Link:[http://xml.com/pub/a/98/10/guide0.html?page=4] Sist besøkt:[ ] [10] RDF vs. XML link:[http://www.online-learning.com/papers/metadata/rdf.html] Sist besøkt:[ ] [11] RDF and metadata (Hvorfor ikke bare XML?) Link:[http://www.xml.com/pub/a/98/06/rdf.html] Sist besøkt:[ ] [12] Altova Semanticworks Link: [http://www.altova.com/products s emanticworks.html] Sist besøkt: [ ] 17

18 [13] An introduction to RDF. Link:[http://www-128.ibm.com/developerworks/xml/library/w-rdf/ Sist besøkt:[ ] [14] W3C s FAQ om RDF: [http://www.w3.org/rdf/faq.html] Sist besøkt:[ ] [15] RDF og XML Sist besøkt:[ ] 18

1. Mer om oppbyning av XML-dokument

1. Mer om oppbyning av XML-dokument Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Mer om oppbyning av XML-dokument Lene Hoff 2.9.2013 Lærestoffet er utviklet for faget XML Teknologi 1. Mer om oppbyning av XML-dokument Resymé:

Detaljer

1. Lage og vise et enkelt XML-dokument

1. Lage og vise et enkelt XML-dokument Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Lage og vise et enkelt XML-dokument Lene Hoff (revidert av Tore Mallaug) 1.9.2013 Lærestoffet er utviklet for faget XML Teknologi 1. Lage

Detaljer

Web fundamentals. Web design. Frontend vs. Backend 17.01.2008. Webdesign 17. januar 2008 3. Monica Strand

Web fundamentals. Web design. Frontend vs. Backend 17.01.2008. Webdesign 17. januar 2008 3. Monica Strand Web fundamentals Webdesign 17. januar 2008 Monica Strand Webdesign 17. januar 2008 1 Web design Fagområdet Web design inneholder flere disipliner Grafisk design Informasjonsdesign Brukergrensesnittdesign

Detaljer

Intro til WWW, HTML5 og CSS

Intro til WWW, HTML5 og CSS Intro til WWW, HTML5 og CSS Håkon Tolsby 20.08.2015 Håkon Tolsby 1 World Wide Web Webserver: Programvare som distribuerer websider og/eller maskin hvor programmet kjører Webbrowser (nettleser): Program

Detaljer

1. XHTML. Innhold Innledning

1. XHTML. Innhold Innledning Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag XHTML Lene Hoff 19.9.2006 Lærestoffet er utviklet for faget XML Teknologi 1. XHTML Resymé: I denne leksjonen skal vi ta for oss standarden

Detaljer

Det semantiske internett - Et meningsfylt internett. Gruppe 3 - Roger H. Farstad - Pål Humborstad Ole Humborstad - Inge Rønstad

Det semantiske internett - Et meningsfylt internett. Gruppe 3 - Roger H. Farstad - Pål Humborstad Ole Humborstad - Inge Rønstad Det semantiske internett - Et meningsfylt internett Gruppe 3 - Roger H. Farstad - Pål Humborstad Ole Humborstad - Inge Rønstad 23. november 2005 1 Innhold 1 Innledning 4 1.1 Stort internett [6]................................

Detaljer

MPEG-7. Problemstilling:

MPEG-7. Problemstilling: MPEG-7 Knut Holmqvist Problemstilling: Hva tilsvarer fritekstsøk i video- og audiodatabaser? Må kunne Indeksere Spørre Søke Se gjennom Levere Multimedia Informasjon om data Metadata Dublin Core Resource

Detaljer

Litt kontekst Topic maps er en måte å organisere informasjon på en ISO standard (ISO/IEC 13250:2000) en XML applikasjon et lag oppå XML (gjerne også o

Litt kontekst Topic maps er en måte å organisere informasjon på en ISO standard (ISO/IEC 13250:2000) en XML applikasjon et lag oppå XML (gjerne også o Topic maps Orden i informasjonskaos Lars Marius Garshol, larsga@ontopia.net Litt kontekst Topic maps er en måte å organisere informasjon på en ISO standard (ISO/IEC 13250:2000) en XML applikasjon et lag

Detaljer

Responsiv design Skalering av siden trenger å gjøres noe med, slik at den er tilpasset de fleste skjermstørrelser.

Responsiv design Skalering av siden trenger å gjøres noe med, slik at den er tilpasset de fleste skjermstørrelser. Oppgave 1 1) Analyse av bedriften (målsetting, kundegrupper, produkter, konkurrenter, salgskanaler osv, osv. ) Oppgave 1 er gjort i samarbeide med Håvard Ramstad. Nettadressen til websiden er http://7smaarom.no/.

Detaljer

the web Introduksjon Lesson

the web Introduksjon Lesson Lesson 1 the web All Code Clubs must be registered. Registered clubs appear on the map at codeclub.org.uk - if your club is not on the map then visit jumpto.cc/18cplpy to find out what to do. Introduksjon

Detaljer

Oblig 3 Webutvikling

Oblig 3 Webutvikling Oblig 3 Webutvikling Oppgave 1 Ta for deg en selvvalgt bedrift (gjerne lokal/mindre) og tenk deg at du hadde fått i oppgave å være en SEO-konsulent for disse i én uke. På denne uken skulle du gjennomført

Detaljer

Linked Open Data Kartverkets praktiske erfaringer

Linked Open Data Kartverkets praktiske erfaringer Linked Open Data Kartverkets praktiske erfaringer Thomas Ellett von Brasch elltho@kartverket.no INNHOLD 1 - Hva er egentlig LOD, RDF, triples, graphs, sparql og ontologier? 2 - Hvorfor bruker vi LOD? 3

Detaljer

Innføring i bruk av Klikker 4

Innføring i bruk av Klikker 4 www.normedia.no Postboks 24 1451 Nesoddtangen. Tlf 66915440 Fax 66912045 e-post: kontakt@normedia.no www.cricksoft.com Innføring i bruk av Klikker 4 Det vil bare ta deg noen få minutter å lese denne lille

Detaljer

Oblig 3 Webutvikling. Oppgave 1

Oblig 3 Webutvikling. Oppgave 1 Oblig 3 Webutvikling Oppgave 1 Ta for deg en selvvalgt bedrift (gjerne lokal/mindre) og tenk deg at du hadde fått i oppgave å være en SEOkonsulent for disse i én uke. På denne uken skulle du gjennomført

Detaljer

BRUKE ONEDRIVE OG SHAREPOINT

BRUKE ONEDRIVE OG SHAREPOINT Viste du dette om OneDrive og SharePoint: BRUKE ONEDRIVE OG SHAREPOINT Office 365 for bedrifter gir deg 2 muligheter for å lagre og dele dokumenter, OneDrive for Business og SharePoint Nettsteder. Her

Detaljer

Hurtigstartveiledning

Hurtigstartveiledning Hurtigstartveiledning Microsoft OneNote 2013 ser annerledes ut enn tidligere versjoner, så vi har laget denne veiledningen for å hjelpe deg med å redusere læringskurven. Veksle mellom berøring og mus Hvis

Detaljer

Ved pålogging til: http://www.senterpartiet.no/corepublish registreres følgende opplysninger i feltene:

Ved pålogging til: http://www.senterpartiet.no/corepublish registreres følgende opplysninger i feltene: CorePublish CorePublish er en 100 % web basert publiseringsløsning. All oppdatering av nettstedet ditt gjøres enkelt gjennom en nettleser slik at du alltid har et dynamisk og oppdatert nettsted. Pålogging.

Detaljer

1. XML Grunnlag

1. XML Grunnlag Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag XML Mildrid Ljosland 4.2.2008 Lærestoffet er utviklet for faget LO701D Interaktive Webtjenester med Java og XML 1. XML Resymé: Webtjeneste-teknologien

Detaljer

Oblig 4 Webutvikling. Oppgave

Oblig 4 Webutvikling. Oppgave Oblig 4 Webutvikling Oppgave Lag din egen Wordpress- site der du tester ut CMS- systemet. Det å lage egne templates fra bunnen kan være noe komplisert, så det holder for dette prosjektet om dere modifiserer

Detaljer

Akseptansetest av mottak Rekvirering av medisinske tjenester Medisinsk biokjemi

Akseptansetest av mottak Rekvirering av medisinske tjenester Medisinsk biokjemi Akseptansetest av mottak Rekvirering av medisinske tjenester Meldingsversjon: versjon 1.4, datert 20.05.2005 2 Akseptansetest av mottak Rekvirering av medisinske tjenester Innholdsfortegnelse 1. Revisjonshistorikk...

Detaljer

en hjemmeside Lesson Introduksjon Du kjenner en del HTML tagger, så nå er det på tide å lage din første hjemmeside! La oss begynne med en gang.

en hjemmeside Lesson Introduksjon Du kjenner en del HTML tagger, så nå er det på tide å lage din første hjemmeside! La oss begynne med en gang. Lesson 2 en hjemmeside All Code Clubs must be registered. Registered clubs appear on the map at codeclub.org.uk - if your club is not on the map then visit jumpto.cc/18cplpy to find out what to do. Introduksjon

Detaljer

BRUKE ONEDRIVE OG SHAREPOINT

BRUKE ONEDRIVE OG SHAREPOINT Viste du dette om OneDrive og SharePoint: OneDrive er ditt private hjørnet av SharePoint. Hver bruker får 10TB med egen lagringsplass. Bruk den når dokumentene er mest for deg. Bruker du OneDrive for Business

Detaljer

OBLIG 1 - WEBUTVIKLING

OBLIG 1 - WEBUTVIKLING OBLIG 1 WEBUTVIKLING Oppgave 1 Gå gjennom nettsiden arngren.net og list opp alle problemene du ser. Både i funksjonalitet/bruk og i koden bak. Problemer med funksjonalitet / bruk Uoversiktlig side For

Detaljer

Dokumentasjon av XML strukturer for ByggSøk

Dokumentasjon av XML strukturer for ByggSøk Dokumentasjon av XML strukturer for ByggSøk 28. februar 2003 Per Thomas Jahr Innhold 1 Oversikt over skjemaer...1 2 Valg mellom import og include...2 3 Enkoding...2 4 Navnerom...2 5 Regler for navngiving

Detaljer

ANDEBU SKOLE - kunnskap og utvikling

ANDEBU SKOLE - kunnskap og utvikling ANDEBU SKOLE - kunnskap og utvikling VURDERING I NORSK Eksempler på elevmedvirkning Mars 10 Oppgave til 1. trinn Kompetansemål fra Kunnskapsløftet (Norsk): Sammensatte tekster Mål for opplæringen er at

Detaljer

OBLIG 2 WEBUTVIKLING

OBLIG 2 WEBUTVIKLING OBLIG 2 WEBUTVIKLING Oppgave 1 Design ved hjelp av skisser eller wireframes et nettsted med et "avansert" design. Lag spesifikke design for ulike skjermstørrelser og utskrift. Fokuser spesielt på å få

Detaljer

Administrering av SafariSøk

Administrering av SafariSøk Administrering av SafariSøk Administrering av SafariSøk Revisjonshistorie Revisjon $Revision: 1.6 $ $Date: 2003/08/05 12:44:02 $ Innholdsfortegnelse 1. Om programmet... 1 Generelt... 1 2. Fremgangsmåter...

Detaljer

Presentasjon. Datakortets modul 6 avgrenser ferdigheter i praktisk bruk av presentasjonsverktøy. Stadig flere ser mulighetene som ligger i

Presentasjon. Datakortets modul 6 avgrenser ferdigheter i praktisk bruk av presentasjonsverktøy. Stadig flere ser mulighetene som ligger i 92 Datakortets modul 6 avgrenser ferdigheter i praktisk bruk av presentasjonsverktøy. Stadig flere ser mulighetene som ligger i Presentasjon presentasjonsverktøyet PowerPoint når det gjelder presentasjon

Detaljer

CASCADING STYLESHEETS (CSS)

CASCADING STYLESHEETS (CSS) CASCADING STYLESHEETS (CSS) HVA ER CSS Stylesheets er en metode for å flytte selve formatteringen av et HTML dokument ut av selve dokumentet og over i et eksternt regelsett. Dette skyldes HTMLs manglende

Detaljer

Informasjonsorganisering. Information Architecture Peter Morville & Jorge Arango Kapittel 4, 5 & 6

Informasjonsorganisering. Information Architecture Peter Morville & Jorge Arango Kapittel 4, 5 & 6 Informasjonsorganisering Information Architecture Peter Morville & Jorge Arango Kapittel 4, 5 & 6 Bevissthet om sted, omgivelser og tingenes plassering Ting er noe vi forstår i relasjon til noe annet Informasjonsomgivelsenes

Detaljer

Test of English as a Foreign Language (TOEFL)

Test of English as a Foreign Language (TOEFL) Test of English as a Foreign Language (TOEFL) TOEFL er en standardisert test som måler hvor godt du kan bruke og forstå engelsk på universitets- og høyskolenivå. Hvor godt må du snake engelsk? TOEFL-testen

Detaljer

2. Beskrivelse av mulige prosjektoppgaver

2. Beskrivelse av mulige prosjektoppgaver Avanserte databaser (øving 9, 10, 11 & 12) Tore Mallaug 25.01.2008 Opphavsrett:Forfatter og Stiftelsen TISIP Lærestoffet er utviklet for faget LO326D Avanserte Databaser INNLEVERINGSFRISTER (Obligatorisk

Detaljer

To RDF or not to RDF Fagdag om Noark 5 og RDF

To RDF or not to RDF Fagdag om Noark 5 og RDF Ragnar Sturtzel 2014-06-17 To RDF or not to RDF Fagdag om Noark 5 og RDF Diskusjonstemaer Først en kort oppsummering av dagen Så noen spørsmål jeg har satt opp Til slutt åpen debatt 2 Oppsummering 1 Graham

Detaljer

DRI1002 IKT og Informasjonssøking Våren forelesning 16. Januar Arild Jansen, Avd. for forvaltningsinformatikk, UiO

DRI1002 IKT og Informasjonssøking Våren forelesning 16. Januar Arild Jansen, Avd. for forvaltningsinformatikk, UiO DRI 2010 Internett, informasjonssøking og kildekritikk Hovedpunktene på forelesningen Forelesninger/seminarer og obligatoriske oppgaver Overblikk over emnets ulike temaer og sammenheng mellom dem: Grunnleggende

Detaljer

Navngivning av XML elementer

Navngivning av XML elementer Navngivning av XML elementer Versjon 1.0 En anbefaling fra Norsk EDIPRO August 2002 Norsk EDIPRO Tel. 22 12 83 90 Postboks 2526 Soll Fax. 22 12 83 97 0202 Oslo Internet: www.edipro.no Forord Språket XML,

Detaljer

Innledende Analyse Del 1: Prosjektbeskrivelse (versjon 2)

Innledende Analyse Del 1: Prosjektbeskrivelse (versjon 2) Innledende Analyse Del 1: Prosjektbeskrivelse (versjon 2) Iskra Fadzan og Arianna Kyriacou 25.mars 2004 Innhold 1 Hovedmål 2 2 Mål 2 3 Bakgrunn 3 4 Krav 4 1 1 Hovedmål I dette prosjektet skal vi se nærmere

Detaljer

Grafisk løsning av ligninger i GeoGebra

Grafisk løsning av ligninger i GeoGebra Grafisk løsning av ligninger i GeoGebra Arbeidskrav 2 Læring med digitale medier 2013 Magne Svendsen, Universitetet i Nordland Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 3 GRAFISK LØSNING AV LIGNINGER I GEOGEBRA...

Detaljer

EndNote referansehåndteringsprogram. HiVe biblioteket

EndNote referansehåndteringsprogram. HiVe biblioteket EndNote referansehåndteringsprogram HiVe biblioteket Mappestruktur Mine dokumenter EndNote Bibliotek.enl Bibliotek.Data Styles APA 6th HiVe.ens 2 Om EndNote EndNote brukes til å holde orden på litteraturreferanser.

Detaljer

SPARQL. Daniel Reinholdt. Trondheim Daniel Reinholdt (NTNU) SPARQL Trondheim / 17

SPARQL. Daniel Reinholdt. Trondheim Daniel Reinholdt (NTNU) SPARQL Trondheim / 17 SPARQL Daniel Reinholdt Trondheim 30.09.16 Daniel Reinholdt (NTNU) SPARQL Trondheim 30.09.16 1 / 17 Oversikt 1 SPARQL Hva er SPARQL? Fordeler med et språk som SPARQL 2 Grunnleggende informasjon Joseki

Detaljer

SEmantic Health Integration Architecture (SEHIA) En lettere vei til interoperabilitet?

SEmantic Health Integration Architecture (SEHIA) En lettere vei til interoperabilitet? SEmantic Health Integration Architecture (SEHIA) En lettere vei til interoperabilitet? Trond Elde MsC fra Institutt fra datateknikk og informasjonsvitenskap Bakgrunn og motivasjon Hvordan integrere kliniske

Detaljer

ADDML. Archival Data Description Markup Language. Generell del. Versjon PA 0.07 Sist oppdatert: TPD. ADDML_8_2.doc 03/03/2011 1(12)

ADDML. Archival Data Description Markup Language. Generell del. Versjon PA 0.07 Sist oppdatert: TPD. ADDML_8_2.doc 03/03/2011 1(12) ADDML Archival Data Description Markup Language Generell del Versjon PA 0.07 Sist oppdatert: 2010-09-16 TPD ADDML_8_2.doc 03/03/2011 1(12) Innledning... 4 Mål... 4 Historie... 4 Hvordan benytte ADDML...

Detaljer

HUMIT1731. Tekstkoding. Koding/merking av tekst Uke 35. Tekster som teknologiske produkter. Koding/merking på flere nivå. Utvikling av notesystemet

HUMIT1731. Tekstkoding. Koding/merking av tekst Uke 35. Tekster som teknologiske produkter. Koding/merking på flere nivå. Utvikling av notesystemet HUMIT1731 Koding/merking av tekst Uke 35 Tekstkoding Representasjon av info, om visse aspekter ved tekster, så som Typografi Innhold Struktur Annet på en eksplisitt, systematisk og formalisert måte HUMIT1731

Detaljer

Bruksanvisning for Zotero (18/12/2014)

Bruksanvisning for Zotero (18/12/2014) Bruksanvisning for Zotero (18/12/2014) Zotero er et referansehåndteringsprogram som brukes til å samle, spare og organisere referanser bøker, bokkapittel, artikler, websider, etc. Du kan lage samlinger

Detaljer

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett.

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett. Norgestur Introduksjon Bli med på en rundreise i Norge! Vi skal lage et spill hvor du styrer et helikopter rundt omkring et kart over Norge, mens du prøver å raskest mulig finne steder og byer du blir

Detaljer

NorStellas 3 strategiske prosjekter i 2007

NorStellas 3 strategiske prosjekter i 2007 NorStella Stiftelse med oppgave å fremme bruk av internasjonale standarder i elektronisk samhandling og forretningsdrift. Nasjonalt kontaktpunkt for norsk deltakelse i internasjonale fora relatert til

Detaljer

Verden. Steg 1: Vinduet. Introduksjon

Verden. Steg 1: Vinduet. Introduksjon Verden Introduksjon Processing Introduksjon Velkommen til verdensspillet! Her skal vi lage begynnelsen av et spill hvor man skal gjette hvilke verdensdeler som er hvor. Så kan du utvide oppgava til å heller

Detaljer

Emneportalverktøy for bibliotek. Ellen Aabakken Deichmanske bibliotek, Bibliotekmøtet i Bergen 7. mars 2008

Emneportalverktøy for bibliotek. Ellen Aabakken Deichmanske bibliotek, Bibliotekmøtet i Bergen 7. mars 2008 Emneportalverktøy for bibliotek Ellen Aabakken Deichmanske bibliotek, Bibliotekmøtet i Bergen 7. mars 2008 Bakgrunn for prosjektet Eksisterende emneportaler trengte nytt verktøy Søknader til ABM-utvikling

Detaljer

Design og dokumentasjon

Design og dokumentasjon Design og dokumentasjon Information Architecture Peter Morville& Louis Rosenfeld Kapittel 12 29.01.2015 Håkon Tolsby 1 Ny fase i prosjektet Fokusskifte: Fra planlegging til produksjon Fra overordnet arkitektur

Detaljer

Los. Direktoratet for forvaltning og IKT

Los. Direktoratet for forvaltning og IKT Los Direktoratet for forvaltning og IKT Innhold Los........................................................................................ 2 Bruksområder...........................................................................

Detaljer

Los. Direktoratet for forvaltning og IKT

Los. Direktoratet for forvaltning og IKT Los Direktoratet for forvaltning og IKT Innhold Om Los.................................................................................... 2 Bruksområder..............................................................................

Detaljer

Akseptansetest av mottak Elektronisk henvisning

Akseptansetest av mottak Elektronisk henvisning Akseptansetest av mottak Elektronisk henvisning Meldingsversjon: 1.0 datert 08.07.2005 Akseptansetest av mottak Henvisning 2 Innholdsfortegnelse 1. REVISJONSHISTORIKK... 3 2. AKSEPTANSETEST FOR MOTTAK

Detaljer

SOSI standard - versjon 4.0 1 Del 1: Regler for navning av geografiske elementer. DEL 1: Regler for navning av geografiske elementer

SOSI standard - versjon 4.0 1 Del 1: Regler for navning av geografiske elementer. DEL 1: Regler for navning av geografiske elementer SOSI standard - versjon 4.0 1 DEL 1: Regler for navning av geografiske elementer SOSI standard - versjon 4.0 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1: Regler for navning av geografiske elementer 1 0 Orientering og

Detaljer

Semantikk, pragmatikk og kontekst

Semantikk, pragmatikk og kontekst Tesaurus-mapping prosjektmøte 10. nov2014 Are Gulbrandsen Semantikk, pragmatikk og kontekst - Bruk av vektorromsmodellen for å ta hensyn til kontekst ved mapping Vi mapper begreper, ikke termer Noen vanlige

Detaljer

Bursdag i Antarktis Nybegynner Scratch PDF

Bursdag i Antarktis Nybegynner Scratch PDF Bursdag i Antarktis Nybegynner Scratch PDF Introduksjon Bursdag i Antarktis er en interaktiv animasjon som forteller historien om en liten katt som har gått seg bort på bursdagen sin. Heldigvis treffer

Detaljer

Verden - Del 2. Steg 0: Oppsummering fra introduksjonsoppgaven. Intro

Verden - Del 2. Steg 0: Oppsummering fra introduksjonsoppgaven. Intro Verden - Del 2 Nybegynner Processing Intro Denne oppgaven bygger på oppgaven med samme navn som ligger på introduksjonsnivå her i Processingoppgavene. Klikk her for å gå til introduksjonsoppgaven av verden.

Detaljer

Revidert 05.02.2009_fg. Bruksanvisning for innlegging av nyheter på Tana kommunes nettsted

Revidert 05.02.2009_fg. Bruksanvisning for innlegging av nyheter på Tana kommunes nettsted Bruksanvisning for innlegging av nyheter på Tana kommunes nettsted 1 Gå til http://www.tana.kommune.no/admin/ Det enkleste er å lage en snarvei til skrivebordet. Når du har kommet til Login siden, dra

Detaljer

BRUKE ONEDRIVE OG SHAREPOINT

BRUKE ONEDRIVE OG SHAREPOINT Viste du dette om OneDrive og SharePoint: OneDrive er ditt private hjørnet av SharePoint. Hver bruker får 10TB med egen lagringsplass. Bruk den når dokumentene er mest for deg. SharePoint er et sentralt

Detaljer

Det du skal gjøre i denne oppgava er først å sette opp bakgrunnen til spillet og så rett og slett å få firkanter til å falle over skjermen.

Det du skal gjøre i denne oppgava er først å sette opp bakgrunnen til spillet og så rett og slett å få firkanter til å falle over skjermen. Tetris Introduksjon Processing Introduksjon Lag starten på ditt eget tetris spill! Det du skal gjøre i denne oppgava er først å sette opp bakgrunnen til spillet og så rett og slett å få firkanter til å

Detaljer

Forsvunnet katt webside

Forsvunnet katt webside Lesson 3 Forsvunnet katt webside All Code Clubs must be registered. Registered clubs appear on the map at codeclubworld.org - if your club is not on the map then visit jumpto.cc/18cplpy to find out what

Detaljer

Language descriptors in Norwegian Norwegian listening Beskrivelser for lytting i historie/samfunnsfag og matematikk

Language descriptors in Norwegian Norwegian listening Beskrivelser for lytting i historie/samfunnsfag og matematikk Language descriptors in Norwegian Norwegian listening Beskrivelser for lytting i historie/samfunnsfag og matematikk Forstå faktainformasjon og forklaringer Forstå instruksjoner og veiledning Forstå meninger

Detaljer

if-tester Funksjoner, løkker og iftester Løkker og Informasjonsteknologi 2 Læreplansmål Gløer Olav Langslet Sandvika VGS

if-tester Funksjoner, løkker og iftester Løkker og Informasjonsteknologi 2 Læreplansmål Gløer Olav Langslet Sandvika VGS Løkker og if-tester Gløer Olav Langslet Sandvika VGS 29.08.2011 Informasjonsteknologi 2 Funksjoner, løkker og iftester Læreplansmål Eleven skal kunne programmere med enkle og indekserte variabler eller

Detaljer

Semistrukturerte data og XML

Semistrukturerte data og XML UNIVERSITETET I OSLO Semistrukturerte data og XML Where is the Life we have lost in living? Where is the wisdom we have lost in knowledge? Where is the knowledge we have lost in information? -- T. S. Eliot

Detaljer

Bytte til OneNote 2010

Bytte til OneNote 2010 I denne veiledningen Microsoft OneNote 2010 ser helt annerledes ut enn OneNote 2007, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre for å

Detaljer

Forberedelser; De sidene vi nå skal lage har etternavnet.htm eller.html. HypertextMarkupLanguage

Forberedelser; De sidene vi nå skal lage har etternavnet.htm eller.html. HypertextMarkupLanguage Vi lager hjemmeside Forberedelser; 1) Start med Utforskeren. Still deg i C: 2) Lag ei ny mappe som du døper det navnet du vil legge alle filene og mappene du vil legge ut på internett i. 3) Hvis du ikke

Detaljer

Revidert 08.10.2009_fg. Bruksanvisning for innlegging av nyheter på Tana kommunes nettsted. www.tana.kommune.no

Revidert 08.10.2009_fg. Bruksanvisning for innlegging av nyheter på Tana kommunes nettsted. www.tana.kommune.no Bruksanvisning for innlegging av nyheter på Tana kommunes nettsted www.tana.kommune.no 1 Gå til http://www.tana.kommune.no/admin/ Det enkleste er å lage en snarvei til skrivebordet. Når du har kommet til

Detaljer

som blanker skjermen (clear screen). Du får en oversikt over alle kommandoene ved å skrive,

som blanker skjermen (clear screen). Du får en oversikt over alle kommandoene ved å skrive, 1. Last ned og installer XAMPP. 2. Sjekk at alt fungerer. 3. MySQL. Vi begynner med databaseserveren, MySQL. Gå til DOS klarmelding eller ledetekst (finnes under tilbehør på startmenyen om du ikke som

Detaljer

Læringsplattform for IT-fag basert på HTML5 utviklet i CakePhp

Læringsplattform for IT-fag basert på HTML5 utviklet i CakePhp Læringsplattform for IT-fag basert på HTML5 utviklet i CakePhp { En selvstendig plattform som kan brukes til å formidle kurs på nett med dagsaktuell teknologi. Oppgave 5, av Fredrik Johnsen Oppgavestiller

Detaljer

PC-bok 1. Svein-Ivar Fors. Lær deg. og mye mer! Windows Tekstbehandling Regneark Mange nyttige PC-tips!

PC-bok 1. Svein-Ivar Fors. Lær deg. og mye mer! Windows Tekstbehandling Regneark Mange nyttige PC-tips! Svein-Ivar Fors s PC-bok 1 Lær deg Windows Tekstbehandling Regneark Mange nyttige PC-tips! Bruk PC en din til å skrive brev, gjøre forandringer i tekster, skrive feilfritt nesten bestandig, kopiere datafiler

Detaljer

https://nhh.itslearning.com/

https://nhh.itslearning.com/ e-læringssystemet https://nhh.itslearning.com/ Sist oppdatert 08.09.2009 10:07 1 1. Hva er It s Learning? It's Learning er et e-læringssystem hvor du finner elektronisk informasjon om alle våre kurs/studier,

Detaljer

Akseptansetest av sending og mottak Applikasjonskvittering

Akseptansetest av sending og mottak Applikasjonskvittering Akseptansetest av sending og mottak Applikasjonskvittering Meldingsversjon: 1.0 Akseptansetest av sending og mottak Applikasjonskvittering 2 Innholdsfortegnelse 1. Revisjonshistorikk 3 2. Akseptansetest

Detaljer

Hovedprosjekt i data ved Høgskolen i Oslo våren 2007

Hovedprosjekt i data ved Høgskolen i Oslo våren 2007 Hovedprosjekt i data ved Høgskolen i Oslo våren 2007 Appendiks Høgskolen i Oslo Student: Martin Oppegaard Gruppe: 07-12 Dato: 25. mai 2007 Veileder ved HIO: Eva Vihovde Oppdragsgiver: Bekk Consulting AS

Detaljer

Web Services. Olav Lysne

Web Services. Olav Lysne Web Services Olav Lysne Til nå har dere hørt om Mellomvare for objektbasert kommunikasjon brukes vanligvis i anvendelser som er innen én organisasjon, eller innen et tett konsortium av samarbeidende organisasjoner

Detaljer

Automatisering av uttrekk fra bevarte databaser

Automatisering av uttrekk fra bevarte databaser Automatisering av uttrekk fra bevarte databaser Arne-Kristian Groven, Fagdag om Noark5 og RDF, Riksarkivet, Oslo, 17.06 2014 Om meg Har 20 års bakgrunn innen IT-forskning Snart 3 år i Riksarkivet Arbeider

Detaljer

Shellscripting I. Innhold

Shellscripting I. Innhold Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Shellscripting I Tor Halsan 19.08.2010 Lærestoffet er utviklet for faget LN199D Scripting av Servere Resymé: Leksjonen er første innføring

Detaljer

Det samme som World Wide Web Et lokalnett (LAN) Et verdensomspennende nettverk Startsiden til et nettsted. Hva betyr forkortelsen HTML?

Det samme som World Wide Web Et lokalnett (LAN) Et verdensomspennende nettverk Startsiden til et nettsted. Hva betyr forkortelsen HTML? 1 1 Fasit OK teorioppgaver Internett Hva er Internett? Det samme som World Wide Web Et lokalnett (LAN) Et verdensomspennende nettverk Startsiden til et nettsted HTML Hva betyr forkortelsen HTML? HelpTool

Detaljer

Søkemotorer. - en guide for en bedre rangering. Søkemotorer en guide for bedre rangering. InBusiness AS 2006 1

Søkemotorer. - en guide for en bedre rangering. Søkemotorer en guide for bedre rangering. InBusiness AS 2006 1 Søkemotorer - en guide for en bedre rangering Søkemotorer en guide for bedre rangering. InBusiness AS 2006 1 Innledning Har du endelig fått deg et nettsted med bra design og oppdatert innhold MEN så oppdager

Detaljer

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett.

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett. Hvor i All Verden? Del 1 Introduksjon Hvor i All Verden? er et reise- og geografispill hvor man raskest mulig skal fly innom reisemål spredt rundt i Europa. I denne første leksjonen vil vi se på hvordan

Detaljer

www.lakselvdal.no Brukerkurs 16.februar 2012

www.lakselvdal.no Brukerkurs 16.februar 2012 Brukerkurs 16.februar 2012 Kort introduksjon til world wide web og struktur der. Forskjellige måter å lage seg en hjemmeside på. Hvordan vi i Lakselvdal gjør det. Og viktigst av alt, utdanne flere til

Detaljer

BAAN IVc. BAAN Data Navigator - Brukerhåndbok

BAAN IVc. BAAN Data Navigator - Brukerhåndbok BAAN IVc BAAN Data Navigator - Brukerhåndbok Utgitt av: Baan Development B.V. P.O.Box 143 3770 AC Barneveld The Netherlands Trykt i Nederland Baan Development B.V. 1997. Med enerett. Informasjonen i dette

Detaljer

1. Intro om SharePoint 2013

1. Intro om SharePoint 2013 Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Intro om SharePoint 2013 Stein Meisingseth 09.08.2013 Lærestoffet er utviklet for faget LO205D Microsoft SharePoint 1. Intro om SharePoint

Detaljer

Introduksjon til. For studenter ved NTNU

Introduksjon til. For studenter ved NTNU Introduksjon til For studenter ved NTNU Oppdatert høsten 2012 Ansvarlig for dokumentet Berit Danielsen Løvås, NTNU Berit.d.lovas@ntnu.no Brukerstøtte og hjelp, itslearning: orakel@ntnu.no Introduksjon

Detaljer

AlgDat 12. Forelesning 2. Gunnar Misund

AlgDat 12. Forelesning 2. Gunnar Misund AlgDat 12 Forelesning 2 Forrige forelesning Følg med på hiof.no/algdat, ikke minst beskjedsida! Algdat: Fundamentalt, klassisk, morsomt,...krevende :) Pensum: Forelesningene, oppgavene (pluss deler av

Detaljer

Elevenes egenvurdring,

Elevenes egenvurdring, Elevenes egenvurdring, knyttet til arbeidet med TFO-1 (november 2014) Hva tenker du om din framføring av oppgavearbeidet? Hva var bra? Hva kan bli bedre? Jeg syns jeg hadde med mye bra detaljer. Fremføringen

Detaljer

Bytte til PowerPoint 2010

Bytte til PowerPoint 2010 I denne veiledningen Microsoft PowerPoint 2010 ser helt annerledes ut enn PowerPoint 2003, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre

Detaljer

Bli elsket av Google. Hva er SEO. Målet for kurset

Bli elsket av Google. Hva er SEO. Målet for kurset Bli elsket av Gole er SEO Målet for kurset 1 Hvor viktig er førstesiden? Gole ruler på søk vi skal innom i dag Det du, alle andre Gole ser innholdet Det stort sett bare Gole ser teknolien Verktøy metoder

Detaljer

ORIGO. Robert Engels. Hvordan plassere oss for fremtiden - endrede krav til interne systemer for å imøtekomme fremtidens behov

ORIGO. Robert Engels. Hvordan plassere oss for fremtiden - endrede krav til interne systemer for å imøtekomme fremtidens behov Hvordan plassere oss for fremtiden - endrede krav til interne systemer for å imøtekomme fremtidens behov ORIGO Robert Engels ORIGO teknisk prosjektleder ORIGO* - radioarkiv, arkivering og gjenbruk Formål

Detaljer

RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING

RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING Prosjekt 18 Jørgen Mobekk Sørensen Morten Evje Tor Andreas Baakind Anders Gabrielsen Side 1 1 FORORD Dette dokumentet er brukerveiledningen, og skal være en veiledning

Detaljer

Kortversjon - Akseptansetest av sending Elektronisk epikrise - Den gode epikrise

Kortversjon - Akseptansetest av sending Elektronisk epikrise - Den gode epikrise Kortversjon - Akseptansetest av sending Elektronisk epikrise - Den gode epikrise Meldingsversjon: 1.1 datert 23.09.2006 Akseptansetest av sending Epikrise 2 Informasjon om avsendersystem Programvareleverandør:

Detaljer

TDT4102 Prosedyre og Objektorientert programmering Vår 2015

TDT4102 Prosedyre og Objektorientert programmering Vår 2015 Norges teknisk naturvitenskapelige universitet Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap TDT4102 Prosedyre og Objektorientert programmering Vår 2015 Øving 3 Frist: 2014-02-07 Mål for denne øvinga:

Detaljer

INF1000 HashMap. Marit Nybakken marnybak@ifi.uio.no 2. november 2003

INF1000 HashMap. Marit Nybakken marnybak@ifi.uio.no 2. november 2003 INF1000 HashMap Marit Nybakken marnybak@ifi.uio.no 2. november 2003 Dette dokumentet skal tas med en klype salt og forfatteren sier fra seg alt ansvar. Dere bør ikke bruke definisjonene i dette dokumentet

Detaljer

Bli Kjent med Datamaskinen Introduksjon ComputerCraft PDF

Bli Kjent med Datamaskinen Introduksjon ComputerCraft PDF Bli Kjent med Datamaskinen Introduksjon ComputerCraft PDF Introduksjon Vi begynner med å bygge en enkel datamaskin. Etter å ha brukt litt tid på å bli kjent med hvordan datamaskinen virker, bruker vi den

Detaljer

Rammer. Mer om Javascript

Rammer. Mer om Javascript Rammer. Mer om Javascript LO130A Kirsten Ribu 11.10.2004 Kirsten Ribu - HiO - LO 130 A 1 I dag Om rammer (Frames) Mer om Javascript Kirsten Ribu - HiO - LO 130 A 2 Innledende om rammer (Frames) Med rammer

Detaljer

Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Immunologi

Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Immunologi Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Meldingsversjon: 1.3 datert 01.12.2008 Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester 2 Innholdsfortegnelse 1. REVISJONSHISTORIKK...

Detaljer

Eksport /Import person

Eksport /Import person Innhold Eksport /Import person... 2 Fri eksport av personopplysninger... 2 Definisjon av utplukk... 2 Definisjon av layout... 3 Fri import av personopplysninger... 7 Hodeinformasjon... 7 Valg av felt...

Detaljer

Brukerveiledning for SI Norge. Publiseringsverktøy for klubbenes hjemmesider

Brukerveiledning for SI Norge. Publiseringsverktøy for klubbenes hjemmesider Brukerveiledning for SI Norge Publiseringsverktøy for klubbenes hjemmesider Innhold Hva finner du hvor?...s. 2 Ordliste..s. 3 Innlogging til Umbraco...s. 4 Opprette ny artikkel.s. 5 - Skrive tekst og laste

Detaljer

HTML5. Skjemaer på nettsider. Skjemaer med. Informasjonsteknologi 1 og 2. Gløer Olav Langslet Sandvika VGS

HTML5. Skjemaer på nettsider. Skjemaer med. Informasjonsteknologi 1 og 2. Gløer Olav Langslet Sandvika VGS Skjemaer med HTML5 Gløer Olav Langslet Sandvika VGS Leksjon 10 Informasjonsteknologi 1 og 2 Skjemaer på nettsider I denne leksjonen skal vi se litt nærmere på bruk av skjemaer på nettsider. Du har sett

Detaljer

Hvor i All Verden? Del 2 Erfaren Scratch PDF

Hvor i All Verden? Del 2 Erfaren Scratch PDF Hvor i All Verden? Del 2 Erfaren Scratch PDF Introduksjon Hvor i All Verden? er et reise- og geografispill hvor man raskest mulig skal fly innom reisemål spredt rundt i Europa. Dette er den andre leksjonen

Detaljer

Prosjekt. Halvårs-rapport. til fordypning. Eva-Anita Thorsen 2MKA. 7.Januar, 2010

Prosjekt. Halvårs-rapport. til fordypning. Eva-Anita Thorsen 2MKA. 7.Januar, 2010 1 0 Prosjekt 7.Januar, 2010 til fordypning Eva-Anita Thorsen 2MKA Halvårs-rapport 0.1 innhold 2 INFO SIDE Innhold 2 Innledning 3 Hoveddel 4-8 Avslutning 9 Logg 10-12 Bakside 13 0.2 innledning 3 Innledning

Detaljer