Trinn 2: Speiderprogrammet i egen enhet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Trinn 2: Speiderprogrammet i egen enhet"

Transkript

1 Trinn 2: Speiderprogrammet i egen enhet Overordnet mål: Deltakerne skal etter endt kurs være i stand til å bruke metoder, verktøy og hjelpemidler til langtidsplanlegging av speideraktiviteter for egen enhet, med utgangspunkt i speiderprogrammet. Struktur Speiderprogrammet i egen enhet består av fire moduler: Enhetsarbeid: 3,5 klokketime. Situasjonsorientert ledelse: 3,5 klokketime. Planlegging i egen enhet: 3,5 klokketime. Planlegging i praksis: 3,5 klokketime. Tidsbruk Kurset kan enten gjennomføres som et helgekurs eller som frittstående moduler. Dersom kurset gjennomføres med frittstående moduler bør det vektlegges å bruke patruljesystemet der dette er mulig. Rammer Kursdeltakere skal gjøres kjent med hovedinnholdet og målene med kurset i forkant av kursstart, slik at de selv kan ta ansvar for egenutvikling og stille spørsmål om det er noe de lurer på i forbindelse med kurset. I løpet av kurset bør deltakerne få tid til å reflektere over egen læring og erfaringer. Speidermetoden bør brukes aktivt gjennom hele kurset. For å bevisstgjøre deltakerne på viktigheten av å bruke patruljesystemet og veiledning som metode, bør dette også være gjennomgående for hele kurset. Kursstaben bør bevisst bruke følgende symboler i løpet av modulene, og gjøre deltakerne kjent med deres betydning: Slangen Grøfta +++ (tre positive og en utfordring) Erfaringssirkelen Kurset kan holdes både inne og ute. Kursstedet (ute/inne) bør inspirere til uformelt samvær (leirbålsplass, peisestue e.l. Speiderhytter eller forbundets leirsteder passer gjerne til dette). Friluftsliv som ramme velges når/hvis det er mulig. Å være ute gir mange muligheter og naturen styrker fellesskapet. Gjennom hele kurset skal deltakerne trenes i å vurdere hvordan de ulike læringsemnene bør formidles i arbeidet med en speidergruppe: Hvor? (Vurdering av hvor undervisning av læringsemnet bør gjennomføres). Hva? (Vurdering av hvilke enkeltelementer som inngår i læringsemnet). Hvordan? (Valg av situasjon og pedagogisk arbeidsform instruerende og/eller problemløsende etc.). Når? (Hvor bør læringsemnene plasseres i arbeidet med å få fart på speiderfriluftslivet i gruppene?). Hvorfor? (Verdiforankret begrunnelse for hvert av de 4 første punktene). Hvem? (Bruke ressursene i gruppa).

2 Valg og bruk av situasjoner man treffer på eller skaper underveis bør være gjennomgående for kurset. Deltakerne må lære seg at de kan formidle ting uten at de nødvendigvis instruerer. Flere temaer bør tas opp også til diskusjon, da dette vil stimulere til refleksjon og bevisstgjøre deltakerne. Hver modul bør oppsummeres, for eks. ved at alle deltar i en erfaringsdeling. Det er viktig at den enkelte føler seg vel. Noen små huskeregler til staben: Alle deltakerne må føle seg velkomne på kurset. Det er viktig at deltakerne blir godt mottatt og føler seg verdifulle for kurset fra første stund. Overlat ingen til seg selv mens man venter på resten av deltakerne. Ha alltid minst en person som velkomstkomité. Gi gjerne deltakerne noe å spise og litt å drikke kjeks, kaffe el. ved ankomst/mens de venter. Presenter alltid deg selv når du møter nye deltakere, selv om du skal ha en mer offisiell presentasjon senere (bruk gjerne navnelapper). Husk: «Du får aldri en ny sjanse til å gjøre et godt førsteinntrykk». Notatboka er også et godt arbeidsredskap på dette kurset. Her kan deltakerne notere ideer, tanker, skrive analyser, gjøre refleksjoner, sette opp avtaler, skrive inn dikt og derfor lage en tips- og minnebok fra kurset til senere bruk. Samtidig er blyant og notatbok like godt egnet til å bruke både inne og ute. Forhåndsoppgaver Alle deltakere bør ha frisket opp innholdet i trinn 1 i forkant av kurset. Forutsetninger Kursholdere Kurset holdes av godkjente ledertrenere i Norges speiderforbund. Kurslederen setter sammen en kursstab av veiledere som har fullført grunntreningen, halvparten av staben bør ha vært i staben før. For å styrke veiledningen i patruljene bør veilederne ha variert kompetanse og bakgrunn. Antall veiledere avhenger av antall deltakere/patruljer, men det er gode erfaringer med å bruke to veiledere som utfyller hverandre i hver patrulje. Det er viktig at kurslederen er bevisst kursstabens egen utvikling gjennom planleggingen og gjennomføringen av kurset. I planleggingen må kursstaben arbeide for en felles forståelse for kursets mål, innhold og arbeidsform. Kurslederen må sikre seg at veilederne har dyp nok forståelse for innholdet av kurset og de ulike ledelsesbegrepene så de kan lære disse bort til deltakerne. Se modulene for evt. spesielle behov. Deltakere Deltakerne skal ha gjennomført trinn 1 og Lederstart (Introkurset med opplegg for egenlæring basert på heftet "Velkommen som leder", og ledersamtalen). Evaluering av deltakere Deltakerne bør få løpende og muntlige tilbakemeldinger og innspill underveis i kurset. Sluttvurdering skal gis i en personlig samtale med hver enkelt deltaker. Deltakerne kan også få en skriftlig

3 tilbakemelding som kan hjelpe dem med videreutvikling. Deltakerne skal vurderes ut fra følgende punkt: målene i modulene, kjennskap til nyttige metoder og verktøy, formidlings- og inspirasjonsevne. Deltakeren skal også oppfordres til selv å gjøre seg opp en mening om sine sterke og svake sider som speiderleder.

4 Modul 1: Enhetsarbeid Enhetsarbeid består av emnene speidermetoden 2 og egen enhet. Mål Etter endt modul skal deltakerne: - Ha god kjennskap til alle elementene i speidermetoden - Kunne bruke følgende elementer aktivt i speiderarbeidet: Symbolikk, rammer og lek Progresjon i aktiviteter og ferdigheter Medbestemmelse og ansvar Patruljesystemet - Vite hvordan de kan bruke speiderprogrammet og speidermetoden i egen enhet. Tidsbruk: 3,5 klokketime. Forutsetninger Se hovedteksten til trinn 2. Rammer for modulen Modulen er en videreutvikling av modul 1 og 2 og trinn 1, med fokus på enhetsarbeid. For at deltakerne skal få en god innføring og en god forståelse av speidermetoden og speiderprogrammet i egen enhet bør dette gjennomgås grundig. Modulen kan med fordel legges opp med gruppediskusjoner blant deltakerne. Denne modulen kan kjøres enhetsvis eller samlet. Det er også mulig å kjøre deler av modulen felles for ulike enheter og skille bare i de enhetsspesifikke delene. Ta gjerne et tema med gruppediskusjon og en oppsummering i plenum. Kursplan for modulen Kode Mål Innhold Stikkord T2M1-1 Deltakerne skal få god kjennskap til alle elementene i speidermetoden. Deltakerne skal bli trygge på å bruke følgende elementer av speidermetoden aktivt i speiderarbeidet: Symbolikk, rammer og lek Progresjon i aktiviteter og ferdigheter Medbestemmelse og ansvar Deltakerne skal tilegne seg kunnskap om planlegging og gjennomføring av tradisjonelle Speidermetoden 2 Kort oppsummering av følgende fra trinn 1: Alle 8 elementene i speidermetoden. Grundigere innføring i disse elementene fra speidermetoden: Symbolikk, rammer og lek Progresjon i aktiviteter og ferdigheter Medbestemmelse og ansvar Tradisjonelle seremonier og aktiviteter som leirbål, Scouts Own o.l.

5 speideraktiviteter og - seremonier. T2M1-2 Deltakerne skal få kjennskap til enhetens utviklingsmål. Deltakerne skal få forståelse for prinsipper for arbeidet i enheten, få kjennskap til organisering av enheten og hva som er spesielt for enheten. Deltakerne skal få forståelse for hva som kjennetegner speidere i deres enhet. Deltakerne skal få kjennskap til og erfaring med rammer for enhetens arbeid og få forståelse for hvorfor bruk av rammer er viktig. Deltakerne skal forstå hvordan speidermetoden brukes som en viktig del av arbeidet i enheten og kjenne til hvilke elementer i speidermetoden som er spesielt viktige i deres enhet. Egen enhet Aldersgruppenes kjennetegn Enhetens særpreg og organisering Aldersbestemte utviklingsmål i speiderprogrammet Speidermetoden i egen enhet hvilke elementer og hvordan de er viktige i de ulike enhetene Progresjon i speiderprogrammet fra bever til rover Symbolikk, rammer og lek i de ulike enhetene Relevante programelementer for egen enhet

6 Innholdet T2M1-2 per enhet: Innhold koloni (Bever) Mål for arbeidet i kolonien Koloniens arbeidsform og organisering Koloniens særpreg Aldersgruppens særtrekk Rammearbeid i kolonien, typer rammer Viktigheten av rammer for beverarbeidet Eksempel på åpning og avslutning av møter og turer i kolonien, eller på annen bruk av seremonier og rammer i enheten Læring gjennom lek Kunnskap om hvordan bruke lek for å oppnå læring Ulike typer leker og hvordan de brukes Medbestemmelse og ansvar - hvordan og hvorfor involvere speiderne i planlegging i kolonien. Friluftsliv som ramme, rolle av utemøter i kolonien Innhold flokk (småspeider) Mål for arbeidet i flokken Flokkens arbeidsform og organisering Flokkens særpreg Aldersgruppens særtrekk Rammearbeid i flokken Typer rammer, med vekt på jungelrammen Viktigheten av rammer for flokkarbeidet Eksempel på åpning og avslutning av møter og turer i flokken eller annen bruk av seremonier og rammer i enheten (kort, utvikles evt. på modul 2) Læring gjennom lek kunnskap om hvordan bruke lek for å oppnå læring ulike typer leker og hvordan de brukes Medbestemmelse og ansvar - hvordan og hvorfor involvere speiderne i planlegging i flokken. Friluftsliv som ramme, rolle av utemøter i flokken. Innhold tropp (stifinner og vandrer) Mål for arbeidet i troppen Aldersgruppenes særtrekk Troppens arbeidsform og organisering Patruljesystemet i troppen. Hvordan sette sammen patruljer. Organisering av stifinner/ vandrer-delingen - delt tropp eller samlet tropp Store og små tropper Førerpatruljens sammensetting og funksjon Rammearbeid og symbolikk i troppen, Patruljesærpreg Learning by doing i troppen. Progresjon i troppen Tilrettelegging for faglig og personlig utvikling for den enkelte speider Prinsipper for og praktisk tilrettelegging av progresjonen fra stifinner til vandrer Medbestemmelse og ansvar i troppen Speidernes behov for involvering Innhold roverlag Mål for arbeidet i roverlaget Lagets arbeidsform, organisering og særegenheter. Aldersgruppens muligheter og utfordringer - hvordan motivere rovere Støtte og hjelp til roverlag og roverarbeid i gruppa, kretsen og forbundet Rovervenn/rovermentor kretsen/roverombudet Roverarrangementer Medbestemmelse og ansvar i roverlaget Lovene som gjelder for roverlag og ( NSFs lover). Tjeneste: Ansvar i gruppa, kretsen eller forbundet som et viktig steg for å nå målene for arbeidet i laget. Norges speiderforbunds organisering og muligheter for rovere til å påvirke beslutninger i forbundet (roverforum, Roversambandet, speiderting, kretsting, gruppeting). Symbolikk, rammer og lek i roverlaget Særpreg i laget

7 Ansvar for egenutvikling Førerpatruljearbeid som forutsetning for godt troppsarbeid Lover og retningslinjer som gjelder medbestemmelse for speidere i NSF (inkl. deltakelse på troppsting, gruppeting, korpsting/kretsting, speiderforum og speiderting) Aspirantperiode Roveropptagelse Hvordan man lager gode tradisjoner og gode arrangementer Læring gjennom lek - ulike typer leker og hvordan de brukes Prosjektarbeid som arbeidsmetode i laget Fordeler med prosjektarbeid som arbeidsform

8 Modul 2: Situasjonsorientert ledelse Modulen situasjonsorientert ledelse består av emnene veiledning og konflikthåndtering. Mål Etter endt modul skal deltakerne: - Kjenne til veiledning som metode og hvordan dette brukes i Norges speiderforbund. - Ha fått øvelse i veiledning i en praktisk situasjon. - Få forståelse for hva en konflikt er, hvordan en konflikt utvikler seg og hvordan en kan forebygge og håndtere konflikter. Tidsbruk 3,5 klokketime. Forutsetninger Kursholdere Se hovedteksten til trinn 2, og i tillegg: Det er en fordel om denne modulen holdes av en person som aktivt bruker veiledning som metode og har erfaring med kommunikasjon. Dersom denne personen ikke er ledertrener, skal det finnes en faglig ansvarlig som følger opp og som er godkjent ledertrener i Norges speiderforbund. Deltakere Deltakerne skal ha gjennomført trinn 1 og modul 1 (enhetsarbeid) av trinn 2. Rammer for modulen For at deltakerne skal få en god forståelse av emnene må de gjennomgås grundig. Ta et tema av gangen med gruppediskusjon og oppsummering plenum. Det er også viktig at deltakerne får mulighet til å Kursplan for modulen Kode Mål Innhold Stikkord T2M2-1 Deltakerne skal få innblikk i veiledningsbegrepet slik det brukes i Norges speiderforbund. Deltakerne skal få en forståelse for hvorfor og hvordan de bruker veiledning i speiderarbeidet. Deltakerne skal bli kjent med noen Veiledning Veiledningsbegrepet slik det brukes i Norges speiderforbund. Sammenligning av veiledning med andre former for hjelp eller undervisning. Veilederens rolle Personlige egenskaper Spørsmålsstilling Ulike veiledningsstrategier Gjennomgang av grunnleggende begreper fra Ledelse i NSF Praktisk øvelse i veiledning

9 modeller som er viktige i veiledning. Deltakerne skal få erfaring med veiledning i en praktisk situasjon. T2M2-2 Deltakerne skal få en forståelse av hva en konflikt er og hvordan en konflikt kan utvikle seg. Deltakerne skal bli kjent med hvordan en kan forebygge og håndtere konflikter. Deltakerne skal bli kjent med noen grunnleggende modeller innen konflikthåndtering. Konflikthåndtering Forskjell på uenigheter og konflikt Konflikttrappas 7 trinn Isfjellmodellen av en konflikt det vi ser over vannet er selve konflikten, det som er under vannet er underliggende årsaker til konflikten (personlige forhold, dårlig planlegging etc) Hvordan forebygge og håndtere konflikter Aksept for å ha ulike meninger Ta tak i en konflikt i tide Å megle i en konflikt Søk etter hjelp om nødvendig Retningslinjer for konflikthåndtering i Norges speiderforbund

10 Modul 3: Planlegging i egen enhet Overordnet mål: Etter endt modul skal deltakerne: - Kunne utarbeide en langtidsplan for egen enhet, med utgangspunkt i speiderprogrammet. - Kunne bruke evaluering og erfaringssirkelen til forbedring av arbeidet i enheten. - Ha fått praktisk erfaring med planleggingshjelpemidler. - Kunne ta hensyn til progresjon, individuelle forutsetninger og lokale forhold i planleggingen. Tidsbruk: 3,5 klokketime. Forutsetninger Kursholdere Se hovedteksten, og i tillegg: Modulen holdes av godkjente ledertrenere i Norges speiderforbund. Om modulen skal kjøres enhetsvis, er det viktig at kursholder har erfaring med den spesifikke enheten. Dersom denne personen ikke er ledertrener, skal det finnes en faglig ansvarlig som følger opp og er godkjent ledertrener i Norges speiderforbund. Deltakere Deltakerne skal ha gjennomført trinn 1 og modul 1 (enhetsarbeid) og modul 2 (situasjonsorientert ledelse). Rammer for kurset Modulen er en videreutvikling av modul 3 og 4 i trinn 1, med fokus på enhet og langtidsplanlegging. Bruk gjerne erfaringsdeling underveis i modulen. Legg også gjerne vekt på de elementene i speidermetoden som er de viktigste for arbeidet i enheten. Bruk gjerne de aktuelle rammene for enheten under åpningen og avslutningen av modulen, som leirbål, flaggheis, Scout s Own o.l. Kursplan modul 3 Kode Mål Innhold Stikkord T2M3-1 Deltakerne skal tilegne seg kunnskap om planlegging og oppbygging av terminliste og langtidsplaner, med utgangspunkt i speiderprogrammet. Deltakerne skal bli trygge på hvordan de kan tilpasse speiderarbeidet etter individuelle Planlegging i egen enhet Terminliste/langtidsplanlegging Nyttige hjelpemidler i langtidsplanleggingen og bruk av dette i praksis - Programrelaterte hjelpemidler Enhetsprogresjon Individuell tilrettelegging og progresjon Lokale forhold i planleggingen (klima, sjø/innland etc) og hvordan ta hensyn til dette Fleksibel planlegging og håndtering av uventede situasjoner Bruk av evaluering og erfaringssirkelen Hvordan få med «alle»; tilrettelegging, mangfold og inkludering

11 forutsetninger, progresjon og lokale forhold. Deltakerne skal lære hvordan de kan bruke evaluering og erfaringssirkelen til forbedring av arbeidet i enheten. Modul 4: Planlegging i praksis Mål Etter endt modul skal deltakerne: - Ha fått praktisk erfaring med langtidsplanlegging av arbeidet i egen enhet frem mot en speidertur. - Ha gjennomført deler av innholdet i det som er planlagt. - Ha evaluert planleggingen og gjennomføringen. Tidsbruk 3,5 klokketime. Forutsetninger Kursholdere Se hovedteksten til trinn 2, og i tillegg: Kurset holdes av godkjente ledertrenere i Norges speiderforbund. Kursholder bør ha og god erfaring med langtidsplanlegging av speiderarbeidet. Om modulen skal kjøres enhetsvis, er det viktig at kursholder har erfaring med den spesifikke enheten. Om denne personen ikke er godkjent ledertrener, skal det finnes en faglig ansvarlig som følger opp og som er godkjent ledertrener i Norges speiderforbund. Deltakere Deltakerne skal ha gjennomført trinn 1 og modul 1 (enhetsarbeid), modul 2 (situasjonsorientert ledelse) og modul 3 (planlegging i egen enhet) av trinn 2. Rammer for modulen Denne modulen er en videreføring av innholdet i modul 3, der deltakerne skal få prøve ut i praksis det de lærte i modul 3 om planlegging i egen enhet. Deltakerne skal lage en langtidsplan med utgangspunkt i at speidergruppen skal på en speidertur i løpet av perioden. Deltakerne skal lage langtidsplanen med utgangspunkt i hvilke ferdigheter og kunnskap speiderne trenger å forberede seg på til turen, og hvordan dette skal organiseres og forankres i speiderprogrammet. Deltakerne skal vektlegge mål, metode, seremonier og rammer, faglig utbytte og lek/sosialt i planleggingen. Det er viktig med denne modulen at deltakerne får nok tid til å gjennomføre noen av de aktivitetene de har planlagt slik at de kan få erfaring med fleksibel planlegging og tilpassing av aktiviteter underveis.

12 Kursplan for modulen Kode Mål Innhold Stikkord T2M4-1 Deltakerne skal få erfaring i praksis med å lage en langtidsplan av speiderarbeidet frem mot en speidertur. Deltakerne skal gjennomføre noe av innholdet i langtidsplanen, og evaluere planleggingen og gjennomføringen. Planlegging i praksis Praktisk øvelse enhetsbasert Legge en langtidsplan ved hjelp av programrelaterte hjelpemidler Gjennomføre noe av det planlagte innholdet Evaluere planleggingen og gjennomføringen

Trinn 1: Jeg er beredt

Trinn 1: Jeg er beredt Trinn 1: Jeg er beredt Overordnet mål: Deltakerne skal etter endt kurs ha grunnleggende kompetanse, kunnskap og ferdigheter for å kunne planlegge og gjennomføre gode speidermøter- og turer for speidere.

Detaljer

Trinn 2: Treningsprogrammet

Trinn 2: Treningsprogrammet Trinn 2: Treningsprogrammet Overordnet mål: Kursets mål er å gjøre deltakerne i stand til å bruke treningsprogrammet, herunder speidermetoden, veiledning og andre tilgjengelige verktøy og hjelpemidler

Detaljer

Trinn 2 Treningsprogrammet Forslag til gjennomføring med tidsplan

Trinn 2 Treningsprogrammet Forslag til gjennomføring med tidsplan Trinn 2 Treningsprogrammet Forslag til gjennomføring med tidsplan Kurset kan gjennomføres modulvis eller som en helgekurs. Å kjøre kurset som et helgekurs gir best disponering av tid og størst utbytte

Detaljer

Trinn 1: Jeg er beredt

Trinn 1: Jeg er beredt Trinn 1: Jeg er beredt Overordnet mål: Deltakerne skal etter endt kurs ha kompetanse, kunnskap og ferdigheter innen friluftsliv, sikkerhet på tur og førstehjelp. Struktur Jeg er beredt kurset består av

Detaljer

Sak R05/17 Referat møte mars (Hele KS; 5 min; V) Grunnet for kort tid mellom møtene vil referatet godkjennes på neste møte.

Sak R05/17 Referat møte mars (Hele KS; 5 min; V) Grunnet for kort tid mellom møtene vil referatet godkjennes på neste møte. REFERAT På Skype: Forfall: Dag Erling Austvik (leder), Bjørn Erik Hjellset, Roald Amundsen, Martin Olaisen, Andreas E. Bjørndalen, Cecilie F. Bjørnstad (sekretær/fk) og Ksenia Sazonova (sak 25/17 og 27/17)

Detaljer

» VISJON 2024, LANGTIDSMÅL OG ARBEIDSPLAN

» VISJON 2024, LANGTIDSMÅL OG ARBEIDSPLAN » VISJON 2024» LANGTIDSMÅL 2015-2024» ARBEIDSPLAN 2017-2018 » VISJON 2024, LANGTIDSMÅL 2015-2024 OG ARBEIDSPLAN 2015-2016 SPEIDERE VIL UT PATRULJEN TAR ANSVAR SPEIDING NÅR FLERE ARBEIDSPLAN 2015 ARBEIDSPLAN

Detaljer

PRAKTISK FRILUFTSLIV SPEIDERMETODEN FØRSTEHJELPSTRENING PROGRAMPLANLEGGING SIKKER SPEIDING VEILEDNING SOM METODE

PRAKTISK FRILUFTSLIV SPEIDERMETODEN FØRSTEHJELPSTRENING PROGRAMPLANLEGGING SIKKER SPEIDING VEILEDNING SOM METODE PRAKTISK FRILUFTSLIV Lage bål, koke suppe, sette opp tarp (pressening), holde varmen og ha det gøy. Det er viktig at lederne er trygge i å ha samlinger ute, også når det regner og blåser. Speidermetoden

Detaljer

Lederveiledning: Planlegging

Lederveiledning: Planlegging Lederveiledning: Planlegging PLANLEGGING Du som leder kan ikke alltid ha full kontroll. Du må være i stand til å tilpasse deg situasjonen og gjøre det beste ut av den. Likevel er det viktig å ha en plan.

Detaljer

LANGTIDSMÅL ARBEIDSPLAN

LANGTIDSMÅL ARBEIDSPLAN LANGTIDSMÅL 2015-2024 ARBEIDSPLAN 2017-2018 Visjon 2024 - Speidere vil ut, patruljen tar ansvar, speiding når flere I 2024 er Norges speiderforbund den mest attraktive organisasjonen for barn og unge som

Detaljer

411.1 Funksjonsbeskrivelser for lederoppgaver i gruppen

411.1 Funksjonsbeskrivelser for lederoppgaver i gruppen Bruk funksjonsbeskrivelsene nedenfor som: * hjelp til å finne ut hva du sier ja til * huskeliste når du har holdt på en stund * utgangspunkt for diskusjoner i lederpatruljen * sjekkliste for hva du selv

Detaljer

INTROKURSET Tekster og oppgaver for egenlæring. Norges speiderforbund, 2016

INTROKURSET Tekster og oppgaver for egenlæring. Norges speiderforbund, 2016 INTROKURSET Tekster og oppgaver for egenlæring Norges speiderforbund, 2016 INNLEDNING For en leder i Norges speiderforbund er det viktig å kjenne til sentrale prinsipper for speiding og speiderledelse.

Detaljer

Leder i Frikirkens Speiderkorps

Leder i Frikirkens Speiderkorps Leder i Frikirkens Speiderkorps 2 Leder i Frikirkens Speiderkorps Denne utgaven ble trykket i januar 2015. Heftet er også tilgjengelig på våre nettsider fribu.no 3 Innhold Innledning 3 Dette er speiding..

Detaljer

PRAKTISK FRILUFTSLIV SIKKER SPEIDING FØRSTEHJELPSTRENING SPEIDERMETODEN VEILEDNING SOM METODE PROGRAMPLANLEGGING

PRAKTISK FRILUFTSLIV SIKKER SPEIDING FØRSTEHJELPSTRENING SPEIDERMETODEN VEILEDNING SOM METODE PROGRAMPLANLEGGING PRAKTISK FRILUFTSLIV SIKKER SPEIDING Lage bål, koke suppe, sette opp tarp (pressening), holde varmen og ha det gøy. Det er viktig at lederne er trygge i å ha samlinger ute, også når det regner og blåser.

Detaljer

Arne Nørstebø (leder), Ingeborg Engh, Kathrine Myhre Nordby, Raymond Homme, Solveig Ugelstad Rivelsrud og Jens Morsø (sekretær)

Arne Nørstebø (leder), Ingeborg Engh, Kathrine Myhre Nordby, Raymond Homme, Solveig Ugelstad Rivelsrud og Jens Morsø (sekretær) REFERAT FRA MØTE I KOMITÉ SPEIDING 16. NOVEMBER 2011 Til stede: Arne Nørstebø (leder), Ingeborg Engh, Kathrine Myhre Nordby, Raymond Homme, Solveig Ugelstad Rivelsrud og Jens Morsø (sekretær) Morten Qvenild

Detaljer

Nyhetsbrev - grupper. Nyheter. NYHETER [følg med] ARRANGEMENT [bli med] TEMA Vi søker inspiratorer. ORGANISASJONSINFO [vit om]

Nyhetsbrev - grupper. Nyheter. NYHETER [følg med] ARRANGEMENT [bli med] TEMA Vi søker inspiratorer. ORGANISASJONSINFO [vit om] Nyhetsbrev - grupper - nyhetsbrev fra Norges speiderforbund utgave #2.11. I denne utgaven av nyhetsbrevet kan du lese om følgende: NYHETER [følg med] Nytt peffkurs er her Spillekroner å hente Skal dere

Detaljer

Trinn 1 Jeg er beredt Forslag til gjennomføring med tidsplan

Trinn 1 Jeg er beredt Forslag til gjennomføring med tidsplan Trinn 1 Jeg er beredt Forslag til gjennomføring med tidsplan Dette kurset består av tre moduler: Sikkerhet på tur, Norsk Grunnkurs i Førstehjelp (NGF) og Praktisk friluftsliv. Kurset kan enten gjennomføres

Detaljer

FORSLAG TIL STRATEGIPLAN 2007-2010

FORSLAG TIL STRATEGIPLAN 2007-2010 Vestoppland krets av Norges Speiderforbund FORSLAG TIL STRATEGIPLAN 2007-2010 Forslag til strategiplan for kretsen bygger på strategiplan for Norges Speiderforbund Forslag til strategiplan for kretsen

Detaljer

Lederveiledning: Treningsprogrammet

Lederveiledning: Treningsprogrammet Lederveiledning: Treningsprogrammet HVORFOR BRUKER VI TRENINGSPROGRAMMET? Speidernes aktiviteter, hva de trenger å vite og hvordan de lærer det, kalles treningsprogrammet, eller forkortet: programmet.

Detaljer

KURSHELG FOR LEDERE PÅ SØRMARKA 15.-17. november

KURSHELG FOR LEDERE PÅ SØRMARKA 15.-17. november Region 7 og 8 gjentar fjorårets suksess og inviterer til: KURSHELG FOR LEDERE PÅ SØRMARKA 15.-17. november 5 hovedlinjer: Trinn 1 Norsk grunnkurs i 1.hjelp Sikkerhet på tur Praktisk speiderledelse Trinn

Detaljer

Referat Gruppeting, Lillesand speidergruppe 1. november 2016, Speiderhytta

Referat Gruppeting, Lillesand speidergruppe 1. november 2016, Speiderhytta Referat Gruppeting, Lillesand speidergruppe 1. november 2016, Speiderhytta Deltakere: 4 vandrere, 9 rovere, 9 ledere, 1 foreldre, 2 foreldrerepresentanter. 1. Velkommen Tone ønsket velkommen 2. Valg av

Detaljer

Programfornyelse 2013-2016. Programrådgiver Martin Enstad Norges KFUK-KFUM-speidere

Programfornyelse 2013-2016. Programrådgiver Martin Enstad Norges KFUK-KFUM-speidere Programfornyelse 2013-2016 Programrådgiver Martin Enstad Norges KFUK-KFUM-speidere Bakgrunn Nytt program ble lansert høsten 2008. KFUK- og KFUMprogram ble til KFUK- KFUM-speidernes program Det er på tide

Detaljer

STRATEGISK PLAN OG ARBEIDSMÅL FOR

STRATEGISK PLAN OG ARBEIDSMÅL FOR STRATEGISK PLAN OG ARBEIDSMÅL FOR 2005 2006 A) Tropp - Opplevelser - Førerpatrulje / patruljearbeidet - Attraktivt for ledere - Medvirkning - Kvalitet Sørger for at kretsen har en stab superbrukere Holder

Detaljer

Speiderforum 2004 > Utdrag fra protokollen

Speiderforum 2004 > Utdrag fra protokollen Norges speiderforbund Speiderforum 2004 > Utdrag fra protokollen 1. Godkjenning av delegatene Godkjent med 51 stemmeberettigede. LOVSAKENE Alle lovsakene ble først diskutert i grupper, hver gruppe la frem

Detaljer

Informasjons- og foreldremøte

Informasjons- og foreldremøte Godeset Speidergruppe Vesterlen krets av Norges Speiderforbund (NSF) Informasjons- og foreldremøte 16.09.2014 Arne Sørbø, Gruppeleder Side - 1 Agenda Side - 2 Hva er speiding Speideridealene Ord og uttrykk

Detaljer

Speiderundersøkelsen Norges speiderforbund Noen utvalgte funn 1 Innledning

Speiderundersøkelsen Norges speiderforbund Noen utvalgte funn 1 Innledning Speiderundersøkelsen Norges speiderforbund Noen utvalgte funn 1 Innledning Undersøkelsen ble gjennomført i tiden 1. desember 2005 til 15. januar 2006 Vedlegg 3 2 Tolking av resultatene En spørreundersøkelse

Detaljer

Norges speiderforbund. Kurskatalog. - Komplett presentasjon av struktur og innhold i ledertreningen.

Norges speiderforbund. Kurskatalog. - Komplett presentasjon av struktur og innhold i ledertreningen. Norges speiderforbund Kurskatalog - Komplett presentasjon av struktur og innhold i ledertreningen. Velkommen «Ingen kan gå gjennom livet eller passere et stykke land uten å sette spor, og disse sporene

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2011-2015

HANDLINGSPLAN 2011-2015 HANDLINGSPLAN 2011-2015 KORPSETS HOVEDOPPGAVE ER GJENNOM VÅRT SPEIDERARBEID: - Å bevare og vinne korpsets medlemmer for Gud. - Orientere dem om vårt kirkesamfunn. - Føre dem inn i menighetslivet. FSKs

Detaljer

Modul 3: VOKS -videre opplæring i kommunikasjon og samhandling- Kursguide til. Utdanningsforbundet Østfold

Modul 3: VOKS -videre opplæring i kommunikasjon og samhandling- Kursguide til. Utdanningsforbundet Østfold Foto: Bo Mathisen Kursguide til Modul 3: VOKS -videre opplæring i kommunikasjon og samhandling- Utdanningsforbundet Østfold Grunnskolering for nye tillitsvalgte Modul 3 VOKS Plan for tillitsvalgtopplæringen

Detaljer

Hvilke kurs som går i hvilke økter vil komme tydelig frem i påmelingsskjema. Sett sammen din egen kurspakke basert på helgens øktsystem!

Hvilke kurs som går i hvilke økter vil komme tydelig frem i påmelingsskjema. Sett sammen din egen kurspakke basert på helgens øktsystem! Hvilke kurs som går i hvilke økter vil komme tydelig frem i påmelingsskjema. Sett sammen din egen kurspakke basert på helgens øktsystem! Det er felles påmelding til alle emnekurs i medlemssystemet. Om

Detaljer

Modul 3: VOKS -videre opplæring i kommunikasjon og samhandling- Kursguide til

Modul 3: VOKS -videre opplæring i kommunikasjon og samhandling- Kursguide til Foto: Bo Mathisen Kursguide til Modul 3: VOKS -videre opplæring i kommunikasjon og samhandling- Utdanningsforbundet Østfold Quality Hotel Sarpsborg 24. og 25. november 2011 Grunnskolering for nye tillitsvalgte

Detaljer

Program Det skal legges vekt på patruljeliv, og tema for en stor del av leiren er Patruljen på haik.

Program Det skal legges vekt på patruljeliv, og tema for en stor del av leiren er Patruljen på haik. REFERAT FRA MØTE I KOMITÉ SPEIDING 30. OKTOBER 2011 Til stede: Arne Nørstebø (leder), Elin Vannes, Ingeborg Engh, Kathrine Myhre Nordby, Morten Qvenild Andersen, Raymond Homme, Solveig Ugelstad Rivelsrud

Detaljer

Lederveiledning: Planlegging

Lederveiledning: Planlegging Lederveiledning: Planlegging PLANLEGGING I SPEIDEREN Du som leder kan ikke alltid ha full kontroll. Du må være i stand til å tilpasse deg situasjonen og gjøre det beste ut av den. Likevel er det viktig

Detaljer

Region 7 og 8 gjentar fjorårets suksess og inviterer til: KURSHELG FOR LEDERE PÅ SØRMARKA 15.-17. november. 5 hovedlinjer:

Region 7 og 8 gjentar fjorårets suksess og inviterer til: KURSHELG FOR LEDERE PÅ SØRMARKA 15.-17. november. 5 hovedlinjer: Region 7 og 8 gjentar fjorårets suksess og inviterer til: KURSHELG FOR LEDERE PÅ SØRMARKA 15.-17. november 5 hovedlinjer: Trinn 1 - Norsk grunnkurs i 1.hjelp - Sikkerhet på tur -Praktisk speiderledelse

Detaljer

SPEIDERHATTEN. Vesterlen Speidermuseums merke. Vi ser for oss et merke som er likt for alle enheter i gruppene innen for NSF og KFUK-KFUM speiderne.

SPEIDERHATTEN. Vesterlen Speidermuseums merke. Vi ser for oss et merke som er likt for alle enheter i gruppene innen for NSF og KFUK-KFUM speiderne. SPEIDERHATTEN Vesterlen Speidermuseums merke Mål for merket er todelt: se lederveiledning. Med et museums besøk ønsker vi å gjøre speiderne bevist på at speider arbeidet har eksistert i en annen utforming

Detaljer

Bakgrunn for Speidermetoden

Bakgrunn for Speidermetoden SPEIDERMETODEN Bakgrunn for Speidermetoden Heftet du holder i hånden beskriver elementene i Speidermetoden og hvordan du kan bruke disse elementene i det daglige speiderarbeidet. Speidermetoden baserer

Detaljer

Evaluering av skolering i Kvalitetsforum

Evaluering av skolering i Kvalitetsforum Evaluering av skolering i Kvalitetsforum 3+3 2015-16 Skoleåret 2015-16 har Kvalitetsforum 3+3 invitert til og gjennomført skolering i å være kursholder i Ny GIV-metodikk for grunnleggende ferdigheter.

Detaljer

102.1 Lover og retningslinjer for Norges speiderforbund

102.1 Lover og retningslinjer for Norges speiderforbund 102.1 Lover og retningslinjer for Norges speiderforbund Her finner du lovene i kortversjon, der det viktigste for gruppe, krets og forbund er tatt med. I 102.2 finner du grunnregler og lover for Norges

Detaljer

Modul 3: VOKS - videre opplæring i kommunikasjon og samhandling. Kursguide til

Modul 3: VOKS - videre opplæring i kommunikasjon og samhandling. Kursguide til Foto: Bo Mathisen Kursguide til Modul 3: VOKS - videre opplæring i kommunikasjon og samhandling Utdanningsforbundet Buskerud, Telemark og Vestfold Clarion Collection hotell Tollboden i Drammen 16.-17.

Detaljer

Innkalling til Kretstingets årsmøte 28. feb - 1. mars 2014

Innkalling til Kretstingets årsmøte 28. feb - 1. mars 2014 Til kretsens grupper Innkalling til Kretstingets årsmøte 28. feb - 1. mars 2014 Valgte medlemmer til kretstinget i din gruppe innkalles med dette til Kretstingets årsmøte i Lysheim grendehus, Sparbu, fredag

Detaljer

VISJON 2024, LANGTIDSMÅL OG ARBEIDSPLAN Visjon Speidere vil ut, patruljen tar ansvar, speiding når flere.

VISJON 2024, LANGTIDSMÅL OG ARBEIDSPLAN Visjon Speidere vil ut, patruljen tar ansvar, speiding når flere. VISJON 2024, LANGTIDSMÅL 2015-2024 OG ARBEIDSPLAN 2015-2016 Visjon 2024 - Speidere vil ut, patruljen tar ansvar, speiding når flere I 2024 er Norges speiderforbund den mest attraktive organisasjonen for

Detaljer

Dette dokumentet gir en kort innføring i hva det vil si å være leder i Riska speidergruppe.

Dette dokumentet gir en kort innføring i hva det vil si å være leder i Riska speidergruppe. Å være leder i Riska speidergruppe Dette dokumentet gir en kort innføring i hva det vil si å være leder i Riska speidergruppe. Kapittel 1: Hva er speiding? Formål Norges speiderforbund sin formålsparagraf

Detaljer

Kjølberg Speidergruppe Roald Amundsens Vei 8, 1654 SELLEBAKK. Gruppeleder Lars Erik Svendsen Telefon:

Kjølberg Speidergruppe Roald Amundsens Vei 8, 1654 SELLEBAKK. Gruppeleder Lars Erik Svendsen Telefon: Kjølberg Speidergruppe Roald Amundsens Vei 8, 1654 SELLEBAKK kontakt@kjolbergspeidergruppe.no http://www.kjolbergspeidergruppe.no Organisasjonsnummer: 992 395 567 Kontonummer: 1150.21.34851 Gruppeleder

Detaljer

Kurs i konflikthåndtering og megling. Konflikter koster tid, penger og energi - LØS DEM!

Kurs i konflikthåndtering og megling. Konflikter koster tid, penger og energi - LØS DEM! lær konfliktmegling Kurs i konflikthåndtering og megling labyrint consulting Konflikter koster tid, penger og energi - LØS DEM! Kursene vil gi deg spesialkometanse, kunnskap og de nødvendige verktøyene

Detaljer

Speidermetoden. Oppskriften på god speiding

Speidermetoden. Oppskriften på god speiding Norges speiderforbund Speidermetoden Oppskriften på god speiding Hvorfor speidermetoden? Heftet du holder i hånden beskriver elementene i Speidermetoden og hvordan du kan bruke disse elementene i det daglige

Detaljer

SPEIDERHATTEN. Vesterlen Speidermuseums merke. Vi ser for oss et merke som er likt for alle enheter i gruppene innen for NSF og KFUK-KFUM speiderne.

SPEIDERHATTEN. Vesterlen Speidermuseums merke. Vi ser for oss et merke som er likt for alle enheter i gruppene innen for NSF og KFUK-KFUM speiderne. SPEIDERHATTEN Vesterlen Speidermuseums merke Mål for merket er todelt: se lederveiledning. Med et museums besøk ønsker vi å gjøre speiderne bevist på at speider arbeidet har eksistert i en annen utforming

Detaljer

God fortsettelse i 7. skoleår?

God fortsettelse i 7. skoleår? God fortsettelse i 7. skoleår? Miljøskapende foreldrenettverk gir godt skolemiljø for både foreldre og barn Barn og foreldre som begynner i første årstrinn skal tilbringe mange år sammen først 7, kanskje

Detaljer

MARS KURSHOLDERKURS. Studieforbundet Funkis. Kursholder: Nora Thorsteinsen Toft, Lent AS

MARS KURSHOLDERKURS. Studieforbundet Funkis. Kursholder: Nora Thorsteinsen Toft, Lent AS MARS 16 KURSHOLDERKURS Studieforbundet Funkis Kursholder: Nora Thorsteinsen Toft, Lent AS Velkommen til kurs Dette kurset er ingen fasit for hvordan man skal bli den perfekte kursholder. Det gir heller

Detaljer

Invitasjon til ettårig lederkurs

Invitasjon til ettårig lederkurs Invitasjon til ettårig lederkurs Hordaland krins har den store glede av å invitere kretsens rovere og unge ledere på et kurs som strekker seg over et helt år! Ved kursets slutt vil du har dekket hele NSFs

Detaljer

Ferdig opplegg for motivasjonssamlinger med gruppeledere i kretser. Kretsstyret er representert på gruppeting

Ferdig opplegg for motivasjonssamlinger med gruppeledere i kretser. Kretsstyret er representert på gruppeting STRATEGISK PLAN LEDERKVALITET Visjon 2016: Norges speiderforbund har dyktige, motiverte og kvalitetsbevisste ledere. Speidingen og lederutviklingen foregår i hovedsak gjennom praktisk erfaring på gruppeplan.

Detaljer

SPEIDERIDEEN GRUNNLAG OG METODE I KFUK-KFUM-SPEIDERNE

SPEIDERIDEEN GRUNNLAG OG METODE I KFUK-KFUM-SPEIDERNE SPEIDERIDEEN GRUNNLAG OG METODE I KFUK-KFUM-SPEIDERNE SPEIDERIDEEN grunnlag og metode i KFUK-KFUM-speiderne Norges KFUK-KFUM-speidere Postboks 6810 St. Olavs plass 0130 OSLO Tlf: 22 99 15 50 post@kmspeider.no

Detaljer

Speideruttrykk. Forbundet Norges speiderforbund - NSF. Vi har to speiderforbund i Norge, - vårt NSF og Norges KFUK-KFUM-speidere.

Speideruttrykk. Forbundet Norges speiderforbund - NSF. Vi har to speiderforbund i Norge, - vårt NSF og Norges KFUK-KFUM-speidere. Akela Lederulven i Rudyard Kiplings bok "Jungelboken", som mange grupper bruker som ramme rundt småspeiderarbeidet. Akela er flokklederen, og lederne og medlemmene i flokken får alle jungelnavn. Aspirant

Detaljer

Speideruttrykk Akela Aspirant Baden-Powell Bever Bivuakk Enhet Fettfelle Flokk - småspeider Forbundet Fordypningsmerkene Foreldreforening

Speideruttrykk Akela Aspirant Baden-Powell Bever Bivuakk Enhet Fettfelle Flokk - småspeider Forbundet Fordypningsmerkene Foreldreforening Speideruttrykk Akela Lederulven i Rudyard Kiplings bok "Jungelboken", som mange grupper bruker som ramme rundt småspeiderarbeidet. Akela er flokklederen, og lederne og medlemmene i flokken får alle jungelnavn.

Detaljer

Velkommen til: www.speiderbasen.no

Velkommen til: www.speiderbasen.no Velkommen til: www.speiderbasen.no Speidernes treningsprogram har vært gjennom mange endringer gjennom de 100 år vi har eksistert. Begge de Norske speiderforbundene har nå treningsprogrammet i en database

Detaljer

speidermetoden Foto: Ole Harald Flåten

speidermetoden Foto: Ole Harald Flåten speidermetoden Foto: : Ole Harald Flåten Bakgrunn for Speidermetoden Heftet du holder i hånden beskriver elementene i Speidermetoden og hvordan du kan bruke disse elementene i det daglige speiderarbeidet.

Detaljer

Muligheter 2015 Kurs- og arrangementskatalog. rovere og ledere i norges speiderforbund

Muligheter 2015 Kurs- og arrangementskatalog. rovere og ledere i norges speiderforbund Muligheter 2015 Kurs- og arrangementskatalog for rovere og ledere i norges speiderforbund Velkommen til kurs- & arrangementskatalogen! I Muligheter 2015 finner du en oversikt over kurs og arrangementer

Detaljer

Informasjon til patruljen Kretsbannerkonkurransen 2010

Informasjon til patruljen Kretsbannerkonkurransen 2010 Informasjon til patruljen Tid/sted: Innrykk: Parkering: Martinsløkka ved Garsjø/Eiksetra 28-30.mai fra kl 18.00 fredag til kl 08.00 lørdag På Eiksetra kr 20 og veiavgift kr 20 ved Eggevollen, evt kan speiderne

Detaljer

UTDANNING FOR UTRYKNINGSLEDER

UTDANNING FOR UTRYKNINGSLEDER UTDANNING FOR UTRYKNINGSLEDER Modul 4 Erfaringslæring Fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap oktober 2014 Revisjonslogg... 3 1. Mål... 4 2. Målgruppe... 4 3. Opptakskrav... 4 4. Kompetanse...

Detaljer

Speidermetoden. Oppskriften på god speiding

Speidermetoden. Oppskriften på god speiding Norges speiderforbund Speidermetoden Oppskriften på god speiding Hvorfor speidermetoden? Heftet du holder i hånden beskriver elementene i Speidermetoden og hvordan du kan bruke disse elementene i det daglige

Detaljer

Frelsesarmeens speidere

Frelsesarmeens speidere Frelsesarmeens speidere Speiderdata: Navn: Adresse: Telefon: Gruppe: Krets (NSF): Distrikt (FA): Utgitt av: Frelsesarmeen Speidere Postboks 6866, St. Olavsplass 0130 OSLO Tlf: 22 99 85 00 FAS 2012 Norges

Detaljer

Speiderdata: Navn: Adresse: Telefon: Gruppe: Krets (NSF): Distrikt (FA):

Speiderdata: Navn: Adresse: Telefon: Gruppe: Krets (NSF): Distrikt (FA): Speiderdata: Navn: Adresse: Telefon: Gruppe: Krets (NSF): Distrikt (FA): Utgitt av: Frelsesarmeen Speidere Postboks 6866, St. Olavsplass 0130 OSLO Tlf: 22 99 85 00 FAS 2006 Småspeider Introprogrammet 1

Detaljer

Gjennomføres i samarbeid med Gjensidigestiftelsen. Er forebyggende, utviklende, aktivitetsskapende og samfunnsbyggende

Gjennomføres i samarbeid med Gjensidigestiftelsen. Er forebyggende, utviklende, aktivitetsskapende og samfunnsbyggende Gjør noe med det! Elevene identifiserer sosiale utfordringer, samarbeider om å finne løsninger og organiserer seg i en elevbedrift for å gjøre noe med det. Gjør noe med det Gjennomføres i samarbeid med

Detaljer

Lederveiledning: Speidermetoden

Lederveiledning: Speidermetoden Lederveiledning: Speidermetoden Lederveiledning: Speidermetoden hva er speidermetoden? Speiderbevegelsen har som mål å utvikle mennesker til å bli ansvarlige samfunnsborgere. For å få dette til bruker

Detaljer

Mandag - nyhetsbrev fra Norges speiderforbund utgave #9.06

Mandag - nyhetsbrev fra Norges speiderforbund utgave #9.06 Mandag - nyhetsbrev fra Norges speiderforbund utgave #9.06 Speidertinget nærmer seg med stormskritt. Helgen 3.-5. november skal ny speidersjef og nytt speiderstyre velges, nye lover skal vedtas eller forkastes,

Detaljer

Lederveiledning: Speiderprogrammet

Lederveiledning: Speiderprogrammet Lederveiledning: Speiderprogrammet (Del 1: Innføring i speiderprogrammet Del 2: Programelementer) Versjon - 26.04.17 SLIK BRUKER DU LEDERVEILEDNINGEN Denne lederveiledningen er en del av en serie med veiledninger

Detaljer

PROSJEKTPLAN «VURDERING FOR LÆRING» MOELV UNGDOMSSKOLE 2012-2013

PROSJEKTPLAN «VURDERING FOR LÆRING» MOELV UNGDOMSSKOLE 2012-2013 1 PROSJEKTPLAN «VURDERING FOR LÆRING» MOELV UNGDOMSSKOLE 2012-2013 Bakgrunn for prosjektet: Ringsaker kommune søker å finne effektive tiltak for å øke læringsutbyttet til elevene. Internasjonale studier

Detaljer

Bruk og vern. Kursplan. Januar Næringsutvikling i og ved verneområder. Skogbrukets Kursinstitutt

Bruk og vern. Kursplan. Januar Næringsutvikling i og ved verneområder. Skogbrukets Kursinstitutt Kursplan bruk og vern november 2012 Bruk og vern Næringsutvikling i og ved verneområder Kursplan Januar 2013 Skogbrukets Kursinstitutt 1 Dette kurset er ment som en starthjelp for personer som ønsker å

Detaljer

Innkalling til Kretstingets årsmøte 2. mars 2013

Innkalling til Kretstingets årsmøte 2. mars 2013 Til kretsens grupper Innkalling til Kretstingets årsmøte 2. mars 2013 Valgte medlemmer til kretstinget i din gruppe innkalles med dette til Kretstingets årsmøte i Lysheim grendehus, Sparbu, lørdag 2. mars

Detaljer

Grunnleggende Online Kurs Trener 1

Grunnleggende Online Kurs Trener 1 Grunnleggende Online Kurs Trener 1 (Stipulert tidsbruk, ca. 45min) Hensikten med denne modulen er å gi trenere en innføring i de grunnleggende prinsippene for treningsplanlegging. Emnet treningsplanlegging

Detaljer

Erfaringer ved bruk av Veien til arbeidslivet

Erfaringer ved bruk av Veien til arbeidslivet Erfaringer ved bruk av Veien til arbeidslivet Litt om Providor Attføringsbedrift i Brumunddal i Ringsaker kommune 33 ordinært ansatte Ca. 175 tiltaksdeltakere (inkludert ART) 12 plasser i Avklaring skjermet

Detaljer

M4 Trening 22-23 November 2012. Fase 1: Treningsdag 1 og 2. Kristiansand 12.10.2012

M4 Trening 22-23 November 2012. Fase 1: Treningsdag 1 og 2. Kristiansand 12.10.2012 M4 Trening 22-23 November 2012 Kristiansand 12.10.2012 Jeg ser frem til å treffe dere i torsdag 22 og fredag 23 November. Nedenfor har jeg prøvd å beskrive opplæringsprosessen som vi ser for oss i M4.

Detaljer

SAKSPAPIRER Roverforum 2016

SAKSPAPIRER Roverforum 2016 SAKSPAPIRER Roverforum 2016 Velkommen til årets Speider- og Roverforum! Ta med alle gode ideer, diskuter i vei og ha det gøy. Vi gleder oss til å lede dere gjennom Speider- og Roverforum, og vi håper dere

Detaljer

Lederveiledning: Speiderprogrammet

Lederveiledning: Speiderprogrammet Lederveiledning: Speiderprogrammet (Del 1: Innføring i speiderprogrammet Del 2: Programelementer) Lederveiledning: Speiderprogrammet (versjon - Mar 2017) 1 SLIK BRUKER DU LEDERVEILEDNINGEN Denne lederveiledningen

Detaljer

Praktisk organisasjonsarbeid Læreplan

Praktisk organisasjonsarbeid Læreplan Praktisk organisasjonsarbeid Læreplan 1. Innledning Hensikten med kurset Praktisk organisasjonsarbeid er at tillitsvalgte skal få kunnskap om betydningen tradisjonelt organisasjonsarbeid. Kurset skal også

Detaljer

Opplæringsplan for NSF og Studieforbundet natur og miljø 2015

Opplæringsplan for NSF og Studieforbundet natur og miljø 2015 1 Opplæringsplan for NSF og Studieforbundet natur og miljø 2015 Opplæringsplan for Studieforbundet natur og miljø og de enkelte medlemsorganisasjoner skal være et kontaktpunkt som ivaretar: 1. godt samarbeid

Detaljer

SAKSPAPIRER Speiderforum 2016

SAKSPAPIRER Speiderforum 2016 SAKSPAPIRER Speiderforum 2016 Velkommen til årets Speider- og Roverforum! Ta med alle gode ideer, diskuter i vei og ha det gøy. Representant nr.: Navn: Krets/korps: Side 1 av 17 1 KONSTITUERING AV SPEIDERFORUM

Detaljer

God fortsettelse i 5. skoleår?

God fortsettelse i 5. skoleår? God fortsettelse i 5. skoleår? Miljøskapende foreldrenettverk gir godt skolemiljø for både foreldre og barn Barn og foreldre som begynner i første årstrinn skal tilbringe mange år sammen først 7, kanskje

Detaljer

INFORMASJON 2015. 1. SANDNES SPEIDERGRUPPE www.1sandnes.no

INFORMASJON 2015. 1. SANDNES SPEIDERGRUPPE www.1sandnes.no INFORMASJON 2015 1. SANDNES SPEIDERGRUPPE www.1sandnes.no DETTE ER 1. SANDNES SPEIDERGRUPPE 1. Sandnes speidergruppe ble stiftet 14. november 1914 og er den eldste speidergruppa i Sandnes. Vårt mål er

Detaljer

ÅRSBERETNING 2006 FOR ØVRE BUSKERUD KRETS AV NORGES SPEIDERFORBUND

ÅRSBERETNING 2006 FOR ØVRE BUSKERUD KRETS AV NORGES SPEIDERFORBUND ÅRSBERETNING 2006 FOR ØVRE BUSKERUD KRETS AV NORGES SPEIDERFORBUND Øvre Buskerud krets har pr. 31.12.2006 57 småspeidere, 134 speidere, 8 rovere, 36 ledere, 25 O.G. og direktemedlemmer. Medlemmene er fordelt

Detaljer

SKEDSMO SPEIDERGRUPPE STRATEGIPLAN Utarbeidet av lederpatruljen 10. mai 2014

SKEDSMO SPEIDERGRUPPE STRATEGIPLAN Utarbeidet av lederpatruljen 10. mai 2014 Visjon: «Skedsmo speidergruppe skal være en aktiv og religionsnøytral speidergruppe, hvor både speidere, foreldre og ledere trives og utvikles». Hovedmål for gruppa: «I 2019 har Skedsmo speidergruppe en

Detaljer

Inspirasjonstur Ledertreningstur for peffer og asser til Danmark januar 2018.

Inspirasjonstur Ledertreningstur for peffer og asser til Danmark januar 2018. Inspirasjonstur Ledertreningstur for peffer og asser til Danmark januar 2018. Vi gjentar vinterens suksess med ledertreningstur for patruljeførere og assistenter til Danmark. Kurset bygger på opplegg som

Detaljer

Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon

Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon Avdeling for sykepleierutdanning HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon 30 studiepoeng (10+10+10) Modul 1: Innføring i veiledningspedagogikk og

Detaljer

Praktisk anvendbar kompetanse? Evaluering av Desentralisert fagskoleutdanning innen rus

Praktisk anvendbar kompetanse? Evaluering av Desentralisert fagskoleutdanning innen rus Praktisk anvendbar kompetanse? Evaluering av Desentralisert fagskoleutdanning innen rus Bakgrunn År 2000 prøveprosjekt videreutdanning Fra 2004 Tverrfaglig miljøarbeid innen rus Fra 2007 desentralisert

Detaljer

Studentevaluering av undervisning. En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole

Studentevaluering av undervisning. En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole Studentevaluering av undervisning En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole 1 Studentevaluering av undervisning Hva menes med studentevaluering av undervisning? Ofte forbindes begrepet

Detaljer

PRINSIPPER FOR LEDERTRENING

PRINSIPPER FOR LEDERTRENING PRINSIPPER FOR LEDERTRENING Prinsipper for ledertrening_hefte.indd 1 06.04.2009 10:48:49 PRINSIPPER FOR LEDERTRENING Utgitt av Norges KFUK-KFUM-speidere Postboks 6810 St. Olavs plass 0130 OSLO Tlf: 22

Detaljer

Møte i Speiderstyret Speiderstyret har møte i helgen 13.-15. januar 2012. Leder av Komité speiding har ikke anledning til å delta i dette møte.

Møte i Speiderstyret Speiderstyret har møte i helgen 13.-15. januar 2012. Leder av Komité speiding har ikke anledning til å delta i dette møte. REFERAT FRA MØTE I KOMITÉ SPEIDING 10. JANUAR 2012 Til stede: Arne Nørstebø (leder), Elin Vannes, Ingeborg Engh, Kathrine Myhre Nordby, Raymond Homme og Jens Morsø (sekretær) Solveig Ugelstad Rivelsrud

Detaljer

Nyhetsbrev. - nyhetsbrev fra Norges speiderforbund utgave #09.10. I denne utgaven av nyhetsbrevet kan du lese om følgende:

Nyhetsbrev. - nyhetsbrev fra Norges speiderforbund utgave #09.10. I denne utgaven av nyhetsbrevet kan du lese om følgende: Nyhetsbrev - nyhetsbrev fra Norges speiderforbund utgave #09.10. I denne utgaven av nyhetsbrevet kan du lese om følgende: NYHETER [følg med] Kjempemulighet: Opplev Liberia i to måneder Speiderkalenderen

Detaljer

Innhold i permen og på CD-en:

Innhold i permen og på CD-en: Innhold i permen og på CD-en: INNLEDNING Perm CD Gruppelederens rolle - sjekkliste X X Innhold i Gruppelederens verktøykasse X X Brukerguide til verktøykassa på CD X 1 ADMINISTRASJON 100 ADMINISTRASJON

Detaljer

PRESENTASJONSTEKNIKK

PRESENTASJONSTEKNIKK PRESENTASJONSTEKNIKK Dette arket har noen tips til hvordan du kan forberede deg, hva det er lurt å tenke på mens du holder styrekurs? Og hvordan takler vi eventuell nervøsitet? Forberedelser Hvis man

Detaljer

En viktig oppgave er å sende innkalling i god til alle involverte.

En viktig oppgave er å sende innkalling i god til alle involverte. Innkalling til et møte En viktig oppgave er å sende innkalling i god til alle involverte. Doodle Dersom dato ikke er avtalt på forrige møte, så er et tips å sende ut en Doodle med alternative datoer, vertskap

Detaljer

Førerpatruljen. Grunnsteinen i speiderarbeidet. Diskuter noen minutter: Hva er en førerpatrulje?

Førerpatruljen. Grunnsteinen i speiderarbeidet. Diskuter noen minutter: Hva er en førerpatrulje? Grunnsteinen i speiderarbeidet Spørsm rsmål l til drøfting? Diskuter noen minutter: Hva er en førerpatrulje? 1 Definisjon førerpatrulje? f s patrulje med PF og PA som patruljebarn. Det drives ledertrening,

Detaljer

Landstingssak: Endring av organisasjonsbestemmelsene 9.2.1 aldersinndeling

Landstingssak: Endring av organisasjonsbestemmelsene 9.2.1 aldersinndeling Landstingssak: Endring av organisasjonsbestemmelsene 9.2.1 aldersinndeling Viser til Mandatet for evaluering og fornyelse av speiderprogrammet, pkt 6 der det står i tredje avsnitt: Eventuelle forslag til

Detaljer

ØSTRE ØSTFOLD KRETS av Norges Speiderforbund

ØSTRE ØSTFOLD KRETS av Norges Speiderforbund Invitasjon til Kretskonkurransen 2013 Tropp Østre Østfold krets Det er igjen til for den tradisjonelle Kretskonkurransen. I år er konkurranse lagt til Kulåsparken. En stor bypark midt i Sarpsborg sentrum.

Detaljer

Etterutdanning for lærere og ledere i norskopplæringen og grunnskoleopplæring for voksne. 26. og 27. oktober 2015 Scandic Ishavshotel Tromsø

Etterutdanning for lærere og ledere i norskopplæringen og grunnskoleopplæring for voksne. 26. og 27. oktober 2015 Scandic Ishavshotel Tromsø Etterutdanning for lærere og ledere i norskopplæringen og grunnskoleopplæring for voksne 26. og 27. oktober 2015 Scandic Ishavshotel Tromsø PROGRAM: Mandag 26. oktober 11.30-12.30 Lunch og registrering

Detaljer

Lærende nettverk i friluft. Erfaringer med lærende nettverk i friluft som verktøy for kompetanseheving for lærere

Lærende nettverk i friluft. Erfaringer med lærende nettverk i friluft som verktøy for kompetanseheving for lærere Lærende nettverk i friluft Erfaringer med lærende nettverk i friluft som verktøy for kompetanseheving for lærere Friluftsrådet Sør fungerer som nettverkskoordinator for prosjektet «Lærende nettverk i friluft

Detaljer

Pedagogisk bruk av it s learning Drøbak 22.april 2008

Pedagogisk bruk av it s learning Drøbak 22.april 2008 Pedagogisk bruk av it s learning Drøbak 22.april 2008 Svend Andreas Horgen Høgskolelektor@Høgskolen i Sør Trøndelag www.gjemmesiden.blogspot.com 1 IDG.no: Facebook stjeler skoletid 2 Bedre læring 3 Informasjon

Detaljer

Ledelse. i Norges speiderforbund

Ledelse. i Norges speiderforbund Ledelse i Norges speiderforbund Ledelse i Norges speiderforbund Utgitt av: Norges speiderforbund Redaksjon: Rolf Gjertviksten Berit Nymoen Arnt Øvreness Revisjon 2015: Komité speiding Layout: Ksenia Sazonova

Detaljer

Prolog. Lykke til! Vennlig hilsen Lasse Hamre og Jenny Godøy

Prolog. Lykke til! Vennlig hilsen Lasse Hamre og Jenny Godøy Prolog Gjennom en rekke arbeidsmøter med ansatte i Kirkens SOS har vi i K fått innblikk i hvordan innføringskurset drives i dag. Vi har møtt en gruppe svært kompetente veiledere, med sterkt engasjement

Detaljer

Langtidsplan for Vestfold Krets 2010 til 2016, vedlegg til kretstingssak 7/10. Handlingsplan for 2010

Langtidsplan for Vestfold Krets 2010 til 2016, vedlegg til kretstingssak 7/10. Handlingsplan for 2010 Langtidsplan for Vestfold Krets 21 til 216, vedlegg til kretstingssak 7/1 Handlingsplan for 21 Tema Hovedmål Delmål Tiltak 21 Når Ansvar Kostnad Vekst 1 medlemmer Beholde positiv Fellesannonse med August

Detaljer

Påmelding til kretsleir Ænes 2015

Påmelding til kretsleir Ænes 2015 Påmelding til kretsleir Ænes 2015 Påmeldingsfrist: 1. mai For å fullføre påmeldingen må du ha oversikt over - Alle personer som skal meldes på. - Hvilken type deltaker den enkelte skal være; småspeider,

Detaljer

Grue 2016 1. Grue Speidergruppe av Norges speiderforbund

Grue 2016 1. Grue Speidergruppe av Norges speiderforbund Grue 2016 I 2016 er det ett år til mange danske, svenske og norske speidere skal på henholdsvis Spejdernes lejr i Sønderborg, Nationell Jamboree i Kristianstad og landsleiren Nord i Bodø. Det betyr at

Detaljer