Storberedere. Prosjektering Beredere Isvannstanker El kjeler Varmevekslere rent velvære SB Forandringer forbeholdes

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Storberedere. Prosjektering Beredere Isvannstanker El kjeler Varmevekslere. 146021-00 rent velvære SB 11-04. Forandringer forbeholdes"

Transkript

1 Storberedere Prosjektering Beredere Isvannstanker El kjeler Varmevekslere rent velvære 3 SB

2 Prosjektering storberedere Grunnlaget er: 1. Anleggstype / antall personer 2. Varmekilde(r) 3. Inntransport / takhøyde 1. Anleggstype Erfaringstall for berederstørrelse for forskjellige anleggstyper finnes. Når kombinasjoner, bør det dimensjoneres særskilt: Antall personer er avgjørende s Varmekilde(r) El er standard på alle OSO. På Turbo må det bestilles. Unique el sentralen har valgfri tilkoblingseffekt og spenning. Temperaturen er stillbar fra 90 i trinn à 5 kw. Stort akkumuleringsvolum er driftsøkonomisk best. Kjel, evnt. gasskjel passer for 17R, 18R og Turbo. Med økende varmetilførsel, kan volumet minskes, avhengig av tappemønsteret. Stor styrttapping krever fortsatt stort volum. OSO Turbo høyeffektiv for anlegg over 100 kw, tar minst plass. Gasskjeler fra 19 kw, som i multimontasje gir opptil 0kW leveres også av OSO. Varmepumpe krever stort volum for å oppnå jevn, økonomisk drift. Ettervarmer bereder er nødvendig for å heve temperaturen. 3. Inntransport / takhøyde Tilgjengelig plass avgjør berederdiameter og høyde. OSO 0 l går inn gjennom 80 cm dør. Største rustfrie er 1000 l som går gjennom 1m dør. Begge for multimontasje opptil l. Alternativt bruk færre kobberforede beredere fra l. Dimensjoneringstabellen Når anleggstype og varmekilde er klarlagt, viser tabellen forslag til volum / varmetilførsel. Alle kjøkken må ha egen hettvannskurs eller ettervarmerbereder. Vannkvaliteten er viktig Kalkholdig vann gir problemer for el kolbene. OSO Dublo 18R(S) med indirekte oppvarming bør da velges isteden. KO kalkoppløser som monteres utenpå kvtilførselsrøret til berederen. Viktig for garantien Når en ny bereder er fyllt med vann, skal den straks gjennomspyles med friskt vann, minst en gang i uken inntil den tas i normal bruk. Hvis saltholdig vann over ca. mg Cl/l, må det straks monteres OSO anoderør. Strømsparing En 2000 l. har minst varmetap. Eller 3 x 0 l. nesten like bra. Eller 6 x 0 l. ca. % større varmetap. Nødvendige data Forbruket: Med moderat kvtrykk og behersket vvforbruk spares opptil % både vann og varme. Berederne: Færre store har ca. % mindre varmetap enn mange små litere. Se skisse. Vvnettet: Varmekabel sparer ca % både i anlegg og drift i forhold til vvcledning med pumpe. (s. ). Innstøpte, uisolerte vvrør stjeler mye energi. Lange vvstrekk kan ofte erstattes med en egen bereder for de aktuelle, ofte små tappestedene. OSO Mini er bare litt større enn et A4 ark, og dekker f.eks. en oppvaskbenk eller en toalettavdeling. Gassoppvarming kan bli aktuelt, noe som vil gi VVSbransjen spennende oppgaver. OSO har små vegghengte gasskjeler fra 19kW, og er derved totalleverandør for varme og varmtvann. Be om OSO Gassbrosjyre. Se også s.. Fra VVSfirma: Fax: Dato: Anleggstype: Sted: Antall personer: Tappesteder: NT Varmekilden er 2V (400V) EL Kjelv. Begge deler Varmetilførselen ønskes: Middels Liten Stor Vannkvaliteten er: Surt/Nøytralt Kalkh. Kloridholdig Prioriteres: Driftsikkerhet Lav pris Inntransportåpning: m. Berederrom takhøyde: m. B x L Andre opplysninger: Varmekilde og vannkvalitet avgjør beredertype El El og /eller kjel Kjel OSO MAXI 17RE (s.4) Surt / nøytralt OSO DUBLO 18R (s.8) Kalkholdig vann OSO MAXI 17RE (s.4) Surt / nøytralt OSO DUBLO 18R (s.8) Kalkholdig vann OSO MAXI 17R (s.4) Surt / nøytralt OSO TURBO 17R + vvx (s.6) Surt / nøytralt Hvis saltholdig vann over mg Cl/l må anode monteres i rustfrie beredere 2

3 Dimensjoneringstabeller Boligbygg El/kjel Kjel Norm. leil. Hybler VolumkW VolumkW 5 stk stk normalleilighet m/badekar bebodd av 3 personer. 1 hybelleilighet m/dusj bebodd av 1 person Hoteller El/kjel Kjel Høyfjell By VolumkW VolumkW 20 stk stk Hvert rom med serv. og dusj/badekar bebodd av to personer. Restaurant kjøkken må ha egen hvkurs eller ettervarmer. Dusjanlegg El/kjel Kjel Idrett Elever VolumkW VolumkW 25 stk stk Antall dusjbad ila. 5 timer. Servanter og gulvspyling er iberegnet. Skoler El/kjel Kjel m/gymsal u/gymsal VolumkW VolumkW stk 110 stk Hver elev dusjer 2 ggr/uke, f.eks. skole 2 elever tar 100 dusjbad/ dag. Servanter, skolekjøkken, labvasker, moppevask. Restauranter El/kjel Kjel Vanlig Kafeteria VolumkW VolumkW 25 stk 90 stk Restaurant 48 service pr. gjest, kafeteria 34. Berederdriftstemperatur min 8590 med hvkurs eller ettervarmer i tillegg. Vv til oppvaskmaskin krever større bereder. Sykehus El/kjel Kjel Sykehus Pleiehjem VolumkW VolumkW stk 20 stk Oppdel på minst to beredere for ekstra sikkerhet. Ettervarmerbereder for kjøkken og skyllerom, eller egen hvkurs. Industri El/kjel Kjel Vannlig Meget smussig VolumkW VolumkW pers. 20 pers Vanlig regnes 6 serv. og 2 dusjer pr. arb. økende til 3 dusjer for meget smussig. Gulvspyling av garderobe. Lunsjkantine må ha egen hvkurs eller ettervarmer. Kontorer El/kjel Kjel Moppevask VolumkW VolumkW 10 m² Moppevask, kantinekjøkken, 2 dusjer/1000m² og servanter. Anmerkninger til tabellene Varmtvannsforbruket har generelt øket de siste årene. Maxvolum for 10 år siden er idag nødvendig minimum. De oppgitte VolumkW tilpasses/opprundes til nærmeste standardvolum som kan oppdeles i flere like rustfri 400, 0 eller 1000 litere. Alternativt kobberforede beredere fra l. Nødvendig el effekt kan tilkobles etter behov i OSO std. kw sentraler. Varmtvannsforbruket Håndvask 6 l 40 C ca kwh Elevdusj l " ca. 2 " Normaldusj l " ca. 2.5 " Idrettsdusj 75 l " ca. 3 " Karbad 200 l " ca. 8 " Boligbygg, person/døgn ca. 4 Karbad stort 2 l 40 C ca. 10 kwh Hårvask,dame l " ca. 2 " Gulvv./100m2 l " ca. 2 " Spyl/100 m2 0 l " ca. 12 " Oppvask ca. 12 l C ca. 0.6 " Oppvaskmask. l " ca. 3 " Fint å huske: Pr. 100 l bereder 85 fåes : 200 l 40 eller 100 l 80 = 10 kwh Kontakt OSO du får komplett tilbud innen 24 timer! OSO TURBO beredere over 100 kw Ved kjeldrift over 100kW anbefales Turbosystemet som er meget plassbesparende og prisgunstig. Sammen med OSO gasskjel(er) fås et høyeffektivt anlegg. Erfaringsmessig er nesten alle anlegg spesielle, dvs. kombinasjoner, varmegjenvinning, forvarming m.m. Fjernvarmeveksler for vv trenger ofte en bereder som buffert for å dekke toppbelastningene. Det gir rimeligere anlegg og drift. Våre ingeniører står gjerne til tjeneste med forslag og tilbud innen max 2 timer. Bargjest 1 l 80 C ca. 0.1 kwh Kafeteriagjest 5 l " ca. 0.4 " Frokostgjest 10 l " ca. 0.8 " Lunsjgjest l " ca. 1.2 " Middagsgjest 18 l " ca. 1.4 " 3

4 MAXI Standard, Express og Combi MAXI Standard 17RE passer for eldrift, for de fleste mellomstore og større anlegg. Formen er vakker med el. sentralen isolert og innebygget, formpresset hvitlakkert fotring og topp, og blå epoxybelagt stålmantel. Alle anslutninger er lett tilgjengelige i fronten. Sikkerhetsventilen PT9 bar /98 medleveres. Unique el sentralen med valgfri tilkobling 5kW, 2400V 3fas, er termostatstyrt 90 i 3 trinn med hver sin termoutløser. Kontaktorer er unødvendig, bare å koble hovedtilførsel kabel (s.12). Ventil montasjesettene kobles rett på beredern(e). MAXI Express 17REX har ekstra el sentral oppe som øker max effekten til hele 2xkW og gir toppvarme på en halvtime. En virkelig kraftpakke, med to separate elinntak. MAXI Combi 17RVE for både el og kjel(damp). Ideell for el sommer, kjel vinterdrift. Varmeveksler i rustfritt stål, for vann eller damp inntil 10 bar. Kapasitet 25kW m/dt. Med 7 bar damp kw. (Gass s..) 17RE Maxi Standard Anslutninger H Maxi Standard 17RE 0 1 = KV 5/4 2 = Tm 3/4 evnt. anode 3 = VVC 3/4 evnt. tm./pt 4 = Tm 3/4 evnt. anode 5 = VV 5/4 17REX Maxi Express 17RVE Skottfeste Dørkfeste Maxi Combi D Dørkfeste Produkt fakta Passer for Boligblokk, skole, dusjbad, hotell, kafeteria, m.m. Monteres i rom med sluk. Kalkholdig vann, se 18R. Varmekilder 17RE = el 5kW. 17REX = 2 x 5kW. 17RVE = el 5kW og/eller kjelvann/damp 2590kW. Trykktank Rustfritt SMSstål, max 10bar, motstår inntil mg Cl/l. Anode skal monteres over mg Cl/l (17S l er kobberforet). Isolasjon Mineralull dekket av blå, plastbelagt stålmantel, dyppresset, hvit epoxybelagt fotring og topp. El. sentralen Internt koblet. Sprutsikkert og varmeisolert plastlokk, kun å tilkoble 3 fas hovedtilførsel kabel og jord. El. kolber RG 5kW 2V 1 fas, ansl. 1 r 3 stk internt koblet til 2V 3fas. Termostater TS2, stillbare 90, utløser 98 A 3 stk. med int. ledninger frem til koblingsstykket. Kontaktorer unødvendig. Effekt / Volt Valgfri 2,5 5 7, ,5 eller kw pr. sentral. Standard 2V 3f med enkel omkobling til 400V 3f. m/nullleder Montasjesett Sikkerhetsventil PT 9 bar/98, fabr. levert. Kv og BSsett, evnt. PS og SRsett (se neste side) monteres etter ønske. Vvx i 17RVE Kap. 25kW m/dt (kw m/7 bar damp). Heltrukne rustfri rørvvx, ansl. 1 r. Spes. inntil 90kW. Max trykk 10bar. Montasjeanv. Medfølger 4 sider. Bruksanvisning i plast påsatt berederen. Miljøgaranti. 0utslipp i produksjon og drift. Garantier Mot material eller produksjonsfeil 10 år på trykktanken. Utstyr 2 år. Service normalt innen 24 timer på virkedager. Maxi Standard 17RE Maxi Express 17REX Maxi Combi 17RVE Best. nr. ca. l. kw Dia x H mm Volum Vekt M³ NRF nr. Best. nr. ca. l. kw NRF nr. Best. nr. ca. l. kw NRF nr. 17RE 0 kw ø 580 x 10 H 287 l 55 kg 0, REX 400 +kw RVE 0 +25kW RE 400 kw ø 580 x 2090 H 380 l 80 kg 0, REX 0 +kw RE 0 kw ø 780 x 18 H 5 l 110 kg 2, REX kw RVE kW RVE 0 +25kW RE 1000 kw ø1000 x 20 H 900 l 180 kg 2, RVE kW Cu foret opptil l 4

5 Enkel montasje Blandeventilsett BS Kobles rett på berederen. Kan svinges 3 PT Express 17REX har ekstra el. sentral oppe med separat tilf. kabel. Anoder må monteres hvis saltholdig vann over mg Cl/l (se s.14) Kaldtvannssett KV Kobles rett på berederen. Combi 17RVE har r.fri rørvarmeveksler Kap. 25 kw m/dt. Ansl. 1. El.sentralen(e) Valgfri tilkobling 5 kw (3x5kW) El tilf. kabel V 3 f. Koblingskjemaer medfølger (s.12). Multi montasje Plasser opptil 6 stk. like beredere i rekke, eller i hjørne, i lodd og med avstand 5 cm. Alt som ovenfor, men: SR samlerørene med Tstykker kobles på beredernes kv/vvansl. som vist og sammenloddes. Bør isoleres. Maxi Standard 17RE 0 med KV og BSsett, samt PT9 bar/98. Varmeanlegg SRrør også for evnt. T/R for vvx (grå). Mont.anvisning for SR rørene medfølger. Kvsett og evnt. BS og PSsett felles for alle. VIKTIG! Kvinn må være på motsatt side av vvut. (Kan speilvendes) Det samme for evnt. tur/retur. Maxi Combi 17RVE 0 med KV og BSsett. Parallellkoblet m/ SR0 samlerør, også for t/r kjel. Montasjesettene vvb Kv vvb Hv OL KV kaldtvannssett Komplett med stoppekran, tilb.sl ventil og 9 bar sikkerhetsventil med tømmeplugg, samt Tstykke både mot bereder, Kvsett og evnt. SRsamlerør. Pumpesentral PS for evnt. vvcsirkulasjon, s. 67. Evnt. SRrør Blv. Evnt. SRrør BS blandesentralsett Komplett med blandeventil, tilbakesl. ventiler, termometer, hettvanns og vvcuttak, samt Tstykke med koblinger både mot bereder, BSsett, PS og evnt. SR samlerør. For garantert blandetemperatur, be om kobling med utjevningstank. SR samlerør i parallell kobling Leveres med glatte ender for koblinger til medf. Tstykker. Eksempel: Beskriv samlerør for 3 stk. 0 l: Kv/ vv trenger tils. 4 stk. SR 0. Evnt. tur/ret trenger også 4 stk. SR 0. OSO Best. nr. Norm.kap. NRF nr. KV 3/ KV 1 " 4 l/s KV 1 1/2 " 6 l/s KV 2 " 7 l/s OSO Best. nr. Norm.kap. NRF nr. BS 3/4 2 l/s BS 1 " 4 l/s BS 1 1/2 " 6 l/s BS 2 " 7 l/s Teknisk data OSO Best.nr. Diam. Lengde NRF nr. SR 400 ø 35 6 mm SR 0 ø 35 8 mm SR 1000 ø mm

6 TURBO høyeffektiv for kjel 17R Anslutninger Turbo passer for anlegg med kjeldrift over ca. 100kW. Rustfri Maxi Akkumulator 17R, har en rustfri platevarmeveksler/ ladepumpe, (VX/LPsentral), med valgfri effekt. Den er meget effektiv, plassbesparrende og utslåelig i pris. Montasjesettene KV, BS og PS, (side 5), passer om hverandre på alle berederne bare kuples på. Virkemåte Kaldtvann pumpes fra akkumulatorens bunn gjennom varmeveksler og strupeventil S, som reguleres ved oppstarting av kald bereder til termometeret viser ca. 80 C. Akkumulatoren(e) lades fra toppen av. Ved lite vvforbruk, varmes alt gjennom vvx. Ved stort vvforbruk, tas det overskytende fra akkumulatoren(e). Etter total utladning gir Turbosystemet straks vv igjen! Fordi systemet er helt pumpeavhengig, er det valgt to pumper, med tilbakeslags og stoppeventiler, for dobbel sikkerhet. Kalk eller saltholdig vann eller gassoppvarming (se s. eller be om OSO Gassbrosjyre). 1 = KV 5/4 2 = Tm 3/4, evnt. anode 3 = VVC 3/4 evnt. tm. 4 = Tm 3/4, evnt. anode 5 = VV 5/4 A B = 1 (2 over 2kW) OSO Turbo med fabrikkmonterte montasjesett. Produkt fakta Passer for Varmebehov over 100 kw m/kjelvann Lite plassbehov / akkumulering. Virkemåte Kv pumpes fra bunn, varmes via vvx og akkumuleres på topp. Strupeventil reguleres til ønsket vvtemperatur. Styrttapning Noe varmes via vvx, resten tas fra vvb. Etter total utladning, fås straks vv igjen høyeffektiv oppladning. Rustfri vvx VX kw (eller større valgfritt). Loddet og helisolert. Kalkholdig vann, bruk OSO KOoppløser (s.). Ladepumper 2 stk Grundfoss m/tilbakeslagsventiler gir dobbelt sikkerhet. Stopper én, gir den andre fortsatt varmtvann. Trykktank Rustfritt SMSstål, max 10bar, motstår inntil mg Cl/l. Anode skal monteres over mg Cl/l. (Cuforet l) Isolasjon Mineralull dekket av blå, plastbelagt stålmantel, dyppresset, hvit epoxybelagt fotring og topp. Montasjesett Sikkerhetsventil SV9bar fabrikk montert. Kv og BSsett, evnt. PS og SRSsett monteres etter ønske. El. sentral På bestilling som 17RE. Eller bruk 81R elkjel montert ved siden. (s. 12) Montasjeanv. Medfølger 4 sider. Bruksanvisning i plast påsatt berederen. Miljøgaranti. 0utslipp i produksjon og drift. Garantier Mot material eller produksjonsfeil 10 år på trykktanken. Utstyr 2 år. Service normalt innen 24 timer på virkedager. Maxi Akkumulator 17R Multi montasjesett VVX/LP sentral Best. nr. ca. l. Dia x H mm Volum Vekt M³ NRF nr. Best. nr. kw NRF nr. Best. nr. NRF nr. 17R 0 ø 580 x 10 H 287 l 55 kg 0, SRS VX/LP 100 kw R 400 ø 580 x 2090 H 380 l 70 kg 0, SRS VX/LP 2 kw R 0 ø 780 x 18 H 5 l 100 kg 2, SRS VX/LP 0 kw R 1000 ø1000 x 20 H 900 l 170 kg 2, SRS Cuforet opptil (s.8)

7 Turbo enkelmontasje Blandeventilsett BS Kobles rett på berederen. Pumpesentralen PS Hvis aktuelt med vvc sirk. Anoder må monteres hvis saltholdig vann Varmeveksler VX med strupeventil (rødt ratt) og termometer er prefabrikert og kobles rett på blandeventilsettet. Tur/retur 1 fra kjel tilkobles VX (over 2 kw = 2 ) Dobbel pumpe LP med tilb.sl. og stoppventiler er prefabrikert og sammenkoblet til VX. Rørforbindelsen ned til Kvsettet leveres av rørlegger. Kaldtvannssett KV Kobles rett på berederen. Turbo multimontasje MAXI 17R 0 Turbo komplett Samlerør i serie SRS Kobles rett på berederne. Bør isoleres. Ett rør mindre enn antall beredere i serie. KVsett, felles for alle. Kobles på første bereder. Velg dim. i tabell s.5 MAXI 17R 0 Turbo seriekoblet med SRS0 samlerør BSsett Felles for alle, kobles på den siste berederen. Velg dim. i tab. s. 5. VX/LP sett Felles for alle. Effekt velges i tabell s. 6. Klemringkobles på BSsettet. RørforbindelsenR frem til KVsettet på den første berederen. Leveres av rørlegger. Varmegjenvinning Eksempel med gradvis oppbygging av tappevannstemperaturen. Tappevannet varmes først opp gjennom gjenvinnerveksler fra kjølemaskin (ca. 20 ), videre oppvarming skjer gjennom veksler fra kjeleanlegg ca. 80. Den viste koblingen er et eksempel på fleksible løsninger fra OSO. Kontakt våre VVSingeniører med dine anleggsdata og motta et computerutregnet dimensjoneringsforslag raskt pr. telefax eller mail. Ladepumper 5 stk. OSO 17R 0 m/4 stk. SRS samlerør. KVsett 7

8 DUBLO 18R for el/kjel og kalkholdig vann OSO Dublo passer for indirekte el og / eller kjeloppvarming. Motstår også ekstremt kalkholdig vann, fordi el kolbene er beskyttet i det ytre magasinet. Uniqe el sentralen er den samme som for Maxi (s.5). Ekspansjonssentral med 2,5 bar sikkerhetsventil må monteres, evnt. felles med kjelanlegget. Dublo har gjennom 40 år vist enestående høy driftsikkerhet. Over 1000 l er i kobberforet stål, og tåler derfor også salt/kloridholdig vann, uten å montere anode. Montasjesettene og evnt. multimontasje er helt likt med Maxi (s. 5). Viktig: Ved saltholdig vann over mg Cl/l må anode straks monteres. Sørg for fri, uavstengbar ekspansjon fra varmemagasinet. MontasjeBruksanvisning medfølger. DUBLO 18R 0 med KV, BS og PSsett. Anslutninger 1 = KV og tømming 5/4 2 = TM 3/4, evnt. anode 3 = VVC 3/4, evnt. anode, t.m. 4 = TM 3/4, evnt. anode 5 = VV 5/4 r. A = 5/4 r. Tur / exp. (0 l 1 ) B = 5/4 r. Ret / tømming (0 l 1 ) DUBLO 18R 0 komplett parallellkoblet med SR0 samlerør, også for eksp. og fylling ytre magasin. Produkt fakta Passer for Boligblokk, skole, dusjbad, hotell, kafeteria, m.m, hvor kalkholdig vann kan gi problemer for 17RE. Varmekilder El 5kW og/eller kjelvann, overføringskap. 35kW med temperatur differanse. Trykktank Rustfritt SMSstål, max 10bar, motstår inntil mg Cl/l. Anode skal monteres over mg Cl/l. (Over 1000 l i Cuforet stål.) Isolasjon Mineralull dekket av blå, plastbelagt stålmantel, dyppresset, hvit epoxybelagt fotring og topp. Varmemag. Stål, max trykk 3bar (2,5bar l). Sikkerh. v. 3bar (2,5) må monteres på y.mag. Og eksp. kar evnt. felles m/anl. El. sentralen Internt koblet. Sprutsikkert og varmeisolert plastlokk, kun å tilkoble 3 fas hovedtilførsel kabel og jord. El. kolber RG 5kW 2V 1 fas, ansl. 1 r 3 stk. internt koblet til 2V 3fas. Termostater TS2, stillbar 90, utløser 98 A 3 stk. med int. ledninger frem til koblingsstykke. Kontaktorer unødv. Effekt / Volt Valgfri 2,5 5 7, ,5 og kw pr. sentral. Standard 2V 3fas m/enkel omkobling til 400V 3fas. Montasjesett Sikkerhetsventil SV 9 bar fabrikkmontert. Kv og BSsett, evnt. PS og SRsett som 17RE, samt EX sett m/2,5 bar SV. Montasjeanv. Medfølger 4 sider + bruksanvisning. Enkel eller multimontasje som 17RE. 0utslipp i produksjon og drift. Garantier Mot material eller produksjonsfeil 10 år på den rustfrie trykktanken. 5 år på Cu foret trykktank. Utstyr 2 år. Best. nr. ca. l. kw Dia x H mm Volum i/y O.f. kap. dt Kv / vv Turret Vekt M³ NRF nr. 18R R 0 18R S 10 18S S 00 18S 00 18S kw 5 kw 5 kw kw kw kw kw ø 580 x 2240 H ø 780 x 2020 H ø 1000 x 22 H ø 1200 x 23 H ø 10 x 2400 H ø 10 x 20 H ø 1800 x H ø 1900 x 3800 H 380 / l 5 / l 900 / 100 l 1480 / 270 l 18 / 310 l 26 / 400 l 4800 / 800 l 6890 / 800 l kw 20 kw 35 kw 75 kw 80 kw 110 kw 1 kw 1 kw 5/4 5/4 5/4 2 5/4 5/4 5/4 2 1 kg 200 kg 2 kg 5 kg 800 kg 1100 kg 10 kg 2000 kg 0,8 2,0 2,5 3,5 4,0 5,0 8, S ø 1900 x 4800 H 97 / 800 l 180 kw kg

9 OCEAN 17RA for skip OSO OCEAN er berederpioneren på de 7 verdenshav. Da den norske handelsflåte ble gjenoppbygget fra 19 årene, leverte OSO til skipsverftene både i Europa og Asia. OSO skipsberedere er i toppkvalitet med lang levetid, og stadig økende salg. En rekke av de største cruiseskipene dekker det enorme varmtvannsbehovet med OSO Ocean. Vi er stolte av å ha levert også til Bill Gates nye privatyacht, samt The World of ResidenSea mfl. Rustfritt eller Cuforet Ocean 17RA produseres i rustfritt SMSstål l, og kobberforet stål 17SA l. Alle kan leveres for oppvarming med elektrisk, damp, hetolje eller hettvann. På bestilling leveres komplette sett for regulering av damptilførsel og kondensat, blandesentraler, pumpesentraler og komplette kontrollpaneler. Produktene er godkjent av Det Norske Veritas, Bureau Veritas, Lloyds Register of Shipping, American Bureau of Shipping og Germanische Lloyd m.fl. OCEAN 17RA 1000 skipsbereder med alt utstyr fabrikkmontert. Anslutninger 1 = KV 2 = Retur 3 = Tur 4 = Termostat 5 = Termometer 6 = VV B = 5/4 r. Ret / tømming ( 0 l 1 ) OSO i The World of ResidenSea Produkt fakta Passer for Passsasjerskip, fraktskip, marineskip, ferger, offshore, boligplatformer m.m. Stående eller liggende montasje. Varmekilder Elektrisk 5 kw. Hettvann 100 kw. Damp 257 kw. Hetolje 2080 kw. Trykktank 17RA l i rustfritt SMS stål. 17SA 600 l i kobberforet stål. Begge m/anoder. Max trykk 10 bar, prøvetrykk +% Isolasjon Mineralull dekket av blå, plastbelagt stålmantel, dyppresset, hvit epoxybelagt topp. Eller lakkert i lys grønn farve. Fester Solide 3 stk påsveisede fester for dørk og 2 stk for skott med underlagsplater. El. sentral Internt koblet. Sprutsikkert el. lokk, kun å tilkoble tilførselskabel 440 V til koblingstykke og jord. Effekt etter ønske. El. kolber RG 5kW 2V 1 fas, ansl. r. 3stk. Internt koblet til 440V 3 fas koblingstykke. Termostater TS2, stillbar 90 C, utløser 85 C for hver kolbe. Fabrikkinnstilt på C minsker kalkproblemene. Varmeveksler For damp 25100kW rustfri, 7kW kobber. Hettvann 1040kW rustfri, 202kW Cu. Montasjesett Sikkerhetsventil PT 9bar/99 C. Avt.kran 1. Termometer 0120 C. Damp reguleringsutstyr mm. Montasjeanv. Medfølger. Bruksanvisning i plast er påsatt berederen. Reservedelsliste medfølger. Garanti Mot material eller produksjonsfeil 5 år. Utstyr 2 år. Best. nr. ca. l. kw Dia x H mm Volum Vekt M³ NRF nr. VVX best.nr. Damp kap. Hetvann kap. Ansl. 17RA 120 3kW ø 580 x 725 H 116 l 55 kg 0, D 0,3 r.fr. 25 kw 10 kw 3/4 17RA 200 3kW ø 580 x 11 H 198 l 65 kg 0, D 0,6 r.fr. kw 20 kw 1 17RA 0 3kW ø 580 x 10 H 287 l 80 kg 0, D 1,2 r.fr. 100 kw 40 kw 1 17RA 400 9kW ø 580 x 2090 H 380 l 110 kg 0, D 2,0 r.fr. 165 kw 65 kw 1 17RA 0 kw ø 780 x 1895 H 5 l 190 kg 1, FKS 1 Cu 65 kw 20 kw 1 17RA 1000 kw ø 1000 x 21 H 900 l 280 kg 2, FKV 3 Cu 195 kw kw 1 17SA 10 kw ø 1200 x 21 H 1480 l 5 kg 3, FKV 6 Cu 390 kw 120 kw 2 17SA 2000 kw ø 10 x 2200 H 18 l 700 kg 4, FKV 9 Cu 585 kw 180 kw 2 17SA 00 45kW ø 10 x 23 H 26 l 900 kg 7, Cuforet opptil l (s.8) 9

10 Varmegjenvinning Gråvann fra dusjanlegg, prosessindustri m.m. Varmt gråvann renner til en isolert kum med "svanehalsavløp", som kun slipper ut det avkjølte bunnvannet. I kummen er det montert et eller flere kobberrørsbatterier, hvori tappevannet forvarmes og lagres i akkumulatoren. Ettervarmerberederen må anskaffes i alle fall. Stengt Varmegjenvinning er både god økonomi og miljøvern i praksis! Varmt gråvann forvarmer kaldtvannet. Så enkelt kan store varmemengder gjenvinnes. Avtrekksventilasjon gir varmtvann De fleste leiligheter har mekanisk avtrekksventilasjon. Avtrekksluften inneholder ofte nok energi til å dekke hele varmtvannsbehovet via en varmepumpe. Rørleggeren monterer alt sammen, kjølemontør behøves ikke. Fra varmegjenvinningsbatteriet i avtrekkskanalen på loftet legges isolerte kobberrør til varmepumpen og berederne i kjelleren. Varmepumpen VP avgir ca. 3 ganger mer energi enn den selv forbruker, til forvarmerakkumulatoren 17R. Kjøleakkumulator gir varmtvann Lavverdig gratisvarme fra kjøletak etc. sirkulerer ofte via en buffertank (51S) til varmepumpen (VP), som avgir 3 ganger mer høyverdig energi enn den selv forbruker, til vvakkumulatoren (17R). Elettervarmerbereder (18R eller 17RE) sikrer varmtvannforsyningen ved små kjølebehov. Hvis ikke vvforbruk, kan tørrkjøler monteres. Mange anlegg vil i store deler av året oppnå gratis varmtvann! ENØKkobling, hvor kun akkumulatoren 17R er tilleggsutstyr for å skaffe gratis varmtvann. Investeringen er inntjent på 12 år og bør inngå i de fleste kjøleanlegg. Varmepumpe A: Lavverdig gratisvarme fra kjøletak, avtrekksventilasjon m.m. (1), sirkulerer via buffertanken (2) til varmepumpen (3). B: Varmepumpen avgir ca. 3 ggr. mer høyverdig energi enn den selv forbruker, til akkumulatoren (4). Varmen tas enten via Vvx (5) til vvakkumulatoren (6) eller til oppvarmingsformål (7). Hvis ikke forbruk avblåser tørrkjøleren (8). C: Elettervarmerberederen (9) sikrer nok varmtvann. Jo større kjølebehov ved (A), spares fra 100% av elenergien ved (C). OSO legger meget arbeid i forslag til praktiske og prinsippielle koblingsskjemaer. Dette kan gi VVSkonsulenten ideer til videreutvikling av sine egne, nøyaktige systemer. 10

11 Isotank 51 isvannstanker Passer for romklimaanlegg med kjølemaskiner hvor isvannstanken utgjør en nødvendig buffert for systemet. Spesialisoleringen er dekket av dobbelt diffusjonstett plast mot romluften for å hindre kondensdannelse mot den innvendige kalde tankoverfl aten. Overskuddsvarmen fra kjølemaskineriet kan gi nesten gratis varmtvann, hvis OSO forvarmerakkumulator serie 17 monteres. Forslag til kobling 1 Forslag til kobling 2 OSO Isotank 51R 0 OSO Thermotank R/S l Varmeakkumulatorer for oksygenfritt kjelvann, leveres stående eller liggende, evnt. med tappebatteri, dampbatteri o.l. Be om prospekt. Produkt fakta Passer for Romklimaanlegg hvor Isotank er bufferten i systemet. Monteres Stående på fotring i rom med sluk. Flere like volum kan parallellkobles. Magasinet 51S Helsveiset ståltank for trykk inntil 3 bar. Prøvetrykk 4,5 bar. Volum opptil l. Magasinet 51R Helsveiset rustfri tank for trykk inntil 10 bar. Prøvetrykk 13 bar. MAX volum 1000 l. Mål som 51S. Isolasjon Std. for 51S og 51R mineralull 1mm dekket av diffusjonstettt plast og hvit epoxybelagt/blå vinylbelagt stålmantel. Celleisolasjon Spes. for 51C og 51RC med limt celleisolasjon som males blå. Miljøvennlig Outslipp i produksjon og drift. 100% resirkulerbar, unntatt celleisolasjonen, som kan gjenbrukes. Garanti Mot material eller produksjonsfeil 5 år. Rustfri tank 10 år. Utstyr 2 år. Best. nr. Dia x H mm Volum Turret. Vekt M³ NRF nr. 51R 0 ø 580 x 10 H 287 l kg 0, R 400 ø 580 x 2100 H 380 l 110 kg 0, S 0 ø 780 x 2000 H 5 l ND kg 1, S 1000 ø 1000 x 2200 H 900 l ND kg 2, S 10 ø 1200 x 21 H 1480 l ND100 4 kg 3, S 2000 ø 10 x 2200 H 18 l På bestilling 0 kg 4, S 00 ø 10 x 24 H 26 l På bestilling 700 kg S 00 ø 1700 x 3100 H 4890 l På bestilling 900 kg

12 Universal 81R rustfrie el kjeler kw(180) Universal passer for forbruksvann eller kjelvann og som el ettervarmer for større varmepumpe anlegg. For tappevann monteres elkjelen i kombinasjon med bereder eller som separat elkjel når jevnt vvforbruk. For varmeanlegg: Kombinert med gasseller vedkjel, eller som separat elkjel. Eltilkobling: 2400 V 3 fas til hver kw sentral. Multimontasje opptil 3xkW Høy driftssikkerhet: Hvert trinn á 5kW har egen stillbar 90 termostat m/overtemperatursikring 99 C! Kontaktorer er unødvendige. OSO rustfrie Universal el kjel, enestående, rimelig og driftssikker. Kontaktorer er unødvendige. Uniqe UE 2,5kW el sentral Standard 2V 3fas Kan omkobles til 400V 3fas Valgfri tilkobling av effekt RG Fabrikkmontert Fjern lask 1 Fjern lask Fjern lask El tilførsel kun til kolbe 1 Fjern lask 1 2V1f kw 12,5 kw 10 kw 7,5 kw 5 kw 2,5 kw Produkt fakta Passer for Oppvarming av varmeledningsvann, eller forbruksvann direkte inntil 98 og 9 bar. Som ettervarmer for vp. Trykktank Rustfritt SMSstål, max 10 bar, motstår inntil mg Cl/l. Anode skal monteres over mg Cl/l. Turret. Isolasjon Mineralull dekket av stålmantel, dyppresset, hvit epoxybelagt topp og bunn, stillskruer mot gulv. El sentraler Internt koblet. Sprutsikkert og varmeisolert plastlokk, kun å tilkoble 3 fas hovedtilførsel til hver kw sentral. El kolber RG 5kW 2V 1 fas, ansl. 1 r med oringstetning 3 stk, internt koblet til 2V 3 fas. El termostat TS2, stillbare 90, utløser 98 på hver 5kW med int. ledninger frem til koblingsstykket. Kontaktorer unødvendig. Effekt/Volt Valgfri 5 7, ,5 eller kw pr. sentral. Standard 2V 3 fas m/enkel omkobl. til 400V 3 f. m/nullleder Mont.sett SR400 samlerør for parallellkobling av opptil 3 stk. 81R (max 180kW) Ventiler Sikkerhetsventil PT 9 bar 98, samt SV 9 bar m/ tømmeplugg 3/8, begge fabrikkmonterte. Montasjeanv. Medfølger 4 sider. Bruksanvisning i plast påsatt berederen. Miljøvennlig Outslipp i produksjon og drift. Organisert retursystem. 100% resirkulerbar. Garanti Mot material eller produksjonsfeil 10 år på trykktanken. Utstyr 2 år. Service normalt innen 24 timer på virkedager. Best. nr. kw(trinn) Ant. kw sentr. D x H mm Anslutninger Volum Vekt NRF 81R kw (3x5) 1 stk tilf.kabel ø 580 x 11 H T/R k/v = 11 2 r 198 l R kw (6x5) 2 stk tilf.kabel ø 580 x 11 H El kolber = l R 45kW (9x5) 3 stk tilf.kabel ø 580 x 11 H Sikkerh.ventil = 3/4 198 l R kw (12x5) 4 stk tilf.kabel ø 580 x 10 H 287 l

13 83EK OSO stål elkjeler 1200 kw OSO 83 EK elektrokjeler er et norsk produkt som har vært utviklet gjennom mer enn år. Leveres med effekter fra til 1200 kw. Kjelene har lang levetid og er oppbygget med tanke på maksimal energiutnyttelse, med mulighet for effektregulering. Innebygget trinnbegrensningsfunksjon gjør at kjelen kan begrenses på mindre effekt. Regulatoren har innebygget utetemperaturkompensator, bare å tilkoble uteføler. Signaler for drift og feil er lagt frem til rekkeklemmelist i kjelen, også for ekstern inn/utkobling. Kjelene er forberedt for fjernstyring (010V) fra f.eks. SDanlegg og kan styres både på effekt og temperatur. NB: Kjelen bør monteres med fri høyde min. 1 m. over toppen for evt. bytte av element. Kjeleffekten kan variere med +/ 510% p.g.a. elementenes toleransegrenser. OSO 83EK elkjele kw Produkt fakta Passer for Varmeanlegg, oppvarming av varmeledningsvann/forbruksvann i kombinasjon med OSO storberedersystemer. Materiale Elementkjele i høykvalitets stål. Effekter Fra 1200 kw, med mulighet for effektregulering for max utnyttelse av elabb. Lev. i 2 eller 400V 3f. Hz. Driftstrykk/temp. Max 6 bar (kan lev. for trykk opptil 16 bar), maks. driftstemp. 100 C. Temp. regulator fra 100 C er standard. Anslutninger Se tabell. Det bør være fri høyde 100 cm. over kjelen for plass til evt. bytte av element. Tilkobl./styring Innebygget utetemperaturkompensator, bare å tilkoble utetemp. føler. Forberedt for fjernstyring (010V). Best.nr. kw Spenning Amp. Varmeeffekt Sikringer Utv. mål BxDxH Vekt Vannvol. Tur/ret. Avt./eksp. NRF nr. 83 EK 90 kw 400V 3f kcal/h 3x3 380x 690x kg 75 l. DN 65 PN16 1 / EK 120 kw 400V 3f kcal/h 3x x 690x1280 1kg 75 l. DN 65 PN16 1 / EK 1 kw 400V 3f kcal/h 3x x 690x1280 5kg 75 l. DN 65 PN16 1 / EK 180 kw 400V 3f kcal/h 0x1000x14 290kg 240 l. DN100 PN / EK 225 kw 400V 3f kcal/h 0x1000x14 314kg 240 l. DN100 PN / EK 0 kw 400V 3f kcal/h 0x1000x14 310kg 240 l. DN100 PN / EK 375 kw 400V 3f kcal/h 10x13x1410 4kg 310 l. DN125 PN16 2 / EK 4 kw 400V 3f kcal/h 10x13x1410 4kg 310 l. DN125 PN16 2 / EK 0 kw 400V 3f kcal/h 10x13x1410 4kg 310 l. DN125 PN16 2 / Større kjeler på bestilling (opptil 1200 kw) Alle kjeler kan leveres for 2V Gjeldende forskrifter for elektriske anlegg må alltid følges! 13

14 Minimax CB rustfrie platevarmevekslere H S B P Minimax passer for de aller fleste medier, kapasitet fra 10800kW. OSO Minimax er i rustfritt, syrefast stål, kobberloddet. Primærmediet kan være kjelvann, prosessvann eller vann inntil 175 C og 32 bar. Kapasitetsantydning, se tabellen. Isolert med ABSbelagt polyurethanisolasjon. Ved hjelp av avansert dataprogram kan OSO tilby den optimalt gunstigste kombinasjonen for alle behov. oppgi ønskede temperaturer, vannmengder og trykkfall. S P D S P CB målskisse ekskl. isolasjon. Mål: Se tabell. S P OSO rustfrie Minimax CB for små og store oppgaver opptil 800kW. Isolasjonsskåler montert. Minimax CB uten isolasjon. S P Produkt fakta Passer for Materiale Isolasjon Valg av vvx Miljøvennlig Garanti Varme og kjøleanlegg, varmegjenvinning og prosessindustri opptil 175 C. Rustfritt syrefast stål AISI 316, helpresset og kobberloddet, trykk inntil 32 bar. Polyurethan skum belagt med blå ABSplast. Oppgi: Primær (varm side) tur/ret. temp:.../... C. Sekundær (kald side) tur/ret. temp:.../... C Outslipp i produksjon og drift. 100% resirkulerbar. Mot material eller produksjonsfeil 5 år. Utstyr 2 år. Service normalt innen 24 timer på virkedager. Best.nr. kw Effekt Effekt Max drifts Max drifts Utv. mål i mm Ansl. Volum Frakt Frakt NRFnr. 9070/ /80 trykk BAR temp. C D x B x H* dim. liter vekt kg. m³ CB1414H kw¹ 10 kw¹ 32 bar 175 C 41 x 78 x 208 3/4 0,3 1 0, CB2734H x 112 x 310 3/4 1,7 5 0, CB27H x 112 x /4 2,5 8 0, CB2770H x 112 x /4 3,5 11 0, CB7640H x 192 x ,8 0, CB76H x 192 x ,8 35 0, CB7680H x 192 x ,8 0, ¹maks. dp: kpa *viste mål er for uisolert veksler. 14

15 Montasjesett for spesielle behov Anode mot saltholdig vann. Må straks monteres hvis saltinnholdet er over mg Cl/l. For l. Best. nr. AN 3/4 r. Bestill 2stk NRF Kalkoppløser mot hardt vann. Skrus utenpå røret. Best. nr. KO Magneto 1042 mm rør NRF nr Varmekabel med enøkgevinst. Passer for alle nye anlegg fra boligbygg til idrettsanlegg istedenfor vvcledning med pumpe. Kabelen måler temperaturen kontinuerlig i røret og justerer effekttilførselen automatisk uten termostat. Dette sikrer varmtvann straks til alle varmtvannstappestedene. Samtidig er energibesparelsen opptil 40%, sammenlignet med sirkulasjonspumpe med returledning. Og langt mer driftssikkert! Be om spesialbrosjyre. Best.nr. Passer for Vv.temp. Nødv.isol. NRF nr. VK 55 Standard mm VK 85 Hvkurs 8085 mm VK 45 Off. bad mm VK 4 Frostsikring mm Gasskjeler sparer el Gassvarme og/eller varmtvann med valgfri el sommerdrift av varmtvannsbereder. Eller bare varme uten vvb. Mulighetene er mange. Se vår brosjyre Gassvarme eller kontakt våre VVSingeniører. K MAXI HR 43 Tur Ret DUBLO 18R eller COMBI 17RV l Best.nr. kw Mål B x D x H mm NRF nr. MAXI HR x 4 x 690 H MAXI HR 900 x 4 x 690 H G Reservedeler El kolber Termostater Sikkerhetsventiler PT RG1 TS2 SV Best. nr. NRF nr. Best. nr. NRF nr. Best. nr. NRF nr. RG 5kW2V 1 fas TS2 termostat 90 for alle SV sikkerh.v. 9 bar 1/ PT 9/98 sikkerh.v. 3/

16 Varme & varmtvann i mer enn 7O år Varmtvannspionéren OSO feirer 7O års jubileum og lanserer 1O års garanti på den rustfrie trykktanken Først med rustfrie beredere Først med Super SMS stål Først med 1O års garanti Takk for trofast tillit og godt samarbeid. Spør også etter de andre OSO brosjyrene Boligberedere Villavarme Gassvarme Rørleggern s Varmtvannsguide rent velvære OSO Hotwater OSO Oslo OSO Bergen OSO Stavanger OSO Trondheim OSO Oppland Hovedkontor/Fabrikk Gladsvei 20 Øvre Stadionvei 13 Vestre Hamravei 1 Fossegrenda 13 Villaveien 30 Hokksund 0489 Oslo 5162 Laksevåg 4313 Sandnes 7038 Trondheim 2870 Dokka Tel.: Tel.: Tel.: Tel.: Tel.: Tel.: Fax: Fax: Fax: Fax: Fax: Fax:

Industriberedere serie 17 og 18

Industriberedere serie 17 og 18 Industriberedere serie 17 og 18 Montasje, bruksanvisning og reservedeler 14606-03 9-013 18R 600 Produktfakta 17RVE 600 18R snitt 17RVE snitt www.oso.no Hele 80 års erfaring med produksjon av varmtvannsberedere

Detaljer

Storberedere. Think future http://www.oso.no. El-kjeler, varmevekslere og gasskjeler 146021-03 SB 9-2011

Storberedere. Think future http://www.oso.no. El-kjeler, varmevekslere og gasskjeler 146021-03 SB 9-2011 Storberedere El-kjeler, varmevekslere og gasskjeler 146021-03 SB 9-2011 Think future http://www.oso.no OSO storberedere Nesten 80 års erfaring med produksjon av varmtvannsberedere gir de beste beredere

Detaljer

Industriberedere serie 17 og 18

Industriberedere serie 17 og 18 Industriberedere serie 7 og 8 Montasje, bruksanvisning og reservedeler -5 5-5 8R Produktfakta 8R snitt snitt www.oso.no Hele 8 års erfaring med produksjon av varmtvannsberedere gir de beste produktene

Detaljer

Nye OSO Hotwater RS skumisolerte beredere

Nye OSO Hotwater RS skumisolerte beredere Nye OSO Hotwater RS skumisolerte beredere Kåret til beste miljø og ENØK produkt 2004 Insparer seg selv RS 2-05 146030-01 Forandringer forbeholdes 1 Olje- og Energiministeren klipper det blå bånd på det

Detaljer

Montasje. og bruksanvisning. OSO Hotwater Super Series elektriske boligberedere. D x H mm

Montasje. og bruksanvisning. OSO Hotwater Super Series elektriske boligberedere. D x H mm Montasje og bruksanvisning OSO Hotwater Super Series elektriske boligberedere OSO best. nr. D x H mm Vekt / volum NRF nr. S 120-2 kw S 200-2 kw S 300-3 kw SX 150-3(+3) kw SX 200-3(+3) kw SX 300-3(+3) kw

Detaljer

S T O R E V A R M T V A N N S B E R E D E R E

S T O R E V A R M T V A N N S B E R E D E R E VARMTVANNSBEREDERE RØR-I-RØRSYSTEMER VANNBÅREN VARME VARMEPUMPER S T O R E V A R M T V A N N S B E R E D E R E V A R M T V A N N PRODUKTFORDELER Høy monteringsvennlighet 12 års garanti på trykktanken Lavt

Detaljer

PRODUKTARK SRS Storberedersystem

PRODUKTARK SRS Storberedersystem PRODUKTARK SRS 500 - Storberedersystem Høiax har enkle løsninger for seriekobling av 300 og 400 liters beredere som gir den mengden varmt vann det skulle være behov for. SRS-berederne kan fås i ulike kw-styrker,

Detaljer

Storberedere og industrivarme

Storberedere og industrivarme OSO Hotwater 146021-04 SB 10-2012 Storberedere og industrivarme Verdensledende kvalitet produsert i Norge OSO industriberedere Hele 80 års erfaring med produksjon av varmtvannsberedere gir de beste produktene

Detaljer

CTC FerroModul Storberedersystem

CTC FerroModul Storberedersystem Storberedersystem D Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Aug. 2012 system D system D er velkjent for mange. Som pioner i utviklingen av større varmtvannssystemer, lanserte denne løsningen på slutten

Detaljer

ctc FerroModul StorberederSystem Funksjon - Drift og Vedlikehold

ctc FerroModul StorberederSystem Funksjon - Drift og Vedlikehold ctc FerroModul StorberederSystem TS Funksjon - Drift og Vedlikehold Funksjon - Drift - Vedlikehold FerroModul CTC Ferrofil A/S FerroModul system TS FerroModul system TS er et av de minst effekt krevende

Detaljer

Villavarme. Prosjektering Varmesentraler Gasskjeler. 146020-00 rent velvære VV 6-04. Forandringer forbeholdes 1

Villavarme. Prosjektering Varmesentraler Gasskjeler. 146020-00 rent velvære VV 6-04. Forandringer forbeholdes 1 Villavarme Prosjektering Varmesentraler Gasskjeler 146020-00 rent velvære VV 6-04 Forandringer forbeholdes 1 OSO - bedriften 70 1932-2002 år OSO-fabrikken på 16.000 kvadratmeter -vakkert beliggende ved

Detaljer

HOTWATER. Boligberedere. Prosjektering Beredere Montasje Gassberedere. rent velvære 1 BB 4-02. Forandringer forbeholdes

HOTWATER. Boligberedere. Prosjektering Beredere Montasje Gassberedere. rent velvære 1 BB 4-02. Forandringer forbeholdes HOTWATER Boligberedere Prosjektering Beredere Montasje Gassberedere Forandringer forbeholdes rent velvære 1 BB 4-02 1 Prosjektering boligberedere Hvor stor bereder? OSO berederne oppvarmes til ca. 80,

Detaljer

Tappevannsoppvarming. System

Tappevannsoppvarming. System Tappevannsoppvarming Tappevannsforbruket varierer sterkt over døgnet og har i boliger en topp om morgenen og om kvelden. Vannet i nettet varierer litt over årstidene og kan gå fra 5 12 C når det tappes

Detaljer

OSO HOTWATER SUPER SERIES ELECTRIC HOT WATER HEATER Montasje- og bruksanvisning

OSO HOTWATER SUPER SERIES ELECTRIC HOT WATER HEATER Montasje- og bruksanvisning OSO HOTWATER SUPER SERIES ELECTRIC HOT WATER HEATER Montasje- og bruksanvisning Super S Super SX Super SC Super SA Made in orway 90 60 Tekniske data Tekniske data Bruksanvisning Garanti OSO best. nr. D

Detaljer

Tekniske spesifikasjoner CTC V35-2 SYSTEM CTC Ferrofil A/S SYSTEMBESKRIVELSE

Tekniske spesifikasjoner CTC V35-2 SYSTEM CTC Ferrofil A/S SYSTEMBESKRIVELSE SYSTEMBESKRIVELSE CTC SYSTEM V 35-2 er et akkumuleringssystem for vedfyring. Den varmeenergi som skapes ved vedfyring, overføres via kjelevannet til akkumulatortankene og lagres der. Gjennom å utnytte

Detaljer

Think future http://www.oso.no. OSO HOTWATER SUPER-SERIE - ELEKTRISK VARMTVANNSBEREDER Montasje- og bruksanvisning. Super S Super SE Super SX Super SC

Think future http://www.oso.no. OSO HOTWATER SUPER-SERIE - ELEKTRISK VARMTVANNSBEREDER Montasje- og bruksanvisning. Super S Super SE Super SX Super SC OSO HOTWATER SUPER-SERIE - ELEKTRISK VARMTVANNSBEREDER Montasje- og bruksanvisning 146061-01 SSM NO 11-10 Super S Super SE Super SX Super SC Think future http://www.oso.no 90 60 N Tekniske data OSO best.

Detaljer

OSO HOTWATER SUPER-SERIE - ELEKTRISK VARMTVANNSBEREDER. Montasje- og bruksanvisning 146061-04 SSM NO 3-2012. Super S Super SE. www.oso.

OSO HOTWATER SUPER-SERIE - ELEKTRISK VARMTVANNSBEREDER. Montasje- og bruksanvisning 146061-04 SSM NO 3-2012. Super S Super SE. www.oso. OSO HOTWATER SUPER-SERIE - ELEKTRISK VARMTVASBEREDER 146061-04 SSM O 3-2012 Montasje- og bruksanvisning Super S Super SE www.oso.no 90 60 Tekniske data OSO best. nr. S 120-1,95 kw S 200-1,95 kw S 300-3

Detaljer

OSO Super S og Super SE

OSO Super S og Super SE OSO Super S og Super SE Rustfri boligbereder - bruks- og montasjeanvisning 146061-08 SSM O 01-2015 www.oso.no 90 60 Tekniske data OSO best. nr. S 120-1,95 kw S 200-1,95 kw S 250-3 kw S 300-3 kw SE 120*

Detaljer

Monteringsalternativer CTC EcoZenith I 550

Monteringsalternativer CTC EcoZenith I 550 Monteringsalternativer CTC EcoZenith Radiatorsystemer Varmepumper Buffertanker Varmtvann Solvarme Spissvarme Vedkjele Svømmebasseng EcoZenith - Radiatorsystem Se også Meny Radiatorsystem i avsnitt Detaljbeskrivelse

Detaljer

SuperSmart SXS Montasje- og bruksanvisning

SuperSmart SXS Montasje- og bruksanvisning ELEKTRISK BOLIGBEREDER SuperSmart SXS Montasje- og bruksanvisning 145019-06 SXSM 01-2014 Made in Norway 90 60 Tekniske data Bruksanvisning Garanti Tekniske data Produktbeskrivelse SXS 200-1,95+1,95 kw

Detaljer

TIPS TAPPEVANN. Nyttige tips om tappevann. Splitt inverter. Kuldeprodukter. Tele og datakjøling. Rørteknisk. Kjøl frys.

TIPS TAPPEVANN. Nyttige tips om tappevann. Splitt inverter. Kuldeprodukter. Tele og datakjøling. Rørteknisk. Kjøl frys. TIPS TAPPEVANN Splitt inverter Kuldeprodukter Tele og datakjøling Rørteknisk Kjøl frys Tørrkjølere Nyttige tips om tappevann. Type tanker Forvarming med varmepumpe Varmeoverføring Tappevann i veksler Tappevann

Detaljer

OSO boligvarmesentraler

OSO boligvarmesentraler OSO boligvarmesentraler Montasje, bruksanvisning & reservedeler 60-07 BVM -0 Pionér EP Optima EP Super SC Tekniske data Best. nr. - el standard Varmekilder El max. Dia x høyde mm Kv/Vv Tur-ret. Volum l.

Detaljer

Varmtvannskapasitet. Temperatur nedre del av tank

Varmtvannskapasitet. Temperatur nedre del av tank Varmtvann 1. Varmtvann CTC EcoZenith har sammenlagt ca. 40 meter med kamflenscoiler av kobber for beredning av varmt forbruksvann. Disse forvarmer vannet i den nedre delen av tanken og går deretter gjennom

Detaljer

V A R M T V A N N S B E R E D E R E

V A R M T V A N N S B E R E D E R E V A R M T V A N N S B E R E D E R E M O N T E R I N G S - O G B R U K E R V E I L E D N I N G Revidert 08.12.2015 FØLGENDE GJELDER SAMTLIGE VARMTVANNSBEREDERE FRA HØIAX: All service/reparasjon, inkludert

Detaljer

Think future OSO HOTWATER SUPER-SERIE - ELEKTRISK VARMTVANNSBEREDER Montasje- og bruksanvisning. Super S Super SE Super SX Super SC

Think future  OSO HOTWATER SUPER-SERIE - ELEKTRISK VARMTVANNSBEREDER Montasje- og bruksanvisning. Super S Super SE Super SX Super SC OSO HOTWATER SUPER-SERIE - ELEKTRISK VARMTVANNSBEREDER Montasje- og bruksanvisning 146047-01 SSMN 4-10 Super S Super SE Super SX Super SC Think future http://www.oso.no 90 60 N Tekniske data OSO best.

Detaljer

Installasjon CTC Eco Heat CTC Ferrofil A/S

Installasjon CTC Eco Heat CTC Ferrofil A/S 52 Installasjon CTC Eco Heat CTC Ferrofil A/S Mål og anslutninger 9 597 321 191 1797 7 8 1 3 2 4 10 5 6 343 423 7 8 596 1692 68 55 112 111 619 1 Ekspansjonsanslutning Rp 3 / 4 2 Kaldtvannsanslutning Ø

Detaljer

Elektro kjeler. Elektrokjele type EP - NG kw

Elektro kjeler. Elektrokjele type EP - NG kw Elektrokjele type EP - NG 31 1800 kw EP NG 31-600 EP-NG elektrokjele for vannsystemer. 27 størrelser Kjelene finnes med 7,15 eller 30 trinn. Temperaturen kan stilles mellom 20 og 95 C Omgivelsestemperatur

Detaljer

Elektro kjeler. Elektrokjele type EP kw

Elektro kjeler. Elektrokjele type EP kw Elektrokjele type EP - 31 1800 kw EP 31-600 EP- elektrokjele for vannsystemer. 27 størrelser Kjelene finnes med 7,15 eller 30 trinn. Temperaturen kan stilles mellom 20 og 95 C Omgivelsestemperatur under

Detaljer

Viftekonvektorer. 2 års. vannbårne. Art.nr.: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektive produkter for størst mulig besparelse!

Viftekonvektorer. 2 års. vannbårne. Art.nr.: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektive produkter for størst mulig besparelse! PRODUKTBLAD Viftekonvektorer vannbårne Art.nr.: 416-087, 416-111, 416-112 Kostnadseffektive produkter for størst mulig besparelse! 2 års garanti Jula Norge AS Kundeservice: 67 90 01 34 www.jula.no 416-087,

Detaljer

OSO Hotwater Super S. boligbereder 00146023-02 BB 10-06

OSO Hotwater Super S. boligbereder 00146023-02 BB 10-06 OSO Hotwater Super S Boligberedere Combiberedere Verdens mest avanserte og boligvarmesentraler boligbereder 00146023-02 BB 10-06 Innhold og produktoversikt BOLIGBEREDERE el-oppvarmet Super S Standard Gulvmontasje

Detaljer

! Produktet skal. Rørinstallasjon. Transport. Avemballering. CTC EcoZenith

! Produktet skal. Rørinstallasjon. Transport. Avemballering. CTC EcoZenith Rørinstallasjon Dette kapitlet er for deg som har ansvaret for en eller flere av de nødvendige installasjonene for at produktet skal fungere slik som huseieren ønsker. Ta deg tid til å gå gjennom funksjoner

Detaljer

VARME PUMPE SPLIT INVERTER luft/vann

VARME PUMPE SPLIT INVERTER luft/vann VARME PUMPE SPLIT INVERTER luft/vann PSHRI VARME PUMPE SPLIT INVERTER luft/vann Innhold: 1 Introduksjon 2 Kapasiteter og hoved karakteristik 3 Bruksområder 1 Introduksjon I mer en 30 år,har TECHNIBEL designet

Detaljer

Monterings- og betjeningsinstruks SGP elektrokjeler

Monterings- og betjeningsinstruks SGP elektrokjeler Monterings- og betjeningsinstruks SGP elektrokjeler Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no INNHOLD Inntransport...3 Hydraulisk tilkobling...4 Rørmessig...4

Detaljer

Eksempel VVS AS. 1261/T1 VVS Dagene. Innhold

Eksempel VVS AS. 1261/T1 VVS Dagene. Innhold Eksempel VVS AS 1261/T1 VVS Dagene Innhold KV + VV Vannmengdemåler Lekkasjesikring VV-Produksjon Fordeling Måler forbruket av kaldtvann Stenger KV-inntaket ved lekkasje i boligen Med varmeveksler og dynamisk

Detaljer

PRISLISTE 1. JANUAR 2012

PRISLISTE 1. JANUAR 2012 O S O H O T W A T E R PRISLISTE 1. JANUAR 2012 N Y H E T EPC-SERIEN - BOLIGVARMESENTRALER FOR FREMTIDENS VARMEKILDER - se side 6 146028-01 BPL 1-2012 opplag 8 EPC 300 EPC 360 EPCI 360 EPTC 400 EPTRC 400

Detaljer

INSTALLASJONS- VEILEDNING for montering av varmtvannsbereder Carat Opal 2000SL

INSTALLASJONS- VEILEDNING for montering av varmtvannsbereder Carat Opal 2000SL INSTALLASJONS- VEILEDNING for montering av varmtvannsbereder Carat Opal 2000SL Carat Opal 2000SL Emaljert varmtvannsbereder Carat Opal 2000SL passer for Fritidshus Villaer Mindre boliger Carat Opal 2000SL

Detaljer

luft/vann varmepumpe Garantert drift ned til -25 C Kan levere 10,1 kw ved -20 C Patentert Zubadan teknikk

luft/vann varmepumpe Garantert drift ned til -25 C Kan levere 10,1 kw ved -20 C Patentert Zubadan teknikk Revolusjonerende luft/vann varmepumpe Garantert drift ned til -25 C Kan levere 10,1 kw ved -20 C Patentert Zubadan teknikk Ecodan luft/vann varmepumpen er utviklet og patentert i Japan av Mitsubishi Electric.

Detaljer

OSO Optima EPC series

OSO Optima EPC series OSO Optima EPC series Montasje, bruksanvisning og reservedeler 5950-00 EPC -0 EPC 300 EPC 360 EPCI 360 EPTC 00 EPTRC 00 Utpakking og oppstilling... s. Tekniske data, reservedeler... s. 3 Koblingsforslag

Detaljer

PANASONIC AQUAREA // T-CAP // SXF // BI-BLOC // KRAFTIG OPPVARMING TILVALG

PANASONIC AQUAREA // T-CAP // SXF // BI-BLOC // KRAFTIG OPPVARMING TILVALG T-Cap 9kW - 12kW T-CAP, vår toppmodell, opprettholder konstant varmeeffekt med vesentlig høyere COP ved lave utetemperaturer. Den unike teknologien i disse modellene gjør det mulig for pumpen å levere

Detaljer

OSO Optima EP2 300 & 400

OSO Optima EP2 300 & 400 OSO Optima EP 300 & 00 Montasje, bruksanvisning & reservedeler 60-0 EPM 06-09 Best. nr. Volum - kw - C Dia x H mm Ansl. kv/vv - t/r Volum l. Vekt kg M³ NRF nr. EP 300-3+9+vx0,8m² lavtemp. 30-60 ø 580 x

Detaljer

CTC Ferromodul. StorberederSystem. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC Ferromodul. StorberederSystem. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC Ferromodul StorberederSystem T Funksjon - Drift - Vedlikehold FERROFIL www.ctc.no okt. 2010 Funksjon - Drift - Vedlikehold FerroModul CTC Ferrofil A/S FerroModul system T FerroModul system T er det

Detaljer

KRAV TIL TILKOBLINGSMULIGHETER FOR ALTERNATIVE VARMEKILDER UTSTYR FOR FORSYNING, DISTRIBUSJON, TAPPING OG GJENVINNING AV VARMTVANN

KRAV TIL TILKOBLINGSMULIGHETER FOR ALTERNATIVE VARMEKILDER UTSTYR FOR FORSYNING, DISTRIBUSJON, TAPPING OG GJENVINNING AV VARMTVANN Innspill til nye tema i Byggforskriften (TEK): KRAV TIL TILKOBLINGSMULIGHETER FOR ALTERNATIVE VARMEKILDER UTSTYR FOR FORSYNING, DISTRIBUSJON, TAPPING OG GJENVINNING AV VARMTVANN Dag A. Høystad Norges Naturvernforbund

Detaljer

CTC FerroModul System

CTC FerroModul System Plasseringsfleksibilitet FerroModul systemenes plasseringsfleksibilitet har ingen grenser, derfor kan vi med sikkerhet hevde at disse systemene ikke får noen bygningsmessige konsekvenser ved installasjonen.

Detaljer

Isotermrør T75, T300, T600 med ohmsk varmekabel

Isotermrør T75, T300, T600 med ohmsk varmekabel Isotermrør T75, T300, T600 med ohmsk varmekabel Godkjenninger: INSTA-CERT for trykkrør CE / NEMKOgodkjennelse Byggforsk produktsertifikat (sanitærmateriell) Dimensjoner: Trykkrør/Ytterrør 32 / 60 mm 40

Detaljer

OSO Reservedeler 2014

OSO Reservedeler 2014 OSO Reservedeler 04 for boligberedere, varmesentraler og industriberedere # Reservedeler Montasjesett Tilleggsutstyr Fordeler med OSO produkter Verdensledende kvalitet Produsert i Norge av landets eneste

Detaljer

ENERGISENTRAL FOR BOLIGER

ENERGISENTRAL FOR BOLIGER K-PI Energisentraler Versjon: 0410 Erstatter: 1209 Produktbeskrivelse ENERGISENTRAL FOR BOLIGER Aventa as, Trondheimsveien 436 a, N- 0962 OSLO, NORWAY tel: +47 22 16 14 10, fax: +47 22 16 14 11 e-post:

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FJERNVARMEANLEGG LEILIGHETER I 1.ETASJE

BRUKERVEILEDNING FJERNVARMEANLEGG LEILIGHETER I 1.ETASJE BRUKERVEILEDNING FJERNVARMEANLEGG LEILIGHETER I 1.ETASJE Fjernvarmen leveres fra Trondheim Energiverk og holder ca. 60 grader inn til husene men i hovednettet er det over 100 grader. Før fjernvarmen føres

Detaljer

Gassvarme. Think future http://www.osohotwater.no/ Prosjektering Varmtvann Varme Automatikk Tilluft/avgassrør HOTWATER 146022-03

Gassvarme. Think future http://www.osohotwater.no/ Prosjektering Varmtvann Varme Automatikk Tilluft/avgassrør HOTWATER 146022-03 HOTWATER Gassvarme Prosjektering Varmtvann Varme Automatikk Tilluft/avgassrør 146022-03 Think future http://www.osohotwater.no/ Forandringer forbeholdes GV 5-06 1 Prosjektering gassvarme Bruk av gass I

Detaljer

Sempa ELEKTROKJELER MONTERINGS- OG BETJENINGSINSTRUKS. TermoMax EL 250 & EL 350

Sempa ELEKTROKJELER MONTERINGS- OG BETJENINGSINSTRUKS. TermoMax EL 250 & EL 350 Sempa ELEKTROKJELER MONTERINGS- OG BETJENINGSINSTRUKS TermoMax EL 250 & EL 350 Innhold Inntransport... 3 Hydraulisk tilkobling... 4 Rørmessig... 4 Under byggeperioden... 4 Elektrisk tilkobling... 5 Igangkjøring

Detaljer

Legionellaseminar. Bergen. 11. mars 2015. Alternativ energi

Legionellaseminar. Bergen. 11. mars 2015. Alternativ energi Legionellaseminar Bergen 11. mars 2015 Alternativ energi LEGIONELLAFARE VED TAPPEVANNSBEREDNING Absolutte krav til temperatur på varmtvannsanlegg: 1)Tappetemperatur fra varmtvannsbereder skal aldri være

Detaljer

Datablad for solfanger system TVE 6 840 Solfanger og vannkappe vedovn eller annen varmekilde 7,2 m2 solfanger 840 liter tank

Datablad for solfanger system TVE 6 840 Solfanger og vannkappe vedovn eller annen varmekilde 7,2 m2 solfanger 840 liter tank Side 1 av 8 Datablad for solfanger system TVE 6 840 Solfanger og vannkappe vedovn eller annen varmekilde 7,2 m2 solfanger 840 liter tank Solfanger: Beregnet varmefangst per år: 4195 kwh ( Østlandet - 30

Detaljer

Toshiba kwsmart - luft-vann varmepumpe for nybygg og passivhus

Toshiba kwsmart - luft-vann varmepumpe for nybygg og passivhus Toshiba kwsmart - luft-vann varmepumpe for nybygg og passivhus Det smarteste du kan gjøre med boligen din Best i det lange løp Det smarteste valget Luft-vann varmepumpen Toshiba kwsmart utnytter gratis,

Detaljer

Luft-vann varmepumpe. Systemskisser

Luft-vann varmepumpe. Systemskisser Luft-vann varmepumpe Systemskisser Erstatning av oljefyr Mot dobbelmantlet bereder Komplett løsning i nye boliger Flerboliger eller stort varmebehov Stort varmtvannsbehov 1 Boligoppvarming og varmt tappevann

Detaljer

Laddomat 21. Funksjon, drift og vedlikehold. www.ctcferrofil.no. Mai 03

Laddomat 21. Funksjon, drift og vedlikehold. www.ctcferrofil.no. Mai 03 Laddomat 21 Funksjon, drift og vedlikehold www.ctcferrofil.no Mai 03 Automatisk avlufting Alternativ tilkobling Ekspansjonskar Automatisk avlufter Kjele 1 Føler Radiatorer ctc V35-2 har innebygget styring

Detaljer

R/C, R, 360 C

R/C, R, 360 C Installation 00-300 R/C, 00-300 R, 360 C 670646738-00.I 670646738-4.I 670646738-0.I Swedish Danish 8 Finnish 4 Norwegian 0 English 6 Polish 3 Czech 38 German 44 6 670 80 646 9 738 (0/) (00/) Installasjonsopplysninger

Detaljer

Jäspi Acku. Nyhet! Effektiv, holdbar, lett og syrefast tappevannspiral. Nyhet! Jäspi Hybridakkumulator. www.kaukora.fi. 500 og 700 l akkumulatorer

Jäspi Acku. Nyhet! Effektiv, holdbar, lett og syrefast tappevannspiral. Nyhet! Jäspi Hybridakkumulator. www.kaukora.fi. 500 og 700 l akkumulatorer Jäspi Acku og 700 l akkumulatorer Nyhet! Jäspi Hybridakkumulator -160 og 700-200 Nyhet! Effektiv, holdbar, lett og syrefast tappevannspiral www.kaukora.fi Jäspi Acku, 700, 1, 2000 og 3000 l akkumulatortanker

Detaljer

Bruks- og installasjonsveiledning

Bruks- og installasjonsveiledning Bruks- og installasjonsveiledning Laddomat 31 Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no Laddomat 31 Laddomat 31 regulerer automatisk ladningen mellom hovedtanken

Detaljer

CTC Ferroterm Kombi EK - KE - KK - KEK. Funksjon - Drift - Vedlikehold. www.ctc.no

CTC Ferroterm Kombi EK - KE - KK - KEK. Funksjon - Drift - Vedlikehold. www.ctc.no CTC Ferroterm Kombi EK - KE - KK - KEK Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Juni 2015 Ferroterm Kombi berederene Varmtvannsbereder for elektrisitet, kjelevannsoppvarming eller fjernvarme. Ferroterm

Detaljer

CTC Akkumulatortanker. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC Akkumulatortanker. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC Akkumulatortanker Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Okt. 2011 Leveres i Norge av: CTC FerroFil Hovedkontor: Runnibakken 7 2150 Årnes Tlf.: 6390 4000 Fax.:6390 4001 www.ctc.no Avdeling SØR

Detaljer

Del 2 CTC EcoLogic. System 1-6. Pro / Family. www.ctc.no April 2013. Brinekrets. Frikjøling Solkollektorer. Viftekonvektor. Varmesystem 4.

Del 2 CTC EcoLogic. System 1-6. Pro / Family. www.ctc.no April 2013. Brinekrets. Frikjøling Solkollektorer. Viftekonvektor. Varmesystem 4. Del 2 CTC EcoLogic Pro / Family System 1-6 Brinekrets Frikjøling Solkollektorer Viftekonvektor Varmesystem 4 Varmtvannssystem Buffertank Varmesystem 3 Alternativ A Varmesystem 2 VP A1 Varmesystem 1 Tilskuddsvarme

Detaljer

Norge jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des SUM. Vestlandet 90 267 494 725 1 054 995 1 014 907 609 317 161 79 6 713

Norge jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des SUM. Vestlandet 90 267 494 725 1 054 995 1 014 907 609 317 161 79 6 713 Side 1 av 6 Datablad for solfanger system TV 6+6 840 System med platevarmeveklser for andre varmekilder 14,4 m2 solfanger - 840 liter tank Solfanger: Beregnet varmefangst per år: 8391 kwh ( Østlandet -

Detaljer

OSO boligvarmesentraler

OSO boligvarmesentraler OSO boligvarmesentraler Montasje, bruksanvisning & reservedeler 146041-08 BVM 02-2012 Pionér EP Super SC Tekniske data Best. nr. - el standard Varmekilder El max. Dia x høyde mm Kv/Vv Tur-ret. Volum l.

Detaljer

Produktblad PB 9.P.2. El-kjel EP NG. Fordeler

Produktblad PB 9.P.2. El-kjel EP NG. Fordeler I dag benyttes el-kjeler ofte som tilskuddsvarme til f.eks. en eller flere varmepumper. Installasjonskostnadene for en el-kjele er lav og den jobber hurtig og enkelt. I forhold til sine konkurrenter har

Detaljer

Minikjeler, el-kolber og el-kassetter

Minikjeler, el-kolber og el-kassetter PRISKATALOG 2016 Øvrige varmeprodukter Minikjeler, el-kolber og el-kassetter variantvvs.no.1.1 El-kasetter og el-kjeler 4130110 4130111 4130112 4130113 4131104 Minikjel MP4 4.5 kw 3x400 V (eller 1,5 kw

Detaljer

Montering, drift og vedlikehold. CTC FerroTerm og CTC Heat Injection

Montering, drift og vedlikehold. CTC FerroTerm og CTC Heat Injection Montering, drift og vedlikehold CTC FerroTerm og CTC Heat Injection 4 04 04 4 4 4 Innbygging CTC FerroTerm og CTC Heat Injection for innbygging Berederen passer inn i standard 0*0 cm skap og leverer mye

Detaljer

LK Varmevekslerpakke -10

LK Varmevekslerpakke -10 LK Varmevekslerpakke -10 Utføring LK Varmevekslerpakke er særlig beregnet for glykolblandede gulvvarmesystemer som må skilles fra det øvrige varmesystemet. Eksempel på dette kan være uterom som vinterhager

Detaljer

Tekniske data Reguleringsventil CA-

Tekniske data Reguleringsventil CA- Tekniske data Regulerings CA- COVA AS, Røysland industrifelt, 4387 Bjerkreim, Norge - Telefon: +47 51 45 02 00 - www.cova.no COVA Regulerings CA- Ny teknologi som gir mange fordeler Det perfekte valg for

Detaljer

Side 7.32. 1 VVS-anlegg Varmeanlegget 01.06.2015

Side 7.32. 1 VVS-anlegg Varmeanlegget 01.06.2015 7.32. 1 1.01 PRISSAMMENSTILLING 31 SANITÆRANLEGG Kr. 32 VARMEANLEGG Kr. 33 BRANNSLUKNINGSANLEGG Kr. 36 LUFTBEHANDLINGSANLEGG Kr. 37 LUFTKJØLEANLEGG Kr. 56 AUTOMATIKKANLEGG OG TAVLER Kr. 73 UTENDØRS VVS-ANLEGG

Detaljer

AR200 AR200. Innfelt luftport for små innganger. 1 Uten varme 3 Elvarme: 3 18 kw 2 Vannbåren varme. Anbefalt installasjonshøyde 2,5 m*

AR200 AR200. Innfelt luftport for små innganger. 1 Uten varme 3 Elvarme: 3 18 kw 2 Vannbåren varme. Anbefalt installasjonshøyde 2,5 m* AR00 Innfelt luftport for små innganger Anbefalt installasjonshøyde,5 m* Innfelt montering Lengder:,,5 og m Uten varme Elvarme: 8 kw Vannbåren varme Bruksområde AR00 er en kompakt luftport som egner seg

Detaljer

Norge jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des SUM. Vestlandet 75 223 412 604 878 829 845 756 508 264 134 66

Norge jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des SUM. Vestlandet 75 223 412 604 878 829 845 756 508 264 134 66 Side 1 av 6 Datablad for solfanger system TV 5+5 840 Tappevann og vannvarme 12 m2 solfanger - 840 liter tank Solfanger: Beregnet varmefangst per år: 5594 kwh ( Østlandet - 30 takvinkel mot syd). Total

Detaljer

Kjeler for ved. fra Atmos

Kjeler for ved. fra Atmos Kjeler for ved fra Atmos Blant Norges og Europas Kvalitetskjelene fra ATMOS er enkle å betjene, svært effektive og meget prisgunstige. Dette gjør dem godt egnet i små og mellomstore vedfyringsanlegg. De

Detaljer

NorDan Solar. Soloppvarming av varmt tappevann. Montasje, bruksanvisning og reservedeler. Installert av / Installed by:

NorDan Solar. Soloppvarming av varmt tappevann. Montasje, bruksanvisning og reservedeler. Installert av / Installed by: NorDan Solar Soloppvarming av varmt tappevann Montasje, bruksanvisning og reservedeler 142099-00 8-2014 www.osohotwater.com Installert av / Installed by: Aut. rørlegger/plumber: Tel.: Dato/date: Aut. elektriker/electrician:

Detaljer

Vedovn Norma Idro Pergamena

Vedovn Norma Idro Pergamena Vedovn Norma Idro Pergamena Norma Idro er en ny vedovn med innebygget vannkappe som er under utvikling hos fabrikken, I tillegg til å varme opp rommet den står, er den tilkoblet det vannbårne systemet

Detaljer

Vedkjeler. Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no

Vedkjeler. Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no Vedkjeler Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no Atmos ATMOS har alltid hatt som mål å være best når det gjelder kvalitet, funksjonsjonalitet og pris. De

Detaljer

Storberedere. FerroModul-systemer

Storberedere. FerroModul-systemer Storberedere FerroModul-systemer Våre varmtvannsberedere er produsert i Norge I industrien flyttes flere og flere produksjonsbedrifter til utlandet. På Årnes i Akershus har vi siden 1972 produsert varmtvannsberedere

Detaljer

OSO Floorsmart RL & RRL

OSO Floorsmart RL & RRL OSO Floorsmart RL & RRL O SE SF Bruks- og montasjeanvisning Bruks- och montageanvisning Käyttöohje ja asennusohjeet Side 2 Sid 4 Sivu 6 45905-0 RL 9-203 IP44 MADE I ORWAY Montasje - ventilinnstilling 2

Detaljer

AKVA-standardtank. AKVASAN-tank for ettermontering

AKVA-standardtank. AKVASAN-tank for ettermontering Varme fra vann Varme på mål En Akvaterm-akkumulatortank kan kombineres med de fleste varmekilder uavhengig av varmesystem. Akvaterms standardmodeller omfatter varmtvannstanker fra 00 liter til 000 liter.

Detaljer

Toshiba kwsmart luft-vann varmepumpe - løsninger for rehabilitering

Toshiba kwsmart luft-vann varmepumpe - løsninger for rehabilitering Toshiba kwsmart luft-vann varmepumpe - løsninger for rehabilitering Det smarteste du kan gjøre med boligen din Best Best i det i lange det lange løp løp Smart, smartere, smartest Har du en bolig med vannbåren

Detaljer

Installasjons- og brukermanual Versjon 1.0

Installasjons- og brukermanual Versjon 1.0 Installasjons- og brukermanual Versjon 1.0 dul 2 kwsmart Modul 2 rukerveiledning Installasjons-og brukermanual, kwsmart Modul 2 1 Innholdsfortegnelse Samsvarserklæring 3 Viktig informasjon 4 Produktbeskrivelse

Detaljer

Boligberedere. og varmesentraler. rent velvære www.oso.no tlf. 32 25 00 00 146023-12 BB 8-11

Boligberedere. og varmesentraler. rent velvære www.oso.no tlf. 32 25 00 00 146023-12 BB 8-11 Boligberedere og varmesentraler 146023-12 BB 8-11 rent velvære www.oso.no tlf. 32 25 00 00 Takk for at du velger OSO OSO fortsetter satsningen på mer energieffektive produkter I 2011 vil nærmere 70 % av

Detaljer

Dx Dx kjø ling. For kondensatorbatteri i avtrekkskanal. Type HE-A. FOREL PIG versjon 3

Dx Dx kjø ling. For kondensatorbatteri i avtrekkskanal. Type HE-A. FOREL PIG versjon 3 Fla kt Woods AS 2002 Dx Dx kjø ling For kondensatorbatteri i avtrekkskanal Type HE-A FOREL PIG versjon 3 Side 2 Fla kt Woods AS Dx - Dx 2001 Kompressoraggregat for innendørs montasje og kondensator i avtrekk

Detaljer

Et kombiskap med alle muligheter

Et kombiskap med alle muligheter OVERSIKT Et kombiskap med alle muligheter Alltid kundetilpasset COVAskapet blir alltid produsert mot kundens ordre dvs. ren ordreproduksjon ut fra standardkomponenter. Det betyr at kunden kan få COVAskapet

Detaljer

Aqua Unique Vannbehandler 1.2.1

Aqua Unique Vannbehandler 1.2.1 Aqua Unique Vannbehandler 1.2.1 Magnetisk vannbehandling Standard program for beskyttelse mot oppbygging av kalkbelegg samt nedbryting av gammelt kalkbelegg i bruksvanns- og industriinstallasjoner. I tillegg

Detaljer

Thermozone SF. Luftporter for vertikal montering i svingdører

Thermozone SF. Luftporter for vertikal montering i svingdører R Thermozone SF Elektrisk varme 6-30 kw Vannbåren varme Lengde: 2,2 meter Thermozone SF Luftporter for vertikal montering i svingdører Thermozone SF er en perfekt løsning for alle miljøer med svingdører.

Detaljer

Driftsinstruks. Viftekonvektor Omnia UL. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Viftekonvektor Omnia UL. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsinstruks Viftekonvektor Omnia UL Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innhold w w w. n e. n o Dokumentasjon... 2 Skifte av anslutningsside for rør.... 2 Brukerveiledning

Detaljer

Tekniske spesifikasjoner 2200 TRIO utf. Komplett CTC Ferrofil A/S SYSTEMBESKRIVELSE

Tekniske spesifikasjoner 2200 TRIO utf. Komplett CTC Ferrofil A/S SYSTEMBESKRIVELSE Tekniske spesifikasjoner 2200 TRIO utf. Komplett CTC Ferrofil A/S SYSTEMBESKRIVELSE CTC SYSTEM 2200 utførelse Komplett er et tre kombinasjons system som gir en mulighet til å fyre med ved, olje eller strøm.

Detaljer

V A R M T V A N N S B E R E D E R E

V A R M T V A N N S B E R E D E R E VARMTVANNSBEREDERE RØR-I-RØRSYSTEMER VANNBÅREN VARME VARMEPUMPER V A R M T V A N N S B E R E D E R E OM HØIAX HØIAX - VARMT VANN SIDEN 1927 Høiax ble grunnlagt i Fredrikstad i 1927, og er Norges eldste

Detaljer

V A R M T V A N N S B E R E D E R E

V A R M T V A N N S B E R E D E R E VARMTVANNSBEREDERE RØR-I-RØRSYSTEMER VANNBÅREN VARME VARMEPUMPER V A R M T V A N N S B E R E D E R E OM HØIAX HØIAX - VARMT VANN SIDEN 1927 Høiax ble grunnlagt i Fredrikstad i 1927, og er Norges eldste

Detaljer

NIBE Villavarme Jerikoveien 20 1067 OSLO Telefon: 22 90 66 00 Telefaks: 22 90 66 09 www.nibevillavarme.no

NIBE Villavarme Jerikoveien 20 1067 OSLO Telefon: 22 90 66 00 Telefaks: 22 90 66 09 www.nibevillavarme.no Denne brosjyren er en publikasjon fra NIBE. Alle produktillustrasjoner, fakta og spesifikasjoner er basert på aktuell informasjon ved tidspunktet for godkjennelse av publikasjonen. NIBE tar forbehold om

Detaljer

CTC Ferromodul. StorberederSystem. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC Ferromodul. StorberederSystem. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC Ferromodul StorberederSystem D Funksjon - Drift - Vedlikehold FERROFIL www.ctc.no okt. 2010 Funksjon - Drift - Vedlikehold FerroModul CTC Ferrofil A/S FerroModul system D FerroModul system D er velkjent

Detaljer

System. Novema kulde står ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler som fremkommer og sidene kan endres uten varsel.

System. Novema kulde står ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler som fremkommer og sidene kan endres uten varsel. Varmepumpe luft vann. Systemsider. Novema kulde systemsider er ment som opplysende rundt en løsning. Sidene tar ikke hensyn til alle aspekter som vurderes rundt bygging av anlegg. Novema kulde står ikke

Detaljer

Kundeveileder for boligveksler. Fjernvarme til Bergen

Kundeveileder for boligveksler. Fjernvarme til Bergen Kundeveileder for boligveksler Fjernvarme til Bergen Harald Sæveruds veg, gjelder ikke nr. 190 og 192. Sundts veg Råvarden 48, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101-179, 201-213, 223-229, 231-257 Vindharpevegen

Detaljer

TEKNISK INFORMASJON. > >

TEKNISK INFORMASJON. > > TEKNISK INFORMASJON > > www.encon-as.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1. PRODUKT BESKRIVELSE... 3 2. TEKNISK SPESIFIKASJON... 4 3. PROSJEKTERING... 5 4. DE VANLIGSTE KOBLINGSMETODENE... 6 5. MONTASJE......7 6. HIMLINGS

Detaljer

Zeparo Cyclone. Avluftningsventiler og utskillere Automatiske slam og Magnetitt utskillere

Zeparo Cyclone. Avluftningsventiler og utskillere Automatiske slam og Magnetitt utskillere Zeparo Cyclone Avluftningsventiler og utskillere Automatiske slam og Magnetitt utskillere IMI PNEUMATEX / Vannkvalitet / Zeparo Cyclone Zeparo Cyclone Et bredt sortiment for utfelling av slam og Magnetitt

Detaljer

IvarSAT. boligmodul. Patentsøkt. Produktblad PB 9.A.2. IvarSAT. PB 9.A Mai /8. variantvvs.no

IvarSAT. boligmodul. Patentsøkt. Produktblad PB 9.A.2. IvarSAT. PB 9.A Mai /8. variantvvs.no Produktblad boligmodul Patentsøkt 1/8 Produktblad boligmodul er en ny multifunksjonell enhet for varme og forbruksvann inklusive produksjon av varmtvann samt måling av energi- og vannforbruk i hver enkelt

Detaljer

BERGVARMEPUMPER TYRRO HPWi and HPWi Plus

BERGVARMEPUMPER TYRRO HPWi and HPWi Plus BERGVARMEPUMPER TYRRO HPWi and HPWi Plus Inverter styrt kompressor - Energiøkonomi Opp til 20% høyere SCOP sammenlignet med tradisjonelle varmepumper 5 års fabrikkgaranti. Laget klart for TYRRO modular

Detaljer

K-FLEX K-FLEX TWIN SOLAR SYSTEM 32 A N E W G E N E R A T I O N O F I N S U L A T I O N M A T E R I A L S

K-FLEX K-FLEX TWIN SOLAR SYSTEM 32 A N E W G E N E R A T I O N O F I N S U L A T I O N M A T E R I A L S K-FLEX 32 A N E W G E N E R A T I O N O F I N S U L A T I O N M A T E R I A L S K-FLEX TWIN SOLAR SYSTEM K-FLEX TWIN SOLAR SYSTEM CU K-FLEX SOLAR R K-FLEX TWIN SOLAR hurtigkobling K-FLEX TWIN SOLAR SYSTEM

Detaljer

Luft/vann varmepumper. for industri & næring

Luft/vann varmepumper. for industri & næring Luft/vann varmepumper for industri & næring Hvorfor TONONFORTY? Lavt strømforbruk Garanterer høy energieffektivitet Stort utvalg av modeller Kan bygges ut og kobles sammen ESPACE - varmepumper per ZENIT

Detaljer

Driftsinstruks. Vannkjølt aggregat MEC. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Vannkjølt aggregat MEC.  Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsinstruks Vannkjølt aggregat MEC Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no w w w. n e. n o Innhold Dokumentasjon... 2 Brukerveiledning vannkjølt aggregat.... 4 Komponenter....

Detaljer

Shuntet system ( system 1 ) Varmesystem ctc EcoAir med styring fra ctc EcoLogic EXT

Shuntet system ( system 1 ) Varmesystem ctc EcoAir med styring fra ctc EcoLogic EXT Shuntet system ( system 1 ) Varmesystem med styring fra Denne anslutningen velges om den eksisterende kjelen har shuntventil, det vil si at kjelen inneholder et vannvolum med konstant høyere temperaturen

Detaljer