Storberedere. FerroModul-systemer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Storberedere. FerroModul-systemer"

Transkript

1 Storberedere FerroModul-systemer

2 Våre varmtvannsberedere er produsert i Norge I industrien flyttes flere og flere produksjonsbedrifter til utlandet. På Årnes i Akershus har vi siden 1972 produsert varmtvannsberedere med god, norsk kvalitet. Og det har vi tenkt å fortsette med. Med fokus på kvalitetsstål, erfarne sveisere og gode og sikre arbeidsplasser, produserer CTC varmtvannsberedere til alle formål. I tillegg selger selskapet varmepumper, kjeler som AMA, CTC, OSBY Parca og SIME, og gass- og oljebrennere. samt gass- og olje- brennere fra svenske Bentone. Våre varmepumper, elektrokjeler, oljekjeler og brennere er anerkjente kvalitetsprodukter. Ta kontakt med vårt hovedkontor for mer informasjon om våre produkter, eller se baksiden av brosjyren for en oversikt over vårt brosjyremateriell. På finner du også mye interessant informasjon om våre produktgrupper. Norsk produksjon og teknologi CTC FerroFil ble etablert i 1962 og er Norges mest komplette leverandør innen varmtvann og varme. Hovedkontor og fabrikk ligger på Årnes i Akershus og har 40 ansatte. CTC FerroFil er eid av britiske Enertech Ltd. og er en del av et stort internasjonalt selskap, med søsterselskaper i land som Sverige, Belgia, Tyskland, England, Frankrike, Sveits, New Zealand og Australia. Varmtvannsberedere for alle behov CTC har varmtvannsberedere som dekker alle behov. I denne brosjyren vil presentere våre storberedersystemer FerroModul system T, TS og D, i tillegg til CTCella. CTC har siden 70-årene vært i front når det gjelder utviklingen av storberedersystem. Vi var først ute med epoxybelagte berederoverflater, seriemonterte moduler som gir meget rask oppvarmingstid, og den perfekte kaldtvannsfordeleren for optimal sjikting mellom kaldt og varmt vann under tapping. Kaldtvannsfordeleren gir den optimale utnyttelse av akkumulert energi og tilført energi. FerroModul-systemene skreddersys til det enkelte bygg, og garanterer tilstrekkelig kapasitet etter vår dimensjonering. Beredere i titanlegert molybdenstål CTC produserer og markedsfører varmtvannsberedere i rustfritt stål. Vår hovedlinje er skreddersydd for produksjon av våre standardberedere CTC FerroTerm og CTC Heat Injection. Sveiseautomater som blir kontrollert av et høyt sveisekvalifisert mannskap, danner grunnlag for sikker produksjon. Vår spesiallinje for storberedersystemer til større anlegg som hoteller, sykehus, boligblokker osv., har meget høy grad av fleksibilitet. Derfor kan vi skreddersy produkter for det formål som er ønskelig. Lang erfaring på oppvarming av boliger Foruten produksjon av beredere har CTC lang erfaring på oppvarmingsteknologi. I flere tiår har vi solgt fyrkjeler for vannbåren varme til det norske markedet. I 2006 lanserte vi varmepumper for vannbåren varme, som umiddelbart tok seg opp som en av våre bestselgere. I tillegg selger selskapet kjente kjeler som AMA, CTC og Osby Parca, Varmtvannskomfort får du når berederen er dimensjonert for det enkelte byggs behov! Vårt salgs- og tekniske personell er spesialutdannet innen dimensjonering av varmtvannssystemer, og kan med nøyaktighet dimensjonere behovet i hvilket som helst bygg. Basert på grunnlagsdata, (f.eks. gjennomsnittsforbruk av varmtvann per leilighet i en bygård eller per pasient i et sykehjem) dimensjoneres behovet i bygget. Basert på behovsberegningen tilbys et av FerroModul-systemene med riktig tilført energi- og akkumuleringsverdi. FerroModul-systemene tilpasses eksisterende energikilder. Dette kan være olje- eller el-kjeler for damp eller hetvann, lavtemperert energi fra varmepumper eller kjølemaskiner, eller direkte elektrisk oppvarming fra el-kolber i modulene. FerroModul-systemets tilpasningsmuligheter er mange, og de bygningstekniske konsekvenser ved installeringen er eliminert.

3 FerroModul System NRF-nummer Beskrivelse Vekt Ferromodul T300L Ferromodul T400 L Lagermodulene er kun akkumulator for varmtvann. 60 kg 75 kg Ferromodul T300 E7 Ferromodul T300 E14 Ferromodul T300 E28 Ferromodul T400 E7 Ferromodul T400 E14 Ferromodul T400 E Betegnelsen viser energiangivelsen i kw for 230 alt. 400 V. Modulen er ferdig elektrisk koblet med kontaktorskap. 64 kg 67 kg 70 kg 79 kg 82 kg 85 kg FerroModul T300 EK 7/7 FerroModul T300 EK 14/14 Ferromodul T400 EK 7/7 Ferromodul T400 EK 14/ Betegnelsen viser energiangivelsen i kw for el. 230 alt. 400 V samt kjelevannsspiral i kw, ved t 35 C. Modulen er ferdig elektrisk koblet med kontaktorskap. 70 kg 77 kg 85 kg 92 kg FerroModul T300 K7 FerroModul T300 K14 FerroModul T300 K30 FerroModul T300 K50 FerroModul T400 K7 FerroModul T400 K14 FerroModul T400 K30 FerroModul T400 K Betegnelsen viser energiangivelsen i kw ved vannbåren energi fra kjele e.l. ( t 35 C) Kjelevannsspiralene kan også tilsluttes damp =24 bar. Kontakt CTC for energiangivelse. 66 kg 70 kg 79 kg 90 kg 81 kg 85 kg 94 kg 105 kg Tilleggsutstyr FerroModul monteringssett for tappevann 1 innvendig rørgjenger FerroModul monteringssett for tappevann 1 1/2 utvendig rørgjenger FerroModul sirkulasjonssystem for system D med monteringssett for tappevann 1 1/2 utvendig rørgjenger for system D m/ styretermostat, sikkerhetsventil NRF-nr FerroModul sirkulasjonssystem for systen T m/ pumpe, tilbakeslagsventil, styretermostat og monteringssett FerroModul sirkulasjonssystem for system TS m/ pumpe, magnetventil, tilbakeslagsventiler 1 1/2 og 1/2, styretermostat og monteringssett FerroModul 40 mm bend for hjørneløsning m/flenskobling FerroModul 40 mm bend for dobbeltrekke m/ flenskobling CTC leverer varmevekslere og strupeventiler av alle typer og kapasiteter tilpasset FerroModul-systemene, samt blandeventiler og tilbakeslagsventiler fra 3/4 til 2.

4 System T- funksjonsbeskrivelse System T FerroModul - system T, er det mest benyttede storberedersystemet, og gir høy grad av fleksibilitet med hensyn til benyttelse av forskjellige energikilder. Prinsippet med System T er rask oppvarming av varmt forbruksvann, samt akkumulering av varmtvann på lagermoduler når forbruket er lavt. I perioder hvor man har behov for mindre varmtvann (f.eks. skole i ferietid) kan man bryte strømtilførselen til pumpen ved å trekke ut støpselet. (et kan også benyttes tidsur som stopper pumpen i ønskede perioder. Når pumpen er satt ut av funksjon vil lagermodulene kun inneholde kaldt vann. Systemet er dermed redusert til effektmoduler. Reduserer man effekttilgangen slik at kun siste modul i systemet blir tilført 7 kw, virker anlegget som om det bare skulle bestå av 1 stk. 300 liter, tilført 7 kw. Dette gjør systemet til et av de mest energibesparende storberedersystemer på markedet. Tegningen viser et system med 3 stk. effektmoduler T300 EK 14/14 og 2 stk. lagertanker T300L. På effektmodulen nærmest varmtvannsuttaket er det montert en stillbar pumpetermostat (65 C). Når effektmodulene kommer opp til 65 C starter pumpen, og bringer det oppvarmede vannet til lagermodulene, samtidig med at det kalde vannet i lagermodulene bringes frem til effektmodulene for oppvarming. System TS FerroModul system TS er et av de minst energikrevende system på markedet, selv når kravet til varmtvannskapasitet er høyt. Ferro- Modul TS særpreges ved at alt akkumulert høyverdig varmtvann er disponibelt for brukeren til enhver tid. Prinsippet med FerroModul system TS er rask oppvarming av forbruksvann, i og med at all energitilgang er tilført siste modul, samt akkumulering av varmtvann på lagermodulen etter det mest optimale prinsipp. All tilført energi og akkumulert energi er tilgjengelig til enhver tid. Systemet benyttes der hvor det er begrenset energitilgang til bygget, men hvor behovet for varmtvann er stort, eller der hvor det skjer en eller flere sjokktappinger av mye varmtvann i løpet av døgnet, og hvor anlegget har rimelig tid til å akkumulere varmtvann mellom tappingene. I perioder hvor man har mindre varmtvannsbehov kan man bryte strømtilførselen til pumpe og magnetventil, ved å trekke ut støpselet. Det kan også benytte tidsur som stopper pumpen i ønskede perioder. Systemet er nå redusert til en effektmodul, og reduserer man effekttilgangen til 7 kw, vil anlegget nå operere med 1 stk. 300 alternativt 400 liter tilført 7 kw. Prinsippet med FerroModul system TS vil også være optimalt når vi får differensierte strømtariffer f.eks. mellom dag og natt. Tegningen viser et system med 5 stk. 400 liter lagertanker samt 1 stk. effektmodul nærmest varmtvannsuttaket. På denne er det montert en stillbar termostat for å styre akkumuleringen av varmtvann. Når effektmodulen er varmet opp til 65 C, åpner magnetventilen og pumpen starter for å bringe kaldt vann fra lagermodulen til effektmodulen for oppvarming. Samtidig flyttes varmt vann fra toppen på effektmodulen til akkumuleringstankene. Når termostaten registrerer kaldtvann stopper den pumpen slik at systemet får tid til å varme opp tilført kaldtvann. Når vannet i effektmodulen igjen når 65 C starter pumpen. Slik fortsetter prosessen til alt vannet er 65 C. Nå vil pumpen gå kontinuerlig inntil noen benytter varmtvann. Under forbruk av varmtvann vil første modul motta kaldtvann, som raskt bringes via pumpen til effektmodulen og termostatføleren.

5 System D -funksjonsbeskrivelse System D Tegningen viser et system bestående av 7 stk. 400 liter lagermoduler, samt en varmeveksler nærmest varmtvannsuttaket. På lagermodulen nærmest kaldtvannsinntaket er det montert en stillbar termostat for å starte og stoppe akkumuleringen. Når det er kaldt vann i akkumulatoren går pumpen og bringer en bestemt mengde vann (avhengig av varmevekslerens kapasitet og strupeventilens innstilling) gjennom varmeveksler for oppvarming fra 5 C til ønsket akkumuleringstemperatur. Når alle modulene er fullakkumulert stopper pumpen. Ved tapping starter pumpen,ved at første modul mottar kaldt vann, og bringer den avstemte mengde vann gjennom veksler for oppvarming. Hvis tappevannsmengden er større enn den avstemte mengde til varmeveksler, vil anlegget automatisk benytte varmt vann fra akkumulatoren. Etter avsluttet tapping vil pumpen gå inntil fullakkumulert magasin. FerroModul system D er velkjent for mange. Som pioner i utviklingen av større varmtvannssystemer, lanserte CTC denne løsningen på begynnelsen av 70-årene. FerroModul system D blir benyttet der større effektoverføringer med vannbåren energi fra elektrokjeler, oljekjeler, dampkjeler samt lavtemperert energi fra varmepumper, kjølemaskiner o.l. skal benyttes til varmtvannsproduksjon. Ved benyttelse av dette systemet kan et hvilket som helst behov for varmtvann tilfredsstilles. Generelt benyttes T400 L i dette systemet, men man kan også benytte T400E (elmoduler) i stedet. Hvis kjeleanlegget tilsluttet FerroModulsystemet stoppes om sommeren, kan anleggets effektmoduler dekke varmtvannsforsyningen alene. System D tilsluttet varmepumpe Tegningen viser et system bestående av 3 stk. 400 liter lagermoduler, samt 2 stk. effektmoduler, i tillegg til en varmepumpe med hovedkondensator og hetgasskurs. Normalt svarer hetgasskursen for 20% av den totale effekt fra varmepumpen, og har temperatur opp mot 70 C. Hovedkonsenatoren representerer 80% av avgitt energi og arbeider med 55 C. Akkumuleringsfunksjonen av varmtvann til FerroModul-systemet er vist ovenfor. Anlegget delt i to ved at hetgassveksleren er tilsluttet siste bereder som er en etterheter (70 C), og at hovedkondensator er koblet til akkumulator som forvarmingsenhet (55 C). To av akkumulatorene har elkolber, og er beregnet til tilskuddsenergi for varmtvannsforsyningen hvis varmepumpen eksempelvis ikke er en jevn energikilde året rundt. FerroModul system D er svært ofte benyttet sammen med varmepumper. Mange av systemene er installert i bygårder, hvor varmepumpen henter energi fra det sentrale ventilasjonssystemet. Erfaringene viser at energi vi normalt lufter ut gjennom ventilasjons-systemet er tilstrekkelig energi til forbruksvann i en bygård. FerroModul system D blir også benyttet som forvarmingssystem hvor energien blir hentet fra kjølemaskiner o.l. I disse tilfellene blir det dimensjonert etterheter i systemet som oppgraderer anlegget til den kapasitet bygget krever, men også for å hindre aktive bakterier(som svært ofte utvikles i lavtemperert vann) i å komme ut på varmtvannsnettet.

6 Produktspesifikasjoner Et FerroModul-system tilpasses hvert enkelt prosjekt. Våre systemer produserer varmtvann til blant annet hoteller, svømmehaller, sykehus og idrettsanlegg over hele landet. Nedenfor finner du en oversikt over de ulike modulenes effekter og størrelser. Type T-300L T400L T300L, E7 T400L, E7 T300, E14 T400, E14 T300, E28 T400, E28 NRF-nr Effekt, 3~230/400V kw 7 kw 14 kw 14 kw 28 kw 28 kw Oppvarmingstid, 5-70 C, timer - - 3,0 4,2 1,5 2,1 0,75 1,0 Vekt, kg Volum, liter Effekt, elektrisk element à 3,5 kw 4 à 3,5 kw 6 à 4,75 kw Type T300, K14 T400, K14 T300, K30 T400, K30 T300, K50 T400, K50 NRF-nr Effekt, 3~230/400V, t 35 C 14 kw 14 kw 30 kw 30 kw 50 kw 50 kw Oppvarmingstid, 5-70 C, timer 1,5 2,1 0,7 1,0 0,4 0,6 Vekt, kg Volum, liter Effekt, coil (ved midlere t 35 C). 7 kw 30 kw 50 kw Type T300, EK 7/7 T400, EK 7/7 T300, EK 14/14 T400, EK 14/14 T300, K7 T400, K7 NRF-nr Effekt, 3~230/400V 7 kw 7 kw 30 kw 30 kw 7 kw 7 kw Oppvarmingstid, 5-70 C, timer 3 4,2 1,5 2,1 3,0 4,2 Vekt, kg Volum, liter Effekt, el-kolbe og coil (ved midlere t 35 C). 2 el-kolber på 3,5 kw, 7 kw avgitt på coil 4 el-kolber på 3,5 kw, 14 kw avgitt på coil 7 kw avgitt på coil

7 Mål og anslutninger T300/400 L T300/400 E7 T300/400 EK 7/7 T300/400 K T300/400 K T300/400 EK 14/ T300/400 E14 T300/400 E28 T300/4000 K30 og K

8 Systemene er enkle å plassere FerroModul-systemenes plasseringsfleksibilitet har ingen grenser. Derfor kan vi med sikkerhet hevde at disse systemene ikke krever noen bygningsmessige konsekvenser ved installasjon. Alle modulene har standard diameter 59 cm, og inntransportering av systemer er ikke noe problem. FerroModul-systemene leveres komplett med alle nødvendige rørtilpasninger som det måtte være behov for. Dobbeltrekke Hjørneløsning Rekke Over hverandre Enkel og rask montering FerroModulenes inn- og uttak for kaldt- og varmtvann gjøres med en flenskupling i rustfritt stål. Hurtigkuplingen er en klammer i samme materiale, som sammen med teflonpakning binder modulene sammen i seriekoblingen. Den samme flenskuplingen med overgang til rørgjenger benyttes på inn- og uttak for kaldtog varmtvann (monteringssett). FerroModulene har justerbare ben. Det anbefales at beina justeres 15 mm ut før modulene settes på plass. Hver modul vatres opp og tilpasses i høyden, og beina justeres ned til gulvet Når alle modulene er plassert, seriekobles systemet med hurtigkuplingene, før anlegget fylles med vann.

9 Installasjonsveiledning Kjelevannstilkobling Serie/parallellkobling FerroModulenhetene med K i typebetegnelsen, har kjelevannstilkobling med rørspiraler i syrefast stål som er innsveiset i tappevannsmagasinet. Anslutningen er 1 utvendige rørgjenger, og ved tilkobling av flere moduler med rørspiral kobles disse normalt i parallell med vendt retur. Rørspiralene kan kobles i serie, men det gjøres spesielt oppmerksom på motstandene som endres for hver rørspiral (se trykkfallskurve). Ved tilslutning av damp må Ferro- Modul-systemet ha dampventil(er) og termostatstyring for denne, samt kondenspotter for hver av rørspiralene. Damptrykk opp mot 24 bar kan benyttes. CTC FerroFil leverer ikke dampreguleringsutstyr. Ved meget store varmtvannsbehov kan det være nødvendig å serie/ parallellkoble anlegget som vist på skissen. Hensikten er å redusere trykktapet gjennom systemet. Mengdeavstemt regulering gjennom de tre seriekoblede rekkene gjøres med strupeventiler for å få lik motstand i rekkene. Ekstern sirkulasjon Benyttes ekstern sirkulasjon på bygget monteres returledningen til 1/2 anslutning øverst på siste modul med tilbakeslagsventil. Blir det benyttet termisk blandeventil (som skisse) monteres returledningen til blandeventilens returstuss eller kaldtvannsinntak med tilbakeslagsventil samt til siste moduls 1/2 anslutning i topp. Her anbefales en temperaturregulert ventil som åpner når sirkulasjonsvannet har mistet f.eks. 5 gr. CTC anbefaler Jrgutherm Hvis ikke denne ventilen benyttes, må det settes inn en tilbakeslagsventil. Fleksibel løsning FerroModulenhetene leveres som nevnt i 400 liter og 300 liter. Flenskuplingen i syrefast stål er plassert i samme høyde fra gulv, uansett volum på modulen,og er derfor forberedt for sammenkobling. Dette gir fleksibilitet og mulighet for tilpasning til andre tekniske installasjoner som ventilasjonskanaler og lignende. FerroModulsystemene har hatt denne løsning siden1980, og eldre modulsystemer kan derfor suppleres med nye moduler uten konsekvenser for røropplegg.

10 Elektrisk utrustning Effektmodulene som har elektrisk oppvarming av forbruksvannet, har kolber i syrefast stål direkte plassert inn i forbruksvannet. Dette sikrer at tilført energi overføres til forbruksvannet og ikke isoleres vekk i en dobbeltmantlet bereder (humus o.l.). Elementene er tilsluttet modulen med 1 1/4 rørgjenger, og leveres med 3,5 kw alternativt 4,7 kw. Leveres normalt koblet for 230 V, men kan enkelt kobles om til 400 V. Kontaktorskapet Effektmodulene leveres i 7, 14 eller 28 kw og er ferdig internt koblet med kontaktorskap festet på modulen. Kontaktorskapet er forsynt med brytere slik at tilført energi kan reguleres etter behov. Kontaktorskapet har innmontert rekkeklemme som gjør el-installasjonen meget enkel. Termostatene Effektmodulenes temperatur kontrolleres av termostaten. Arbeidstermostaten er regulerbar opp til 90 gr (fabrikinnstilling 75 gr) og koblet opp mot kontaktorenes holdespole. Dette sikrer lang levetid på termostaten i og med at den kun belastes med styrestrømmen for kontaktorene. Sikkerhetstermostaten sikrer alpolig brudd til elementene hvis feil oppstår og temperaturen på vannet når 100 gr. Termostatstyring av pumpene Styretermostaten for pumpe T, TS og D starter og stopper pumpen når tilstanden i systemet tilsier at akkumulering av varmtvann kan iverksettes. Termostaten har forskjellig plassering avhengig av system, og start- og stoppfunksjonen er også forskjellig fra system T, TS og D. Pumpen kobles mellom P1 og 2 i T og TS-systemet, og P1 og 1 i D-systemet. Termostaten har en temperaturskala som kan reguleres men er ferdig innstilt fra fabrikk (65 ). El.skjema E14 Modulanlegg for idrettshaller og svømmehaller CTC moduler dekker selv et ekstremt stort behov for dusjkapasitet. CTC har bl.a levert hele modulanlegget til Sørlandsbadet i Lyngdal. Elektrisk tilkobling av FerroModul Følgende omkobling må gjøres hvis 3-fas 400 V + 0-leder og jord: 1. Alle kolbene må omkobles fra trekant til stjerne. 2. Den ene styrestrømsledningen må kobles fra en av fasene til 0-leder (blå klemme). 3. Medsendt 400 V skilt festes på skapets utside. NB! Fra fabrikk koblet for 3-fas 230 V + jord 10

11 Tekniske data rtm Effektmodulene har el-elementer og coil for kjele-vannsoppvarming. Effektmoduler som har K i betegnelsen har kjelevannstilslutning. Disse modulene har innsveiset en rørspiral i syrefast stål (316 L) for overføring av vannbåren energi (kjelevann) til forbruksvannet. Modulene kan også tilsluttes damp opp mot 24 bar. Kurvene til venstre viser energiangivelsen i kw ved de forskjellige størrelsene på rørspiralene ved vannbåren energi. Pumpekapasitet ved seriekobling Trykkfall mvs Energioverføring Ved t 35 C, og den midlere temperatur i forbruksvannoppvarmingen, kan man lese at K7 overfører 7 kw, mens K14 overfører 14 kw osv. Kurvene viser også energiangivelsen ved andre temperaturer. Ved bruk av damp, kontakt CTC for dimensjonering. For dimensjonering av pumpekapasiteter benyttes kurven til venstre for å lese av motstanden i de forskjellige rørspiralene mot vannmengde i liter per minutt. Når det benyttes flere effektmoduler i systemet vil det være normalt å parallellkoble spiralene i vendt retur. Kalkuler derfor vannmengden i én spiral for å lese av motstanden. Kobles spiralene i et system i serie, må motstanden i kurven adderes. Pumpekapasitet: kw x 860 / tur-retur = liter pr. time FerroModul seriekobles med flensanslutning i syrefast stål. Kurven angir trykkfall i mvs ved seriekobling mot antall liter tappevann. Det er viktig å tenke på følgende når anlegget skal dimensjoneres: Modulene leverer vann med ca 70 C, som blandes med kaldt vann på ca 5 C. Dette fører til at samlet forbruksvann har en temperatur på 40 C. Gjennomstrømningen i modulene vil derfor være 50% av tappevannsvolumet, og det er dette tallet som må ligge til grunn for beregningen og ikke det totale tappevannsvolumet. Et eksempel: En skole har 40 dusjenheter som blir benyttet samtidig á 12 liter/min Totalt 480 liter forbruksvann representerer en gjennomstrøming i modulene på 240 liter/min (50%). Ved 4 moduler á 300 liter gir dette 7,0 mvs i motstand (0,7 bar). Ved større systemer kan modulsystemet parallellkobles med flere rekker av seriekoblede moduler. FerroModuls sirkulasjonssystem leveres med pumpe (hvis ikke annet er avtalt). Grundfos UP20-45N er benyttet i de fleste tilfeller. 11

12 CTCELLA - beredere med valgfri energitilgang Utgangspunkt for systemet er varmtvannsberederne 300 E12 og 400 E24, med et vannmagasin på henholdsvis 285 og 390 liter. Berederne har en valgfri energitilgang fra 4-12 kw for 300 E12, og fra 4-24 kw for 400 E24. ctcella har et rustfritt magasin isolert med 5 cm mineralull. Kledningen er el-galvaniserte plater belagt med hvit epoxy. Fleksibilitet og enkelhet kjennetegner monteringen siden alle tilslutninger er i front av berederen. CTCELLA anbefales i mindre anlegg, med maksimalt 3 x 285 liter og tilført 36 kw. CTCELLA 300 E12 har et rustfritt vannmagasin på 285 liter, kaldt- og varmtvannsanslutning med 1 utvendige rørgjenger i front. 300 E12 har innsveiset 2 x 2 muffer for tilkobling av elementer på 6 kw; alternativt 4 kw. (Min. 4 kw - max 12 kw.) CTCELLA 300 E12 leveres med ¾ sikkerhetsventil 9 bar, og har et vannmagasin på 285 liter. CTCELLA 400 har et rustfritt vannmagasin på 390 liter. Inn- og uttak for kaldt- og varmtvann er utført med rustfrie rør som ansluttes 1 rørgjenger. 400 E24 har innsveiset 4 x 2 muffer for tilkobling av elementer på 6 kw alternativt 4 kw. (Min. 4 kw - max 24 kw.) 400 E24 leveres med 1 sikkerhetsventil på 9 bar. CTCELLA 400 E24 har 4 x 2 muffer i rustfritt stål for plassering av element, og kaldt- og varmtvannsanslutning med 1 utvendig rørgjenger i front. 400 E24 har den samme enkelhet og gir de samme fleksible løsninger som med 300 E12, men vil gi mulighet for høyere akkumuleringsgrad og effekttilgang. 400 E24 anbefales med maksimum 3 x 390 liter, og tilført 72 kw. CTCELLA 300 E12 CTCELLA 400 E24 I systemløsninger med CTCELLA kan du velge mellom 400 l og 300 l i samme system(kan være aktuelt hvor hindringer i tak eller vegg er tilstede). Ekstern sirkulasjonsledning kobles som vist på skissen, hvor returvannet kobles til sirkulasjonsstussen, med en temperaturstyrt returbegrenser. Dette hindrer at uønsket varmt vann strømmer inn i ventilens blandekammer, og sikrer at sirkulasjonsledningen resirkulerer vannet i anlegget, inntil behov for energitilgang er nødvendig. Skissen viser hettvannsuttak (HV), hvor det er plassert en tilbakeslagsventil på hettvannsledningen mellom blanderventil og hettvannsuttak. Dette for å hindre at kaldtvann strømmer gjennom ventilen og ut på hettvannsledning. 12

13 Fleksible løsninger CTCELLA 300 E12 Utført med to 2 muffer for tilkobling av kolber med termostatboks. Min. 4 kw Max. 12 kw 1/2 muffe for termometer eller sirkulasjonsledning 1 rørgjenger for varmtvannstilslutning (28 mm rør) 1 rørgjenger for kaldtvannstilslutning (28 mm rør) CTCELLA 400 E24 Utført med fire 2 muffer for tilkobling av kolber med termostatboks. Min. 4 kw Max. 24 kw 3/4 rørgjenger tilsluttet 3/4 sikkerhetsventil 1 rørgjenger tilsluttet 1 sikkerhetsventil Du kan også tilslutte damp eller vannbåren varme til systemet. Så lenge det finnes kaldtvann i første bereder, pumpes en avstemt mengde vann gjennom varmeveksleren for oppvarming og tilfører det varme vannet i toppen på siste modul. Når berederne er fulladet med 70 C varmt vann stopper pumpen. Ved tapping starter pumpen igjen som følge av tilførsel av kaldt vann til første bereder. CTCELLA er et fleksibelt system og gir økt valgfrihet. Kaldvann og varmtvann tilsluttes enten på høyre eller venstre side. Berederne produseres med 4 kw eller 6 kw el-kolbe etter behov. Typer NRF-nr. ctcella 300 E ctcella 400 E Tilleggsutstyr 4 kw element 2 rørgjenger, 230V/400V kw element 2 rørgjenger, 230V/400V Termostat K11A, 30-90, 3~ 230V/400V. K11A er komplett med overopphetingssikring med all-polig brudd samt justerbar arbeidstermostat Termometer C 1/2 utvendige rørgjenger

14 Behovstabell for varmtvann i større bygg Velg type bygg Boligblokk Hotell/Motell Helse institusjon Behovstall for byggene over 3 timer Store leiligheter Normale leiligheter Små leiligheter Bed&breakfast Hotell m/restaurant Hotell m/sv.b og restaurant Sykehus Sykehjem Antall elevdusjer på skolen Idrettsanlegg Skoler Restaurant/Kafè/Bar Kontorbygg m/kantine Svømmehall Idrettsdusjer Offentlige bad, helsestudio Svømmehall og gymsal Gymsal Restaurant 1.kl Restaurant 2.kl Kafè Bar Gulvvask Moppevask Industri Garderobe Vanlig smuss Mye smuss Kcal kwh Antall leiligheter Slik benytter du behovstabellen Antall gjester Antall pasienter Finn først ønsket bygg i øvre rad (f.eks. boligblokk med normale leiligheter). Følg kolonnen for norm. leiligheter til antall leiligheter (f.eks. 47 leiligheter) Følg deretter raden mot venstre og les av behovet ( kcal eller 232,5 kwh). Antall personer Antall elever Antall gjester Antall m² Antall dusjer , , , , , , , , , , , , , , , , , Tabellen gir et kalkulert energibehov for varmtvann i større bygg. Alle beregningene er kalkulert for en maksimalperiode på 3 timer. Selv om bygget normalt blir beregnet med mindre eller større maksimalperiode, vil dette være tatt hensyn til i tabellen. CTC gir garanti for behovsberegningene, men dette forutsetter at bygget er normalt utstyrt og at bruksmønsteret er i henhold til vanlig forbruk. Er det ekstraordinære forhold vil våre ingeniører dimensjonere det riktige behovet. 14

15 Valg av tilført energi og volum Volum i liter 70 C Diagrammet angir nødvendig volum i forhold til tilført effekt for å oppnå ønsket kapasitet til beregnet behov. Slik leser du kurvene: Diagrammet er meget enkelt å benytte. Finn kurven for angitt behov ( kcal eller 232,5 kwh), velg tilført effekt på den vertikale aksen (f.eks. 42 kw/h), og les av det nødvendige volumet som beredersystemet må ha (ca liter). NB! Dimensjoneringene er basert på CTCs storberedersystem. Volum i liter 70 C 15

16 CTC FerroFil skal være den mest komplette leverandør innen varmtvann og varme. CTC skal være i front når det gjelder forskning og utvikling innen fornybar energi. CTC FerroFil markedsfører de anerkjente varmepumpene fra vårt søsterselskap CTC AB i Sverige. På fabrikken på Årnes produseres våre varmtvannsberedere og storberedere. I tillegg selger selskapet kjente kjeler som AMA, CTC og Osby Parca samt gass- og oljebrennere fra svenske Bentone. Våre elektrokjeler, oljekjeler og brennere er anerkjente kvalitetsprodukter som har vært i markedet i en årrekke. Hos oss finner du produkter som tilfredstiller dagens ønsker og behov, som vi raskt kan levere fra et rikholdig og moderne lager. Det kreves kompetanse for å kunne tilby kunden den mest optimale løsningen. Våre produkter selges via VVS-butikker og rørleggere over hele landet. Vi tilbyr våre samarbeidspartnere kompetansegivende kurs, for at de skal kunne tilby kunden den beste løsningen innen varmepumper, boligberedere, storberedersystemer og fyringsanlegg. Ring oss om du ønsker informasjon om en av våre andre produktgrupper. For teknisk dokumentasjon, besøk våre nettsider NY! SOMMER 2009 For mer informasjon, kontakt CTC Ferrofil Norges mest komplette leverandør innen varmtvann og varme. CTC Ferrofil AS, Runnibakken, 2150 Årnes, tlf , faks , April 2009

Boligberedere. Norskproduserte varmtvannsberedere for alle behov

Boligberedere. Norskproduserte varmtvannsberedere for alle behov Boligberedere Norskproduserte varmtvannsberedere for alle behov Våre varmtvannsberedere er produsert i Norge I industrien flyttes flere og flere produksjonsbedrifter til utlandet. På Årnes i Akershus har

Detaljer

Varmepumper. Økonomisk og miljøvennlig oppvarming - også i kombinasjon med solarsystem

Varmepumper. Økonomisk og miljøvennlig oppvarming - også i kombinasjon med solarsystem Varmepumper Økonomisk og miljøvennlig oppvarming - også i kombinasjon med solarsystem Spar penger og spar miljøet med en varmepumpe Varmepumper og andre fornybare varmekilder er i skuddet som aldri før.

Detaljer

V A R M T V A N N S B E R E D E R E

V A R M T V A N N S B E R E D E R E VARMTVANNSBEREDERE RØR-I-RØRSYSTEMER VANNBÅREN VARME VARMEPUMPER V A R M T V A N N S B E R E D E R E OM HØIAX HØIAX - VARMT VANN SIDEN 1927 Høiax ble grunnlagt i Fredrikstad i 1927, og er Norges eldste

Detaljer

For huseieren. CTC EcoZenith I550. Multitank. Funksjon - Drift - Vedlikehold. www.ctc.no

For huseieren. CTC EcoZenith I550. Multitank. Funksjon - Drift - Vedlikehold. www.ctc.no For huseieren CTC EcoZenith I550 Multitank Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Juni 2012 CTC Ferrofil AS Hovedkontor: Runnibakken 7 2150 Årnes Tlf.: 6390 4000 Fax.:6390 4001 www.ctc.no firmapost@ctc.no

Detaljer

Varmepumper og solvarmesystemer

Varmepumper og solvarmesystemer Varmepumper og solvarmesystemer Nye CTC EcoHeat. All-time-high i effektivitet. Den nye væske-vann varmepumpen CTC EcoHeat er tøffest i klassen med sine 5,06 i COP (virkningsgrad)*. For hver kwh du tilfører

Detaljer

Providing sustainable energy solutions worldwide. Montering, drift og vedlikehold. CTC FerroTerm og CTC Heat Injection

Providing sustainable energy solutions worldwide. Montering, drift og vedlikehold. CTC FerroTerm og CTC Heat Injection Providing sustainable energy solutions worldwide Montering, drift og vedlikehold CTC FerroTerm og CTC Heat Injection 4 04 04 4 4 4 Innbygging CTC FerroTerm og CTC Heat Injection Montering Berederen passer

Detaljer

CTC Eco Air Varmepumpe Luft / Vann Funksjon - Drift og Vedlikehold

CTC Eco Air Varmepumpe Luft / Vann Funksjon - Drift og Vedlikehold CTC Eco Air Varmepumpe Luft / Vann Funksjon - Drift og Vedlikehold CE 0461/EF 1051/5255 www.ctc.no Okt. - 06 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller

Detaljer

Varme & Energi 2012 / 2013

Varme & Energi 2012 / 2013 Varme & Energi 2012 / 2013 Varmeekspertens beste tips! Les mer om rørleggerens tips for vellykket og miljøvennlig valg for oppvarming av boligen din på side 12 4 11 til Derfor bør du velge miljøvennlig

Detaljer

Væske-vann, luft-vann og avtrekksvarmepumper

Væske-vann, luft-vann og avtrekksvarmepumper Katalog Januar 2014 Væske-vann, luft-vann og avtrekksvarmepumper Akkumulatortanker, solfangere, biokjeler og tilbehør 2 For bestilling: post@abkklima.no eller ring 02320. Det tas forbehold om trykkfeil.

Detaljer

NIBE Luft/vann-varmepumper. Hent gratis energi fra uteluften

NIBE Luft/vann-varmepumper. Hent gratis energi fra uteluften NIBE Luft/vann-varmepumper Hent gratis energi fra uteluften NIBE LUFT/VANN 2 + Noen som har lyst på gratis energi? Se ut gjennom vinduet. Hva ser du? Gaten, huset rett overfor, trær, åkre? Hos NIBE ser

Detaljer

Komfort KB 30/3. Funksjon - Drift og Vedlikehold. www.ctc.no. NRF nr. 8200021. CE 299701 Sept. - 09

Komfort KB 30/3. Funksjon - Drift og Vedlikehold. www.ctc.no. NRF nr. 8200021. CE 299701 Sept. - 09 Komfort KB 30/3 Funksjon - Drift og Vedlikehold NRF nr. 8200021 www.ctc.no CE 299701 Sept. - 09 AMA KOMFORT VILLAKJELE 14-28 kw STIKKORDSLISTE AMA KB 30/3 Anslutninger Side 3 Ekspansjonskaret 4 Elektrisk

Detaljer

Alfasentralen. Installasjonsog. brukermanual. Obligatorisk lesning for alle som installerer og bruker sentralen. Versjon 3.1 10.08.

Alfasentralen. Installasjonsog. brukermanual. Obligatorisk lesning for alle som installerer og bruker sentralen. Versjon 3.1 10.08. Alfasentralen Installasjonsog brukermanual Versjon 3.1 10.08.2009/JHB Obligatorisk lesning for alle som installerer og bruker sentralen 1 Innholdsfortegnelse Samsvarserklæring 3 Oversiktsbildet hovedkomponenter

Detaljer

CTC Eco Heat Varmepumpe med varmtvannsberedning Funksjon - Drift og Vedlikehold

CTC Eco Heat Varmepumpe med varmtvannsberedning Funksjon - Drift og Vedlikehold CTC Eco Heat Varmepumpe med varmtvannsberedning Funksjon - Drift og Vedlikehold WWW.ctcferrofil.no Aug. 05 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller

Detaljer

Godt å vite før du anskaffer en varmepumpe

Godt å vite før du anskaffer en varmepumpe Godt å vite før du anskaffer en varmepumpe Informasjon, tips og gode råd for installasjon av varmepumpe. Vi vil dele vår kunnskap med deg Å bytte varmesystem er et stort inngrep i ditt hus, og medfører

Detaljer

Kuldeprodukter. Varmepumper. Rørtekniske produkter TIPS FOR GODE VARMEPUMPEANLEGG

Kuldeprodukter. Varmepumper. Rørtekniske produkter TIPS FOR GODE VARMEPUMPEANLEGG Kuldeprodukter Varmepumper Rørtekniske produkter TIPS FOR GODE VARMEPUMPEANLEGG NOVEMA KULDE Novema Kulde AS er et av Norges ledende produktselskaper for salg av kulde, varmepumpe og rørtekniske produkter.

Detaljer

161 504 31-1 2015-04-28. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoZenith i550 Pro

161 504 31-1 2015-04-28. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoZenith i550 Pro 161 504 31-1 2015-04-28 Providing sustainable energy solutions worldwide Installasjons- og vedlikeholdsanvisning Installasjons- og vedlikeholdsanvisning 161 504 31-1 2015-04-28 Generell informasjon Innholdsfortegnelse

Detaljer

Informasjon om energieffektive varmeløsninger. Varmepumpe. et smart alternativ til panelovnene

Informasjon om energieffektive varmeløsninger. Varmepumpe. et smart alternativ til panelovnene Informasjon om energieffektive varmeløsninger Varmepumpe et smart alternativ til panelovnene Varmepumpe gir behagelig oppvarming og lavere strømutgifter En varmepumpe gir deg varme til boligen din. Mange

Detaljer

Elvarme. 17 Skotørker 18 Vannfylte radiatorer 19 Oljefylte radiatorer 20 Miljøgulvovn

Elvarme. 17 Skotørker 18 Vannfylte radiatorer 19 Oljefylte radiatorer 20 Miljøgulvovn Elvarme 2012 6 Beha miljøovner 12 ijaz varmestyring 15 Badromsovner 16 Små veggovner 17 Skotørker 18 Vannfylte radiatorer 19 Oljefylte radiatorer 20 Miljøgulvovn 21 Gulvovn 22 Vifteovner 24 Terrassevarmere

Detaljer

Elvarme. Lun og god varme med Beha. 17 Skotørker 18 Tørkehylle 19 Oljefylte radiatorer 20 Miljøgulvovn 21 Gulvovn

Elvarme. Lun og god varme med Beha. 17 Skotørker 18 Tørkehylle 19 Oljefylte radiatorer 20 Miljøgulvovn 21 Gulvovn Elvarme 2015 Lun og god varme med Beha 8 Miljøovner/varmepanel 10 Miljøovner med glassfront 12 Varmestyring 15 Stråleovner 16 Små veggovner 17 Skotørker 18 Tørkehylle 19 Oljefylte radiatorer 20 Miljøgulvovn

Detaljer

Lavtrykksdistribusjons-system. i vannbårne energisystemer

Lavtrykksdistribusjons-system. i vannbårne energisystemer Paul Tengesdal, Terje Kåre Apeland Lavtrykksdistribusjons-system i vannbårne energisystemer Utgave 2006 Henvendelse om denne boka kan rettes til: COVA AS 4387 Bjerkreim NORGE Nettadresse: www.cova.no Innhold

Detaljer

ET SELSKAP I GYLLING-GRUPPEN

ET SELSKAP I GYLLING-GRUPPEN KRAFTPAKKER ET SELSKAP I GYLLING-GRUPPEN 1 20 års erfaring med alternative strømløsninger i det norske markedet Sunwind brings innovations into business Sunwind Gylling er en del av det svenske selskapet

Detaljer

CTC EcoZenith i250. Systemtank. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC EcoZenith i250. Systemtank. Funksjon - Drift - Vedlikehold i250 Systemtank Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Sept. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller

Detaljer

Gardsvarmeanlegg. en byggeveileder

Gardsvarmeanlegg. en byggeveileder Gardsvarmeanlegg en byggeveileder INNLEDNING Gardsvarmeanlegg en byggeveileder er utarbeidet for å gi førstehands kunnskap og hjelp til aktører som skal i gang med planlegging og bygging av mindre biobrenselanlegg

Detaljer

Varmepumpe EHP 6-11 LW/M EHP 6-17 LW. Veiledning i montering, igangkjøring og vedlikehold. 6 720 644 547 2010/07 no

Varmepumpe EHP 6-11 LW/M EHP 6-17 LW. Veiledning i montering, igangkjøring og vedlikehold. 6 720 644 547 2010/07 no Varmepumpe EHP 6-11 LW/M EHP 6-17 LW Veiledning i montering, igangkjøring og vedlikehold 6 720 644 547 2010/07 no Håndbok varmepumpe EHP 6-11 LW/M. 6-17 LW BOSCH TERMOTEKNIK Artikkelnummer: 6 720 644 547

Detaljer

Prosjektveileder Forenklet anlegg for vannbåren oppvarming av boliger

Prosjektveileder Forenklet anlegg for vannbåren oppvarming av boliger SINTEF Byggforsk TORE WIGENSTAD Prosjektveileder Forenklet anlegg for vannbåren oppvarming av boliger Prosjektrapport 39 2009 SINTEF Byggforsk Tore Wigenstad Prosjektveileder Forenklet anlegg for vannbåren

Detaljer

Bosch varmepumper Miljøvennlige varmekilder for økonomisk oppvarming

Bosch varmepumper Miljøvennlige varmekilder for økonomisk oppvarming Bosch varmepumper Miljøvennlige varmekilder for økonomisk oppvarming 1 Innhold Valg av oppvarmingssystem...4 Miljøvennlig varme...6 Velg rett varmepumpe...8 Økonomi og besparing...10 Produkter Bosch ProControl...12

Detaljer

En miljøbevisst. Fremtidens oppvarming. familie. 500 000 nordmenn har allerede innstallert varmepumpe. Varmepumpen. Gir bedre Bergensluft

En miljøbevisst. Fremtidens oppvarming. familie. 500 000 nordmenn har allerede innstallert varmepumpe. Varmepumpen. Gir bedre Bergensluft Fremtidens oppvarming Hele dette bilaget er en annonse for Novap 500 000 nordmenn har allerede innstallert varmepumpe Hvilken varmepumpe passer for deg? Vi gir deg tipsene Side 12 En miljøbevisst familie

Detaljer

VANNBÅREN VARME OG VARMTVANN varmesentral med varmepumpe

VANNBÅREN VARME OG VARMTVANN varmesentral med varmepumpe komfort for fremtiden Tilpasset NYBYGG REHABILITERING BYTTE FRA OLJEFYR VANNBÅREN VARME OG VARMTVANN varmesentral med varmepumpe INNHOLD HVORFOR VELGE MITSUBISHI ELECTRIC 3 TEKNOLOGI 4 VANNBÅREN GULVVARME

Detaljer

Store deler av verden har benyttet gass i mange år. I Norge har vi også tradisjoner

Store deler av verden har benyttet gass i mange år. I Norge har vi også tradisjoner GASSHÅNDBOKEN 2006 Hvem er vi Tolcon er landets ledende leverandør av komplette gassløsninger til husholdning og næringsvirksomhet. Vi har et nært samarbeid med de sertifiserte installatørene, og jobber

Detaljer