OSO Floorsmart RL & RRL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OSO Floorsmart RL & RRL"

Transkript

1 OSO Floorsmart RL & RRL O SE SF Bruks- og montasjeanvisning Bruks- och montageanvisning Käyttöohje ja asennusohjeet Side 2 Sid 4 Sivu RL IP44 MADE I ORWAY

2 Montasje - ventilinnstilling 2 Utpakking og installasjon Fjern emballasjen uten å skade produktet. Montér medfølgende ben/braketter i h.t. montasjeinstruksen i posen. Installasjonen må utføres i henhold til gjeldende normer for vann og avløpssystem. Elektrisk montasje skal følge EK 400. Berederen kan installeres i våtrom, på nedforet himling osv. B: Påse at konstruksjonen der berederen plasseres tåler berederens vekt når den er fylt med vann. Rørkobling Rørene til og fra berederen, samt sikkerhetsventilens (S) overløpsrør, må være av et godkjent, ikke-korrosivt materiale. Tilkoble kv- og vv-rør til ventilen som vist. Benytt klemrings-koblingene. Inngående kv-trykk max. 6 bar, montér ellers trykkreduksjonsventil. Berederen bør installeres i rom med sluk, ellers må vannstoppventil med føler monteres. Overløpsrør (min. ø8 mm innv.) fra sikkerhetsventil føres uavstengbart og frostfritt med fall til avløp. Vanndrypp fra sikkerhetsventilen kan forekomme. Følgeskadeansvar gjelder bare når disse instruksjoner er fulgt. Fylling/tømming Fyll tanken ved å åpne husets kv-tilførsel når rørkobling er utført. Lufte anlegget ved å åpne en nærliggende vv-kran. B: Strømtilførsel må ikke påsettes før berederen er fylt opp. Berederen er full når vannet strømmer jevnt ut av kranen. Tømming: Koble fra strømtilførsel, steng kv-tilførsel. Åpne en vv-kran og tøm tanken ved å åpne avtappingspluggen. Ventiler Blande/sikkerhetsventilen UX/SV er fabrikkmontert, og er en kombinert blande-, tilbakeslags- og avstengingsventil i tillegg til sikkerhetsventilen. Avstengingsfunksjonen benyttes kun ved service. Blandeventilen kan stilles i temperaturområdet C (se nedenfor). Den innebygde tilbakeslagsventilen har en spalte i setet som tillater ekspandert vann å trenge tilbake i kaldtvannsledningen. Vannutvidelsen ved oppvarming er ca. 2,5% av volumet. Sikkerhetsventil SV 9 bar (S) er fabrikkmontert på blandeventilen. Ingen øvrige ventiler er nødvendige ved installasjon. Sikkerhetsventilens overløpsledning til sluk må ligge uavstengbar og frostfritt. Det må være mulig å visuelt se at vannet dreneres. Rørdiameter min. ø8 mm innvendig. Sikkerhetsventilen skal åpnes manuelt en gang i året ved å vri rattet (R) mot klokken og slippe ut ca. et par liter vann. Kontrollér at vannet renner fritt ut av overløpet. Viktig: Fyll tanken med vann før strømtilførsel settes på! Ellers bortfaller garantien. Garantivilkår se s. 8. Temperaturinnstilling på ventilen Vanntemperaturen fra berederen til boligen stilles med rattet M. B: Start med å vri rattet M mot klokken (mot +) til stopp, følg så diagrammet vedr. ca. antall omdreininger som behøves for å stille inn ønsket tappevannstemperatur. Vannet i berederen vil uansett ventilinnstilling holde den temperatur som er innstilt på termostaten (justerbar 0-70 C). Det anbefales at termostaten alltid er innstilt på max (70 C) da dette sørger for optimalt volum forbruksvann og sikrer mot bakterie/legionellavekst i berederen. Trykktank Maks. vanntrykk:,0 MPa (0 bar) Test vanntrykk:,5 MPa (5 bar) Maks. varmtvannstemperatur: 90 C / 20 F C Klemringskobling Rør: ø22 Cu eller PEX Overløp ø8 mm innv. Pakkboks Blande/sikkerhetsventil UX/SV El-boks IP44 Stabiliseringsben Av +På S M UX R

3 Elektrisk installasjon - reservedeler E EC 03 BIPOLAR SAFETY - + PATETED MADE I ITALY 2 2 L THERMOWATT T85 TYPE RTS PLUS 6A 250V~ L Manuell reset-knapp Temperatur-regulator Element,95 kw Jordet til stikk på tank Støpsel jordet Elektriske anslutninger ettkabel med støpsel er ferdig tilkoblet og montert fra fabrikk. Bare å plugge rett i 230V 0A jordet kontakt. B: Før strøm tilkobles skal berederen være fylt opp med vann. Om berederen ikke er fylt vil elementet bli ødelagt og garantien bortfaller. For ytterligere info om termostat og element, se reservedeler. Bytte av termostat: Strøm frakobles før el-lokket på berederen demonteres. De to strømtilførselsledningene (blå og brun) på termostaten kobles fra. Jordledning (gul/grønn) er festet til et stikk på tanken. en sitter presset fast på elementet. Den demonteres enkelt ved å trekke den rett ut av elementet. B: en har en føler som går inn i en følerlomme på elementet. år ny termostat monteres skal føleren føres inn i følerlommen. Deretter presses termostaten godt på plass før ledningene tilbakemonteres. ettkabel,5 mm² L = 2,5 m. Bytte av element (steng strømtilførsel): Vanntilførsel stenges og berederen tømmes helt for vann via tappepluggen. demonteres som forklart over. Deretter skrues elementet ut med kolbenøkkel K /2, nytt element skrues i (kontrollér at o-ringspakningen er på plass på elementet) før termostaten tilbakemonteres. B: Berederen MÅ fylles opp med vann før strøm settes på! Temp. føler Følerlomme Elkontakt justerbar max 70 C O-ringspakning Element,95 kw 230V -fas - 5/4! VIKTIG! Ved elektrisk tilkobling av varmtvannsbereder skal gjeldende versjon av EK 400 alltid følges. All el-montasje og el-service skal utføres av aut. elektriker. Reservedeler Blande/sikkerhetsventil UX/SV Blande-, tilbakeslags- og avstengingsventil m/sikkerhetsventil RTS3 m/innstikksføler. Justerbar opp til 70 C. 6A 250V~ Element RG 5/4,95 kw 230V -fas -rørs med følerlomme - Lengde 300 mm Kolbenøkkel K /2, for element RG (over) Tekniske data Best. nr. Volum - kw Passer for Dia x L mm Ansl. Volum l. -kap. 40 Oppv.tid Kg M³ RF nr. RL 200 -,95 kw 3-4 pers. ø580 x 220 L ø22 98 l. 440 l + 50 l/t. 6,0 t. 4 kg 0, RRL 200 -,95 kw 3-4 pers. ø580 x 220 L ø22 98 l. 440 l + 50 l/t 6,0 t. 4 kg 0, RRL 250 -,95 kw 4-5 pers. ø580 x 470 L ø l. 520 l + 50 l/t. 6,6 t 49 kg 0, Styrt (5-40 ) (0-60 ) 3

4 S Montasje - ventilinnstilling 4 Utpakking og installasjon Fjern emballasjen uten å skade produktet. Montér medfølgende ben/braketter i h.t. montasjeinstruksen i posen. Installasjonen må utføres i henhold til gjeldende normer for vann og avløpssystem. Elektrisk montasje skal følge EK 400. Berederen kan installeres i våtrom, på nedforet himling osv. B: Påse at konstruksjonen der berederen plasseres tåler berederens vekt når den er fylt med vann. Rørkobling Rørene til og fra berederen, samt sikkerhetsventilens (S) overløpsrør, må være av et godkjent, ikke-korrosivt materiale. Tilkoble kv- og vv-rør til ventilen som vist. Benytt klemrings-koblingene. Inngående kv-trykk max. 6 bar, montér ellers trykkreduksjonsventil. Berederen bør installeres i rom med sluk, ellers må vannstoppventil med føler monteres. Overløpsrør (min. ø8 mm innv.) fra sikkerhetsventil føres uavstengbart og frostfritt med fall til avløp. Vanndrypp fra sikkerhetsventilen kan forekomme. Følgeskadeansvar gjelder bare når disse instruksjoner er fulgt. Fylling/tømming Fyll tanken ved å åpne husets kv-tilførsel når rørkobling er utført. Lufte anlegget ved å åpne en nærliggende vv-kran. B: Strømtilførsel må ikke påsettes før berederen er fylt opp. Berederen er full når vannet strømmer jevnt ut av kranen. Tømming: Koble fra strømtilførsel, steng kv-tilførsel. Åpne en vv-kran og tøm tanken ved å åpne avtappingspluggen. Ventiler Blande/sikkerhetsventilen UX/SV er fabrikkmontert, og er en kombinert blande-, tilbakeslags- og avstengingsventil i tillegg til sikkerhetsventilen. Avstengingsfunksjonen benyttes kun ved service. Blandeventilen kan stilles i temperaturområdet C (se nedenfor). Den innebygde tilbakeslagsventilen har en spalte i setet som tillater ekspandert vann å trenge tilbake i kaldtvannsledningen. Vannutvidelsen ved oppvarming er ca. 2,5% av volumet. Sikkerhetsventil SV 9 bar (S) er fabrikkmontert på blandeventilen. Ingen øvrige ventiler er nødvendige ved installasjon. Sikkerhetsventilens overløpsledning til sluk må ligge uavstengbar og frostfritt. Det må være mulig å visuelt se at vannet dreneres. Rørdiameter min. ø8 mm innvendig. Sikkerhetsventilen skal åpnes manuelt en gang i året ved å vri rattet (R) mot klokken og slippe ut ca. et par liter vann. Kontrollér at vannet renner fritt ut av overløpet. Viktig: Fyll tanken med vann før strømtilførsel settes på! Ellers bortfaller garantien. Garantivilkår se s. 8. Temperaturinnstilling på ventilen Vanntemperaturen fra berederen til boligen stilles med rattet M. B: Start med å vri rattet M mot klokken (mot +) til stopp, følg så diagrammet vedr. ca. antall omdreininger som behøves for å stille inn ønsket tappevannstemperatur. Vannet i berederen vil uansett ventilinnstilling holde den temperatur som er innstilt på termostaten (justerbar 0-70 C). Det anbefales at termostaten alltid er innstilt på max (70 C) da dette sørger for optimalt volum forbruksvann og sikrer mot bakterie/legionellavekst i berederen. Trykktank Maks. vanntrykk:,0 MPa (0 bar) Test vanntrykk:,5 MPa (5 bar) Maks. varmtvannstemperatur: 90 C / 20 F C Klemringskobling Rør: ø22 Cu eller PEX Overløp ø8 mm innv. Pakkboks Blande/sikkerhetsventil UX/SV El-boks IP44 Stabiliseringsben Av +På S M UX R

5 S Elektrisk installasjon - reservedeler E EC 03 BIPOLAR SAFETY - + PATETED MADE I ITALY 2 2 L THERMOWATT T85 TYPE RTS PLUS 6A 250V~ L Manuell reset-knapp Temperatur-regulator Element,95 kw Jordet til stikk på tank Støpsel jordet Elektriske anslutninger ettkabel med støpsel er ferdig tilkoblet og montert fra fabrikk. Bare å plugge rett i 230V 0A jordet kontakt. B: Før strøm tilkobles skal berederen være fylt opp med vann. Om berederen ikke er fylt vil elementet bli ødelagt og garantien bortfaller. For ytterligere info om termostat og element, se reservedeler. Bytte av termostat: Strøm frakobles før el-lokket på berederen demonteres. De to strømtilførselsledningene (blå og brun) på termostaten kobles fra. Jordledning (gul/grønn) er festet til et stikk på tanken. en sitter presset fast på elementet. Den demonteres enkelt ved å trekke den rett ut av elementet. B: en har en føler som går inn i en følerlomme på elementet. år ny termostat monteres skal føleren føres inn i følerlommen. Deretter presses termostaten godt på plass før ledningene tilbakemonteres. ettkabel,5 mm² L = 2,5 m. Bytte av element (steng strømtilførsel): Vanntilførsel stenges og berederen tømmes helt for vann via tappepluggen. demonteres som forklart over. Deretter skrues elementet ut med kolbenøkkel K /2, nytt element skrues i (kontrollér at o-ringspakningen er på plass på elementet) før termostaten tilbakemonteres. B: Berederen MÅ fylles opp med vann før strøm settes på! Temp. føler Følerlomme Elkontakt justerbar max 70 C O-ringspakning Element,95 kw 230V -fas - 5/4! VIKTIG! Ved elektrisk tilkobling av varmtvannsbereder skal gjeldende versjon av EK 400 alltid følges. All el-montasje og el-service skal utføres av aut. elektriker. Reservedeler Blande/sikkerhetsventil UX/SV Blande-, tilbakeslags- og avstengingsventil m/sikkerhetsventil RTS3 m/innstikksføler. Justerbar opp til 70 C. 6A 250V~ Element RG 5/4,95 kw 230V -fas -rørs med følerlomme - Lengde 300 mm Kolbenøkkel K /2, for element RG (over) Tekniske data Best. nr. Volum - kw Passer for Dia x L mm Ansl. Volum l. -kap. 40 Oppv.tid Kg M³ RF nr. RL 200 -,95 kw 3-4 pers. ø580 x 220 L ø22 98 l. 440 l + 50 l/t. 6,0 t. 4 kg 0, RRL 200 -,95 kw 3-4 pers. ø580 x 220 L ø22 98 l. 440 l + 50 l/t 6,0 t. 4 kg 0, RRL 250 -,95 kw 4-5 pers. ø580 x 470 L ø l. 520 l + 50 l/t. 6,6 t 49 kg 0, Styrt (5-40 ) (0-60 ) 5

6 SF Montasje - ventilinnstilling 6 Utpakking og installasjon Fjern emballasjen uten å skade produktet. Montér medfølgende ben/braketter i h.t. montasjeinstruksen i posen. Installasjonen må utføres i henhold til gjeldende normer for vann og avløpssystem. Elektrisk montasje skal følge EK 400. Berederen kan installeres i våtrom, på nedforet himling osv. B: Påse at konstruksjonen der berederen plasseres tåler berederens vekt når den er fylt med vann. Rørkobling Rørene til og fra berederen, samt sikkerhetsventilens (S) overløpsrør, må være av et godkjent, ikke-korrosivt materiale. Tilkoble kv- og vv-rør til ventilen som vist. Benytt klemrings-koblingene. Inngående kv-trykk max. 6 bar, montér ellers trykkreduksjonsventil. Berederen bør installeres i rom med sluk, ellers må vannstoppventil med føler monteres. Overløpsrør (min. ø8 mm innv.) fra sikkerhetsventil føres uavstengbart og frostfritt med fall til avløp. Vanndrypp fra sikkerhetsventilen kan forekomme. Følgeskadeansvar gjelder bare når disse instruksjoner er fulgt. Fylling/tømming Fyll tanken ved å åpne husets kv-tilførsel når rørkobling er utført. Lufte anlegget ved å åpne en nærliggende vv-kran. B: Strømtilførsel må ikke påsettes før berederen er fylt opp. Berederen er full når vannet strømmer jevnt ut av kranen. Tømming: Koble fra strømtilførsel, steng kv-tilførsel. Åpne en vv-kran og tøm tanken ved å åpne avtappingspluggen. Ventiler Blande/sikkerhetsventilen UX/SV er fabrikkmontert, og er en kombinert blande-, tilbakeslags- og avstengingsventil i tillegg til sikkerhetsventilen. Avstengingsfunksjonen benyttes kun ved service. Blandeventilen kan stilles i temperaturområdet C (se nedenfor). Den innebygde tilbakeslagsventilen har en spalte i setet som tillater ekspandert vann å trenge tilbake i kaldtvannsledningen. Vannutvidelsen ved oppvarming er ca. 2,5% av volumet. Sikkerhetsventil SV 9 bar (S) er fabrikkmontert på blandeventilen. Ingen øvrige ventiler er nødvendige ved installasjon. Sikkerhetsventilens overløpsledning til sluk må ligge uavstengbar og frostfritt. Det må være mulig å visuelt se at vannet dreneres. Rørdiameter min. ø8 mm innvendig. Sikkerhetsventilen skal åpnes manuelt en gang i året ved å vri rattet (R) mot klokken og slippe ut ca. et par liter vann. Kontrollér at vannet renner fritt ut av overløpet. Viktig: Fyll tanken med vann før strømtilførsel settes på! Ellers bortfaller garantien. Garantivilkår se s. 8. Temperaturinnstilling på ventilen Vanntemperaturen fra berederen til boligen stilles med rattet M. B: Start med å vri rattet M mot klokken (mot +) til stopp, følg så diagrammet vedr. ca. antall omdreininger som behøves for å stille inn ønsket tappevannstemperatur. Vannet i berederen vil uansett ventilinnstilling holde den temperatur som er innstilt på termostaten (justerbar 0-70 C). Det anbefales at termostaten alltid er innstilt på max (70 C) da dette sørger for optimalt volum forbruksvann og sikrer mot bakterie/legionellavekst i berederen. Trykktank Maks. vanntrykk:,0 MPa (0 bar) Test vanntrykk:,5 MPa (5 bar) Maks. varmtvannstemperatur: 90 C / 20 F C Klemringskobling Rør: ø22 Cu eller PEX Overløp ø8 mm innv. Pakkboks Blande/sikkerhetsventil UX/SV El-boks IP44 Stabiliseringsben Av +På S M UX R

7 SF Elektrisk installasjon - reservedeler E EC 03 BIPOLAR SAFETY - + PATETED MADE I ITALY 2 2 L THERMOWATT T85 TYPE RTS PLUS 6A 250V~ L Manuell reset-knapp Temperatur-regulator Element,95 kw Jordet til stikk på tank Støpsel jordet Elektriske anslutninger ettkabel med støpsel er ferdig tilkoblet og montert fra fabrikk. Bare å plugge rett i 230V 0A jordet kontakt. B: Før strøm tilkobles skal berederen være fylt opp med vann. Om berederen ikke er fylt vil elementet bli ødelagt og garantien bortfaller. For ytterligere info om termostat og element, se reservedeler. Bytte av termostat: Strøm frakobles før el-lokket på berederen demonteres. De to strømtilførselsledningene (blå og brun) på termostaten kobles fra. Jordledning (gul/grønn) er festet til et stikk på tanken. en sitter presset fast på elementet. Den demonteres enkelt ved å trekke den rett ut av elementet. B: en har en føler som går inn i en følerlomme på elementet. år ny termostat monteres skal føleren føres inn i følerlommen. Deretter presses termostaten godt på plass før ledningene tilbakemonteres. ettkabel,5 mm² L = 2,5 m. Bytte av element (steng strømtilførsel): Vanntilførsel stenges og berederen tømmes helt for vann via tappepluggen. demonteres som forklart over. Deretter skrues elementet ut med kolbenøkkel K /2, nytt element skrues i (kontrollér at o-ringspakningen er på plass på elementet) før termostaten tilbakemonteres. B: Berederen MÅ fylles opp med vann før strøm settes på! Temp. føler Følerlomme Elkontakt justerbar max 70 C O-ringspakning Element,95 kw 230V -fas - 5/4! VIKTIG! Ved elektrisk tilkobling av varmtvannsbereder skal gjeldende versjon av EK 400 alltid følges. All el-montasje og el-service skal utføres av aut. elektriker. Reservedeler Blande/sikkerhetsventil UX/SV Blande-, tilbakeslags- og avstengingsventil m/sikkerhetsventil RTS3 m/innstikksføler. Justerbar opp til 70 C. 6A 250V~ Element RG 5/4,95 kw 230V -fas -rørs med følerlomme - Lengde 300 mm Kolbenøkkel K /2, for element RG (over) Tekniske data Best. nr. Volum - kw Passer for Dia x L mm Ansl. Volum l. -kap. 40 Oppv.tid Kg M³ RF nr. RL 200 -,95 kw 3-4 pers. ø580 x 220 L ø22 98 l. 440 l + 50 l/t. 6,0 t. 4 kg 0, RRL 200 -,95 kw 3-4 pers. ø580 x 220 L ø22 98 l. 440 l + 50 l/t 6,0 t. 4 kg 0, RRL 250 -,95 kw 4-5 pers. ø580 x 470 L ø l. 520 l + 50 l/t. 6,6 t 49 kg 0, Styrt (5-40 ) (0-60 ) 7

8 Garanti - Takuu Garanti: OSO rustfrie trykktanker garanteres fri for material- og/eller fabrikasjonsfeil i 0 år fra kjøpsdato. El. / utstyr og ventiler garanteres i 2 år - OSO leverer ny eller reparert del fraktfritt til kunde, forutsatt at defekt del leveres fraktfritt OSO innen 2 uker. Garantivilkår:. Ved salt-/kloridholdig vann over 50 mg. CI./I., må anode monteres før vann påfylles. Ved salt-/kloridholdig vann over 250 mg. Cl./l., bortfaller garantien. 2. Montasje og service er forskriftsmessig utført (se montasjeanvisning), og vann påfylles før strøm tilkobles. 3. Dersom varmtvannsberederen ikke er i jevnlig bruk fra monteringstidspunkt, må den gjennomspyles med rent vann (åpne varmtvannskranen i minst 5 min.) minst én gang i uken de 4 første ukene etter installasjon. 4. Ved kalkholdig vann over 5dh, garanteres ikke el-kolben. Levetiden forlenges hvis termostat stilles på maks. 60, eller kalkoppløser monteres. 5. Feil grunnet feilaktig montasje / reparasjon, frost, overtrykk, overspenning, lynnedslag eller utsettelse for saltdannende prosesser, dekkes ikke av garantien. 6. Originale OSO reservedeler må benyttes. Laboratorievurdering av evt. skade kan bestilles. GEERELL BRUK - VIKTIG: Dette apparat er ikke ment for bruk av personer (inkludert barn) med reduserte fysiske eller psykiske evner, eller mangel på erfaring og kjennskap til apparatet, med mindre de har blitt gitt instruksjoner eller opplæring vedrørende bruk av apparatet av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet. Barn bør observeres og instrueres til å ikke leke med apparatet. Garanti: OSO rostfria trycktankar garanteras fria från material- och/eller fabrikationsfel i 0 år från inköpsdatum. Elektriska komponenter och ventiler garanteras i 2 år. OSO levererar en ny eller reparerad del fraktfritt till kund, förutsatt att defekt del har levererats till OSO inom 2 veckor. Garantivillkor:. Vattenkvaliteten skall vara inom EU s dricksvattendirektiv 98/83 EC, eller reviderad version. ( UriServ/site/en/consleg/998/L/0998L en.pdf). Clouridinnehåll: Max. 250 mg/l Sulfatinnehåll: Max. 250 mg/l Kombination clourid/sulfat: Max. 300 mg/l (totalt) 2. Montage och service är utfört enl. föreskriven anvisning (se montage- och bruksanvisning) och att vatten har fyllts på innan ström tillkopplas. 3. Om varmvattenberedaren inte är i kontinuerligt bruk efter installationen, skall den genomspolas med rent vatten, minst gång i veckan, de första 4 veckorna efter installation. Öppna varmvattenskranen i 5 min och låt vattnet rinna. 4. Fel grundat på felaktigt montage eller reparation, frost, övertryck, överspänning, åsknedslag eller utsättning för salthärdande processer, täcks inte av garantin. 5. Originaldelar från OSO skall användas. Laboratorieundersökning av eventuell skada kan beställas. GEERELL AVÄDIG - VARIG: Denna apparat ska inte användas av personer (barn inkluderad) med reducerad fysisk eller mental förmåga, eller bristande kännskap till apparaten, om dom inte har blivit instruerade eller upplärda i användning av apparaten av en person som ansvarar för deras säkerhet. Barn ska efterses och instrueras om att inte leka med apparaten. Garanti: OSO rustfrie trykktanker garanteres fri for material- og/eller fabrikasjonsfeil i 0 år fra kjøpsdato. El. / utstyr og ventiler garanteres i 2 år - OSO leverer ny eller reparert del fraktfritt til kunde, forutsatt at defekt del leveres fraktfritt OSO innen 2 uker. Garantivilkår:. Ved salt-/kloridholdig vann over 50 mg. CI./I., må anode monteres før vann påfylles. Ved salt-/kloridholdig vann over 250 mg. Cl./l., bortfaller garantien. 2. Montasje og service er forskriftsmessig utført (se montasjeanvisning), og vann påfylles før strøm tilkobles. 3. Dersom varmtvannsberederen ikke er i jevnlig bruk fra monteringstidspunkt, må den gjennomspyles med rent vann (åpne varmtvannskranen i minst 5 min.) minst én gang i uken de 4 første ukene etter installasjon. 4. Ved kalkholdig vann over 5dh, garanteres ikke el-kolben. Levetiden forlenges hvis termostat stilles på maks. 60, eller kalkoppløser monteres. 5. Feil grunnet feilaktig montasje / reparasjon, frost, overtrykk, overspenning, lynnedslag eller utsettelse for saltdannende prosesser, dekkes ikke av garantien. 6. Originale OSO reservedeler må benyttes. Laboratorievurdering av evt. skade kan bestilles. GEERELL BRUK - VIKTIG: Dette apparat er ikke ment for bruk av personer (inkludert barn) med reduserte fysiske eller psykiske evner, eller mangel på erfaring og kjennskap til apparatet, med mindre de har blitt gitt instruksjoner eller opplæring vedrørende bruk av apparatet av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet. Barn bør observeres og instrueres til å ikke leke med apparatet. OSO Hotwater AS OSO HOTWATER EXPORT AS Hovedkontor/Main office: Industriveien, Hokksund, orway. Tel.: Fax:

SuperSmart SXS Montasje- og bruksanvisning

SuperSmart SXS Montasje- og bruksanvisning ELEKTRISK BOLIGBEREDER SuperSmart SXS Montasje- og bruksanvisning 145019-06 SXSM 01-2014 Made in Norway 90 60 Tekniske data Bruksanvisning Garanti Tekniske data Produktbeskrivelse SXS 200-1,95+1,95 kw

Detaljer

Montasje. og bruksanvisning. OSO Hotwater Super Series elektriske boligberedere. D x H mm

Montasje. og bruksanvisning. OSO Hotwater Super Series elektriske boligberedere. D x H mm Montasje og bruksanvisning OSO Hotwater Super Series elektriske boligberedere OSO best. nr. D x H mm Vekt / volum NRF nr. S 120-2 kw S 200-2 kw S 300-3 kw SX 150-3(+3) kw SX 200-3(+3) kw SX 300-3(+3) kw

Detaljer

OSO Super S og Super SE

OSO Super S og Super SE OSO Super S og Super SE Rustfri boligbereder - bruks- og montasjeanvisning 146061-08 SSM O 01-2015 www.oso.no 90 60 Tekniske data OSO best. nr. S 120-1,95 kw S 200-1,95 kw S 250-3 kw S 300-3 kw SE 120*

Detaljer

OSO HOTWATER SUPER-SERIE - ELEKTRISK VARMTVANNSBEREDER. Montasje- og bruksanvisning 146061-04 SSM NO 3-2012. Super S Super SE. www.oso.

OSO HOTWATER SUPER-SERIE - ELEKTRISK VARMTVANNSBEREDER. Montasje- og bruksanvisning 146061-04 SSM NO 3-2012. Super S Super SE. www.oso. OSO HOTWATER SUPER-SERIE - ELEKTRISK VARMTVASBEREDER 146061-04 SSM O 3-2012 Montasje- og bruksanvisning Super S Super SE www.oso.no 90 60 Tekniske data OSO best. nr. S 120-1,95 kw S 200-1,95 kw S 300-3

Detaljer

OSO HOTWATER SUPER SERIES ELECTRIC HOT WATER HEATER Montasje- og bruksanvisning

OSO HOTWATER SUPER SERIES ELECTRIC HOT WATER HEATER Montasje- og bruksanvisning OSO HOTWATER SUPER SERIES ELECTRIC HOT WATER HEATER Montasje- og bruksanvisning Super S Super SX Super SC Super SA Made in orway 90 60 Tekniske data Tekniske data Bruksanvisning Garanti OSO best. nr. D

Detaljer

Think future http://www.oso.no. OSO HOTWATER SUPER-SERIE - ELEKTRISK VARMTVANNSBEREDER Montasje- og bruksanvisning. Super S Super SE Super SX Super SC

Think future http://www.oso.no. OSO HOTWATER SUPER-SERIE - ELEKTRISK VARMTVANNSBEREDER Montasje- og bruksanvisning. Super S Super SE Super SX Super SC OSO HOTWATER SUPER-SERIE - ELEKTRISK VARMTVANNSBEREDER Montasje- og bruksanvisning 146061-01 SSM NO 11-10 Super S Super SE Super SX Super SC Think future http://www.oso.no 90 60 N Tekniske data OSO best.

Detaljer

V A R M T V A N N S B E R E D E R E

V A R M T V A N N S B E R E D E R E V A R M T V A N N S B E R E D E R E M O N T E R I N G S - O G B R U K E R V E I L E D N I N G Revidert 08.12.2015 FØLGENDE GJELDER SAMTLIGE VARMTVANNSBEREDERE FRA HØIAX: All service/reparasjon, inkludert

Detaljer

Think future OSO HOTWATER SUPER-SERIE - ELEKTRISK VARMTVANNSBEREDER Montasje- og bruksanvisning. Super S Super SE Super SX Super SC

Think future  OSO HOTWATER SUPER-SERIE - ELEKTRISK VARMTVANNSBEREDER Montasje- og bruksanvisning. Super S Super SE Super SX Super SC OSO HOTWATER SUPER-SERIE - ELEKTRISK VARMTVANNSBEREDER Montasje- og bruksanvisning 146047-01 SSMN 4-10 Super S Super SE Super SX Super SC Think future http://www.oso.no 90 60 N Tekniske data OSO best.

Detaljer

NorDan Solar. Soloppvarming av varmt tappevann. Montasje, bruksanvisning og reservedeler. Installert av / Installed by:

NorDan Solar. Soloppvarming av varmt tappevann. Montasje, bruksanvisning og reservedeler. Installert av / Installed by: NorDan Solar Soloppvarming av varmt tappevann Montasje, bruksanvisning og reservedeler 142099-00 8-2014 www.osohotwater.com Installert av / Installed by: Aut. rørlegger/plumber: Tel.: Dato/date: Aut. elektriker/electrician:

Detaljer

OSO modul M IP44. Montasjeanvisning, bruksanvisning og reservedeler Monteringsanvisning, bruksanvisning och reservdelar MADE IN NORWAY 145027-02 05-13

OSO modul M IP44. Montasjeanvisning, bruksanvisning og reservedeler Monteringsanvisning, bruksanvisning och reservdelar MADE IN NORWAY 145027-02 05-13 N OSO modul M Montasjeanvisning, bruksanvisning og reservedeler Monteringsanvisning, bruksanvisning och reservdelar 145027-02 05-13 IP44 MADE IN NORWAY N Plassering Tekniske data 595 H 635 Plassering Sett

Detaljer

OSO Optima EPC series

OSO Optima EPC series OSO Optima EPC series Montasje, bruksanvisning og reservedeler 5950-00 EPC -0 EPC 300 EPC 360 EPCI 360 EPTC 00 EPTRC 00 Utpakking og oppstilling... s. Tekniske data, reservedeler... s. 3 Koblingsforslag

Detaljer

Industriberedere serie 17 og 18

Industriberedere serie 17 og 18 Industriberedere serie 17 og 18 Montasje, bruksanvisning og reservedeler 14606-03 9-013 18R 600 Produktfakta 17RVE 600 18R snitt 17RVE snitt www.oso.no Hele 80 års erfaring med produksjon av varmtvannsberedere

Detaljer

SuperSmart SXS Montasje- og bruksanvisning

SuperSmart SXS Montasje- og bruksanvisning ELEKTRISK BOLIGBEREDER SuperSmart SXS Montasje- og bruksanvisning 145019-08 SXSM 02-2017 Made in Norway TDS - Technical Data Sheet fiche - Direkte elektrisk oppvarmet bereder - ErP data Direktiv: 2010/30/EU

Detaljer

OSO boligvarmesentraler

OSO boligvarmesentraler OSO boligvarmesentraler Montasje, bruksanvisning & reservedeler 60-07 BVM -0 Pionér EP Optima EP Super SC Tekniske data Best. nr. - el standard Varmekilder El max. Dia x høyde mm Kv/Vv Tur-ret. Volum l.

Detaljer

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Pumpesentral Solar - PSS

Pumpesentral Solar - PSS Pumpesentral Solar - PSS Tappevann fra solfanger NO SIKKERHETSINFORMASJON FDV INFORMASJON MONTASJEANVISNING Manufactured by OSO Hotwater AS Industriveien 1-3300 Hokksund - Norway Tel: +47 32 25 00 00 /

Detaljer

INSTALLASJONS- VEILEDNING for montering av varmtvannsbereder Carat Opal 2000SL

INSTALLASJONS- VEILEDNING for montering av varmtvannsbereder Carat Opal 2000SL INSTALLASJONS- VEILEDNING for montering av varmtvannsbereder Carat Opal 2000SL Carat Opal 2000SL Emaljert varmtvannsbereder Carat Opal 2000SL passer for Fritidshus Villaer Mindre boliger Carat Opal 2000SL

Detaljer

Industriberedere serie 17 og 18

Industriberedere serie 17 og 18 Industriberedere serie 7 og 8 Montasje, bruksanvisning og reservedeler -5 5-5 8R Produktfakta 8R snitt snitt www.oso.no Hele 8 års erfaring med produksjon av varmtvannsberedere gir de beste produktene

Detaljer

Cim 788 VARIABLE ORIFICE BALANCING VALVES

Cim 788 VARIABLE ORIFICE BALANCING VALVES Cim 788 VARIABLE ORIFICE BALANCING VALVES Denne artikkelen er produsert i overensstemmelse med kvalitetssikringskravene i ISO 9001:2008 standard. Alle artikler er testet i henhold til EN12266-1:2003 standard.

Detaljer

OSO boligvarmesentraler

OSO boligvarmesentraler OSO boligvarmesentraler Montasje, bruksanvisning & reservedeler 146041-08 BVM 02-2012 Pionér EP Super SC Tekniske data Best. nr. - el standard Varmekilder El max. Dia x høyde mm Kv/Vv Tur-ret. Volum l.

Detaljer

EVB er testet av INTERTEK SEMKO, IP44, og kan normalt benyttes i tørre-, fuktige-, og våte rom.

EVB er testet av INTERTEK SEMKO, IP44, og kan normalt benyttes i tørre-, fuktige-, og våte rom. Side 1 av 7 EVB3-215 Montasje- og bruksanvisning for EVB 3 varmluftapparat EVB3-215 Arkiv : instruks\mevb-215.doc Dato 12.05.2016 Erstatter : instruks\mevb-214.doc Ansvarlig :RJH MOTTAKSKONTROLL. Kontroller

Detaljer

Flexi Xpress - FX. 120 l. SIKKERHETSINFORMASJON FDV INFORMASJON MONTASJEANVISNING TDS - TECHNICAL DATA SHEET

Flexi Xpress - FX. 120 l. SIKKERHETSINFORMASJON FDV INFORMASJON MONTASJEANVISNING TDS - TECHNICAL DATA SHEET Flexi Xpress - FX 10 l. NO SIKKERHETSINFORMASJON FDV INFORMASJON MONTASJEANVISNING TDS - TECHNICAL DATA SHEET Manufactured by OSO Hotwater AS Industriveien 1-3300 Hokksund - Norway Tel: +47 3 5 00 00 /

Detaljer

Versa - V l. SIKKERHETSINFORMASJON FDV INFORMASJON MONTASJEANVISNING TDS - TECHNICAL DATA SHEET

Versa - V l. SIKKERHETSINFORMASJON FDV INFORMASJON MONTASJEANVISNING TDS - TECHNICAL DATA SHEET Versa - V 30-50 - 70-90 - 120 l. NO SIKKERHETSINFORMASJON FDV INFORMASJON MONTASJEANVISNING TDS - TECHNICAL DATA SHEET Manufactured by OSO Hotwater AS Industriveien 1-3300 Hokksund - Norway Tel: +47 32

Detaljer

CTC FerroLux. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC FerroLux. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC FerroLux Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Feb. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller direkte

Detaljer

Nye OSO Hotwater RS skumisolerte beredere

Nye OSO Hotwater RS skumisolerte beredere Nye OSO Hotwater RS skumisolerte beredere Kåret til beste miljø og ENØK produkt 2004 Insparer seg selv RS 2-05 146030-01 Forandringer forbeholdes 1 Olje- og Energiministeren klipper det blå bånd på det

Detaljer

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering Bruksanvisning TF 18 EL (4,5/9/18 kw) Art.nr: FNO26495 Komplett med luftfordeler. For maksimal sikkerhet, vennligst les sikkerhetsinstruksjonene som følger med hver maskin. Vennligst les gjennom bruksanvisningen

Detaljer

CTC Ferroterm Kombi EK - KE - KK - KEK. Funksjon - Drift - Vedlikehold. www.ctc.no

CTC Ferroterm Kombi EK - KE - KK - KEK. Funksjon - Drift - Vedlikehold. www.ctc.no CTC Ferroterm Kombi EK - KE - KK - KEK Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Juni 2015 Ferroterm Kombi berederene Varmtvannsbereder for elektrisitet, kjelevannsoppvarming eller fjernvarme. Ferroterm

Detaljer

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoTank 300/310. Providing sustainable energy solutions worldwide

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoTank 300/310. Providing sustainable energy solutions worldwide 161 504 23-2 Providing sustainable energy solutions worldwide Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoTank 300/310 VIKTIG LES NØYE FØR BRUK OPPBEVAR TIL FREMTIDIG BRUK 2016-04-25 Installasjons-

Detaljer

Montasje- og bruksanvisning for rustfri EVB-S 6 og 9kW varmluftapparater

Montasje- og bruksanvisning for rustfri EVB-S 6 og 9kW varmluftapparater Side 1 av 7 EVB-S-214 Montasje- og bruksanvisning for rustfri EVB-S 6 og 9kW varmluftapparater MOTTAKSKONTROLL Arkiv : instruks\mevb-s_ 214.doc Dato 20.01.2016 Ansvarlig :RJH Kontroller at produktet ikke

Detaljer

OSO Super S og Super SE

OSO Super S og Super SE OSO Super S og Super SE 146061-10 SSM NO 01-2016 NO Boligbereder i rustfritt stål - FV / montasjeanvisning N IP21 www.oso.no TS - Technical ata Sheet fiche - irekte elektrisk oppvarmet bereder - ErP data

Detaljer

Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr

Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning VC30AP Varenr. 170204 Støvsuger våt/tørr VC30AP ELEKTRISK TILKOBLING Før du setter støpselet

Detaljer

Installasjon sirkulasjonspumpe TBPA GOLD/SILVER C/COMPACT

Installasjon sirkulasjonspumpe TBPA GOLD/SILVER C/COMPACT NO.TBPA5.111 Installasjon sirkulasjonspumpe TBPA GOLD/SILVER C/COMPACT 1. Generelt Ved bruk av varmebatterier uten frostsprengningsbeskyttelse kreves det, for å sikre frostvaktfunksjonen, at man har en

Detaljer

Installasjonsanvisning Rørkoblingsenhet TBXZ-4-42 GOLD SD 11-120/GOLD CX 100/120 SILVER C SD 11-120/SILVER C CX 35-120

Installasjonsanvisning Rørkoblingsenhet TBXZ-4-42 GOLD SD 11-120/GOLD CX 100/120 SILVER C SD 11-120/SILVER C CX 35-120 NO.TBXZ442.1121 Installasjonsanvisning Rørkoblingsenhet TBXZ-4-42 GOLD SD 11-12/GOLD CX 1/12 SILVER C SD 11-12/SILVER C CX 3-12 1. Generelt Rørkoblingsenheten brukes for å drive vann-/glykolblandingen

Detaljer

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Bruksanvisning for Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Innhold Sikkerhetsråd... 3 Bruksområde... 3 Regler og forskrifter... 3 CE-merke/klassifisering... 3 Garanti... 3 Hvis det oppstår skade ved levering...

Detaljer

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 75 NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS 75 -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Detaljer

Rev.nr 150312. Terrassmarkis / Terrassemarkise

Rev.nr 150312. Terrassmarkis / Terrassemarkise Rev.nr 150312 Terrassmarkis / Terrassemarkise Innehållsförteckning / Innholdsfortegnelse Markisbredd / Markisebredde < 550cm > 550cm Markis inkl kappa Markise inkl. kappe Vev Sveiv Vägg/Takfäste Vegg-/takfeste

Detaljer

Original instructions Elztrip EZ100 600-1500 W

Original instructions Elztrip EZ100 600-1500 W Original instructions Elztrip 00 600-1500 W SE... 7 GB... 9 NO... 11 FR... 13 RU... 15 DE... 17 PL... 19 FI... 21 MÅTT Elztrip 00 L A 06N 870 655 11N 1470 1252 15N 1950 1731 1 2 EZMVK 00 2 Elztrip 00 3

Detaljer

Gassvannvarmer 12L. Installasjons og brukermanual 0063

Gassvannvarmer 12L. Installasjons og brukermanual 0063 Gassvannvarmer 12L Installasjons og brukermanual 0063 Innholdsfortegnelse Sikkerhetsadvarsel før varmeren installeres 3 Tekniske data 4 Dimensjoner og spesifikasjoner 5 Installasjon 6 Tilkoblinger, igangkjøring

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning NO Installasjonsveiledning Deviflex DTIV-9 drikkevannskabel Deviflex varmekabel ca. 9 W/m for innvendig montering i drikkevannsledning for frost beskyttelse Notater Deviflex DTIV-9 drikkevannskabel Deviflex

Detaljer

Providing sustainable energy solutions worldwide. Montering, drift og vedlikehold. CTC FerroTerm og CTC Heat Injection

Providing sustainable energy solutions worldwide. Montering, drift og vedlikehold. CTC FerroTerm og CTC Heat Injection Providing sustainable energy solutions worldwide Montering, drift og vedlikehold CTC FerroTerm og CTC Heat Injection 4 04 04 4 4 4 Innbygging CTC FerroTerm og CTC Heat Injection Montering Berederen passer

Detaljer

ctc FerroModul StorberederSystem Funksjon - Drift og Vedlikehold

ctc FerroModul StorberederSystem Funksjon - Drift og Vedlikehold ctc FerroModul StorberederSystem TS Funksjon - Drift og Vedlikehold Funksjon - Drift - Vedlikehold FerroModul CTC Ferrofil A/S FerroModul system TS FerroModul system TS er et av de minst effekt krevende

Detaljer

CTC FerroModul Storberedersystem

CTC FerroModul Storberedersystem Storberedersystem D Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Aug. 2012 system D system D er velkjent for mange. Som pioner i utviklingen av større varmtvannssystemer, lanserte denne løsningen på slutten

Detaljer

Varmtvannskapasitet. Temperatur nedre del av tank

Varmtvannskapasitet. Temperatur nedre del av tank Varmtvann 1. Varmtvann CTC EcoZenith har sammenlagt ca. 40 meter med kamflenscoiler av kobber for beredning av varmt forbruksvann. Disse forvarmer vannet i den nedre delen av tanken og går deretter gjennom

Detaljer

Installasjons- og brukermanual Versjon 1.0

Installasjons- og brukermanual Versjon 1.0 Installasjons- og brukermanual Versjon 1.0 dul 2 kwsmart Modul 2 rukerveiledning Installasjons-og brukermanual, kwsmart Modul 2 1 Innholdsfortegnelse Samsvarserklæring 3 Viktig informasjon 4 Produktbeskrivelse

Detaljer

Bruksanvisning. Melkeskummer 423008. NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk.

Bruksanvisning. Melkeskummer 423008. NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk. Bruksanvisning Melkeskummer 423008 NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk. SIKKERHETSRÅD Les denne veiledningen, da den inneholder viktig informasjon

Detaljer

LK Heater 350. Utførelse. Funksjon

LK Heater 350. Utførelse. Funksjon LK Heater 350 Utførelse LK Heater 350 er en elektrisk komfortvarmer for gulvvarmeinstallasjoner fortrinnsvis utført med LK Minishunt M60. LK Heater 350 gir deg varme gulv i enkeltrom (f.eks. bad) om sommeren,

Detaljer

VEGA GN 1/1 C16 1P + R VEGA GN 1/1 L10 1P + R

VEGA GN 1/1 C16 1P + R VEGA GN 1/1 L10 1P + R Artikkel: VEGA GN 1/1 C16 1P + R VEGA GN 1/1 L10 1P + R Rev. 02.2012 Innhold 1. Advarsler vedrørende brukermanualen...2 2. Sikkerhet og korrekt bruk...2 3. Garanti...2 4. Installasjon...2 4.1 Tekniske

Detaljer

ISFRITT TERMOSTAT BRUKSOMRÅDE... 2 BESKRIVELSE... 2 INSTALLASJON... 2 SPESIFIKASJONER... 2 TERMOSTATENHET... 3 FEILSØKING... 5 ADVARSLER...

ISFRITT TERMOSTAT BRUKSOMRÅDE... 2 BESKRIVELSE... 2 INSTALLASJON... 2 SPESIFIKASJONER... 2 TERMOSTATENHET... 3 FEILSØKING... 5 ADVARSLER... ISFRITT TERMOSTAT Innhold BRUKSOMRÅDE... 2 BESKRIVELSE... 2 INSTALLASJON... 2 SPESIFIKASJONER... 2 TERMOSTATENHET... 3 FEILSØKING... 5 ADVARSLER... 5 Side 2 av 5 BRUKSOMRÅDE Temperaturbestemt aktivering

Detaljer

VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40

VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40 Artikkel: VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40 Rev. 02.2012 Innhold 1. Advarsler vedrørende brukermanualen...2 2. Sikkerhet og korrekt bruk...2 3. Garanti...2 4. Klargjøring og

Detaljer

SMALHANS LEGIO dusjpanel er velegnet både for nyanlegg og ved renovering. Vanntilførsel ovenfra åpen eller skjult.

SMALHANS LEGIO dusjpanel er velegnet både for nyanlegg og ved renovering. Vanntilførsel ovenfra åpen eller skjult. SMALHANS LEGIO dusjpanel Selvlukkende dusjpanel for forblandet vann SMALHANS LEGIO dusjpanel er velegnet både for nyanlegg og ved renovering. Vanntilførsel ovenfra åpen eller skjult. Beskrivelse Selvlukkende

Detaljer

Sauermann EE1750 Sauermann SI 1805 og SI 1820 PE 5000

Sauermann EE1750 Sauermann SI 1805 og SI 1820 PE 5000 Sauermann EE1750 Sauermann SI 1805 og SI 1820 PE 5000 Hvordan installere pumpen Sauermann EE1750 1. Sensor: Dimensjoner: L 55 x B 40 x H 35 mm Sensor monteres enten direkte i dryppanne eller i dreneringsrør.

Detaljer

Installasjonsveiledning COMBI E. Les denne veiledningen før installasjon

Installasjonsveiledning COMBI E. Les denne veiledningen før installasjon Installasjonsveiledning COMBI E Les denne veiledningen før installasjon Innledning Slik fungerer Quooker COMBI E Quooker COMBI E er en kokende- og varmtvannsforsyning som består av en sikkerhetsventil,

Detaljer

Installasjonsveiledning COMBI+ Les denne veiledningen før installasjon

Installasjonsveiledning COMBI+ Les denne veiledningen før installasjon Installasjonsveiledning COMBI+ Les denne veiledningen før installasjon Innledning Slik fungerer Quooker COMBI+ Quooker COMBI+ er en kjøkkenløsning, som både gir kokende og varmt vann. Quooker COMBI+ består

Detaljer

VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA

VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA Artikkel: VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA Rev. 02.2012 Innhold 1. Advarsler vedrørende brukermanualen...2 2. Sikkerhet og korrekt bruk...2 3. Garanti...2 4. Klargjøring og drift...2

Detaljer

Optima Twincoil - OTC

Optima Twincoil - OTC Optima Twincoil - OTC 00 l. NO SIKKERHETSINFORMASJON FDV INFORMASJON MONTASJEANVISNING TDS - TECHNICAL DATA SHEET Manufactured by OSO Hotwater AS Industriveien - 00 Hokksund - Norway Tel: +7 5 00 00 /

Detaljer

GASOLKAMIN BLUEGAZ BG 64 ELEKTRISK OPVARMNING OG FAN ARTIKEL NR 780064

GASOLKAMIN BLUEGAZ BG 64 ELEKTRISK OPVARMNING OG FAN ARTIKEL NR 780064 1 GASOLKAMIN BLUEGAZ BG 64 ELEKTRISK OPVARMNING OG FAN ARTIKEL NR 780064 BRUKERVEILEDNING Innhold: A. Godt å vite før du bruker. B. Safety C. Installasjon og drift D. Installer gass regulator og gassflaske

Detaljer

Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel.

Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel. INNLEDNING Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel. Vennligst les håndboken før du betjener maskinen. Håndboken må alltid oppbevares i nærheten av maskinen,

Detaljer

Tlf: + 47 73 98 10 00 Fax: + 47 73 97 81 00 Service telefon: +47 40 45 33 00. Installasjons rapport for Seematz vindusviskere

Tlf: + 47 73 98 10 00 Fax: + 47 73 97 81 00 Service telefon: +47 40 45 33 00. Installasjons rapport for Seematz vindusviskere O.S Solhaug AS Sveberg Gård 7550 HOMMELVIK Tlf: + 47 73 98 10 00 Fax: + 47 73 97 81 00 Service telefon: +47 40 45 33 00 Ordre nr: Installasjons rapport for Seematz vindusviskere Verft: Dato: Fartøy navn:

Detaljer

TEKNISK DOKUMENT. Iht. NS5820:1994

TEKNISK DOKUMENT. Iht. NS5820:1994 TEKNISK DOKUMENT TD Iht. NS5820:1994 DETTE DOKUMENTET INNEHOLDER - for gjeldende produkt: INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Teknisk data... 3 Materialer/Komponenter... 3 Type/liter... 3 Trykkområde... 3 Energiklasse...

Detaljer

Installasjonsveiledning COMBI. Les denne veiledningen før installasjon

Installasjonsveiledning COMBI. Les denne veiledningen før installasjon Installasjonsveiledning COMBI Les denne veiledningen før installasjon Innledning Slik fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vannbeholder med kokende vann (110 C). Quooker COMBI består av en sikkerhetsventil,

Detaljer

Kjøkkenventilator 400

Kjøkkenventilator 400 Kjøkkenventilator 400 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 7 991.0292.725/122512/2014-05-05 (9036) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne

Detaljer

Drifts og vedlikeholdsinstruks

Drifts og vedlikeholdsinstruks Drifts og vedlikeholdsinstruks for varmeanlegg med gulvvarmesentral av type Delta fra Varmetema AS Vertikal Horisontal Ljøstadveien 30, 2335 Stange post@varmetema.no +47 62799090 Innholdsfortegnelse Innhold

Detaljer

Varmtvannsberedere. Effekt vv-beredere i forhold til NEK400? Nedstempling til 1,95kW. (se bilde). Hva syns DSB om dette?

Varmtvannsberedere. Effekt vv-beredere i forhold til NEK400? Nedstempling til 1,95kW. (se bilde). Hva syns DSB om dette? Varmtvannsberedere Effekt vv-beredere i forhold til NEK400? Nedstempling til 1,95kW. (se bilde). Hva syns DSB om dette? NEK NK64 satte en grense på 2kW for å ha noe å forholde seg til. Vi kunne ha sagt

Detaljer

Maxi Standard - MS l. SIKKERHETSINFORMASJON FDV INFORMASJON MONTASJEANVISNING TDS - TECHNICAL DATA SHEET

Maxi Standard - MS l. SIKKERHETSINFORMASJON FDV INFORMASJON MONTASJEANVISNING TDS - TECHNICAL DATA SHEET Maxi Standard - MS 600-000-000-3000-5000 l. NO SIKKERHETSINFORMASJON FDV INFORMASJON MONTASJEANVISNING TDS - TECHNICAL DATA SHEET Manufactured by OSO Hotwater AS Industriveien - 3300 Hokksund - Norway

Detaljer

Slagdøråpnere. FDV dokumentasjon

Slagdøråpnere. FDV dokumentasjon Slagdøråpnere FDV dokumentasjon Inneholdfortegnelse INNEHOLDFORTEGNELSE...1 1. INNLEDNING... 2 1.1 ADRESSER...2 2. HOVEDDATA... 3 2.1 DRIFT OG VIRKEMÅTE... 3 2.2 HMS... 3 2.3 GARANTIBEGRENSNINGER... 3

Detaljer

Meaco 38Lm. Instruksjonsmanual. Utgave for mai 2015. Vennligst les denne instruksjonsmanualen før du bruker luftavfukteren og ta vare

Meaco 38Lm. Instruksjonsmanual. Utgave for mai 2015. Vennligst les denne instruksjonsmanualen før du bruker luftavfukteren og ta vare Meaco 38Lm Instruksjonsmanual Utgave for mai 2015 Vennligst les denne instruksjonsmanualen før du bruker luftavfukteren og ta vare på den for fremtidig referanse. Tusen takk for at du valgte Meaco. Vi

Detaljer

Monteringsanvisning. Brukerveiledning. Vannsystempakke 230V

Monteringsanvisning. Brukerveiledning. Vannsystempakke 230V Monteringsanvisning Brukerveiledning Vannsystempakke 230V Innledning Før du begynner monteringen Pakken inneholder Denne startpakken sørger for varmt og kaldt trykkvann fram til første tappested. Selve

Detaljer

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25 SE... 7... 9 GB... 11 NO FR... 13 RU... 15... 17 DE... 19 PL FI... 21 NL... 23 ES... 25 IT... 27 ELV3333, ELV3344, ELV5333, ELV6344 375 300 340 min 300 mm c-c 277 24 9 16 min 300 mm min 500 mm Fig. 1 10

Detaljer

Avslutningsende 2. Bryterende - Skjøting varmekabel kaldkabel 2

Avslutningsende 2. Bryterende - Skjøting varmekabel kaldkabel 2 PEX MONTASJEANVISNING FOR EL-INSTALLATØR Innholdsfortegnelse Avslutningsende 2 Bryterende - Skjøting varmekabel kaldkabel 2 Montering / elektrisk tilkobling bryter 5 (strømforsyning) Montering av kaldkabel

Detaljer

SPIROVENT SMUSSUTSKILLERE DIRT SEPARATOR

SPIROVENT SMUSSUTSKILLERE DIRT SEPARATOR SPIROVENT DIRT SEPARATOR SMUSSUTSKIERE S P I R O V E N T D I R T S E P A R A T O R Kombiner Spirovent Dirt Separator Air Superior og du har et vannbehandlingsanlegg. Fjerner både oksygen og smuss helt

Detaljer

! Produktet skal. Rørinstallasjon. Transport. Avemballering. CTC EcoZenith

! Produktet skal. Rørinstallasjon. Transport. Avemballering. CTC EcoZenith Rørinstallasjon Dette kapitlet er for deg som har ansvaret for en eller flere av de nødvendige installasjonene for at produktet skal fungere slik som huseieren ønsker. Ta deg tid til å gå gjennom funksjoner

Detaljer

161 504 24 2014-05-23. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC Economic

161 504 24 2014-05-23. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC Economic 161 504 24 2014-05-23 Providing sustainable energy solutions worldwide Installasjons- og vedlikeholdsanvisning T Economic Installasjons- og vedlikeholdsanvisning T Economic 161 504 24 2014-05-23 Generell

Detaljer

Varmtvannsberedere. Effekt vv-beredere i forhold til NEK400? Nedstempling til 1,95kW. (se bilde). Hva syns DSB om dette?

Varmtvannsberedere. Effekt vv-beredere i forhold til NEK400? Nedstempling til 1,95kW. (se bilde). Hva syns DSB om dette? Varmtvannsberedere Effekt vv-beredere i forhold til NEK400? Nedstempling til 1,95kW. (se bilde). Hva syns DSB om dette? NEK NK64 satte en grense på 2kW for å ha noe å forholde seg til. Vi kunne ha sagt

Detaljer

Montering, drift og vedlikehold. CTC FerroTerm og CTC Heat Injection

Montering, drift og vedlikehold. CTC FerroTerm og CTC Heat Injection Montering, drift og vedlikehold CTC FerroTerm og CTC Heat Injection 4 04 04 4 4 4 Innbygging CTC FerroTerm og CTC Heat Injection for innbygging Berederen passer inn i standard 0*0 cm skap og leverer mye

Detaljer

Brukermanual og tekniske spesifikasjoner

Brukermanual og tekniske spesifikasjoner Brukermanual og tekniske spesifikasjoner N 24.08.2012 E-mail: post@ringmek.com Web adresse: WWW.ringmek.com Tel: +47 62 33 00 00 / Fax: +47 62 33 00 01 Produsent: Norge Forord : Denne brukerinnstruksen

Detaljer

Med digital temperaturinnstilling 2009 / 2011

Med digital temperaturinnstilling 2009 / 2011 Med digital temperaturinnstilling Status Januar 2005 Rev. 0. 2005 Brukermanual Innhold A) Miljømessig informasjon...3 B) Generell informasjon...3 1 Sikkerhet...4 2 Bruksmessige sikkerhetsanbefalinger...4

Detaljer

Bilde 1: Apparatets oppbygning

Bilde 1: Apparatets oppbygning Overspenningsvern med lydsignal Best.nr. : 0339 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen

Detaljer

Installasjon sirkulasjonspumpe TBPA GOLD/COMPACT

Installasjon sirkulasjonspumpe TBPA GOLD/COMPACT Installasjon sirkulasjonspumpe TBPA GOLD/COMPACT 1. Generelt Ved bruk av varmebatterier uten frostsprengningsbeskyttelse kreves det, for å sikre frostvaktfunksjonen, at man har en sirkulasjonspumpe i batterikretsen

Detaljer

Innhold. Beskytte miljøet Beskrivelse av varmeskuffen Sikkerhetstips Installasjon Montering Bruke varmeskuffen Rengjøring og vedlikehold

Innhold. Beskytte miljøet Beskrivelse av varmeskuffen Sikkerhetstips Installasjon Montering Bruke varmeskuffen Rengjøring og vedlikehold NO Innhold Beskytte miljøet Beskrivelse av varmeskuffen Sikkerhetstips Installasjon Montering Bruke varmeskuffen Rengjøring og vedlikehold BESKYTTE MILJØET: Emballasjen som brukes til dette apparatet,

Detaljer

LUDVIG menneskelig varme

LUDVIG menneskelig varme UDVIG menneskelig varme KOMPETANSE - KVAITET - VAGFRIET TEKNISKE DATA Riktig effekt uten overdimensjonering Radiatorene er en viktig del av tilfeldighetene når man velger type, funksjonalitet og utseende.

Detaljer

Varmluftsvifte SW02 Stillegående varmevifte for tilkobling til vann i små bygninger.

Varmluftsvifte SW02 Stillegående varmevifte for tilkobling til vann i små bygninger. båren varme modell Varmluftsvifte Stillegående varmevifte for tilkobling til vann i små bygninger. Bruksområde er en kompakt varmevifte med et svært lavt lydnivå som er beregnet på tilkobling til vann.

Detaljer

AR200 AR200. Innfelt luftport for små innganger. 1 Uten varme 3 Elvarme: 3 18 kw 2 Vannbåren varme. Anbefalt installasjonshøyde 2,5 m*

AR200 AR200. Innfelt luftport for små innganger. 1 Uten varme 3 Elvarme: 3 18 kw 2 Vannbåren varme. Anbefalt installasjonshøyde 2,5 m* AR00 Innfelt luftport for små innganger Anbefalt installasjonshøyde,5 m* Innfelt montering Lengder:,,5 og m Uten varme Elvarme: 8 kw Vannbåren varme Bruksområde AR00 er en kompakt luftport som egner seg

Detaljer

mars 2017 MONTERINGS OG BRUKSANVISNING Ecosun GS ELFLEX GLASS STRÅLEPANEL FOR VEGG & TAK

mars 2017 MONTERINGS OG BRUKSANVISNING Ecosun GS ELFLEX GLASS STRÅLEPANEL FOR VEGG & TAK mars 2017 MONTERINGS OG BRUKSANVISNING Ecosun GS ELFLEX GLASS STRÅLEPANEL FOR VEGG & TAK MERK: Montering og demontering skal foretas av autorisert personale. Før service/montering/ demontering starter

Detaljer

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning GNBENKER.NO Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning KJØLEBENKER MODELLER: CDC-Food 8-0-0; CDC-Food 12-0-0; CDC-Food 16-0-0 CDC-Beverages 8-0-0; CDC-Beverages 12-0-0; CDC-Beverages 16-0-0 CDC-Grill 8-0-0;

Detaljer

OSO Optima EP2 300 & 400

OSO Optima EP2 300 & 400 OSO Optima EP 300 & 00 Montasje, bruksanvisning & reservedeler 60-0 EPM 06-09 Best. nr. Volum - kw - C Dia x H mm Ansl. kv/vv - t/r Volum l. Vekt kg M³ NRF nr. EP 300-3+9+vx0,8m² lavtemp. 30-60 ø 580 x

Detaljer

Nano - N. 5 l. SIKKERHETSINFORMASJON FDV INFORMASJON MONTASJEANVISNING TDS - TECHNICAL DATA SHEET

Nano - N. 5 l. SIKKERHETSINFORMASJON FDV INFORMASJON MONTASJEANVISNING TDS - TECHNICAL DATA SHEET Nano - N 5 l. NO NB - Viktig i oversatte filer: SE og EXP (svensk og finsk tekst): Varenr. 20000051 2.4 Tekn data tabell: Oppv. tid 0,2 Effekt: 2 kw 5.1 Instillinger: Temp. innstilling 65 C UK (engelsk

Detaljer

BVF H-MAT. 100-150 Serie BRUKSANVISNING SPESIFIKASJONER: VIKTIGE SIKKERHETSANVISNINGER. 1. GENERELL INFORMASJON 1.1 Bruk av manual

BVF H-MAT. 100-150 Serie BRUKSANVISNING SPESIFIKASJONER: VIKTIGE SIKKERHETSANVISNINGER. 1. GENERELL INFORMASJON 1.1 Bruk av manual BVF H-MAT 100-150 Serie SPESIFIKASJONER: Kabel konstruksjon: To-leder Spenning: 230V Effekt: 100-150 W/m² Element størrelser: 1-12 m² Kabel diameter: 3,8mm Leder isolasjon: TTPE, HDPE Ytre isolasjon: LSZH

Detaljer

remko elt 2-1 elektriske varmevifter

remko elt 2-1 elektriske varmevifter www.holteindustri.no remko elt 2-1 elektriske varmevifter Bruksanvisning Les disse instruksjonene nøye for anlegget monteres og tas i bruk! Garantien bortfaller ved feil montering, bruk eller vedlikehold,

Detaljer

Tekniske spesifikasjoner CTC V35-2 SYSTEM CTC Ferrofil A/S SYSTEMBESKRIVELSE

Tekniske spesifikasjoner CTC V35-2 SYSTEM CTC Ferrofil A/S SYSTEMBESKRIVELSE SYSTEMBESKRIVELSE CTC SYSTEM V 35-2 er et akkumuleringssystem for vedfyring. Den varmeenergi som skapes ved vedfyring, overføres via kjelevannet til akkumulatortankene og lagres der. Gjennom å utnytte

Detaljer

DNG C-2000h. Juksamaskinen for fritidsfiskere BRUKERMANUAL

DNG C-2000h. Juksamaskinen for fritidsfiskere BRUKERMANUAL DNG C-2000h Juksamaskinen for fritidsfiskere BRUKERMANUAL Egenskaper: Tar liten plass og er lett i vekt. Lavt strømforbruk tross stor trekk kraft. Brukervennlig, robust og driftsikker. Tre funksjoner i

Detaljer

ATI Beredere Brukermanual

ATI Beredere Brukermanual ATI Beredere Brukermanual Utarbeidet av as Maritim 2003 Side 1 av 26 ATI har produsert varmtvannsberedere siden 1983. Berederene finnes i 7 ulike størrelser fra 12 til 100 liter og med 4 forskjellige effekter

Detaljer

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Bilde 1

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Bilde 1 Best.nr. : 0843 02 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for elektrisk støt. Frikobles før gjennomføring

Detaljer

Montasjeanvisning EPP-2168-NO-01/16. Raychem Endeavslutning for skjermet 1-leder PEX-isolert kabel uten armering. Type: KKEM Innendørs/Utendørs

Montasjeanvisning EPP-2168-NO-01/16. Raychem Endeavslutning for skjermet 1-leder PEX-isolert kabel uten armering. Type: KKEM Innendørs/Utendørs Montasjeanvisning EPP-2168-NO-01/16 Raychem Endeavslutning for skjermet 1-leder PEX-isolert kabel uten armering Type: KKEM Innendørs/Utendørs 25-630 mm² To view the TE Energy website: Tyco Electronics

Detaljer

Deler vi anbefaler i en trykkreduksjonskum

Deler vi anbefaler i en trykkreduksjonskum Deler vi anbefaler i en trykkreduksjonskum Oppbygging av en trykkreduksjonskum for et tenkt tilfelle Einar Ruud mobil 982 38 189 DN 2500 Kumring DN 225 PVC trykkrør DN 225/200 Flensemuffe DN 200/100 Flenseovergang

Detaljer

BVF WFD Serie BRUKSANVISNING SPESIFIKASJONER: VIKTIGE SIKKERHETSANVISNINGER 1. GENERELL INFORMASJON. U n d e r f l o o r h e a t i n g c a b l e

BVF WFD Serie BRUKSANVISNING SPESIFIKASJONER: VIKTIGE SIKKERHETSANVISNINGER 1. GENERELL INFORMASJON. U n d e r f l o o r h e a t i n g c a b l e BVF WFD Serie U n d e r f l o o r h e a t i n g c a b l e SPESIFIKASJONER: Kabel konstruksjon: To-Leder Spenning: 230V Effekt: 10-20 W/m Element størrelser: 10 m to 155 m Bøyeradius: min. 50mm Kabel diameter:

Detaljer

TEB-3 / TN-3. Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Side 2

TEB-3 / TN-3. Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Side 2 TEB-3 / TN-3 Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Side 2 Vifte TEB-3 / TN-3 Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... 2 Sikkerhetsmerknader... 2 Bruksformål... 2 Bruksanvisning Igangkjøring... 3 Sikringsbytte

Detaljer

BRUKERVEILEDNING Med monteringsanvisning og delelister med artikkelnumre. Sunrise Hjertebrett

BRUKERVEILEDNING Med monteringsanvisning og delelister med artikkelnumre. Sunrise Hjertebrett BRUKERVEILEDNING Med monteringsanvisning og delelister med artikkelnumre. Sunrise Hjertebrett Passer sengebredder 70 120cm 1 av 12 Sunrise Medical AS Innholdsfortegnelse: Bruksområde...3 Generelle advarsler...3

Detaljer

Funk-universalsender Art. Nr.: 0521 00

Funk-universalsender Art. Nr.: 0521 00 unk-universalsender unk-universalsender Art. r.: 0521 00 unksjon unk-universalsenderen er en komponent i unk-bussystemet. Den gjør det mulig å utvide en eksisterende installasjon ved hjelp av trådløs overføring

Detaljer

Rev.nr 150318. Vertikalmarkis / Vertikalmarkise

Rev.nr 150318. Vertikalmarkis / Vertikalmarkise Rev.nr 150318 Vertikalmarkis / Vertikalmarkise A2 Brytplatta inkl skruv A3 Brytrulle A4 Bandlås Båndlås A6 Bandknopp Båndklokke A8 3,5x9,5 mm A10 3,5x25 mm 4st A2 - A10 gäller enbart markiser med banduppdrag

Detaljer

Bruks- og vedlikeholdsveiledning

Bruks- og vedlikeholdsveiledning Bruks og vedlikeholdsveiledning ADVARSLER Disse enhetene er KUN beregnet for bruk i industrielle trykkluftsystemer. Må IKKE brukes til væsker, kun omgivelsesluft. Lufttilførselen må være tørr nok til å

Detaljer