OSO boligvarmesentraler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OSO boligvarmesentraler"

Transkript

1 OSO boligvarmesentraler Montasje, bruksanvisning & reservedeler BVM -0 Pionér EP Optima EP Super SC Tekniske data Best. nr. - el standard Varmekilder El max. Dia x høyde mm Kv/Vv Tur-ret. Volum l. Vekt M³ NRF nr. EP vx0,8m² LT* El+evt. vp/gass/pellets 9 kw ø580 x 760 H ½ r/5mm x 70/0 73 kg 0, EP vx0,8+0,5m² LT* El+sol/vp/gass/pellets 9 kw ø580 x 050 H ½ r/5mm 6 x 70/0 99 kg 0, EP kw LT* El+evt. vp eller kjel 0 kw ø580 x 760 H ½ r/5mm x 98/0 8 kg 0, EP kw HT** El+evt. vp eller kjel 0 kw ø580 x 760 H ½ r/5mm x 98/0 8 kg 0, EP kw LT* El+evt. vp eller kjel 0 kw ø580 x 00 H ½ r/5mm x 87/ kg 0, EP kw HT** El+evt. vp eller kjel 0 kw ø580 x 00 H ½ r/5mm x 87/ kg 0, SC 50-3kW+vx 0,8m² El+evt.høytemp.kilde,5 kw ) ø580 x 970 H ½ r/5mm mm/¾ kg 0, SC 00-3kW+vx 0,8m² El+evt.høytemp.kilde,5 kw ) ø580 x 80 H ½ r/5mm mm/¾ kg 0, SC 300-3kW+vx 0,8m² El+evt.høytemp.kilde,5 kw ) ø580 x 730 H ½ r/5mm mm/¾ kg 0, *Lavtemp., C **Høytemp., C ) Krever ombyggingssett, OSO nr PV6 og MX montasjesentraler er tilgjengelige for enkel montasje, be om brosjyre! Aut. rørlegger: Tlf.: Dato: Aut. elektriker: Tlf.: Dato: Bruker er informert om denne anvisning, levert: Dato:

2 Rørmontasje - EP 300 Evt. sirkulasjonsledning eller hetvannskurs 75 C VV 60 C ø580 KV tur/ret Forvarmet VV till blandeventilen T/R 3/ VP eller varmeanlegg T/R 3/ VP/varmeanlegg SV Forvarmet KV Rør monteres av rørleggeren. 30 C VARMEANLEGG Tur Ret. VP tur 35 C SV Varmeanlegg tur 35 C Temp. føler KV 5 C VP retur 5-30 C 5-30 C Trykkmåler Varmeanlegg retur 5 C Sikkerhetsventil,5 bar MX OSO MX pumpesentral (tilleggsutstyr) Mer info s. Evt. kan den rimeligere PV6 benyttes. Skjematisk snitt 3 5 EP emballert Salth. vann Plassering MX sentralen Tur/retur VP/gasskjel Toppventilen Kv/vv-rørene Sikkerh.ventiler VIKTIG! EP 300 er patentbeskyttet - pat. nr Les dette først: Les Bruksanvisning før oppfylling! Legges horisontalt. Toppventil med dykkrør, samt stillskruer i bunn, innsettes. Over 50 mg Cl/l, monter isteden AR-anoderørsett straks istedenfor kv-dykkrøret (se Montasjesett s.). I rom med sluk, støtt og i lodd, minst 80cm serviceplass foran el sentralene. Montér medfølgende trykkmåler. Har to veggfester, valgfri h. eller v. side. Ekspansjonskar l, shunt, lufteventil og pumpe fabrikkmontert og isolert. 3/, valgfri h. eller v. side til MX og videre ut på anlegget som vist. Avstengningsventil og tm. samt sikk. ventil på t/r. Hvis aktuell, monteres som vist, følg bruksanvisning medfølgende VP/kjel. Svinges i ønsket posisjon, trykkes fast ned, tilskrues med kraft 50 Nm. Vv. temp.stilles på ratt, + = mot urviser. Ø5 stikkes inn i ventilen, tilskrues 50 Nm. Kv over 6 bar montér reduksjonsventil. Fylleledning til anlegg. Fabr.monterte. Overløpsrørene legges garantert uavstengbare til sluk. Hvis VP, flytt SV,5 bar til retur-røret, som vist. Sjekk at alle tilkoblinger er tette. Gjentas etter ca. ukes drift. Feilsøking. Ikke varmt: Sjekk at pumpen går. Luft aktuell rørsløyfe eller radiator på nytt. Sjekk riktig struping av returventilene.. For lite varmtvann: Åpne rattet max på toppventilen. Sjekk strømtilførsel. Trykk inn resetknapp bak el-lokk (NB strøm frakobles før el-lokk åpnes). Sjekk el kolben. Sjekk om lekkasje i vv-kraner eller innstøpte rør (sus i vvb. når ikke tapping). 3. For lite varme: Sjekk el tilf. pumpe, demonter senterskrue, vri pumpeaksel. Sjekk el tilf. og termostater i øvre el-boks. Luft anlegget.. SV,5 bar renner: Sikkerhetsventilen er defekt. Eller ekspansjonskaret er defekt, hvis vann kan fås ut av lufteventilen på karet. 5. SV 9 bar renner: Kv trykk over ca. 6 bar, monter reduksjonsventil og evnt. AX ekspansjonskar. Evnt. skift ventilen. 6. Lekkasje: Sjekk alle rørkoblinger. Slå av strøm, sjekk alle el-kolbene. Selve varmesentralen er sjelden årsaken. Forandringer forbeholdes El-montasje: Se side 5.

3 Rørmontasje - EP C Forvarmet Kv. Rør mont. av rørleggeren. 30 C PT ventil Varmeanlegg tur 35 C OSO MX pumpesentral (tilleggsutstyr) Mer info s. Føler Trykk- og temp. måler MX Varmeanlegg retur 5 C Solfanger Føler EP 00 er patentbeskyttet - pat. nr C Skjematisk snitt 3 5 EP emballert Salth. vann Plassering MX sentralen Tur/retur VP/gasskjel Toppventilen Kv/vv-rørene Sikkerh.ventiler VIKTIG! Les dette først: Les Bruksanvisning før oppfylling! Legges horisontalt. Toppventil med dykkrør, samt stillskruer i bunn, innsettes. Over 50 mg Cl/l, monter isteden AR-anoderørsett straks istedenfor kv-dykkrøret (se Montasjesett s.). I rom med sluk, støtt og i lodd, minst 80cm serviceplass foran el sentralene. Montér medf. trykk- og temp. måler Har to veggfester, valgfri h. eller v. side. Ekspansjonskar l, shunt, lufteventil og pumpe fabrikkmontert og isolert. 3/, valgfri h. eller v. side til MX og videre ut på anlegget som vist. Avstengningsventil og tm. samt sikk. ventil på t/r. Hvis aktuell, monteres som vist, følg bruksanvisning medfølgende VP/kjel. Svinges i ønsket posisjon, trykkes fast ned, tilskrues med kraft 50 Nm. Vv. temp.stilles på ratt, + = mot urviser. Ø5 stikkes inn i ventilen, tilskrues 50 Nm. Kv over 6 bar montér reduksjonsventil. Fylleledning til anlegg. Fabr.monterte. Overløpsrørene legges garantert uavstengbare til sluk. Hvis VP, flytt SV,5 bar til retur-røret, som vist. Sjekk at alle tilkoblinger er tette. Gjentas etter ca. ukes drift. Feilsøking. Ikke varmt: Sjekk at pumpen går. Luft aktuell rørsløyfe eller radiator på nytt. Sjekk riktig struping av returventilene.. For lite varmtvann: Åpne rattet max på toppventilen. Sjekk strømtilførsel. Trykk inn resetknapp bak el-lokk (NB strøm frakobles før el-lokk åpnes). Sjekk el kolben. Sjekk om lekkasje i vv-kraner eller innstøpte rør (sus i vvb. når ikke tapping). 3. For lite varme: Sjekk el tilf. pumpe, demonter senterskrue, vri pumpeaksel. Sjekk el tilf. og termostater i øvre el-boks. Luft anlegget.. PT,5 bar renner: Sikkerhetsventilen er defekt. Eller ekspansjonskaret er defekt, hvis vann kan fås ut av lufteventilen på karet. 5. SV 9 bar renner: Kv trykk over ca. 6 bar, monter reduksjonsventil og evnt. AX ekspansjonskar. Evnt. skift ventilen. 6. Lekkasje: Sjekk alle rørkoblinger. Slå av strøm, sjekk alle el-kolbene. Selve varmesentralen er sjelden årsaken. El-montasje: Se side 5. Forandringer forbeholdes 3

4 EP - Bruksanvisning - temperaturinnstilling Viktig for garantien Montasje - bruksanvisning MÅ følges Nyoppfylt bereder MÅ gjennomspyles g/uke 3 Saltholdig vann: Anode MÅ straks monteres! Fylling før strøm! Varmtvannsbereder: Åpne KV og UX, luft via en vv-kran. Gulvvarme: Fyll opp nedre magasin og coil. Sørg for lufting. Termostatstillinger (slå av strøm!) VV: Ettervarmer EL ca. 75, sikrer mot legionella når VP. VV: Blandeventil UX, skru rattet til ca. 55 (se nedenfor) Gulvv.: Hovedsentral EL ca. 70. Hvis vp bruk sep. t.stat. Hvis gassdrift slå av alle el-kolber. VIKTIG: Shuntventil innst. til max 55 på tur TM når gulvvarme. Tømming, slå først av all strøm! VVB: Steng KV. Åpne plugg på SV 9 bar (300 l.) eller åpne PT-ventilen (00 l.). Luft ved å åpne en vv-kran. Gulvv.: Åpne SV,5. Rørsløyfer utblåses m/luft. Kontrollér årlig - Første gang etter 3 mnd. Sikkerhetsventilene åpnes. Påse at vannet renner uhindret. Steng igjen. 3 Anode: Steng kv før evt. anode sjekkes/fornyes. (anode er ikke standard). Rørkoblinger og el-kolber bak el-lokk er tette. 5 El-koblinger: Strøm av. Ettertrekkes godt. El-montasje: Se side 8. Skjematisk snitt EP 00 3/ UXT 5 blandeventil Skjematisk snitt EP 300 OBS: Tur/retur-rør for sirkulasjon medfølger ikke. Kobling se s.. VP tur innv. gj. Forvarmet KV ut 3/ Stuss for temp. følerlomme / KV inn 3/ VP retur innv. gj. 3/ UXT 5 blandeventil 75 C 5-30 C Øvre el-boks 5/ RG 3kW 30V -fas -rørs SV 9 bar / Fabr. montert Gulvvarme tur innv. gj. Nedre el-boks 5/ RG 9kW 30V 3-fas 3-rørs Trykkmåler - / Coil ø mm 0,8 m² SV Prescor,5 bar Fabr. montert Gulvvarme retur innv. gj. OBS: Tur/retur-rør for sirkulasjon medfølger ikke. Kobling se s.. VP tur innv. gj. Forvarmet KV ut 3/ Temp. følerlomme / VP retur innv. gj. KV inn 3/ Solvarme retur 3/ innv. gj. Temp. følerlomme / Solvarme tur 3/ innv. gj. Ekstra - innv. gj. 75 C Øvre el-boks 5/ RG 3kW 30V -fas -rørs PT 5 Fabr. montert Gulvvarme tur innv. gj. Nedre el-boks 5/ RG 9kW 30V 3-fas 3-rørs Trykk- og temp. måler - / Gulvvarme retur innv. gj. Coil ø mm 0,8 m² Coil ø mm 0, m² SV Prescor,5 bar Fabr. montert Advarsel. SV/PT5 på øvre mag. skal åpnes gang/år. Max tillatt vanntemperatur er 98 C. VP TUR FORV. KV UT KV INN VP RETUR SV 9 bar GULVV. TUR SV,5 bar/ GULVV. RETUR 3. MAX gulvvarmetemperatur er C. Temperaturinnstilling på ventilen Vanntemperaturen fra berederen til boligen stilles med Front rattet A. TM NB: Start med å vri rattet A mot klokken (mot +) til stopp, følg så diagrammet vedr. ca. antall omdreininger som behøves for å innstille ønsket tappevannstemperatur. Vv Kv 5 UX Blande/multiventil ø 5 rør Cu eller PEX m/godkj. koblinger Mutter Klemring / R - Av +På Forandringer forbeholdes A. El og rør rep. kun tillatt av autorisert reparatør. 5. Kun originale reservedeler gir garanti. 6. Hvis Kv stenges, slå strømmen av! C Grått ratt UXT 5 Sort ratt UX Omdr. 5 med klokken UX-ventilen er vist med grønn linje i diagrammet.

5 EP - El-montasje (aut. elektriker). Nedre el-sentral - kobles som vist Øvre el-sentral kw 30V -fas Ikke i bruk kw 30V -fas Ledninger medfølger løse 3 kw 30V -fas R S 3 Benyttes som null-leder ved 00V -fas Benyttes som null-leder ved 00V -fas 5/ R El inn 5/ R El inn TS RG 5/ 9 kw el-kolbe kw 30V 3-fas RG 5/ 9 kw el-kolbe kw 00V 3-fas + Std. kobling fra fabrikk. 5/ R El inn 5/ R El inn RG 5/ 9 kw el-kolbe RG 5/ 9 kw el-kolbe RG 5/ 3 kw el-kolbe Valgfri effekt-tilkobling, spenning og temperaturer. Nedre sentral: 9 kw, 30V 3-fas internt koblet fra fabrikk.. Annen spenning: 00V 3-fas kobles som vist over (gjelder nedre el-boks) 3. Valgfri effekt: 3, 6 eller 9 kw effekt kan oppnås i nedre el-boks ved å fjerne/flytte på lasker og koble som vist over.. Standard termostat: TS innstilles etter ønske (øvre el-boks). Anbefalt min. 60 C for å hindre legionellavekst. 5. Lavtemp. termostat: TSL C, spesial for varmepumpe. 6. Hovedtilførsel: Kabelen innføres fra siden på varmesentralen (via hull i mantel), med vinkel-pg. 7. Øvre elsentral: 3kW, 30V - -fas. -rørs element. Termostat C. Fabr.stilt på 75 C. Kan stilles opp til ca. 90 C. 8. Sirkulasjonspumpe: 30V-fas. Monter nettkabel i støpselet som sitter på pumpen. Motorvern unødvendig. Viktig: Fyll vann før strøm påsettes. 9. Romtemp.styring: 30V-fas til shuntventilens thermo-motor. Utekompensator kan styre hovedsentralens effekt hvis vp-drift. 0. Viktig: Fyll vann før strøm. Alle tilkoblinger tiltrekkes kraftig. Det samme etter ca. 3 måneders drift! Montasjeanvisning Medfølger, inkludert dokumentasjon. Bruksanvisning i plast er påsatt berederen. Miljøvennlig Berederen er resirkulerbar 00%. Garanti Mot material eller produksjonsfeil 0 år på trykktanken og vvx. Utstyr år. Service normalt innen t. på virkedager. Forandringer forbeholdes 5

6 Systemforslag EP 300 Selv om berederens volum er redusert med 30 liter i forhold til EP, er volumet over elementet (3 kw fas 30 V) 5% større. EP 300 og 00 har nok varmtvann til et normalt badekar (50-00 l). Skal et større badekar benyttes anbefaler vi å seriekoble en standard Super S l. Elektrisk spisslast (3 / 6 kw -fas eller 9 kw 3-fas 30/00 V) er plassert øverst i nedre magasin for å varme direkte på varmeanlegget og dermed avlaste VP når den ikke klarer å gi nok varme. 30 C VP tur 35 C 75 C Nedføringsrør leveres ikke med tanken, men ettermonteres av rørlegger ved behov. Anbefalte komponenter: Overgangs-ansatsnippel 3/"-/" (plan ende og min 6 mm frihull) og /"-5 mm pakningskupling. 5 mm kobberrør senkes da til ønsket dybde og kupling dras til. SV 35 C Varmeanlegg tur MX har sirkulasjonspumpe (trykkstyrt), shuntventil m/termostat, mikrobobleutskiller og sikkerhetsventil. Alt plassert i en isolert boks.ekspansjonskar henger under. MX sikrer riktig og stabil temperatur ut på varmeanlegget (f.eks. gulvvarme). Den kan også leveres med utekompansert turtemperatur (TUS). MX Trykkmåler En rimeligere PV6 kan evt. benyttes. Når det brukes mye varmtvann vil temperaturen synke kraftig i nedre magasin. VP vil da få en lav returtemperatur som vil gi en høy effektfaktor (COP). Temp. føler VP retur 5-30 C 5-30 C Coilen (rørvarmeveksleren) overfører ca kw direkte ved tapping når DT = 5 grader og V = 0,3 l/s. Varmeanlegg retur 5 C EP 300 med varmepumpe og varmeanlegg for bolig. 70 C 70 C Overhetingsvarmeveksler 30 C Elektrisk backup 3 kw Tur VARMEANLEGG 35 C Ret. Trykkmåler Kondensator Trykkmåler 80 C Fjernvarme 60 C Elektrisk backup 3/6/9 kw 70 C 5 C Varmeanlegg - retur MX EP 300 EP 300 med varmepumpe med overhetingsvarmeveksler (hetvannskurs). EP 300 EP 300 koblet med fjernvarme. 6 Forandringer forbeholdes

7 Systemforslag EP 00 Solfanger Det finnes flere ulike typer solfangere. Felles for dem alle er at virkningsgraden reduseres ved økende temperatur i fangeren. Derfor leverer solfangeren alltid varme i laveste temperatursone (beskrivelse til høyre i fig.) i EP 00. Dersom solfanger leverer mer varme enn det som tas ut i tanken, stiger temperaturen og solfangeren vil levere varme i neste temperatursone. Pt-ventil åpner ved 95 C og sikrer derved tanken mot overoppheting. 35 C 30 C 70 C pt-vent. 35 C Trykk- og temp. måler 5 C VARMEANLEGG MX Varmeanlegg retur Energibalanse og temperatursoner Høytemperatursone for varmt tappevann Energi inn: (prioritert). Solvarme. Evt. varmepumpe 3. Elektrisk Middeltemperatursone For varmeanlegg og ytterligere forvarming av kaldt tappevann Energi inn: (prioritert). Solvarme. 3. Elektrisk Energi ut:. Varmt tappevann Energi ut:. Varmeanlegg (romvarme). Forvarming av kaldt tappevann Når temperaturen i solfangeren er høyere enn i tanken, starter sirk.pumpen Lavtemperatursone For forvarming av kaldt tappevann Energi inn:. Solvarme via nedre coil (rør vv.) Energi ut:. Forvarming av kaldt tappevann EP 00 med varmepumpe og solfanger for varmeanlegg i bolig. 30 C 70 C Solfanger 70 C 35 C PT ventil MX Trykk- og temp. måler Temp.- føler T>60 C 5 C Varmeanlegg retur EP 00 Sol EP 00 med vedovn og solvarme for varmeanlegg i bolig. Forandringer forbeholdes EP 00 med kun varmepumpe, dersom man ønsker muligheten for solvarme ved et senere tidspunkt eller kun ønsker en enda bedre løsning enn EP

8 Pionér - EP - Montasje og bruk UX blandeventil Temperaturinnstilling Vanntemperaturen fra berederen til boligen stilles med rattet A. NB: Start med å vri rattet A mot klokken (mot +) til stopp, følg så diagrammet under vedr. ca. antall omdreininger som behøves for å innstille ønsket tappevannstemperatur. Vannet i berederen vil uansett ventilinnstilling holde ca. 75 C for å motvirke legionella. C UX omdr. ø580 Montasjehøyde = H - 5 mm Montasje - les også bruksanvisning (etikett på produktet) før oppstart Utpakking Oppstilling Plassering Saltholdig vann VP/gasskjel Toppventilen Kv/vv-rørene Sikkerh.ventiler Oppstart VIKTIG! Feilsøking Legges horisontalt. Papp fjernes.toppventilen UX med dykkrør samt stillskruer i bunn monteres mens berederen ligger. Toppventilens kv-rør føres inn i berederen via toppstussen, og ventilen skyves godt på plass. Berederen reises (vis hensyn til stillbena, som får skjev belastning) og plasseres i korrekt posisjon. I rom med sluk, støtt og i lodd, minst 80 cm serviceplass foran el-sentralen. Montér medfølgende hydrotermometer. Over 50 mg Cl/l, monter isteden AR-anoderørsett straks istedenfor kv-dykkrøret (se Montasjesett s.). Hvis aktuelt, monteres som vist. Følg varmepumpens anvisninger. Evt. styretermostat-anslutning / finnes på EP. UX svinges i ønsket posisjon, trykkes fast ned, tilskrues med kraft 5 kpm. Vv. temp.stilles på ratt, se Ventilinnstilling. ø5 mm stikkes inn i UX, tilskrues med 5 kpm. Ved kv-trykk over 6 bar, monter reduksjonsventil. Fylleledning til anlegg. Fabr.monterte. Overløpsrørene legges garantert uavstengbare og frostfritt til sluk der dette er nødvendig. Fyll berederen med vann, OBS: indre magasin først! Fyll så ytre magasin/varmeanlegg. Fyll alltid vann FØR strøm settes på! Sjekk at alle tilkoblinger er tette. Gjentas etter ca. ukes drift. Ikke varmt: Sjekk at pumpen går. Luft aktuell rørsløyfe eller radiator på nytt. Sjekk riktig struping av returventilene. For lite varmtvann: Åpne rattet max på toppventilen UX. Sjekk strømtilførsel. Trykk inn resetknapp bak lokk El, slå først av strøm!. Sjekk el kolben. Sjekk om lekkasje i vv-kraner eller innstøpte rør (sus i berederen når det ikke foregår tapping). For lite varme: Sjekk el tilf. pumpe, demonter senterskrue, vri pumpeaksel. Sjekk el tilf. og termostater i El. Luft anlegget. SV,5 bar renner: Sikkerhetsventilen er defekt. Eller ekspansjonskaret er defekt, kontrollér karet (se Feilsøking s. pkt. ). SV 9 bar renner: Kv-trykket er over ca. 6 bar, monter reduksjonsventil og evt. AX ekspansjonskar. Evt. skift ventilen. Lekkasje: Sjekk alle rørkoblinger. Slå av strøm, sjekk alle el-kolbene. Selve varmesentralen er sjelden årsaken. Årlig kontroll - første gang etter 3 mnd.. Sikkerhetsventiler åpnes. Kontrollér at vannet renner uhindret. Steng igjen.. Anode (hvis montert): Steng hovedvanntilførsel og slipp ut trykk ved å åpne en vv-kran før evt. anode sjekkes/fornyes. Anoden sjekkes ved å koble fra kv- og vv-ansl. på UX og løsne ventilen. Løft opp og sjekk anoderøret. Bytt om anodebelegg er borte. 3. Sjekk at rørkoblinger og el-kolber bak el-lokk og er tette.. El-koblinger i el og : Strøm av. Fjern el-lokk. Ettertrekk alle koblinger godt. Montér el-lokket. Viktig: Max. tillatt vanntemperatur er 98 C. Max. gulvvarmetemperatur er C. All elektrisk og rør-reparasjon/utskiftning er kun tillatt utført av autorisert personell. Kun bruk av originale reservedeler gir garanti. Hvis Kv stenges, slå strømtilførsel av! Nyoppfylt bereder må gjennomspyles gang/uke. Tømming: NB: Slå av all el-tilførsel! Bereder: Steng kv-tilførsel. Åpne tappeplugg på SV9. Luft ved å åpne vv-kran. Varmeanlegg: Åpne SV,5. Rørsløyfer utblåses med trykkluft. 8 Forandringer forbeholdes El-montasje: Se side 0.

9 90 60 Super Coil - SC - Montasje og bruk Årlig kontroll - første gang etter 3 mnd.. Sikkerhetsventiler åpnes. Kontrollér at vannet renner uhindret. Steng igjen.. Anode (hvis montert): Steng hovedvanntilførsel og slipp ut trykk ved å åpne en vv-kran før evt. anode sjekkes/fornyes. Anoden sjekkes ved å koble fra kv- og vv-ansl. på UX og løsne ventilen. Løft opp og sjekk anoderøret. Bytt om anodebelegg er borte. 3. Sjekk at rørkoblinger og el-kolber bak el-lokk er tette.. El-koblinger: Strøm av. Fjern el-lokk. Ettertrekk alle koblinger godt. Viktig: Max. tillatt vanntemperatur er 98 C. All elektrisk og rør-reparasjon/utskiftning er kun tillatt utført av autorisert personell. Kun bruk av originale reservedeler gir garanti. Hvis Kv stenges, slå strømtilførsel av! Nyoppfylt bereder må gjennomspyles gang/uke. Tømming: Slå av el-tilførsel. Steng kv-tilførsel. Åpne sikkerhetsventilen. Lufte ved å åpne en vv-kran. H ø580 Innstilling av blandeventil: Se s. 8. Montasje - les også bruksanvisning (etikett på produktet) før oppstart Utpakking Papp fjernes.toppventilen UX med dykkrør, sikkerhetsventil samt stillben er fabrikkmontert. Innstilling av UX, se side 8. Oppstilling Berederen plasseres i korrekt posisjon, og justeres i lodd med stillbena. Plassering I rom med sluk, støtt og i lodd, minst 0 cm serviceplass foran el-sentralen. All rørkobling gjøres på toppen. Saltholdig vann Over 50 mg Cl/l, monter isteden AR-anoderørsett straks istedenfor kv-dykkrøret (se Montasjesett nederst på siden). Toppventilen UX svinges i ønsket posisjon, trykkes fast ned, tilskrues med kraft 5 kpm. Vv. temp.stilles på ratt, se Ventilinnstilling s. 8. Kv/vv-rørene ø5 mm stikkes inn i UX, tilskrues med 5 kpm. Ved kv-trykk over 6 bar, monter reduksjonsventil. Coil 0,8 m² heteflate. Overfører ca. kw ved Dt 50 C, eller kw ved Dt 5 C. Coilanslutning ø mm glatt stuss. Messingbend 90 med klemring og overgang til 3/ innv. gjenge medfølger. Sikkerh.ventil Fabrikkmontert. Overløpsrør legges garantert uavstengbart og frostfritt til sluk der dette er nødvendig. Oppstart Fyll berederen med vann, OBS: Fyll alltid vann FØR strøm settes på! VIKTIG! Sjekk at alle tilkoblinger er tette. Gjentas etter ca. ukes drift. Feilsøking bereder Lite varmtvann: Åpne A max mot +. Oppstill termostaten D. Sjekk om kraner drypper eller om det finnes lekk i vv-rør eller kran. Ikke varmtvann: Sjekk strømtilførsel. Trykk inn rød resetknapp C og nedstill D ca. 5. Montér lokket igjen. Hvis fortsatt ikke varmtvann kontakt autorisert reparatør. F drypper: Riktig når reduksjonsventil er montert. Kan løses ved å montere ekspansjonskar. F drypper etter tømming: Åpne F ca. minutt. Klikk-lukk. Hvis fortsatt drypp: Bytt ventil. Vann på gulv: Sjekk at alle koblinger på A, E & F er tette. Feilsøking varmeanlegg (coil). Ikke varmt: Sjekk at pumpen går. Luft aktuell rørsløyfe eller radiator på nytt. Sjekk riktig struping av returventilene.. For lite varmtvann: Åpne rattet max på toppventilen. Sjekk strømtilførsel. Trykk inn resetknapp bak el-lokk (NB strøm frakobles før el-lokk åpnes). Sjekk el kolben. Sjekk om lekkasje i vv-kraner eller innstøpte rør (sus i vvb. når ikke tapping). 3. For lite varme: Sjekk el tilf. pumpe, demonter senterskrue, vri pumpeaksel. Sjekk el-tilførsel og termostat i el-boks. Luft anlegget.. SV,5 bar renner: (hvis mont.) Sikkerhetsventilen er defekt. Eller eksp. karet er defekt, hvis vann kan fås ut av lufteventilen på karet. 5. SV9 bar (F) renner: Kv trykk over ca. 6 bar, monter reduksjonsventil og evnt. AX ekspansjonskar. Evnt. skift ventilen. 6. Lekkasje: Sjekk alle rørkoblinger. Slå av strøm, sjekk alle el-kolbene. Selve berederen er sjelden årsaken. El-montasje: Se side 0. Forandringer forbeholdes 89

10 Systemforslag EP og SC Pionér EP villavarmesentraler har stadig blitt videreutviklet gjennom 5 år. Nå med begge magasiner i rustfritt. De dekker de fleste behov for varmtvann og varme med gulvvarme og/eller radiatorer, evnt. med to kurser. El sentralen Unique UE,5-5 kw er innebygget med valgfri effekt-tilkobling, spenning og temperaturer, se side. Unique er sprutsikker og helisolert, som gir betydelig enøkgevinst. Sikkerhetsventilene er også fabrikkmonterte, for rask og sikker montasje. Pionér EP har full elektrisk backup, og alternativ energikilde kan ettermonteres. Vv 65 C El SV9 Forslag til rørkobling med VP og MX. Mer info om MX, be om brosjyre PVM. EP 300 MX El SV,5 Rørkobling forslag Super SC er bygget på Super S-plattformen, skumisolert og med moderne design. All montasje skjules under det isolerte topplokket. El.kolben er 5/ og tilpasset eksportmarkedene for kalkholdig vann. Super SC leveres med følerlomme og toppmontert PT-ventil (trykk og temperatur) i tillegg til standard sikkerhetsventil. Coilen er dobbeltvirkende: Den kan enten varme opp berederen fra ekstern varmekilde, eller det kan hentes ut varme til f. eks. gulvvarme dersom man kun ønsker å fyre med strøm. Sistnevne løsning egner seg kun til mindre boliger og leiligheter siden el.kolben kun er 3 kw. Effekten kan økes til,5 kw ved å skifte kolbe (NB - nettkabel må da byttes). Høytemperatur varmekilde Rørkobling forslag 0 Forandringer forbeholdes

11 El-montasje EP - all el-montasje skal utføres av autorisert elektriker. Hovedsentralen - El Standard 30V - 3fas Kan omkobles til 00V - 3fas Valgfri tilkobling av effekt Ettervarmer - El Øvre el sentral fig. fig. fig. 3 Nettkabel fig. max 3kW TS RG TS RG 3 RG 5 kw : Fabrikkmontert - standard,5 kw : Fjern lask 0 kw : Fjern lask + 7,5 kw : Fjern lask kw : El tilførsel kun til kolbe 30V -f.,5 kw : Fjern lask 30V-f Om det er ønskelig å halvere effekten, fjern lask L. Valgfri effekt-tilkobling, spenning og temperaturer. Hovedsentral fig.: 5 kw (3x5) 30V-3fas internt koblet.. Annen spenning fig.: 00V-3f. omkobles som vist. Utfyll tilkoblet kw/spenning på Bruksanvisning på sentralen. 3. Valgfri effekt fig.3: Oppnås ved å fjerne lasker (5 -, ,5-5 -,5kW som vist).. Standard termostat: TS innstilles etter ønske 5. Lavtemp. termostat: TSL spesial for varmepumpe. 6. Hovedtilførsel: Tilkobles som vist fig &. Kabelen innføres nedenfra eller fra siden på varmesentralen, via PG-nippel. 7. Øvre elsentral fig.: 3 kw 30V-fas. Termostat=60-90 C. Fabr.stilt på 75 C. Kan stilles til ca. 90 C. 8. Sirkulasjonspumpe: 30V-fas. Monter nettkabel i støpselet som sitter på pumpen. Motorvern unødvendig. Viktig: Fyll vann før strøm påsettes. 9. Romtemp.styring: 30V-fas til shuntventilens thermo-motor. Utekompensator kan styre hovedsentralens effekt hvis vp-drift. 0. Viktig: Fyll vann før strøm. Alle tilkoblinger tiltrekkes kraftig. Det samme etter ca. 3 måneders drift! El-montasje SC - all el-montasje skal utføres av autorisert elektriker. Nettkabel med støpsel er fabrikkmontert. Strømtilførselen må alltid brytes før el-lokket demonteres og service eller ettersyn av de elektriske komponentene utføres. NB: Skadet nettkabel må snarest byttes ut av autorisert personell, slik at farlige situasjoner unngås. *) Hvis 3-fas, skift til RGT og TTS **) Hvis kalkholdig vann, skift til HE 5/ kw hylsekolbe For mer info om Super Coil SC, se montasjeanvisning som medfølger produktet. El-lokk fabr. montert Reset Termostat* TS Stillbar El-kolbe RG 5/ ** 30V -fas -rørs Strekkavlaster Nettkabel -skjult kabelføring! VIKTIG! Ved elektrisk tilkobling av varmtvannsbereder skal gjeldende versjon av NEK 00 følges - ved nyinstallasjon av bereder med 3 kw må autorisert elektriker sørge for fast montasje. Ved rehabilitering/utskiftning av eldre beredere kan medfølgende nettkabel m/plugg benyttes. SV-lokk klikkes av Forandringer forbeholdes 0

12 Reservedeler og montasjesett Reservedeler Best. nr. Betegnelse Passer for NRF nr. RG 3kW El kolbe 30 V -rørs EP øvre el-sentral RG 5kW El kolbe -rørs EP nedre el-sentral RG 3kW 5/ El kolbe 30 V -rørs EP øvre el-sentral + SC RG 9kW 5/ El kolbe 30V 3-fas 3-rørs EP nedre el-sentral TS Standard termostat C Alle høytemp TSL Lavtemperatur termostat C Alle lavtemp SV 9 bar Sikkerhetsventil / Alle (ikke EP 00) SV,5 bar Sikkerhetsventil lavtrykk 3/ Varmeanlegg PT 5,5 bar Sikkerhetsventil / anslutning EP UX 5 Toppmontert blandeventil med 5 mm røranlutning Alle UX Alternativ blandeventil med mm røranslutning Alle TM Manometer/hydrotermometer EP og EP Grundfos Alpha Sirkulasjonspumpe trykkstyrt 5-60, -fas 00W For MX pumpesentral 0976 Montasjesett (for spesielle behov) Best. nr. Betegnelse MX Montasjesentral med ekspansjonskar MX Montasjesentral med ekspansjonskar AKT Konstant temperatur-føler TUS Turvannsføler, uteføler, temperaturstyring/regulator AR I Anoderørsett AR II Anoderørsett TSL Lavtemp. termostat TTS Trefase termostat AX Ekspansjonskar RV 0 Reduksjonsventil m/bypass KO 0 Kalkoppløser VK 55 Varmekabel RGT,5kW 5/ El kolbe 30V -rørs - for øvre el-boks AN 3/ Anodestav, for saltholdig vann (Cl- innhold over 50 mg/l.) Passer for Varmeanlegg lavtemp. Varmeanlegg høytemp. Shuntventil Danfoss Shuntventil Danfoss For &300 l. For l. EP Øvre elsentral Forbruksvann Hele anlegget For rør ø5- mm Vv-nettet For større effekt - EP og SC EP og SC NRF nr Garanti OSO rustfrie trykktanker garanteres fri for material- og/eller fabrikasjonsfeil i 0 år fra kjøpsdato. El. / utstyr og ventiler garanteres i år - OSO leverer ny eller reparert del fraktfritt til kunde, forutsatt at defekt del leveres fraktfritt OSO innen uker. Garantivilkår:. Ved salt-/kloridholdig vann over 50 mg. CI./I., må anode monteres før vann påfylles. Ved salt-/kloridholdig vann over 50 mg. Cl./l. bortfaller garantien.. Montasje og service er forskriftsmessig utført (se montasjeanvisning), og vann påfylles før strøm tilkobles. 3. Dersom varmtvannsberederen ikke er i jevnlig bruk fra monteringstidspunkt, må den gjennomspyles med rent vann (åpne varmtvannskranen i minst 5 min.) minst én gang i uken de første ukene etter installasjon.. Ved kalkholdig vann over 5dh, garanteres ikke el-kolben. Levetiden forlenges hvis termostat stilles på maks. 60, eller kalkoppløser monteres. 5. Feil grunnet feilaktig montasje / reparasjon, frost, overtrykk, overspenning, lynnedslag eller utsettelse for saltdannende prosesser, dekkes ikke av garantien 6. Originale OSO reservedeler må benyttes. Laboratorievurdering av evt. skade kan bestilles. Forandringer forbeholdes OSO Hotwater Hovedkontor/Fabrikk 3300 Hokksund Tel.: Fax: OSO Oslo Gladsvei Oslo Tel.: Fax: 3500 OSO Bergen Fjellsdalen 555 Bønes Tel.: Fax: 3500 OSO Trondheim Fossegrenda Trondheim Tel.: Fax: OSO Stavanger Vestre Hamravei 33 Stavanger Tel.: Fax: 3500 Forandringer forbeholdes

OSO HOTWATER SUPER SERIES ELECTRIC HOT WATER HEATER Montasje- og bruksanvisning

OSO HOTWATER SUPER SERIES ELECTRIC HOT WATER HEATER Montasje- og bruksanvisning OSO HOTWATER SUPER SERIES ELECTRIC HOT WATER HEATER Montasje- og bruksanvisning Super S Super SX Super SC Super SA Made in orway 90 60 Tekniske data Tekniske data Bruksanvisning Garanti OSO best. nr. D

Detaljer

OSO Optima EPC series

OSO Optima EPC series OSO Optima EPC series Montasje, bruksanvisning og reservedeler 5950-00 EPC -0 EPC 300 EPC 360 EPCI 360 EPTC 00 EPTRC 00 Utpakking og oppstilling... s. Tekniske data, reservedeler... s. 3 Koblingsforslag

Detaljer

OSO Super S og Super SE

OSO Super S og Super SE OSO Super S og Super SE Rustfri boligbereder - bruks- og montasjeanvisning 146061-08 SSM O 01-2015 www.oso.no 90 60 Tekniske data OSO best. nr. S 120-1,95 kw S 200-1,95 kw S 250-3 kw S 300-3 kw SE 120*

Detaljer

OSO HOTWATER SUPER-SERIE - ELEKTRISK VARMTVANNSBEREDER. Montasje- og bruksanvisning 146061-04 SSM NO 3-2012. Super S Super SE. www.oso.

OSO HOTWATER SUPER-SERIE - ELEKTRISK VARMTVANNSBEREDER. Montasje- og bruksanvisning 146061-04 SSM NO 3-2012. Super S Super SE. www.oso. OSO HOTWATER SUPER-SERIE - ELEKTRISK VARMTVASBEREDER 146061-04 SSM O 3-2012 Montasje- og bruksanvisning Super S Super SE www.oso.no 90 60 Tekniske data OSO best. nr. S 120-1,95 kw S 200-1,95 kw S 300-3

Detaljer

Think future http://www.oso.no. OSO HOTWATER SUPER-SERIE - ELEKTRISK VARMTVANNSBEREDER Montasje- og bruksanvisning. Super S Super SE Super SX Super SC

Think future http://www.oso.no. OSO HOTWATER SUPER-SERIE - ELEKTRISK VARMTVANNSBEREDER Montasje- og bruksanvisning. Super S Super SE Super SX Super SC OSO HOTWATER SUPER-SERIE - ELEKTRISK VARMTVANNSBEREDER Montasje- og bruksanvisning 146061-01 SSM NO 11-10 Super S Super SE Super SX Super SC Think future http://www.oso.no 90 60 N Tekniske data OSO best.

Detaljer

SuperSmart SXS Montasje- og bruksanvisning

SuperSmart SXS Montasje- og bruksanvisning ELEKTRISK BOLIGBEREDER SuperSmart SXS Montasje- og bruksanvisning 145019-06 SXSM 01-2014 Made in Norway 90 60 Tekniske data Bruksanvisning Garanti Tekniske data Produktbeskrivelse SXS 200-1,95+1,95 kw

Detaljer

OSO Floorsmart RL & RRL

OSO Floorsmart RL & RRL OSO Floorsmart RL & RRL O SE SF Bruks- og montasjeanvisning Bruks- och montageanvisning Käyttöohje ja asennusohjeet Side 2 Sid 4 Sivu 6 45905-0 RL 9-203 IP44 MADE I ORWAY Montasje - ventilinnstilling 2

Detaljer

NorDan Solar. Soloppvarming av varmt tappevann. Montasje, bruksanvisning og reservedeler. Installert av / Installed by:

NorDan Solar. Soloppvarming av varmt tappevann. Montasje, bruksanvisning og reservedeler. Installert av / Installed by: NorDan Solar Soloppvarming av varmt tappevann Montasje, bruksanvisning og reservedeler 142099-00 8-2014 www.osohotwater.com Installert av / Installed by: Aut. rørlegger/plumber: Tel.: Dato/date: Aut. elektriker/electrician:

Detaljer

Industriberedere serie 17 og 18

Industriberedere serie 17 og 18 Industriberedere serie 17 og 18 Montasje, bruksanvisning og reservedeler 14606-03 9-013 18R 600 Produktfakta 17RVE 600 18R snitt 17RVE snitt www.oso.no Hele 80 års erfaring med produksjon av varmtvannsberedere

Detaljer

Nye OSO Hotwater RS skumisolerte beredere

Nye OSO Hotwater RS skumisolerte beredere Nye OSO Hotwater RS skumisolerte beredere Kåret til beste miljø og ENØK produkt 2004 Insparer seg selv RS 2-05 146030-01 Forandringer forbeholdes 1 Olje- og Energiministeren klipper det blå bånd på det

Detaljer

V A R M T V A N N S B E R E D E R E

V A R M T V A N N S B E R E D E R E V A R M T V A N N S B E R E D E R E M O N T E R I N G S - O G B R U K E R V E I L E D N I N G Revidert 08.12.2015 FØLGENDE GJELDER SAMTLIGE VARMTVANNSBEREDERE FRA HØIAX: All service/reparasjon, inkludert

Detaljer

Industriberedere serie 17 og 18

Industriberedere serie 17 og 18 Industriberedere serie 7 og 8 Montasje, bruksanvisning og reservedeler -5 5-5 8R Produktfakta 8R snitt snitt www.oso.no Hele 8 års erfaring med produksjon av varmtvannsberedere gir de beste produktene

Detaljer

Villavarme. Prosjektering Varmesentraler Gasskjeler. 146020-00 rent velvære VV 6-04. Forandringer forbeholdes 1

Villavarme. Prosjektering Varmesentraler Gasskjeler. 146020-00 rent velvære VV 6-04. Forandringer forbeholdes 1 Villavarme Prosjektering Varmesentraler Gasskjeler 146020-00 rent velvære VV 6-04 Forandringer forbeholdes 1 OSO - bedriften 70 1932-2002 år OSO-fabrikken på 16.000 kvadratmeter -vakkert beliggende ved

Detaljer

ctc FerroModul StorberederSystem Funksjon - Drift og Vedlikehold

ctc FerroModul StorberederSystem Funksjon - Drift og Vedlikehold ctc FerroModul StorberederSystem TS Funksjon - Drift og Vedlikehold Funksjon - Drift - Vedlikehold FerroModul CTC Ferrofil A/S FerroModul system TS FerroModul system TS er et av de minst effekt krevende

Detaljer

CTC FerroModul Storberedersystem

CTC FerroModul Storberedersystem Storberedersystem D Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Aug. 2012 system D system D er velkjent for mange. Som pioner i utviklingen av større varmtvannssystemer, lanserte denne løsningen på slutten

Detaljer

Boligberedere. og varmesentraler. rent velvære www.oso.no tlf. 32 25 00 00 146023-12 BB 8-11

Boligberedere. og varmesentraler. rent velvære www.oso.no tlf. 32 25 00 00 146023-12 BB 8-11 Boligberedere og varmesentraler 146023-12 BB 8-11 rent velvære www.oso.no tlf. 32 25 00 00 Takk for at du velger OSO OSO fortsetter satsningen på mer energieffektive produkter I 2011 vil nærmere 70 % av

Detaljer

CTC FerroLux. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC FerroLux. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC FerroLux Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Feb. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller direkte

Detaljer

Monteringsalternativer CTC EcoZenith I 550

Monteringsalternativer CTC EcoZenith I 550 Monteringsalternativer CTC EcoZenith Radiatorsystemer Varmepumper Buffertanker Varmtvann Solvarme Spissvarme Vedkjele Svømmebasseng EcoZenith - Radiatorsystem Se også Meny Radiatorsystem i avsnitt Detaljbeskrivelse

Detaljer

Boligberedere og varmesentraler

Boligberedere og varmesentraler Boligberedere og varmesentraler OSOHOTWTER 1932 2012 146023-13 BB 2-12 www.oso.no S Super Standard - S - for de fleste behov H Montasjehøyde = H - 40 mm. ø 580 Norges mest solgte bereder Spennende utseende

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FJERNVARMEANLEGG LEILIGHETER I 1.ETASJE

BRUKERVEILEDNING FJERNVARMEANLEGG LEILIGHETER I 1.ETASJE BRUKERVEILEDNING FJERNVARMEANLEGG LEILIGHETER I 1.ETASJE Fjernvarmen leveres fra Trondheim Energiverk og holder ca. 60 grader inn til husene men i hovednettet er det over 100 grader. Før fjernvarmen føres

Detaljer

! Produktet skal. Rørinstallasjon. Transport. Avemballering. CTC EcoZenith

! Produktet skal. Rørinstallasjon. Transport. Avemballering. CTC EcoZenith Rørinstallasjon Dette kapitlet er for deg som har ansvaret for en eller flere av de nødvendige installasjonene for at produktet skal fungere slik som huseieren ønsker. Ta deg tid til å gå gjennom funksjoner

Detaljer

Installasjon CTC Eco Heat CTC Ferrofil A/S

Installasjon CTC Eco Heat CTC Ferrofil A/S 52 Installasjon CTC Eco Heat CTC Ferrofil A/S Mål og anslutninger 9 597 321 191 1797 7 8 1 3 2 4 10 5 6 343 423 7 8 596 1692 68 55 112 111 619 1 Ekspansjonsanslutning Rp 3 / 4 2 Kaldtvannsanslutning Ø

Detaljer

Monterings- og betjeningsinstruks SGP elektrokjeler

Monterings- og betjeningsinstruks SGP elektrokjeler Monterings- og betjeningsinstruks SGP elektrokjeler Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no INNHOLD Inntransport...3 Hydraulisk tilkobling...4 Rørmessig...4

Detaljer

PRISLISTE 1. JANUAR 2012

PRISLISTE 1. JANUAR 2012 O S O H O T W A T E R PRISLISTE 1. JANUAR 2012 N Y H E T EPC-SERIEN - BOLIGVARMESENTRALER FOR FREMTIDENS VARMEKILDER - se side 6 146028-01 BPL 1-2012 opplag 8 EPC 300 EPC 360 EPCI 360 EPTC 400 EPTRC 400

Detaljer

Tappevannsoppvarming. System

Tappevannsoppvarming. System Tappevannsoppvarming Tappevannsforbruket varierer sterkt over døgnet og har i boliger en topp om morgenen og om kvelden. Vannet i nettet varierer litt over årstidene og kan gå fra 5 12 C når det tappes

Detaljer

Datablad for solfanger system TVE 6 840 Solfanger og vannkappe vedovn eller annen varmekilde 7,2 m2 solfanger 840 liter tank

Datablad for solfanger system TVE 6 840 Solfanger og vannkappe vedovn eller annen varmekilde 7,2 m2 solfanger 840 liter tank Side 1 av 8 Datablad for solfanger system TVE 6 840 Solfanger og vannkappe vedovn eller annen varmekilde 7,2 m2 solfanger 840 liter tank Solfanger: Beregnet varmefangst per år: 4195 kwh ( Østlandet - 30

Detaljer

HOTWATER. Boligberedere. Prosjektering Beredere Montasje Gassberedere. rent velvære 1 BB 4-02. Forandringer forbeholdes

HOTWATER. Boligberedere. Prosjektering Beredere Montasje Gassberedere. rent velvære 1 BB 4-02. Forandringer forbeholdes HOTWATER Boligberedere Prosjektering Beredere Montasje Gassberedere Forandringer forbeholdes rent velvære 1 BB 4-02 1 Prosjektering boligberedere Hvor stor bereder? OSO berederne oppvarmes til ca. 80,

Detaljer

Sempa ELEKTROKJELER MONTERINGS- OG BETJENINGSINSTRUKS. TermoMax EL 250 & EL 350

Sempa ELEKTROKJELER MONTERINGS- OG BETJENINGSINSTRUKS. TermoMax EL 250 & EL 350 Sempa ELEKTROKJELER MONTERINGS- OG BETJENINGSINSTRUKS TermoMax EL 250 & EL 350 Innhold Inntransport... 3 Hydraulisk tilkobling... 4 Rørmessig... 4 Under byggeperioden... 4 Elektrisk tilkobling... 5 Igangkjøring

Detaljer

Bruks- og installasjonsveiledning

Bruks- og installasjonsveiledning Bruks- og installasjonsveiledning Laddomat 31 Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no Laddomat 31 Laddomat 31 regulerer automatisk ladningen mellom hovedtanken

Detaljer

Installasjons- og brukermanual Versjon 1.0

Installasjons- og brukermanual Versjon 1.0 Installasjons- og brukermanual Versjon 1.0 dul 2 kwsmart Modul 2 rukerveiledning Installasjons-og brukermanual, kwsmart Modul 2 1 Innholdsfortegnelse Samsvarserklæring 3 Viktig informasjon 4 Produktbeskrivelse

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR OSO VILLASENTRAL FOR FJERNVARME

BRUKERVEILEDNING FOR OSO VILLASENTRAL FOR FJERNVARME BRUKERVEILEDNING FOR OSO VILLASENTRAL FOR FJERNVARME INNHOLD Oversiktstegning villasentral side 2 Prinsippskisse villasentral side 3 Igangsetting side 4 Innstilling side 5 Drift side 8 Aksjon ved feil

Detaljer

Varmtvann og boligvarme

Varmtvann og boligvarme OSO Hotwater Varmtvann og boligvarme 146023-14 BB 8-12 Verdensledende kvalitet produsert i Norge Takk for at du velger OSO Markedets bredeste sortiment av varmtvannsberedere, varmesentraler og industriprodukter!

Detaljer

Drifts og vedlikeholdsinstruks

Drifts og vedlikeholdsinstruks Drifts og vedlikeholdsinstruks for varmeanlegg med gulvvarmesentral av type Delta fra Varmetema AS Vertikal Horisontal Ljøstadveien 30, 2335 Stange post@varmetema.no +47 62799090 Innholdsfortegnelse Innhold

Detaljer

Varmtvannskapasitet. Temperatur nedre del av tank

Varmtvannskapasitet. Temperatur nedre del av tank Varmtvann 1. Varmtvann CTC EcoZenith har sammenlagt ca. 40 meter med kamflenscoiler av kobber for beredning av varmt forbruksvann. Disse forvarmer vannet i den nedre delen av tanken og går deretter gjennom

Detaljer

CTC Ferroterm Kombi EK - KE - KK - KEK. Funksjon - Drift - Vedlikehold. www.ctc.no

CTC Ferroterm Kombi EK - KE - KK - KEK. Funksjon - Drift - Vedlikehold. www.ctc.no CTC Ferroterm Kombi EK - KE - KK - KEK Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Juni 2015 Ferroterm Kombi berederene Varmtvannsbereder for elektrisitet, kjelevannsoppvarming eller fjernvarme. Ferroterm

Detaljer

DELTA FLEX HYDRAULIKKMODUL. Luft / vann varmepumpe. Tillegg til bruksanvisningen HMD 1/S

DELTA FLEX HYDRAULIKKMODUL. Luft / vann varmepumpe. Tillegg til bruksanvisningen HMD 1/S DELTA FLEX TM Luft / vann varmepumpe HYDRAULIKKMODUL Tillegg til bruksanvisningen HMD 1/S 1 230 volt - Veiledning på hva som skal kobles inn av elektriker TEMPERATURFØLERE: TA (uteføler), plasseres på

Detaljer

Installasjonsanvisning Rørkoblingsenhet TBXZ-4-42 GOLD SD 11-120/GOLD CX 100/120 SILVER C SD 11-120/SILVER C CX 35-120

Installasjonsanvisning Rørkoblingsenhet TBXZ-4-42 GOLD SD 11-120/GOLD CX 100/120 SILVER C SD 11-120/SILVER C CX 35-120 NO.TBXZ442.1121 Installasjonsanvisning Rørkoblingsenhet TBXZ-4-42 GOLD SD 11-12/GOLD CX 1/12 SILVER C SD 11-12/SILVER C CX 3-12 1. Generelt Rørkoblingsenheten brukes for å drive vann-/glykolblandingen

Detaljer

OSO Hotwater Super S. boligbereder 00146023-02 BB 10-06

OSO Hotwater Super S. boligbereder 00146023-02 BB 10-06 OSO Hotwater Super S Boligberedere Combiberedere Verdens mest avanserte og boligvarmesentraler boligbereder 00146023-02 BB 10-06 Innhold og produktoversikt BOLIGBEREDERE el-oppvarmet Super S Standard Gulvmontasje

Detaljer

Providing sustainable energy solutions worldwide. Montering, drift og vedlikehold. CTC FerroTerm og CTC Heat Injection

Providing sustainable energy solutions worldwide. Montering, drift og vedlikehold. CTC FerroTerm og CTC Heat Injection Providing sustainable energy solutions worldwide Montering, drift og vedlikehold CTC FerroTerm og CTC Heat Injection 4 04 04 4 4 4 Innbygging CTC FerroTerm og CTC Heat Injection Montering Berederen passer

Detaljer

OSO Reservedeler 2014

OSO Reservedeler 2014 OSO Reservedeler 04 for boligberedere, varmesentraler og industriberedere # Reservedeler Montasjesett Tilleggsutstyr Fordeler med OSO produkter Verdensledende kvalitet Produsert i Norge av landets eneste

Detaljer

Behov for ettervarming av varmtvann [%] 35 4,6 45 55 45 3,7 65 35 55 2,9 85 15

Behov for ettervarming av varmtvann [%] 35 4,6 45 55 45 3,7 65 35 55 2,9 85 15 Montasje av varmesystem mot vannbårne varmepumper. Systemsider. Novema kulde systemsider er ment som opplysende rundt en løsning. Sidene tar ikke hensyn til alle aspekter som vurderes rundt bygging av

Detaljer

CTC Ferromodul. StorberederSystem. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC Ferromodul. StorberederSystem. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC Ferromodul StorberederSystem T Funksjon - Drift - Vedlikehold FERROFIL www.ctc.no okt. 2010 Funksjon - Drift - Vedlikehold FerroModul CTC Ferrofil A/S FerroModul system T FerroModul system T er det

Detaljer

Vedovn Norma Idro Pergamena

Vedovn Norma Idro Pergamena Vedovn Norma Idro Pergamena Norma Idro er en ny vedovn med innebygget vannkappe som er under utvikling hos fabrikken, I tillegg til å varme opp rommet den står, er den tilkoblet det vannbårne systemet

Detaljer

Montering, drift og vedlikehold. CTC FerroTerm og CTC Heat Injection

Montering, drift og vedlikehold. CTC FerroTerm og CTC Heat Injection Montering, drift og vedlikehold CTC FerroTerm og CTC Heat Injection 4 04 04 4 4 4 Innbygging CTC FerroTerm og CTC Heat Injection for innbygging Berederen passer inn i standard 0*0 cm skap og leverer mye

Detaljer

Ludvig MONTERINGSANVISNING 1 MONTERING AV VEGGFESTENE. Standardfester MÅLTABELL. Compakt Integra (MCI) Plan front (MCP) og (MCPI) Standard (M)

Ludvig MONTERINGSANVISNING 1 MONTERING AV VEGGFESTENE. Standardfester MÅLTABELL. Compakt Integra (MCI) Plan front (MCP) og (MCPI) Standard (M) MONTERINGSANVISNING Ludvig Standard (M) Compakt (MC) Compakt Integra (MCI) Plan front (MCP) og (MCPI) 1 MONTERING AV VEGGFESTENE Radiatorene monteres på veggen med veggfester som griper over radiatorens

Detaljer

S T O R E V A R M T V A N N S B E R E D E R E

S T O R E V A R M T V A N N S B E R E D E R E VARMTVANNSBEREDERE RØR-I-RØRSYSTEMER VANNBÅREN VARME VARMEPUMPER S T O R E V A R M T V A N N S B E R E D E R E V A R M T V A N N PRODUKTFORDELER Høy monteringsvennlighet 12 års garanti på trykktanken Lavt

Detaljer

luft/vann varmepumpe Garantert drift ned til -25 C Kan levere 10,1 kw ved -20 C Patentert Zubadan teknikk

luft/vann varmepumpe Garantert drift ned til -25 C Kan levere 10,1 kw ved -20 C Patentert Zubadan teknikk Revolusjonerende luft/vann varmepumpe Garantert drift ned til -25 C Kan levere 10,1 kw ved -20 C Patentert Zubadan teknikk Ecodan luft/vann varmepumpen er utviklet og patentert i Japan av Mitsubishi Electric.

Detaljer

LUDVIG menneskelig varme

LUDVIG menneskelig varme UDVIG menneskelig varme KOMPETANSE - KVAITET - VAGFRIET TEKNISKE DATA Riktig effekt uten overdimensjonering Radiatorene er en viktig del av tilfeldighetene når man velger type, funksjonalitet og utseende.

Detaljer

VARME PUMPE SPLIT INVERTER luft/vann

VARME PUMPE SPLIT INVERTER luft/vann VARME PUMPE SPLIT INVERTER luft/vann PSHRI VARME PUMPE SPLIT INVERTER luft/vann Innhold: 1 Introduksjon 2 Kapasiteter og hoved karakteristik 3 Bruksområder 1 Introduksjon I mer en 30 år,har TECHNIBEL designet

Detaljer

VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL

VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL VERA GASSVANNVARMER 12 LITER BRUKSANVISNING INNHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhetsadvarsel før varmeren installeres.... s. 03 Tekniske data.... s. 04 Dimensjoner og spesifikasjoner....

Detaljer

Boligberedere og varmesentraler

Boligberedere og varmesentraler Boligberedere og varmesentraler Store enøknyheter 2008 side 1, 8, 15 og 21 146023-05 BB 3-08 OSO forener varmtvann og miljøvern http://www.oso.no BB 08 KJÆRE LESER! Store enøknyheter og ny brosjyre med

Detaljer

Driftsinstruks for kundesentraler tilkoblet Hafslund Varmes fjernvarmenett

Driftsinstruks for kundesentraler tilkoblet Hafslund Varmes fjernvarmenett Side 1av 9 Driftsinstruks for kundesentraler tilkoblet Hafslund Varmes fjernvarmenett Versjon april 2015 Side 2av 9 1 Kontaktinformasjon... 3 2 Levering av fjernvarme... 3 2.1 Orientering... 3 2.2 Ansvarsforhold...

Detaljer

Laddomat 21. Funksjon, drift og vedlikehold. www.ctcferrofil.no. Mai 03

Laddomat 21. Funksjon, drift og vedlikehold. www.ctcferrofil.no. Mai 03 Laddomat 21 Funksjon, drift og vedlikehold www.ctcferrofil.no Mai 03 Automatisk avlufting Alternativ tilkobling Ekspansjonskar Automatisk avlufter Kjele 1 Føler Radiatorer ctc V35-2 har innebygget styring

Detaljer

Alfa. Installasjonsog. brukermanual. Elkassettsentral for vannbåren varme med elektronisk regulator. Versjon 1.1. Installasjons- og brukerveiledning

Alfa. Installasjonsog. brukermanual. Elkassettsentral for vannbåren varme med elektronisk regulator. Versjon 1.1. Installasjons- og brukerveiledning Alfa Installasjonsog brukermanual Versjon 1.1 Elkassettsentral for vannbåren varme med elektronisk regulator. 1 Innholdsfortegnelse Egenerklæring 3 Oversiktsbildet hovedkomponenter 4 Viktig informasjon

Detaljer

EemaX Varmtvann Modell EM

EemaX Varmtvann Modell EM INSTALLASJON- OG BRUKSANVISNING MONTERINGSANVISNINGEN MÅ FØLGES NØYE EemaX momentan varmtvannsbereder er helt uten magasinerings tank. Benytter nyeste teknologi og maksimal effekt. Det oppnåes dermed en

Detaljer

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Rev 3, 221008 Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: UTPAKKING OG MONTERING 3 ELEKTRISK TILKOBLING 3 OPPSTART 4 JUSTERING AV SLAGLENGDE (OPSJON) 5 DAGLIG DRIFT 6 START OG BRUK

Detaljer

ENERGISENTRAL FOR BOLIGER

ENERGISENTRAL FOR BOLIGER K-PI Energisentraler Versjon: 0410 Erstatter: 1209 Produktbeskrivelse ENERGISENTRAL FOR BOLIGER Aventa as, Trondheimsveien 436 a, N- 0962 OSLO, NORWAY tel: +47 22 16 14 10, fax: +47 22 16 14 11 e-post:

Detaljer

Tekniske spesifikasjoner CTC V35-2 SYSTEM CTC Ferrofil A/S SYSTEMBESKRIVELSE

Tekniske spesifikasjoner CTC V35-2 SYSTEM CTC Ferrofil A/S SYSTEMBESKRIVELSE SYSTEMBESKRIVELSE CTC SYSTEM V 35-2 er et akkumuleringssystem for vedfyring. Den varmeenergi som skapes ved vedfyring, overføres via kjelevannet til akkumulatortankene og lagres der. Gjennom å utnytte

Detaljer

161 504 24 2014-05-23. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC Economic

161 504 24 2014-05-23. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC Economic 161 504 24 2014-05-23 Providing sustainable energy solutions worldwide Installasjons- og vedlikeholdsanvisning T Economic Installasjons- og vedlikeholdsanvisning T Economic 161 504 24 2014-05-23 Generell

Detaljer

Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650

Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650 Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650 Følgende følger med i esken ved kjøp av nytt anlegg: 1. Filter enheten m/filter patron 2. Nøkkel til lokket 3. Gjenget

Detaljer

EVB er testet av INTERTEK SEMKO, IP44, og kan normalt benyttes i tørre-, fuktige-, og våte rom.

EVB er testet av INTERTEK SEMKO, IP44, og kan normalt benyttes i tørre-, fuktige-, og våte rom. Side 1 av 7 EVB3-215 Montasje- og bruksanvisning for EVB 3 varmluftapparat EVB3-215 Arkiv : instruks\mevb-215.doc Dato 12.05.2016 Erstatter : instruks\mevb-214.doc Ansvarlig :RJH MOTTAKSKONTROLL. Kontroller

Detaljer

OSO Optima EPC series

OSO Optima EPC series OSO Optima EPC series Montasje, bruksanvisning og reservedeler Installation, user manual and spare parts list Patentbeskyttet/Patented: Patent no. 38503 Patent no. 330753 5950-07 EPC 6-0 EPC 300 EPC 360

Detaljer

Montasje- og bruksanvisning for rustfri EVB-S 6 og 9kW varmluftapparater

Montasje- og bruksanvisning for rustfri EVB-S 6 og 9kW varmluftapparater Side 1 av 7 EVB-S-214 Montasje- og bruksanvisning for rustfri EVB-S 6 og 9kW varmluftapparater MOTTAKSKONTROLL Arkiv : instruks\mevb-s_ 214.doc Dato 20.01.2016 Ansvarlig :RJH Kontroller at produktet ikke

Detaljer

Toshiba kwsmart luft-vann varmepumpe - løsninger for rehabilitering

Toshiba kwsmart luft-vann varmepumpe - løsninger for rehabilitering Toshiba kwsmart luft-vann varmepumpe - løsninger for rehabilitering Det smarteste du kan gjøre med boligen din Best Best i det i lange det lange løp løp Smart, smartere, smartest Har du en bolig med vannbåren

Detaljer

Storberedere. Think future http://www.oso.no. El-kjeler, varmevekslere og gasskjeler 146021-03 SB 9-2011

Storberedere. Think future http://www.oso.no. El-kjeler, varmevekslere og gasskjeler 146021-03 SB 9-2011 Storberedere El-kjeler, varmevekslere og gasskjeler 146021-03 SB 9-2011 Think future http://www.oso.no OSO storberedere Nesten 80 års erfaring med produksjon av varmtvannsberedere gir de beste beredere

Detaljer

INSTALLASJONS- VEILEDNING for montering av varmtvannsbereder Carat Opal 2000SL

INSTALLASJONS- VEILEDNING for montering av varmtvannsbereder Carat Opal 2000SL INSTALLASJONS- VEILEDNING for montering av varmtvannsbereder Carat Opal 2000SL Carat Opal 2000SL Emaljert varmtvannsbereder Carat Opal 2000SL passer for Fritidshus Villaer Mindre boliger Carat Opal 2000SL

Detaljer

KRAV TIL TILKOBLINGSMULIGHETER FOR ALTERNATIVE VARMEKILDER UTSTYR FOR FORSYNING, DISTRIBUSJON, TAPPING OG GJENVINNING AV VARMTVANN

KRAV TIL TILKOBLINGSMULIGHETER FOR ALTERNATIVE VARMEKILDER UTSTYR FOR FORSYNING, DISTRIBUSJON, TAPPING OG GJENVINNING AV VARMTVANN Innspill til nye tema i Byggforskriften (TEK): KRAV TIL TILKOBLINGSMULIGHETER FOR ALTERNATIVE VARMEKILDER UTSTYR FOR FORSYNING, DISTRIBUSJON, TAPPING OG GJENVINNING AV VARMTVANN Dag A. Høystad Norges Naturvernforbund

Detaljer

! Fest ikke følerens kabel. Elektroinstallasjon. CTC EcoHeat 400. Mating. Allpolet bryter. Tilkobling sirkulasjonspumpe radiatorsystem (36)

! Fest ikke følerens kabel. Elektroinstallasjon. CTC EcoHeat 400. Mating. Allpolet bryter. Tilkobling sirkulasjonspumpe radiatorsystem (36) Elektroinstallasjon Installasjon og omkobling i varmepumpen skal utføres av autorisert elinstallatør. All trekking av ledninger skal gjøres iht. gjeldende bestemmelser. Kjelen er internt ferdigkoblet fra

Detaljer

Tilstandsanalyse VVS anlegg

Tilstandsanalyse VVS anlegg Tilstandsanalyse VVS anlegg Vannbårne energianlegg. - Hva ser vi etter? - Prioriteringer Av og med Svein Marienborg Daglig leder Ivar Lærum AS Kilder: Varmenormen, VVS Foreningen, mange fine nettsider

Detaljer

! Fest ikke følerens kabel. Elektroinstallasjon. CTC EcoHeat 300. Mating. Allpolet bryter. Tilkobling sirkulasjonspumpe radiatorsystem (36)

! Fest ikke følerens kabel. Elektroinstallasjon. CTC EcoHeat 300. Mating. Allpolet bryter. Tilkobling sirkulasjonspumpe radiatorsystem (36) Elektroinstallasjon Installasjon og omkobling i varmepumpen skal utføres av autorisert elinstallatør. All trekking av ledninger skal gjøres iht. gjeldende bestemmelser. Kjelen er internt ferdigkoblet fra

Detaljer

Toshiba kwsmart - luft-vann varmepumpe for nybygg og passivhus

Toshiba kwsmart - luft-vann varmepumpe for nybygg og passivhus Toshiba kwsmart - luft-vann varmepumpe for nybygg og passivhus Det smarteste du kan gjøre med boligen din Best i det lange løp Det smarteste valget Luft-vann varmepumpen Toshiba kwsmart utnytter gratis,

Detaljer

Tilstandsanalyse VVS anlegg

Tilstandsanalyse VVS anlegg Tilstandsanalyse VVS anlegg Vannbårne energianlegg. - Hva ser vi etter? - Prioriteringer Av og med Svein Marienborg Salg og markedsansvarlig i Inva Engineering as Kilder: Varmenormen, VVS Foreningen, NVF,

Detaljer

FLEXIT SPIRIT Monteringsveiledning

FLEXIT SPIRIT Monteringsveiledning 11869N-7 212-1 FLEXIT SPIRIT ART. NR.: 11863 11948 11185 Monteringsveiledning Vannbatteri Innhold 1 Tekniske data 3 1.1 UNI 2 3 1.2 UNI 3 4 1.3 UNI 4 4 1.4 Kapasitet og lyddata, tilluftsside UNI 2 5 1.5

Detaljer

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering Bruksanvisning TF 18 EL (4,5/9/18 kw) Art.nr: FNO26495 Komplett med luftfordeler. For maksimal sikkerhet, vennligst les sikkerhetsinstruksjonene som følger med hver maskin. Vennligst les gjennom bruksanvisningen

Detaljer

Tilstandsanalyse VVS anlegg

Tilstandsanalyse VVS anlegg Tilstandsanalyse VVS anlegg Vannbårne energianlegg. - Hva ser vi etter? - Prioriteringer Av og med Svein Marienborg Salg og markedsansvarlig i Inva Engineering as Kilder: Varmenormen, VVS Foreningen, mange

Detaljer

Transport, avemballering og montering

Transport, avemballering og montering Transport, avemballering og montering Denne delen er for deg som har ansvar for en eller flere av de nødvendige installasjonene som skal til for at skal fungere slik som huseieren ønsker det. Ta deg tid

Detaljer

FIRMAPOST@CANES.NO WWW.CANES.NO

FIRMAPOST@CANES.NO WWW.CANES.NO FIRMAPOST@CANES.NO WWW.CANES.NO Rør / RØR I RØR VVSnr 16 mm gulvvarmerør PE-X 01166 PEX-rør 16 x 2 mm, 500 m/rull Diffusjonstette PEX- rør, hvor diff-sperren er i midten av rørgodset 01144 PEX-rør 16 x

Detaljer

Installasjonsanvisning Rørkoblingsenhet TBXZ-1-42, GOLD SD

Installasjonsanvisning Rørkoblingsenhet TBXZ-1-42, GOLD SD NO.TBXZ.95 Installasjonsanvisning Rørkoblingsenhet TBXZ--, GOLD SD. Generelt Rørkoblingsenheten brukes for å drive vann-/glykolblandingen rundt mellom to sammenkoblede varmegjenvinningsbatterier i et lukket

Detaljer

FDV FX Design varmelister FX125k og FX125t / FX175k og FX175t

FDV FX Design varmelister FX125k og FX125t / FX175k og FX175t Ansvar Vedlikehold Bruksområder Overflatetemperatur Sikringer Avstander Garanti Det er byggherre / eier sitt ansvar å påse at produktene levert fra Elvarm AS blir montert forskriftsmessig samt at de brukes

Detaljer

Et kombiskap med alle muligheter

Et kombiskap med alle muligheter OVERSIKT Et kombiskap med alle muligheter Alltid kundetilpasset COVAskapet blir alltid produsert mot kundens ordre dvs. ren ordreproduksjon ut fra standardkomponenter. Det betyr at kunden kan få COVAskapet

Detaljer

OSO Optima EPC series

OSO Optima EPC series OSO Optima EPC series Montasje, bruksanvisning og reservedeler Installation, user manual and spare parts list Patentbeskyttet/Patented: Patent no. 38503 Patent no. 330753 5950- EPC 0-0 EPC EPC 300 300

Detaljer

Monteringsanvisning på 8004-A

Monteringsanvisning på 8004-A Monteringsanvisning på 8004-A Leveransen består av 4 pakker Pakke I inneholder bunn og topp Pakke 2 inneholder glassvegger innvendig Pakke 3 inneholder glassdører og handtak Pakke 4 inneholder aluminiumsstolpermed

Detaljer

6 720 614 054-00.1D. Innvendig enhet for luft-til-vann-varmepumpe CC 160. Bruksanvisning. 6 720 645 100 (2010/07) no

6 720 614 054-00.1D. Innvendig enhet for luft-til-vann-varmepumpe CC 160. Bruksanvisning. 6 720 645 100 (2010/07) no 6 720 614 054-00.1D Innvendig enhet for luft-til-vann-varmepumpe CC 160 Bruksanvisning no 2 Innhold NO Innhold 1 Forklaring av symboler og sikkerhetsinstrukser. 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR MIGEL KL ISBITMASKINER Fra mars 2006

BRUKSANVISNING FOR MIGEL KL ISBITMASKINER Fra mars 2006 BRUKSANVISNING FOR MIGEL KL ISBITMASKINER Fra mars 2006 Porkka Norge AS, Lensmannslia 30, 1386 Asker - Tlf. 66 98 77 77 Faks 66 98 77 88 E-post: support@porkka.no www.porkka.no 10/2007 VED MOTTAGELSE Kontroller

Detaljer

Norge jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des SUM. Vestlandet 75 223 412 604 878 829 845 756 508 264 134 66

Norge jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des SUM. Vestlandet 75 223 412 604 878 829 845 756 508 264 134 66 Side 1 av 6 Datablad for solfanger system TV 5+5 840 Tappevann og vannvarme 12 m2 solfanger - 840 liter tank Solfanger: Beregnet varmefangst per år: 5594 kwh ( Østlandet - 30 takvinkel mot syd). Total

Detaljer

Isotermrør T75, T300, T600 med ohmsk varmekabel

Isotermrør T75, T300, T600 med ohmsk varmekabel Isotermrør T75, T300, T600 med ohmsk varmekabel Godkjenninger: INSTA-CERT for trykkrør CE / NEMKOgodkjennelse Byggforsk produktsertifikat (sanitærmateriell) Dimensjoner: Trykkrør/Ytterrør 32 / 60 mm 40

Detaljer

Jäspi Acku. Nyhet! Effektiv, holdbar, lett og syrefast tappevannspiral. Nyhet! Jäspi Hybridakkumulator. www.kaukora.fi. 500 og 700 l akkumulatorer

Jäspi Acku. Nyhet! Effektiv, holdbar, lett og syrefast tappevannspiral. Nyhet! Jäspi Hybridakkumulator. www.kaukora.fi. 500 og 700 l akkumulatorer Jäspi Acku og 700 l akkumulatorer Nyhet! Jäspi Hybridakkumulator -160 og 700-200 Nyhet! Effektiv, holdbar, lett og syrefast tappevannspiral www.kaukora.fi Jäspi Acku, 700, 1, 2000 og 3000 l akkumulatortanker

Detaljer

Monteringsanvisning. Brukerveiledning. Vannsystempakke 230V

Monteringsanvisning. Brukerveiledning. Vannsystempakke 230V Monteringsanvisning Brukerveiledning Vannsystempakke 230V Innledning Før du begynner monteringen Pakken inneholder Denne startpakken sørger for varmt og kaldt trykkvann fram til første tappested. Selve

Detaljer

Norge jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des SUM. Vestlandet 90 267 494 725 1 054 995 1 014 907 609 317 161 79 6 713

Norge jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des SUM. Vestlandet 90 267 494 725 1 054 995 1 014 907 609 317 161 79 6 713 Side 1 av 6 Datablad for solfanger system TV 6+6 840 System med platevarmeveklser for andre varmekilder 14,4 m2 solfanger - 840 liter tank Solfanger: Beregnet varmefangst per år: 8391 kwh ( Østlandet -

Detaljer

Tilstandsanalyse VVS anlegg

Tilstandsanalyse VVS anlegg Tilstandsanalyse VVS anlegg Vannbårne energianlegg. - Hva ser vi etter? - Prioriteringer Av og med Svein Marienborg Daglig leder Ivar Lærum AS Kilder: Varmenormen, VVS Foreningen, mange fine nettsider

Detaljer

TIPS TAPPEVANN. Nyttige tips om tappevann. Splitt inverter. Kuldeprodukter. Tele og datakjøling. Rørteknisk. Kjøl frys.

TIPS TAPPEVANN. Nyttige tips om tappevann. Splitt inverter. Kuldeprodukter. Tele og datakjøling. Rørteknisk. Kjøl frys. TIPS TAPPEVANN Splitt inverter Kuldeprodukter Tele og datakjøling Rørteknisk Kjøl frys Tørrkjølere Nyttige tips om tappevann. Type tanker Forvarming med varmepumpe Varmeoverføring Tappevann i veksler Tappevann

Detaljer

Driftsinstruks. Viftekonvektor Omnia UL. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Viftekonvektor Omnia UL. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsinstruks Viftekonvektor Omnia UL Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innhold w w w. n e. n o Dokumentasjon... 2 Skifte av anslutningsside for rør.... 2 Brukerveiledning

Detaljer

Oras Safira Servantbatteri med kjedefeste

Oras Safira Servantbatteri med kjedefeste Oras Safira Servantbatteri med kjedefeste Oras nr. 00 NRF-nr. 405 Strålesamler M4 x utv. Ø 0 mm kobberrør Støyklasse Trykk-klasse 50 KN/m² Tekniske data Arbeidstrykk: 00-000 kpa Vannmengde ved 00 kpa:

Detaljer

Røranslutninger. Installasjon CTC EcoHeat V3 CTC Ferrofil A/S 191 343 423 519,5 549,5. 1 Ekspansjonsanslutning Rp 3 / 4 2 Kaldtvannsanslutning Ø 22 mm

Røranslutninger. Installasjon CTC EcoHeat V3 CTC Ferrofil A/S 191 343 423 519,5 549,5. 1 Ekspansjonsanslutning Rp 3 / 4 2 Kaldtvannsanslutning Ø 22 mm 9 596 513 191 343 423 519,5 549,5 1692 1812 8 7 8 608 642 320 7 1 3 10 5 6 1 Ekspansjonsanslutning Rp 3 / 4 2 Kaldtvannsanslutning Ø 22 mm 2 4 55 68 100 123 54 85 11 3 Anslutning avløp sikkerhetsventil,

Detaljer

LADDOMAT 4030. www.ctc.no. Okt. 06

LADDOMAT 4030. www.ctc.no. Okt. 06 LADDOMAT 4030 www.ctc.no Okt. 06 LADDOMAT 4030 REGULERER AUTOMATISK INN - OG UTLADNING AV AKKUMULATORTANK VED FYRING I KJELER MED INNEBYGGET VARMTVANNSFORSYNING OG SHUNTVENTIL Den reduserer kjeletapet,

Detaljer

HYDRAULISK STYRING for outboard motorer. SP150 Art.Nr 70600. Installasjon

HYDRAULISK STYRING for outboard motorer. SP150 Art.Nr 70600. Installasjon HYDRAULISK STYRING for outboard motorer SP150 Art.Nr 70600 Installasjon STEERING-POWER Page 1 Version 2.0 2004 Tekniske spesifikasjoner Hydraulisk styring Art.Nr 70600: Sylinder: Art. Nr: 71600 Volum:

Detaljer

Del 2 CTC EcoLogic. System 1-6. Pro / Family. www.ctc.no April 2013. Brinekrets. Frikjøling Solkollektorer. Viftekonvektor. Varmesystem 4.

Del 2 CTC EcoLogic. System 1-6. Pro / Family. www.ctc.no April 2013. Brinekrets. Frikjøling Solkollektorer. Viftekonvektor. Varmesystem 4. Del 2 CTC EcoLogic Pro / Family System 1-6 Brinekrets Frikjøling Solkollektorer Viftekonvektor Varmesystem 4 Varmtvannssystem Buffertank Varmesystem 3 Alternativ A Varmesystem 2 VP A1 Varmesystem 1 Tilskuddsvarme

Detaljer

Installasjon sirkulasjonspumpe TBPA GOLD/SILVER C/COMPACT

Installasjon sirkulasjonspumpe TBPA GOLD/SILVER C/COMPACT NO.TBPA5.111 Installasjon sirkulasjonspumpe TBPA GOLD/SILVER C/COMPACT 1. Generelt Ved bruk av varmebatterier uten frostsprengningsbeskyttelse kreves det, for å sikre frostvaktfunksjonen, at man har en

Detaljer

Installasjonsmanual. Monteringsanvisning Hybridskap. når driftsikkerhet og energisparing teller

Installasjonsmanual. Monteringsanvisning Hybridskap. når driftsikkerhet og energisparing teller Installasjonsmanual Monteringsanvisning Hybridskap når driftsikkerhet og energisparing teller Monteringsanvisning Hybridskap 2 HYBRIDSKAP 3 HYBRIDSKAP INNEHOLDER:. Termostat. Overopphetningsvern. Indikering

Detaljer

TERMO-Blok Med Elektronisk Panel Type C

TERMO-Blok Med Elektronisk Panel Type C TERMO-Blok Med Elektronisk Panel Type C Driftsinstruksjon Sept.2012 side 1 Elektronisk kontroll panel - type C. Type C ute temperatur kompensator 1. Display Visning av temperatur til + 99 o C (over +99

Detaljer