OSO boligvarmesentraler

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OSO boligvarmesentraler"

Transkript

1 OSO boligvarmesentraler Montasje, bruksanvisning & reservedeler BVM -0 Pionér EP Optima EP Super SC Tekniske data Best. nr. - el standard Varmekilder El max. Dia x høyde mm Kv/Vv Tur-ret. Volum l. Vekt M³ NRF nr. EP vx0,8m² LT* El+evt. vp/gass/pellets 9 kw ø580 x 760 H ½ r/5mm x 70/0 73 kg 0, EP vx0,8+0,5m² LT* El+sol/vp/gass/pellets 9 kw ø580 x 050 H ½ r/5mm 6 x 70/0 99 kg 0, EP kw LT* El+evt. vp eller kjel 0 kw ø580 x 760 H ½ r/5mm x 98/0 8 kg 0, EP kw HT** El+evt. vp eller kjel 0 kw ø580 x 760 H ½ r/5mm x 98/0 8 kg 0, EP kw LT* El+evt. vp eller kjel 0 kw ø580 x 00 H ½ r/5mm x 87/ kg 0, EP kw HT** El+evt. vp eller kjel 0 kw ø580 x 00 H ½ r/5mm x 87/ kg 0, SC 50-3kW+vx 0,8m² El+evt.høytemp.kilde,5 kw ) ø580 x 970 H ½ r/5mm mm/¾ kg 0, SC 00-3kW+vx 0,8m² El+evt.høytemp.kilde,5 kw ) ø580 x 80 H ½ r/5mm mm/¾ kg 0, SC 300-3kW+vx 0,8m² El+evt.høytemp.kilde,5 kw ) ø580 x 730 H ½ r/5mm mm/¾ kg 0, *Lavtemp., C **Høytemp., C ) Krever ombyggingssett, OSO nr PV6 og MX montasjesentraler er tilgjengelige for enkel montasje, be om brosjyre! Aut. rørlegger: Tlf.: Dato: Aut. elektriker: Tlf.: Dato: Bruker er informert om denne anvisning, levert: Dato:

2 Rørmontasje - EP 300 Evt. sirkulasjonsledning eller hetvannskurs 75 C VV 60 C ø580 KV tur/ret Forvarmet VV till blandeventilen T/R 3/ VP eller varmeanlegg T/R 3/ VP/varmeanlegg SV Forvarmet KV Rør monteres av rørleggeren. 30 C VARMEANLEGG Tur Ret. VP tur 35 C SV Varmeanlegg tur 35 C Temp. føler KV 5 C VP retur 5-30 C 5-30 C Trykkmåler Varmeanlegg retur 5 C Sikkerhetsventil,5 bar MX OSO MX pumpesentral (tilleggsutstyr) Mer info s. Evt. kan den rimeligere PV6 benyttes. Skjematisk snitt 3 5 EP emballert Salth. vann Plassering MX sentralen Tur/retur VP/gasskjel Toppventilen Kv/vv-rørene Sikkerh.ventiler VIKTIG! EP 300 er patentbeskyttet - pat. nr Les dette først: Les Bruksanvisning før oppfylling! Legges horisontalt. Toppventil med dykkrør, samt stillskruer i bunn, innsettes. Over 50 mg Cl/l, monter isteden AR-anoderørsett straks istedenfor kv-dykkrøret (se Montasjesett s.). I rom med sluk, støtt og i lodd, minst 80cm serviceplass foran el sentralene. Montér medfølgende trykkmåler. Har to veggfester, valgfri h. eller v. side. Ekspansjonskar l, shunt, lufteventil og pumpe fabrikkmontert og isolert. 3/, valgfri h. eller v. side til MX og videre ut på anlegget som vist. Avstengningsventil og tm. samt sikk. ventil på t/r. Hvis aktuell, monteres som vist, følg bruksanvisning medfølgende VP/kjel. Svinges i ønsket posisjon, trykkes fast ned, tilskrues med kraft 50 Nm. Vv. temp.stilles på ratt, + = mot urviser. Ø5 stikkes inn i ventilen, tilskrues 50 Nm. Kv over 6 bar montér reduksjonsventil. Fylleledning til anlegg. Fabr.monterte. Overløpsrørene legges garantert uavstengbare til sluk. Hvis VP, flytt SV,5 bar til retur-røret, som vist. Sjekk at alle tilkoblinger er tette. Gjentas etter ca. ukes drift. Feilsøking. Ikke varmt: Sjekk at pumpen går. Luft aktuell rørsløyfe eller radiator på nytt. Sjekk riktig struping av returventilene.. For lite varmtvann: Åpne rattet max på toppventilen. Sjekk strømtilførsel. Trykk inn resetknapp bak el-lokk (NB strøm frakobles før el-lokk åpnes). Sjekk el kolben. Sjekk om lekkasje i vv-kraner eller innstøpte rør (sus i vvb. når ikke tapping). 3. For lite varme: Sjekk el tilf. pumpe, demonter senterskrue, vri pumpeaksel. Sjekk el tilf. og termostater i øvre el-boks. Luft anlegget.. SV,5 bar renner: Sikkerhetsventilen er defekt. Eller ekspansjonskaret er defekt, hvis vann kan fås ut av lufteventilen på karet. 5. SV 9 bar renner: Kv trykk over ca. 6 bar, monter reduksjonsventil og evnt. AX ekspansjonskar. Evnt. skift ventilen. 6. Lekkasje: Sjekk alle rørkoblinger. Slå av strøm, sjekk alle el-kolbene. Selve varmesentralen er sjelden årsaken. Forandringer forbeholdes El-montasje: Se side 5.

3 Rørmontasje - EP C Forvarmet Kv. Rør mont. av rørleggeren. 30 C PT ventil Varmeanlegg tur 35 C OSO MX pumpesentral (tilleggsutstyr) Mer info s. Føler Trykk- og temp. måler MX Varmeanlegg retur 5 C Solfanger Føler EP 00 er patentbeskyttet - pat. nr C Skjematisk snitt 3 5 EP emballert Salth. vann Plassering MX sentralen Tur/retur VP/gasskjel Toppventilen Kv/vv-rørene Sikkerh.ventiler VIKTIG! Les dette først: Les Bruksanvisning før oppfylling! Legges horisontalt. Toppventil med dykkrør, samt stillskruer i bunn, innsettes. Over 50 mg Cl/l, monter isteden AR-anoderørsett straks istedenfor kv-dykkrøret (se Montasjesett s.). I rom med sluk, støtt og i lodd, minst 80cm serviceplass foran el sentralene. Montér medf. trykk- og temp. måler Har to veggfester, valgfri h. eller v. side. Ekspansjonskar l, shunt, lufteventil og pumpe fabrikkmontert og isolert. 3/, valgfri h. eller v. side til MX og videre ut på anlegget som vist. Avstengningsventil og tm. samt sikk. ventil på t/r. Hvis aktuell, monteres som vist, følg bruksanvisning medfølgende VP/kjel. Svinges i ønsket posisjon, trykkes fast ned, tilskrues med kraft 50 Nm. Vv. temp.stilles på ratt, + = mot urviser. Ø5 stikkes inn i ventilen, tilskrues 50 Nm. Kv over 6 bar montér reduksjonsventil. Fylleledning til anlegg. Fabr.monterte. Overløpsrørene legges garantert uavstengbare til sluk. Hvis VP, flytt SV,5 bar til retur-røret, som vist. Sjekk at alle tilkoblinger er tette. Gjentas etter ca. ukes drift. Feilsøking. Ikke varmt: Sjekk at pumpen går. Luft aktuell rørsløyfe eller radiator på nytt. Sjekk riktig struping av returventilene.. For lite varmtvann: Åpne rattet max på toppventilen. Sjekk strømtilførsel. Trykk inn resetknapp bak el-lokk (NB strøm frakobles før el-lokk åpnes). Sjekk el kolben. Sjekk om lekkasje i vv-kraner eller innstøpte rør (sus i vvb. når ikke tapping). 3. For lite varme: Sjekk el tilf. pumpe, demonter senterskrue, vri pumpeaksel. Sjekk el tilf. og termostater i øvre el-boks. Luft anlegget.. PT,5 bar renner: Sikkerhetsventilen er defekt. Eller ekspansjonskaret er defekt, hvis vann kan fås ut av lufteventilen på karet. 5. SV 9 bar renner: Kv trykk over ca. 6 bar, monter reduksjonsventil og evnt. AX ekspansjonskar. Evnt. skift ventilen. 6. Lekkasje: Sjekk alle rørkoblinger. Slå av strøm, sjekk alle el-kolbene. Selve varmesentralen er sjelden årsaken. El-montasje: Se side 5. Forandringer forbeholdes 3

4 EP - Bruksanvisning - temperaturinnstilling Viktig for garantien Montasje - bruksanvisning MÅ følges Nyoppfylt bereder MÅ gjennomspyles g/uke 3 Saltholdig vann: Anode MÅ straks monteres! Fylling før strøm! Varmtvannsbereder: Åpne KV og UX, luft via en vv-kran. Gulvvarme: Fyll opp nedre magasin og coil. Sørg for lufting. Termostatstillinger (slå av strøm!) VV: Ettervarmer EL ca. 75, sikrer mot legionella når VP. VV: Blandeventil UX, skru rattet til ca. 55 (se nedenfor) Gulvv.: Hovedsentral EL ca. 70. Hvis vp bruk sep. t.stat. Hvis gassdrift slå av alle el-kolber. VIKTIG: Shuntventil innst. til max 55 på tur TM når gulvvarme. Tømming, slå først av all strøm! VVB: Steng KV. Åpne plugg på SV 9 bar (300 l.) eller åpne PT-ventilen (00 l.). Luft ved å åpne en vv-kran. Gulvv.: Åpne SV,5. Rørsløyfer utblåses m/luft. Kontrollér årlig - Første gang etter 3 mnd. Sikkerhetsventilene åpnes. Påse at vannet renner uhindret. Steng igjen. 3 Anode: Steng kv før evt. anode sjekkes/fornyes. (anode er ikke standard). Rørkoblinger og el-kolber bak el-lokk er tette. 5 El-koblinger: Strøm av. Ettertrekkes godt. El-montasje: Se side 8. Skjematisk snitt EP 00 3/ UXT 5 blandeventil Skjematisk snitt EP 300 OBS: Tur/retur-rør for sirkulasjon medfølger ikke. Kobling se s.. VP tur innv. gj. Forvarmet KV ut 3/ Stuss for temp. følerlomme / KV inn 3/ VP retur innv. gj. 3/ UXT 5 blandeventil 75 C 5-30 C Øvre el-boks 5/ RG 3kW 30V -fas -rørs SV 9 bar / Fabr. montert Gulvvarme tur innv. gj. Nedre el-boks 5/ RG 9kW 30V 3-fas 3-rørs Trykkmåler - / Coil ø mm 0,8 m² SV Prescor,5 bar Fabr. montert Gulvvarme retur innv. gj. OBS: Tur/retur-rør for sirkulasjon medfølger ikke. Kobling se s.. VP tur innv. gj. Forvarmet KV ut 3/ Temp. følerlomme / VP retur innv. gj. KV inn 3/ Solvarme retur 3/ innv. gj. Temp. følerlomme / Solvarme tur 3/ innv. gj. Ekstra - innv. gj. 75 C Øvre el-boks 5/ RG 3kW 30V -fas -rørs PT 5 Fabr. montert Gulvvarme tur innv. gj. Nedre el-boks 5/ RG 9kW 30V 3-fas 3-rørs Trykk- og temp. måler - / Gulvvarme retur innv. gj. Coil ø mm 0,8 m² Coil ø mm 0, m² SV Prescor,5 bar Fabr. montert Advarsel. SV/PT5 på øvre mag. skal åpnes gang/år. Max tillatt vanntemperatur er 98 C. VP TUR FORV. KV UT KV INN VP RETUR SV 9 bar GULVV. TUR SV,5 bar/ GULVV. RETUR 3. MAX gulvvarmetemperatur er C. Temperaturinnstilling på ventilen Vanntemperaturen fra berederen til boligen stilles med Front rattet A. TM NB: Start med å vri rattet A mot klokken (mot +) til stopp, følg så diagrammet vedr. ca. antall omdreininger som behøves for å innstille ønsket tappevannstemperatur. Vv Kv 5 UX Blande/multiventil ø 5 rør Cu eller PEX m/godkj. koblinger Mutter Klemring / R - Av +På Forandringer forbeholdes A. El og rør rep. kun tillatt av autorisert reparatør. 5. Kun originale reservedeler gir garanti. 6. Hvis Kv stenges, slå strømmen av! C Grått ratt UXT 5 Sort ratt UX Omdr. 5 med klokken UX-ventilen er vist med grønn linje i diagrammet.

5 EP - El-montasje (aut. elektriker). Nedre el-sentral - kobles som vist Øvre el-sentral kw 30V -fas Ikke i bruk kw 30V -fas Ledninger medfølger løse 3 kw 30V -fas R S 3 Benyttes som null-leder ved 00V -fas Benyttes som null-leder ved 00V -fas 5/ R El inn 5/ R El inn TS RG 5/ 9 kw el-kolbe kw 30V 3-fas RG 5/ 9 kw el-kolbe kw 00V 3-fas + Std. kobling fra fabrikk. 5/ R El inn 5/ R El inn RG 5/ 9 kw el-kolbe RG 5/ 9 kw el-kolbe RG 5/ 3 kw el-kolbe Valgfri effekt-tilkobling, spenning og temperaturer. Nedre sentral: 9 kw, 30V 3-fas internt koblet fra fabrikk.. Annen spenning: 00V 3-fas kobles som vist over (gjelder nedre el-boks) 3. Valgfri effekt: 3, 6 eller 9 kw effekt kan oppnås i nedre el-boks ved å fjerne/flytte på lasker og koble som vist over.. Standard termostat: TS innstilles etter ønske (øvre el-boks). Anbefalt min. 60 C for å hindre legionellavekst. 5. Lavtemp. termostat: TSL C, spesial for varmepumpe. 6. Hovedtilførsel: Kabelen innføres fra siden på varmesentralen (via hull i mantel), med vinkel-pg. 7. Øvre elsentral: 3kW, 30V - -fas. -rørs element. Termostat C. Fabr.stilt på 75 C. Kan stilles opp til ca. 90 C. 8. Sirkulasjonspumpe: 30V-fas. Monter nettkabel i støpselet som sitter på pumpen. Motorvern unødvendig. Viktig: Fyll vann før strøm påsettes. 9. Romtemp.styring: 30V-fas til shuntventilens thermo-motor. Utekompensator kan styre hovedsentralens effekt hvis vp-drift. 0. Viktig: Fyll vann før strøm. Alle tilkoblinger tiltrekkes kraftig. Det samme etter ca. 3 måneders drift! Montasjeanvisning Medfølger, inkludert dokumentasjon. Bruksanvisning i plast er påsatt berederen. Miljøvennlig Berederen er resirkulerbar 00%. Garanti Mot material eller produksjonsfeil 0 år på trykktanken og vvx. Utstyr år. Service normalt innen t. på virkedager. Forandringer forbeholdes 5

6 Systemforslag EP 300 Selv om berederens volum er redusert med 30 liter i forhold til EP, er volumet over elementet (3 kw fas 30 V) 5% større. EP 300 og 00 har nok varmtvann til et normalt badekar (50-00 l). Skal et større badekar benyttes anbefaler vi å seriekoble en standard Super S l. Elektrisk spisslast (3 / 6 kw -fas eller 9 kw 3-fas 30/00 V) er plassert øverst i nedre magasin for å varme direkte på varmeanlegget og dermed avlaste VP når den ikke klarer å gi nok varme. 30 C VP tur 35 C 75 C Nedføringsrør leveres ikke med tanken, men ettermonteres av rørlegger ved behov. Anbefalte komponenter: Overgangs-ansatsnippel 3/"-/" (plan ende og min 6 mm frihull) og /"-5 mm pakningskupling. 5 mm kobberrør senkes da til ønsket dybde og kupling dras til. SV 35 C Varmeanlegg tur MX har sirkulasjonspumpe (trykkstyrt), shuntventil m/termostat, mikrobobleutskiller og sikkerhetsventil. Alt plassert i en isolert boks.ekspansjonskar henger under. MX sikrer riktig og stabil temperatur ut på varmeanlegget (f.eks. gulvvarme). Den kan også leveres med utekompansert turtemperatur (TUS). MX Trykkmåler En rimeligere PV6 kan evt. benyttes. Når det brukes mye varmtvann vil temperaturen synke kraftig i nedre magasin. VP vil da få en lav returtemperatur som vil gi en høy effektfaktor (COP). Temp. føler VP retur 5-30 C 5-30 C Coilen (rørvarmeveksleren) overfører ca kw direkte ved tapping når DT = 5 grader og V = 0,3 l/s. Varmeanlegg retur 5 C EP 300 med varmepumpe og varmeanlegg for bolig. 70 C 70 C Overhetingsvarmeveksler 30 C Elektrisk backup 3 kw Tur VARMEANLEGG 35 C Ret. Trykkmåler Kondensator Trykkmåler 80 C Fjernvarme 60 C Elektrisk backup 3/6/9 kw 70 C 5 C Varmeanlegg - retur MX EP 300 EP 300 med varmepumpe med overhetingsvarmeveksler (hetvannskurs). EP 300 EP 300 koblet med fjernvarme. 6 Forandringer forbeholdes

7 Systemforslag EP 00 Solfanger Det finnes flere ulike typer solfangere. Felles for dem alle er at virkningsgraden reduseres ved økende temperatur i fangeren. Derfor leverer solfangeren alltid varme i laveste temperatursone (beskrivelse til høyre i fig.) i EP 00. Dersom solfanger leverer mer varme enn det som tas ut i tanken, stiger temperaturen og solfangeren vil levere varme i neste temperatursone. Pt-ventil åpner ved 95 C og sikrer derved tanken mot overoppheting. 35 C 30 C 70 C pt-vent. 35 C Trykk- og temp. måler 5 C VARMEANLEGG MX Varmeanlegg retur Energibalanse og temperatursoner Høytemperatursone for varmt tappevann Energi inn: (prioritert). Solvarme. Evt. varmepumpe 3. Elektrisk Middeltemperatursone For varmeanlegg og ytterligere forvarming av kaldt tappevann Energi inn: (prioritert). Solvarme. 3. Elektrisk Energi ut:. Varmt tappevann Energi ut:. Varmeanlegg (romvarme). Forvarming av kaldt tappevann Når temperaturen i solfangeren er høyere enn i tanken, starter sirk.pumpen Lavtemperatursone For forvarming av kaldt tappevann Energi inn:. Solvarme via nedre coil (rør vv.) Energi ut:. Forvarming av kaldt tappevann EP 00 med varmepumpe og solfanger for varmeanlegg i bolig. 30 C 70 C Solfanger 70 C 35 C PT ventil MX Trykk- og temp. måler Temp.- føler T>60 C 5 C Varmeanlegg retur EP 00 Sol EP 00 med vedovn og solvarme for varmeanlegg i bolig. Forandringer forbeholdes EP 00 med kun varmepumpe, dersom man ønsker muligheten for solvarme ved et senere tidspunkt eller kun ønsker en enda bedre løsning enn EP

8 Pionér - EP - Montasje og bruk UX blandeventil Temperaturinnstilling Vanntemperaturen fra berederen til boligen stilles med rattet A. NB: Start med å vri rattet A mot klokken (mot +) til stopp, følg så diagrammet under vedr. ca. antall omdreininger som behøves for å innstille ønsket tappevannstemperatur. Vannet i berederen vil uansett ventilinnstilling holde ca. 75 C for å motvirke legionella. C UX omdr. ø580 Montasjehøyde = H - 5 mm Montasje - les også bruksanvisning (etikett på produktet) før oppstart Utpakking Oppstilling Plassering Saltholdig vann VP/gasskjel Toppventilen Kv/vv-rørene Sikkerh.ventiler Oppstart VIKTIG! Feilsøking Legges horisontalt. Papp fjernes.toppventilen UX med dykkrør samt stillskruer i bunn monteres mens berederen ligger. Toppventilens kv-rør føres inn i berederen via toppstussen, og ventilen skyves godt på plass. Berederen reises (vis hensyn til stillbena, som får skjev belastning) og plasseres i korrekt posisjon. I rom med sluk, støtt og i lodd, minst 80 cm serviceplass foran el-sentralen. Montér medfølgende hydrotermometer. Over 50 mg Cl/l, monter isteden AR-anoderørsett straks istedenfor kv-dykkrøret (se Montasjesett s.). Hvis aktuelt, monteres som vist. Følg varmepumpens anvisninger. Evt. styretermostat-anslutning / finnes på EP. UX svinges i ønsket posisjon, trykkes fast ned, tilskrues med kraft 5 kpm. Vv. temp.stilles på ratt, se Ventilinnstilling. ø5 mm stikkes inn i UX, tilskrues med 5 kpm. Ved kv-trykk over 6 bar, monter reduksjonsventil. Fylleledning til anlegg. Fabr.monterte. Overløpsrørene legges garantert uavstengbare og frostfritt til sluk der dette er nødvendig. Fyll berederen med vann, OBS: indre magasin først! Fyll så ytre magasin/varmeanlegg. Fyll alltid vann FØR strøm settes på! Sjekk at alle tilkoblinger er tette. Gjentas etter ca. ukes drift. Ikke varmt: Sjekk at pumpen går. Luft aktuell rørsløyfe eller radiator på nytt. Sjekk riktig struping av returventilene. For lite varmtvann: Åpne rattet max på toppventilen UX. Sjekk strømtilførsel. Trykk inn resetknapp bak lokk El, slå først av strøm!. Sjekk el kolben. Sjekk om lekkasje i vv-kraner eller innstøpte rør (sus i berederen når det ikke foregår tapping). For lite varme: Sjekk el tilf. pumpe, demonter senterskrue, vri pumpeaksel. Sjekk el tilf. og termostater i El. Luft anlegget. SV,5 bar renner: Sikkerhetsventilen er defekt. Eller ekspansjonskaret er defekt, kontrollér karet (se Feilsøking s. pkt. ). SV 9 bar renner: Kv-trykket er over ca. 6 bar, monter reduksjonsventil og evt. AX ekspansjonskar. Evt. skift ventilen. Lekkasje: Sjekk alle rørkoblinger. Slå av strøm, sjekk alle el-kolbene. Selve varmesentralen er sjelden årsaken. Årlig kontroll - første gang etter 3 mnd.. Sikkerhetsventiler åpnes. Kontrollér at vannet renner uhindret. Steng igjen.. Anode (hvis montert): Steng hovedvanntilførsel og slipp ut trykk ved å åpne en vv-kran før evt. anode sjekkes/fornyes. Anoden sjekkes ved å koble fra kv- og vv-ansl. på UX og løsne ventilen. Løft opp og sjekk anoderøret. Bytt om anodebelegg er borte. 3. Sjekk at rørkoblinger og el-kolber bak el-lokk og er tette.. El-koblinger i el og : Strøm av. Fjern el-lokk. Ettertrekk alle koblinger godt. Montér el-lokket. Viktig: Max. tillatt vanntemperatur er 98 C. Max. gulvvarmetemperatur er C. All elektrisk og rør-reparasjon/utskiftning er kun tillatt utført av autorisert personell. Kun bruk av originale reservedeler gir garanti. Hvis Kv stenges, slå strømtilførsel av! Nyoppfylt bereder må gjennomspyles gang/uke. Tømming: NB: Slå av all el-tilførsel! Bereder: Steng kv-tilførsel. Åpne tappeplugg på SV9. Luft ved å åpne vv-kran. Varmeanlegg: Åpne SV,5. Rørsløyfer utblåses med trykkluft. 8 Forandringer forbeholdes El-montasje: Se side 0.

9 90 60 Super Coil - SC - Montasje og bruk Årlig kontroll - første gang etter 3 mnd.. Sikkerhetsventiler åpnes. Kontrollér at vannet renner uhindret. Steng igjen.. Anode (hvis montert): Steng hovedvanntilførsel og slipp ut trykk ved å åpne en vv-kran før evt. anode sjekkes/fornyes. Anoden sjekkes ved å koble fra kv- og vv-ansl. på UX og løsne ventilen. Løft opp og sjekk anoderøret. Bytt om anodebelegg er borte. 3. Sjekk at rørkoblinger og el-kolber bak el-lokk er tette.. El-koblinger: Strøm av. Fjern el-lokk. Ettertrekk alle koblinger godt. Viktig: Max. tillatt vanntemperatur er 98 C. All elektrisk og rør-reparasjon/utskiftning er kun tillatt utført av autorisert personell. Kun bruk av originale reservedeler gir garanti. Hvis Kv stenges, slå strømtilførsel av! Nyoppfylt bereder må gjennomspyles gang/uke. Tømming: Slå av el-tilførsel. Steng kv-tilførsel. Åpne sikkerhetsventilen. Lufte ved å åpne en vv-kran. H ø580 Innstilling av blandeventil: Se s. 8. Montasje - les også bruksanvisning (etikett på produktet) før oppstart Utpakking Papp fjernes.toppventilen UX med dykkrør, sikkerhetsventil samt stillben er fabrikkmontert. Innstilling av UX, se side 8. Oppstilling Berederen plasseres i korrekt posisjon, og justeres i lodd med stillbena. Plassering I rom med sluk, støtt og i lodd, minst 0 cm serviceplass foran el-sentralen. All rørkobling gjøres på toppen. Saltholdig vann Over 50 mg Cl/l, monter isteden AR-anoderørsett straks istedenfor kv-dykkrøret (se Montasjesett nederst på siden). Toppventilen UX svinges i ønsket posisjon, trykkes fast ned, tilskrues med kraft 5 kpm. Vv. temp.stilles på ratt, se Ventilinnstilling s. 8. Kv/vv-rørene ø5 mm stikkes inn i UX, tilskrues med 5 kpm. Ved kv-trykk over 6 bar, monter reduksjonsventil. Coil 0,8 m² heteflate. Overfører ca. kw ved Dt 50 C, eller kw ved Dt 5 C. Coilanslutning ø mm glatt stuss. Messingbend 90 med klemring og overgang til 3/ innv. gjenge medfølger. Sikkerh.ventil Fabrikkmontert. Overløpsrør legges garantert uavstengbart og frostfritt til sluk der dette er nødvendig. Oppstart Fyll berederen med vann, OBS: Fyll alltid vann FØR strøm settes på! VIKTIG! Sjekk at alle tilkoblinger er tette. Gjentas etter ca. ukes drift. Feilsøking bereder Lite varmtvann: Åpne A max mot +. Oppstill termostaten D. Sjekk om kraner drypper eller om det finnes lekk i vv-rør eller kran. Ikke varmtvann: Sjekk strømtilførsel. Trykk inn rød resetknapp C og nedstill D ca. 5. Montér lokket igjen. Hvis fortsatt ikke varmtvann kontakt autorisert reparatør. F drypper: Riktig når reduksjonsventil er montert. Kan løses ved å montere ekspansjonskar. F drypper etter tømming: Åpne F ca. minutt. Klikk-lukk. Hvis fortsatt drypp: Bytt ventil. Vann på gulv: Sjekk at alle koblinger på A, E & F er tette. Feilsøking varmeanlegg (coil). Ikke varmt: Sjekk at pumpen går. Luft aktuell rørsløyfe eller radiator på nytt. Sjekk riktig struping av returventilene.. For lite varmtvann: Åpne rattet max på toppventilen. Sjekk strømtilførsel. Trykk inn resetknapp bak el-lokk (NB strøm frakobles før el-lokk åpnes). Sjekk el kolben. Sjekk om lekkasje i vv-kraner eller innstøpte rør (sus i vvb. når ikke tapping). 3. For lite varme: Sjekk el tilf. pumpe, demonter senterskrue, vri pumpeaksel. Sjekk el-tilførsel og termostat i el-boks. Luft anlegget.. SV,5 bar renner: (hvis mont.) Sikkerhetsventilen er defekt. Eller eksp. karet er defekt, hvis vann kan fås ut av lufteventilen på karet. 5. SV9 bar (F) renner: Kv trykk over ca. 6 bar, monter reduksjonsventil og evnt. AX ekspansjonskar. Evnt. skift ventilen. 6. Lekkasje: Sjekk alle rørkoblinger. Slå av strøm, sjekk alle el-kolbene. Selve berederen er sjelden årsaken. El-montasje: Se side 0. Forandringer forbeholdes 89

10 Systemforslag EP og SC Pionér EP villavarmesentraler har stadig blitt videreutviklet gjennom 5 år. Nå med begge magasiner i rustfritt. De dekker de fleste behov for varmtvann og varme med gulvvarme og/eller radiatorer, evnt. med to kurser. El sentralen Unique UE,5-5 kw er innebygget med valgfri effekt-tilkobling, spenning og temperaturer, se side. Unique er sprutsikker og helisolert, som gir betydelig enøkgevinst. Sikkerhetsventilene er også fabrikkmonterte, for rask og sikker montasje. Pionér EP har full elektrisk backup, og alternativ energikilde kan ettermonteres. Vv 65 C El SV9 Forslag til rørkobling med VP og MX. Mer info om MX, be om brosjyre PVM. EP 300 MX El SV,5 Rørkobling forslag Super SC er bygget på Super S-plattformen, skumisolert og med moderne design. All montasje skjules under det isolerte topplokket. El.kolben er 5/ og tilpasset eksportmarkedene for kalkholdig vann. Super SC leveres med følerlomme og toppmontert PT-ventil (trykk og temperatur) i tillegg til standard sikkerhetsventil. Coilen er dobbeltvirkende: Den kan enten varme opp berederen fra ekstern varmekilde, eller det kan hentes ut varme til f. eks. gulvvarme dersom man kun ønsker å fyre med strøm. Sistnevne løsning egner seg kun til mindre boliger og leiligheter siden el.kolben kun er 3 kw. Effekten kan økes til,5 kw ved å skifte kolbe (NB - nettkabel må da byttes). Høytemperatur varmekilde Rørkobling forslag 0 Forandringer forbeholdes

11 El-montasje EP - all el-montasje skal utføres av autorisert elektriker. Hovedsentralen - El Standard 30V - 3fas Kan omkobles til 00V - 3fas Valgfri tilkobling av effekt Ettervarmer - El Øvre el sentral fig. fig. fig. 3 Nettkabel fig. max 3kW TS RG TS RG 3 RG 5 kw : Fabrikkmontert - standard,5 kw : Fjern lask 0 kw : Fjern lask + 7,5 kw : Fjern lask kw : El tilførsel kun til kolbe 30V -f.,5 kw : Fjern lask 30V-f Om det er ønskelig å halvere effekten, fjern lask L. Valgfri effekt-tilkobling, spenning og temperaturer. Hovedsentral fig.: 5 kw (3x5) 30V-3fas internt koblet.. Annen spenning fig.: 00V-3f. omkobles som vist. Utfyll tilkoblet kw/spenning på Bruksanvisning på sentralen. 3. Valgfri effekt fig.3: Oppnås ved å fjerne lasker (5 -, ,5-5 -,5kW som vist).. Standard termostat: TS innstilles etter ønske 5. Lavtemp. termostat: TSL spesial for varmepumpe. 6. Hovedtilførsel: Tilkobles som vist fig &. Kabelen innføres nedenfra eller fra siden på varmesentralen, via PG-nippel. 7. Øvre elsentral fig.: 3 kw 30V-fas. Termostat=60-90 C. Fabr.stilt på 75 C. Kan stilles til ca. 90 C. 8. Sirkulasjonspumpe: 30V-fas. Monter nettkabel i støpselet som sitter på pumpen. Motorvern unødvendig. Viktig: Fyll vann før strøm påsettes. 9. Romtemp.styring: 30V-fas til shuntventilens thermo-motor. Utekompensator kan styre hovedsentralens effekt hvis vp-drift. 0. Viktig: Fyll vann før strøm. Alle tilkoblinger tiltrekkes kraftig. Det samme etter ca. 3 måneders drift! El-montasje SC - all el-montasje skal utføres av autorisert elektriker. Nettkabel med støpsel er fabrikkmontert. Strømtilførselen må alltid brytes før el-lokket demonteres og service eller ettersyn av de elektriske komponentene utføres. NB: Skadet nettkabel må snarest byttes ut av autorisert personell, slik at farlige situasjoner unngås. *) Hvis 3-fas, skift til RGT og TTS **) Hvis kalkholdig vann, skift til HE 5/ kw hylsekolbe For mer info om Super Coil SC, se montasjeanvisning som medfølger produktet. El-lokk fabr. montert Reset Termostat* TS Stillbar El-kolbe RG 5/ ** 30V -fas -rørs Strekkavlaster Nettkabel -skjult kabelføring! VIKTIG! Ved elektrisk tilkobling av varmtvannsbereder skal gjeldende versjon av NEK 00 følges - ved nyinstallasjon av bereder med 3 kw må autorisert elektriker sørge for fast montasje. Ved rehabilitering/utskiftning av eldre beredere kan medfølgende nettkabel m/plugg benyttes. SV-lokk klikkes av Forandringer forbeholdes 0

12 Reservedeler og montasjesett Reservedeler Best. nr. Betegnelse Passer for NRF nr. RG 3kW El kolbe 30 V -rørs EP øvre el-sentral RG 5kW El kolbe -rørs EP nedre el-sentral RG 3kW 5/ El kolbe 30 V -rørs EP øvre el-sentral + SC RG 9kW 5/ El kolbe 30V 3-fas 3-rørs EP nedre el-sentral TS Standard termostat C Alle høytemp TSL Lavtemperatur termostat C Alle lavtemp SV 9 bar Sikkerhetsventil / Alle (ikke EP 00) SV,5 bar Sikkerhetsventil lavtrykk 3/ Varmeanlegg PT 5,5 bar Sikkerhetsventil / anslutning EP UX 5 Toppmontert blandeventil med 5 mm røranlutning Alle UX Alternativ blandeventil med mm røranslutning Alle TM Manometer/hydrotermometer EP og EP Grundfos Alpha Sirkulasjonspumpe trykkstyrt 5-60, -fas 00W For MX pumpesentral 0976 Montasjesett (for spesielle behov) Best. nr. Betegnelse MX Montasjesentral med ekspansjonskar MX Montasjesentral med ekspansjonskar AKT Konstant temperatur-føler TUS Turvannsføler, uteføler, temperaturstyring/regulator AR I Anoderørsett AR II Anoderørsett TSL Lavtemp. termostat TTS Trefase termostat AX Ekspansjonskar RV 0 Reduksjonsventil m/bypass KO 0 Kalkoppløser VK 55 Varmekabel RGT,5kW 5/ El kolbe 30V -rørs - for øvre el-boks AN 3/ Anodestav, for saltholdig vann (Cl- innhold over 50 mg/l.) Passer for Varmeanlegg lavtemp. Varmeanlegg høytemp. Shuntventil Danfoss Shuntventil Danfoss For &300 l. For l. EP Øvre elsentral Forbruksvann Hele anlegget For rør ø5- mm Vv-nettet For større effekt - EP og SC EP og SC NRF nr Garanti OSO rustfrie trykktanker garanteres fri for material- og/eller fabrikasjonsfeil i 0 år fra kjøpsdato. El. / utstyr og ventiler garanteres i år - OSO leverer ny eller reparert del fraktfritt til kunde, forutsatt at defekt del leveres fraktfritt OSO innen uker. Garantivilkår:. Ved salt-/kloridholdig vann over 50 mg. CI./I., må anode monteres før vann påfylles. Ved salt-/kloridholdig vann over 50 mg. Cl./l. bortfaller garantien.. Montasje og service er forskriftsmessig utført (se montasjeanvisning), og vann påfylles før strøm tilkobles. 3. Dersom varmtvannsberederen ikke er i jevnlig bruk fra monteringstidspunkt, må den gjennomspyles med rent vann (åpne varmtvannskranen i minst 5 min.) minst én gang i uken de første ukene etter installasjon.. Ved kalkholdig vann over 5dh, garanteres ikke el-kolben. Levetiden forlenges hvis termostat stilles på maks. 60, eller kalkoppløser monteres. 5. Feil grunnet feilaktig montasje / reparasjon, frost, overtrykk, overspenning, lynnedslag eller utsettelse for saltdannende prosesser, dekkes ikke av garantien 6. Originale OSO reservedeler må benyttes. Laboratorievurdering av evt. skade kan bestilles. Forandringer forbeholdes OSO Hotwater Hovedkontor/Fabrikk 3300 Hokksund Tel.: Fax: OSO Oslo Gladsvei Oslo Tel.: Fax: 3500 OSO Bergen Fjellsdalen 555 Bønes Tel.: Fax: 3500 OSO Trondheim Fossegrenda Trondheim Tel.: Fax: OSO Stavanger Vestre Hamravei 33 Stavanger Tel.: Fax: 3500 Forandringer forbeholdes

OSO Super S og Super SE

OSO Super S og Super SE OSO Super S og Super SE Rustfri boligbereder - bruks- og montasjeanvisning 146061-08 SSM O 01-2015 www.oso.no 90 60 Tekniske data OSO best. nr. S 120-1,95 kw S 200-1,95 kw S 250-3 kw S 300-3 kw SE 120*

Detaljer

Komfort KB 30/3. Funksjon - Drift og Vedlikehold. www.ctc.no. NRF nr. 8200021. CE 299701 Sept. - 09

Komfort KB 30/3. Funksjon - Drift og Vedlikehold. www.ctc.no. NRF nr. 8200021. CE 299701 Sept. - 09 Komfort KB 30/3 Funksjon - Drift og Vedlikehold NRF nr. 8200021 www.ctc.no CE 299701 Sept. - 09 AMA KOMFORT VILLAKJELE 14-28 kw STIKKORDSLISTE AMA KB 30/3 Anslutninger Side 3 Ekspansjonskaret 4 Elektrisk

Detaljer

CTC Eco Air Varmepumpe Luft / Vann Funksjon - Drift og Vedlikehold

CTC Eco Air Varmepumpe Luft / Vann Funksjon - Drift og Vedlikehold CTC Eco Air Varmepumpe Luft / Vann Funksjon - Drift og Vedlikehold CE 0461/EF 1051/5255 www.ctc.no Okt. - 06 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller

Detaljer

For huseieren. CTC EcoZenith I550. Multitank. Funksjon - Drift - Vedlikehold. www.ctc.no

For huseieren. CTC EcoZenith I550. Multitank. Funksjon - Drift - Vedlikehold. www.ctc.no For huseieren CTC EcoZenith I550 Multitank Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Juni 2012 CTC Ferrofil AS Hovedkontor: Runnibakken 7 2150 Årnes Tlf.: 6390 4000 Fax.:6390 4001 www.ctc.no firmapost@ctc.no

Detaljer

Varmepumpe EHP 6-11 LW/M EHP 6-17 LW. Veiledning i montering, igangkjøring og vedlikehold. 6 720 644 547 2010/07 no

Varmepumpe EHP 6-11 LW/M EHP 6-17 LW. Veiledning i montering, igangkjøring og vedlikehold. 6 720 644 547 2010/07 no Varmepumpe EHP 6-11 LW/M EHP 6-17 LW Veiledning i montering, igangkjøring og vedlikehold 6 720 644 547 2010/07 no Håndbok varmepumpe EHP 6-11 LW/M. 6-17 LW BOSCH TERMOTEKNIK Artikkelnummer: 6 720 644 547

Detaljer

INNOVENS PRO MCA VEGGHENGTE KONDENSERENDE KJELER

INNOVENS PRO MCA VEGGHENGTE KONDENSERENDE KJELER INNOVENS PRO MCA VEGGHENGTE KONDENSERENDE KJELER MCA 5: fra. til kw MCA : fra 1. til kw MCA : fra 15. til.5 kw MCA 115: fra 1. til 11 kw MCA 5,, eller 115 Oppvarming og tappevann gjennom bereder Kondenserende

Detaljer

CTC EcoSol. Funksjon - Drift - Vedlikehold. CTC EcoHeat. www.ctc.no

CTC EcoSol. Funksjon - Drift - Vedlikehold. CTC EcoHeat. www.ctc.no CTC EcoSol Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC EcoHeat www.ctc.no Juni 2012 CTC EcoHeat CTC Ferrofil AS Hovedkontor: Runnibakken 7 2150 Årnes Tlf.: 6390 4000 Fax.:6390 4001 www.ctc.no firmapost@ctc.no Avdeling

Detaljer

VEDLIKEHOLDSVEILEDNING

VEDLIKEHOLDSVEILEDNING VEDLIKEHOLDSVEILEDNING Diplomat Optimum G2, Diplomat, Comfort, Diplomat Duo, Atria, Atria Duo Du kan navigere deg gjennom mikroprosessormenyene ved hjelp av: Slik øker eller reduserer du innstilte verdier:

Detaljer

Swegon CASA W100 EC, versjon B

Swegon CASA W100 EC, versjon B Swegon CASA W100 EC, versjon B Anvisninger for montering, drift og vedlikehold W100B_f_NO-m Innhold Anvisninger for montering, drift og vedlikehold 1. Viktig informasjon... 3 2. Hurtigveiledning... 4 2.1

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning

Bruks og monteringsanvisning Bruks og monteringsanvisning Fagor vannvarmere: FTC-6 ltr. FEP-11 ltr. - FEG-11 ltr. FEP-15 ltr. - FEG-15 ltr. Tillegg for FEP-11+ FEP-15+ VEILEDNING FOR INSTALLASJON OG BRUK VANNVARMER MED BATTERIDREVET

Detaljer

Det komplette produktet for alle boliger! Montering- og brukerveiledning

Det komplette produktet for alle boliger! Montering- og brukerveiledning Det komplette produktet for alle boliger! Montering- og brukerveiledning Waterguard System OSO SuperSmart med integrert ekspansjonskar. Verdensnyhet: Lekkasjesikring og varmtvannsbereder i ett og samme

Detaljer

INSTRUKSJONS- OG SERVICEBOK SVERIGE NORGE DANMARK FINLAND UK

INSTRUKSJONS- OG SERVICEBOK SVERIGE NORGE DANMARK FINLAND UK INSTRUKSJONS- OG SERVICEBOK SVERIGE NORGE DANMARK FINLAND UK NORGE INNHOLDSFORTEGNELSE FORBEREDELSER Når du skal av gårde første gang 4 Sjekkliste før avreise 4 Lasting 4 Kopling til bil 4 Under kjøring

Detaljer

BRUKERVEILEDNING. CINDERELLA - elektrisk forbrenningstoalett

BRUKERVEILEDNING. CINDERELLA - elektrisk forbrenningstoalett BRUKERVEILEDNING CINDERELLA - elektrisk forbrenningstoalett Innhold Når du åpner emballasjen Pakkens innhold Tekniske spesifikasjoner Oppbygging Sikkerhetsfunksjoner Transportsikring fjernes! Montering

Detaljer

KS 0.6.2A Tekniske krav og anvisninger for tilkobling til fjernvarme

KS 0.6.2A Tekniske krav og anvisninger for tilkobling til fjernvarme OPPRETTET DATO: DOK. FORFATTER: NESTE REV.: 15.01.2015 HEGJOR 17,03,2016 DOK. NR.: REV. NR/VERSJON: GODKJENT AV: GODKJENT DATO: 428757 v1 ROLJUL 17,03,2015 KS 0.6.2A Tekniske krav og anvisninger for tilkobling

Detaljer

INNHOLD. 1.1 Håndbokens bruksområde 2 1.2 DEFA AS 2

INNHOLD. 1.1 Håndbokens bruksområde 2 1.2 DEFA AS 2 INNHOLD 1 2 3 INNLEDNING 1.1 Håndbokens bruksområde 2 1.2 DEFA AS 2 DEFA WarmUp 2.1 Generelt 3 2.2 Miljø 4 2.3 Sikkerhet 8 2.4 Økonomi 8 2.5 Komfort 8 2.7 Styringsenhet - SmartStart /Futura 9 2.8 Motorvarmer

Detaljer

Bruksanvisning Alde Compact 3020 HE

Bruksanvisning Alde Compact 3020 HE Bruksanvisning Alde Compact 3020 HE Bruksanvisning 3 Kontroll av varmesystemet før bruk 3 Første oppstart av varmesystemet 4 Starte opp varmekjelen 4 Hvilemodus 4 Innstillingsmeny 4 Aktiverte funksjoner

Detaljer

Air condition Varmepumpe. www.klimawebsiden.no

Air condition Varmepumpe. www.klimawebsiden.no www.klimawebsiden.no Air condition Varmepumpe Hovedkontor Oslo: Avdeling Bergen: Avdeling Drammen: Avdeling Trondheim: Ole Deviksvei 18 Conr. Mohrs vei 9C Søren Lemmichsgt. 1 Haakon VII gt. 19B Tlf.: 23

Detaljer

Monterings- og bruksanvisning for Alabama-gassgrillen med 4 brennere i rustfritt stål

Monterings- og bruksanvisning for Alabama-gassgrillen med 4 brennere i rustfritt stål Monterings- og bruksanvisning for Alabama-gassgrillen med 4 brennere i rustfritt stål Disse instruksene vil sikre din sikkerhet. Vennligst les dem nøye før bruk og oppbevar slik at de kan henvises til

Detaljer

Det komplette produktet for alle boliger! Montering- og brukerveiledning

Det komplette produktet for alle boliger! Montering- og brukerveiledning Det komplette produktet for alle boliger! Montering- og brukerveiledning Waterguard System OSO SuperSmart med integrert ekspansjonskar. Det komplette produktet for alle boliger! OSO Supersmart varmtvannsbereder

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655 Kjære kunde! Vennligst les håndboken nøye og oppbevar den for senere bruk. Gi den videre til en eventuell fremtidig ny eier av produktet. Håndboken

Detaljer

Monterings- og driftsanvisning

Monterings- og driftsanvisning N Må leses før montering og igangkjøring! Monterings- og driftsanvisning Manglende overholdelse av instruksjonene i denne anvisningen kan påvirke funksjonen eller skade enheten, andre gjenstander eller

Detaljer

Væske-vann, luft-vann og avtrekksvarmepumper

Væske-vann, luft-vann og avtrekksvarmepumper Katalog Januar 2014 Væske-vann, luft-vann og avtrekksvarmepumper Akkumulatortanker, solfangere, biokjeler og tilbehør 2 For bestilling: post@abkklima.no eller ring 02320. Det tas forbehold om trykkfeil.

Detaljer

Bosch varmepumper Miljøvennlige varmekilder for økonomisk oppvarming

Bosch varmepumper Miljøvennlige varmekilder for økonomisk oppvarming Bosch varmepumper Miljøvennlige varmekilder for økonomisk oppvarming 1 Innhold Valg av oppvarmingssystem...4 Miljøvennlig varme...6 Velg rett varmepumpe...8 Økonomi og besparing...10 Produkter Bosch ProControl...12

Detaljer

TWIST PELLETSKAMIN BRUKERHÅNDBOK

TWIST PELLETSKAMIN BRUKERHÅNDBOK TWIST PELLETSKAMIN BRUKERHÅNDBOK Innledning Denne brukerhåndboken inneholder viktig informasjon for brukeren. Kaminen må fagmessig installeres og tas i bruk, for å unngå unødvendige problemer. Advarsel!

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.3 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

Varmepumper. Økonomisk og miljøvennlig oppvarming - også i kombinasjon med solarsystem

Varmepumper. Økonomisk og miljøvennlig oppvarming - også i kombinasjon med solarsystem Varmepumper Økonomisk og miljøvennlig oppvarming - også i kombinasjon med solarsystem Spar penger og spar miljøet med en varmepumpe Varmepumper og andre fornybare varmekilder er i skuddet som aldri før.

Detaljer

MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI

MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI Innovens Norge NO Veggkjele for gass MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI Bruksanvisning 300024165-001-B Innholdsfortegnelse 1 Innledning...4 1.1 Brukte symboler...4 1.2 Forkortelser...4 1.3 Instruksjon...5 1.3.1

Detaljer

LK El-kjel 11-n. Utforing. Funksjon / Forutsetninger. Tekniske data. Måltilpasset

LK El-kjel 11-n. Utforing. Funksjon / Forutsetninger. Tekniske data. Måltilpasset LK El-kjel 11-n Utforing LK El-kjel 11 er vegghengt og særlig beregnet for lavtempererte varmesystemer som f.eks. gulvvarmesystemer. I kjelen inngår: Ekspansjonskar Sikkerhetsventil Automatisk lufteventil

Detaljer

Bruksanvisning for pumpemodul

Bruksanvisning for pumpemodul Bruksanvisning for pumpemodul Utgava 03 Innehållsförteckning Før installasjon Sid. 3 Mottagelse Sid. 3 Transport og plassering Sid. 3 El Tilkopling Sid. 3 Rør Tilkopling Sid. 3 Lufting av pumpegruppe Sid.

Detaljer

COVA holder til i Bjerkreim kommune i Sør-Vest Norge. Optimal energisparing satt i system. COVAmaXi størrelser 1 m³/h.

COVA holder til i Bjerkreim kommune i Sør-Vest Norge. Optimal energisparing satt i system. COVAmaXi størrelser 1 m³/h. COVA holder til i Bjerkreim kommune i Sør-Vest Norge Optimal energisparing satt i system COVAmaXi størrelser 1 m³/h 2 4 6 10 20 40 60 100 200 50 65 80 100 125 150 200 l/s 1 2 3 5 ma i håndbok 2014 10 20

Detaljer