Storberedere. Think future El-kjeler, varmevekslere og gasskjeler SB

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Storberedere. Think future http://www.oso.no. El-kjeler, varmevekslere og gasskjeler 146021-03 SB 9-2011"

Transkript

1 Storberedere El-kjeler, varmevekslere og gasskjeler SB Think future

2 OSO storberedere Nesten 80 års erfaring med produksjon av varmtvannsberedere gir de beste beredere for større bygg og anlegg, både til lands og i offshore-markedet. OSO storberedere produseres i Norge av høykvalitets materialer i en moderne fabrikk. Rutinerte fagfolk konstruerer og produserer kvalitetsberedere for de mest krevende oppgaver, enten det gjelder å forsyne et sykehus med varmt vann i tiår etter tiår eller sørge for at oljearbeiderne i Nordsjøen alltid kan ta seg en god, varm dusj etter endt arbeidsdag. De gjennomprøvede standardkonstruksjonene finpusses og forbedres stadig, og på bestilling kan de aller fleste spesielle behov også dekkes. Et team av konstruktører tilpasser beredere til ditt anlegg. Kontakt gjerne våre dyktige medarbeidere, som vil kunne hjelpe deg med å dimensjonere og skreddersy et anlegg som vil passe for dine behov og gi varmt vann problemfritt langt inn i fremtiden. På side 4 og 5 finner du en del informasjon om berederdimensjonering og prosjektering som kan være nyttig å ha for hånden. OSO er Norges desidert største leverandør av storberedere. Kombinasjonen med el-kjeler, varmevekslere og gasskjeler gjør OSO til en praktisk partner for hele anlegget. Produktene finner du godt beskrevet i denne katalogen, som vi håper du vil ha glede og nytte av. Med vennlig hilsen OSO Hotwater AS Sigurd Braathen, adm. dir. 2 Forandringer forbeholdes

3 Rask oversikt - Storberedere, varmevekslere m.m. Maxi Standard 17RE Maxi Kombi 17RVE Maxi Turbo 17R Side 6 Volum - kw Max dr.trykk 10 bar 10 bar 10 bar DiaxH mm 580x x x2100 Kg - vol m³ 77-0, , ,50 NRF varenr Side 7 Volum - kw Vx effekt kw DiaxH mm 580x x x2100 Kg - vol m³ 85-0, , ,50 NRF varenr Side 10 Volum - kw Vx effekt kw DiaxH mm 580x x x2100 Kg - vol m³ 77-0, , ,50 NRF varenr Maxi Double 18R Maxi Buffertank 17RB for VP Isvannstank 51R Side 12 Volum - kw Vol. i/y mag 380/30 l. 550/50 l. 900/100 l. DiaxH mm 580x x x2285 Kg - vol m³ 110-0, , ,70 NRF varenr Side 14 Volum - kw 400-vx vx vx90 Ansl. tur/ret. 1 ½ 1 ½ 1 ½ DiaxH mm 580x x x2100 Kg - vol m³ 120-0, , ,70 NRF varenr Side 18 Volum - kw Ansl. tur/ret. 1 ½ ND 80 ND 100 DiaxH mm 580x x x2110 Kg - vol m³ 110-0, , ,70 NRF varenr Skipsbereder 17RA Universal el-kjele 81R Minimax rustfri plate vvx CB Side 19 Volum - kw Energikilde El, hetvann, damp eller hetolje DiaxH mm 580x x x2150 Kg - vol m³ 110-0, , ,70 NRF varenr Side 20 Volum - kw Energikilde El 3x5 kw El 9x5 kw El 12x5 kw DiaxH mm 580x x x1600 Kg - vol m³ 60-0, , ,58 NRF varenr Side 22 Best nr - kw CB14-50 CB CB Energikilde Varmegjenvinn. fra prosessvann Mål mm 41x78x x112x x192x617 Kg - vol m³ 1-0,1 11-0,1 50-0,1 NRF varenr Øvrige produkter: Accu 50R akkumulatortank u/el s. 16 Accu 50RE & 80RE akk.tank m/el s EK stål el-kjeler kw s. 21 Forandringer forbeholdes ETP gasskjeler s. 23 Montasjesett for spesielle behov s. 24 Tilbehør for storberedere s. 25 3

4 Prosjektering av storberedere Grunnlaget er: 1. Anleggstype / antall personer 2. Varmekilde(r) 3. Inntransport / takhøyde 1. Anleggstype Erfaringstall for berederstørrelse for forskjellige anleggstyper finnes. Når kombinasjoner, bør det dimensjoneres særskilt: Antall personer er avgjørende. Varmekilde og vannkvalitet avgjør beredertype El: 2. Varmekilde(r) El er standard på alle OSO. På Turbo må det bestilles. Unique el sentralen har valgfri tilkoblingseffekt og spenning. Temperaturen er stillbar fra i trinn à 2,5 kw. Stort akkumuleringsvolum er driftsøkonomisk best. Kjel, evnt. gasskjel passer for 17R, 18R og Turbo. Med økende varmetilførsel, kan volumet minskes, avhengig av tappemønsteret. Stor styrttapping krever fortsatt stort volum. OSO Turbo høyeffektiv for anlegg over 100 kw, tar minst plass. Gasskjeler fra 9-28 kw, som i multimontasje gir opptil 600kW leveres også av OSO. Varmepumpe krever stort volum for å oppnå jevn, økonomisk drift. Ettervarmer bereder er nødvendig for å heve temperaturen. 3. Inntransport / takhøyde Tilgjengelig plass avgjør berederdiameter og høyde. OSO 600 l. går inn gjennom 80 cm døråpning. Største rustfrie er 1000 l. som går gjennom 1m døråpning. Begge for multimontasje opptil l. Alternativt bruk færre kobberforede beredere fra l. Dimensjoneringstabellen Når anleggstype og varmekilde er klarlagt, viser tabellen forslag til volum / varmetilførsel. Alle kjøkken må ha egen hettvannskurs eller ettervarmerbereder. Vannkvaliteten er viktig Kalkholdig vann gir problemer for el kolbene. OSO Dublo 18R(S) med indirekte oppvarming bør da velges isteden. KO kalkoppløser som monteres utenpå kv-tilførselsrøret til berederen. Viktig for garantien Når en ny bereder er fylt med vann, skal den straks gjennomspyles med friskt vann, minst en gang i uken inntil den tas i normal bruk. Hvis saltholdig vann over ca. 50 mg Cl/l, må det straks monteres OSO anoderør. Strømsparing Forbruket: Med moderat kv-trykk og behersket vv-forbruk spares opptil 50% både vann og varme. Berederne: Færre store har ca. 50% mindre varmetap enn mange små litere. Se skisse. Vv-nettet: Varmekabel sparer ca 50% både i anlegg og drift i forhold til vvc-ledning med pumpe. Innstøpte, uisolerte vv-rør stjeler mye energi. Lange vv-strekk kan ofte erstattes med en egen bereder for de aktuelle, ofte små tappestedene. OSO Mini er bare litt større enn et A4 ark, og dekker f.eks. en oppvaskbenk eller en toalettavdeling. OSO MAXI 17RE (s.6) Surt / nøytralt El og/eller kjel: OSO MAXI 17RVE (s.7) Surt / nøytralt Kjel: OSO MAXI 17RV (s.7) Surt / nøytralt OSO DUBLO 18R (s.12) Kalkholdig vann OSO DUBLO 18R (s.12) Kalkholdig vann OSO TURBO 17R + vvx (s.10) Surt / nøytralt Nødvendige data Fra VVS-firma: Fax: Dato: Anleggstype: Sted: Antall personer: Tappesteder: NT Varmekilden er 230V (400V) EL Kjelv. Begge deler Varmetilførselen ønskes: Middels Liten Stor Vannkvaliteten er: Surt/Nøytralt Kalkh. Kloridholdig Prioriteres: Driftsikkerhet Lav pris Inntransportåpning: m. Berederrom takhøyde: m. B x L Andre opplysninger: NB: Ved saltholdig vann over 50 mg Cl/l må anodeanslutning monteres i rustfrie beredere. 4 Forandringer forbeholdes

5 Dimensjoneringstabeller El-oppvarming El, varmepumpe eller kjel Varmepumpe / solvarme El og/eller kjel over 70 kw Vv Vv Vp Vv Vv Kv T R T Kv R Kv Kv Vp Kv OSO 17RE NRF nr. 17RE kw RE kw RE kw Boligbygg VP El / kjel Kjel Hoteller VP El / kjel Kjel Norm. leil. Hybler Forv.-kW +etterv.-kw Volum-kW Volum-kW Høyfjell By Forv.-kW+etterv.-kW Volum-kW Volum-kW 5 stk 8 stk pers. 30 pers normalleilighet m/badekar bebodd av 3 personer. 1 hybelleilighet m/dusj bebodd av 1 person. OSO 17RV(E) 17RVE vx 0,6 m² RVE vx 0,6 m² RVE vx 0,6 m² OSO 17RB Buffer 17RB vx 2,6m² RB vx 4,1m² RB vx 4,1m² Valg av riktig volum, enkel eller multimontasje OSO 17R - Turbo 17R vx R vx R vx Hvert rom med servant og dusj/badekar bebodd av to personer. Restaurant-kjøkken må ha egen hetvanns-kurs eller ettervarmer. Dusjanlegg VP El / kjel Kjel Idrett Elever Forv.-kW+etterv.-kW Volum-kW Volum-kW 25pers. 30 pers Antall dusjbad ila. 5 timer. Servanter og gulvspyling er iberegnet. Restauranter VP El / kjel Kjel Vanlig Kafeteria Forv.-kW+etterv.-kW Volum-kW Volum-kW 25pers. 90 pers Restaurant 4-8 service pr. gjest, kafeteria 3-4. Bereder-driftstemperatur min med hv-kurs eller ettervarmer i tillegg. Vv til oppvaskmaskin krever større bereder. Skoler VP El / kjel Kjel m/gymsal u/gymsal Forv.-kW+etterv.-kW Volum-kW Volum-kW 50pers. 110 pers Hver elev dusjer 2 ggr/uke, f.eks. skole 250 elever tar 100 dusjbad/dag. Servanter, skolekjøkken, labvasker, moppevask. Industri VP El / kjel Kjel Vanlig Meget smussig Forv.-kW+etterv.-kW Volum-kW Volum-kW 30 pers. 20 pers Vanlig regnes 6 servanter og 2 dusjer pr. 30 arb. Meget smussig 3 dusjer. Sykehus VP El / kjel Kjel Sykehus Pleiehjem Forv.-kW+etterv.-kW Volum-kW Volum-kW 15 pers. 20 pers Oppdel på minst to beredere for ekstra sikkerhet. Ettervarmer-bereder for kjøkken og skyllerom, eller egen hv-kurs. Kontorer VP El / kjel Kjel Moppevask Forv.-kW+etterv.-kW Volum-kW Volum-kW 1500 m² Moppevask, kantinekjøkken, 2 dusjer/1000m² og servanter. OSO MAXI rustfri standard (se også separat brosjyre) Nødvendig for prosjekteringen Volum L. Dia x H mm. Vx-kap. kw Valgfri el-tilk. 400 ø 580 x 2100 H 10 dt dt kw 600 ø 780 x 1900 H kw 1000 ø1000 x 2100 H kw 1. Varmekilde(r): Velg OSO MAXI modell, se øverst. 2. Anleggstype: Velg volum i h.t. tabellene 3. Inntransport: Velg en eller flere beredere Kontakt OSO for komplett dimensjonerings/koblingssskjema Forandringer forbeholdes og tilbud innen 24 timer! 5

6 Maxi Standard 17R og 17RE Anslutninger 1 = KV - 5/4 2 = Tm - 3/4 evnt. anode 3 = VVC - 3/4 evnt. tm./pt 4 = Tm - 3/4 evnt. anode 5 = VV - 5/4 6 = Løfteøre Bunnavtapningsstuss, gir mulighet for full tømming og utspyling av berederen. Maxi Standard 17R & RE 600 Målskisse Passer for de fleste mellomstore og større anlegg MAXI Standard 17RE - passer for el-drift, for de fleste mellomstore og større anlegg. Formen er vakker med el-sentralen isolert og innebygget, formpresset hvitlakkert fotring og topp, og blå epoxy-belagt stålmantel. Alle anslutninger er lett tilgjengelige i fronten. Sikkerhetsventilen PT9 bar /98 medleveres. OSO Unique el-sentral med valgfri tilkobling 5-15kW, V+N - 3fas, er termostatstyrt i 3 trinn med hver sin termoutløser. Kontaktorer er unødvendig, bare å koble hovedtilførselskabel (se s.13). Ventil - montasjesettene kobles rett på beredern(e). MAXI Standard 17R - har ikke innebygget el, men er ellers lik 17RE. Perfekt for akkumulering av varmt vann i større anlegg, f.eks. fra 17RE, RVE eller som akkumulatortanker i et Turbo-system (se s. 10). Samlerør og alt nødvendig utstyr for seriekobling av OSO storberedere finnes på side 9 eller i OSO prisbok. BESTSELGEREN SOM PASSER TIL DET MESTE LEVERES OGSÅ SOM EXPRESS- OG COMBI RUSTFRITT STÅL OPP TIL OG MED 1000 LITER Maxi Standard 17R Maxi Standard 17RE Best. nr. ca. l. Dia x H mm Volum Vekt M³ NRF nr. Best. nr. ca. l. - kw Dia x H mm Volum Vekt M³ NRF nr. 17R R R 600 ø 580 x 1600H ø 580 x 2100H ø 780 x 1900H 287 l 380 l 550 l 65 kg 77 kg 130 kg 0,60 0,80 1, RE kW 17RE kW 17RE kW ø 580 x 1600H ø 580 x 2100H ø 780 x 1900H 17R 1000 ø1000 x 2100H 900 l 235 kg 2, RE kW ø1000 x 2100 H 900 l Cu foret opptil l, se OSO prisbok Cu foret opptil l, se OSO prisbok 6 Forandringer forbeholdes 287 l 380 l 550 l 80 kg 77 kg 131 kg 236 kg 0,60 0,80 1,45 2,

7 Maxi Coil 17RV og Combi 17RVE H 17RVE Anslutninger 1 = KV - 5/4 2 = Tm - 3/4 evnt. anode 3 = VVC - 3/4 evnt. tm./pt 4 = Tm - 3/4 evnt. anode 5 = VV - 5/4 6 = Løfteøre A = Retur fra varmekilde 1 B = Tur til varmekilde 1 A B Bunnavtapningsstuss, gir mulighet for full tømming og utspyling av berederen. D Maxi Standard 17RV & RVE 600 Målskisse Integrert varmeveksler for de fleste behov. Elektrisk backup MAXI Combi 17RVE - for både el og kjel (damp). Ideell for el sommer, kjel vinterdrift. Varmeveksler i rustfritt stål, for vann eller damp inntil 10 bar. Kapasitet 0,6 m². MAXI Combi 17RV passer for el. og/eller kjeldrift. Ideell for el.drift om sommeren og kjeldrift om vinteren. Et godt alternativ til Turbosystem ved mindre varmtvannsbehov (< 25 kw). Bruksområdene varierer fra boligblokker og skoler, til hoteller og restauranter. El. sentralen er isolert og innebygget, formpresset hvitlakkert fotring og topp, og blå stålmantel. Alle anslutninger er lett tilgjengelige i fronten. Trykkmagasinet i rustfritt (til og med liter) tåler inntil 10 bar. Coilvarmeveksler er i rustfritt stål med standard heteflate 0,6 m², for vann eller damp inntil 10 bar. Kapasitet 25kW m/δt 50. Med 7 bar damp 50kW. Coilen heteflate kan også leveres i størrelsene 0,3-1,2-1,32-1,98 og 2,6 m². El. sentralen med valgfri tilkobling 5-15kW, V 3fas, er termostatstyrt i 3 trinn med hver sin termoutløser. Kontaktorer er unødvendig, kun å koble hovedtilførselskabel. Ventil- og montasjesettene kobles rett på berederen i front. Sikkerhetsventilen PT 9bar/99 C medfølger. KAN BRUKES MED EL OG/ELLER KJEL (DAMP) RUSTFRITT TRYKK- MAGASIN, 10 BAR RUSTFRITT STÅL OPP TIL OG MED 1000 LITER Maxi Standard 17RV Maxi Combi 17RVE Best. nr. ca. l. - coil Dia x H mm Volum Vekt M³ NRF nr. Best. nr. ca. l. - kw Dia x H mm Volum Vekt M³ NRF nr. 17RV 300-0,6 m² ø 580 x 1600H 287 l 65 kg 0, RVE ,6 m² ø 580 x 1600H 287 l 65 kg 0, RV 400-0,6 m² ø 580 x 2100H 380 l 85 kg 0, RVE ,6 m² ø 580 x 2100H 380 l 85 kg 0, RV 600-0,6 m² ø 780 x 1900H 550 l 140 kg 1, RVE ,6 m² ø 780 x 1900H 550 l 140 kg 1, RV ,6 m² ø1000 x 2100H 900 l 210 kg 2, RVE ,6 m² ø1000 x 2100H 900 l 210 kg 2, Cu foret opptil l, se OSO prisbok Forandringer forbeholdes Cu foret opptil l, se OSO prisbok 7

8 Maxi Standard Double 17RE(X) Anslutninger 17RE 1 = KV - 5/4 2 = Tm - 3/4 evnt. anode 3 = VVC - 3/4 evnt. tm./pt 4 = Tm - 3/4 evnt. anode 5 = VV - 5/4 6 = Løfteøre Bunnavtapningsstuss, gir mulighet for full tømming og utspyling av berederen. Maxi Standard Double 17RE 600 og 17REX 400 Målskisse 17RE Passer for de fleste mellomstore og større anlegg MAXI Standard Double 17RE(X) - passer for el-drift, for de fleste mellomstore og større anlegg. Finnes i volum fra 300 til 1000 liter i rustfritt. Større volum, opptil 5000 liter, leveres i kobberforet stål. Høy effekt med to el-sentraler (krever to separate el-tilførsler) gir lite plassbehov da vannvolumet kan reduseres. 17REX har en 5 kw el-sentral oppe og nede og har i tillegg expressfunksjon (effekten skifter mellom de to el-sentralene etter behov), Double 17RE 30 kw har to el-sentraler på 15 kw nede. Trykkmagasinet i rustfritt (til og med liter) tåler inntil 10 bar. El-sentralene (2x15kW) med valgfri tilkobling 5-15kW, V 3fas, er termostatstyrt C i 3 trinn med hver sin termoutløser. Kontaktorer er unødvendig, kun å koble hovedtilførselskabler. Ventil- og montasjesettene kobles rett på berederen i front. Sikkerhetsventilen PT 9bar/99 C medfølger. Ventil - montasjesettene (se s. 9) kobles rett på berederen. HØY EL-EFFEKT GIR MINDRE PLASSBEHOV 400 L. 5+5 KW HAR EXPRESS-FUNKSJON RUSTFRITT STÅL OPP TIL OG MED 1000 LITER Best. nr. ca. l. - kw Dia x H mm Volum El-sentraler Anslutninger Vekt M³ NRF nr. 17REX kW ø 580 x 2100H 380 l. 2x 5 kw (oppe/nede) Se tabell i bilde 80 kg 0, RE kW ø 580 x 1600H 287 l. 2x15 kw nede (2 el-tilf.) 80 kg 0, RE kW ø 580 x 2100H 380 l. 2x15 kw nede (2 el-tilf.) 80 kg 0, RE kW ø 780 x 1900H 550 l. 2x15 kw nede (2 el-tilf.) 130 kg 1, RE kW ø1000 x 2100H 900 l. 2x15 kw nede (2 el-tilf.) 235 kg 2, Cu foret opptil l, kontakt OSO 8 Forandringer forbeholdes

9 17-serie - enkel montasje Blandeventilsett - BS Kobles rett på berederen. Kan svinges 360. Anoder må monteres hvis saltholdig vann over 50 mg Cl/l (se montasjesett s. 22) Express 17REX har ekstra el. sentral oppe med separat tilførselskabel. Combi 17RVE har rustfri rørvarmeveksler. Kap. 0,6 m². Ansl. 1. El.sentralen(e) Valgfri tilkobling 5-15 kw (3x5kW) El tilf. kabel V - 3 f. Koblingskjemaer medfølger. Kaldtvannssett - KV Kobles rett på berederen. Maxi Standard 17RE 600 med KV- og BS-sett, samt PT9 bar/98. Multimontasje Plasser opptil 6 stk. like beredere i rekke, eller i hjørne, i lodd og med avstand 5 cm. Alt som ovenfor, men: SR samlerørene med T-stykker kobles på beredernes kv/vv-ansl. som vist og sammenloddes. Bør isoleres. SR-rør også for evnt. T/R for vvx (grå). Mont.anvisning for SRrørene medfølger. Kv-sett og evnt. BS- og PS-sett felles for alle. Maxi Combi 17RVE 600 med KV- og BS-sett. Parallellkoblet m/ SR600 samlerør, også for t/r kjel. VIKTIG! Kv-inn må være på motsatt side av vv-ut. (Kan speilvendes). Det samme for evnt. tur/retur. Montasjesett Kv vvb Hv vvb OL Evnt. SR-rør Blv. Evnt. SRrør KV - kaldtvanns-sett Komplett med stoppekran, tilb.sl ventil og 9 bar sikkerhetsventil med tømme-plugg, samt T-stykke både mot bereder, Kv-sett og evnt. SR-samlerør. Pumpesentral PS for evnt. vvc-sirkulasjon er også tilgjengelig, kontakt OSO. BS - blandesentral-sett Komplett med blandeventil, tilbakesl. ventiler, termometer, hettvanns -og vvc-uttak, samt T-stykke med koblinger både mot bereder, BS-sett, PS og evnt. SR samlerør. For garantert blandetemperatur, be om kobling med utjevningstank. SR - samlerør i parallell kobling Leveres med glatte ender for koblinger til medf. T-stykker. Eksempel: Beskriv samlerør for 3 stk. 600 l: Kv/ vv trenger tils. 4 stk. SR 600. Evnt. tur/ret trenger også 4 stk. SR 600. OSO Best. nr. Norm.kap. NRF nr. KV - 3/ KV - 1 " 4 l/s KV - 1 1/2 " 6 l/s KV - 2 " 7 l/s OSO Best. nr. Norm.kap. NRF nr. BS - 3/4 2 l/s BS - 1 " 4 l/s BS - 1 1/2 " 6 l/s BS - 2 " 7 l/s Forandringer forbeholdes OSO Best.nr. Diam. Lengde NRF nr. SRT - rør parallell ø SR ø mm SR ø mm SR ø mm

10 Maxi Turbo 17R 17R Anslutninger 1 = KV - 5/4 2 = Tm - 3/4, evnt. anode 3 = VVC - 3/4 evnt. tm. 4 = Tm - 3/4, evnt. anode 5 = VV - 5/4 A B = 1 (2 over 250kW) Bunnavtapningsstuss, gir mulighet for full tømming og utspyling av berederen. Turbo 17R 600 Målskisse Turbo Høyeffektiv for anlegg med kjeldrift Turbo passer for anlegg med kjeldrift over ca. 100kW. Rustfri Maxi - Akkumulator - 17R, har en rustfri platevarmeveksler/ladepumpe, (VX/LP-sentral), med valgfri effekt. Den er meget effektiv, plassbesparende og utslåelig i pris. Montasjesettene KV, BS og PS, (side 9), passer om hverandre på alle berederne - bare kuples på. Virkemåte Kaldtvann pumpes fra akkumulatorens bunn gjennom varmeveksler og strupeventil S, som reguleres ved oppstarting av kald bereder til termometeret viser ønsket temperatur. Akkumulatoren(e) lades fra toppen av. Ved lite vv-forbruk, varmes alt gjennom vvx. Ved stort vv-forbruk, tas det overskytende fra akkumulatoren(e). Etter total utladning gir Turbo-systemet straks vv igjen! Fordi systemet er helt pumpeavhengig, er det valgt to pumper, med tilbakeslags- og stoppeventiler, for dobbel sikkerhet. Kalk- eller saltholdig vann, eller gassoppvarming (se side 23-25). PERFEKT FOR ANLEGG MED KJELDRIFT LEVERES MED FABRIKK- MONTERTE MONTASJESETT RUSTFRITT STÅL GIR TOPP KVALITET Maxi Akkumulator 17R Multi montasjesett VX/LP-sentral Best. nr. ca. l. Dia x H mm Volum Vekt M³ NRF nr. Best. nr. kw NRF nr. Best. nr. NRF nr. 17R 300 ø 580 x 1600 H 287 l 55 kg 0, SRS VX/LP -100 kw R 400 ø 580 x 2090 H 380 l 70 kg 0, SRS VX/LP -250 kw R 600 ø 780 x 1860 H 550 l 100 kg 2, SRS VX/LP -500 kw R 1000 ø1000 x 2050 H 900 l 170 kg 2, SRS Cu-foret opptil l., se OSO prisbok Forandringer forbeholdes

11 Turbo - enkel montasje Blandeventilsett - BS Kobles rett på berederen. Pumpesentralen - PS Hvis aktuelt med vvc sirk. Varmeveksler - VX med strupeventil (rødt ratt) og termometer er prefabrikert og kobles rett på blandeventilsettet. Tur/retur 1 fra kjel tilkobles VX (over 250 kw = 2 ) Dobbel pumpe - LP med tilbakeslags- og stoppventiler er prefabrikert og sammenkoblet til VX. Rørforbindelsen ned til Kv-settet leveres av rørlegger. Anoder må monteres hvis saltholdig vann Kaldtvannssett - KV Kobles rett på berederen. Maxi 17R Turbo komplett med alle montasjesett, inkl. pumpe for sirkulasjon. Multimontasje Plasser opptil 6 stk. like beredere i rekke, eller i hjørne, i lodd og med avstand 5 cm. Alt som ovenfor, men: SR samlerørene med T-stykker kobles på beredernes kv/vv-ansl. som vist og sammenloddes. Bør isoleres. SR-rør også for evnt. T/R for vvx (grå). Mont.anvisning for SRrørene medfølger. Kv-sett og evnt. BS- og PS-sett felles for alle. Samlerør i serie SRS Kobles rett på berederne. Bør isoleres. Ett rør mindre enn antall beredere i serie. KV-sett, felles for alle. Kobles på første bereder. Velg dim. i tabell s.9 BS-sett Felles for alle, kobles på den siste berederen. Velg dim. i tab. s. 9. VX/LP sett Felles for alle. Effekt velges i tabell s. 9. Klemring-kobles på BSsettet. Rørforbindelsen-R frem til KV-settet på den første berederen. Leveres av rørlegger. Varmegjenvinning Eksempel med gradvis oppbygging av tappevannstemperaturen. Tappevannet varmes først opp gjennom gjenvinnerveksler fra kjølemaskin (ca. 20 ), videre oppvarming skjer gjennom veksler fra kjeleanlegg ca. 80. Den viste koblingen er et eksempel på fleksible løsninger fra OSO. Kontakt våre VVS-ingeniører med dine anleggsdata og motta et computerutregnet dimensjoneringsforslag raskt pr. telefax eller mail. Ladepumper Forandringer forbeholdes 5 stk. OSO 17R 600 m/4 stk. SRS samlerør. KV-sett 11

12 Maxi Dublo 18RE Anslutninger 1 = KV og tømming - 5/4 2 = TM - 3/4, evt. anode 3 = VVC - 3/4 evt. anode/tm 4 = TM - 3/4, evt. anode 5 = VV - 5/4 r A = 5/4 r Tur/exp. (300 l. 1 ) B = 5/4 r Ret/tømming (300 l. 1 ) Maxi Dublo 18R 600 For el/kjel og kalkholdig vann Målskisse 18R OSO Dublo passer for indirekte el og/eller kjel-oppvarming. Motstår også ekstremt kalkholdig vann, fordi el kolbene er beskyttet i det ytre magasinet. OSO Unique elsentral (s. 13) er den samme som for Maxi. Ekspansjonssentral med 2,5 bar sikkerhetsventil må monteres, evnt. felles med kjelanlegget. Dublo har gjennom 40 år vist enestående høy driftsikkerhet. Bruksområdene varierer fra boligblokker og skoler, til hoteller og restauranter. Volum over 1000 l. produseres i kobberforet stål, og tåler derfor også salt/kloridholdig vann, uten å montere anode. Se OSO prisliste for mer data om kobber/stål-beredere. Viktig: Ved saltholdig vann over 50 mg Cl/l må anode straks monteres. Trykkmagasinet i rustfritt (til og med liter) tåler inntil 10 bar. El. sentralen med valgfri tilkobling 5-15kW, V 3fas, er termostatstyrt i 3 trinn med hver sin termoutløser. Kontaktorer er unødvendig, kun å koble hovedtilførselskabel. Ventil- og montasjesettene kobles rett på berederen i front. Sikkerhetsventilen PT 9bar/99 C medfølger ikke. Ekspansjonssentral med 2,5 bar sikkerhetsventil må monteres, evt. felles med kjelanlegget. Det er viktig med fri, uavstengbar ekspansjon fra varmemagasinet. Montasje- og bruksanvisning medfølger. PERFEKT FOR INDIREKTE OPPVARMING EL/KJEL TÅLER EKSTREMT KALK- HOLDIG VANN RUSTFRITT STÅL GIR TOPP KVALITET Best. nr. ca. l. - kw Dia x H mm Volum i/y mag. O.f. kap. dt 50 Kv / vv Tur-ret Vekt M³ NRF nr. 18RE kw ø 580 x 2240 H 380 / 30 l 15 kw 5/4 5/4 150 kg 0, RE kw ø 780 x 2020 H 550 / 50 l 20 kw 5/4 5/4 200 kg 2, RE kw ø 1000 x 2250 H 900 / 100 l 35 kw 5/4 5/4 250 kg 2, Cu-foret opptil l., se OSO prisbok 12 Forandringer forbeholdes

13 18RE - enkel montasje Blandeventilsett - BS Kobles rett på berederen. Pumpesentralen - PS Hvis aktuelt med vvc sirkulasjon. Anoder må monteres Hvis saltholdig vann. Kaldtvannssett - KV Kobles rett på berederen. Multimontasje Plasser opptil 6 stk. like beredere i rekke, eller i hjørne, i lodd og med avstand 5 cm. Alt som ovenfor, men: SR samlerørene med T-stykker kobles på beredernes kv/vv-ansl. som vist og sammenloddes. Bør isoleres. SR-rør også for evnt. T/R for vvx (grå). Mont.anvisning for SRrørene medfølger. Kv-sett og evnt. BS- og PS-sett felles for alle. Samlerør i serie SR Kobles rett på berederne. Bør isoleres. Ett rør mindre enn antall beredere i serie. BS-sett Felles for alle, kobles på den siste berederen. Velg dim. i tab. s. 9. Pumpesentralen - PS Hvis aktuelt med vvc sirkulasjon. KV-sett, felles for alle. Kobles på første bereder. Velg dimensjon i tabell s.9. El-sentralen OSO Unique Standard 230V - 3fas Kan omkobles til 400V - 3fas Valgfri tilkobling av effekt RG Fabrikkmontert Fjern lask 1 Fjern lask Fjern lask El tilførsel kun til kolbe 1 Fjern lask 1 230V-1f 15 kw 12,5 kw 10 kw 7,5 kw 5 kw 2,5 kw Den fleksible OSO Unique el-sentralen benyttes i alle OSO storberedere med el (gjelder ikke alltid i spesialbestilte produkter). Forandringer forbeholdes 13

14 Maxi Buffer 17RB L 6 B Anslutninger 1 = KV l. 1 /øvrige 5/4 2 = TM - 3/4, evt. anode 3 = Coil 4 = VV l. 1 / øvrige 5/4 5 = Luftestuss - 3/4 A = Ret.VP l. 1 /øvrige 5/4 B = Tur VP l. 1 /øvrige 5/4 L = Løfteøre H A 1 4 B 3 2 ø 1 A 1 Maxi Buffer 17RB 600 Målskisse 17RB 600/1000 Maxi Buffer 17RB 300 Buffertank for større varmepumpeanlegg eller solvarme En buffertank for kjelvann og forbruksvann, som effektivt utnytter varmepumpen ved å forvarme kaldt forbruksvann. I tillegg gis varmepumpen et større volum å jobbe mot. Dette minsker frekvensen av start/stopp, som er bra for VP. Returtemperaturen til VP blir også lavere slik at pumpen arbeider mer effektivt. Maxi Buffer 17RB passer også utmerket til anlegg for solvarme. Oppbygning: Magasin i rustfritt stål, isolert med mineralull dekket med lys blå prelakkert stålmantel (300 l. har pulverlakkert stålmantel). Rustfri, innebygget coil med høy effekt (se tekniske data). Plassering: Settes på gulv i lodd og vater. Kobles i henhold til medfølgende montasjeanvisning. Se også koblingsforslag på neste side. Passer for Varmepumpe- og solvarmeanlegg Magasin Rustfritt stål. Isolasjon Isolert med mineralull, effektivt og resirkulerbart. Varmeveksler Rustfri, innebygget stålcoil. PERFEKT FOR STORE VARMEPUMPEANLEGG MEGET EGNET FOR BRUK I SOLVARMEANLEGG RUSTFRITT STÅL I BÅDE TANK OG VX (COIL) Best. nr. ca. l. Dia x H mm Passer for Ansl. coil Ansl. tank Coil m² Vekt kg M³ NRF nr. 17RB 300 ø 580 x 1600 H Varmepumpe/solvarme 3/4 4 x 1 2,6 70 0, RB 600 ø 780 x 1900 H Varmepumpe/solvarme 1 4 x 5/4 4, , RB 1000 ø1000 x 2100 H Varmepumpe/solvarme 1 4 x 5/4 4, , Cu-foret opptil l., se OSO prisbok Forandringer forbeholdes

15 17RB - koblingsforslag 1) 17 RB tilkoblet varmepumpe med hettvannskurs Varmepumpen leverer varme til 17 RB med en parallellkobling. 17 RB har da to funksjoner: 1. Buffertank for varmepumpen som gir den lengre driftstid ved lave varmebehov. Å redusere antall start/stopp vil forlenge varmepumpens (kompressorens) levetid. 2. Forvarme kaldt tappevann i den store coilen (spiralen) som er på hele 2,6 m² i 300 liters tanken, og 4,1 m² i 600 og 1000 liter. Å bruke varmepumpe til å forvarme kaldt tappevann utnyttes den bedre og den totale årsvarmefaktoren (SPF) for anlegget øker betraktelig (avhenging av varmtvannsbehov). Med denne løsningen unngår man å forvarme tappevann i egen bereder som reduserer total kostnadene for anlegget. I tillegg unngår man å lagre store mengder forvarmet tappevann i ideell bakterieveksttemperatur. Dette reduserer anleggets vedlikeholdsbehov fordi man unngår biofilm i en forvarmetank, og coilen er selvrensende på grunn av høy vannhastighet. Varmeanlegg: Temperaturen i 17 RB kan være utekompensert og varmeanlegget tilkobles som vist i figuren. Shuntventiler brukes etter behov. Spisslast: Dersom ikke varmepumpen leverer tilstrekkelig høy effekt er det behov for spisslast. 17 RB har ikke elektriske varmeelementer. Da må enten varmepumpen ha integrert spisslast eller som må ekstern spisslast monteres på varmeanleggets turledning. Det kan da for eksempel brukes 81 R kw. Ettervarming: Forvarmet tappevann må ettervarmes til minimum 60 C for å dekke byggets varmtvannsbehov og å sikre et bakteriefritt ledningsnett og bereder. For større varmepumper er det vanlig med en såkalt hettvannskurs (overhetningsvarmeveksler som plasseres mellom kompressoren utløp og kondensatorens innløp). Det kan typisk tas ut 1/4 til 1/3 av total effekt med høyere temperatur fra hettvannskursen som kan brukes til å ettervarme forvarmet tappevann. Det kan da brukes en 17 RVE med coil og elektriske varmeelementer (2,5-15 kw). Sommerdrift: Når bygget ikke har et romvarmebehov vil varmepumpen bidra til tappevannsoppvarming fordi typisk % av energien til tappevannsoppvarming vil hentes ved forvarming i coilen (40 C i tanken). Siden 17 RB har et varmebehov også om sommeren vil også hettvannskursen bidra til ettervarming. Varmeanlegg C Kv 5 C 17RB l. 17RVE l. 30 C Vv Hetvannskurs 70 C Vv T 1 45 C Varmepumpe 2) 17 RB tilkoblet solfangere 17 RB kan også varmes opp av solvarme fra solfangere. For å slippe å fylle 17 RB med frostsikker væske (glykolblandet vann) er det satt inn en plateveksler mellom solfangerne og 17 RB. Det bør unngås å ha frostsikker væske i akkumuleringstanker fordi akkumuleringskapasiteten reduseres (lavere spesifikk varmekapasitet enn rent vann). Virkningsgrad: Solfangers effektivitet er i hovedsak avhengig av temperaturdifferansen mellom væsken i fangeren og utetemperaturen. Det vil si at væsketemperaturen i solfangerne må til enhver tid holdes så lav som mulig for å oppnå høy virningsgrad. Derfor bør solvarme primært brukes til forvarming av kaldt tappevann og lavtemperatur romvarmesystemer. Romvarme: 17 RB har som nevnt i forrige figur ikke integrert spisslast. Ekstern spisslast bør monters. Det kan da for eksempel brukes en 81 R kw seriekoblet med varmeanleggets turledning. Varmeanlegget må ha shuntventil når solvarme er varmekilden. Det er fordi det kan risikeres meget høye temperaturer i 17 RB som ikke kan sirkulere direkte ut på varmeanlegget. Shunteventil sikrer også bedre regulering av varmeavgiverne. Central heating 3 T 2 Kv 17RB l. 17RE l. CB Vv 3) 17 RB tilkoblet varmepumpe med vekselventil Varmepumper opptil kw har ofte en treveisventil som fungerer som en vekselventil. Ventilen velger om varme skal leveres til rom- eller tappevannoppvarming. Akkumuleringstank: Dersom varmepumpen ikke er inverterstyrt (kapasitetsregulert) er det behov for ekstra akkumuleringsvolum for å sikre at det ikke blir for mange start/stopp. Det kan da brukes 50 R liter som figuren viser. Dersom det er behov for ekstern spisslast kan akkumuleringstanken flyttes til varmeanleggets turledning og det brukes 50RE 100 eller 80 RE 300 med hhv 9 og 15 kw el.kolbe. Er det behov for mer enn 15 kw kan 81 R kw brukes. Ettervarming: Dersom varmepumpen har intern spisslast som på figuren kan den heve tappevannstemperaturen jevnlig for å sikre bakteriefritt vann. Dersom varmepumpen ikke har intern spisslast eller at varmtvannskapasiteten ikke er stor nok, kan en Super S 300 som er en standard elektrisk bereder ettervarme tappevannet. Varmeanlegg 50R 100 Forandringer forbeholdes Varmepumpe m/el. VP Kv TM Evt. ettervarmer 17RB 300 Super S

16 Accu 50R Anslutninger 1 = Tur/ret 1 2 = Luftestuss ø22 mm 3 = Avt. stuss ø15 mm H ø Accu 50R 100 Målskisse Akkumulatortank uten el ettervarming OSO 50R er en rustfri akkumulatortank som passer for varmeakkumulering med varmepumpe i større anlegg, for VP på opptil 10 kw. Ved å benytte akkumulatortank økes gangtiden på varmepumpen, og derved effektiviteten på anlegget. Enkel og stilren 50R 100 har 430 mm diameter, og er enkel å plassere, enten rett på på gulv (lev. uten stillben), eller henges på vegg med medfølgende veggbrakett. 50R 200 har 580 mm diameter, og plasseres på gulv. Leveres med stillbare ben med plastfot. 50R leveres med 4 stk. 1 tur/retur-stusser som standard, andre dimensjoner kan leveres på bestilling. ø15 mm avtapningsstuss finnes nede i front, mens en ø22 mm luftestuss er plassert på toppen. Hele anlegget kan derved luftes meget enkelt. 10 års garanti Trykktanken i Super SMS-stål har hele 10 års garanti mot material- eller produksjonsfeil. Den avgir ingen skadelige utslipp, og hele produktet kan resirkuleres 100%. Isolert med miljøvennlig mineralull. FOR VARMEAKK. MED VP OPPTIL 10 KW ENKEL Å PLASSERE, PÅ VEGG ELLER GULV RUSTFRI TRYKKTANK I SMS-STÅL Best. nr. ca. l. Dia x H mm Volum Tur/ret Toppansl. Avtapn. Vekt M³ NRF nr. 50R 100 ø430 x 1210H 100 l. 4 x 1 ø22 mm ø15 mm 20 0, R 200 ø580 x 1200H 198 l. 4 x 1 ø22 mm ø15 mm 41 0, R 300 ø580 x 1650H 287 l. 4 x 1 ø22 mm ø15 mm 53 0, Forandringer forbeholdes

17 Accu 50RE og 80RE Anslutninger 1 = Tur/ret 1 2 = Luftestuss ø22 mm 3 = Avt. stuss ø15 mm 4 = Tur/ret 5/4 5 = Følerstuss 1/2 6 = Termometer 1/2 7 = Avt. stuss m/sv ø15 mm H H ø ø Accu 80RE 300 og 50RE 100 Målskisse 80RE Akkumulatortanker med el ettervarming OSO 80RE 300 passer for akkumulering av vann fra varmepumpe. Tanken øker gangtiden og effektiviteten på varmepumpen. Dette er også bra for pumpens levetid. Innebygget el-sentral på 15 kw (3x5) montert oppe fungerer som tilleggs- og ettervarme. Sikkerhetsventil SV 9 bar er fabrikkmontert nede i front. 80RE er produsert i rustfritt stål. 80RE har 580 mm utvendig diameter, og plasseres på gulv. Stillbare plastføtter medfølger. Anslutninger, se målskisse. Andre dimensjoner kan leveres på bestilling. OSO 50RE er en rustfri akkumulatortank med 9 kw el-sentral som spisslast i varmepumpeanlegg. Ved å benytte akkumulatortank økes gangtiden og derved effektiviteten og levetiden for varmepumpen. 50RE kan også benyttes som en frittstående varmekilde i mindre varmeanlegg inntil 200 m², f.eks. i kombinasjon med OSO MX12 pumpesentral. 50RE har en el-sentral montert oppe. Effekt er 3,6 eller 9 kw, 230 eller 400V. 3-fas ved 9 kw. 50RE 100 har 430 mm utvendig diameter, og er enkel å plassere, enten rett på gulv, eller henges på vegg med medfølgende veggbrakett. Anslutninger, se målskisse. Andre dimensjoner kan leveres på bestilling. Målskisse 50RE ØKER GANGTID PÅ VP, BRA FOR LEVETIDEN EL TILLEGGSVARME/ SPISSLAST RUSTFRI TRYKKTANK I SMS-STÅL 10 års garanti Trykktanken i Super SMS-stål har hele 10 års garanti mot material- eller produksjonsfeil. El/utstyr og ventiler har 2 års garanti. Berederen avgir ingen skadelige utslipp, og hele produktet kan resirkuleres 100%. Isolert med 40 mm miljøvennlig mineralull (Glava). Best. nr. ca. l. - kw Dia x H mm Volum Tur/ret Toppansl. Avtapn. Vekt M³ NRF nr. 50RE 100-3x3 kw ø430 x 1210H 100 l. 4 x 1 ø22 mm ø15 mm 22 0, RE 300-3x5 kw ø580 x 1650H 287 l. 4 x 5/4 5/4 ø15 mm (m/sv9) 63 0, Forandringer forbeholdes 17

18 Maxi Accu 51R / 51S Akkumulatortank for romklima-anlegg Tekniske 51R 600 data Isotank 51R 600 Målskisse 51R Forslag til kobling 1 Forslag til kobling 2 Passer for romklima-anlegg med kjølemaskiner hvor isvannstanken utgjør en nødvendig buffert for systemet. Spesialisoleringen er dekket av dobbelt diffusjonstett plast mot romluften for å hindre kondensdannelse mot den innvendige kalde tankoverflaten. Overskuddsvarmen fra kjølemaskineriet kan gi nesten gratis varmtvann, hvis OSO forvarmerakkumulator serie 17 monteres. Rustfri kvalitet leveres til og med 1000 l. volum, stål fra l. Monteres: Stående på gulv i rom med sluk. Flere like volum kan parallellkobles. Magasinet 51S: Helsveiset ståltank for trykk inntil 3 bar. Prøvetrykk 4,5 bar. Magasinet 51R: Helsveiset rustfri tank for trykk inntil 10 bar. Prøvetrykk 15 bar. Isolasjon: Std. for 51S og 51R mineralull mm dekket av diffusjonstett plast og lys blå prelakkert stålplate (300 og 400 l. har hvit, pulverlakkert mantel). Celleisolasjon:Spes. for 51C og 51RC med limt celleisolasjon som males blå. OSO Thermotank 50R/50S l Varmeakkumulatorer for oksygenfritt kjelvann, leveres stående eller liggende, evnt. med tappebatteri, dampbatteri o.l. Be om prospekt. 51S 5000 ø 1700 x 3100 H 4890 l På bestilling Lev. i stål (51S) opptil l. 18 Forandringer forbeholdes FUNGERER SOM BUFFER I STORE ANLEGG LEV. I BÅDE RUSTFRITT OG STÅL, VOL L. FLERE LIKE ENHETER KAN SAMMENKOBLES. Best. nr. Dia x H mm Volum Tur-ret. Vekt M³ NRF nr. 51R R R S S S 3000 ø 580 x 1600 H ø 580 x 2100 H ø 780 x 2000 H ø 1000 x 2200 H ø 1200 x 2150 H ø 1300 x 2200 H ø 1500 x 2450 H 287 l 380 l 550 l 900 l 1480 l 1830 l 2650 l 1 1/2 1 1/2 ND80 ND100 ND100 På bestilling På bestilling 60 kg 110 kg 120 kg 170 kg 450 kg 600 kg 700 kg 900 kg 0,6 0,8 1,5 2,7 3,9 4,

19 Maxi Marine 17RA for skip Anslutninger 1 = Kv 2 = Retur 3 = Tur 4 = Termostat 5 = Termometer 6 = Vv D Maxi Marine 17RA 1000 komplett m/alt utstyr Målskisse 17RA OSO 17RA i The World of ResidenSea Bereder for maritime installasjoner OSO Maxi Marine er bereder-pioneren på de 7 verdenshav. Da den norske handelsflåte ble gjenoppbygget fra 1950 årene, leverte OSO til skipsverftene både i Europa og Asia. OSO skipsberedere er i toppkvalitet med lang levetid, og stadig økende salg. En rekke av de største cruise-skipene dekker det enorme varmtvannsbehovet med OSO Maxi Marine. Vi er stolte av å ha levert også til Bill Gates privatyacht, samt The World of ResidenSea mfl. Rustfritt eller Cu-foret Maxi Marine 17RA produseres i rustfritt SMS-stål l, og kobberforet stål 17SA l. Alle kan leveres for oppvarming med elektrisk, damp, hetolje eller hettvann. På bestilling leveres komplette sett for regulering av damptilførsel og kondensat, blandesentraler, pumpesentraler og komplette kontrollpaneler. Produktene er godkjent av Det Norske Veritas, Bureau Veritas, Lloyds Register of Shipping, American Bureau of Shipping og Germanische Lloyd m.fl. FOR SKIP OG MARITIME INSTALLASJONER LEV. I BÅDE RUSTFRITT OG STÅL, VOL L. FOR OPPV. MED DAMP, EL, HETVANN ELLER -OLJE Best. nr. ca. l. - kw Dia x H mm Volum Vekt M³ NRF nr. VVX best.nr. Damp kap. Hetvann kap. Ansl. 17RA 120-3kW ø 580 x 725 H 116 l 55 kg 0, D - 0,3 r.fr. 25 kw 10 kw 3/4 17RA 200-3kW ø 580 x 1150 H 198 l 65 kg 0, D - 0,6 r.fr. 50 kw 20 kw 1 17RA 300-3kW ø 580 x 1600 H 287 l 80 kg 0, D - 1,2 r.fr. 100 kw 40 kw 1 17RA 400-9kW ø 580 x 2090 H 380 l 110 kg 0, D - 2,0 r.fr. 165 kw 65 kw 1 17RA kW ø 780 x 1895 H 550 l 190 kg 1, FKS 1 Cu 65 kw 20 kw 1 17RA kW ø 1000 x 2150 H 900 l 280 kg 2, FKV 3 Cu 195 kw 60 kw 1 17SA kW ø 1200 x 2150 H 1480 l 550 kg 3, FKV 6 Cu 390 kw 120 kw 2 17SA kW ø 1300 x 2200 H 1830 l 700 kg 4, FKV 9 Cu 585 kw 180 kw 2 17SA kW ø 1500 x 2350 H 2650 l 900 kg 7, Lev. som Cu-foret (17SA) opptil l. Forandringer forbeholdes 19

20 Universal 81R EL 81R kw Rustfri el-kjele som kan seriekobles Målskisse 81R Universal 81R passer for forbruksvann eller kjelvann og som el ettervarmer for større varmepumpe-anlegg. 81R leveres med effekter fra kw For tappevann monteres el-kjelen i kombinasjon med bereder eller som separat el-kjel når jevnt vv-forbruk. For varmeanlegg: Kombinert med gass- eller vedkjel, eller som separat el-kjel. El-tilkobling: V 3-fas til hver 15kW sentral. Multimontasje opptil 3x60kW - Høy driftssikkerhet: Hvert trinn á 5kW har egen stillbar termostat m/overtemperatursikring 99 C! Kontaktorer er unødvendige. Oppbygning: Trykktank i rustfritt stål, max 10 bar. 10 års garanti. Ved mer enn 50 mg Cl/l må anode monteres. Isolert med mineralull dekket av hvit, epoxylakkert stålmantel. Stillskruer mot gulv. Sikkerhetsventil PT 9bar/98 C samt SV 9 bar m/tømmeplugg 3/8. Begge er fabrikkmonterte. El-sentralene er ferdig koblet fra fabrikk, dekket av sprutsikkert og varmeisolert plastlokk. Bare å tilkoble 3-fas hovedtilførsel til hver 15 kw sentral. Mer info om elsentralen, se s. 13. Samlerør SR 400 benyttes for parallellkobling av opptil 3 stk. 81R (max 180 kw). PASSER FOR FORBRUKS- VANN ELLER KJELVANN UTMERKET ETTERVARMER FOR STØRRE VP-ANLEGG RUSTFRI MED 10 ÅRS GARANTI Best. nr. kw(trinn) Ant. 15kW sentr. D x H mm Anslutninger Volum Vekt NRF 81R 15kW (3x5) 81R 30kW (6x5) 81R 45kW (9x5) 81R 60kW (12x5) 1 stk tilf.kabel 2 stk tilf.kabel 3 stk tilf.kabel 4 stk tilf.kabel ø 580 x 1150 H ø 580 x 1150 H ø 580 x 1150 H ø 580 x 1600 H T/R -k/v = 1½ r El kolber = 1 Sikkerh.ventil = 3/4 198 l 198 l 198 l 287 l Forandringer forbeholdes

21 83EK stål el-kjele Stål el-kjele for ekstra høy effekt 83EK el-kjele i stål, kw OSO 83 EK elektrokjeler er et norsk produkt som har vært utviklet gjennom mer enn 60 år. De leveres med effekter fra 60 til 1200 kw, med mulighet for effektregulering for max utnyttelse av el-abbonementet. Leveres i 230 eller 400V, 3-fas 50Hz, og er produsert i høykvalitets stål. 83EK passer for varmeanlegg og oppvarming av varmeledningsvann/forbruksvann i kombinasjon med OSO storberedersystemer. Max driftstrykk 6 bar (kan lev. for trykk opptil 16 bar), max driftstemp. 100 C. Temp. regulator fra C er std. Kjelene har lang levetid og er oppbygget med tanke på maksimal energiutnyttelse, med mulighet for effektregulering. Innebygget trinnbegrensningsfunksjon gjør at kjelen kan begrenses på mindre effekt. Regulatoren har innebygget utetemperaturkompensator, bare å tilkoble uteføler. Signaler for drift og feil er lagt frem til rekkeklemmelist i kjelen, også for ekstern inn/ utkobling. Kjelene er forberedt for fjernstyring (0-10V) fra f.eks. SD-anlegg og kan styres både på effekt og temperatur. NB: Kjelen bør monteres med fri høyde min. 1 m. over toppen for evt. bytte av element. Anslutninger: Se tekniske data. Kjeleffekten kan variere med +/- 5-10% p.g.a. elementenes toleransegrenser. Større kjeler på bestilling (opptil 1200 kw) Alle kjeler kan leveres for 230V Gjeldende forskrifter for elektriske anlegg må alltid følges! 21 Forandringer forbeholdes FOR VARMELEDNINGS- VANN/FORBRUKSVANN LANG LEVETID OG MAKS. ENERGIUTNYTTELSE STÅL EL-KJELE FOR HØY EFFEKT Best.nr. - kw Spenning Amp. Varmeeffekt Sikringer Utv. mål BxDxH Vekt Vannvol. Tur/ret. Avt./eksp. NRF nr. 83 EK 90 kw 400V 3-f kw 3x x 690x kg 75 l. DN 65 PN16 1 / EK 120 kw 400V 3-f kw 3x x 690x kg 75 l. DN 65 PN16 1 / EK 150 kw 400V 3-f kw 3x x 690x kg 75 l. DN 65 PN16 1 / EK 180 kw 400V 3-f kw 600x1000x kg 240 l. DN100 PN16 1½ /1½ EK 225 kw 400V 3-f kw 600x1000x kg 240 l. DN100 PN16 1½ /1½ EK 300 kw 400V 3-f kw 600x1000x kg 240 l. DN100 PN16 1½ /1½ EK 375 kw 400V 3-f kw 1030x1330x kg 310 l. DN125 PN16 2 / EK 450 kw 400V 3-f kw 1030x1330x kg 310 l. DN125 PN16 2 / EK 600 kw 400V 3-f kw 1030x1330x kg 310 l. DN125 PN16 2 /

22 Minimax CB rustfrie platevarmevekslere B S P H S P S P D S P S P Rustfri Minimax CB, isolert Målskisse CB ekskl. isolasjon Flow primær/sekundær-medie For små og store oppgaver opptil 800 kw Minimax passer for de aller fleste medier, kapasitet fra kW. OSO Minimax er produsert i rustfritt, syrefast stål, kobberloddet. Primærmediet kan være kjelvann, prosessvann eller vann inntil 175 C og 32 bar. Kapasitetsantydning, se tabellen. Isolert med ABS-belagt polyurethan-isolasjon. Ved hjelp av avansert dataprogram kan OSO tilby den optimalt gunstigste kombinasjonen for alle behov. oppgi ønskede temperaturer, vannmengder og trykkfall. Passer for: Varme- og kjøleanlegg, varmegjenvinning og prosessindustri opptil 175 C. Materiale: Rustfritt syrefast stål AISI 316, helpresset og kobberloddet, trykk inntil 32 bar. Isolasjon: Polyurethan skum belagt med blå ABS-plast. Valg av vvx - Oppgi: Primær (varm side) tur/ret. temp:.../... C. Sekundær (kald side) tur/ret. temp:.../... C Miljøvennlig: O-utslipp i produksjon og drift. 100% resirkulerbar. Garanti: Mot material- eller produksjonsfeil 5 år. Utstyr 2 år. Service normalt innen 24 timer på virkedager. PASSER FOR VARME- OG KJØLEANLEGG MM. PRODUSERT I RUSTFRITT, SYREFAST STÅL TÅLER TRYKK INNTIL 32 BAR. 5 ÅRS GARANTI Best.nr. - kw Effekt Effekt Max drifts- Max drifts- Utv. mål i mm Ansl. Volum Frakt Frakt NRF-nr / /60-80 trykk BAR temp. C D x B x H* dim. liter vekt kg. m³ CB14-14H kw¹ 10 kw¹ 32 bar 175 C 41 x 78 x 208 3/4 0,3 1 0, CB27-34H x 112 x 310 3/4 1,7 5 0, CB27-50H x 112 x /4 2,5 8 0, CB27-70H x 112 x /4 3,5 11 0, CB76-40H x 192 x ,8 30 0, CB76-60H x 192 x ,8 35 0, CB76-80H x 192 x ,8 50 0, ¹maks. dp: 30kPa *viste mål er for uisolert veksler. 22 Forandringer forbeholdes

23 EcoTEC Plus - Vaillant gasskjele 9-28 kw Kv Gulvvarme ETP EcoTEC Plus Forslag til rørkobling m/sc Kondenserende gasskjele med høy effektfaktor Passer for: Valgfri gass: Kapasitet: Varmeanlegg og tappevarmtvann med OSO SC, EP eller EP2 Propan eller naturgass - enkel omstilling. Modulerende fra 9-28 kw. OSO EcoTEC Plus kondenserende gasskjele er liten, lett og enkel å betjene. Den er et perfekt valg ved både nybygg, utskiftning og modernisering. Kjelen er modulerende over et område fra %. Siden kjelen er relativt liten er den enkel å plassere, og kan gjerne henges på vegg over f.eks. en OSO SC 150 bereder med coil, som gir en perfekt kombiløsning. Gasskjelen vil da svært raskt kunne varme forbruksvannet. Berederen har også el i reserve. Kjelen er forberedt for Calormatic romtermostat og utekompensering (ekstrautstyr). Virkemåte: Gasskjelen akkumulerer varme på berederen, og dekker derved både varmeog varmtvannsbehovet i huset. Berederen, OSO Super Coil SC, har innebygget rustfri rørvarmeveksler på 0,8 m² i tillegg til 3 kw el i reserve til f.eks. sommerdrift (s.23). TOPPKVALITETS KJELE MED HØY VIRKNINGS GRAD, KONDENSERENDE MEGET HØY SIKKER- HETSGRAD MODULERENDE EFFEKT EcoTec er både lettmontert og driftssikker, og har et enkelt og lettfattelig brukerpanel med opplyst display. Sikkerheten er svært godt ivaretatt, og EcoTec har energimerke A. Best. nr. - kw B x D x H mm Ansl. Volum l. Vv-kap. 40 Vekt kg M³ NRF nr. ETP x 335 x 720 H ¾ - ½ l/t. 37 0, VRC 430 Calormatic Romtermostat & utekompensering Forandringer forbeholdes 23

24 Montasjesett for spesielle behov Anode mot saltholdig vann. Monteres enkelt ved at den skrues inn i en av berederens eksisterende stusser. Messing hode med o-ringstetning. Må straks monteres hvis vannets saltinnhold er over 50 mg Chlorid/l. For beredere fra l. Best. nr. AN 3/4 r. Bestill 2stk. NRF nr Kalkoppløser mot hardt vann. Behandler vannet med kraftige magneter, som hindrer kalken i å felles ut. Monteres på husets hovedvannledning, gjerne før stoppekranen om mulig. KO beskytter rør, kraner og utstyr som bereder, oppvaskmaskin, kaffetrakter, vaskemaskin o.l. KO monteres enkelt utenpå røret, ingen demontering av rør eller kuplinger er nødvendig. Best. nr. KO Magneto for mm rør NRF nr Varmekabel med enøkgevinst. Passer for alle nye anlegg - fra boligbygg til idrettsanlegg - istedenfor vvc-ledning med pumpe. Kabelen måler temperaturen kontinuerlig i røret og justerer effekttilførselen automatisk uten termostat. Dette sikrer varmtvann straks til alle varmtvanns-tappestedene. Samtidig er energibesparelsen opptil 40%, sammenlignet med sirkulasjonspumpe med returledning. Og langt mer driftssikkert! Be om spesialbrosjyre. Best.nr. Passer for Vv.temp. Nødv.isol. NRF nr. VK 55 Standard mm VK 85 Hv-kurs mm VK 45 Off. bad mm VK 4 Frostsikring mm Gasskjeler OSO storberedere kan også benyttes i effektive anlegg sammen med eksterne varmekilder som bl. a. gasskjeler. Se mer om OSO høykvalitets kondenserende gasskjeler på side 23 og 24. Reservedeler El-kolbe: NRF nr. RG 5 kw 230V 1-fas, ansl. 1 - std. for alle TS2 1 3 RESET RG1 5 kw 2 4 Termostat: NRF nr. TS2, justerbar C - std. for alle Sikkerhetsventiler: NRF nr. SV15 sikkerhetsventil 9 bar, 1/2 ansl PT 9bar/98 C, trykk/temp. sikkerhetsventil, 3/4 ansl SV PT 24 Forandringer forbeholdes

Boligberedere. og varmesentraler. rent velvære www.oso.no tlf. 32 25 00 00 146023-12 BB 8-11

Boligberedere. og varmesentraler. rent velvære www.oso.no tlf. 32 25 00 00 146023-12 BB 8-11 Boligberedere og varmesentraler 146023-12 BB 8-11 rent velvære www.oso.no tlf. 32 25 00 00 Takk for at du velger OSO OSO fortsetter satsningen på mer energieffektive produkter I 2011 vil nærmere 70 % av

Detaljer

PRISLISTE 1. JANUAR 2012

PRISLISTE 1. JANUAR 2012 O S O H O T W A T E R PRISLISTE 1. JANUAR 2012 N Y H E T EPC-SERIEN - BOLIGVARMESENTRALER FOR FREMTIDENS VARMEKILDER - se side 6 146028-01 BPL 1-2012 opplag 8 EPC 300 EPC 360 EPCI 360 EPTC 400 EPTRC 400

Detaljer

Varmtvann og boligvarme

Varmtvann og boligvarme OSO Hotwater Varmtvann og boligvarme 146023-14 BB 8-12 Verdensledende kvalitet produsert i Norge Takk for at du velger OSO Markedets bredeste sortiment av varmtvannsberedere, varmesentraler og industriprodukter!

Detaljer

Boligberedere og varmesentraler

Boligberedere og varmesentraler Boligberedere og varmesentraler Store enøknyheter 2008 side 1, 8, 15 og 21 146023-05 BB 3-08 OSO forener varmtvann og miljøvern http://www.oso.no BB 08 KJÆRE LESER! Store enøknyheter og ny brosjyre med

Detaljer

OSO Hotwater Super S. boligbereder 00146023-02 BB 10-06

OSO Hotwater Super S. boligbereder 00146023-02 BB 10-06 OSO Hotwater Super S Boligberedere Combiberedere Verdens mest avanserte og boligvarmesentraler boligbereder 00146023-02 BB 10-06 Innhold og produktoversikt BOLIGBEREDERE el-oppvarmet Super S Standard Gulvmontasje

Detaljer

Boligberedere og varmesentraler

Boligberedere og varmesentraler Boligberedere og varmesentraler OSOHOTWTER 1932 2012 146023-13 BB 2-12 www.oso.no S Super Standard - S - for de fleste behov H Montasjehøyde = H - 40 mm. ø 580 Norges mest solgte bereder Spennende utseende

Detaljer

OSO boligvarmesentraler

OSO boligvarmesentraler OSO boligvarmesentraler Montasje, bruksanvisning & reservedeler 60-07 BVM -0 Pionér EP Optima EP Super SC Tekniske data Best. nr. - el standard Varmekilder El max. Dia x høyde mm Kv/Vv Tur-ret. Volum l.

Detaljer

Villavarme. Prosjektering Varmesentraler Gasskjeler. 146020-00 rent velvære VV 6-04. Forandringer forbeholdes 1

Villavarme. Prosjektering Varmesentraler Gasskjeler. 146020-00 rent velvære VV 6-04. Forandringer forbeholdes 1 Villavarme Prosjektering Varmesentraler Gasskjeler 146020-00 rent velvære VV 6-04 Forandringer forbeholdes 1 OSO - bedriften 70 1932-2002 år OSO-fabrikken på 16.000 kvadratmeter -vakkert beliggende ved

Detaljer

Storberedere. FerroModul-systemer

Storberedere. FerroModul-systemer Storberedere FerroModul-systemer Våre varmtvannsberedere er produsert i Norge I industrien flyttes flere og flere produksjonsbedrifter til utlandet. På Årnes i Akershus har vi siden 1972 produsert varmtvannsberedere

Detaljer

V A R M T V A N N S B E R E D E R E

V A R M T V A N N S B E R E D E R E VARMTVANNSBEREDERE RØR-I-RØRSYSTEMER VANNBÅREN VARME VARMEPUMPER V A R M T V A N N S B E R E D E R E OM HØIAX HØIAX - VARMT VANN SIDEN 1927 Høiax ble grunnlagt i Fredrikstad i 1927, og er Norges eldste

Detaljer

Bruks- og montasjeanvisning

Bruks- og montasjeanvisning Bruks- og montasjeanvisning OSO Multifunksjon energisystem MCX 300 & LVP6 146033-03 MCM 3-07 Think future http://www.oso.no 1 Innholdsfortegnelse Systemets hovedkomponenter... - 4 Systemforslag...5-9 Elektrisk

Detaljer

V A R M T V A N N S B E R E D E R E

V A R M T V A N N S B E R E D E R E VARMTVANNSBEREDERE RØR-I-RØRSYSTEMER VANNBÅREN VARME VARMEPUMPER V A R M T V A N N S B E R E D E R E OM HØIAX HØIAX - VARMT VANN SIDEN 1927 Høiax ble grunnlagt i Fredrikstad i 1927, og er Norges eldste

Detaljer

Varme & Energi 2012 / 2013

Varme & Energi 2012 / 2013 Varme & Energi 2012 / 2013 Varmeekspertens beste tips! Les mer om rørleggerens tips for vellykket og miljøvennlig valg for oppvarming av boligen din på side 12 4 11 til Derfor bør du velge miljøvennlig

Detaljer

Bosch varmepumper Miljøvennlige varmekilder for økonomisk oppvarming

Bosch varmepumper Miljøvennlige varmekilder for økonomisk oppvarming Bosch varmepumper Miljøvennlige varmekilder for økonomisk oppvarming 1 Innhold Valg av oppvarmingssystem...4 Miljøvennlig varme...6 Velg rett varmepumpe...8 Økonomi og besparing...10 Produkter Bosch ProControl...12

Detaljer

OSO Optima EPC series

OSO Optima EPC series OSO Optima EPC series Montasje, bruksanvisning og reservedeler 5950-00 EPC -0 EPC 300 EPC 360 EPCI 360 EPTC 00 EPTRC 00 Utpakking og oppstilling... s. Tekniske data, reservedeler... s. 3 Koblingsforslag

Detaljer

NIBE Luft/vann-varmepumper. Hent gratis energi fra uteluften

NIBE Luft/vann-varmepumper. Hent gratis energi fra uteluften NIBE Luft/vann-varmepumper Hent gratis energi fra uteluften NIBE LUFT/VANN 2 + Noen som har lyst på gratis energi? Se ut gjennom vinduet. Hva ser du? Gaten, huset rett overfor, trær, åkre? Hos NIBE ser

Detaljer

161 504 31-1 2015-04-28. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoZenith i550 Pro

161 504 31-1 2015-04-28. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoZenith i550 Pro 161 504 31-1 2015-04-28 Providing sustainable energy solutions worldwide Installasjons- og vedlikeholdsanvisning Installasjons- og vedlikeholdsanvisning 161 504 31-1 2015-04-28 Generell informasjon Innholdsfortegnelse

Detaljer

KATALOGEN PRODUKT- VARMTVANNSBEREDERE VANNBÅREN VARME VARMEPUMPER RØR-I-RØRSYSTEMER

KATALOGEN PRODUKT- VARMTVANNSBEREDERE VANNBÅREN VARME VARMEPUMPER RØR-I-RØRSYSTEMER 2 0 1 3 PRODUKT KATALOGEN 2. utgave Fra komponent til systemleverandør Utviklingen fra å være en håndverksbedrift i 1927 til å være en av de ledende industribedrifter innenfor vårt virksomhetsområde har

Detaljer

IVT varmepumper. Varmepumper som gir den beste besparing fra Nordens ledende produsent.

IVT varmepumper. Varmepumper som gir den beste besparing fra Nordens ledende produsent. IVT varmepumper Varmepumper som gir den beste besparing fra Nordens ledende produsent. Vår beste investering Best for miljøet Reduser varmekostnadene med en varmepumpe fra IVT I vårt nordiske klima er

Detaljer

Miljøbevisst oppvarming. Din totalleverandør av vannbåren varme

Miljøbevisst oppvarming. Din totalleverandør av vannbåren varme Miljøbevisst oppvarming Din totalleverandør av vannbåren varme PRESENTASJONSBROSJYRE 2012 Variant VVS Norge AS Narverødveien 47 3113 Tønsberg +47 95 11 41 70 firmapost@variantvvs.no variantvvs.no INNHOLD

Detaljer

For huseieren. CTC EcoZenith I550. Multitank. Funksjon - Drift - Vedlikehold. www.ctc.no

For huseieren. CTC EcoZenith I550. Multitank. Funksjon - Drift - Vedlikehold. www.ctc.no For huseieren CTC EcoZenith I550 Multitank Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Juni 2012 CTC Ferrofil AS Hovedkontor: Runnibakken 7 2150 Årnes Tlf.: 6390 4000 Fax.:6390 4001 www.ctc.no firmapost@ctc.no

Detaljer

KATALOGEN PRODUKT- VARMTVANNSBEREDERE VANNBÅREN VARME VARMEPUMPER RØR-I-RØRSYSTEMER 1. UTGAVE

KATALOGEN PRODUKT- VARMTVANNSBEREDERE VANNBÅREN VARME VARMEPUMPER RØR-I-RØRSYSTEMER 1. UTGAVE RØRIRØRSYSTEMER 2 0 1 5 PRODUKT KATALOGEN 1. UTGAVE Fra komponent til systemleverandør Utviklingen fra å være en håndverksbedrift i 1927 til å være en av de ledende industribedrifter innenfor vårt virksomhetsområde

Detaljer

NIBEs PRODUKTUTVALG. En verden av muligheter

NIBEs PRODUKTUTVALG. En verden av muligheter En verden av muligheter NIBEs PRODUKTUTVALG Avtrekksvarmepumper Bergvarmepumper Luft/vann-varmepumper Solvarmesystemer Varmtvannsberedere Akkumulatortanker Kjeler for boliger KIF DE NIBE NYHETER 2011/Produktutvalg

Detaljer

Varmepumper og solvarmesystemer

Varmepumper og solvarmesystemer Varmepumper og solvarmesystemer Nye CTC EcoHeat. All-time-high i effektivitet. Den nye væske-vann varmepumpen CTC EcoHeat er tøffest i klassen med sine 5,06 i COP (virkningsgrad)*. For hver kwh du tilfører

Detaljer

Energisentrum. Produktkatalog 2010. www.energisentrum.no

Energisentrum. Produktkatalog 2010. www.energisentrum.no Produktkatalog 2010 www.energisentrum.no Hovedkatalog og Prisliste 2010 Varmepumper for bolig, Air Condition (AC), industriell kjøling (isvannmaskiner) og næring og industriforemål Energisentrum AS er

Detaljer

V A R M E P U M P E R V A N N B Å R E N V A R M E VARMTVANNSBEREDERE VANNBÅREN VARME RØR-I-RØRSYSTEMER

V A R M E P U M P E R V A N N B Å R E N V A R M E VARMTVANNSBEREDERE VANNBÅREN VARME RØR-I-RØRSYSTEMER VARMTVANNSBEREDERE RØR-I-RØRSYSTEMER VANNBÅREN VARME U V A N N B Å R E N V A R M E V A R M E P U M P E R Bevisstheten om drivhuseffekten har i den siste tiden økt i takt med varselrapporter og stigende

Detaljer

Fleksible varmesystemer. Varmepumper

Fleksible varmesystemer. Varmepumper Fleksible varmesystemer Varmepumper Systemløsninger har aldri vært så morsomme og enkle. I CTC har vi alltid hyllet prinsippene om fleksible systemer. Det er derfor du alltid får Energyflex med på kjøpet

Detaljer

Boligberedere. Norskproduserte varmtvannsberedere for alle behov

Boligberedere. Norskproduserte varmtvannsberedere for alle behov Boligberedere Norskproduserte varmtvannsberedere for alle behov 1 Våre varmtvannsberedere er produsert i Norge I industrien flyttes flere og flere produksjonsbedrifter til utlandet. På Årnes i Akershus

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1. Generell informasjon... 5 2. Betjening... 6 3. Vedlikehold... 10 4. Prosjektering... 12

Innholdsfortegnelse 1. Generell informasjon... 5 2. Betjening... 6 3. Vedlikehold... 10 4. Prosjektering... 12 1 Innholdsfortegnelse 1. Generell informasjon... 5 1.1 Felles... 5 1.2 Gulvvarmeanlegg... 5 1.3 Varmekilder... 5 1.4 Sanitæranlegg... 5 1.5 Elektroanlegg... 5 2. Betjening... 6 2.1 Felles... 6 2.2 Gulvvarmeanlegg...

Detaljer