Bæringen. Halvparten av landets kommuner gikk i fjor med underskudd.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bæringen. Halvparten av landets kommuner gikk i fjor med underskudd."

Transkript

1 Bæringen FREDAG 20. MARS 2009 INFORMASJON TIL ALLE HUSSTANDER I BÆRUM KOMMUNE NR. 4 ÅRGANG 21 Gikk med overskudd Våraksjon på Isi Et sikkert vårtegn er at Isi utvider åpningstidene etter påske. Våraksjonen varer frem til 17. mai. Side 9 Mindre farlig uten bil Bærum kommune ønsker å lære av gåprosjektet Klar-ferdig-gå i Lørenskog. Der er skoleveien blitt tryggere uten bil. Side 6 og 7 BEST Å VÆRE FØRE VAR. Det mener økonomidirektør Christian Vegard Dahl (bildet) som i likhet med rådmannen anbefaler at fjorårets overskudd settes på bok. FOTO: MONA VAAGAN Halvparten av landets kommuner gikk i fjor med underskudd. Men ikke Bærum kommune, som kan skilte med nesten 32 millioner kroner i overskudd. Side 5 Bålforbud i marka fra 15. april Side 8 Ønsker velkommen til jobbmesse Prosjektleder Wenche Borge i Pleie og omsorg ønsker velkommen til Kommunegårdens første jobbmesse. Side 4 Annonseseksjon Side Seniorsentrene Side Fritidskalenderen Side

2 Side 2 Bæringen fredag 20. mars 2009 Bæringen Utgiver: Bærum kommune Informasjonsavdelingen 1304 Sandvika Bærum kommunes hovedsentralbord Ansvarlig redaktør Anne Johanne Enger Redaktør Synne Storvik I redaksjonen Siri Bjørnbakken Vigdis Bjørkøy Ingvild Amble Eriksen Marius Morstøl Jenssen (i permisjon) Mona Vaagan Teknisk produksjon / trykk Senter Grafisk, Larvik eksemplarer Distribusjon Posten Norge AS Klager på distribusjonen rettes til Bærum kommune, telefon Stoffrist neste nummer onsdag 30. mars 2009 De neste utgavene kommer: 17. april, 8. mai og 29. mai Politiske møter Frivillighetsutvalget mars. Sektorutvalg barn og unge mars Formannskapet mars og 15. april Plan og miljøutvalget mars og 16. april Klagenevnden mars Kommunestyret...1. april Utvalg for samarbeid...2. april Sektorutvalg levekår april Møtene holdes enten i rådhuset eller i kommunegården. Kommunestyret starter Formannskapet starter Alle sakspapirer finnes på kommunens hjemmeside under Politikk og demokrati. Der står det også møtested og tidspunkt. regjeringens tiltakspakke er vedtatt disponert av formannskapet og rådmannen. Disse midlene ble vedtatt å bruke på blant annet det som gjenstår av utbedringen av Rådhusets C-fløy, fasadebelysning av Rådhuset og restaurering av Løkke bro. Rådmannen kan erstatte vedtatte tiltak med tiltak på venteliste dersom de ikke lar seg gjennomføre innenfor frister og føringer fra regjeringen. Disse reservetiltakene skal utformes i samarbeid med formannskapet. Kirkegårdskontoret har flyttet til Kommunegården Fra 1. mars 2009 har Kirkegårdskontoret i Bærum fått ny besøksadresse. Kontoret har flyttet fra Rud til Kommunegården i Sandvika. Ny besøksadresse er: Kommunegårdens 2. etasje, sammen med Natur- og idrettsforvaltningen. Kirkegårdskontorets nye telefonnummer er Ny barnehage på Hosletoppen På Hosletoppen skole ligger det paviljonger som i sin tid ble satt opp midlertidig. Nå er skolen ferdig utbygget, og på området der paviljongene står kan det bli bygget ny barnehage. Plan- og miljøutvalget gikk enstemmig inn for reguleringsplanen for området i møtet 12. mars. Nå skal saken til videre behandling i formannskapet og kommunestyret. GIKK INN FOR FORSLAGENE: Formannskapet vedtok prioriteringene fra sektorutvalgene i møtet 11. mars. FOTO: MONA VAAGAN Krisetiltak vedtatt Formannskapet i Bærum kommune har gitt sin tilslutning til de prosjektene som sektorutvalgene hadde foreslått. Sektorutvalgene har fordelt 65 millioner kroner til ekstraordinære byggeog vedlikeholdsprosjekt for PÅL HIVAND MONA VAAGAN Regjeringens ekstraordinære tiltakspakke til Bærum kommune i Utbygging av Gjønnes forbindelse med finanskrisen er på totalt 73 millioner kroner. Formannskapet behandlet 11. mars saken og prioriteringslistene fra sektorutvalgene. Nadderud rehabiliteres Sektorutvalgene har prioritert tiltakene innenfor sine områder. Sektorutvalg for levekår fikk en totalramme på 15 millioner kroner som inkluderer blant andre bygging av turveier ved Skallum gård, restaurering av fortau, restaurering av Stabekk kino og diverse vedlikeholdstiltak ved Nadderud stadion. Reguleringsplan for Gjønnes gård ble vedtatt i Plan- og miljøutvalget 12. mars, med tre mot to stemmer. Planen er å beholde Gjønnes gård som gårdstun, og at det på et åpent grønt kulturlandskap skal opprettes en jordbrukspark. I tillegg skal et nytt boligområde kunne etableres på et jordstykke mot øst. Planen skal nå til videre behandling i formannskap og kommunestyre. Sektorutvalg for barn og unge fikk en ramme på 25 millioner kroner, hvor flytting av Glassverket skole til Wøyen mølle utgjør det største tiltaket på omkring 12 millioner kroner. 25 millioner til bistand og omsorg Også Sektorutvalget for bistand og omsorg fikk tildelt en samlet kostnadsramme på 25 millioner kroner, og de resterende midlene er fordelt på en rekke mindre prosjekter. Resterende 8 millioner fra Barnehagenes samordnede opptak - Vi beklager at det er gitt inntrykk av at ikke-kommunale barnehagers egne vedtekter tilsidesettes ved opptak, sier kommunalsjef for barnehage, Erik Førland. Han understreker at ikke-kommunale barnehager kan foreta opptak av barn uten rett til barnehageplass. Bærum kommune har oppfordret I Bærum er det registrert 87 tilfeller av kikhoste fra november til februar. Det er også registrert tilfeller av spedbarn med kikhoste. Smittevernoverlege Bjørg Dysthe i Bærum kommune anbefaler at man kontakter lege ved symptomer på kikhoste, som kan være svært farlig for små barn og personer med nedsatt allmenntilstand. Trolig er flere smittet enn det som er registrert ved Folkehelsekontoret. Kraftige hosteanfall etter en ukes forkjølelse kan være symptom på kikhoste. Da bør man gå til lege for å bli behandlet med antibiotika. private barnehager til å følge det kommunale barnehageopptaket for å sikre at barn med rett til barnehageplass får plass. Oppfordringen kommer som følge av barnehagelovens 12, som skal sikre likebehandling av barn og likebehandling av kommunale og private barnehager. Mye kikhoste i Bærum - Kikhoste kan vare i uker og måneder dersom man ikke behandles. Man er mest smittefarlig de første tre ukene, og da er det særdeles viktig at man ikke påfører sårbare personer sykdommen. Det er egne retningslinjer for vaksinering og behandling dersom kikhoste oppstår i familier med uvaksinerte spedbarn eller sårbare individer, sier smitteoverlegen. Hun anbefaler at man sørger for å fylle på grunnvaksinen for å ta hensyn til spesielt små barn. Les mer på: kommune.no/folkehelsekontoret - Vi ønsker at de private barnehagene kan hjelpe oss med å finne løsninger som gjør det mulig å oppfylle reglene om rett til barnehageplass, slik Kunnskapsdepartementet uttaler i et brev 9. desember 2008, forklarer Førland. Samtidig understreker han at kommunen og de private barnehagene har et utstrakt samarbeid både om økonomi og rekruttering av personell, og at det som følge av dette anses som naturlig at de private barnehagene også kan bidra til at kommunen oppfyller den nye barnehageloven. På vei mot full barnehagedekning Høvik kommunale barnehage og den private Kanvas Bekkestua barnehage åpnet i begynnelsen av mars. Kommunen er dermed på vei mot å nå de nasjonale målene for barnehagedekning. - Åpning av en kommunal og en privat barnehage på en og samme dag er symbolsk i forhold til at barnehageutbyggingen de siste årene har skjedd i kommunal og privat regi, sier leder Anne Lene W. Hojem i sektorutvalg Barn og unge. Hun sier at arbeidet med å nå kommunens mål er høyere enn de nasjonale målene for full barnehagedekning. - Vi jobber systematisk for å nå kommunens egne mål, sier Hojem. ÅPNET BARNEHAGE: Sektorutvalgslederne Anne Gerd Steffensen (Plan og miljø) og Anne Lene W. Hojem (Barn og unge) sto for åpningen av den private Kanvas Bekkestua barnehage. FOTO: ERIK FØRLAND.

3 Bæringen fredag 20. mars 2009 Side 3 En styrket kommune etter korrupsjonssaken NYE STANDARDER: Korrupsjonssaken har vært belastende for Bærum kommune. Men den har også medført økt fokus på etikk, varsling og bidratt til utbedring av kommunens rutiner og kontrollsystemer. ILLUSTRASJONSFOTO Bærum kommune har de siste to årene gjennomført en rekke tiltak som skal styrke den etiske kvaliteten ved kommunens tjenesteproduksjon. Målet har vært å bygge en tydeligere og mer åpen kommune som har nødvendig tillitt i lokalsamfunnet. PÅL HIVAND/SYNNE STORVIK I kjølvannet av korrupsjonssaken ble avdekket i Eiendomsforvaltningen i desember 2006, har kommunen foretatt en gjennomgang av alle sine kontrollsystemer, regler og rutiner. I løpet av de to årene som har gått har samtlige av kommunens regler og rutiner vært vurdert med sikte på styrket kontroll og åpenhet. Risikoutsatte områder som økonomistyring og innkjøp har vært underlagt særskilt kontroll. Bærum kommune er en stor innkjøper av varer og tjenester og korrupsjonssaken avdekket behovet for tydeligere regler for anbudskonkurranse for å sikre nødvendig bredde og kvalitet ved innhenting av anbud. Digitale systemer for økonomikontroll og saksbehandling stiller nå utvidet krav til innsyn og kontroll for å hindre uregelmessigheter i forbindelse med fakturering. Etiske dilemmaer til debatt Samtlige ansatte har deltatt aktivt i utforming av hvilke verdier som skal prege kommunen i møte med publikum og innbyggere. Åpenhet, respekt og mot er de tre grunnverdiene rådmannens og de ansatte ønsker skal prege alle i sine handlinger i den daglige tjenesteproduksjonen og i møte med publikum/innbyggere. Bæringene skal forvente å møte en åpen kommune, som leverer kvalitet i handlinger og ord. Ca ansatte fordelt på ca årsverk går med til å dekke Skjerpet intern kontroll Opprettet kvalitets- og etikkutvalg Eget varslingssekretariat Strengere kontroll med attestering Nye rutiner opp innbyggernes behov for kommunale tjenester. Kommunens etiske retningslinjer har vært drøftet på samtlige tjenestested knyttet til eget arbeidsområde. Formålet med å involvere alle ansatte er å vise den enkelte hvilke etiske dilemmaer en kan møte på i hverdagen og øke bevisstheten til hver og en. En rekke etiske dilemmaer mangler fasitsvar og da er felles refleksjon viktig. Målet med drøfting på eget tjenestested har også vært å bidra til økt aksept og forståelse for nye regler, rutiner og retningslinjer. Samtidig har det blitt økt oppmerksomhet mot kommunens håndbøker, som er absolutte skal-regler som de ansatte skal etterleve. Kvalitets - og etikkutvalg Kommunen er i disse dager ferd med å etablere egne kvalitets-og etikkutvalg ved hvert tjenestested. Målet for disse utvalgene er å fange opp etiske vanskelige situasjoner og forsikre seg om at kvaliteten på tjenestene er i tråd med standardene som kommunen har satt seg. - Vi har gjennomført en gjennomgang av regler og rutiner for blant annet innkjøp og økonomistyring for å forsikre oss og innbyggerne om at regelverket og vår praksis tåler et kritisk lys. Det har samtidig vært viktig for oss å identifisere hvilke etiske og juridiske risiko-områder som finnes i kommunen, sier rådmann Marit Langfeldt Ege. Økte ressurser Virksomheter som har fått økte ressurser er blant andre anskaffelsesavdelingen og Kommunerevisjonen. Sistnevnte er styrket gjennom økt bemanning og kompetanse siden korrupsjonssaken ble avdekket. Revisjonens viktigste oppgave er å avdekke uregelmessige forhold internt i kommunen. Revisjonssjef Per-Martin Svendsen er svært tilfreds med at kommuneadministrasjonen har fokusert mer på de etiske rammene for virksomheten. - Både kommunerevisjonen og kommunens administrasjon er avhengig av innbyggernes og samfunnets tillitt. Kommunerevisjonens oppgave er å bistå de folkevalgte i utøvelsen av kontrollen med kommunen, sier Svendsen. Et av de viktigste forebyggende tiltak mot mislighold og korrupsjon er kommunens system for varsling av eventuelle kritikkverdige FAKTA - Et spørsmål om tillit Rådmann Marit Langfeldt Ege kan ikke garantere at kommunen aldri vil rammes av korrupsjon eller mislighold i fremtiden. Men jeg kan forsikre om at vi gjør hva vi kan for å forhindre det, sier hun. Rådmann Marit Langfeldt Ege er svært oppmerksom på at korrupsjonssaken fra 2006 har satt tillitten mellom kommunen og innbyggerne på prøve - en tillitt som er nødvendig for å levere tjenester til god kvalitet for befolkningen og lokalsamfunnet. Nulltoleranse mot kundepleie Som rådmann ser jeg behovet for å vise enda tydeligere hvilke retningslinjer som gjelder for de ansatte i møte med hverandre og omverdenen. Her har det vært nødvendig å gjøre regelverket vårt tydeligere slik at for eksempel både ansatte og leverandører forhold. Varslingssystemet ble innført i 2007 og innebærer et særskilt varslingssekretariat som følger opp alle varslede saker. Målet med alle tiltakene er å styrke kommunens interne rutiner og regler, slik at det på et tidlig tidspunkt skal være mulig å oppdage avvik eller uregelmessigheter i systemet. To tidligere ansatte i Bærum kommune ble høsten 2008 dømt i tilknytning til den såkalte korrupsjonssaken. Kommunen med daværende rådmann Elisabeth Enger var raskt ute og satte etikk, varsling og skjerpede interne rutiner på dagsorden. Siden saken ble avdekket i 2006 har Bærum kommune satt av økte ressurser i form av blant annet flere stillinger, økt kompetanse og innføring av nye rutiner/systemer. I den kontinuerlige tjenesteproduksjonen og i møte med innbyggere og brukere er høy etisk standard en selvfølge. kjenner godt til vår nulltoleranse mot å utnytte fordeler som leverandør. Rådmannen sier at det samtidig er viktig å understreke at det finnes områder der ansatte må utøve skjønn og bruke sunn fornuft. - Da skal alle ledere og ansatte i Bærum kjenne til våre retningsregler. Å ta imot en blomst eller en konfekteske av ubetydelig verdi på vegne av et tjenestested skal fortsatt være lov. Når vi er åpne om hva som skjer, forsvinner også faren for at en takk i form av en bukett ikke påvirker våre handlinger, sier Langfeldt Ege. - Gi oss tilbakemeldinger En organisasjon kan aldri bli bedre enn holdningene til de ansatte. Vårt arbeid med verdier og etiske dilemmaer er derfor ikke en engangsjobb, men krever kontinuerlig fokus, sier Langfeldt Ege. Rådmannen understreker hun og de øvrige ansatte i kommunen tar sitt ansvar og sine plikter som offentlige tjenestemenn svært alvorlig. - Innbyggerne har i tillit overlatt skattepenger og produksjonen av nødvendige tjenester til oss. Vår primære oppgave er å vise oss denne tilliten verdig hver eneste dag, sier Langfeldt Ege. Hun oppfordrer innbyggere og brukere om å gi tilbakemeldinger til kommunen via Veiledningstorget, internettsidene våre, direkte til tjenestestedene eller gjennom årlige brukerundersøkelser. SER FREM- OVER: Rådmann Marit Langfeldt Ege

4 Side 4 Bæringen fredag 20. mars 2009 Trygd i rute Bærum kommune er på det nærmeste á jour med utbetaling av arbeidsledighetstrygd. Dette opplyste rådmann Marit Langfeldt Ege under siste møte i formannskapet 25. februar. - Vi er ikke i den klassen som har det ugreit, konstaterte rådmannen med henvisning til at flere andre kommuner i den senere tid ikke har klart å overholde fristen for utbetaling av dagpenger. Det spørres om så mangt Kommunens Veiledningstorg og sentralbord får inn rundt 1000 henvendelser hver dag fra innbyggerne. Det spørres om så mangt, og de ansatte svarer så godt de kan. Svaret på de mange spørsmålene og innspillene som kommer inn hver dag, er ikke gitt på forhånd: - Kan jeg skille meg her eller skal jeg kanskje bli separert først? - Hvor mye koster en ultralydtime? - Jeg synes det er alt for mange tiggere i Bærum. På Veiledningstorget kan du spørre om alt, og få svar på mye. Har du spørsmål eller behov for informasjon om kommunens tjenester er telefonnummeret: Nødutgang ved Ballerud Nødutgang for nytt dobbeltspor for Lysaker Sandvika blir lagt til Ballerud. Dette ble vedtatt av Plan- og miljøutvalget 12. mars. Jernbaneverket krever at det skal være maksimalt 1000 meter mellom nødutgangene. Det er to tverrslag som skal brukes som nødutganger, deretter kommer Ballerud og Engerjordet og i tillegg skal det fremmes egen reguleringsplan for en tredje nødutgang ved Hansenjordet. Saken skal til videre behandling i formannskapet og kommunestyret. BRENNER FOR JOBBEN: Arne Melhus (til venstre) og Jan Paaske har begge lang fartstid som henholdsvis sykepleier og vernepleier, og synes jobben er utfordrende og givende. De synes det er positivt at det arrangeres jobbmesse for å rekruttere flere til yrket. FOTO: MONA VAAGAN. Jobber på utstilling For første gang arrangerer Pleie og omsorgs-virksomheten en felles jobbmesse i Kommunegården mandag 30. mars. - Vi ønsker å profilere oss og vise frem alle jobbmulighetene som finnes, sier prosjektleder Wenche Borge. MONA VAAGAN Alle tjenestestedene innenfor Pleie og omsorg er invitert til å delta. Tanken er også å vise glimt fra hverdagen på en institusjon. En sykehjemsseng vil stå godt synlig i sentralhallen. Der vil helsefagarbeidere holde forflytningskurs, det vil si kurs i hvordan man flytter beboere riktig slik at man unngår ryggskader. Det vil dessuten bli ulike faglige foredrag. Kan søke sommerjobb - Målgruppen er alle som kunne tenke seg å jobbe innen Pleie og omsorg eller som er nysgjerrige og har lyst til å vite mer om tilbudet. Det handler også om å bygge etatens omdømme, sier Wenche Borge. De som er interessert i sommerjobb eller helgevakter kan søke der og da. Pleie og omsorg har gått bredt ut for å informere om jobbmessen. Blant annet er elever på Rosenvilde videregående skole hyret inn for å lage en filmsnutt på YouTube og en side på Facebook. - Vi må bruke arenaene der de unge er, slår Borge fast. Tilbake til fagmiljøet For tiden er det særlig sykepleiere og vernepleiere kommunen har behov for. På sikt trengs også flere helsefagarbeidere. Jan Paaske (59) er vernepleier og begynte som miljøterapeut i Arbeidslag Rødskiferveien i januar. - Etter å ha hatt flere ulike lederstillinger ville jeg tilbake til miljøet. Jeg har ikke angret en dag på den beslutningen, sier han. Paaske er svært tilfreds med sitt nye arbeidssted - Det er også rimelig god kjønnsbalanse og god aldersmessig spredning, fra rundt 20 år til 60 pluss. Ikke minst er det mange dyktige mennesker med en ståpå-vilje som er helt utrolig og to dyktige ledere. Med alt dette i bunn så klarer man å skape gode arbeidsforhold, sier Paaske. Må ta det som kommer Arne Melhus (48) er sykepleier i den ambulerende tjenesten (hjemmesykepleien), avdeling Lommedalen. Melhus angrer ikke på at han søkte seg til Bærum kommune, hvor han startet i januar. - Noe av det beste med jobben er å hjelpe folk i deres eget hjem, mener han. -Og det verste? Slike ord bruker jeg aldri! Vi må takle de situasjonene som kommer, være tilstede og opptre profesjonelt. Det handler om å få til en mest mulig målrettet sykepleie hvor vi samhandler med brukerne og hvor også ektefelle og andre pårørende trekkes inn, sier han. Wenche Borges håp er å rekruttere flere som Jan Paaske og Arne Melhus. - Jeg tror vi må bli mer markedsbaserte, og se på hva andre store arbeidsgivere gjør for å tiltrekke seg fagpersoner. - Og hva gjør de? - De arrangerer jobbmesser! FAKTA Jobbmessen finner sted 30. mars klokken i Sentralhallen i Kommunegården. Messen er åpen for alle interesserte. Det er muligheter å søke jobb som helgevakt og sommerjobb på stedet. Sykehjem er blitt miljøfyrtårn Berger Bo- og behandlingssenter og Gullhaug Bo- og behandlingssenter er blitt sertifisert som miljøfyrtårn. Berger er ifølge Stiftelsen Miljøfyrtårn det første kommunale tjenestestedet i Bærum som får denne godkjennelsen. MONA VAAGAN - Jeg blir rørt av at sykehjem satser på dette. Forhåpentlig kan det inspirere flere institusjoner til å gjøre det samme, sa Lisbeth Hammer Krog, varaordfører og leder av Sektorutvalg bistand og omsorg, da hun overrakte diplom til de to sykehjemmene. Positive ringvirkninger - Dette er et eksempel på at gode holdninger kan føre til handling, som igjen kan gi positive ringvirkninger til hele arbeidsmiljøet, sa rådmann Marit Langfeldt Ege. Gullhaug Bo- og Behandlingssenter drives av Attendo Care på oppdrag av Bærum kommune, mens Berger Bo- og Behandlingssenter er et rent kommunalt sykehjem. De to sykehjemmene har arbeidet i et års tid med å oppnå sertifiseringen, i samarbeid med blant andre Eiendomsavdelingen i Bærum kommune. Nyttig gjennomgang Det har handlet om alt fra energiforbruk og avfallssortering til valg av produkter, deriblant overgang til Fairtrade. Vi har gått gjennom hele organisasjonen på detaljnivå, noe som har vært veldig nyttig, sier Trine Lippestad, prosjektleder ved Berger Bo- og Behandlingssenter. Hun understreker at sertifikatet bare er starten på et langsiktig miljøarbeid fremover. FAKTA Det er Stiftelsen Miljøfyrtårn som tildeler miljøsertifikat. Stiftelsen hjelper private og offentlige virksomheter til å drive lønnsomt og miljøvennlig. Les mer om stiftelsen på VIL DRIVE MILJØVENNLIG: Fra venstre: Lise Larsen, prosjektleder ved Gullhaug Bo- og Behandlingssenter, Trine Lippestad, prosjektleder ved Berger Bo- og Behandlingssenter, Anne-Margrethe Andenæs, institusjonssjef ved Berger Bo- og behandlingssenter og Rigmor Lilledal fra Gullhaug Bo- og Behandlingssenter. FOTO: MONA VAAGAN.

5 Bæringen fredag 20. mars 2009 Side 5 Plasserer penger på bok Bærum kommune hadde i fjor et økonomisk overskudd på 31,9 millioner kroner. Også det såkalte bufferfondet er noe høyere enn forventet. Dette er betryggende, ifølge rådmann Marit Langfeldt Ege. - Vi vet ikke hvordan den nærmeste fremtiden blir. Da tror jeg det er klokt å ha penger på bok, sier hun. MONA VAAGAN Rådmannen anbefaler at politikerne plasserer overskuddet i fjorårets regnskap i bufferfondet, som per i dag er på 371 millioner kroner. Bufferfondet er et reservefond som kan brukes til uforutsette utgifter, omstillingstiltak eller for å kompensere for et eventuelt lavere aktivitetsnivå. For kommunen kan risikere å oppleve at handlingsrommet i tiden fremover blir mindre, understreker Langfeldt Ege. Forvaltningsfond Kommunens forvaltningsfond utgjør i alt 1,8 milliarder kroner per 31. desember Midlene er plassert i henholdsvis aksjer (30 prosent) og obligasjoner (70 prosent). Resultatet for 2008 viste et nettotap på 127 millioner kroner. Dette skyldes fallet i aksjemarkedet og gir ikke grunn til bekymring, ifølge rådmannen. Samtidig ble det overført 72 millioner kroner til egenfinansiering av kommunens investeringer. Både Langfeldt Ege og økonomidirektør Christian Vegard Dahl understreker at den økonomiske situasjonen for 2009 er usikker. Kommunen må blant annet være forberedt på lavere skatteinntekter som følge av høyere ledighet. I tillegg fører det nye kommunale inntektssystemet til inntektstap for Bærum kommune. Systemet er ment å bidra til å utjevne forskjellene mellom skattesterke og skattesvake kommuner. For Bærum som en skattesterk kommune, vil dette bety en nedgang i inntektene på rundt 430 millioner kroner de neste fire årene, ifølge rådmannen. Kommunen kan ikke regne med noen kompensasjon for tapte skatteinntekter i forbindelse med finanskrisen. Usikkerhet knyttet til Fornebu En annen usikkerhetsfaktor er ifølge økonomidirektøren utbyggingen av Fornebu. - Når denne er utsatt, mister vi disse merinntektene samtidig som det vil være behov for å dekke kostnadene knyttet til investeringene, sier han. Rådmannen og økonomidirektøren understreker at finanskrisen foreløpig ikke har påvirket kommunens aktivitetsnivå. Kvaliteten i tjenestene, er ifølge Langfeldt Ege, heller ikke redusert, men tvert imot styrket og i tråd med politiske vedtak. - Vi har nådd målsettingene i forhold til barnehageplasser, sykehjemsplasser og tilbudet ved boog behandlingssentrene slik at det i stor grad er samsvar mellom penger som blir brukt og resultatene, sier hun. FAKTA Den totale aktiviteten eller omsetningen til Bærum kommune var i 2008 på 5,5 milliarder kroner. PENGER TIL OVERS: I dagens usikre økonomiske situasjon er det viktig at kommunen holder budsjettrammen, mener rådmann Marit Langfeldt Ege. - Det å ha økonomisk styring er viktigere enn noen gang, sier hun. Til venstre økonomidirektør Christian Vegard Dahl. FOTO: MONA VAAGAN Mye snø gir søppeltrøbbel Mange veier er glatte, smale og dårlig brøytet, og biler står gjerne parkert på begge sider. Dette gjør veiene ufremkommelige for renovasjonsbilene. Mange avfallsstativer er heller ikke spadd frem fra snøen, og renovasjonsarbeiderne får vanskelige arbeidsforhold. Avdelingen for Forurensning og renovasjon i Bærum kommune oppfordrer alle til å hjelpe til med å rydde snø for å avhjelpe situasjonen. - Vi har tett samarbeid med Vei og trafikk når det gjelder de kommunale veiene, og brøytemannskapene gjør sitt beste for å holde veiene fremkommelige. De private veiene har kommunen ikke ansvaret for, så her må huseierne og boligbyggelagene selv følge opp sine brøytemannskaper. Renovasjonsarbeiderne gjør sitt ytterste for å få hentet søppel, men til tider er det dessverre umulig å komme frem, sier avdelingsingeniør Jorunn Hatlebakk i Forurensning og renovasjon. Ser DU etter NY jobb? Klar for NYE oppgaver? Vi vil ha deg! Barn og unge Pleie og omsorg Helse og sosial Kultur Tekniske tjenester Administrasjon Plan og miljø ANNONSE. FOTO: MONA VAAGAN ÅPENHET, RESPEKT OG MOT Finn ledige stillinger på:

6 Side 6 Bæringen fredag 20. mars 2009 Telenor Arena åpner for FrivilligBørs Haslum menighet lager middag til foreldre i tidsklemme annenhver mandag. En kokk har gitt kokkekurs til de frivillige som lager maten. Nå satses det på nytt. Årets FrivilligBørs åpner dørene 26. mars på Telenor Arena. VIGDIS BJØRKØY FrivilligBørs er en markedsplass mellom næringsliv, frivillige organisasjoner og offentlige tjenestesteder. Innenfor disse rammene skal det skapes sosiale partnerskap på tvers av sektorgrenser. I fjor var det 230 personer som deltok fra frivillig sektor. - På vel en time ble 113 avtaler inngått, forteller prosjektleder Aud Karin Ebeltoft. Det ser vi på som en suksess. Hun forteller at mange av de frivillige organisasjonene som var med i fjor, også kommer i år. Det ga rett og slett mersmak. Gratis kjernetid i barnhage Arbeiderpartiet, Venstre, SV og Rødt ønsker at rådmannen skal kontakte Arbeids- og inkluderingsdepartementet og/eller Integrerings- og mangfoldsdirektoratet for at Bærum kommune kan bli inkludert i forsøksprosjekter for å tilby minoritetsspråklige gratis kjernetid i barnehage. Fellesforslaget ble oversendt rådmannen etter møtet i Sektorutvalg barn og unge 24. februar. I forslaget heter det: Eventuell deltakelse i en forsøksordning med gratis kjernetid i barnehager betinges av at denne forsøksordningen ikke fører til økte omkostninger for Bærum kommune.. Det var Arbeiderpartiets Sindre Kvil som tok opp saken på vegne av partiene. Stedsnavn i Bærum: Dæli. I året 1400 ble navnet skrevet Daalin det betyr dal og vin. Dalgården. På gården Dæli har funnet flere fortidsminner. Dropper bil kjøring til s Vinn-vinn situasjon For bedrifter vil FrivilligBørs være en løsning på å ta samfunnsansvar, der de ansatte vil kunne få en nærhet til bedriftens lokale og sosiale engasjement. Bedriftene kan tilby varer eller tjenester, ikke penger. Organisasjonene preges ofte av kampen om ressurser. På FrivilligBørsen er det mulighet for å få ønsket kompetanse, lokaler eller annet som måtte stå på ønskelisten uten å måtte betale for det. Offentlige tjenestesteder vil kunne knytte til seg ressurser som gir et enda bedre tilbud til brukerne av tjenestene. Gratis og moro Aud Karin Ebeltoft ønsker velkommen til nok en FrivilligBørs med ordene: - Det er kjapt, oversiktlig, enkelt, gratis og moro. Hun gir eksempler på partnerskapsavtaler som ble inngått i fjor: Accenture inngikk avtale med Vivil og at de skulle stille som frivillige på lekene. De har også meldt seg på i år igjen. Frivillige organisasjoner fikk hjelp av nettstudenter ved e-cademy til å lage hjemmeside. Kiwi leverer frukt til Røde Kors sin leksehjelp Å GÅ ER BLITT EN SELVFØLGE: I Lørenskog foretrekker barna å gå til skolen fremfor å bli kjørt. Foreldrene selv sto for de mest trafik Klar-ferdig-gå. SUKSESS: Fjorårets FrivilligBørs var en suksess. På vel én time var 113 avtaler inngått. FOTO: HARALD REID WAUGH FAKTA Meld din bedrift, frivillige organisasjon eller offentlige tjenestested på FrivilligBørs ved å gå til Klikk Påmelding og fyll ut det lille skjemaet, også hva dere kan tilby og hva dere etterspør. Absolutt siste frist 23. mars kl 16 Bærum kommune ser til Lørenskog når de skal lære barna å gå fremfor å bli kjørt til skolen. SYNNE STORVIK Kommunestyret i Bærum vedtok enstemmig i sist møte forslaget til Venstrepolitiker Anne Grete Andersen om å be rådmannen iverksette et prosjekt for å redusere andelen barn som blir kjørt til skolen i forbindelse med gjennomgangen av Trafikksikkerhetsplanen Hun trakk frem spesielt Klar-ferdig-gå -prosjektet i Lørenskog. I dag er Klar-ferdiggå-prosjektet godt etablert i Lørenskog og andelen av barn som går til skolen øker stadig. Alle barneskolene er med - Mange av de trafikkfarlige situasjonene ved skolene var det foreldrene som selv sto for. Hvis barna ikke ble kjørt, ville disse situasjonene opphøre. Vi gikk fra engasjerte oppgitte foreldre til trafikksikkhetsbevisste foreldre, sier FAU-leder Ola G. Strømme. Lørenskog kommune startet derfor prosjektet Klar ferdig gå i 2007, som et Unngår trafikkproblemer ved skolene Blir bedre kjent på skoleveien Får mosjon Sparer miljøet tverrfaglig tiltak forankret i kommuneplanen. Alle kommunens barneskoler er nå med i prosjektet etter vellykket samarbeid mellom kommunen og Lørenskog FAU (Foreldrenes arbeidsutvalg). Flere klasser har i dag 90 prosent oppslutning om gå til skolen. Resultat: De trafikkfarlige situasjonene ved skolene er borte, barna får mosjon ved å gå, blir bedre kjent på veien og de bygger opp solid klassekasse! Helse, miljø og sosial omgang Foreldrene ble også en pådriver i Klarferdig-gå -prosjektet. - Engasjerte foreldre gikk langs skoleveien til barna, noterte ned farlige trafikkfarlige punkter, som igjen ble registrert og analysert, sier Strømme. Om morgenen og etter skoletid fulgte foreldrene opp ved å stå vakt på de farlige stedene 20. hver dag med en klasse på samme antall elever. - Barna fikk mosjon ved å gå til skolen. De ble bedre kjent seg imellom og ikke minst med foreldrene som sto vakt langs veien. Vi fikk da helsemessig og sosialt utbytte av å kutte ut kjøringen til skolen, sier Strømme. Miljøkoordinator Kari Westgaard Berg i Lørenskog kommune understreker også den miljømessige effekten. - Ved å kjøre barna til skolen, etableres dårlige vaner. De venner seg til at selv på korte avstander så bruker man bilen Mye av forurensningen fra transport kommer fra korte reiser som kunne vært erstattet med sykkel eller gange. «Klar-ferdig-gå» er i tråd med

7 Bæringen fredag 20. mars 2009 Side 7 Søkere til videregående skole Da søknadsfristen gikk ut 1. mars hadde 6847 søkt om opptak i videregående skole i Asker og Bærum. Tallet er på tilnærmet samme nivå som 2007 og Hovedvekten av søkerne til første trinn (Vg 1) har søkt på studiespesialisering (55,8 prosent). Antall søkere til idrettsfag har gått ned med 1 prosent, mens 0,4 prosent flere søker seg til helse- og sosialfag. I hele Akershus fylke er antallet søkere , noe som er 224 flere enn i fjor. Blant landets beste bibliotek Bekkestua bibliotek er blant landets 25 beste. Det kommer frem av en konkurranse som er arrangert av Prosa og Dagbladet. Bekkestua bibliotek havnet på en 18. plass blant landets folkebibliotek. Øverst tronet Tromsø bibliotek etterfulgt av bibliotekene i Drammen, Tønsberg og Nøtterøy. Prosa og Dagbladets utvalg består av 25 folkebibliotek over hele landet. Penger til Aksjon skoleveg Bærum kommune fikk totalt 2,62 millioner kroner i tilskudd gjennom ordningen «Aksjon skoleveg» i 2009, og ikke 1,9 million kroner slik det gikk frem av forrige Bæringen. - kolen Gjennomslag i Bærumstunnelen NABOEN TENTE LUNTEN: Nabo Horst Jochen Fandler (til venstre) tenner lunten til gjennomslagssalven til ære for Bæringen. I virkeligheten detoneres salvene i dag digitalt. Til høyre skytebas Hans Jørgen Sørensen i NCC. BEGGE FOTO: MONA VAAGAN. kfarlige situasjonene ved skolene, men engasjerte seg veldig i gåaksjonen FOTO: KJELL MYGLAND, GRØNN HVERDAG kommunens satsing på lokal Agenda 21-arbeid og kommunedelplan for helse, sier Westgaard Berg. Penger for å gå Akershus fylkeskommune kompenserer 50 prosent for hvert barn som går til skolen med 700 kroner per førsteklassing. Pengene blir satt inn på klassekonto, som følger elevene gjennom skolegangen. Pengene kan gå til alt fra klassetur til ekskursjoner kroner betyr kanskje ikke mye for hver enkelt barn i løpet av et skoleår, men når det kommer inn i klassekassen begynner en å snakke om en betydelig sum, sier Strømme. Han forteller at Lørenskog FAU holder trykket på trafikksikkerhet gjennom hele året ved blant annet å arrangere klasse- og skolekonkurranser, trafikksikkerhetsdag og refleksdag. - Hva er suksesskritieriene bak kampanjen? - Samarbeid mellom Grønn Hverdag, FAU Lørenskog og ulike etater i kommunen (helse, teknisk, skole og miljø) har vært helt avgjørende. Det var flere av oss som tenkte at det var synd barna ble kjørt til skolen i stedet for å gå, sier Westgaard Berg. Hun sier at alle hadde ulike motiv for å arbeide for at barna skulle begynne å gå til skolen, men at de hadde felles mål. - Mange av de trafikkfarlige situasjonene ved skolene var det foreldrene som selv sto for, sier FAU-leder Ola G. Strømme i Lørenskog. Nå er problemet borte. Jernbaneverket og entreprenøren NCC markerte nylig det andre gjennomslaget i jernbanetunnelen mellom Lysaker og Sandvika. Gjennomslaget fant sted på Høvik, mellom Bjerkåsen og Stasjonsveien. Det var en av naboene, arkitekt Horst Jochen Fandler, som fikk æren av å detonere gjennomslagssalven. MONA VAAGAN Fandler og hans familie bor i Fossveien 20, like ved en av anleggsveiene ned til tunnelen. Vi ble varslet hver gang de skulle sprenge. Da måtte vi flytte oss lenger unna, sier han. Enda nærmere bor Torbjørn Jensen, med adresse Fossveien 16. Jernbaneverket ønsket opprinnelig å kjøpe ham ut, men Jensen ville gjerne bli boende. Det har gått veldig bra, men noen rystelser er det blitt, sier han. Det jeg har merket mest er bortkjøringen av løsmasse på nattestid. Berømmer naboene Reaksjonene fra naboene langs anleggsstrekningen har vært blandet, ifølge nabokontakt Oddrun Vågbø i Jernbaneverket. Folk flest har hatt stor forståelse for prosjektet, men noen har selvfølgelig vært bekymret for husene sine. Etter hvert som tiden har gått opplever vi at de ikke synes det er så ille som de trodde. Vi har prøvd å informere godt, blant annet med informasjonsmateriell direkte i postkassene. Vågbø vil spesielt berømme naboene i dagslyssonene på Lysaker vest og Sandvika øst. De har vist stor utholdenhet og tålmodighet, sier hun. Utbyggingen er delt opp i fire delstrekninger hvor tre ulike entreprenører har ansvaret. Det var entreprenøren NCC som nå kunne feire at deres tunnelstrekning møtte FAKTA tunnelen fra Sandvika øst hvor Skanska Norge AS er entreprenør. Foran skjema Det har ikke vært spesielle tekniske utfordringer i forbindelse med tunnelarbeidet, opplyser Vågbø. Vi er godt kjent med denne typen fjell fra utbyggingen av både Tanum- og Skaugum-tunnelen, sier hun. Jernbaneprosjektet ligger ifølge Vågbø flere måneder foran skjema. Fremdeles gjenstår 900 meter av tunnelen. Hovedgjennomslaget vil trolig skje i første halvdel av juni. SAMLING VED RØYSA: Jernbaneverket og NCCs folk samlet ved steinhaugen foran gjennomslagsstedet. Jernbanestrekningen som vil romme det nye dobbeltsporet mellom Lysaker og Sandvika ferdigstilles i Lysaker stasjon ferdigstilles i Banestrekningen er på 6,7 kilometer, hvorav selve tunnelen utgjør 5,5 kilometer. Utbyggingen er fordelt på tre entreprenører: Veidekke Entreprenør AS, NCC Construction AS og Skanska Norge AS.

8 Side 8 Bæringen fredag 20. mars 2009 Husk bålforbudet i marka Fra 15. april til 15. september er det forbudt å tenne bål i eller nærheten av marka. Brannvesenet oppfordrer alle til å bruke godkjente bålplasser. KATRINE STRØM-ANDERSEN I ovennevnte periode er det forbudt å åpne ild i skog og mark i Bærum kommune. Kommune har i tillegg vedtatt en forskrift som forbyr bålbrenning hele året. Grilling, utepeiser og kaffebål er unntatt fra dette forbudet. Godkjente bålplasser - Vi oppfordrer alle til å benytte godkjente bålplasser i marka. De er lokalisert på følgende steder: Vestmarka, Fløyta, Haugsvollen, Grønland, Bogstadvannet ved Kråke badeplass og Burudvann ved badeplassen, sier brannsjef Anne Hjort i Asker og Bærum brannvesen. Brannsjefen understreker at bålforbudet ikke gjelder utepeis, bruk av grill og kaffebål på egen eiendom. Brannsjefen kan imidlertid også forby grilling og kaffebål på egen eiendom. - Folk som ferdes i skog og mark må også være forsiktig med å kaste fra seg flasker i naturen. Disse kan bli knust og glasskårene kan fungere som brennglass i solen og stifte branner på egenhånd, sier informasjonskonsulent Elisabeth Gripne Plomgren i brannvesenet. Kan søke tillatelse Utgangspunktet for bålforbudet er brannfaren - og hensyn til personer med astma- og allergiplager og lungesykdommer. - Asker og Bærum brannvesen håper i likhet med de fleste på en varm vår og sommer, selv om dette øker brannfaren. Vi anmoder alle om å vise aktsomhet ved bruk av bar ild, sier Gripne Plomgren. Bærum kommune innførte i 2004 egne regler for brenning av bål - og avfallsbrenning. Brannforskriften åpner for at man kan søke brannvesenet om tillatelse til å kaffebål i skog og mark. KONTAKTINFORMASJON: Asker og Bærum brannvesen, tlf eller deres hjemmesider på www. abbv.no Kommuneoverlegen i Bærum, tlf Skjenkebevilling på Telenor Det er gitt bevilling for skjenking av alkoholdrikk innendørs ved Telenor Arena. Det ble vedtatt i formannskapet 11. mars. Skjenkelokalet omfatter hallrom, tribuneanlegg, publikumsområder i andre etasje, bar i andre etasje, losjer og restaurant med tilliggende konferanserom. Det er et vilkår at det ikke skjenkes alkohol i hallrom, tribuneanlegg og publikumsområder i andre etasje i forbindelse med idrettsarrangement. Vandring til Norges eldste klekkeri Ta turskoene på og møt opp i Løkkeparken søndag 29. mars. Kl. 11 starter nemlig månedens kulturminnevandring som denne gang går til Hamang klekkeri. På veien leder omviserne Morten Merkesdal og Liv Frøysaa Moe oss innom Hamang fabrikker og Albert Olsens smie. I låseverkstedet «Cykelsmeden» får vi en liten omvisning før vi går videre til Hamang klekkeri der det vil bli omvisning ca. kl. 13. Barnefamiliens gode hjelper FORELDRE HJELPER FORELDRE: Cathrine Fjeldstad Nygaard er frivillig familiekontakt i Home-Start, og bistår familier som trenger en hjelpende hånd i en krevende fase. - Jeg har tid, er glad i barn og setter pris på å kunne være til hjelp, sier hun. - Vi har 20 frivillige familiekontakter, men trenger flere. I dag står åtte familier på venteliste, forteller koordinator Bente I. B. Stadheim i Home-Start Familiekontakten. Ved å sette av to til fire timer i uken kan du være med på å hjelpe en familie gjennom en vanskelig periode. INGVILD AMBLE ERIKSEN I fjor fikk 65 barn i 35 familier hjelp av frivillige en formiddag eller ettermiddag i uken. - Alle familiekontaktene går et 30 timers forberedende kurs med ulike temaer som verdier, rolleavklaring, kommunikasjon, taushetsplikt og familielivets mange gleder og utfordringer. Det er et krav at man har jobbet med barn eller hatt egne barn, og vi ber også om politiattest, forklarer Stadheim. Hjelp i en vanskelig fase I Bærum består familiekontaktkorpset av hjemmeværende, fulltidsarbeidende og studerende damer i alderen 44 til 77 år i. I andre kommuner har også menn meldt seg til denne type frivillig innsats. En stresset hverdag på grunn av vanskelig familiesituasjon, ensomhet, sykdom og språkproblemer kan være gode grunner til å ta kontakt med Home-Start. Familiekontakten kan trå til noen timer i uken for en periode på inntil et halvt år. - Vårt oppdrag er å støtte mor og/eller far og barn. Vi oppmuntrer foreldrene til å ta i bruk egne ressurser og bli selvstendige, og støtter blant annet med å være med å handle, passe barn mens mor får hvile eller komme seg litt ut, lese og leke med barna, hjelpe med norskundervisning og lekser, sier Stadheim. Flott å være ressursperson Som hjemmeværende med ganske store barn, falt det naturlig for Cathrine Fjeldstad Nygaard å melde seg som familiekontakt for et par år siden. Hun stortrives i rollen. - Mange har et lite nettverk og trenger noen å prate med. Vi kan gi råd og vink i forhold til omsorg for små barn. Jeg har blant annet hjulpet en enslig mor med tre barn som skulle følge den eldste til barnehage. Transporten foregikk med buss og tog frem og tilbake. Det er krevende med ett barn på fem år og tvillinger på syv måneder. At hun fikk avlastning av meg en dag i uken FAKTA Hotell på Fornebu Et område på kvadratmeter blir nå regulert til hotell med konferanseavdeling, spaanlegg og varmeanlegg. Eiendommen ligger på Fornebu og det ligger i planene at bebyggelsen skal bli fem etasjer høy. Reguleringsplanen ble vedtatt av Plan- og miljøutvalget 26. februar. Planen skal til videre behandling i formannskap og kommunestyre. FAMILIER PÅ VENTE- LISTE: På tross av at hele 20 familiekontakter er engasjert i familier i Bærum, har Bente I. B. Stadheim åtte familier på venteliste. Vi ønsker oss flere familiekontakter, og håper på mange deltakere på kurs hos oss, sier hun med glimt i øyet. BEGGE FOTO: INGVILD AMBLE ERIKSEN gjorde tilværelsen overkommelig, forteller Nygaard. Home-Start startet i England i 1973, har spredt seg til 20 land og startet i Norge i Til nå har 26 av landets kommuner sin egen avdeling, og Bærum har hatt Home- Start familiekontakter i 13 år. Les mer på: home-start-norge.no Kontaktinformasjon: / E-post:

9 Bæringen fredag 20. mars 2009 Side 9 VÅRAKSJON I RUTE: Fra påske til 17. mai går Isis våraksjon av stabelen. Da er det utvidede åpningstider, og anlegget tar imot avfall fra husholdningene. ARKIVFOTO SKVETT N STASJONER Skvett n-stasjoner er containere for farlig avfall. Eks. på farlig avfall er: Rengjøringsmidler, maling, lakk og lim, spraybokser og gass, lysstoffrør/sparepærer, løsemidler, bilprodukter og plantevernmidler. Husk at farlig avfall helst skal leveres i originalemballasje. Alternativt i annen sikker emballasje merket med innhold. Småelektronikk, eks miksmastere, hårfønere, mobiltelefoner, strykejern, kan også leveres her. Alt elektrisk avfall kan returneres gratis til de forhandlerne som har solgt de elektriske artiklene. Skvett n stasjoner finnes på følgende 7 bensinstasjoner: Shell, Bærums Verk, Skollerudveien 1 Hydro Texaco, Eiksmarka/Grini, Vollsveien 60 Hydro Texaco, Høvik, Dtrammensveien 444 Statoil, Nadderud, Nadderudvn. 55 Statoil, Sandvika, Hamangskogen 10 Statoil, Snarøya, Martin Linges vei 2 Hydro Texaco, Snarøya, Bærumsveien 369 Våraksjon på Isi Snart er det på tide med våropprydding i hagen på loft og i kjeller. Benytt deg av den utvidede åpningstiden til Isi avfallsanlegg fra påske og helt frem til 17. mai. Isi forbereder storinnrykk. VIGDIS BJØRKØY - Det er fjerde året vi arrangerer våraksjon, sier leder Haakon Braathu, på Isi. Det er et tydelig behov for ekstra åpningstider og vi merker at det kommer flere og flere for hvert år. Stort behov for våraksjonen I våraksjonens tidsperiode vil Isi være åpen fra 7 til 19 på hverdager og fra 8 til 15 på lørdager. I hele denne perioden mottas rent hageavfall. Det vil også bli lokale mottak for kvist og hageavfall på Øvrevoll og Ramstad skole. Dette går av stabelen søndagene 19. og 26. april i tiden 13 til 16. Da samles det inn rundt 25 containere med hageavfall. Det er betydelige mengder og sier noe om at det er behov for ekstra tiltak for å få unna kvist og kvas på våren. Også Isi er oppe på søndager mellom 13 og 16, men da kan det bare leveres hageavfall. Sorter avfallet hjemme - Selv om det er mye snø igjen i hagene ennå, er hagearbeidet i gang, det ryddes og trær og busker beskjæres. Skill mellom hageavfall, farlig avfall og øvrig avfall. Da går det raskere å levere fra seg avfallet. Alt avfall skal sorteres, så det er viktig å følge anvisningene på anlegget, sier Braathu. Rene lass med hageavfall, farlig avfall eller elektronikk er gratis å levere. Her aksepteres ingen slingring kun hundre prosent rene lass er gratis. Se opp for farlig avfall Det er to måter å levere farlig avfall på. Det kan enten leveres inn på Isi eller på en av de 8 Skvett`n stasjoner (spesialavfallscontainere) som står plassert rundt i Bærum. Farlig avfall kan være maling, lakk, lim, kjemikalier, løsemidler. Se opp for disse. Det er viktig at dette blir behandlet på en forsvarlig måte. MER INFORMASJON: Isi avfallsanlegg Forurensning og renovasjon Tlf og e-post: Idrettsbarnehage til Haslum Idrettsbarnehage AS ønsker å etablere en idrettsbarnehage i klubbhuset som nylig er ført opp på Haslum. Det er gitt en midlertidig bruksendring til barnehage. Men for å kunne drive permanent barnehage i disse lokalene kreves det en omregulering til barnehage (idrettsbarnehage). Det er lagt opp til barnehage for cirka barn. Barnehagen vil benytte arealer i idrettshallen og utendørs idrettanlegg. Barnehagen vil også stille med personale som har kompetanse innen idrett, og aktivitetene vil bli lagt opp i samråd med blant annet Idrettshøyskolen i Oslo. Plan- og miljøutvalget gikk inn for saken da de behandlet reguleringssaken 26. februar. Saken skal til videre behandling i formannskap og kommunestyre. Kreative elever stiller ut For femte år på rad viser elever ved Rosenvilde videregående skole sine arbeider i Bærum kulturhus. Elevene har gjennom året arbeidet med kunst innenfor ulike stilarter som maling, fotografering, tegning og skulpturering. KATRINE STRØM-ANDERSEN Elevene syns det er stas å få lov til å vise venner, familie og andre det de har produsert. Samtidig mener de at det er god reklame for skolen og linjen at de får anledning til å stille ut arbeidene sine på denne måten. Flere kunne tenke seg fortsette med å skape kunst og holde på med noe kreativt i en eller annen form. Studieretningen utgjør en kombinasjon av allmennfag og formgivning og således enestående i sitt slag i Bærum. Elevene sier at det å kunne opparbeide seg studiekompetanse samtidig som de får mulighet til bruke sine kreative evner er en unik mulighet. Utstillingen vises frem til 6. april i foajéscenen UNGE KUNSTNERE: Vilde Sørum ( til venstre ), Aurora Nordnes og Emilie Viktoria Bohwin, gleder seg til å vise frem arbeidene sine i Bærum Kulturhus. FOTO: KATRINE STRØM-ANDERSEN

10 Side 10 Bæringen fredag 20. mars 2009 Ungdomstjenesten har et spenn av aktiviteter for barn og unge. Vi skal bidra til et godt oppvekstmiljø for unge mennesker i alderen år. Noen aktiviteter inkluderer også andre aldersgrupper. Crew, låtskrivere og artister til Musikkvideo Helgen 27, 28 og 29. mars skal det lages musikkvideo på Tanken aktivitetshus i Sandvika og det skal også filmes på Arena Bekkestua. Vil du bli med og lære av proffe musikere og filmfolk? NINA C. HAUGEN - For å få være med på dette må du være mellom 13 og 18 år og bosatt i Bærum. Du trenger ingen erfaring, men en brennende lyst til å være med, sier Fridtjof Nilsen, tidligere medlem av det kjente bandet Span. Musikerene Fridtjof Nilsen, Kim Norbæk, Fredrik Wallumrød og Vidar Støle vil sammen med fotografene Petter Nyquist, Sindre Kinnerød, Peder Bratterud og Henning Hovland lære ungdom hvordan man lager en musikkvideo. Her blir det flere team som til sammen lager en musikkvideo. Låtskriving, sang, rapping og lydstudio - Vi har delt inn musikkvideoprosjektet i fire team, forteller Fridtjof. Jeg, Kim, Fredrik og Vidar leder lyd/musikk. Fridtjof forteller at de som ønsker å være med i lyd/musikk gruppen må velge også innenfor denne gruppen. Først skal alle være med å skrive en tekst til en beat han lager. - Så trenger vi noen til å synge, rappe og kore. For at det hele skal låte bra til slutt må vi inn i lydstudio og en gruppe vil derfor lære hva alle knottene brukes til i et lydstudio, forteller Fridtjof. Foto, og filming Fotograf Sindre Kinnerød har som spesialitet å ta sportsbilder til kjente sportsmagasiner og har fotografert også på Himmalaya og Aconcagua i Andesfjellene. Han skal sammen med sin assistent Anne Odeh, lede fototeamet. - Vi skal ta kule bilder til videoen.jeg kommer til å lære bort teknikker på hvordan man best fanger øyeblikket, lyssetting og hvordan man får til en bra komposisjon. Vi starter selvsagt opp med grunnleggende fototeknikk, forteller han før Petter Nyqiust tar ordet. Petter har akkurat landet etter filmoppdrag på Antarktis for NRK. Han supplerer med at hans film team kommer til å lære hvordan man planlegger filming ut ifra et script. I dette tilfelle hva vi må planlegge å filme ut ifra teksten teamet til Fridtjof har laget. Vi skal filme de som synger og vi skal filme skatere på Arena Bekkestua. Webdesign Men vi trenger også en webside, plakat og noen som legger dette ut på YouTube, forklarer Petter. Her kommer Henning inn. Henning har akkurat kommet hjem fra fotooppdrag i Nepal og på Kilimanjaro. - I tillegg til at han er fotograf er han også webdesigner, sier Petter. - Mitt team vil lære hvordan man profesjonelt jobber med webdesign, forklarer Henning. Gode websider er jo noe alle bedrifter trenger. Mitt team skal blant annet lage websidene til musikkvideoen og en plakat. Bakomfilm I tillegg til musikkvideo skal det lages Cirka Cirkus forestilling BLI MED SOM CREW, ARTIST ELLER LÅTSKRIVER: På Tanken aktivitetshus vil profesjonelle musikere og fotografer øse ut av sin kunnskap til ungdom i Bærum. Fra venstre: fotograf Sindre Kinnerød, musiker Fredrik Wallumrød, fotoassistent Anne Odeh, fotograf Audun Fjeldheim og fotograf/webdesigner Henning Hovland. Ikke tilstede da bilde ble tatt: Musikerne Fridtjof Nilsen, Vidar Støle, Kim Norbæk og fotografene Petter Nyquist og Peder Bratterud. FOTO: NINA C. HAUGEN/ANNE K. ODEH Hva skjedde da Mowgli møtte storbyjungelen for første gang.? Søndag 28. mars klokken 15 og klokken 18 presenterer Cirka Sirkus sin versjon av Rudyard Kiplings Jungelboken fra 1894 på Arena Bekkestua. MODERNE JUNGELBOK: Jungelboken fremstilles i moderne form, når Cirka Sirkus setter opp sin versjon av Rudyard Kiplings Jungelboken fra en dokumentar, en bakomfilm, om hvordan man laget musikkvideo med ungdom på tre dager. Dette teamet skal fotografen Audun Fjeldheim, som blant annet har vunnet to Amanduspriser, lage sammen med to ungdom. I tillegg til å lære bort grunnleggende filmteknikk, skal jeg lære bort hvordan man gjenforteller en historie, hva er viktig, hva er uviktig, forteller Audun. Skulle ønske jeg hadde mulighet til å være med på noe slikt når jeg var yngre, supplerer han. Dette er jo et helt unikt prosjekt. FAKTA: Musikkvideon og bakomfilmen skal ha visning på kinoen i Sandvika og vises på ShortCut i TV-Budstikka. Høres dette spennende ut? Meld din interesse på innen 23. mars. Lurer du på noe spesielt kan du også ta kontakt med Nina C. Haugen i Ungdomstjenesten på telefon eller på mail no. Artistene lover et tøft show med masse akrobatikk på bakken og i luften. Skatere, bmx og capoeriautøvere er også med i denne elleville forestillingen. Ledig tid for bandøving med instruktør på Helset Fritidssenter. Ta kontakt med Helset fritidssenter telefon tlf administrasjon: / HVA SKJER? Crew, låtskriver eller artist til Musikkvideo? Tanken aktivitetshus 27, 28 og 29. mars. Se artikkel annet sted. Cirka Cirkus forestilling på Arena Bekkestua 28. mars kl. 15 og 18. Se artikkel annet sted. Konserter på Tanken aktivitetshus - fredag 27. mars og lørdag 28. mars kl. 20. Arena Bekkestua - multianlegg for sport og kultur Gml. Ringeriksvei 55, / Hverdager 14-22, lørdager 11-18, søndager Gratis jenteskate med instruktør: torsdager kl Cirka Sirkus tirsdager. Capoeira: tirsdag og torsdag Internett, kafè, konserter og diverse arrangementer Påsken: Stengt på helligdager. For øvrig se: Bærumungdommens motorsenter Løxaveien 2, Rud, tlf / Motor relaterte aktiviteter for ungdom opp til 25 år, mandag, tirsdag, onsdag og fredag Påsken: Stengt. Dønski Fritidshus Rudsveien 45, tlf / Internett, leksehjelp, playstation, film, musikk og diverse arrangementer: Mandag, tirsdag og torsdag 16-20, fredag og lørdag Friluftsgruppe, jentegruppe, fotballgrupper, asiatisk dans og diverse arrangementer/turer i ferier og på helligdager. Påsken: Åpent hver dag. Diverse turer. Ta kontakt. Helset Fritidssenter Skollerudveien 5, Bærums Verk, tlf / Etter skoletid: 5. klasse 18 år hverdager fra 13-16, Aktiviteter/ internett kafé: år: tirsdager kl og fredager kl Jentegruppe, guttegruppe, hip hop, DJ kurs og gitarkurs. Juniorklubb: kl, torsdag Lan parties i helger og ferier. Ledig bandøving med instruktør. Påsken: Stengt Rykkinn Fritidssenter Tyttebærstien 30, tlf / Ettermiddagstilbud: klasse, hverdager kl Lekser, mat, lek og aktiviteter Aktiviteter/diskotek: 7. klasse 18 år, tirsdag kl og fredager kl Jentekveld, guttegruppe, bandøving, arrangementer og utleie. Utendørs aktivitetspark med ballbinge og skatemuligheter. Påsken: Stengt Skui Ungdomsklubb Skuiløkka 19, tlf / Kafe, spill og diskotek. For alle skoleelever. Onsdager Påsken: Stengt. Tanken aktivitetshus Eivind Lyches vei 13 (BI-parken), tlf / Bandøvning: hverdager kl , lørdager og søndager. Workshops i helger og ferier, med film, skuespill, musikk, foto og design. Scene, kunstutstillinger og musikkstudio.. Påsken: Bandøving Østerås fritidssenter Eiksveien 104, tlf / Ettermiddagsåpent: hverdager for ungdom i 8 til 10. klasse. Kveldåpent: onsdag og fredag for ungdom i 8 til 10. klasse. Kult sted å treffe venner, band, spill, matlaging og film rom.. Ledig bandøvings tid: Ta kontakt angående tid og tilgjengelig utstyr.. Påsken: Stengt

11 Bæringen fredag 20. mars 2009 Side 11 Hjelpetelefoner i påsken Påsken kan for mange bli en ensom tid. Her finner du en oversikt over noen av de hjelpetelefonene du kan kontakte, hvis du trenger noen å snakke med. TEGNET AV HANNA, 8 ÅR. I kommunal regi Her er en oversikt over andre aktuelle hjelpetelefoner. Aktuelle nettsteder: Barnevernvakten Asker og Bærum kommune Tlf Åpningstider: Mandag torsdag: Nyttårsafen til kl Bjørnegård psykososiale senter Døgnåpen telefon: Telefontjenesten er tilgjengelig 24 timer alle dager for personer som ønsker informasjon og veiledning om tjenester innen psykisk helsevern. Telefonen kan også brukes når man trenger noen å snakke med i en vanskelig situasjon. Krisesenter for kvinner i Asker og Bærum Døgnåpent bokollektiv.veiledning og kriserådgivning hele døgnet Krisetelefon for menn i Asker og Bærum Åpningstider onsdag fra søndag fra Ved samlivsbrudd,alkohol/rusproblemer, fysisk og psykisk mishandling Disse hjelpetelefonene er ikke i kommunens regi. Hjelpetelefonene er tilgjengelig for alle i landet. Røde Kors telefonen for barn og ungdom: (man-fre 14-20) Krisetelefon for menn hele døgnet: Krisetelefon for spillegalskap: (Sanderud sykehus) Kirkens SOS: Teksttelefon for døve: Dette er en døgnåpen krisetelefon for mennesker som er i følelsesmessig eller eksistensiell krise, og for dem som tenker på å ta sitt eget liv. Alle som ringer krisetelefonen vil bli møtt med forståelse og aksept. Bekymringstelefonen Voksne for Barn Tlf , åpent hverdager Telefontjenesten for voksne som har bekymringer eller spørsmål i forhold til barn og unge. Mental Helses hjelpetelefon: (døgnåpen) Her kan du stille spørsmål om livskriser og psykiske vansker som depresjon, selvmord og annet. Informasjonstelefonen om tvangsekteskap: (man-fre 11-20) SUSS-telefonen: (alle dager 15-20) Homofiles ungdomstelefon: (søndag - fredag kl.18-22) Wandasenteret (for barn av alkoholikere): (man, ons, tors, fre, søn 18-21, lør Tirs stengt) Kontakttelefon for voldsutsatte eldre En landsdekkende telefontjeneste for eldre over 62 år som utsettes for fysiske, psykiske, seksuelle og økonomiske overgrep, samt omsorgssvikt. Telefonen er gratis og innringer kan være anonym. Telefonen er etablert av Helsedirektoratet og vil betjenes av Vern for eldre i Oslo kommune. Telefon: Målgruppe for denne siden er barn, unge og bekymrede foreldre i Bærum kommune. Under disse sidene finner du informasjon om kommunens tilbud til målgruppen - kontakttelefoner til disse tjenestene, hjemmesider og . Kommunen har etablert en egen kontakttelefon: Kontakttelefonen gir deg som ringer en å prate med og informasjon om hvor du kan få hjelp i kommunen. Du kan ringe alle dager også i helger og ferier Åpningstidene er: Mandag til torsdag Fredag Lørdag Søndag Du kan være anonym Kors på halsen (www.korspahalsen.no) er et nettsted for deg under 18 år. Les om forskjellige tema, skriv melding til en voksen, eller innlegg på forum. På (man-fre kl 14-20) kan du snakke med en voksen om alt du har på hjertet - gratis og helt anonymt. TRYGG-telefon for barn (www.800trygg.no) og tlf Målet er at barn og unge som har spørsmål og behov for å snakke om vanskelige opplevelser knyttet til voksnes rusmisbruk, kan ta kontakt. Telefonen er åpen alle dager mellom k14.00 og Innringerne kan være anonyme.

12 Side 12 Bæringen fredag 20. mars 2009 Nyttige telefonnumre i Bærum kommune Arbeidstrening, Mølla kompetansesenter Avfall Isi Barnehagekontoret Barnevernstjenesten Barnevernsvakten / Bibliotek/ hoved Bekkestua Bibliotek Sandvika Bjørnegård psykisk helse (døgnåpen telefon) Boligkontoret Bry meg Byggesaker, planseksjonen Eiendomsforvaltningen Flyktningekontoret Folkehelsekontoret Forliksrådet Formannskapskontoret Hjelpemiddelutlånet Hjemmebaserte tjenester - se PLO kontorstøtte Idrettsforvaltningen Individuell avlastning Institusjonstjenester - se PLO kontorstøtte Kirkegårdskontoret Kommunalteknisk Kommunekassereren Kommuneoverlegen Konfliktrådet Krisesenteret for kvinner Kultur billettbestilling BESØKSADRESSER: Rådhuset: Rådhustorget 2-4 Sandvika Brambanigården: Rådhustorget 5, Sandvika Kommunegården Arnold Haukelands plass 2-14, Sandvika HOVEDSENTRALBORDET VEILEDNINGSTORGET FEILMELDINGSTELEFON: Feil på off. vannledning-hele døgnet Feil på strømnettet-hele døgnet Feilmelding lys ANDRE NYTTIGE TELEFONNUMRE: Nav arbeid Kommunegården, Arnold Haukelandsplass 14 Potsboks 398, 1301 Sandvika Arbeidstilsynet 1.dist. Asker og Bærum Faks Dronningens gate 1, 1530 Moss Asker og Bærum Brannvesen Nødtelefon brann Bærum folkeregister Skatt Øst, Sandvika, 0603 Oslo Kurssenteret Landbrukskontoret Mattilsynet Musikk og kulturskolen Naturforvaltningen PLO kontorstøtte, Bekkestua PLO kontorstøtte Rykkinn Ordfører/formannskapskontoret Overformynderiet Pedagogisk-psykologisk tjeneste (pp-tjenesten) Planseksjonen (byggesaker etc) Psykisk helse - se PLO kontorstøtte og Bjørnegård Rehabilitering Øst, se PLO kontorstøtte Rehabilitering Vest, se PLO kontorstøtte Rusenheten progress Rådmannskontoret Skjenkebevilgninger Skolekontoret Smittevernkontoret Sosialkontoret Tildelingskontoret Trygghetsalarmer Trygghetsavdelingen for eldre Ungdomstjenesten Utekontakten Vaksinasjon Voksenopplæringsenteret ANDRE NYTTIGE TELEFONNUMRE: Bærum kirkelig fellesråd Faks O.H Bangs vei 17, 1367 Høvik Bærum ligningskontor Faks Skatt Øst, Sandvika, 0603 Oslo Bærum sykehus Faks Sogneprest Munthe-Kaas v 100 Postadresse: Postboks 83, 1309 Rud Nav trygd Faks Øvre Torggate 1, postboks 40, 1301 Sandvika Familievernkontoret i Asker og Bærum Løkketangen 10 a, 3 etasje. Postboks 178, 1301 Sandvika Kirkens familievernkontor for Asker og Bærum Erteløkka 3, 1386 Asker Krisesenteret for kvinner Politiet i Asker og Bærum Faks Malmskrivervn 4, 1337 Sandvika Nødtelefon politi Hafslund Klipp ut

13 Bæringen fredag 20. mars 2009 Side 13 Bæringen annonseseksjon IGANGSETTING AV PLANARBEID I henhold til plan- og bygningslovens 27.1 varsler Bærum kommune herved at det igangsettes arbeid med reguleringsplan for Capralhaugen sykehjem og serviceboliger, gnr.20/1229, 1228 mfl. Hensikten med planarbeidet er å omregulere Capralhaugen sykehjem, gnr.20/1229 og Capralhaugen serviceboliger, gnr.20/1228 fra henholdsvis offentlig bebyggelse/sykehjem og boligbebyggelse til allmennyttig formål/serviceboliger. Planens endelige avgrensning vil bli avklart som en del av planarbeidet. Eventuelle merknader sendes Bærum kommune, Plan- og miljøavdelingen, 1304 Sandvika, eller e-post: no innen Merknadene påføres PlanID: Saksbehandler: Marie Kroghrud, tlf e-post: OFFENTLIG ETTERSYN Følgende planer legges ut til offentlig ettersyn i perioden 20. mars til 27. april 2009: PlanID Bebyggelsesplan for Fornebu område 3, felt K2. Saksbehandler: Majda Anicic, tlf Planene legges ut i kommunens biblioteker og på kommunens Internettsider www. baerum.kommune.no PlanID Reguleringsplan for Kilenveien 7, 9 og 13. Saksbehandler: Kai Øverland, tlf Merknader påføres planens navn og nummer og sendes Bærum kommune, 1304 Sandvika, eller til e-post adresse innen Oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale for Sandviksveien 147 og Anthon Walles vei 34 i Sandvika I henhold til plan- og bygningsloven 64c varsles det at Bærum kommune starter opp forhandlinger om utbyggingsavtale for gjennomføring av reguleringsplan for Sandviksveien 147 og Anthon Walles vei 34 i Sandvika. Bærum kommunestyre fattet vedtak om å benytte utbyggingsavtaler med grunneiere/utbyggere for å fremme byutvikling og bytransformasjon i Sandvika, geografisk avgrenset til planområdet for varslet kommunedelplan for Sandvika. Innholdet i utbyggingsavtalen vil gjelde bidrag til teknisk infrastruktur og grønt for generell oppgradering og kvalitetssikring av hele Sandvika. Den fremforhandlede utbyggingsavtalen vil bli lagt ut til offentlig ettersyn før den fremmes for politisk behandling. Spørsmål eller innspill til avtalen kan retters til: Bærum kommune, rådmannen v/ Rolf H. Jensen, 1304 Sandvika, e-post kommune.no, tlf , eller Enestående tenåringsforeldre Foreldre hjelper foreldre Nettverket fortsetter i 2009, og vi ønsker nye og gamle deltakere velkommen. Tilbudet gjelder tenåringsforeldre som lever alene med ungdom. Vi treffes en mandag hver måned. Temaene blir bestemt i fellesskap, og aktuelle fagpersoner blir invitert etter ønske fra gruppen. Sted: Frivillighetssenteret i Løkkehaven, Elias Smiths vei 1, Sandvika Tid: Mandager Ta kontakt med foreldreveileder Berit Brorson på eller e-post: baerum.kommune.no FORELDREVEILEDNING TIL DERE SOM HAR UNGDOM MELLOM 6-23ÅR Er dere foreldre og synes hverdagen med barn og ungdom i familien byr på større utfordringer enn dere kan mestre? Ønsker dere å snakke med fagpersoner som har lang erfaring med barn og unge? Aktuelle På Sandvika temaer helsestasjon kan være: vil Fastlåste dere treffe hjemmekonflikter, helsesøster/ overgang familieveileder fra barn Berit til Brorson. ungdom, problematisk Jeg treffes hver forhold onsdag til mat, mangelfull mellom kl eller vanskelig Tilbudet kommunikasjon, gratis og det bekymring er ingen time- om er rusbruk, bestilling. negative miljøtilknytninger Adresse: eller problemer etter skilsmisse/samlivsbrudd. Rådmann Halmrastsvei 2, Ingenting 1337 Sandvika er for lite eller for stort. (Sandvika helsestasjon). Samtalene Jeg treffes også er uforpliktende på mobil og anonyme Vi eller har taushetsplikt. Tilbudet er gratis. baerum.kommune.no Besøksadresse: Sandvika helsestasjon, Rådmann Halmrasts vei 2, 3. etg. Sandvika. Kontoret er åpent onsdager kl Foreldreveilederen er tilgjengelig hver dag i kontortiden på telefon , eller på mail: Er du bekymret for en venn, venninne, eller for ditt barn? Ta kontakt med Bærum kommunes Jeg bryr meg nå tjeneste. Et lavterskeltilbud, for foreldre, barn og unge. Målgruppe: Barn og unge opp til 23 år. Du kan lese om kommunens mange tilbud på internett, ved å gå inn på: bryrmeg.no Du kan skrive en henvendelse til: Eller du kan ringe: Du kan ringe alle dager også i helger og ferier Åpningstidene er: Mandag til torsdag Fredag Lørdag Søndag Jo før hjelp blir gitt, dess bedre er prognosene for at hjelpen har god effekt. Innsamling av papp, papir, drikkekartong og plastemballasje Forurensning og renovasjon har ansvar for innsamlingen i samarbeid med Veolia Miljø Sett sekkene godt synlig ut til kjørevei kvelden før henting. Plastsekkene skal knytes igjen! Er papirsekken for liten kan papir buntes sammen og plasseres ved siden av. Drikkekartong skal brettes, lages til kubber og legges i egen pose på toppen av innsamlingssekken eller beholderen. Hentedag for ditt område, se datoen nedenfor (NB! Tømming av store containere skjer på egen rute.) Ved spørsmål ring: Veolia Miljø på / (tidl ) UKE 13 DATO omr.6 Haslum-Valler mars omr.7 Løkeberg-Bl.holm mars omr.8 Tanum-Jong-Sandvika mars omr.9 Bekkestua-Høvik-Lysaker mars omr.10 Høvik Verk mars UKE 14 DATO omr.11 Jar mars omr.12 Østerås-Eiksmarka mars omr.13 Hosle april omr.14 Grav-Øvrevoll april omr.4 Kolsås-Bærums Verk april omr.15 Fornebu-Snarøya april omr.5 Lommedalen-Gullhaug april UKE 15 DATO omr.1 Emma Hjort-Skui april omr.2 Berger-Gommerud april omr.3 Hauger-Dønski-Evje april Samtalegruppe for pårørende innen psykiatri Pårørende! Har dere noen å snakke med når det skjer noe i familien? Hver fjerde uke holdes møte i Anton Walles vei 37, Villa Walle, i Sandvika. Her kan man snakke sammen, le, gråte eller skrike ut i fortvilelse og frustrasjon. Taushetsplikt. Telefon: Landsforeningen for Pårørende innen Psykiatri (LPP) Bærum lokallag samtalegruppen. Skal du leie ut bolig i Bærum? Boligkontoret i Bærum kommune er stadig på utkikk etter boliger til kommunens innbyggere. Vi er ute etter boliger i alle størrelser, både til enslige og til familier. Og vi kjenner de potensielle leieboerne og finner en leieboer som passer inn i din bolig og i det lokale bomiljø. Kommunen stiller garanti for depositumet og du får en fast kontaktperson på Bolig-kontoret. Så dersom du tenker på å leie ut en bolig i Bærum kontakt oss på Boligkontoret i kommunen på tlf Boligkontoret ivaretar både utleier og leietakers interesser.

14 Side 14 Bæringen fredag 20. mars 2009 Barn trenger besøkshjem og støttekontakter Kan dere tenke dere et meningsfullt oppdrag for barneverntjenesten? Barneverntjenesten i Bærum har et stadig behov for mennesker som ønsker å bidra i forhold til barn, som støttekontakt eller som besøkshjem. Vi ønsker å komme i kontakt med familier og personer som har interesse og engasjement for barn. Et besøkshjem er en vanlig familie som kan inkludere et barn i sine gjøremål en helg, vanligvis en gang i måneden. Oppdragene kan by på mange hyggelige opplevelser sammen med barn som har behov for noe ekstra voksenkontakt. En støttekontakt møter et barn en gang i uken for aktivitet og samvær. Man blir støttekontakt for et barn som passer i forhold til den voksnes interesser og ressurser. Det gis veiledning av saksbehandler ved vårt kontor. Lønn og utgiftsdekning etter gjeldende satser. Alle som skal utføre arbeid for barneverntjenesten må legge fram tilfredsstillende politiattest. Er dette noe for deg eller din familie, send søknad til Bærum barneverntjeneste, Brynsveien 88A, 1304 Sandvika V/ Avdeling tiltak. Grupper for enslige foreldre med barn i alderen 0-6 år. Er dere foreldre som er alene med omsorgen for barn? Ønsker dere å treffe andre i samme situasjon? Ønsker dere å diskutere barneoppdragelse med andre foreldre og erfarne fagpersoner? Trenger dere å få økt kunnskap om barn og det å være foreldre? Har dere barn i alderen 0-1 år, er dere velkommen sammen med barna: Til Røde Kors huset, Elias Smiths vei 1, Sandvika Annen hver mandag, lik uke kl Har dere barn i alderen 1-6 år, er dere velkommen sammen med barna: Til Sandvika helsestasjon, Rådmann Halmrast vei 2, Sandvika Annen hver onsdag, ulik uke kl Det blir servert et enkelt måltid. Tilbudet er gratis. Dette er et samarbeid mellom Røde Kors, Homestart og Helsekontoret for barn og unge. Send en sms eller ring før du kommer. Eli Kjesbu, mob: Home-Start Familiekontakten Bærum Trenger nye familiekontakter. HAR DU OPPLEVD AT LIVET DITT HAR STÅTT LITT Kunne du tenke deg å bruke 2-4 timer innsats i uken av dine erfaringer, til å være en positiv støtte i en småbarnsfamilie, som er inne i en vanskelig periode i livet sitt? Og få positive opplevelser tilbake! Kurs for nye frivillige familiekontakter 16.april 09 I Røde Korshuset, Sandvika TEMAER SOM BLIR BERØRT PÅ KURSET ER: Kommunikasjon, roller. Verdier og holdninger, familieliv, taushetsplikt, hjemmebesøk, grenser og støtte, og det offentlige hjelpapparatet. Spennende foredragsholdere. PÅ HODET? Kontakt koordinator Bente Stadheim tlf , mobil for mer informasjon og påmelding. Se også GRATIS ETABLERERKURS Planlegger du å starte egen bedrift? Har du spørsmål om hvordan man går fram? Da kan du delta gratis på etablererkurs i Sandvika! Kurset fokuserer på de tre hovedområdene: Personlig avklaring er ideen god nok og hva trengs for å utvikle den? Hvilken selskapsform passer for virksomheten din? Hvilke rettigheter og plikter har du som bedriftseier? Neste kurs finner sted torsdag 26. mars kl i Kommunegården i Sandvika (Arnold Haukelands plass 10). Nye kurs holdes samme sted hver siste torsdag i måneden frem til og med 28. mai, til samme tid. Kursene, som er et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Asker og Bærum, er gratis, men krever påmelding på telefon , eller e-post Øvingslokale Bærum kommune tilbyr øvingsmuligheter for musikere i aldersgruppen 20 år til 67 år. Stedet heter «Skiltverkstedet» da det ble laget skilt der i gamle dager. Det består av 5 øvelsesrom, et hvilerom og et studio for profesjonelle lydopptak. I dag øver 80 musikere på stedet. Skiltverkstedet ligger ved Sandvikselven vegg i vegg med Musikkflekken. Det tilbys profesjonell veiledning for bandene. Er bandene gode nok vil de bli presentert på Musikkflekken hvor mange store stjerner opptrer og har opptrådt. Øvingstidsperiode er alle dager i året. Månedsleie: kr. 600 pr. band Depositim: kr som inkluderer 3 månedsleier samt nøkkel og kort Kontakt: Erik Foss Jensen på , eller Pluggspyling av vannledninger i områdene Østerås, Eiksmarka, Hosletoppen og Fossum i perioden 15. april 19. juni De som forventes å bli direkte berørt av spylingen vil bli varslet skriftlig om dette på forhånd. På grunn av ledningsnettets oppbygning vil dessverre enkelte abonnenter bli berørt flere ganger. I noen tilfeller kan også andre bli berørt av brunt vann og varierende vanntrykk. Det er forutsatt hovedsakelig nattarbeid for at ulempene for abonnentene skal bli mindre. Arbeidene kan medføre noe støy. Vi ber om forståelse for eventuelle ulemper, og regner med at spylingen sikrer en mer stabil vannkvalitet i fremtiden. Henvendelser om spylingen rettes til: Driftssentralen for vann og avløp, tlf MEDISINENS UTVIKLING I REKORDFART Velkommen til VENNER AV BÆRUM SYKEHUS åpne temamøte i Auditoriet på Bærum Sykehus tirsdag 31. mars 2009 kl.1830! Vi har lykkes i å få to kunnskapsrike og engasjerende forelesere til å medvirke: Professor dr.med. Peter F. Hjort vil fortelle om Hendelser og erfaringer fra fortiden Divisjonsdirektør i Helsedirektoratet (tidligere president i Den norske legeforening) Hans Petter Aarseth tar for seg temaet Fremtidens muligheter og begrensninger Alle er velkommen ta gjerne med familie og venner! Om du ikke allerede er medlem meld deg inn i Venner av Bærum Sykehus du også vi behøver din støtte! Etter en kort kaffepause i sykehusets kantine, avholdes samme kveld ÅRSMØTE for medlemmene. Les mer om oss på

15 Bæringen fredag 20. mars 2009 Side 15 Har du spørsmål om demens? Bærum kommune har tilbud til alle som har spørsmål om demens. Helsepersonell informerer om behandling og omsorg for demenssyke og gir råd til pårørende om hvordan du går frem for å få hjelp og støtte. Demenstelefon i Bærum, tlf Åpen mandag til fredag kl 9 15 Internettside E-post adresse. Påsken har kommet til Gråstua! Butikken er full av påskevarer fra verkstedene i BKA. Velkommen til en hyggelig handel. Åpningstider : mand fred lør Programmet er spennende og variert PLEIE OG OMSORG Besøk Jobbmessa i Sandvika 30. mars Kommunegården fra kl Faste stillinger: sykepleier vernepleier sommerjobb helgejobb Mer info: ÅPNINGSTIDER I PÅSKEN 2009 Bærum bibliotek Mandag og tirsdag - normal åpningstid i alle bibliotek. Onsdag (før skjærtorsdag): Bekkestua og Sandvika: 9-12 Eiksmarka, Høvik og Rykkinn STENGT Øvrige påskedager holder alle bibliotekene stengt. Nadderudhallen og Bergerhallen: Fram til og med tirsdag 7.april. har begge haller vanlig åpningstid. Bergerhallen: Onsdag 8. april: billettsalg fra kl. 07:00 12:00 Stengt fra torsdag 9. april 13. april Fra tirsdag 14. april ordinære åpningstider Nadderudhallen: Onsdag 8. april: billettsalg fra kl. 08:00 13:00 Fra torsdag 9. april - 13.april: Billettsalg fra kl. 10:00 16:00 Fra tirsdag 14. april ordinære åpningstider Psykiatrisk dagsenter har stengt i påskeuken, men Bjørnegård psykososiale senter har åpent som vanlig. Stabekk og Jar seniorsentre Onsdag 8. april stengt Torsdag 9. april stengt Fredag 10.april stengt Lørdag 11.april lørdagskaffe fra kl Mandag 13.april stengt

16 Side 16 Bæringen fredag 20. mars 2009 INVITASJON TIL TEMADAG FOR SLAGRAMMEDE OG DERES PÅRØRENDE ung og slagrammet Målgruppen er personer som er rammet av hjerneslag og pårørende som er i yrkesaktiv alder Sted: Lærings- og mestringssenteret, Bærum sykehus Tid: torsdag 26. mars kl Program: Kaffe, te, og rundstykker Innledning ved Landsforeningen for slagrammede (LFS) Brukererfaring v / Rune Eskøy Pause Hvem er jeg etter slaget? v /psykolog Pause Tilbake i arbeid - hvilke muligheter finnes? v/nav Asker Oppsummering og evaluering Tilbudet er gratis, men påmelding er ønskelig! Barne-, ungdoms- og familieetaten, Fosterhjemstjenesten fagteamområde Sandvika NYE GRATIS KURS FOR FOSTERFORELDRE: Kurs for slekt og nettverksplasseringer starter 3. mars. Påmeldingsfrist 18. februar. Ulike forberedende kurs for oppgaven å være fosterhjem, se: E-post: eller ring tlf STØTTEKONTAKTER SØKES Har du lyst på en meningsfull jobb? Har du lyst til å dele tiden din med andre? Da er kanskje støttekontakt noe for deg! Bærum kommune, Natur og idrettsforvaltningen søker etter støttekontakter til voksne personer som har psykiske problemer. Støttekontaktens oppgave er å motivere og tilrettelegge for sosialt samvær og meningsfull fritid. Eksempler kan være: kino, turer, teater, kaffebesøk, delta i organiserte aktiviteter etc. En støttekontakt skal også bidra til å bygge nettverk og forebygge isolasjon og ensomhet. For tiden har vi et stort behov for voksne støttekontakter av begge kjønn. Aldersgrense for å bli støttekontakt er 18 år. Støttekontaktavtalen er 12 timer pr. måned og er hjemlet i Lov om sosiale tjenester. Høres dette interessant ut? Nærmere informasjon får du hos Kirsten Hognestad Haugen tlf eller Ann Kristin Grøn på tlf Evt. send en e-post: kommune.nov Årsmøte i FFO Bærum Representanter for funksjonshemmedes foreninger i Bærum som er tilknyttet FFO sentralt ønskes velkommen til årsmøte: TORSDAG 26.MARS KL I KOMMUNE- GÅRDEN, M 2. En stemme pr. forening. Fullmakt tas med fra den enkeltes foreningsleder / styre.årsmøtepapirer blir lagt ut kl Enkel servering Velkommen Hilsen, styret. Ledige plasser i Myra barnepark Myra barnepark, Nyveien 2 på Stabekk, har ledige plasser for barn som er 2 år før sommeren eller eldre. Åpningstider: Mandag til fredag kl Pris: kr ,- pr. mnd Stort og flott uteområde. Kom gjerne innom, eller ring Marit: Håkon (styreleder): Makulering av sakspapirer og dokumenter Mølla Miljøverksted tar på seg å makulere dokumenter og arkivmapper her hos oss på Ringeriksveien 193 B. Dette er et arbeid som vi i sin tid tok over fra BK Bedrifter, og flere tjenestesteder innen kommunen er våre kunder. Vi har også tatt på oss tilsvarende oppgaver fra næringslivet, offentlige og private institusjoner etc. Nye og gamle kunder er velkommen til å kontakte Mølla Miljø-verksted for tilbud på makulering. Mølla Miljøverksted er en avdeling av Mølla Kompetansesenter, og mer informasjon om oss kan dere finne på tlf Familier i krise Når hverdagen rakner Tilbud til foreldre og andre foresatte med barn mellom 0 og 20 år, og som opplever hverdagen som uhåndterlig. Det kan være belastninger over tid, eller akutt oppståtte problemer. Tilbudet skal bidra til at foreldre bedre kan mestre sine omsorgsoppgaver ved: råd og veiledning hjelp til å finne fram i det ordinære hjelpeapparatet hjelp til å hente fram egen kraft Tilbudet er i regi av Bærum kommune, Helsekontoret for barn og unge, og er gratis. For mer informasjon eller avtale, ta kontakt med helsesøster Bodil Erdal på telefon eller , eller send e-post til baerum.kommune.no Se også kommune.no/helsekontoret Arr: Landsforeningen for Slagrammede, helsepersonell ved Geriatri, slag og rehabiliteringsavdelingen, Lærings- og mestringssenteret og Asker og Bærum kommune. Informasjon og påmelding: Lærings- og mestringssenteret ved Lill Hagen eller Anne-Cathrine Berg Tlf: / E-post: HJERTELIG VELKOMMEN! HOSLE SKOLE LOPPEMARKED Bispeveien 73, Bærum Lørdag 18/4 kl Søndag 19/4 kl Auksjon begge dager kl Henting av lopper: eller hosle-skolekorps Loppelevering på skolen 7. april Kom og støtt Hosle Skolekorps! LOPPEMARKED Lopper tas imot til loppemarked på Rykkinn april Rykkinn og Gullhaug skolekorps arrangerer loppemarked i april. Vi tar nå imot fine lopper. Benytt sjansen til å bli kvitt ting og tang som hoper seg opp i boder og kott. Loppene må være i orden og se pene ut. Dessverre er ikke alt salgbart, så vi forbeholder oss retten til å si nei takk til lopper. Se for mer informasjon om hvilke lopper vi tar imot. Ring , eller for mer informasjon om levering. Med stor takk fra Rykkinn og Gullhaug skolekorps.

17 Bæringen fredag 20. mars 2009 Side 17 Velkommen til seniorsentrene Kafeteria med salg av middag Fotterapi og frisør Trim og ulike aktivitetstilbud Daggrupper Diverse støtte- og samtalegrupper Transport til og fra senteret BEKKESTUA Bærumsvn Tlf Åpningstider: Mandag fredag kl Åpningstider i kafeteriaen: Mandag fredag kl Søndagskafé ved brukerne kl Middag serveres kl Bærum seniorkor øver hver tirsdag kl Ønsker flere medlemmer. Månedens utstiller i mars: Sigrid Ødegård, akvareller. Månedens utstiller i april: Marit Engen Skagestad, akryl. Fredag 20. mars kl 12.00: Ukeslutt: Per Vollestad underholder. Lørdag 21. mars kl : Lørdagstreff med ost og vin. Onsdag 25. mars kl 12.00: Allsang med Jan Larsen. Torsdag 26. mars kl 12.00: Elias Akselsen synger og forteller om Romanifolket. Torsdag 26. mars kl 15.00: Kurs for frivillige hjelper. Fredag 27. mars kl 12.00: Ukeslutt: Bærum seniorkor synger våren inn. Onsdag 1. april kl 12.00: Sittedans. Torsdag 2. april kl 12.00: Spesialsykepleier Mette Walstad: Riktig medikamentbruk. Torsdag 2. april kl 15.00: Kurs for frivillige hjelpere. Påmelding. Fredag 3. april kl 09.00: Frokost for frivillige hjelpere. Mandag 6. april kl 12.00: Kirkens time. Torsdag 16. april kl 11.00: Mannekengoppvisning. Fredag 17. april kl 12.00: Ukeslutt: Ingebrigt Steen Jensen: Stabæk, Askeladden i norsk fotball. EKEBERG Hans Øverlands vei 29. Tlf / Åpningstider: Mandag fredag kl Søndagskafe hver søndag fra kl og Kveldsåpent én gang i måneden fra kl Senteret er brukerdrevent Lørdag 21. mars fra kl : Senteret åpent lørdag isteden for søndag 22. mars. Onsdag 25. mars kl 12.30: Varaordfører Lisbeth Hammer Krog kåserer: «Fremtidig eldrepolitikk i Bærum kommune. Torsdag 26. mars kl 12.00: Årsmøte i Ekeberg Seniorforening. Gratis servering av kaffe og rundstykker etter møtet. Onsdag 15. april kl 12.30: Musikkensemblet «Fra Beatles til Beethoven» spiller og forteller. HASLUM Nesvn. 5. Tlf Åpningstider: Mandag fredag kl Åpningstider i kafeteriaen: Mandag fredag kl Lunsjbord hver tirsdag kl Søndagskafé 1. søndag i måneden kl Middag serveres mandag og onsdag kl Fra 1. januar-09, har ikke senteret ansatte på fredager og middagsserveringen uteblir Onsdag 25. mars kl 09.00: Frokost for frivillige hjelpere. Torsdag 26. mars kl 16.00: Jazz på Haslum. Gruppen Golden Power spiller fra kl Salg av mat og drikke fra kl Fredag 27. mars kl 10.30: Lokalhistorie. Tirsdag 31. mars kl 13.00: Påskelunsj. Påmelding senest 24. mars. Onsdag 15. april kl 10.00: Vi håper på vår og inviterer til dugnad i hagen. Ta med rake. Kaffe og vafler til alle deltakerne. Fredag 17. april kl 10.30: Lokalhistorie. Søndag 19. april kl 12.00: Søndagskafé. NB! DATOEN pga påsken. Seniorsentrenes forebyggende team arbeider med sosialrådgiving, oppsøkende virksomhet og vern for eldre. Sentrene er behjelpelig med kontakt med andre instanser i kommunen. Seniorsentrene er åpne for alle pensjonister over 60 år. Tirsdagsbussen går hver uke fra Rykkinn seniorsenter kl Fra Bekkestua seniorsenter og fra busstasjonen i Sandvika kl HENIE-ONSTAD Sonja Henies v. 12. Tlf Åpningstider: Mandag-fredag kl Åpningstider i kafeteriaen: Man fre. kl Lunchrett i Vestibylen mandager kl Kafé hver søndag kl Middag: Tirsdag fredag kl Fredag 20. mars kl 10.30: Prestens time. Mandag 23. mars kl 11.00: Påskesalg fra aktivitetsavdelingen. Mandag 23. mars kl 12.00: Christian Borch: Vår tid og vår uærbødige tone. Tirsdag 24. mars kl 17.30: Linedanskurs. Onsdag 25. mars kl 13.00: Konsert med Gla sangerne. Onsdag 25. mars kl 17.00: Filmkveld. Se oppslag på senteret. Torsdag 26. mars kl 11.30: Qui. Mandag 30. mars kl 12.00: Brukernes salgsutstilling av malerier, bruksting, smykker med mer. Tirsdag 31. mars kl 17.00: Ettermiddagskaffe med underholdning. Onsdag 1. april kl 13.00: Ergoterapeut Bjørg Petra Brekke gir råd og veiledning. Påmelding. Torsdag 2. april kl 11.30: Kom og syng med oss. Fredag 3. april kl 10.30: Prestens time. Langfredag 10. april kl 15.00: Påskemiddag. Se oppslag på senteret. Påmelding. Tirsdag 14. april kl 17.30: Linedans-kurs. Torsdag 16. april kl 11.30: Quiz. Torsdag 16. april kl 18.00: Mannekengoppvisning. Se oppslag. Fredag 17. april kl 10.30: Prestens time. KOLSÅS Brynsvn Tlf Åpningstider: Mandag torsdag Åpningstider i kafeteriaen: Mandag torsdag kl Middag serveres tirsdag, onsdag og torsdag kl Søndagskafé 1. søndag i måneden kl Mandag 23. mars kl 12.00: Film-matinè. Onsdag 25. mars kl 12.00: Kulturkafè. Knut Andersen: Oslo på verseføtter. Torsdag 26. mars kl 13.30: Månedsmiddag. Påmelding. Mandag 30. mars kl 12.00: Quizspørrekonkurranse. Torsdag 2. april kl 12.00: Magne Amdahl: Tango for to m.m. om samarbeidet mellom Alf Prøysen og Bjarne Amdahl. Mandag 6. april kl 11.00: Odnys strikkekafè. Tirsdag 7. april kl 12.00: Påskebuffét. Torsdag 16. april kl 15.30: Vinbodega. Påmelding. LOMMEDALEN OG BÆRUMS VÆRK Skolegata 10. Tlf Åpent: Mandag torsdag kl Kafeteriaen kl Varm lunsj hver mandag kl Middag serveres tirsdag og torsdag kl Påmelding. Fredagskafé kl Torsdag 26. mars kl 11.00: Bjørn Eidsvåg: Norges engasjement i Afganistan. Torsdag 2. april kl 11.00: Gunnar Næsheim og Øystein Lund Olafsen: Tanker omkring påsken. Torsdag 2. april kl 13.30: Månedens middag. Påmelding innen 1. april. Seniorsenteret holder stengt i påsken fra 4. april til og med 13. april. RYKKINN Hugins vei 9. Tlf Åpningstider: Mandag fredag kl Åpningstider kafeteria: kl Middag: Mandag torsdag kl Lunsj med varm retter fredag kl Søndagskafé: Andre fjerde søndag i måneden kl Fredag 20. mars kl 11.30: Allsang med Per og Per. Onsdag 25. mars kl 11.30: Henrik Syse: Moral og penger, hører de sammen. Fredag 27. mars kl 11.30: Quiz spørrelek Onsdag 1. april kl 11.30: Mannekengoppvisning. Senterets egne mannekenger viser vårens og sommerens mote. Fredag 3. april kl 11.30: Påskelunsj med besøk fra Bryn menighet. Påmelding innen 30. mars. Tirsdag 7. april kl 11.30: Einar Nistad: Film-matiné. Onsdag 8. april: Senteret stengt. Fredag 10. april kl 12.00: Langfredag. Åpent ved brukerne. Søndag 12. april kl 12.00: 2. påskedag. Åpent ved brukerne. Mandag 13. april: 2. påskedag. Senteret stengt. Onsdag 15. april kl 11.30: Ingeborg Moræus Hanssen: Kvinneliv i seniorfasen. Fredag 17. april kl 11.30: Allsang med Trond Morstad. Fredag 17. april kl 18.00: Vårfest. Påmelding innen 2. april. SKUI Skuiløkka 13. Tlf Senteret drives av brukere. Åpningstider: Tirsdag og torsdag kl Kafeteria kl Tirsdag 24. mars kl 11.00: Foredrag/ underholdning. Tirsdag 31. mars kl 11.00: Åpen kafé. Torsdag 2. april kl 10.00: Strikkekafé. Trim. Tirsdag 14. april kl 11.00: Åpen kafé. SNARØYA Snarøyvn Tlf Senteret drives av Snarøya sanitets forening. Åpningstider: Mandag, onsdag og torsdag kl Middag serveres onsdag kl Påmelding. Torsdag 26. mars kl 12.30: Mannekengoppvisning. Mandag 30. mars kl 11.30: Lunsjbord. Onsdag 1. april kl 11.00: Minibuss går til Bekkestua. Retur kl Torsdag 2. april kl 11.30: Ergoterapeut Bjørg Petra Brekke avlyser møte på Seniorsenteret på grunn av heldagsseminar. Lørdag 11. april kl 12.00: Åpent mat- og vinhus. STABEKK OG JAR Ringsvn. 2. Tlf Åpningstid: kl.8.00 kl Middag hver dag: kl Lørdagskafe hver lørdag kl kl Fredag 20. mars kl 11.30: Chryssoula Birkeland: Mitt Grekenland. Fredag 27. mars kl 11.30: Elisabeth Rusdal: Kvinner, pådrivere gjennom tidene for utvikling av dagens samfunn. Fredag 3. april kl 11.30: Espen Kobberud: Stemningsfullt strengespill og nyplukkede blomster. Mandag 6. april kl.12.00: Påskelunsj. Påmelding senest 1.april. Nedenfor følger oversikt over spesielle aktiviteter ved de ulike sentrene for kommende tre uker. Følg også med på oppslagstavlen på det enkelte senter. Tirsdag 14. april kl 09.00: Frokost for frivillige hjelpere. Tirsdag 14. april kl 12.30: Spørrekonkurranse. Fredag 17. april kl 11.30: Forfatter Arngeir Berg Doens historie. Vår sosialrådgiver Grete Bentseng har trefftid hver mandag kl kl Vår ergoterapeut Ellen Pihl treffes i senteret annen fredag i måneden kl.12.30, Bestill gjerne tid i vår resepsjon på forhånd. Ønsker du stell av dine føtter? Vi har ledige timer. TANUM OG JONG Gml. Tanum vei 66. Tlf Åpningstider: Mandag fredag kl Kafeteriaen er åpen mandag fredag kl Middag: Mandag, tirsdag og torsdag kl Fredager kl 12.00: Grøt. Mandager kl 12.15: Quiz.. Tirsdag 24. mars kl 12.00: Marit Hjarthol leser egne dikt. Torsdag 26. mars kl 12.00: Kulturkafè med samtale/diskusjon. Teatertur: Les Miserables. Tirsdag 31. mars kl 12.00: Sokneprest Lars Erik Espeland: Påsken i ord og toner. Torsdag 2. april kl 12.00: Kulturkafè m/ film. Søndag 5. april kl 13.00: Søndagskafè. Tirsdag 14. april kl 12.00: Anders Ilebekk: Glimt fra vår lokale historie. Torsdag 16. april kl 12.00: Kulturkafè med lokal historie. ØSTERÅS Eiksvn. 98. Tlf Åpningstider: Mandag fredag kl Åpningstider i kafeteriaen: Mandag fredag kl Middag serveres kl. 13:30. Lørdagskafé 1. lørdag i mnd. kl Søndagskafé hver søndag kl Mandag 23. mars kl 12.00: Forteller Connie Ursin: Det var en gang. Tirsdag 24. mars kl 12.00: Juridisk rådgiver Mari Pleym: Arv og testamente. Tirsdag 24. mars kl 19.00: Østeråsakademiet. Forfatter og historiker Olav Njøstad: Jens Chr. Hauge. Onsdag 25. mars kl 12.00: Øyelege Kaare Vigander: Aldersrelaterte øyesykdommer. Torsdag 26. mars kl 12.00: Dukker til lek og pynt. Utstilling i arbeidsstuen. Fredag 27. mars kl 12.30: Spørrekonkurranse med tema: Geografi. Mandag 30. mars kl 12.00: Datamaskinens muligheter. Gratis råd og tips. Tirsdag 31. mars kl 12.00: Datamaskinens muligheter. Gratis råd og tips. Tirsdag 31. mars kl 12.15: Allsang. Onsdag 1. april kl 12.00: Datamaskinens muligheter. Gratis råd og tips. Onsdag 1. april kl 12.00: Påskearrangement. Onsdag 1. april kl 13.30: Påskemiddag. Påmelding senest 24. mars. Torsdag 2. april kl 12.00: Fagkonsulent Connie Ursin: Kommunens nettsider. Fredag 3. april kl 12.30: Spørrekonkurranse. Lørdag 4. april kl 15.00: Lørdagstreff. Tirsdag 7. april kl 12.15: Allsang. Onsdag 8. april: Påskestengt. Onsdag 15. april kl 12.00: Livsstilskonsulent Liv Reistad Fosse: Energigivende kosthold. Torsdag 16. april kl 14.00: Torsdagsfilm. Fredag 17. april kl 12.30: Spørrekonkurranse.

18 Side 18 Bæringen fredag 20. mars 2009 Fritidskalenderen Annonsefrist Informasjon om arrangementer og andre kultur- og fritidstilbud til Fritidskalenderen må være oss i hende innen kl 10 onsdag to og en halv uke før utgivelse. E-post: kommune.no. Post: Bærum kommune, Bæringen, Informasjonsavdelingen, 1304 Sandvika. Neste Bæringen utgis 17. april. Frist til Fritidskalenderen er: onsdag 30. mars kl 10. BILLETTER Forsalg i Bærum Kulturhus (tlf ), (tlf ) og Posten. Billettluken i Bærum Kulturhus er åpen mandag til fredag kl og lørdag kl KULTURARENA Bærum Kulturhus Claude Monets allé 27 Sandvika Teater Kinoveien 2 Lille Scene Rådmann Halmrasts vei 2 Musikkflekken Brambanis vei 2 BIBLIOTEK Bærum bibliotek Bærum bibliotek er 100 år Jubileet vil bli markert gjennom hele året ved forskjellige arrangement for voksne og barn i alle bibliotekene. Sjekk bibliotekets hjemmeside jevnlig og følg med i Bæringen. Bokkafé på Bekkestua bibliotek Fredag 20. mars kl 12 Fredag 24 april kl 12 Fredag 15. mai kl 12 ÅPNINGSTIDER: BÆRUM ANDRE SCENER: Kulturhuset Stabekk kino Gml Ringeriks vei 5 Kalkmølla Kulturstasjon Franzefossv. 18 Bekkestua bibliotek, tlf Mandag torsdag Fredag Lørdag Lesesalen: Mandag torsdag Fredag: Lørdag Eventyrstund: torsdag kl 10.30** Eiksmarka bibliotek, tlf Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Eventyrstund: onsdag kl ** Høvik bibliotek, tlf Mandag og onsdag Tirs, tors- og fredag Hver lørdag Eventyrstund: torsdag kl 11.15** Rykkinn bibliotek, tlf Man-, ons- og torsdag Tirsdag og fredag Lørdag Eventyrstund: torsdag kl 11.00** Sandvika bibliotek, tlf Mandag torsdag Fredag Lørdag Eventyrstund: tirsdag kl Biblioteket er ubetjent fra kl Det betyr at du kan bruke internett, lesesalen, lese aviser og låne materiale ved bruk av utlånsautomaten. Praktikanttreff: tirsdager kl Biblioteket tilbyr seg å være en møteplass for praktikanter og deres barn. Bli kjent med hverandre, knytt kontakter og les for barna. **Eventyrstundene er beregnet på førskolebarn fra 3 år og varer ca 30 min. Barnehager må ringe for bestilling. BRIDGE Blommenholm bridgeklubb Hosletoppen skole (kantinen) tirsdager fra kl Kontakt: Hege Falster, tlf , Bærumspensjonistenes brigdeklubb Nye spillere bes ringe Bjørn Ljungmann, tlf Haslum seniorsenters bridgegruppe Nesveien 5 mandager kl Kontakt: Bjørn Asla, tlf Lommedalen seniorbridge Bridgegruppen ved Lommedalen og Bærums Verk Senter samles mandager kl i storsalen, Skolegata 10. Kontakt Tor Berntsen tlf Rykkinn seniorbridge Rykkinn seniorsenter torsdager kl på Rykkinn seniorsenter. Kontaktperson:Else Bergseng, tlf Snarøya seniorsenter Bridgegruppen spiller i Snarøyveien 147 (Sanitetskvinnenes hus) duplicat bridge hver tirsdag kl Kontakt: Kjell Hallan, tlf Øvrevoll og Bekkestua bridgeklubb Lønnås bo- og behandlingssenter (Fredheimslia 44) annenhver mandag kl Kontakt: John Erikstad, tlf Skui seniorsenter Bridgegruppen spiller torsdager kl 10. Kontaktperson: Gunnar Bech, tlf DIVERSE Emma Gjestehus Høyrabben 4, 1336 Sandvika, kommune.no, tlf: Overnatting i naturskjønne omgivelser. Felles stue og kjøkken. Resepsjonen er åpen mellom kl Rykkinn-dansen De populære dansekveldene fortsetter i år hver tredje onsdag i måneden frem til påske. Sett av datoen 15. april. Musikk av Thorbjørns orkester. Ingen påmelding. Dansen begynner kl Loppemarked Grav Skole, Jar Lørdag 25. april 9-15, Søndag 26. april Stort loppemarked med mye fi ne lopper. Kafeteria og kakelotteri. Arr.: Grav Skolekorp Loppemarked Høvik, Blommenholm og Løkeberg skolekorps arrangerer stort innendørs loppemarked på Ramstad skole lørdag 28. mars og søndag 29. mars Korpset fyller 85 år og inntektene fra loppemarkedet går til slagverk og instrumenter til de mange nye aspirantene. Hosle skole loppemarked Bispeveien 73, Bærum Lørdag 18/4 kl Søndag 19/4 kl Auksjon begge dager kl 12 Henting av lopper: Loppelevering på skolen 17. april Loppemarked på Rykkinn skole, avd. Gommerud Rykkinn og Gullhaug skolekorps arrangerer loppemarked april. Vi tar nå imot fi ne olopper. Benytt sjansen til å bli kvitt ting og tang som hoper seg opp i boder og kott. Loppene må være i orden og se pene ut. Dessverre er ikke alt salgbart, så vi forbeholder oss retten ti å si nei takk til lopper. Se www. korpsetmitt.no for informasjon om hvilke lopper vi tar imot. Ring tlf , eller for mer informasjon om levering. Årsmøte i FFO Bærum Representanter for funksjonshemmedes foreninger i Bærum som er tilknyttet FFO sentralt ønskes velkommen til årsmøte torsdag 26. mars kl i kommunegården En stemme pr forening. Fullmakt tas med fra den enkeltes foreningsleder/styre. Årsmøtepapirer blir lagt ut kl 18 Enkel servering. FILM Kino1 Claude Monets allé 25 i Sandvika. Åpningstider: Mandag fredag fra kl Lørdag og søndag fra kl Billettbestilling: automatisk tlf , manuell tlf Babykino: Tirsdager kl Seniorkino: Tirsdager kl lmweb.no/sandvikakino/ FRILUFTSLIV Brunkollen turisthytte Serveringssted 3 4 km fra Fossumbanen, Griniveien, Skytterkollen og Burudvann. Ca. 6 7 km fra Øverland. Åpent lørdag og søndag kl Stabburet står åpent med automater hele tiden. Fossum IF klubbhus Åpent søndag kl Furuholmen 2,5 km fra Vestmarksetra. Åpent lørdag og søndag kl Gupu To km fra Vestmarksetra. Lørdag og søndag kl Haslumseter kapell I skogen ved Brunkollen, 4 km fra Burudvann og Skytterkollen. Gudstjeneste kl www. haslumseter.no. Nygård Serveringssted ved Murenveien, fi re km fra Øverland gård/gml. Ringeriksvei. Åpent lørdag og søndag kl Mye informasjon om markahyttene og marka fi nnes på HELSE & VELVÆRE Emma Friskhus Jens Holes vei 8, 1336 Sandvika. baerum.kommune.no, tlf , faks Varmtvannsbasseng, gymsal og badstuer. Utleie. Lørdager utleie for private arrangementer. Ring for info og bestilling. Svømming for funksjonshemmede torsdager kl , ingen forhåndsbestilling. Tirsdag kl svømming i regi av Helios handicapidrettslag (kontakt Lars Bernhoft-Osa, tlf ). Emma Sansehus Jens Holes vei 5, Sandvika, tlf , kommune.no no. Opplevelsessenter for bestilte grupper. Farger, lys og lyd i mange rom. Kan leies til arrangementer. Ingen forhåndsbestilling onsdag kl og søndag kl Voksne kr 80, barn og funksjons hemmede kr 50. Ledsagerbevis aksepteres. KONSERTER Backstreet Girls 25 år med sex, øl og rock n roll Tenk deg en kombinasjon av AC/ DC, Rose Tattoo og Ramones og du er veldig nmær oppskriften på Backstreet Girls. Musikkfl ekken 21. mars kl 21 (20) Rita Eriksen Feiret i 2008 sitt 20-års jubileum som artist. Bærum Kulturhus fredag 27. mars kl Musikalske livstegn fra 100 stemmer Ola Bremnes. Bærum Kulturhus, lørdag 28 mars kl 19 El Cuero El Cuero ble dannet våren Bandet har en fot i drivende rock med lange soloer og en fot i americanaverdenen. Musikkfl ekken lørdag 28. mars kl 21 (20) Eikeblaas Tre stjerner møter lokalt blåseorkester. Pianist Natalie Strelchenko, fl øytisten Cecilie Hesselberg og Klarinettisten Erik Larsson spiller med Eikeblaas, et av Bærums nyeste korps med full symfonisk band besetning. Bærum Kulturhus søndag 29. mars kl 19 Bærum Symfoniorkester spiller Johan Kvandal Johan Kvandal ( ) bodde store deler av livet i Bærum, og Bærum Symfoniordkester inviterer til konsert i forbindelse med komponistens 90-årsjubileum. Bærum Kulturhus onsdag 1. april kl Katzenjammer Katzenjammer er multiinstrumentalister som trakterer blant annet tuba, bassbalalaika, trommer, munnspill, piano, banjo, trekkspill, mandolin Jentene er inspirert av et utall musikkstiler som alle blandes inn i deres musikalske uttrykk. Musikkfl ekken onsdag 1. april kl 21 (20) Combo Candombe Skamrost salsaband Musikkfl ekken fredag 3. april kl 21 (20) Silje Nergaard Bærum Kulturhus, fredag 17. april kl Hovedøen Social Club Med salsaversjoner av grunnstammen i norsk schlagerhistorier som På Hovedøen og Jeg vil ha en blå ballong. Det blir en festaften uten like når cubanske rytmer møter Kari Diesen og ArneBendixen m. fl. Bærum Kulturhus tirsdag 21. april kl 1930 MUSEER Emma Hjorth museum Emma Hjorths hundreårige historie. Emma Hjorths vei 64, tlf , kommune.no. Åpent: Torsdager kl , andre dager etter avtale. Interesserte kan henvende seg til Emma Gjestehus. Grinimuseet Jøssingveien, tlf / Søndager kl , gruppebesøk i ukedagene. For privat omvisning ring Linn Todnem tlf Henie Onstad kunstsenter Se Ovnsmuseet på Bærums Verk Lørdag og søndag kl SENIORKULTUR Informasjonsskranke for seniorkultur Kommunegården 1. etg. Åpen mandag til fredag kl Tlf / 22. Påmelding til turer ved oppmøte i skranken eller direkte på e-post: seniorkultur.no Katalog fås i skranken i Kommunegården, på bibliotekene og seniorsentrene. Turprogrammet kan du lese på: Påmelding til turer ved oppmøte i skranken eller på e-post Turprogram våren 2009 Dagsturer: 10. april (Langfredag): Drømmedag i Stavern 8. mai Den norske opera: Carmen 23. juni (St. hansaften) Rigmortur med servering 29. juni Rigfar til Hovedøen Langturer mai: Irland mai: Hardangerfjorden juni: Alexandra Hotell i Loen juni: Åland juni: Elvecruise fra St. Petersburg til Moskva juni: Berlin juni: Bornholm juni: Slottsferie på Fyn DNT - Turbussen seniorer 24/3 Tur til Borrehaugen Horten Avgang fra Asker stadion og Rykkinn sr.senter, Bekkestua sr.senter og Sandvika busstasjon Mer info: DNT - Turbussen - seniorer 25/3 Tur til Borrehaugen - Horten Avgang fra Borggården - Rådhuset kl Mer info:

19 Bæringen fredag 20. mars 2009 Side mars til 17. april DNT - Turbussen seniorer 31/3 Tur til Sæteren Gård Avgang fra Asker stadion og Rykkinn sr.senter, Bekkestua sr.senter og Sandvika busstasjon Mer info: DNT - Turbussen seniorer 1/4 Tur til Sæteren Gård Avgang fra Borggården - Rådhuset kl Mer info: Seniorbowling Bowlinghallen i Malmskriverveien i Sandvika hver mandag og torsdag kl Mer info: tlf eller Seniortrening i Gjønneshallen Trening for deg som er godt voksen eller bare ønsker en treningsform med nokså lav intensitet når det gjelder musikk og øvelser. Ring Friskis&Svettis på , eller bare møt opp i Gjønneshallen, Bekkestua. Hver tirsdag og torsdag kl Kulturkaféer i Kulturhuset Bærum Kulturhus, Foajéscenen. Torsdager kl * Spadser- & Prateforeningen Fra Bekkestua bibliotek torsdager kl Gå tur i hyggelig lag og rolig tempo en times tid med turleder Inger Johanne Nossum. Arrangør: Støttegruppen for osteoporoserammede i Østre Bærum. Alle er velkommen med på tur. Ingen påmelding. Bærum seniorkor Øver på Bekkestua seniorsenter tirsdager kl Sangglade pensjonister er velkommen, gjerne fl ere mannsstemmer. Kontakt: Nic. O. Ruud tlf / tlf dirigent Kirsten Løes Narum, tlf Tanum og Jong kor Tanum og Jong eldresenter mandager kl Blandet kor ønsker nye medlemmer velkommen. Fra Beatles til Beethoven Musikkskolen på Sjøholmen hver onsdag formiddag. Seniormusikanter ønskes velkommen til samspill. Kontakt: Knut Frisch tlf Se også internett: budstikka.no/budstikkaporten/ korps/frabtilb/ Nadderud seniortrim Nadderudhallen tirsdag og torsdag kl Møt opp eller ring Aase Hjortdahl, tlf / Landslaget for offentlige pensjonister avdeling Bærum Bekkestua bibliotek første tirsdag i måneden kl Kulespillet petanque/boule Ekeberg seniorsenter mandag, onsdag og fredag kl Fem baner. Senteret har kuler. Møt opp eller ring John Einbu, tlf Slipp deg løs det er vår Seniorbølgen En kabaret med og for seniorer som hyller våren og det gode humøret. Sandvika Teater tirsdag 21. april kl 13 Seniortrening på Friskis&Svettis Trening hvor øvelser, musikk og tempo er tilpasset deg som har levd en stund. Herlig saltrening med masse bevegelsesglede og fengende musikk i Gjønneshallen SVØMMEHALLER Nadderud svømmehall Tlf Normale tider for billettsalg: Mandag, onsdag, torsdag, fredag kl Tirsdag kl Lørdag og søndag kl Bassenget stenger én time etter avsluttet billettsalg. Undervisningsbassenget disponeres av barneskolen tirsdager og fredager kl og onsdager kl Berger svømmehall Tlf Normale tider for billettsalg: Mandag kl Tirsdag kl Onsdag kl Onsdager stenger billettsalget for barn kl 14.00, kun voksne etter kl Torsdag kl Fredag kl Lørdag kl Søndager stengt. Bassenget stenger en time etter avsluttet billettsalg. TEATER / REVY / SCENE Bærum Kulturhus På livets karusell Benny Borg Bærum Kulturhus onsdag 25. mars kl Å, Marja, fly fly Dansekunst for de aller yngste Passer for barn 0 4 år Bærum Kulturhus Torsdag 2. april kl 13 Sandvika teater Mowgli fra OZ? Hair we come En musikalkavalkade fra Sandvika Barne- og Ungdomsteater april kl april kl 18 En eventyrlig forestilling Kristine Glemmes Ballettskole Et danserikt møte med kjente og kjære eventyr fra Norge og hele verden Spilles april Hverdager kl 18 Lør og søn kl 14 og 17 Lille scene Alle mine sønner Bærum Teaterselskap Den tilsynelatende velykkede og lykkelige familien Keller lever i et trygt samkvem med hverandre og naboene. Men tryggheten bygger på illusjoner, og familien har en hemmelighet som ingen må snakke om. Stykket er av Arthur Miller ( ) Lille Scene april Hverdager kl 19 Lørdager og søndager kl 18 Musikkflekken Black Debbath Black Debbath er et norsk heavy metal/hardrock-band som er kjent for sine tunge riff og sine humoristiske og politiske tekster. Musikkfl ekken 4. april kl 21 (20) Lomma bluesband med soulsisters Musikkfl ekken fredag 17. april kl 20 (21) Den uutgrunnelige Hamsun Henny Moan Henny Moan har beskjeftiget seg med Knut Hamsuns tekster gjennom hele sitt innholdsrike skuespillerliv. Henny har til denne kulturkafeen valgt ut tekster fra Markens Grøde, Benoni og Rosa, Sult og Det Vilde Kor. Bærum kulturhus foajéscenen Torsdag 23. april kl 13 UTSTILLINGER KATTER, KOFFERTER OG KALENDERE Katter, kofferter og kalendre er tittelen på en forestilling viet Lars Saabye Christensens tekster i Bærum kulturhus. Tekstene framføres av skuespiller Kristin Kajander (bildet), som har med seg pianist Ole Henrik Giørtz. De to kunstnerne har samarbeidet med Saabye Christensen i 15 år. Det er det poetiske og underfundige hos Saabye Christensen som særlig fascinerer Kajander. Han har veldig vakre bilder, litt melankolske og samtidig lystige og ofte med dobbelt bunn. Jeg ønsker å ta med publikum på en reise i hans tekster. Det kan samtidig ses som en reise gjennom livet, sier Kajander, som er bosatt i Sandvika. Forestillingen er tidligere vist på Det norske teatret. Det var morsomt å se at tekstene appellerte ikke bare til min generasjon men også til den noe eldre garde, sier Kajander. Bærum kulturhus foajéscenen. Torsdag 26. mars kl 13 OM SAMHOLD OG INNSATS- VILJE Gunnar «Kjakan» Sønsteby En av Norges mest kjente motstandsmenn, Gunnar «Kjakan» Sønsteby, kåserer om samhold og innsatsvilje. Han forteller blant annet om hvilke verdier og erfaringer fra krigsårene neste generasjon bør ta med seg videre og om hvordan noen få besluttsomme nordmenn kunne forandre historien. Bærum kulturhus foajéscenen. Torsdag 7. mai kl 13 Bærum kulturhus Claude Monets allé 27, Sandvika. Åpent: Hverdager kl , lørdager kl www. kulturbaerum.no. Foajéscenen /Nedre foajé Rosenvilde videregående skole For fjerde gang stiller elevene ut arbeidene sine på Bærum Kulturhus, På utstillingen ønsker elevene å vise bredden i det de har lært så langt. Foajéscenen 17. mars 6. april Kirsti Grotmol Viser et utvalg av malerier i akryl. 15. april 25. mai Vernissasje 15. april kl 18 Atelier Løkkeparken Elias Smiths vei 7 i Sandvika. Åpent atelier, galleri og butikk med salg av fotografi er, malerier, smykker og brude- og klesdesign. Åpent: Tirsdag fredag kl 10 17, torsdag kl 10 18, lørdag kl Aurora verksted Kirkeveien 50 på Høvik. www. aurora-verksted.no Unike klær, mest for damer, gaver og noe interiør. Malerier, trykk, keramikk og kort. Butikken er åpen: hverdager kl 9 16, lørdager kl Bærum kunstforening Engervannsveien 31, Sandvika, Tlf Åpent: tirsdag fredag kl Lørdag kl Bærum kunsthåndverk Rådmann Halmrasts vei 2, Sandvika. Med medlemmer av Bærum kunsthåndverk. Nett: Tlf Åpent: Mandag fredag kl 10 17, lørdag kl Egenart kunstglass Verksgaten 4B, Bærums Verk. Glassblåsing i åpent verksted. Kunstglass i galleriet. Åpent: Mandag fredag kl 10 17, lørdag kl 10 16, søndag kl Fire årstider Slependvn. 58, 1341 Slependen. Åpent: Mandag torsdag kl 10 20, fredag lørdag kl 10 22, søndag kl Galleri G på Bekkestua Gamle Drammensvei 116, Gamle Høvik bad, vis-à-vis Høvik barneskole. Åpent: Onsdag kl 17 19, lørdag søndag kl Galleri Glasskunst Lysaker brygge Galleri Godthaab Gml. Ringeriksvei 48, Bekkestua Tlf Åpent: mandag fredag kl lørdag søndag kl Maleriutstilling med Solveig Hilleren i april. Galleri H11 Høvik kunstforening. Høvikveien 11. Åpent: Tirsdag fredag kl 12 17, lørdag søndag kl Tlf Galleri Schrøder Professor Kohts vei 85 på Stabekk.Tlf Åpent: Mandag, tirsdag, onsdag og fredag: Torsdag: Lørdag: Keramisk kunsthåndverk. Galleri og åpent verksted. Galleri Odonata Gamle Snarøyvei 53, det gamle kontrolltårnet på Fornebu. Åpent: mandag onsdag kl 10 15, torsdag kl 10 21, fredag kl 10 15, og søndag kl Galleri Skallum Gamle Ringeriksvei 12, Stabekk. Åpent: Lørdag søndag kl 12 16, onsdag kl Tlf Kiki Hovland : Grenseland Separatutstilling Malerier og Grafi kk mars Galleri Tårnet Kjørbokollen 30, 6.etg., 1337 Sandvika Åpent mandag fredag kl 12 19, lørdag kl 13 19, søndag kl Gråstua Elias Smithsvei 3, Sandvika. Kreativt utvalg av interiør, designklær, keramikk, bilder, dill og dall. Butikken eies av Convis, Bærumog Emma Arbeidssenter. Åpent: Hverdager kl 10 17, lørdag kl Henie Onstad kunstsenter Sonia Henies vei 31, Høvikodden. Tlf Åpent: Tirsdag fredag kl Lørdag søndag kl Huset midt imellom Elias Smiths vei 5, Sandvika. I huset i Løkke haven fi nnes et atelier med hånd verksprodukter. Åpent: Hverdager kl (torsdag kl 10 18), lørdag kl Kleivveien Atelièr Kleivvn. 5c, Bekkestua. Kunsthåndverker Johan-Fredrik Arntzen Verksgt. 9B, Bærums Verk. Galleri og verksted. Viser egne treskulpturer. Kunstværket Verksgata 14, Bærums Verk, tlf Åpent: Tirsdag fredag kl 10 17, lørdag kl 10 16, søndag kl 12 16, mandag stengt. Mer på Lappe Makeriet Verksgata 7, Bærums Verk, tlf , Mandag fredag Lørdag Søndag RammeGalleriet AS Claude Monets allé 24, Sandvika. Utstillinger med grafi kk og skulptur av Kai Fjell, Frans Widerberg, Lise Amundsen m.fl. Tlf

20 Kultur Norske folkeeventyr i ny drakt Bærum barneteater viser frem til 3. april forestillingen Troll i ord som er basert på de gamle folkeeventyrene av Asbjørnsen og Moe. KATRINE STRØM-ANDERSEN 28. november til 21. desember Sang og slagverk en uke til ende -Folkeeventyrene er tradisjon som samler generasjoner, sier daglig leder i Bærum barneteater Hilde Grythe. Stykket er basert på de gamle folkeeventyrene og gir en smakebit på 12 ulike eventyr i en fornyet og modernisert drakt. Sang og dans gir ramme rundt forestillingen. - Vi har valgt dette temaet fordi Asbjørnsen og Moe er en del av den norske folkesjelen som folk har et forhold til. Teaterstykker basert på eventyr er heller ikke vanlig, sier Grythe. Peder W. Cappelen har dramatisert stykket. Ifølge Grythe er det hyggelig å sette opp et stykke av en lokal dramatiker som var opptatt av folkediktning. 60 skuespillere i alderen 7-18 år er med og bidrar til forestillingen. SANDVIKA TEATER 15. MAR TIL 3. APR. HVERDAGER KL 18. LØR KL 12 OG 16. SØN KL 13 OG 17. Jens Christian Hauge presenteres Lørdag 28. mars inviterer Bekkestua bibliotek til et møte med forfatter og historiker Olav Njølstad. Hans bok Jens Chr. Hauge fullt og helt var den mest omtalte biografien i Jens Christian Hauge var Milorg-leder og senere forsvarsminister. Han var en sentral aktør i Arbeiderparti-statens maktnettverk i mer enn tretti år og en av de fremste nasjonale strategene i norsk etterkrigshistorie. Hauge døde i 2006, 91 år gammel. Det er gratis adgang. Forfattertreffet arrangeres av Bærum bibliotek og ARK bokhandel som også stiller med boka for salg og signering. BEKKESTUA BIBLIOTEK LØRDAG 28. MAR KL 12. DYP KONSENTRASJON: Slagverkkonserten er et av arrangementene under Musikk- og kulturskolens uke. Det er igjen klart for Musikk- og kulturskolens uke. Noen av høydepunktene er låter fra Sound of Music på Stabekk skole og slagverk-konsert på Løkeberg skole. Alle forestillingene er gratis og gir muligheter for fine musikkopplevelser, forteller fungerende rektor Christian Solgaard. MONA VAAGAN Musikk- og kulturskolens uke arrangeres i dagene mars. Den er viktig for elevene, ifølge Solgaard. Da får vi samlet alle aktivitetene, da bobler og koker det og mye skjer. Vi får også vist oss frem litt ekstra, sier han. Musikk- og kulturskolen har blant annet sitt et eget storband. Det har flere konserter på Musikkflekken i løpet av uka. Der blir det også forestilling med Musikk- og kulturskolens teaterkor. Jeg tror ikke det er så mange andre teaterkor her i FOTO: TOR RICHARDSEN. landet. Det er i utgangspunktet et kor som også driver med drama, forteller Solgaard, og legger til at elevene også vil ha konserter på flere av kommunens institusjoner i løpet av uka. Bærum Musikk- og kulturskole har hatt et stabilt elevtall de siste årene på rundt 1800 elever. Fra godt under førskolealder til drøyt 20 år. Aktivitetene er først og fremst knyttet til sang og musikk. Se Musikk- og kulturskolens hjemmeside under Bærum kommune for informasjon om alle de 24 konsertene. Her er et lite utvalg: STABEKK SKOLE ONSDAG 25. MAR KL 19 (SOUND OF MUSIC). MUSIKKFLEKKEN TORSDAG 26. MAR KL 19 (STORBANDKONSERT). LØKEBERG SKOLE TORSDAG 26. MAR KL 18 (SLAGVERKKONSERT). Landskapsfoto i Galleri Kunst1 Frem til 28. mars vises en fotoutstilling av kunstneren Øystein Dahlstrøm i Galleri Kunst1 i Sandvika. I sine bilder konstruerer Dahlstrøm landskap og rom som forsterker virkeligheten og som også er fortellinger om indre og ytre rom. Landskapene får karakter av romlige skulpturer. Øystein Dahlstrøm er Master of Fine Arts fra Universitetet i Bergen. Han har deltatt i en rekke kollektivutstillinger, blant annet i Hordaland Kunstsenter, Hå Gamle Prestegård og Galleri Brandstrup i Oslo. MYTEOMSPUNNET: Jens Christian Hauge var hemmelig leder for Milorg under 2. verdenskrig. Senere ble han tidenes yngste norske forsvarsminister. FOTO: ASCHEHOUGS BILDEARKIV. GALLERI KUNST1, SANDVIKSVEIEN 155, SANDVIKA. LØR-SØN FREM TIL 28. MARS. ABSTRAKT: Stadium er tittelen på dette bildet av kunstneren Øystein Dahlstrøm. FOTO: ØYSTEIN DAHLSTRØM. Se opplysninger om flere arrangementer i Fritidskalenderen

Her er nyhetsbrevet for mai 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail.

Her er nyhetsbrevet for mai 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail. Siste nytt fra Frivilligsentralen Fordi Helen Mollatt søker permisjon fra Home-start, skal Ingvild Vatne vikariere for henne. Først i 60%, så i hel stilling, slik at vi må få inn en vikar for Ingvild fra

Detaljer

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Helsefagarbeider på nattevakt s. 2 Hverdag med turnus s. 4 En smak på yrkeslivet s. 6 God lønnsutvikling for helsefagarbeidere s. 8 IS-1896 02/2011 Helsefagarbeider på nattevakt

Detaljer

Årvoll. Kurs og tilbud for fjerde trinn høsten 2015!

Årvoll. Kurs og tilbud for fjerde trinn høsten 2015! Kurs og tilbud for fjerde trinn høsten 2015! Velkommen til fjerde trinn på Aktivitetsskolen Årvoll! Hei til både barn og foresatte! Sammen med de andre voksne på AKS har vi laget, noe som vi tror blir

Detaljer

Vårprogram 2016 Askim bibliotek

Vårprogram 2016 Askim bibliotek Vårprogram 2016 Askim bibliotek Vi åpner dørene til kunnskap og kultur Velkommen til biblioteket Vårens program byr på et mangfold av aktiviteter for alle aldersgrupper. Du får som vanlig lesestunder for

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Hu og hei, du og jeg danser dagen lang. Januar og februar har fest og bjelleklang. Snø og sno har vi to, hvis du liker det. Vil du heller ha litt sol, så vent på

Detaljer

Vuku oppvekstsenter Vuku 18/8-16

Vuku oppvekstsenter Vuku 18/8-16 Nyhetsbrev skoleåret 2016-17, nr.1 Vuku oppvekstsenter Vuku 18/8-16 Til elever, foresatte og ansatte! Velkommen til nytt skoleår! Vi gleder oss til å starte opp nytt skoleår med 245 elever fra 1.-10.trinn.

Detaljer

Sommer 2015. Vassøynytt

Sommer 2015. Vassøynytt Vassøynytt Nyhetsbrev fra Vassøy Beboerforening Styret i Vassøy Beboerforening har fast møtetid første mandag hver måned. Møtene er åpne for alle betalende medlemmer. Saker som ønskes behandlet må være

Detaljer

Informasjon til Enslige mindreårige flyktninger. Senter for oppvekst

Informasjon til Enslige mindreårige flyktninger. Senter for oppvekst Informasjon til Enslige mindreårige flyktninger Senter for oppvekst 1 VELKOMMEN TIL DRAMMEN! www.visitdrammen.no Byen vår Drammen tilhører Buskerud fylke og ligger 4 mil sydvest for Oslo. Drammen er en

Detaljer

Referat fra 27. april 2004

Referat fra 27. april 2004 R Bærum G post@radgivningsgruppen.no Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede Postboks 287, 1301 SANDVIKA Tlf: 90 10 03 90 Referat fra 27. april 2004 Nr.206 Tilstede: Tove Kjevik, Jon Erling Hagen, Hanne

Detaljer

R Bærum G www.radgivningsgruppen.no post@radgivningsgruppen.no Mobilnummer: 90 10 03 90 Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede Emma Hjorths vei 74, 1336 SANDVIKA Nr.257 Nr.384 Referat fra 27. august

Detaljer

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 FRIVILLIGHETEN TRENGER DEG! I Norge finnes det 115 000 frivillige organisasjoner. De holder på med alle tenkelige aktiviteter fra

Detaljer

VEDTEKTER FOR EPLEHAGEN BARNEHAGE LYNGDAL AS

VEDTEKTER FOR EPLEHAGEN BARNEHAGE LYNGDAL AS Side 1 av 5 Februar 2014 VEDTEKTER FOR EPLEHAGEN BARNEHAGE LYNGDAL AS 1. EIERFORHOLD Eplehagen Barnehage Lyngdal As er privateid, og eies av Trine-Lill Herdal Andreassen, Gry- Lisbeth Nissen og Berit Hægeland

Detaljer

Årsrapport 2013. Kjære fadder og støttespiller

Årsrapport 2013. Kjære fadder og støttespiller Årsrapport 2013 Kjære fadder og støttespiller Takket være ditt engasjement, og dine bidrag opplever vi 2013 som et særdeles godt år. Vi har oppnådd mye mer på de siste tolv månedene, enn de to foregående

Detaljer

Referat fra 19. Mars 2002

Referat fra 19. Mars 2002 R Bærum G E-post: rgb@c2i.net Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede Postboks 287, 1301 SANDVIKA Tlf: 90 10 03 90 Nr.162 Referat fra 19. Mars 2002 Tilstede: Jon Erling Hagen, John-Harald Wangen, Tove

Detaljer

Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte

Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte Retningslinjene er et supplement til lover, forskrifter og reglement som gjelder for kommunens virksomhet. Vedtatt av kommunestyret i sak 9/13-28.02. 2013

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 22.10.2009 Ref. nr.: 09/14335 Saksbehandler: Mette Bakkerud Lundeland VEDTAK NR 79/09 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte

Detaljer

Kommunale barnehager. Enhet for skole og barnehage. - Åpner dører mot verden og framtida!

Kommunale barnehager. Enhet for skole og barnehage. - Åpner dører mot verden og framtida! Kommunale barnehager Enhet for skole og barnehage - Åpner dører mot verden og framtida! Kommunalsjefen har ordet De kommunale barnehagene er en del av Enhet for skole og barnehage i Bamble kommune. Vår

Detaljer

tirsdag 5. februar 13 Sektorutvalg for frivillighet, idrett, kultur og kirke

tirsdag 5. februar 13 Sektorutvalg for frivillighet, idrett, kultur og kirke Sektorutvalg for frivillighet, idrett, kultur og kirke Sektorutvalg for frivillighet, idrett, kultur og kirke 2 Sektorutvalg for frivillighet, idrett, kultur og kirke Kultur og fritid 2 Sektorutvalg for

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I STEINKJER GJELDENDE FRA 01.01.2015

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I STEINKJER GJELDENDE FRA 01.01.2015 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I STEINKJER GJELDENDE FRA 01.01.2015 1. Organisasjon De kommunale barnehagene drives i samsvar med "Lov om barnehager" og de til enhver tid fastsatte forskrifter og retningslinjer,

Detaljer

Hverdag og innflytelse for ungdom i Sunndal

Hverdag og innflytelse for ungdom i Sunndal Hverdag og innflytelse for ungdom i Sunndal Hvordan er hverdagen til ungdommen i Sunndal? Er vi i dag sosial eller asosial? I dagens samfunn kommer man ikke vekk fra internett. Internett har blitt en viktig

Detaljer

Månedsplan for Haukene november 2013

Månedsplan for Haukene november 2013 Månedsplan for Haukene november 2013 Tema: Fellesskap Mål: Styrke barnets/ gruppens sosiale og personlig intelligens. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Uke nr 36 1. Uke nr 37 4. Dans Uke nr 38 11. Filisofiske

Detaljer

Program våren 2015 Askim bibliotek

Program våren 2015 Askim bibliotek Program våren 2015 Askim bibliotek Vi åpner dørene til kunnskap og kultur Velkommen til Askim bibliotek! Vi gleder oss over å kunne tilby varierte aktiviteter i vårens program. Det blir alt fra hagedag

Detaljer

Her er nyhetsbrevet for januar 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail.

Her er nyhetsbrevet for januar 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail. Møteplasser for eldre Vi ønsker oss flere frivillige til møteplassene på Nøkkeland (hver torsdag kl 13-15, men de frivillige kan komme annenhver torsdag) og i Skoggata (annenhver onsdag kl 11-13). Du trenger

Detaljer

Flora Barehage Nythetsavis

Flora Barehage Nythetsavis Flora Barehage Nythetsavis TILBAKEBLIKK PÅ MARS April er kommet, og snøen smelter og sola skinner snart er det vår Det har skjedd mye spennende i mars. Vi startet mars med KARNEVAL. Det var moro å se at

Detaljer

Musikkaktiviteter kan være alt fra å prøve ut instrumenter, lære nye sanger og spille på frukt til å teste ut musikalske apper på ipad.

Musikkaktiviteter kan være alt fra å prøve ut instrumenter, lære nye sanger og spille på frukt til å teste ut musikalske apper på ipad. Hei alle sammen 2017 er startet, og i januar fikk vi alle noen nye venner og kollegaer på Sverdet. Vi fikk tre nye barn, som vi føler har glidd godt inn i gruppen vår, i tillegg til at John Derek og Katrine

Detaljer

GRØNN AVDELING SEPTEMBER NOVEMBER 2009

GRØNN AVDELING SEPTEMBER NOVEMBER 2009 GRØNN AVDELING SEPTEMBER NOVEMBER 2009 Forrige halvår var fullt av utforskende og nysgjerrige barn som bare vokste og vokste. Språket gikk fra enstavelsesord til hele setninger, de som krabbet begynte

Detaljer

2 Hva er KIM senteret? M A R S. 3 Navnekonkurranse. 4 Akademiet. 5 Latterhjørnet. 6 Datadrift. 7 Kafé No. 19

2 Hva er KIM senteret? M A R S. 3 Navnekonkurranse. 4 Akademiet. 5 Latterhjørnet. 6 Datadrift. 7 Kafé No. 19 Årgang 13 2011 Nr 1 2 Hva er KIM senteret? 3 Navnekonkurranse 4 Akademiet 5 Latterhjørnet 6 Datadrift 7 Kafé No. 19 M A R S Hva er KIM? Stiftelsen KIM-senteret er en attføringsbedrift i Trondheim sentrum.

Detaljer

Kontaktinformasjon. Kontaktpersoner: Adresse: Aktivitetsskolen Prinsdal Øvre Prinsdalsvei 54 1263 Oslo

Kontaktinformasjon. Kontaktpersoner: Adresse: Aktivitetsskolen Prinsdal Øvre Prinsdalsvei 54 1263 Oslo Kontaktinformasjon Kontaktpersoner: AKS-leder: Baseleder: Vivian Smeby Ailin Elisabeth Osnes Adresse: Aktivitetsskolen Prinsdal Øvre Prinsdalsvei 54 1263 Oslo Vivian Smeby 23 19 18 01 Basen / Ailin E.

Detaljer

Navn Aldersgruppe Arena Varighet Antall deltakere. Pris pr uke Ferieklubb 3.-7. trinn Lura

Navn Aldersgruppe Arena Varighet Antall deltakere. Pris pr uke Ferieklubb 3.-7. trinn Lura Melding til utvalg for kultur og oppvekst 06.12.10 143/10 Til : Utvalg for kultur og oppvekst Saksbehandler: Roald Brekke Dato : 22.11.10 RAPPORT KONGESOMMER 2010 Bakgrunn Kongesommer er navnet på de tilbud

Detaljer

Åpen og inkluderende. Alle som har lyst til å være med i frivilligheten skal ha mulighet til det uavhengig av kjønn, alder eller kulturell bakgrunn.

Åpen og inkluderende. Alle som har lyst til å være med i frivilligheten skal ha mulighet til det uavhengig av kjønn, alder eller kulturell bakgrunn. Åpen og inkluderende Alle som har lyst til å være med i frivilligheten skal ha mulighet til det uavhengig av kjønn, alder eller kulturell bakgrunn. I organisasjonene møter du andre som deler dine interesser.

Detaljer

Hvordan skal vi styre kommunen vår i framtiden? MØTE MED VELFORENINGENE I BÆRUM. 25. februar 2014

Hvordan skal vi styre kommunen vår i framtiden? MØTE MED VELFORENINGENE I BÆRUM. 25. februar 2014 Hvordan skal vi styre kommunen vår i framtiden? MØTE MED VELFORENINGENE I BÆRUM 25. februar 2014 Agenda 1) Hvordan arbeider det politiske styringssystemet i Bærum kommune? 2) Hvordan kan velene påvirke

Detaljer

Årvoll. Kurser og tilbud for første trinn høsten 2015!

Årvoll. Kurser og tilbud for første trinn høsten 2015! Kurser og tilbud for første trinn høsten 2015! Velkommen til første trinn på Årvoll Aktivitetsskole!! Hei til både barn og foresatte! Sammen med de andre voksne på AKS har vi laget, et hva vi tror blir

Detaljer

Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle?

Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle? Gjerdrum 22.05.13 Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle? Frivilligsentralen er en møteplass som formidler kontakt mellom mennesker i lokalmiljøet. Som

Detaljer

Husk: Mandag 1. april er barnehagen stengt da det er 2. påskedag

Husk: Mandag 1. april er barnehagen stengt da det er 2. påskedag MÅNEDSPLAN FOR SOLBLOM Mars 2013 9 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1. 10 Mandag 4. Tirsdag 5. opplegg Onsdag 6. hele uka Torsdag 7. Fredag 8. Frist for påmelding til påskeferien 11 Mandag 11. Teaterforestilling

Detaljer

R Bærum G www.radgivningsgruppen.no post@radgivningsgruppen.no Mobilnummer: 90 10 03 90 Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede Emma Hjorths vei 74, 1336 SANDVIKA Nr.257 Nr.285 Referat fra 3. juni 2008

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer

For vi drammensere er glade i byen vår, og det å gjøre Drammen til et godt sted å bo, er vårt felles prosjekt.

For vi drammensere er glade i byen vår, og det å gjøre Drammen til et godt sted å bo, er vårt felles prosjekt. Sammen mot radikalisering og voldelig ekstremisme Jeg er glad for å ønske dere alle, og spesielt statsminister Erna Solberg, velkommen til dette møtet. Jeg setter pris på at dere har tatt dere tid, en

Detaljer

Til foreldre som vil arrangere

Til foreldre som vil arrangere Til foreldre som vil arrangere Å forske vekker begeistring Barn stiller de beste spørsmålene. Når de får undersøke egne spørsmål, bruker de nysgjerrigheten sin, er kreative og løser problemer de interesserer

Detaljer

Handlingsplan for. Revehi 2012-2013. Handlingsplan Revehi 2012-2013 1

Handlingsplan for. Revehi 2012-2013. Handlingsplan Revehi 2012-2013 1 Handlingsplan for Revehi 2012-2013 Handlingsplan Revehi 2012-2013 1 INNLEDNING: Vi som jobber på Revehi ønsker alle barn og foreldre velkommen til oss. Vi håper alle har hatt en fin sommer, og vi gleder

Detaljer

Flora Barehage Nythetsavis

Flora Barehage Nythetsavis Flora Barehage Nythetsavis TILBAKEBLIKK PÅ APRIL Denne måneden føltes litt kort og gikk litt fort, i og med at det ble påskeferie midt i. Det største var vel at vi kunne sette bort aktbrett og ta frem

Detaljer

PERSONALET Leder: Sølvi Thoresen. Assistenter: Karin Granlund Maxime Saint Victor Cathrine Follestad Per Johann Avdal Ragnhild Carlsen

PERSONALET Leder: Sølvi Thoresen. Assistenter: Karin Granlund Maxime Saint Victor Cathrine Follestad Per Johann Avdal Ragnhild Carlsen Hva er SFO SFO er et omsorgs- og fritidstilbud til barn fra 1. 4. klasse. Åpningstiden er fra 07.00 og frem til skolestart og fra skoleslutt og frem til kl. 17.00. I skolens ferier er maksimal åpningstid

Detaljer

Nr.152. Faste punkter: Godkjenning av referat nummer 151. Referatet ble godkjent. Referat fra andre møter Ingen møter siden sist.

Nr.152. Faste punkter: Godkjenning av referat nummer 151. Referatet ble godkjent. Referat fra andre møter Ingen møter siden sist. R Bærum G E-post: rgb@c2i.net Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede Postboks 287, 1301 SANDVIKA Tlf: 90 10 03 90 Nr.152 Referat fra 9. oktober 2001 Tilstede: Jon Erling Hagen, Bente Nygård, John-Harald

Detaljer

Velkommen til NØKLEVANN AKTIVITETSSKOLE Skoleåret 2017 / 2018

Velkommen til NØKLEVANN AKTIVITETSSKOLE Skoleåret 2017 / 2018 ~ 1 ~ Velkommen til NØKLEVANN AKTIVITETSSKOLE Skoleåret 2017 / 2018 På Nøklevann Aktivitetsskole skal elevene oppleve: Trygghet Selvstendighet Sosial utvikling Faglig utvikling ~ 2 ~ Innhold Velkommen

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Halvårsplan. Elvland naturbarnehage. Våren 2014. Holtålen Kommune

Halvårsplan. Elvland naturbarnehage. Våren 2014. Holtålen Kommune 1 av 6 Holtålen Kommune Elvland naturbarnehage Halvårsplan Våren 2014 Halvårsplanen bygger på: Lov og forskrifter for barnehagen Rammeplan for barnehagens innhold Barnehagens virksomhetsplan Språk i barnehage.

Detaljer

KURS HØST 2009. og andre aktiviteter for barn og ungdom. Bergenhus og Årstad kulturkontor

KURS HØST 2009. og andre aktiviteter for barn og ungdom. Bergenhus og Årstad kulturkontor PR OX V O KURS og andre aktiviteter for barn og ungdom HØST 2009 Bergenhus og Årstad kulturkontor FILMKURS Mediaverkstedet gir deg muligheten til å lage din egen film på en helg! Kurset begynner med idemyldring

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: HOVEDUTVALG FOR KULTUR, OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Herredshuset Møtedato: 19.08.2008 Tid: kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Utvalg: HOVEDUTVALG FOR KULTUR, OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Herredshuset Møtedato: 19.08.2008 Tid: kl. 19.00 SKIPTVET KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR KULTUR, OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Herredshuset : 19.08.2008 Tid: kl. 19.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 69806030 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Vedlegg 1/444 Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Tirsdag 10. mai 2016 Kl. 12.30 til kl. 15.00 i Løkkeåsveien 2. Møteleder: John-Harald Referent: Lars

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

RGBs årsrapport for 2011

RGBs årsrapport for 2011 RGBs årsrapport for 2011 Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede i Bærum kommune Presentasjon på SOR-konferanse "En ny hverdag - HVPU-reformen etter 20 år". Innledning Årets viktigste saker har vært deltagelse

Detaljer

Kommunale barnehager. Enhet for skole og barnehage - Åpner dører mot verden og framtida!

Kommunale barnehager. Enhet for skole og barnehage - Åpner dører mot verden og framtida! Kommunale barnehager Enhet for skole og barnehage - Åpner dører mot verden og framtida! Kommunalsjefen har ordet De kommunale barnehagene er en del av Enhet for skole og barnehage i Bamble kommune. Vår

Detaljer

INFORMASJONS- HEFTE FOR STUDENTER. Velkommen til barnehagene Haugtussa, Krabat og Våland

INFORMASJONS- HEFTE FOR STUDENTER. Velkommen til barnehagene Haugtussa, Krabat og Våland INFORMASJONS- HEFTE FOR STUDENTER Velkommen til barnehagene Haugtussa, Krabat og Våland 2013 1 Kjære student Velkommen til oss som student. Vi gleder oss til denne praksisperioden/ blikjent perioden sammen

Detaljer

INFORMASJON OM BRUKERVALG I AMBULERENDE TJENESTER:

INFORMASJON OM BRUKERVALG I AMBULERENDE TJENESTER: BÆRUM KOMMUNE PLEIE- OG OMSORG INFORMASJON OM BRUKERVALG I AMBULERENDE TJENESTER: Hjemmesykepleie og praktisk bistand (hjemmehjelp). Brukervalg for brukere som bor i bolig uten bemanning. Generell informasjon:

Detaljer

MAKS, 3-4. Tilbudskatalog

MAKS, 3-4. Tilbudskatalog MAKS, 3-4 Tilbudskatalog Høst 2015 Marienlyst Aktivitetsskole Nye kurs klare for påmelding! Vi på Maks har gleden av å presentere første kursrunde dette skoleåret. Det vil være nye kurs, samt populære

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) I RÆLINGEN KOMMUNE

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) I RÆLINGEN KOMMUNE VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) I RÆLINGEN KOMMUNE Vedtektene er fastsatt med hjemmel i 13-7 i lov om grunnskolen og den videregående opplæringa (opplæringsloven) av 17. juli 1998 nr. 61. Vedtatt

Detaljer

MØTEINNKALLING. Ungdomsrådet

MØTEINNKALLING. Ungdomsrådet MØTEINNKALLING Dato: 14.02.2017 kl. 15:30-17:30 Sted: Ås rådhus, 2.etasje Ungdomsrådet Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes iht. lovverk.

Detaljer

Velkommen til Osanstua Barnehage

Velkommen til Osanstua Barnehage Velkommen til Osanstua Barnehage Hallo.og familien din. Vi i Osanstua barnehage ønsker deg hjertelig velkommen til vår barnehage klokken 10.00. Hvis det ikke passer vær så snill å gi beskjed. (Telefon

Detaljer

Helse på barns premisser

Helse på barns premisser Helse på Lettlest versjon BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013 Helse på Helse på Hva er dette? Vi hos Barneombudet ville finne ut om barn får gode nok helsetjenester. Derfor har vi undersøkt disse fire områdene:

Detaljer

Livsgledeuka 27. mai.-10. juni 2015 Grimstad

Livsgledeuka 27. mai.-10. juni 2015 Grimstad Livsgledeuka 27. mai.-10. juni 2015 Grimstad Velkommen til Livsgledeuka 2015 Fra 27. mai til 10. juni gir vi deg mulighet til å delta på spennende og uforglemmelige opplevelser i Grimstad. Vi fokuserer

Detaljer

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Vedlegg 1/397 Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Tirsdag 25. februar 2014 Kl. 12.30 til kl. 15.00 i Løkkeåsveien 2. Møteleder: Nick Referent: Lars

Detaljer

utvalget Ole-Johan Pettersen medlem FRP Mona Vauger varamedlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen Ingerid Bjercke varamedlem H Lene Elisabeth Strøm

utvalget Ole-Johan Pettersen medlem FRP Mona Vauger varamedlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen Ingerid Bjercke varamedlem H Lene Elisabeth Strøm Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 02.07.2008 Tidspunkt: 18.00 21.00 Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Øyvind Fjeldberg

Detaljer

www.ukm.no/pl3730 @UKMTromso UKM Tromsø Program 934 19 278 22-28.Feb

www.ukm.no/pl3730 @UKMTromso UKM Tromsø Program 934 19 278 22-28.Feb Program 22-28.Feb 22.-24. Feb 13:00 konferansierkurs Lær deg å snakke til publikum på scenen! Kurset er ikke bare for de som ønsker å være konferansier under UKM, men for alle som ønsker å lære mer om

Detaljer

ÅRS- OG AKTIVITETSPLAN 2014/2015

ÅRS- OG AKTIVITETSPLAN 2014/2015 ÅRS- OG AKTIVITETSPLAN 2014/2015 FAGERLIDAL SFO Fagerlidal 9325 Bardufoss SFO avdeling kl 0715 1615 Tlf. 93468827 SFO leder kontor kl 0900 1445 Tlf 93468825 Sentralbord skolen kl 0800 1530 Tlf. 93468824

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, AUGUST 2013. Hei alle sammen og velkommen til nytt barnehage år på Sølje! Vi håper dere alle har hatt en flott sommer og kost dere med de søte små. For oss på Sølje var det

Detaljer

Livsgledeuka 2.-11. juni 2016 Grimstad

Livsgledeuka 2.-11. juni 2016 Grimstad Livsgledeuka 2.-11. juni 2016 Grimstad Velkommen til Livsgledeuka 2016 Fra 2. - 11. juni gir vi deg mulighet til å delta på spennende og uforglemmelige opplevelser i Grimstad. Vi fokuserer på kulturelle,

Detaljer

Rapport Psyk-festival 2015

Rapport Psyk-festival 2015 1 Rapport Psyk-festival 2015 Psyk-festivalen i Eidsvoll og Hurdal ble avhold i uke 42 og 43. Utstillinger av Festival kunstner Vidar Pettersen med sine dikt og bilder hang oppe på Råholt amfi, Eidsvoll

Detaljer

www.facebook.com/ungdomshusetg60

www.facebook.com/ungdomshusetg60 www.facebook.com/ungdomshusetg60 www.drammen.kommune.no/g60 HØSTPROGRAM 2013 G60 er en møteplass for ungdom som ønsker å gjøre noe kreativt på fritiden. Her finner du møteplass, seks bandrom, lydstudio,

Detaljer

Hei og velkommen til et nytt SFO år!

Hei og velkommen til et nytt SFO år! Neverdal SFO 2015-2016 Hei og velkommen til et nytt SFO år! På Neverdal SFO har vi fra høsten barn fra 1-4 trinn. Vi er i år 5 ansatte i varierte stillingsstørrelser, som på sin måte bidrar til god oversikt,

Detaljer

OBS Ny adresse: Trudvangkroken 20 1368 Stabekk Tlf 92854347 Bankgiro:9044.10.52161 Org Nr:986 764 909 www.adhd-oslo.no www.adhd-akershus.

OBS Ny adresse: Trudvangkroken 20 1368 Stabekk Tlf 92854347 Bankgiro:9044.10.52161 Org Nr:986 764 909 www.adhd-oslo.no www.adhd-akershus. smånytt Fra ADHD-foreningen Oslo og Akershus fylkeslag Februar 2007 OBS Ny adresse: Trudvangkroken 20 1368 Stabekk Tlf 92854347 Bankgiro:9044.10.52161 Org Nr:986 764 909 www.adhd-oslo.no www.adhd-akershus.no

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer

Om VERKET. Velkommen som medlem på VERKET!

Om VERKET. Velkommen som medlem på VERKET! Vår 2016 Om VERKET Velkommen som medlem på VERKET! VERKET er for deg som helt eller delvis står utenfor arbeid. Ønsker du å bli medlem får du en oppstartsamtale med en av oss ansatte der vi snakker om

Detaljer

Namdalseid kommune. Saksframlegg. Høring om endringer i barnehageloven - uttalelse

Namdalseid kommune. Saksframlegg. Høring om endringer i barnehageloven - uttalelse Namdalseid kommune Saksmappe: 2007/10572-2 Saksbehandler: Bodil Lie Saksframlegg Høring om endringer i barnehageloven - uttalelse Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre

Detaljer

Informasjonshefte. Regnbueveien 2 C, 0664 Oslo Telefon 23039330 regnbuen@frelsesarmeen.no Hjemmeside: Frelsesarmeen.no/Regnbuen

Informasjonshefte. Regnbueveien 2 C, 0664 Oslo Telefon 23039330 regnbuen@frelsesarmeen.no Hjemmeside: Frelsesarmeen.no/Regnbuen Informasjonshefte Regnbueveien 2 C, 0664 Oslo Telefon 23039330 regnbuen@frelsesarmeen.no Hjemmeside: Frelsesarmeen.no/Regnbuen 1 Velkommen til Frelsesarmeens barnehager, Regnbuen. Vi håper at både dere

Detaljer

Årvoll. Kurser og tilbud for andre trinn høsten 2015!

Årvoll. Kurser og tilbud for andre trinn høsten 2015! Årvoll Kurser og tilbud for andre trinn høsten 2015! Årvoll Velkommen til andre trinn på Aktivitetsskolen Årvoll! Hei til både barn og foresatte! Sammen med de andre voksne på AKS har vi laget, et hva

Detaljer

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Vedlegg 1/449 til RGB-møte 25.10.16 Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Tirsdag 27. september 2016 Kl. 12.30 til kl. 15.00 i Løkkeåsveien 2. Møteleder:

Detaljer

Det finnes alltid muligheter

Det finnes alltid muligheter Det finnes alltid muligheter Huset Huset er et oppfølgingssenter i Tromsø for deg som ønsker et liv uten rusavhengighet og kriminalitet. Vi ønsker å være en trygt sted der det er godt å være. Her kan du

Detaljer

Trøgstad kommune VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I TRØGSTAD

Trøgstad kommune VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I TRØGSTAD VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I TRØGSTAD VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I TRØGSTAD 1 EIERFORHOLD Barnehagene eies av Trøgstad kommune, og drives i samsvar med Lov om barnehager og de til enhver

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET APRIL 2013 Hei alle sammen Denne måneden har vi gjort masse kjekke ting sammen på Sverdet, vi har blant annet hatt mange fine turer, spilt spill og ikke minst sunget og

Detaljer

Nettverksbrev nr. 36, desember 2012

Nettverksbrev nr. 36, desember 2012 1 Nettverksbrev nr. 36, desember 2012 Fra boka Barns rettigheter en reise den engelske versjonen. Finnes nå i Norsk oversettelse. Til medlemmer i Norsk Reggio Emilia-nettverk (NREN) Kjære medlemmer. Det

Detaljer

Høy etisk standard i kommunene - viktig for lokaldemokrati, arbeidsmiljø og omdømme. Ski kommunestyre 18.10.2010, Kari Hesselberg, KS

Høy etisk standard i kommunene - viktig for lokaldemokrati, arbeidsmiljø og omdømme. Ski kommunestyre 18.10.2010, Kari Hesselberg, KS Høy etisk standard i kommunene - viktig for lokaldemokrati, arbeidsmiljø og omdømme Ski kommunestyre 18.10.2010, Kari Hesselberg, KS Etikk, kan det brukes til noe? Hvorfor etikkarbeid er viktig sett fra

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Pål Sverre Fikse MEDL SP/SV/V/FRP/MDG/UAV

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Pål Sverre Fikse MEDL SP/SV/V/FRP/MDG/UAV Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 14.04.2016 Tid: 11:50 14:00 Til stede: 9 representanter. Marit Voll fikk permisjon fra og med sak

Detaljer

Samfunnet er i stadig endring og mange flytter oftere enn før. Foreldre opplever store krav om alltid å være gode foreldre til enhver tid.

Samfunnet er i stadig endring og mange flytter oftere enn før. Foreldre opplever store krav om alltid å være gode foreldre til enhver tid. Samfunnet er i stadig endring og mange flytter oftere enn før. Foreldre opplever store krav om alltid å være gode foreldre til enhver tid. Småbarnsfamilier er utsatt når nettverk må forlates, og det kan

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2003 FOR RÅDGIVNINGSGRUPPEN FOR UTVIKLINGSHEMMEDE I BÆRUM KOMMUNE

ÅRSRAPPORT 2003 FOR RÅDGIVNINGSGRUPPEN FOR UTVIKLINGSHEMMEDE I BÆRUM KOMMUNE Svein Finnanger NILK Kristin Mehre PL ÅRSRAPPORT 2003 FOR RÅDGIVNINGSGRUPPEN FOR UTVIKLINGSHEMMEDE I BÆRUM KOMMUNE 1. Møteaktivitet og møtedeltagelse Gruppen har hatt 5 medlemmer gjennom hele året. Et

Detaljer

En fantastisk fin og varm julefeiring ønskes deg og dine

En fantastisk fin og varm julefeiring ønskes deg og dine o fb.c m/hu ru ine mste Barn ehag e på s ide T n O r Uke 51 Fredag 19. des 2014 Kalenderen: I dag kl 12.45 tar vi juleferie Mandag 5. jan begynner vi på året tjue-femten En fantastisk fin og varm julefeiring

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR MAI 2016 HJØRNETANNA

MÅNEDSPLAN FOR MAI 2016 HJØRNETANNA MÅNEDSPLAN FOR MAI 2016 HJØRNETANNA UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 18 2. 3. 4. 5. 6. Uteleik før 1. måltid En gruppe går på tur til maurtua og en gruppe uteleik Malings aktivitet Kristi Himmelfarts

Detaljer

Etiske retningslinjer for ansatte i Eidsberg Kommune.

Etiske retningslinjer for ansatte i Eidsberg Kommune. Etiske retningslinjer for ansatte i Eidsberg Kommune. Vedtatt i Arbeidsmiljøutvalgets møte den.. Innholdsfortegnelse Forord... 3 Hensynet til innbyggerne... 3 Hensynet til kommunens omdømme... 3 Lojalitet...

Detaljer

Arkivsak: 09/120 Sakstittel: NYE VEDTEKTER FOR GRATANGEN BARNEHAGE

Arkivsak: 09/120 Sakstittel: NYE VEDTEKTER FOR GRATANGEN BARNEHAGE GRTNGEN KOMMUNE Saksfremlegg rkivsak: 09/120 Sakstittel: NYE VEDTEKTER FOR GRTNGEN RNEHGE Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& De nye vedtektene for Gratangen barnehage

Detaljer

Referat fra andre møter og konferanser Ingen referat fra andre møter.

Referat fra andre møter og konferanser Ingen referat fra andre møter. R Bærum G www.radgivningsgruppen.no post@radgivningsgruppen.no Mobilnummer: 90 10 03 90 Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede Emma Hjorths vei 74, 1336 SANDVIKA Nr.257 Nr.281 Referat fra 8. april 2008

Detaljer

TORSDAGSPOSTEN 12.11.2015

TORSDAGSPOSTEN 12.11.2015 TORSDAGSPOSTEN 12.11.2015 Ukentlig informasjonsbrev fra Lillehammer Steinerskole Hjemmeside: http://www.lillehammersteinerskole.no Kalender uke 46 Tirsdag 24.11 Månedsfest kl.11:30. Foreldre er velkomne

Detaljer

Gateakademiet Noen trenger et springbrett, mens andre trenger en fallskjerm

Gateakademiet Noen trenger et springbrett, mens andre trenger en fallskjerm Gateakademiet Noen trenger et springbrett, mens andre trenger en fallskjerm Samsen kulturhus Samsen kulturhus - Gateakademiet Gateakademiet er et dagtilbud for unge mennesker i aldersgruppen 16-25 år,

Detaljer

Referat fra FAU-møte Linderud 06.06.16

Referat fra FAU-møte Linderud 06.06.16 Referat fra FAU-møte Linderud 06.06.16 Tilstede: Rektor (deltok under behandling av sakene 1-3), 1B, 1C, 1D, 4B, 4C, 5B, 5C, 6A, 7A, 8B, 8C, 10A, 10B, 10C. Rekkefølgen på sakene ble justert i forhold til

Detaljer

Velkommen til +Huset

Velkommen til +Huset Velkommen til +Huset Velkommen til +Huset Den offisielle åpningen av +Huset 3. september 2015 representerte en milepæl for mange seniorer i Fredrikstad. Med eldrerådet i spissen har et eldres hus vært

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR APRIL 2015 HJØRNETANNA

MÅNEDSPLAN FOR APRIL 2015 HJØRNETANNA MÅNEDSPLAN FOR APRIL 2015 HJØRNETANNA UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 15 7. Uteleik Inneleik grupper 8. Uteleik Inneleik grupper 9. Vi feirer aprilbarnas bursdag, lager istand 10. Vi går tur til

Detaljer

VELK0MMEN TIL SAKSHAUG SFO

VELK0MMEN TIL SAKSHAUG SFO VELK0MMEN TIL SAKSHAUG SFO TIL DEG SOM SKAL BEGYNNE PÅ SFO NÅR DU ER PÅ SFO: Skal du kunne leke nesten hele tiden. Du kan være ute eller inne, i store eller små rom, med få eller mange barn, med eller

Detaljer

E-post: Godkjenning av referat nummer 124.

E-post: Godkjenning av referat nummer 124. R Bærum G E-post: rgb@c2i.net Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede Postboks 287, 1301 SANDVIKA Tlf: 90 10 03 90 Nr.125 Referat fra 22. februar 2000 Tilstede: Harald Kjeldsberg, John Harald Wangen,

Detaljer

ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED OTTA SKOLE, AVD. NYHUSOM 2012/2013

ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED OTTA SKOLE, AVD. NYHUSOM 2012/2013 ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED OTTA SKOLE, AVD. NYHUSOM 2012/2013 Aller først vil vi ønske deg velkommen til skolefritidsordningen ved Otta skole. Vi er glade for at du har meldt deg på, og håper

Detaljer

Nr.217. Faste punkter: Godkjenning av referat nummer 216. Referatet ble godkjent. Referat fra andre møter Ingen andre møter siden sist.

Nr.217. Faste punkter: Godkjenning av referat nummer 216. Referatet ble godkjent. Referat fra andre møter Ingen andre møter siden sist. R Bærum G post@radgivningsgruppen.no Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede Postboks 287, 1301 SANDVIKA Tlf: 90 10 03 90 Nr.217 Referat fra 18. januar 2005 Tilstede: Tove Kjevik,, Hanne Borthen og John-Harald

Detaljer