Systemer for noen og enhver

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Systemer for noen og enhver"

Transkript

1 Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet Bedriftsøkonomi 6. utgave - Ekstern kompetanse: SNEKRER ERP SELV: Forsinket årsregnskap: Unngå straffeskatt Notar legger til bransjemoduler Én av ti må svi Les mer side 13 Les mer side 17 Les mer side 18 Nå på nett: O N L I N E Når man først har gjennomtrekk, må man sørge for at det er de rette som blir og det fins mange sofistikerte metoder. Even Bolstad daglig leder i HR Norge. Les mer side 16 Feil VEDLIKEHOLD: tall: Feil beslutning Les mer side Norske virksomheter kaster formuer ut av vinduet når de installerer store ERP-systemer. Det er deprimerende å observere sløseriet fra sidelinjen. Bjørn-Erik Willoch, Advisory Partner i norske Integrate AS. Balanced Scorecard (BSC) Klargjøre og oversette visjon og strategi Kommunisere Balansert målstyring Paradigmeskifte Tilbakemeldig og læring Planlegge og sette mål Balanced Scorecard: Alt for snevert? innen ERP Les mer side 4-5 Les mer side 8 ANNONSE ANNONSE justere virksomhetens ERP-løsning til endringer og nye behov: Hva koster det? Les mer på ERP... with NO Expiry Date TM

2 O N L I N E Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet Vår nye onlineportal Utfordringer Et viktig poeng ved kjøp av forretningssystemer er å vurdere det som jeg vil velge å kalle for løsningens Økosystem... We succeed if you succeed O N L I N E O N L I N E Systemer for noen og enhver Det var i 2003 at den amerikanske forfatteren Nicolas Carr skrev den meget omtalte artikkelen IT doesent Matter i det kjente magasinet Harvard Business Review. Han hadde et viktig poeng, nemlig at bedriftens forretningssystemer i økende grad er å betrakte som en del av det vi kan definere som Infrastruktur. Vanligvis har vi begrenset infrastruktur til å omfatte datamaskiner og nettverk. Forretningssystemene vil vi hevde er strategiske. Her mener både Carr og undertegnede at vi bør justere vårt syn. Også viktige systemer innen økonomi, logistikk, produksjon og salg vil i økende grad kategoriseres som infrastruktur. Begrepet infrastruktur betyr på godt norsk den underliggende struktur, i motsetning til suprastruktur som betyr den overliggende struktur. Vi kan, noe forenklet, si at infrastruktur er noe den ansatte eller våre samarbeidspartnere kan ta for gitt, dvs. noe obligatorisk. Her er vi ved selve poenget. I økende grad utvikles det i alle bransjer en norm for hvilke kvaliteter selskapet forretningssystemer må inneha. Denne normen defineres av markedet,- dvs. av de aktører bedriften samhandler med så som kunder, underleverandører og ikke minst det offentlige. Dermed kan vi hevde at investering i gode forretningssystemer er en del av inngangsbilletten til et marked. Det betyr at dårlige systemer kan være forretningsmessig risiko dvs. at du mister konkurransekraft og kan tape forretning. Vice versa. Tilbudet av løsninger på det norske markedet inneholder noe for enhver smak. Totalt forretningssystemer (ERP) kniver om oppmerksomheten. I tillegg kommer alle nisjeløsningene. Ytterpunktene representeres ved mysap Business Suite,- forretningsystemenes ubestridte markedsleder, og et spekter pakkeløsninger for mikrobedrifter (Visma Avendo, MAMUT etc.). Det er en meget nøye sammenheng mellom den valgte løsnings fleksibilitet og ytelse og forvaltningskost. Velg et system du kan vokse i, men ikke større enn det du evner å forvalte. I økende grad utvikles det i alle bransjer en norm for hvilke kvaliteter selskapets forretningssystemer må inneha. Denne normen defineres av markedet. og 3.parts leverandører med sine supplerende løsninger. Poenget er at systemkvalitet ofte er et spørsmål om kvalitet i nettopp økosystemet. Som kunde kjøper du ikke bare brukslisenser på programvare, men du kjøper deg bokstavelig talt inn i et miljø som du skal være en del av i mange år fremover. Da må vi kreve at dette miljøet på en god måte reflekterer den bransjen du er en del av, og at miljøet eller økosystemet, har en samlet kraft til å løfte systemets kvaliteter i takt med normen i ditt marked. Etter mitt skjønn er det viktig at bedriften tenker nøye gjennom sitt systemregnskap. Systemregnskapet er summen av eierskapskost og nytteverdi. Eierskapskosten inkluderer alle oppstartskostnader så som kjøp av lisenser, opplæring, installasjon og konfigurering, dvs. tilrettelegging av systemet (parametersetting). I tillegg kommer årlige kostnader til drift, vedlikehold og ikke minst oppgradering. Det siste er ofte en meget underestimert kostnad. Nytteverdien bør vurderes langs tre hoveddimensjoner, nemlig: Prosessforbedringseffekter (lavere ressursinnsats, lavere kvalitetskostnader) Forretningseffekter (bidraget fra omsetning man unngår å tape, bidraget fra ny omsetning man ellers ikke ville fått) Kapitaleffekter (lavere kapitalbinding, raskere inndriving av utestående fordringer) Ikke alle poster i et slikt regnskap er enkle å estimere. Særlig gjelder dette forretnings-effektene, som kan variere over tid. Allikevel vil jeg slå et slag for at bedrifter som anskaffer nye forretningssystemer bli flinkere til å styre systemøkonomien. Det bør være et mål å kunne etterprøve om investeringen ga positive effekter. Som oftest har bedriften urealistiske forestillinger om hvor raskt effektene oppstår. Man glemmer ofte at i en periode på 3-6 måneder etter oppstart på nytt system må man kalkulere lavere effektivitet enn tidligere og større kvalitetskostnader. Dersom man ikke er mentalt forberedt på en slik innkjøringsperiode skaper det frustrasjon og misnøye. Det betyr at produktivitetstap etter oppstart er en del av anskaffelsens kostnad, og må tas med i systemregnskapet. En bevisst holdning til kost/nytte-aspektene ved systemkjøp er i seg selv med på å øke sannsynligheten for å lykkes med anskaffelsen. Vi hjelper våre lesere til å lykkes Bedriftsøkonomi 6. utgave april 2008 Adm. dir: Ståle Husby Redaksjonssjef: Petter T. Stocke-Nicolaisen Salgssjef: Theodor Sandegren Produksjonssjef: Bjarne S. Brokke Design: Tonja Ingrid Sødal Prosjektleder for utgivelsen: Magnus Ulvik Telefon: e-post: Distribuert med Dagens Næringsliv, mars 2008 Trykk: Dagblad-Trykk Mediaplanet er Europas fremste leverandør av temaaviser i dags- og næringspresse. Vi produserer både forbruker- og forretningsaviser. Telefon: Faks: e-post: Et viktig poeng ved kjøp av forretningssystemer er å vurdere det som jeg vil velge å kalle for løsningens Økosystem (begrep lånt fra biologien). Løsningens økosystem er å forstå som aktørene og komponentene som omgir løsningen. Jeg tenker på kundebasens karakter, forhandlere, driftspartnere, implementeringspartnere Studieleder, BI Bo Hjort Christensen Vil du vise hva du er god for? Sjekk karriéremulighetene i Norges mest innovative mediehus. Trondheim: Oslo: Internett: E-post:

3 Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet sparer inn 50% av dine drifts- og administrasjonskostnader samtidig som den stopper spam og virus! Ninja krever halvparten av konkurrentens administrasjonstid og har også lavere brukerkostnader. Plug-ins for Anti (image)spam, antivirus, antiphishing, antispionvare, disclamers og flere plug-ins på vei: innholdsfiltrering og e-post arkivering. En helt ny tredjegenerasjons plug-in arkitektur bygget for fremtiden. Først på markedet med regelbasert SMART vedleggsfiltrering. N gir vi deg 50% innbytte for ditt gamle (og ikke fullt så bra) spamfilter. For mer informasjon: tlf:

4 Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet En helt ny ERP-virkelighet i emning Enhver bedrift med et betydelig antall kunder og transaksjoner vil fort oppleve at arbeidsmengden blir uhåndterlig uten gode ERP-systemer i bunn. Et økonomistyringssystem er alltid kjernen i slike systemer, og spørsmålet om hvorvidt man kan klare seg uten, er helt uaktuelt. Jarle Petterson De siste årene har det skjedd noe som er av stor betydning for små og mellomstore bedrifter: fremveksten av SOA (Service Oriented Architecture)... hold er på størrelse med Storebrand. Det fine er at du kan konfigurere ulike typer funksjonalitet i ulike situasjoner, kanaler, geografier og kundegrupper. Selger du et produkt gjennom forhandlere, velger du én måte å gjøre det på, handler du med kundene direkte, en annen. Alt dette kan justeres på nett, og så betaler du per måned eller transaksjon. Du abonnerer på tjenester du setter sammen etter egne behov. Vel, du kan jo tenke deg Dette er utrolig spennende, forkynner en entusiastisk Willoch, før han fyrer av følgende salve: Norske virksomheter kaster formuer ut av vinduet når de installerer store ERP-systemer. Det er deprimerende å observere sløseriet fra sidelinjen. Og vi lytter. For Willoch vet hva han snakker om, blant annet med bakgrunn som CEO for CapGeminis nordiske operasjoner. Evig runddans Ta markedslederen innen ERP, altså SAP, som selvsagt har Bjørn-Erik Willoch, Advisory Partner i norske Integrate AS. forstått hva som er på gang. De har investert kollosalt de siste årene for å programmere om hele suiten, slik at den spille det samme komponentbaserte spillet som de nye, nettbaserte løsningene. Alle vil jo komme bort fra det vi har sett så mange ganger: softwareleverandørene slipper nye releases, som gjør at kundene behøver konsulentbistand på ny. Folk kjøper en standardløsning, men så foretas det så mange endringer at de må tilbake til utgangspunktet, og det er jo fantastisk for de store konsulenthusene, inklusive det jeg i sin tid ledet. Om en SAP-kunde kommer til SAP med spørsmål om å få hekte på en åpen kildekode-applikasjon, eller dytte inn en annen lageroptimering enn den som fins i standard, blir det fort vanskelig. Dette er en komplisert og børssensitiv materie. Teknisk er SAP i dag i stand til å levere komponenter i stedet for suiter, men forretningsmessig er det en utrolig delikat sak. Forflytning fra lisens til en abonnementsavtale har Norske virksomheter, som hovedsakelig er små og mellomstore, har en formidabel mulighet foran seg. Fullt så enkelt er det kanskje ikke for de store, som må underkaste seg svære endringer før en omlegning, sier Bjørn-Erik Willoch, Advisory Partner i norske Integrate AS. Når det likevel kommer opp, er det fordi det har blitt investert i tunge og store systemer de senere årene, nærmest etter en alt eller ingenting-tankegang, mener Sveits-baserte Bjørn-Erik Willoch som også er Advisory Partner i norske Integrate AS. De siste årene har det skjedd noe som er av stor betydning for små og mellomstore bedrifter: fremveksten av SOA (Service Oriented Architecture), som en ny måte å utvikle systemer på, hvor de før altomfattende ERP-systemene brytes ned på delfunksjoner innen logistikk, innkjøp, salg, finans, personal og hva det nå er. Som kunde avgjør du hva du behøver. I USA var en av fjorårets store børsoverraskelser nettopp et foretak som leverer slikt: NetSuite. De opererer etter legoprinsippet og Software As A Service-modellen. Du kjøper ikke lisens på funksjonalitet, du bare leier den. I USA har slike tilbud primært vært rettet mot små og mellomstore bedrifter, og da skal vi huske på at en mellomstor amerikansk bedrift etter norske foren øyeblikkseffekt på inntektslinjen som det nesten er umulig å håndtere i et børsforetak. Kvartalsøkonomien ville ikke klare en slik smell. Fleksibelt og modulbasert Hele dette markedet er i gungning, som svenskene sier. Det som nå tilbys på nettformidlet abonnementsbasis, er i verdensklasse. Oracle har også utviklet en ny plattform, Fusion, med samme idé som SAP. De henter ut det beste fra komponentene de har utviklet og kjøpt gjennom årene, og tilbyr dem med en enorm fleksibilitet ut mot brukerne. Men de har det samme dilemmaet: skal de tilby dem som et abonnement eller på lisens, stykkevis og delt eller hele pakken? Se dét er det ingen som vet! Ifølge Willoch spør tilbyderne seg nå hvilken granularitet (finkornethet) de skal ha på komponentene og Kjoberg Programvare AS leverer konsulenttjenester innen alle faser av programvareutvikling og har erfaring fra komplekse IT-løsninger og e-handelsløsninger. Løsningene utvikles i nært samarbeid med kundene og ved bruk av moderne utviklingsmetoder og verktøy. Vi har også utviklet en serie programmoduler for entreprenørbransjen som dekker: Anbudskalkulasjon Timeregistrering / lønn Materialstyring Underentreprenørstyring Prosjektstyring Telefon:

5 Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet ERP-SYSTEMER Prøv først: Mange tilbyr demo-versjoner. Prøv om de svarer til kravene før du treffer en beslutning. Anne Kristin Kvamme, regnskapssjef, Tronrud Bygg. Vurder ASP: Du må ikke installere ERP selv. Sjekk tilbudet blant ASP-tilbyderne (Application Service Provider) også. Haakon Tronrud, daglig leder, Tronrud Bygg. ERP-systemer behøver ikke å koste skjorta etter hvilken forretningsmodell (lisens eller abonnement). Han er ikke i tvil om at vi står foran et tideverv i ERP-bransjen. Hvis du drar til Silicon Valley og nevner software license, ser de på deg som om du kommer fra månen. Det er ingen borti der som kjøper lisenser lenger. Så spørs det hvor lang tid det tar før den tsunamien når over til vår side av Atlanteren. Og så har vi åpen kildekode. Nå er det jo ikke slik at tilbyderne der ikke tjener penger. Seriøse virksomheter ville nemlig aldri finne på å bruke åpen kildekode-applikasjoner uten support. Det er den som gjør det levelig for tilbyderne, men det skaper enorme forandringer for den proprietære utviklingen som har pågått gjennom årene. Norske virksomheter, som hovedsakelig er små og mellomstore, har en formidabel mulighet foran seg. Fullt så enkelt er det kanskje ikke for de store, som må underkaste seg svære endringer før en omlegning, men jeg spår at hovedbølet av norske foretak går spennende tider i møte. For mange blir det slutt på egen serverpark, nesten ikke behov for ITavdelinger og installasjoner. Jeg ville ikke hatt noe av det innomhus, proklamerer Willoch, og avslutter: Vi står foran en helt ny virkelighet. Tronrud Bygg var tidlig ute med ERP-løsninger da de i 1983 installerte Micro 80. For en del år tilbake var selskapet pilot for en ERP-plattform som er skreddersydd for byggebransjen. Det har gitt to prosent besparing på bunnlinjen. Jarle Petterson I 1999 konverterte vi til Visma Business, og hektet på bilagssystemet Compello. Visma brukte oss som pilot på det samspillet, men vi var så heldig at vi fikk gjøre tillempninger tilpasset våre konkrete behov, uten merkostnad. Vi brukte litt tid internt, men vi fikk et skreddersydd system, med tilpassede rapporter og utskrifter, forteller daglig leder Haakon Tronrud. Vi gjennomførte en analyse som viste at kostnadene forbundet med fakturabehandling ville bli redusert med 50 prosent, og åtte måneder etter implementering betalte systemet seg selv. Tronrud Bygg konverterte tidlig til SQL-database, som gjør at data for kalkyler, CRM, økonomi, lønn og bilagsbehandling lagres ett sted. For å illustrere fleksibiliteten forteller Tronrud at de på et tidspunkt la om til SuperOffice, uten konsekvenser for den elektroniske samhandlingen. For oss i regnskap er arbeidet blitt sterkt forenklet. Registreringene eksporteres til Excel, og systemet har en bankavstemmingsmodul, som er koblet opp mot nettbanken, forteller regnskapssjef Anne Kristin Kvamme. Kostnadene forbundet med implementering henger nøye sammen med hvor god man er til på forhånd å planlegge forretningsrutinene. Vi brukte to tre uker, og får årlig besøk av en Visma-konsulent, som bistår med å videreutvikle konseptet etter våre behov, sier Tronrud. Komplett Komplett

6 O N L I N E Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet Vår nye onlineportal We succeed if you succeed O N L I N E O N L I N E Foto: ernst & young Det kan være en utfordring å styre etter bakspeilet, samtidig som enkelte virksomheter med forutsigbare rammer, som i offentlig sektor, med fordel kan benytte og dra nytte av tradisjonell budsjettering, mener Irene Lorentzen, senior manager i Ernst & Young. Budsjett som styringsverktøy Når budsjettet knyttes opp mot resultater på avdelingsnivå, identifiseres måltall avdelingen har ansvar for å oppfylle. Budsjettet fungerer da som et styringsverktøy ute i bedriften. Irene Lorentzen, senior manager i Ernst & Young. Ethvert styringskonsept må vurderes i forhold til hvordan organisasjoner fungerer og verdier skapes. Hvilken type budsjettering som velges, bør derfor ikke være tilfeldig. Lene Søgaard Gloslie Vi er inne i et paradigmeskifte når det gjelder økonomistyring. For å tilføre god beslutningsinformasjon og velfungerende mekanismer for styring av adferd, erstattes tradisjonell budsjettering med nye metoder, forteller Tor Tangenes, førstelektor i økonomistyring og associate dean ved Handelshøgskolen BI. Det kan være en utfordring å styre etter bakspeilet, samtidig som enkelte virksomheter med forutsigbare rammer, som i offentlig sektor, med fordel kan benytte og dra nytte av tradisjonell budsjettering, mener Irene Lorentzen, senior manager i Ernst & Young. En fot i bakken Budsjettet skal reflektere de målene virksomheten ønsker å oppnå. Det er derfor viktig å sjekke at man er der man skal være, og gi seg selv muligheter til å korrigere underveis. Uforutsette hendelser både innenfor og utenfor virksomheten kan føre til at budsjettet utdateres. Når budsjettet knyttes opp mot resultater på avdelingsnivå, identifiseres måltall avdelingen har ansvar for å oppfylle. Budsjettet fungerer da som et styringsverktøy ute i bedriften, sier Lorentzen. Hvordan velge budsjett For å ha et hensiktmessig budsjett, bør man foreta en vurdering av flere forhold. For eksempel må virksomhetens type og organisering vurderes. Ulike organisasjonsformer krever ulike budsjetter, sier Lorentzen. Dersom organisasjonen er preget av en klar og funksjonell arbeidsdeling, med klart definerte instrukser og stabile rammebetingelser, vil tradisjonell budsjettering fungere. I kunnskapsbedrifter, der problemløsing utføres av den enkelte medarbeider, vil derimot andre styringsformer, som beyond budgeting, være mer hensiktmessig, mener Tangenes. Fleksibilitet i en verden i endring Beyond budgeting (BB) tar i motsetning til tradisjonell budsjettering avstand fra sentralisert målstyring på bred front, men erkjenner i likhet med tradisjonell budsjettering behovet for prognoser, finansielle implikasjonstester samt bevilgnings- og incentivsystemer. BB slår klart fast at tradisjonelle budsjetter ikke tilfredsstiller disse behovene i nevneverdig grad, sier Tangenes. Ifølge BB bør man i stedet for målstyring utvikle verktøy som stimulerer til søk og eksperimentering, og som medvirker til genuin læring. Budsjettet forkastes som prognoseverktøy i BB og erstattes blant annet med rullerende prognoser. Tangenes advarer sterkt mot bruk av budsjettbaserte incentivsystemer med faste prestasjonsmål. Slike systemer kan lett føre til skadelige virkninger for konkurranseevne og inntjening. Affecto Nordens største BusinessObjects-miljø søker markedets beste konsulenter! SAP BW Har du lyst til å arbeide i et hyggelig og 100 % dedikert BI-miljø? Gå inn på vår hjemmeside og les mer om dine nye, spennende muligheter! Affecto er det ledende kompetansesenteret innen rådgivning og implementering av BIløsninger til virksomhetsstyring. Affecto har i dag over medarbeidere i Norden og Baltikum hvorav ca 130 av disse i Norge. Gruppen oppnådde i 2007 en samlet omsetning på ca 1 milliard kroner, hvilket var en økning på mer enn 90 %. Flere enn 500 av Nordens største virksomheter er allerede kunder av Affecto.

7 Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet Uni Økonomi V3 Det er lov å tenke på fremtiden! Bygger på ny teknologi. Du får et moderne økonomisystem som lett kan integreres mot andre ledende aktører. For deg betyr dette tilgang til et bredt tilbud av Selv tjenester om som du skal forenkler kjøpe din system hverdag. ut i fra dagens behov, er det lov å tenke fremover. Oppslag: Telefonkatalogen TM Bedrift SMS Modul Telefonkatalogen TM Bedrift Kobling mot: epocket (Handyman), Speedy Craft Importfilter: NOBB/RSCALK/NELFO efaktura: BBS Uni Økonomi V3 - et glimrende utgangspunkt! Oppslag: Websticos Kobling mot: WinEDi (Transport) Butikkdata: Interconnect AS Kobling mot: DGM (Farlig Gods) Uni Avstemming ZData Avtalegiro: BBS Kobling mot: Sensor (HMS Blad) Nettbutikk: Digitroll AS, Mosoft AS Keyteq AS Kredittsjekk: Lindorff Decision AS Inkasso: Akros AS, Kreditorforeningen, Aktiv Kapital, Lindorff og CREDICARE Timeregistrering: Mosoft AS - økonomisystemer fra start til børs

8 O N L I N E Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet Vår nye onlineportal We succeed if you succeed O N L I N E Balansert målstyring O N L I N E har f lere svakheter Bedrifter som vil utvikle seg og gjøre suksess, må styres etter en hel kjede av informasjoner og vurderinger. Strategien må være åpen for justeringer underveis. Per Lars Tonstad Tor Tangenes, førstelektor ved Handelshøgskolen BI. Tradisjonelt har regnskap og budsjett vært verktøyene for å lede virksomhetene. På tallet kom prinsippene om balansert målstyring (BSC), som mange store foretak tok i bruk. Forskere mener nå at også denne modellen har svakheter og er foreldet. BSC-modellen kopler visjon og strategi med finansverdier. Kunder, Tidene forandrer seg; verden er blitt mer integrert, globalisert og deregulert. Virksomhetens ressurssituasjon kan være like avgjørende som bransje og posisjon. Tor Tangenes, Førstelektor Tor ved Handelshøgskolen BI. Balansert målstyring Konseptet balansert målstyring ble utviklet av Ropert S. Kaplan og David P. Norton på tallet. Utgangspunktet var at regnskapstall og markedsandeler forteller lite om hvordan verdiene i bedriften skapes og hvor lønnsomt foretaket er. Kaplan og Norton peker på fire interne prosesser som kan skape verdi for bedriften: operative prosesser, kunderelaterte prosesser, innovative prosesser og samfunnsmessige og sosiale prosesser. interne prosesser og læring og vekst blir styringsredskaper sammen med regnskap og budsjett. Denne modellen forutsetter at det er gitt hvordan verdiene skapes. Teorien har blitt en salgssuksess, men har klare svakheter. Og det bør påpekes at skaperne av modellen har eierinteresser i software og IT-løsninger som selges som støtte for teorien, sier førstelektor Tor Tangenes ved Handelshøgskolen BI. Toppstyrt strategi BSC-modellen forutsetter at en suksessbedrift må finne en bransje og posisjon som gjør rask vekst mulig. Tangenes mener at denne plattformen er for snever i dag. Tidene forandrer seg; verden er blitt mer integrert, globalisert og deregulert. Virksomhetens ressurssituasjon kan være like avgjørende som bransje og posisjon, påpeker Tangenes. Han viser også til at BSC bygger på en strategisatsing som utvikles Balanced Scorecard (BSC) Kommunisere på toppen og så kommuniseres bredt med brask og bram. SAS Braathens har valgt en slik strategi, og det er ikke mange som vil hevde at det har vært vellykket. Tangenes trekker frem Telenor og Posten som eksempler på foretak som har valgt en mer lavmælt strategi, og vært åpne for justeringer og påvirkning underveis. Klargjøre og oversette visjon og strategi Balansert målstyring Planlegge og sette mål Kritiske suksessfaktorer Det er de store bedriftene som har kapasitet til å gå BSC-skolen. Verktøyet krever betydelige ressurser i form av software, opplæring av personell og produksjon av fortløpende input. Forsvaret har hatt gode erfaringer med modellen, som også anvendes av fylkeskommuner, sykehus, skattetaten og forsikringsselskaper. Tor Tangenes etterlyser en akademisk debatt om hvilke styringsverktøy som er best egnet for dagen og morgendagen. Resultater er ofte målt i etterkant, basert på sammenhengen Tilbakemeldig og læring Illustrasjon: Tonja I. Sødal Det er de store bedriftene som har kapasitet til å gå BSC-skolen. Verktøyet krever betydelige ressurser i form av software, opplæring av personell og produksjon av fortløpende input. mellom budsjett og regnskap. I tillegg til sluttperspektivet, må man se på årsak og virkning. Her kan man finne fire perspektiver: infrastruktur, interne prosesser, kunde- /markedssituasjon og finansene. For hvert av feltene kan man identifisere de kritiske suksessfaktorer, altså finne betingelsene som må være oppfylt for at målene kan nås. De kritiske suksessfaktorene kan koples sammen i et strategikart, fremholder Tor Tangenes. Lure ledere setter bort effektiviseringsjobben La landets største og mest profesjonelle fagmiljø innen Visma programvare hjelpe deg og din bedrift. Vi effektiviserer alle rutiner innen økonomi, logistikk, CRM og lønn. For mer informasjon, kontakt oss på eller gå inn på ET LURT VALG FOR DIN BEDRIFT

9 Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet Hvordan når vi målene? KPI definisjoner og aktivitetsplaner Når dere målene? Hva er målene? Strategi, mål og budsjetter PLANLEGGING InfoSuite hjelper deg hele veien i den fortløpende prosessen Fra planlegging av strategi, mål, budsjetter og aktivitetsplaner over visualisering med dash-board overblikk, fleksibel analyse og detaljert rapportering til eksekvering av korrigerende handlinger og nye tiltak. Excel Data Norge AS - Postboks N-1319 Bekkestua Tel: Hva skal det gjøres? Korrigerende handlinger E K S E K V E R I N G InfoSuite totalløsning for BI, budsjett og CRM Hvorfor skjedde det? rsaks- og avviksanalyser V I S U A L I S E R I N G rapporter Hvordan går det? Dashboards, analyser og annonse.indd :05:41 RAV har unik kompetanse på budsjettering og analyse. Sammen setter vi brikkene på plass! / ravnorge.no

10 10 Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet Markedsdirektør i Affecto, Anders Gundhus. Større krav til nøyaktighet med rullerende prognoser: Krav til fleksibilitet og hyppigere endringer i struktur og data Automatisering av forretningslogikk, for eksempel allokeringer, lønn og avskrivninger Strukturert og skjematisk oversikt for oppdateringer. Integrasjon mot regnskapssystemer Integrasjon mot andre styringsverktøy, arbeidsflyt, leveransestatus og så videre Rullerende prognose som styringsverktøy Riktig beslutnin grunnlag Vi kan ta Telenor som et eksempel på hvordan rullerende prognoser har blitt et aktivt verktøy for å møte utfordringene i en bransje preget av hurtig skiftende forutsetninger, sier markedsdirektør i Affecto, Anders Gundhus. I en tid hvor evnen til å møte raske endringer kan få dramatiske følger for en virksomhet, reiser det seg spørsmål om det tradisjonelle budsjettet er det optimale styringsverktøyet. Tom Amriati-Løvås er ikke å angripe budsjettet og Poenget budsjettering i seg selv, sier markedsdirektør i Affecto, Anders Gundhus. Det vi ser er derimot behovet for å ha tilgang til dynamiske styringsverktøy. Verktøy som kan ligge til grunn for nødvendige beslutninger basert på utviklinger i markedet, sier han. Tradisjonelt begynner man å arbeide på et budsjett i september eller oktober. Når man så kommer til påfølgende juni kan forutsetninger og viktige parametere være fullstendig forandret. Det er her behovet for et dynamisk styringsverktøy kommer tydelig til uttrykk. Med en form for rullerende prognoser er det mulig å tilpasse både strategi og det økonomiske grunnlaget etter markedsmessige endringer, poengterer han. Et svært aktuelt eksempel er valuta. En bedrift som driver import av varer priset i dollar, vil i disse dager få betydelige avvik på både lagerverdi og gevinst i forhold til et budsjett basert på tall fra september Dette avviket vil forsterke seg gjennom hele året, noe som i bunn og grunn gjør budsjettet ubrukelig som styringsverktøy, poengterer han. En modell med rullerende prognoser vil i mye større grad fange opp slike endringer, og man vil kunne fatte beslutninger basert på nær historie.

11 Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet 11 Målbart Resultater måles på samme måte med en rullerende prognose som i et statisk budsjett. Virkeliggs- Er budsjett utdatert? Nei, ikke nødvendigvis. Det vi snakker om er styringsverktøy som fanger opp vesentlige endringer i forutsetningene, understreker Gundhus. Her har det tradisjonelle budsjettet flere negative aspekter. En avdelingsleder som ser potensialet i en investering basert på dagens marked, bør ikke stanses av et overstyrende budsjett. I det hele tatt åpner et statisk budsjett for beslutningsvegring hos mange ledere fordi Foto: Nicolay Nicolaysen /Telenor man frykter å gå over budsjett. Når vi vet at 9 av 10 selskaper har årsbudsjettet som sitt viktigste planleggingsverktøy, samtidig som 80% av bedriftene er misfornøyde med sine budsjett- og planleggingsverktøy, er det på sin plass å peke på alternativene, sier han. Unngå fallgrubene 1. Velg riktig tidshorisont for ditt selskap. Hvilken tidshorisont passer best i forhold til markedsendringene for ditt selskap? Vanlige tidshorisonter er 9,12,18,24 eller 36 mnd 2. Velg riktig detaljeringsgrad. Mange organisasjoner svikter ved gjennomføring av en rullerende prognose fordi de insisterer på å prognostisere alle påfølgende perioder med for høy detaljeringsgrad. Generelt bør detaljene i Prognose reduseres jo lengre frem i tid man befinner seg. 3. Ikke fokuser kun påfinansiell prognose. Systemet bør baseres på operasjonelle drivere som forklarer de finansielle verdiene. Også andre parameter bør vurderes: Tilfredshet, produktutvikling, lageromsetning, endringer i kundestruktur, reklamekampanjeeffekt, i tillegg til driftsmargin og lignende. heten i forhold til hvor realistiske målene er kan imidlertid fanges opp og justeres med rullerende prognoser, og gi et mer sannferdig grunnlag for målingene. Disse realitetene kan være kostnadsendringer, renter, valutasvigninger, endringer i arbeidsmarkedet og en rekke andre parametere som setter det statiske budsjettet ut av spill. Den gamle frasen om at budsjettet er feil, så det kan vi ikke se på vil forhåpentligvis forsvinne med rullerende prognoser. Gammel kultur At hovedbudsjettet danner grunnlaget for neste års drift er svært innarbeidet i de fleste næringer. Vi kan ta Telenor som et eksempel på hvordan rullerende prognoser har blitt et aktivt verktøy for å møte utfordringene i en bransje preget av hurtig skiftende forutsetninger, sier Gundhus. Dette eksempelet viser at en dynamisk organisasjon krever styringsverktøy man kan arbeide med, avslutter han. -Ikke kast budsjettene! Eksperter advarer bedrifter mot å vrake budsjetter som verktøy for å styre og utvikle virksomheten. Men budsjettet må heller ikke bli ei ressurskrevende tvangstrøye. Per Lars Tonstad må ikke kastes, men ethvert foretak bør sjekke om de -Budsjettene bruker budsjetter på en måte som gir nødvendig styringsgrunnlag, sier dosent i foretaksøkonomi Kjell G. Hoff ved Institutt for økonomi og ressursforvaltning, Universitet for miljø- og bioteknologi på s. Hoff mener at Beyound Budgeting - bevegelsen har rettet unyansert kritikk mot budsjett som egnet styringsverktøy. -De fører til tider en antibudsjettretorikk. En får inntrykk av at bare en kvitter seg med budsjettene, så blir alt så mye bedre, sier Hoff. -Hvordan bør budsjett brukes for å oppnå best mulig styring? -Det må være en konsekvent sammenheng mellom budsjettet og de strategiene virksomheten arbeider etter. Budsjettet er en milepælsplan på veien mot strategisk måloppnåelse. Dessuten må budsjettet tilpasses den turbulens virksomheten måtte ha i sine omgivelser. Et fast årsbudsjett er dårlig egnet i virksomhet som opplever store markedsmessige svingninger. Faste årsbudsjetter er fremdeles gode styringsverktøy i bedrifter som opererer under relativt stabile forhold. Det viktige blir å komme frem til en budsjettform som gir styringsmessig mening for nettopp vår bedrift, sier Hoff. Kjell G. Hoff. dosent i foretaksøkonomi ved Institutt for økonomi og ressursforvaltning, Universitet for miljø- og bioteknologi på s. -Hvor mye ressurser bruker bedrifter på budsjettering? -Det varierer svært mye. Jeg har hatt det øverste budsjettansvar i ulike bedrifter gjennom mange år, og det vi brukte av ressurser var avhengig både av behov og ikke minst eierkonstellasjoner. I konsernbedrifter vil kravene normalt være større enn i selvstendige virksomheter. Det er imidlertid viktig å huske på at et budsjett ikke representerer en sannhet med to streker under, og at vi ikke må bruke så mye ressurser på budsjettering at det går ut over det viktigste, som er å betjene kundene. Budsjettet er aldri noen sannhet, fremholder Hoff. -Er rullerende budsjetter et godt alternativ? -Hvis markedsutviklingen er lite forutsigbar og operative forutsetninger ellers endres raskt, kan rullerende budsjetter være gode styringsverktøy. Bedriften er imidlertid nødt til å operere innenfor noen faste rammer, og jeg har vanskeligheter med å forstå hvordan bedrifter kan klare seg uten budsjetter for de faste kostnadene, sier Kjell G. Hoff. Det må være en konsekvent sammenheng mellom budsjettet og de strategiene virksomheten arbeider etter. Budsjettet er en milepælsplan på veien mot strategisk måloppnåelse. Kjell G. Hoff, dosent i foretaksøkonomi ved, Universitet for miljø- og bioteknologi på s. Ditt valg når det gjelder sikring, drift og gjenoppretting av data Intranet er en ledende nisjedistributør av programvare for sikring, gjenoppretting og administrasjon av data (it-drift). Håndplukkete produkter innenfor det ypperste av hva markedet kan tilby deg for å sikre dine servere, PC er og samtidig sørge for at du klarer å holde hodet kaldt når det gjelder... Selges gjennom kvalitetsforhandlere over hele Norge. Last ned en gratis demo for uttesting allerede i dag: Intranet Drift

Derfor er forretningssystemet viktig for bedriften

Derfor er forretningssystemet viktig for bedriften Innhold Derfor er forretningssystemet viktig for bedriften... 2 Når er det på tide å bytte forretningssystem?... 2 Velg riktig forretningssystem for din bedrift... 3 Velg riktig leverandør... 4 Standard

Detaljer

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen If you think education is expensive... try ignorance! MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen Styrende verdier i MindIT:

Detaljer

Fokus på fremtiden. www.rr-a.no

Fokus på fremtiden. www.rr-a.no Fokus på fremtiden www.rr-a.no Råd & Regnskap Råd & Regnskap er et av de største regnskapskontorene i Oslo og Akershus, med rundt 50 ansatte og et løpende samarbeid med over 1400 bedriftskunder landet

Detaljer

Visma SuperOffice. Effektiviserer bedriftens salg og kundedialog

Visma SuperOffice. Effektiviserer bedriftens salg og kundedialog Visma SuperOffice Effektiviserer bedriftens salg og kundedialog Utvid Visma Business med en markedsledende CRM-løsning Et godt økonomisystem hjelper bedriften med å ha kontroll på kostnadene. Et godt verktøy

Detaljer

Mamut Partner Program Nå dine mål Bli en del av vinnerlaget!

Mamut Partner Program Nå dine mål Bli en del av vinnerlaget! Utmerkede forretningsmuligheter m ed Mamut Busin ess Software Mamut Partner Program Nå dine mål Bli en del av vinnerlaget! 3 Prisvinnende løsninger dine kunder kan vokse med 3 Microsoft Gold Partner 3

Detaljer

Vi presenterer. Talent Management

Vi presenterer. Talent Management Vi presenterer Talent Management Finnes det en suksessformel for vellykket Talent Management som gir resultater uten innsats og kostnader? Nei, dessverre - men et solid HR-håndverk sammen med smarte og

Detaljer

Få et profesjonelt nettverk i ryggen

Få et profesjonelt nettverk i ryggen Få et profesjonelt nettverk i ryggen En livline i hverdagen Som leder står man ofte alene når viktige strategiske beslutninger skal treffes. Det kan derfor være en fordel å være med i et nettverk av likesinnede

Detaljer

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen If you think education is expensive... try ignorance! MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen Styrende verdier i MindIT:

Detaljer

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen If you think education is expensive... try ignorance! MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen Styrende verdier i MindIT:

Detaljer

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år FORNØYD MEDLEM: «Opplevde å spare både tid og penger da vi ble medlem» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for SMB Tjenester AS Nr.

Detaljer

I 2015 bytter Akelius navn til Wolters Kluwer. NYHET! Byrå Byrå Tid. Kristin Solberg Produktansvarlig Byrå

I 2015 bytter Akelius navn til Wolters Kluwer. NYHET! Byrå Byrå Tid. Kristin Solberg Produktansvarlig Byrå I 2015 bytter Akelius navn til Wolters Kluwer. NYHET! Byrå Byrå Tid Kristin Solberg Produktansvarlig Byrå Byrå Effektiv klienthåndtering og administrasjon Du har vel ikke gått glipp av Byrå? Et nytt og

Detaljer

Neste generasjons BUTIKKDATASYSTEM

Neste generasjons BUTIKKDATASYSTEM Neste generasjons BUTIKKDATASYSTEM Elegante, smarte og lettlærte alt-i-ett kasseløsninger som gir deg kontroll, sparer tid og gjør din hverdag enklere. Tlf. 08745 E-post: post@unipos.no Om Unipos Unipos

Detaljer

10 grunner til å velge nettbasert ERP

10 grunner til å velge nettbasert ERP 10 grunner til å velge nettbasert ERP Øk bedriftens produktivitet og konkurranseevne Innledning Kjernen i bedriften ERP-systemet er kjernesystemet i din virksomhet. Gjennom årenes løp er systemet blitt

Detaljer

Fra ord til handling Når resultatene teller!

Fra ord til handling Når resultatene teller! Fra ord til handling Når resultatene teller! Av Sigurd Lae, Considium Consulting Group AS Utvikling av gode ledelsesprosesser i et foretak har alltid til hensikt å sikre en resultatoppnåelse som er i samsvar

Detaljer

Kartlegging av innovasjonstyper

Kartlegging av innovasjonstyper Kartlegging av innovasjonstyper Referanse til kapittel 12 Analysen er utviklet på basis av Keeleys beskrivelse av 10 typer innovasjoner (Keeley, L. 2013. Ten Types of Innovation. New Jersey: John Wiley

Detaljer

Model number: X0020502 2546 /// 16248624682 XOOF TYPE 2

Model number: X0020502 2546 /// 16248624682 XOOF TYPE 2 Model number: X0020502 2546 16248624682 XOOF TYPE 2 Hardt arbeid, rettferdighet og gode produkter var Art Parkers oppskrift på suksess. Det er snart 100 år siden han grunnla det som nå er et av verdens

Detaljer

PLATON EXECUTIVE BRIEFINGS

PLATON EXECUTIVE BRIEFINGS PLATON EXECUTIVE BRIEFINGS Våren 2014 Deltakelse er gratis! Meld deg på via no.platon.net/pb Påmelding Deltakelse er gratis (NOK 500,-. faktureres ved å utebli uten å gi beskjed) Deltakelse er gratis!

Detaljer

Visma Produktutvikling

Visma Produktutvikling Visma Produktutvikling Geir Langeland, Partneransvarlig Visma Brukerkonferanse Proplan CAT 09 Effektivitet på dine premisser Visjon, misjon og verdier Vi arbeider for: At våre kunder blir ledende innen

Detaljer

7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem

7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem 7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem Å bytte forretningssystem er en beslutning som modner over tid. En rekke problemstillinger har ført til at dere stiller kritiske spørsmål ved løsningen dere

Detaljer

7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem

7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem 7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem Å bytte forretningssystem er en beslutning som modner over tid. En rekke problemstillinger har ført til at dere stiller kritiske spørsmål ved løsningen dere

Detaljer

IT & MANAGEMENT KONSULENTER RIGHT PEOPLE RIGHT AWAY

IT & MANAGEMENT KONSULENTER RIGHT PEOPLE RIGHT AWAY IT & MANAGEMENT KONSULENTER RIGHT PEOPLE RIGHT AWAY SELVSTENDIGE KONSULENTER- FÅ DEN PERFEKTE PERSONEN FOR DITT PROSJEKT UMIDDELBART IT er en sentral del av mange forretningsprosesser og behovene er i

Detaljer

fokus på operasjonell versus strategisk risiko

fokus på operasjonell versus strategisk risiko Risikovurderinger ved bruk av SaaS; fokus på operasjonell versus strategisk risiko 18. februar 2015 Bo Hjort Christensen Sivilingeniør/Bedriftsøkonom Høyskolelektor; Handelshøyskolen BI Institutt for ledelse

Detaljer

DIN PASIENT Vårt felles ansvar

DIN PASIENT Vårt felles ansvar DIN PASIENT Vårt felles ansvar Din pasient vårt felles ansvar CrediCare skal skape bedre løsninger for mennesker. Det gjør vi ved å smelte sammen teknologi og brukeropplevelse. Nå har CrediCare, sammen

Detaljer

Systemleverandører anno 2011

Systemleverandører anno 2011 Systemleverandører anno 2011 Er de klare for skyen? M.Sc. Bo Hjort Christensen Industrial Professor/Associate Dean BI Business School Institutt for ledelse og organisasjon Bedriftsrådgiver BHC A/S bo.h.christensen@bi.no

Detaljer

Forberedelse til ditt unike onlinekurs

Forberedelse til ditt unike onlinekurs Forberedelse til ditt unike onlinekurs Et onlinekurs er tidsstyrt. Mailer og moduler skal sendes og være tilgjengelig til konkrete tider. Og salgsperioden bør være planlagt i detalj. Det krever! Her følger

Detaljer

Jobb et skritt foran. Velg nettskyen.

Jobb et skritt foran. Velg nettskyen. Jobb et skritt foran. Velg nettskyen. Velkommen til fremtiden Vil du ligge et skritt foran dine konkurrenter, er en forretningsløsning i nettskyen en smart investering. Dyre løsninger med servere, dårlige

Detaljer

Verktøy for forretningsmodellering

Verktøy for forretningsmodellering Verktøy for forretningsmodellering Referanse til kapittel 12 Verktøyet er utviklet på basis av «A Business Modell Canvas» etter A. Osterwalder og Y. Pigneur. 2010. Business Model Generation: A Handbook

Detaljer

Strategi 2024 Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer

Strategi 2024 Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer Strategi 2024 Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer Ny viten ny praksis Visjon og slagord Visjon Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer Slagord Ny viten ny praksis Våre verdier

Detaljer

Planning & Forecasting. retning / ansvar / verdi

Planning & Forecasting. retning / ansvar / verdi Planning & Forecasting retning / ansvar / verdi RAV Norge AS Hvem er vi? Spesialister på løsninger innen: Business intelligence and analytics Data visualization and discovery Performance management 44

Detaljer

Vi gir selskaper medvind! Victor Patpatia

Vi gir selskaper medvind! Victor Patpatia Vi gir selskaper medvind! Victor Patpatia Hvem er ØkonomiBistand AS? Konsern etablert i 1990 av Nils Ole Fladhus Vi er i dag over 130 ansatte Trygg selskap i vekst Innehar den høyeste sertifiseringen fra

Detaljer

Innlevering 3. IBE 250 Ingrid Vermøy, 090859

Innlevering 3. IBE 250 Ingrid Vermøy, 090859 Innlevering 3 IBE 250 Ingrid Vermøy, 090859 Kai A. Olsen er professor i informatikk ved Høgskolen i Molde og ved Universitetet i Bergen, han er også professor ved universitetet i Pittsburgh. Per Sætre

Detaljer

Ekte versus hybride skyløsninger. IT-puls Trondheim 12.mai 2016 Helge Strømme

Ekte versus hybride skyløsninger. IT-puls Trondheim 12.mai 2016 Helge Strømme Ekte versus hybride skyløsninger IT-puls Trondheim 12.mai 2016 Helge Strømme Xledger 2000 2003 Design og utvikling 2003 2005 Pilotfase 2005 2010 Forretningsmessig vekst i Norge Lang erfaring med skytjenester

Detaljer

Virus på Mac? JA! Det finnes. Denne guiden forteller deg hva som er problemet med virus på Mac hva du kan gjøre for å unngå å bli infisert selv

Virus på Mac? JA! Det finnes. Denne guiden forteller deg hva som er problemet med virus på Mac hva du kan gjøre for å unngå å bli infisert selv Virus på Mac? JA! Det finnes. Denne guiden forteller deg hva som er problemet med virus på Mac hva du kan gjøre for å unngå å bli infisert selv «Å tro at det ikke finnes virus på Mac er dessverre litt

Detaljer

Hendelsesbasert kundedialog - er du klar for det? Foredrag i Sørlandets kunnskapspark, 9. oktober 2008 av seniorrådgiver i ScanForum AS og

Hendelsesbasert kundedialog - er du klar for det? Foredrag i Sørlandets kunnskapspark, 9. oktober 2008 av seniorrådgiver i ScanForum AS og Hendelsesbasert kundedialog - er du klar for det? Foredrag i Sørlandets kunnskapspark, 9. oktober 2008 av seniorrådgiver i ScanForum AS og førstelektor ved Handelshøyskolen BI Gorm Kunøe. gorm.kunoe@bi.no

Detaljer

Microsoft Partner Awards 2009 AWARD WINNER. Mamut. Partnerprogram

Microsoft Partner Awards 2009 AWARD WINNER. Mamut. Partnerprogram Microsoft Partner Awards 2009 W O R L D W I D E AWARD WINNER Mamut Partnerprogram Komplette løsninger Mest for pengene Brukervennlig Service Kunnskap Utmerkede forretningsmuligheter med Mamut Business

Detaljer

Canon Business Services

Canon Business Services Canon Business Services Utvikle virksomheten din Canon Business Services Kunders endrede adferd påvirker hvordan alle virksomheter må drive i fremtiden, derfor endres måten organisasjoner bygger og selger

Detaljer

PROEX.NO. En webbasert samhandlingsløsning. Utviklet av Eskaler as. Rogaland Kunnskapspark Postboks 8034 Postterminalen 4068 Stavanger

PROEX.NO. En webbasert samhandlingsløsning. Utviklet av Eskaler as. Rogaland Kunnskapspark Postboks 8034 Postterminalen 4068 Stavanger PROEX.NO En webbasert samhandlingsløsning. Utviklet av Eskaler as Rogaland Kunnskapspark Postboks 8034 Postterminalen 4068 Stavanger Telefon: 51 87 48 50 Fax: 51 87 40 71 Dette dokumentet inneholder en

Detaljer

Nettbasert tjeneste for håndtering av fakturaer og avstemming av innkjøpsordre

Nettbasert tjeneste for håndtering av fakturaer og avstemming av innkjøpsordre Nettbasert tjeneste for håndtering av fakturaer og avstemming av innkjøpsordre Ibistic-innføringen er et av de mest vellykkede IT-prosjekter Tusenfryd har gjennomført noen gang. Vi var nødt til å innføre

Detaljer

Optimalisering av bedriftens kundeportefølje

Optimalisering av bedriftens kundeportefølje Optimalisering av bedriftens kundeportefølje DM Huset 25. mai 2005 Professor Fred Selnes Handelshøyskolen BI Bakgrunn På 90 tallet vokste det frem en bred forståelse for verdien av fornøyde og lojale kunder

Detaljer

Et kunnskapsbasert Nord Norge(1)

Et kunnskapsbasert Nord Norge(1) Et kunnskapsbasert Nord Norge(). Vennligst velg riktig organisasjonsform for din bedrift Bedrifter som er datterselskap i et konsern skal besvare spørsmålene på vegne av sin egen bedrift og dens eventuelle

Detaljer

Økonomisk perioderapportering (XLrapporten)

Økonomisk perioderapportering (XLrapporten) Økonomi- og styringsverktøy Sist redigert 01.10.2012 Økonomisk perioderapportering (XLrapporten) Innsiktsfull perioderapportering med analyse for god økonomistyring Fokus på resultat, balanse, kontantstrøm,

Detaljer

Hvordan utvikle og beholde medarbeidere? Olav Johansen

Hvordan utvikle og beholde medarbeidere? Olav Johansen Hvordan utvikle og beholde medarbeidere? Olav Johansen Menova 3. november 2015 Olav Johansen 2013 - dd Høyskolelektor, institutt for ledelse og organisasjon, Markedshøyskolen 2013 - dd Daglig Leder, Senter

Detaljer

Jan Erik Kaasa Konsernsjef Amesto Solutions. Tittel på foredrag. Teks. Navn Titel

Jan Erik Kaasa Konsernsjef Amesto Solutions. Tittel på foredrag. Teks. Navn Titel Jan Erik Kaasa Konsernsjef Amesto Solutions Tittel på foredrag Teks Navn Titel Aim Higher Det handler om å sette seg høye mål Det handler om vinnerkultur Norge Effektivitet Dagens og morgendagens forretningssystemer

Detaljer

GAME CHANGERS APPLICATION GUIDE

GAME CHANGERS APPLICATION GUIDE STEG 1: SØKNAD GAME CHANGERS APPLICATION GUIDE 1.1. Vennligst beskriv det sosiale problemet og utfordringene, for barn i ditt samfunn, som du ønsker å løse. Beskriv problemets omfang og bruk statistikk

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

En bedre måte å håndtere prosjekt, team, oppgaver og innhold

En bedre måte å håndtere prosjekt, team, oppgaver og innhold En bedre måte å håndtere prosjekt, team, oppgaver og innhold Bedre prosjekthå ndtering med metådåtå M-Files går langt utover bare enkel dokumenthåndtering. Den unike arkitekturen drevet av metadata lar

Detaljer

Logistikk på toppnivå med Infor M3

Logistikk på toppnivå med Infor M3 Løvenskiold Logistikk: Logistikk på toppnivå med Infor M3 Oslo 14. mai 2014: På fire og en halv måned gikk Løvenskiold Logistikk fra en tolv år gammel Movex-løsning til Infor M3. - Omfattende testing og

Detaljer

Stian Estil IT TRENDER 2011

Stian Estil IT TRENDER 2011 Stian Estil IT TRENDER 2011 Cloud Computing/Nettskyen Cloud computing Cloud Computing definisjon Nettskyen Fra Wikipedia, den frie encyklopedi (Omdirigert fra Cloud computing) Gå til: navigasjon, søk

Detaljer

Kystkafeen November 4, 2014

Kystkafeen November 4, 2014 Kystkafeen November 4, 2014 Innhold Innledning... 2 Forretningside og visjon... 2 Organisasjonsform... 3 Organisasjonsplan... 4 Sikkerhetsrutiner... 5 Markedsplan... 5 Sammendrag... 5 Målsetting... 5 Markedsstrategi

Detaljer

Visma.net. Redefining business solutions

Visma.net. Redefining business solutions Visma.net Redefining business solutions Hvorfor Visma.net Styr hele virksomheten fra én løsning Visma.net er en nettbasert forretningsløsning med ytelse på høyde med de beste lokalt installerte løsningene.

Detaljer

Men som i så mye annet er det opp til deg hva du får ut. av det! Agenda

Men som i så mye annet er det opp til deg hva du får ut. av det! Agenda Agenda Møtebooking Men som i så mye annet er det opp til deg hva du får ut Salgsfunksjonen Nøkkelen til suksess R = A x K av det! Møtebooking Salgsteknikk Kortstokk Hvem har kontroll? Hvorfor korte samtaler?

Detaljer

God tekst i stillingsannonser

God tekst i stillingsannonser God tekst i stillingsannonser I dag skal vi studere stillingsannonsen nærmere la oss inspirere av gode eksempler utfordre klisjeene og se på alternative formuleringer gå gjennom en sjekkliste for kvalitetssikring

Detaljer

SuperOffice ASA Kvartalsrapport Q3/07

SuperOffice ASA Kvartalsrapport Q3/07 SuperOffice ASA Kvartalsrapport Q3/07 Bra høst i SuperOffice SuperOffice fortsetter veksten i både omsetning og resultat i 3 kvartal. Omsetningen i kvartalet endte på MNOK 72,0 (MNOK 61,6), en økning på

Detaljer

DIAGNOSERAPPORT. for. Dato:05.12.2012 Utført av: Jon P Hellesvik

DIAGNOSERAPPORT. for. Dato:05.12.2012 Utført av: Jon P Hellesvik DIAGNOSERAPPORT for Dato:05.12.2012 Utført av: Jon P Hellesvik Generell synlighet (pagerank) En god start er å sjekke den generelle synligheten på siden. Dette er en test som rangerer med utgangspunkt

Detaljer

Visma ERP POS. Utvid økonomisystemet med en brukervennlig kasseløsning

Visma ERP POS. Utvid økonomisystemet med en brukervennlig kasseløsning Visma ERP POS Utvid økonomisystemet med en brukervennlig kasseløsning En moderne og funksjonell kasseløsning kasseløsning Det lønner seg å utvide økonomisystemet med integrert kassefunksjonalitet. I alle

Detaljer

vårtilbud til Mamut- kunder Øk salget Reduser kostnadene Få inn pengene Tilbud på ekstra brukerlisens

vårtilbud til Mamut- kunder Øk salget Reduser kostnadene Få inn pengene Tilbud på ekstra brukerlisens Mamut One din nye løsning! Les mer side 6 vårtilbud til Mamut- kunder Øk salget Reduser kostnadene Få inn pengene Bli mer effektiv med Mamut Kjøp kurs og spar 40%. Les mer side 4 40% Nye funksjoner gir

Detaljer

Effektivt produksjonsplanlegging gir mer lønnsom drift

Effektivt produksjonsplanlegging gir mer lønnsom drift Effektivt produksjonsplanlegging gir mer lønnsom drift Skreddersydd it-verktøy for produksjonsbedrifter Med bransjeløsningen Pilaro ProPlanner kan du automatisere rutinepregede, manuelle prosesser og redusere

Detaljer

Microsoft Dynamics CRM 2011

Microsoft Dynamics CRM 2011 Microsoft Dynamics CRM 2011 Totalleverandør som leverer integrerte løsninger fra Microsoft Dynamics CRM til ERP system og portal Tidligere WM Data Global partner representert i 36 land Norske Skog: 140

Detaljer

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt førstevalg. Den digitale dialogen skal legge vekt på åpenhet og tilgjengelighet. Digitale verktøy

Detaljer

Fagpressedagen, 17.11.2010. Daglig leder og ansvarlig redaktør, Knut Kristian Hauger

Fagpressedagen, 17.11.2010. Daglig leder og ansvarlig redaktør, Knut Kristian Hauger Fagpressedagen, 17.11.2010 Daglig leder og ansvarlig redaktør, Knut Kristian Hauger Kampanje Forlag utgir redaksjonelle produkter for bedriftsmarkedet (B2B). Vårt nedslagsfelt er medie- og kommunikasjonsindustrien.

Detaljer

Hvorfor klarer dine konkurrenter omstillingen men ikke du? 25. 26. september

Hvorfor klarer dine konkurrenter omstillingen men ikke du? 25. 26. september Hvorfor klarer dine konkurrenter omstillingen men ikke du? 25. 26. september Strever du for å gjøremer med mindre? Møt utfordringen med fokus på å gjøre mer med mindre ressurser. Hva betyr mest, planet

Detaljer

KOMPETANSE KVALITET KONTINUITET. det finnes et sted

KOMPETANSE KVALITET KONTINUITET. det finnes et sted KOMPETANSE KVALITET KONTINUITET det finnes et sted et sted... der noen tar vare på din økonomi der du får fornuftige, individuelle råd der økonomiske analyser er til å forstå der du får skreddersydd din

Detaljer

Sosiale medier. Et verktøy for oppfølgning av frivillige?

Sosiale medier. Et verktøy for oppfølgning av frivillige? Sosiale medier. Et verktøy for oppfølgning av frivillige? Sosiale medier er en voksende kommunikasjonsform på internett hvor grunnlaget for kommunikasjon hviler på brukerne av de ulike nettsamfunnene.

Detaljer

Antenor Risk Management System (ARMS) Brukermanual

Antenor Risk Management System (ARMS) Brukermanual Antenor Risk Management System (ARMS) Brukermanual En beskrivelse av Antenor og Antenor Risk Management System (ARMS). Dokumentet vil beskrive firma, grunnleggende firmafilosofi og teknologisk plattform.

Detaljer

Likviditetsbudsjett 12 mnd

Likviditetsbudsjett 12 mnd Likviditetsbudsjett 12 mnd Økonomi- og styringsverktøy Sist redigert 07.04.2014 Enkel planleggings- og simuleringsmodell i Excel for bedrifter som har behov for integrert resultat-, balanse- og likviditetsbudsjett.

Detaljer

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Målrettet utvikling Et godt ordtak sier at veien blir til mens du går. I mange sammenhenger kan dette være rett. Men, ofte er det vel slik at

Detaljer

gylne regler 1. Sett realistiske mål og tenk langsiktig 2. Invester regelmessig 3. Spre risiko 4. Vær forsiktig med å kjøpe aksjer for lånte penger

gylne regler 1. Sett realistiske mål og tenk langsiktig 2. Invester regelmessig 3. Spre risiko 4. Vær forsiktig med å kjøpe aksjer for lånte penger gylne regler 7 nøkkelen til fremgang 1. Sett realistiske mål og tenk langsiktig 2. Invester regelmessig 3. Spre risiko 4. Vær forsiktig med å kjøpe aksjer for lånte penger 5. Hold deg informert og følg

Detaljer

En god idé kan bli god butikk

En god idé kan bli god butikk En god idé kan bli god butikk hvis du gjør det riktig. sektor.no Sektor Eiendomsutvikling vil hjelpe gode butikk-idéer i gang! Sektor Eiendomsutvikling kan mye om å drive butikk. I våre sentre leier vi

Detaljer

Norsk forening for farlig avfall (NFFA) Omdømmestrategi

Norsk forening for farlig avfall (NFFA) Omdømmestrategi Norsk forening for farlig avfall (NFFA) Omdømmestrategi 30. mars 2017 Laget av Maskinen i samarbeid med NFFA Innhold Side O m d ø m m e s t r a t e g i Innledning 2 Visjon 3 Misjon 3 Verdier 3 Personlighet

Detaljer

Kommisjon & Avgift Versjon mars 07- Side 1 av 7

Kommisjon & Avgift Versjon mars 07- Side 1 av 7 Versjon mars 07- Side 1 av 7 Innhold Innledning...2 Kommisjoner...3 Forvaltningsgebyr...4 Månedlig avgift...5 Års Avgift...6 Time Avgift...6 Sucsess avgift...6 Blanding...6 Konklusjon....7 Copyright FinanceCube

Detaljer

«Glød og go fot» Utviklingsstrategi. Orkdal kommune. Nyskapende. Effek v. Raus 2012-2015. Våre strategier er:

«Glød og go fot» Utviklingsstrategi. Orkdal kommune. Nyskapende. Effek v. Raus 2012-2015. Våre strategier er: Utviklingsstrategi Orkdal kommune «Glød og go fot» Nyskapende Effek v Raus 2012-2015 Vi vil skape en arbeidsplass der ledere og ansatte jobber sammen om læring og forbedring. Vi mener at en slik arbeidsplass

Detaljer

Visma Global. Økonomisystemet som lar deg forstå helheten

Visma Global. Økonomisystemet som lar deg forstå helheten Visma Global Økonomisystemet som lar deg forstå helheten » Et helhetlig økonomisystem gir deg full kontroll over bedriftens verdier For å oppnå lønnsom drift må du vite hvor verdiene i bedriften ligger.

Detaljer

Digitalisering av offentlig sektor - EVRY`s rolle og samfunnsansvar

Digitalisering av offentlig sektor - EVRY`s rolle og samfunnsansvar Sak- og portaldagene 2014 Digitalisering av offentlig sektor - EVRY`s rolle og samfunnsansvar Bård Jørgen Haaland Direktør, Løsninger Offentlig sektor EVRY EVRY`s rolle som samfunnsaktør. Kort om digitalisering

Detaljer

En god idé kan bli god butikk

En god idé kan bli god butikk En god idé kan bli god butikk hvis du gjør det riktig. sektor.no Sektor Eiendomsutvikling vil hjelpe gode butikk-idéer i gang! Hva kan Sektor bidra med? Hva koster det å bygge butikk? En butikk trenger

Detaljer

Finansavisen er det eneste mediet som fokuserer på IT med forretningsperspektiv.

Finansavisen er det eneste mediet som fokuserer på IT med forretningsperspektiv. Finansavisen IT Hver mandag! Finansavisen er det eneste mediet som fokuserer på IT med forretningsperspektiv. Temautgaver Flere ganger i året har Finansavisen IT utgaver der vi setter ekstra søkelys på

Detaljer

360 eworker. Appen som gjør det enda enklere å jobbe i 360 - Saksbehandling og dokumenthåndtering fra ipad

360 eworker. Appen som gjør det enda enklere å jobbe i 360 - Saksbehandling og dokumenthåndtering fra ipad 360 eworker Appen som gjør det enda enklere å jobbe i 360 - Saksbehandling og dokumenthåndtering fra ipad 360 eworker - Appen som gjør det enda enklere å jobbe i 360 Jobb med saksbehandlingsoppgaver, dokumenter

Detaljer

IT Operations Cisco Partner Day, Fornebu

IT Operations Cisco Partner Day, Fornebu IT Operations Cisco Partner Day, Fornebu 09.05.2014 Do it once, do it right. Elisabeth Larsen, IT Operations Manager Innhold Oversikt Utfordringer Fremtiden Valget Sammendrag Om Get Get er Norges mest

Detaljer

Derfor trenger du BankID på nettstedet ditt

Derfor trenger du BankID på nettstedet ditt Derfor trenger du BankID på nettstedet ditt 2 400 000 Over 2,4 millioner nordmenn bruker allerede BankID daglig i nettbanken nordmenn kan bruke BankID på ditt nettsted BankID installert på ditt nettsted

Detaljer

VISMA BUSINESS BYRÅ VITARI, 11.11.2013

VISMA BUSINESS BYRÅ VITARI, 11.11.2013 Einar Fjørtoft VISMA BUSINESS BYRÅ VITARI, 11.11.2013 Visma Software SAPS 2013 Først litt generelt om Visma Business 5.32.4 Visma Business er friskmeldt gjennom versjon 5.32.4 Ser nå endelig resultatene

Detaljer

Muligheter sosiale medier og digitalisering gir innen HR

Muligheter sosiale medier og digitalisering gir innen HR Muligheter sosiale medier og digitalisering gir innen HR Med utgangspunkt i Gelx Utviklingen går fort vanskelig å følge med Økt fokus på standardisering vs arbeidsglede To av tre medarbeidere opplever

Detaljer

Velkommen til NUF seminar. NUF-selskapsformen: Hva/hvordan fordeler/ulemper?

Velkommen til NUF seminar. NUF-selskapsformen: Hva/hvordan fordeler/ulemper? Velkommen til NUF seminar NUF-selskapsformen: Hva/hvordan fordeler/ulemper? NUF = Norskregistrert Utenlandsk Foretak (filial/avdeling) Hvilken struktur ønsker vi å oppnå ved et NUF Enkeltpersonsforetak

Detaljer

Hva er det med internett, hvorfor satse på det?

Hva er det med internett, hvorfor satse på det? Webkurs 5 mai Innledning hvem er jeg? Dere i fokus men litt teori først Internett Markedsføring og synlighet (distribusjon). Mer konkret produkter og leverandører og svindlere (misforståelser) Hva er en

Detaljer

UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN

UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN STRATEGI 2016 2022 // UNIVERSITETET I BERGEN STRATEGI 2016 2022 UNIVERSITETSBIBLIOTEKET I BERGEN 3 INNLEDNING Universitetsbiblioteket i Bergen (UB) er et offentlig vitenskapelig

Detaljer

Fem råd til deg som vil bli personlig trener.

Fem råd til deg som vil bli personlig trener. Fem råd til deg som vil bli personlig trener. 1 Så bra at du vil bli PT- du trengs! Etterspørselen etter personlige trenere har økt eksplosivt de siste ti årene og markedet for personlig trening vokser

Detaljer

Intelle har siden starten i i 1999. leverandør av av programvare for data- og og systemintegrasjon.

Intelle har siden starten i i 1999. leverandør av av programvare for data- og og systemintegrasjon. Intelle har siden starten i i 1999 vokst til til å å bli bli en en viktig leverandør av av programvare for for data- og og systemintegrasjon. 2 Intelle CRM Rapportering er en integrert rapporteringsløsning

Detaljer

IBM3 Hva annet kan Watson?

IBM3 Hva annet kan Watson? IBM3 Hva annet kan Watson? Gruppe 3 Jimmy, Åsbjørn, Audun, Martin Kontaktperson: Martin Vangen 92 80 27 7 Innledning Kan IBM s watson bidra til å gi bankene bedre oversikt og muligheten til å bedre kunne

Detaljer

Gevinster ved å integrere SuperOffice og Agresso. Effektive integrasjons løsninger skaper nye muligheter.

Gevinster ved å integrere SuperOffice og Agresso. Effektive integrasjons løsninger skaper nye muligheter. Gevinster ved å integrere SuperOffice og Agresso. Effektive integrasjons løsninger skaper nye muligheter. Integrasjon. Etterspørselen etter integrasjonsløsninger er større enn noen gang. Behov for at ulike

Detaljer

Nordens ledende vikarsystem.

Nordens ledende vikarsystem. Nordens ledende vikarsystem. Bra å vite om bedriften. Intelliplan utvikler, selger og forvalter forretningssystemer. Våre kunder er bedrifter og organisasjoner som har behov for et komplett verktøy som

Detaljer

Effektivere markedsføring og kommunikasjon

Effektivere markedsføring og kommunikasjon Effektivere markedsføring og kommunikasjon Effektivere markedsføring og kommunikasjon med fokus på resultat! I dag opplever vi alle uansett om vi arbeider innenfor næringslivet eller i offentlig sektor

Detaljer

21 stegs guide til hvordan du får full kontroll på de dyre smålånene dine

21 stegs guide til hvordan du får full kontroll på de dyre smålånene dine 21 stegs guide til hvordan du får full kontroll på de dyre smålånene dine Slik kan du bli gjeldfri! Å komme seg ut av tung forbruksgjeld er vanskelig. Du må være motivert til å klare det og innstilt på

Detaljer

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2014 2029 Innsatsområder Ansvar og roller Mål Brukerbehov Utfordringer Verdigrunnlag Digitaliseringsstrategien Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

Fra strategi til handling

Fra strategi til handling www.pwc.no Fra strategi til handling Strategi + Kultur = Resultater Lederkonferansen Grand Hotel Oslo, 24.-25. november 2015 Foredrag av Bjarne Rugelsjøen Direktør, tlf 95 26 05 29, bjarne.rugelsjoen@pwc.com

Detaljer

Mamut Enterprise Travel CRM

Mamut Enterprise Travel CRM Mamut Enterprise Travel CRM Tilleggsproduktet Mamut Enterprise Travel CRM gir deg muligheten til å ta med deg arbeidet på en bærbar datamaskin ut av kontoret. Du arbeider da på en kopi av den sentrale

Detaljer

REVISOR. en utdanning som gir deg mange valgmuligheter

REVISOR. en utdanning som gir deg mange valgmuligheter REVISOR en utdanning som gir deg mange valgmuligheter REVISOR bidrar til et sunt næringsliv og regnskaper du kan stole på Som revisor hjelper du bedrifter og andre virksomheter til å fungere bedre. Du

Detaljer

Publiseringsløsning for internettsider

Publiseringsløsning for internettsider Publiseringsløsning for internettsider Hva er Edit? Edit er et verktøy for publisering og vedlikehold av nettsider. Tidligere har det å vedlikeholde en nettside vært en tungvinn prosess, men nå kan alle

Detaljer

Markedsstrategi. Referanse til kapittel 4

Markedsstrategi. Referanse til kapittel 4 Markedsstrategi Referanse til kapittel 4 Hensikten med dette verktøyet er å gi støtte i virksomhetens markedsstrategiske arbeid, slik at planlagte markedsstrategier blir så gode som mulig, og dermed skaper

Detaljer

Visma.net Expense Raskeste vei til presise reiseregninger

Visma.net Expense Raskeste vei til presise reiseregninger Visma.net Expense Raskeste vei til presise reiseregninger Visma.net Faktaark Markedets mest effektive reiseregningsløsning Hva er Visma.net Expense? Visma.net Expense er en nettbasert løsning for føring

Detaljer

Skype for Business. Med telefoni. Telefonen er fortsatt det første stedet ditt for å gi kunder et godt førsteinntrykk.

Skype for Business. Med telefoni. Telefonen er fortsatt det første stedet ditt for å gi kunder et godt førsteinntrykk. Telefonen er fortsatt det første stedet ditt for å gi kunder et godt førsteinntrykk. Et godt førsteinntrykk kan du gi uten at du trenger å kjøpe dyrt utstyr. Bruk det du har på en bedre måte. Du får gjort

Detaljer

Nettverk og relasjonsbygging. Morten H. Abrahamsen Lederskolen, 28. Mars 2014

Nettverk og relasjonsbygging. Morten H. Abrahamsen Lederskolen, 28. Mars 2014 Nettverk og relasjonsbygging Morten H. Abrahamsen Lederskolen, 28. Mars 2014 Hvorfor har vi relasjoner? Eller: Hvordan skal bedriften organisere samarbeid med omverdenen? Innkjøp Leverandør A Leverandør

Detaljer