Referat fra LVKs landsmøte i Bergen 22. og 23. august Valg av møteledere dag 1: Ole Gustav Narud, Åmot Solveig Sundbø Abrahamsen, Seljord

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat fra LVKs landsmøte i Bergen 22. og 23. august 2013. Valg av møteledere dag 1: Ole Gustav Narud, Åmot Solveig Sundbø Abrahamsen, Seljord"

Transkript

1 Referat fra LVKs landsmøte i Bergen 22. og 23. august 2013 Åpning og velkomst Åpning av landsmøtet v/ leder Børre Rønningen. Organisasjonssaker Valg av møteledere dag 1: Ole Gustav Narud, Åmot Solveig Sundbø Abrahamsen, Seljord Valg av møteledere dag 2: Bård Langsåvold, Meråker Camilla Bruno Dunsæd, Kvinesdal Valg av to personer til å underskrive protokollen: Ordfører Karl Vidar Førde, Bremanger Ordfører Stine Akselsen, Lebesby Valg av referent: Sekretariatet Gjennomgang av årsberetning 2011 Børre Rønningen redegjorde for årsmeldingen for Det kom ingen kommentarer til årsmeldingen. Årsmeldingen ble enstemmig vedtatt av landsmøtet. Gjennomgang av årsberetning 2012 Børre Rønningen redegjorde for årsmeldingen for Det kom følgende kommentar til årsmeldingen: Erik Kaupang, Hol: LVK har jobbet hardt disse årene. Av 176 medlemskommuner er det dessverre bare ca. 100 kommuner møtende her. Det må ikke feste seg en holdning om at LVK ordner opp i alt, kommunene må stille opp. Det fremtidige landsstyret trenger input om hva LVK skal jobbe med videre. Årsmeldingen ble enstemmig vedtatt av landsmøtet. Gjennomgang av regnskap 2011 Børre Rønningen redegjorde for regnskapet for Regnskapet ble enstemmig godkjent av landsmøtet. Gjennomgang av regnskap 2012 Børre Rønningen redegjorde for regnskapet for Det kom følgende kommentarer til regnskapet for 2012: Olaf Løberg, Klæbu: Fremlagt regnskap gir underskudd på 5 millioner kroner over to år. Hva har landsstyret gjort for å kutte kostnader? 1

2 Børre Rønningen: Landsstyret har diskutert dette. Samfunnet endrer seg hurtigere enn tidligere, interessemotpartene er mer aktive, og utfordringene er større i dag. Organisasjonen er sunn og god. LVK har målsetning om kapitalreserve omkring 10 millioner kr, det har organisasjonen fremdeles. Øyvind Tveit, Nissedal: Vi har bevisst styrket organisasjonen, motpartene er mye sterkere med mye mer midler. Vi har startet LVK Ung, LVK-skolen, Energiutvalget og ESU. Dette koster, men styrker organisasjonen. Det nye landsstyret må evaluere tiltakene og vurdere nytten for organisasjonen, hvis ikke bør det legges ned og tenkes nytt. Erik Kaupang, Hol: Spørsmålet er helt på sin plass, bør diskuteres når vi vurderer forslaget til endring av medlemskontingent. Motstanderne våre har mye mer midler. Regnskapet ble enstemmig godkjent av landsmøtet. Gjennomgang av forslag til vedtektsendringer Roar Obrestad, Suldal redegjorde for landsstyrets forslag til vedtektsendringer, vedlagt som vedlegg 1. Det kom følgende kommentarer og forslag til de nye vedtektene: Svein Olav Agnalt, Skiptvet: Sitter i nåværende valgkomite. Uklokt å endre vedtektene, slik at valgkomiteen bare skal ha 3 medlemmer. Bør beholde dagens ordning med 5 medlemmer. Dette sikrer bredde i blant annet kjønn, geografisk spredning og politisk tilhørighet. For øvrig ingen kommentarer. Det ble avstemming om forslaget om å øke antallet medlemmer i valgkomiteen fra 3 til 5. Landsmøtet vedtok med klart flertall at det skal være 5 medlemmer i valgkomiteen. Landsstyrets øvrige forslag til vedtektsendringer ble enstemmig vedtatt av landsmøtet. Vedtektene slik de er vedtatt av landsmøtet ligger vedlagt, vedlegg 2. LVK mot 2020 Leder Børre Rønningen: Talen holdt av Børre Rønningen er vedlagt referatet, se vedlegg 3. Orientering om fylkesvalgene Anne-Rita Nicklasson, nestleder i valgkomiteen, redegjorde for innkomne forslag til landsstyremedlemmer og valgkomiteens råd i forkant av fylkesvalgene. Valgkomiteens skriv til medlemskommunene om valg av landsstyremedlemmer er vedlagt som vedlegg 3. 2

3 Det har vært viktig for valgkomiteen å bidra til kjønnsmessig balanse og partipolitisk sammensetning som gjør landsstyret slagkraftig. Det har innkommet forslag til 7 kvinnelige representanter, mot 5 i dagens landsstyre. Dagens landsstyre tilfredsstiller ikke krav om bred politisk sammensetning. Fylkesvalg Det ble avholdt fylkesmøter med valg av landsstyrerepresentanter. Avklaring fullmakt v/ valg Etter fylkenes valg av landsstyremedlemmer, ble det reist spørsmål i landsmøtet om bruk av fullmakter på vegne av medlemskommuner som ikke er til stede på fylkesmøtene: Noralv Distad, Aurland: Ber om avklaring på fullmakter ved valg av landsstyrerepresentanter. Sekretariatet v/stein Erik Stinessen: Riktig at vedtektene er tause om bruk av fullmakter. Tidligere har man godtatt skriftlig fullmakt ved valgene. Bør avklares gjennom vedtektene. Noralv Distad, Aurland: Fullmaktsskjema burde vært lagt ved innkalling til Landsmøtet. Dette er uryddig. De stemmene som er gitt med fullmakt i dag bør ikke tas med i dette valget. Fremmer forslag om at fullmakter ikke gjelder ved valget. Sekretariatet v/stein Erik Stinessen: Dersom det er uklarheter om regler og vedtekter, bør Landsmøtet ta stilling til dette. Jardar Jensen, Evenes: Landsmøtet har nettopp diskutert vedtektsendringer. Fullmakter ble ikke diskutert. Bør derfor ikke godta fullmakter. Margit Smeland, Åmli: Valg skal være formelt korrekt. Vi vet ikke om dette kunne hatt utslag andre steder. Vi bør ha nytt valg i Sogn og Fjordane. Deretter kan vi diskutere hvordan få fullmakter inn i ryddige former, det bør hjemles i vedtektene. Kjell-Idar Juvik, Hemnes: Det er uheldig at fullmakt skal være avgjørende. Det er ikke tvil om at tidligere oppfatning har vært at fullmakt er i orden. Greit å få en juridisk betenking. Noralv Distad, Aurland: Ønsker at det skal stemmes over forslaget. Øyvind Tveit, Nissedal: Ønsker å presisere at diskusjonen handler om fullmakt fra annen kommune. Man har fremdeles adgang til å ta i bruk fullmakt til andre fra egen kommune. 3

4 Petter Sortland, Høyanger: Dette er særs uryddig, og burde vært avklart under diskusjonen om vedtekter. Vi kan ikke først gjennomføre valg, og så endre reglene når resultatet er klart. Ordstyrer: Ber om at forslag fremmes skriftlig. Det ble fremmet følgende forslag til avstemming: «Landsmøtet godkjenner ikkje bruk av fullmakt frå ikkje møtande kommunar». Avstemming: Forslaget ble nedstemt av landsmøtet med ca. 60 % av stemmene. Valg Anne-Rita Nicklasson presenterte valgkomiteens innstilling på valg av leder og ny valgkomité. Valg av leder Valgkomiteens nestleder Anne-Rita Nicklasson presenterte valgkomiteens innstilling på Torfinn Opheim fra Sauda som ny leder i LVK, se vedlegg 5. Det ble ikke fremmet andre forslag på valg av leder. Torfinn Opheim ble valgt som leder ved akklamasjon. Torfinn Opheim: Takk for tilliten. Valg av valgkomité Valgkomiteens nestleder Anne-Rita Nicklasson presenterte valgkomiteens innstilling på ny valgkomité: Anne- Rita Nicklasson (H), Ballangen Trygve Westgård (Ap), Askim Øivind Olsnes (rådmann), Modalen Bård Langsåvold (Ap), Meråker Margit Smeland (Sp), Åmli Varamedlemmer til valgkomiteen: 1. vara: Ivar Tangeraas (H), Sauda 2. vara: Lars Erik Hyllvang (Sp), Engerdal 3. vara: Solfrid Borge (Sp), Ullensvang 4. vara: Lilly Gunn Nyheim (Ap), Surnadal Følgende tok ordet til forslaget på ny valgkomite: Jon-Andreas Kolderup, Hol: I neste runde bør det diskuteres om valgkomiteen skal ha varamedlemmer. Dette bør tas inn i vedtektene (som ikke sier noe om varaer til valgkomiteen). Forslaget til ny valgkomité ble enstemmig vedtatt av landsmøtet. Presentasjon av det nye landsstyret 4

5 Etter valg av ny leder og fylkenes valg av landsstyrerepresentanter ser det nye landsstyret slik ut: Leder: Torfinn Oppheim, Sauda Østafjelske Østfold: Medlem: Ordfører Trygve Westgård (A), Askim Vara: Rådmann Unni Skaar, Sarpsborg Hedmark: Medlem: Ordfører Ole Gustav Narud (Sp), Åmot Vara: Varaordfører Gunveig Eggen (H), Engerdal Oppland: Medlem: Administrasjonssjef Ola Helstad, Lom Vara: Varaordfører Lars Kvissel (Sp), Vestre Slidre Buskerud: Medlem: Ordfører Erik Kaupang (A), Hol Vara: Ordfører Eli Hovd Prestegården (Sp), Nore og Uvdal Telemark: Medlem: Svein Tore Løkslid (A), Hjartdal Vara: Ordfører Solveig Sundbø Abrahamsen (H), Seljord Aust-Agder: Medlem: Ordfører Jon Rolf Næss (A), Bykle Vara: Ordfører Tarald Myrum (Sp), Valle Vestafjelske Vest-Agder: Medlem: Ordfører Odd Omland (A), Kvinesdal Vara: Ordfører Oddmund Ljosland (Sp), Åseral Rogaland: Medlem: Formannskapsmedlem Roar Obrestad (Krf), Suldal Vara: Ordfører Trine Danielsen (H), Hjelmeland Hordaland: (valg) Medlem: Ordfører Anved Johan Tveit (Sp), Eidfjord Vara: Ordfører Knut Moe (H), Modalen Sogn- og Fjordane: Medlem: Rådmann Arve Varden, Høyanger Vara: Rådmann Kjellaug Brekkhus, Balestrand 5

6 Møre og Romsdal: Medlem: Ordfører Mons Otnes (A), Surnadal Vara: Formannskapsmedlem Line Flåtten (A), Rindal Nordafjelske Sør-Trøndelag: Medlem: Ordfører Inga Balstad (A), Selbu Vara: Ordfører Jarle Martin Gundersen (Sp), Klæbu Nord-Trøndelag: Medlem: Varaordfører Bjørn Aasvold, (Sp) Meråker Vara: Formannskapsmedlem Bertil Jønsson (A), Røyrvik Nordland: Medlem: Ordfører Asgeir Almås (A), Hattfjelldal Vara: Ordførerkandidat Siv Anita Brekke (A), Fauske Troms: Medlem: Rådmann Hege Walør Fagertun, Bardu Vara: Ordfører Helene Rognli (H), Målselv Finnmark: Medlem: Varaordfører Bjørn Pedersen (A), Lebesby Vara: Ordfører Cecilie Hansen (Sp), Sør-Varanger Det kom følgende kommentarer til valgene: Anna-Rita Nicklasson, nestleder i Valgkomiteen: Resultatet gjenspeiler ikke det politiske Norge. Jeg har vurdert å trekke meg, Valgkomiteens arbeid er ikke tatt hensyn til, med tanke på både kjønn og partitilhørighet. I dag har vi dårligere kjønnsbalanse. Det tidligere Landsstyret hadde 5 kvinnelige representanter, nå kunne vi hatt 7. I stedet har vi 2 kvinnelige representanter. Vi må sørge for at neste valg får et landsstyre som representerer hele befolkningen. Svein Olav Agnalt, Skiptvet og medlem av valgkomiteen: Vært på mange landsmøter i mange organisasjoner. Dette er det mest spesielle. Den jobben valgkomiteen er gjort er helt tilsidesatt. Det beklager jeg. Det nye styret må se på hvordan vi velger. LVK må ha spredning og et bredt grunnlag. Vi må ta sikte på vedtektsendringer til neste valg, for å ta inn over seg dette. Presentasjon av forslag til nytt kontingentgrunnlag Trygve Westgård orienterte, se brev og foiler vedlagt som vedlegg 5 Det kom følgende kommentarer til kontingentgrunnlaget: Torkel Myklebust, Suldal: LVK har gått med underskudd. Vi har to valg: stramme inn og gjøre mindre, eller betale mer og bevare eller øke aktivitet. Suldal kommune vil merke kontingentsøkning. Kommer likevel til å støtte dette, LVK gjør en god jobb. De som har de største inntektene bør ta det største løftet. 6

7 Olaf Løberg, Klæbu: Bedt om å gi signaler på vegne av fylket. Vi støtter vedtaket, LVK er en viktig organisasjon. Vi ønsker å beholde aktivitetsnivået, men redusere kostnadene. Ingen øvrige kommentarer. Forslaget om endring av kontingentgrunnlaget ble enstemmig vedtatt. Gjennomgang av rammebudsjett for 2014 og 2015 Børre Rønningen presenterte forslag til rammebudsjett, se vedlegg xx. Forslag til rammebudsjett for 2014 og 2015 ble enstemmig vedtatt. Presentere Energiråd Gunnbjørn Berggård, Tydal kommune, redegjorde for Energirådets mandat og arbeid. Presentere Eiendomsskatteutvalget Gry Åsne A. Wienenga, Vinje kommune, redegjorde for Eiendomsskatteutvalgets mandat og arbeid. 7

8 (Dag 2) Faglige/politisk e foredrag Eiendomsskatt på kraftanlegg v/ Caroline Lund Se vedlagte foiler, vedlegg X Revisjon av eldre konsesjoner og EUs vanndirektiv v/stein Erik Stinessen Se vedlagte foiler, vedlegg X Norge mot 2030 Politisk duell v/ statsråd Liv Signe Navarsete og finanspolitisk talsmann Ketil Solvik-Olsen Navarsete: Naturressurser har gjort Norge til et rikt land. Verdier skal også ligge igjen lokalt. Særlig gjennom eiendomsskatten, og på verk og bruk. Eiendomsskatten gir arbeidsplasser og sikrer næringsapparat. Solvik-Olsen: Norge er en energinasjon. Vi bør høste av våre energiressurser på en god og bærekraftig måte. Det er naturlig at vannkraftkommuner får del av dette. FrP liker ikke eiendomsskatt, skatten ødelegger for næringslivet. Vi skal ha særskilte skatteregler, tilsvarende det som er eiendomsskatt på verk og bruk, men vi kaller det for noe annet enn eiendomsskatt. For kommunene blir det i praksis det samme. Dette skal gjelde for både vind og vann. Dette står i vårt program. Hva er ditt partis syn på det offentlige eierskapet til vannkraften, som Norge rendyrket etter EFTA-domstolens avgjørelse i hjemfallssaken? Navarsete: Senterpartiet ønsker norsk offentlig eierskap. Dette viste vi i Vannkraft er et grunnleggende redskap for å sikre bosetning i hele landet, som er Senterpartiets overordnede mål. Solvik-Olsen: Eierskap er underordnet, beskatning er det viktige. Kommunene vil sitte igjen med det samme uavhengig av eierskap, men vi kan sikre arbeidsplasser i tillegg. Navarsete: Senterpartiet er et naturforvaltningsparti, ikke et verneparti derfor er vi opptatt av eierskap. Fellesskapet er en mer forutsigbar eier enn investor som kun bryr seg om økt profitt. Flere eksempler på nye arbeidsplasser og at Senterpartiet stiller opp: Karmøy, Hydros store investeringer, fornying av Tyssedal. Vi forbedrer systemet: småkraftverk, tredoblet antall konsesjoner fra 2011 til 2012, grønne sertifikat. Solvik-Olsen: Grønne sertifikat er kjempebra, men det tar alt for lang tid. Grønne sertifikat har andre vilkår enn i Sverige. Da går kapitalen til Sverige. Dersom det ikke bygges ut mer industri, kan man ikke beskatte. Navarsete: I regjering må man inngå kompromisser. Senterpartiet har fått til et sterkt Enova. Vi må ha bærekraftig utvikling. Solvik-Olsen: Vi kutter på Enova fordi grønne sertifikat gjør jobben. Enova har nesten 2 milliarder kroner ubrukte på konto, det er ikke behov for mer. 8

9 Er egeninntekter for kommunesektoren et viktig element i et lokaldemokratisk perspektiv? Begge bekrefter dette. Kan du redegjøre for ditt partis syn på eiendomsskatt på kraftanlegg, herunder dagens "tak" på takseringen, som innebærer at eiendomsskatten i realiteten er en fast avgift for mer enn 90 % av anleggene. Solvik-Olsen: Lokalt vertskap skal ha en del av verdiskapningen. Dersom total skatt blir for høy, bygges det ikke ut. I fordeling stat/kommune, må mer komme det lokale til gode. Vil kvitte oss med eiendomsskatt, den rammer boliger. Men naturressurser skal ha særskilte skatteregler, vi trenger et nytt system. Lover ikke å fjerne eiendomsskatten før noe tilsvarende er på plass. Navarsete: Eiendomsskatt gir forutsigbar inntekt og kompenserer for ulemper. Finner ikke annen ordning som kan erstatte like treffsikkert. FrP har ingen klare alternativer, og Sp har programfestet at makstaket skal vekk. Makstaket er en særordning skal man ha tilsvarende ordning for andre industrier? Solvik-Olsen: Dersom vi fjerner minimumstaket, kan vi tenke på å fjerne makstaket. FrP vil ikke fjerne makstaket, men kan endre satsene. Kraftprisene kommer til å gå ned, da er minimumstaket også viktig. Vi er uenig med LVK. Har du noen synspunkter på klagesaken til ESA og mer generelt på forholdet mellom vannkraftproduksjonen i Norge og hensynet til naturmiljøet i regulerte vassdrag? Navarsete: Senterpartiet ønsker å ivareta miljøet. Erfaringer fra Østerrike er at konsekvenser ikke så store. Vi kan få til en balanse, uten å miste energiforsyning. Solvik-Olsen: Vi ønsker å utnytte mer vann. Da er det viktig å gjennomgå eldre konsesjoner og oppgradere. Nettopp slik blir innbyggere fornøyd, som gjør det lettere å utnytte mer. Dette er OEDs ansvar, som Senterpartiet styrer. Vi går mot et permanent kraftoverskudd innenlands. Da blir mange kommuners krav om minstevannføring i gamle regulerte vassdrag et valg mellom lokale miljøforbedringer eller eksport av overskuddsproduksjonen til bedring av den europeiske klimabalansen. Hva er ditt syn på dette? Navarsete: Vi styrer vår egen energipolitikk, og må først ta nasjonale hensyn. Norge kan bli et grønt batteri. Presset på kraftverkene er mindre, som gjør revisjon lettere. Solvik-Olsen: Flere får konsesjoner, men velger ikke å investere. Nytter ikke bare å ha konsesjon på plass. Svaret her gjør svaret på spørsmål om ESA-klagen lettere. Hadde vært nyttig med energimelding. Det er viktig ikke bare å eksportere. Hvis ditt partis syn på samfunnsutviklingen var bestemmende, hvordan ville distrikts-norge se ut i 2030? 9

10 Solvik-Olsen: Man skal utnytte sine naturressurser. La kommunene få styre mer selv, og bruke sitt potensiale. Kommunene bør selv behandle søknader om småkraftkonsesjoner, små vindkraftanlegg og fiske. Stortinget har vedtatt veldig sterke restriksjoner. Hva gjelder landbrukspolitikk, er det viktig å ha god norsk mat. Men vi må bruke andre typer subsidier, slik at vi får færre bønder. Vi vil ha færre og sterkere kommuner. Navarsete: Gode veier, broer fremfor ferge. Alle har internett. Mange kommuner, ikke tvangssammenslått. Yrende liv. Beholdt eiendomsskatt, god økonomi. Mange arbeidsplasser, og fordoblet matproduksjon. Frihet, desentraliserte arbeidsplasser. Godt samarbeid med fylkeskommuner som ikke er nedlagt. Eldreomsorg en ny næring, for det er så attraktivt å bo i distriktet. Nynorsk tilbake. Småflyplasser er bra, høyskoler ikke nedlagt. Ikke sterk sentralisering. Solvik-Olsen: Enig i 95 % av hva Navarsete sier. Poenget er at vi vil ha andre systemer for å gjennomføre dette. FrP tenker nytt, våger å utfordre makten. Åpen post Spørsmål og fri meningsutveksling det kom følgende innlegg fra landsmøtet: Kjell-Idar Juvik, Hemnes: Veldig fokus på eiendomsskatten, som er viktig for kommuneinntekten. Utfordring at FrP uklar på dette punktet. Det er også uklart hvor vi har Høyre. Ber om oppmerksomhet rundt problemstillingen, ikke bare makstaket, men også å beholde selve ordningen. Det viktigste er det som allerede er bygget ut, ikke å bygge ut mer. Et annet viktig punkt er eierskap, regjeringsskifte vil føre til gedigen privatisering. Margit Smeland, Åmli: Eiendomsskatt og maks-tak blir minst like viktig etter valget. Uklart hva FrP vil. Dersom kommunene skal ha et engasjement, må vi ha kunnskap, ikke lene oss på Lund & Co. LVK-skolen og LVK Ung er to gode tiltak. Må satse på dette fremover. LVK-skolen gir studiepoeng, på LVK Ung kan stille spørsmål osv. Kunnskap må ikke forsvinne når folk går av. Oppfordring til det nye styret: sats på disse tingene. Nils Petter Freim, Odda: Ikke farlig med Høyre. Det er ingen fra Høyre i det nye landsstyret, dette er en utfordring etter Stortingsvalget. Vil svekke LVK, det blir vanskeligere å avtale møter. FrP var ikke uklar, klar tale fra Solvik-Olsen: vil ha skatt, selv om han ikke bruker ordet «skatt». Hanne Alstrup Velure, Lesja: Vil følge opp Odda Høyre. Merkelig å høre redsel om ny regjering samtidig som man ikke sørger for at Høyre er representert i landsstyret. Hva skal vi gjøre med det? Mye skuffelse og sinne siden i går. Hørt fra flere fra A og Sp som også er skuffet. Dette handler mye om manglende koordinasjon. Vi har forfattet et brev, trolig på vegne av alle. (Se vedlegg x) Gunnbjørn Berggård, Tydal: Oppfordring til det nye landsstyret og ny leder: reaksjoner viser at LVKs kamp om opinion ikke er bra nok. Vi er litt bakpå. Må ta fatt på lobbying på en helt ny måte. 10

11 Arne Bu, Eidfjord: Det snakkes mye om kjønn og parti. Vi må også snakke om alder. Dette var ikke et tema under valg av landsstyre. LVK Ung er veldig lærerikt. Vil ha LVK Ung i Eidfjord høsten 2014, besøke vannkraftanlegg og se på inngrep i naturen. Inviterer landsstyret til også å delta her. Arne Christian Drøpping, Sunndal: Har reflektert over gårsdagens valg. Det er veldig beklagelig at vi ikke har politisk fordeling og spredning på kjønn. Forstår valgkomiteens frustrasjon. Selve valgsystemet gjør dette helt umulig å styre, vi må endre systemet: Landsmøtet bør velge alle, ikke fylkene. Fylkene kan innstille. Problematisk å velge alle samtidig. Hvis landsstyret velger halvparten først, får man oversikt over man kjønn og parti. Tror valget var resultat av manglende oversikt fordi alt skjedde samtidig. Jon-Andreas Kolderup, Hol: Vil ta opp vanndirektivet. Sitter i dag i politisk styregruppe, vi møter i dag utfordringer med å trekke med folk i dette arbeidet. Vi er 200 millioner kroner på etterskudd. Anmoder så sterkt jeg kan at kommunene tar tak i dette. Noralv Distad, Aurland: Vanndirektivet er en utfordrende sak. Hvordan kan kommunene få innflytelse i fremtiden? Oppfordring til LVK. Knut Reinset, Sunndal: Ikke gjør valget så komplisert. Valgkomite kan ha kontakt med fylkene, og slik finne bra representanter. Ola Einar Aashaug, Selbu: Jeg har vært på mange landsmøter i LVK. Registrerer at dette er første gang med så stort fokus på partipolitisk tilhørighet i landsstyret. Vi må ha tillit til fylkene. Vi må ikke gå bort fra et partipolitisk nøytralt LVK. Erfaring viser at LVKs sterkeste våpen er at samtlige medlemmer slutter opp om sak. Øyvind Tveit, Nissedal: Støtter fullt ut at landsmøtet bør velge representanter. Tar selvkritikk på at ikke landsstyret forberedte dette bedre når vi sendte ut forslag til vedtekter. Håper vi har lært av dette. Vi må tilbake til den kulturen vi hadde, der vi ser at vi er tjent med et bredt utvalg. Hanne Velure, Lesja, replikk til Aashaug: Det er viktig med bredde, dette sikrer kompetanseheving, informasjon og å bryne seg på hverandre. Dette er noe vi er felles om. Vi kan ikke gjøre en jobb uten å være med å bestemme. Stein Erik Stinessen, replikk til spørsmål om vanndirektivet: Stor utfordring for kommunene. Men dette skjer uavhengig av kommunene. Vi ser at kraftprodusenter og miljøbevegelse mobiliserer. Kommunene har ikke noe valg hvis man ønsker å si noe om balanse av miljø og energiproduksjon. Hvis dere ikke går inn i dette, tas beslutninger over hodet på dere. Børre Rønningen: Takket av Kari Brobakke i sekretariatet, som går av med pensjon i oktober. Caroline Lund: Orienterte om praktiske spørsmål og LVK-skolen. 11

12 Avrunding av landsmøtet Leder Torfinn Opheim oppsummerte og avsluttet landsmøtet: Vi har hatt gode innlegg, debatter og diskusjoner. Det sosiale opplegget har vært bra. Hva skal vi jobbe med videre? Vertskommuners rettigheter i utbyggingssaker, makstak og minimumstak for eiendomsskatt, påvirke internasjonale bestemmelser, følge opp interne råd og utvalg. Vi må være stolte av det vi får til. Verden endrer seg, miljø stadig mer på dagsorden. Vi må være årvåkne og delta i diskusjoner. Blir en del reisevirksomhet for å bli kjent med medlemskommunene, vil også være en del i Oslo. Vi må ha strategi for å bli kjent med nye stortingsrepresentanter etter valget. Vi må ikke tro at kunnskapen på Stortinget er like god som her. Vi skal bruke sekretariatet, men landsstyret må også jobbe. Vi må samarbeide med andre andre organisasjoner. Vi har ulike utgangspunkter i enkelte saker, men vi må bygge broer. Landsstyret skal evaluere Landsmøtet, og vi skal ta fatt på vedtektene valgordningen er ikke god. Vi skal også lytte til de partiene som ikke er representert i landsstyret. Høyres brev skal bli tatt på høyeste alvor og følges opp. 14. oktober 2013 Karl Vidar Førde Ordfører i Bremanger kommune Stine Akselsen Ordfører i Lebesby kommune 12

LVKs eiendomsskatteseminar. 20. mai 2015 - Felix Konferansesenter

LVKs eiendomsskatteseminar. 20. mai 2015 - Felix Konferansesenter LVKs eiendomsskatteseminar 20. mai 2015 - Felix Konferansesenter 20.05.2015 20.05.2015 Program Del I: Eiendomsskattens betydning og plass i skattesystemet Del II: Scheel-utvalgets innstilling NOU 2014:13

Detaljer

Ny komité i NKRF egen komité for kontrollutvalg. Endringer i lokalforeningene hva blir framtida? NKRF Tidsskrift Nr 4 2005 60. årg. www.nkrf.

Ny komité i NKRF egen komité for kontrollutvalg. Endringer i lokalforeningene hva blir framtida? NKRF Tidsskrift Nr 4 2005 60. årg. www.nkrf. NKRF Tidsskrift Nr 4 2005 60. årg. Ny komité i NKRF egen komité for kontrollutvalg Av Torgun M. Bakken, leder for kontrollutvalgskomiteen i NKRF Endringer i lokalforeningene hva blir framtida? Av Trond

Detaljer

Møte mandag den 8. oktober 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n. D a g s o r d e n (nr. 4):

Møte mandag den 8. oktober 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n. D a g s o r d e n (nr. 4): 2012 8. okt. Finansministerens redegjørelse om regjeringens forslag til statsbudsjett og om nasjonalbudsjettet for 2013 143 Møte mandag den 8. oktober 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Bibliotekaren. Et lite stykke Norge. En samarbeidets maktperson. Landsmøte med viktige vedtak. Yrkets etiske standard er satt

Bibliotekaren. Et lite stykke Norge. En samarbeidets maktperson. Landsmøte med viktige vedtak. Yrkets etiske standard er satt Bibliotekaren 5 2005 Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Landsmøte med viktige vedtak En samarbeidets maktperson Et lite stykke Norge Kampen om bibliotekmeldinga i Olso Yrkets etiske standard er satt Innhold

Detaljer

Ikke dyrere, men mer demokratisk! Historien om: Aksjon mot tvangssammenslutning av kommuner - ATK

Ikke dyrere, men mer demokratisk! Historien om: Aksjon mot tvangssammenslutning av kommuner - ATK 1 Ikke dyrere, men mer demokratisk! Historien om: Aksjon mot tvangssammenslutning av kommuner - ATK Stein Østre har et sterkt engasjement for demokratiet og også for det lokale folkestyret. Dette kommer

Detaljer

Møte tirsdag den 14. juni 2011 kl. 10 President: M a r i t N y b a k k

Møte tirsdag den 14. juni 2011 kl. 10 President: M a r i t N y b a k k 14. juni Dagsorden 4645 Møte tirsdag den 14. juni 2011 kl. 10 President: M a r i t N y b a k k D a g s o r d e n (nr. 103): 1. Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Nasjonal helse- og omsorgsplan

Detaljer

Uten tvivel er man inte klok

Uten tvivel er man inte klok Plattform for ledelse i staten Uten tvivel er man inte klok - Hasse og Tage Utgitt av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) 2009. Heftet: Oppgaver og dilemmaer ISBN 978-82-7483-112-4 (trykt bokmål)

Detaljer

KRAFT OG KOMMUNER Grunnbok om kraftkommuner og LVK

KRAFT OG KOMMUNER Grunnbok om kraftkommuner og LVK KRAFT OG KOMMUNER Grunnbok om kraftkommuner og LVK 1 LVK en organisering av kraftkommunene Med våre bratte fjell, dype fjorder og mye nedbør er Norge fra naturens side som skapt for vannkraftutbygging.

Detaljer

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Evalueringsrapport av Barentssamarbeidet utført av Erling Fløtten på oppdrag fra Utenriksdepartementet

Detaljer

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46 2012 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 14 5. Satsingsområder for 2013 25 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 2012 28 7.

Detaljer

Lettlest om folkestyret i Norge

Lettlest om folkestyret i Norge Lettlest om folkestyret i Norge Innhold Demokrati... 3 Folkestyre... 3 Demokratiske tradisjoner... 3 Deltakelse i demokratiet... 4 Valget... 5 Stortingsvalget... 5 Valgdistrikter... 5 Partiene... 5 Stortinget...

Detaljer

FOLKETS RØST. Like mye deltid i offentlig sektor. LO i Oppland TELEFON 61 18 79 20 E-POST oppland@lo.no

FOLKETS RØST. Like mye deltid i offentlig sektor. LO i Oppland TELEFON 61 18 79 20 E-POST oppland@lo.no SYNLIGHET NÆRHET STOLTHET FOLKETS RØST Magasin for LO i Gjøvik, Nordre- og Søndre Land, Vestre- og Østre Toten og Etnedal (GLTE) OKTOBER 2008 Like mye deltid i offentlig sektor Spesialist i arbeidsmedisin

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

LOs 32. Ordinære kongress 11. - 15. mai 2009. Kongressens vedtak

LOs 32. Ordinære kongress 11. - 15. mai 2009. Kongressens vedtak LOs 32. Ordinære kongress LOs 32. Ordinære kongress 11. - 15. mai 2009 Kongressens vedtak LOs 32. ORDINÆRE KONGRESS 11. 15. MAI 2009 Kongressens vedtak Kongressens vedtak.indd 1 11-05-10 13:23:15 Produksjon

Detaljer

Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon

Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Side 2 Forslagsnr: 1143 Fra: 899 Landsstyret Organisasjons-

Detaljer

Kommunerevisoren LES MER OM: NKRF TIDSSKRIFT // 3 // 2014 // 69. ÅRGANG

Kommunerevisoren LES MER OM: NKRF TIDSSKRIFT // 3 // 2014 // 69. ÅRGANG Kommunerevisoren NKRF TIDSSKRIFT // 3 // 2014 // 69. ÅRGANG LES MER OM: // Åpne dører i kontrollutvalgene // Revisjonskriterier i eierskapskontroll // Hvordan bli en effektiv vokter av skattebetalernes

Detaljer

Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag. Xxxx. Side 6-11

Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag. Xxxx. Side 6-11 Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag Xxxx Side 6-11 Kommunesektorens organisasjon Annonsebilag fra KS til Kommunal Rapport nr 8/2015 Innhold Kommunespeilet

Detaljer

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Landstariffkonferansen, HMS-konferanser,

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Landstariffkonferansen, HMS-konferanser, Samleskinnen Nr. 4/2011 Årgang 16 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Meget god oppslutning på demonstrasjonen/fanemarkeringen mot vikarbyrådirektivet. Regjeringen må benytte reservasjonsretten

Detaljer

Møte onsdag den 29. april 2015 kl. 10 President: O l e m i c T h o m m e s s e n

Møte onsdag den 29. april 2015 kl. 10 President: O l e m i c T h o m m e s s e n 2978 29. april Muntlig spørretime Møte onsdag den 29. april kl. 10 President: O l e m i c T h o m m e s s e n D a g s o r d e n (nr. 66) 1. Muntlig spørretime 2. Ordinær spørretime 3. Referat Presidenten:

Detaljer

Kommunereformen. Policydokument. Målgruppe: Tillitsvalgte i Fagforbundet som forhandler på lokalt forhandlingssted 100 000 ANTALL INNBYGGERE

Kommunereformen. Policydokument. Målgruppe: Tillitsvalgte i Fagforbundet som forhandler på lokalt forhandlingssted 100 000 ANTALL INNBYGGERE Kommunereformen Policydokument Målgruppe: Tillitsvalgte i Fagforbundet som forhandler på lokalt forhandlingssted 100 000 ANTALL INNBYGGERE omtanke 0 til10 000 solidaritet samhold 20 000 30 000 50 000 Innhold

Detaljer

ET LANDBRUK UTEN KVINNER

ET LANDBRUK UTEN KVINNER Norsk Bonde- og Småbrukarlag ET LANDBRUK UTEN KVINNER En kartlegging av årsaker til at ikke flere kvinner velger landbruket som yrkesvei Kvinner, demokrati og deltakelse Mars 2015 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Styreleder Marit Olive Lindstads tale til Årsmøtet i Mjøsen Skog SA Honne, 15.04.2015

Styreleder Marit Olive Lindstads tale til Årsmøtet i Mjøsen Skog SA Honne, 15.04.2015 Styreleder Marit Olive Lindstads tale til Årsmøtet i Mjøsen Skog SA Honne, 15.04.2015 Ordfører og årsmøte, kjære alle sammen Det er fint å treffes til en viktig møtedag, og jeg ønsker hver enkelt av dere

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Innst. 348 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. 1. Sammendrag. Meld. St.

Innst. 348 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. 1. Sammendrag. Meld. St. Innst. 348 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Meld. St. 18 (2014 2015) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om konsentrasjon for

Detaljer

Reformen på sporet s. 6 Møt arbeidsminister Hanne Bjurstrøm s. 14 Bjørnson-prisen til Marte Wexelsen Goksøyr s. 16 Guros vei til egen bolig s.

Reformen på sporet s. 6 Møt arbeidsminister Hanne Bjurstrøm s. 14 Bjørnson-prisen til Marte Wexelsen Goksøyr s. 16 Guros vei til egen bolig s. Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 6 2011 Reformen på sporet s. 6 Møt arbeidsminister Hanne Bjurstrøm s. 14 Bjørnson-prisen til Marte Wexelsen Goksøyr s. 16 Guros vei til egen bolig s. 22 2 Fra generalsekretæren

Detaljer

FRI for farer? NR. 5:2010 HØYREMAGASINET MULIGHETER. Møt Julie Brodtkorb Voldberg side 16 Cuba: Hit, men ikke lenger side 22

FRI for farer? NR. 5:2010 HØYREMAGASINET MULIGHETER. Møt Julie Brodtkorb Voldberg side 16 Cuba: Hit, men ikke lenger side 22 NR. 5:2010 HØYREMAGASINET MULIGHETER Møt Julie Brodtkorb Voldberg side 16 Cuba: Hit, men ikke lenger side 22 FRI for farer? Høyremagasinet / MULIGHETER 2-10 / 1 TRYGGE LOKALSAMFUNN Høyres politikk bygger

Detaljer

Side1. EL & IT Forbundets landsdekkende ungdomskonferanse 2013. EL & IT Ungdommens landskonferanse 31.mai-02.juni

Side1. EL & IT Forbundets landsdekkende ungdomskonferanse 2013. EL & IT Ungdommens landskonferanse 31.mai-02.juni Side1 Side2 Innholdsliste Side 2 Side 2-5 Side 6-8 Side 9-17 Side 18 Innholdsliste Dagsorden Vedlegg 1 politisk regnskap Vedlegg 2 handlingsplan Uttalelser EL & IT Ungdommens landsdekkende ungdomskonferanse

Detaljer

PÅLEGGES Å IGNORERE BARNA. Tester fraværsgrense i videregående. Mitt beste ATV-tips. Mannen som skapte Facebook-historie

PÅLEGGES Å IGNORERE BARNA. Tester fraværsgrense i videregående. Mitt beste ATV-tips. Mannen som skapte Facebook-historie Mitt beste ATV-tips Mannen som skapte Facebook-historie SIDE 3 SIDE 5 Krev din tid, er rådet fra Thomas Nordgård. Tester fraværsgrense i videregående Et viktig signal, mener Møt Preben Uthus i «På tomannshånd»

Detaljer

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Vi har alle en formening om hva vi ønsker oss i livet, enten det er jobb, frihet, helse, anerkjennelse eller andre

Detaljer