Referat fra LVKs landsmøte i Bergen 22. og 23. august Valg av møteledere dag 1: Ole Gustav Narud, Åmot Solveig Sundbø Abrahamsen, Seljord

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat fra LVKs landsmøte i Bergen 22. og 23. august 2013. Valg av møteledere dag 1: Ole Gustav Narud, Åmot Solveig Sundbø Abrahamsen, Seljord"

Transkript

1 Referat fra LVKs landsmøte i Bergen 22. og 23. august 2013 Åpning og velkomst Åpning av landsmøtet v/ leder Børre Rønningen. Organisasjonssaker Valg av møteledere dag 1: Ole Gustav Narud, Åmot Solveig Sundbø Abrahamsen, Seljord Valg av møteledere dag 2: Bård Langsåvold, Meråker Camilla Bruno Dunsæd, Kvinesdal Valg av to personer til å underskrive protokollen: Ordfører Karl Vidar Førde, Bremanger Ordfører Stine Akselsen, Lebesby Valg av referent: Sekretariatet Gjennomgang av årsberetning 2011 Børre Rønningen redegjorde for årsmeldingen for Det kom ingen kommentarer til årsmeldingen. Årsmeldingen ble enstemmig vedtatt av landsmøtet. Gjennomgang av årsberetning 2012 Børre Rønningen redegjorde for årsmeldingen for Det kom følgende kommentar til årsmeldingen: Erik Kaupang, Hol: LVK har jobbet hardt disse årene. Av 176 medlemskommuner er det dessverre bare ca. 100 kommuner møtende her. Det må ikke feste seg en holdning om at LVK ordner opp i alt, kommunene må stille opp. Det fremtidige landsstyret trenger input om hva LVK skal jobbe med videre. Årsmeldingen ble enstemmig vedtatt av landsmøtet. Gjennomgang av regnskap 2011 Børre Rønningen redegjorde for regnskapet for Regnskapet ble enstemmig godkjent av landsmøtet. Gjennomgang av regnskap 2012 Børre Rønningen redegjorde for regnskapet for Det kom følgende kommentarer til regnskapet for 2012: Olaf Løberg, Klæbu: Fremlagt regnskap gir underskudd på 5 millioner kroner over to år. Hva har landsstyret gjort for å kutte kostnader? 1

2 Børre Rønningen: Landsstyret har diskutert dette. Samfunnet endrer seg hurtigere enn tidligere, interessemotpartene er mer aktive, og utfordringene er større i dag. Organisasjonen er sunn og god. LVK har målsetning om kapitalreserve omkring 10 millioner kr, det har organisasjonen fremdeles. Øyvind Tveit, Nissedal: Vi har bevisst styrket organisasjonen, motpartene er mye sterkere med mye mer midler. Vi har startet LVK Ung, LVK-skolen, Energiutvalget og ESU. Dette koster, men styrker organisasjonen. Det nye landsstyret må evaluere tiltakene og vurdere nytten for organisasjonen, hvis ikke bør det legges ned og tenkes nytt. Erik Kaupang, Hol: Spørsmålet er helt på sin plass, bør diskuteres når vi vurderer forslaget til endring av medlemskontingent. Motstanderne våre har mye mer midler. Regnskapet ble enstemmig godkjent av landsmøtet. Gjennomgang av forslag til vedtektsendringer Roar Obrestad, Suldal redegjorde for landsstyrets forslag til vedtektsendringer, vedlagt som vedlegg 1. Det kom følgende kommentarer og forslag til de nye vedtektene: Svein Olav Agnalt, Skiptvet: Sitter i nåværende valgkomite. Uklokt å endre vedtektene, slik at valgkomiteen bare skal ha 3 medlemmer. Bør beholde dagens ordning med 5 medlemmer. Dette sikrer bredde i blant annet kjønn, geografisk spredning og politisk tilhørighet. For øvrig ingen kommentarer. Det ble avstemming om forslaget om å øke antallet medlemmer i valgkomiteen fra 3 til 5. Landsmøtet vedtok med klart flertall at det skal være 5 medlemmer i valgkomiteen. Landsstyrets øvrige forslag til vedtektsendringer ble enstemmig vedtatt av landsmøtet. Vedtektene slik de er vedtatt av landsmøtet ligger vedlagt, vedlegg 2. LVK mot 2020 Leder Børre Rønningen: Talen holdt av Børre Rønningen er vedlagt referatet, se vedlegg 3. Orientering om fylkesvalgene Anne-Rita Nicklasson, nestleder i valgkomiteen, redegjorde for innkomne forslag til landsstyremedlemmer og valgkomiteens råd i forkant av fylkesvalgene. Valgkomiteens skriv til medlemskommunene om valg av landsstyremedlemmer er vedlagt som vedlegg 3. 2

3 Det har vært viktig for valgkomiteen å bidra til kjønnsmessig balanse og partipolitisk sammensetning som gjør landsstyret slagkraftig. Det har innkommet forslag til 7 kvinnelige representanter, mot 5 i dagens landsstyre. Dagens landsstyre tilfredsstiller ikke krav om bred politisk sammensetning. Fylkesvalg Det ble avholdt fylkesmøter med valg av landsstyrerepresentanter. Avklaring fullmakt v/ valg Etter fylkenes valg av landsstyremedlemmer, ble det reist spørsmål i landsmøtet om bruk av fullmakter på vegne av medlemskommuner som ikke er til stede på fylkesmøtene: Noralv Distad, Aurland: Ber om avklaring på fullmakter ved valg av landsstyrerepresentanter. Sekretariatet v/stein Erik Stinessen: Riktig at vedtektene er tause om bruk av fullmakter. Tidligere har man godtatt skriftlig fullmakt ved valgene. Bør avklares gjennom vedtektene. Noralv Distad, Aurland: Fullmaktsskjema burde vært lagt ved innkalling til Landsmøtet. Dette er uryddig. De stemmene som er gitt med fullmakt i dag bør ikke tas med i dette valget. Fremmer forslag om at fullmakter ikke gjelder ved valget. Sekretariatet v/stein Erik Stinessen: Dersom det er uklarheter om regler og vedtekter, bør Landsmøtet ta stilling til dette. Jardar Jensen, Evenes: Landsmøtet har nettopp diskutert vedtektsendringer. Fullmakter ble ikke diskutert. Bør derfor ikke godta fullmakter. Margit Smeland, Åmli: Valg skal være formelt korrekt. Vi vet ikke om dette kunne hatt utslag andre steder. Vi bør ha nytt valg i Sogn og Fjordane. Deretter kan vi diskutere hvordan få fullmakter inn i ryddige former, det bør hjemles i vedtektene. Kjell-Idar Juvik, Hemnes: Det er uheldig at fullmakt skal være avgjørende. Det er ikke tvil om at tidligere oppfatning har vært at fullmakt er i orden. Greit å få en juridisk betenking. Noralv Distad, Aurland: Ønsker at det skal stemmes over forslaget. Øyvind Tveit, Nissedal: Ønsker å presisere at diskusjonen handler om fullmakt fra annen kommune. Man har fremdeles adgang til å ta i bruk fullmakt til andre fra egen kommune. 3

4 Petter Sortland, Høyanger: Dette er særs uryddig, og burde vært avklart under diskusjonen om vedtekter. Vi kan ikke først gjennomføre valg, og så endre reglene når resultatet er klart. Ordstyrer: Ber om at forslag fremmes skriftlig. Det ble fremmet følgende forslag til avstemming: «Landsmøtet godkjenner ikkje bruk av fullmakt frå ikkje møtande kommunar». Avstemming: Forslaget ble nedstemt av landsmøtet med ca. 60 % av stemmene. Valg Anne-Rita Nicklasson presenterte valgkomiteens innstilling på valg av leder og ny valgkomité. Valg av leder Valgkomiteens nestleder Anne-Rita Nicklasson presenterte valgkomiteens innstilling på Torfinn Opheim fra Sauda som ny leder i LVK, se vedlegg 5. Det ble ikke fremmet andre forslag på valg av leder. Torfinn Opheim ble valgt som leder ved akklamasjon. Torfinn Opheim: Takk for tilliten. Valg av valgkomité Valgkomiteens nestleder Anne-Rita Nicklasson presenterte valgkomiteens innstilling på ny valgkomité: Anne- Rita Nicklasson (H), Ballangen Trygve Westgård (Ap), Askim Øivind Olsnes (rådmann), Modalen Bård Langsåvold (Ap), Meråker Margit Smeland (Sp), Åmli Varamedlemmer til valgkomiteen: 1. vara: Ivar Tangeraas (H), Sauda 2. vara: Lars Erik Hyllvang (Sp), Engerdal 3. vara: Solfrid Borge (Sp), Ullensvang 4. vara: Lilly Gunn Nyheim (Ap), Surnadal Følgende tok ordet til forslaget på ny valgkomite: Jon-Andreas Kolderup, Hol: I neste runde bør det diskuteres om valgkomiteen skal ha varamedlemmer. Dette bør tas inn i vedtektene (som ikke sier noe om varaer til valgkomiteen). Forslaget til ny valgkomité ble enstemmig vedtatt av landsmøtet. Presentasjon av det nye landsstyret 4

5 Etter valg av ny leder og fylkenes valg av landsstyrerepresentanter ser det nye landsstyret slik ut: Leder: Torfinn Oppheim, Sauda Østafjelske Østfold: Medlem: Ordfører Trygve Westgård (A), Askim Vara: Rådmann Unni Skaar, Sarpsborg Hedmark: Medlem: Ordfører Ole Gustav Narud (Sp), Åmot Vara: Varaordfører Gunveig Eggen (H), Engerdal Oppland: Medlem: Administrasjonssjef Ola Helstad, Lom Vara: Varaordfører Lars Kvissel (Sp), Vestre Slidre Buskerud: Medlem: Ordfører Erik Kaupang (A), Hol Vara: Ordfører Eli Hovd Prestegården (Sp), Nore og Uvdal Telemark: Medlem: Svein Tore Løkslid (A), Hjartdal Vara: Ordfører Solveig Sundbø Abrahamsen (H), Seljord Aust-Agder: Medlem: Ordfører Jon Rolf Næss (A), Bykle Vara: Ordfører Tarald Myrum (Sp), Valle Vestafjelske Vest-Agder: Medlem: Ordfører Odd Omland (A), Kvinesdal Vara: Ordfører Oddmund Ljosland (Sp), Åseral Rogaland: Medlem: Formannskapsmedlem Roar Obrestad (Krf), Suldal Vara: Ordfører Trine Danielsen (H), Hjelmeland Hordaland: (valg) Medlem: Ordfører Anved Johan Tveit (Sp), Eidfjord Vara: Ordfører Knut Moe (H), Modalen Sogn- og Fjordane: Medlem: Rådmann Arve Varden, Høyanger Vara: Rådmann Kjellaug Brekkhus, Balestrand 5

6 Møre og Romsdal: Medlem: Ordfører Mons Otnes (A), Surnadal Vara: Formannskapsmedlem Line Flåtten (A), Rindal Nordafjelske Sør-Trøndelag: Medlem: Ordfører Inga Balstad (A), Selbu Vara: Ordfører Jarle Martin Gundersen (Sp), Klæbu Nord-Trøndelag: Medlem: Varaordfører Bjørn Aasvold, (Sp) Meråker Vara: Formannskapsmedlem Bertil Jønsson (A), Røyrvik Nordland: Medlem: Ordfører Asgeir Almås (A), Hattfjelldal Vara: Ordførerkandidat Siv Anita Brekke (A), Fauske Troms: Medlem: Rådmann Hege Walør Fagertun, Bardu Vara: Ordfører Helene Rognli (H), Målselv Finnmark: Medlem: Varaordfører Bjørn Pedersen (A), Lebesby Vara: Ordfører Cecilie Hansen (Sp), Sør-Varanger Det kom følgende kommentarer til valgene: Anna-Rita Nicklasson, nestleder i Valgkomiteen: Resultatet gjenspeiler ikke det politiske Norge. Jeg har vurdert å trekke meg, Valgkomiteens arbeid er ikke tatt hensyn til, med tanke på både kjønn og partitilhørighet. I dag har vi dårligere kjønnsbalanse. Det tidligere Landsstyret hadde 5 kvinnelige representanter, nå kunne vi hatt 7. I stedet har vi 2 kvinnelige representanter. Vi må sørge for at neste valg får et landsstyre som representerer hele befolkningen. Svein Olav Agnalt, Skiptvet og medlem av valgkomiteen: Vært på mange landsmøter i mange organisasjoner. Dette er det mest spesielle. Den jobben valgkomiteen er gjort er helt tilsidesatt. Det beklager jeg. Det nye styret må se på hvordan vi velger. LVK må ha spredning og et bredt grunnlag. Vi må ta sikte på vedtektsendringer til neste valg, for å ta inn over seg dette. Presentasjon av forslag til nytt kontingentgrunnlag Trygve Westgård orienterte, se brev og foiler vedlagt som vedlegg 5 Det kom følgende kommentarer til kontingentgrunnlaget: Torkel Myklebust, Suldal: LVK har gått med underskudd. Vi har to valg: stramme inn og gjøre mindre, eller betale mer og bevare eller øke aktivitet. Suldal kommune vil merke kontingentsøkning. Kommer likevel til å støtte dette, LVK gjør en god jobb. De som har de største inntektene bør ta det største løftet. 6

7 Olaf Løberg, Klæbu: Bedt om å gi signaler på vegne av fylket. Vi støtter vedtaket, LVK er en viktig organisasjon. Vi ønsker å beholde aktivitetsnivået, men redusere kostnadene. Ingen øvrige kommentarer. Forslaget om endring av kontingentgrunnlaget ble enstemmig vedtatt. Gjennomgang av rammebudsjett for 2014 og 2015 Børre Rønningen presenterte forslag til rammebudsjett, se vedlegg xx. Forslag til rammebudsjett for 2014 og 2015 ble enstemmig vedtatt. Presentere Energiråd Gunnbjørn Berggård, Tydal kommune, redegjorde for Energirådets mandat og arbeid. Presentere Eiendomsskatteutvalget Gry Åsne A. Wienenga, Vinje kommune, redegjorde for Eiendomsskatteutvalgets mandat og arbeid. 7

8 (Dag 2) Faglige/politisk e foredrag Eiendomsskatt på kraftanlegg v/ Caroline Lund Se vedlagte foiler, vedlegg X Revisjon av eldre konsesjoner og EUs vanndirektiv v/stein Erik Stinessen Se vedlagte foiler, vedlegg X Norge mot 2030 Politisk duell v/ statsråd Liv Signe Navarsete og finanspolitisk talsmann Ketil Solvik-Olsen Navarsete: Naturressurser har gjort Norge til et rikt land. Verdier skal også ligge igjen lokalt. Særlig gjennom eiendomsskatten, og på verk og bruk. Eiendomsskatten gir arbeidsplasser og sikrer næringsapparat. Solvik-Olsen: Norge er en energinasjon. Vi bør høste av våre energiressurser på en god og bærekraftig måte. Det er naturlig at vannkraftkommuner får del av dette. FrP liker ikke eiendomsskatt, skatten ødelegger for næringslivet. Vi skal ha særskilte skatteregler, tilsvarende det som er eiendomsskatt på verk og bruk, men vi kaller det for noe annet enn eiendomsskatt. For kommunene blir det i praksis det samme. Dette skal gjelde for både vind og vann. Dette står i vårt program. Hva er ditt partis syn på det offentlige eierskapet til vannkraften, som Norge rendyrket etter EFTA-domstolens avgjørelse i hjemfallssaken? Navarsete: Senterpartiet ønsker norsk offentlig eierskap. Dette viste vi i Vannkraft er et grunnleggende redskap for å sikre bosetning i hele landet, som er Senterpartiets overordnede mål. Solvik-Olsen: Eierskap er underordnet, beskatning er det viktige. Kommunene vil sitte igjen med det samme uavhengig av eierskap, men vi kan sikre arbeidsplasser i tillegg. Navarsete: Senterpartiet er et naturforvaltningsparti, ikke et verneparti derfor er vi opptatt av eierskap. Fellesskapet er en mer forutsigbar eier enn investor som kun bryr seg om økt profitt. Flere eksempler på nye arbeidsplasser og at Senterpartiet stiller opp: Karmøy, Hydros store investeringer, fornying av Tyssedal. Vi forbedrer systemet: småkraftverk, tredoblet antall konsesjoner fra 2011 til 2012, grønne sertifikat. Solvik-Olsen: Grønne sertifikat er kjempebra, men det tar alt for lang tid. Grønne sertifikat har andre vilkår enn i Sverige. Da går kapitalen til Sverige. Dersom det ikke bygges ut mer industri, kan man ikke beskatte. Navarsete: I regjering må man inngå kompromisser. Senterpartiet har fått til et sterkt Enova. Vi må ha bærekraftig utvikling. Solvik-Olsen: Vi kutter på Enova fordi grønne sertifikat gjør jobben. Enova har nesten 2 milliarder kroner ubrukte på konto, det er ikke behov for mer. 8

9 Er egeninntekter for kommunesektoren et viktig element i et lokaldemokratisk perspektiv? Begge bekrefter dette. Kan du redegjøre for ditt partis syn på eiendomsskatt på kraftanlegg, herunder dagens "tak" på takseringen, som innebærer at eiendomsskatten i realiteten er en fast avgift for mer enn 90 % av anleggene. Solvik-Olsen: Lokalt vertskap skal ha en del av verdiskapningen. Dersom total skatt blir for høy, bygges det ikke ut. I fordeling stat/kommune, må mer komme det lokale til gode. Vil kvitte oss med eiendomsskatt, den rammer boliger. Men naturressurser skal ha særskilte skatteregler, vi trenger et nytt system. Lover ikke å fjerne eiendomsskatten før noe tilsvarende er på plass. Navarsete: Eiendomsskatt gir forutsigbar inntekt og kompenserer for ulemper. Finner ikke annen ordning som kan erstatte like treffsikkert. FrP har ingen klare alternativer, og Sp har programfestet at makstaket skal vekk. Makstaket er en særordning skal man ha tilsvarende ordning for andre industrier? Solvik-Olsen: Dersom vi fjerner minimumstaket, kan vi tenke på å fjerne makstaket. FrP vil ikke fjerne makstaket, men kan endre satsene. Kraftprisene kommer til å gå ned, da er minimumstaket også viktig. Vi er uenig med LVK. Har du noen synspunkter på klagesaken til ESA og mer generelt på forholdet mellom vannkraftproduksjonen i Norge og hensynet til naturmiljøet i regulerte vassdrag? Navarsete: Senterpartiet ønsker å ivareta miljøet. Erfaringer fra Østerrike er at konsekvenser ikke så store. Vi kan få til en balanse, uten å miste energiforsyning. Solvik-Olsen: Vi ønsker å utnytte mer vann. Da er det viktig å gjennomgå eldre konsesjoner og oppgradere. Nettopp slik blir innbyggere fornøyd, som gjør det lettere å utnytte mer. Dette er OEDs ansvar, som Senterpartiet styrer. Vi går mot et permanent kraftoverskudd innenlands. Da blir mange kommuners krav om minstevannføring i gamle regulerte vassdrag et valg mellom lokale miljøforbedringer eller eksport av overskuddsproduksjonen til bedring av den europeiske klimabalansen. Hva er ditt syn på dette? Navarsete: Vi styrer vår egen energipolitikk, og må først ta nasjonale hensyn. Norge kan bli et grønt batteri. Presset på kraftverkene er mindre, som gjør revisjon lettere. Solvik-Olsen: Flere får konsesjoner, men velger ikke å investere. Nytter ikke bare å ha konsesjon på plass. Svaret her gjør svaret på spørsmål om ESA-klagen lettere. Hadde vært nyttig med energimelding. Det er viktig ikke bare å eksportere. Hvis ditt partis syn på samfunnsutviklingen var bestemmende, hvordan ville distrikts-norge se ut i 2030? 9

10 Solvik-Olsen: Man skal utnytte sine naturressurser. La kommunene få styre mer selv, og bruke sitt potensiale. Kommunene bør selv behandle søknader om småkraftkonsesjoner, små vindkraftanlegg og fiske. Stortinget har vedtatt veldig sterke restriksjoner. Hva gjelder landbrukspolitikk, er det viktig å ha god norsk mat. Men vi må bruke andre typer subsidier, slik at vi får færre bønder. Vi vil ha færre og sterkere kommuner. Navarsete: Gode veier, broer fremfor ferge. Alle har internett. Mange kommuner, ikke tvangssammenslått. Yrende liv. Beholdt eiendomsskatt, god økonomi. Mange arbeidsplasser, og fordoblet matproduksjon. Frihet, desentraliserte arbeidsplasser. Godt samarbeid med fylkeskommuner som ikke er nedlagt. Eldreomsorg en ny næring, for det er så attraktivt å bo i distriktet. Nynorsk tilbake. Småflyplasser er bra, høyskoler ikke nedlagt. Ikke sterk sentralisering. Solvik-Olsen: Enig i 95 % av hva Navarsete sier. Poenget er at vi vil ha andre systemer for å gjennomføre dette. FrP tenker nytt, våger å utfordre makten. Åpen post Spørsmål og fri meningsutveksling det kom følgende innlegg fra landsmøtet: Kjell-Idar Juvik, Hemnes: Veldig fokus på eiendomsskatten, som er viktig for kommuneinntekten. Utfordring at FrP uklar på dette punktet. Det er også uklart hvor vi har Høyre. Ber om oppmerksomhet rundt problemstillingen, ikke bare makstaket, men også å beholde selve ordningen. Det viktigste er det som allerede er bygget ut, ikke å bygge ut mer. Et annet viktig punkt er eierskap, regjeringsskifte vil føre til gedigen privatisering. Margit Smeland, Åmli: Eiendomsskatt og maks-tak blir minst like viktig etter valget. Uklart hva FrP vil. Dersom kommunene skal ha et engasjement, må vi ha kunnskap, ikke lene oss på Lund & Co. LVK-skolen og LVK Ung er to gode tiltak. Må satse på dette fremover. LVK-skolen gir studiepoeng, på LVK Ung kan stille spørsmål osv. Kunnskap må ikke forsvinne når folk går av. Oppfordring til det nye styret: sats på disse tingene. Nils Petter Freim, Odda: Ikke farlig med Høyre. Det er ingen fra Høyre i det nye landsstyret, dette er en utfordring etter Stortingsvalget. Vil svekke LVK, det blir vanskeligere å avtale møter. FrP var ikke uklar, klar tale fra Solvik-Olsen: vil ha skatt, selv om han ikke bruker ordet «skatt». Hanne Alstrup Velure, Lesja: Vil følge opp Odda Høyre. Merkelig å høre redsel om ny regjering samtidig som man ikke sørger for at Høyre er representert i landsstyret. Hva skal vi gjøre med det? Mye skuffelse og sinne siden i går. Hørt fra flere fra A og Sp som også er skuffet. Dette handler mye om manglende koordinasjon. Vi har forfattet et brev, trolig på vegne av alle. (Se vedlegg x) Gunnbjørn Berggård, Tydal: Oppfordring til det nye landsstyret og ny leder: reaksjoner viser at LVKs kamp om opinion ikke er bra nok. Vi er litt bakpå. Må ta fatt på lobbying på en helt ny måte. 10

11 Arne Bu, Eidfjord: Det snakkes mye om kjønn og parti. Vi må også snakke om alder. Dette var ikke et tema under valg av landsstyre. LVK Ung er veldig lærerikt. Vil ha LVK Ung i Eidfjord høsten 2014, besøke vannkraftanlegg og se på inngrep i naturen. Inviterer landsstyret til også å delta her. Arne Christian Drøpping, Sunndal: Har reflektert over gårsdagens valg. Det er veldig beklagelig at vi ikke har politisk fordeling og spredning på kjønn. Forstår valgkomiteens frustrasjon. Selve valgsystemet gjør dette helt umulig å styre, vi må endre systemet: Landsmøtet bør velge alle, ikke fylkene. Fylkene kan innstille. Problematisk å velge alle samtidig. Hvis landsstyret velger halvparten først, får man oversikt over man kjønn og parti. Tror valget var resultat av manglende oversikt fordi alt skjedde samtidig. Jon-Andreas Kolderup, Hol: Vil ta opp vanndirektivet. Sitter i dag i politisk styregruppe, vi møter i dag utfordringer med å trekke med folk i dette arbeidet. Vi er 200 millioner kroner på etterskudd. Anmoder så sterkt jeg kan at kommunene tar tak i dette. Noralv Distad, Aurland: Vanndirektivet er en utfordrende sak. Hvordan kan kommunene få innflytelse i fremtiden? Oppfordring til LVK. Knut Reinset, Sunndal: Ikke gjør valget så komplisert. Valgkomite kan ha kontakt med fylkene, og slik finne bra representanter. Ola Einar Aashaug, Selbu: Jeg har vært på mange landsmøter i LVK. Registrerer at dette er første gang med så stort fokus på partipolitisk tilhørighet i landsstyret. Vi må ha tillit til fylkene. Vi må ikke gå bort fra et partipolitisk nøytralt LVK. Erfaring viser at LVKs sterkeste våpen er at samtlige medlemmer slutter opp om sak. Øyvind Tveit, Nissedal: Støtter fullt ut at landsmøtet bør velge representanter. Tar selvkritikk på at ikke landsstyret forberedte dette bedre når vi sendte ut forslag til vedtekter. Håper vi har lært av dette. Vi må tilbake til den kulturen vi hadde, der vi ser at vi er tjent med et bredt utvalg. Hanne Velure, Lesja, replikk til Aashaug: Det er viktig med bredde, dette sikrer kompetanseheving, informasjon og å bryne seg på hverandre. Dette er noe vi er felles om. Vi kan ikke gjøre en jobb uten å være med å bestemme. Stein Erik Stinessen, replikk til spørsmål om vanndirektivet: Stor utfordring for kommunene. Men dette skjer uavhengig av kommunene. Vi ser at kraftprodusenter og miljøbevegelse mobiliserer. Kommunene har ikke noe valg hvis man ønsker å si noe om balanse av miljø og energiproduksjon. Hvis dere ikke går inn i dette, tas beslutninger over hodet på dere. Børre Rønningen: Takket av Kari Brobakke i sekretariatet, som går av med pensjon i oktober. Caroline Lund: Orienterte om praktiske spørsmål og LVK-skolen. 11

12 Avrunding av landsmøtet Leder Torfinn Opheim oppsummerte og avsluttet landsmøtet: Vi har hatt gode innlegg, debatter og diskusjoner. Det sosiale opplegget har vært bra. Hva skal vi jobbe med videre? Vertskommuners rettigheter i utbyggingssaker, makstak og minimumstak for eiendomsskatt, påvirke internasjonale bestemmelser, følge opp interne råd og utvalg. Vi må være stolte av det vi får til. Verden endrer seg, miljø stadig mer på dagsorden. Vi må være årvåkne og delta i diskusjoner. Blir en del reisevirksomhet for å bli kjent med medlemskommunene, vil også være en del i Oslo. Vi må ha strategi for å bli kjent med nye stortingsrepresentanter etter valget. Vi må ikke tro at kunnskapen på Stortinget er like god som her. Vi skal bruke sekretariatet, men landsstyret må også jobbe. Vi må samarbeide med andre andre organisasjoner. Vi har ulike utgangspunkter i enkelte saker, men vi må bygge broer. Landsstyret skal evaluere Landsmøtet, og vi skal ta fatt på vedtektene valgordningen er ikke god. Vi skal også lytte til de partiene som ikke er representert i landsstyret. Høyres brev skal bli tatt på høyeste alvor og følges opp. 14. oktober 2013 Karl Vidar Førde Ordfører i Bremanger kommune Stine Akselsen Ordfører i Lebesby kommune 12

VEDTEKTER. Vedtatt på LVKs landsmøte 21. august 2015. Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense.

VEDTEKTER. Vedtatt på LVKs landsmøte 21. august 2015. Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense. VEDTEKTER Vedtatt på LVKs landsmøte 21. august 2015 1. Navn, medlemskap Organisasjonens navn er Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar. Organisasjonen består av primærkommuner som innenfor sine grenser

Detaljer

KOMMUNEKRAFT. Vedlagt oversendes protokoll fra generalforsamling i Kommunekraft AS, 21. mai 2014. Kommunekraft AS

KOMMUNEKRAFT. Vedlagt oversendes protokoll fra generalforsamling i Kommunekraft AS, 21. mai 2014. Kommunekraft AS KOMMUNEKRAFT Til Aksjonærene 3 Deres ref: Vår ref: Oslo, 05. juni 2014 PROTOKOLLFRA GENERALFORSAMLINGI KOMMUNEKRAFT AS Vedlagt oversendes protokoll fra generalforsamling i Kommunekraft AS, 21. mai 2014.

Detaljer

PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLING I KOMMUNEKRAFT AS 21. MAI 2014

PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLING I KOMMUNEKRAFT AS 21. MAI 2014 KOMMUNEKRAFT PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLING I KOMMUNEKRAFT AS 21. MAI 2014 År 2014, den 21. mai ble generalforsamling for Kommunekraft AS holdt i Advokatfirmaet Lund 8.tCo's lokaler i Akersgt. 30, Oslo.

Detaljer

Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense.

Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense. LVKs vedtekter - vedtatt på landsmøtet 22. august 2013 1. Navn, medlemskap: Organisasjonens navn er Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar. Organisasjonen består av primærkommuner som innenfor sine grenser

Detaljer

Vedlagt oversendes protokoll fra generalforsamling i Kommunekraft AS 30. mai 2012.

Vedlagt oversendes protokoll fra generalforsamling i Kommunekraft AS 30. mai 2012. , Til Aksjonærene Deres ref: Vår ref: 118757-500 Oslo 28. juni 2012 PROTOKOLLFRA GENERALFORSAMLING I KOMMUNEKRAFT AS Vedlagt oversendes protokoll fra generalforsamling i Kommunekraft AS 30. mai 2012. Med

Detaljer

C:I mm&i@fi%% T I ifliuuizæm l. Deres ref: Vår ref: Oslo, 05. juni 2014

C:I mm&i@fi%% T I ifliuuizæm l. Deres ref: Vår ref: Oslo, 05. juni 2014 C:I mm&i@fi%% T I ifliuuizæm l Aksjonærene í`ff_ "j " j":;if;~_`-~- LQ1 Q 3%gfi 5 l Saksben,117,- ---~-~~-~~ e i J Deres ref: Vår ref: Oslo, 05. juni 2014 PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLING I KOMMUNEKRAFT

Detaljer

Vedlagt oversendes protokoll fra generalforsamling i Kommunekraft AS 29. mai 2013.

Vedlagt oversendes protokoll fra generalforsamling i Kommunekraft AS 29. mai 2013. Til Aksjonærene Deres ref: Vår ref: 118757-500 Oslo, 25. juni 2013 PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLING I KOMMUNEKRAFT AS Vedlagt oversendes protokoll fra generalforsamling i Kommunekraft AS 29. mai 2013. Med

Detaljer

VEDTEKTER vedtatt på Landsmøtet i Sarpsborg 18. august 2011. Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense.

VEDTEKTER vedtatt på Landsmøtet i Sarpsborg 18. august 2011. Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense. LANDSSAMANSLUTNINGA AV VASSKRAFTKOMMUNAR VEDTEKTER vedtatt på Landsmøtet i Sarpsborg 18. august 2011 1. Navn, medlemskap: Organisasjonens navn er Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar. Organisasjonen

Detaljer

Forslag til nye vedtekter for Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar

Forslag til nye vedtekter for Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar Landsmøte 20.-21. august 2015 Vedlegg 5 26. juni 2015 Til landsmøtet Fra landsstyret Forslag til nye vedtekter for Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar Landsstyret fremmer med dette forslag til landsmøte

Detaljer

Vedlagt oversendes protokoll fra generalforsamling i Kommunekraft AS 30. mai Kommunekraft AS

Vedlagt oversendes protokoll fra generalforsamling i Kommunekraft AS 30. mai Kommunekraft AS HORDALAND I^I.KESKOMMUNF. Saknr. 3.eC>SOHS5^rx,k.ru t3 Til Aksjonærene Arkivni. SS:*V Eksp. U.off. Saksh.MSSC Deres ref: Vår ref: 118757-500 Oslo, 20. juni 2011 PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLING I KOMMUNEKRAFT

Detaljer

Ordførertilfredshet Norge 2014

Ordførertilfredshet Norge 2014 Ordførertilfredshet Norge 2014 Sentio Research Norge AS Rapport Arve Østgaard og Gunn Kari Skavhaug 23.10.2014 Om utvalget Kjønn Frekvens Prosent Mann 1502 50 % Kvinne 1499 50 % Total 3001 FORDELING (prosent)

Detaljer

Norsk Forening for Kollektivtrafikk - Generalforsamling 19. mars 2015

Norsk Forening for Kollektivtrafikk - Generalforsamling 19. mars 2015 Norsk Forening for Kollektivtrafikk - Generalforsamling 19. mars 2015 Sted: Tid: Ruter, Dronningens gate 40, Oslo Medlemsmøte kl. 11.00 15.00 (lunsj ved oppstart) Generalforsamling 15.00 16.00 Middag kl.

Detaljer

2. Alt tatt i betraktning, hvor fornøyd er du med den måten demokratiet virker på i Norge?

2. Alt tatt i betraktning, hvor fornøyd er du med den måten demokratiet virker på i Norge? Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 2009. Intervjumetode: Telefon Utvalg: Nasjonalt, minst

Detaljer

Å R S B E R E T N I N G

Å R S B E R E T N I N G ÅRSBERETNING 2013 3 Lederen har ordet 4 Aktuelle saker 15 Organisasjonen og organisasjonssaker 22 Regnskap 30 Rammebudsjett 31 Dette er LVK LVK Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar (LVK) sin hovedoppgave

Detaljer

Kva må til for at kommunen din skal bli attraktiv?

Kva må til for at kommunen din skal bli attraktiv? Kva må til for at kommunen din skal bli attraktiv? Bosetting Landstinget for LNK, Sand 28 april 2011 Knut Vareide Utvikling Bedrift Besøk Attraktivitetspyramiden Steder kan være attraktive på tre måter

Detaljer

Kontingenten i USSble fra 2014 indeksregulert til kr pr år pluss merverdiavgift.

Kontingenten i USSble fra 2014 indeksregulert til kr pr år pluss merverdiavgift. :vr ;:EB?,014 UTMARKSKOMMUNENES SAMMENSLUTNING Verdal kommune v/ordfører Bjørn Iversen Postboks 24 7651 VERDAL Deres ref: Vår ref: 118562-1418 Oslo, 3. februar 2014 UTMARKSKOMMUNENES SAMMENSLUTNING - MEDLEMSKAP

Detaljer

Disse ble valgt enstemmig: Kaja Graff Huster Johanne Volden Roar Johnsen Senere ble Atle Rasmussen valgt som stedfortreder for Kaja Graff Huster.

Disse ble valgt enstemmig: Kaja Graff Huster Johanne Volden Roar Johnsen Senere ble Atle Rasmussen valgt som stedfortreder for Kaja Graff Huster. Landsmøte i Norsk Lektorlag Holmen Fjordhotell, Asker, 11. - 12. november 2011 PROTOKOLL 1. Åpning ved leder Gro Elisabeth Paulsen 2. Godkjenning av møteinnkallingen Godkjent enstemmig. 3. Valg av møteledelse

Detaljer

Å R S B E R E T N I N G

Å R S B E R E T N I N G ÅRSBERET NING 2014 4 Lederen har ordet 6 Aktuelle saker 13 Organisasjonen og organisasjonssaker 20 Regnskap 28 Rammebudsjett 29 Dette er LVK LVK Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar (LVK) sin hovedoppgave

Detaljer

Stortingsvalget Nei til EUs kandidatundersøkelse om aktuelle EU-spørsmål

Stortingsvalget Nei til EUs kandidatundersøkelse om aktuelle EU-spørsmål Stortingsvalget 2009 Nei til EUs kandidatundersøkelse om aktuelle EU-spørsmål 10. august 2009 Politiske hovedkonklusjoner Dersom kandidatene stemmer i overensstemmelse med det de her har lovet velgerne,

Detaljer

Beregning av mulige konsekvenser av for sent innkomne forhåndstemmer

Beregning av mulige konsekvenser av for sent innkomne forhåndstemmer VEDLEGG Beregning av mulige konsekvenser av for sent innkomne forhåndstemmer Følgende skal beregnes: A: Mulige konsekvenser for fordelingen av distriktsmandatene i hvert fylke Ettersom vi ikke vet hvilke

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

Rapport fra NorgesBarometeret til Postkom. FolkevalgtBarometeret nr 1/09

Rapport fra NorgesBarometeret til Postkom. FolkevalgtBarometeret nr 1/09 Rapport fra NorgesBarometeret til Postkom FolkevalgtBarometeret nr 1/09 Om NorgesBarometeret NorgesBarometeret er et meningsmålingsbyrå spesialisert på kommune-norge. NorgesBarometeret har siden 2005 gjennomført

Detaljer

Meningsmålinger om Forsvaret og internasjonalt samarbeid

Meningsmålinger om Forsvaret og internasjonalt samarbeid Meningsmålinger om Forsvaret og internasjonalt samarbeid For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, august 2016 OPPDRAGSGIVER METODE Folk og Forsvar Kvantitativ webundersøkelse Anne Marie Kvamme FORMÅL

Detaljer

Nasjonale resultater

Nasjonale resultater Nasjonale resultater 14 HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS hasj Bruk av narkotiske stoffer er ulovlig og blir til dels sterkt fordømt. Etter en økning i bruken av hasj og marihuana fram mot, har vi sett en markert

Detaljer

Noen av spørsmålene fra valgundersøkelsen, skal også besvares av et representativt utvalg av det norske folk.

Noen av spørsmålene fra valgundersøkelsen, skal også besvares av et representativt utvalg av det norske folk. NASJONAL MENINGSMÅLING I FORBINDELSE MED SKOLEVALGET 2013 I tilknytning til skolevalget, blir det gjennomført en valgundersøkelse blant elevene i den videregående skolen. Valgundersøkelsen er en del av

Detaljer

Eksempel på hvordan utjevningsmandatene fordeles på partier og fylker med den nye valgordningen

Eksempel på hvordan utjevningsmandatene fordeles på partier og fylker med den nye valgordningen Eksempel på hvordan utjevningsmandatene fordeles på partier og fylker med den nye valgordningen Ved stortingsvalget i 2009 ble fordelingen av distriktsmandater og utjevningsmandater som vist i tabell 1

Detaljer

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret Meningsmåling Holdninger til Forsvaret For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, mai 01 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt Årlig undersøkelse

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities

KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Vår referanse: 13/00321-11 Kommuner og fylkeskommuner Arkivkode: 035-0 Saksbehandler: Tor Magne Fredriksen Deres

Detaljer

1. Følgende beskrivelse er en sammenfatning av informasjonen i en saksmappe hos barnevernet. Vennligst les gjennom, og besvar spørsmålet under.

1. Følgende beskrivelse er en sammenfatning av informasjonen i en saksmappe hos barnevernet. Vennligst les gjennom, og besvar spørsmålet under. NORWAY 1. Følgende beskrivelse er en sammenfatning av informasjonen i en saksmappe hos barnevernet. Vennligst les gjennom, og besvar spørsmålet under. Benjamin, en 2 år gammel gutt Benjamin ble født syv

Detaljer

Stiftelsens navn er "Stiftelsen Norsk Luftambulanse" (SNLA). Stiftelsens forretningskontor er i Frogn.

Stiftelsens navn er Stiftelsen Norsk Luftambulanse (SNLA). Stiftelsens forretningskontor er i Frogn. VEDTEKTER AV 27. AUGUST 1997 FOR STIFTELSEN NORSK LUFTAMBULANSE (med endringer av 11.09.98, 02.10.00, 26.09.01, 12.09.02, 23.09.03, 21.09.04 og 20.09.07) Disse vedtekter erstatter alle tidligere vedtekter

Detaljer

(1) Alle primærkommuner med store utmarksområder eller stor andel av areal som utmark kan være med i sammenslutningen.

(1) Alle primærkommuner med store utmarksområder eller stor andel av areal som utmark kan være med i sammenslutningen. Vedtekter for Utmarkskommunenes Sammenslutning Vedtatt på landsmøtet 11. april 2013 1 Formål (1) Utmarkskommunenes Sammenslutning (USS) skal arbeide for å fremme medlemskommunenes interesser i utmarksspørsmål

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling i GramArt

Innkalling til Generalforsamling i GramArt Til GramArts medlemmer Oslo, 24. april 2012 Innkalling til Generalforsamling i GramArt Tid: Torsdag 24. mai 2012 kl. 15:00-17:00 Sted: Anker hotell, Storgata 55 (vis à vis Oslo legevakt) NB: Vi åpner for

Detaljer

Norges Bondelag Vår dato Revisjon Vår referanse. Valgnemnda innstilling til Norges Bondelags årsmøte 2017

Norges Bondelag Vår dato Revisjon Vår referanse. Valgnemnda innstilling til Norges Bondelags årsmøte 2017 Norges Bondelag Notat Vår dato Revisjon Vår referanse 28.04.2017 16/00532-33 Utarbeidet av Åse Berit Valle Til: Kopi: Årsmøte i Norges Bondelag 2017 Valgnemnda innstilling til Norges Bondelags årsmøte

Detaljer

Folkevalgtbarometeret. Undersøkelse blant norske kommunestyrerepresentanter

Folkevalgtbarometeret. Undersøkelse blant norske kommunestyrerepresentanter Folkevalgtbarometeret Undersøkelse blant norske kommunestyrerepresentanter på oppdrag fra Om NorgesBarometeret NorgesBarometeret er et meningsmålingsbyrå spesialisert på kommune-norge. NorgesBarometeret

Detaljer

Møteprotokoll. LS-møte 4/ Mai 2016

Møteprotokoll. LS-møte 4/ Mai 2016 FELLESORGANISASJONEN MEDLEM AV LANDSORGANISASJONEN I NORGE Møteprotokoll LS-møte 4/2016 3. Mai 2016 Mariboesgate 13, Oslo 1 Mimmi Kvisvik innledet og informerte om hovedtariffoppgjøret 2016 LS-sak 26/16

Detaljer

Grunnlovsforslag 18. ( ) Grunnlovsforslag fra Anders Anundsen, Ulf Erik Knudsen og Øyvind Vaksdal. Dokument 12:18 ( ) Bakgrunn

Grunnlovsforslag 18. ( ) Grunnlovsforslag fra Anders Anundsen, Ulf Erik Knudsen og Øyvind Vaksdal. Dokument 12:18 ( ) Bakgrunn Grunnlovsforslag 18 (20112012) Grunnlovsforslag fra Anders Anundsen, Ulf Erik Knudsen og Øyvind Vaksdal Dokument 12:18 (20112012) Grunnlovsforslag fra Anders Anundsen, Ulf Erik Knudsen og Øyvind Vaksdal

Detaljer

Norsk Forening for Kollektivtrafikk - generalforsamlingen 29. mars 2012

Norsk Forening for Kollektivtrafikk - generalforsamlingen 29. mars 2012 Norsk Forening for Kollektivtrafikk - generalforsamlingen 29. mars 2012 Sted: Akershus fylkeskommune, Schweigaards gate 4 (Galleriet), Oslo Tid: Kl. 11.30 12.30 Saksliste og dokumenter Årsrapport for 2011

Detaljer

Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene. Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen

Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene. Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen millioner innbyggere 14 13 12 11 1 9 8 Høye barnetall Høy levealder Høy innvandring Middels barnetall Middels levealder

Detaljer

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 6. og 7. desember 2007

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 6. og 7. desember 2007 Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 6. og 7. desember 2007 Landsstyremøtet ble avviklet i NJs lokaler 6. desember 2007 kl. 10.00 til 7. desember kl. 15.00. Dagsorden Sak 1 Landsstyresak 59 Åpning av Landsstyret

Detaljer

Utarbeidet av Åse Berit Valle Til Årsmøte 2012. Kopi til

Utarbeidet av Åse Berit Valle Til Årsmøte 2012. Kopi til Norges Bondelag Utarbeidet av Åse Berit Valle Til Årsmøte 2012 Innstilling Vår dato Revisjon Vår referanse 08.05.2012 11/01199-67 Kopi til Valgnemndas innstilling til Norges Bondelags årsmøte 2012 Oversikt

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai. 2003 Endret på representantskapet 7. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion. Antall intervjuer: 1000

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion. Antall intervjuer: 1000 Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 % 504

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai 2003 Endret på representantskapet 07. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

Konstituering. Energi til forandring. Forbundsstyrets innstilling

Konstituering. Energi til forandring. Forbundsstyrets innstilling Energi til forandring Konstituering s innstilling EL & IT Forbundets 3. ordinære landsmøte - 10. - 14. mars 2011 - Oslo Kongressenter, Folkets Hus Egne notater Konstituering Forslagshefte 2 Forslagshefte

Detaljer

Oversikt over tillitsvalgte som er på valg i 2014

Oversikt over tillitsvalgte som er på valg i 2014 Norges Bondelag Innstilling Vår dato Revisjon Vår referanse 29.04.2014 13/00826-36 Utarbeidet av Åse Berit Valle Til Kopi til Årsmøte 2014 Valgnemndas innstilling til Norges Bondelags årsmøte 2014 Oversikt

Detaljer

Protokoll årsmøte Samarbeidande Kraftfylke (Kraftfylka) 2016

Protokoll årsmøte Samarbeidande Kraftfylke (Kraftfylka) 2016 Protokoll årsmøte Samarbeidande Kraftfylke (Kraftfylka) 2016 Tid: 09.03.16, 15:00-16:45 Sted: Dronning Eufemias gate 16, Oslo Deltakere: Representanter fra medlemsfylka, valgnemdas leder Arve Knutsen og

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

REFERAT LS-3-1314. Til Landsstyret Kopi MDGs sentralstyre Dato 15. februar 2014. Arbeidsutvalget. Tilstede:

REFERAT LS-3-1314. Til Landsstyret Kopi MDGs sentralstyre Dato 15. februar 2014. Arbeidsutvalget. Tilstede: Til Landsstyret Kopi MDGs sentralstyre Dato 15. februar 2014 Fra REFERAT LS-3-1314 Tilstede: Markus Opedal Observatør Vest-Agder Lena Høyrem Gabrielsen Delegat Vest-Agder Martin Hoftun Observatør Aust-Agder

Detaljer

Sør-Trøndelag: Her vil jeg bo og leve. Om attraktivitet og næringsutvikling

Sør-Trøndelag: Her vil jeg bo og leve. Om attraktivitet og næringsutvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Sør-Trøndelag: Her vil jeg bo og leve. Om attraktivitet og næringsutvikling Fylkestinget i Sør-Trøndelag - 14 april, Trondheim. Knut Vareide Telemarksforsking Bosetting

Detaljer

Formannskapssekretær Steinar Hammersbøen. Detaljregulering for Ågotdokk/ Holsåsen

Formannskapssekretær Steinar Hammersbøen. Detaljregulering for Ågotdokk/ Holsåsen MØTEPROTOKOLL Hol kommune Kommunestyret Dato: 29.01.2014 kl. 17:00 Sted: Hol kommunehus, tingsalen Arkivsak: 12/00850 Møtende medlemmer: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Møtesekretær: Tony Arild

Detaljer

Protokoll for det 10. sentralstyremøtet i NBU 2013/14

Protokoll for det 10. sentralstyremøtet i NBU 2013/14 Protokoll for det 10. sentralstyremøtet i NBU 2013/14 Sted: NBU kontoret, Oslo Dato og tid: Fredag 4. april, kl 09:30 til 18:30 Tilstede: Gunn Jorunn Sørum, Martha Krog, Ragnhild Duserud, Kari Geitle Nesthus,

Detaljer

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under:

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under: Østfold Antall oblatpliktige: 153 220 Antall tildelte oblater: 127 224 Får ikke oblater: 25 840 Solgt, men ikke omregistrert: 3571 Mangler forsikring: 5956 Ikke godkjent EU-kontroll: 7375 Ikke betalt årsavgift:

Detaljer

VEDTEKTER HUMANISTFORBUNDET. HUMANISTFORBUNDET Øvre Slottsgate 6, 0157 Oslo

VEDTEKTER HUMANISTFORBUNDET. HUMANISTFORBUNDET Øvre Slottsgate 6, 0157 Oslo VEDTEKTER HUMANISTFORBUNDET HUMANISTFORBUNDET Øvre Slottsgate 6, 0157 Oslo 1 INNHOLD 1 Innhold... 1 1 Navn og Formål... 2 2 Virksomhet... 2 3 Medlemskap... 2 4 Organisasjonsstruktur... 2 4.1 Humanistforbundets

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 1 August 2011 (uke 34) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Scanstat

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 1 August 2011 (uke 34) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Scanstat Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 1 August 2011 (uke 34) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Scanstat Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 %

Detaljer

Juni 2011. Befolkningsundersøkelse om seniorlån. Gjennomført for KLP

Juni 2011. Befolkningsundersøkelse om seniorlån. Gjennomført for KLP Juni 2011 Befolkningsundersøkelse om seniorlån Gjennomført for KLP Innhold Innhold... 1 Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon og utvalg... 2 Tidspunkt for datainnsamling... 2 Feilmarginer... 2 Karakteristika...

Detaljer

NORSK KULTURSKOLERÅD AGDER

NORSK KULTURSKOLERÅD AGDER AGDER Protokoll ÅRSMØTE NORSK KULTURSKOLERÅD AGDER KRISTIANSAND, 27.03.2015 s. 1 Vedlegg: Vedlegg 1 Melding om virksomheten 2013 2014 og melding fra rådgiver Vedlegg 2 Regnskap og budsjett 2013-2014 Bu

Detaljer

Kongsberg vandrehjem, 8-10. November

Kongsberg vandrehjem, 8-10. November 1. INNKALLING TIL LANDSMØTE Kongsberg vandrehjem, 8-10. November Norsk cøliakiforenings ungdom post@ncfu.no www.ncfu.no VELKOMMEN TIL ÅRETS ANDRE LANDSMØTE! 2013 ÅRET MED TO LANDSMØTET Landsmøtet til NCFU

Detaljer

Referat. Landstyremøte Dato: 14.3.2013. Tilstede:

Referat. Landstyremøte Dato: 14.3.2013. Tilstede: Referat Landstyremøte Dato: 14.3.2013 Tilstede: Sentralstyret Audun Lysbakken Silje Schei Tveitdal Jan Olav Andersen Ingrid Fiskaa Gulay Kutal Snorre Valen Andreas Halse Signe-Ann Jørgensen (vara) Fra

Detaljer

Kommunebarometeret. Undersøkelse blant norske ordførere og rådmenn på oppdrag fra

Kommunebarometeret. Undersøkelse blant norske ordførere og rådmenn på oppdrag fra Kommunebarometeret Undersøkelse blant norske ordførere og rådmenn på oppdrag fra Om NorgesBarometeret NorgesBarometeret er et meningsmålingsbyrå spesialisert på kommune- Norge. NorgesBarometeret har siden

Detaljer

PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN.

PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN. PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN. Til stede med stemmerett: Are Olimb, UF-Asker & Bærum Børre Heggenhaugen,

Detaljer

Vedtekter for norske kunsthåndverkere

Vedtekter for norske kunsthåndverkere Vedtekter for norske kunsthåndverkere Vedtekter for Norske Kunsthåndverkere: 1. Navn og formål Norske Kunsthåndverkere (NK) er en organisasjon for profesjonelle kunsthåndverkere i Norge. NK er partipolitisk

Detaljer

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 Norges folkebibliotek - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 1 Norges folkebibliotek 2 Befolkning og bibliotek I oversikten er innbyggertall sett opp mot enkelte målbare bibliotekstall

Detaljer

VEDTEKTER FOR BUKSERUD SOSIALISTISK VENSTREPARTI Sist endret på årsmøtet i 2016

VEDTEKTER FOR BUKSERUD SOSIALISTISK VENSTREPARTI Sist endret på årsmøtet i 2016 VEDTEKTER FOR BUKSERUD SOSIALISTISK VENSTREPARTI Sist endret på årsmøtet i 2016 1. NAVN Buskerud Sosialistisk Venstreparti, som kortform kan brukes Buskerud SV. 2. FORMÅL OG FUNKSJON Buskerud SV er fylkesorganisasjonen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 57 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyret, Rødberg Dato: 09.07.2012 Tidspunkt: 09:00 10:30

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 57 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyret, Rødberg Dato: 09.07.2012 Tidspunkt: 09:00 10:30 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 57 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyret, Rødberg Dato: 09.07.2012 Tidspunkt: 09:00 10:30 Følgende medlemmer møtte: Torkel Wetterhus Hans Beltesbrekke Kirsten

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 4 Aug/sept 2012 (uke 35) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 4 Aug/sept 2012 (uke 35) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 4 Aug/sept 2012 (uke 35) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 %

Detaljer

VEDLEGG: Utbetaling for 2015 til kommuner som har søkt om og mottatt tilskudd i 2012, 2013 og/eller 2014

VEDLEGG: Utbetaling for 2015 til kommuner som har søkt om og mottatt tilskudd i 2012, 2013 og/eller 2014 0 VEDLEGG: Utbetaling for 2015 til kommuner som har søkt om og mottatt tilskudd i 2012, 2013 og/eller 2014 1. Kommuner som søkte om og mottok tilskudd fra 2012 0101 Halden Sykehuset Østfold HF Helse Sør-øst

Detaljer

OMNIBUS UKE WWF. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Analyse Tone Fritzman

OMNIBUS UKE WWF. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Analyse Tone Fritzman OMNIBUS UKE 18 - WWF Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 9.. Avsluttet.. Antall respondenter 118 Utvalget er landsrepresentativt

Detaljer

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret Meningsmåling Holdninger til Forsvaret For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, juni 015 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt Årlig undersøkelse

Detaljer

NorgesBarometeret. Undersøkelse fra. NorgesBarometeret. utført på oppdrag for. KommuneBarometeret juni 2011

NorgesBarometeret. Undersøkelse fra. NorgesBarometeret. utført på oppdrag for. KommuneBarometeret juni 2011 Undersøkelse fra utført på oppdrag for KommuneBarometeret juni 2011 Om er et meningsmålingsbyrå spesialisert på kommune-norge. har siden 2005 gjennomført regelmessige undersøkelser blant Norges ordførere

Detaljer

DELTAKERLISTE LANDSSTYREMØTE MAI 2016

DELTAKERLISTE LANDSSTYREMØTE MAI 2016 DELTAKERLISTE LANDSSTYREMØTE 27.-29. MAI 2016 TILHØRER NAVN TITTEL Sentralstyret Geirr Abelsen Fung. landsleder 1 Sentralstyret Tariq Eide Fung 1. nestleder 1 Sentralstyret Kristian Haugland Styremedlem

Detaljer

Resultater NNUQ2 2009. Altinn

Resultater NNUQ2 2009. Altinn Resultater NNUQ2 2009 Altinn Innledning Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt for datainnsamling 5. til 30. juni

Detaljer

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Innledning Tekniske kommentarer Metode for datainnsamling Undersøkelsen er gjennomført på web Populasjon Populasjonen for undersøkelsen er Norges

Detaljer

Til riktig person: God dag mitt navn er NN og jeg ringer fra Opinion. Kunne du tenkte deg å delta i meningsmålingen vår, det tar ca 8-9 minutter?

Til riktig person: God dag mitt navn er NN og jeg ringer fra Opinion. Kunne du tenkte deg å delta i meningsmålingen vår, det tar ca 8-9 minutter? Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 5 Mai 2013 (uke 19) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Perduco med start 7. mai INTRO - Fastlinje God dag mitt navn er NN og jeg ringer

Detaljer

Undersøkelse gjennomført for

Undersøkelse gjennomført for Undersøkelse gjennomført for FolkevalgtBarometeret Juni 2011 Om NorgesBarometeret NorgesBarometeret er et meningsmålingsbyrå spesialisert på Kommune-Norge. NorgesBarometeret har siden 2005 gjennomført

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I SØR-TROMS REGIONRÅD

INNKALLING TIL MØTE I SØR-TROMS REGIONRÅD Sør-Troms regionråds medlemmer Harstad, 31. oktober 2014 INNKALLING TIL MØTE I SØR-TROMS REGIONRÅD Tid: Fredag 07. november 2014 kl 1245-1400 NB: Eget program for denne dagen* Sted: Huset mot havet, Salangen

Detaljer

Årsmøte i Rauma Arbeiderparti

Årsmøte i Rauma Arbeiderparti Årsmøte i Rauma Arbeiderparti 25. februar 2010, kl 18.30-21.00 Sted: Rauma rådhus Referent: Eirik Hoem Tilstede: Eirik Hoem, Hermann Frostad, Ottar Blichfeldt, Leiv Holmedal, Marit Thorstensen, Oddbjørn

Detaljer

Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen

Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NFF Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen Sentralstyret er representert ved: Forbundsleder Mona Boysen Fungerende forb.leder Tone F. Zakariassen

Detaljer

Innkalling ordinær generalforsamling 2004 Mandag 3. mai 2004 kl. 16.00 Hafslund ASA, Drammensveien 144, kantinen (5. etg), Oslo

Innkalling ordinær generalforsamling 2004 Mandag 3. mai 2004 kl. 16.00 Hafslund ASA, Drammensveien 144, kantinen (5. etg), Oslo Innkalling ordinær generalforsamling 2004 Mandag 3. mai 2004 kl. 16.00 Hafslund ASA, Drammensveien 144, kantinen (5. etg), Oslo Til behandling foreligger: 1. Åpning av møtet og valg av møteleder. 2. Opprettelse

Detaljer

PROTOKOLL. Utvalg: Kommunestyret konstituerende møte Møtedato: Tid:

PROTOKOLL. Utvalg: Kommunestyret konstituerende møte Møtedato: Tid: PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret konstituerende møte Møtedato: 24.10.2007 Tid: 19.00 20.15 Forfall: Willy Westhagen (Gran bygdeliste) Tine Øverlier (Ap) Varamedlemmer: Finn Olav Nordli (Gran bygdeliste)

Detaljer

Bedriftsundersøkelse

Bedriftsundersøkelse Bedriftsundersøkelse om AltInn for Brønnøysundregistrene gjennomført av Perduco AS ved Seniorrådgiver/advokat Roy Eskild Banken (tlf. 971 77 557) Byråleder Gyrd Steen (tlf. 901 67 771) NORGES NÆRINGSLIVSUNDERSØKELSER

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i GramArt

Innkalling til ordinær generalforsamling i GramArt Til GramArts medlemmer Oslo, 12. mai 2017 Innkalling til ordinær generalforsamling i GramArt Tid: Tirsdag 13. juni 2017 kl. 15:00-18:00 Sted: Nye Kulturhuset, Youngs gate 6 Registrering til generalforsamling

Detaljer

Med hjerte for hele landet

Med hjerte for hele landet Med hjerte for hele landet SENTERPARTIET Med hjerte for hele landet Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Vi til ta hele Norge i bruk. Vi vil at alle deler av landet skal ha et næringsliv i utvikling

Detaljer

NKA 3/15 Protokoll fra årsmøtet 2014 Saksdokument: Protokoll fra årsmøtet 2014

NKA 3/15 Protokoll fra årsmøtet 2014 Saksdokument: Protokoll fra årsmøtet 2014 NKA 3/15 Protokoll fra årsmøtet 2014 Saksdokument: Protokoll fra årsmøtet 2014 Forslag til vedtak: t tar godkjenning av protokollen for årsmøtet 2014 til orientering. NKA 3/15 a PROTOKOLL ÅRSMØTE NORSKE

Detaljer

Tobias Wessel-Hansen Tangen (H), Angrim Flaten (AP), Rakel Birkeli Søraker (SP), Turid E. Haugstøyl (H) og Ole Martin Retterholt (FRP)

Tobias Wessel-Hansen Tangen (H), Angrim Flaten (AP), Rakel Birkeli Søraker (SP), Turid E. Haugstøyl (H) og Ole Martin Retterholt (FRP) Møteprotokoll Åmli kontrollutvalg Dato: 14.06.2016 kl. 09:00 Sted: Rådhuset, møterom Trongedalsnuten Arkivsak: 15/09715 Til stede: Tobias Wessel-Hansen Tangen (H), Angrim Flaten (AP), Rakel Birkeli Søraker

Detaljer

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE TIL NJFF-AUST-AGDER 24.03.15 PÅ EIKELY i FROLAND

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE TIL NJFF-AUST-AGDER 24.03.15 PÅ EIKELY i FROLAND REFERAT FRÅ ÅRSMØTE TIL NJFF-AUST-AGDER 24.03.15 PÅ EIKELY i FROLAND Arne Gunnerud ønska på vegne av styret velkommen til årsmøtet for NJFF-Aust-Agder 2015. Navneliste ligger vedlagt. 1. Konstituering

Detaljer

Informasjon til kommuner som deltar i forsøksordning med snøscooterløyper

Informasjon til kommuner som deltar i forsøksordning med snøscooterløyper Kommuner iht liste Deres ref Vår ref Dato 12/3241 27.05.2014 Informasjon til kommuner som deltar i forsøksordning med snøscooterløyper Kommunal- og moderniseringsdepartementet har stadfestet forskrifter

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2013

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2013 Analyse av nasjonale prøver i engelsk I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i engelsk for. Sammendrag Det er svært små kjønnsforskjeller i resultatene

Detaljer

Protokoll Ekstraordinært landsmøte 6. september 2016

Protokoll Ekstraordinært landsmøte 6. september 2016 Protokoll Ekstraordinært landsmøte 6. september 2016 Landsorganisasjonen for Frivilligsentraler Dagsorden Sak 01/16: Sak 02/16: Åpning Styreleder Ulf Ludvigsen ønsket velkommen. Han orienterte om at organisasjonen

Detaljer

Vestfold SV er SVs talerør i parlamentariske og utenomparlamentariske sammenhenger

Vestfold SV er SVs talerør i parlamentariske og utenomparlamentariske sammenhenger VEDTEKTER FOR VESTFOLD SV med virkning fra 4. febr. 2017 1 NAVN Partiets navn er Vestfold SV Vestfold Sosialistisk Venstreparti 2 FORMÅL Vestfold SV er fylkesorganisasjonen til SV i Vestfold. Vestfold

Detaljer

KJØNN Den spurtes kjønn 1 Mann 2 Kvinne 9 Ubesvart. ALDER Hva er din alder? Svarene er oppgitt i hele år.

KJØNN Den spurtes kjønn 1 Mann 2 Kvinne 9 Ubesvart. ALDER Hva er din alder? Svarene er oppgitt i hele år. NASJONAL MENINGSMÅLING GJENNOMFØRT 1.-4. SEPT. (uke 36) 1997 AV NORSK GALLUP INSTITUTT A/S FOR NORSK SAMFUNNSVITENSKAPELIG DATATJENESTE (NSD), SKOLEVALG 1997. Representativt utvalg av befolkningen medstemmerett

Detaljer

Tobias Wessel-Hansen Tangen (H), Rakel Birkeli Søraker (SP), Turid E. Haugstøyl (H) og Ole Martin Retterholt (FRP)

Tobias Wessel-Hansen Tangen (H), Rakel Birkeli Søraker (SP), Turid E. Haugstøyl (H) og Ole Martin Retterholt (FRP) Møteprotokoll Åmli kontrollutvalg Dato: 15.02.2016 kl. 09:00 Sted: Rådhuset, møterom Trongedalsnuten Arkivsak: 15/09715 Til stede: Tobias Wessel-Hansen Tangen (H), Rakel Birkeli Søraker (SP), Turid E.

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Det ble avholdt møte i administrasjonsutvalget samme dag.

HOVEDUTSKRIFT. Det ble avholdt møte i administrasjonsutvalget samme dag. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 1-6 Utvalg: Møtested: Formannskap Dato: 16.01.2012 Tidspunkt: 13:30 17:00 Kommunestyresalen, Rødberg Det ble avholdt møte i administrasjonsutvalget samme dag.

Detaljer

Nasjonale resultater

Nasjonale resultater Nasjonale resultater 2 HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS alkohol Alkohol som rusmiddel har en lang tradisjon i Norge. Til tross for at voksne i dag ser ut til å drikke mer alkohol enn tidligere, har de unges

Detaljer

PROTOKOLL ÅRSMØTE NORSKE KIRKEAKADEMIER 14.-16. MARS 2014

PROTOKOLL ÅRSMØTE NORSKE KIRKEAKADEMIER 14.-16. MARS 2014 Sanner Hotell, Gran. PROTOKOLL ÅRSMØTE NORSKE KIRKEAKADEMIER 14.-16. MARS 2014 Ved årsmøtet var det til sammen 78 delegater, derav 46 stemmeberettigede til stede. Sak NKA 1/14 Konstituering av årsmøtet

Detaljer

Representantskapet Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS

Representantskapet Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS Vår ref. 13/202-2 033 /BOSL Representantskapet Dato 21.03.2013 Eierkommunene Representantskapet - Telemark Leder av representantskapet innkaller til representantskapsmøte for Telemark (Temark). Dato: tirsdag

Detaljer

VEDTEKTER (sist endret ) 1 FORMÅL

VEDTEKTER (sist endret ) 1 FORMÅL VEDTEKTER (sist endret 22.03.2017) 1 FORMÅL NHO Reiseliv Region Innlandet er partipolitisk nøytral og har i tillegg til NHO Reiselivs vedtekter 17 til oppgave å ivareta alle reiselivsbedrifters interesser

Detaljer

NASJONAL MENINGSMÅLING 1994

NASJONAL MENINGSMÅLING 1994 NASJONAL MENINGSMÅLING 1994 Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 1994. "EU-prøvevalget

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Grimstad kommune avholdt møte: Møtedato: Tirsdag 16. oktober 2012 Tid: Kl. 12.00 14.45 Møtested: Grimstad brannstasjon, møterom i underetasjen

Detaljer

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 12.10.2015 Fra kl. 18:00 Til kl. 19:30 Fra saknr.: 52/15 Til saknr.: 59/15 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer