Kunnskap & inspirasjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kunnskap & inspirasjon"

Transkript

1 Kunnskap & inspirasjon UNICEF-runden Et løp for livet SAMMEN FOR BARN Side 1

2 Slik bruker du dette heftet Aktivitetene i dette heftet skal bidra til å vekke elevenes nysgjerrighet og engasjement for samfunnet de lever i og verden som omgir dem. Aktivitetene er tilpasset småtrinnet og mellomtrinnet, men du avgjør selv hvilke oppgaver som passer din klasse best. Dette både med tanke på klassens modenhet og sammensetning, tiden dere har tilgjengelig og hvilke emner som du vil ta opp. Det er lagt opp til at emnene er relevante i forhold til lærerplanen. Disse symbolene går igjen i oppgavene og skal gjøre det enkelt for deg å finne frem: Historie/fortelling Bakgrunnsinformasjon Elevaktivitet På kan du laste ned deler av materiellet til utskrift eller bruk på f.eks. projektor. Der finner du også bilder med tekster som kan vises til klassen eller lastes ned og kopieres til elevene. Lykke til med gjennomføringen! Kjersti Fløgstad Generalsekretær, UNICEF Norge Side 2

3 Schools for africa Utdanning gir barn fremtiden tilbake Det er over 90 millioner barn i skolealder i verden som ikke går på skole. Over 40 millioner av dem bor i afrikanske land sør for Sahara. Det vil si nesten hvert annet barn og tilsvarer over dobbelt så mange mennesker som bor i hele Skandinavia til sammen. Kampanjen Schools for Africa kom i gang i 2005 og er et samarbeid mellom UNICEF, the Nelson Mandela Foundation og the Hamburg Society. Schools for Africa skal gi barn i seks afrikanske land meningsfull og trygg skolegang. Landene er: Angola, Malawi, Mosambik, Rwanda, Sør-Afrika og Zimbabwe. Det skal bygges og rehabiliteres barnevennlige skoler, utdannes lærere og distribueres skolemateriell. Den største satsingen framover vil skje på landsbygda, der forholdene i dag er dårligst. Hundretusener av barn har allerede fått bedret sine fremtidsutsikter. For mange av Afrikas barn er utdanning den eneste veien ut av fattigdom. Bare de som kan lese, skrive og regne kan håpe på en godt betalt jobb når de vokser opp. Landenes utvikling er også avhengig av generell kompetanseheving i befolkningen. Skolegang er dessuten det mest effektive middelet mot barnearbeid. Skolegang er mer enn bare tall, bokstaver og økte jobbmuligheter. På skolen lærer barna også å klare seg i dagliglivet. De får informasjon om daglig hygiene, ernæring, prevensjon og hvordan de skal beskytte seg mot livstruende sykdommer. Denne lærdommen deler de med familien sin. Skolegangen får derfor betydning for mange flere enn skolebarna selv. Langvarige konflikter, fattigdom, sult og sykdommer har skylden for at barna ikke får muligheten til å gå på skole. På grunn av hiv/aids-epidemien bor det over 12 millioner foreldreløse barn i det sørlige Afrika. Problemene for barna, og særlig jentene, starter når foreldrene blir syke og barna må jobbe for å forsørge familien i stedet for å gå på skolen. Dette ansvaret blir bare større når foreldrene dør, og ofte er videre skolegang vanskelig eller helt umulig å få til. Foreldreløse barn ender ofte opp i jobber hvor de utnyttes på det groveste, eller de blir tvunget til å leve på gaten. Disse spesielt sårbare barna får ekstra hjelp i Schools for Africa-prosjektet. Barn som går på skolen, får kunnskap om sine rettigheter og styrket sin selvtillit. De er på den måten mindre utsatt for å bli ofre vold og misbruk. Skolegang øker også sannsynligheten for at barna bidrar til å forbedre forholdene i sine lokalsamfunn. Barn som har gått på skole, sender gjerne sine egne barn på skole når den tid kommer. Etableringen av en skole i et samfunn, er derfor med på å starte en positiv utvikling for fremtiden. For mer informasjon om Schools for Africa, se Side 1

4 1 Memory klasse Denne oppgaven skal sette elevene i stand til å skille mellom det som er konkrete rettigheter barn har og det som bare er «fint å ha». Oppgaven er todelt. De to delene kan gjennomføres uavhengig av hverandre, men størst utbytte får man av å gjennomføre begge oppgavedelene. Læreren kopierer opp ett eksemplar av illustrasjonskortene på de neste sidene. Deretter klippes kortene fra hverandre. Klassen sorterer så kortene i to kategorier: «Barns rettigheter» og «Fint å ha». Læreren kan holde opp ett kort, og så diskuterer klassen hvilken kategori kortet skal plasseres i. Alternativt kan læreren kopiere flere sett med kort og gjennomføre dette som en gruppeoppgave. Klassen deles i grupper på 4 6 elever. Læreren klipper opp to kopier av illustrasjonskortene til hver gruppe. Disse blandes og legges utover på gulvet bildesiden ned. Elevene snur to kort etter tur. Hvis de snur to like kort som illustrerer en av barnas rettigheter, får de beholde begge kortene. Snur de derimot to like kort som bare representerer noe som er «fint å ha», får de bare beholde ett av kortene, og det andre kortet tas ut av spillet. Når elevene ikke finner to like kort, går turen over til nestemann. Den eleven som har flest kort til slutt, vinner. 1. Det er fint å ha mange kosedyr, men ingen rettighet 2. Alle barn har rett til å hvile altså er det er rettighet. 3. Selv om det kan gjøre litt vondt der og da, er det viktig å få vaksine for å holde barn friske altså er det en rettighet. 4. Det er både morsomt og sunt å sykle, men det er ingen rettighet å eie en sykkel. 5. Passet er beviset på at du har et navn og en nasjonalitet, og det er en rettighet. 6. Alle barn har rett til beskyttelse. Dette er en rettighet. 7. Mange synes det er fint å ha hull i ørene, men det er ingen rettighet. 8. Alle trenger mat dette er en rettighet. 9. Alle barn har rett til utdanning. 10. Alle barn trenger å leke for å ha det bra og utvikle seg, derfor er det en rettighet. 11. Vi må jo ha vann for å leve! Dette har alle barn rett til. 12. Brus og godteri er fint å ha på lørdager, men det er ikke en rettighet. Side 2

5 1 Memory klasse Kopieringsoriginal Side 3

6 1 Memory klasse Side 4 Kopieringsoriginal

7 2 Klassens land i Afrika 1. 7.klasse Klassen finner et land eller et område som er omtalt i media. Formålet er at elevene lærer noe om dette stedet, at de blir interesserte i hva som skjer der og at de dermed kommer «nærmere». Det bør være et land i Afrika, sør for Sahara. Læreren kan lete opp litt bakgrunnsinformasjon og fortelle om situasjonen i landet. Ikke glem de positive sidene! Hvilke problemer finnes? Hvorfor? Hvem går det ut over? Hva kan man gjøre? Er det noen som prøver å hjelpe? Bruk kreativiteten til å skape engasjement rundt dette området. Klassen kan for eksempel lage egne nyhetssendinger fra dette landet hver uke eller dere kan henge opp utklipp fra avisene. Kanskje har du noen kreative elever som vil lage kjenningsmelodi til nyhetssendingen? Neste gang UNICEF-runden gjennomføres, kan dere ta opp tråden igjen. Hva har skjedd siden sist? Er det en utvikling? Er den positiv eller negativ? Hjelper det å hjelpe selv om situasjonen kan virke håpløs? Side 5

8 3 Hvorfor skal vi hjelpe andre? klasse Denne oppgaven kan brukes som grunnlag til diskusjon i klassen der læreren kan ta opp temaer knyttet til forskjeller og likheter, samt hvorfor noen kan trenge hjelp. Hva mener vi med det å være rik? Hva ønsker vi oss? Hvilke ønsker har vi for fremtiden? Tror elevene at disse ønskene vil oppfylles? Er det noe vi ikke kan få? Er det noen ting det er bra at vi ikke kan få? Hvordan ville det være hvis vi alltid fikk det vi ønsket oss? Elevene kan tegne noe de ønsker seg, skrive en ønskeliste, lage en tegneserie om en som får oppfylt et ønske - skrive ned noe de ønsker seg som ikke koster penger, noe som ikke er ting - ikke kan pakkes inn. Litt bakgrunnsinformasjon Rundt én milliard mennesker på jorden lever i ekstrem fattigdom og må klare seg med mindre enn én US dollar dagen. Det vil koste 1,6% av inntektene til de rikeste 10% av verdens befolkning å løfte disse ut av fattigdommen. Forskjellen på fattig og rik har økt under globaliseringen. På slutten av 1990-tallet hadde de tre rikeste milliardærene en formue som var større enn samlet BNI (brutto nasjonal inntekt) til alle de minst utviklede landene og deres 600 millioner innbyggere. I Bangladesh måtte en mann med gjenomstittslønn spare all lønnen sin i åtte år for å kunne kjøpe en datamaskin. En amerikaner trengte derimot bare å spare i én måned. (Human development report 2005 og 1999) Vi skiller mellom absolutt fattigdom og relativ fattigdom. Absolutt fattigdom innebærer manglede tilfredsstillelse av basisbehov som et minimum av kalorier, klær, husly og tilgang på grunnutdanning og primære helsetjenester. Relativ fattigdom defineres i forhold til en gitt gruppe. I EU blir en regnet som fattig hvis en kun har råd til halvparten av befolkningens gjennomsnittlige forbruk. Dette kan blant annet innebære manglende mulighet til å delta i vanlige sosiale aktiviteter. Hva er rikdom? Prosentandelen av amerikanere som oppfatter seg som lykkelige, nådde en topp i selv om forbruket har mer enn fordoblet seg siden den gang. (Human development report 1998) Side 6

9 Det kan også være et tankekors at Norge ikke alltid vært et rikt land. For litt over hundre år siden utvandret mange nordmenn til Amerika på grunn av fattigdom og dårlige levekår i Norge. Det er heller ikke lenge siden nordmenn var flyktninger og det var lite mat i landet vårt. Mange besteforeldre og oldeforeldre kan nok huske krigen. Elevene kan eventuelt få i oppgave å spørre sine besteforeldre om de kan fortelle noe fra denne tiden. Pambukas ønskeliste Pambuka er en gutt fra Malawi. Han bor i en liten landsby sammen med familien sin. Det er en fattig familie og Pambuka må hjelpe til på familiens maisåker i stedet for å gå på skolen. Bestevennen til Pambuka, Azibo, går på skolen. Det morsomste Pambuka vet, er å sitte sammen med han og se i skolebøkene hans. Akkurat nå er Pambuka ekstra glad, for neste fredag blir han 9 år og han tenker på hva han ønsker seg mest av alt. Elevene skriver en liste på minst fem ønsker som de tror Pambuka har. De yngste kan tegne ønskene. Dette deler de så med de andre i klassen. Ser Pambukas liste annerledes ut enn elevenes egne ønskelister? I tilfelle: Hvorfor ønsker norske og afrikanske barn seg ulike ting? Hvordan tror de barn i andre land har det? Hva tror de om forskjellene i verden? Hva er likt og hva er forskjellig? (Bruk gjerne noen av bildene fra som eksempler.) Kan vi gjøre noe for at andre også kan få ønskene sine oppfylt? Hva kan man gjøre for å hjelpe mennesker som har det vanskelig? Hva skjer hvis alle bidrar med litt? (Det kan nevnes at det vi betaler for en is i Norge er nok til mange måltider høyenergikjeks som kan redde livet til underernærte barn.) Hvorfor er det viktig at alle barn får gå på skolen? Side 7

10 4 Barnekonvensjonen klasse I denne oppgaven skal barna bli kjent med Barnekonvensjonen. Gjennom å relatere de ulike rettighetene til sine egne liv, erfaringer og oppfatninger, er målet å gi dem en forståelse av hvorfor barn trenger egne rettigheter. Oppgaven er knyttet til de ni rettighetsplakatene som følger med materiellet til UNICEF-runden. Plakatene danner et verdenskart hvis de henges riktig i forhold til hverandre. Elevene kan selv fargelegge plakatene og tegne eller lime på bilder som illustrerer den enkelte rettighet. Du finner relevante artikler fra barnekonvensjonen på baksiden av hver plakat klasse De ulike rettighetene tas opp i samlet klasse. Du kan eventuelt velge ut noen som du synes er mest aktuelle. Elevene fargelegger og finner bilder som passer til hver plakat. De samarbeider om å henge plakatene riktig i forhold til hverandre klasse Elevene jobber med hver sin plakat og tilhørende rettighet i grupper. (Gruppen som får UNICEF-plakaten, jobber med å finne ut mest mulig om UNICEFs arbeid for barns rettigheter.) Avhengig av hvor mye tid dere har til rådighet, gjør elevene deretter en eller flere av følgende oppgaver (tegninger, utklipp og lignende limes på plakaten): Hva tenker du på når du hører denne rettigheten? Lag tegninger eller finn bilder som beskriver den. Finn eksempler på at denne rettigheten brytes i verden i dag. Klipp ut fra aviser eller skriv en liste over det du kommer på. Hva skjer hvis barn ikke hadde hatt denne rettigheten? Beskriv en dag i livet ditt uten denne rettigheten. Side 8

11 5 To skjebner klasse Denne oppgaven skal stimulere elevene til å reflektere over hva skolegang har å si for drømmer og fremtid. Historien kan du lese høyt for klassen, før elevene skal dikte videre selv. Nair er 8 år gammel og bor i en liten landsby som ligger noen mil utenfor hovedstaden Luanda i det afrikanske landet Angola. Aller helst vil hun gå på skolen, men familien hennes er fattig. Derfor må Nair være hjemme og passe på geitene som gir familien melk. De er stort sett greie å ha med å gjøre, men det er ikke alltid de vil være med henne hjem om ettermiddagen. Da må Nair være streng. Latsabber, kom igjen nå! roper hun til dem irritert, og da kommer de. Når Nair går rundt og passer på geitene, dagdrømmer hun ofte. Hennes største drøm er å bli lege slik at hun kan hjelpe syke mennesker. Hun vil legge på bandasje, gi medisiner og sette sprøyter. Det er mange syke som ikke får behandling i Angola. En dag kommer det en mann i dress og banker på døren hjemme hos familien til Nair. Han smiler og forteller at landsbyen har fått penger til å starte skole og at Nair kan begynne om fire uker hvis hun får lov av faren. Det er ingenting faren til Nair vil mer enn at datteren skal få gå på skole og følge drømmen sin om å bli lege, men da er det ingen som kan passe på geitene deres. Faren til Nair blir veldig usikker og sier at han må få tenke over saken. Klassen deler seg i to grupper og skal skrive om hva som skjer videre i Nairs liv avhengig av hva faren bestemmer seg for: Gruppe 1: Faren til Nair bestemmer at hun kan få begynne på skolen. Gruppe 2: Faren til Nair finner ut at de ikke kan klare seg uten hennes hjelp hjemme og må derfor si nei til at Nair kan begynne på skolen. Hva skjer med Nair videre i livet? Hva jobber hun med som voksen og hvordan ble det sånn? Er hun fornøyd? Side 9

12 6 Finn de skjulte ordene klasse Under FNs Tusernårstoppmøte i 2000 undertegnet lederne for alle FNs medlemsland en felles plan for hvordan fattigdommen i verden skal bekjempes. Planen fikk navnet Tusenårsmålene og representerer noe nytt innen fattigdomsbekjempelse siden målene er konkrete, tidsbestemte og målbare. Tusenårsmålene handler også om barns rettigheter, og alle målene skal nås innen Halvere verdens fattigdom fra 1990 til Skole for alle barn 3. Like muligheter for jenter og gutter 4. Flere barn skal overleve 5. Bedre helse for gravide og fødende 6. Stoppe spredning av aids, malaria og andre sykdommer 7. Minske forurensning for å ta vare på jorda 8. Alle land samarbeider om å skape en bedre verden I disse oppgavene skal elevene på en morsom måte få innblikk i Tusenårsmålene. For flere oppgaver, se og velg Spill/Konkurranser. Finn skjulte ord Læreren kopierer ett eller flere av rutenettene (s. 11 og 12) til elevene. De får en bestemt tid til å sette ring rundt alle ordene de finner som har med tursenårsmålene å gjøre. Løsningsordene kan eventuelt skrives på tavla: LETT Barn Åtte Løfte Helse Skole Vann MIDDELS LØFTE SULT HELSE VANN SKOLE HIV JENTER BARN FATTIGDOM SAMARBEID VANSKELIG MULIGHETER BEDRE VERDEN SKOLE MALARIA FORURENSE BARN MÅL VANN RETTFERDIG BISTAND HELSE Side 10

13 6 Finn de skjulte ordene Lett, middels LETT N A K V E H Å S Ø A P E T K N N O L T O A N M S E L Ø F T E P E B A R N MIDDELS L Ø F T E F S U L T S A K U B A A T O J A N M T L E R K A I E N N A R G F T T E B D H E L S E O I R R L I M V A N N D A Kopieringsoriginal Side 11

14 6 Vanskelig VANSKELIG U N I M E V F T R P F O R U R E N S E A U M A L A R I A T T V B N I O D P E T B A K R G R E Y S F I N X W H E N B K E S N U H E L S E O R T F E A T A E D L D A M A L E Ø T R E I N E B A R N U E P G D Side 12 Kopieringsoriginal

15 7 Mitt løfte til verden klasse Denne oppgaven skal få elevene til å ta noen valg i forhold til hvilke konkrete ting de kan gjøre i sin hverdag for å skape en bedre verden. Gi noen eksempler, og la klassen komme med flere forslag. Skriv forslagene på tavla. Velg eksempler som passer til aldersgruppen. Her er noen ideer: Ønske meg en opplevelse i stedet for en ting til neste bursdag, for eksempel en konsertbillett eller et tivolibesøk. Telle lekene mine og spørre far eller bestefar hvor mange leker de hadde da de var små. Skru av lyset når jeg går ut av et rom. Kildesortere søppel. Pante så mange flasker jeg kan og gi pengene til Schools for Africa. Lese Tusenårsmålene og fortelle en venn om dem. Finne ut hva mikrokreditt er. Vi kan alle bidra til å skape en bedre verden. Det er heller ikke så mye som skal til, men ofte glemmer vi å gjøre de tingene vi har lovet oss selv. Du skal nå skrive et hemmelig brev til deg selv om hvilke små ting du kan gjøre i hverdagen for å skape en bedre verden. Læreren samler inn brevet og tar vare på det til neste år. Da kan du åpne brevet og se om du klarte å holde det du lovet deg selv. Side 13

16 8 Rollespill lærer i rolle klasse Denne oppgaven skal bidra til å sette elevene inn i en problemstilling som er fremmed for dem, men høyst reell i mange afrikanske land: Skal barna få gå på skole eller ikke? Dette temaet er svært aktuelt både i forhold til Barnekonvensjonen og innsamlingsformålet, Schools for Africa. Læreren inntar rollen som UNICEFs representant som jobber for å gi barna mulighet til skolegang, mens elevene får hvert sitt rollekort. Noen spiller voksenroller, og resten er barn. Fortell at alle nå skal være en annen enn seg selv og at dere befinner dere på landsbygda i et land i Afrika sør for Sahara (Velg gjerne et konkret land!). Du selv spiller rollen som UNICEF-representant. Del ut ett rollekort til hver elev og gi dem noen minutter til å sette seg inn i rollen sin og evt. finne de andre i «familien». UNICEF-representanten (ved deg) besøker landsbyen på et landsbymøte med både barn og voksne for å diskutere hvordan dere kan samarbeide for å få flere barn fra landsbyen på skolen. Du spør hva som skal til for at flere barn kan begynne på skole. La landsbybefolkningen komme med sine behov og forslag før du skisserer «UNICEFs løsninger». UNICEF-representanten (læreren) Du er kommet på besøk til landsbyen for å snakke med folk om hvordan dere kan hjelpe til med å få flere barn på skolen. Dine argumenter: Barna får større muligheter til et godt liv med skolegang. Barna lærer viktige ting som er nyttige for hele familien. Det er like viktig for jenter å gå på skole som for gutter. Jenter med skolegang tar bedre vare på barna sine og lar dem få skolegang. Utdanning for alle er viktig for at det skal gå bra med landet en bor i. Forslag til løsninger som du kan komme med etter hvert UNICEF kan bygge skole i landsbyen så skoleveien blir kortere UNICEF kan grave brønn på skolen UNICEF kan gi kurs til lærerne, så de blir flinkere til å gi god undervisning UNICEF kan sørge for at det ikke koster noe å gå på skolen UNICEF kan betale foreldre litt for å sende barna sine på skolen hvis de ellers ikke har råd til det Side 14

17 8 Rollespill VOKSNE klasse Temba Rosalia Manu Iris Du er mannen til Rosalia og faren til Emily på 13, Berrita på 10, Marc på 8 og David på 6 år. Dere bor sammen i et murhus med flere rom. Du jobber i en by i nærheten og er bare hjemme i helgene. Rosalia dyrker mais på småbruket, og alle barna må hjelpe til i tillegg til å gå på skolen. Både du og Rosalia vet at det er viktig at barna får utdannelse. Dere gjør alt dere kan for at de skal få fortsette selv om det betyr mer slit for dere. Emily er så stor at dere har planer om at hun snart skal slutte skolen og gifte seg med sønnen til noen venner av dere. Du er kona til Temba og moren til Emily på 13, Berrita på 10, Marc på 8 og David på 6 år. Dere bor sammen i et murhus med flere rom. Mannen din jobber i en by i nærheten og er bare hjemme i helgene. Du dyrker mais på småbruket, og alle barna må hjelpe til i tillegg til å gå på skolen. Både du og Temba vet at det er viktig at barna får utdannelse. Dere gjør alt dere kan for at de skal få fortsette selv om det betyr mer slit for dere. Emily er så stor at dere har planer om at hun snart skal slutte skolen og gifte seg med sønnen til noen venner av dere. Du er mannen til Iris og faren til Kamo på 12, Teresa på 10, Lydia på 9, Bafana på 6 og Sofia på 2 år. Dere bor sammen på et småbruk der dere dyrker jorda og har høner og geiter. Kamo er den eneste som går på skolen. Du og Iris synes det er viktigst at gutter går på skole, siden jenter gifter seg og steller barn og passer huset når de blir voksne. Dessuten trenger dere hjelp av barna for å klare dere. Teresa passer Sofia når du og Iris dyrker jorda, Lydia bruker mange timer på å hente vann hver dag og hjelper mamman sin i huset. David må vente med å begynne på skolen til han blir litt eldre siden den er så langt unna. Foreløpig hjelper han deg på småbruket så godt han kan. Du er kona til Manu og moren til Kamo på 12, Teresa på 10, Lydia på 9, Bafana på 6 og Sofia på 2 år. Dere bor sammen på et småbruk der dere dyrker jorda og har høner og geiter. Kamo er den eneste som går på skolen. Du og Manu synes det er viktigst at gutter går på skole, siden jenter gifter seg og steller barn og passer huset når de blir voksne. Dessuten trenger dere hjelp av barna for å klare dere. Teresa passer Sofia når du og Manu dyrker jorda, Lydia bruker mange timer på å hente vann hver dag og hjelper deg med å vaske klær og lage mat. David må vente med å begynne på skolen til han blir litt eldre siden den er så langt unna. Foreløpig hjelper han faren sin på småbruket så godt han kan. Nomfundo Masani Asad Du er kona til Asad og moren til Thabo på 11 og Antonio på 9 år. Dere bor på et lite småbruk og lever av å dyrke jorda og fiske i en innsjø i nærheten. Mye av varene selger dere på det lokale markedet, og noe spiser dere selv. Begge sønnene dine går på skole, men nå er du bekymret for om de må slutte. Du har nettopp forstått at du er gravid, og dere kommer til å trenge mye hjelp av guttene framover. Det er lang skolevei og dere går glipp av inntekter når barna går på skole. Samtidig vet du at det er viktig for barna å få utdanning for å klare seg bedre i livet. Du er bestemor til søsknene Wisdom, 12 år, Miriam, 9 år og Thiéna, 7 år, og deres kusiner og fettere Zanele, 11 år, Fiston, 10 år, Talatu, 8 år og Kofi, 6 år. Foreldrene deres er døde av aids. Derfor bor barna hos deg nå. Dere bor i en hytte med to rom. Du får noen penger fra UNICEF i måneden så du skal klare å ta deg av barnebarna dine. For dem kjøper du mat. Du har også noen høner og en hane og en liten åker hvor dere dyrker mais. Du orker ikke så mye selv lenger og er helt avhengig av at barnebarna hjelper deg. Skolen er altfor langt borte til at noen av barna kan gå på den. Det tar for lang tid å gå dit, og dessuten er du redd for hva som kan skje med dem på skoleveien. Du er bekymret for hva som skal skje med barnebarna dine når du dør. Du er mannen til Nomfundo og faren til Thabo på 11 og Antonio på 9 år. Dere bor på et lite småbruk og lever av å dyrke jorda og fiske i en innsjø i nærheten. Mye av varene selger dere på det lokale markedet, og noe spiser dere selv. Begge sønnene dine går på skole, men nå er du bekymret for om de må slutte. Nomfundo er gravid, og dere kommer til å trenge mye hjelp av guttene framover. Det er lang skolevei og dere går glipp av inntekter når barna går på skole. Samtidig vet du at det er viktig for barna å få utdanning for å klare seg bedre i livet. Rollekort barn Kopieringsoriginal Side 15

18 8 Rollespill BARN klasse James, 14 år. Stella, 10år George, 8år. Berrita, 10 år Du har mistet begge foreldrene dine i aids. Du «er mamma og pappa» for søsknene Stella og George på 10 og 8 år. For å klare dere, dyrker dere jorda rundt hytta dere bor i og passer kyllingene og to kuer. Du måtte slutte på skolen da foreldrene deres døde for et år siden. Verken Stella eller George går på skole. Den er for langt unna, og dere rekker ikke det når alle må hjelpe til for å klare seg. Du er søsteren til James på 14 og George på 8 år. Dere har mistet foreldrene deres i aids. Nå er det James som må være «mamma og pappa» i familien. Alle må hjelpe til med å dyrke jorda og passe kyllingene og to kuer. Skolen er for langt unna til at dere rekker den i tillegg til å jobbe på småbruket. Du har dessuten ansvar for å hente vann og bruker mellom en og to timer på det hver gang. Du er broren til James på 14 og Stella på 10. Dere har mistet foreldrene deres i aids. Nå er det James som må være «mamma og pappa» i familien. Alle må hjelpe til med å dyrke jorda og passe kyllingene og to kuer. Skolen er for langt unna til at dere rekker den i tillegg til å jobbe på småbruket. Kameraten din, Marc, går på skolen, og du misunner han det. Du er søsteren til Emily på 13, Marc på 8 og David på 6 år. Dere bor sammen med moren og faren deres, Rosalia og Temba, i et murhus. Faren deres jobber i en by i nærheten og er bare hjemme i helgene. Moren deres dyrker mais på småbruket, og alle barna må hjelpe til i tillegg til å gå på skolen. Dere bruker 2 timer hver vei til skolen og må starte hjemmefra om morgenen. Dere kommer hjem ca kl Da spiser dere før dere hjelper til på småbruket og gjør lekser. Du skulle ønske du hadde mer tid til å være sammen med venninnene dine, Zanele og Teresa. Marc, 8år Emily, 13 år Lydia, 9 år David, 6 år Du er broren til Emily på 13, Berrita på 10 og David på 6 år. Dere bor sammen med moren og faren deres, Rosalia og Temba, i et murhus. Faren deres jobber i en by i nærheten og er bare hjemme i helgene. Moren deres dyrker mais på småbruket, og alle barna må hjelpe til i tillegg til å gå på skolen. Dere bruker 2 timer hver vei til skolen og må starte hjemmefra om morgenen. Dere kommer hjem ca kl Da spiser dere før dere hjelper til på småbruket og gjør lekser. Det blir liten tid til leking, men når du har mulighet, sparker du fotball sammen med George og andre venner. Du er søsteren til Berrita på 10, Marc på 8 og David på 6 år. Dere bor sammen med moren og faren deres, Rosalia og Temba, i et murhus. Faren deres jobber i en by i nærheten og er bare hjemme i helgene. Moren deres dyrker mais på småbruket, og alle barna må hjelpe til i tillegg til å gå på skolen. Dere bruker 2 timer hver vei til skolen og må starte hjemmefra om morgenen. Dere kommer hjem ca kl Da spiser dere, før dere hjelper til på småbruket og gjør lekser. Du er redd for at du snart må slutte på skolen fordi foreldrene dine har planer om at du skal gifte deg. Du er søsteren til Kamo på 12, Teresa på 10, Bafana på 6 og Sofia på 2 år. Dere bor sammen med moren og faren deres, Manu og Iris, på et småbruk. Kamo er den eneste som går på skolen. Foreldrene dine synes det er viktigst at gutter går på skole, siden jenter gifter seg og steller barn og passer huset når de blir voksne. Dessuten må du hente vann og hjelpe moren din med å vaske klær og lage mat. Det tar flere timer hver dag å hente vann. Du synes det er skikkelig urettferdig at ikke du og Teresa får gå på skolen bare fordi dere er jenter. Du er broren til Emily på 13, Berrita på 10 og Marc på 8. Dere bor sammen med moren og faren deres, Rosalia og Temba, i et murhus. Faren deres jobber i en by i nærheten og er bare hjemme i helgene. Moren deres dyrker mais på småbruket, og alle barna må hjelpe til i tillegg til å gå på skolen. Du har nettopp begynt på skolen. Dere bruker 2 timer hver vei til skolen og må starte hjemmefra om morgenen. Selv om du synes det er gøy på skolen, blir du veldig sliten av den lange veien. Dere kommer hjem ca kl Da spiser dere før dere hjelper til på småbruket og gjør lekser. Det er ikke mye tid til å leke etter at du begynte på skolen, og du ønsker at det ikke var så lang vei dit. Side 16 Kopieringsoriginal

19 8 Rollespill BARN klasse Kamo, 12 år Teresa, 10 år Miriam, 9 år Bafana, 6 år. Du er eldste gutt i en søskenflokk på fem. Søsknene dine er Teresa på 10, Lydia på 9, Bafana på 6 og Sofia på 2 år. Dere bor sammen med moren og faren deres, Manu og Iris, på et småbruk. Du er den eneste som går på skolen. Foreldrene dine synes det er viktigst at gutter går på skole, siden jenter gifter seg og steller barn og passer huset når de blir voksne. Skolen er langt unna, over to timer å gå. Du går hjemmefra litt over 6 om morgenen og er hjemme igjen ca Da må du hjelpe til med å passe dyrene i tillegg til å gjøre lekser. Det blir ikke noe tid til lek. Du er redd du må slutte skolen snart siden du er blitt så stor og foreldrene trenger hjelpen din hjemme. Du er søsteren til Kamo på 12, Lydia på 9, Bafana på 6 og Sofia på 2 år. Dere bor sammen med moren og faren deres, Manu og Iris, på et småbruk. Kamo er den eneste som går på skolen. Foreldrene dine synes det er viktigst at gutter går på skole, siden jenter gifter seg og steller barn og passer huset når de blir voksne. Dessuten må du passe Sofia når foreldrene dine dyrker jorda og passer husdyrene. Du synes det er skikkelig urettferdig at ikke du får gå på skolen og misunner venninnen din, Berrita, som går på skolen. Foreldrene hennes er mye rikere enn dine, og de bor i ordentlig murhus med mange rom. Du er søsteren til Wisdom på 12 og Thiena på 7 år. Foreldrene deres døde av aids for to år siden, og nå bor dere hos bestemoren deres sammen med kusinene og fetterne Zanele på 11, Fiston på 10, Talatu på 8 og Kofi på 6 år som også er foreldreløse. Bestemor har en hytte med to rom, en maisåker, noen høner og en hane, så dere får egg. Du har en hemmelig drøm om å få gå på skole, men vet at det er umulig. Du må hjelpe bestemor som er gammel og sliten, og du bruker flere timer hver dag på å hente vann. Da tar du gjerne følge med venninnene dine, Lydia og Stella. Dere har det gøy sammen og tuller mye på vei til brønnen. Du er broren til Kamo på 12, Teresa på 10, Lydia på 9 og Sofia på 2 år. Dere bor sammen med moren og faren deres, Manu og Iris, på et småbruk. Kamo er den eneste som går på skolen. Foreldrene dine synes det er viktigst at gutter går på skole, siden jenter gifter seg og steller barn og passer huset når de blir voksne. Du gleder deg veldig til å begynne på skolen, men foreldrene dine sier at du må vente til du blir litt eldre siden den ligger så langt unna. Wisdom, 12 år Thiéna, 7 år Zanele, 11 år. Kofi, 6 år Du er storebroren til Miriam på 9 og Thiena på 7 år. Foreldrene deres døde av aids for to år siden, og nå bor dere hos bestemoren deres sammen med kusinene og fetterne Zanele på 11, Fiston på 10, Talatu på 8 og Kofi på 6 år som også er foreldreløse. Bestemor har en hytte med to rom, en maisåker, noen høner og en hane, så dere får egg. Du husker godt da mor og far levde og du gikk på skolen. Det er som en uvirkelig drøm. Ditt høyeste ønske er å få gå på skolen igjen, men du vet at bestemor er avhengig av at du går på markedet og selger egg og mais og hjelper henne i åkeren. Du er søsteren til Wisdom på 12 og Miriam på 9 år. Foreldrene deres døde av aids for to år siden, og nå bor dere hos bestemoren deres sammen med kusinene og fetterne Zanele på 11, Fiston på 10, Talatu på 8 og Kofi på 6 år som også er foreldreløse. Bestemor har en hytte med to rom, en maisåker, noen høner og en hane, så dere får egg. Du har en hemmelig drøm om å få gå på skole, men vet at det er umulig. Skolen er altfor langt unna og du må hjelpe bestemor som er gammel og sliten, med å holde hytta i orden, koste på gårdsplassen og vaske klær. Du er storesøsteren til Fiston på 10, Talatu på 8 og Kofi på 6 år. Faren deres døde av aids for to år siden, og da moren din ble syk for ett år siden, måtte du slutte på skolen og passe på henne og småsøsknene dine. Etter at hun døde for noen uker siden, flyttet dere til bestemoren deres. Der bor fetterne og kusinene deres Wisdom, Miriam og Thiéna, som også er foreldreløse. Bestemor er gammel og sliten og avhengig av barnebarnas hjelp. Du har fått ansvar for å lage mat. Dere spiser mye maisgrøt, og når noe skal feires, får dere litt kylling. Da moren din var syk og visste hun skulle dø, skrev hun en minnebok til barna sine. Du elsker å lese i mammas minnebok når du får litt tid for deg selv. Du er broren til Zanele på 11, Fiston på 10 og Talatu på 8 år. Faren deres døde av aids for to år siden, og da moren din ble syk for ett år siden, var det Zanele og Fiston som passet på familien. Etter at moren deres døde for noen uker siden, flyttet dere til bestemor. Der bor fetterne og kusinene deres Wisdom, Miriam og Thiéna, som også er foreldreløse. Bestemor er gammel og sliten og avhengig av barnebarnas hjelp. Siden du er yngst, har du mer tid til å leke enn de andre. Noen av vennene dine har allerede begynt på skolen. Selv om du synes det er gøy å leke, ville du heller gått på skolen, men du vet at bestemor er redd for den lange veien og at hun trenger mer og mer hjelp. Kopieringsoriginal Side 17

20 8 Rollespill BARN klasse Talatu, 8 år Thabo, 11 år Fiston, 10 år Antonio, 9 år Du er søsteren til Zanele på 11, Fiston på 10 og Kofi på 6 år. Faren deres døde av aids for to år siden, og da moren din ble syk for ett år siden, var det Zanele og Fiston som passet på familien. Etter at moren deres døde for noen uker siden, flyttet dere til bestemor. Der bor fetterne og kusinene deres Wisdom, Miriam og Thiéna, som også er foreldreløse. Bestemor er gammel og sliten og avhengig av barnebarnas hjelp. Du hjelper ofte Miriam med å hente vann. Det tar flere timer hver dag, men dere pleier å ha det gøy sammen på vei til brønnen. Noen av venninnene dine har begynt på skolen. Du misunner dem, men vet at det er umulig for deg. Skolen er for langt unna og alle må jobbe for at familien skal klare seg. Du er broren til Antonio på 9 år. Dere bor sammen med foreldrene deres, Asad og Nomfundo, på et lite småbruk. Familien lever av å dyrke jorda og fiske i en innsjø i nærheten. Mye av varene selger dere på markedet i nærheten, og noe spiser dere selv. Både du og Antonio går på skole. Dere bruker over to timer på skoleveien. Når dere kommer hjem om ettermiddagen, må dere hjelpe til på åkeren eller med fisken. Du har akkurat fått vite at moren din er gravid og er redd for at foreldrene dine ikke har råd til å sende deg på skolen når det kommer et barn til. Du er broren til Zanele på 11, Talatu på 8 og Kofi på 6 år. Faren deres døde av aids for to år siden, og da moren din ble syk for ett år siden, måtte du slutte på skolen og hjelpe Zanele med å skaffe mat og sørge for at familien klarte seg. Etter at moren deres døde for noen uker siden, flyttet dere til bestemor. Der bor fetterne og kusinene deres Wisdom, Miriam og Thiéna, som også er foreldreløse. Bestemor er gammel og sliten og avhengig av barnebarnas hjelp. Du hjelper Wisdom på maisåkeren, og av og til er du med han på markedet og selger egg og mais. Det morsomste du vet er å sparke fotball sammen med andre barn, og en gang fikk du tak i et bilde av David Beckham som henger på veggen i hytta. Du er broren til Thabo på 11 år. Dere bor sammen med foreldrene deres, Asad og Nomfundo, på et lite småbruk. Familien lever av å dyrke jorda og fiske i en innsjø i nærheten. Mye av varene selger dere på markedet i nærheten, og noe spiser dere selv. Både du og Antonio går på skole. Dere bruker over to timer på skoleveien. Når dere kommer hjem om ettermiddagen, må dere hjelpe til på åkeren eller med fisken. Du har akkurat fått vite at moren din er gravid og er redd for at foreldrene dine ikke har råd til å sende deg på skolen når det kommer et barn til. Side 18 Kopieringsoriginal

21 Kopieringsoriginal unicef-runden Til de foresatte / elevens sponsor Vi skal gjennomføre UNICEF-runden dag, den / Du inviteres til å støtte vår runde! Hva er UNICEF-runden? UNICEF-runden er et morsomt og aktiviserende opplegg der elevene bidrar til å gi afrikanske barn mulighet til skolegang. På forhånd skaffer elevene sponsorer som lover å støtte med et selvvalgt beløp for hver runde eleven gjennomfører. Hvorfor arrangerer vi UNICEF-runden? UNICEF-runden gir elevene en unik mulighet til å samles rundt både kunnskap, fysisk aktivitet og solidaritet. Pengene elevene samler inn, går til prosjektet Schools for Africa som skal sikre afrikanske barn skolegang. I land sør for Sahara er det over 40 millioner barn i skolealder som ikke går på skole. For mange er utdannelse den eneste veien ut av fattigdom. Slik gjør vi det: Elevene en runde så mange ganger de orker. (løper, går, sykler osv.) Runden er lang og deltagerne får bruke time(r). For hver runde får eleven et klistremerke i sitt rundekort. Som sponsor gir du en valgfri sum for hver runde deltageren gjennomfører. Dette gjør du som sponsor: Før UNICEF-runden fyller du ut ditt navn og summen du vil gi per runde på sponsorkonvolutten. Etter UNICEF-runden viser deltageren deg rundekortet sitt. Sponsorbeløpet beregnes ved å gange antall klistremerker/runder med det beløpet som ble avtalt på forhånd. Har sponsoren lovet f.eks. kr. 10,- per runde og eleven gjennomførte seks runder, blir beløpet kr. 60,. Pengene kan legges i sponsor-konvolutten, som eleven tar med til skolen, eller settes inn på UNICEFs gavekonto Husk å skrive skolens navn og UNICEF-runden, kampanje i meldingsfeltet. Tusen takk for din støtte! Hilsen SAMMEN FOR BARN Side 19

22 unicef-runden Evaluering av UNICEF-runden Vi er avhengige av dine tilbakemeldinger for kunne gjøre UNICEF-runden enda bedre. Vi håper derfor at du fyller ut dette skjemaet og sender det per faks på nr , eller i posten til UNICEF Norge, Postboks 438 Sentrum, 0103 Oslo Skole: Adresse: Kontaktperson: Skolens samlede kilometertall: Deltagerantall: Gjennomsnittlig kilometerantall per deltager: Vi fikk vite om UNICEF-runden gjennom: Infomateriell fra UNICEF Norge En lærerkollega Pressen På annen måte: Var materiellet oversiktlig? Ja Nei Var undervisningsopplegget engasjerende? Ja Nei Var undervisningsopplegget relevant? Ja Nei Var det tilstrekkelig bakgrunnsinformasjon? Ja Nei Var foreldrene fornøyde med opplegget? Ja Nei Hva var det mest positive ved UNICEF-runden? Hva var eventuelt problematisk og hvordan løste dere dette? Hvor mange skoletimer brukte dere på undervisningsopplegget? Hvilke forslag har du til forbedringer? Side 20 Kopieringsoriginal

23 Side 21

24 Supertanker UNICEF Norge postboks 438 Sentrum, 0103 Oslo tlf , faks ISBN Side SAMMEN 22 FOR BARN

Barns rettigheter i VERDEN

Barns rettigheter i VERDEN Et undervisningsopplegg om Barns rettigheter i VERDEN Aktivitetsark med oppgaveidéer og tips til lærerne Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginaler DELTAKELSE Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer

Undervisningstime for konfirmanter og ungdom. Manual med veiledning og forslag til aktiviteter.

Undervisningstime for konfirmanter og ungdom. Manual med veiledning og forslag til aktiviteter. Undervisningstime for konfirmanter og ungdom. Manual med veiledning og forslag til aktiviteter. Støtt Kirkens Nødhjelp og skap forandring. Sammen med andre. For andre. For hverandre. Dette heftet skal

Detaljer

PENGAOGLIVET. barn og unge om å være fattige i verdens rikeste land. vfb.no

PENGAOGLIVET. barn og unge om å være fattige i verdens rikeste land. vfb.no PENGAOGLIVET barn og unge om å være fattige i verdens rikeste land vfb.no INNHOLD UTGIVER: Voksne for Barn REDAKSJONSKOMITE: Karin Källsmyr, Ina Nergård og Birthe Bratvold ILLUSTRASJONSFOTO: ElgMedia LAYOUT

Detaljer

Skaperverket tilhører alle

Skaperverket tilhører alle Skaperverket tilhører alle Den katolske kirkes sosiallære om Nord-sør-forholdene Utarbeidet av Caritas Norge i samarbeid med de katolske skolene Mars 2012 Caritas Norge Innholdsfortegnelse Introduksjon

Detaljer

EN AVIS OM TUSENÅRSMÅLENE

EN AVIS OM TUSENÅRSMÅLENE 1 Hele dette bilaget er en annonse for Norad, distribuert med Dagsavisen 2015 EN AVIS OM TUSENÅRSMÅLENE 1. Utrydde ekstrem fattigdom og sult 2. Sikre grunnskoleutdanning for alle barn 3. Fremme likestilling

Detaljer

BRY deg! Globalaksjonen

BRY deg! Globalaksjonen AKSJONSHEFTE: PROGRAM OG INFORMASJON 2008 KFUK-KFUM Global eies av Norges KFUK-KFUM og Norges KFUK-KFUMspeidere og er vår egen bistandsorganisasjon. KFUK-KFUM Global arbeider med: Skole og utdanning Sårbarhet

Detaljer

Hvor ulike er «de der nede» fra deg og meg? En temaavis om ungdom og fattigdom for 10. klasse og videregående skole

Hvor ulike er «de der nede» fra deg og meg? En temaavis om ungdom og fattigdom for 10. klasse og videregående skole i en urettferdig verden Hvor ulike er «de der nede» fra deg og meg? En temaavis om ungdom og fattigdom for 10. klasse og videregående skole U T G I T T A V N O R A D / F A G B L A D E T B I S T A N D S

Detaljer

Hvordan står det til med barns rettigheter i Norge? Hva FNs barnekomité mener Norge bør gjøre for å oppfylle barns rettigheter

Hvordan står det til med barns rettigheter i Norge? Hva FNs barnekomité mener Norge bør gjøre for å oppfylle barns rettigheter Hvordan står det til med barns rettigheter i Norge? Hva FNs barnekomité mener Norge bør gjøre for å oppfylle barns rettigheter Utgiver: Redd Barna 2011 Prosjektleder: Lone Singstad Pålshaugen Grafisk design:

Detaljer

Retten til å være meg

Retten til å være meg Retten til å være meg Innledning Introduksjonspakken til Våre rettigheter, vårt ansvar kommer med disse tankene rundt temaet retten til å være meg: Hver enkelt menneske er en unik person. Mange ting, slik

Detaljer

Rettighetsslottet. Redd barnas digitale undervisningsmateriell for barnehagen og småskolen, revidert høsten 2014. til seks slottsbesøk

Rettighetsslottet. Redd barnas digitale undervisningsmateriell for barnehagen og småskolen, revidert høsten 2014. til seks slottsbesøk Rettighetsslottet Redd barnas digitale undervisningsmateriell for barnehagen og småskolen, revidert høsten 2014 e l p p o s g snin i v r e d n U gg til seks slottsbesøk for å lære barn om barns rettighete

Detaljer

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ MILLIONÆRSKOLEN FORORD «Millionærskolen» var en serie innlegg som ble publisert på Pengeblogg i perioden november 2013 - desember 2014. Målet mitt med Millionærskolen var å formidle en rekke råd og tips

Detaljer

Barn kjemper for å overleve. magasin. 1 Nytt Håp magasin. Broren tok sitt liv - orket ikke å sulte mer. Ta vare på Ines når jeg dør

Barn kjemper for å overleve. magasin. 1 Nytt Håp magasin. Broren tok sitt liv - orket ikke å sulte mer. Ta vare på Ines når jeg dør magasin www.nytthaap.com Nr. 2-2008 13. årgang Broren tok sitt liv - orket ikke å sulte mer Ta vare på Ines når jeg dør Forlatt på buss som 6-åring Barn kjemper for å overleve 1 Forsidefoto: Elisabeth

Detaljer

Å FÅ EN 6-ÅRING I FAMILIEN

Å FÅ EN 6-ÅRING I FAMILIEN Å FÅ EN 6-ÅRING I FAMILIEN Tema Adopsjon - 1 - - OM ADOPSJON AV ELDRE BARN INNHOLD Innledning En annerledes måte å være foreldre på Hvordan kan man forberede seg? Barnets forberedelser I familien Å sette

Detaljer

Redd Barna. Slåss mot handel med barn. magasinet 02/08

Redd Barna. Slåss mot handel med barn. magasinet 02/08 Redd Barna magasinet 02/08 MIDTØSTEN 4. generasjon flyktningbarn i leire i Libanon AFGHANISTAN Redd Barnas landsbyskoler en suksess TEMA menneskehandel Slåss mot handel med barn Vår tids slavehandel øker

Detaljer

Rettighetsslottet. Undervisningsopplegg. til åtte slottsbesøk. for å lære barn. om barns rettigheter

Rettighetsslottet. Undervisningsopplegg. til åtte slottsbesøk. for å lære barn. om barns rettigheter for å lære barn Redd Barnas digitale undervisingsmateriell for de yngste Undervisningsopplegg til åtte slottsbesøk om barns rettigheter www.reddbarna.no/rettighetsslottet Innhold et digitalt undervisningsmateriell

Detaljer

Søsken i fokus Å vokse opp med en bror eller søster som har nedsatt syn eller annen funksjonsnedsettelse

Søsken i fokus Å vokse opp med en bror eller søster som har nedsatt syn eller annen funksjonsnedsettelse Søsken i fokus Å vokse opp med en bror eller søster som har nedsatt syn eller annen funksjonsnedsettelse Redaktør: Gerd Vidje Illustrasjoner: Pippip Ferner (www.pippip.no) Design: Aase Bie Trykk: www.kursiv.no

Detaljer

Veien. til et nytt liv for mennesker i fattigdom og fornedrelse. magasin. Ble skutt av politiet(side 6) Gutten som ingen ville ha (side 5)

Veien. til et nytt liv for mennesker i fattigdom og fornedrelse. magasin. Ble skutt av politiet(side 6) Gutten som ingen ville ha (side 5) Veien til et nytt liv for mennesker i fattigdom og fornedrelse magasin Nr. 1-2006 11. årgang Ble skutt av politiet(side 6) Gutten som ingen ville ha (side 5) Livet etter Norgesbesøket (side 2) www.nytthaap.com

Detaljer

Du er så tykk sa de og så ikke at selvfølelsen var så lett at vinden tok den. Du er så tynn sa de og så ikke hvilken tung bagasje jeg bar på

Du er så tykk sa de og så ikke at selvfølelsen var så lett at vinden tok den. Du er så tynn sa de og så ikke hvilken tung bagasje jeg bar på IKS - Du er så tykk sa de og så ikke at selvfølelsen var så lett at vinden tok den Du er så tynn sa de og så ikke hvilken tung bagasje jeg bar på Du er så flink sa de og så at ikke at det eneste jeg presterte

Detaljer

Barns rettigheter i HJEMMET

Barns rettigheter i HJEMMET Et undervisningsopplegg om Barns rettigheter i HJEMMET Aktivitetsark med oppgaveidéer og tips til lærerne Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginaler DELTAKELSE Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer

Nøkler til suksess. Side 8 9: Kvinner skaffet bedre helsetjenester i Niger. Side 6 7: Fellesskap mot fattigdom i Burundi

Nøkler til suksess. Side 8 9: Kvinner skaffet bedre helsetjenester i Niger. Side 6 7: Fellesskap mot fattigdom i Burundi Side 6 7: Fellesskap mot fattigdom i Burundi Side 8 9: Kvinner skaffet bedre helsetjenester i Niger Side 10 11: Safa (20) forteller om dramatisk flukt fra Syria nr. 2 2014 tema: sparing hjelp til kvinner

Detaljer

Katastrofeekspertene. Å leve videre etter Utøya 22.07.201 1

Katastrofeekspertene. Å leve videre etter Utøya 22.07.201 1 Katastrofeekspertene Å leve videre etter Utøya 22.07.201 1 1 2 INNHOLD Utgangspunkt og bakgrunn...5 Møter og aktiviteter...8 Behovet for å være seg selv...10 Medienes rolle...12 Skolesituasjonen etter

Detaljer

1.-3 klasse opplegg Adventsaksjonen 2013. GI OSS VÅRT DAGLIGE BRØD Adventsaksjonen 2013: Fattigdomsbekjempelse og alles rett til mat i DR Kongo

1.-3 klasse opplegg Adventsaksjonen 2013. GI OSS VÅRT DAGLIGE BRØD Adventsaksjonen 2013: Fattigdomsbekjempelse og alles rett til mat i DR Kongo GI OSS VÅRT DAGLIGE BRØD Adventsaksjonen 2013: Fattigdomsbekjempelse og alles rett til mat i DR Kongo Dette opplegget kan brukes som en del av katekesen i Adventstiden med 1.-3. klasse. Målgruppen er både

Detaljer

Undervisningstime for konfirmanter og ungdom. Manual med veiledning og forslag til aktiviteter. FOTO: Paul JeffreyACT Alliance FASTEAKSJONEN 2015

Undervisningstime for konfirmanter og ungdom. Manual med veiledning og forslag til aktiviteter. FOTO: Paul JeffreyACT Alliance FASTEAKSJONEN 2015 Undervisningstime for konfirmanter og ungdom. Manual med veiledning og forslag til aktiviteter. FOTO: Paul JeffreyACT Alliance FASTEAKSJONEN 2015 Dette heftet skal brukes i Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

Detaljer

organisasjonen Voksne for barn

organisasjonen Voksne for barn organisasjonen Voksne for barn Utgiver: Voksne for Barn, www.vfb.no, 2008 Forfatter: John Roald Pettersen Illustrasjoner: Antonia Ringbom Layout: Grafisk Form as Grafisk produksjon: Grafisk Form as Trykk:

Detaljer

Vi velger. SAMFUNNSFAG Kapittel 6. Læreplanmål

Vi velger. SAMFUNNSFAG Kapittel 6. Læreplanmål SAMFUNNSFAG Kapittel 6 Vi velger 92 SAMFUNNSFAG Kapittel 6 VI VELGER Her skal du lære: om å ta gode valg om hvorfor vi har regler om hva vi kan være med på å bestemme om hvem som bestemmer på skolen, hjemme

Detaljer

Etikk og filosofi 7. Presentasjon av kapitlet. Mål. Filosofer i antikken. Platon (427 f.kr. 347 f.kr.) Sommerfugl. Gutt som husker

Etikk og filosofi 7. Presentasjon av kapitlet. Mål. Filosofer i antikken. Platon (427 f.kr. 347 f.kr.) Sommerfugl. Gutt som husker Etikk og filosofi for opplæringen er at eleven skal kunne fortelle om filosofen Sokrates uttrykke tanker om livet, tap og sorg, godt og ondt og gi respons på andres tanker samtale om familieskikker i hverdag

Detaljer

Hvordan er det å vokse opp i en familie med dårlig råd i Norge?

Hvordan er det å vokse opp i en familie med dårlig råd i Norge? Når man tenker på fattigdom tenker man på fattige barn i Afrika. Man glemmer at det skjer her hjemme også. Vi har jo stort sett klær, mat og hus. Det er jo bra, men det er jo ikke sikkert man har det så

Detaljer

«Jeg må få snakke med pappa når jeg har noe å si.»

«Jeg må få snakke med pappa når jeg har noe å si.» «Jeg må få snakke med pappa når jeg har noe å si.» Høring forslag om endring i straffegjennomføringsloven mv. (Kriminalomsorgens ansvar for å ivareta barn som pårørende av domfelte/innsatte mv.) Høringsuttalelse

Detaljer

GT2013 UNG VS GAMMEL 12 GAMLINGENE KOMMER 14 ENSOMHET PÅ TVERS 18 FRIVILLIG INNSATS

GT2013 UNG VS GAMMEL 12 GAMLINGENE KOMMER 14 ENSOMHET PÅ TVERS 18 FRIVILLIG INNSATS GT2013 GENERASJONSTINGET / 26. NOVEMBER 2013 / HELL gammel gubbe? Bortskjemt drittunge? UNG VS GAMMEL Er norske ungdommer krevende og selvopptatte? Er gamle folk fordomsfulle og utdaterte? Kanskje er vi

Detaljer

Vi kan ikke. stoppe. tørke. Vi kan. stoppe. katastrofer. 6 7: Ny utviklingsminister fikk huskelapp av CARE

Vi kan ikke. stoppe. tørke. Vi kan. stoppe. katastrofer. 6 7: Ny utviklingsminister fikk huskelapp av CARE 3 5: Grønnsakshage hjelper landsby i Niger gjennom tørke 6 7: Ny utviklingsminister fikk huskelapp av CARE 10 12: Mor i Mali fikk hjelp av spare- og lånegruppen da barnet ble sykt n r. 2 2 0 1 2 t e m

Detaljer