Kunnskap & inspirasjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kunnskap & inspirasjon"

Transkript

1 Kunnskap & inspirasjon UNICEF-runden Et løp for livet SAMMEN FOR BARN Side 1

2 Slik bruker du dette heftet Aktivitetene i dette heftet skal bidra til å vekke elevenes nysgjerrighet og engasjement for samfunnet de lever i og verden som omgir dem. Aktivitetene er tilpasset småtrinnet og mellomtrinnet, men du avgjør selv hvilke oppgaver som passer din klasse best. Dette både med tanke på klassens modenhet og sammensetning, tiden dere har tilgjengelig og hvilke emner som du vil ta opp. Det er lagt opp til at emnene er relevante i forhold til lærerplanen. Disse symbolene går igjen i oppgavene og skal gjøre det enkelt for deg å finne frem: Historie/fortelling Bakgrunnsinformasjon Elevaktivitet På kan du laste ned deler av materiellet til utskrift eller bruk på f.eks. projektor. Der finner du også bilder med tekster som kan vises til klassen eller lastes ned og kopieres til elevene. Lykke til med gjennomføringen! Kjersti Fløgstad Generalsekretær, UNICEF Norge Side 2

3 Schools for africa Utdanning gir barn fremtiden tilbake Det er over 90 millioner barn i skolealder i verden som ikke går på skole. Over 40 millioner av dem bor i afrikanske land sør for Sahara. Det vil si nesten hvert annet barn og tilsvarer over dobbelt så mange mennesker som bor i hele Skandinavia til sammen. Kampanjen Schools for Africa kom i gang i 2005 og er et samarbeid mellom UNICEF, the Nelson Mandela Foundation og the Hamburg Society. Schools for Africa skal gi barn i seks afrikanske land meningsfull og trygg skolegang. Landene er: Angola, Malawi, Mosambik, Rwanda, Sør-Afrika og Zimbabwe. Det skal bygges og rehabiliteres barnevennlige skoler, utdannes lærere og distribueres skolemateriell. Den største satsingen framover vil skje på landsbygda, der forholdene i dag er dårligst. Hundretusener av barn har allerede fått bedret sine fremtidsutsikter. For mange av Afrikas barn er utdanning den eneste veien ut av fattigdom. Bare de som kan lese, skrive og regne kan håpe på en godt betalt jobb når de vokser opp. Landenes utvikling er også avhengig av generell kompetanseheving i befolkningen. Skolegang er dessuten det mest effektive middelet mot barnearbeid. Skolegang er mer enn bare tall, bokstaver og økte jobbmuligheter. På skolen lærer barna også å klare seg i dagliglivet. De får informasjon om daglig hygiene, ernæring, prevensjon og hvordan de skal beskytte seg mot livstruende sykdommer. Denne lærdommen deler de med familien sin. Skolegangen får derfor betydning for mange flere enn skolebarna selv. Langvarige konflikter, fattigdom, sult og sykdommer har skylden for at barna ikke får muligheten til å gå på skole. På grunn av hiv/aids-epidemien bor det over 12 millioner foreldreløse barn i det sørlige Afrika. Problemene for barna, og særlig jentene, starter når foreldrene blir syke og barna må jobbe for å forsørge familien i stedet for å gå på skolen. Dette ansvaret blir bare større når foreldrene dør, og ofte er videre skolegang vanskelig eller helt umulig å få til. Foreldreløse barn ender ofte opp i jobber hvor de utnyttes på det groveste, eller de blir tvunget til å leve på gaten. Disse spesielt sårbare barna får ekstra hjelp i Schools for Africa-prosjektet. Barn som går på skolen, får kunnskap om sine rettigheter og styrket sin selvtillit. De er på den måten mindre utsatt for å bli ofre vold og misbruk. Skolegang øker også sannsynligheten for at barna bidrar til å forbedre forholdene i sine lokalsamfunn. Barn som har gått på skole, sender gjerne sine egne barn på skole når den tid kommer. Etableringen av en skole i et samfunn, er derfor med på å starte en positiv utvikling for fremtiden. For mer informasjon om Schools for Africa, se Side 1

4 1 Memory klasse Denne oppgaven skal sette elevene i stand til å skille mellom det som er konkrete rettigheter barn har og det som bare er «fint å ha». Oppgaven er todelt. De to delene kan gjennomføres uavhengig av hverandre, men størst utbytte får man av å gjennomføre begge oppgavedelene. Læreren kopierer opp ett eksemplar av illustrasjonskortene på de neste sidene. Deretter klippes kortene fra hverandre. Klassen sorterer så kortene i to kategorier: «Barns rettigheter» og «Fint å ha». Læreren kan holde opp ett kort, og så diskuterer klassen hvilken kategori kortet skal plasseres i. Alternativt kan læreren kopiere flere sett med kort og gjennomføre dette som en gruppeoppgave. Klassen deles i grupper på 4 6 elever. Læreren klipper opp to kopier av illustrasjonskortene til hver gruppe. Disse blandes og legges utover på gulvet bildesiden ned. Elevene snur to kort etter tur. Hvis de snur to like kort som illustrerer en av barnas rettigheter, får de beholde begge kortene. Snur de derimot to like kort som bare representerer noe som er «fint å ha», får de bare beholde ett av kortene, og det andre kortet tas ut av spillet. Når elevene ikke finner to like kort, går turen over til nestemann. Den eleven som har flest kort til slutt, vinner. 1. Det er fint å ha mange kosedyr, men ingen rettighet 2. Alle barn har rett til å hvile altså er det er rettighet. 3. Selv om det kan gjøre litt vondt der og da, er det viktig å få vaksine for å holde barn friske altså er det en rettighet. 4. Det er både morsomt og sunt å sykle, men det er ingen rettighet å eie en sykkel. 5. Passet er beviset på at du har et navn og en nasjonalitet, og det er en rettighet. 6. Alle barn har rett til beskyttelse. Dette er en rettighet. 7. Mange synes det er fint å ha hull i ørene, men det er ingen rettighet. 8. Alle trenger mat dette er en rettighet. 9. Alle barn har rett til utdanning. 10. Alle barn trenger å leke for å ha det bra og utvikle seg, derfor er det en rettighet. 11. Vi må jo ha vann for å leve! Dette har alle barn rett til. 12. Brus og godteri er fint å ha på lørdager, men det er ikke en rettighet. Side 2

5 1 Memory klasse Kopieringsoriginal Side 3

6 1 Memory klasse Side 4 Kopieringsoriginal

7 2 Klassens land i Afrika 1. 7.klasse Klassen finner et land eller et område som er omtalt i media. Formålet er at elevene lærer noe om dette stedet, at de blir interesserte i hva som skjer der og at de dermed kommer «nærmere». Det bør være et land i Afrika, sør for Sahara. Læreren kan lete opp litt bakgrunnsinformasjon og fortelle om situasjonen i landet. Ikke glem de positive sidene! Hvilke problemer finnes? Hvorfor? Hvem går det ut over? Hva kan man gjøre? Er det noen som prøver å hjelpe? Bruk kreativiteten til å skape engasjement rundt dette området. Klassen kan for eksempel lage egne nyhetssendinger fra dette landet hver uke eller dere kan henge opp utklipp fra avisene. Kanskje har du noen kreative elever som vil lage kjenningsmelodi til nyhetssendingen? Neste gang UNICEF-runden gjennomføres, kan dere ta opp tråden igjen. Hva har skjedd siden sist? Er det en utvikling? Er den positiv eller negativ? Hjelper det å hjelpe selv om situasjonen kan virke håpløs? Side 5

8 3 Hvorfor skal vi hjelpe andre? klasse Denne oppgaven kan brukes som grunnlag til diskusjon i klassen der læreren kan ta opp temaer knyttet til forskjeller og likheter, samt hvorfor noen kan trenge hjelp. Hva mener vi med det å være rik? Hva ønsker vi oss? Hvilke ønsker har vi for fremtiden? Tror elevene at disse ønskene vil oppfylles? Er det noe vi ikke kan få? Er det noen ting det er bra at vi ikke kan få? Hvordan ville det være hvis vi alltid fikk det vi ønsket oss? Elevene kan tegne noe de ønsker seg, skrive en ønskeliste, lage en tegneserie om en som får oppfylt et ønske - skrive ned noe de ønsker seg som ikke koster penger, noe som ikke er ting - ikke kan pakkes inn. Litt bakgrunnsinformasjon Rundt én milliard mennesker på jorden lever i ekstrem fattigdom og må klare seg med mindre enn én US dollar dagen. Det vil koste 1,6% av inntektene til de rikeste 10% av verdens befolkning å løfte disse ut av fattigdommen. Forskjellen på fattig og rik har økt under globaliseringen. På slutten av 1990-tallet hadde de tre rikeste milliardærene en formue som var større enn samlet BNI (brutto nasjonal inntekt) til alle de minst utviklede landene og deres 600 millioner innbyggere. I Bangladesh måtte en mann med gjenomstittslønn spare all lønnen sin i åtte år for å kunne kjøpe en datamaskin. En amerikaner trengte derimot bare å spare i én måned. (Human development report 2005 og 1999) Vi skiller mellom absolutt fattigdom og relativ fattigdom. Absolutt fattigdom innebærer manglede tilfredsstillelse av basisbehov som et minimum av kalorier, klær, husly og tilgang på grunnutdanning og primære helsetjenester. Relativ fattigdom defineres i forhold til en gitt gruppe. I EU blir en regnet som fattig hvis en kun har råd til halvparten av befolkningens gjennomsnittlige forbruk. Dette kan blant annet innebære manglende mulighet til å delta i vanlige sosiale aktiviteter. Hva er rikdom? Prosentandelen av amerikanere som oppfatter seg som lykkelige, nådde en topp i selv om forbruket har mer enn fordoblet seg siden den gang. (Human development report 1998) Side 6

9 Det kan også være et tankekors at Norge ikke alltid vært et rikt land. For litt over hundre år siden utvandret mange nordmenn til Amerika på grunn av fattigdom og dårlige levekår i Norge. Det er heller ikke lenge siden nordmenn var flyktninger og det var lite mat i landet vårt. Mange besteforeldre og oldeforeldre kan nok huske krigen. Elevene kan eventuelt få i oppgave å spørre sine besteforeldre om de kan fortelle noe fra denne tiden. Pambukas ønskeliste Pambuka er en gutt fra Malawi. Han bor i en liten landsby sammen med familien sin. Det er en fattig familie og Pambuka må hjelpe til på familiens maisåker i stedet for å gå på skolen. Bestevennen til Pambuka, Azibo, går på skolen. Det morsomste Pambuka vet, er å sitte sammen med han og se i skolebøkene hans. Akkurat nå er Pambuka ekstra glad, for neste fredag blir han 9 år og han tenker på hva han ønsker seg mest av alt. Elevene skriver en liste på minst fem ønsker som de tror Pambuka har. De yngste kan tegne ønskene. Dette deler de så med de andre i klassen. Ser Pambukas liste annerledes ut enn elevenes egne ønskelister? I tilfelle: Hvorfor ønsker norske og afrikanske barn seg ulike ting? Hvordan tror de barn i andre land har det? Hva tror de om forskjellene i verden? Hva er likt og hva er forskjellig? (Bruk gjerne noen av bildene fra som eksempler.) Kan vi gjøre noe for at andre også kan få ønskene sine oppfylt? Hva kan man gjøre for å hjelpe mennesker som har det vanskelig? Hva skjer hvis alle bidrar med litt? (Det kan nevnes at det vi betaler for en is i Norge er nok til mange måltider høyenergikjeks som kan redde livet til underernærte barn.) Hvorfor er det viktig at alle barn får gå på skolen? Side 7

10 4 Barnekonvensjonen klasse I denne oppgaven skal barna bli kjent med Barnekonvensjonen. Gjennom å relatere de ulike rettighetene til sine egne liv, erfaringer og oppfatninger, er målet å gi dem en forståelse av hvorfor barn trenger egne rettigheter. Oppgaven er knyttet til de ni rettighetsplakatene som følger med materiellet til UNICEF-runden. Plakatene danner et verdenskart hvis de henges riktig i forhold til hverandre. Elevene kan selv fargelegge plakatene og tegne eller lime på bilder som illustrerer den enkelte rettighet. Du finner relevante artikler fra barnekonvensjonen på baksiden av hver plakat klasse De ulike rettighetene tas opp i samlet klasse. Du kan eventuelt velge ut noen som du synes er mest aktuelle. Elevene fargelegger og finner bilder som passer til hver plakat. De samarbeider om å henge plakatene riktig i forhold til hverandre klasse Elevene jobber med hver sin plakat og tilhørende rettighet i grupper. (Gruppen som får UNICEF-plakaten, jobber med å finne ut mest mulig om UNICEFs arbeid for barns rettigheter.) Avhengig av hvor mye tid dere har til rådighet, gjør elevene deretter en eller flere av følgende oppgaver (tegninger, utklipp og lignende limes på plakaten): Hva tenker du på når du hører denne rettigheten? Lag tegninger eller finn bilder som beskriver den. Finn eksempler på at denne rettigheten brytes i verden i dag. Klipp ut fra aviser eller skriv en liste over det du kommer på. Hva skjer hvis barn ikke hadde hatt denne rettigheten? Beskriv en dag i livet ditt uten denne rettigheten. Side 8

11 5 To skjebner klasse Denne oppgaven skal stimulere elevene til å reflektere over hva skolegang har å si for drømmer og fremtid. Historien kan du lese høyt for klassen, før elevene skal dikte videre selv. Nair er 8 år gammel og bor i en liten landsby som ligger noen mil utenfor hovedstaden Luanda i det afrikanske landet Angola. Aller helst vil hun gå på skolen, men familien hennes er fattig. Derfor må Nair være hjemme og passe på geitene som gir familien melk. De er stort sett greie å ha med å gjøre, men det er ikke alltid de vil være med henne hjem om ettermiddagen. Da må Nair være streng. Latsabber, kom igjen nå! roper hun til dem irritert, og da kommer de. Når Nair går rundt og passer på geitene, dagdrømmer hun ofte. Hennes største drøm er å bli lege slik at hun kan hjelpe syke mennesker. Hun vil legge på bandasje, gi medisiner og sette sprøyter. Det er mange syke som ikke får behandling i Angola. En dag kommer det en mann i dress og banker på døren hjemme hos familien til Nair. Han smiler og forteller at landsbyen har fått penger til å starte skole og at Nair kan begynne om fire uker hvis hun får lov av faren. Det er ingenting faren til Nair vil mer enn at datteren skal få gå på skole og følge drømmen sin om å bli lege, men da er det ingen som kan passe på geitene deres. Faren til Nair blir veldig usikker og sier at han må få tenke over saken. Klassen deler seg i to grupper og skal skrive om hva som skjer videre i Nairs liv avhengig av hva faren bestemmer seg for: Gruppe 1: Faren til Nair bestemmer at hun kan få begynne på skolen. Gruppe 2: Faren til Nair finner ut at de ikke kan klare seg uten hennes hjelp hjemme og må derfor si nei til at Nair kan begynne på skolen. Hva skjer med Nair videre i livet? Hva jobber hun med som voksen og hvordan ble det sånn? Er hun fornøyd? Side 9

12 6 Finn de skjulte ordene klasse Under FNs Tusernårstoppmøte i 2000 undertegnet lederne for alle FNs medlemsland en felles plan for hvordan fattigdommen i verden skal bekjempes. Planen fikk navnet Tusenårsmålene og representerer noe nytt innen fattigdomsbekjempelse siden målene er konkrete, tidsbestemte og målbare. Tusenårsmålene handler også om barns rettigheter, og alle målene skal nås innen Halvere verdens fattigdom fra 1990 til Skole for alle barn 3. Like muligheter for jenter og gutter 4. Flere barn skal overleve 5. Bedre helse for gravide og fødende 6. Stoppe spredning av aids, malaria og andre sykdommer 7. Minske forurensning for å ta vare på jorda 8. Alle land samarbeider om å skape en bedre verden I disse oppgavene skal elevene på en morsom måte få innblikk i Tusenårsmålene. For flere oppgaver, se og velg Spill/Konkurranser. Finn skjulte ord Læreren kopierer ett eller flere av rutenettene (s. 11 og 12) til elevene. De får en bestemt tid til å sette ring rundt alle ordene de finner som har med tursenårsmålene å gjøre. Løsningsordene kan eventuelt skrives på tavla: LETT Barn Åtte Løfte Helse Skole Vann MIDDELS LØFTE SULT HELSE VANN SKOLE HIV JENTER BARN FATTIGDOM SAMARBEID VANSKELIG MULIGHETER BEDRE VERDEN SKOLE MALARIA FORURENSE BARN MÅL VANN RETTFERDIG BISTAND HELSE Side 10

13 6 Finn de skjulte ordene Lett, middels LETT N A K V E H Å S Ø A P E T K N N O L T O A N M S E L Ø F T E P E B A R N MIDDELS L Ø F T E F S U L T S A K U B A A T O J A N M T L E R K A I E N N A R G F T T E B D H E L S E O I R R L I M V A N N D A Kopieringsoriginal Side 11

14 6 Vanskelig VANSKELIG U N I M E V F T R P F O R U R E N S E A U M A L A R I A T T V B N I O D P E T B A K R G R E Y S F I N X W H E N B K E S N U H E L S E O R T F E A T A E D L D A M A L E Ø T R E I N E B A R N U E P G D Side 12 Kopieringsoriginal

15 7 Mitt løfte til verden klasse Denne oppgaven skal få elevene til å ta noen valg i forhold til hvilke konkrete ting de kan gjøre i sin hverdag for å skape en bedre verden. Gi noen eksempler, og la klassen komme med flere forslag. Skriv forslagene på tavla. Velg eksempler som passer til aldersgruppen. Her er noen ideer: Ønske meg en opplevelse i stedet for en ting til neste bursdag, for eksempel en konsertbillett eller et tivolibesøk. Telle lekene mine og spørre far eller bestefar hvor mange leker de hadde da de var små. Skru av lyset når jeg går ut av et rom. Kildesortere søppel. Pante så mange flasker jeg kan og gi pengene til Schools for Africa. Lese Tusenårsmålene og fortelle en venn om dem. Finne ut hva mikrokreditt er. Vi kan alle bidra til å skape en bedre verden. Det er heller ikke så mye som skal til, men ofte glemmer vi å gjøre de tingene vi har lovet oss selv. Du skal nå skrive et hemmelig brev til deg selv om hvilke små ting du kan gjøre i hverdagen for å skape en bedre verden. Læreren samler inn brevet og tar vare på det til neste år. Da kan du åpne brevet og se om du klarte å holde det du lovet deg selv. Side 13

16 8 Rollespill lærer i rolle klasse Denne oppgaven skal bidra til å sette elevene inn i en problemstilling som er fremmed for dem, men høyst reell i mange afrikanske land: Skal barna få gå på skole eller ikke? Dette temaet er svært aktuelt både i forhold til Barnekonvensjonen og innsamlingsformålet, Schools for Africa. Læreren inntar rollen som UNICEFs representant som jobber for å gi barna mulighet til skolegang, mens elevene får hvert sitt rollekort. Noen spiller voksenroller, og resten er barn. Fortell at alle nå skal være en annen enn seg selv og at dere befinner dere på landsbygda i et land i Afrika sør for Sahara (Velg gjerne et konkret land!). Du selv spiller rollen som UNICEF-representant. Del ut ett rollekort til hver elev og gi dem noen minutter til å sette seg inn i rollen sin og evt. finne de andre i «familien». UNICEF-representanten (ved deg) besøker landsbyen på et landsbymøte med både barn og voksne for å diskutere hvordan dere kan samarbeide for å få flere barn fra landsbyen på skolen. Du spør hva som skal til for at flere barn kan begynne på skole. La landsbybefolkningen komme med sine behov og forslag før du skisserer «UNICEFs løsninger». UNICEF-representanten (læreren) Du er kommet på besøk til landsbyen for å snakke med folk om hvordan dere kan hjelpe til med å få flere barn på skolen. Dine argumenter: Barna får større muligheter til et godt liv med skolegang. Barna lærer viktige ting som er nyttige for hele familien. Det er like viktig for jenter å gå på skole som for gutter. Jenter med skolegang tar bedre vare på barna sine og lar dem få skolegang. Utdanning for alle er viktig for at det skal gå bra med landet en bor i. Forslag til løsninger som du kan komme med etter hvert UNICEF kan bygge skole i landsbyen så skoleveien blir kortere UNICEF kan grave brønn på skolen UNICEF kan gi kurs til lærerne, så de blir flinkere til å gi god undervisning UNICEF kan sørge for at det ikke koster noe å gå på skolen UNICEF kan betale foreldre litt for å sende barna sine på skolen hvis de ellers ikke har råd til det Side 14

17 8 Rollespill VOKSNE klasse Temba Rosalia Manu Iris Du er mannen til Rosalia og faren til Emily på 13, Berrita på 10, Marc på 8 og David på 6 år. Dere bor sammen i et murhus med flere rom. Du jobber i en by i nærheten og er bare hjemme i helgene. Rosalia dyrker mais på småbruket, og alle barna må hjelpe til i tillegg til å gå på skolen. Både du og Rosalia vet at det er viktig at barna får utdannelse. Dere gjør alt dere kan for at de skal få fortsette selv om det betyr mer slit for dere. Emily er så stor at dere har planer om at hun snart skal slutte skolen og gifte seg med sønnen til noen venner av dere. Du er kona til Temba og moren til Emily på 13, Berrita på 10, Marc på 8 og David på 6 år. Dere bor sammen i et murhus med flere rom. Mannen din jobber i en by i nærheten og er bare hjemme i helgene. Du dyrker mais på småbruket, og alle barna må hjelpe til i tillegg til å gå på skolen. Både du og Temba vet at det er viktig at barna får utdannelse. Dere gjør alt dere kan for at de skal få fortsette selv om det betyr mer slit for dere. Emily er så stor at dere har planer om at hun snart skal slutte skolen og gifte seg med sønnen til noen venner av dere. Du er mannen til Iris og faren til Kamo på 12, Teresa på 10, Lydia på 9, Bafana på 6 og Sofia på 2 år. Dere bor sammen på et småbruk der dere dyrker jorda og har høner og geiter. Kamo er den eneste som går på skolen. Du og Iris synes det er viktigst at gutter går på skole, siden jenter gifter seg og steller barn og passer huset når de blir voksne. Dessuten trenger dere hjelp av barna for å klare dere. Teresa passer Sofia når du og Iris dyrker jorda, Lydia bruker mange timer på å hente vann hver dag og hjelper mamman sin i huset. David må vente med å begynne på skolen til han blir litt eldre siden den er så langt unna. Foreløpig hjelper han deg på småbruket så godt han kan. Du er kona til Manu og moren til Kamo på 12, Teresa på 10, Lydia på 9, Bafana på 6 og Sofia på 2 år. Dere bor sammen på et småbruk der dere dyrker jorda og har høner og geiter. Kamo er den eneste som går på skolen. Du og Manu synes det er viktigst at gutter går på skole, siden jenter gifter seg og steller barn og passer huset når de blir voksne. Dessuten trenger dere hjelp av barna for å klare dere. Teresa passer Sofia når du og Manu dyrker jorda, Lydia bruker mange timer på å hente vann hver dag og hjelper deg med å vaske klær og lage mat. David må vente med å begynne på skolen til han blir litt eldre siden den er så langt unna. Foreløpig hjelper han faren sin på småbruket så godt han kan. Nomfundo Masani Asad Du er kona til Asad og moren til Thabo på 11 og Antonio på 9 år. Dere bor på et lite småbruk og lever av å dyrke jorda og fiske i en innsjø i nærheten. Mye av varene selger dere på det lokale markedet, og noe spiser dere selv. Begge sønnene dine går på skole, men nå er du bekymret for om de må slutte. Du har nettopp forstått at du er gravid, og dere kommer til å trenge mye hjelp av guttene framover. Det er lang skolevei og dere går glipp av inntekter når barna går på skole. Samtidig vet du at det er viktig for barna å få utdanning for å klare seg bedre i livet. Du er bestemor til søsknene Wisdom, 12 år, Miriam, 9 år og Thiéna, 7 år, og deres kusiner og fettere Zanele, 11 år, Fiston, 10 år, Talatu, 8 år og Kofi, 6 år. Foreldrene deres er døde av aids. Derfor bor barna hos deg nå. Dere bor i en hytte med to rom. Du får noen penger fra UNICEF i måneden så du skal klare å ta deg av barnebarna dine. For dem kjøper du mat. Du har også noen høner og en hane og en liten åker hvor dere dyrker mais. Du orker ikke så mye selv lenger og er helt avhengig av at barnebarna hjelper deg. Skolen er altfor langt borte til at noen av barna kan gå på den. Det tar for lang tid å gå dit, og dessuten er du redd for hva som kan skje med dem på skoleveien. Du er bekymret for hva som skal skje med barnebarna dine når du dør. Du er mannen til Nomfundo og faren til Thabo på 11 og Antonio på 9 år. Dere bor på et lite småbruk og lever av å dyrke jorda og fiske i en innsjø i nærheten. Mye av varene selger dere på det lokale markedet, og noe spiser dere selv. Begge sønnene dine går på skole, men nå er du bekymret for om de må slutte. Nomfundo er gravid, og dere kommer til å trenge mye hjelp av guttene framover. Det er lang skolevei og dere går glipp av inntekter når barna går på skole. Samtidig vet du at det er viktig for barna å få utdanning for å klare seg bedre i livet. Rollekort barn Kopieringsoriginal Side 15

18 8 Rollespill BARN klasse James, 14 år. Stella, 10år George, 8år. Berrita, 10 år Du har mistet begge foreldrene dine i aids. Du «er mamma og pappa» for søsknene Stella og George på 10 og 8 år. For å klare dere, dyrker dere jorda rundt hytta dere bor i og passer kyllingene og to kuer. Du måtte slutte på skolen da foreldrene deres døde for et år siden. Verken Stella eller George går på skole. Den er for langt unna, og dere rekker ikke det når alle må hjelpe til for å klare seg. Du er søsteren til James på 14 og George på 8 år. Dere har mistet foreldrene deres i aids. Nå er det James som må være «mamma og pappa» i familien. Alle må hjelpe til med å dyrke jorda og passe kyllingene og to kuer. Skolen er for langt unna til at dere rekker den i tillegg til å jobbe på småbruket. Du har dessuten ansvar for å hente vann og bruker mellom en og to timer på det hver gang. Du er broren til James på 14 og Stella på 10. Dere har mistet foreldrene deres i aids. Nå er det James som må være «mamma og pappa» i familien. Alle må hjelpe til med å dyrke jorda og passe kyllingene og to kuer. Skolen er for langt unna til at dere rekker den i tillegg til å jobbe på småbruket. Kameraten din, Marc, går på skolen, og du misunner han det. Du er søsteren til Emily på 13, Marc på 8 og David på 6 år. Dere bor sammen med moren og faren deres, Rosalia og Temba, i et murhus. Faren deres jobber i en by i nærheten og er bare hjemme i helgene. Moren deres dyrker mais på småbruket, og alle barna må hjelpe til i tillegg til å gå på skolen. Dere bruker 2 timer hver vei til skolen og må starte hjemmefra om morgenen. Dere kommer hjem ca kl Da spiser dere før dere hjelper til på småbruket og gjør lekser. Du skulle ønske du hadde mer tid til å være sammen med venninnene dine, Zanele og Teresa. Marc, 8år Emily, 13 år Lydia, 9 år David, 6 år Du er broren til Emily på 13, Berrita på 10 og David på 6 år. Dere bor sammen med moren og faren deres, Rosalia og Temba, i et murhus. Faren deres jobber i en by i nærheten og er bare hjemme i helgene. Moren deres dyrker mais på småbruket, og alle barna må hjelpe til i tillegg til å gå på skolen. Dere bruker 2 timer hver vei til skolen og må starte hjemmefra om morgenen. Dere kommer hjem ca kl Da spiser dere før dere hjelper til på småbruket og gjør lekser. Det blir liten tid til leking, men når du har mulighet, sparker du fotball sammen med George og andre venner. Du er søsteren til Berrita på 10, Marc på 8 og David på 6 år. Dere bor sammen med moren og faren deres, Rosalia og Temba, i et murhus. Faren deres jobber i en by i nærheten og er bare hjemme i helgene. Moren deres dyrker mais på småbruket, og alle barna må hjelpe til i tillegg til å gå på skolen. Dere bruker 2 timer hver vei til skolen og må starte hjemmefra om morgenen. Dere kommer hjem ca kl Da spiser dere, før dere hjelper til på småbruket og gjør lekser. Du er redd for at du snart må slutte på skolen fordi foreldrene dine har planer om at du skal gifte deg. Du er søsteren til Kamo på 12, Teresa på 10, Bafana på 6 og Sofia på 2 år. Dere bor sammen med moren og faren deres, Manu og Iris, på et småbruk. Kamo er den eneste som går på skolen. Foreldrene dine synes det er viktigst at gutter går på skole, siden jenter gifter seg og steller barn og passer huset når de blir voksne. Dessuten må du hente vann og hjelpe moren din med å vaske klær og lage mat. Det tar flere timer hver dag å hente vann. Du synes det er skikkelig urettferdig at ikke du og Teresa får gå på skolen bare fordi dere er jenter. Du er broren til Emily på 13, Berrita på 10 og Marc på 8. Dere bor sammen med moren og faren deres, Rosalia og Temba, i et murhus. Faren deres jobber i en by i nærheten og er bare hjemme i helgene. Moren deres dyrker mais på småbruket, og alle barna må hjelpe til i tillegg til å gå på skolen. Du har nettopp begynt på skolen. Dere bruker 2 timer hver vei til skolen og må starte hjemmefra om morgenen. Selv om du synes det er gøy på skolen, blir du veldig sliten av den lange veien. Dere kommer hjem ca kl Da spiser dere før dere hjelper til på småbruket og gjør lekser. Det er ikke mye tid til å leke etter at du begynte på skolen, og du ønsker at det ikke var så lang vei dit. Side 16 Kopieringsoriginal

19 8 Rollespill BARN klasse Kamo, 12 år Teresa, 10 år Miriam, 9 år Bafana, 6 år. Du er eldste gutt i en søskenflokk på fem. Søsknene dine er Teresa på 10, Lydia på 9, Bafana på 6 og Sofia på 2 år. Dere bor sammen med moren og faren deres, Manu og Iris, på et småbruk. Du er den eneste som går på skolen. Foreldrene dine synes det er viktigst at gutter går på skole, siden jenter gifter seg og steller barn og passer huset når de blir voksne. Skolen er langt unna, over to timer å gå. Du går hjemmefra litt over 6 om morgenen og er hjemme igjen ca Da må du hjelpe til med å passe dyrene i tillegg til å gjøre lekser. Det blir ikke noe tid til lek. Du er redd du må slutte skolen snart siden du er blitt så stor og foreldrene trenger hjelpen din hjemme. Du er søsteren til Kamo på 12, Lydia på 9, Bafana på 6 og Sofia på 2 år. Dere bor sammen med moren og faren deres, Manu og Iris, på et småbruk. Kamo er den eneste som går på skolen. Foreldrene dine synes det er viktigst at gutter går på skole, siden jenter gifter seg og steller barn og passer huset når de blir voksne. Dessuten må du passe Sofia når foreldrene dine dyrker jorda og passer husdyrene. Du synes det er skikkelig urettferdig at ikke du får gå på skolen og misunner venninnen din, Berrita, som går på skolen. Foreldrene hennes er mye rikere enn dine, og de bor i ordentlig murhus med mange rom. Du er søsteren til Wisdom på 12 og Thiena på 7 år. Foreldrene deres døde av aids for to år siden, og nå bor dere hos bestemoren deres sammen med kusinene og fetterne Zanele på 11, Fiston på 10, Talatu på 8 og Kofi på 6 år som også er foreldreløse. Bestemor har en hytte med to rom, en maisåker, noen høner og en hane, så dere får egg. Du har en hemmelig drøm om å få gå på skole, men vet at det er umulig. Du må hjelpe bestemor som er gammel og sliten, og du bruker flere timer hver dag på å hente vann. Da tar du gjerne følge med venninnene dine, Lydia og Stella. Dere har det gøy sammen og tuller mye på vei til brønnen. Du er broren til Kamo på 12, Teresa på 10, Lydia på 9 og Sofia på 2 år. Dere bor sammen med moren og faren deres, Manu og Iris, på et småbruk. Kamo er den eneste som går på skolen. Foreldrene dine synes det er viktigst at gutter går på skole, siden jenter gifter seg og steller barn og passer huset når de blir voksne. Du gleder deg veldig til å begynne på skolen, men foreldrene dine sier at du må vente til du blir litt eldre siden den ligger så langt unna. Wisdom, 12 år Thiéna, 7 år Zanele, 11 år. Kofi, 6 år Du er storebroren til Miriam på 9 og Thiena på 7 år. Foreldrene deres døde av aids for to år siden, og nå bor dere hos bestemoren deres sammen med kusinene og fetterne Zanele på 11, Fiston på 10, Talatu på 8 og Kofi på 6 år som også er foreldreløse. Bestemor har en hytte med to rom, en maisåker, noen høner og en hane, så dere får egg. Du husker godt da mor og far levde og du gikk på skolen. Det er som en uvirkelig drøm. Ditt høyeste ønske er å få gå på skolen igjen, men du vet at bestemor er avhengig av at du går på markedet og selger egg og mais og hjelper henne i åkeren. Du er søsteren til Wisdom på 12 og Miriam på 9 år. Foreldrene deres døde av aids for to år siden, og nå bor dere hos bestemoren deres sammen med kusinene og fetterne Zanele på 11, Fiston på 10, Talatu på 8 og Kofi på 6 år som også er foreldreløse. Bestemor har en hytte med to rom, en maisåker, noen høner og en hane, så dere får egg. Du har en hemmelig drøm om å få gå på skole, men vet at det er umulig. Skolen er altfor langt unna og du må hjelpe bestemor som er gammel og sliten, med å holde hytta i orden, koste på gårdsplassen og vaske klær. Du er storesøsteren til Fiston på 10, Talatu på 8 og Kofi på 6 år. Faren deres døde av aids for to år siden, og da moren din ble syk for ett år siden, måtte du slutte på skolen og passe på henne og småsøsknene dine. Etter at hun døde for noen uker siden, flyttet dere til bestemoren deres. Der bor fetterne og kusinene deres Wisdom, Miriam og Thiéna, som også er foreldreløse. Bestemor er gammel og sliten og avhengig av barnebarnas hjelp. Du har fått ansvar for å lage mat. Dere spiser mye maisgrøt, og når noe skal feires, får dere litt kylling. Da moren din var syk og visste hun skulle dø, skrev hun en minnebok til barna sine. Du elsker å lese i mammas minnebok når du får litt tid for deg selv. Du er broren til Zanele på 11, Fiston på 10 og Talatu på 8 år. Faren deres døde av aids for to år siden, og da moren din ble syk for ett år siden, var det Zanele og Fiston som passet på familien. Etter at moren deres døde for noen uker siden, flyttet dere til bestemor. Der bor fetterne og kusinene deres Wisdom, Miriam og Thiéna, som også er foreldreløse. Bestemor er gammel og sliten og avhengig av barnebarnas hjelp. Siden du er yngst, har du mer tid til å leke enn de andre. Noen av vennene dine har allerede begynt på skolen. Selv om du synes det er gøy å leke, ville du heller gått på skolen, men du vet at bestemor er redd for den lange veien og at hun trenger mer og mer hjelp. Kopieringsoriginal Side 17

20 8 Rollespill BARN klasse Talatu, 8 år Thabo, 11 år Fiston, 10 år Antonio, 9 år Du er søsteren til Zanele på 11, Fiston på 10 og Kofi på 6 år. Faren deres døde av aids for to år siden, og da moren din ble syk for ett år siden, var det Zanele og Fiston som passet på familien. Etter at moren deres døde for noen uker siden, flyttet dere til bestemor. Der bor fetterne og kusinene deres Wisdom, Miriam og Thiéna, som også er foreldreløse. Bestemor er gammel og sliten og avhengig av barnebarnas hjelp. Du hjelper ofte Miriam med å hente vann. Det tar flere timer hver dag, men dere pleier å ha det gøy sammen på vei til brønnen. Noen av venninnene dine har begynt på skolen. Du misunner dem, men vet at det er umulig for deg. Skolen er for langt unna og alle må jobbe for at familien skal klare seg. Du er broren til Antonio på 9 år. Dere bor sammen med foreldrene deres, Asad og Nomfundo, på et lite småbruk. Familien lever av å dyrke jorda og fiske i en innsjø i nærheten. Mye av varene selger dere på markedet i nærheten, og noe spiser dere selv. Både du og Antonio går på skole. Dere bruker over to timer på skoleveien. Når dere kommer hjem om ettermiddagen, må dere hjelpe til på åkeren eller med fisken. Du har akkurat fått vite at moren din er gravid og er redd for at foreldrene dine ikke har råd til å sende deg på skolen når det kommer et barn til. Du er broren til Zanele på 11, Talatu på 8 og Kofi på 6 år. Faren deres døde av aids for to år siden, og da moren din ble syk for ett år siden, måtte du slutte på skolen og hjelpe Zanele med å skaffe mat og sørge for at familien klarte seg. Etter at moren deres døde for noen uker siden, flyttet dere til bestemor. Der bor fetterne og kusinene deres Wisdom, Miriam og Thiéna, som også er foreldreløse. Bestemor er gammel og sliten og avhengig av barnebarnas hjelp. Du hjelper Wisdom på maisåkeren, og av og til er du med han på markedet og selger egg og mais. Det morsomste du vet er å sparke fotball sammen med andre barn, og en gang fikk du tak i et bilde av David Beckham som henger på veggen i hytta. Du er broren til Thabo på 11 år. Dere bor sammen med foreldrene deres, Asad og Nomfundo, på et lite småbruk. Familien lever av å dyrke jorda og fiske i en innsjø i nærheten. Mye av varene selger dere på markedet i nærheten, og noe spiser dere selv. Både du og Antonio går på skole. Dere bruker over to timer på skoleveien. Når dere kommer hjem om ettermiddagen, må dere hjelpe til på åkeren eller med fisken. Du har akkurat fått vite at moren din er gravid og er redd for at foreldrene dine ikke har råd til å sende deg på skolen når det kommer et barn til. Side 18 Kopieringsoriginal

21 Kopieringsoriginal unicef-runden Til de foresatte / elevens sponsor Vi skal gjennomføre UNICEF-runden dag, den / Du inviteres til å støtte vår runde! Hva er UNICEF-runden? UNICEF-runden er et morsomt og aktiviserende opplegg der elevene bidrar til å gi afrikanske barn mulighet til skolegang. På forhånd skaffer elevene sponsorer som lover å støtte med et selvvalgt beløp for hver runde eleven gjennomfører. Hvorfor arrangerer vi UNICEF-runden? UNICEF-runden gir elevene en unik mulighet til å samles rundt både kunnskap, fysisk aktivitet og solidaritet. Pengene elevene samler inn, går til prosjektet Schools for Africa som skal sikre afrikanske barn skolegang. I land sør for Sahara er det over 40 millioner barn i skolealder som ikke går på skole. For mange er utdannelse den eneste veien ut av fattigdom. Slik gjør vi det: Elevene en runde så mange ganger de orker. (løper, går, sykler osv.) Runden er lang og deltagerne får bruke time(r). For hver runde får eleven et klistremerke i sitt rundekort. Som sponsor gir du en valgfri sum for hver runde deltageren gjennomfører. Dette gjør du som sponsor: Før UNICEF-runden fyller du ut ditt navn og summen du vil gi per runde på sponsorkonvolutten. Etter UNICEF-runden viser deltageren deg rundekortet sitt. Sponsorbeløpet beregnes ved å gange antall klistremerker/runder med det beløpet som ble avtalt på forhånd. Har sponsoren lovet f.eks. kr. 10,- per runde og eleven gjennomførte seks runder, blir beløpet kr. 60,. Pengene kan legges i sponsor-konvolutten, som eleven tar med til skolen, eller settes inn på UNICEFs gavekonto Husk å skrive skolens navn og UNICEF-runden, kampanje i meldingsfeltet. Tusen takk for din støtte! Hilsen SAMMEN FOR BARN Side 19

22 unicef-runden Evaluering av UNICEF-runden Vi er avhengige av dine tilbakemeldinger for kunne gjøre UNICEF-runden enda bedre. Vi håper derfor at du fyller ut dette skjemaet og sender det per faks på nr , eller i posten til UNICEF Norge, Postboks 438 Sentrum, 0103 Oslo Skole: Adresse: Kontaktperson: Skolens samlede kilometertall: Deltagerantall: Gjennomsnittlig kilometerantall per deltager: Vi fikk vite om UNICEF-runden gjennom: Infomateriell fra UNICEF Norge En lærerkollega Pressen På annen måte: Var materiellet oversiktlig? Ja Nei Var undervisningsopplegget engasjerende? Ja Nei Var undervisningsopplegget relevant? Ja Nei Var det tilstrekkelig bakgrunnsinformasjon? Ja Nei Var foreldrene fornøyde med opplegget? Ja Nei Hva var det mest positive ved UNICEF-runden? Hva var eventuelt problematisk og hvordan løste dere dette? Hvor mange skoletimer brukte dere på undervisningsopplegget? Hvilke forslag har du til forbedringer? Side 20 Kopieringsoriginal

23 Side 21

24 Supertanker UNICEF Norge postboks 438 Sentrum, 0103 Oslo tlf , faks ISBN Side SAMMEN 22 FOR BARN

Filmen EN DAG MED HATI

Filmen EN DAG MED HATI Filmen EN DAG MED HATI Filmen er laget med støtte fra: 1 Relevante kompetansemål Samfunnsfag Samfunnskunnskap: Samtale om variasjoner i familieformer og om relasjoner og oppgaver i familien. Forklare hvilke

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Tumaini. [håp] Et utdanningsprosjekt. Livet ble ikke som forventet

Tumaini. [håp] Et utdanningsprosjekt. Livet ble ikke som forventet Tumaini [håp] Et utdanningsprosjekt Livet ble ikke som forventet Utdanning til unge Maasai-jenter Vi befinner oss sørøst i Kenya, helt på grensa til Tanzania og i skyggen av det mektige Mount Kilimanjaro.

Detaljer

Eventyr og fabler Æsops fabler

Eventyr og fabler Æsops fabler Side 1 av 6 Den gamle mannen og døden Tekst: Eventyret er hentet fra samlingen «Storken og reven. 20 dyrefabler av Æsop» gjenfortalt av Søren Christensen, Aschehoug, Oslo 1985. Illustrasjoner: Clipart.com

Detaljer

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS?

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? Under finner du en forenklet versjon av barnekonvensjonen. Du kan lese hele på www.barneombudet.no/barnekonvensjonen eller

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

Midlands-fadder. Skap en bedre verden et barn av gangen. Hvorfor donere gjennom Midlands Children Hope Project? Bli sponsor. Organisasjonen.

Midlands-fadder. Skap en bedre verden et barn av gangen. Hvorfor donere gjennom Midlands Children Hope Project? Bli sponsor. Organisasjonen. M I D L A N D S C H I L D R E N H O P E P R O J E C T Midlands-fadder Skap en bedre verden et barn av gangen Hvorfor donere gjennom Midlands Children Hope Project? - 100% av ditt donerte beløp vil gå direkte

Detaljer

Aktiviteter til tema Hiv og aids

Aktiviteter til tema Hiv og aids Aktiviteter til tema Hiv og aids Aktivitetene er hentet fra heftet Positiv, stempling, seksualitet, hiv&aids. Tveito, Hessellund (red.), Verbum Forlag 2005. Aktivitet 1: Nummerverdi Denne aktiviteten skal

Detaljer

Du er klok som en bok, Line!

Du er klok som en bok, Line! Du er klok som en bok, Line! Denne boken handler om hvor vanskelig det kan være å ha oppmerksomhets svikt og problemer med å konsentrere seg. Man kan ha vansker med oppmerk somhet og konsentrasjon på

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO Bilde 1 Hei! Jeg heter Mirjam. Jeg er seks år og bor i Kairo. Bilde 2 Kairo er en by i Egypt. Hvis du skal til Egypt, må du reise med fly i syv timer. Bilde 3 Det er et

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

1.-3 klasse opplegg Adventsaksjonen 2013. GI OSS VÅRT DAGLIGE BRØD Adventsaksjonen 2013: Fattigdomsbekjempelse og alles rett til mat i DR Kongo

1.-3 klasse opplegg Adventsaksjonen 2013. GI OSS VÅRT DAGLIGE BRØD Adventsaksjonen 2013: Fattigdomsbekjempelse og alles rett til mat i DR Kongo GI OSS VÅRT DAGLIGE BRØD Adventsaksjonen 2013: Fattigdomsbekjempelse og alles rett til mat i DR Kongo Dette opplegget kan brukes som en del av katekesen i Adventstiden med 1.-3. klasse. Målgruppen er både

Detaljer

Kultur og samfunn. å leve sammen. Del 1

Kultur og samfunn. å leve sammen. Del 1 Kultur og samfunn å leve sammen Del 1 1 1 2 Kapittel 1 Du og de andre Jenta på bildet ser seg selv i et speil. Hva tror du hun tenker når hun ser seg i speilet? Ser hun den samme personen som vennene hennes

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Sorg kan skade. - Om ungdom som opplever traumatiske dødsfall. Birgitte Gjestvang, Gestaltterapeut MNGF, Oslo Gestaltsenter, journalist/ forfatter

Sorg kan skade. - Om ungdom som opplever traumatiske dødsfall. Birgitte Gjestvang, Gestaltterapeut MNGF, Oslo Gestaltsenter, journalist/ forfatter Sorg kan skade - Om ungdom som opplever traumatiske dødsfall. Birgitte Gjestvang, Gestaltterapeut MNGF, Oslo Gestaltsenter, journalist/ forfatter Det er ikke sykt å sørge. Sorg er en normal reaksjon på

Detaljer

Vlada med mamma i fengsel

Vlada med mamma i fengsel Vlada med mamma i fengsel Vlada Carlig f 14.03 2000, er også en av pasientene på tuberkulose sykehuset som Maria besøker jevnlig. Etter klovn underholdningen på avdelingen julen 2012 kommer Vlada bort

Detaljer

Oppgaveveiledning for alle filmene

Oppgaveveiledning for alle filmene Oppgaveveiledning for alle filmene Film 1 Likestilling Hvorfor jobbe med dette temaet: Lov om barnehager: Barnehagen skal fremme likestilling og motarbeide alle former for diskriminering. Rammeplan for

Detaljer

Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovedtest Elevspørreskjema 8. klasse Veiledning I dette heftet vil du finne spørsmål om deg selv. Noen spørsmål dreier seg om fakta,

Detaljer

Refleksjonskort for ledere, medarbeidere og brukere/pårørende

Refleksjonskort for ledere, medarbeidere og brukere/pårørende Refleksjonskort for ledere, medarbeidere og brukere/pårørende Til bruk i f.eks. refleksjonsgrupper på tjenestestedene og/eller som inspirasjon til refleksjon på etikkcaféer eller dialogmøter hvor brukere

Detaljer

Birte Svatun. Hva er FØLELSER? Illustrert av Bo Gaustad

Birte Svatun. Hva er FØLELSER? Illustrert av Bo Gaustad Birte Svatun Hva er FØLELSER? Illustrert av Bo Gaustad Innhold Hva er følelser? 5 Glad 6 Sint 12 Trist 18 Redd 24 Misunnelig 30 Dårlig samvittighet 36 Flau 42 Ensom 48 Stolt 54 Dette er følelser 60 Åsne

Detaljer

Heltene. Damalie. Agnes

Heltene. Damalie. Agnes Heltene Vilje til endring Det er kvinnene i Afrika som er bærere av endring. De arbeider med jorda, og tar ansvar for sine barn og barnebarn. Og de arbeider for å bedre kvinners livsvilkår. Mange er enker,

Detaljer

Manusark til bildeserie fra Laos En gang skal det bli min tur

Manusark til bildeserie fra Laos En gang skal det bli min tur Manusark til bildeserie fra Laos En gang skal det bli min tur 1 2 En gang skal det bli min tur (..å leke ordstafetten!) 3 Hei! Jeg heter Mito. Jeg er 8 år. Her er jeg på skolen min i Aii Song. 4 I dag

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

Bjørn Ingvaldsen. Far din

Bjørn Ingvaldsen. Far din Bjørn Ingvaldsen Far din Far din, sa han. Det sto en svart bil i veien. En helt vanlig bil. Stasjonsvogn. Men den sto midt i veien og sperret all trafikk. Jeg var på vei hjem fra skolen, var sein, hadde

Detaljer

I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live.

I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live. ET BEDRE STED - basert på en sann historie I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live. ET BEDRE STED handler om

Detaljer

En håndbok og to filmer om barnevern til bruk i skolen

En håndbok og to filmer om barnevern til bruk i skolen En håndbok og to filmer om barnevern til bruk i skolen 1 INTRODUKSJON Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har i samarbeid med Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet utviklet Kommunikasjonsstrategien

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

RETTEN TIL UTDANNING. Undervisningsopplegg om. Filmen er laget med støtte fra:

RETTEN TIL UTDANNING. Undervisningsopplegg om. Filmen er laget med støtte fra: RETTEN TIL UTDANNING Undervisningsopplegg om Filmen er laget med støtte fra: 1 Alle barn har rett til å gå på skolen! Skolen skal være gratis og gi alle barn en god utdannelse dette står nedfelt i FNs

Detaljer

En eksplosjon av følelser Del 3 Av Ole Johannes Ferkingstad

En eksplosjon av følelser Del 3 Av Ole Johannes Ferkingstad En eksplosjon av følelser Del 3 Av Ole Johannes Ferkingstad MAIL: ole_johannes123@hotmail.com TLF: 90695609 INT. SOVEROM EVEN MORGEN Even sitter å gråter. Han har mye på tankene sine. Han har mye å tenke

Detaljer

BLOOM s senter i Chitimbe, 14.-18 februar 2007 BLOOM (Bringing Life to the Orphans of Malawi) By: Lars Bache Nielsen, styremedlem I BLOOM Norge

BLOOM s senter i Chitimbe, 14.-18 februar 2007 BLOOM (Bringing Life to the Orphans of Malawi) By: Lars Bache Nielsen, styremedlem I BLOOM Norge BLOOM s senter i Chitimbe, 14.-18 februar 2007 BLOOM (Bringing Life to the Orphans of Malawi) By: Lars Bache Nielsen, styremedlem I BLOOM Norge Isabels grunnlegger Isabel Maguja Nielsen og mannen hennes

Detaljer

Emilie 7 år og er Hjerteoperert

Emilie 7 år og er Hjerteoperert Emilie 7 år og er Hjerteoperert Emilie bor i Oslo, men hun savner sine bedsteforældre og kusine, der bor i Nordnorge. Emilie har et specielt hjerte, hun har pacemaker. Det er godt for hjertet at løbe og

Detaljer

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke.

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 29. november 2015 Matteus 21,12 17 TO HUS På Lysvåken har vi hørt om to hus. Det første var der vi bor, og alt vi gjør der. Spise,

Detaljer

Når mamma, pappa eller et søsken er syk

Når mamma, pappa eller et søsken er syk MIN BOK Når mamma, pappa eller et søsken er syk Forord Dette heftet er utarbeidet i sammenheng med Føre var prosjektet i Helse Nord, av Elisabeth Heldahl og Bjørg Eva Skogøy. Ideen er hentet fra den svenske

Detaljer

Vinn flotte friluftspremier fra Helsport til deres barnehage!

Vinn flotte friluftspremier fra Helsport til deres barnehage! VEILEDNING TIL DE VOKSNE Hvorfor Naturvakt? Allemannsretten gir oss fantastiske muligheter (rettigheter) til å oppleve og bruke naturen omkring oss. Det er også få steder som egner seg så godt til lek,

Detaljer

Undersøkelse om familiepraksis og likestilling i innvandrede familier for Fafo

Undersøkelse om familiepraksis og likestilling i innvandrede familier for Fafo Undersøkelse om familiepraksis og likestilling i innvandrede familier for Fafo 1 1 Hva er din sivilstatus? Er du... Gift / registrert partner...............................................................................................

Detaljer

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman Scene for mann og kvinne. Manus ligger på NSKI sine hjemmesider. Dette er historien om foreldrene til Ingmar Bergman. Henrik er en fattig, nyutdannet prest som har forelsket

Detaljer

for minoritetsspråklige elever Oppgaver

for minoritetsspråklige elever Oppgaver Astrid Brennhagen for minoritetsspråklige elever Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S Pb. 7085 Vestheiene, 4674 Kristiansand Tlf.: 38 03 30 02 Faks: 38 03 37 75 E-post: sven@arbeidmedord.no Internett:

Detaljer

Etterarbeid til forestillingen «Frosk er Frosk sammen og alene»

Etterarbeid til forestillingen «Frosk er Frosk sammen og alene» Etterarbeid til forestillingen «Frosk er Frosk sammen og alene» Beate Børresen har laget dette opplegget til filosofisk samtale og aktivitet i klasserommet i samarbeid med utøverne. Det er en fordel at

Detaljer

Barns rettigheter i VERDEN

Barns rettigheter i VERDEN Et undervisningsopplegg om Barns rettigheter i VERDEN Aktivitetsark med oppgaveidéer og tips til lærerne Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginaler DELTAKELSE Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer

4.-6. klasse opplegg Adventsaksjonen 2013. GI OSS VÅRT DAGLIGE BRØD Adventsaksjonen 2013: Fattigdomsbekjempelse og alles rett til mat i DR Kongo

4.-6. klasse opplegg Adventsaksjonen 2013. GI OSS VÅRT DAGLIGE BRØD Adventsaksjonen 2013: Fattigdomsbekjempelse og alles rett til mat i DR Kongo GI OSS VÅRT DAGLIGE BRØD Adventsaksjonen 2013: Fattigdomsbekjempelse og alles rett til mat i DR Kongo Dette opplegget kan brukes som en del av katekesen i Adventstiden med 1.-3. klasse. Målgruppen er både

Detaljer

Kenya. Kjære støttespiller til Tumaini!

Kenya. Kjære støttespiller til Tumaini! Kenya prosjektet skal yte konkret hjelp til bedre livskvalitet for barn, ungdommer, enker og barneledende familier ved å sikre utdannelse, helse og trygghet. skal bygge opp et helhetlig tilbud slik at

Detaljer

Ferd. Sporty: Katharina Andresen liker å trene, har gjort det godt i både fotball og sprangridning og valgte sommerjobb hos Anton Sport.

Ferd. Sporty: Katharina Andresen liker å trene, har gjort det godt i både fotball og sprangridning og valgte sommerjobb hos Anton Sport. Sporty: Katharina Andresen liker å trene, har gjort det godt i både fotball og sprangridning og valgte sommerjobb hos Anton Sport. Jeg opplever at jeg har et ansvar. Jeg har en oppgave, og jeg må bidra.

Detaljer

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole?

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole? Kristine og dragen. Kristine er en fem år gammel jente. Hun har en eldre bror som heter Ole. Ole er åtte år og går i andre klasse på Puseby Skole. Kristine og Ole er som regel gode venner. Men av og til

Detaljer

Barns rettigheter i HJEMMET

Barns rettigheter i HJEMMET Et undervisningsopplegg om Barns rettigheter i HJEMMET Aktivitetsark med oppgaveidéer og tips til lærerne Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginaler DELTAKELSE Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer

Hei hei. Dette er Tord. Raringen Tord Og denne boka handler om han. Den har jeg laget for å vise hvorfor raringen Tord er så rar.

Hei hei. Dette er Tord. Raringen Tord Og denne boka handler om han. Den har jeg laget for å vise hvorfor raringen Tord er så rar. Hei hei. Dette er Tord. Raringen Tord Og denne boka handler om han. Den har jeg laget for å vise hvorfor raringen Tord er så rar. Så kanskje du skjønner litt mer hvorfor noen rare mennesker er rare. Det

Detaljer

Søskenrelasjoner der unge voksne med Down Syndrom forteller

Søskenrelasjoner der unge voksne med Down Syndrom forteller Søskenrelasjoner der unge voksne med Down Syndrom forteller Jeg sier at jeg forstår at hun er lei seg. Og det som alltid hjelper er å stryke litt på kinnet og gi en god og varm klem. Jennifer Bryant Igland

Detaljer

Gjennom lydmuren. Jeg har alltid folt meg litt i min egen lille boble. Om a leve med nedsatt horsel. Forsiden

Gjennom lydmuren. Jeg har alltid folt meg litt i min egen lille boble. Om a leve med nedsatt horsel. Forsiden Om a leve med nedsatt horsel Forsiden Mangler forsidebildet Må ikke ha det. Snakker vi om på tlf. Jeg har alltid folt meg litt i min egen lille boble Innledning Moren Vi blir også kjent med Joakims mor

Detaljer

Etterarbeid til forestillingen «stor og LITEN»

Etterarbeid til forestillingen «stor og LITEN» Etterarbeid til forestillingen «stor og LITEN» Beate Børresen har laget dette opplegget til filosofisk samtale og aktivitet i klasserommet i samarbeid med utøverne. Det er en fordel at klassen arbeider

Detaljer

Når barn er pårørende

Når barn er pårørende Når barn er pårørende - informasjon til voksne med omsorgsansvar for barn som er pårørende Mange barn opplever å være pårørende i løpet av sin oppvekst. Når noe skjer med foreldre eller søsken, påvirkes

Detaljer

Det magiske klasserommet

Det magiske klasserommet 1 ABC redder barna Det magiske klasserommet Manus til tavlen i Det magiske klasserommet 2 Intro Manuset kan brukes til å presentere elementene på tavlen i det magiske klasserommet for elevene. Elementene

Detaljer

I de to historiene Jesus forteller, ser ikke det som har blitt borte ut til å være noe som er helt nødvendig å ha.

I de to historiene Jesus forteller, ser ikke det som har blitt borte ut til å være noe som er helt nødvendig å ha. Preken i Fjellhamar kirke 28. Juni 2009 4. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Lukas I det 15. Kapittel: Tollerne og synderne holdt seg nær til Jesus for å høre ham. Fariseerne

Detaljer

Elev ID: Elevspørreskjema. 8. årstrinn. Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo

Elev ID: Elevspørreskjema. 8. årstrinn. Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Elev ID: Elevspørreskjema 8. årstrinn Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo International Association for the Evaluation of Educational Achievement Copyright IEA, 2005 Veiledning

Detaljer

Askeladden som kappåt med trollet

Askeladden som kappåt med trollet Askeladden som kappåt med trollet fra boka Eventyr fra 17 land Navnet ditt:... Askeladden som kappåt med trollet Det var en gang en bonde som hadde tre sønner. Han var gammel og fattig, men sønnene hans

Detaljer

Informasjon til ungdom om tvangsekteskap Hva kan du bestemme selv?

Informasjon til ungdom om tvangsekteskap Hva kan du bestemme selv? Informasjon til ungdom om tvangsekteskap Hva kan du bestemme selv? Om du kan ha kjæreste? Om du skal gifte deg? Når du skal gifte deg? Hvem du skal gifte deg med? Sara, 18 år Sara har en kjæreste som foreldrene

Detaljer

KoiKoi: Ritkompendiet

KoiKoi: Ritkompendiet KoiKoi: Ritkompendiet Om rit på KoiKoi KoiKoi vil i stor grad dreie seg om ritualer og ritualenes funksjon i Ankoi-samfunnet. Under finner du beskrivelser av alle rit arrangørene har planlagt. Dere står

Detaljer

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg.

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg. Intervju med Thaer Presentasjon Thaer er 28 år og kommer fra Bagdad, hovedstaden i Irak. Han kom til Norge for tre år siden som overføringsflyktning. Før han kom til Norge var han bosatt ca. ett år i Ron

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

Kenya. Kjære støttespiller til Tumaini!

Kenya. Kjære støttespiller til Tumaini! TUMAINI Kenya prosjektet skal yte konkret hjelp til bedre livskvalitet for barn, ungdommer, enker og barneledende familier ved å sikre utdannelse, helse og trygghet. skal bygge opp et helhetlig tilbud

Detaljer

CARFs INFORMASJONSSERIE: GRUNNSKOLEN HEFTE NR. 7.

CARFs INFORMASJONSSERIE: GRUNNSKOLEN HEFTE NR. 7. CARFs INFORMASJONSSERIE: GRUNNSKOLEN HEFTE NR. 7. KOLIBRI UNDERVISNING GRUNNSKOLEHEFTE NR. 7. Teatergaten 18, 5010 Bergen -55 90 96 90 - info@kolibricarf.no - www.kolibricarf.no - Kontonr: 3411 22 82159

Detaljer

ANITA forteller. om søndagsskolen og de sinte mennene

ANITA forteller. om søndagsskolen og de sinte mennene ANITA forteller om søndagsskolen og de sinte mennene Tekst og foto: Marianne Haugerud (Fortellingen bygger på virkelige hendelser, men er lagt i Anitas munn av Stefanusalliansen.) 1 Hei! Jeg heter Anita,

Detaljer

JENTEBARNA VERDEN HAR FORLATT. - Støtte fra elever ved DIN skole kan gi jentene en ny start!

JENTEBARNA VERDEN HAR FORLATT. - Støtte fra elever ved DIN skole kan gi jentene en ny start! JENTEBARNA VERDEN HAR FORLATT - Støtte fra elever ved DIN skole kan gi jentene en ny start! 1100 kvinner og barn blir voldtatt hver dag i Kongo Kilde: American Journal of Public Health 2010 Verden må reagere!

Detaljer

Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO:

Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO: Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO: 14 dagers Actionhefte Start i dag! En kickstart for det du ønsker å endre i ditt liv! Gratulerer! Bare ved å åpne dette

Detaljer

Oversatt: Sverre Breian. SNOWBOUND Scene 11

Oversatt: Sverre Breian. SNOWBOUND Scene 11 Oversatt: Sverre Breian SNOWBOUND Scene 11 AKT II, DEL II Scene 11 Toms hus, desember 2007 Tom og Marie ligger i sofaen. Tom er rastløs. Hva er det? Ingenting. Så ikke gjør det, da. Hva da? Ikke gjør de

Detaljer

MORALSK RESSONERING: Karakteregenskaper:

MORALSK RESSONERING: Karakteregenskaper: MORALSK RESSONERING: Karakteregenskaper: Historie: Martin og Anders er gode kamerater. På flere fester har Martin drukket alkohol. Anders begynner å bli bekymret for kameraten. Dilemma: Skal Anders si

Detaljer

David Levithan. En annen dag. Oversatt av Tonje Røed. Gyldendal

David Levithan. En annen dag. Oversatt av Tonje Røed. Gyldendal David Levithan En annen dag Oversatt av Tonje Røed Gyldendal Til nevøen min, Matthew. Måtte du finne lykke hver dag. Kapittel én Jeg ser bilen hans kjøre inn på parkeringsplassen. Jeg ser ham komme ut.

Detaljer

MIN BOK Når noen i familien har ryggmargsskade

MIN BOK Når noen i familien har ryggmargsskade MIN BOK Når noen i familien har ryggmargsskade St. Olavs Hospital HF Avdeling for Ryggmargsskader Postboks 3250 Sluppen 7006 TRONDHEIM Forord Dette heftet er utarbeidet av barneansvarlig ved avdeling for

Detaljer

Reisen til Morens indre. Kandidat 2. - Reisen til Morens indre -

Reisen til Morens indre. Kandidat 2. - Reisen til Morens indre - Reisen til Morens indre Kandidat 2 Reisen til Morens indre Et rolle- og fortellerspill for 4 spillere, som kan spilles på 1-2 timer. Du trenger: Dette heftet. 5-10 vanlige terninger. Om spillet Les dette

Detaljer

Å være barn på en te- plantasje i Bangladesh

Å være barn på en te- plantasje i Bangladesh Å være barn på en te- plantasje i Bangladesh Opplegget er laget med støtte fra: Å være barn i Bangladesh er en tekst som tar for seg mange ulike temaer rettet mot barn på mellomtrinnet. Teksten er sammenhengende,

Detaljer

Inghill + Carla = sant

Inghill + Carla = sant Ingeborg Arvola Inghill + Carla = sant Carla, min Carla Bok 3 Til Carla Prolog Jeg drømmer at jeg er voksen. I drømmen vet jeg at jeg drømmer. Jeg er meg selv, og samtidig ikke. Er jeg voksen? tenker jeg

Detaljer

Anja og Gro Hammerseng-Edin. Anja + Gro = Mio. Kunsten å få barn

Anja og Gro Hammerseng-Edin. Anja + Gro = Mio. Kunsten å få barn Anja og Gro Hammerseng-Edin Anja + Gro = Mio Kunsten å få barn Innhold Innledning Den fødte medmor Storken En oppklarende samtale Små skritt Høytid Alt jeg ville Andre forsøk Sannhetens øyeblikk Hjerteslag

Detaljer

SPØRSMÅL OG SVAR. - for barn og unge med et familiemedlem i fengsel

SPØRSMÅL OG SVAR. - for barn og unge med et familiemedlem i fengsel SPØRSMÅL OG SVAR - for barn og unge med et familiemedlem i fengsel For Fangers Parorende (FFP) er en organisasjon for de som kjenner noen som er i fengsel. Ta gjerne kontakt med oss! Hvorfor må noen sitte

Detaljer

Hope for the World. www.hopefortheworldalbania.com. Vil du være med å hjelpe barnehjemsbarn i Saranda, Albania?

Hope for the World. www.hopefortheworldalbania.com. Vil du være med å hjelpe barnehjemsbarn i Saranda, Albania? Hope for the World www.hopefortheworldalbania.com Vil du være med å hjelpe barnehjemsbarn i Saranda, Albania? HEI! Vi håper at du har lyst til å hjelpe foreldreløse barn i Saranda. Dette er livsverket

Detaljer

Om aviser Kjære Simon!

Om aviser Kjære Simon! t Om aviser Kjære Simon! Aftenposten Morgen - 15.11.2008 - Side: 18 - Seksjon: Simon - Del: 2 Mannen min og jeg sitter hver morgen med avisene og drøfter det som er oppe i tiden. Jeg har i mange år ment

Detaljer

Familieråd i fosterhjemsarbeid

Familieråd i fosterhjemsarbeid Familieråd i fosterhjemsarbeid I SERIEN OM FAMILIERÅD I Norge bor over 11 000 barn og unge i fosterhjem. Over en fjerdedel bor i fosterhjem, enten i familien eller hos andre som barnet kjenner fra før.

Detaljer

Geir Gulliksen Historie om et ekteskap. Roman

Geir Gulliksen Historie om et ekteskap. Roman Geir Gulliksen Historie om et ekteskap Roman Om forfatteren: Geir Gulliksen er forfatter og forlegger. Han har skrevet dikt, skuespill, essays og barnebøker. Blant de seneste bøkene hans er de kritikerroste

Detaljer

Hva gjorde du i hjemlandet ditt? Gikk du på skole? Jeg var liten da jeg måtte forlate Bhutan. Jeg var ikke gammel nok til å begynne på skole.

Hva gjorde du i hjemlandet ditt? Gikk du på skole? Jeg var liten da jeg måtte forlate Bhutan. Jeg var ikke gammel nok til å begynne på skole. Intervju med Devi Charan Chamlagai Presentasjon Hvordan introduserer du deg? Navnet mitt er Devi Charan Chamlagai, og jeg er 24 år. Dette er mitt fullstendige navn. Jeg bruker dette navnet overalt. Jeg

Detaljer

Sjømannskirkens ARBEID

Sjømannskirkens ARBEID Nr.3 2013 Sjømannskirkens ARBEID Barn i vansker Sjømannskirken er tilstede for barn og unge som opplever vanskelige familieliv Titusenvis av nordmenn lever det gode liv i Spania. De fleste klarer seg veldig

Detaljer

En øvelse for å bli kjent i lokalmiljø og på ulike arbeidsplasser. Passer best å gjøre utenfor klasserom.

En øvelse for å bli kjent i lokalmiljø og på ulike arbeidsplasser. Passer best å gjøre utenfor klasserom. Kreative øvelser ikke bare til SMART: 2. Hva er til for hvem? 3. Mester 1. Vi slipper egg 4. Ideer for ideenes skyld 7. Dette har vi bruk for! 10. Saker som ikke brukes? 13. Det fantastiske ordparet 5.

Detaljer

På skråss med Simon Barns rett - og barns plikt Aftenposten Morgen DEVOLD SIMON FLEM Del: D Side: 24

På skråss med Simon Barns rett - og barns plikt Aftenposten Morgen DEVOLD SIMON FLEM Del: D Side: 24 På skråss med Barns rett - og barns plikt Aftenposten Morgen 15.05.1993 DEVOLD SIMON FLEM Del: D Side: 24 Barns rett og barns plikt Kjære. I mange butikker står det skrevet på døren: "Skoleelever har ikke

Detaljer

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12 Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12 Kapittel 12, oppgave 1. Diktat. Skriv setningene du hører. Jan og Åse har giftet seg. Jans mor og søster har kommet helt fra Polen, og nå er det fest i Furulia. Det

Detaljer

som har søsken med ADHD

som har søsken med ADHD som har søsken med ADHD Hei! Du som har fått denne brosjyren har sannsynligvis søsken med AD/HD eller så kjenner du noen andre som har det. Vi har laget denne brosjyren fordi vi vet at det ikke alltid

Detaljer

Torun Lian Alice Andersen Illustrert av Øyvind Torseter

Torun Lian Alice Andersen Illustrert av Øyvind Torseter Torun Lian Alice Andersen Illustrert av Øyvind Torseter Forfatteromtale: Torun Lian (født i 1956) er forfatter, dramatiker og filmregissør og har mottatt en lang rekke norske og utenlandske priser for

Detaljer

Hva skjer. Reportasje

Hva skjer. Reportasje Serena (t.v.) er til stede for nybakte mamma Sorani både under og etter graviditeten. 44 Sykepleien nr. 08 2014 Tryggere fødsel i klinikken Dhaka. I Bangladesh føder stadig flere mødre sine barn på barselsklinikker

Detaljer

EVALUERINGSSKJEMA «Æ E MÆ» 7.KLASSE. Skoleåret

EVALUERINGSSKJEMA «Æ E MÆ» 7.KLASSE. Skoleåret EVALUERINGSSKJEMA «Æ E MÆ» 7.KLASSE. Skoleåret 2012-13. Høsten 2012: Sortland barneskole: 7A: 25 stk, 7B: 25 stk Lamarka skole: 7A: 19 stk, 7B: 20 stk Sigerfjord skole: 16 stk Våren 2013: Holand skole:

Detaljer

Min Bok Når noen i familien har fått en hjerneskade

Min Bok Når noen i familien har fått en hjerneskade Min Bok Når noen i familien har fått en hjerneskade St. Olavs Hospital HF Klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering, Lian Avdeling for ervervet hjerneskade Forord Denne boka er første gang utarbeidet

Detaljer

Halimah bintu Abi-Dhu ayb Sa diyah. Utdrag av boken Sirah Nabawiyah av Ibn Hisham

Halimah bintu Abi-Dhu ayb Sa diyah. Utdrag av boken Sirah Nabawiyah av Ibn Hisham I Allah's navn den barmhjertige den nåderike Profetens ammemor حلمية بنت أيب ذؤيب السعدية ريض هللا عهنا Halimah bintu Abi-Dhu ayb Sa diyah Utdrag av boken Sirah Nabawiyah av Ibn Hisham Oversatt av Abu

Detaljer

Minnebok. Minnebok BOKMÅL

Minnebok. Minnebok BOKMÅL Minnebok 1 BOKMÅL Minnebok Dette lille heftet er til dere som har mistet noen dere er glad i. Det handler om livet og døden, og en god del om hvordan vi kan kjenne det inni oss når noen dør. Når vi er

Detaljer

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere!

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! November var en hektisk, men veldig fin, spennende og opplevelsesrik måned. Personlig var nok November den beste måned i dette året for meg - takket være

Detaljer

Fagdag ernæring barn og unge 23.09.15 Kildehuset Modum

Fagdag ernæring barn og unge 23.09.15 Kildehuset Modum Fagdag ernæring barn og unge 23.09.15 Kildehuset Modum FAGDAG ERNÆRING BARN OG UNGE 23 september 2015 PROGRAM Kl. 09:30 Velkommen ved Jorunn Killingstad PrakNsk om dagen ved Hilde og Catrin Kl. 09:45 Generell

Detaljer

FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR

FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR Februar står foran oss, og vi ser at dagene er lysere og lengre noe som er kjærkomment for de fleste av oss. I januar har vi fått ei ny jente på avdelinga, Martine startet

Detaljer

Mann 21, Stian ukodet

Mann 21, Stian ukodet Mann 21, Stian ukodet Målatferd: Følge opp NAV-tiltak 1. Saksbehandleren: Hvordan gikk det, kom du deg på konsert? 2. Saksbehandleren: Du snakket om det sist gang at du... Stian: Jeg kom meg dit. 3. Saksbehandleren:

Detaljer

Marit Nicolaysen Svein og rotta og kloningen. Illustrert av Per Dybvig

Marit Nicolaysen Svein og rotta og kloningen. Illustrert av Per Dybvig Marit Nicolaysen Svein og rotta og kloningen Illustrert av Per Dybvig 2009, 2012 H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard), Oslo www.aschehoug.no Tilrettelagt for ebok av Type-it AS, Trondheim 2012 ISBN 978-82-03-25574-8

Detaljer

Livet er herlig. Oversatt av Bodil Engen

Livet er herlig. Oversatt av Bodil Engen GUUS KUIJER Livet er herlig Oversatt av Bodil Engen FØRSTE KAPITTEL om krukka i vinduskarmen og hvorfor det gror hår overalt på menn Caro sier at hun har en dagbok hjemme som hun skriver alle hemmelighetene

Detaljer

Klasse H. Uke 41 5.10-9.10.2015. Navn: Sett av:

Klasse H. Uke 41 5.10-9.10.2015. Navn: Sett av: Klasse H Uke 41 5.10-9.10.2015 Navn: Sett av: 1 Denne uka skal jeg lære: (Skriv her på mandag) 1) 2) 3) 4) Denne uka har jeg lært: (Skriv her på fredag) 1) 2) 3) 4) 2 Uke: 41 Dato: 5.10-9.10.2015 Gruppe:

Detaljer

En tegneserie. om barn for barn

En tegneserie. om barn for barn En tegneserie om barn for barn 1 Dette er verdensrommet...... der kryr det av planeter... Dere er opp-ned!... og på én av planetene kryr det av barn! 2 Det er ingen barn på meg! Ikke på meg heller! Her

Detaljer

Minnebok. Minnebok. for barn BOKMÅL

Minnebok. Minnebok. for barn BOKMÅL Minnebok for barn 1 BOKMÅL Minnebok Dette lille heftet er til dere som har mistet noen dere er glad i. Det handler om livet og døden, og en god del om hvordan vi kan kjenne det inni oss når noen dør. Når

Detaljer

FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE

FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE 1 Endelig skulle jeg få lov til å være med som fotograf på en fødsel, forteller denne kvinnen. Med fotoapparat og en egenopplevd traumatisk fødsel i håndbagasjen møter hun

Detaljer

Kjære faddere og støttespillere

Kjære faddere og støttespillere Kjære faddere og støttespillere Nå står påsken for tur her hjemme og mange av oss ser frem til å markere høytiden. I Norge har vi tradisjon for å dra på påskefjellet sammen med familie og venner. På denne

Detaljer