Skanning og avfotografering v/jim-arne Hansen. Grand Nordic Hotell, Tromsø 14. mai 2009

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Skanning og avfotografering v/jim-arne Hansen. Grand Nordic Hotell, Tromsø 14. mai 2009"

Transkript

1 v/jim-arne Hansen Grand Nordic Hotell, Tromsø 14. mai 2009

2 Innhold: Innledning Tekniske begreper og faguttrykk Formater krav til formater Skanneteknologi: Flatbedskanner Trommelskanner Filmskanner Digitaliseringsbord Digitalkamera - Bilder/illustrasjoner er hentet fra Digitalisering av fotosamlinger, Hege oulie, ABM skrift #1, ref. 2

3 Eksemplet viser det første digitale bildet som ble skannet av Russell A. Kirsch i Med to binære skann lagt ovenpå hverandre var det mulig å oppnå tilstrekkelig med gråtoner til at motivet virket gjenkjennelig. Bildet over viser fotografiet som ble skannet. Foto og skann: Russell A. Kirsch, National Bureau of Standards 3

4 Digitalarkivet har digitalisert og lagt ut ein del eldre bøker. Ei handskriven kokebok frå 1700-talet Kokeboka er trolig fra siste del av 1700-tallet, og inneholder 323 oppskrifter Ref. manuskriptsamlinga ved Statsarkivet i Bergen, 4

5 Teknisk begreper innen fagområdet: Piksler Oppløsning Bitdybde og oppløsning Fargerom, fargekonvertering Filformater krav til filformater 5

6 Piksler (Eng. pixels) Picture element - bildeelement En piksel er et av de mange små punkter som til sammen utgjør en representasjon av et bilde på en datamaskin. Fargen og intensiteten på hvert punkt kan variere. 1 megapiksel = piksler Begrepet brukes ikke bare om antallet piksler i et bilde, men også for å uttrykke antall sensorer i et digitalkamera eller antallet visningselementer i en skjerm. 6

7 Piksler på dataskjerm/monitor Del av bilde er kraftig forstørret. Pikslene visualiseres som små kvadrater i bilde til høyre. Bildet under viser pikselverdier visualisert ved å bruke runde punkter (dots), linjer og med digital filtrering. 7

8 Bilde med forskjellig punktoppløsning En utskrift i 300 dpi vil tilfredstille betegnelsen fotografisk kvalitet Reduseres punktoppløsningen til 72 dpi vil utskriften virke grumsete og uklar. 8

9 Piksler per tomme (PPI) og punkter per tomme (Dots per inch - DPI) (1) Digitaliseringsverktøy bruker PPI Gjengivelsesverktøy bruker DPI. Bredde og høyde til et bilde uttrykt i piksler Pikselverdi regnes ut ved multiplikasjon av bredde og høyde med antallet punkter per tomme (dpi) Omregningstabell Eksempel 1: Fra DPI til piklser 8 x 10 - bilde skannes med 300 dpi (8x300) x (10x300)= 2400x3000= piksler Svar: 7.2 megapiksler Bildestørrelse i centimeter 1 inch = 2.54 centimeter: (8x 2.54) x (10x2.54) = cm x cm 9

10 Piksler og punkter per tomme (2) Tallet for DPI kan beregnes ved å dividere dokumentets/bildets størrelse med tilsvarende pikselstørrelse. Eksempel 2: Fra piksler til dpi Bilde med størrelse 8.5 x 11 er skannet og har pikselverdiene x = piksler (8.25 megapiksler) Hva blir antallet punkter per tomme (DPI)? Utregning: (2 550/8.5) x (3 300/11) Svar: 300 dpi. Størrelse i centimeter: (8.5x2.54cm) x (11x2.54) = cm x 27,94 cm 10

11 Bitdybde/toneoppløsning Antallet bits som brukes for å definere en piksel. Jo større bitdybde, desto flere fargetoner (gråskala eller farger) kan beskrives/representeres. Digitale bilder kan produseres i sort/hvitt (bitonal), gråskala eller i farger. Et bitonal bilde representeres av 1-bits piksler, dvs. bare to toner sort og hvitt. Verdien 0 for sort og 1 for hvitt. 11

12 Bitdybde Eksempel på 1 bit bitonal representasjon Binære tall (bits med verdi 0 eller 1 ) lagres i en sekvens i datamaskinen, vanligvis komprimert. Den binære representasjonen leses og tolkes igjen for å lage en analog versjon for visning på skjerm eller for utskrift. 12

13 Bitdybde 1 bit (2 1) = 2 tones 2 bits (2 2 ) = 4 tones 3 bits (2 3) = 8 tones 4 bits (2 4) = 16 tones 8 bits (2 8 ) = 256 tones 16 bits (2 16) = 65,536 tones 24 bits (2 24) = 16.7 million tones 1-bit bitonal 8-bit gråskala 24-bit farge bilde (fra venstre til høyre) Truecolour (24 bit-fargebilde) refererer til RGB display modus og trenger ikke Colour Look Up Table (CLUT-tabell) 13

14 Netthinna er følsom for lys mellom 350 og 760 nanometer (nm = 10-9 m) Fiolett: Blå: Grønn: Gul: nm nm nm nm Oransje: nm Rød: nm Ref. Forelesningsnotat v/ Fritz Albregtsen,Universitetet i Oslo/ Institutt for informatikk 14

15 Fargerom - Fargemodellen RGB(A) Additive color mixing beskriver hva slag lys som må emitteres for å lage en gitt farge. Gul (255,255,0) Rød (255,0,0) Grønn (0, 255,0) Cyan (0,255,255) Blå (0,0,255) Magenta (255,0,255) (0, 0, 0) er sort (255, 255, 255) er hvit (255, 0, 0) er rød (0, 255, 0) er grønn (0, 0, 255) er blå (255, 255, 0) er gul (0, 255, 255) er cyan (255, 0, 255) er magenta Ref. Farge-TV og fargemonitorer benytter additiv fargeblanding 15

16 Fargerom - CMYK fargemodell CMYK Cyan, Magenta, Yellow, Key (black) 4-fargers prosess 3 primære farger + sort Subtraktiv fargemiksing i utskriftsprosessen CMYK er vanlig på fargeskrivere. Egen komponent fra svart fordi full verdi av C, M og Y gir mørk brun og ikke svart. 16

17 RGB og CMYK er i prinsippet sekundærfarger for hverandre C = 255 R M = 255 G, Y = B Rød RGB(255,0,0) CMYK(0,255,255) Gul RGB(255,255,0) CMYK(0,0,255) Grønn RGB(0,255,0) CMYK(255,0,255) Hvit RGB(255,255,255) CMYK(0,0,0) Blå RGB(0,0,255) CMYK(255,255,0) Svart RGB(0,0,0) CMYK(255,255,255) Figur RGB/CMYK - Ref. Institutt for informatikk, INF1040 Fritz Albregtsen 22. oktober

18 FARGEKONVERTERING Kilde- og målprofiler Kildeenhetens fargerom Målenhetens fargerom CIE LAB - CIE1976 (L*, a*, b*) color space Standard for referansefargerom Fargestyringssystemet trenger en kilde og en målprofil for å foreta en fargekonvertering Figur er hentet fra 18

19 Fargerom Oppsummering Bruk RGB til masterfiler Fargerommet CMYK brukes kun til trykk/utskrift, og egner seg ikke til lagring av masterfiler RGB kan alltid konverteres til et annet fargerom Adobe RGB (1998) anbefales som standard, og har en relativ vid definisjon av RGBs maksimale fargerom RGB og CMYK er utstyrsavhengige fargerom. CIE XYZ (CIE LAB) er en internasjonal standard for leverandøruavhengig fargerom 19

20 Terminologi Vanlige formater for bildefiler Ref. Name and Current Version TIFF 6.0 (Tagged Image File Format) GIF 89a (Graphics Interchange Format) JPEG (Joint Photographic Expert Group)/JFIF (JPEG File Interchange Format) JP2-JPX/ JPEG 2000 Flashpix ImagePac, Photo CD PNG 1.2 (Portable Network Graphics) PDF 1.4 (Portable Document Format) Extension(s).tif,.tiff.gif.jpeg, jpg,.jif,.jfif.jp2,.jpx,.j2k,.j2c.fpx.pcd.png.pdf Bit-depth(s) 1-bit bitonal; 4- or 8-bit grayscale or palette color; up to 64-bit color[1] 1-8 bit bitonal, grayscale, or color 8-bit grayscale; 24-bit color supports up to bit channels, each grayscale; with 1-38 bits; 24 bit color gray or color 24-bit color 1-48-bit; 1/2/4/8- bit palette color or grayscale, 16- bit grayscale, 24/48-bit truecolor 4-bit grayscale; 8-bit color; up to 64-bit color support 20

21 Krav til filformat for masterfil 1) Være kjent og plattformuavhengige 2) Gi muligheter for et fleksibelt valg av fargerom, punkt- og toneoppløsning 3) Registrere tilstrekkelig metainformasjon 4) Ikke medføre risiko for tap av eksponeringsinformasjon JPEG formatet faller ut pga. punkt 2 og 4: Formatet støtter maksimalt en toneoppløsning på 24 bit Komprimering medfører tap av eksponeringsinformasjon TIFF oppfyller alle kravene til lagring av masterfiler 21

22 JPEG-bilde med hard komprimering og lav oppløsning Her ser man at bildepunktene er omgjort til blokker med sammenfallende fargeverdi for å redusere størrelsen på filen. Ref. Digitalisering av fotosamlinger v/hege Oulie 22

23 Riksarkivet anbefaling for å sikre tilstrekkelig bildekvalitet: Punktoppløsning bildepunkter på den lengste siden Bitdybde 24 bit RGB, 16 til 8 bit for gråskala Fargeprofil Adobe RGB (1998) Filformat TIFF ukromprimert 23

24 Skannerteknologi Flatbedskanner Trommelskanner Filmskanner Digitaliseringsbord Digitalkamera 24

25 Flatbedskanner/bordskanner Ref. Digitalisering av fotosamlinger, Hege oulie, ABM skrift #1 Avansert programvare som gir god kvalitetskontroll Gir fleksibilitet mhp. valg av toneoppløsning Kan ha problemer med å konvertere film Begrenset bruksområde til 2-dimensjonale (2D) formater som passer til skannerarealet Tidkrevende ved skanning av store mengder av materiale 25

26 Trommelskanneren Skanneobjektet blir plassert på en trommel, og lesehodet beveger seg fram og tilbake mens trommelen roterer Avanserte trommelskannere brukes til profesjonell skanning høykvalitetskann. Ikke egnet for skanning av eldre fotografi røff behandling Dyr og tungvint teknologi som framstiller kvalitetsfiler langt over det som er målet for digitalisering i en gjennomsnittlig norsk bildesamling. 26

27 Filmskanneren Har ofte programvare som gir god kvalitetskontroll Gir fleksible løsninger når det gjelder punkt og toneoppløsning Gir muligheter for gruppeskanning (batch-jobb) Er tilpasset dagens filmformater 27

28 Digitaliseringsbord for GIS I bordet er det støpt inn tynne strømførende metalltråder. Kartet festes på digitaliseringsbordet Når trådkorset (musa eller pennen) føres over kartet, oppstår det spenningsfelt rundt trådene. Vha. tastene på trådkorset gis det beskjed om registrering, sletting, sluttmarkering eller andre koder. Høypresisjons- og lavpresisjonsbord avhengig av oppløsning og nøyaktighet Digitaliseringsbord lages i flere størrelser eks. fra A3 til A0. 28

29 Digitalkamera / Digitalt speilreflekskamera Er utviklet for å kunne håndtere varierende lys- og motivforhold Gir fleksibilitet i forhold til ulike opptakssituasjoner Kan ha mer problemer med støy enn andre mer finjusterte digitale løsninger Kan gi problemer med hvordan CCD-brikken gjengir farger når man benytter eldre linser som er tilpasset film. Digitale bakstykker scan back og one shot Online-kamera ofte en stasjonær løsning tilpasset studie opptak, både one shot og mulit shot 29

30 Bøyelig organisk skanner Universitetet i Tokyo plast brukes som leder i elektronisk utrustning Hvert skannerpunkt består av en organisk lysfølsom detektor med en organisk transistor på ryggen skanne sider i en tykk gammel bok uten å måtte brutalt åpne boksidene mer enn innbindingen tåler De lages i to forskjellige filmer som settes sammen. Transistoren har et reflekterende lag som dekker detektoren, slik at lys som kommer bakfra ikke skal forstyrre lysdetektoren. (http://www.idg.no/produkter/lydogbilde/dig itale_kamera/article6135.ece ) 30

31 Spørsmål? Jim-Arne Hansen Rådgiver Interkommunalt arkiv Troms Tlf

Tips& TRiKs VEILEDNINGER

Tips& TRiKs VEILEDNINGER Tips& TRIKS VEILEDNINGER Tips og veiledning // TRYKKSAKER Det er ikke alltid lett å skjønne alle begreper og teknikker innen trykkeri-faget. Fargerom, bildeoppløsning og bleed er kjente problemer som ofte

Detaljer

Hva er farger? A B C FARGELÆRE

Hva er farger? A B C FARGELÆRE 1. Fargelære FARGELÆRE Hva er farger? Figur 1.1 Eplet reflekterer rødt lys til øyet. Øyet omformer det innfallende lyset til signaler som går til hjernens synssenter og vi oppfatter at eplet er rødt. UV

Detaljer

Oppgave T4 Digitale Bilder

Oppgave T4 Digitale Bilder Oppgave T4 Digitale Bilder 1) Det er i hovedsak to måter å representere digitale bilder, raster (punkter) og vektorer (linjer og flater). Redegjør for disse to typene, diskuter fordeler og ulemper. Rastergrafikk:

Detaljer

Utskriftsveiledning for digitale bilder

Utskriftsveiledning for digitale bilder Utskriftsveiledning for digitale bilder NPD3326-00 Opphavsrett og varemerker Ingen del av denne utgivelsen kan reproduseres, lagres i et gjenopprettelsessystem eller overføres i noen form eller midler,

Detaljer

Brukerveiledning. NOBB Mediabank. - produktbilder, egenprodusert dokumentasjon og alt av grafiske elementer. Sist oppdatert 09.06.

Brukerveiledning. NOBB Mediabank. - produktbilder, egenprodusert dokumentasjon og alt av grafiske elementer. Sist oppdatert 09.06. Brukerveiledning NOBB Mediabank - produktbilder, egenprodusert dokumentasjon og alt av grafiske elementer Sist oppdatert 09.06.08 INNHOLD ORD OG BEGREPER 5 FØRSTEGANGSINNLEGGELSE 9 SYMBOLER MED TILHØRENDE

Detaljer

Hexachrome Color Management

Hexachrome Color Management Hexachrome Color Management kartlegging av prøvetrykksystemers mulighet til simulering av Hexachrometrykk, under anvendelse av ICC-basert fargestyring. 23. mai 2002 Forfattere: Torleiv Tangen Robin Kvikshaug

Detaljer

En innføring i Adobe Illustrator

En innføring i Adobe Illustrator En innføring i Adobe Illustrator Artikkelen er skrevet av Audun Brekke for Studentliv Artikkelen er opprinnelig utarbeidet i til bruk for deltagere på Studentlivs kurs i PR og markedsføring. Samtidig fungerer

Detaljer

Ordliste for Trykk og Foto Bjørn Torbo 2012

Ordliste for Trykk og Foto Bjørn Torbo 2012 Ordliste for Trykk og Foto Bjørn Torbo 2012 Side 1 A-formatene Standardisert papirformatserie der sidene forholder seg som 1 til roten av 2. A5 = 148 mm X 210 mm, A4 = 210 mm X 297 mm, A3 = 297 mm X 420

Detaljer

Modul 12 - Photoshop

Modul 12 - Photoshop Modul 12 - Photoshop Når man vil benytte Photoshop som verktøy i en arbeidsprosess som skal resultere i trykksaker eller nettsider må man ha kunnskap innen følgende temaer: farger/fargerom, størrelse/oppløsning,

Detaljer

Løse tråder W EBTILLEGG. 24. Arbeide med tekst. Problematisk redigering. Tekst som grafikk

Løse tråder W EBTILLEGG. 24. Arbeide med tekst. Problematisk redigering. Tekst som grafikk W EBTILLEGG Løse tråder I dette tillegget til heftet «Webgrafikk lær det selv» finner du en håndfull mer løsrevne artikler av litt teknisk karakter. Her er artikler om to viktige områder innenfor grafisk

Detaljer

k u r s Grafisk arbeid

k u r s Grafisk arbeid kurs Grafisk arbeid INNHOLDSFORTEGNELSE GRAFISK ARBEID 6 PERSEPSJON OG OPPMERKSOMHET 6 A1 6 ENSIDIG OG TOSIDIG ARGUMENTASJON 6 PYRAMIDE-, KLIMAKS- OG ANTIKLIMAKSOPPBYGGING 7 RASJONELL, EMOSJONELL OG MORALSK

Detaljer

k u r s Grafisk arbeid

k u r s Grafisk arbeid kurs Grafisk arbeid Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 GRAFISK ARBEID... 4 PERSEPSJON OG OPPMERKSOMHET... 4 A1... 4 ENSIDIG OG TOSIDIG ARGUMENTASJON... 4 PYRAMIDE-, KLIMAKS- OG ANTIKLIMAKSOPPBYGGING...

Detaljer

Gimp_Gratis programvare

Gimp_Gratis programvare www.hio.no Gimp_Gratis programvare Kursholder: Helle Karine Stølevik Kopigrunnlag, Høgskolen i Oslo, Avdeling for estetiske fag, Etter- og videreutdanningsenheten (EVU) Innholdsfortegnelse. Brukergrensesnitt....

Detaljer

SCANNING OG REPARASJON AV GAMLE BILDER Jessheim bibliotek 21. august 2007. Minikurs. Adobe Photoshop Elements. v/ Randi Lersveen - Krem reklame

SCANNING OG REPARASJON AV GAMLE BILDER Jessheim bibliotek 21. august 2007. Minikurs. Adobe Photoshop Elements. v/ Randi Lersveen - Krem reklame 1 Minikurs v/ Randi Lersveen - Krem reklame Adobe Photoshop Elements Viktige begrep for digitale bilder 2 FARGER (mode) Bitmap: Grayscale: RGB-color: CMYK: Bildet inneholder kun sorte og hvite punkter

Detaljer

Hvordan skanne bilder for useumsfor

Hvordan skanne bilder for useumsfor Hvordan skanne bilder for museumsf useumsfor ormål versjonsnr.2.1 pr 19.4.2005 Fotoskannere med meget god kvalitet er i dag kommet ned på et prisnivå som gjør dem tilgjengelige for mange fotointeresserte.

Detaljer

Forbedring og evaluering av algoritmer for fargeomfangstilpasning

Forbedring og evaluering av algoritmer for fargeomfangstilpasning Forbedring og evaluering av algoritmer for fargeomfangstilpasning TRITA-NA-E03164 NADA Numerisk analys och datalogi Department of Numerical Analysis KTH and Computer Science 100 44 Stockholm Royal Institute

Detaljer

KURS I DIGITAL - FOTOGRAFERING

KURS I DIGITAL - FOTOGRAFERING KURS I DIGITAL - FOTOGRAFERING FOTOGRAF OLAV ERIK STORM Kursbok med teori fra ditt digitale fotokurs Bli fortrolig med ditt kamera Lær å ta enda bedre bilder Tips og triks i Photoshop Få større glede av

Detaljer

Photopolymertrykk... 2. Video av prosessen, fra Grafisk Eksperimentarium... 2 Rastrering via Bitmap... 3. Rastreringsmetoder under Bitmap...

Photopolymertrykk... 2. Video av prosessen, fra Grafisk Eksperimentarium... 2 Rastrering via Bitmap... 3. Rastreringsmetoder under Bitmap... Photopolymertrykk... 2 Video av prosessen, fra Grafisk Eksperimentarium... 2 Rastrering via Bitmap... 3 Rastreringsmetoder under Bitmap... 4 Frekvens... 5 Vinkel på rasternettet og form på punktene...

Detaljer

Restaurering av gamle fotografier hva skal til og hvordan kan man komme i gang?

Restaurering av gamle fotografier hva skal til og hvordan kan man komme i gang? Restaurering av gamle fotografier hva skal til og hvordan kan man komme i gang? av Christian Wig, daglig leder i Pixellus AS. Slektsforskning handler også om å ta vare på de historiske bildene, og sette

Detaljer

INNFØRING I MIRASCAN... 5 LAGE EN SKANNING... 9

INNFØRING I MIRASCAN... 5 LAGE EN SKANNING... 9 Innhold INNFØRING I MIRASCAN................................................... 5 1.1 MIRASCAN............................................................. 5 1.2 MIRASCANS DRIFTSMODUSER................................................

Detaljer

KURS I FOTOGRAFERING. Mikael Thomson 2010. 1 of 18

KURS I FOTOGRAFERING. Mikael Thomson 2010. 1 of 18 KURS I FOTOGRAFERING Mikael Thomson 2010 1 of 18 Bildets gang Analogt- Motiv Filmkamera Film Negativ Papirkopi/Diapositiv. Digitalt- Motiv Digitalt kamera CCD Lagringskort Behandling på datamaskin Lagring

Detaljer

Om forvrengning av bilder

Om forvrengning av bilder Barrel / pincussion distortion Om forvrengning av bilder Forvrengning av bilder er et velkjent fenomen for de fleste som har fotografert en stund, og forekommer når man tar bilder på visse avstander med

Detaljer

Skjermoppløsningen brukt på figurene gjengitt i dette kapittelet er 1024x768 punkter. Antialias

Skjermoppløsningen brukt på figurene gjengitt i dette kapittelet er 1024x768 punkter. Antialias Del II 4 Webgrafikk WEBDESIGN STEG FOR STEG I dette kapittelet skal du lære å finne materiale som du kan bruke i form av figurer og grafikk på websiden din. Du skal lære å redigere grafikken ved hjelp

Detaljer

G R A F I S K O R D L I S T E

G R A F I S K O R D L I S T E Grafisk ordliste A-formatene Standard papirformat. Utgangspunktet er A0 hvor størrelsen er 841 x 1189cm, det gir arket et areal på 1 m2. De videre formater får man ved å halvere lengden på det opprinnelige

Detaljer

En kort innføring i PaintShop

En kort innføring i PaintShop En kort innføring i PaintShop PaintShop er et program for å lage og redigere punktbaserte (bitmap) bilder. Start PaintShop med å dobbeltklikke på programsymbolet på arbeidsbordet, el. fra Start menyen

Detaljer

og sånn Guiden til kontroll over farger

og sånn Guiden til kontroll over farger FaR Ger og sånn Guiden til kontroll over farger //FA Farger RGER RGB Blå CMYK Magenta Rød RGB i verdi 255 gir hvit Cyan Grønn Gul RGB er forkortelse for rødt, grønt og blått og betegner det additive fargesystemet

Detaljer

Veileder Publisering av multimediainnhold på nettsider. Versjon 1.0

Veileder Publisering av multimediainnhold på nettsider. Versjon 1.0 Veileder Publisering av multimediainnhold på nettsider Versjon 1.0 Innhold Introduksjon... 5 Hvordan bruke veilederen?... 5 Hva er en standard?... 5 Bilder... 5 Punktgrafikk... 6 Skalerbar grafikk... 6

Detaljer

ADOBE CAMERA RAW KURSHEFTE 2014. Bildebehandling. KONSULENTEN Reidar Nygård

ADOBE CAMERA RAW KURSHEFTE 2014. Bildebehandling. KONSULENTEN Reidar Nygård ADOBE CAMERA RAW KURSHEFTE 2014 Bildebehandling KONSULENTEN Reidar Nygård 1 Camera RAW Eksempel på behandling av bilder i Adobe Camera RAW for Creative Suite. Forhåndsvisning av RAW-bilder i Adobe Bridge.

Detaljer

Det digitale kameraet

Det digitale kameraet KURS I DIGITAL FOTOGRAFERING Det digitale kameraet er fremdeles i sin spede barndom første amatørkamera kom i 1995! Utviklingen går hurtig og nye modeller med forbedrete funksjoner presenteres fortløpende.

Detaljer