Klinisk brukeropplæringing

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Klinisk brukeropplæringing"

Transkript

1 Klinisk brukeropplæringing Aisys Carestation 1 / 40

2 Klinisk brukeropplæring Aisys Carestation Innholdsfortegnelse: 1. Oversikt Aisys 2. Oversikt Anestesi ventilatorskjerm (Knapper og menyer) 3. Aladin kassett 4. Alternativ O2 5. Batteri 6. Kalibrering og maskinkontroll 7. Start kasus meny 8. Velg side og kurvefelt 9. Ventilatorprinsipp 10.Gassmodul 11.Spirometri 12.Alarm 13.Demontering av ABS systemet 14.Montering av ABS systemet 15.Lekkasjesøk 16.Tilda spørsmål Aisys 2 / 40

3 Oversikt Aisys 1. AV/PÅ Systembryter. Elektrisk og pneumatisk hovedstrømsindikator. Om den grønne lampan lyser er det nettspenning. 2. Pasient overvåkningsskjerm. 3. Anestesi/Ventilatorskjerm*. 4. Arm for manuell bag. 5. O2 Flush med ca 35 l flow Trykk sentralt for å aktivere flow 6. O2 flowmeter 1-10 liter. *Dette beskrives mer inngående lenger frem i heftet Forsøker man å stenge av maskinen under drift alarmerer maskinen med tydelig lydalarm og rød tekst på ventilatorskjermen med Systemet slås av om 8 sek 5 Maksbelastning av sidebordet er 12 kg. Maksbelastning av topphyllen er 45 kg. Er armen for skjermene treg eller flytter seg for lett? Juster tregheten med hendelen. Viktig å trykke sentralt på flushknappen for å aktivisere flow. 3 / 40

4 Oversikt Aisys 1. Gassmodul. Automatisk AG id, og spirometri*. 2. CPU/Prosessor med overvåkningsmoduler. 3. Aladinkassett. 4. Integrert sugeejektor. Maks/Justerbart. Maks vakum 550 mmhg. 5. Alternativ O2 kontroll*. 6. Aladin kassetthylle for oppbevaring. 7. Lysknapp. To nivå. 8. Hjulbrems *Dette beskrives mer inngående lengre frem i heftet. 8 Sentralenheten (Modulramme) For å unngå skader og støv på kontakter: bruk tommoduler i de ledige modulplassene. 4 / 40

5 Oversikt Aisys 1. Belgsystem med synlig belg. En stående belg i et kammer gir PEEP på ca 2-3 cm H2O. 2. Man/Vent velger. Bag/Manuell = Ventilator = & 5 3. APL ventil (Adjustable Pressure Limit) Min-70 cm H2O. Vindu gir visuell kontroll av ventilens bevegelse. 4-5.Inspiratorisk-og ekspiratorisk retningsventil. Vindu muligjør visuell kontroll av ventilens bevegelse. 6. Inspiratorisk flowsensor (byttes hver 6. måned) 7. Ekspiratorisk flowsensor (byttes hver 6. måned) 8. CO2 absorber. 9. Plugg til testing av lekkasje 10.Lås /utløser for pasientsystemet 11.Kondenser/vannfelle Obs! Vær oppmerksom på mengden kondensvann i beholderen så systemet ikke overfylles. APL ventilen knepper når du kommer over 30 cm H20. Flowsensorene kan være følsomme for fuktighet. Kontroller mengden kondensvann i beholderen med jevne mellomrom. For mye vann i systemet kan medføre økt mengde fuktighet i systemet. 5 / 40

6 Oversikt Aisys 4 1. Isolerte el-uttak med strømbryter. De tre øverste har sikring på 1 amp. El-uttaket lengst ned har sikring på 2 amp 2. Hovedstrømsbryter 8 amp. 3. Overflowbeholder/sikring til integrert sekretsug. 4. Lokk over monitor CPU s bakside. 1 2 Før du kobler noe til i el-uttaket bør du kontrollere hvilke rutiner som gjelder på din avdeling om hva som kan kobles til. Hvert uttak er separat sikret hvilket innebærer at en overbelastning på det enkelte uttaket utløsr sikringen på dette uttaket og påvirker ikke resterende uttak. Overflowbeholderens deler kan demonteres og vaskes i maskin. Aisys bakside har to filtere som behøver rengøring. 1. Bak lokket for modul/cpu-enheten. 2. I høyde med hovedstrømsbryteren. 6 / 40

7 Anestesi/Ventilatorskjerm 1. Alarm av i 2 min. 2. Menyknapper: Alarminnstilling (alarm meny). Hjelp (kortbruksanvisning). Trender. Hovedmeny. Kontroll (Maskinkontroll meny). Start/avslutt. 3. Menyratt. 4. Normal Skjerm. 5. Hurtigknapper for gass, ventilator og spirometri innstillinger. 6. Stoppeklokke. 7. Minuttvolum/Tidalvolum alarm AV/PÅ. Du kan i enkelte tilfelle finne samme funksjon på flere steder f.eks. spirometriinnstillinger som har en direktetast (blå), men som du også finner i Hovedmenyen (grå tast) og i Ventilatorinnstilling (brun tast). 7 / 40

8 Anestesi/Ventilatorskjerm 1. Indikatorer for elektronisk gassflow. 2. Teller ned ned Alarm av. 3. Felt for alarmmeldinger. 4. Kurvefelt. (kan endres i Hovedmenyen) 5. Generelt meldingsfelt/tidtakerfelt. 6. Klokke. 7. Batteriindikatorfelt. 8. Numeriske felt for målte verdier. 9. Sentral gasstrykk eller sifferfelt 10.Ventilatorinstillinger. 11.Ventilasjonsmodus. 12.Flow og anestesigassinnstillinger. Minste totale friskgassflow som kan gis med 100 % O2 konsentrasjon = 0,2 l/min. Høyeste totale friskgassflow = 15 l/min. Hypoksisk beskyttelse. Aisys har elektronisk hypoksisperre som sikrer minst 25 % O2. Ved lav flow endres friskgassflow automatisk for å beskytte pasienten. Still friskgassflow på 1 liter og en N20 konsentrasjon på 75% observer hva som hender med den totale friskgassflow. OBS! Når du trykker på en knapp for å endre en innstilling blir det en fargemarkering over siffrene. Om du ikke bekrefter innen 30 sek kommer en alarmlyd og maskinen går tilbake til tidligere innstilling. Alle endringer av innstillinger må bekreftes! 8 / 40

9 Aladin kassetten Det elektronisk styrte fordampersystemet består av: 4 Den innebygde elektroniske kontrollenheten. Aladin kassetten med anestesigass. Aladin kassettene er magnetkodet for automatisk identifisering 1. Håndtak med utløsermekanisme. 2. Lås. 3. Væskenivåindikator. (totalvolum Aladin2 = 220 ml) 4. Påfyllingsport for anestesigass. Det finnes tre typer påfyllingsadaptere avhengig av gass type og/eller gassleverandør Ta alltid bort kassetten fra maskinen og sett den horisontalt ved påfylling. Fyll aldri en kassett som står i maskinen. Ikke åpne eller trykk på kassettens påfyllningsport eller ventiler med fingrene eller noe annet. Kan føre til søl av anestesigass eller gass kan forurense luften. 9 / 40

10 Anestesigassnivå Når gassmengden i kassetten når ca 80 ml kommer det opp en melding i displayet, Kontroller gassnivået. Denne bllir stående til blir fylt på anestesigass til akseptabelt nivå Skjermpresentasjon Her viser væskenivåindikatoren att det er anestesigass igjen i Aladin kassetten. Når nivået synker og indikatoren viser at det er tomt kommer meldingen Kontroller gassnivå. Fyll ikke kassetten under bruk Meldingen kommer når det er ca 80 ml anestesigass igjen i Aladin2 kassetten. Når anestesigassnivået er i nedre kant i nivåvinduet er det ca 95 ml igjen i kassetten. 10 / 40

11 Alternativ O2 kontroll PÅ/AV knappen. 2. Rotameter 400 ml - 10 l. 3. Flowvelger. 3 Gjør det mulig å administrere 100% O2 fra 400 ml - 10 l. Aktiviseres automatisk: Ved feil på den elektroniske gassmikseren. Om LCD skjermen får feil. Om strømmen helt forsvinner fra vegguttak eller batteri. Manuell aktivisering Tillgjengelig etter ca 20 sekunder når AV/PÅ-systembryter slås PÅ. Kan manuellt aktiviseres via På/AV knappen. Kan fortsatt levere anestesigass ved visse elektroniske feil. 11 / 40

12 Reservegass Aisys kan ha reservegassflasker montert For å se sentralgassanlggets gasstrykk: Se ventilatorskjermens nederste høyre hjørne når Aisys er i Standby. Ved for lavt O2 trykk: Alarmmelding: Rød (Høy prioritet) Lavt O2 tillførselstrykk. Dra ut O2 trykkslange fra gassuttaket og prøv alarmen. Ved for lavt lufttrykk: Alarmmelding: Rød (Høy prioritet) Ventilator har ingen drivgass, Ventiler manuellt, Lufttrykk lavt øk O2 %. Dra ut trykkluftslangen fra gassuttaket under ventilatordrift og prøv alarmen. Ved for lavt N2O trykk: Informativ alarm Lavt N2O-tillførselstrykk. Ha Aisys innstilt på N2O og dra ut lystgasslangen fra gassuttaket for å prøve alarmen. 12 / 40

13 Batteri Systemet kan være ulikt når det gjelder batterifunksjonen. Når det gjelder ventilatordelen: Kapasiteten er garantert til 30 minuter. Batteriindikator Farge og batterisymbolet viser hvor mye spenning som er igjen. Grønt- viser at mer enn 10 min er igjen av batteriet. Gult - viser mellom 10 och 5 min er igjen av batteriet. Rødt - viser at mindre en fem min er igjen av batteriet Alarmmelding. Systemet slås av om mindre en 5 min vises på skjermen. For at batteriene alltid skal være fulladet anbefales at Aisys alltid er nettilkoblet. Å ventilere manuelt sparer på batterikapasiteten. 13 / 40

14 Kalibrering Flowsensorene behøver kalibrering 1 gang/24t. En informativ melding kommer opp skjermen Sett velgeren i Man. posisjon Løs ut flowsensormodulen. Vent på alarmen Ingen exp/insp flowsens Sett tillbake flowesensormodulen. Maskinkontroll Start av maskinen i en akuttsituasjon Ved akuttilfelle kan du utsette Maskinkontroll ved å velge Start kasus fra menyen Utsjekk. Den vanlige meldingen Utfør utsjekk vises hvis ingen Utsjekk er gennomført og godkjent innen siste 24 timer. Maskinkontroll Maskinkontroll eller individuelle kontroller skal gjøres minst en gang per døgn. Lekkasje 250 ml Innstillingen Lekkasje 250 ml brukes når lekkasjetest er en del av kontrollen. Lekkasjer i maskinen, pasientkrets og den manuelle bag. Standardinnstillingen er Nei. 14 / 40

15 Maskinkontroll Nei Om du velger Nei godkjennes lekkasjer under 250 ml automatisk ved et trykk på 30 cm H20 uten at brukeren må skifte mellom Man/Vent. Er lekkasjen mellom 250 og 750 ml kan du finne problemet og kjøre testen om igjen, du kan også godkjenne lekkasjen og fortsette. Er lekkasjen over 750 ml mislykkes testen, problemet må finnes og testen kjøres om igjen. Skjermpresentasjon: Sirkellekkasje < 250ml Ja Velg Ja, om du vil måle smålekkasjer over 100 m. Velger du Ja vises den målte lekkasjen ved et trykk på 30 cm H2O, testen tar litt lengere tid. Skjermpresentasjon: < 100ml, eller om det er mer vises eksakt verdi f.eks- 112ml 15 / 40

16 Maskinkontroll Maskinkontroll består av: Maskinkontroll av systemet (ventilator). Maskinkontroll av krets (manuelle siden). Følgende inngår i kontrollen av systemet: 1. Bekrefter at belgen er tom 2. Sirkellekkasje. 3. Anestesigassleveranse. 4. Mekanisk ventilasjon. 5. Sirkelcompliance. 6. O2-, N2O- og luftflowkontroll. 7. Batteri/nettdrift. Følgende inngår i kontrollen av kretsen: 1. Man/Vent velgeren. 2. O2 trykket. 3. Trykksensor. 4. Kretslekkasje. Utfør en Maskinkontroll ved å føge instruksjonen i menyen. Velg: Lekkasje 250 ml Ja Individuelle kontroller - Kontrollerer tettheten av pasientsystemet mellom to pasienter! System - kontrollerer velgeren Man/Vent, trykket av gasstillførsel, at ventilatoren fungerer og ikke har lekkasje, batteri och nettdrift, sirkelcompliance, flow og fordamper. Dette er en to-stegs-kontroll. Krets - kontrollerer velgeren Man/Vent, trykket av gasstillførsel, måling av luftveistrykket, APL-ventilen og den manuelle kretslekkasjen. Oppstår en lekkasje man ikke finner kan funksjonen Lavtrykkslekkasje brukes. Med denne funksjonen letes det etter lekkasjer før ventilasjonssystemet samt mellom gassmikser og det normale gassuttaket. Følg anvisningene i menyen! 16 / 40

17 Start kasus 1. Standardinnstillinger Fire oppsett som kan konfigurers i superbrukermenyen som avdelingen har valgt. (Voksen, Barn, Lokal, Tilpass1) Siste kasus Ventilatorinstillingene fra foregående kasus brukes. 2. Pasientens vekt Ventilatoren beregner et tidalvolum og frekvens når pasientens vekt settes. Obs! Brukes kun ved VCV og PCV-VG 3.Pasientens alder På ventilatorskjermen kan du velge aldersrelatert MAC. Denne beregningen er basert på den pasientalderen som angis. Hvis ingen pasientalder angis, brukes 40 år som standard. 4. Annen gass Velg hvilken balansegass som skal brukes. Luft eller lystgass. 5. Sirkel Velg sirkel eller ikke sirkel. Eksempel på ikke sirkelsystem er Enveissystem og Mapleson-varianter. Mekanisk ventilasjon kan ikke brukes når ikke sirkelsystem brukes. Advarsel! Det maksimale trykket i ikke-sirkelsystemkan være opp till 27 kpa/4 Psi). Bruk ett spasientsystem med trykkgrenseventil. 17 / 40

18 Start kasus menyen 6. CO2-alarm CO2 apnéalarm utløses når ingen CO2 detekteres. AV = Alarmen er avslått under manuell ventilasjon og aktiveres automatisk når ventilatoren starter. PÅ = Alarmen er aktiv både under manuell- og mekanisk ventilasjon. 7. Volumapné (hvis tilgjengelig) Volymapnéalarmen utløses når ikke noe volum detekteres etter innstilt apnétid. Apnétiden kan justeres i Alarminnstillingsmenyen sekunder. Denne alarmen kan vare aktiv eller inaktiv. AV = Alarmen er avslått under manuell ventilasjon og aktiveres når ventilatoren startes. På = Alarmen er aktiv både under manuell og mekanisk ventilasjon. 8. Start kasus Du startar et kasus med de valgte ventilator og alarminnstilliingene ved å velge Start kasus. Gasstilførsel starter. 18 / 40

19 Sider og kurvefelt Det finnes fire prekonfigurerbare sider. Ved å trykke på det grønne menyhjulet når du har startet ett pasientkasus, kan du velge ett av de fire menyalternativene. LVT-SLANGE LOOPER STOR KURVE LOKAL Side. LOOPER Delt skjerm spirometri 1 Når du endrer standardskjermsiden til en av de fire alternativene, presenteres navnet på siden oppe til høyere på skjermen. Etter avsluttet kasus endres det tilbake til standardskjermen igjen Du kan via Hovedmenyen skjerminnstilling endre alle tre kurvefelt, sifferfelt og delt skjerm. Skjermpresentasjon sifferfelt 19 / 40

20 Ventilatorprinsipp Ventilatorpneumatikken er plassert på baksiden av pasientsystemet. En presisjonsventil kontrollerer gassflow til pasienten. Under inspirasjon lukker denne gassflowen overskuddsventilen og belgen presses nedover. Ved PEEP innstilling vil et lite flow legge trykk på overskuddsventilen under ekspirasjonsfasen for å tilføre et PEEP-trykk. Ventilasjonsmodi Det finns seks modi for mekanisk ventilasjon: VCV - Volumkontrollert ventilasjon PCV Trykkontrollert ventilasjon. SIMV/PSV - Synkronisert intermittent obligatorisk ventilasjon - volumkontroll med trykkstøtte. 20 / 40

21 Ventilasjonsmodi PSV-Pro - Trykkstøtte med backup ventilasjon. (pro = protection) SIMV- PC Synkronisert intermittent obligatorisk ventilasjon - trykkontroll med trykkstøtte PCV-VG - Trykkontrollert ventilasjon med volumgaranti Beskrivelse av de ulike ventilasjonsmodi finner du i bruksanvisningen 6.X, kapittel 11- (19 25). PSVPro: Om backup funksjonen aktiveres og pasienten starter spontanventilasjon går Aisys automatisk over til PSVPro. I ventilasjonsmenyen finnes avslutt backup= 2 spontane påfølgende ventilasjoner. 21 / 40

22 Gassmodul Modulen identifiserer automatisk anestesigassen som brukes. Når to anestesgasser administreres etter hverandre vises begge gasskonsentrasjonene til den første er mindre enn 0,3 volumprosent. O2 måling Samplingflow Paramagnetisk sensor. 200 ml/min. Måleforsinkelse ca 2,5 sekunder med en sampleslange på 3 m. Total responstid Oppvarmingstid ca 2,9 sekunder med en måleslange på 3 m, inkl måleforsinkelse og stigetid. O2, N2O och CO2. = 2 min Anestesigass = 5 min. 30 min for full spes. (full nøyaktighet i forhold til spesifikasjonene.) Tøm D-fend beholderen så snart den er halvveis full. Enkel kontroll av CO2 målingen: Blås i samplingsslangen og observer at det blir utslag på CO2 målefeltet. Ingen verdi! Kontroller at samplingslangen er koblet riktig på modulen. Bytt D-fend hver andre måned og når beskjeden Bytt D-Fend vises. Halothan ligger i sitt spektrum nær methan. Dette kan føre til at methan fra mage-tarmkanalen tilfeldig kan tolkes og presenteres som halothan. Pasient = Indikerer att datakilden for informasjon er hentet fra gassmodulen. 22 / 40

23 Spirometri Trykk på knappen Spirometri og velg Spiro-oppsett. for å komme til menyen Spirometrioppsett. Still inn sensortype (Voksen eller Pedi). Still inn visningspresentasjon (delt skjerm). Gassmodulen som datakilde Om Pasient er valgt blir gassmodulen primær informasjonskilde under forutsetning at en D-lite eller en Pedi-lite sensor er korrekt tilkoblet. Indikerer at datakilden for informasjon er hentet fra gassmodulen. Flowsensorene som datakilde Om Vent er valgt som datakilde blir flowsensorene i ventilatoren den første kilden for informasjon. Obs! Sjekk alltid at slangekoblingene peker opp for å unngå fukt i slangene For mye fukt i flowsensorene eller D-lite kan være årsak til feil verdier. Er maskinen utrustet med DIS-vent (interface mellom Aisys og pasientovervåkning) kan spirometripresentasjonen også konfigureres på pasientovervåkningsskjermen. 23 / 40

24 Alarm Teknisk alarm kommer fra et teknisk problem og oppstår uavhengig om pasienten er tilkoblet eller ikke Parameteralarm er beregnede grenser og grenser som er innstilt av brukeren på menyen Alarmoppsett. Parameteralarmer oppstår kun ved pasienttilkobling. Alarmprioritet vises etter farge på alarmmeldingen og alarmens lysdiode ved knappen som brukes til alarmlyd av Høy prioritetsalarm = Hvit tekst på rød bakgrunn. Alarmlyd av Apné 120 s Middelst prioritetsalarm = Gul tekst på blågrå bakgrunn. Informativ alarm = hvit tekst på grå bakgrunn. Apné Kalibrer (ta bort) flowsensorene Gamle alarm = Hvit tekst mot skjermens mørke bakgrunn. Gamle alarm kvitteres bort med Alarmlyd av Fio2 lav Alarmoppsett = Alarmoppsett 24 / 40

25 Demontering av ABS systemet Dra i hendelen for å løse ut flowsensormodulen fra ABS systemet. Dra ut flowsensormodulen fra ABS systemet. 1. Ta bort flowsensorene fra modulen. Løs opp låseskruen helt (1). Ta bort dekselet fra flowsensorens holder (2). Ta bort sensorkontaktene (3) fra flowsensoreens holder. Dra flowsensorene (4) fra flowsensorens holder Ta bort Absorberen / 40

26 3. Ta bort pasientsystemet. Trykk på den grønne knappen (1). Ta tak i ABS og dra utløserhåndtaket mot deg (2). Bruk det bakre håndtaket som støtte, og dra ABS mot deg Demonter delene iflg. bildet. 26 / 40

27 Montering av ABS 1. Legg i pakningen. Sjekk at pilen og sporet på pakningen peker opp. Plasseres pakningen feil oppstår lekkasje! 2. Skyv hakene mot midten og koble låsevingene. Start med å plassere den bakre piggen i hullet. 3. Monter overtrykksventilen. Obs! Overtrykksventilen skal aldri plukkes fra hverandre! For å unngå problem: Del aldri ventilen i sine to bestandsdeler. 4. Skyv hakene mot midten og sett i kanten. Et dobbeltklikk høres når kanten er på plass. Vær nøye med de to klikkene. Som en avsluttning kan du legge en hånd over platen og trykke lett. Hvis platen ikke monteres riktig oppstår lekkasje! 5. Koble den nedre delen av belgen til kanten. Vær nøye med at belgen monteres riktig på platen, ingen folder på platens underside. En rynkette belg fører til problemer i lekkasjetesten. 27 / 40

28 6. Senk belgkammeret og vri den medsols for å låse den Om pakningen i bunnen er feilmontert med pilene vendt ned blir det veldig tregt å låse fast belgkammeret! 7. Koble flowsensorene til sin modul og monter modulen i ABS systemet. Flowsensorkontaktene har retningspiler. Pilene skal peke opp når flowsensorkontaktene plasseres. 8. Se til at hullene er rettet mot styrepinnene som vises. Ta et fast tak i ABS systemet og skyv det på plass med en bestemt bevegelse. Det skal høres et klikk når systemet settes på plats. 28 / 40

29 Stor lekkasje ved kontroll av System (Ventilatorsiden). Lekkasjesøk Punkt 1. Kontroller at alle slanger/koblinger er ordentlig tilkoblet samt hele : Returgasslange. Samplingslange. D-fend + vannfelle. Y-stykke (kne) okkludert. Samplingslangen montert på Y-stykket/kne. Pasientslangen/Insp og Eksp ordentlig tilkoblet. Flowsensormodulen er montert og låst. Om det fortsatt er utett gå til Punkt / 40

30 Punkt 2. Demonter og kontroller at: Belgen er hel, riktig montert, obs. foldene på belgen skal ligge riktig Låsehakene på rett plass Den svarte pakningen er vendt med pilene opp. Overtrykksventilen er riktig montert. 30 / 40

31 Absorberen er hel og riktig monterrt. Koble tilbake de demonterte delene Obs! Det skal høres to klare klikk når du monterer belgen+ platen. Er det fortsatt utett gå til punkt 3. Punkt 3. Kontroller uten EZ-change og kondenser. Frigjør og ta bort EZ-change med kondenser. Monter kun absorberen og gjør en individuell kontroll av systemet. Om det nå er tett sitter lekkasjen trolig i kondenseren eller EZ-change. Er det fortsatt utett gå til punkt / 40

32 Punkt 4. Kontrol av EZ-Change og kondenser. Kontroller at: Kondenseren og EZ-change er riktig montert. Tømmeknappen ikke sitter fast i åpen posisjon. Koble tilbake de demonterte delene og gjør en Individuel kontroll av systemet. Er lekkasjen fortsatt for stort gå til punkt 5. Punkt 5. Kontroll for å skille ut om lekkasjen sitter i EZ-change eller kondenser. Demonter EZ-change fra kondenseren. Monter et lokk på EZ-change. Monter EZ-change (uten kondenser) med en absorber og gjør en ny Individuell kontroll av systemet. Lekkasje innen normalgrensen? Lekkasjen sitter i kondenseren! Er lekkasjen fortsatt for stor, gå til punkt / 40

33 Punkt 6. Kontroll av lavtrykkslekkasjen. Følg anvisningene i kontrollmenyen eller kontakt apparatansvarlig/service. Stor lekkasje kun ved kretskontroll (Manuelle siden). Punkt 1. Kontroller at alle slanger/koblinger er ordentlig koblet og hele. Returgasslange. Samplingslange. D-fend + vannfelle. Y-stykket (kne) okkludert. Pasientslange/Insp og Exp koblingene. Ventilasjonsbagen. Flowsensormodulen er montert og låst. Er det fortsatt utett, gå til punkt 2. punkt 2. Bytt ventilasjonsbag og/ eller slange. 33 / 40

34 Aisys Flere alternativ kan være riktige. Alle spørsmål og svar er hentet fra bruksanvisningen 1. Hvordan rengjør du flowsensorene som er av plast? A. Desinfeksjonssprit B. Autoklavere C. Flaskebørste og mildt såpevann 2. Hvilke deler kan ikke autoklaveres? A. Flowsensorene. B. Flowsensorene og APL-ventilen. C. Flowsensorene, APLventilen och belghuset. 3. Hvor ofte anbefaler GE Healthcare at maskinkontroll gjøres A. Fullstendig kontroll bør utføres minst en gang pr. 24 timer. Maskinkontroll bør også utføres etter at pasientsystemet har vært demontert. B. Fullstendig kontroll bør gjøres etter hver gang maskinen rengjøres. C. Mellom pasientene samt når pasientsystemet eller det pneumatiske systemet har vært demontert. 4. Hvor ofte skal, i henhold til GE Healthcare, flowsensorene skiftes? A. Etter hver rengjøring B. Hver måned eller når feilmelding kommer opp på displayet C. Hver 6. måned måned eller ved feilmelding 5. Hvor ofte bør Aisys slås av? A. Aldri. B. Minst 1 gang/døgn. C. Minst 1gang/uke. 6. Hvorfor er det, i følge GE Healthcare, viktig at Aisys slås av iblant? A. For at Aisys skal gjøre en ventilsjekk. B. For at apparatet ikke skal utsettes for ekstra slitasje C. Batteriene skal bygge seg opp igjen 7. Ved alarm kommer det en melding som vises på skjermen. Hvor finner du ytterligere informasjon om hva det betyr og hvilke tiltak som må gjøres A. Under knappen hjelp. B. Under knappen hovedmeny. C. I bruksanvisningen under rubrikken alarm og feilsøkning. 34 / 40

35 8.Hvilken kontroll skal i følge GE Healthcares anmodninger gjøres mellom pasientene? A. Kontrollere at det finnes gass i aladinkassetten. B. Fullstendig maskinkontroll C. Kretskontroll 9.Hvilken kontroll velger du å gjøre i en akuttsituasjon? A. Kun systemkontroll B. Ingen. Gå forbi maskinkontrollen, og gå direkte til Start kasus. C. Fullstendig maskinkontroll. 10.Hva kontrolleres når Maskinkontroll av systemet er valgt? A. Bekreftar at belgen er tom, kretslekkasje, fordampersystemet, mekanisk ventilasjon, compliance, O 2 og N 2 O- leveranse, luftflowkontroll samt batteri og nett. B. Kretslekkasje, fordampersystemets, mekanisk ventilasjon, compliance, O2 og N2Oleveranse, luftflowkontroll, monitoreringskontroll. C. Kretslekkasje fordampersystemet mekanisk ventilasjon, compliance, O2 og N2Oleveranse, luftflowkontroll. 11.Hva innebærer VCV? A. Ventilatoern levererer et bestemt trykk. B. Volumkontrollert ventilasjon C. Volumet tilpasses pasientes BMI 12.Hva innebærer ventilasjonsmodus PSV/Pro? A. Spontan ventilasjon med B. Trykkunderstøttet trykkunderstøtte som gir et ventilasjon med backupapné. konstant trykk når ventilatoren kjenner at pasienten har trigget en ventilasjon. Moduset har i tillegg en backupapné. C. Ventilatoren beregner flow basert på pasientens og slangenes compliance og levererer utifra dette opp til pasientens luftveistrykk. 13.Hva innebærer Pro i ventilasjonsmodus PSV/Pro? A. Backupapné. Slutter B. Backupapné. Slutter pasienten å puste veksler pasienten å puste veksler ventilatoren automatisk til ventilatoren automatisk til manuell ventilasjon. VCV+PC. C. Backupapné. Slutter pasienten å puste veksler ventilatoren automatisk til SIMV + PC. 35 / 40

36 14.Hvordan endrer du raskt tidalvolum i ventilasjonsmodus PCV? A. Går in på hurtigknappen under feltet med P.insp. B. Går in på knappen gassinnstilling, og endrer totalflow. C. Går in i hovedmenyen, velger ventilator, velger insp.tryck. 15.Ventilasjonsmodus PSVPro er valgt og maskinen har automatisk gått over til backupventilasjon. Hva skjer når pasienten fortsetter med spontanventilasjon? A. Ingenting. B. Maskinen assisterer ventilasjonen upp till instillt nivå. C. Maskinen veksler automatisk over til PSV-Pro igen. 16.Hvilken forskjell er det mellom ventilasjonsmodi SIMV-PSV och SIMV-PC? A. SIMV-PSV er trykkontrollert og brukes med fordel innen anestesi. SIMV-PC er också trykkontrollert men brukes kun ved høyt flow først og fremst innen ICU B. SIMV-PSV och SIMV-PC er begge trykkontrollerte. C. SIMV-PSV er volumkontrollert SIMV-PC er trykkontrollert 17.Hvordan gjør du for å innstille PEEP ved anestesioppstart, og spontanventilasjon? A. Still venderen Man/Vent i Man-posisjon, vri APL til ønsket PEEP B. Still knappen Man/Vent i Man-posisjon, still in modus SIMV med ønsket PEEP. C. Still venderen Man/Vent i Vent-posisjon, still in modus PSV/Pro med ønsket PEEP. 18.Hvordan vet du at Alternativ O2-kontroll er aktiv? A. På skjermen vies det et B. Kan bare se det på oppsett av O 2 -kontroll med rotameteret at den går å en beskrivelse hvordan O2- innstille. flow justeres. C. Ved å holde slangen mot kinnet kjenner jeg flow 19. Om du starter et kasus har du fem muligheter i standard innstilling. Hvilke? A. Voksen, Barn, Lokal, Siste kasus Pasientens lengde och vekt B. Voksen, Barn, Lokal, Tilpass. 1, Siste kasus C. Voksen, Barn, Lokal, Siste kasus Pasientens vekt 20.Når du avslutter anestesien velger du en av følgende innstillinger; A. Still velgeren Man/vent i posisjon Vent. Trykk på knappen Start/avslutt kasus Velg avslutt kasus nå, for å sette systemet i Standby B. Still velgeren Man/vent i posisjon Man. Trykk på knappen Start/avslutt kasus Velg avslutt kasus nå, for å sette systemet i Standby C. Velg avslutt kasus har ingen betydning om posisjonen Man eller Vent er aktive for å sette systemet i Standby. 36 / 40

37 21.Du kan endre ventilasjonsinnstillinger på to måter under pågående ventilasjon. Hvilke? A. Bruk hurtigknappene under respektive felt B. Gå inn i ventilasjonsmenyen C. Gå inn under hovedmenyen 22.Det finnes tre alternativ av spirometrilooper. Hvilke? A. Trykk volum Flow - volum B. Flow C. Trykk - flow 23. Hva skjer med ventilasjonen når Pmax nås? A. Ventilatoren går over på B. Ventilatoren går protection dvs. SIMV. automatisk over til manuell ventilasjon. C. Ventilasjonen fortsetter, men inspirasjonen stopper 5 cmh2o under Pmax, som betyr at pasienten ikke får tilført det tiltenkte volumet. 24. Hvordan gjør du for å få spirometrikurven synlig på skjermen under anestesi A. Hurtigknapp spirometri og velg spirometri innstilling B. Hovedmeny, skjermoppsett, splittskjerm, spirometri innstilling C. Trykk på Menyrattet, velg siden Looper 25. Ved overvåkning med spirometri kan du velge datakilde Pasient eller Vent. Hva er forskjellen? A. Om Pasient velges blir gassmodulen første kilde for informasjon og skal bare brukes i pediatrisk behandling, en Pedi-litesensor må være tilkoblet. Om Vent velges blir ventilene/sensorene inne i ventilatoren første valg for informasjon B. Om Pasient velges blir gasmodulen første kilde for informasjon og en D-lite eller Pedi-lite-sensor må være tilkoblet. Om Vent velges blir ventilene /sensorene inne i maskinen første valg for informasjon C. Pasient velges alltid som første kilde for informasjon og en D-lit eller Pedi-litesensor må være tilkoblet. Vent velges kun når pasienten ventileres manuelt 26. Hva er årsaken til at compliance-verdien ikke står i spirometri feltet. A. Apné B. Spirometri er innstillt på vent. C. Spirometri er avstengt 27. Alternativ O2 kontroll er en funksjonen som alltid gir mulighet for å gi 100 % O2 til pasienten. Ved hvilke situasjoner kan denne funksjonen aktiveres? A. Ved elektrisk feil på gassmikseren og ved strømbrudd. B. Ved oksygenbortfall i sentralgassanlegget C. når pasienten kun behøver oksygen på nesekateter eller maske 37 / 40

38 28. Ved påfylling av Aladin-kassett skal du alltid... A. Løse ut kassetten og fylle B. Stenge av ventilatoren og den på et horisontalt sted gå over på manuell ventilasjon. C. Tenke først på å åpne ved å trykke på kassettens påfyllingsport med fingrene eller et instrument. 29. Alarmprioritet vises etter fargekode på alarmmeldingen og alarmens lysdiode ved knappen som brukes til å slå alarmlyd av. Hvordan ser du at alarmen har høyeste prioritet? A. Meldingen vises med rød tekst på hvit bunn B. Meldingen vises med rød tekst på gul bunn og blinkende lysdiode C. Meldingen vises med hvit tekst på rød bunn og blinkende lysdiode 30. Det finnes farge- og mengdesymbol som viser hvor mye batterispenning det er igjen. Hvilke av følgende er riktig? A. Grå/hvit viser at det er mer enn 30 minutter igjen av batterikapasiteten. B. Grønt viser at det er mer enn 10 minutter igjen av batterikapasiteten C. Gult viser at det er mindre enn 5 minutter igjen av batterikapasiteten. 31. Hvor mange minutter er lydalarmen avstilt etter at det er trykket på knappen for alarmlyd av? A. 2 minutter B. 5 minutter C. 10 minutter 32. Du kan bekrefte endrede innstillinger ved å trykke på... A. Tillhørende hurtigknapp B. Menyrattet C. Innstillingene bekreftes automatisk etter 5 sekunder. 33. Hva er den laveste friskgassinnstillingen? A. 100 ml B. 200 ml C. 300 ml 34. Hva er den høyeste friskgassinnstillingen? A. 10 liter B. 12 liter C. 15 liter 35. Hve er trykkgrensene for PEEP? A cm H 2 O B H 2 O C H 2 O 36. Hva skjer med belgen under spontanventilasjon? A. Står stille. B. Beveger seg både ved insp. og eksp. C. Beveger seg bare om du assisterer ventilasjonen samtidig 38 / 40

39 37. Hva er laveste O 2 -% som tillates av maskinen når du samtidig bruker luft? A. Ved 21% går den over på luft. B. 25 % for å minske faren for diffusjonshypoxi C. 30 % for alltid garantere en bra saturasjon. 38. Hva hender om den primære drivgassen, som er luft, forsvinner? A. Ingenting B. Omkobling till sekundær drivgass som er O 2 C. Pasienten blir ikke ventilert derfor er det viktig å raskt gå over til manuell ventilasjon 39. I hvilken ventilasjonsmodus er APL-ventilen aktiv?? A. Manuell- og ventilator B. Kun ved manuell ventilasjon. ventilasjon. C. Ved trykkontrollert ventilasjon. Notater: 39 / 40

40 GE Healthcare 40 / 40

Kort brukermanual LTV 1200

Kort brukermanual LTV 1200 Kort brukermanual LTV 1200 A Valg modus velg ventilasjonsmodus. B On/Standby Button skru ventilatoren På eller til Standby. C Kontroll innstillinger velger og viser ventilasjonsparameter. D - Display vindu

Detaljer

Aisys. Hurtigreferanse. Programvarerevisjon 8.X

Aisys. Hurtigreferanse. Programvarerevisjon 8.X Aisys Hurtigreferanse Programvarerevisjon 8.X Se brukerhåndboken for trinnvise instruksjoner. Les brukerhåndboken for hver komponent før systemet tas i bruk: WARNING Før systemet tas i bruk: Utfør alle

Detaljer

Hurtigveiledning. Norsk

Hurtigveiledning. Norsk Hurtigveiledning Norsk Astral-apparatet 1. Adapter-port Kan utstyres med en enkeltkretsadapter, enkeltkrets-lekkasjeadapter eller dobbeltkretsadapter (kun Astral 150) 2. Håndtak 3. Inspirasjonsport (til

Detaljer

RESPIRATOR TILBEHØR FLORIAN NEONATAL MONITOR TIL SLE 2000 RESPIRATOR

RESPIRATOR TILBEHØR FLORIAN NEONATAL MONITOR TIL SLE 2000 RESPIRATOR MED. TEKN. UTSTYR HELSE STAVANGER HF S.I.R. BARNEKLINIKKEN 3D KAPITTEL: RESPIRATOR TILBEHØR FLORIAN NEONATAL MONITOR TIL SLE 2000 RESPIRATOR SIDE:1 A V:5 REVISJON:30 04 03 23.03.01 ERSTATTER: FAGLIG DOKUMENTANSVARLIG:

Detaljer

Brukermanual TS 1000. Versjon 5.05. Oktober 2012

Brukermanual TS 1000. Versjon 5.05. Oktober 2012 Brukermanual TS 1000 Versjon 5.05 Oktober 2012 Innhold 1. Daglig bruk av programmet... 3 Logg inn i programmet... 3 Legg inn ny kortbruker... 4 Slette kortbruker... 6 Slette kortbrukergruppe... 7 Endring

Detaljer

Figur 1. Bilde av Amos alarmenhet (til venstre) og sensor (til høyre).

Figur 1. Bilde av Amos alarmenhet (til venstre) og sensor (til høyre). Revidert 22.09.2009 av Merethe Haugland Gassalarm Amos - NG 1. Innledning Amos Modell 550 naturgassalarm med en ekstern sensor, type 9712/NG, varsler gasslekkasje med lys- og lydsignal. Alarm utløses når

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

Komfyrvakt SPISEC 2.1

Komfyrvakt SPISEC 2.1 Varsler Bryter Tilbakestiller Bruks- og monteringsanvisning Komfyrvakt SPISEC 2.1 Salg og support Arcus Vita As tlf: 53 75 77 50 post@arcus-vita.no www.arcus-vita.no Utviklet og produsert av: Cabinova

Detaljer

Grunnleggende bruk. Trykk Hvis displayet er tomt, trykk på høyre knapp for å aktivere enheten.

Grunnleggende bruk. Trykk Hvis displayet er tomt, trykk på høyre knapp for å aktivere enheten. BRUKSANVISNING Grunnleggende bruk Trykk Hvis displayet er tomt, trykk på høyre knapp for å aktivere enheten. Alternativt kan du vri tenningsnøkkelen på/av for å aktivere enheten. OBS Tenningsnøkkelen skal

Detaljer

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen.

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen. Brukerveiledning. Avbruddsfri strømforsyning type S3 27,2VDC 8A 240W. Strømforsyning i veggskap med plass til ventilerte bly batterier. Passer installasjoner med behov for avbruddsfri stabilisert strømforsyning.

Detaljer

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Bruks- og installasjonsanvisning for Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Hurtigveiledning 3 Bruksanvisning 4 Innledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde Smart Control - hovedmeny

Detaljer

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.:

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: Videomatic VEO Bruker- og vedlikeholdsveiledning Videomatic VEO Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: 1 Innhold Videomatic VEO... 1 Generelt... 3 Medisinsk klassifisering... 3 Levetid... 3 Installasjon...

Detaljer

Beskrivelse og bruk. Innhold. Denne vekten er laget som tilbehør til Molift Partner 230 eller Molift Partner 255 pasientløfter.

Beskrivelse og bruk. Innhold. Denne vekten er laget som tilbehør til Molift Partner 230 eller Molift Partner 255 pasientløfter. - en vekt fra Innhold Beskrivelse og bruk... 2 Montering... 3 Veiing... 3 Alternativ veieprosedyre:... 3 Beregning av BMI... 4 Visning i kilo (kg) eller pund (lb))... 4 Knapper og LED-indikatorer... 5

Detaljer

Digital promille tester CA2010. Brukerveiledning. TT Micro AS Side 1

Digital promille tester CA2010. Brukerveiledning. TT Micro AS Side 1 Digital promille tester CA2010 Brukerveiledning TT Micro AS Side 1 ... 32 Innholdsfortegnelse Innhold i pakken Produkt Forholdsregler... oversikt Skjerm... informasjon Brukerveiledning 4 Feilmeldinger

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Del 1/2 GARO SR2 komfyrvakt v4.1.1 NOR SR2 Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Oppsett 4. Still inn alarmgrensen 5. Installering av vannlekkasjedetektoren (tilbehør) 6.

Detaljer

LITTLEmack - Rød, Gul, Blå og Grønn

LITTLEmack - Rød, Gul, Blå og Grønn LITTLEmack - Rød, Gul, Blå og Grønn Brukerveiledning Varenr.: 540 541 Innholdsfortegnelse: Innledning:... 2 Noen ideer til bruk av LITTLEmack:... 3 Batteri /Strømforbruk... 3 Slik setter du batteriet på

Detaljer

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning Baby Treng reiseseng Bruksanvisning Les denne bruksanvisningen nøye før bruk. Advarsel: Dersom du ikke følger instruksjonene i bruksanvisningen, kan det føre til skader og mulig kvelning. Bruk aldri ekstra

Detaljer

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen.

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen. Brukerveiledning. Avbruddsfri strømforsyning type S5 27,2VDC 8,2A. 240W. Strømforsyning i veggskap med plass til ventilerte bly batterier. Passer installasjoner med behov for avbruddsfri stabilisert strømforsyning.

Detaljer

KAPITTEL: SPRØYTEPUMPE IVAC SIDE:1

KAPITTEL: SPRØYTEPUMPE IVAC SIDE:1 MED. TEKN. UTSTYR STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS HELSE STAVANGER HF BARNEKLINIKKEN 3D KAPITTEL: SPRØYTEPUMPE IVAC SIDE:1 REVISJON: 13 10 2005 FAGLIG DOKUMENTANSVARLIG: GRETHE NORDBØ OG SIRI ROALKVAM ERSTATTER:

Detaljer

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag BRUKSANVISNING En sunnere og mer smakfull hverdag VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON KUN TIL BRUK I PRIVATE HUSHOLDNINGER Når man bruker elektriske maskiner, bør man alltid ta enkelte forholdsregler, inkludert

Detaljer

Varslingshjelpemidler. P154 Sengemonitor. Bruks- og Monteringsanvisning

Varslingshjelpemidler. P154 Sengemonitor. Bruks- og Monteringsanvisning Varslingshjelpemidler P154 Sengemonitor Bruks- og Monteringsanvisning Gjerstadveien 398, Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf + 47 37119950 E-mail: post@picomed.no Foretaksnummer 962 211 631 MVA Revisjoner

Detaljer

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311 Brukerhåndbok RUBY Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0311 2 Innholdsfortegnelse RUBY... 1 Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 1 Innholdsregister Beskrivelse... 3 Innhold i esken... 3 Beskrivelse av enhet:... 4 Komme i gang... 5 Batteri installering... 5 Lading av batteri...

Detaljer

PULSOKSYMETER HP LITEN OVERVÅKINGSSKJERM TIL TRANSPORT NR: M 3046 A REVISJON: 13 10 2005

PULSOKSYMETER HP LITEN OVERVÅKINGSSKJERM TIL TRANSPORT NR: M 3046 A REVISJON: 13 10 2005 MED. TEKN. UTSTYR STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS HELSE STAVANGER HF KAPITTEL: PULSOKSYMETER HP LITEN OVERVÅKINGSSKJERM TIL TRANSPORT NR: M 3046 A REVISJON: 13 10 2005 ERSTATTER: 30 04 03 FAGLIG DOKUMENTANSVARLIG:

Detaljer

BRUKERMANUAL. SafePoint D42. Rev1 - NO LOOMIS NORGE AS. 1 av 13

BRUKERMANUAL. SafePoint D42. Rev1 - NO LOOMIS NORGE AS. 1 av 13 BRUKERMANUAL SafePoint D42 Rev1 - NO20171106 1 av 13 1 av 13 INNHOLDSFORTEGNELSE SafePoint D42 INDEKS 1 - Sikkerhetsforskrifter 1-3 2 - Beskrivelse 4-5 3 - Brukere / Deponering 6-7 4 - Håndtering ved seddelkrøll

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning v4.2.1 NOR GARO SR2 PCU5.1-PP Installasjonsveiledning GARO SR2 komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-PP Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering av vannlekkasjedetektoren

Detaljer

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: Fax:

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: Fax: Produkt: Gassdetektor Type: Ferrari GS920 Leverandør: Tolcon AS Revidert: 07.01.2010 av Merethe Haugland Norsk importør: TOLCON AS Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no

Detaljer

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide. STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no 1 Side 2/12 INNHOLD BRUKSOMRÅDE... 2 INSTALLASJON... 2 KONTROLLENHET...

Detaljer

Bruksanvisning. Komponenter

Bruksanvisning. Komponenter Bruksanvisning STABILA REC-0 Line er en mottaker med enkel betjening for rask registrering av laserlinjer. Mottakeren REC-0 Line kan kun motta pulsmodulerte laserstråler fra STABILA linjelasere. Mottakeren

Detaljer

Dato oppdatert: DISPENSER

Dato oppdatert: DISPENSER Dato oppdatert: 18.11.2014 DISPENSER Innholdsfortegnelse: 1. INTRODUKSJON..................2 2. FESTE AV DISPENSER............... 2 3. STRØMTILFØRSEL.................2 4. SETTE PÅ ETIKETT RULL..............2

Detaljer

Genotropin Generell informasjon om veksthormon

Genotropin Generell informasjon om veksthormon Bruksanvisning Genotropin Generell informasjon om veksthormon Veksthormon er et protein, helt identisk med det kroppen selv produserer. Et protein kan ikke gis i tablettform og må derfor injiseres. Før

Detaljer

EFP Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt (ICSG-1+IIR) Installasjons- og bruksanvisning

EFP Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt (ICSG-1+IIR) Installasjons- og bruksanvisning EFP Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt (ICSG-1+IIR) Installasjons- og bruksanvisning Montasje- og bruksanvisning EFP Systemet Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt 2012 Side 1 av 7 Montasjeanvisning

Detaljer

MONTERINGSANVISNING BRUKERVEILEDNING SMART STOP

MONTERINGSANVISNING BRUKERVEILEDNING SMART STOP MONTERINGSANVISNING BRUKERVEILEDNING SMART STOP Waterguard NRL-SmartStopp PRINSIPPSKISSE AV WATERGUARD SMART STOP D Trådløs dørbrytter (Smart Switch) INNGANG BAD/WC Trådløs sensor S Smart Socket 230 V

Detaljer

Bruksanvisning Norsk. Alarm & Sensorplaster

Bruksanvisning Norsk. Alarm & Sensorplaster Bruksanvisning Norsk Alarm & Sensorplaster Bruksanvisning Larm & Sensorplaster Norsk version 2007 Redsense Medical AB Box 287 301 07 Halmstad www.redsensemedical.com RM-1-RM029 August 09 Innhold Advarsler

Detaljer

Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.

Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide. Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no Micro Matic Norge AS tlf.:66775750 (www.micromatic.no)

Detaljer

Satmap Active 10 forklaring

Satmap Active 10 forklaring HURTIG MANUAL Satmap Active 10 forklaring GPS antenne SD Kort Utskiftbart front deksel Bærestropp Lysbryter Strøm ( Av og På) Tastatur (Drop in meny, som viser seg ved å trykke på dem) USB(strøm,data)

Detaljer

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Kaffe-Espresso-Bar (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel

Detaljer

Instrument för målning av komprimeringen i grunnen. CompactoBar ALFA-040-050N/0827

Instrument för målning av komprimeringen i grunnen. CompactoBar ALFA-040-050N/0827 Instrument för målning av komprimeringen i grunnen CompactoBar ALFA-040-050N/0827 Innhold Innhold...1 1 Innledning...2 2 Slå på...2 3 Innstilling...2 3.1 Start CMV...2 3.2 Displayets lysstyrke...2 4 Start/stopp

Detaljer

Varmepumper og skap for varmeanlegg

Varmepumper og skap for varmeanlegg Varmepumper og skap for varmeanlegg Innhold Nibe avtrekksvarmepumpe... 3 Display enhet... 4 Meny... 5 Funksjon varme... 5 Bytte / vaske filter... 6 Hvis denne skjermen dukker opp etter start... 6 Fordelingsskap

Detaljer

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn.

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. Sunflame gassovn Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. VENNLIGST LES DISSE INSTRUKSJONER NØYE FØR DU TAR OVNEN I BRUK. Innhold: Side: A. Ting du bør vite før bruk 2 B. Advarsler 3 C.

Detaljer

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER BRUKSANVISNING Det er viktig å lese manualen før bruk. Ta vare på manualen for senere referanse. Kjære kunde, Gratulerer med ditt nye produkt. For å få fullt utbytte og sikker

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX S3778KA8. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX S3778KA8 i bruksanvisningen

Detaljer

Veiledning for frakoblingsalarm. Norsk

Veiledning for frakoblingsalarm. Norsk Veiledning for frakoblingsalarm Norsk Astral frakoblingsalarm Astral frakoblingsalarm måler konstant kretsmotstanden for å beregne graden av frakobling (vist som prosentandel). ). Frakoblingsalarm med

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE.

INNHOLDSFORTEGNELSE. INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Beskrivelse av betjeningspanel.... 2 1.1 Funksjoner... 2 1.2 Beskrivelse av funksjoner... 2 1.3 Betjenings funksjons parametere.... 5 1.3.2 Sagblad hastighet....5 1.3.3 Kjølevæske

Detaljer

EFP Komfyrvakt. Feilsøking og test av EFP komfyrvakt. 2010 Eaton Corporation. All rights reserved.

EFP Komfyrvakt. Feilsøking og test av EFP komfyrvakt. 2010 Eaton Corporation. All rights reserved. EFP Komfyrvakt Feilsøking og test av EFP komfyrvakt Test av EFP Systempakker Pakke for el-tavle Test av EFP Systemet for el-tavle gjøres ved å trykke inn testknapp på detektor (kan ta opp til 8 sekunder

Detaljer

INSTALLASJONSVEILEDNING

INSTALLASJONSVEILEDNING INSTAASJONSVEIEDNING GARO SR3 komfyrvakt Hurtigveiledning Sett i batteriene og monter sensoren på vegg (A) eller opp under ventilatoren (B, ): Mot komfyren. Alternativ A: veggen Alternativ B og : avtrekksviften

Detaljer

Bruksanvisning. Styreboks DX2 Rem550

Bruksanvisning. Styreboks DX2 Rem550 Bruksanvisning Styreboks DX2 Rem550 Innledning DX2 DX2 er den første i en ny generasjon joysticker til styring av elektriske rullestoler. Ved hjelp av den store LCD-fargeskjermen og den logiske ikonoppbygde

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION DV9331EU. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION DV9331EU i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

EFP Integrert Kablet Komfyrvakt (ICSG-1) Installasjons- og bruksanvisning

EFP Integrert Kablet Komfyrvakt (ICSG-1) Installasjons- og bruksanvisning EFP Integrert Kablet Komfyrvakt (ICSG-1) Installasjons- og bruksanvisning Montasje- og bruksanvisning EFP Systemet Integrert Kablet Komfyrvakt ICSG-1 2012 Side 1 av 6 Montasjeanvisning EFP Integrert Komfyrvakt

Detaljer

Krabat Jockey. Bruksanvisning

Krabat Jockey. Bruksanvisning Krabat Jockey Bruksanvisning Sikkerhet Etterlat aldri et barn i stolen uten tilsyn av en voksen. Kontroller jevnlig at hoftebeltet er korrekt justert og fungerer. Hoftebeltet er barnets sikkerhet mot å

Detaljer

Installasjonsveiledning. Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P. Se installasjonsvideo: RØROS HETTA. v4.2.1 NOR RM Siro PCU5.

Installasjonsveiledning. Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P. Se installasjonsvideo: RØROS HETTA. v4.2.1 NOR RM Siro PCU5. Installasjonsveiledning Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P Se installasjonsvideo: v4.2.1 NOR RM Siro PCU5.1-P RØROS HETTA Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering

Detaljer

Automatikkskap type ABS CP 151-254

Automatikkskap type ABS CP 151-254 15975197NO (12/2014) Installasjons- og bruksanvisning www.sulzer.com 2 Installasjons- og bruksanvisning Automatikkskap type ABS CP 151 153 253 254 Innholdsfortegnelse 1 Generelt... 3 1.1 Kontrollenhet...

Detaljer

PULSOKSYMETER RAD-5 MASIMOSET BÆRBAR TYPE REVISJON: 13 10 2005

PULSOKSYMETER RAD-5 MASIMOSET BÆRBAR TYPE REVISJON: 13 10 2005 MED. TEKN. UTSTYR STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS HELSE STAVANGER HF KAPITTEL: PULSOKSYMETER RAD-5 MASIMOSET BÆRBAR TYPE REVISJON: 13 10 2005 ERSTATTER:30 08 2005 FAGLIG DOKUMENTANSVARLIG: GRETHE NORDBØ

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

Bruksanvisning Energimåler. PolluCom-E

Bruksanvisning Energimåler. PolluCom-E Varenummer: 130275 Bruksanvisning Energimåler PolluCom-E - 1 - INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 3 2. MONTERING AV MÅLEREN... 3 3. MONTERING AV EKSTERN TEMPERATURSENSOR... 4 3.1 MONTERING I FØLERLOMME...

Detaljer

Varslingshjelpemidler. P162A Bevegelsesdetektor, kablet P162B Bevegelsesdetektor, radio. Bruks- og Monteringsanvisning

Varslingshjelpemidler. P162A Bevegelsesdetektor, kablet P162B Bevegelsesdetektor, radio. Bruks- og Monteringsanvisning Varslingshjelpemidler P162A Bevegelsesdetektor, kablet P162B Bevegelsesdetektor, radio Bruks- og Monteringsanvisning Gjerstadveien 398, Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf + 47 37119950 E-mail: post@picomed.no

Detaljer

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC Trådløs romføler Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Jan. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller

Detaljer

Brukerhåndbok Campingvogn

Brukerhåndbok Campingvogn Brukerhåndbok Campingvogn Side 1 Nøkkel til spikertelt finner du i svart boks montert i hjørne av spikertelt på elvesiden. Eierne av plassen, Henning og Maria Haukeland har også nøkkel og kan være behjelpelig

Detaljer

HMS art.nr. 189162 FlexiBlink. Bruksanvisning. Mottaker med display, lys, lyd og tale AURORA VARENR.: 1370. Dok. nr.: 0593A 2013.01.

HMS art.nr. 189162 FlexiBlink. Bruksanvisning. Mottaker med display, lys, lyd og tale AURORA VARENR.: 1370. Dok. nr.: 0593A 2013.01. Bruksanvisning Mottaker med display, lys, lyd og tale AURORA VARENR.: 1370 Dok. nr.: 0593A 2013.01.07 Vestfold Audio Sandefjord 1 Innholdsfortegnelse Teknisk informasjon... 2 Innledning... 3 Aurora-pakken

Detaljer

Varenr HMS-nr.: Audiodetektor LYD9. Brukerhåndbok. Dok. nr.: 2414A1 Dato:

Varenr HMS-nr.: Audiodetektor LYD9. Brukerhåndbok. Dok. nr.: 2414A1 Dato: Audiodetektor LYD9 Varenr. 1527 HMS-nr.: 233426 Brukerhåndbok Dok. nr.: 2414A1 Dato: 2017.04.19 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 2. Oversikt 3 Utvendig 3 Under lokket 4 Batteriet 4 3. Komme i gang 5

Detaljer

BRUKERMANUAL. Trådløs fjernkontroll til MINI 100/101 MIDI 200/201 MAXI SERIEN

BRUKERMANUAL. Trådløs fjernkontroll til MINI 100/101 MIDI 200/201 MAXI SERIEN BRUKERMANUAL Trådløs fjernkontroll til MINI 100/101 MIDI 200/201 MAXI SERIEN Art. nr. 17-00040 Fra serienummer 500 - Rev.3-21.08.08 INNHOLDSFORTEGNELSE TRÅDLØS FJERNKONTROLL 3 Etter montasje 3 Koding av

Detaljer

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon desember 2009 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.no)

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon desember 2009 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.no) STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon desember 2009 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no 1 Micro Matic Norge AS: 66775750, http://micromatic.no/

Detaljer

Turny bladvender Brukerveiledning

Turny bladvender Brukerveiledning Turny bladvender Brukerveiledning Generelt om Turny elektronisk bladvender...2 Tilkobling av Turny...2 Installasjon...3 Montering av bok/tidsskrift...4 Bruk av Turny...4 Aktiviser vippefunksjonen...5 Mulige

Detaljer

MONTERINGSANVISNING BRUKERVEILEDNING SMART BASIC

MONTERINGSANVISNING BRUKERVEILEDNING SMART BASIC MONTERINGSANVISNING BRUKERVEILEDNING SMART BASIC Waterguard SmartBasic PRINSIPPSKISSE AV WATERGUARD SMART BASIC S Sentralenhet INNGANG BAD/WC Trådløs sensor D Dørbryter 230 V Jordet M Magnetventil BA D

Detaljer

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no tolcon@tolcon.no

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no tolcon@tolcon.no Produkt: Amos Type: Gassdetektor - NG Leverandør: Tolcon AS Revidert: 03.12.2014 av Jan-Ove Gustavsen NG GAS Norsk importør: TOLCON AS Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no

Detaljer

CAPNOGRAF CAPNOCHECK II

CAPNOGRAF CAPNOCHECK II MED. TEKN. UTSTYR STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS HELSE STAVANGER HF KAPITTEL: CAPNOGRAF CAPNOCHECK II REVISJON: 30 08 2005 ERSTATTER: 12 11 03 FAGLIG DOKUMENTANSVARLIG: GRETHE NORDBØ OG SIRI ROALKVAM A

Detaljer

Bruksanvisning GENOTROPIN PEN 5

Bruksanvisning GENOTROPIN PEN 5 Bruksanvisning GENOTROPIN PEN 5 Genotropin Pen 5 er et injeksjonshjelpemiddel som brukes til å blande og injisere Genotropin (somatropin) pulver og væske til injeksjonsvæske. Dette injeksjonshjelpemidlet

Detaljer

Bruksanvisning. Talepåminner med mikrofon, tidsstyring og batteridrift. Dørtaler VARENR.: Dok. nr.: 2226 A

Bruksanvisning. Talepåminner med mikrofon, tidsstyring og batteridrift. Dørtaler VARENR.: Dok. nr.: 2226 A HMS art.nr. 215433 FlexiLife Bruksanvisning Talepåminner med mikrofon, tidsstyring og batteridrift. Dørtaler VARENR.: 1486 Dok. nr.: 2226 A1 2016.03.30 Vestfold Audio Sandefjord HMS art.nr. 215433 FlexiLife

Detaljer

12524 NO 05/11 JK Bruksanvisning for elektrisk varmer 12524 Les nøye igjennom bruksanvisningen før du tar din Landmann-kvalitetsvarmer i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene er funksjonsforstyrrelser

Detaljer

BRUKSANVISNING Milestone 310 Digital Opptaker

BRUKSANVISNING Milestone 310 Digital Opptaker BRUKSANVISNING Milestone 310 Digital Opptaker Vi anbefaler at du bruker noen minutter på å lese gjennom denne bruksanvisningen, slik at du blir kjent med funksjonene og dermed får bedre utbytte av din

Detaljer

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02 GRAM LUS/TWIN/EURO Betjeningsvejledning DK... 5 Instructions for use GB... 11 Bedienungsanweisung D... 17 Mode d'emploi F... 23 Gebruiksaanwijzing NL... 29 Bruksanvisning S... 35 Bruksanvisning N... 41

Detaljer

Bruksanvisning. Samtaleforsterker MAXI. Vestfold Audio AS. Art.nr. BE2020. HMS art.nr. 160893

Bruksanvisning. Samtaleforsterker MAXI. Vestfold Audio AS. Art.nr. BE2020. HMS art.nr. 160893 Bruksanvisning Samtaleforsterker MAXI Art.nr. BE2020 HMS art.nr. 160893 Vestfold Audio AS Innholdsfortegnelse Teknisk informasjon... 2 Innledning... 3 Dette bør du lese... 3 Enhetens kontroller og tilkoblinger...

Detaljer

Innholdsfortegnelse Zitzi Flipper Pro Utgave nr 1 2013-11-26 6:1 6:2 6:3 6:4 6:5 7:1 7:2

Innholdsfortegnelse Zitzi Flipper Pro Utgave nr 1 2013-11-26 6:1 6:2 6:3 6:4 6:5 7:1 7:2 Bruksanvisning Zitzi Flipper Pro NOBABR1101-1 Zitzi Flipper Pro Gasst Zitzi Flipper Pro El Innholdsfortegnelse Zitzi Flipper Pro Utgave nr 1 2013-11-26 2:1 Regulerbar sittehøyde - Gassfjær 6:1 Vedlikeholdsanvisning

Detaljer

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01 BRUKERMANUAL UM_NO Part No.: 1764189_01 INNHOLD INNHOLD... 2 GENERELT... 3 Innledning...3 Advarsler...3 Sikkerhetstiltak...3 Tiltenkt bruk...3 Fakta og vekt...4 OVERSIKT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLASJON

Detaljer

ØstCom Mobil Skyveport Feilsøking og Funksjonskontroll Motor BX-246

ØstCom Mobil Skyveport Feilsøking og Funksjonskontroll Motor BX-246 ØstCom Mobil Skyveport Feilsøking og Funksjonskontroll Motor BX-246 Komplett funksjonssjekk Figur 1 Figur 2 Figur 3 Åpne luken for manuell utløsning nede på motoren. Låsehaken på denne går gjennom ett

Detaljer

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19.

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19. Oversikt over deler 1. Sokkel 2. Hoveddel 3. Vannbeholder 4. Lokk 5. Lokklås 6. Vannfordelingsplate 7. Silikonpakning 8. Kurv for 1 filterpute 9. Kurv for 2 filterputer/ Pulverkurv 10. Pulversil 11. Kaffeskje

Detaljer

EKG-PRØVETAKING MAC 5000 APPARAT ( PÅ BARNEPOL. ) REVISJON:

EKG-PRØVETAKING MAC 5000 APPARAT ( PÅ BARNEPOL. ) REVISJON: MED TEKN UTSTYR STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS HELSE STAVANGER HF BARNEKLINIKKEN 3D KAPITTEL: EKG-PRØVETAKING MAC 5000 APPARAT ( PÅ BARNEPOL ) REVISJON: 13 10 2005 ERSTATTER: 15 06 05 FAGLIG DOKUMENTANSVARLIG:

Detaljer

VESTLIA BORETTSLAG - REKKEHUS

VESTLIA BORETTSLAG - REKKEHUS www.ctmlyng.no Forenklet Bruksanvisning VESTLIA BORETTSLAG - REKKEHUS Mic El.nr.: 6251642 Stikk El.nr.: 6251641 TRYGGHET & SIKKERHET I HJEMMET Trygg hjemme i alle livets faser BESKRIVELSE Mic er en mikrofon

Detaljer

Esken inneholder. Tegnforklaring

Esken inneholder. Tegnforklaring VisionNova 5 2009:Layout 1 30-10-09 14:25 Side 44 Esken inneholder Ett kamera m/innebygget batteri En monitor To nettadaptere Ett oppladbart batteri for monitor (3.7V 850mAH Li-ion) Ett stativ/veggfeste

Detaljer

BionX bruksanvisning

BionX bruksanvisning BionX bruksanvisning Forholdsregler Vi vil at du skal ha en morsom tur, men også en trygg tur. Les nøye gjennom følgende informasjon. Benytt anledningen til å bli kjent med hvordan systemet virker før

Detaljer

Bruksanvisning for elektrisk varmer 12525

Bruksanvisning for elektrisk varmer 12525 12525 NOR 04/07 AB Bruksanvisning for elektrisk varmer 12525 Les nøye igjennom bruksanvisningen før du tar din Landmann-kvalitetsvarmer i bruk. Ved bruk iht. forskriftene er funksjonsforstyrrelser utelukket.

Detaljer

medemagruppen P9-0290-Q ver. 1.0.2 - Oktober 2011 Bruksanvisning Joystick DX2

medemagruppen P9-0290-Q ver. 1.0.2 - Oktober 2011 Bruksanvisning Joystick DX2 medemagruppen P9-0290-Q ver. 1.0.2 - Oktober 2011 NO Bruksanvisning Joystick DX2 Medema Norge AS Stamveien 6 Postboks 133 1483 Skytta Telefon: 67 06 49 00 Faks: 67 06 49 90 Quick guide P9-0290-Q 2 av 16

Detaljer

BRUKER VEILEDNING FOR KONFORT 760R & 780R BI GAS

BRUKER VEILEDNING FOR KONFORT 760R & 780R BI GAS BRUKER VEILEDNING FOR KONFORT 760R & 780R BI GAS WWW.ELEKTROPARTNER.DK/NO INNHOLDSFORTEGNELSE Side Emne 3 Innledning for Konfort 3 Beskrivelse komponenter / funksjoner 4 Tastatur & Printer 5 Maskin sett

Detaljer

CLOCK RADIO. Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q

CLOCK RADIO. Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q CLOCK RADIO Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q NO NORSK 2 ALARM TIME SLEEP SNOOZE UP DOWN RADIO ON AL 1 1+2 2 - TUNING + FM MW U + VOLUME - 3 NORSK NORSK 05-13 4 NORSK SIKKERHET OG INNSTILLING 7 Denne enheten

Detaljer

RESPIRATOR INFANT STAR GUL OG GRÅ MASKIN REVISJON: 13 10 2005

RESPIRATOR INFANT STAR GUL OG GRÅ MASKIN REVISJON: 13 10 2005 MED. TEKN. UTSTYR STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS HELSE STAVANGER HF KAPITTEL: RESPIRATOR INFANT STAR GUL OG GRÅ MASKIN REVISJON: 13 10 2005 ERSTATTER:30 04 03 FAGLIG DOKUMENTANSVARLIG: GRETHE NORDBØ OG

Detaljer

60 Hurtigstartguider

60 Hurtigstartguider Hurtigstartguider NO Rider Rider leveres med berøringsskjerm. Du kan klikke på skjermen eller bruke den fysiske knappen for å styre enheten. 1 BACK 2 4 LAP PAGE 3 1 Strøm/Tilbake/Pause/ Stopp ( /BACK/

Detaljer

Bruksanvisning DYNAMISK MADRASS DYNACARE 834/834HG

Bruksanvisning DYNAMISK MADRASS DYNACARE 834/834HG 2014 Bruksanvisning DYNAMISK MADRASS DYNACARE 834/834HG INTRODUKSJON Generelt Brukermanual DynaCare 834/834HG 834 er en høykvalitets og prisgunstig dynamisk luftmadrass egnet til medium- og høyrisiko trykksår

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Forord

Innholdsfortegnelse. Forord Innholdsfortegnelse Å tenke på før installasjon av MOBWATCHER SAFETY... 2 A. Koblingsskjema... 3 B. Bortkobling av minuspolen... 3 B. Bortkobling av minuspolen... 4 C. Montering av båtenheten... 5 D. Innkobling

Detaljer

ST-920. Berøringsfri kortleser Betjeningsveiledning og Installasjonsmanual. 2009 November

ST-920. Berøringsfri kortleser Betjeningsveiledning og Installasjonsmanual. 2009 November ST-920 Berøringsfri kortleser Betjeningsveiledning og Installasjonsmanual 2009 November INNHOLD Spesielle egenskaper Installasjons prosedyrer Front panel og typer kort Programmeringsmenyer og funksjoner

Detaljer

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data:

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data: ASU-4 alarmsystem Tekniske data: Strømtilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø 230Vac 50/60Hz 15 VA H xb X D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert montringsbrakett)

Detaljer

Croma 100 / 230. Elektronisk ringeklokke. Installasjon og brukerveiledning. Kjære kunde.

Croma 100 / 230. Elektronisk ringeklokke. Installasjon og brukerveiledning. Kjære kunde. Croma 100 / 230 Elektronisk ringeklokke Installasjon og brukerveiledning Kjære kunde. Ved å kjøpe dette utstyret har du anskaffet et kvalitetsprodukt som Grothe har utviklet og produsert for deg med høyest

Detaljer

RITMO XL vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her

RITMO XL vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her Sørg for å blande bin er tørr. Hvis våt deretter tørke før bruk. Koble på strømen - Hvis du bruker en generator sørg for at den er minst 20KVA for 230V. Pass på at bryteren på innsiden av kontrollboksen

Detaljer

Elisée 150. Kortfattet bruksanvisning. Global leaders in sleep and respiratory medicine www.resmed.se

Elisée 150. Kortfattet bruksanvisning. Global leaders in sleep and respiratory medicine www.resmed.se Elisée 150 Kortfattet bruksanvisning Global leaders in sleep and respiratory medicine www.resmed.se Innholdfortegnelse Beskrivelse av ventilatoren... 3 Oppkopling av ventilatoren... 4 Tilkopling av pasientkrets...4

Detaljer

Installasjon- og Brukerveiledning. VERN Komfyrvakt Sensor. El.nr.: 6251630. Enkel trygghet

Installasjon- og Brukerveiledning. VERN Komfyrvakt Sensor. El.nr.: 6251630. Enkel trygghet Installasjon- og Brukerveiledning VERN Komfyrvakt Sensor El.nr.: 625630 Enkel trygghet BRUKERINFORMASJON MONTERINGSINSTRUKS VERN komfyrvakt sensor er et sikkerhetsprodukt som overvåker platetoppen på komfyren.

Detaljer

Apparat for pumping av dekk, med beskyttelsesbur i tilfelle dekkeksplosjon S700. Montering, bruk og vedlikehold

Apparat for pumping av dekk, med beskyttelsesbur i tilfelle dekkeksplosjon S700. Montering, bruk og vedlikehold Apparat for pumping av dekk, med beskyttelsesbur i tilfelle dekkeksplosjon S700 Montering, bruk og vedlikehold CE-SAMSVARSERKLÆRING GIULIANO S.r.l. - Via Guerrieri, 6-42015 Correggio (RE) ITALIA erklærer

Detaljer

Nordic Eye Solo PC og MAC

Nordic Eye Solo PC og MAC Nordic Eye Solo PC og MAC VGA & USB Bruksanvisning Versjon 5.3 1 Innholdsregister Produktets innhold... s. 3 Systemkrav... s. 3 Monteringsanvisning... s. 4 Tilkobling til monitor... s. 4 Tilkobling og

Detaljer

Hvordan skal vi ventilere deg i dag? Ventilasjonsformer Kurver og looper

Hvordan skal vi ventilere deg i dag? Ventilasjonsformer Kurver og looper Hvordan skal vi ventilere deg i dag? Ventilasjonsformer Kurver og looper Sauerbach s operasjonsrom med negativt trykk, 1904 Sauerbrach s Negative Pressure Ventilasjonsmodi PC-CMV PC-BIPAP PC-APRV PCV-VG

Detaljer

BRUKSANVISNING SORTLANDSMASKINEN TYPE PROFF.

BRUKSANVISNING SORTLANDSMASKINEN TYPE PROFF. BRUKSANVISNING SORTLANDSMASKINEN TYPE PROFF. Maskinen består av ett hus i støpt, lakkert aluminium, med børsteløs DC motor, elektronikkstyring og snelle for nylon. Den går på både 12V og 24V, og har innkapslet

Detaljer

Varmepumper og skap for varmeanlegg

Varmepumper og skap for varmeanlegg Varmepumper og skap for varmeanlegg Innhold Nibe avtrekksvarmepumpe... 3 Display enhet... 4 Meny... 5 Hvordan manøvrere i menyene... 6 Funksjon varme... 6 Hvordan øke eller minske tilgjengelig mengde varmtvann...

Detaljer

Nordic Eye Solo VGA & USB

Nordic Eye Solo VGA & USB Nordic Eye Solo VGA & USB Bruksanvisning Versjon 3.41 1 Innholdsregister Produktets innhold... s. 3 Systemkrav... s. 3 Monteringsanvisning... s. 4 Tilkobling til monitor... s. 4 Tilkobling og installasjon

Detaljer