ST-nytt. inn sykemeldinger som må dekkes opp i vaktplanen. 3. Medisinske satsingsområder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ST-nytt. inn sykemeldinger som må dekkes opp i vaktplanen. 3. Medisinske satsingsområder"

Transkript

1 ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 18 November 2011 Starter vikarpool STs strategi : 1. Pasientbehandling og kvalitet. 2. Reduserte køer og ventetider. På rekordtid har Medisinsk klinikk lagt en plan for å løse en hodepine for både ansatte og ledere: Det handler om den evige jakten på kvalifiserte vikarer som skal fylle hull i vakplanen- helg som hverdag året rundt- når noen blir syke. Går alt på skinner skal en ny bemanningsenhet med ti sykepleiere neste år løse utfordringene når lederne får inn sykemeldinger som må dekkes opp i vaktplanen. 3. Medisinske satsingsområder 4. Samhandling innen sykehusområdet og mellom Sykehuset Telemark og kommunene i Telemark 5. Utvikle organisasjon- ledelse og arbeidsmiljø. Røykfritt-avspark Mange har tatt ut røyke-medikamenter på sykehus apoteket. 27. oktober var det twist og fruktfat-sjarmoffensiv over hele ST : Som start på nedtelling mot røykfritt ST. -I dag er det ofte slik at når de mangler sykepleier på en nattevakt, så må enhetslederen slippe alt annet Forsvarlig drift går foran. Enhetslederne er ofte i en fortvilet skvis fordi det å skaffe vikarer tar så mye tid, konstaterer rådgiver Anlaug Botnen. Nå setter både hun Benedicte Børge-Ask Madsen, Sigrid Christie, Janicke Stordalen og Gina Lillerud sin lit til at den nye bemanningsenheten skal gi mer tid til å være leder. Samtidig satser de på å slippe å stresse ansatte med SMS på fritida -når en enhet trenger vikar fordi en sykepleier er syk. Mer på side 5: Full sal for smittevern STs barneanvsarlige... Dag slukket brannen Kampen mot norovirus var sentral da smittevernet avviklet sin fagdag. Også somatikken må se barna til en kreftsyk mor. Barneansvarlige gjør sitt. Dag Kristiansen gjorde alt rett da han slukket branntilløpet ved ST-kapellet.

2 Barneansvarlige i somatikken Barneansvarlige f.v: Jostein Bjerke,Barbara Langslet, Heidi Sørensen, Wenche Hage, ST-psykiatrien har i flere år hatt egne barneansvarlige som ivaretar barna når mor eller far er psykisk syk. Men også barn med en trafikkskadd mor eller en kreftsyk far, kan trenge omsorg fra sykehusansatte. Fra 1. januar i år har også ST-somatikken hatt 15 barneansvarlige som pådrivere for at forskriften fra 2010, blir tatt på alvor rundt om på sykehuset. De skal bidra til å ivareta behovet for informasjon som mindreårige barn av pasient med psykisk sykdom, rusmiddelavhengighet eller alvorlig somatisk sykdom eller skade kan ha som følge av foreldrenes tilstand, som det heter i loven. Det betyr at helsepersonellet straks etter innnleggelsen skal kartlegge om pasienten har forsørgeransvar for barn og hvordan barna er ivaretatt.-i somatikken blir disse barna litt for ofte glemt i en hektisk hverdag. Nå er vi lovpålagt å ha et blikk for 10-åringen som kommer for å hilse på pappa som ligger på intensiven blant slanger og instrumenter. Sånne opplevelser kan være skumle for barn, mener barnekoordinator Bar- Ragnhild Thormodsrød, Tryggve Solbakken, Anne Sund og Cathrine Hjelvik. bara Langslet. Hun er klar på at ansatte det har vært vanlig i somatikken. Her må spørre om det er barn i bildet når har psykiatrien ligget foran oss i løypa, de får inn en alvorlig syk eller skadet mener Langslet. pasient. Mye av dette arbeidet handler om at ansatte ser barna til pasienter som er innlagt og hvilke behov de har for informasjon om hvorfor mamma eller pappa er så syk. Og hva sykehuset gjør for at de skal bli friske igjen. Hva med barna når mor har kreft? En viktig gruppe for de barneansvarlige er selvsagt kreftpasienter som har barn. Men også enheter som tar hånd om alvorlig skadde trafikkofre, eller pasienter som er rammet av hjerteinfarkt eller hjerneslag må være årvåkne i forhold til om det er barn med i bildet. - Vi må ha barna med oss i tankene langt mer enn Må samarbeide med foreldrene - Som ansatte må vi ha et godt samarbeid med foreldrene. Trenger de veiledning i forhold tilhvordan de skal informere barnet om at mor eller far er alvorlig syk. Her må vi gå forsiktig fram, men vi skal ha barnas beste for øye i alt vi gjør, understreker Langslet. En gang i måneden møtes de barneansvarlige fra ulike deler av sykehuset for å diskutere felles utfordringer med ett mål for øye: Å sørge for at barna til pasienter som har behov for å bli sett og hørt, blir tatt hensyn til i en travel sykehushverdag. Skal rydde opp i kode-praksis ST er i en nasjonal undersøkelse trukket fram som et av HFene der de administrative rutinene rundt koding av aktivitet må forbedres. Feilkoding på den måten skal ikke forekomme. Allerede før denne undersøkelsen var ST i gang med å se hvordan vi organiserer kodearbeidet rundt om på ST. Dette skal vi ta på alvor, sier fagdirektør Halfrid Waage. Ros til Notoden og Rjukan Hun synes det tross alt er positivt at kodingen som er utført på Rjukan og Notodden sykehus kommer godt ut av revisjonsrapporten.- Arbeidet for å få gode rutiner og systemer i Skien og Porsgrunn kan ha noe å lære av hvordan det arbeidet gjøres på Rjukan og Notodden, understreker Waage.Bakgrunnen for saken 2 som er omtalt i Aftenposten 21. oktober er en undersøkelse Helsedirektoratet har gjort i samarbeid med internrevisjonene i de regionale helseforetakene og konsulentbyrået KPMG. Av 4000 stikkprøver er ti prosent kodet feil på en måte som gjør at sykehusene kan ha tjent økonomisk på det.21. oktober ble en nasjonal rapport gjort offentlig for alle landets helseforetak. I tillegg er det offentliggjort egne rapporter for hvert HF - også en for ST.Etter å ha gått gjennom rapportene, er fagdirektør Halfrid Waage tydelig på ett budskap: ST skal sende korrekte regninger - Det skal ikke herske noen tvil om at vår koding kun skal avspeile pasientens tilstand og den behandling hun har fått - og ikke noe annet. Vi skal sende korrekte regninger. Koding er komplisert og dette dreier seg ikke om kvalitet på behandling, men på data vi bruker rent administrativt. Uansett tar vi rapporten til etterretning og vil gjøre det som skal til for å sikre at kodearbeidet blir slik det skal være. Allerede før den nasjonale rapporten kom, har vi sett et behov for mer kunnskap og mer opplæring rundt et komplisert område som koding. Nå skal vi nå se på rutinenevåre, fastslår Waage.I Aftenpostens artikkel framgår det at noen ST-ansatte har svart at de føler seg presset til å kode slik at det blir best økonomi utav det.- Jeg ble litt forundret over at det kom fram, men må selvsagt bare ta til etterretning at noen har opplevd det sånn. Men det er ikke slik det skal være. Regningene vi sender for behandling av pasienter skal være basert på et medisinsk grunnlag - og ikke noe annet, understreker Halfrid Waage.

3 Avspark for røykfritt ST Noen steder var det bare en tillitsvalgt som delte ut twist og frukt: For å fange oppmerksomhet om nedtelling mot røykfritt sykehus. Men viktigere var det at de var på plass alle steder: I Kragerø, på Rjukan, Notodden, Porsgrunn, Seljord og til og med på Nordagutu under kick-offmarkeringen 27.oktober Flere steder var ikke ST-nytt-pakkene kommet dit de skulle fra Grep. Men ellers ble avspark for røykfritt-sykehuskampanjen markert med trofaste tillitsvalgte som grunnstammen i alle deler av fylket: - I Porsgrunn der jeg og Turid var, var folk veldig positive og vi fikk faktisk ingen negative bemerkninger Mange hadde hørt om at vi skal bli røykfritt sykehus for ansatte. Også på DPS Porsgrunn der vi delte ut litt frukt, var mottakelsen positiv, oppsummerer hovedtillitsvalgt Marit Skau Bjørge. Sammen med tillitsvalgtkollega Turid Rund holdt de skansen i Porsgrunn.I Skien hadde Audhild Simonsen og Hege Kongsgaard sammen med NSF-tillitsvalgt Inger Ann Aasen, Delta-tillitsvalgt Ellen Årøen og legenes betrodde mann Tor Severinsen stilt opp for å fallby fat med frukt,og twist: Som en positiv oppmerksomhet til ansatte som fikk enda en påminning om AMU-vedtaket om røykfritt sykehus-og mulighetene for å få røykesluttmedikamenter for en tusenlapp... Mange positive ansatte -Dette er et veldig bra tiltak for å få et røykfritt miljø, mener Erling Eriksen som jobber i Voksenhabiliteringen i Lunde. Han røper at en kollega der ville gjøre et forsøk på å stumpe røyken..-jentene på vår sengepost har vært flinke. De har slutta å røyke på jobb for lenge siden. Det er bare sånn at når du jobber med alvorlig syke pasienter som f. eks går på en heftig antibiotika-kur, så kan du ikke komme inn til pasienten og lukte som et askebeger eller for den saks skyld av parfyme. Mange pasienter reagere med kvalme på lukt. Det er bare sånn det er, sier Gina Lillerud- leder for Medisin 3- en av de mange som tok til seg litt av godsakene som ble tilbudt forbipasserende utenfor ST-kantina i Skien.På Notodden satt Hilda Bergskås, Annette Velta og Jorunn Borgejordet med fruktfat og ST-Nytt i et hjørne av kantina. Det var ikke så mange folk som kom bortom. Blant de som kom bort, var det noen som var positive og noen som syns det var litt teit med en sånn kampanje, forteller Jorunn Borgejordet ærlig. Syntes litt synd på røykerne I Skien var det en strøm av positive forbipasserende som tok imot godsakene. Det gjaldt også de ansatte på sengepostene som fikk utdelt brettene som ble til overs. Men en ristet på hodet i forbifarten. Han syntes litt synd på røykerne og trodde ikke forbudet ville føre til så mye mer enn at det tar seg godt ut for sykehuset utad.- Dette er den retningen samfunnsutviklingen går. Stadig flere sykehus vil å gjøre det som ST gjør nå, mente en annen forbipasserende. Tid for å vaksinere seg nå... Snart er det tid for å vaksinere seg mot høstinfluensaen. Det er viktig å vaksinere seg for å unngå smitte fra kolleger og til pasienter, minner Anne Sofie Gurholt om. Bedriftshelsetjenesten er klar til å vaksinere merkantilt personell i bygg 6 mellom klokka 12 og 14 på dagene 1, 3, 8 og 10.november. Som tidligere år sørger avdelinger med helsepersonell for å vaksinere hverandre. Men bedriftssykepleieren ber nå alle om å rapportere til henne hvem som blir vaksinert slik at hun kan rapportere det inn til myndighetene slik sykehusene er pliktige til.folkehelseinstituttet ønsker at risikogrupper som f. eks gravide og eldre pluss ansatte i helsevesenet skal vaksinere seg mot den årlige influensaen som pleier å herje på høstparten hvert år. På sykehus er det selvsagt lite heldig om pasienter som er svake fra før, pådrar seg influensa på toppen. Det kan gå galt for noen. -Hva sier du til ansatte som er skeptiske til vaksiner? Må unngå at flere smittes... -Jeg sier det samme som Folkehelseinstituttet: Når ansatte tar vaksine forebygger det at influensaepidemien øker i omfang med den risiko det medfører for noen. Vi hører om eksempler på de som er blitt dårlige etter vaksinasjon. Alle har hørt slike historier dessverre. Og nettopp for å unngå at noen får negative reaksjoner etter vaksinasjon, vaksinerer vi ikke de som har en pågående infeksjon eller de som er sterkt allergiske, svarer Anne Sofie Gurholt.Hun synes det er litt synd at det så sjelden kommer fram fakta om alle de som ikke er blitt syke, eller som bare har fått en lettere influensa- nettopp fordi de tok vaksinen. Bedriftshelsetjenesten ber ansatte om å gå inn i på Pulsen for mer detaljert informasjon om årets vaksinasjonskampanje. 3

4 ST måles jevnlig på resultater Helse Sør Øst måler alt fra sykehusinfeksjoner til økonomi og fristbrudd. Resultatene er i all hovedsak positive og som forventet. På krav om økonomisk handlingsrom ligger vi godt an. Men vi har noen utfordringer på fristbrudd og infeksjoner, sier utviklingsdirektør Hans Evju. ST måles jevnlig på alt fra fristbrudd til økonomi og sykehusinfeksjoner Helse Sør Øst har fem prioriterte mål som sykehusene rapporterer på flere ganger årlig. Sykehusene skal f.eks ha null fristbrudd for rettighets-pasientene innen utgangen av året. Det handler om at sykehusene ikke skal bryte fristen som er satt for at pasienten skal få behandling. - Her har det gått den riktige vegen- nedover. I september var fristbruddene redusert til 63 i somatikken, null i voksenpsykiatrien og tre i barne- og ungdomspsykiatrien. Jeg tror vi kan klare å nå målet i år, sier Evju. Flere får direkte-time Direkte time- går på at pasientene skal få vite når hun kan få behandling allerede i det første brevet fra sykehuset. Her har det gått framover i år og i september fikk 75 prosent såkalt direkte time i første brev fra ST. Det er en økning på fem prosent fra juli, understreker Evju. Han er imidlertid tilfreds med hvor ST ligger i forhold til kravet om at sykehusene skal sikre seg handlingsrom for nødvendige investeringer. Her har vi et pluss på 21 millioner ved utgangen av juli 4.4 millioner bedre enn budsjettert. For høgt på infeksjonssida Det siste året har det vært jobbet målbevisst med å få ned sykehuspåførte infeksjoner. Her har ST ligget for høgt- mens Helse Sør Øst har som mål at alle sykehusene skal under tre prosent.fra mai til september gikk infeksjonstallet i en endagsmåling ned fra 5 til 4.9 prosent. -Det er en liten bedring, men fortsatt for høgt, påpeker Evju. Han viser ellers til at ST det siste året har satt i gang en rekke tiltak som bl.a krav om å ta e-læringskurs i håndhygiene ansatte hadde tatt smittevernkurset pr 25. oktober I tråd med kravene i pasientsikkerhetskampanjen har sykehusene på Rjukan og Notodden allerede innført sjekklister for trygg kirurgi.de skal også innføres for operasjonsvirksomheten i Skien. Krever at ansatte involveres Helse Sør Øst måler også sykehusene på hvor stor andel av de ansatte som har vært involvert i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen-særlig i forhold til forbedringstiltak. Kravet fra Helse Sør Øst er at alle medarbeidere skal krysse av for at undersøkelsen er blitt fulgt opp med involvering og forbedringstiltak. I fjor lå ST på 46 prosent. Det som nå blir spennende er å se hva årets medarbeiderundersøkelse viste på det punktet, sier Hans Evju. Resultatene av medarbeiderundersøkelsen var klar i slutten av oktober. Lav ventetid-mange i korridoren ST har lenge ligget lavt på ventetid i Helse Sør Øst. I september var STs gjennomsnittlige ventetid på 63 dager for somatikken. Det er lavere enn Helse Sørs mål på 65 dager. Men STs eget mål om at ingen pasient skal vente mer enn tre måneder er ikke nådd- selv om antallet er litt lavere enn i 2010.Gjennomsnittlig ventetid i september for somatikken var 63 dager dager mer enn på samme tid i fjor.for ST-psykiatrien var ventetida i september 29 dager- en økning på 3.9 dager i forhold til i fjor, viser ferske tall. Jevnlige rapporter viser hvordan ST ligger an på de indikatorene som Helse Sør Øst måler sykehusene i forhold til. Den siste rapporten viser status ved 4 2.tertial i år: -Hovedutfordringene når det gjelder ventetid ligger innenfor felt som plastikk-kirurgi, ortopedi og noe i medisinsk klinikk, konstaterer utviklingsdirektør Hans Evju. Han er ikke fornøyd med at den årelange satsingen for å nå målet om at ingen pasienter skal vente mer enn tre måneder, ikke er nådd. -Men vi har i hvert fall klart målet i Helse Sør-Øst om gjennomsnittlig ventetid på under 65 dager understreker Evju.Når det gjelder epikriser er målet at 100 prosent skal være sendt ut til fastlegene sju dager etter utskriving: - Her er vi ikke i mål. I september fikk bare 84 prosent av inneliggende pasienter i somatikken og 73 prosent av pasientene i psykiatrien epikrisen innen sju dager, kommenterer Evju. Utfordring på korridorpasienter Et annet Helse Sør Øst mål som ST avgjort er nødt til å jobbe mer med, går på at det ikke skal være korridorpasienter på noe sykehus i regionen: - I august hadde vi 4.6 prosent korridorpasientandel for ST totalt. Her har vi en skikkelig utfordring innenfor Medisinsk klinikk hvis vi skal nærme oss målet om at sykehuset skal klare å drive helt uten pasienter i korridorene, konstaterer Evju.

5 Vikarpool på Medisin Medisinsk klinikk satser offensivt på å løse en hodepine både for ansatte og ledere. Fra vårparten 2012 skal en ny bemanningsenhet med ti erfarne sykepleiere være i drift-hvis alt går på skinner. 19. oktober banket Per Urdahl Medisins klinikksjef med støtte i eget lederforum vedtaket som mange enhetsledere og ansatte nå har store forhåpninger til. Rådgiver Anlaug Botnen som leder arbeidet understreker sammen med seksjonsleder Benedicte Børge-Ask Madsen at her har det vært jobbet i stort tempo. Arbeidsgruppa startet i begynnelsen av september med et mandat om å utrede en bemanningsenhet for Medisinsk klinikk. I forbindelse med deltidsprosjektet var spørsmålet om en egen vikarpool eller bemanningsenhet ett av forslagene. Det er ikke aktuelt for hele Sykehuset Telemark foreløpig. Men Medisinsk klinikk har gjort flere målinger som viser at det til enhver tid er et fravær som tilsvarer minst ti sykepleiere i full stilling. Med egen bemanningsenhet kan Medisinsk klinikk sikre seg vikarer med bedre kompetanse. I tillegg betyr det mye at enhetslederne får mer May Naper og Ann Iserid Vik-Johansen har også vært med i arbeidet for å på plass plan for bemanningsenhet på rekordtid. F.v: Anlaug Botnen, Benedicte Børge-Ask Madsen, Sigrid Christie og Ginna Lillerud. Vikarpool er bedre for eldre og ansatte. tid til nettopp å være ledere. I dag er det ofte slik at når de mangler sykepleier på en nattevakt, så må enhetslederen slippe alt annet. Forsvarlig drift går foran alt annet som er viktig. Enhetslederne er ofte i en fortvilet skvis fordi det å skaffe vikarer tar så mye tid og er så utforutsigbart. Et tredje viktig argument for en vikarpool er at ansatte i større grad kan slippe å bli ringt opp på fritida eller i ferier for å fylle vakter der de mangler sykepleiere, påpeker Botnen. Vikarpool-plan ferdig på rekordtid Hun er stolt av at de på rekordtid har en plan som åpner for at Medisinsk klinikk kan teste ut en løsning som i ulike varianter er utprøvd både på Ullevål, ved HF i Vestre Viken og ved nabosykeh uset i Vestfold. De har bygget på erfaringene andre sykehus har gjort for å løse vikarutfordringene som alle sykehus sliter med.- Dette gjør vi ikke for å spare penger. Vi satser for å få bedre styring på vikarbruken, bedre kompetanse, mindre overtid og for å få bort mye merarbeid med å få tak i vikarer når noen blir syke,understreker Botnen. Planen er å rekruttere en leder for den nye enheten i høst som så skal utlyse eksternt ti sykepleierstillinger for erfarne sykepleiere. Målet er at enheten som finansieres i et spleiselag mellom enhetene, kan komme i drift i vårhalvåret Intensjonen er at bemanningsenheten skal kunne stille med kompetente vikarer som løser hull i vaktplanene til enhver tid, understreker Anlaug Botnen. ST kan høste av vår erfaring -Vi håper at Medsinsk klinikks erfaring med bemanningsenheten, kan føre til at andre deler av STHF innfører lignende løsninger på bemanningsutfordringene, sier Benedicte Børge-Ask Madsen. Lederen for seksjon for lunge, geriatri FMR og nevrologi på ST har sterk tro på at de nå satser riktig. Mange sykehus har landet på en eller annen variant av vikarpool eller bemanningsenhet som en fornuftig løsning på det evige problemet i Helse- Norge: Hvordan sikre kompetente vikarer ved sykdomog ferier på sengeposter som skal bemannes døgnet rundt året gjennom.- Jeg bruker mye av arbeidsdagen på å dekke opp ledige vakter. Det er enormt energitappende og sløsing med en leders tid. Jeg ønsker å bruke tiden min på god ledelse konstaterer Janicke Stordalen som leder STs sengepost for slag, nevrologi og rehabilitering i Skien.Både hun og Sigrid Christie- ass enhets-leder for Medisin 2 synes det stjeler for mye tid å jakte på kvalifiserte ansatte hver gang noen ringer og sier fra om at de er syke. Stresser ansatte på fritida Christie håper at den nye enheten gjør at de slipper å bruke GAT-systemet og SMS-varsling til samtlige sykepleiere i håp om at en eller to svarer ja til å fylle et hull i vaktplanen. Stadige SMSer på fritida stresser opp de ansatte som må vurdere om de kan stille opp for å få til forsvarlig drift på sengeposten. Vi gjør alt for å unngå å måtte ty til å beordre noen på vakt, understreker Benedicte Børge-Ask Madsen. Leder for Medisin 3 har mange deltidsansatte som ofte er avhengig av ekstravakter for komme opp i en akseptabel årsinntekt: - For meg er det viktig at bemanningsenheten blir etablert med et forbehold om at de som jobber i reduserte stillinger skal ha førsterett til ledige vakter- så fremt at det ikke fører til overtid. Det er viktig fordi sengeposter som Medisin 3 er helt avhengig av mange deltidsansatte for å få kabalen til å gå opp, understreker Gina Lillerud.- De deltidsansatte som ønsker å ta ekstravakter må selv være aktive i forhold til å signalisere at de er interessert i å ta vakter, påpeker Anlaug Botnen. 5

6 STs lille hemmelighet Her er STs lille hemmelighet: Tre fagutdanna interiørkonsulenter som brenner for å hjelpe enheter rundt omkring med å innrede venterom, kontorer og nye sengeposter. De tre fra enhet for tekstil og renhold har etter år med lesing, oppgaveløsning og prosjekter tatt interiørkonsulentfaget - vel og merke ved siden av full jobb. Bente Larsen og Anne Eliassen har i tillegg tatt offentlig-miljø-studiet. Kan mye om form og farge -Vi kan faktisk ganske mye om form og farge, rommets funksjon og livsløpsbehov, sier Bente Larsen. Sammen med Guro Jønnevald som jobber i Porsgrunn har de fordypet seg i fag som design, tekstiler, farger og kunsthistorie. Ingen av dem visste hvor mye ekstraarbeid de påtok seg da de sa ja til videreutdanningen. Nå er de heltente på å få brukt kompetansen de har skaffet seg.bente Larsen viser til at de er kvalifisert for å gjøre en funksjonsanalyse når de får et oppdrag. Skal de innrede f.eks et rom i geriatrien er det selvsagt viktig å finne stødige møbler for eldre og farger som passer inn i miljøet. De tre arbeidslystne interiørkonsulentene håper de får bidra litt når Porsgrunn nå skal opprustes til STs rendyrkede dagsykehus. Anita Simonsen- lederen for tekstil og renhold legger ikke skjul på at hun er stolt av damene og håper at det nå blir kjent hva slags kompetanse de tre sitter på. Interiørkonsulentene har bla satt sammen den nye sittegruppa på venterommet til kreftpoliklinikken på Moflata. De har også fått skryt for det nye venterommet i Akuttmottaket. Interørdamer klare for oppdrag Vi opplever at de som har brukt oss, bruker oss stadig mer. Og vi er klare for nye oppdrag, forsikrer Bente Larsen. De tre minner om at ST har vedtatt hva slags standard sykehuset skal ha både når det gjelder alt fra fargevalg og kvalitet på gardiner til hva slags møbler og kontormøbler sykehuset skal satse på. Dette er enhetene rundt om forpliktet til å følge. Anita Simonsen ønsker at enhetene tar kontakt når de skal gjøre interiørkjøp slik slik at ST-standarden følges også i forhold til brukergruppene.-vi er også opptatt av at møbler som kjøpes inn skal kunne gjenbrukes. Da må vi kjøpe inn fra leverandører vi har avtale med som f. eks når det gjelder kontormøbler. Da nytter det ikke å handle på Skeidar. Ved ST er det krav om å følge retningslinjen for interiøranskaffelser, minner Anita Simonsen om. Det betyr f. eks at ST-linja er møbler i bjørk, og at tekstiler skal være flammehemmende og tåle minst 60 graders vask... Studentros til ST-ansatte En gladmelding til alle som har hjulpet det siste kullet av medisinstudenter til rette på ST.-Vi føler oss veldig godt tatt imot overalt- av alle yrkesgrupper- sier Synneva Kjellevoll med støtte fra sine studentkolleger. De har et år igjen av medisinstudiet og har hatt praksis på de store Oslosykehusene undervegs. Men ST har vært første anledning til å jobbe mer selvstendig som leger og lære om den virkeligheten mange av dem skal ut i etter hvert. Medisinstudentene har vært utplassert i seks uker. Og i denne perioden har de fått prøve seg som leger bl.a i Akuttmottaket og rundt om på sengepostene og andre steder der de må praktisere for å bli kjent med sykehusdriften. Mange av studentene har lyst på sykehusjobb når studier 6 etter hvert er overstått og verden ligger åpen for dem. Lærer veldig mye hele tida.. Vi lærer voldsomt mye. Nylig var jeg på kurs i hjerte-lunge-redning, sier Elin Quabeck som på alles vegne formidler budskapet om at der blitt så godt mottatt av alle rundt om på et travelt sykehus. Og ikke minst over at de får lære så mye hver eneste dag om utfordringer som leger møter på et sykehus. Synneva Kjellevoll synes det å ta imot pasienter i Akuttmottaket var særdeles lærerikt og spennende. Martin Leerstang Mikkelsen synes opplegget rundt dem som medisinerstudenter har vært strukturert og godtog han legger ikke skjul på at de har følte seg vel ivaretatt overalt. Spesielt hyggelig Medsinstudentene Martin Leerstang Mikkelsen, Birgitte Hamre Westheim, Synneva Kjellevoll og Elin Quabeck. syntes 10-semesterstudenetene det var å bli bedt med av andre leger på en volleyball-turnering på fritida. Det er første gang vi har lov til å jobbe som leger på et sykehus mer på egen hånd. Det er utrolig lærerikt å jobbe full dag og operere mer på egen hånd som lege, synes Martin Leerstang Mikkelsen.

7 Full storsal for smittevern Pengepremier, diplom pluss skryt og godord fra klinikksjef Per Urdahl ble Palliativ enhet og Medsin 3 til del under den store smittevernkonferansen på ST i Skien 26. oktober. De hadde vært gode på å ta håndhygienekurset. Storsalen var full da STs smittevernenhet arrangerte sin halvdagskonferanse der bl.a forsterket kamp mot norovirus og fokus på viktigheten av god håndhygiene, var høgt på dagsorden.etter åpningen var det tid for en uhøytidlig premieseanse. Medisinsk klinikk stod bak en intern konkurranse om hvilken avdeling- en stor og en liten som kunne vise til flest ansatte som hadde klart å gjennomføre e-læingskurset i håndhygiene. -Jeg kommer nettopp fra et møte der nettopp kvalitet og pasientsikkerhet på ST har vært i fokus. Det er svært viktig for sykehuset i disse dager. Og jeg er overbevist om at e-lærings-kurset i håndhygiene er viktig å ta for alle ansatte. Så langt har 400 ansatte i Medisinsk klinikk tatt det kurset,innledet klinikksjefen. Han oppfordret egne ledere om å gi ansatte som ønsket å ta kurset i arbeidstida mulighet for det. Og han minnet om at er mulig å ta kurset hjemmefra på egen PC- for de som ønsker det. Pris til Palliativ og Medisin 3 Urdahl måtte for øvrig ty til loddtrekning mellom diabetespoliklinikken, rehabiliteringspoliklinikken og Palliativ enhet: Fordi alle tre hadde klart å få samtlige medarbeidere til å ta e-læringskurset i håndhygiene. Etter loddtrekning, vant Palliativ enhet 1000-lappen som intensivsykepleier Marianne Aamand mottok på enhetens vegne. Blant de store sengepostene var det Medisin 3 i Skien som vant med en oppslutning om e-læringskurset i håndhygiene på hele 88 prosent. Her var det fagutviklingssykepleier Line Kristiansen som mottok heder og 4000 kroner i prisepenger fra Urdahl.- Nå blir det julegaver til alle på Medsin 3 for pengepremiene, lovet enhetsleder Gina Lillerud.Per Urdahl håpet at et pilotprosjekt med utplassering av flere spritdispensere og såpevaskstativer på Sykehuset Telemark, etter hvert skal bidra til bedre håndhygiene. Det er anerkjent som det aller viktigste enkelttiltaket i forhold til å redusere smittespredning i sykehusmiljøene. Færre går med klokker og ringer Hygienesykepleier Kristin Broch Dahl ser at det går riktig veg når det gjelder ansattes bruk av klokker, ringer og armbånd. I mai avdekket en undersøkelse på ST at 75 prosent var uten armsmykker. Den andelen var økt til 80.3 prosent i en ny måling i oktober. Prosenteandelen som gikk med både ring og klokke sank fra 5.7 prosent i mai til bare 0.7 prosent i oktober. Agledal igjen ST-styreleder Stein-Are Agledal er oppnevnt av Helse Sør Øst-styret som ny styreleder for Sykehuset Telemark. Tidligere ST-direktør Arne Rui går inn som som nytt styremedlem i Vestre Viken helseforetak. Det framgår av en pressemelding fra Helse Sør Øst som ble offentliggjort 28.oktober. Endringene ble bekreftet i foretaksmøter i de to HFene samme dag. Agledal er ansatt i Helse Sør-Øst RHF, og er også styreleder for Sykehuset i Vestfold, Psykiatrien i Vestfold og Sunnaas sykehus.som kjent har nestleder for ST-styret Elisabeth Nilsen fungert som styreleder fra august. Nå har Helse Sør-Øst RHF gjenoppnevnt Agledal til styreleder for Sykehuset Telemark. Styrelder i Helse Sør Øst RHF er glad for at Agledal har sagt ja til oppgaven: - Han er en dyktig fagperson med solid ledererfaring. Det blir en viktig oppgave for Sykehuset Telemark framover å videreutvikle tjenestene til befolkningen sammen med kommunene og de ansatte. Agledal har de beste forutsetningene for å lede styret i dette arbeidet, sier Frode Alhaug. Kristin Ørmen Johnsen er oppnevnt som ny styreleder for Vestre Viken helseforetak. Rui inn i Vestre Viken-styret Tidligere ST-direktør Arne Rui er oppnevnt som nytt styremedlem: -Vestre Viken helseforetak har det siste året redusert ventetidene og andelen brudd på behandlingsfristen. Helseforetaket har en svært alvorlig økonomisk situasjon og store forventninger til kvalitet, pasientsikkerhet og krav til god intern kontroll- særlig sett i lys av erfaringer med ventelistesaken i Jeg er glad for at Kristin Ørmen Johnsen har sagt ja til å være styreleder ut denne perioden og for å få den erfarne sykehuslederen Arne Rui inn som nytt medlem Jeg er trygg på at det styret har den arbeidskapasiteten og kompetansen som er nødvendig i den krevende situasjonen som foretaket er i, sier HSØ-styreleder Frode Alhaug i pressemeldingen, Funksjonstiden for styrene i helseforetakene er fram til mars

8 Dag slukket brannen Da brannalarmen gikk i ST-kapellet gjorde Dag Kristiansen alt riktig- slik han hadde lært.han slukket brannen og rettledet brannbilen fra å kjøre en lang omveg. Han gjorde alt riktig... -Dag gjorde alt riktig. Da alarmen gikk løp han til branntablået for å finne ut hvor det brant. Så tok han brannslangen, og sjekket døra før han åpnet den. Han huket Uten Dags innsats hadde skadene blitt seg ned under den giftige røyken før han langt større, sier brannvernleder Roger begynte å slukke. I tillegg hadde han åndsnærværelse til å stoppe brannbilen på Hallgren.Også Alida B. Kjellsen var imponert over den snarrådige innsatsen til Ulefossvegen slik at de kunne komme til den handlekraftige og uredde fagarbeideren i enhet for drift og vedlikehold. med slangene rett inn i bygningen. Uten hans varsling hadde brannbilen kjørt Lederen for Serviceklinikken sendte en stor omveg, forklarer Hallgren.Han en bukett som takk for innsatsen. Vi vet at folk reagerer ulikt på dramatiske har hatt fem branntilløp så langt i år.her hendelser som brann. Men Dag gjorde var det ikke fare for menneskeliv. Men alt etter boka og tok en personlig risiko. det var den alvorligste brannen siden Derfor var jobben gjort og skadene begrensa til 14-dagers oppussing- da bran- dødsbrannen på det daværende Moflata sykehjem på 90-tallet. Dags innsats nmannskapene kom inn med sine slanger har i hvert fall forhindret mye større og sin ekspertise. En ST-nytt-rose til den bygningsmessige ødeleggelser. Tempera- handlekraftige og uredde rørleggeren. En rask moped... turen var så høg at malingen på motsatt side av rommet hadde begynt å koke, sier brannvernlederen. Fra øvelser vet han at det langt fra er noen selvfølge at folk reagerer så riktig når alarmen går.- Jeg kjente først at døra ikke var så veldig varm. Så huket jeg meg ned under røyken og spylte mot flammene slik vi har lært på brannøvelsene, sier nøkterne Dag som ikke synes det han gjorde er noe å hausse opp. Han er vant til at brannalarmen går-uten at det er så alvorlig som det var nå. Knut Clausen som jobber på bygg-og eiendom i Kragerø har sendt denne vitsen for å glede ST-Nytts lesere: En flott kabriolet kjører inn på en bensinstasjon et sted ute på bygda. Samtidig kommer en moped kjørendeog både mann og moped er av eldre årgang.karen på mopeden er av det nysgjerrige slaget, går bort til bilen for å ta den i nærmere i øyesyn. Etter å ha tanket skyver bilføreren mopedisten litt overlegent tilside, smeller igjen døra og kommer raskt opp i 100 km/t. I speilet får han se en liten prikk langt bak som kommer nærmere og suser opp på siden av bilen. Det er mopedisten. Lettere iriteret øker han farten, det samme skjer:mopeden forsvinner, for så å suse opp på siden av bilen igjen. Kjører normalt i 40, men... Bilføreren stanser bilen, vinker inn mopeden og vil ha greie på hvor fort mopeden kan kjøre. -Normalt i 40, men det var før du smelte bukseselene mine fast i bildøra di, svarte gubben som var tydelig preget etter fartsopplevelsen. Har du et tips til ST-nytt? Kontakt Jørn på tlf eller e-post: Ros til kjøkkenet i Skien Kirsten Alvestad i sengeenhet C på DPS i Skien sender en ST-Nytt-Rose til de som jobber på sentralkjøkkenet i Skien: - De er velvillige og gjør alt for at enheten skal få mat når det skal bestilles derfra i ferier og ved sykdom i eget kjøkkenpersonale. I tillegg lager de god mat skriver Kirsten i en e-post. Tillitsvalgte til bygg 11- ikke bygg 2 1. november flyttet de seks tillitsvalgte på ST i Skien fra bygg 65. Men de flyttet vel og merke ned til bygg 11 på nedsida av Ulefossvegen- ikke bygg 2- som ST-Nytt feilaktig skrev i forrige nummer. Dermed bør feilen være rettet opp. Redaksjonen beklager. Hjertesukk fra Karen Karen Rasmussen har et hjertesukk etter å ha vært på et to-og en-halvtimes innkjøpsseminar på ST i Skien. - For meg var bare en halvtime relevant for mitt innkjøpsnivå. Det er bortkastet tid, sier lederen for enhet for rus og psykiatri i Skien. Hun etterlyser at seminaret kunne vært tilpasset de ulike nivåene av innkjøpsmyndighet.- ikke at alle nivåene ble tatt under ett. Og hun ønsket mindre fokus på ulike innkjøpsskandaler som f.eks vannverkssaken fra Romerike og en byggesak på Ullevål. Ansvarlig utgiver: Adm. dir. Bess Margrethe Frøyshov Redaktør: Informasjonskonsulent Jørn Ertsaas tlf Trykk: Erik Tanche Nilssen A/S Tekst og foto: Jørn Ertsaas

Fra kampanje til permanent forbedring Heidi Kristin Knarrum Kvalitetsrådgiver, Sykehuset Telemark

Fra kampanje til permanent forbedring Heidi Kristin Knarrum Kvalitetsrådgiver, Sykehuset Telemark Fra kampanje til permanent forbedring Heidi Kristin Knarrum Kvalitetsrådgiver, Sykehuset Telemark Post/enhet /område Klinikk STHF STHF Organisering på Sykehuset Telemark Kampanjeleder Informasjon, pådriver,

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

SYKEHUSET TELEMARK HF

SYKEHUSET TELEMARK HF SYKEHUSET TELEMARK HF PROTOKOLL FRA BRUKERUTVALGET 19.06.2014 Sted: Direktørens møterom på Sykehuset Telemark i Skien Tilstede: Knut Bjaaland Birgit Lia Karin S. Karlsen Tor Strømme Thyra Giæver Ingrid

Detaljer

SYKEHUSET TELEMARK HF

SYKEHUSET TELEMARK HF SYKEHUSET TELEMARK HF PROTOKOLL FRA BRUKERUTVALGET 7. DESEMBER 2012 Sted: Sykehuset Telemark i Porsgrunn Tilstede: Birgit Lia, leder Knut Bjaaland, nestleder Karin S. Karlsen Arne Borgersen Ingrid Venanger

Detaljer

Møteprotokoll. 075/2012 Innkalling og saksliste ble godkjent.

Møteprotokoll. 075/2012 Innkalling og saksliste ble godkjent. Møteprotokoll Styre: Sykehuset Telemark HF Møtested: Sykehuset Telemark, Rjukan Dato: 17.09.2012 Tidspunkt: Kl 1100 Følgende medlemmer møtte: Stein-Are Agledal Elisabeth A. Nilsen Ellen Årøen Thor Helge

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

SYKEHUSET TELEMARK HF

SYKEHUSET TELEMARK HF SYKEHUSET TELEMARK HF PROTOKOLL FRA BRUKERUTVALGET 05.12. 2013 Sted: Direktørens møterom på Sykehuset Telemark i Skien Tilstede: Knut Bjaaland Birgit Lia Karin S. Karlsen Ingrid Venanger Tor Strømme Kari

Detaljer

Min Bok Når noen i familien har fått en hjerneskade

Min Bok Når noen i familien har fått en hjerneskade Min Bok Når noen i familien har fått en hjerneskade St. Olavs Hospital HF Klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering, Lian Avdeling for ervervet hjerneskade Forord Denne boka er første gang utarbeidet

Detaljer

Forutsigbarhet er viktig, for pasienter som henvises til spesialisthelsetjenesten, og skaper trygghet.

Forutsigbarhet er viktig, for pasienter som henvises til spesialisthelsetjenesten, og skaper trygghet. Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Styreleder i helseforetakene i Helse Sør-Øst Helseforetakene i Helse Sør-Øst

Detaljer

Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 97/2011 Fagdirektør Halfrid Waage Beslutningssak

Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 97/2011 Fagdirektør Halfrid Waage Beslutningssak Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Pasientsikkerhetskampanjen I trygge hender Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 97/2011 Fagdirektør Halfrid Waage Beslutningssak 13.12.11 Ingress: Den

Detaljer

Min lese-, skrive- og tegnebok når en jeg er glad i er syk

Min lese-, skrive- og tegnebok når en jeg er glad i er syk En bok for barn som pårørende Min lese-, skrive- og tegnebok når en jeg er glad i er syk Mitt navn er:.. Skrevet av psykiatrisk sykepleier Britt Helen Haukø, med hjelp fra barneansvarlige ved sykehuset

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 20.09.12 Sak nr: 054/2012 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad RAPPORTERING KVALITETSINDIKATORER/ØKONOMI AUGUST 2012 Trykte vedlegg: Ingen

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 13. februar 2015 Saksbehandler: Direksjonssekretær Vedlegg: Oppdrag og bestilling vedtatt i foretaksmøte 12.2.2015 SAK 7/2015 OPPDRAG OG BESTILLING 2015

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF Tid: Onsdag 20. september 2017 kl. 09.30 15.30 Sted: Ulefoss møterom, konferansesenteret i Skien Tilstede: Per Anders Oksum styreleder Marit Kasin nestleder

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

TB undervisningspakke Spørsmål og svar 1

TB undervisningspakke Spørsmål og svar 1 TB undervisningspakke Spørsmål og svar 1 Innhold Hva er tuberkulose eller TB?... 2 Hva er symptomer (tegn) på tuberkulose?... 2 Hva kan jeg gjøre hvis jeg eller barna mine blir syke?... 2 Kan man få tuberkulose

Detaljer

Pasientsikkerhetskulturundersøkelsen Rapport for

Pasientsikkerhetskulturundersøkelsen Rapport for FORSIDE Pasientsikkerhetskulturundersøkelsen 1 Rapport for 3091020 - Sunnaas sykehus HF INNHOLD 2 Pasientsikkerhetskulturundersøkelsen Innholdsfortegnelse Hvordan lese og bruke rapporten s 3 Oppsummering

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

Barneansvarlig i spesialisthelsetjenesten

Barneansvarlig i spesialisthelsetjenesten Barneansvarlig i spesialisthelsetjenesten Hva sier helsepersonelloven og spesialisthelsetjenesteloven når barn er pårørende? Film om Line, del 1 Barneansvarlige sier: «Nå kan vi ikke lenger bare snakke

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF Sted: Direktørens møterom, Skien Dato og tid: Torsdag 20. april 2017 kl

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF Sted: Direktørens møterom, Skien Dato og tid: Torsdag 20. april 2017 kl PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF Sted: Direktørens møterom, Skien Dato og tid: Torsdag 20. april 2017 kl. 09.30 15.45 Tilstede: Per Anders Oksum, styreleder Marit Kasin, nestleder Kari Dalen

Detaljer

kjensgjerninger om tjenestene

kjensgjerninger om tjenestene 7 kjensgjerninger om tjenestene Prosjektet Sammen om brukerkunnskap i Sandnes var et av KUP-prosjektene Side 2 av 10 Prosjektet Sammen om brukerkunnskap i Sandnes var et av KUP-prosjektene Side 3 av 10

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF Tid: Tirsdag 23. mai 2017 kl. 09.30 15.30 Sted: Direktørens møterom, Skien Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Per Anders Oksum Styreleder Marit Kasin

Detaljer

Influensasymptomene 1. Har du hatt influensalignende sykdom før denne siste episoden, men etter juni 2009? Nei Ja Vet ikke

Influensasymptomene 1. Har du hatt influensalignende sykdom før denne siste episoden, men etter juni 2009? Nei Ja Vet ikke Appendix I IV Institutt for samfunnsmedisinske fag Allmennmedisinsk forskningsenhet Unifob Helse Svarskjema Studie etter influensasykdom 2009/2010 Vennligst svar på alle spørsmålene. På enkelte av spørsmålene

Detaljer

Fra administrasjonen: Administrerende direktør Just Ebbesen og spesialrådgiver/styresekretær Vigdis Velgaard (referent)

Fra administrasjonen: Administrerende direktør Just Ebbesen og spesialrådgiver/styresekretær Vigdis Velgaard (referent) Protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold HF Tid: Mandag 19. juni 2017 Sted: Sykehuset Østfold Kalnes Tilstede: Peder Olsen styreleder Petter Brelin nestleder (til kl. 12.45) Anita Talåsen Granli Nina

Detaljer

Kristina Ohlsson. Glassbarna. Oversatt av Elisabeth Bjørnson

Kristina Ohlsson. Glassbarna. Oversatt av Elisabeth Bjørnson Kristina Ohlsson Glassbarna Oversatt av Elisabeth Bjørnson Om forfatteren: Kristina Ohlsson (f. 1979) omtales som Sveriges nye barnebokforfatter, og sammenliknes med Maria Gripe. Glassbarna er hennes første

Detaljer

Når mamma, pappa eller et søsken er syk

Når mamma, pappa eller et søsken er syk MIN BOK Når mamma, pappa eller et søsken er syk Forord Dette heftet er utarbeidet i sammenheng med Føre var prosjektet i Helse Nord, av Elisabeth Heldahl og Bjørg Eva Skogøy. Ideen er hentet fra den svenske

Detaljer

Pasientsikkerhetskulturundersøkelsen Rapport for

Pasientsikkerhetskulturundersøkelsen Rapport for FORSIDE Pasientsikkerhetskulturundersøkelsen 1 Rapport for 7 - SIV HF INNHOLD 2 Pasientsikkerhetskulturundersøkelsen Innholdsfortegnelse Hvordan lese og bruke rapporten s 3 Oppsummering av rapporten s

Detaljer

Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven)

Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven) Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven) OMFANG OG FORMÅL 1. Fagprosedyrens overordnede mål er: Fagprosedyrens overordnede mål er å gi anbefalinger til helsepersonell om hvordan fall hos voksne pasienter

Detaljer

FORSIDE. Pasientsikkerhetskulturundersøkelsen Rapport for. SunHF

FORSIDE. Pasientsikkerhetskulturundersøkelsen Rapport for. SunHF FORSIDE Pasientsikkerhetskulturundersøkelsen 2012 1 Rapport for SunHF INNHOLD 2 Pasientsikkerhetskulturundersøkelsen 2012 Innholdsfortegnelse Hvordan lese og bruke rapporten s 3 Oppsummering av rapporten

Detaljer

Verdier. fra ord til handling

Verdier. fra ord til handling Verdier fra ord til handling Vedtatt i Bamble kommunestyre 8. november 2012 Verdier Bamble kommune Gjennom alt vi gjør som ansatte i Bamble kommune realiserer vi verdier, enten vi er oppmerksom på det

Detaljer

Barn som pårørende. Fjernundervisning for fysikalsk medisin og rehabilitering, 06.10.15. Kerstin Söderström

Barn som pårørende. Fjernundervisning for fysikalsk medisin og rehabilitering, 06.10.15. Kerstin Söderström Barn som pårørende Fjernundervisning for fysikalsk medisin og rehabilitering, 06.10.15 Kerstin Söderström Psykologspesialist PhD, prosjektleder Barnet i mente v/si og postdoktor i Mosaikkprosjektet v/hil

Detaljer

Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads.

Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads. Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads. Om du føler at du trenger mer bakgrunn, gå tilbake å lytt til webinaropptaket # 3. Der forteller jeg mer om hvorfor og hva som

Detaljer

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 Sulitjelma 26. 27. februar 2008. - Rus som et gode og et onde i opplevelsen av psykisk helse.. Arrangør: Rehabiliteringsteamet ved Salten Psykiatriske Senter (Nordlandssykehuset)

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF Tid: Tirsdag 21. juni 2017 kl. 09.30 15.30 Sted: Direktørens møterom, Skien Tilstede: Per Anders Oksum styreleder Marit Kasin nestleder Kari Dalen Folke

Detaljer

Møteprotokoll. Styre: Sykehuset Telemark HF Møtested: Sykehuset Telemark HF, Skien Dato: Styremøte 16. mars 2011 Tidspunkt: Kl 10.00 15.

Møteprotokoll. Styre: Sykehuset Telemark HF Møtested: Sykehuset Telemark HF, Skien Dato: Styremøte 16. mars 2011 Tidspunkt: Kl 10.00 15. Møteprotokoll Styre: Sykehuset Telemark HF Møtested: Sykehuset Telemark HF, Skien Dato: Styremøte 16. mars 2011 Tidspunkt: Kl 10.00 15.15 Følgende medlemmer møtte: Stein Are Agledal Elisabeth A. Nilsen

Detaljer

Fra administrasjonen: Adm. direktør Just Ebbesen og administrasjonssjef Vigdis Velgaard (referent)

Fra administrasjonen: Adm. direktør Just Ebbesen og administrasjonssjef Vigdis Velgaard (referent) Protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold HF Tid: Mandag 21. mai 2012 Sted: Sykehuset Østfold Sarpsborg Tilstede: Stein-Are Agledal styreleder Ambjørn Bjørnson Petter Brelin Britt H. Egeland Gulbrandsen

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF Dato og tid: Torsdag 13. februar 2017 kl. 09.30 15.30 Sted: Direktørens møterom, Skien Tilstede: Per Anders Oksum, styreleder Marit Kasin, nestleder Kari

Detaljer

VEDTAK: 1. Styret tar resultatene fra undersøkelsen om pasientopplevelser med norske sykehus 2014 til orientering.

VEDTAK: 1. Styret tar resultatene fra undersøkelsen om pasientopplevelser med norske sykehus 2014 til orientering. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 03.09.2015 SAK NR 063 PRESENTASJON AV PASOPP-UNDERSØKELSEN Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar resultatene fra undersøkelsen om pasientopplevelser med norske sykehus til

Detaljer

SYKEHUSET TELEMARK HF

SYKEHUSET TELEMARK HF SYKEHUSET TELEMARK HF PROTOKOLL FRA BRUKERUTVALGET 04.12.2014 kl 10:00 til 14:00 (formøte fra kl 09:00) Sted: Direktørens møterom på Sykehuset Telemark i Skien Tilstede: Knut Bjaaland Birgit Lia Ingrid

Detaljer

Helse Sør-Øst - bærekraftig utvikling for fremtidens behov

Helse Sør-Øst - bærekraftig utvikling for fremtidens behov Helse Sør-Øst - bærekraftig utvikling for fremtidens behov Vintermøte 2011 Norsk Dagkirurisk Forum 14. januar 2011 DRG og utvikling innenfor dagkirurgi, Administrerende direktør Helse Sør-Øst RHF, Bente

Detaljer

MÅNEDSBREV FOR JUNI Furua

MÅNEDSBREV FOR JUNI Furua MÅNEDSBREV FOR JUNI Furua Så nærmer vi oss juni, og vi er i gang med barnehageårets siste månedsbrev dette året har gått utrolig fort! Men, de sier jo at tiden går fort når man har det gøy I mai har det

Detaljer

Bare spør! Få svar. Viktige råd for pasienter og pårørende

Bare spør! Få svar. Viktige råd for pasienter og pårørende Viktige råd for pasienter og pårørende Spør til du forstår! Noter ned viktige spørsmål og informasjonen du får. Ta gjerne med en pårørende eller venn. Ha med oppdatert liste over medisinene dine, og vis

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 5.4.13 Sak nr: 2/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Sakstittel: Rapportering pr. februar Bakgrunn for saken Eiers bestilling til SiV innholder

Detaljer

10 viktige anbefalinger du bør kjenne til

10 viktige anbefalinger du bør kjenne til 10 viktige anbefalinger du bør kjenne til [Anbefalinger hentet fra Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse ROP-lidelser.]

Detaljer

Risikovurdering: Drift lokasjon Rjukan fram til 20.6.15

Risikovurdering: Drift lokasjon Rjukan fram til 20.6.15 S x K = Risiko (R) Konsekvens (K) Sannsynlighet (S) RISIKOVURDERING Risikovurdering: Drift lokasjon Rjukan fram til 20.6.15 Utført dato: 27.4, revidert 7.5 Utført ved (enhet): Seksjon poliklinikker Øvre

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

Når barn er pårørende

Når barn er pårørende Når barn er pårørende - informasjon til voksne med omsorgsansvar for barn som er pårørende Mange barn opplever å være pårørende i løpet av sin oppvekst. Når noe skjer med foreldre eller søsken, påvirkes

Detaljer

Nasjonale kvalitetsindikatorer, presentasjon av resultater og vurdering av enkeltområder

Nasjonale kvalitetsindikatorer, presentasjon av resultater og vurdering av enkeltområder Møtedato: 27. mai 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Rune Sundset, 75 51 29 00 Bodø, 16.5.2014 Styresak 61-2014 Nasjonale kvalitetsindikatorer, presentasjon av resultater og vurdering av enkeltområder

Detaljer

Min egen lese, tenke, skrive og tegnebok - om meg og familien min når en jeg er glad i er syk

Min egen lese, tenke, skrive og tegnebok - om meg og familien min når en jeg er glad i er syk Min egen lese, tenke, skrive og tegnebok - om meg og familien min når en jeg er glad i er syk Mitt navn er:.. Skrevet av psykiatrisk sykepleier Britt Helen Haukø, med hjelp fra barneansvarlige ved sykehuset

Detaljer

Plan for forbedring av ventelister og fristbrudd

Plan for forbedring av ventelister og fristbrudd Arkivsak Dato 21.11.12 Saksbehandler Per Engstrand Saksframlegg Styre Møtedato 29.11.12 Sørlandet sykehus HF Sak nr 112-2012 Sakstype Beslutningssak Sakstittel Plan for forbedring av ventelister og fristbrudd

Detaljer

Fylkesmannens tilsynsvirksomhet Fylkeslege Anne-Sofie Syvertsen 1

Fylkesmannens tilsynsvirksomhet Fylkeslege Anne-Sofie Syvertsen 1 Fylkesmannens tilsynsvirksomhet 18.05.2017 Fylkeslege Anne-Sofie Syvertsen 1 Kort oppsummert Tilsyn med hvem: Virksomhet Individ (helsepersonell) Tilsyn med hva: Faglig forsvarlighet gjennom - Styring

Detaljer

I løpet av prosjektet fikk elevene presentert nye bøker, vi brukte biblioteket flittig og hadde bokkasser i klasserommet.

I løpet av prosjektet fikk elevene presentert nye bøker, vi brukte biblioteket flittig og hadde bokkasser i klasserommet. Bakgrunn Ut fra ønsket om å øke lesehastighet, innholdsforståelse, ordforråd og ikke minst leseglede satte jeg høsten 2008 i gang et leseprosjekt ved Frøysland skole. Prosessmålet var å lese mye over tid

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 22.3.12 Sak nr: 18/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad RAPPORTERING KVALITETSINDIKATORER/ØKONOMI JAN FEB Trykte vedlegg: Ingen Bakgrunn for

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015

Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015 SAK NR 017-2015 ÅRLIG MELDING 2014 FOR HELSE SØR-ØST RHF Forslag til vedtak: 1. På grunnlag av samlet rapportering for 2014

Detaljer

Ventetider og fristbrudd konkrete forslag til tiltak, oppfølging av styresak

Ventetider og fristbrudd konkrete forslag til tiltak, oppfølging av styresak Møtedato: 31. oktober 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Knut Tjeldnes/Jan Norum, 75 51 29 00 Bodø, 24.10.2012 Styresak 124-2012 Ventetider og fristbrudd konkrete forslag til tiltak, oppfølging av

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 28.2.13 Sak nr: 4/213 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad RAPPORTERING 212 INKL. KOMMENTARER FOR JANUAR 213 Bakgrunn for saken Eiers bestilling

Detaljer

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone Tor Fretheim Kjære Miss Nina Simone FAMILIEN De trodde det ikke. De klarte ikke å forstå at det var sant. Ingen hadde noen gang kunnet tenke seg at noe slikt skulle skje. Sånt hender andre steder. Det

Detaljer

SYKEHUSET TELEMARK HF

SYKEHUSET TELEMARK HF SYKEHUSET TELEMARK HF PROTOKOLL FRA BRUKERUTVALGET 29.01.2015 kl 10:00 til 14:00 (formøte fra kl 08:30) Sted: Direktørens møterom på Sykehuset Telemark i Skien Tilstede: Knut Bjaaland Birgit Lia Ingrid

Detaljer

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole?

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole? Kristine og dragen. Kristine er en fem år gammel jente. Hun har en eldre bror som heter Ole. Ole er åtte år og går i andre klasse på Puseby Skole. Kristine og Ole er som regel gode venner. Men av og til

Detaljer

Risikostyring i Helse Sør-Øst. Oppdatert etter møte i revisjonskomiteen og i LG

Risikostyring i Helse Sør-Øst. Oppdatert etter møte i revisjonskomiteen og i LG Risikostyring i Helse Sør-Øst Oppdatert etter møte i revisjonskomiteen 12.09.08 og i LG 16.09.08 Prosess Risikovurderingen er basert på Helseforetakenes vurdering og innspill Vurdering i enhetene i det

Detaljer

Styresak. Arild Johansen Styresak 017/12 B Tilleggsrapportering til årlig melding 2011 - Kreftpasienters erfaringer med somatiske sykehus 2009

Styresak. Arild Johansen Styresak 017/12 B Tilleggsrapportering til årlig melding 2011 - Kreftpasienters erfaringer med somatiske sykehus 2009 Styresak Går til: Foretak: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Dato: 29.2.2012 Saksbehandler: Saken gjelder: Arkivsak 0 2012/33/033 Arild Johansen Styresak 017/12 B Tilleggsrapportering til årlig melding

Detaljer

Pasientbiografi i sykepleiestudiet. Hva og hvordan lærer 1. semestersstudentene av å lese pasientbiografi som del av pensumlitteratur

Pasientbiografi i sykepleiestudiet. Hva og hvordan lærer 1. semestersstudentene av å lese pasientbiografi som del av pensumlitteratur Pasientbiografi i sykepleiestudiet Hva og hvordan lærer 1. semestersstudentene av å lese pasientbiografi som del av pensumlitteratur Hvorfor pasientbiografi Rammeplan for sykepleiestudiet: Sykepleieren

Detaljer

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF. Sørlandet sykehus HF. Protokoll fra forrige styremøte legges fram for godkjenning.

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF. Sørlandet sykehus HF. Protokoll fra forrige styremøte legges fram for godkjenning. Arkivsak Dato 15.05.2012 Saksbehandler Kåre Smith Heggland Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 24.05.2012 Sak nr 051-2012 Sakstype Beslutningssak Sakstittel Godkjenning av protokoll fra styremøte

Detaljer

Informasjonshefte til pasienter og pårørende. Medisinsk avdeling, sengepost B4, St. Olavs Hospital, avdeling Orkdal Sjukehus

Informasjonshefte til pasienter og pårørende. Medisinsk avdeling, sengepost B4, St. Olavs Hospital, avdeling Orkdal Sjukehus Informasjonshefte til pasienter og pårørende Medisinsk avdeling, sengepost B4, St. Olavs Hospital, avdeling Orkdal Sjukehus Innholdsfortegnelse Velkommen til sengepost B4.... side 2 Telefonnummer til avdelingen..

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 03.03.14 Sak nr: 004/2014 Sakstype: Beslutningssak Høringsuttalelse til Utviklingsplan 2014 2016 for Sykehuset Telemark HF Trykte vedlegg: Utviklingsplan for Sykehuset

Detaljer

Ledelsens gjennomgåelse (LGG) med risikovurdering 1. tertial 2009

Ledelsens gjennomgåelse (LGG) med risikovurdering 1. tertial 2009 STYREMØTE 24. august 2009 Side 1 av 5 Sakstype: Orienteringssak Saksnr. arkiv: Ledelsens gjennomgåelse (LGG) med risikovurdering 1. tertial 2009 Sammendrag: Innholdet i LGG og risikovurderingen baserer

Detaljer

Nasjonal internrevisjon av medisinsk kodepraksis i helseforetakene

Nasjonal internrevisjon av medisinsk kodepraksis i helseforetakene Nasjonal internrevisjon av medisinsk kodepraksis i helseforetakene DRG forum Høstkonferansen, 11. november 2011 Karl-Helge Storhaug konsernrevisjonen Innhold Bakgrunn og formål Prosess og metode Konklusjoner

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Reorganisering av ansvar og oppgavefordeling i akuttmottaket for å sikre god pasientbehandling

Utviklingsprosjekt: Reorganisering av ansvar og oppgavefordeling i akuttmottaket for å sikre god pasientbehandling Utviklingsprosjekt: Reorganisering av ansvar og oppgavefordeling i akuttmottaket for å sikre god pasientbehandling Nasjonalt topplederprogram Jan Berg Sykehuset Telemark HF Nov. 2012 Bakgrunn og organisatorisk

Detaljer

A) EFFEKT AV OMSTILLINGENE (Med omstillingene sikter vi her til fusjonen av sykehusene og de senere tilpasningene)

A) EFFEKT AV OMSTILLINGENE (Med omstillingene sikter vi her til fusjonen av sykehusene og de senere tilpasningene) Medarbeiderundersøkelse blant overleger ved OUS gjennomført fra mars til mai 2013 Alle overleger uten lederansvar invitert til å delta via e-post. 766 svar fra 1180 inviterte (64,9 %) Undersøkelsen er

Detaljer

Virksomhetsrapport oktober 2016

Virksomhetsrapport oktober 2016 Virksomhetsrapport oktober Styresak 085- Fagdirektør Per Engstrand Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 18.11. Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi/finans

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Jeg heter januar og jeg er svært til kar, og kommer jeg så må du ikke gå med nesa bar. Men gaver kan jeg gi hvis du vil stå på ski så strør jeg snø på vei og sti -

Detaljer

SPAR TID OG PENGER. med en bedre og mer effektiv KUNDEBEHANDLING.

SPAR TID OG PENGER. med en bedre og mer effektiv KUNDEBEHANDLING. SPAR TID OG PENGER med en bedre og mer effektiv KUNDEBEHANDLING 1 Jobb med meg skjema Leksjon 1 av 4 Første kontakt med potensiell kunde I denne leksjonen skal du lære hvordan du effektivt får de svar

Detaljer

Minoriteters møte med helsevesenet

Minoriteters møte med helsevesenet Minoriteters møte med helsevesenet Møte mellom ikke - vestlige mødre og sykepleiere på nyfødt intensiv avdeling. Hensikten med studien var å få økt innsikt i de utfordringer det er i møtet mellom ikke-vestlige

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Status og tiltak for reduksjon av ventetid og å forhindre fristbrudd innen Barne- og ungdomspsykiatri

SAKSFREMLEGG. Status og tiltak for reduksjon av ventetid og å forhindre fristbrudd innen Barne- og ungdomspsykiatri Sentral stab Samhandlingsavdelingen SAKSFREMLEGG Sak 40/17 Status og tiltak for reduksjon av ventetid og å forhindre fristbrudd innen Barne- og ungdomspsykiatri Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF

Detaljer

Mødre med innvandrerbakgrunn

Mødre med innvandrerbakgrunn Mødre med innvandrerbakgrunn NYFØDT INTENSIV, ST.OLAVS HOSPITAL Ca. 4000 fødsler pr. år Ca. 500 innleggelser ved Nyfødt Intensiv pr.år Årsak: Preeklampsi, infeksjon, misdannelser med mer Gjennomsnittlig

Detaljer

Delavtale om forebyggingstiltak og pasientforløp for utvalgte pasientgrupper

Delavtale om forebyggingstiltak og pasientforløp for utvalgte pasientgrupper Delavtale 4.3.8. Delavtale om forebyggingstiltak og pasientforløp for utvalgte pasientgrupper (habilitering, rehabilitering, læring og mestring og forebyggende arbeid) (Lov om helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Har du barn/ungdom som pårørende? Når noen i familien blir alvorlig syk

Har du barn/ungdom som pårørende? Når noen i familien blir alvorlig syk Har du barn/ungdom som pårørende? Når noen i familien blir alvorlig syk Når en i familien blir alvorlig syk, vil det berøre hele familien. Alvorlig sykdom innebærer ofte en dramatisk endring i livssituasjonen,

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 21. april 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2016

Styret Helse Sør-Øst RHF 21. april 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2016 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 21. april 2016 SAK NR 028-2016 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2016 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

Styresak. Bjørn Tungland 071/10 O Internrevisjon økonomistyring

Styresak. Bjørn Tungland 071/10 O Internrevisjon økonomistyring Styresak Går til: Foretak: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Dato: 25. august 2010 Saksbehandler: Saken gjelder: Arkivsak 0 2010/445/012 Bjørn Tungland 071/10 O Internrevisjon økonomistyring Økonomistyring

Detaljer

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine.

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine. A) (Plansje 1a: Logo: Lardal Tverrpolitiske Liste) Som majoriteten av innbyggerne i Lardal, mener vi i Tverrpolitisk Liste at Lardal fortsatt må bestå egen kommune! Som egen kommune har vi: (Plansje 1b

Detaljer

Hvordan oppdage angst og depresjon hos ungdom?

Hvordan oppdage angst og depresjon hos ungdom? Hvordan oppdage angst og depresjon hos ungdom? RÅDGIVERFORUM BERGEN 28.10. 2008 Einar Heiervang, dr.med. Forsker I RBUP Vest Aller først hvorfor? Mange strever, men får ikke hjelp Hindre at de faller helt

Detaljer

Virksomhetsrapport november 2016

Virksomhetsrapport november 2016 Virksomhetsrapport november 2016 Styresak 096-2016 - Fagdirektør Per Engstrand 15.12.2016 Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi/finans 6. Vedlegg

Detaljer

EIGENGRAU av Penelope Skinner

EIGENGRAU av Penelope Skinner EIGENGRAU av Penelope Skinner Scene for en mann og en kvinne. Manus ligger på NSKI sine sider, men kan også fåes kjøpt på www.adlibris.com Cassie er en feminist som driver parlamentarisk lobbyvirksomhet.

Detaljer

Sykehuset Telemark HF. Pressekonferanse om 2010

Sykehuset Telemark HF. Pressekonferanse om 2010 Sykehuset Telemark HF Pressekonferanse om 2010 1 2010 Sett fra sykehusledelsen : Et år preget av stabil drift og stø kurs. Ventetiden Stabil og lav (både i somatikk og psykiatri) sammenlignet med andre

Detaljer

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof.

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. PROOF av David Auburn Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. Forhistorie: Cathrine og Line er søstre, svært ulike av natur. Deres far,

Detaljer

Styresak. Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 7.11.2011. Saken gjelder: Styresak 135/11 O Ventetider og fristbrudd.

Styresak. Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 7.11.2011. Saken gjelder: Styresak 135/11 O Ventetider og fristbrudd. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 7.11.2011 Saksbehandler: Bjørn Tungland Saken gjelder: Styresak 135/11 O Ventetider og fristbrudd Arkivsak 0 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014

STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014 STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/568 Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per mars et negativt resultat på

Detaljer

Oversikt 1: Gjennomsnittlig ventetid for alle pasienter som har fått helsehjelp i perioden... 1

Oversikt 1: Gjennomsnittlig ventetid for alle pasienter som har fått helsehjelp i perioden... 1 Resultat og tiltaksrapport kvalitet - Januar 2014 Innhold 1. Ventelister... 1 Oversikt 1: Gjennomsnittlig ventetid for alle pasienter som har fått helsehjelp i perioden.... 1 Oversikt 2: Ventetid fordelt

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 083/2012 20.12.12

Styret ved Vestre Viken HF 083/2012 20.12.12 Saksfremlegg Dato Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse Arkivkode 10.12.12 Karin Ask-Henriksen Evaluering av hovedferieavvikling 2012 - Overordnede prinsipper for hovedferieavviklingen 2013 Saksnr.

Detaljer

Behovsanalyse og funksjonsfordeling fagområdene rehabilitering og habilitering i sykehusområdet Telemark og Vestfold

Behovsanalyse og funksjonsfordeling fagområdene rehabilitering og habilitering i sykehusområdet Telemark og Vestfold Behovsanalyse og funksjonsfordeling fagområdene rehabilitering og habilitering i sykehusområdet Telemark og Vestfold Status pr 20.10.11 KLINIKKSJEF PER URDAHL ST Og SEKSJONSLEDER GRO ELISABETH AASLAND

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 4. mars 2010 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 4. mars 2010 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 4. mars SAK NR 013- AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets- og økonomirapport per januar til etterretning.

Detaljer

Friskere liv med forebygging

Friskere liv med forebygging Friskere liv med forebygging Rapport fra spørreundersøkelse Grimstad, Kristiansand og Songdalen kommune September 2014 1. Bakgrunn... 3 2. Målsetning... 3 2.1. Tabell 1. Antall utsendte skjema og svar....

Detaljer

PROTOKOLL FRA BRUKERUTVALGET

PROTOKOLL FRA BRUKERUTVALGET PROTOKOLL FRA BRUKERUTVALGET 11.06.2015 kl 10:00 til 14:00 (formøte fra kl 08:30) Sted: Direktørens møterom på Sykehuset Telemark i Skien Tilstede: Knut Bjaaland Birgit Lia Kari Thomsen Idar Grotle Ann

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal tgående internt produsert, 11/01389-10 Tilbud om ansettelse - Personalmappe - Dok. dato: 18.06.2015 Arkivdel: Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert, 14/01143-6 Erstatningssak 2013/02647 - menvudering

Detaljer

Protokoll fra Styremøte 20. mars 2014

Protokoll fra Styremøte 20. mars 2014 Protokoll fra Styremøte 20. mars 2014 Styret Navn Tilstede Forfall Styreleder Svein Ove Blix X Nestleder Astrid Bjørgaas X Styremedlem Erik Arne Hansen X Styremedlem Tove Buschmann-Rise **) X Styremedlem

Detaljer