Begrenset Fortrolig. Jan Erik Jensen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Begrenset Fortrolig. Jan Erik Jensen"

Transkript

1 Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Rapport etter tilsyn med beredskap og helikopterdekk Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt fortrolig Involverte Hovedgruppe T-F Deltakere i revisjonslaget Sveinung Iversen (Sdir), Veronica Charlotte Andersen Haugan (Sdir), Per Wilhelmsen (Ltil) og Jan Erik Jensen (Ptil) Oppgaveleder Jan Erik Jensen Dato Innledning Petroleumstilsynet (Ptil) gjennomførte en verifikasjon knyttet til beredskap og helikopterdekk om bord på Scarabeo 8. Verifikasjonene var rettet mot tekniske forhold ombord på innretningen og styringssystem relevant for driften av Scarabeo 8 innenfor beredskap og operasjon av helikopterdekket. Aktiviteten inngår som en del av saksbehandlingen av søknad om samsvarsuttalelse (SUT) for innretningen Scarabeo 8. Tilsynet ble gjennomført ved verftet Westcon i Ølensvåg. Aktiviteten bestod av dokumentgjennomganger og verifikasjoner ombord på innretningen. Denne rapporten inneholder kun observasjoner innen fagområdet beredskap. Funnene knyttet til tilsynet på helikopterdekk er vedlagt i egen rapport. 2 Bakgrunn Saipem SpA (Saipem) skal operere boreinnretningen Scarabeo 8 på norsk kontinentalsokkel. Ptils aktivitet ble utført som et ledd i behandlingen av søknad om samsvarsuttalelse (SUT) for innretningen. Innretningen er en ny delvis nedsenkbar boreinnretning boreinnretning av type Moss CS 50 MkII, der skrog er bygget i Severodvinsk i Russland (Sevmash verftet) og top-side i Palermo (Fincantieri verftet). Innretningen ligger nå for ferdigstillelse, klargjøring og testing i Ølensvåg (Westcon verftet). 3 Mål Målsetting med aktiviteten var å verifisere at tekniske og styringsmessige forhold innen beredskap, helikopterdekk og helikopterdekkoperasjoner. Selskapets SUT-søknad, inkludert egne samsvarsmålinger, ble lagt til grunn under verifikasjonene.

2 2 4 Resultat Tilsynsaktiviteten innen beredskap avdekket fem avvik og åtte forbedringspunkt. Disse er nærmere beskrevet nedenfor, i kapittel 5 i denne rapporten. I tillegg er det listet opp noe utstyr som ikke ble verifisert fordi det enda ikke var om bord under tilsynet i kapittel 6. Resultatet fra verifikasjonene gjort på helikopterdekk er vedlagt i egen rapport. 5 Observasjoner Ptils observasjoner deles generelt i to kategorier: Knyttes til de observasjonene hvor vi mener å påvise brudd på regelverket. Knyttes til observasjoner hvor vi ser mangler, men ikke har nok opplysninger til å kunne påvise brudd på regelverket. 5.1 Avvik Merking og skilting av rømningsveier Merking og skilting var ikke i henhold til krav i forskriften. Det var ikke konsekvent merking av rømningsveier, merkingen skal lede til midlertidig oppholdssted ( temporary refuge ), i henhold til forskriftskrav. Det var ikke differensiert med hensyn på skilting av primær og sekundær rømningsvei. Merkingen var heller ikke i samsvar med tegningene for rømningsveier (appendiks D i beredskapsanalysen), der tegningene viste sekundær rømningsvei til midlertidig oppholdssted. Skilting inkluderte i liten grad informasjonsskilt, for eksempel til evakueringsmidler som helikopter, livbåter, flåter og leidere til sjø. Manglende merking av rømningsveier på ristverk ( grating ). Det fantes områder om bord med slitt gulmerking på dekk. Sjøfartsdirektoratets forskrift om regler for flyttbare innretninger, Redningsforskriften (853/07) 21, Risikoanalyseforskriften (1239/93) 21 og VMS forskriften 859/ Brannstasjoner Brannstasjoner ikke i spesielle rom

3 3 Brannstasjoner utenom brannstasjon ved helikopterdekket var plassert ved rømningsveier og ikke i spesielle rom. Sjøfartsdirektoratets forskrift om regler for flyttbare innretninger, Brannforskriften (227/84) Livbåter Det var ikke tilstrekkelig slepekraft i livbåtene. Redningsforskriften krever at det trenger å være 0,9xW(tonn vekt av fullt utstyrt livbåt uten personell om bord)=kn. Ifølge informasjon i sertifikatet vil kravet til slepekraft i livbåtene være 0,9x18,16 tonn=16,74 kn). Sertifikatet sier slepekraft er 12,5 kn. Sjøfartsdirektoratets forskrift om regler for flyttbare innretninger, Redningsforskriften (853/07) 9, pkt. 1 c) Løst inventar innvendig Inventar ikke sikret for å tåle maksimal krengevinkel (17 ). Under befaring på innretningen ble det observert en del løst inventar og utstyr, for eksempel utstyr i trimrom og inventar i boligmodul. Sjøfartsdirektoratets forskrift om regler for flyttbare innretninger, Boligforskriften (2318/86) 15, pkt Forbedringspunkter Oppfølging av funn i beredskapsanalyse Manglende oppfølging av funn i beredskapsanalyse. I dokumentgjennomgang og befaring kom det fram at punkt på s. 15 i beredskapsanalyse som beskrev at det skulle være to parallelle gule linjer på 100 mm bredde på ristverk var ikke fulgt opp. Beredskapsanalysen sier også at heis ikke skal brukes i evakueringstilfeller. Dette er

4 4 ikke effektivt dersom det blir nødvendig å frakte skadet person fra pongtonger eller søyler (se også forbedringspunkt 5.2.3). Styringsforskriften 21 om oppfølging av verifikasjoner etc Løst utstyr i uteområdene Manglende plan for å vurdere nødvendige tiltak for hindre blokkering av rømningsveier utvendig. Under intervjuer kom det fram at det ikke var gjort vurderinger av potensial for blokkering av rømningsveier i uteområdene. Det var et pågående sjøsikringsstudie, men dette var ikke et tema i denne analysen. Sjøfartsdirektoratets forskrift om regler for flyttbare innretninger, Byggeforskriften (856/87) 6, pkt Transport av skadet person fra pongtonger og søyler Transport av skadet person på båre fra pongtonger og søyler ikke effektiv dersom heis ikke kan tas i bruk. Gjennom befaring og intervjuer kom det fram at evakuering av skadet person fra pongtonger og søyler på innretningen ikke var praktisk eller effektivt uten bruk av heis, noe som beredskapsanalysen ikke anbefaler (se også punkt 5.2.1). Aktivitetsforskriften 77 d) om krav til at personellet skal kunne evakueres raskt og effektivt, og Sjøfartsdirektoratets forskrift om regler for flyttbare innretninger, Byggeforskriften (856/87) MOB stasjoner Sted for lagring av MOB-utstyr ikke hensiktsmessig for oppdressing. Sted for lagring av MOB-utstyr var værutsatt og ikke egnet sted for oppdressing i tilfeller med ugunstige værforhold.

5 5 Sjøfartsdirektoratets forskrift om regler for flyttbare innretninger, Redningsforskriften (853/07) 17, 1. avsnitt, underpunkt c) Belysning under evakuerings- og redningsmidler Manglende dokumentasjon av lysforhold under rednings- og evakueringsmidler. Det fantes ikke dokumentasjon som viste tilstrekkelig lysnivå på sjøoverflate. Sjøfartsdirektoratets forskrift om regler for flyttbare innretninger, Byggeforskriften (856/87) 12, punkt 2 og 6 om dokumentasjon Ytelseskrav innsatslag Det var ikke etablert ytelseskrav for alle beredskapslagene og DFUer. Under dokumentgjennomgang og intervjuer kom det frem at det ikke var etablert ytelseskrav til beredskapslagene, for eksempel tid til mobilisering av brannlag, tid for opplukking av mann-over-bord. Styringsforskriften 5 om kjennskap til ytelseskrav satt til barrierer Merking av nødlys Manglende merking av nødlys. Nødlysene manglet merking i henhold til forskriftskrav. Sjøfartsdirektoratets forskrift om regler for flyttbare innretninger, Byggeforskriften (856/87) 12, pkt. 4, siste underpunkt

6 Kompetanse Ingen plan for å sikre at personell i innsatslag har nødvendig kunnskap til beredskapsprosedyrer og utstyr innen driftsstart. Under intervjuer ble det avdekket at det ikke fantes en plan for å sikre at personell i innsatslag har nødvendig kunnskap til beredskapsprosedyrer og utstyr innen driftsstart. Det var vanskelig for den enkelte å finne tid til å sette av til selvstudie av bl.a. DFUer, aksjonsplaner, gjennomføring av trening og øvelser pga. andre gjøremål. Aktivitetsforskriften 21 om kompetanse 6 Andre kommentarer Følgende punkter ble ikke verifisert på tilsynet fordi utstyret enda ikke var på plass: Overlevningsdrakter og redningsvester Safety plan og Danger plan enda ikke plassert på strategiske steder om bord Brannmannsutstyr 7 Deltakere fra Petroleumstilsynet og bistandsetater Sjøfartsdirektoratet og Luftfartstilsynet Per Wilhelmsen Ltil, helikopterdekk Veronica Charlotte Andersen Haugan Sdir, beredskap Sveinung Iversen Sdir, beredskap Jan Erik Jensen Ptil, beredskap og helikopterdekk (oppgaveleder) 8 Dokumenter Følgende dokumenter ble benyttet under planlegging og gjennomføringen av aktiviteten: Generalarrangementstegning i målestokk som viser hele innretningen i plan og profil. Tegninger som viser helikopterdekket med omgivelser, plassering av hinderfrie plan, samt avstand til eventuelle hindringer med angivelse av høyder Tegninger som angir helikopterdekkets detaljer Operasjonsmanual og beredskapsmanual Dokumentasjon på at det er brukt brannhemmende maling på helikopterdekket Dokumentasjon vedrørende helikopterdekkbelysningens jevnhet og belysningsstyrke Dokumentasjon på hinderlysenes plassering og lysstyrke Dokumentasjon på omkoblingstid for reservekraft Dokumentasjon av kapasiteten til brannslokkingsutstyret Beredskapsanalyse/evakueringsanalyse

7 7 Elektriske diagram fast rescue/mob og frittfall livbåt Safety Plan Sertifikater knyttet til beredskapsutstyr Skjema for førstehjelpstrening for vikarer i Sodexo Presentasjon av Saipem i oppstartsmøte Vedlegg A Oversikt over intervjuet personell.

Begrenset Fortrolig. Kristen Kjeldstad

Begrenset Fortrolig. Kristen Kjeldstad Tilsynsrapport Rapport Rapporttittel Tilsyn med styring av storulykkesrisiko og håndtering av barrierer i Transocean Aktivitetsnummer 402000008 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Svein Harald Glette

Begrenset Fortrolig. Svein Harald Glette Tilsynsrapport Rapport Rapporttittel Tilsyn med elektro- og sikkerhetssystemer samt vedlikeholdsstyring på Mærsk Reacher Aktivitetsnummer 400008002 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Leif J Dalsgaard. Eivind Sande og Svein Harald Glette 20.10.2010

Begrenset Fortrolig. Leif J Dalsgaard. Eivind Sande og Svein Harald Glette 20.10.2010 Tilsynsrapport Rapport Rapporttittel Rapport fra tilsyn med elektro- og sikkerhetssystemer på Floatel Superior Aktivitetsnummer 420001002 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Svein Harald Glette. Ole Jørgen Melleby, Kjell- Gunnar Dørum og Svein Harald Glette 11.2.2014

Begrenset Fortrolig. Svein Harald Glette. Ole Jørgen Melleby, Kjell- Gunnar Dørum og Svein Harald Glette 11.2.2014 Tilsynsrapport Rapport Rapporttittel Tilsyn med oppfølging av vedlikeholds- og barrierestyring på Deepsea Bergen Aktivitetsnummer 405002008 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Deltakere i revisjonslaget Rune Solheim, Anthoni Larsen 11.11-20.11.2013

Begrenset Fortrolig. Deltakere i revisjonslaget Rune Solheim, Anthoni Larsen 11.11-20.11.2013 Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Rapport etter tilsyn med styring og ledelse av beredskap på Heimdal Aktivitetsnummer 001036008 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-2 Bård Johnsen. Deltakere i revisjonslaget Jon Thomsen, Eivind Sande og Bård Johnsen 9.3.2012

Begrenset Fortrolig. T-2 Bård Johnsen. Deltakere i revisjonslaget Jon Thomsen, Eivind Sande og Bård Johnsen 9.3.2012 Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Rapport etter tilsyn med AS Norske Shell (sokkelvirksomhet) - Elektriske anlegg og ansvarshavende for elektriske anlegg Aktivitetsnummer 005093021 Gradering Offentlig

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-3 Erling Egeland. Deltakere i revisjonslaget Eivind Sande, Liv Ranveig Nilsen Rundell og Erling Egeland 13.3.

Begrenset Fortrolig. T-3 Erling Egeland. Deltakere i revisjonslaget Eivind Sande, Liv Ranveig Nilsen Rundell og Erling Egeland 13.3. Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Rapport etter tilsyn med ExxonMobil - driftstilsyn elektro på Jotun B 007027011 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt

Detaljer

Tilsynsrapport + Rapport

Tilsynsrapport + Rapport Tilsynsrapport + Rapport Rapporttittel Tilsyn med ENI Norge AS logistikkplanlegging og gjennomføring i forsyningskjeden til/fra og på Goliat Aktivitetsnummer 014229038 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Kjell-Gunnar Dørum

Begrenset Fortrolig. Kjell-Gunnar Dørum Tilsynsrapport Rapport Rapporttittel Tilsyn med boreinnretningen Scarabeo 8 ved byggeverkstedet Fincantieri i Palermo Aktivitetsnummer 401003003 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-1 Eivind Sande

Begrenset Fortrolig. T-1 Eivind Sande Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Rapport etter tilsyn med Statfjord A - elektriske anlegg, instrumenterte sikkerhetssystemer og teknisk sikkerhet (001037021) Gradering Offentlig Unntatt offentlighet

Detaljer

Revisjonsrapport. Begrenset. Offentlig Unntatt offentlighet. Strengt fortrolig. Fortrolig

Revisjonsrapport. Begrenset. Offentlig Unntatt offentlighet. Strengt fortrolig. Fortrolig Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Rapport etter tilsyn med oppfølging av arbeidsmiljø, beredskap og logistikk i prosjektering av Safe Boreas Aktivitetsnummer 408005002 Gradering Offentlig Unntatt

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-3 Inger-Helen Førland

Begrenset Fortrolig. T-3 Inger-Helen Førland Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Revisjonsrapport etter tilsyn med Total Martin Linge PU - Oppfølging av prosjekt i planleggingsfase innenfor beredskap, materialhåndtering og arbeidsmiljø 2015. Aktivitetsnummer

Detaljer

Revisjonsrapport. Tilsynsaktiviteten ble gjennomført i fase II av topside fjerningen.

Revisjonsrapport. Tilsynsaktiviteten ble gjennomført i fase II av topside fjerningen. Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Revisjonsrapport etter tilsyn Fjerning av B11 003000023 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt fortrolig Involverte

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Eivind Sande. PEn, AJT og ESa 19.4.2010

Begrenset Fortrolig. Eivind Sande. PEn, AJT og ESa 19.4.2010 Tilsynsrapport Rapport Rapporttittel Rapport etter tilsyn Statoil Mongstad - elektriske anlegg og oppfølging av krakkerhendelsen Aktivitetsnummer 001902013 / 001902015 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-3 Sigmund Andreassen. Deltakere i revisjonslaget SA, JKM 16.1.2015

Begrenset Fortrolig. T-3 Sigmund Andreassen. Deltakere i revisjonslaget SA, JKM 16.1.2015 Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Revisjonsrapport etter tilsyn på Jotun A med kran- og løfteoperasjoner og styring av vedlikehold for løfteutstyr Aktivitetsnummer 007027009 Gradering Offentlig Unntatt

Detaljer

Tilsyn med drift av alarmsystemer Maersk Reacher 400008003. Begrenset Fortrolig. Asbjørn Ueland

Tilsyn med drift av alarmsystemer Maersk Reacher 400008003. Begrenset Fortrolig. Asbjørn Ueland Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Tilsyn med drift av alarmsystemer Maersk Reacher 400008003 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt fortrolig Involverte

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Sigmund Andreassen. Deltakere i revisjonslaget Sigurd Førsund, Sigmund Andreassen 19.9.2014

Begrenset Fortrolig. Sigmund Andreassen. Deltakere i revisjonslaget Sigurd Førsund, Sigmund Andreassen 19.9.2014 Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Revisjonsrapport etter tilsyn med materialhåndtering, kran og løfteoperasjoner på Kårstø Aktivitetsnummer 003912020 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-2 Irene B. Dahle. Deltakere i revisjonslaget Irene Dahle, Eva Hølmebakk, Hilde Nilsen og Brit Gullesen 04.07.

Begrenset Fortrolig. T-2 Irene B. Dahle. Deltakere i revisjonslaget Irene Dahle, Eva Hølmebakk, Hilde Nilsen og Brit Gullesen 04.07. Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Vedlegg 1- Rapport etter tilsyn med risikoutsatte grupper 027153020 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt fortrolig

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Deltakere i revisjonslaget Kjell-Gunnar Dørum, Anne Mette Eide, Trond S Eskedal, Svein Harald Glette, Reidar Sune, Olav Hauso

Begrenset Fortrolig. Deltakere i revisjonslaget Kjell-Gunnar Dørum, Anne Mette Eide, Trond S Eskedal, Svein Harald Glette, Reidar Sune, Olav Hauso Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Tilsyn med arbeidsmiljø, logistikk, vedlikeholdssystemer, elektriske anlegg og sikkerhetssystemer på Haven Aktivitetsnummer 413002004 Gradering Offentlig Unntatt

Detaljer

Tilsynsrapport. Tilsynet med Skarv FPSO innen arbeidsmiljø, materialhåndtering og teknisk sikkerhet. Harald Thv. Olstad Dato. Begrenset Fortrolig

Tilsynsrapport. Tilsynet med Skarv FPSO innen arbeidsmiljø, materialhåndtering og teknisk sikkerhet. Harald Thv. Olstad Dato. Begrenset Fortrolig Tilsynsrapport Rapport Rapporttittel Tilsynet med Skarv FPSO innen arbeidsmiljø, materialhåndtering og teknisk sikkerhet. Aktivitetsnummer 010212018 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig

Detaljer

Helge A. Haga, Kari Louise Roland 06.-09.10. 2014

Helge A. Haga, Kari Louise Roland 06.-09.10. 2014 Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Tilsyn med helsetjenesten på Deepsea Bergen 2014/ 9106 Gradering offentlig Involverte Hovedgruppe Deltakere i revisjonslaget Oppgaveleder Kari Louise Roland Helge

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Deltakere i revisjonslaget E. Hølmebakk, T. Guldbrandsen, Å.O. Larsen og B.A. Kaldberg 11.9.2013

Begrenset Fortrolig. Deltakere i revisjonslaget E. Hølmebakk, T. Guldbrandsen, Å.O. Larsen og B.A. Kaldberg 11.9.2013 Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Rapport etter tilsyn med G4S Nyhamna på arbeidsmiljø og beredskap Aktivitetsnummer 005921010 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt

Detaljer

Granskingsrapport. Granskning av hendelse med personskade på Deepsea Bergen 28.02.2009

Granskingsrapport. Granskning av hendelse med personskade på Deepsea Bergen 28.02.2009 Granskingsrapport Rapport Rapporttittel Granskning av hendelse med personskade på Deepsea Bergen 28.02.2009 Aktivitetsnummer 405002003 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-2 Tone Guldbrandsen Deltakere i revisjonslaget Jorun Bjørvik, Irene B. Dahle 16.10.2013

Begrenset Fortrolig. T-2 Tone Guldbrandsen Deltakere i revisjonslaget Jorun Bjørvik, Irene B. Dahle 16.10.2013 Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Tilsynet med styring av HMS ved innleie av arbeidskraft ved oppkobling av Ekofisk 2/4 L Aktivitetsnummer 009018094 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Sigmund Andreassen. Deltakere i revisjonslaget SA, TGu, IBD, HiN 19.8.2014

Begrenset Fortrolig. Sigmund Andreassen. Deltakere i revisjonslaget SA, TGu, IBD, HiN 19.8.2014 Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Tilsynsrapport etter tilsyn med styring av HMS innen stillas på Mongstad Aktivitetsnummer 001902027 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt

Detaljer

Tilsyn med teknisk sikkerhet, prosessikkerhet og fleksible stigerør på Balder FPU. Begrenset Fortrolig

Tilsyn med teknisk sikkerhet, prosessikkerhet og fleksible stigerør på Balder FPU. Begrenset Fortrolig Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Tilsyn med teknisk sikkerhet, prosessikkerhet og fleksible stigerør på Balder FPU Aktivitetsnummer 007001021 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-3 Jon Erling Heggland

Begrenset Fortrolig. T-3 Jon Erling Heggland Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Tilsyn med Det norske oljeselskap ASA - Selskapets egen oppfølging av sammenslåing med Marathon Oil Norge AS Aktivitetsnummer 012000010 Gradering Offentlig Unntatt

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Deltakere i revisjonslaget Irene B. Dahle, Sigvart Zachariassen og Ole Jørgen Melleby 16.01.2015

Begrenset Fortrolig. Deltakere i revisjonslaget Irene B. Dahle, Sigvart Zachariassen og Ole Jørgen Melleby 16.01.2015 Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Vedlegg - Rapport etter tilsyn med Det norske - Ivar Aasen - Prosjektstyring Aktivitetsnummer 012001010 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Hilde Nilsen

Begrenset Fortrolig. Hilde Nilsen Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Rapport etter revisjon med risikoutsatte grupper på Mongstad 001902017 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt fortrolig

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-2 og T-F Sigve Knudsen

Begrenset Fortrolig. T-2 og T-F Sigve Knudsen Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Tilsynsrapport NSOAF Eni Saipem Organisatoriske og menneskelige faktorer ved ivaretakelse av brønnkontroll Aktivitetsnummer 014000007 og 401003005 Gradering Offentlig

Detaljer