Klubbhåndbok og Organisasjonsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Klubbhåndbok og Organisasjonsplan"

Transkript

1 Ishockeyklubben Stavanger Postboks 616 N-4090 Hafrsfjord Org.nr: Klubbhåndbok og Organisasjonsplan Innhold 1. Innledning Historikk Idrettslagets formål Visjon Verdigrunnlaget Virksomhetsideen Strategi Målsetninger Handlingsplan for Idrettslagets organisasjon Lover for Ishockeyklubben Stavanger Årsmøtet Medlemskontingent ledere og tillitsvalgte Klubbdrakter/klubbekledning/profilering Regler for oppførsel HMS/IS Sportsplan Retningslinjer for verv i IHK Stavanger Laglederhåndbok... 12

2 1. Innledning Organisasjonsplanen er ment som et styrende dokument for Ishockeyklubben Stavanger (IHKS). Hensikten har vært å nedtegne i dokumentform de overordnede retningslinjer som lagets styrende organer skal arbeide etter. Organisasjonsplanen er utarbeidet innenfor rammene av lagets lover. Det henvises forøvrig til disse som ligger på klubbens hjemmeside. Styret eller andre organer innen laget som styret gir fullmakt, kan vedta nærmere instrukser/ retningslinjer innenfor rammen av det som er trukket opp i organisasjonsplanen. Styret skal påse at planen underlegges tidsmessig revisjon. For IHKSs sportslige satsing vises det til egen sportsplan. 2. Historikk IHKS ble grunnlagt i 2000, opprinnelig som Siddis Hockey, og tok også over breddedelen av Viking Ishockeyklubb i Idrettslagets formål IHKS skal være en åpen og demokratisk organisasjon der formålet er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrat, lojalitet og likeverd. Alle idrettslige aktiviteter skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet. Idrettslaget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. 4. Visjon Flest mulig - lengst mulig IHKS vil arbeide for å tilby muligheter for både bredde og elite, og på denne måten kunne gi spillere i alle aldre og med ulike ferdigheter muligheten til å glede seg over hockeysporten så lenge som mulig. 5. Verdigrunnlaget Ishockey skal være et naturlig valg av idrett for barn og unge i distriktet. Klubben skal være en arena for utvikling av gode holdninger og fair play, hvor barn og unge får muligheten til å utvikle seg optimalt ut i fra egne forutsetninger. På denne måten ønsker IHKS å fremstå som en positiv arena for utvikling av barn og unge, både som mennesker og ishockeyspillere. IHKS ønsker å fremstå som en organisasjon som preges av gode verdier. Som medlem i IHKS er du: Engasjert, ærlig og stolt. Raus, åpen og respektfull 6. Virksomhetsideen Virksomhetsideen IHKS skal være aktør for utvikling av idretten til en betydelig bredde- og konkurranseidrett i Stavanger, både i egen regi og i samarbeid med andre.

3 7. Ishockeyklubben Stavangers strategi 7.1 Barne- og ungdomshockey IHKS skal, gjennom samarbeid med Rogaland Ishockeykrets og Norges Ishockeyforbund, være en klubb som viser vei i Norge for hvordan man kan utvikle barne- og ungdomshockey. Klubben skal ivareta både breddeidrett og støtte opp under elitesatsing på ungdomshockey. IHKS ønsker å ha et sportslig tilbud til alle sine aktive medlemmer. Det vil si at i tillegg til superlaget og kjelkehockey, skal klubben å kunne stille med breddelag frem til og med U20 og elitelag frem til og med U18. Elitelag for U20 vil ikke IHKS stille med så lenge Stavanger Ishockeyklubb (Oilers) har et U20 elitelag. Rekruttering er en av de viktigste byggesteinene i å etablere en spillermasse som er bærekraftig gjennom hele barne- og ungdomshockeyen. Klubben skal gjennom konkrete måltall på rekruttering av spillere sikre at klubben utnytter den istiden som er tilgjengelig i distriktet. Gutter og jenter skal ha likt tilbud i forhold til spillermasse på det enkelte alderstrinn. IHKS ønsker å ha rene jentelag på tilsvarende alderstrinn som det er guttelag, men klubben åpner for å la jenter spille/trene med guttene dersom sportslig og sosiale grunner tilsier er det er den beste løsningen for begge kjønn. 7.2 Senior kvinner Elitesatsing for kvinner senior må ses separat fra herresatsningen da det ikke er noe annet tilbud i regionen enn IHKS for kvinner elite. Andre momenter som spiller inn er at utbredelse av kvinnehockey, og antall spillere, er totalt forskjellige fra herresiden også på landsbasis. IHKS har en grunnleggende målsetning om å gi samme muligheter for kvinner som for herrer og vil med denne strategien sette en retning for å kunne nå denne målsetningen. For kvinner elite må rekruttering fra andre lag vurderes basert på spillermasse og ferdigheter for å oppnå mål i sportsplanen. Elitesatsingen på ungdomssiden skal være lik som på herresiden i forhold til å legge til rette for egne spillere og legge til rette for skoletilbud for å sikre at egne spillere blir i regionene, samt at det legges til rette for å gjøre det attraktivt for spillere fra andre landsdeler. På herresiden er det i dag skoletilbud kombinert med elitespill. Fordi det er mange unge spillere på Kvinner Elite og Kvinner 1. div, kan ikke disse lagene sees på som rene seniorlag. IHKS ønsker å legge forholdene til rette for at jente-/damespillere kan få et tilpasset trenings- og kamptilbud. Siden det er få lag i Norge på øverste nivå, og at det er en lang vei å gå for å få opp flere lag på samme nivå, kan seriespill i andre serier enn den norske vurderes. Dette for å sikre utvikling og tilstrekkelig med kamper, samt for å beholde spillere i IHKS over tid. Dette bør vurderes på en årlig basis basert på antall lag og motstand i norsk serie. Dersom det er aktuelt med spill i utenlandsk serie (svensk eller dansk) må økonomien separeres fra barne- og ungdomsidretten.

4 7.3 Senior herrer IHKS ønsker ikke å opprette senior prestasjonslag på herresiden, her definert som senior 1. divisjon, men kan vurdere å stille med et seniorlag i lokal 3. divisjon under gitte forutsetninger. Laget skal bestå av egenproduserte spillere. Kostnadene ved et seniorlag skal ikke gå på bekostning av barne- og ungdomsdelen av klubben. Det skal være tilgjengelig istid til trening som ikke svekker tilbudet til barne- og ungdomsdelen av klubben. En vurdering av seniorlag på høyere nivå enn 3. divisjon, gjøres først når allerede eksisterende lag har spilt i 3. divisjon over minst 3 sesonger. Fører dette til vesentlig økte kostnader bør seniorhockey herrer skilles ut fra barne- og ungdomssiden med et eget organisasjonsnummer og egen økonomi. En slik beslutning kan kun vedtas på et årsmøte. 7.4 Samarbeid med andre klubber IHKS ønsker et samarbeid med andre klubber der dette er formålstjenlig for klubbenes medlemmer, organisasjon eller utbredelse av idretten/aktiviteten. Dette samarbeidet skal formaliseres gjennom gjensidige avtaler. Samarbeidet kan være både lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. 7.5 Dommerutvikling IHKS skal, sammen med Rogaland ishockeykrets, være den fremste klubben på dommerutvikling i Norge. IHKS skal utvikle en dommerkultur som er basert på de samme verdiene som er gjeldene for resten av klubben. Rekruteringen av dommere skal skje allerede på U13 nivå der alle spillere skal gjennom dommerkurs, både for å ha muligheten til å dømme kamper på lavere nivå, men også få en bedre forståelse for dommerens oppgave på isen og får å få respekt for dommergjerningen som sådan. 7.6 Trenere og trenerutvikling IHKS skal ha kompetente trenere på alle nivåer. Trenerne skal som et minimum ha kompetanse ihht NIHFs krav for de ulike aldersnivåene. Hockeyskole U9: Introkurs U10-U13: Trener I U14-U20: Trener II Senior: Trener III Klubben ønsker i størst mulig grad å rekruttere lokal trenere, og legge til rette for utdanning/utvikling av disse. IHKS har en intensjon om ikke å benytte foreldre som hovedtrenere fom U Superlaget og kjelkehockey IHKS skal ha et sportslig aktivitetstilbud for utøvere som omfattes av superlaget. IHKS skal også være en pådriver for at andre klubber skal opprette liknende tilbud. IHKS ønsker å tilrettelegge for et tilbud om kjelkehockey. Dette skjer i samarbeid med NIHF, Rogaland ishockeykrets og Folkepulsen.

5 7.8 Klubblokale IHKS ønsker klubbfasiliteter i området rundt Siddishallen og Stavanger Ishall for å få et sted å gjennomføre sportslige, og administrative aktiviteter utenom de aktivitetene som foregår på isflatene. Klubben vil jobbe for at klubbens ansatte og trenere har anledning til å ha lokaliteter så nære den utøvende medlemsmassen som mulig. 8. Målsetninger 8.1 Kortsiktige målsetninger (1år) Generelt: Optimalisere modellen for sportslig organisering for å få mer aktivitet ut av eksisterende ressurser. Dette gjelder både den lønnede og den ulønnede (dugnadsdrevne) delen av modellen. Optimalisere modellen for administrativ organisering for å få mer aktivitet ut av eksisterende ressurser. Dette gjelder både den lønnede og den ulønnede (dugnadsdrevne) delen av modellen. Etablere en samarbeidsmodell mellom jente- og guttesiden i klubben IHKS skal være representert på alle årsmøter og ting (ishockeykrets, ishockeyforbund, idrettskrets, idrettsråd) Jenter: Kvinner Elite vinner av eliteserien for kvinner og/eller NM Klubben skal være representert på kvinnelandslaget samt ha 8 spillere på JU18-landslaget Innen sesongslutt skal JU10 være min 25 stk Innen sesongslutt skal JU8 og JU9 være min 30 stk Gutter: Innen sesongslutt skal GU10 være min 50 stk Innen sesongslutt skal GU8 og GU9 være min 60 stk Skal være kvalifisert til FC U15 og U16. Klubbens skal være representert på alle aldersbestemte landslag Målvakter: Identifisere kritiske årganger på målvaktsiden, og utarbeide strakstiltak på dette området. Utvikle en egen handlingsplan for målvaktrekruttering/-utvikling Dommere: Utvikle tre jentedommere til å dømme fast på U15 nivå. Rekruttere minst 3 nye forbudsdommeraspiranter og forbundsdommere Rekruttere minst 1 ny dommer til Elitedommer bredde gruppen Trenere: Få NIHF til å arrangere Trener 2-kurs lokalt. Utdanne min 2 lokale trenere på nivå «trener 2», og minimum 5 lokale trenere på nivå «trener 1» Alle hovedtrenere skal tilfredsstille kravene fra NIHF om trenerkompetanse

6 8.2 Langsiktige mål (3år) Generelt: Klubben skal alltid være representert i lokal sørvestlandsserie på alle aldersnivåer med minimum 1 lag. Skal være representert i styrer (ishockeykrets, ishockeyforbund, idrettsråd, idrettskretsen) Jenter: Kvinner Elite vinner av eliteserien for kvinner og/eller NM hver år Etablere samarbeidsavtale med svensk eliteserieklubb, og tilrettelegge for at min 1 spiller reiser hit hvert andre år. Etablere rene jentelag for hvert årstrinn tom JU13 Innen sesongslutt skal JU10 være min 30 stk Gutter: Etablere både elite- og breddelag i alle aldersgrupper fra U14 U18, samt et breddelag på U20. Innen sesongslutt skal GU10 være min 60 stk Målvakter: På U11-nivå skal vært det være minst 2 målvakter pr oppmeldte lag i lokal kretsserie (4 lag 8 målvakter) Dommere: Ha nok egenproduserte dommere til å dekke alle kamper i regionen der klubben er involvert. Rekruttere 3 nye jentedommere hvert år Ha minst tre dommere fra regionen som dømmer i GET-ligaen (1HD og 2 LD) Trenere: Alle trenere skal ha relevant trenerutdanning for det alderstrinnet man trener. Utvikle flere lokale trenere.

7 9. Handlingsplan for 2017 Hva Hvordan Hvem Tidsfrist Resultat Dommerutvikling Dommerutvikling Dommerutvikling Gjennomføre dommerkurs til alle på JU13 og GU13 samt lage oppfølgingsplan for nye dommere Alle kvalifiserte og aktuelle dommere skal få mulighet til deltakelse på kurs og samlinger i regi av NIHF Revidere handlingsplan for dommerutvikling Dommeransvarlig Dommeransvarlig Dommeransvarlig Rekruttering av målvakter, etablere kultur/arena for utvikling av målvakter og samarbeid med andre klubber Målrettet arbeid mot enkelte årskull for rekruttering av målvakter. Etablere kontakt med andre klubber og krets for strategi for målvaktsutvikling Sportslig leder og målvaktstrener Revidering av sportsplan, laglederhåndbok, HMS, Årlig revisjon Sportslig leder Daglig leder Relevant medlemmer fra styret Gjennomgang av sportslig samarbeid mellom IHKS og Oilers Gjennom møter etablere felles målsetning og samarbeidsmodell Sportslig leder Daglig leder Styreleder Kjelkehockey Evaluering av oppstarten for å se om man kan få til et bærekraftig tilbud for kommende sesong. Gjert Smith Sesongoppstart Foreldremøter for hvert enkelt lag i sesongoppstart med klubbens ledelse og trenere. Noen årskull sammen Daglig leder Sportslig leder Styreleder HFO Camp Revidere handlingsplan for HFO. Utvikle nytt konsept, og optimalisere treningskapabilitet Få ut informasjon om kommende camper for neste sesong så tidlig som mulig HFO-ansvarlig Camp-ansvarlig

8 Camp Trenere Trenerutvikling Trenerutvikling Trenerkurs Trenerrekruttering Seriespill og treningsgrupper Bekledning Grasrot HMS Utvikle et konsept for campene som organiseres i klubbens regi. Trenerkabalen for kommende sesong skal alltid være klar innen sesongslutt. Være delarrangør av introkurs, trener 1 og trener 2 i samarbeid med krets og forbund Opprette en mentorordning for trenere i klubben Motivere og tilrettelegge for at trenere gjennomfører videreutdanning Rekruttere nye trenere fra egen junioravdeling Organiseringen av treningsgrupper og hvilke lag som skal meldes opp i serie for kommende sesong skal være klar så tidlig som mulig Vurdere ny leverandør av klubbekledning Gjennomføre kampanjer i forbindelse med sesongstart Revidering av klubbens HMSrutinger Camp-ansvarlig Sportslig leder Sportslig leder Sportslig leder Sportslig leder Sportslig leder Sportslig leder Daglig leder Daglig leder Høst 2017 Daglig leder

9 10. Idrettslagets organisasjon Årsmøte Revisor Kontrollkomite Styret Sportslig leder - Målvaktstrener - Ressurstrener - Trenerkoordinator - HFO - Camp Utvalg og repr. - Disiplinærutvalget - Isalliansen - Krets - NIHF/NIF Jenter Gutter HFO TK TK Superlaget HSU U16 Camp Senior Senior Kjelkehockey HSV U18 Junior Junior Barn Barn

10 11. Lover for Ishockeyklubben Stavanger Lovene ligger tilgjengelig på klubbens hjemmeside, og er ihht retningslinjer fra NIF. 12. Årsmøtet Årsmøtet er lagets/klubbens høyeste myndighet. Årsmøtet blir avholdt 1. gang i året i måneden som er fastsatt i loven. Protokollen fra årsmøtet sendes til idrettsrådet i kommune, og de særkretser idrettslaget er tilsluttet. Protokollen kan legges ut på idrettslagets internettsider. Innkalling til årsmøtet skal skje 1. måned før årsmøtet avholdes. Innkalling annonseres på nettet eller i avisen, eller sendes/legges ut til medlemmene. Innkomne forslag skal være styret i hende 2 uker før årsmøtet og sakspapirene skal sendes ut 1. uke før. Årsmøtet er for medlemmer i klubben, det vil si de som har betalt medlemskontingenten. Foreldre/foresatte har ikke fullmakt til å stemme for medlemmer under 15 år. Årsmøtet legger grunnlaget for styret sitt arbeid og alle som ønsker å bli med å bestemme hvordan klubben skal drives bør stille på årsmøtet. Årsmøtet skal gjennomføres slik det er fastsatt i lovens årsmøteparagraf Medlemskontingent ledere og tillitsvalgte Medlemskontingenten fastsettes på årsmøtet som egen sak. jf. egenbestemmelse i idrettslagets lov. 4 Medlemskontingent skal betales for hvert enkelt medlem. Alle tillitsvalgte, lagledere og trenere skal være medlemmer i klubben, men klubben betaler medlemskontingenten for disse. I tillegg til medlemskontingent fastsetter styret en treningsavgift. Denne presenteres normalt sammen med budsjettet på klubbens årsmøte. 14. Klubbdrakter/klubbekledning/profilering Klubbens hjemmedrakter er hvite med gule og sorte detaljer for alle lag (både jente og guttelag). Sort bukse, hvite strømper og sort hjelm. Reservedrakter er sorte med hvite og gule detaljer, sort bukse, sorte strømper og sort hjelm. Klubbekledning er definert som bekledning til kamp og treningsaktivitet (istrening og barmarkstrening). Klubben eier all tilgjengelig sponsorplass på klubbekledning. Lagene står fritt til å skaffe lagsponsorer for inntil ,- pr sponsor, der sponsor ikke krever annen profilering enn logoplassering på hjemmeside el. Det er også åpnet opp for salg av sponsorplass til laget på baksiden av hjelm og foran på klubbens kampstrømper. Lag som urettmessig benytter seg av klubbens sponsorplass, får ikke anledning til å benytte denne bekledningen i trening eller kampaktivitet i regi av IHKS. Lagene er ansvarlige for å etterlever klubbens sponsoravtaler. IHK Stavanger sin logo tilhører klubben (varemerkereg.nr: , ihht varemerkeloven av 1. juli 2010), og kan ikke benyttes uten godkjennelse fra styret.

11 15. Regler for oppførsel Klubben har regler for oppførsel som omhandler både spillere, foreldre og tillitsvalgte/trenere. Videre har klubben et disiplinærutvalg. Disiplinærsaker blir direkte oversendt til klubbens disiplinærutvalg. Disiplinærutvalget er et nøytralt organ opprettet av styret. Disiplinærutvalget er underlagt egne regler ihht idrettens egne lover. Disiplinærutvalget skal kun behandle saker som er meldt inn. 16. HMS/IS Klubbens retningslinjer for HMS er tilgjengelig klubbens hjemmeside. Disse retningslinjene er gjenstand for årlig revisjon. Klubben har et avviksskjema tilgjengelig på sine hjemmesider. Alle med tilknytning til klubben kan benytte dette skjemaet hvis man opplever brudd på klubbens regler eller verdier. Klubben plikter da å behandle saken. Avviksskjema sendes til daglig leder. 17. Sportsplan Sportsplanen ligger tilgjengelig på klubbens hjemmeside. Sportsplanen er det øverste organet som beskriver sportslig drift i IHK Stavanger. Sportsplanen revideres årlig av sportslig leder, og vedtas av styret. 18. Retningslinjer for verv i IHK Stavanger Dette beskriver klubbens forvaltning av ikke betalte verv i klubben som lagledere, trenere, og andre verv som dugnadsansvarlig i klubben, materialforvalter etc. Alle som har et slikt verv må være medlem av klubben. Som medlem av klubben er man pålagt å følge de til enhver tid gjeldende regler og retningslinjer som Norges Ishockeyforbund, Rogaland ishockeykrets krets og IHKS setter Lagledere og trenere Lagledere og trenere som ikke er lønnet blir valgt av klubben/foreldregruppe til aktuelt lag for 1 år av gangen. Alle trenere og lagledere skal hvert år stille sin plass til disposisjon for valg. De kan stille til gjenvalg, og det er ingen grense hvor mange ganger man kan bli gjenvalgt. Det er krav til kompetanse på trenere i klubben avhengig av hvilken årsklasse de skal trene. Lagledere skal ha laglederkurs. Avvik på kompetansekrav må behandles av styret. Sportslig leder skal ha siste bestemmelsesrett i forhold til tildeling av trenerverv Andre verv nedsatt av klubbens styre Andre verv som for eksempel dugnadsansvarlig og materialforvalter for klubben blir utnevnt av daglig leder i klubben Kvalitet på utført verv Verv som ikke utføres i henhold til de til enhver tid gjeldende retningslinjer i klubben skal meldes inn til klubbens avviksmeldingssystem. Alle i klubben kan melde inn saker via klubbens avviksmeldingssystem Tiltak etter avviksmelding Alle som ikke utfører sitt verv i henhold til de til enhver tid gjeldende retningslinjer vil først få en muntlig advarsel om hva som er i strid med gjeldende retningslinjer. Ved andre gangs varsel skal det sendes en skriftlig advarsel som sendes til vedkommende med kopi til styret. Hvis ikke vedkommende etterlever påfølgende skriftlige advarsel vil vedkommende miste sitt verv i klubben.

12 18.5 Myndighet i forhold til lagledere og trenere Sportslig leder er ansvarlig for at muntlig og skriftlig advarsel blir gitt. Sportslig leder er også ansvarlig for å fristille vedkommende fra sitt verv i laget når man ikke etterkommer skriftlig klage. Vedkommende som blir fristilt kan påklage beslutningen om fristillelse til styret som tar den endelige avgjørelsen. Avgjørelsen kan ikke påklages etter at styret har tatt en beslutning. Vedkommende skal midlertidig fristilles fra sitt verv inntil saken er behandlet Myndighet i forhold til andre verv (enn lagleder og trenere) Daglig leder er ansvarlig for at muntlig og skriftlig advarsel blir gitt. Daglig leder er også ansvarlig for å fristille vedkommende fra sitt verv i klubben. Vedkommende som blir fristilt kan påklage beslutningen om fristillelse til styret som tar den endelige avgjørelsen. Avgjørelsen kan ikke påklages etter styret har tatt en beslutning. I mellomtiden mens klagen pågår skal vedkommende midlertidig fristilles fra sitt verv inntil at saken er behandlet. 19. Laglederhåndbok Laglederhåndboken ligger som eget dokument på klubbens hjemmeside. Laglederhåndboken er ment som en praktisk veileder for lagledere og andre med tilknytning i klubben. Laglederhåndboken revideres årlig, og vedtas av styret.

Klubbhåndbok og Organisasjonsplan

Klubbhåndbok og Organisasjonsplan Ishockeyklubben Stavanger Postboks 616 N-4090 Hafrsfjord post@stavangerhockey.no www.stavangerhockey.no Org.nr: 971340347 Klubbhåndbok og Organisasjonsplan Innhold 1. Innledning 2. Historikk 3. Idrettslagets

Detaljer

Organisasjonsplan HORTEN SKIKLUBB. Vedtatt på årsmøtet

Organisasjonsplan HORTEN SKIKLUBB. Vedtatt på årsmøtet 2017 Organisasjonsplan HORTEN SKIKLUBB Vedtatt på årsmøtet 30.03.2017 Innhold Klubbinformasjon...2 Idrettslagets formål...2 Organisering...3 Årsmøtet...4 Styrets funksjon og sammensetning...4 Styret skal:...4

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR VEAR IDRETTSFORENING

ORGANISASJONSPLAN FOR VEAR IDRETTSFORENING Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet ORGANISASJONSPLAN FOR VEAR IDRETTSFORENING Grunnlagsopplysninger for idrettslaget Navn: VEAR Idrettsforening Stiftet: 14. mai 1965 Idrett: Fleridrettslag

Detaljer

Sportslig policy for Ishockeyklubben Comet Halden

Sportslig policy for Ishockeyklubben Comet Halden Sportslig policy for Ishockeyklubben Comet Halden Utgitt dato: 28.02.2012 Revidert dato: 29.05.2013 1 HENSIKT Hensikten med dette policydokument er å beskrive hvilke retningslinjer klubben skal jobbe etter

Detaljer

Årsberetning Chris Klees, Maren Løland, Jack Andre Djupvik, Philippe Cellerosi, Cecilie Davidsen Bøe, Katarina Haukelid Higson.

Årsberetning Chris Klees, Maren Løland, Jack Andre Djupvik, Philippe Cellerosi, Cecilie Davidsen Bøe, Katarina Haukelid Higson. Ishockeyklubben Stavanger Postboks 616 N-4090 Hafrsfjord post@stavangerhockey.no www.stavangerhockey.no Org.nr: 971340347 20.03.2016 Årsberetning 2016 Styrets sammensetning Leder: Nestleder: Styremedlemmer:

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR TROLLDALEN IDRETTSFORENING

ORGANISASJONSPLAN FOR TROLLDALEN IDRETTSFORENING ORGANISASJONSPLAN FOR TROLLDALEN IDRETTSFORENING Vedtatt på årsmøtet 13.02.2013 Organisasjonsplan for., vedtatt på årsmøtet 20.. 1 Grunnlagsopplysninger for idrettslaget Navn: Trolldalen Idrettsforening

Detaljer

Sats på en idrett i stor vekst bli en del av laget!

Sats på en idrett i stor vekst bli en del av laget! Sats på en idrett i stor vekst bli en del av laget! Sponsorhåndbok - Stavanger Hockey Utarbeidet av Rune Hagelin Sponsorhåndbok Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Sponsorhåndbok Side 3 Velkommen til

Detaljer

Årsberetning Styrets arbeid. Styremøter. Spesielle Oppgaver. lshockeyklubben Stavanger Postboks 616 N-4090 Hafrsfjord

Årsberetning Styrets arbeid. Styremøter. Spesielle Oppgaver. lshockeyklubben Stavanger Postboks 616 N-4090 Hafrsfjord lshockeyklubben Stavanger Postboks 616 N-4090 Hafrsfjord post@stavangerhockey.no www.stavangerhockey. no Org.nr: 971340347 20.03.2016 Årsberetning 2016 Styrets sammensetning Leder: Nestleder: mer: Bent

Detaljer

Innhold Overordnede mål:... 2

Innhold Overordnede mål:... 2 Innhold Overordnede mål:... 2 Plan for Seniorlag:... 2 Damelag:... 2... 2... 2... 2 Herrelag:... 3... 3... 3... 3 Rekruttering/barnehåndball:... 3 Trenere i klubben... 4... 4... 4 Strategi for måloppnåelse...

Detaljer

Besluttes årsmøtet 2015. Handlingsplan for Alta IF Håndball-gruppa 2015-2016

Besluttes årsmøtet 2015. Handlingsplan for Alta IF Håndball-gruppa 2015-2016 Besluttes årsmøtet 2015 Handlingsplan for Alta IF Håndball-gruppa 2015-2016 Innhold Innledning... 2 Visjon... 2 Løfter... 2 Overordnende mål... 3 Grunnleggende verdier... 3 Organisasjon... 3 Sportslig...

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

-Gaula Fotballklubb skal ha et godt tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben.

-Gaula Fotballklubb skal ha et godt tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben. Gaula Fotballklubb www.gaulafk.no Sportsplan Sportsplan for Gaula Fotballklubb 2016-2019 Denne planen har til hensikt å klargjøre mål, retningslinjer og føringer for fotballvirksomheten i klubben på en

Detaljer

Strategiplan

Strategiplan Strategiplan 2017-2020 Bakgrunn Startet vinteren 2016 et arbeid med å utvikle felles mål og strategier for ishockeygruppa Elite og YA har samarbeidet om dette Hva skal være felles? Hva skal vi ha hver

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR NOTODDEN PISTOLKLUBB

ORGANISASJONSPLAN FOR NOTODDEN PISTOLKLUBB ORGANISASJONSPLAN FOR NOTODDEN PISTOLKLUBB Vedtatt på årsmøtet 11.03.2017 Organisasjonsplan for Notodden Pistolklubb vedtatt på årsmøtet 2016 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Grunnlagsopplysninger

Detaljer

SATS PÅ EN IDRETT I STOR VEKST - BLI EN DEL AV LAGET!

SATS PÅ EN IDRETT I STOR VEKST - BLI EN DEL AV LAGET! SATS PÅ EN IDRETT I STOR VEKST - BLI EN DEL AV LAGET! Sponsorhåndbok - Stavanger Hockey Utarbeidet av Rune Hagelin Sponsorhåndbok Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Sponsorhåndbok Side 3 Side 4-11

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR RAUMAR ORIENTERING

ORGANISASJONSPLAN FOR RAUMAR ORIENTERING ORGANISASJONSPLAN FOR RAUMAR ORIENTERING Vedtatt på årsmøtet xx.xx. 2015 Organisasjonsplan for Raumar Orientering vedtatt på årsmøtet 2015 1 Innholdsfortegnelse... 1 Innholdsfortegnelse... 2 Innledning...

Detaljer

Sportslig policy for Ishockeyklubben Comet Halden

Sportslig policy for Ishockeyklubben Comet Halden Sportslig policy for Ishockeyklubben Comet Halden Første gang godkjent av styret: 06.03.2012 Revidert dato: xx.xx.xxxx 1 HENSIKT Hensikten med dette policydokument er å beskrive hvilke retningslinjer klubben

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR KRISTIANSAND ISHOCKEY KLUBB

ORGANISASJONSPLAN FOR KRISTIANSAND ISHOCKEY KLUBB ORGANISASJONSPLAN FOR KRISTIANSAND ISHOCKEY KLUBB 8 Sider Innhold Innledning... 3 KIK Historie... 3 VISJON OG VERDIER... 3 MÅLSETTING... 4 Målsetting hockey... 4 Målsetting kunstløp... 4 KONKRETE MÅLSETTINGER

Detaljer

BUSKERUD, TELEMARK og VESTFOLD ISHOCKEYKRETS

BUSKERUD, TELEMARK og VESTFOLD ISHOCKEYKRETS LOV FOR BUSKERUD, TELEMARK og VESTFOLD ISHOCKEYKRETS Vedtatt på av kretsstyret etter fullmakt fra kretstinget 21. November 2012 1 Basis-lovnorm for særkretser Lov for Buskerud, Telemark og Vestfold Ishockeykrets

Detaljer

Handlingsplan for Alta IF Håndball-gruppa 2015-2016

Handlingsplan for Alta IF Håndball-gruppa 2015-2016 Handlingsplan for Alta IF Håndball-gruppa 2015-2016 Besluttes årsmøtet 2015 og oppe til revisjon årsmøtet 2016 Innhold Innledning... 2 Visjon... 2 Løfter... 2 Overordnende mål... 3 Grunnleggende verdier...

Detaljer

SPORTSPLAN FOR MELØY FOTBALLKLUBB

SPORTSPLAN FOR MELØY FOTBALLKLUBB SPORTSPLAN FOR MELØY FOTBALLKLUBB Innledning Oppdatert 30.03.2017 Sportsplanen er klubbens styringsverktøy og hjelpemiddel for trener og lagleder. Med utgangspunkt i klubbens verdier og målsetting legger

Detaljer

-Gauldal Fotballklubb skal gi et tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben

-Gauldal Fotballklubb skal gi et tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben Gauldal Fotballklubb www.gauldalfk.no Sportsplan Sportsplan for Gauldal Fotballklubb 2016-2019 Denne planen har til hensikt å klargjøre mål, retningslinjer og føringer for fotballvirksomheten i klubben

Detaljer

INNLEDNING VISJON OG VERDIER

INNLEDNING VISJON OG VERDIER SPORTSPLAN 1 INNLEDNING - Formålet med sportsplanen er å skape retningslinjer for aktiviteten vi har i klubben og dermed utvikle klubben og spillere i en positiv retning. Det er viktig at trenere og lagledere

Detaljer

Organisasjonsplan ORGANISASJONSPLAN FOR NAVN PÅ IDRETTSLAG. Alle idrettslag skal ha en organisasjonsplan

Organisasjonsplan ORGANISASJONSPLAN FOR NAVN PÅ IDRETTSLAG. Alle idrettslag skal ha en organisasjonsplan Organisasjonsplan Alle idrettslag skal ha en organisasjonsplan Organisasjonsplanen behandles og vedtas av årsmøtet, og skal regulere idrettslagets interne organisering og aktivitet. Mange idrettslag har

Detaljer

Sportsplan MIF Fotball Utviklingsavdeling

Sportsplan MIF Fotball Utviklingsavdeling Sportsplan MIF Fotball Utviklingsavdeling Dette dokumentet beskriver forutsetninger og retningslinjer for all aktivitet i Mjøndalen IF Fotball underlagt Utviklingsavdelingen. VISJON OG VERDIER MIF Fotball

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR KÅSEN IL

ORGANISASJONSPLAN FOR KÅSEN IL ORGANISASJONSPLAN FOR KÅSEN IL Kåsen IL er startet i 1968, og har i dag ca 500 medlemmer. Klubben og bygda er i sterk vekst. Kåsen IL tilbyr i dag fotball, håndball, barneidrett og dans. Kåsen IL har sunn

Detaljer

Sportsplan IHK Stavanger, revidert 2015

Sportsplan IHK Stavanger, revidert 2015 Sportsplan IHK Stavanger, revidert 2015 Innhold Visjon og verdier... 2 Målsettinger... 2 Generelle retningslinjer... 2 Konkrete mål for neste 3 års periode (2015 2018)... 3 Retningslinjer for den sportslige

Detaljer

Sola Håndball strategi- og handlingsplan 2010-2015

Sola Håndball strategi- og handlingsplan 2010-2015 Sola Håndball strategi- og handlingsplan 2010-2015 Norsk håndball- og Sola Håndballs visjon Sola Håndball skal oppleves som en energisk og utviklende trenings- og kampaktivitet der spillere, trenere, dommere,

Detaljer

Spenstig bevegelse - for liten og stor. Handlingsplan for Siv gymnastikkforening

Spenstig bevegelse - for liten og stor. Handlingsplan for Siv gymnastikkforening Handlingsplan for Siv gymnastikkforening 2017 2020 1 Handlingsplanen Handlingsplan for Siv gymnastikkforening godkjennes på årsmøtet i 2017. Arbeidet med planen startet i 2013 og hele klubben har vært

Detaljer

Strategiplan for Brumunddal fotball

Strategiplan for Brumunddal fotball Strategiplan for Brumunddal fotball Planen gjelder for Brumunddal fotball fram til 31.12.2017. Planen revideres årlig. Strategiplanen skal i planperioden være førende for alt arbeid som utføres i Brumunddal

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

Klubben med hjerte for alle!

Klubben med hjerte for alle! Utkast 1 09.02.2017 Styrets forslag til Årsmøtet 23.mars 2017 VIRKSOMHETSPLAN 2017 2020 SVEIVA INNEBANDY Klubben med hjerte for alle! Sveiva Innebandy Postboks 40 Stovner 0913 Oslo Innholdsfortegnelse;

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA 2013-2017

HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA 2013-2017 LOGO HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA 2013-2017 INNHOLD: 1. HOVEDMÅL FOR FOTBALLGRUPPA 2. HANDLINGSMÅL OG AKTIVITETSPLANER 3. SPORTSLIGE AKTIVITETER 3.1. Barnefotball 3.2. Ungdomsfotball 3.3. Junior/rekrutteringsfotball

Detaljer

Årsmøte i Haslum IL Håndball. 13. Februar 2014

Årsmøte i Haslum IL Håndball. 13. Februar 2014 Årsmøte i Haslum IL Håndball 13. Februar 2014 Stor idrettsglede i mange årsklasser 2 Dagsorden 1. Åpning 2. Konstituering Godkjenning av innkalling Godkjenning av dagsorden Valg av dirigent 3. Oppsummering

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/ Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2016

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/ Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2016 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2016 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

HANDLINGSPLAN. NVBF Region Nord Trenerutvikling. Handlingsplan Region Nord - s. 1

HANDLINGSPLAN. NVBF Region Nord Trenerutvikling. Handlingsplan Region Nord - s. 1 HANDLINGSPLAN NVBF Region Nord 2016-2018 Trenerutvikling Handlingsplan 2016-2018 Region Nord - s. 1 HANDLINGSPLAN 2016 2018 NVBF Region Nord Norges Volleyballforbunds visjon: Volleyball = Samspill for

Detaljer

Samarbeidsavtale for regulering av Håndballen i Stjørdal

Samarbeidsavtale for regulering av Håndballen i Stjørdal Samarbeidsavtale for regulering av Håndballen i Stjørdal Avtalen omfatter håndballavdelinger i klubbene ; Fram IL, Lånke IL, Hegra IL, Remyra IL, Stjørdals Blink og Stjørdal Håndballklubb. Fram, Lånke,

Detaljer

Endret og godkjent på Årsmøtet i Manglerud Star Ishockey 15.4.2015 STRATEGISK PLAN

Endret og godkjent på Årsmøtet i Manglerud Star Ishockey 15.4.2015 STRATEGISK PLAN STRATEGISK PLAN Hva er en strategisk plan og hvorfor skal vi ha det? En strategisk plan fastsetter visjoner, målsetninger og virkemidler for klubbens kortsiktige og langsiktige virksomhet. Planen er et

Detaljer

Strategiplan

Strategiplan Strategiplan 2017-2020 Innhold: 1. Innledning s. 1 2. Klubbens formål s. 2 3. Visjon og verdigrunnlag s. 3 4. Virksomhetsområder s. 4 6. Strategi og hovedmålsetninger s. 5 6.1 Breddefotball s. 6 6.2 Toppfotball

Detaljer

NVBF Region Trøndelag Handlingsplan satsingsområder

NVBF Region Trøndelag Handlingsplan satsingsområder NVBF Region Trøndelag Handlingsplan 2016 2018 -satsingsområder Innledning - volleyballregionens rolle NVBF Region Trøndelag består av 43 medlemsklubber, som til sammen hadde 2183 medlemmer ved siste idrettsregistrering.

Detaljer

Innhold ULLENSAKER ISSPORTKLUBB 1

Innhold ULLENSAKER ISSPORTKLUBB 1 Innhold Organisasjonshåndbok for Ullensaker Issportklubb (UISK)... 2 Ullensaker Issportklubb er... 2 Organisering av klubben... 2 Hovedstyret (HS)... 2 Valgkomiteen... 4 Sportslig utvalg... 4 Klubbens

Detaljer

VISJON, MOTTO, POLICY, VERDIER OG IDENTITET

VISJON, MOTTO, POLICY, VERDIER OG IDENTITET VISJON, MOTTO, POLICY, VERDIER OG IDENTITET Bøler Basket ble stiftet i 1996 og er en frivillig organisasjon, drevet med frivillig arbeidsinnsats og dugnad. Bøler Basket ønsker å etablere en felles plattform

Detaljer

HANDLINGSPLAN. Region Møre og Romsdal

HANDLINGSPLAN. Region Møre og Romsdal HANDLINGSPLAN Region Møre og Romsdal 2017-2019 Innledning regionens rolle NVBF Region Møre og Romsdal består av 23 medlemsklubber, som til sammen hadde 1491 medlemmer ved siste idrettsregistering (31.03.2016)

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND GOLFKLUBB

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND GOLFKLUBB ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND GOLFKLUBB Vedtatt på årsmøtet 19.02.2014 Organisasjonsplan for Haugesund Golfklubb, vedtatt på årsmøtet 19.02.2014. 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Historikk... 3

Detaljer

Årsberetning Sportslig utvalg fotball Årsberetning GØIF Fotball. Gjekstad og Østerøya Idrettsforening - Årsmøte 2017

Årsberetning Sportslig utvalg fotball Årsberetning GØIF Fotball. Gjekstad og Østerøya Idrettsforening - Årsmøte 2017 Årsberetning 2016 GØIF Fotball 1 STYRET Styret har bestått av følgende medlemmer: Årsberetning Sportslig utvalg fotball 2017 Sportslig leder Baneansvarlig og materialforvalter: Dommeransvarlig: Trenerkoordinator

Detaljer

Organisatorisk sportsplan

Organisatorisk sportsplan Organisatorisk sportsplan i Lørenskog IF Sportslig Utvalg 2014 Forord Velkommen til den organisatoriske sportsplanen for Lørenskog IF sine lag. I denne planen vil du finne en oversikt over treningsmengde,

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR ARON SKYTTERKLUBB DRAMMEN

ORGANISASJONSPLAN FOR ARON SKYTTERKLUBB DRAMMEN ORGANISASJONSPLAN FOR ARON SKYTTERKLUBB DRAMMEN Styrets forslag til årsmøte 7. mars 2014. 1 Innholdsfortegnelse: Stiftelsesdokumet side 3 Formål. side 4 Verdigrunnlag. side 5 Visjoner.. side 5 Organisasjonskart

Detaljer

Gruben Idrettslags årsmøte. GIL Hovedstyre

Gruben Idrettslags årsmøte. GIL Hovedstyre Organisasjonsplan Gruben Idrettslag Organisasjonsplanen er behandlet og godkjent på årsmøtet 06.03.17 Organisasjonsplanen inneholder et organisasjonskart, informasjon om årsmøtet, styrets funksjon og sammensetning,

Detaljer

Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet Dansens verdier: Danseglede, Ambisiøse, Nyskapende, Samhold ORGANISASJONSPLAN FOR

Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet Dansens verdier: Danseglede, Ambisiøse, Nyskapende, Samhold ORGANISASJONSPLAN FOR ORGANISASJONSPLAN FOR 1 Innhold Innhold...2 Forord...2 Historikk...3 Idrettslagets formål...3 Visjon...3 Verdigrunnlaget...3 Virksomhetsideen...4 Mål...4 Handlingsplan...4 Idrettslagets Organisasjon...4

Detaljer

Sportsplan. Revidert 11. juni 2013. Flint for alle Best i Vestfold på spillerutvikling

Sportsplan. Revidert 11. juni 2013. Flint for alle Best i Vestfold på spillerutvikling Sportsplan Revidert 11. juni 2013 Flint for alle Best i Vestfold på spillerutvikling Innhold www.ilflint.no 1 ORGANISASJONEN... 5 1.1 Fotballstyret... 5 1.2 Sportslig Utvalg... 5 2 SPORTSLIGE MÅL... 6

Detaljer

Strategiplan NBF. Hockeyseksjonen 6/26/2013 1

Strategiplan NBF. Hockeyseksjonen 6/26/2013 1 Strategiplan NBF Hockeyseksjonen 6/26/2013 1 6/26/2013 2 Handlingsplan for «Aktivitet» Ambisjon: Flere aktive på alle alderstrinn av begge kjønn, herunder hindre frafall. Få organiserte minirunder for

Detaljer

Randaberg volleyball Kvalitet - Kontinuitet - Utvikling

Randaberg volleyball Kvalitet - Kontinuitet - Utvikling Randaberg volleyball Kvalitet - Kontinuitet - Utvikling Styret i Randaberg: Jon Rønning Tom Erik Eckhoff Tor-Ragnar Gilje Ståle Sæthre Anne May Waage Tonje With Anne Lise Reianes Annbjørg Kirkeli Verdigrunnlag:

Detaljer

Rettledning til styrets/strategisk utvalg:

Rettledning til styrets/strategisk utvalg: Rettledning til styrets/strategisk utvalg: - Alle handlingsplaner følger av strategiplan og videre prioriterte strategiområder. Jmf. pyramiden s.7 i Strategiplan 2013 2018. - Hver enkelt fagansvarlig/region

Detaljer

Protokoll fra Årsmøte i IHK Stavanger (Stavanger Hockey) Clarion Hotel Energy, Stavanger, 29. mars 2017

Protokoll fra Årsmøte i IHK Stavanger (Stavanger Hockey) Clarion Hotel Energy, Stavanger, 29. mars 2017 Protokoll fra Årsmøte i IHK Stavanger (Stavanger Hockey) Clarion Hotel Energy, Stavanger, 29. mars 2017 Sak 1. Godkjennelse av de stemmeberettigede. Det ble registrert 59 stemmeberettigede ved start av

Detaljer

Retningslinjer og regler for spillere, foresatte og foreldre tilknyttet aldersbestemte lag

Retningslinjer og regler for spillere, foresatte og foreldre tilknyttet aldersbestemte lag Retningslinjer og regler for spillere, foresatte og foreldre tilknyttet aldersbestemte lag Fastsatt 8. mai 2012 1 Overordnede retningslinjer for spilleren - Spill ishockey fordi det er gøy - Arbeid med

Detaljer

HK EIDSBERG Sportslig handlingsplan

HK EIDSBERG Sportslig handlingsplan Side 1 av 7 HK EIDSBERG Sportslig handlingsplan 2014-2016 Sak 4.1 på årsmøtet 2014 (styrets innstilling) Hovedsponsor 2012-2014 Side 2 av 7 Innledning Handlingsplanen skal være styrende for den aktiviteten

Detaljer

Strategiplan Strategiplan

Strategiplan Strategiplan Strategiplan 2016-2018 Strategiplan 2016-2018 1 2 Strategiplan 2016-2018 1 Innledning Elverum Fotball er en av Norges største fotballklubber, med over 1100 spillende medlemmer fra 35 ulike nasjoner. Tilbud

Detaljer

Sportsplan Eidskog Fotball SPORTSPLAN

Sportsplan Eidskog Fotball SPORTSPLAN SPORTSPLAN 2015 2019 1 Eidskog Fotball skal ha fokus på fire grunnverdier: 1. Trygghet 2. Trivsel 3. Mestring 4. Gode holdninger 2 Holdningsmål for spillerne: 1. Fair Play (Fair Play kontrakt) 2. Være

Detaljer

Sportsplan - IHK Stavanger, revidert 2016

Sportsplan - IHK Stavanger, revidert 2016 Stavanger Hockey Postboks 616 N-4090 Hafrsfjord post@stavangerhockey.no www.stavangerhockey.no Org.nr: 971340347 Sportsplan - IHK Stavanger, revidert 2016 1. VISJON OG VERDIER Stavanger hockey skal være

Detaljer

AFK Sportslig Plan. Sånn gjør vi det i AFK. Sportsplan AFK

AFK Sportslig Plan. Sånn gjør vi det i AFK. Sportsplan AFK AFK Sportslig Plan Sånn gjør vi det i AFK Sportsplan AFK 1 Planens struktur DEL 1 FELLES PLAN FOR AFK Dette er klubbens overordende plan og er besluttet av styret pr 18.11.2009 DEL 2 PLANER FOR LAGENE

Detaljer

Handlingsplan for Snøgg Turn

Handlingsplan for Snøgg Turn Handlingsplan for 016-2019 Snøgg Turn Handlingsplan 2016-2019 09.05.17 Notodden Idrettshall,Telemark 3679 TELEFON WEB 934 95 010 Snoggturn.no Innholdsfortegnelse Visjon:... 3 Virksomhetside:... 3 Overordnede

Detaljer

Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lov for Kristiansand Orienteringsklubb, stiftet 23.11.1973 Vedtatt 23.11.1973 med senere endringer, senest 14.02.2005 Godkjent av Idrettsstyret den 04.03.2005 1 Formål Klubbens formål er å drive idrett

Detaljer

ØVRE EIKER SVØMMEKLUBB organisasjonsplan

ØVRE EIKER SVØMMEKLUBB organisasjonsplan ØVRE EIKER SVØMMEKLUBB organisasjonsplan 1. Formål. I tråd med Norges Svømmeforbunds formål skal Øvre Eiker Svømmeklubb arbeide for at alle gis mulighet for å utøve svømmeaktivitet ut i fra sine ønsker,

Detaljer

BSK s hustavle. Trivsel Toleranse Trygghet Tillit Troverdighet. Best på Samhold og Kommunikasjon!

BSK s hustavle. Trivsel Toleranse Trygghet Tillit Troverdighet. Best på Samhold og Kommunikasjon! BSK s hustavle Trivsel Toleranse Trygghet Tillit Troverdighet Best på Samhold og Kommunikasjon! 2 Kjære BSK medlem For alle BSK ere gjelder BSKs verdier: Trivsel Toleranse Trygghet Tillit Troverdighet

Detaljer

ROLLEBESKRIVELSE FOR STYRET mars 2017 mars 2018

ROLLEBESKRIVELSE FOR STYRET mars 2017 mars 2018 ROLLEBESKRIVELSE FOR STYRET mars 2017 mars 2018 Inneholder rollebeskrivelse for: Styreleder (28.11.16)... 2 Nestleder og økonomiansvarlig (28.11.16)... 3 Markedsansvarlig (28.11.16)... 4 Materialforvalter

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN ARBEIDSOPPGAVER KÅSEN IL FOTBALLGRUPPA

ORGANISASJONSPLAN ARBEIDSOPPGAVER KÅSEN IL FOTBALLGRUPPA ORGANISASJONSPLAN OG ARBEIDSOPPGAVER KÅSEN IL FOTBALLGRUPPA 1 Innhold: 1. Innledning... 3 2. Organisasjon... 4 3. Ansvar og arbeidsoppgaver... 5 4.1. Leder fotballgruppa... 6 4.2. Sportslig leder... 7

Detaljer

HANDLINGSPLAN Vedtatt av styret i Holmen Hockey august 2012

HANDLINGSPLAN Vedtatt av styret i Holmen Hockey august 2012 HANDLINGSPLAN Vedtatt av styret i Holmen Hockey august 2012 Velkommen til Holmen Hockey Holmen Hockey har et tilbud til de som vil spille ishockey, fra de er 4 år til man er godt voksen. Totalt aktiviserer

Detaljer

LIF-malen 2014. (Som vedlegg til Organisatorisk Sportsplanen 2014)

LIF-malen 2014. (Som vedlegg til Organisatorisk Sportsplanen 2014) LIF-malen 2014 (Som vedlegg til Organisatorisk Sportsplanen 2014) Et veiledende dokument for trenere og støtteapparat for satsningslag gutter\jenter 13-19 år i Lørenskog IF Trivsel - Muligheter - Spillerutvikling

Detaljer

Rettinger i rødt er en teknisk oppdatering og ikke godkjent på noe Årsmøte - pr 23.9.2012 For øvrig ble planen senest godkjent på årsmøtet i 2009.

Rettinger i rødt er en teknisk oppdatering og ikke godkjent på noe Årsmøte - pr 23.9.2012 For øvrig ble planen senest godkjent på årsmøtet i 2009. Rettinger i rødt er en teknisk oppdatering og ikke godkjent på noe Årsmøte - pr 23.9.2012 For øvrig ble planen senest godkjent på årsmøtet i 2009. STRATEGISK PLAN Hva er en strategisk plan og hvorfor skal

Detaljer

HANDLINGS- OG ORGANISASJONSPLAN FOR NESODDEN IDRETTSFORENING

HANDLINGS- OG ORGANISASJONSPLAN FOR NESODDEN IDRETTSFORENING HANDLINGS- OG ORGANISASJONSPLAN 2013 FOR NESODDEN IDRETTSFORENING 1 Idrettslagets verdier Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet Idrettens formål Nesodden IF skal være en åpen og demokratisk

Detaljer

Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb

Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb Opprettet 01.01.2014 Revidert 13.10.2014 Klubbdokumentet inneholder viktige instrukser, dokumentasjon og vedlegg for å drifte klubben. Målgruppen er spillere,

Detaljer

VEDLEGG 3: ORGANISASJONSPLAN FOR NJJK

VEDLEGG 3: ORGANISASJONSPLAN FOR NJJK VEDLEGG 3: ORGANISASJONSPLAN FOR NJJK Behandles på årsmøtet 25.02.2015 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 1 Innledning... 2 Grunnlagsopplysninger for idrettslaget... 2 Idrettslagets formål... 2

Detaljer

Sportsplan for Flint Fotball

Sportsplan for Flint Fotball Sportsplan for Flint Fotball Revidert 24 mai 2014 Flint for alle! - Vi vinner SAMMEN gjennom stolthet, samhold og glede. Innhold www.ilflint.no 1 Organisasjonen side 3 1.1 Fotballstyret side 3 1.2 Sportslig

Detaljer

VEDTEKTER FOR VESTRE BÆRUM RIDEKLUBB stiftet 26. Januar 2011

VEDTEKTER FOR VESTRE BÆRUM RIDEKLUBB stiftet 26. Januar 2011 VEDTEKTER FOR VESTRE BÆRUM RIDEKLUBB stiftet 26. Januar 2011 1 Formål Vestre Bærum Rideklubb formål er drive hestesport og rekruttering til hestesporten, herunder gjennomføre treninger og konkuranser for

Detaljer

Organisasjonsplan for Sandefjord Bueskyttere ORGANISASJONSPLAN FOR SANDEFJORD BUESKYTTERE. Vedtatt på Årsmøte Side 1

Organisasjonsplan for Sandefjord Bueskyttere ORGANISASJONSPLAN FOR SANDEFJORD BUESKYTTERE. Vedtatt på Årsmøte Side 1 ORGANISASJONSPLAN FOR SANDEFJORD BUESKYTTERE Vedtatt på Årsmøte 06.03.2013 Side 1 Navn: Sandefjord Bueskyttere Stiftet: 1972 Idrett: Bueskyting Postadresse: Postboks 5 E-postadresse: styret@sandefjordbueskyttere.com

Detaljer

Langhus IL håndball: Sportslig utvalg - mandat og rollefordeling

Langhus IL håndball: Sportslig utvalg - mandat og rollefordeling Langhus IL håndball: Sportslig utvalg - mandat og rollefordeling INNLEDNING Langhus IL Håndball sin visjon, grunnleggende prinsipp og mål er grunnlaget for vår aktivitet, og vi ønsker at alle lagene i

Detaljer

Målsettinger. Overordnede mål

Målsettinger. Overordnede mål Retningslinjer for foreldre på lukkede partier Målsettinger Overordnede mål Hovedmålet for Hammer Turn er å gi medlemmene, uansett alder og kjønn, et best mulig tilpasset sportslig tilbud. Klubben er en

Detaljer

Handlingsplan NVBF Region Øst 2015-2017

Handlingsplan NVBF Region Øst 2015-2017 Handlingsplan NVBF Region Øst 2015-2017 1 Norges Volleyballforbund Region Østs formål er å arbeide for volleyballen og sandvolleyballens utvikling innen fylkene Akershus, Buskerud, Hedmark, Oppland, Oslo,

Detaljer

Sportslig rammeplan Utleira IL Håndball

Sportslig rammeplan Utleira IL Håndball Sportslig rammeplan Utleira IL Håndball Vedtatt av håndballstyret 2017.02.26 Sportslig rammeplan Sportslig rammeplan er avdelingens styringsdokument. Sportslig rammeplan gir retningslinjer for spillere,

Detaljer

Haugesund Ishockeyklubb - Seagulls - Stiftet 9. januar 2009 http://www.haugesund-ishockey.no http://www.seagulls.no.

Haugesund Ishockeyklubb - Seagulls - Stiftet 9. januar 2009 http://www.haugesund-ishockey.no http://www.seagulls.no. Haugesund Ishockeyklubb - Seagulls - Stiftet 9. januar 2009 http://www.haugesund-ishockey.no http://www.seagulls.no Sesongen 2014/15 - A-lag, 3 divisjon avdeling vest - Veteran (treningsgruppe) - Damer

Detaljer

Den lille oransje. Slik gjør vi det i Utleira IL

Den lille oransje. Slik gjør vi det i Utleira IL Den lille oransje Slik gjør vi det i Utleira IL De viktigste punktene 1) Respekter klubbens arbeid. Det er frivillig å være medlem av Utleira IL, men er du med følger du den lille oransje. 2) Vis respekt

Detaljer

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY UNION)

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY UNION) NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY UNION) Medlem av International Rugby Board FIRA-AER Association Européenne de Rugby - Skandinavisk Rugby Union Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité LOV FOR NORGES

Detaljer

ROLLEBESKRIVELSE FOR STYRET Godkjent av styret mars 2016 mars 2017

ROLLEBESKRIVELSE FOR STYRET Godkjent av styret mars 2016 mars 2017 ROLLEBESKRIVELSE FOR STYRET Godkjent av styret 14.02.2017 mars 2016 mars 2017 Inneholder rollebeskrivelse for: Styreleder (28.11.16)... 2 Nestleder og økonomiansvarlig (28.11.16)... 3 Markedsansvarlig

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN. Steinkjer Håndballklubb

ORGANISASJONSPLAN. Steinkjer Håndballklubb ORGANISASJONSPLAN Steinkjer Håndballklubb Vedtatt på årsmøtet 17.03.2016 Organisasjonsplan for Steinkjer Håndballklubb. Side 1 av 11 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Innledning... 3 Visjon...

Detaljer

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2016

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2016 Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa Årsberetning 2016 1 Styret Det er gjennomført 8 styremøter i 2016. Styret i fotballgruppa har i 2016 bestått av: Leder: Sekretær/styremedlem: Økonomiansvarlig:

Detaljer

Instruks Lagledelse i Breddegruppen

Instruks Lagledelse i Breddegruppen Instruks Lagledelse i Breddegruppen Fastsatt 8. mai 2012 1 Innhold Dette er en dokumentasjon rundt lagledelse i RIK som gir en overordnet beskrivelse av roller og oppgaver. God lagledelse er en viktig

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR RØA IL

VIRKSOMHETSPLAN FOR RØA IL VIRKSOMHETSPLAN FOR RØA IL 2013-2015 en klubb å være stolt av 1 Innhold VIRKSOMHETSPLAN FOR RØA IL... 3 Visjon... 3 Virksomhetsidé... 3 Verdigrunnlag... 3 Virksomhetsrakett... 4 Hovedmål... 4 Suksesskriterier...

Detaljer

Organisasjonsplan for Stavanger Kajakklubb

Organisasjonsplan for Stavanger Kajakklubb Organisasjonsplan for Stavanger Kajakklubb Vedtatt på Årsmøtet 14.03.2016 Organisasjonsplan for Stavanger Kajakklubb, vedtatt på Årsmøtet 2016 1 Innhold Innledning... 3 Historikk... 3 Klubbens formål...

Detaljer

Langtidsplan. 12 års perspektiv mot 2024. 4 års perspektiv mot 2016. Vestfold Gymnastikk og Turnkrets - 1

Langtidsplan. 12 års perspektiv mot 2024. 4 års perspektiv mot 2016. Vestfold Gymnastikk og Turnkrets - 1 Langtidsplan Vestfold Gymnastikk og Turnkrets 12 års perspektiv mot 2024 4 års perspektiv mot 2016-1 INNHOLD 2. Visjon og virksomhetsidé... 3 3. Verdier... 3 Del II, 12 års perspektiv mot 2024... 4 4.

Detaljer

HANDLINGSPLAN - EIKER CK

HANDLINGSPLAN - EIKER CK HANDLINGSPLAN - EIKER CK 2014-2017 Klubbens MÅL Eiker Cykleklubb er en politisk og religiøs uavhengig, ideell organisasjon. Klubben skal gjennom samarbeid og kameratskap fremme muligheten for å drive sykkelsport

Detaljer

Sportslig utviklingsplan Sportslige retningslinjer. Tønsbergs Turn håndballgruppe

Sportslig utviklingsplan Sportslige retningslinjer. Tønsbergs Turn håndballgruppe Sportslig utviklingsplan Sportslige retningslinjer Tønsbergs Turn håndballgruppe 2016-2019 Visjon TT er og skal være en breddeklubb. I dette ligger: TT skal gi et godt sportslig tilbud til alle som ønsker

Detaljer

Vedtekter for Kongsberg Padleklubb

Vedtekter for Kongsberg Padleklubb Vedtekter for Kongsberg Padleklubb 1 Formål Kongsberg Padleklubbs, heretter kalt KPK, formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF). Arbeidet skal preges av frivillighet,

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA I VIL - 2016-2020

HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA I VIL - 2016-2020 HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA I VIL - 2016-2020 INNHOLD: 1. HOVEDMÅL FOR FOTBALLGRUPPA 2. HANDLINGSMÅL OG AKTIVITETSPLANER 3. SPORTSLIGE AKTIVITETER 3.1. Barnefotball 3.1.1. 6 og 7 åringer 3.1.2. 8-10

Detaljer

ABC Lagleder futsal barn. 11. oktober 2017

ABC Lagleder futsal barn. 11. oktober 2017 ABC Lagleder futsal barn 11. oktober 2017 Velkommen! Knut Norstrøm Konkurranse avd. Tone Holm Dagsvold Klubbutvikler Agenda - Fotballens verdigrunnlag - Lagleder-rollen - Futsal sesongen 2017/2018 Barn

Detaljer

ROLLEBESKRIVELSE FOR STYRET Revisjonsdato Godkjent av styret mars 2016 mars 2017

ROLLEBESKRIVELSE FOR STYRET Revisjonsdato Godkjent av styret mars 2016 mars 2017 ROLLEBESKRIVELSE FOR STYRET Revisjonsdato 10.01.2017 Godkjent av styret mars 2016 mars 2017 Inneholder rollebeskrivelse for: Styreleder i VBK... 2 Nestleder og økonomiansvarlig i VBK... 3 Markedsansvarlig

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR SKEDSMO SKIKLUBB 2015 2020

VIRKSOMHETSPLAN FOR SKEDSMO SKIKLUBB 2015 2020 VIRKSOMHETSPLAN FOR SKEDSMO SKIKLUBB 2015 2020 Innhold INNLEDNING... 3 VISJON... 3 VIRKSOMHETSIDÈ... 4 VERDIER... 4 SAMSVAR MED PLANER OG STRATEGIER I KLUBBEN (SPESIELT SPORTSLIG PLAN)... 5 HOVEDMÅL...

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR Lørenskog Ishockeyklubb Elite

ORGANISASJONSPLAN FOR Lørenskog Ishockeyklubb Elite ORGANISASJONSPLAN FOR Lørenskog Ishockeyklubb Elite Org.nr xxx xxx xxx Vedtatt på stiftelsesmøte dd.mm. 2010 Organisasjonsplan for Lørenskog Ishockeyklubb Elite vedtatt på stiftelsesmøte dd.mm.2010.. 1

Detaljer

Reglene i NIFs lov kapittel 1, 2, 10, 11, 12, 13 og 14 gjelder for Lørenskog Rælingen Kappsvømmingsklubb uavhengig av hva som måtte stå i denne lov.

Reglene i NIFs lov kapittel 1, 2, 10, 11, 12, 13 og 14 gjelder for Lørenskog Rælingen Kappsvømmingsklubb uavhengig av hva som måtte stå i denne lov. Lov for Lørenskog Rælingen Kappsvømmingsklubb Lov for Lørenskog Rælingen Kappsvømmingsklubb, stiftet 20.08.1967, vedtatt den 12. desember 2007, med senere endringer, senest av 5. mars 2008. Godkjent av

Detaljer

SIF Håndball Strategi og organisasjonsplan 2016-2020. Til beslutning årsmøtet 2016

SIF Håndball Strategi og organisasjonsplan 2016-2020. Til beslutning årsmøtet 2016 SIF Håndball Strategi og organisasjonsplan 2016-2020 Til beslutning årsmøtet 2016 Strategisk mål og retning 2016 2020 SIF Håndball skal være en av Norges ledende elite- og største breddeorienterte håndballklubber.

Detaljer

MANDAT VÅLERENGA HÅNDBALL ELITEUTVALGET

MANDAT VÅLERENGA HÅNDBALL ELITEUTVALGET MANDAT VÅLERENGA HÅNDBALL ELITEUTVALGET Mandat: 1. Vålerenga Håndballs Eliteutvalg gis i oppdrag av Vålerenga Håndballs styre å administrere klubbens elitesatsing. 2. Det skal utarbeides et budsjett som

Detaljer