Budsjett Aktive Drammen. Rådmannens budsjettforslag «Vi har lesing selv på utedager og utflukter.»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Budsjett 2015. Aktive Drammen. Rådmannens budsjettforslag 2015 2018. «Vi har lesing selv på utedager og utflukter.»"

Transkript

1 Budsjett 2015 Aktive Drammen Rådmannens budsjettforslag «Akkurat i øyeblikket har jeg ei liste 377 ett- til femåringer i Drammen som ikke har barnehageplass.» Wenche Irene Aasland, prosjektmedarbeider, har banket på dører siden januar «Bruker du Chat hjelper det deg forbi telefonkøen.» «Vi har lesing selv på utedager og utflukter.» «Nye flerbrukshaller kommer på Brandenga, Fjell og Øren» Frode Myhre Ellingsen, rektor ved Hallermoen skole på Konnerud. Sten Petter Aamodt, virksomhetsleder i Vei, natur og idrett. «Ny teknologi gir nye muligheter. Også eldre og personer med demens kan ha utbytte av dataspill.» Kjersti Linneberg er koordinator for velferdsteknologi i Drammen kommune. «Neon aktivitetshus, skal fungerer som et kraftsentrum for ungdom i bydelen» Marit Theiste Østlie er nytilsatt seksjonsleder med ansvar for å koordinere Neon aktivitetshus. «Vi trenger å ha penger på bok for å sikre oss mot uforutsette utgifter og en eventuell renteøkning. Drammen kommune vil investere for nærmere 2 milliarder kroner de neste fire årene.» Roar Paulsen, økonomisjef, har tatt hånd om Drammen kommunes finanser siden november «Det er ikke byggesaksavdelingen som bygger byen. Det gjør utviklerne og det er i første rekke private midler som finansierer dette. Vi trenger dialog i forkant for å at utbyggerne skal kunne treffe riktig nivå.» Bjørn Tollef Swang, avdelingsleder for byggesak Øystein Kristoffersen, avdelingsleder for servictorget. «I familier som er rammet av kreft er det viktig å fange opp barna. De kan ha helt egne behov knyttet til et familiemedlems sykdom.» «Det er viktig at frivillige organisasjoner har skikkelige arbeidsforhold og at de opplever forutsigbarhet fra kommunen.» Håkon André Solberg har sagt ja takk til oppgavensom frivillighetskoordinator. Anne-Gun Agledal er kreftkoordinator i Drammen kommune. «Ungdom vil få helse info på mobil» Lene Hansen er enhetsleder for skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom. Se budsjettet på 120 sekunder på Denne annonsen presenterer rådmannens forslag til budsjett for 2015 i form av historier fortalt av ansatte i kommunen. Tekst og bilder: Drammen kommune. Grafisk formgivning: Grafisk senter, Drammen kommune Les hele budsjettforslaget på

2 Leseskolen - Vi har lesing i alle fag, også i matematikk. Lesetrening og begrepsinnlæring går hånd i hånd. Vi har ett kvarter høytlesing i spisefri hver dag. Enten leser læreren eller vi setter på en lydbok. Han kan fortelle at alle elever også har stillelesning ett kvarter hver dag, i en bok de velger selv. Siden elever leser på ulikt nivå oppfordres de til å velge bøker som er tilpasset sitt eget nivå. Lærerne bruker verktøyet SOL (Systematisk observasjon av lesing) for å ha oversikt over den enkeltes leseferdighet. Alle elever har én time i uka i skolebiblioteket. Biblioteket er åpent i hele skoletida, også når skolebibliotekar Unni ikke er til stede, og skolen har bøker tilpasset alle nivåer. - Leseferdighet er grunnlaget for alt, sier Frode Myhre Ellingsen. Han er rektor ved Hallermoen skole på Konnerud på tredje året. Etter sommerferien er skolehverdagen endret for 437 elever på Hallermoen skole. Ledergruppen har bestemt seg for at skolen skal ha et aktivt forhold til lesing og at dette skal gjelde alle elever. - Vi ønsker å oppfylle drammensskolens visjon, fortsetter rektor. - Visjonen slår fast at drammensskolen skal være «en skole der hver enkelt elev oppfyller sitt fulle faglige potensial og blir et trygt, aktivt og selvstendig menneske.» Svært mange læringssituasjoner og ulike arenaer i livet krever at vi kan ta til oss skriftlig informasjon. Hva er da mer naturlig enn å jobbe for at elevene våre skal bli gode lesere? Leseskolen gjennomsyrer hele skoledagen året igjennom. Det er laget en egen leseplan for alle klassetrinn, noe er felles stoff og obligatorisk og noe er tilpasset den enkelte. Til lekseplanen hører det også med leselekser. Det er knyttet oppgaver til leseleksa for å sikre at elevene får med seg innholdet i det de leser. - Lesplanen er en levende plan, forklarer Myhre Ellingsen. - Dette er første året vi arbeider på denne måten. Vi har forberedt oss godt og jeg mener vi har en god plan. Men til våren skal vi evaluere resultatene og vi er forberedt på å gjøre justeringer da. Frode Myhre Ellingsen er opptatt av at elevene skal oppleve lesing på mange ulike måter. «Vi har lesing selv på utedager og utflukter.» - Når elevene er ferdige med en bok, gir de boka terningkast og skriver tittelen og navnet sitt i en sirkel. Sirklene festes etter hverandre til klassens «bokorm» som på den måten vokser og vokser. Det er egentlig en litt forenklet bokanmeldelse, sier rektor. Hallermoen skole har felles samlinger i skolegården i løpet av skoleåret. Dette er events med stasjoner hvor både fysisk aktivitet og lesing er innarbeidet. - Vi har lesing selv på utedager og utflukter. Hver dag inneholder lesing i en eller annen form, understreker Myhre Ellingsen. Leseskolen er tatt positivt imot av foreldrene. Noen kan være bekymret for at det skal bli mye lekser. - Det er skolen som har ansvaret for leseopplæringen, men vi snakker med foreldrene om hva de kan hjelpe skolen med og om hva det er viktig å passe på. Det er viktig at foreldrene får kunnskap om lesemetodikken som skolen bruker, avslutter Frode Myhre Ellingsen. Slik får du raskt svar Har du et spørsmål til kommunen og ønsker et raskt svar, prøv en Chat med oss! Dette er et godt verktøy for enkle spørsmål som kan besvares raskt. Bruker du Chat hjelper det deg forbi telefonkøen og vi er klar til å svare fortløpende. Bruk også vår feilmeldingstjeneste som du finner på våre nettsider eller facebookside. Her kan du melde fra om feil angående vann og avløp, veier og gatelys. Hvis du bruker denne tjenesten kan du også få tilbakemelding på din henvendelse. «Bruker du Chat hjelper det deg forbi telefonkøen.»

3 Lengst mulig selvstendig i eget liv - GPS benyttes i dag i ett prosjekt, Trygge spor, som omfatter 20 brukere. En del eldre mennesker har tidligere vært engstelige for å gå ut fordi de har vært redde for ikke å finne veien hjem igjen. På GPS en er det en alarmknapp for at brukeren skal kunne tilkalle hjelp. Dette gir trygghet for brukerne, men også for pårørende, forklarer Kjersti. Kjersti Linneberg er koordinator for velferdsteknologi i Drammen kommune. - Vi vet at det vil bli flere brukere av omsorgstjenester i fremtiden. Tjenesten må endre seg for å kunne gi et tilbud til flere. De fleste mennesker ønsker å klare seg selv og bli boende hjemme så lenge som mulig. - Velferdsteknologi er ikke en erstatning for de varme hender, men et viktig supplement. Det er heller ikke et mål i seg selv, men et virkemiddel for å nå de mål vi har for tjenestene, forklarer hun. GPS gjør brukerne tryggere Bystyret har vedtatt at Drammen kommune skal satse på velferdsteknologi. Det er avsatt investeringsmidler for å realisere dette. Ett av tiltakene som prøves ut er å utstyre eldre som kan ha utbytte av det med GPS. «Dataspill gir god balansetrening, og skaper glede.» - Bruk av GPS utsetter behovet for tyngre tjenester som for eksempel sykehjem og de eldre kan bo lengre i sitt eget hjem. Ikke alle klarer å betjene alarmknappen, og for de kan vi etablere en ytre grense (et GEO-fence). GPS en vil da varsle hvis brukeren beveger seg utenfor sitt kjente område, fortsetter hun. Kjersti forteller at det må etableres individuelle rutiner for hver enkelt bruker. Et slikt hjelpemiddel stiller også krav til pårørende og helsepersonell. - Disse på følge opp og lade og klargjøre GPS ene. De må derfor ha god opplæring og kunnskap om teknologien. Prøvd i liten skala har dette gått bra. Det vil være en større utfordring dersom dette skal rulles ut i stor målestokk. Velferdsteknologi er 20 prosent teknologi og 80 prosent tilpasning av tjenesten. Det dreier seg om organisering, rutiner og kompetanse, slår hun fast. Bruk av sensorer på natt gir bedre livskvalitet Kjersti påpeker at helsepersonell på nattestid bruker mye tid på tilsyn. Ofte vekkes brukerne under tilsyn og sovner ikke igjen. Det kan skape unødig uro. Ved bruk av sensorer i sengen og i rommet reduseres behovet for tilsyn vesentlig. Det gir mange brukere bedre nattesøvn. Spillteknologi engasjerer Ny teknologi gir nye muligheter. Også eldre og personer med demens kan ha utbytte av dataspill. - Vi har tatt i bruk dataspill i Villa Fredrikke, i bofellesskapet i Schwartz gate, i sykehjem og i dagsentra. Det gir god balansetrening, det skaper glede og engasjement og ikke minst vekker det konkurranseinstinktet. Brukerne blir mer vitale og til stede, sier Kjersti. Kreftkoordinator, et lett tilgjengelig lavterskeltilbud I dag har mer enn halvparten av landets kommuner en egen kreftkoordinator. Kreftforeningen bidrar til finansiering og er tungt involvert i å utvikle tilbudet. Anne-Gun Agledal, utdannet kreftsykepleier, har hatt denne jobben i Drammen de siste to årene. - Det er helt vesentlig at dette tilbudet er lett tilgjengelig. Her er det ingen søknadsprosedyre, alle familier som er rammet av kreft kan ta kontakt når de trenger det, sier Agledal. Anne-Gun Agledal har til daglig kontor på Drammen Helsehus, men er like gjerne på hjembesøk også sammen med lege eller annet helsepersonell. - En kreftkoordinator skal bidra til noe kvalitativt nytt i kommunen. Jeg ønsker å være en ressursperson for kreftrammede og deres pårørende, og vise vei i en vanskelig livssituasjon. Hele 75 prosent av dem jeg er i kontakt med har ikke hjemmetjeneste. I tråd med samhandlingsreformen er kreftkoordinator et viktig bindeledd mellom kommunen og spesialisthelsetjenesten, forklarer hun. Som kreftkoordinator har hun oversikt over relevante tilbud og tjenester i kommunen, gir informasjon, har samtaler og er til støtte, gir veiledning knyttet til diagnose, behandling, rehabilitering og lindring. Hun koordinerer tjenester til beste for kreftpasienter og deres pårørende i samarbeid med de øvrige tjenester i kommunen, mot spesialisthelsetjenesten, mot pasientforeninger, frivillige organisasjoner og mot Kreftforeningens tilbud. Støttesamtaler til pårørende - Både forskning og erfaring viser all at det er støttesamtaler pårørende etterspør mest. Jo tidligere familiemedlemmene til alvorlig syke og døende får omsorg i form av støttesamtaler, desto bedre livskvalitet får de. Tidlig oppfølging gir god gevinst for pårørende. Flere pårørende sier at det gjør hverdagen lettere at de har en kontaktperson å forholde seg til, at de kan ta direkte kontakt og at de får støttesamtaler via telefon eller hjemmebesøk, forteller Agledal. Barn av kreftsyke trenger også støtte - I familier som er rammet av kreft er det viktig å fange opp barna. De kan ha helt egne behov knyttet til et familiemedlems sykdom. Jeg har nær kontakt med helsesøster for å ivareta barna på en god måte, fortsetter hun. Bra å være hjemme så lenge som mulig - Mitt arbeid skal bidra til at den syke skal kunne være mer og lengre hjemme. Det er mye livskvalitet i det. For de som ønsker det legger vi så langt vi kan til rette for at de kan dø i sitt eget hjem. Det kan være krevende å samordne ulike fagfolk og tjenester, men det har stor verdi for den syke og for familien, påpeker Anne-Gun Agledal. Kreftkoordinator skal være en ressursperson for kreftrammede og deres pårørende, og vise vei i en vanskelig livssituasjon.

4 Mer fysisk aktivitet Byen vokser og stadig flere er fysisk aktive på en eller annen måte. Bystyret er opptatt av at kommunen legger til rette for aktivitet. Virksomhetsleder i Vei, natur og idrett, Sten Petter Aamodt, har mye å henge fingrene i om dagen. Det bygges flere haller - Galterud var den foreløpig siste skolen som fikk flerbrukshall. Flere står for tur for å få hall på størrelse med én håndballflate. Ny flerbrukshall ved Øren er først i køen, deretter følger haller ved Brandengen og Fjell skoler. På Berskaug skal det bygges nytt friidrettsanlegg med hall og det planlegges ny fotballhall på Åssiden, forteller Aamodt. Baner får nytt kunstgress - Byen får nå en ny kunstgressbane på Brakerøya. Vi har deretter planer om å skifte dekket på én kunstgressbane hvert år, Marienlyst (isbanen) 2015, deretter Fjell og Øren, forklarer han. Nærmiljøanlegg ved skolene Hittil har det vært avsatt midler til å bygge ett nytt nærmiljøanlegg ved skoler hvert år. I forslaget til økonomiplan dobles dette, slik at to slike anlegg vil kunne ferdigstilles hvert år. - Med hensyn til prioritering sjeler vi litt til skolebruksanalysen. Noen skoler står i kø for å få flerbrukshall. Der er nok behovet størst. Kommunen forvalter i alt 47 ballplasser og nærmiljøanlegg. Anleggsarbeidene er allerede i gang på Teglverkstomta som vil gi nærmiljøanlegg til Brandengen skole, og planene for tilsvarende anlegg ved Aronsløkka og Vestbygda skoler er klare, fortsetter han. Lekeplasser Vei, natur og idrett drifter i alt 56 lekeplasser i Drammen, og nye er planlagt ved Trillingen, Kvernveien og Sparavollen. - Alle disse plassene skal holdes i hevd. For å sikre at lekeplasser og lekeapparater er i forsvarlig stand henter vi hjelp fra et eksternt autorisert firma. De foretar lovpålagte lekeplasskontroller og denne kontrollen avdekker behov for utbedringer. Dette er nærmest en EU-kontroll for lekeplasser og kommunen får pålegg om å utbedre mangler, sier Aamodt. Friluftsliv og aktivitet i byen Drammen park skal videreutvikles og suppleres med nye tiltak som støtter opp under aktiviteten. Rådmannen foreslår å avsette Banker for gratis barnehage Drammen kommune ønsker flere barn i barnehage. For mange familier er det naturlig å søke barnehageplass til sine barn, men ikke for alle. Kommunen jobber derfor aktivt med å rekruttere flere barn. Prosjektmedarbeider Wenche Irene Aasland har banket på dører siden januar Her er hennes historie: - Når jeg treffer noen hjemme, starter jeg alltid med å presentere meg. Jeg forteller at jeg kommer fra kommunen med et tilbud som er gratis, og at vi har sett at deres barn ikke er i barnehage. Foreldre har drømmer for sine barn - Alle foreldrene har drømmer for sine barn, drømmer om at barna skal lykkes på skolen, få en utdannelse og tjene penger. Jeg spør dem om hva de som mamma eller pappa må gjøre nå. Hva tenker de er viktig og hva tenker jeg er viktig? - Jeg vet at vi møtes med litt forskjellig utgangspunkt, for eksempel når det gjelder å lære flere språk. Noen mener at barna må lære morsmålet grundig før de møter et annet språk. Men jeg hevder at det er fullt mulig å lære flere språk samtidig. Det er viktig å begynne tidlig, for det tar fra 5 til 7 år å lære et språk så godt at barnet kan følge vanlig undervisning. - Hva er det så egentlig å være en god mor eller en god far? Noen steder og i noen kulturer er det å passe på barna hele tiden, men i Norge er det å sende barna i barnehage. Språk kan være utfordrende - Noen ganger kan det være vanskelig å nå frem på grunn av språkproblemer. Da kan vi bruke en nabo eller en annen kjenning som kan litt bedre norsk. Hvis ikke vi finner noen legger jeg igjen kontaktinfo og så rekvirerer jeg av og til tolk ved andre gangs besøk. Tilbud også til mor - Så gir vi det nødvendige av praktiske opplysninger. Hvis mors hovedoppgave er å se til barna vil det være naturlig å peke på hva mor kan gjøre mens barnet er i barnehage. Alle som bor i Norge ønsker å kunne litt norsk, og vi tilbyr både norskkurs og andre typer aktiviteter. Hva er en barnehage? Jeg er veldig konkret i møtet med foreldrene. Det er nødvendig når man tråkker folk så nær. Noen er allerede godt kjent med barnehagebegrepet, mens for andre er dette helt nytt. Jeg tar av og til med meg mor og far på besøk i en barnehage for å vise hva det egentlig er. De fleste takker ja Jeg er i kontakt med både norske familier og innvandrerfamilier. Til nå har jeg banket på 500 dører og har hatt aktiv dialog med 150 familier. De aller fleste takker ja, rundt 95 prosent, litt varierende fra år til år. Vi har plass til alle barn Akkurat i øyeblikket har jeg ei liste 377 ett- til femåringer i Drammen som ikke har barnehageplass. Gratis barnehage er et tilbud til familier med lav inntekt. Når nedre grense nå foreslås hevet fra til vil flere få dette tilbudet, og i Drammen har vi plass til de nye barna.

5 BUDSJETT 2015 RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONMIPLAN millioner kroner til dette. Det vil etableres nærmiljøanlegg med treningsapparater også i bynære områder, utenfor bebyggelsen og i marka. Det planlegges også utvidelse av nærmiljøanlegget i aktivitetsgata på Marienlyst. Drammensmarka går ikke av moten Sten Petter Aamodt forteller at løypenettet skal videreutvikles og oppgraderes, traséer for sykkel om sommeren og for ski om vinteren. - Dette dreier seg blant annet om skilting og om grunnpreparering for å få et mer plant underlag. Et plant underlag letter vedlikehold og krever mindre snø for at vi skal kunne gå i gang med å preparere skiløyper, sier han, og legger til at man også ønsker å etablere mulige tverrforbindelser for å knytte marka sammen med turveiene langs elva. Frivillige drifter utfartsmål i marka - Turistforeningens avdeling i Drammen og omegn vil overta driften av Hamborgstrømpaviljongen. Drammen kommune vil bidra til å tilrettelegge området. Slik vil Drammen nå få sitt tredje utfartsmål i marka, i tillegg til Blektjern og Goliaten, avslutter virksomhetsleder Sten Petter Aamodt. Neon i det røde huset målgrupper. På mandager er det jentekafé for aldersgruppen 13 til 18 år, to dager i uka har vi juniorklubb for elever fra 4. til 7. klasse og de to siste ukedagene har vi ungdomsklubb for 13- til 18-åringene. Neon er oppe fem dager i uka. Vi har flyttet åpningstiden til rett etter skoletid og det har ført til at flere bruker tilbudet, sier hun, og legger til at Neon tilbyr gratis og sunn mat hver eneste dag. Mangfoldig aktivitetstilbud Theiste Østlie forteller at Neon kan tilby fotoog filmkurs og at et musikk- og mediastudio står til disposisjon for ungdommene. - Vi har engasjert en rapper som underviser i å skrive raptekster og en musiker som lærer bort musikkproduksjon. Vi kan også tilby kurs i å lage videoer. Vi har dansekurs for barn og ungdom hver for seg og nå skal vi i gang med et redesignprosjekt, sier hun. Mange vil huske Det røde huset ved siden av Fjellsenteret fra 80- og 90-tallet da dette var en ren ungdomsklubb. I dag har det skiftet navn til Neon aktivitetshus, og fungerer som et kraftsentrum for ungdom i bydelen. Neon er et aktivitetshus for ungdom mellom 9 og 18 år på Fjell. Hit kan de komme etter skolen og bare være, slappe av, spise litt, hygge seg med venner og ikke minst kaste seg ut i masse spennende og kreative aktiviteter. Marit Theiste Østlie er nytilsatt seksjonsleder med ansvar for å koordinere Neon aktivitetshus, Nærmiljøkontoret, Frivilligsentralen og ulike kulturaktiviteter og fritidstilbud. - Neon aktivitetshus er godt besøkt. Vi hadde 650 besøkende i september 2014, i snitt cirka 30 hver dag. Vi legger til rette for ulike Kulturkonsulent Bodil Juul påpeker at ungdom fra Fjell også opptrer andre steder i byen. - Vi samarbeider godt med G60 og i august deltok to musikere fra Fjell på scenen under Elvefestivalen, sier hun. Åpen hall på Galterud Åpen hall i Galterudhallen drives av idrettsrådet i samarbeid med Fjell sportsklubb. Onsdag ettermiddag får elever fra 4. til 7. trinn hallen for seg selv mens ungdomsskoleelevene har et variert tilbud på fredagskveldene. Ferieaktiviteter i samarbeid med skolene Det gis tilbud til elever på Fjell i alle skolens ferier. I alt 180 barn deltok på sommerskole i juli og august og 48 barn var med på aktivitetstilbudene i høstferien. blåkkfestivalen er tradisjon BlÅkkfestivalen arrangeres i 2015 for tredje år på rad. Det er ungdommene på Fjell som selv eier festivalen, plukker ut artister og setter opp program. Lokale artister, fra Fjell og Drammen opptrer side om side med nasjonale artister. Et mangfoldig miljø gir mange muligheter for ulike kunstneriske uttrykk. Kultur for å delta -Nå drar vi i gang et prosjekt i samarbeid med Fjell skole hvor kultur brukes som metode for læring. Det skal forskes på om dette påvirker og/eller forbedrer læringsresultatet. Vi vil også finne ut hva som kan fremme kulturdeltakelse blant unge. I prosjektet veiledes vi av et profesjonelt miljø fra England og supervices av Telemarksforskning, forklarer Theiste Østlie. Marit Theiste Østlie, Bodil Juul og daglig leder ved Frivilligsentralen Monika Bock er samstemte i sin konklusjon: - Vi legger til rette for mestring og for at ungdommene skal få mulighet til å utvikle seg. Parolen er: relasjon, relevans og ressursmobilisering.

6 Økonomisjefen tar tempen på budsjettet «Vi trenger å ha penger på bok for å sikre oss mot uforutsette utgifter.» Økonomisjef Roar Paulsen hatt hånd om Drammen kommunes finanser siden november Han slår fast at kommunen har en stram økonomi, men mener allikevel at helheten i budsjettet er under kontroll, og forventer et driftsresultat på om lag 2 prosent i Det gjør det mulig å egenfinansiere deler av investeringene våre, påpeker han og legger til at kommunen fortsatt setter av penger på sparekonto. - Vi trenger å ha penger på bok for å sikre oss mot uforutsette utgifter og en eventuell renteøkning. Bystyret har vedtatt en egen handlingsregel som tilsier at kommunen til enhver tid skal ha en reserve (disposisjonsfondet) tilsvarende 3 prosent av brutto driftsinntekter (per i dag cirka 130 millioner kroner). I tillegg skal vi ha en buffer for å sikre oss mot mulig renteøkning på 1 prosent av brutto lånegjeld. I øyeblikket tilsvarer det cirka 50 millioner kroner. Dette klarer vi i 2014 og med all sannsynlighet også i 2015, sier Paulsen. Skattesvikt i 2014 Hele landet opplever i 2014 en svakere skatteinngang enn forventet. Drammen kommune har derfor, i likhet med regjeringen, nedjustert skatteanslaget. - For Drammens del er skatteinngangen lavere enn i landet for øvrig. Kommunen hadde i 2013 skatteinntekter tilsvarende 99 prosent av gjennomsnittet for norske kommuner. Fra 2013 til 2014 er dette redusert til om lag 96 prosent. Det foreslåtte statsbudsjettet kompenserer delvis for denne svikten, men ikke helt. I Drammen har vi tradisjon for nøkterne skatteanslag, og også i år legger vi oss på linje med regjeringens anslag for skatteinngang i 2015, påpeker Paulsen. Unngår store innsparinger i Det er en utfordring at det er et betydelig merforbruk i enkelte virksomheter i Dette er særlig knyttet til helse, omsorg og barnevern. Rådmannen følger disse virksomhetene tett og det arbeides iherdig for å bringe driftsøkonomien i balanse. Vi har tiltro til at omstillinger som er iverksatt vil ha positiv effekt og det legges ikke opp til store innsparingstiltak i Moderat vekst i gebyrer For de fleste av kommunens tjenester vil gebyrene i 2015 reguleres i takt med generell prisstigning. Det blir stort sett ingen realøkning. Unntaket er gebyrer innenfor vann og avløp, noe som skyldes store investeringer i rehabilitering og utskifting av ledningsnett. Sosial profil for foreldrebetaling i barnehage Drammen kommune innførte fra 1. oktober i år gratis barnehage til alle familier med inntekt under 4G, tilsvarende kroner. Fra 1. januar heves grensen til kroner. Flere vil dermed få tilbud om gratis barnehage og dagens søskenmoderasjon opprettholdes. Aktivt investeringsprogram Drammen vokser og flere skal bruke byen. Flere barn fører til behov for økt kapasitet i skoler og barnehager. Veksten gjør det også nødvendig å sette av midler til nødvendig teknisk infrastruktur. - Drammen kommune vil investere for nærmere 2 milliarder kroner de neste fire årene, hvorav om lag 500 millioner kroner innenfor vann og avløp. Dette fører til en sterk økning i lånegjelden, og renter og avdrag spiser mer av kaka. Men vi får hjelp av at rentene holder seg lave, og alt tilsier at dette vil fortsette. Vil derfor etter hvert få en mindre vekst i finanskostnadene enn tidligere antatt, avslutter Roar Paulsen. «Drammen kommune vil investere for nærmere 2 milliarder kroner de neste fire årene» Lettere for unge å få helsehjelp - Vårt mål er å gi best mulig helsetilbud til flest mulig unge i Drammen, sier Lene Hansen, enhetsleder for skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom. Hun er glad for å få prosjektmidler fra Helsedirektoratet for å opprette et helseteam ved de videregående skolene. Teamet vil være operativt fra nyttår, med helsesøster og psykolog i full stilling. - Helseteamet vil ha kontortid ved Åssiden og Drammen videregående skoler, men de skal også arbeide oppsøkende mot de private videregående skolene i byen, legger hun til. Helsestasjon for ungdom treffer mange I 2013 ga Helsestasjon for ungdom (HFU) konsultasjoner hos helsesøster. I tillegg hadde 1901 ungdommer kontakt med HFU for å søke råd uten at de hadde time hos helsesøster. HFU jobber tverrfaglig, med både helsesøster, psykolog og lege. Tilbudet gjelder alle ungdommer mellom 13 og 24 år som er bosatt i Drammen eller oppholder seg i kommunen. Lene Hansen påpeker at det ikke er like lett for alle å oppsøke HFU som ligger midt i sentrum på Bragernes. - Vi ser for eksempel at minoritetselever er underrepresentert. For en del av disse er det nok lettere å ta kontakt med helsesøster ute på skolene. Det er derfor det er så viktig at vi nå får opprettet helseteamet. Vi vil gjerne nå alle slik at all ungdom kan nyttiggjøre seg av et lavterskel helsetilbud. HFU har åpent på ettermiddagene fra mandag til torsdag, og fra nyttår planlegges langdag på torsdager. Markedsføring om helsetilbudet - Vi har informasjonsbrosjyrer som deles ut til alle elever i drammensskolen. Hvert år inviteres alle 10. klasser til informasjonsmøte her i våre lokaler. De får generell informasjon om helsetilbudet og så bruker vi litt ekstra tid på seksualitet og psykisk helse, forklarer helsesøster Sissel Irene Thon. Lene Hansen forteller at det arbeides med å utvikle en egen ungdomsapp. Vi regner med å ta den nye appen i bruk i løpet av vinteren, sier Lene Hansen. Denne skal gi kunnskap om helsetilbudet for ungdom, og om psykisk og seksuell helse, men også om det nyopprettede Ungomstorget på Strømsø. Fornøyde brukere HFU gjennomførte høsten 2014 en mini-undersøkelse for å få tilbakemelding fra ungdommene. - Det var et begrenset utvalg, 66 respondenter hvorav 25 ikke var skoleelever. 61 av 66 ungdommer ga topp score på tilfredshet med tilbudet. Vi er glad for en slik god tilbake-melding, det kan tyde på at vi er på rett vei, avslutter Lene Hansen.

7 Samarbeid og dialog gir bedre byggesak «Det er viktig at frivillige organisasjoner har skikkelige arbeidsforhold og at de opplever forutsigbarhet fra kommunen.» - Vi vil ha bedre dialog med aktørene, sier avdelingsleder for byggesak Bjørn Tollef Swang. - Det er ikke byggesaksavdelingen som bygger byen. Det gjør utviklerne og det er i første rekke private midler som finansierer dette. Da er det behov for et godt samarbeid. Vi vil derfor etablere et eget forum for de aktørene i markedet som har mange byggeprosjekter. Byggesaksavdelingen i Drammen kommune har omprioritert vel halvannet årsverk for å gi bedre service. - Kommuneplanens arealdel ligger ute til høring. Når den er vedtatt, vil vi tilby kurs til de profesjonelle miljøene. Vi trenger dialog i forkant for å at utbyggerne skal kunne treffe riktig nivå. Vi bruker ressurser på dette i forkant og høster gevinster i etterkant, fordi saksbehandlingen blir enklere, påpeker Swang. Byggesak over disk - Vi er opptatt av mest mulig effektiv saksbehandling. Jo bedre en byggesøknad er jo enklere er det å behandle den. Hvis søknaden er komplett kan søker få vedtak samme dag byggesak over disk! Vi kaller inn ressurser fra andre fagavdelinger, slik at alle forhold kan vurderes samtidig, forklarer Swang. Byggesak over disk er et tilbud som ble gjennomført tre ganger i 2014 og planlegges gjentatt tre ganger hvert halvår i Tilbudet vil bli markedsført på internett og på sosiale medier. - For å gjøre det enklere yter vi veiledning i å lage en komplett søknad. Vi stiller med byggesaksbehandler i servicetorget mandag, tirsdag og torsdag. Dette dreier seg om formelle krav til søknaden, det konkrete innholdet i prosjektet overlates til selve byggesaksbehandlingen. Den enkelte søker har ansvaret for at søknaden er komplett, men byggesaksavdelingen er behjelpelig, understreker Swang. Kom inn for en forhåndskonferanse! - Det er en fordel for alle at avgjørende problemstillinger avklares tidlig i prosessen. Kom derfor gjerne til oss for en forhåndskonferanse slik at vi kan bli enige om rammebetingelsene for det enkelte tiltaket. Bedre søknader gir kortere behandlingstid og en bedre opplevelse for utbygger, avslutter Bjørn Tollef Swang. «Kommuneplanens arealdel ligger ute til høring. Når den er vedtatt, vil vi tilby kurs til de profesjonelle miljøene.» Aktiv for andre Bystyret vedtok i juni Drammen kommunes frivillighetspolitiske plattform, som omfatter en rekke tiltak i perioden Frivillighetspolitikken følges aktivt opp. Rådmannen foreslår blant annet at kommunen skal stille skolelokaler vederlagsfritt til rådighet for frivillige organisasjoner og andre ikke-kommersielle tiltak i nærmiljøet. Frivillighetskoordinator Bystyret har vedtatt at det skal opprettes en stilling som frivillighetskoordinator. Håkon André Solberg har sagt ja takk til oppgaven. Håkon har vært aktiv frivillig i 4H i 15 år. Han sluttet i 2004 som leder av internasjonal avdeling av 4H et utvekslingsprogram. Han starter arbeidet i det små i høst og vil være fullt operativ fra årsskiftet. - Min hovedoppgave blir å bidra til å realisere mål og tiltak i frivillighetspolitisk plattform. Det er viktig at frivillige organisasjoner har skikkelige arbeidsforhold og at de opplever forutsigbarhet fra kommunen. Rollen er sektorovergripende, så jeg kommer til å forholde meg til frivillige innen mange ulike områder, sier han. - Min innfallsvinkel vil bli å etablere et godt kontaktnett så snart som mulig, innen frivillig sektor i Drammen, men også i nærliggende kommuner når det er naturlig. Ulike deler av frivillig sektor kan trekke veksler på hverandres innsats, fortsetter Solberg. Partnerskap, dialog og møteplasser Frivillighetspolitisk plattform slår fast at kommunen skal arrangere regelmessige møter mellom kommunale tjenester, næringslivet og frivillig sektor med sikte på etablering av konkrete partnerskap. For at frivillighetsarbeidet skal ha god folkevalgt forankring arrangeres årlige dialogmøter mellom politiske organer, kommunale tjenester og frivillig sektor i hver bydel. Kommunen vil også etablere en årlig møtearena for dialog mellom frivilligheten og andre samfunnsaktører og mellom ulike deler av frivillig sektor. - Drammen kommune ønsker å synliggjøre verdien av det frivillige arbeidet som gjøres. Dugnad og andre former for frivillig innsats er en viktig del av vår kulturhistorie. Jeg gleder meg virkelig til å bli kjent med de frivillige organisasjonene og menneskene der. Dette blir et spennende og krevende arbeid, avslutter Håkon André Solberg.

8 BUDSJETT 2015 RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONMIPLAN Aktive Drammen Les hele budsjettforslaget på

Saksbehandler: Marit Pettersen Arkiv: C83 &13 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: 13. mai 2014 DRAMMEN KOMMUNES FRIVILLIGHETSPOLITISKE PLATTFORM

Saksbehandler: Marit Pettersen Arkiv: C83 &13 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: 13. mai 2014 DRAMMEN KOMMUNES FRIVILLIGHETSPOLITISKE PLATTFORM SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marit Pettersen Arkiv: C83 &13 Arkivsaksnr.: 14/2381-17 Dato: 13. mai 2014 DRAMMEN KOMMUNES FRIVILLIGHETSPOLITISKE PLATTFORM INNSTILLING TIL: Bystyrekomiteen for byutvikling

Detaljer

Drammensskolen. Vi traff blink - her blir profesjonelle lærere tatt på alvor

Drammensskolen. Vi traff blink - her blir profesjonelle lærere tatt på alvor Drammensskolen 1 Vi traff blink - her blir profesjonelle lærere tatt på alvor Hvorfor søke Drammen? Vi har høye ambisjoner og vil skape Tore Isaksen 2 utdanningsdirektør Norges beste skole Vi har en konkret

Detaljer

Nedenfor er en kopi av ditt svar på: Høring - Nasjonal faglig retningslinje for skolehelsetjenesten (16/30097)

Nedenfor er en kopi av ditt svar på: Høring - Nasjonal faglig retningslinje for skolehelsetjenesten (16/30097) Nedenfor er en kopi av ditt svar på: Høring - Nasjonal faglig retningslinje for skolehelsetjenesten (16/30097) Høringen kommer fra: o Statlig etat Navn på avsender av høringen (hvilken statlig etat, fylkesmannen,

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR SFO DANVIK SKOLE

KVALITETSPLAN FOR SFO DANVIK SKOLE KVALITETSPLAN FOR SFO DANVIK SKOLE 1. Bakgrunn for planen Denne planen tar utgangspunkt i kvalitetsplanen for Drammen kommune - SFO. Visjon Drammensskolen, Norges beste skole. En skole der hver enkelt

Detaljer

Leirskole tilbudet for Tjømebarna. Foreldreutvalgene Tjøme

Leirskole tilbudet for Tjømebarna. Foreldreutvalgene Tjøme Leirskole tilbudet for Tjømebarna Foreldreutvalgene Tjøme Økonomiplan 2013 2016 I rådmannens forslag til økonomiplan for 2013-2016 er det foreslått å redusere Lindhøys budsjett med 145.000 Kr per år fra

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Statsråd Solveig Horne Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Innlegg ved Barnesykepleierforbundet NSF sitt vårseminar 2014

Statsråd Solveig Horne Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Innlegg ved Barnesykepleierforbundet NSF sitt vårseminar 2014 Statsråd Solveig Horne Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Innlegg ved Barnesykepleierforbundet NSF sitt vårseminar 2014 Tema for innlegg: Hvordan barn og unges rettigheter i helseinstitusjon

Detaljer

Innspill Helse og trivsel i et bærekraftig Oslo - Folkehelseplan for Oslo

Innspill Helse og trivsel i et bærekraftig Oslo - Folkehelseplan for Oslo Oslo, 10. oktober 2016 Innspill Helse og trivsel i et bærekraftig Oslo - Folkehelseplan for Oslo 2017-2020 Sex og samfunn vil takke for muligheten til å komme med innspill til ny Folkehelseplan for Oslo

Detaljer

Kreftkoordinatorfunksjonen Drammen kommune. Anne Gun Agledal - Kreftkoordinator Drammen kommune

Kreftkoordinatorfunksjonen Drammen kommune. Anne Gun Agledal - Kreftkoordinator Drammen kommune Kreftkoordinatorfunksjonen Drammen kommune Etter hvert som flere lever lengre med sin kreftsykdom, må oppmerksomheten i større grad rettes mot tiltak for bedre livskvalitet for dem som lever med kreft.

Detaljer

Barnevernstjenesten støtte i hverdagen

Barnevernstjenesten støtte i hverdagen Barnevernstjenesten støtte i hverdagen Senter for oppvekst Senteret består av Barnevernstjenesten, PP-tjenesten, Nøsted skole, Habilitering og Enslige mindreårige flyktninger. Vi er nå samlet under samme

Detaljer

Hørselsomsorg mellom kommune og frivillige

Hørselsomsorg mellom kommune og frivillige Produksjon: polinor.no Hørselsomsorg mellom kommune og frivillige En miniveileder om samarbeid mellom kommunenes hørsels kontakter og HLFs likemenn HLF Hørselshemmedes Landsforbund Din hørsel - vår sak

Detaljer

En håndbok og to filmer om barnevern til bruk i skolen

En håndbok og to filmer om barnevern til bruk i skolen En håndbok og to filmer om barnevern til bruk i skolen 1 INTRODUKSJON Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har i samarbeid med Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet utviklet Kommunikasjonsstrategien

Detaljer

Frivillighet i eldreomsorgen. Rådgiver FoU/prosjektleder, leder for UHT I Buskerud Bjørg Th. Landmark

Frivillighet i eldreomsorgen. Rådgiver FoU/prosjektleder, leder for UHT I Buskerud Bjørg Th. Landmark Frivillighet i eldreomsorgen Rådgiver FoU/prosjektleder, leder for UHT I Buskerud Bjørg Th. Landmark Melding St. 39 (2006-2007) Frivillighetsmeldingen I meldingen legges det vekt på å sikre utviklingen

Detaljer

Rådmannens forslag til økonomiplan

Rådmannens forslag til økonomiplan Rådmannens forslag til økonomiplan 2018-2021 Oppvekst- og utdanningskomiteen 14. november 2018 Oppsummering budsjett 2018 konsern Ny kommune fra 2020 - økonomiplanen dreier seg mest om årene 2018 og 2019

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR SFO.

KVALITETSPLAN FOR SFO. KVALITETSPLAN FOR SFO. 1. Bakgrunn for planen. Visjonen for drammensskolen ble vedtatt i bystyret 19. juni 2007. Arbeidet med visjonen ble initiert av formannskapet og har som intensjon å bidra til at

Detaljer

Konsekvenser av streiken i kommunen Sist endret 05.06 kl. 14.15

Konsekvenser av streiken i kommunen Sist endret 05.06 kl. 14.15 Konsekvenser av streiken i kommunen Sist endret 05.06 kl. 14.15 Skoler Skole Status Fra og med Aronsløkka Stengt Onsdag 30. mai Bragernes Stengt Onsdag 30. mai Børresen Stengt Onsdag 30. mai Danvik Stengt

Detaljer

Saksbehandler: Marit Pettersen Arkiv: C83 &13 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: FRIVILLIGHETSPOLITISK PLATTFORM - TILBAKEMELDING OM OPPFØLGING

Saksbehandler: Marit Pettersen Arkiv: C83 &13 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: FRIVILLIGHETSPOLITISK PLATTFORM - TILBAKEMELDING OM OPPFØLGING DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marit Pettersen Arkiv: C83 &13 Arkivsaksnr.: 14/2381-23 Dato: 21.05.15 FRIVILLIGHETSPOLITISK PLATTFORM - TILBAKEMELDING OM OPPFØLGING INNSTILLING TIL BYSTYREKOMITÉ

Detaljer

Oslo, Innspill til Bergens barn byens fremtid.

Oslo, Innspill til Bergens barn byens fremtid. Oslo, 23.09.16 Innspill til Bergens barn byens fremtid. Vi takker for muligheten til å komme med innspill til Bergens barn byens fremtid. Felles plan for helsestasjons- og skolehelsetjenesten, psykisk

Detaljer

Villa Fredrikke sammen skaper vi gode dager. Arbeidet ved Villa Fredrikke aktivitetshus Av Beate Magerholm, Drammen kommune

Villa Fredrikke sammen skaper vi gode dager. Arbeidet ved Villa Fredrikke aktivitetshus Av Beate Magerholm, Drammen kommune Villa Fredrikke sammen skaper vi gode dager Arbeidet ved Villa Fredrikke aktivitetshus Av Beate Magerholm, Drammen kommune Dette er Villa Fredrikke aktivitetshus Et aktivitets- og informasjonstilbud for

Detaljer

Erfaringssamling, 14.juni Hilde Schjerven og Frode Myhre Ellingsen Læringsløp Drammen, Drammen kommune

Erfaringssamling, 14.juni Hilde Schjerven og Frode Myhre Ellingsen Læringsløp Drammen, Drammen kommune Erfaringssamling, 14.juni 2017 Hilde Schjerven og Frode Myhre Ellingsen Læringsløp Drammen, Drammen kommune Rådmannen foreslo og vi fikk et politisk vedtak, september 2014: Alle elever får tilbud om

Detaljer

For vi drammensere er glade i byen vår, og det å gjøre Drammen til et godt sted å bo, er vårt felles prosjekt.

For vi drammensere er glade i byen vår, og det å gjøre Drammen til et godt sted å bo, er vårt felles prosjekt. Sammen mot radikalisering og voldelig ekstremisme Jeg er glad for å ønske dere alle, og spesielt statsminister Erna Solberg, velkommen til dette møtet. Jeg setter pris på at dere har tatt dere tid, en

Detaljer

Samfunnet er i stadig endring og mange flytter oftere enn før. Foreldre opplever store krav om alltid å være gode foreldre til enhver tid.

Samfunnet er i stadig endring og mange flytter oftere enn før. Foreldre opplever store krav om alltid å være gode foreldre til enhver tid. Samfunnet er i stadig endring og mange flytter oftere enn før. Foreldre opplever store krav om alltid å være gode foreldre til enhver tid. Småbarnsfamilier er utsatt når nettverk må forlates, og det kan

Detaljer

Et utviklingsarbeid i Re kommune ved virksomhetsleder Elisabeth S. Paulsen,

Et utviklingsarbeid i Re kommune ved virksomhetsleder Elisabeth S. Paulsen, Et utviklingsarbeid i Re kommune ved virksomhetsleder Elisabeth S. Paulsen, Hvis du søker jobb i Barn og unge i Re kommune ville dette være det første spørsmålet du fikk på intervjuet: Kan du fortelle

Detaljer

DKFU. - Oppskrift? - Hjem-skole satsing. -Hvem representerer vi? -Norges beste FORELDRE (NBF)

DKFU. - Oppskrift? - Hjem-skole satsing. -Hvem representerer vi? -Norges beste FORELDRE (NBF) DKFU -Hvem representerer vi? - Oppskrift? -Norges beste FORELDRE (NBF) - Hjem-skole satsing DKFU skal være et partipolitisk uavhengig, livssynsnøytralt og samordnende organ for Foreldrerådenes arbeidsutvalg

Detaljer

HØSTINFO. Hausten er komen til huset i hagen. Tre gutar opp og tre gutar ned. Og ikkje fleire eple på vårt epletre.

HØSTINFO. Hausten er komen til huset i hagen. Tre gutar opp og tre gutar ned. Og ikkje fleire eple på vårt epletre. HØSTINFO Hausten er komen til huset i hagen Tre gutar opp og tre gutar ned. Og ikkje fleire eple på vårt epletre. Tre jenter ned og tre jenter ut. No haustar våre jenter kvar sin eplegut av Einar Økland

Detaljer

Søndre Land kommune. Byggende og forebyggende tiltak

Søndre Land kommune. Byggende og forebyggende tiltak Søndre Land kommune Byggende og forebyggende tiltak Helsesøstertjenesten Skolehelsetjenesten Helsestasjon for ungdom Helsestasjon og jordmortjenesten Skolehelsetjenesten Mål: fremme god helse blant barn

Detaljer

Når en du er glad i får brystkreft

Når en du er glad i får brystkreft Når en du er glad i får brystkreft Du kan ikke hindre sorgens fugler i å fly over ditt hode, men du kan hindre dem i å bygge rede i ditt hår. våg å snakke om det Når en du er glad i berøres av brystkreft

Detaljer

Årsmelding for Drammen kommune Årsmelding for Drammen kommune Presentasjon for media 12. april 2016

Årsmelding for Drammen kommune Årsmelding for Drammen kommune Presentasjon for media 12. april 2016 Årsmelding for Drammen kommune 2015 Årsmelding for Drammen kommune 2015 Presentasjon for media 12. april 2016 Presentasjon for media 12. april 2016 Oppsummering: Drammen kommune har i 2015 satset på fysisk

Detaljer

Fransiskushjelpen. «Hjelpe, lindre og være tilstede» Grunnlagt i 1956 Alle tjenester i Fransiskushjelpen er gratis og åpne for alle

Fransiskushjelpen. «Hjelpe, lindre og være tilstede» Grunnlagt i 1956 Alle tjenester i Fransiskushjelpen er gratis og åpne for alle Familiehjelperen Fransiskushjelpen «Hjelpe, lindre og være tilstede» Grunnlagt i 1956 Alle tjenester i Fransiskushjelpen er gratis og åpne for alle Hjemmehospice Sykepleie på hjul Frivillige tjenester:

Detaljer

Informasjon til Enslige mindreårige flyktninger. Senter for oppvekst

Informasjon til Enslige mindreårige flyktninger. Senter for oppvekst Informasjon til Enslige mindreårige flyktninger Senter for oppvekst 1 VELKOMMEN TIL DRAMMEN! www.visitdrammen.no Byen vår Drammen tilhører Buskerud fylke og ligger 4 mil sydvest for Oslo. Drammen er en

Detaljer

Har du barn/ungdom som pårørende? Når noen i familien blir alvorlig syk

Har du barn/ungdom som pårørende? Når noen i familien blir alvorlig syk Har du barn/ungdom som pårørende? Når noen i familien blir alvorlig syk Når en i familien blir alvorlig syk, vil det berøre hele familien. Alvorlig sykdom innebærer ofte en dramatisk endring i livssituasjonen,

Detaljer

LESEPLAN SLÅTTHAUG SKOLE

LESEPLAN SLÅTTHAUG SKOLE LESEPLAN SLÅTTHAUG SKOLE 1. INNLEDNING: En av skolens viktigste oppgaver er å hjelpe elevene til å bli gode lesere. Å kunne lese er en verdi i seg selv, for opplevelse, engasjement og identifikasjon, og

Detaljer

INFORMASJON- OG KOMMUNIKASJONSPLAN FOR VELFERDSTEKNOLOGI I ØSTERDALENE

INFORMASJON- OG KOMMUNIKASJONSPLAN FOR VELFERDSTEKNOLOGI I ØSTERDALENE INFORMASJON- OG KOMMUNIKASJONSPLAN FOR VELFERDSTEKNOLOGI I ØSTERDALENE Hovedmålet med prosjektet: - enklere hverdag for innbyggerne - tilrettelegge for egenmestring for innbyggerne - at innbyggerne skal

Detaljer

Kvalitetsplan for SFO 2016-2019 NANNESTAD KOMMUNE

Kvalitetsplan for SFO 2016-2019 NANNESTAD KOMMUNE Kvalitetsplan for SFO 2016-2019 NANNESTAD KOMMUNE Forord Bakgrunn for planen. I 2013 ble «Strategiplan for mer og bedre læring 2013-2017»utarbeidet og iverksatt ved skolene i Nannestad. Høsten 2014 ble

Detaljer

Underveisevaluering av Fjell 2020

Underveisevaluering av Fjell 2020 Underveisevaluering av Fjell 2020 Rammene for underveisevalueringen Underveisevaluering av Fjell 2020, med utgangspunkt i 20 iverksatte tiltak Tre overordnede spørsmål: Er tiltakene egnet for å nå målsetningene

Detaljer

Innspill elevråd/ungdomsråd http://barneombudet.no/dine-rettigheter/barnekonvensjonen/artikkel-12-barnets-rett-til-a-giuttrykk-for-sin-mening/

Innspill elevråd/ungdomsråd http://barneombudet.no/dine-rettigheter/barnekonvensjonen/artikkel-12-barnets-rett-til-a-giuttrykk-for-sin-mening/ Artikkel 12: Medbestemmelse 1) Hvilke systemer har kommunen etablert der barn og unge kan utøve medbestemmelse og hvilke saker behandles der? 2) Hvordan sikres reell medbestemmelse for barn og unge? 3)

Detaljer

Rapport publisert Et levende hus. - En sosial arena for aktivitet og nettverksbygging

Rapport publisert Et levende hus. - En sosial arena for aktivitet og nettverksbygging Rapport publisert 01.03.2017 Et levende hus - En sosial arena for aktivitet og nettverksbygging 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: Forord 3 1.0 Bakgrunn.4 1.1 Møteplass for folkehelse...4 1.2 Frivillighet og sosiale

Detaljer

Drammen kommune Økonomiplan Gode overganger og helhetlige tjenester

Drammen kommune Økonomiplan Gode overganger og helhetlige tjenester Drammen kommune Økonomiplan 2016-2019 Gode overganger og helhetlige tjenester 13.11.2015 1 Programområdene rammeendringer 2016 Programområde Nye tiltak Innsparing P01 Barnehage 0,6-2,0 P02 Oppvekst 3,5

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 15/3596-1 Dato: 22.05.2015. INNSTILLING TIL: Bystyrekomiteen for helse, sosial og omsorg/bystyret

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 15/3596-1 Dato: 22.05.2015. INNSTILLING TIL: Bystyrekomiteen for helse, sosial og omsorg/bystyret DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: Arkivsaksnr.: 15/3596-1 Dato: 22.05.2015 LEVEKÅRSPLAN FOR DRAMMEN KOMMUNE (2016-2019) ::: Sett inn innstillingen under denne linja INNSTILLING

Detaljer

INFORMASJON- OG KOMMUNIKASJONSPLAN FOR VELFERDSTEKNOLOGI I ØSTERDALENE

INFORMASJON- OG KOMMUNIKASJONSPLAN FOR VELFERDSTEKNOLOGI I ØSTERDALENE INFORMASJON- OG KOMMUNIKASJONSPLAN FOR VELFERDSTEKNOLOGI I ØSTERDALENE Hovedmålet med prosjektet: - enklere hverdag for innbyggerne - tilrettelegge for for innbyggerne - at innbyggerne skal kunne bo lengst

Detaljer

Workshop 1, spørsmål 1:

Workshop 1, spørsmål 1: Workshop 1, spørsmål 1: Hvordan ønsker dere å samarbeide med Kreftforeningen? 1. Nettforum. a- for kreftkoordinatorer, støtte til å finne gode IKT løsninger der alle kan ha tilgang b- Bygge opp et nettforum

Detaljer

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen (basert på «Rettleiingshefte for bruk i klasser og grupper») Undersøkelser har vist at for å skape gode vilkår for åpenhet og gode samtaler

Detaljer

Tid for behandling! DNs nærmiljøsamling, Værnes 5. og 6. mars Lise Corwin, Folkehelsesjef DNT. Naturopplevelser for livet

Tid for behandling! DNs nærmiljøsamling, Værnes 5. og 6. mars Lise Corwin, Folkehelsesjef DNT. Naturopplevelser for livet Tid for behandling! DNs nærmiljøsamling, Værnes 5. og 6. mars Lise Corwin, Folkehelsesjef DNT Hvem er jeg? Tidl. Folkehelsekoordinator i Hordaland Fylkeskommune Forvaltning Partnerskap Forsket på- og forelest

Detaljer

Vinn flotte friluftspremier fra Helsport til deres barnehage!

Vinn flotte friluftspremier fra Helsport til deres barnehage! VEILEDNING TIL DE VOKSNE Hvorfor Naturvakt? Allemannsretten gir oss fantastiske muligheter (rettigheter) til å oppleve og bruke naturen omkring oss. Det er også få steder som egner seg så godt til lek,

Detaljer

Saksbehandler: Aslaug Irene Skjold Arkiv: G11 Arkivsaksnr.: 12/1725. Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg

Saksbehandler: Aslaug Irene Skjold Arkiv: G11 Arkivsaksnr.: 12/1725. Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Aslaug Irene Skjold Arkiv: G11 Arkivsaksnr.: 12/1725 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg 07.06.2017 HELSESTASJON FOR UNGDOM Helse og omsorgssjefens forslag til vedtak:

Detaljer

RÅDMANN. Nøkkeltall 2016

RÅDMANN. Nøkkeltall 2016 RÅDMANN Nøkkeltall 2016 Politisk organisering Bystyret 53 representanter 11 møter 175 saker Formannskapet 13 representanter 28 møter 162 saker Det er ikke alltid så lett å vite hvordan ting henger sammen

Detaljer

Her er nyhetsbrevet for mai 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail.

Her er nyhetsbrevet for mai 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail. Siste nytt fra Frivilligsentralen Fordi Helen Mollatt søker permisjon fra Home-start, skal Ingvild Vatne vikariere for henne. Først i 60%, så i hel stilling, slik at vi må få inn en vikar for Ingvild fra

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: G00 Arkivsaksnr.: 15/729. Status vedrørende kreftomsorgen i Modum tas til orientering.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: G00 Arkivsaksnr.: 15/729. Status vedrørende kreftomsorgen i Modum tas til orientering. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: G00 Arkivsaksnr.: 15/729 KREFTOMSORG 2015 Rådmannens innstilling: Status vedrørende kreftomsorgen i Modum tas til orientering. Saksopplysninger: I mars

Detaljer

Enhet Kultur & Skole skal til enhver tid levere kvalitetssikret og riktig informasjon.

Enhet Kultur & Skole skal til enhver tid levere kvalitetssikret og riktig informasjon. SERVICEERKLÆRING Enhet Kultur & Skole i Frosta kommune skal være en inspirator og støttespiller for kulturlivet i kommunen innenfor de politisk vedtatte økonomiske rammer. I tillegg skal vi drive en skole

Detaljer

Digital og/eller analog skoledag?

Digital og/eller analog skoledag? Digital og/eller analog skoledag? Mitt navn er (som sagt) Odin Hetland Nøsen. Jeg er for tiden rådgiver hos skolesjefen i Randaberg, og har tidligere vært ITkonsulent på den gang Høgskolen i Stavanger,

Detaljer

Kreativt, sosialt og nært- vi bruker det vi har lært

Kreativt, sosialt og nært- vi bruker det vi har lært Kreativt, sosialt og nært- vi bruker det vi har lært Formål: 1 Oppdal kommune eier og driver SFO ved alle de kommunale barneskolene. 2 SFO er et åpent tilbud for alle skolebarn fra 1. til 4.trinn. Innhold

Detaljer

Evalueringsrapport. Symfoni et forebyggende og nettverksskapende prosjekt for eldre. Dato april Side 1

Evalueringsrapport. Symfoni et forebyggende og nettverksskapende prosjekt for eldre. Dato april Side 1 Evalueringsrapport Symfoni et forebyggende og nettverksskapende prosjekt for eldre Dato april 2008 Side 1 Hensikt Hensikten med dette notatet er å gi en kvalitativ evaluering av Symfoni etter at programmet

Detaljer

Hovedmål 1: Kultur og miljø Endringer er markert med kursiv tekst. Hovedmål 1 Kultur og miljø. Bydelen skal: Bydelen skal:

Hovedmål 1: Kultur og miljø Endringer er markert med kursiv tekst. Hovedmål 1 Kultur og miljø. Bydelen skal: Bydelen skal: Originale mål og strategier Hovedmål 1 Kultur og miljø Reviderte må og strategier Hovedmål 1: Kultur og miljø Endringer er markert med kursiv tekst Gjennom aktiv styrking og profilering av bydelens kvaliteter

Detaljer

Barn og ungdom som pårørende i somatisk sykehus Undervisning vedlegg til kompetansepakke, Oslo universitetssykehus

Barn og ungdom som pårørende i somatisk sykehus Undervisning vedlegg til kompetansepakke, Oslo universitetssykehus 1 Barn og ungdom som pårørende i somatisk sykehus Undervisning vedlegg til kompetansepakke, Oslo universitetssykehus Innledning Innhold i undervisningen (se notatsiden for supplerende innhold) Generelt

Detaljer

OVERORDNET STYRINGSKORT 2017 PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret

OVERORDNET STYRINGSKORT 2017 PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret OVERORDNET STYRINGSKORT 2017 PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret 06.09.16 PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR 2017 Samfunn: 1. Legge til rette for trivsel og god folkehelse i kommunen 2.

Detaljer

SYMFONI - NETTVERKSBYGGING FOR ELDRE. VURDERING OG ANBEFALING.

SYMFONI - NETTVERKSBYGGING FOR ELDRE. VURDERING OG ANBEFALING. Notat Til : Bystyrekomité helse og omsorg Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 06/22-38 033 C83 DRAMMEN 02.10.2006 SYMFONI - NETTVERKSBYGGING FOR ELDRE. VURDERING OG ANBEFALING. 1.

Detaljer

Barn som pårørende Lindring i Nord 250315 - Eva Jensaas, Palliativt team.

Barn som pårørende Lindring i Nord 250315 - Eva Jensaas, Palliativt team. Barn som pårørende Lindring i Nord 250315 - Eva Jensaas, Palliativt team. Helsepersonelloven 10A Når bør man informere barn? Å ta barnas perspektiv Snakke med foreldre Når foreldre dør Hva hjelper? Logo

Detaljer

Frivilligheten + kommunen = sant. Kartlegging av frivillige lag og foreninger i Karmøy kommune 2016: Ressurser, muligheter, utfordringer og samarbeid

Frivilligheten + kommunen = sant. Kartlegging av frivillige lag og foreninger i Karmøy kommune 2016: Ressurser, muligheter, utfordringer og samarbeid Frivilligheten + kommunen = sant Kartlegging av frivillige lag og foreninger i Karmøy kommune 2016: Ressurser, muligheter, utfordringer og samarbeid Oppsummering av viktige funn Hovedfunn 172 frivillige

Detaljer

LOKALPLAN FOR SKARPSNO

LOKALPLAN FOR SKARPSNO LOKALPLAN FOR SKARPSNO 2015 2016 MÅLOMRÅDE 1. FYSISK AKTIVITET OG LEK Gjennom tilrettelagte fysiske aktiviteter og lek skal elevene videreutvikle sine grunnleggende ferdigheter faglige og sosialt og gis

Detaljer

EG LIGE IKKJE Å SKRØYDA, MEN EG JOBBE I KOMMUNEN!

EG LIGE IKKJE Å SKRØYDA, MEN EG JOBBE I KOMMUNEN! EG LIGE IKKJE Å SKRØYDA, MEN EG JOBBE I KOMMUNEN! Virksomheten Dagsenter & avlastning Dagsenter og avlastning Marit Larsen Lode Virksomhetsleder Sekretær Fagleder Veiledningsteamet Fagleder Madla barneog

Detaljer

På vei til ungdomsskolen

På vei til ungdomsskolen Oslo kommune Utdanningsetaten Til deg som8s.tkrainl n begynne på På vei til ungdomsskolen P.S. Kan tryg anbefales fot r voksne ogsa! På vei til ungdomsskolen Oslo kommune Utdanningsetaten 1 » Du har mye

Detaljer

Bruk av analysedata i det systematiske folkehelsearbeidet

Bruk av analysedata i det systematiske folkehelsearbeidet Bruk av analysedata i det systematiske folkehelsearbeidet v/ Britt Marit Haga, folkehelserådgiver i Sola kommune Sola kommune: Ansvar for hverandre Rammer Plassering i levekårsstab under kommunalsjef for

Detaljer

MULIG UTVIDET SAMARBEID MELLOM TJENESTER FOR BARN OG UNGE, OG FRIVILLIGE ORGANISASJONER.

MULIG UTVIDET SAMARBEID MELLOM TJENESTER FOR BARN OG UNGE, OG FRIVILLIGE ORGANISASJONER. MULIG UTVIDET SAMARBEID MELLOM TJENESTER FOR BARN OG UNGE, OG FRIVILLIGE ORGANISASJONER. Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår Saksbehandler: Torgeir Sæter Arkivsaknr.:

Detaljer

Myndighetenes oppskrift for en aktiv skolehverdag- regional tolkning. John Tore Vik Folkehelsekoordinator 20. Januar 2011

Myndighetenes oppskrift for en aktiv skolehverdag- regional tolkning. John Tore Vik Folkehelsekoordinator 20. Januar 2011 Myndighetenes oppskrift for en aktiv skolehverdag- regional tolkning John Tore Vik Folkehelsekoordinator 20. Januar 2011 Det er et nasjonalt mål å: forebygge og behandle helseproblemer gjennom å stimulere

Detaljer

Til. Øyer kommunestyre. Åpen skole. Øyer 22. januar 2014

Til. Øyer kommunestyre. Åpen skole. Øyer 22. januar 2014 Øyer 22. januar 2014 Til Øyer kommunestyre Da elevene på ungdomsskolen startet på skolen igjen etter nyttår, fikk vi beskjed om at tilbudene Åpen skole, samtalegrupper og basistrening var blitt stoppet.

Detaljer

Handlingsplan for Skolefritidsordningen i Sande 2013-2017

Handlingsplan for Skolefritidsordningen i Sande 2013-2017 Handlingsplan for Skolefritidsordningen i Sande 2013-2017 Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag! SFO er et fritidstilbud til alle skoleelever i Sande kommune på 1.-4.trinn og barn med spesielle

Detaljer

ipad til elever på Langhus skole.

ipad til elever på Langhus skole. ipad til elever på Langhus skole. Kjære elever og foreldre Januar 2013, startet Langhus skole med ipad i skolen. Da var det to klasser som delte et klassesett med ipad. Vi har jobbet mye med opplæring

Detaljer

Individuell vekst i et sosialt fellesskap

Individuell vekst i et sosialt fellesskap Individuell vekst i et sosialt fellesskap Kjære forelder! Du er ditt barns første og viktigste lærer! Om du er engasjert i ditt barns skolegang, viser all forskning at barnet ditt vil gjøre det bedre på

Detaljer

VELKOMMEN TIL HELLERUD STUDIESPESIALISERING STUDIESPESIALISERING MED MK BYGG OG ANLEGG

VELKOMMEN TIL HELLERUD STUDIESPESIALISERING STUDIESPESIALISERING MED MK BYGG OG ANLEGG VELKOMMEN TIL HELLERUD STUDIESPESIALISERING STUDIESPESIALISERING MED MK BYGG OG ANLEGG 2017 2018 VELKOMMEN STUDIESPESIALISERING TIL PÅ HELLERUD2017/2018 VELKOMMEN TIL HELLERUD VGS! Du har kommet inn på

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/912-1 Arkiv: A20 &14 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: ÅRSMELDING BARN OG UNGE SEKTOREN

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/912-1 Arkiv: A20 &14 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: ÅRSMELDING BARN OG UNGE SEKTOREN Saksfremlegg Saksnr.: 09/912-1 Arkiv: A20 &14 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: ÅRSMELDING BARN OG UNGE SEKTOREN Planlagt behandling: Hovedutvalg for barn og unge Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

KREFTKOORDINATOR ASTRI CECILIE S. MOE

KREFTKOORDINATOR ASTRI CECILIE S. MOE HELSENETTVERKSMØTE 5 JUNI 2014 KREFTKOORDINATOR ASTRI CECILIE S. MOE LYNGDAL OG HÆGEBOSTAD Disposisjon Hva er en kreftkoordinator? Erfaringer som kreftkoordinator Hvor går veien videre? - Er det aktuelt

Detaljer

I tillegg har vi 1 lærekandidat i barne- og ungdomsarbeiderfaget, som skal være hos oss dette skoleåret:

I tillegg har vi 1 lærekandidat i barne- og ungdomsarbeiderfaget, som skal være hos oss dette skoleåret: 1 ÅRSPLAN 2011/2012. Presentasjon av personalet ved Kjøkkelvik skole. Gro Marie Bendixen Ann-Kristin Grimstad Anita Andersen Marny Askeland Ørjan Torsvik Sandy Fure Elin Haga Eva Mørner Anne Myksvoll Kristoffer

Detaljer

Økonomiplan 2016-19. Disposisjon: Økonomisk utgangspunkt. Programområde P09

Økonomiplan 2016-19. Disposisjon: Økonomisk utgangspunkt. Programområde P09 Økonomiplan 2016-19 Disposisjon: Økonomisk utgangspunkt Programområde P09 Komite for kultur, idrett og byliv 10.11.2015 1 Økonomisk utgangspunkt Frie inntekter på 93 prosent av landsgjennomsnittet i 2014

Detaljer

KOMMUNENS KREFTKOORDINATOR

KOMMUNENS KREFTKOORDINATOR KOMMUNENS KREFTKOORDINATOR Veien videre for kreftpasienter og pårørende A5_kreftkoordinator_okt 2015_uten distrikt.indd 1 12/14/2015 10:54:02 AM Kreft treffer oss forskjellig, med ulikt alvor og ulik kraft.

Detaljer

Oslo, Til palliasjonsutvalget v/ann Kristin Andresen Helse- og omsorgsdepartementet

Oslo, Til palliasjonsutvalget v/ann Kristin Andresen Helse- og omsorgsdepartementet 1 Til palliasjonsutvalget v/ann Kristin Andresen Helse- og omsorgsdepartementet Oslo, 22.08.2017 Takk for at vi ble invitert til å gi innspill til Palliasjonsutvalget i møte 19. juni. Med dette sender

Detaljer

VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE

VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE DIN KOMMUNE DITT VALG VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE Ordførerkandidat, Ingolf Paller PROGRAM FOR ASKIM 2015-2019 INNHOLD PROGRAM FOR ASKIM FRP 2011 2015...S 3 SKOLE...S 3 OMSORGSTJENESTER...S 4 NÆRING

Detaljer

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo NB: Husk å skrive kandidatnummer og sidetall på hver side av besvarelsen! (Remember to write your candidate number and page number on every page of the exam.) 2010 Den internasjonale sommerskole ISSN 0120

Detaljer

Levanger kommune ved rådmann Ola Stene

Levanger kommune ved rådmann Ola Stene Fra Åsen Sanitetsforening Levanger kommune ved rådmann Ola Stene Uttalelse høring: Planprogram for revidering av kommuneplanens samfunnsdel og revidering og utarbeidelse av kommunedelplaner. Helse og omsorg.

Detaljer

Manusark til bildeserie fra Laos En gang skal det bli min tur

Manusark til bildeserie fra Laos En gang skal det bli min tur Manusark til bildeserie fra Laos En gang skal det bli min tur 1 2 En gang skal det bli min tur (..å leke ordstafetten!) 3 Hei! Jeg heter Mito. Jeg er 8 år. Her er jeg på skolen min i Aii Song. 4 I dag

Detaljer

Årvoll. Kurs og tilbud for fjerde trinn høsten 2015!

Årvoll. Kurs og tilbud for fjerde trinn høsten 2015! Kurs og tilbud for fjerde trinn høsten 2015! Velkommen til fjerde trinn på Aktivitetsskolen Årvoll! Hei til både barn og foresatte! Sammen med de andre voksne på AKS har vi laget, noe som vi tror blir

Detaljer

HVA ER VIKTIG FOR DEG?

HVA ER VIKTIG FOR DEG? HVA ER VIKTIG FOR DEG? NASJONALE FØRINGER OG KUNNSKAP OM NESBUEN Unni-Berit Schjervheim 9.3 2017 Visjon: Nes kommune «Det gode liv der elevene møtes» Verdier: Nærhet Engasjement Synlighet 3 satsningsområder:

Detaljer

Barnehage, skole, oppvekst og integrering 13.10.2015

Barnehage, skole, oppvekst og integrering 13.10.2015 Barnehage, skole, oppvekst og integrering 13.10.2015 Utdanningsdirektør Jan Sivert Jøsendal, 13. oktober 2015 Utdanningsdirektørens ansvarsområde Utdanningsdirektør 24 (+1) virksomhetsledere Budsjett 2015:

Detaljer

JAKTEN PÅ PUBLIKUM 15-29 år

JAKTEN PÅ PUBLIKUM 15-29 år JAKTEN PÅ PUBLIKUM 15-29 år Sted: Hammerfest, Arktisk kultursenter 13/11/2011 Kunst og kultur skal være tilgjengelig for alle - men er alt like viktig for alle, og skal alle gå på ALT? Dette var utgangspunktet

Detaljer

Tilvenning i Blåveiskroken barnehage.

Tilvenning i Blåveiskroken barnehage. Tilvenning i Blåveiskroken barnehage. 1 Tilvenning et samarbeid mellom hjemmet og barnehagen Mål: At tilvenningen skal bli en trygg og god tid for barn og foreldre. Alle barn trenger tid til å venne seg

Detaljer

Tilleggsdokument Rådmannens forslag til kommuneplanens handlings- og økonomiplan Budsjett 2013

Tilleggsdokument Rådmannens forslag til kommuneplanens handlings- og økonomiplan Budsjett 2013 Tilleggsdokument Rådmannens forslag til kommuneplanens handlings- og økonomiplan 2013-2016 Budsjett 2013 Foto: Carl-Erik Eriksson Fotomontasje: Carl-Erik Eriksson Kommuneplanens fire hovedmål Foto: Carl-Erik

Detaljer

Sandnes Frivilligsentral 2013

Sandnes Frivilligsentral 2013 Sandnes Frivilligsentral 2013 Frivilligsentralene 2013 Ca 400 sentraler totalt I forrige regjeringsperioden er det blitt opprettet over 100 nye sentraler KD har fordelt tilskudd til opprettelse av 20 nye

Detaljer

Individuell plan. Ta med individuell plan når du skal til lege / sykehuset. Gi beskjed til lege / sykepleier om at du har individuell plan.

Individuell plan. Ta med individuell plan når du skal til lege / sykehuset. Gi beskjed til lege / sykepleier om at du har individuell plan. Individuell plan Ta med individuell plan når du skal til lege / sykehuset. Gi beskjed til lege / sykepleier om at du har individuell plan. Informasjon til pasienter, pårørende og helsepersonell om Individuell

Detaljer

Støtte i hverdagen. Senter for oppvekst Barnevernstjenesten PP-tjenesten Nøsted skole Habilitering Enslige mindreårige flyktninger

Støtte i hverdagen. Senter for oppvekst Barnevernstjenesten PP-tjenesten Nøsted skole Habilitering Enslige mindreårige flyktninger Støtte i hverdagen Senter for oppvekst Barnevernstjenesten PP-tjenesten Nøsted skole Habilitering Enslige mindreårige flyktninger Senter for oppvekst Senteret består av Barnevernstjenesten, PP-tjenesten,

Detaljer

Sak 7 Forslag til arbeidsprogram for UngOrg 2014-2015

Sak 7 Forslag til arbeidsprogram for UngOrg 2014-2015 Til: Årsmøtet Fra: Styret Sak 7 Forslag til arbeidsprogram for UngOrg 2014-2015 Barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo (UngOrg) er en interesseorganisasjon for de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene

Detaljer

Vuku oppvekstsenter Vuku 18/8-16

Vuku oppvekstsenter Vuku 18/8-16 Nyhetsbrev skoleåret 2016-17, nr.1 Vuku oppvekstsenter Vuku 18/8-16 Til elever, foresatte og ansatte! Velkommen til nytt skoleår! Vi gleder oss til å starte opp nytt skoleår med 245 elever fra 1.-10.trinn.

Detaljer

PRINSIPPROGRAM, UNGDOMMENS FYLKESTING 2016

PRINSIPPROGRAM, UNGDOMMENS FYLKESTING 2016 PRINSIPPROGRAM, UNGDOMMENS FYLKESTING 2016 INNLEDNING Den 25. november 2012, ble det vedtatt at Ungdommens fylkesutvalg (UFU) skal jobbe etter et satt prinsipprogram utarbeidet av Ungdommens fylkesting.

Detaljer

PERIODEPLAN JANUAR-JUNI 2015 REVEHIET

PERIODEPLAN JANUAR-JUNI 2015 REVEHIET PERIODEPLAN JANUAR-JUNI 2015 REVEHIET Våren på Revehiet Dette halvåret ønsker vi å jobbe med vennskap. Vi ser at barna har blitt gode venner gjennom høsten, og dette vil vi hjelpe dem med å opprettholde

Detaljer

Erfaringer med velferdsteknologi

Erfaringer med velferdsteknologi Erfaringer med velferdsteknologi Mål Nye løsninger ved bruk av velferdsteknologi skal bidra til at den enkelte bruker kan oppleve økt trygghet, mestring og livskvalitet i sin hverdag. Hva er velferdsteknologi?

Detaljer

KONGSVINGER KOMMUNE Presentasjon 17. september Velferdsteknologi i Helse og omsorg

KONGSVINGER KOMMUNE Presentasjon 17. september Velferdsteknologi i Helse og omsorg KONGSVINGER KOMMUNE Presentasjon 17. september Velferdsteknologi i Helse og omsorg Hovedpunkt fra mandatet som det er satt fokus på Hvordan kan dagens teknologi bidra til å understøtte effektmålet for

Detaljer

Rapport og evaluering

Rapport og evaluering Rapport og evaluering TTT- Teater Tirsdag Torsdag Teaterproduksjon Tromsø, desember 2012 1. Hva er TTT? Prosjektet «TTT- Teater Tirsdag Torsdag» startet opp høsten 2011 og avsluttes i desember 2012. TTT

Detaljer

LUNDEDALEN BARNEHAGE. LEK, HUMOR OG LÆRING, GIR BARNA NÆRING

LUNDEDALEN BARNEHAGE. LEK, HUMOR OG LÆRING, GIR BARNA NÆRING LUNDEDALEN BARNEHAGE. LEK, HUMOR OG LÆRING, GIR BARNA NÆRING PROSJEKT 2011-2012: SKAL VI LEKE BUTIKK? urdu tigrinja spansk arabisk litauisk thai dari norsk somalisk kurdisk sorani albansk Lundedalen barnehage,

Detaljer

Båsmo barnehage Ett hus, -mange muligheter

Båsmo barnehage Ett hus, -mange muligheter Båsmo barnehage Ett hus, -mange muligheter 3-årsplan 2013-2016 Velkommen til oss. I denne årsplanen vil dere få et innblikk i hva vi som barnehage vil arbeide med gjennom de neste 3 årene. Årsplanen vil

Detaljer

TIL BARN OG UNGDOM MED FORELDRE SOM HAR MULTIPPEL SKLEROSE (MS)

TIL BARN OG UNGDOM MED FORELDRE SOM HAR MULTIPPEL SKLEROSE (MS) TIL BARN OG UNGDOM MED FORELDRE SOM HAR MULTIPPEL SKLEROSE (MS) OPPLAG 1, 2016 NETTSIDE for barn og unge, og et nettbasert selvhjelpsprogram for barn som pårørende når mamma eller pappa har MS. 2 INNLEDNING

Detaljer

Frivillighetsstrategi for en kommune der innbyggerne engasjerer seg og der engasjementet ivaretas

Frivillighetsstrategi for en kommune der innbyggerne engasjerer seg og der engasjementet ivaretas Frivillighetsstrategi 2015-2019 for en kommune der innbyggerne engasjerer seg og der engasjementet ivaretas 1 Jeg er glad for at Nesodden kommune har fått en egen Frivillighetsstrategi. Nesodden har en

Detaljer

Refleksjonskort for ledere, medarbeidere og brukere/pårørende

Refleksjonskort for ledere, medarbeidere og brukere/pårørende Refleksjonskort for ledere, medarbeidere og brukere/pårørende Til bruk i f.eks. refleksjonsgrupper på tjenestestedene og/eller som inspirasjon til refleksjon på etikkcaféer eller dialogmøter hvor brukere

Detaljer