Budsjett Aktive Drammen. Rådmannens budsjettforslag «Vi har lesing selv på utedager og utflukter.»

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Budsjett 2015. Aktive Drammen. Rådmannens budsjettforslag 2015 2018. «Vi har lesing selv på utedager og utflukter.»"

Transkript

1 Budsjett 2015 Aktive Drammen Rådmannens budsjettforslag «Akkurat i øyeblikket har jeg ei liste 377 ett- til femåringer i Drammen som ikke har barnehageplass.» Wenche Irene Aasland, prosjektmedarbeider, har banket på dører siden januar «Bruker du Chat hjelper det deg forbi telefonkøen.» «Vi har lesing selv på utedager og utflukter.» «Nye flerbrukshaller kommer på Brandenga, Fjell og Øren» Frode Myhre Ellingsen, rektor ved Hallermoen skole på Konnerud. Sten Petter Aamodt, virksomhetsleder i Vei, natur og idrett. «Ny teknologi gir nye muligheter. Også eldre og personer med demens kan ha utbytte av dataspill.» Kjersti Linneberg er koordinator for velferdsteknologi i Drammen kommune. «Neon aktivitetshus, skal fungerer som et kraftsentrum for ungdom i bydelen» Marit Theiste Østlie er nytilsatt seksjonsleder med ansvar for å koordinere Neon aktivitetshus. «Vi trenger å ha penger på bok for å sikre oss mot uforutsette utgifter og en eventuell renteøkning. Drammen kommune vil investere for nærmere 2 milliarder kroner de neste fire årene.» Roar Paulsen, økonomisjef, har tatt hånd om Drammen kommunes finanser siden november «Det er ikke byggesaksavdelingen som bygger byen. Det gjør utviklerne og det er i første rekke private midler som finansierer dette. Vi trenger dialog i forkant for å at utbyggerne skal kunne treffe riktig nivå.» Bjørn Tollef Swang, avdelingsleder for byggesak Øystein Kristoffersen, avdelingsleder for servictorget. «I familier som er rammet av kreft er det viktig å fange opp barna. De kan ha helt egne behov knyttet til et familiemedlems sykdom.» «Det er viktig at frivillige organisasjoner har skikkelige arbeidsforhold og at de opplever forutsigbarhet fra kommunen.» Håkon André Solberg har sagt ja takk til oppgavensom frivillighetskoordinator. Anne-Gun Agledal er kreftkoordinator i Drammen kommune. «Ungdom vil få helse info på mobil» Lene Hansen er enhetsleder for skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom. Se budsjettet på 120 sekunder på Denne annonsen presenterer rådmannens forslag til budsjett for 2015 i form av historier fortalt av ansatte i kommunen. Tekst og bilder: Drammen kommune. Grafisk formgivning: Grafisk senter, Drammen kommune Les hele budsjettforslaget på

2 Leseskolen - Vi har lesing i alle fag, også i matematikk. Lesetrening og begrepsinnlæring går hånd i hånd. Vi har ett kvarter høytlesing i spisefri hver dag. Enten leser læreren eller vi setter på en lydbok. Han kan fortelle at alle elever også har stillelesning ett kvarter hver dag, i en bok de velger selv. Siden elever leser på ulikt nivå oppfordres de til å velge bøker som er tilpasset sitt eget nivå. Lærerne bruker verktøyet SOL (Systematisk observasjon av lesing) for å ha oversikt over den enkeltes leseferdighet. Alle elever har én time i uka i skolebiblioteket. Biblioteket er åpent i hele skoletida, også når skolebibliotekar Unni ikke er til stede, og skolen har bøker tilpasset alle nivåer. - Leseferdighet er grunnlaget for alt, sier Frode Myhre Ellingsen. Han er rektor ved Hallermoen skole på Konnerud på tredje året. Etter sommerferien er skolehverdagen endret for 437 elever på Hallermoen skole. Ledergruppen har bestemt seg for at skolen skal ha et aktivt forhold til lesing og at dette skal gjelde alle elever. - Vi ønsker å oppfylle drammensskolens visjon, fortsetter rektor. - Visjonen slår fast at drammensskolen skal være «en skole der hver enkelt elev oppfyller sitt fulle faglige potensial og blir et trygt, aktivt og selvstendig menneske.» Svært mange læringssituasjoner og ulike arenaer i livet krever at vi kan ta til oss skriftlig informasjon. Hva er da mer naturlig enn å jobbe for at elevene våre skal bli gode lesere? Leseskolen gjennomsyrer hele skoledagen året igjennom. Det er laget en egen leseplan for alle klassetrinn, noe er felles stoff og obligatorisk og noe er tilpasset den enkelte. Til lekseplanen hører det også med leselekser. Det er knyttet oppgaver til leseleksa for å sikre at elevene får med seg innholdet i det de leser. - Lesplanen er en levende plan, forklarer Myhre Ellingsen. - Dette er første året vi arbeider på denne måten. Vi har forberedt oss godt og jeg mener vi har en god plan. Men til våren skal vi evaluere resultatene og vi er forberedt på å gjøre justeringer da. Frode Myhre Ellingsen er opptatt av at elevene skal oppleve lesing på mange ulike måter. «Vi har lesing selv på utedager og utflukter.» - Når elevene er ferdige med en bok, gir de boka terningkast og skriver tittelen og navnet sitt i en sirkel. Sirklene festes etter hverandre til klassens «bokorm» som på den måten vokser og vokser. Det er egentlig en litt forenklet bokanmeldelse, sier rektor. Hallermoen skole har felles samlinger i skolegården i løpet av skoleåret. Dette er events med stasjoner hvor både fysisk aktivitet og lesing er innarbeidet. - Vi har lesing selv på utedager og utflukter. Hver dag inneholder lesing i en eller annen form, understreker Myhre Ellingsen. Leseskolen er tatt positivt imot av foreldrene. Noen kan være bekymret for at det skal bli mye lekser. - Det er skolen som har ansvaret for leseopplæringen, men vi snakker med foreldrene om hva de kan hjelpe skolen med og om hva det er viktig å passe på. Det er viktig at foreldrene får kunnskap om lesemetodikken som skolen bruker, avslutter Frode Myhre Ellingsen. Slik får du raskt svar Har du et spørsmål til kommunen og ønsker et raskt svar, prøv en Chat med oss! Dette er et godt verktøy for enkle spørsmål som kan besvares raskt. Bruker du Chat hjelper det deg forbi telefonkøen og vi er klar til å svare fortløpende. Bruk også vår feilmeldingstjeneste som du finner på våre nettsider eller facebookside. Her kan du melde fra om feil angående vann og avløp, veier og gatelys. Hvis du bruker denne tjenesten kan du også få tilbakemelding på din henvendelse. «Bruker du Chat hjelper det deg forbi telefonkøen.»

3 Lengst mulig selvstendig i eget liv - GPS benyttes i dag i ett prosjekt, Trygge spor, som omfatter 20 brukere. En del eldre mennesker har tidligere vært engstelige for å gå ut fordi de har vært redde for ikke å finne veien hjem igjen. På GPS en er det en alarmknapp for at brukeren skal kunne tilkalle hjelp. Dette gir trygghet for brukerne, men også for pårørende, forklarer Kjersti. Kjersti Linneberg er koordinator for velferdsteknologi i Drammen kommune. - Vi vet at det vil bli flere brukere av omsorgstjenester i fremtiden. Tjenesten må endre seg for å kunne gi et tilbud til flere. De fleste mennesker ønsker å klare seg selv og bli boende hjemme så lenge som mulig. - Velferdsteknologi er ikke en erstatning for de varme hender, men et viktig supplement. Det er heller ikke et mål i seg selv, men et virkemiddel for å nå de mål vi har for tjenestene, forklarer hun. GPS gjør brukerne tryggere Bystyret har vedtatt at Drammen kommune skal satse på velferdsteknologi. Det er avsatt investeringsmidler for å realisere dette. Ett av tiltakene som prøves ut er å utstyre eldre som kan ha utbytte av det med GPS. «Dataspill gir god balansetrening, og skaper glede.» - Bruk av GPS utsetter behovet for tyngre tjenester som for eksempel sykehjem og de eldre kan bo lengre i sitt eget hjem. Ikke alle klarer å betjene alarmknappen, og for de kan vi etablere en ytre grense (et GEO-fence). GPS en vil da varsle hvis brukeren beveger seg utenfor sitt kjente område, fortsetter hun. Kjersti forteller at det må etableres individuelle rutiner for hver enkelt bruker. Et slikt hjelpemiddel stiller også krav til pårørende og helsepersonell. - Disse på følge opp og lade og klargjøre GPS ene. De må derfor ha god opplæring og kunnskap om teknologien. Prøvd i liten skala har dette gått bra. Det vil være en større utfordring dersom dette skal rulles ut i stor målestokk. Velferdsteknologi er 20 prosent teknologi og 80 prosent tilpasning av tjenesten. Det dreier seg om organisering, rutiner og kompetanse, slår hun fast. Bruk av sensorer på natt gir bedre livskvalitet Kjersti påpeker at helsepersonell på nattestid bruker mye tid på tilsyn. Ofte vekkes brukerne under tilsyn og sovner ikke igjen. Det kan skape unødig uro. Ved bruk av sensorer i sengen og i rommet reduseres behovet for tilsyn vesentlig. Det gir mange brukere bedre nattesøvn. Spillteknologi engasjerer Ny teknologi gir nye muligheter. Også eldre og personer med demens kan ha utbytte av dataspill. - Vi har tatt i bruk dataspill i Villa Fredrikke, i bofellesskapet i Schwartz gate, i sykehjem og i dagsentra. Det gir god balansetrening, det skaper glede og engasjement og ikke minst vekker det konkurranseinstinktet. Brukerne blir mer vitale og til stede, sier Kjersti. Kreftkoordinator, et lett tilgjengelig lavterskeltilbud I dag har mer enn halvparten av landets kommuner en egen kreftkoordinator. Kreftforeningen bidrar til finansiering og er tungt involvert i å utvikle tilbudet. Anne-Gun Agledal, utdannet kreftsykepleier, har hatt denne jobben i Drammen de siste to årene. - Det er helt vesentlig at dette tilbudet er lett tilgjengelig. Her er det ingen søknadsprosedyre, alle familier som er rammet av kreft kan ta kontakt når de trenger det, sier Agledal. Anne-Gun Agledal har til daglig kontor på Drammen Helsehus, men er like gjerne på hjembesøk også sammen med lege eller annet helsepersonell. - En kreftkoordinator skal bidra til noe kvalitativt nytt i kommunen. Jeg ønsker å være en ressursperson for kreftrammede og deres pårørende, og vise vei i en vanskelig livssituasjon. Hele 75 prosent av dem jeg er i kontakt med har ikke hjemmetjeneste. I tråd med samhandlingsreformen er kreftkoordinator et viktig bindeledd mellom kommunen og spesialisthelsetjenesten, forklarer hun. Som kreftkoordinator har hun oversikt over relevante tilbud og tjenester i kommunen, gir informasjon, har samtaler og er til støtte, gir veiledning knyttet til diagnose, behandling, rehabilitering og lindring. Hun koordinerer tjenester til beste for kreftpasienter og deres pårørende i samarbeid med de øvrige tjenester i kommunen, mot spesialisthelsetjenesten, mot pasientforeninger, frivillige organisasjoner og mot Kreftforeningens tilbud. Støttesamtaler til pårørende - Både forskning og erfaring viser all at det er støttesamtaler pårørende etterspør mest. Jo tidligere familiemedlemmene til alvorlig syke og døende får omsorg i form av støttesamtaler, desto bedre livskvalitet får de. Tidlig oppfølging gir god gevinst for pårørende. Flere pårørende sier at det gjør hverdagen lettere at de har en kontaktperson å forholde seg til, at de kan ta direkte kontakt og at de får støttesamtaler via telefon eller hjemmebesøk, forteller Agledal. Barn av kreftsyke trenger også støtte - I familier som er rammet av kreft er det viktig å fange opp barna. De kan ha helt egne behov knyttet til et familiemedlems sykdom. Jeg har nær kontakt med helsesøster for å ivareta barna på en god måte, fortsetter hun. Bra å være hjemme så lenge som mulig - Mitt arbeid skal bidra til at den syke skal kunne være mer og lengre hjemme. Det er mye livskvalitet i det. For de som ønsker det legger vi så langt vi kan til rette for at de kan dø i sitt eget hjem. Det kan være krevende å samordne ulike fagfolk og tjenester, men det har stor verdi for den syke og for familien, påpeker Anne-Gun Agledal. Kreftkoordinator skal være en ressursperson for kreftrammede og deres pårørende, og vise vei i en vanskelig livssituasjon.

4 Mer fysisk aktivitet Byen vokser og stadig flere er fysisk aktive på en eller annen måte. Bystyret er opptatt av at kommunen legger til rette for aktivitet. Virksomhetsleder i Vei, natur og idrett, Sten Petter Aamodt, har mye å henge fingrene i om dagen. Det bygges flere haller - Galterud var den foreløpig siste skolen som fikk flerbrukshall. Flere står for tur for å få hall på størrelse med én håndballflate. Ny flerbrukshall ved Øren er først i køen, deretter følger haller ved Brandengen og Fjell skoler. På Berskaug skal det bygges nytt friidrettsanlegg med hall og det planlegges ny fotballhall på Åssiden, forteller Aamodt. Baner får nytt kunstgress - Byen får nå en ny kunstgressbane på Brakerøya. Vi har deretter planer om å skifte dekket på én kunstgressbane hvert år, Marienlyst (isbanen) 2015, deretter Fjell og Øren, forklarer han. Nærmiljøanlegg ved skolene Hittil har det vært avsatt midler til å bygge ett nytt nærmiljøanlegg ved skoler hvert år. I forslaget til økonomiplan dobles dette, slik at to slike anlegg vil kunne ferdigstilles hvert år. - Med hensyn til prioritering sjeler vi litt til skolebruksanalysen. Noen skoler står i kø for å få flerbrukshall. Der er nok behovet størst. Kommunen forvalter i alt 47 ballplasser og nærmiljøanlegg. Anleggsarbeidene er allerede i gang på Teglverkstomta som vil gi nærmiljøanlegg til Brandengen skole, og planene for tilsvarende anlegg ved Aronsløkka og Vestbygda skoler er klare, fortsetter han. Lekeplasser Vei, natur og idrett drifter i alt 56 lekeplasser i Drammen, og nye er planlagt ved Trillingen, Kvernveien og Sparavollen. - Alle disse plassene skal holdes i hevd. For å sikre at lekeplasser og lekeapparater er i forsvarlig stand henter vi hjelp fra et eksternt autorisert firma. De foretar lovpålagte lekeplasskontroller og denne kontrollen avdekker behov for utbedringer. Dette er nærmest en EU-kontroll for lekeplasser og kommunen får pålegg om å utbedre mangler, sier Aamodt. Friluftsliv og aktivitet i byen Drammen park skal videreutvikles og suppleres med nye tiltak som støtter opp under aktiviteten. Rådmannen foreslår å avsette Banker for gratis barnehage Drammen kommune ønsker flere barn i barnehage. For mange familier er det naturlig å søke barnehageplass til sine barn, men ikke for alle. Kommunen jobber derfor aktivt med å rekruttere flere barn. Prosjektmedarbeider Wenche Irene Aasland har banket på dører siden januar Her er hennes historie: - Når jeg treffer noen hjemme, starter jeg alltid med å presentere meg. Jeg forteller at jeg kommer fra kommunen med et tilbud som er gratis, og at vi har sett at deres barn ikke er i barnehage. Foreldre har drømmer for sine barn - Alle foreldrene har drømmer for sine barn, drømmer om at barna skal lykkes på skolen, få en utdannelse og tjene penger. Jeg spør dem om hva de som mamma eller pappa må gjøre nå. Hva tenker de er viktig og hva tenker jeg er viktig? - Jeg vet at vi møtes med litt forskjellig utgangspunkt, for eksempel når det gjelder å lære flere språk. Noen mener at barna må lære morsmålet grundig før de møter et annet språk. Men jeg hevder at det er fullt mulig å lære flere språk samtidig. Det er viktig å begynne tidlig, for det tar fra 5 til 7 år å lære et språk så godt at barnet kan følge vanlig undervisning. - Hva er det så egentlig å være en god mor eller en god far? Noen steder og i noen kulturer er det å passe på barna hele tiden, men i Norge er det å sende barna i barnehage. Språk kan være utfordrende - Noen ganger kan det være vanskelig å nå frem på grunn av språkproblemer. Da kan vi bruke en nabo eller en annen kjenning som kan litt bedre norsk. Hvis ikke vi finner noen legger jeg igjen kontaktinfo og så rekvirerer jeg av og til tolk ved andre gangs besøk. Tilbud også til mor - Så gir vi det nødvendige av praktiske opplysninger. Hvis mors hovedoppgave er å se til barna vil det være naturlig å peke på hva mor kan gjøre mens barnet er i barnehage. Alle som bor i Norge ønsker å kunne litt norsk, og vi tilbyr både norskkurs og andre typer aktiviteter. Hva er en barnehage? Jeg er veldig konkret i møtet med foreldrene. Det er nødvendig når man tråkker folk så nær. Noen er allerede godt kjent med barnehagebegrepet, mens for andre er dette helt nytt. Jeg tar av og til med meg mor og far på besøk i en barnehage for å vise hva det egentlig er. De fleste takker ja Jeg er i kontakt med både norske familier og innvandrerfamilier. Til nå har jeg banket på 500 dører og har hatt aktiv dialog med 150 familier. De aller fleste takker ja, rundt 95 prosent, litt varierende fra år til år. Vi har plass til alle barn Akkurat i øyeblikket har jeg ei liste 377 ett- til femåringer i Drammen som ikke har barnehageplass. Gratis barnehage er et tilbud til familier med lav inntekt. Når nedre grense nå foreslås hevet fra til vil flere få dette tilbudet, og i Drammen har vi plass til de nye barna.

5 BUDSJETT 2015 RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONMIPLAN millioner kroner til dette. Det vil etableres nærmiljøanlegg med treningsapparater også i bynære områder, utenfor bebyggelsen og i marka. Det planlegges også utvidelse av nærmiljøanlegget i aktivitetsgata på Marienlyst. Drammensmarka går ikke av moten Sten Petter Aamodt forteller at løypenettet skal videreutvikles og oppgraderes, traséer for sykkel om sommeren og for ski om vinteren. - Dette dreier seg blant annet om skilting og om grunnpreparering for å få et mer plant underlag. Et plant underlag letter vedlikehold og krever mindre snø for at vi skal kunne gå i gang med å preparere skiløyper, sier han, og legger til at man også ønsker å etablere mulige tverrforbindelser for å knytte marka sammen med turveiene langs elva. Frivillige drifter utfartsmål i marka - Turistforeningens avdeling i Drammen og omegn vil overta driften av Hamborgstrømpaviljongen. Drammen kommune vil bidra til å tilrettelegge området. Slik vil Drammen nå få sitt tredje utfartsmål i marka, i tillegg til Blektjern og Goliaten, avslutter virksomhetsleder Sten Petter Aamodt. Neon i det røde huset målgrupper. På mandager er det jentekafé for aldersgruppen 13 til 18 år, to dager i uka har vi juniorklubb for elever fra 4. til 7. klasse og de to siste ukedagene har vi ungdomsklubb for 13- til 18-åringene. Neon er oppe fem dager i uka. Vi har flyttet åpningstiden til rett etter skoletid og det har ført til at flere bruker tilbudet, sier hun, og legger til at Neon tilbyr gratis og sunn mat hver eneste dag. Mangfoldig aktivitetstilbud Theiste Østlie forteller at Neon kan tilby fotoog filmkurs og at et musikk- og mediastudio står til disposisjon for ungdommene. - Vi har engasjert en rapper som underviser i å skrive raptekster og en musiker som lærer bort musikkproduksjon. Vi kan også tilby kurs i å lage videoer. Vi har dansekurs for barn og ungdom hver for seg og nå skal vi i gang med et redesignprosjekt, sier hun. Mange vil huske Det røde huset ved siden av Fjellsenteret fra 80- og 90-tallet da dette var en ren ungdomsklubb. I dag har det skiftet navn til Neon aktivitetshus, og fungerer som et kraftsentrum for ungdom i bydelen. Neon er et aktivitetshus for ungdom mellom 9 og 18 år på Fjell. Hit kan de komme etter skolen og bare være, slappe av, spise litt, hygge seg med venner og ikke minst kaste seg ut i masse spennende og kreative aktiviteter. Marit Theiste Østlie er nytilsatt seksjonsleder med ansvar for å koordinere Neon aktivitetshus, Nærmiljøkontoret, Frivilligsentralen og ulike kulturaktiviteter og fritidstilbud. - Neon aktivitetshus er godt besøkt. Vi hadde 650 besøkende i september 2014, i snitt cirka 30 hver dag. Vi legger til rette for ulike Kulturkonsulent Bodil Juul påpeker at ungdom fra Fjell også opptrer andre steder i byen. - Vi samarbeider godt med G60 og i august deltok to musikere fra Fjell på scenen under Elvefestivalen, sier hun. Åpen hall på Galterud Åpen hall i Galterudhallen drives av idrettsrådet i samarbeid med Fjell sportsklubb. Onsdag ettermiddag får elever fra 4. til 7. trinn hallen for seg selv mens ungdomsskoleelevene har et variert tilbud på fredagskveldene. Ferieaktiviteter i samarbeid med skolene Det gis tilbud til elever på Fjell i alle skolens ferier. I alt 180 barn deltok på sommerskole i juli og august og 48 barn var med på aktivitetstilbudene i høstferien. blåkkfestivalen er tradisjon BlÅkkfestivalen arrangeres i 2015 for tredje år på rad. Det er ungdommene på Fjell som selv eier festivalen, plukker ut artister og setter opp program. Lokale artister, fra Fjell og Drammen opptrer side om side med nasjonale artister. Et mangfoldig miljø gir mange muligheter for ulike kunstneriske uttrykk. Kultur for å delta -Nå drar vi i gang et prosjekt i samarbeid med Fjell skole hvor kultur brukes som metode for læring. Det skal forskes på om dette påvirker og/eller forbedrer læringsresultatet. Vi vil også finne ut hva som kan fremme kulturdeltakelse blant unge. I prosjektet veiledes vi av et profesjonelt miljø fra England og supervices av Telemarksforskning, forklarer Theiste Østlie. Marit Theiste Østlie, Bodil Juul og daglig leder ved Frivilligsentralen Monika Bock er samstemte i sin konklusjon: - Vi legger til rette for mestring og for at ungdommene skal få mulighet til å utvikle seg. Parolen er: relasjon, relevans og ressursmobilisering.

6 Økonomisjefen tar tempen på budsjettet «Vi trenger å ha penger på bok for å sikre oss mot uforutsette utgifter.» Økonomisjef Roar Paulsen hatt hånd om Drammen kommunes finanser siden november Han slår fast at kommunen har en stram økonomi, men mener allikevel at helheten i budsjettet er under kontroll, og forventer et driftsresultat på om lag 2 prosent i Det gjør det mulig å egenfinansiere deler av investeringene våre, påpeker han og legger til at kommunen fortsatt setter av penger på sparekonto. - Vi trenger å ha penger på bok for å sikre oss mot uforutsette utgifter og en eventuell renteøkning. Bystyret har vedtatt en egen handlingsregel som tilsier at kommunen til enhver tid skal ha en reserve (disposisjonsfondet) tilsvarende 3 prosent av brutto driftsinntekter (per i dag cirka 130 millioner kroner). I tillegg skal vi ha en buffer for å sikre oss mot mulig renteøkning på 1 prosent av brutto lånegjeld. I øyeblikket tilsvarer det cirka 50 millioner kroner. Dette klarer vi i 2014 og med all sannsynlighet også i 2015, sier Paulsen. Skattesvikt i 2014 Hele landet opplever i 2014 en svakere skatteinngang enn forventet. Drammen kommune har derfor, i likhet med regjeringen, nedjustert skatteanslaget. - For Drammens del er skatteinngangen lavere enn i landet for øvrig. Kommunen hadde i 2013 skatteinntekter tilsvarende 99 prosent av gjennomsnittet for norske kommuner. Fra 2013 til 2014 er dette redusert til om lag 96 prosent. Det foreslåtte statsbudsjettet kompenserer delvis for denne svikten, men ikke helt. I Drammen har vi tradisjon for nøkterne skatteanslag, og også i år legger vi oss på linje med regjeringens anslag for skatteinngang i 2015, påpeker Paulsen. Unngår store innsparinger i Det er en utfordring at det er et betydelig merforbruk i enkelte virksomheter i Dette er særlig knyttet til helse, omsorg og barnevern. Rådmannen følger disse virksomhetene tett og det arbeides iherdig for å bringe driftsøkonomien i balanse. Vi har tiltro til at omstillinger som er iverksatt vil ha positiv effekt og det legges ikke opp til store innsparingstiltak i Moderat vekst i gebyrer For de fleste av kommunens tjenester vil gebyrene i 2015 reguleres i takt med generell prisstigning. Det blir stort sett ingen realøkning. Unntaket er gebyrer innenfor vann og avløp, noe som skyldes store investeringer i rehabilitering og utskifting av ledningsnett. Sosial profil for foreldrebetaling i barnehage Drammen kommune innførte fra 1. oktober i år gratis barnehage til alle familier med inntekt under 4G, tilsvarende kroner. Fra 1. januar heves grensen til kroner. Flere vil dermed få tilbud om gratis barnehage og dagens søskenmoderasjon opprettholdes. Aktivt investeringsprogram Drammen vokser og flere skal bruke byen. Flere barn fører til behov for økt kapasitet i skoler og barnehager. Veksten gjør det også nødvendig å sette av midler til nødvendig teknisk infrastruktur. - Drammen kommune vil investere for nærmere 2 milliarder kroner de neste fire årene, hvorav om lag 500 millioner kroner innenfor vann og avløp. Dette fører til en sterk økning i lånegjelden, og renter og avdrag spiser mer av kaka. Men vi får hjelp av at rentene holder seg lave, og alt tilsier at dette vil fortsette. Vil derfor etter hvert få en mindre vekst i finanskostnadene enn tidligere antatt, avslutter Roar Paulsen. «Drammen kommune vil investere for nærmere 2 milliarder kroner de neste fire årene» Lettere for unge å få helsehjelp - Vårt mål er å gi best mulig helsetilbud til flest mulig unge i Drammen, sier Lene Hansen, enhetsleder for skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom. Hun er glad for å få prosjektmidler fra Helsedirektoratet for å opprette et helseteam ved de videregående skolene. Teamet vil være operativt fra nyttår, med helsesøster og psykolog i full stilling. - Helseteamet vil ha kontortid ved Åssiden og Drammen videregående skoler, men de skal også arbeide oppsøkende mot de private videregående skolene i byen, legger hun til. Helsestasjon for ungdom treffer mange I 2013 ga Helsestasjon for ungdom (HFU) konsultasjoner hos helsesøster. I tillegg hadde 1901 ungdommer kontakt med HFU for å søke råd uten at de hadde time hos helsesøster. HFU jobber tverrfaglig, med både helsesøster, psykolog og lege. Tilbudet gjelder alle ungdommer mellom 13 og 24 år som er bosatt i Drammen eller oppholder seg i kommunen. Lene Hansen påpeker at det ikke er like lett for alle å oppsøke HFU som ligger midt i sentrum på Bragernes. - Vi ser for eksempel at minoritetselever er underrepresentert. For en del av disse er det nok lettere å ta kontakt med helsesøster ute på skolene. Det er derfor det er så viktig at vi nå får opprettet helseteamet. Vi vil gjerne nå alle slik at all ungdom kan nyttiggjøre seg av et lavterskel helsetilbud. HFU har åpent på ettermiddagene fra mandag til torsdag, og fra nyttår planlegges langdag på torsdager. Markedsføring om helsetilbudet - Vi har informasjonsbrosjyrer som deles ut til alle elever i drammensskolen. Hvert år inviteres alle 10. klasser til informasjonsmøte her i våre lokaler. De får generell informasjon om helsetilbudet og så bruker vi litt ekstra tid på seksualitet og psykisk helse, forklarer helsesøster Sissel Irene Thon. Lene Hansen forteller at det arbeides med å utvikle en egen ungdomsapp. Vi regner med å ta den nye appen i bruk i løpet av vinteren, sier Lene Hansen. Denne skal gi kunnskap om helsetilbudet for ungdom, og om psykisk og seksuell helse, men også om det nyopprettede Ungomstorget på Strømsø. Fornøyde brukere HFU gjennomførte høsten 2014 en mini-undersøkelse for å få tilbakemelding fra ungdommene. - Det var et begrenset utvalg, 66 respondenter hvorav 25 ikke var skoleelever. 61 av 66 ungdommer ga topp score på tilfredshet med tilbudet. Vi er glad for en slik god tilbake-melding, det kan tyde på at vi er på rett vei, avslutter Lene Hansen.

7 Samarbeid og dialog gir bedre byggesak «Det er viktig at frivillige organisasjoner har skikkelige arbeidsforhold og at de opplever forutsigbarhet fra kommunen.» - Vi vil ha bedre dialog med aktørene, sier avdelingsleder for byggesak Bjørn Tollef Swang. - Det er ikke byggesaksavdelingen som bygger byen. Det gjør utviklerne og det er i første rekke private midler som finansierer dette. Da er det behov for et godt samarbeid. Vi vil derfor etablere et eget forum for de aktørene i markedet som har mange byggeprosjekter. Byggesaksavdelingen i Drammen kommune har omprioritert vel halvannet årsverk for å gi bedre service. - Kommuneplanens arealdel ligger ute til høring. Når den er vedtatt, vil vi tilby kurs til de profesjonelle miljøene. Vi trenger dialog i forkant for å at utbyggerne skal kunne treffe riktig nivå. Vi bruker ressurser på dette i forkant og høster gevinster i etterkant, fordi saksbehandlingen blir enklere, påpeker Swang. Byggesak over disk - Vi er opptatt av mest mulig effektiv saksbehandling. Jo bedre en byggesøknad er jo enklere er det å behandle den. Hvis søknaden er komplett kan søker få vedtak samme dag byggesak over disk! Vi kaller inn ressurser fra andre fagavdelinger, slik at alle forhold kan vurderes samtidig, forklarer Swang. Byggesak over disk er et tilbud som ble gjennomført tre ganger i 2014 og planlegges gjentatt tre ganger hvert halvår i Tilbudet vil bli markedsført på internett og på sosiale medier. - For å gjøre det enklere yter vi veiledning i å lage en komplett søknad. Vi stiller med byggesaksbehandler i servicetorget mandag, tirsdag og torsdag. Dette dreier seg om formelle krav til søknaden, det konkrete innholdet i prosjektet overlates til selve byggesaksbehandlingen. Den enkelte søker har ansvaret for at søknaden er komplett, men byggesaksavdelingen er behjelpelig, understreker Swang. Kom inn for en forhåndskonferanse! - Det er en fordel for alle at avgjørende problemstillinger avklares tidlig i prosessen. Kom derfor gjerne til oss for en forhåndskonferanse slik at vi kan bli enige om rammebetingelsene for det enkelte tiltaket. Bedre søknader gir kortere behandlingstid og en bedre opplevelse for utbygger, avslutter Bjørn Tollef Swang. «Kommuneplanens arealdel ligger ute til høring. Når den er vedtatt, vil vi tilby kurs til de profesjonelle miljøene.» Aktiv for andre Bystyret vedtok i juni Drammen kommunes frivillighetspolitiske plattform, som omfatter en rekke tiltak i perioden Frivillighetspolitikken følges aktivt opp. Rådmannen foreslår blant annet at kommunen skal stille skolelokaler vederlagsfritt til rådighet for frivillige organisasjoner og andre ikke-kommersielle tiltak i nærmiljøet. Frivillighetskoordinator Bystyret har vedtatt at det skal opprettes en stilling som frivillighetskoordinator. Håkon André Solberg har sagt ja takk til oppgaven. Håkon har vært aktiv frivillig i 4H i 15 år. Han sluttet i 2004 som leder av internasjonal avdeling av 4H et utvekslingsprogram. Han starter arbeidet i det små i høst og vil være fullt operativ fra årsskiftet. - Min hovedoppgave blir å bidra til å realisere mål og tiltak i frivillighetspolitisk plattform. Det er viktig at frivillige organisasjoner har skikkelige arbeidsforhold og at de opplever forutsigbarhet fra kommunen. Rollen er sektorovergripende, så jeg kommer til å forholde meg til frivillige innen mange ulike områder, sier han. - Min innfallsvinkel vil bli å etablere et godt kontaktnett så snart som mulig, innen frivillig sektor i Drammen, men også i nærliggende kommuner når det er naturlig. Ulike deler av frivillig sektor kan trekke veksler på hverandres innsats, fortsetter Solberg. Partnerskap, dialog og møteplasser Frivillighetspolitisk plattform slår fast at kommunen skal arrangere regelmessige møter mellom kommunale tjenester, næringslivet og frivillig sektor med sikte på etablering av konkrete partnerskap. For at frivillighetsarbeidet skal ha god folkevalgt forankring arrangeres årlige dialogmøter mellom politiske organer, kommunale tjenester og frivillig sektor i hver bydel. Kommunen vil også etablere en årlig møtearena for dialog mellom frivilligheten og andre samfunnsaktører og mellom ulike deler av frivillig sektor. - Drammen kommune ønsker å synliggjøre verdien av det frivillige arbeidet som gjøres. Dugnad og andre former for frivillig innsats er en viktig del av vår kulturhistorie. Jeg gleder meg virkelig til å bli kjent med de frivillige organisasjonene og menneskene der. Dette blir et spennende og krevende arbeid, avslutter Håkon André Solberg.

8 BUDSJETT 2015 RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONMIPLAN Aktive Drammen Les hele budsjettforslaget på

KVALITETSPLAN FOR SFO DANVIK SKOLE

KVALITETSPLAN FOR SFO DANVIK SKOLE KVALITETSPLAN FOR SFO DANVIK SKOLE 1. Bakgrunn for planen Denne planen tar utgangspunkt i kvalitetsplanen for Drammen kommune - SFO. Visjon Drammensskolen, Norges beste skole. En skole der hver enkelt

Detaljer

Drammensskolen. Vi traff blink - her blir profesjonelle lærere tatt på alvor

Drammensskolen. Vi traff blink - her blir profesjonelle lærere tatt på alvor Drammensskolen 1 Vi traff blink - her blir profesjonelle lærere tatt på alvor Hvorfor søke Drammen? Vi har høye ambisjoner og vil skape Tore Isaksen 2 utdanningsdirektør Norges beste skole Vi har en konkret

Detaljer

Konsekvenser av streiken i kommunen Sist endret 05.06 kl. 14.15

Konsekvenser av streiken i kommunen Sist endret 05.06 kl. 14.15 Konsekvenser av streiken i kommunen Sist endret 05.06 kl. 14.15 Skoler Skole Status Fra og med Aronsløkka Stengt Onsdag 30. mai Bragernes Stengt Onsdag 30. mai Børresen Stengt Onsdag 30. mai Danvik Stengt

Detaljer

DKFU. - Oppskrift? - Hjem-skole satsing. -Hvem representerer vi? -Norges beste FORELDRE (NBF)

DKFU. - Oppskrift? - Hjem-skole satsing. -Hvem representerer vi? -Norges beste FORELDRE (NBF) DKFU -Hvem representerer vi? - Oppskrift? -Norges beste FORELDRE (NBF) - Hjem-skole satsing DKFU skal være et partipolitisk uavhengig, livssynsnøytralt og samordnende organ for Foreldrerådenes arbeidsutvalg

Detaljer

Kreftkoordinatorfunksjonen Drammen kommune. Anne Gun Agledal - Kreftkoordinator Drammen kommune

Kreftkoordinatorfunksjonen Drammen kommune. Anne Gun Agledal - Kreftkoordinator Drammen kommune Kreftkoordinatorfunksjonen Drammen kommune Etter hvert som flere lever lengre med sin kreftsykdom, må oppmerksomheten i større grad rettes mot tiltak for bedre livskvalitet for dem som lever med kreft.

Detaljer

Frivillighet i eldreomsorgen. Rådgiver FoU/prosjektleder, leder for UHT I Buskerud Bjørg Th. Landmark

Frivillighet i eldreomsorgen. Rådgiver FoU/prosjektleder, leder for UHT I Buskerud Bjørg Th. Landmark Frivillighet i eldreomsorgen Rådgiver FoU/prosjektleder, leder for UHT I Buskerud Bjørg Th. Landmark Melding St. 39 (2006-2007) Frivillighetsmeldingen I meldingen legges det vekt på å sikre utviklingen

Detaljer

Statsråd Solveig Horne Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Innlegg ved Barnesykepleierforbundet NSF sitt vårseminar 2014

Statsråd Solveig Horne Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Innlegg ved Barnesykepleierforbundet NSF sitt vårseminar 2014 Statsråd Solveig Horne Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Innlegg ved Barnesykepleierforbundet NSF sitt vårseminar 2014 Tema for innlegg: Hvordan barn og unges rettigheter i helseinstitusjon

Detaljer

Saksbehandler: Morten Sandvold Arkiv: A2 Arkivsaksnr.: 04/01164-023 Dato: 24.02.2005 TILBUDET I DRAMMEN KOMMUNES SKOLEFRITIDSORDNING (SFO)

Saksbehandler: Morten Sandvold Arkiv: A2 Arkivsaksnr.: 04/01164-023 Dato: 24.02.2005 TILBUDET I DRAMMEN KOMMUNES SKOLEFRITIDSORDNING (SFO) SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Morten Sandvold Arkiv: A2 Arkivsaksnr.: 04/01164-023 Dato: 24.02.2005 TILBUDET I DRAMMEN KOMMUNES SKOLEFRITIDSORDNING (SFO) INNSTILLING TIL: BYSTYREKOMITE FOR OPPVEKST, UTDANNING

Detaljer

Her er nyhetsbrevet for mai 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail.

Her er nyhetsbrevet for mai 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail. Siste nytt fra Frivilligsentralen Fordi Helen Mollatt søker permisjon fra Home-start, skal Ingvild Vatne vikariere for henne. Først i 60%, så i hel stilling, slik at vi må få inn en vikar for Ingvild fra

Detaljer

Erfaringer med velferdsteknologi

Erfaringer med velferdsteknologi Erfaringer med velferdsteknologi Mål Nye løsninger ved bruk av velferdsteknologi skal bidra til at den enkelte bruker kan oppleve økt trygghet, mestring og livskvalitet i sin hverdag. Hva er velferdsteknologi?

Detaljer

Leirskole tilbudet for Tjømebarna. Foreldreutvalgene Tjøme

Leirskole tilbudet for Tjømebarna. Foreldreutvalgene Tjøme Leirskole tilbudet for Tjømebarna Foreldreutvalgene Tjøme Økonomiplan 2013 2016 I rådmannens forslag til økonomiplan for 2013-2016 er det foreslått å redusere Lindhøys budsjett med 145.000 Kr per år fra

Detaljer

A R E N D A L K O M M U N E ROM FOR ALLE

A R E N D A L K O M M U N E ROM FOR ALLE A R E N D A L K O M M U N E PLAN FOR UTVIKLING AV KVALITET I ARENDAL S FO ROM FOR ALLE Forord Dette arbeidet ble satt i gang som en del av arbeidet med Kommunedelplan Oppvekst. Arbeidsgruppen har bestått

Detaljer

I tillegg har vi 1 lærekandidat i barne- og ungdomsarbeiderfaget, som skal være hos oss dette skoleåret:

I tillegg har vi 1 lærekandidat i barne- og ungdomsarbeiderfaget, som skal være hos oss dette skoleåret: 1 ÅRSPLAN 2011/2012. Presentasjon av personalet ved Kjøkkelvik skole. Gro Marie Bendixen Ann-Kristin Grimstad Anita Andersen Marny Askeland Ørjan Torsvik Sandy Fure Elin Haga Eva Mørner Anne Myksvoll Kristoffer

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR SFO.

KVALITETSPLAN FOR SFO. KVALITETSPLAN FOR SFO. 1. Bakgrunn for planen. Visjonen for drammensskolen ble vedtatt i bystyret 19. juni 2007. Arbeidet med visjonen ble initiert av formannskapet og har som intensjon å bidra til at

Detaljer

En håndbok og to filmer om barnevern til bruk i skolen

En håndbok og to filmer om barnevern til bruk i skolen En håndbok og to filmer om barnevern til bruk i skolen 1 INTRODUKSJON Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har i samarbeid med Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet utviklet Kommunikasjonsstrategien

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: G00 Arkivsaksnr.: 15/729. Status vedrørende kreftomsorgen i Modum tas til orientering.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: G00 Arkivsaksnr.: 15/729. Status vedrørende kreftomsorgen i Modum tas til orientering. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: G00 Arkivsaksnr.: 15/729 KREFTOMSORG 2015 Rådmannens innstilling: Status vedrørende kreftomsorgen i Modum tas til orientering. Saksopplysninger: I mars

Detaljer

Hørselsomsorg mellom kommune og frivillige

Hørselsomsorg mellom kommune og frivillige Produksjon: polinor.no Hørselsomsorg mellom kommune og frivillige En miniveileder om samarbeid mellom kommunenes hørsels kontakter og HLFs likemenn HLF Hørselshemmedes Landsforbund Din hørsel - vår sak

Detaljer

KREFTKOORDINATOR ASTRI CECILIE S. MOE

KREFTKOORDINATOR ASTRI CECILIE S. MOE HELSENETTVERKSMØTE 5 JUNI 2014 KREFTKOORDINATOR ASTRI CECILIE S. MOE LYNGDAL OG HÆGEBOSTAD Disposisjon Hva er en kreftkoordinator? Erfaringer som kreftkoordinator Hvor går veien videre? - Er det aktuelt

Detaljer

Kvalitetsplan for SFO 2016-2019 NANNESTAD KOMMUNE

Kvalitetsplan for SFO 2016-2019 NANNESTAD KOMMUNE Kvalitetsplan for SFO 2016-2019 NANNESTAD KOMMUNE Forord Bakgrunn for planen. I 2013 ble «Strategiplan for mer og bedre læring 2013-2017»utarbeidet og iverksatt ved skolene i Nannestad. Høsten 2014 ble

Detaljer

Når barn er pårørende

Når barn er pårørende Når barn er pårørende - informasjon til voksne med omsorgsansvar for barn som er pårørende Mange barn opplever å være pårørende i løpet av sin oppvekst. Når noe skjer med foreldre eller søsken, påvirkes

Detaljer

Villa Fredrikke sammen skaper vi gode dager. Arbeidet ved Villa Fredrikke aktivitetshus Av Beate Magerholm, Drammen kommune

Villa Fredrikke sammen skaper vi gode dager. Arbeidet ved Villa Fredrikke aktivitetshus Av Beate Magerholm, Drammen kommune Villa Fredrikke sammen skaper vi gode dager Arbeidet ved Villa Fredrikke aktivitetshus Av Beate Magerholm, Drammen kommune Dette er Villa Fredrikke aktivitetshus Et aktivitets- og informasjonstilbud for

Detaljer

Økonomiplan 2016-19. Disposisjon: Økonomisk utgangspunkt. Programområde P09

Økonomiplan 2016-19. Disposisjon: Økonomisk utgangspunkt. Programområde P09 Økonomiplan 2016-19 Disposisjon: Økonomisk utgangspunkt Programområde P09 Komite for kultur, idrett og byliv 10.11.2015 1 Økonomisk utgangspunkt Frie inntekter på 93 prosent av landsgjennomsnittet i 2014

Detaljer

Samfunnet er i stadig endring og mange flytter oftere enn før. Foreldre opplever store krav om alltid å være gode foreldre til enhver tid.

Samfunnet er i stadig endring og mange flytter oftere enn før. Foreldre opplever store krav om alltid å være gode foreldre til enhver tid. Samfunnet er i stadig endring og mange flytter oftere enn før. Foreldre opplever store krav om alltid å være gode foreldre til enhver tid. Småbarnsfamilier er utsatt når nettverk må forlates, og det kan

Detaljer

KONGSVINGER KOMMUNE Presentasjon 17. september Velferdsteknologi i Helse og omsorg

KONGSVINGER KOMMUNE Presentasjon 17. september Velferdsteknologi i Helse og omsorg KONGSVINGER KOMMUNE Presentasjon 17. september Velferdsteknologi i Helse og omsorg Hovedpunkt fra mandatet som det er satt fokus på Hvordan kan dagens teknologi bidra til å understøtte effektmålet for

Detaljer

Workshop 1, spørsmål 1:

Workshop 1, spørsmål 1: Workshop 1, spørsmål 1: Hvordan ønsker dere å samarbeide med Kreftforeningen? 1. Nettforum. a- for kreftkoordinatorer, støtte til å finne gode IKT løsninger der alle kan ha tilgang b- Bygge opp et nettforum

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/912-1 Arkiv: A20 &14 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: ÅRSMELDING BARN OG UNGE SEKTOREN

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/912-1 Arkiv: A20 &14 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: ÅRSMELDING BARN OG UNGE SEKTOREN Saksfremlegg Saksnr.: 09/912-1 Arkiv: A20 &14 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: ÅRSMELDING BARN OG UNGE SEKTOREN Planlagt behandling: Hovedutvalg for barn og unge Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

Vuku oppvekstsenter Vuku 18/8-16

Vuku oppvekstsenter Vuku 18/8-16 Nyhetsbrev skoleåret 2016-17, nr.1 Vuku oppvekstsenter Vuku 18/8-16 Til elever, foresatte og ansatte! Velkommen til nytt skoleår! Vi gleder oss til å starte opp nytt skoleår med 245 elever fra 1.-10.trinn.

Detaljer

HØSTINFO. Hausten er komen til huset i hagen. Tre gutar opp og tre gutar ned. Og ikkje fleire eple på vårt epletre.

HØSTINFO. Hausten er komen til huset i hagen. Tre gutar opp og tre gutar ned. Og ikkje fleire eple på vårt epletre. HØSTINFO Hausten er komen til huset i hagen Tre gutar opp og tre gutar ned. Og ikkje fleire eple på vårt epletre. Tre jenter ned og tre jenter ut. No haustar våre jenter kvar sin eplegut av Einar Økland

Detaljer

Presentasjon av prosjektet:

Presentasjon av prosjektet: Presentasjon av prosjektet: «Forebygging av uønsket svangerskap og abort-strategier for bedre seksuell helse» - hvordan har vi brukt prosjektmidlene vi fikk i Fræna Presentasjonen i dag bakgrunn målsetting

Detaljer

Rullering av Eldreplan. orientering 15. juni 2016

Rullering av Eldreplan. orientering 15. juni 2016 Rullering av Eldreplan orientering 15. juni 2016 Forslag til nye satsingsområder Satsingsområde 1: Brukerperspektivet, samarbeid med pårørende Satsingsområde 2: Tidlig innsats Satsingsområde 3: Aktiv aldring

Detaljer

Barnehage, skole, oppvekst og integrering 13.10.2015

Barnehage, skole, oppvekst og integrering 13.10.2015 Barnehage, skole, oppvekst og integrering 13.10.2015 Utdanningsdirektør Jan Sivert Jøsendal, 13. oktober 2015 Utdanningsdirektørens ansvarsområde Utdanningsdirektør 24 (+1) virksomhetsledere Budsjett 2015:

Detaljer

MULIG UTVIDET SAMARBEID MELLOM TJENESTER FOR BARN OG UNGE, OG FRIVILLIGE ORGANISASJONER.

MULIG UTVIDET SAMARBEID MELLOM TJENESTER FOR BARN OG UNGE, OG FRIVILLIGE ORGANISASJONER. MULIG UTVIDET SAMARBEID MELLOM TJENESTER FOR BARN OG UNGE, OG FRIVILLIGE ORGANISASJONER. Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår Saksbehandler: Torgeir Sæter Arkivsaknr.:

Detaljer

Saksfremlegg. Utredning helsesøstertjenesten i Alta, desember 2008.

Saksfremlegg. Utredning helsesøstertjenesten i Alta, desember 2008. Saksfremlegg Saksnr.: 09/1408-1 Arkiv: 410 G13 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: ØKT RESSURS TIL HELSESØSTERTJENESTEN Planlagt behandling: Hovedutvalg for barn og unge Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

Orientering om valgt modell for reorganisering av virksomhet Byplan

Orientering om valgt modell for reorganisering av virksomhet Byplan Orientering om valgt modell for reorganisering av virksomhet Byplan Organisasjonsmodell i Drammen kommune Organisering av byutvikling i Drammen kommune Byutvikling Byplan Byprosjekter Vei, Natur, Idrett

Detaljer

Hovedmål 1: I Hemne vil vi legge til rette for at alle opplever god

Hovedmål 1: I Hemne vil vi legge til rette for at alle opplever god 12/1742-87 140 Gruppe 2 Sekretær: Egon Ringseth DEL 1: Livskvalitet og attraktivitet Livskvalitet Hovedmål 1: I Hemne vil vi legge til rette for at alle opplever god livskvalitet og mestrer sitt eget liv.

Detaljer

Barn og ungdom som pårørende i somatisk sykehus Undervisning vedlegg til kompetansepakke, Oslo universitetssykehus

Barn og ungdom som pårørende i somatisk sykehus Undervisning vedlegg til kompetansepakke, Oslo universitetssykehus 1 Barn og ungdom som pårørende i somatisk sykehus Undervisning vedlegg til kompetansepakke, Oslo universitetssykehus Innledning Innhold i undervisningen (se notatsiden for supplerende innhold) Generelt

Detaljer

Levanger kommune ved rådmann Ola Stene

Levanger kommune ved rådmann Ola Stene Fra Åsen Sanitetsforening Levanger kommune ved rådmann Ola Stene Uttalelse høring: Planprogram for revidering av kommuneplanens samfunnsdel og revidering og utarbeidelse av kommunedelplaner. Helse og omsorg.

Detaljer

EG LIGE IKKJE Å SKRØYDA, MEN EG JOBBE I KOMMUNEN!

EG LIGE IKKJE Å SKRØYDA, MEN EG JOBBE I KOMMUNEN! EG LIGE IKKJE Å SKRØYDA, MEN EG JOBBE I KOMMUNEN! Virksomheten Dagsenter & avlastning Dagsenter og avlastning Marit Larsen Lode Virksomhetsleder Sekretær Fagleder Veiledningsteamet Fagleder Madla barneog

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

LESEPLAN SLÅTTHAUG SKOLE

LESEPLAN SLÅTTHAUG SKOLE LESEPLAN SLÅTTHAUG SKOLE 1. INNLEDNING: En av skolens viktigste oppgaver er å hjelpe elevene til å bli gode lesere. Å kunne lese er en verdi i seg selv, for opplevelse, engasjement og identifikasjon, og

Detaljer

Vedlegg 1 Driftsutgifter i programområdene 1 14 Spesifikasjon av endringer i rammene for 2016-2019

Vedlegg 1 Driftsutgifter i programområdene 1 14 Spesifikasjon av endringer i rammene for 2016-2019 for - Drammen kommune Vedlegg 1 Driftsutgifter i programområdene 1 14 Spesifikasjon av endringer i rammene for - for - Driftsutgifter i tjenesteområdene 01 Barnehage Opprinnelig budsjett 476 856 476 856

Detaljer

Tid for behandling! DNs nærmiljøsamling, Værnes 5. og 6. mars Lise Corwin, Folkehelsesjef DNT. Naturopplevelser for livet

Tid for behandling! DNs nærmiljøsamling, Værnes 5. og 6. mars Lise Corwin, Folkehelsesjef DNT. Naturopplevelser for livet Tid for behandling! DNs nærmiljøsamling, Værnes 5. og 6. mars Lise Corwin, Folkehelsesjef DNT Hvem er jeg? Tidl. Folkehelsekoordinator i Hordaland Fylkeskommune Forvaltning Partnerskap Forsket på- og forelest

Detaljer

Fra svikt til omsorg. - En fortelling om hvordan omsorgssvikt kan brukes som en resurs.

Fra svikt til omsorg. - En fortelling om hvordan omsorgssvikt kan brukes som en resurs. Fra svikt til omsorg - En fortelling om hvordan omsorgssvikt kan brukes som en resurs. Bakgrunn Hvorfor fortelle om sin personlige fortelling? NRK, TV2, BT, BA, Bergensavisen Informasjon Reaksjon? «Alle

Detaljer

Skole & skolehelsetjeneste Tlf. 64 96 22 40.

Skole & skolehelsetjeneste Tlf. 64 96 22 40. Skole & skolehelsetjeneste Det er viktig at skolen blir klar over situasjonen for å få til et samarbeid så tidlig som mulig. Alle grunnskoler og videregående skoler er tilknyttet skolehelsetjenesten. Helsesøster

Detaljer

Sak 7 Forslag til arbeidsprogram for UngOrg 2014-2015

Sak 7 Forslag til arbeidsprogram for UngOrg 2014-2015 Til: Årsmøtet Fra: Styret Sak 7 Forslag til arbeidsprogram for UngOrg 2014-2015 Barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo (UngOrg) er en interesseorganisasjon for de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene

Detaljer

SYMFONI - NETTVERKSBYGGING FOR ELDRE. VURDERING OG ANBEFALING.

SYMFONI - NETTVERKSBYGGING FOR ELDRE. VURDERING OG ANBEFALING. Notat Til : Bystyrekomité helse og omsorg Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 06/22-38 033 C83 DRAMMEN 02.10.2006 SYMFONI - NETTVERKSBYGGING FOR ELDRE. VURDERING OG ANBEFALING. 1.

Detaljer

Søndre Land kommune. Byggende og forebyggende tiltak

Søndre Land kommune. Byggende og forebyggende tiltak Søndre Land kommune Byggende og forebyggende tiltak Helsesøstertjenesten Skolehelsetjenesten Helsestasjon for ungdom Helsestasjon og jordmortjenesten Skolehelsetjenesten Mål: fremme god helse blant barn

Detaljer

Rusmiddelpolitisk handlingsplan. Status for arbeidet - fremdriftsplaner

Rusmiddelpolitisk handlingsplan. Status for arbeidet - fremdriftsplaner Rusmiddelpolitisk handlingsplan Status for arbeidet - fremdriftsplaner Hva er oppdraget Handlingsplanen skal gi grunnlag for beslutning om strategiske mål for kommunens forebyggende rusarbeid og for kommunens

Detaljer

LOKALPLAN FOR SKARPSNO

LOKALPLAN FOR SKARPSNO LOKALPLAN FOR SKARPSNO 2015 2016 MÅLOMRÅDE 1. FYSISK AKTIVITET OG LEK Gjennom tilrettelagte fysiske aktiviteter og lek skal elevene videreutvikle sine grunnleggende ferdigheter faglige og sosialt og gis

Detaljer

Saksbehandler: Marte Bøhm Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 11/ Dato: TEMAPLAN FOR FYSISK AKTIVITET, IDRETT OG FRILUFTSLIV

Saksbehandler: Marte Bøhm Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 11/ Dato: TEMAPLAN FOR FYSISK AKTIVITET, IDRETT OG FRILUFTSLIV SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marte Bøhm Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 11/14482-42 Dato: 22.11.13 TEMAPLAN FOR FYSISK AKTIVITET, IDRETT OG FRILUFTSLIV 2013-2017 Innstilling til bystyrekomite for byutvikling og

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran sak 114/16

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran sak 114/16 KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2017 2020 Vedtatt av kommunestyret i Gran 13.10.16 sak 114/16 INNHOLD INNLEDNING... 3 KVALITETSPLANEN: ET DOKUMENT FOR KOMMUNENS AMBISJONER OG MÅLSETTINGER FOR ELEVENES LÆRING

Detaljer

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 15/8970-11 223 DRAMMEN 2.2.2016. Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom 2016 - prioritering av søknader

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 15/8970-11 223 DRAMMEN 2.2.2016. Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom 2016 - prioritering av søknader DRAMMEN KOMMUNE Notat Til : Bystyrekomité for oppvekst og utdanning Fra : Rådmannen Vår referanse Arkivkode Sted Dato 15/8970-11 223 DRAMMEN 2.2.2016 Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom 2016 -

Detaljer

Digital og/eller analog skoledag?

Digital og/eller analog skoledag? Digital og/eller analog skoledag? Mitt navn er (som sagt) Odin Hetland Nøsen. Jeg er for tiden rådgiver hos skolesjefen i Randaberg, og har tidligere vært ITkonsulent på den gang Høgskolen i Stavanger,

Detaljer

Pårørendes rett til informasjon og

Pårørendes rett til informasjon og Pårørendes rett til informasjon og medvirkning Forelesning for lokalt nettverk om psykiske lidelser og utfordrende atferd hos personer med utviklingshemning Helse Bergen / Helse Stavanger 21. november

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Dato: 2008/321-9 234 Lena Hansson 06.10.2009

Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Dato: 2008/321-9 234 Lena Hansson 06.10.2009 Torsken kommune Rådmannens stab Fylkesmannen i Troms v/ Geir Håvard Hansen postboks 6600 9296 TROMSØ Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Dato: 2008/321-9 234 Lena Hansson 06.10.2009 Sjumilsteget - egenrapportering

Detaljer

Innspill elevråd/ungdomsråd http://barneombudet.no/dine-rettigheter/barnekonvensjonen/artikkel-12-barnets-rett-til-a-giuttrykk-for-sin-mening/

Innspill elevråd/ungdomsråd http://barneombudet.no/dine-rettigheter/barnekonvensjonen/artikkel-12-barnets-rett-til-a-giuttrykk-for-sin-mening/ Artikkel 12: Medbestemmelse 1) Hvilke systemer har kommunen etablert der barn og unge kan utøve medbestemmelse og hvilke saker behandles der? 2) Hvordan sikres reell medbestemmelse for barn og unge? 3)

Detaljer

Velkommen til Galterud skole. 44 ansatte 292 elever fordelt på tre trinn 64 % av elevgruppa har annet morsmål enn norsk

Velkommen til Galterud skole. 44 ansatte 292 elever fordelt på tre trinn 64 % av elevgruppa har annet morsmål enn norsk Velkommen til Galterud skole 44 ansatte 292 elever fordelt på tre trinn 64 % av elevgruppa har annet morsmål enn norsk Hvem jobber på Galterud skole? Lederteam: Rektor Avdlingsleder 8. trinn Avdelingsleder

Detaljer

Handlingsplan for Skolefritidsordningen i Sande 2013-2017

Handlingsplan for Skolefritidsordningen i Sande 2013-2017 Handlingsplan for Skolefritidsordningen i Sande 2013-2017 Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag! SFO er et fritidstilbud til alle skoleelever i Sande kommune på 1.-4.trinn og barn med spesielle

Detaljer

Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen, og enhetsleder Anne Grethe Tørressen, høsten 2014.

Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen, og enhetsleder Anne Grethe Tørressen, høsten 2014. Vedlegg 7 d til Kommunedelplan for helse og omsorg 2015 2026, i Lindesnes kommune FORVALTNING Bakgrunnsdokument Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen,

Detaljer

GALLEBERG SKOLE VELKOMMEN TIL GALLEBERG SKOLE. Trygghet Mestring Kunnskap

GALLEBERG SKOLE VELKOMMEN TIL GALLEBERG SKOLE. Trygghet Mestring Kunnskap VELKOMMEN TIL Trygghet Mestring Kunnskap HVEM ER VI Rektor: Inspektør: Kontaktlærer: SFO-leder: Helsesøster: Barnevern: FAU-leder: Terje Larsen Anne-Liv Myhre Elisabeth Samnøy Marit Hole Anne Mari Skjørdal

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg for omsorg og helse. Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf.

Møteinnkalling. Utvalg for omsorg og helse. Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. Møteinnkalling Utvalg for omsorg og helse Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Langhus bo og servicesenter, kantina Møtedato:

Detaljer

ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.398. Fauske. nr.410 uten justering for inntektsnivå

ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.398. Fauske. nr.410 uten justering for inntektsnivå ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON nr.398 Fauske nr.410 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er klartdårligere enn disponibelinntekt skulle tilsi Kort om barometeret Et journalistisk bearbeidet produkt,

Detaljer

Barnevernstjenesten støtte i hverdagen

Barnevernstjenesten støtte i hverdagen Barnevernstjenesten støtte i hverdagen Senter for oppvekst Senteret består av Barnevernstjenesten, PP-tjenesten, Nøsted skole, Habilitering og Enslige mindreårige flyktninger. Vi er nå samlet under samme

Detaljer

Har du barn/ungdom som pårørende? Når noen i familien blir alvorlig syk

Har du barn/ungdom som pårørende? Når noen i familien blir alvorlig syk Har du barn/ungdom som pårørende? Når noen i familien blir alvorlig syk Når en i familien blir alvorlig syk, vil det berøre hele familien. Alvorlig sykdom innebærer ofte en dramatisk endring i livssituasjonen,

Detaljer

Kultur og miljø STRATEGIER

Kultur og miljø STRATEGIER Kultur og miljø STRATEGIER Bydelen skal: Strategi 1: Bidra til at Bydel Groruds historie og mangfoldige kulturarv dokumenteres, formidles og holdes levende. Dette for å styrke befolkningens tilhørighet

Detaljer

Damsgård skolefritidsordning Årsplan

Damsgård skolefritidsordning Årsplan Damsgård skolefritidsordning Årsplan 1 Innhold Damsgård skolefritidsordning... 1 1. Informasjon... 3 1.1 Plasser og priser... 3 1.2 Telefonnummer til SFO:... 4 Ansatte på Sfo... 4 1.trinn... 4 2. trinn...

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011 FOR SAKSHAUG SKOLE INDERØY KOMMUNE

ÅRSRAPPORT 2011 FOR SAKSHAUG SKOLE INDERØY KOMMUNE ÅRSRAPPORT FOR SAKSHAUG SKOLE INDERØY KOMMUNE Årsrapport Resultatenheter Om resultatenheten Navn på resultatenhet: Sakshaug skole Enhetsleder: Stig Ove Skjelstad Kort om tjenester og oppgaver: Sakshaug

Detaljer

Kreativt, sosialt og nært- vi bruker det vi har lært

Kreativt, sosialt og nært- vi bruker det vi har lært Kreativt, sosialt og nært- vi bruker det vi har lært Formål: 1 Oppdal kommune eier og driver SFO ved alle de kommunale barneskolene. 2 SFO er et åpent tilbud for alle skolebarn fra 1. til 4.trinn. Innhold

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Helse-, sosial- og omsorgsutvalget Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 19:00

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Helse-, sosial- og omsorgsutvalget Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 19:00 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Helse-, sosial- og omsorgsutvalget Møtested Glitra Dato: 09.12.2015 Tidspunkt: 18:00 19:00 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Reidar Lauritsen Leder H

Detaljer

Til. Øyer kommunestyre. Åpen skole. Øyer 22. januar 2014

Til. Øyer kommunestyre. Åpen skole. Øyer 22. januar 2014 Øyer 22. januar 2014 Til Øyer kommunestyre Da elevene på ungdomsskolen startet på skolen igjen etter nyttår, fikk vi beskjed om at tilbudene Åpen skole, samtalegrupper og basistrening var blitt stoppet.

Detaljer

Skoleforberedelse vil prege det siste halve året. Vi vil derfor arbeide med følgende hovedmål: «Bli skole klar».

Skoleforberedelse vil prege det siste halve året. Vi vil derfor arbeide med følgende hovedmål: «Bli skole klar». Halvårsplan Barna er inne i deres siste halve barnehage år. Vi går nå en spennende vår i møte. Halvårsplanen vil gjelde fra 1. Februar til barna begynner på skolen. Vi er 18 barn, 3 voksne og 2 ekstraressurser

Detaljer

Høringssvar «Plan for psykisk helse »

Høringssvar «Plan for psykisk helse » Til Bergen Kommune Byrådsavdeling for Helse og Omsorg Bergen, 28.06.16 Høringssvar «Plan for psykisk helse 2016-2020» Bergen kommune har lagt frem en omfattende plan som skal dekke en stor bredde av tilbud

Detaljer

ipad til elever på Langhus skole.

ipad til elever på Langhus skole. ipad til elever på Langhus skole. Kjære elever og foreldre Januar 2013, startet Langhus skole med ipad i skolen. Da var det to klasser som delte et klassesett med ipad. Vi har jobbet mye med opplæring

Detaljer

TRØMBORG SFO ÅRSINFORMASJON 2014/2015

TRØMBORG SFO ÅRSINFORMASJON 2014/2015 TRØMBORG SFO ÅRSINFORMASJON 2014/2015 Årsinfo 2014 /2015 for foresatte ved Trømborg SFO ELEVSYN VED TRØMBORG SKOLE / SFO Alle elever er unike med sine evner og forutsetninger. Alle elever er likeverdige

Detaljer

Frivillighet ved Heggedal SFO

Frivillighet ved Heggedal SFO Frivillighet ved Heggedal SFO Bakgrunn Kommunal SFO i Asker drives etter selvkost prinsippet, det vil si at etter faste utgifter så er det ikke mye igjen. Dette gjorde at vi måtte tenke kreativt i forhold

Detaljer

«Gode modeller for lokalt samarbeid»

«Gode modeller for lokalt samarbeid» «Gode modeller for lokalt samarbeid» Hvordan kommunen kan jobbe sammen med frivillig sektor for å utvikle mer fysisk aktivitet i lokalmiljøet? Heidi Thommessen, frivillighetskoordinator i Asker kommune

Detaljer

Finstadtunet. Nytt forebyggende senter I Ski kommune. Thorbjørn Engh virksomhetsleder. Ski kommune på sporet til fremtiden!

Finstadtunet. Nytt forebyggende senter I Ski kommune. Thorbjørn Engh virksomhetsleder. Ski kommune på sporet til fremtiden! Finstadtunet Nytt forebyggende senter I Ski kommune Thorbjørn Engh virksomhetsleder Ski kommune på sporet til fremtiden! Introlåten var One day baby we ll be old med Asaf Avidan. I utgangspunktet en kjærlighetssang

Detaljer

H Y B E L B O E R I B O D Ø

H Y B E L B O E R I B O D Ø H Y B E L B O E R I B O D Ø Hybelboere har færre voksne omsorgspersoner i nærheten, og mange av dem har flyttet fra sine etablerte nettverk og fritidstilbud. De er i en ny og fremmed situasjon med store

Detaljer

Individuell vekst i et sosialt fellesskap

Individuell vekst i et sosialt fellesskap Individuell vekst i et sosialt fellesskap Kjære forelder! Du er ditt barns første og viktigste lærer! Om du er engasjert i ditt barns skolegang, viser all forskning at barnet ditt vil gjøre det bedre på

Detaljer

Velferdsteknologi i morgendagens helse- og omsorg. Une Tangen, rådgiver KS Forskning, innovasjon og digitalisering

Velferdsteknologi i morgendagens helse- og omsorg. Une Tangen, rådgiver KS Forskning, innovasjon og digitalisering Velferdsteknologi i morgendagens helse- og omsorg Une Tangen, rådgiver KS Forskning, innovasjon og digitalisering Den beste omsorgen handler ikke bare om å hjelpe. Det handler også om å gjøre folk i stand

Detaljer

Målgruppa. Oppsøkende sosialt arbeid. Uteteamet, for hvem?

Målgruppa. Oppsøkende sosialt arbeid. Uteteamet, for hvem? Innhold Uteteamet, for hvem?... 4 Oppsøkende sosialt arbeid... 5 Forebygging på alle nivåer, i ulik grad... 8 Rusforebygging handler ikke nødvendigvis om rus... 10 Kontaktinformasjon... 12 UTETEAMET.no

Detaljer

Årsplan Ulsetskogen SFO 2013/2014

Årsplan Ulsetskogen SFO 2013/2014 Årsplan Ulsetskogen SFO 2013/2014 1 Innhold Årsplan Ulsetskogen SFO 2013/2014... 1 Informasjon... 3 Foreldresamarbeid... 4 Meldesystem, rutiner ved henting... 4 Hva er SFO?... 5 Våre verdier... 5 Trygghet,

Detaljer

Fastsettelse av gebyr og betalingssatser Oppvekst og kulturavdelingen. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Fastsettelse av gebyr og betalingssatser Oppvekst og kulturavdelingen. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes oppvekst og kultur Saksmappe: 2014/7413-1 Saksbehandler: Kari N. Thorsen Saksframlegg Fastsettelse av gebyr og betalingssatser 2015 - Oppvekst og kulturavdelingen Utvalg Utvalgssak

Detaljer

KOMMUNEANALYSEN 2012. Steg 1 medbestemmelse (art. 12)

KOMMUNEANALYSEN 2012. Steg 1 medbestemmelse (art. 12) KOMMUNEANALYSEN 2012 Steg 1 medbestemmelse (art. 12) 1. Hvilke organer og systemer har kommunen etablert der barn kan utøve medbestemmelse Hvem foreslår saker og hvilke saker behandles der? Årsplaner for

Detaljer

Oversikt over viktige tiltak mot barnefattigdom

Oversikt over viktige tiltak mot barnefattigdom Vedlegg 4 Oversikt over viktige tiltak mot barnefattigdom Tiltakets navn Beskrivelse Tiltak i regi av kommunen 1 Levekårsteamet Samarbeidstiltak mellom NAV og Senter for oppvekst. Jobber med levekårsutsatte

Detaljer

Drammensskolen Norges beste skole. En skole der hver enkelt elev oppfyller sitt fulle faglige potensial og blir et trygt og selvstendig menneske

Drammensskolen Norges beste skole. En skole der hver enkelt elev oppfyller sitt fulle faglige potensial og blir et trygt og selvstendig menneske Drammensskolen Norges beste skole En skole der hver enkelt elev oppfyller sitt fulle faglige potensial og blir et trygt og selvstendig menneske Forankring Juni 2007 Bystyret : Ny visjon for skolene med

Detaljer

KOMMUNENS KREFTKOORDINATOR

KOMMUNENS KREFTKOORDINATOR KOMMUNENS KREFTKOORDINATOR Veien videre for kreftpasienter og pårørende A5_kreftkoordinator_okt 2015_uten distrikt.indd 1 12/14/2015 10:54:02 AM Kreft treffer oss forskjellig, med ulikt alvor og ulik kraft.

Detaljer

Barneombudets innspill til arbeid med stortingsmelding om primærhelsetjenesten, Helse- og omsorgsdepartementet 10. juni 2014

Barneombudets innspill til arbeid med stortingsmelding om primærhelsetjenesten, Helse- og omsorgsdepartementet 10. juni 2014 Barneombudets innspill til arbeid med stortingsmelding om primærhelsetjenesten, Helse- og omsorgsdepartementet 10. juni 2014 Juni 2014 Norge har forpliktelser etter Barnekonvensjonen og denne gjelder som

Detaljer

På tide å ta i bruk GPS!

På tide å ta i bruk GPS! Demensomsorgen På tide å ta i bruk GPS! SINTEF-seminar: GPS til personer med demens fra ord til handling! 10. november 2015 Dag Ausen, SINTEF IKT Slik kan det gjøres! https://www.youtube.com/watch?v=gwz5i4hlzvy

Detaljer

Erfaringer med mobil trygghetsalarm i Bærum og Skien Seminar: Velferdsteknologi i bolig, Drammen 16. september 2015

Erfaringer med mobil trygghetsalarm i Bærum og Skien Seminar: Velferdsteknologi i bolig, Drammen 16. september 2015 Erfaringer med mobil trygghetsalarm i Bærum og Skien Seminar: Velferdsteknologi i bolig, Drammen 16. september 2015 Anne Berit Fossberg, Bærum kommune Espen Joris Gottschal, Skien kommune Dag Ausen og

Detaljer

Rapport og evaluering

Rapport og evaluering Rapport og evaluering TTT- Teater Tirsdag Torsdag Teaterproduksjon Tromsø, desember 2012 1. Hva er TTT? Prosjektet «TTT- Teater Tirsdag Torsdag» startet opp høsten 2011 og avsluttes i desember 2012. TTT

Detaljer

Velkommen til Holeskolen. Røyse skole Sundvollen oppvekstsenter Vik skole (Hole ungdomsskole)

Velkommen til Holeskolen. Røyse skole Sundvollen oppvekstsenter Vik skole (Hole ungdomsskole) Velkommen til Holeskolen Røyse skole Sundvollen oppvekstsenter Vik skole (Hole ungdomsskole) Barneskolene i Hole Det sies at det er to varige ting vi må gi våre barn - det ene er røtter - det andre er

Detaljer

INFORMASJON TIL BARN OG FORELDRE

INFORMASJON TIL BARN OG FORELDRE INFORMASJON TIL BARN OG FORELDRE Velkommen til Stavsberg skolefritidsordning. Dere har nå fått utdelt virksomhetsplanen for Stavsberg skolefritidsordning. Virksomhetsplanen er en orientering om skolefritidsordningen

Detaljer

SOMMERHILSEN 2015 FRA KARLSRUD SKOLE

SOMMERHILSEN 2015 FRA KARLSRUD SKOLE Skoleåret 2014/2015 avsluttes fredag 19.juni. Da overtar Sommerskolen Oslo deler av skoleanlegget vårt, og har sine kurs i to uker her hos oss. Bak oss har vi et år der elever har lært å lese, lært sine

Detaljer

La din stemme høres!

La din stemme høres! Internserien 5/2015 Utgitt av Statens helsetilsyn La din stemme høres! Unge om tilsyn med tjenestene 14 oktober 2015 Kontaktperson: Bente Smedbråten 2 LA DIN STEMME HØRES! Unge om tilsyn med tjenestene

Detaljer

PALLIATIV BEHANDLING fra helsepolitiske føringer til konkrete tiltak PALLIATIVT TEAM NORDLANDSSYKEHUSET BODØ Mo i Rana 18.02.10 Fra helsepolitiske føringer til nasjonale standarder og konkrete tiltak NOU

Detaljer

ÅRSMELDING 2013/2014 GALLEBERG SKOLE

ÅRSMELDING 2013/2014 GALLEBERG SKOLE ÅRSMELDING 2013/2014 GALLEBERG SKOLE GOD OPPVEKST Gode overganger a. Overgang barnehage Fulgt rutiner for overganger skole/barnehage b. Overgang u.sk Fulgt rutiner for overganger barneskole/u.skolen c.

Detaljer

Foreldreforum - «foreldre som ressurs».

Foreldreforum - «foreldre som ressurs». NES KOMMUNE «Det gode liv der elvene møtes» Foreldreforum - «foreldre som ressurs». Oppdrag angitt i Løft- planen: Skoleadministrasjonen starter arbeidet med å utvikle innholdet i den gode foreldreskolen

Detaljer

HYBELSTUA PÅ VILLA VEKST

HYBELSTUA PÅ VILLA VEKST HYBELSTUA PÅ VILLA VEKST Hybelboere har færre voksne omsorgspersoner i nærheten, og mange av dem har flyttet fra sine etablerte nettverk og fritidstilbud. De er i en ny og fremmed situasjon med store og

Detaljer