ALNES BESØKSSENTER & KULTURBYGG SIVILARKITEKT MNAL KJELL OSCAR PETTERSEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ALNES BESØKSSENTER & KULTURBYGG SIVILARKITEKT MNAL KJELL OSCAR PETTERSEN"

Transkript

1 ALNES BESØKSSENTER & KULTURBYGG SIVILARKITEKT MNAL KJELL OSCAR PETTERSEN

2 ALNES Alnes, som ligger på nordsiden av Godøya, har en unik kombinasjon av et godt bevart gammelt kulturlandsakp og en fantastisk natur. Området rundt fyret er både historisk og malerisk, et sted hvor flere impulser kommer sammen. I syd kneiser det steile Godøy-fjellet og gir ly til den lave sandtungen som strekker seg ut i havet. De eldste husene ligger samlet i ett tun i ly av fjellet. Dette er et av de få stedene på Vestlandet som har beholdt den karakteristiske rekketun-formen. En liten stripe av land, en kile trengt mellom himmel og hav. Ytterst på neset reiser fyrtårnet seg som et vakttårn mot havet. Fyret, fyrvokterboligen og uthusene er kledd i et panser av eternitt som vern mot vind og vær. Bygningsmassen fremstår nesten som en middelaldersk festning - gårdsplassen er lun og beskyttet, som en trygg borggård.

3 REGULERING Reguleringsplanen for Alnes åpner for bygging av et nytt servicebygg for Alnes Fyr. Tårnet, fyrvokterboligen, uthuset og området rundt er fredet. det sårbart for nye inngrep. Det nye anlegget legger seg derfor varsomt inn i terrenget, har en beskjeden målestokk og et lavmelt formspråk. Adkomstsituasjonen og trafikkavvikling i området rundt fyret er også et viktig element. Parkeringsplassen for personbiler er derfor plassert i bakkant ved adkomst fra hovedveien i øst, med kun begrenset adgang for biler og busser til adkomstområdet ved Målsettingen med prosjektet er å avbygget. Den nye parkeringsplassen laste noe av den slitasjen som landska- ved tunnelen skal benyttes ved besøk pet og det fredede anlegget er utsatt til Alnes for å minske trafikkmengden for i dag. Det er vanskelig å ta i mot et gjennom tettbebyggelsen. Det foreslås stort antall besøkende samtidig og det i denne sammenheng at den gamle er ikke mulig å foreta inngrep i bygnin- fyrvokter-stien gjenskapes opp til og gene i form av ombygging eller tilbygg. forbi selve fyret. Varetransport til fyret opprettholdes som i dag via vegen En utbygging i området må framheve gjennom boligområdet. og styrke forholdet mellom fyret som kulturminne og landskapet, og er en utfordring på grunn av de følsomme landskapsmessige forhold. For vernemyndighetene er kravet om underordning av nye bygningselementer avgjørende for å kunne akseptere prosjektet. Fyret dominerer landskapet og gjør Servicebygget er lagt lavt under grasvollen sørvest for fyret. Plassering av bygget er bestemt etter omfattende landskapsanalyser og vurderinger i samarbeid med kommunen og fylket.

4 ØRNULF OPDAHL Ørnulf Opdahl regnes idag som en av Norges fremste billedkunstnere, og som en fornyer av det norske landskapsmaleriet. Han er særlig kjent for sine mollstemte malerier med motiver hentet fra den mektige Vestlandsnaturen. Naturinntrykkene er forenklet, abstrahert og sublime. Mennesker er forsåvidt til stede, som betrakter, eller som et lite lysglimt av små mennesker i en stor natur. Et ensomtliggende gårdsbruk, et fergested om natten, eller kanskje et fyrblink? Et forstøtningsfullt glimt av sivilisasjon i mørket. Kysten har alltid spilt en viktig rolle i hans kunst. Vannlinjen, horisonten, den skarpe streken som skiller land og hav, eller himmel og hav, går som en rød tråd gjennom hans bilder fra de senere år. Perspektivet er som oftest lavt; synsvinkelen er fra en båt eller fjæra.

5 BYGGET Uten å dominere fyret og omgivelsene er det forsøkt å skape et anlegg som med arkitektonisk egenverdi og målestokk føyer seg naturlig inn i landskapet. Hele hovedvolumet er gravd inn i eksisterende bakke. Kun kaféen er synlig i terrenget. Bygningen underordner seg således landskapet og fremhever fyret som point de vue i landskapsrommet. Bygget forholder seg til hele det kulturhistoriske landskapet på Alnes som et stykke land art. Løsningen gir en naturlig, underordning av byggets forhold til fyret og kulturlandskapet. Terrenget tilbakeføres over byggets tak og herved respekteres det frie utsyn over hav og kulturlandskap fra tårn og fyrvokterbolig. Byggets synlige fasade mot syd-vest skal være et viktig og signalsterkt utsagn. Inngangspartiet signaliseres ved kontrasterende materialer som harmonerer med naturen slik som cortén-stål, glass og naturstein. Glassarealet vil bli nøye vurdert slik at både dagslys inn og utsikt ut ivaretas på en optimal måte. Glasspartiene vil være byggets signal til omverdenen etter mørkets frambrudd og vil bli vurdert i forhold til denne funksjon og i forhold til fyrets og landskapsrommets vernebehov. Nybygget skal ikke være dominerende og konkurrerende til fyrets eget lyssignal.

6 SIDSEL COLBJØRNSEN Sidsel Colbjørnsen har valgt billedvev som sin kunstneriske uttrykksform. Billedvev er en kunstart hvor kunstnerisk intensjon og det håndverksmessige i sjelden grad forenes. Når teppet er ferdig og renningen klippes er det lite som kan endres. Hennes kunstneriske løpebane sammenfaller med en periode som kalles norsk billedvevs gullalder, en blomsterperiode med mangfoldige uttrykk, hvor billedvev ikke lenger ble ansett som kun husflid og håndverk, men fikk annerkjennelse som en selvstendig kunstform. I billedveven har hun funnet sitt eget kunstneriske uttrykk. De siste 25 årene har hun funnet en form hvor hun innenfor rammene av tradisjonell billedvev skaper tepper med klare figurative former, i delikate farger og strukturer. Inspirasjonen hentes fra så forskjellige pmråder som dyreriket og Østens mystikk

7 FUNKSJON Ved å plassere bygningsvolumet inn i terrenget oppnås et klart grep i forhold til utstillingsarealene som ikke har behov for dagslys. Vi har forsøkt å utforme et landskapsrelatert bygg som underordner seg omgivelsene, samtidig som det har et formingsgrep på utstillingsarealene med gode utstillingsflater og volum, og med godt vandringsforløp. Snittet gir et høyt volum plassert inne i bakken med et klart og entydig funksjonelt romforløp med høy fleksibilitet og tilpasningsdyktighet til forskjellige aktiviteter. Ved plassering av arealet under bakkenivå blir det kun volumets innvendige kvaliteter som blir retningsgivende for utstilling av kunst. Utsikt ut, som kontrapunkt til utstillingens bilder, reflekterer den samme situasjon som er oppnådd i eksisterende kunstutstilling i fyrtårnet. er plassert garderobe, toaletter, kjøkkensone og adkomst til det lukkede flerbruksarealet og det åpne utsiktsrommet med kaféarealet. - Fra utstillingsarealet er det også direkte adkomst via trapp opp til terrenget rundt fyret, så selv når en beveger seg inne er det selve fyret som er fokus i opplevelsen. KUNSTUTSTILLING / KULTURFORMIDLING KONFERANSE / MØTE / BANKETT AUDITORIUM / ÅPEN SAL / LUKKET SAL SERVERING / CAFÈ (INNE / UTE) DRIFTSAREAL / SERVERINGSAREAL - En åpen, bølgende glass-spalte mot havet, horisonten og været i kaféarealet som eksponeres mot et miljø tilsvarende det som kunsten i utstillingsarealet formidler. Besøkende vil få utsikt mot havet og det storslåtte og dramatiske landskapet som kontrapunkt til dramatikken i kunsten. Nybyggets utstillingsarealer kan også benyttes som foredragssal, flerbrukshall Introduksjon av overlys i og til servering. Her kan det således utstillingsarealene gir gode muligheter arrangeres skiftende utstillinger, for videreutvikling av prosjektet, men møter, konserter og banketter. Tanken overlysarealene vil bli nøye vurdert. er at bygget skal fungere som et kulturbygg for Alnes-samfunnet og Vandringsforløpet i bygget består av tre kommunen som helhet, samtidig som deler: at det i en utvidet sesong skal være et servicebygg til alle besøkende til - En åpen, men skjermet fyret, som fremdeles vil være fokus i hovedinngangssone: Resepsjonen landskapet på Alnes. overskuer inngangen hvor det UTSIKT / VANDRINGSFORLØP / SIRKULASJON UTLEIELOKALER

8 K L REA SA NG LLI 9 I T 9 S UT RI LLE A TG S UN

9

10

11 FOTO ALNES FYR: FOTO KUNST: 3D ILLUSTRASJONER: TEGNINGER OG LAYOUT: FOTOGRAF K. O. KRISTIANSEN FOTOGRAF P. O. DYBVIK JAN OVE RUST SANDBAKK OG PETTERSEN SIVILARKITEKTER AS

Østfold Åpne Hus 3-4 SEPTEMBER 12:00-16:00. Velkommen inn! Besøk arkitektoniske perler i Østfold 3. - 4. september 2011. Østfold Arkitektforening

Østfold Åpne Hus 3-4 SEPTEMBER 12:00-16:00. Velkommen inn! Besøk arkitektoniske perler i Østfold 3. - 4. september 2011. Østfold Arkitektforening Østfold Åpne Hus Besøk arkitektoniske perler i Østfold 3. - 4. september 2011 3-4 SEPTEMBER 12:00-16:00 Velkommen inn! Les mer om våre åpne hus LØRDAG 3. OG SØNDAG 4. SEPTEMBER åpnes dørene inn til 23

Detaljer

Åpen plan- og designkonkurranse for nytt museumsanlegg i Jøssingfjord

Åpen plan- og designkonkurranse for nytt museumsanlegg i Jøssingfjord Åpen plan- og designkonkurranse for nytt museumsanlegg i Jøssingfjord JURYENS RAPPORT 15.06.2011 1 Åpen plan- og designkonkurranse for nytt museumsanlegg i Jøssingfjord JURYENS RAPPORT INNHOLD Konkurransen

Detaljer

Konsekvensutredning. Detaljregulering Havnevegen 16, gnr. 3 bnr. 36 m.fl. Plan 0483

Konsekvensutredning. Detaljregulering Havnevegen 16, gnr. 3 bnr. 36 m.fl. Plan 0483 Konsekvensutredning Detaljregulering Havnevegen 16, gnr. 3 bnr. 36 m.fl. Plan 0483 12.06.2014 1 INNHOLD 1 Om konsekvensutredningen... 3 2 Beskrivelse av metode... 3 3 0-Alternativet... 3 4 Utredningstema

Detaljer

Rom for historie. Charlotte Lande Andersen

Rom for historie. Charlotte Lande Andersen Rom for historie Rom for historie Charlotte Lande Andersen 2 3 Innholdsfortegnelse 6 Innledning 78 10 Bakgrunn 82 8 12 14 15 16 17 20 22 28 33 35 39 41 48 50 53 55 56 58 63 65 67 70 73 74 4 Byggene Prosjektets

Detaljer

SEKTOR MARITIMT VITENSENTER I TUNGEVÅGEN

SEKTOR MARITIMT VITENSENTER I TUNGEVÅGEN MARITIMT VITESETER I TUGEVÅGE Bygget skal ligge på Jærens nordspiss. Der 70 km strand avsluttes og går over i Ryfylket og veien mot nord. Et forblåst sted. En stor attraksjon i storm og i stille vær. Herfra

Detaljer

Oppdragsnummer 10043 FLØYHEIA TIDLIGERE SJØMANNSSKOLEN I ARENDAL, KONSULENTBISTAND FOR VURDERING AV KULTURMINNEVERDIER OG BRUKSMULIGHETER

Oppdragsnummer 10043 FLØYHEIA TIDLIGERE SJØMANNSSKOLEN I ARENDAL, KONSULENTBISTAND FOR VURDERING AV KULTURMINNEVERDIER OG BRUKSMULIGHETER Oppdragsnummer 10043 FLØYHEIA TIDLIGERE SJØMANNSSKOLEN I ARENDAL, KONSULENTBISTAND FOR VURDERING AV KULTURMINNEVERDIER OG BRUKSMULIGHETER Utført av Arkitektskap as for Aust-Agder Fylkeskommune februar

Detaljer

Forord. Arbeidet er utført med bistand fra Laukli Landskap, og rapporten er utarbeidet av Kirstine Laukli.

Forord. Arbeidet er utført med bistand fra Laukli Landskap, og rapporten er utarbeidet av Kirstine Laukli. Forord Da E134 fra Hegstad til Damåsen ble åpnet i 2002, ble vegen gjennom Fiskum avlastet for trafikk. Det var også satt av penger til opprustning av det avlastede vegnettet, men arbeidet med å planlegge

Detaljer

motto: l i v d a k r å

motto: l i v d a k r å M a r i t i m t Vitensenter i Randaberg motto: l i v d a k r å Utkastet «LIVDAKRÅ» har til hensikt å presentere et nyskapende og levende vitensenter i Tungevågen. Prosjektet er søkt utviklet med optimale

Detaljer

S T R A N D K A N T E N, D E L P L A N V I I O G V I, - M U L I G H E T S S T U D I E

S T R A N D K A N T E N, D E L P L A N V I I O G V I, - M U L I G H E T S S T U D I E S T R A N D K A N T E N, D E L P L A N V I I O G V I, - M U L I G H E T S S T U D I E Dato: 18.11.2010 1 1. INNLEDNING 1. BAKGRUNN Borealis Arkitekter as har fått i oppdrag å utarbeide detaljreguleringsplan

Detaljer

HELSEBASEN HELSEBASEN

HELSEBASEN HELSEBASEN Nye Vardheim helse- og velferdssenter vil etter utvidelsen framstå som et komplett anlegg med arkitektonisk identitet og funksjonell klarhet i samspillet mellom nytt og gammelt, slik konkurransens ambisjoner

Detaljer

VEILEDER FOR TILGJENGELIGHET TIL VERNEVERDIG BEBYGGELSE I OSLO

VEILEDER FOR TILGJENGELIGHET TIL VERNEVERDIG BEBYGGELSE I OSLO VEILEDER FOR TILGJENGELIGHET TIL VERNEVERDIG BEBYGGELSE I OSLO Byantikvaren i Oslo 2011 Foto: I hovedsak Byantikvaren. I tillegg har følgende bidratt med foto: Omsorgsetaten i Oslo kommune, Ly arkitekter,

Detaljer

Byggeskikkveileder for Alta kommune

Byggeskikkveileder for Alta kommune Byggeskikkveileder for Alta kommune Innholdsfortegnelse Forord.......................................... 3 Alta kultur og historie.............................. 4 Bygningshistorikk...................................

Detaljer

S t e d s a n a l y s e G o l s e n t r u m

S t e d s a n a l y s e G o l s e n t r u m GOL KOMMUNE S t e d s a n a l y s e G o l s e n t r u m 1 9. s e p t e m b e r 2 0 0 8 INNHOLD A BAKGRUNN OG FØRINGER A1 Bakgrunn A2 Formål A3 Overordnede føringer Kommuneplanens arealdel Utkast til vernevurdering

Detaljer

Oslo kommune. Loftsveileder. Utgitt av Byantikvaren og Plan- og bygningsetaten Veiledning til plan- og bygningsloven 74.2 og 92, 3.

Oslo kommune. Loftsveileder. Utgitt av Byantikvaren og Plan- og bygningsetaten Veiledning til plan- og bygningsloven 74.2 og 92, 3. Oslo kommune Loftsveileder Utgitt av Byantikvaren og Plan- og bygningsetaten Veiledning til plan- og bygningsloven 74.2 og 92, 3. ledd Forord Byen vokser ved fortetting, og mange ønsker å bo og arbeide

Detaljer

ESTETISKE RETNINGSLINJER

ESTETISKE RETNINGSLINJER ESTETISKE RETNINGSLINJER FOR PLAN- OG BYGGESAKSBEHANDLING I ARENDAL MANUSKRIPT 23.02.06-1 - FORORD Ved endring av plan- og bygningsloven i 1995, fastslo Stortinget at estetiske hensyn skulle vektlegges

Detaljer

architects buen Spejlinger i Mandalselven

architects buen Spejlinger i Mandalselven architects buen Spejlinger i Mandalselven Kulturhus og utviklingsplan Nedre Malmø, Mandal Perspektiv fra nordvest. Visualisering av sammenhengen mellom byen, broen og kulturhuset. Vannet er til stede

Detaljer

KINO. Festningen Kino

KINO. Festningen Kino KINO Festningen Kino Fra drøm til virkelighet Om bare to år, desember 2013, vil det kunne stå ferdig. Norges mest spektakulære kinoanlegg og kulturelle samlingspunkt. I denne presentasjonen skal vi ta

Detaljer

KOMMUNEPLANENS AREALDEL BESTEMMELSER

KOMMUNEPLANENS AREALDEL BESTEMMELSER KOMMUNEPLANENS AREALDEL BESTEMMELSER Politisk behandling UTVALG DATO SAK Eldrerådet 22.03.2011 Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 22.03.2011 Utvalget for miljø og teknikk 23.03.2011 Utvalget

Detaljer

NIKU OPPDRAGSRAPPORT 231/2012 HOVTUN. Kulturminnefaglig innspill til reguleringsplan for Hovtun, Hurum kommune. Berg, Sveinung Lindblom, Inge

NIKU OPPDRAGSRAPPORT 231/2012 HOVTUN. Kulturminnefaglig innspill til reguleringsplan for Hovtun, Hurum kommune. Berg, Sveinung Lindblom, Inge NIKU OPPDRAGSRAPPORT 231/2012 HOVTUN Kulturminnefaglig innspill til reguleringsplan for Hovtun, Hurum kommune Berg, Sveinung Lindblom, Inge Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) Storgata 2,

Detaljer

Universell utforming - en utfordring

Universell utforming - en utfordring Universell utforming - en utfordring Forord Universell utforming, eller planlegging for alle, er et begrep som blir stadig mer brukt både internasjonalt og i Norge. Samtidig er det langt igjen før dette

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE: Side 2: Innledende informasjon og verdigrunnlag. Side 3: Beskrivelse og analyse av bygget

INNHOLDSFORTEGNELSE: Side 2: Innledende informasjon og verdigrunnlag. Side 3: Beskrivelse og analyse av bygget INNHOLDSFORTEGNELSE: Side 2: Innledende informasjon og verdigrunnlag Side 3: Beskrivelse og analyse av bygget Side 4-7: Mulig lokalisering av kunstprosjektene Vestibylen (side 4) Storsalen, kammersalen,

Detaljer

Samlokalisering av Stavne

Samlokalisering av Stavne Samlokalisering av Stavne LOOP ARK.6 2010 Natalie Stout Sue-Chu, Ida Waagø og Inger Johanne Apeland Vi har ønsket å lage et område som er o v e r s i k t l i g og lesbart. Området skal være a k t i v t

Detaljer

NIKU Oppdragsrapport 22/2011. Larsneset, Harstad. Kulturmiljøvurdering. Johanne Sognnæs

NIKU Oppdragsrapport 22/2011. Larsneset, Harstad. Kulturmiljøvurdering. Johanne Sognnæs NIKU Oppdragsrapport 22/2011 Larsneset, Harstad Kulturmiljøvurdering Johanne Sognnæs 1 Sognnæs, Johanne: Larsneset, Harstad. Kulturmiljøvurdering. NIKU Oppdragsrapport 22/2012 Oslo, 16.02.2012 Rettighetshaver

Detaljer

Forslag til Områdereguleringsplan for Nedre Tromsdalen, plan 1781 Planbeskrivelse

Forslag til Områdereguleringsplan for Nedre Tromsdalen, plan 1781 Planbeskrivelse Forslag til Områdereguleringsplan for Nedre Tromsdalen, plan 1781 Planbeskrivelse Byutvikling, Tromsø kommune 30. januar 2013 1 Forord Planprogrammet for områderegulering for Nedre Tromsdalen ble lagt

Detaljer

Estetiske retningslinjer for plan - og byggesaksbehandling i Sarpsborg i byområdene utenom sentrum. Veiledning til kommuneplanen.

Estetiske retningslinjer for plan - og byggesaksbehandling i Sarpsborg i byområdene utenom sentrum. Veiledning til kommuneplanen. Veiledning til kommuneplanen Estetiske retningslinjer for plan - og byggesaksbehandling i Sarpsborg i byområdene utenom sentrum Grafiske elementer Sarpsborg kommune Farge: PMS 201 Font: The Sans/The Sans

Detaljer

11308 DET NASJONALE OPPLEVELSESSENTERET FOR POP OG ROCK - TILBUD I KONKURRANSEPREGET DIALOG BESKRIVELSE OG TEGNINGER. RockHeim, Brattørkaia 14

11308 DET NASJONALE OPPLEVELSESSENTERET FOR POP OG ROCK - TILBUD I KONKURRANSEPREGET DIALOG BESKRIVELSE OG TEGNINGER. RockHeim, Brattørkaia 14 11308 DET NASJONALE OPPLEVELSESSENTERET FOR POP OG ROK - TILUD I KONKURRANSEPREGET DIALOG ESKRIVELSE OG TEGNINGER RockHeim, rattørkaia 14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING/AKGRUNN... ELIGGENHET... YUTVIKLING...

Detaljer

AUSTIGARD ARKITEKTUR www.austigard.net

AUSTIGARD ARKITEKTUR www.austigard.net AUSTIGARD ARKITEKTUR www.austigard.net Innspill til sentrumsplanen 15.01.2015 Austigard Arkitektur AS har siden 2013 ferdigstilt eller pågående 16 små og middels store prosjekter i Stavanger sentrum og

Detaljer

Østre Porsgrunn kirke. Motto: enighet. Østre Porsgrunn kirke

Østre Porsgrunn kirke. Motto: enighet. Østre Porsgrunn kirke Østre Porsgrunn kirke Motto: enighet Østre Porsgrunn kirke 1 1. VISJON Østre Porsgrunn kirke har en viktig posisjon som kulturbærende sted og formidler for det kristne budskap og felleskap til hverdag

Detaljer

LØPEREN LØPEREN. Perspektiv fra vest mot øst langs med Dronningens gate NYE BODØ RÅDHUS 10.2013

LØPEREN LØPEREN. Perspektiv fra vest mot øst langs med Dronningens gate NYE BODØ RÅDHUS 10.2013 . Perspektiv fra vest mot øst langs med Dronningens gate B c+ c+.. c+. c+. c+ RELOPPSTILLING vdelingene kan organiseres på forskjellige måter. alternativ er illustrert... + c+ alt B - sentral administrasjon

Detaljer

Oppland fylkeskommune

Oppland fylkeskommune Oppland fylkeskommune Innhold 1. Innledning... s. 1 2. Stavkirkene i Valdres... s. 2 2.1 Bakgrunn for vurdering av kirkene... s. 2 2.2 Hedal stavkirke, Sør-Aurdal kommune... s. 3 2.3 Reinli stavkirke,

Detaljer