Digitale forskningsarkiv

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Digitale forskningsarkiv"

Transkript

1 U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Universitetsbiblioteket Ulike perspektiver på forskningstjenester Digitale forskningsarkiv UHR-B ledersamling i Trondheim 10. mars 2014 Karin C. Rydving

2 Universitetsbiblioteke Bibliotek for humaniora, 6. mars 2014

3 Tarje Irene Karin Morten Bjørn Nils Erik Pedro Øystein Marianne Torill Ørjan Rune Øyvind Aud Solveig Ola Svein-Arne

4 Prioriteringene bak? Hvordan har forskningstjenestene oppstått og hvordan inngår de i det spekteret av tjenester forskerne etterspør fra sine bibliotek?

5 BAKGRUNN

6 Strategi og aktivitet innenfor fulltekstarkiv Universitetsbiblioteket LHS DoF WAB Grind Digital Forskningsmiljøenes behov Utvikle biblioteket til en mest mulig tjenlig felles infrastruktur både for fysiske og digitale informasjonsressurser

7 MÅL

8 Prosjektet - Digitale fulltekstarkiv (DF) UBB Universitetsbiblioteket Universitetsbiblioteket i Bergen bygger opp sin rolle som felles infrastruktur for vitenskapelig oppbygde og forskningsrelevante elektroniske fulltekstarkiv ved Universitetet i Bergen

9 Vurdering Nasjonalbiblioteket Utvikle nye tjenester - «ikke bare tradisjonelle bibliotekressurser» Dele erfaring og samarbeide «forskningspartner» Utforske «e-research» Linke mot nasjonale forskningsstrukturer Forberede - bidra i samarbeide på EU-nivå Budsjett 4,4 mkr, egenandel UB 60%

10 PLANLEGGING

11 Organisering og oppgaver Fagmiljøer Nasjonalbiblioteket, andre UB Norges forskningsråd Clarino, Europeana EU infrastruktur Nasjonal infrastruktur UiB infrastruktur WAB GRIND LHS DoF Arkiv Framtidige løsninger

12 Komitéarbeid LIBER: Birte Christensen-Dalsgaard et al

13 Data-driven science Universitetsbiblioteket Kilde: Knowledge and Wisdom: the role of research libraries in supporting the European research agenda Dr Paul Ayris, KeyNote IGELU meeting 2012, Zurich.

14 Prosjekt Prosjektleder Dekan HF-fakultetet UniComputing Styreleder LHS, Norge Bibliotekdirektør IT direktør Prosjektkoordinator WAB Grind DoF LHS Fremtidige løsninger Institusjonelle arkiv Arbeidsgruppe Arbeidsgruppe Arbeidsgruppe Arbeidsgruppe Arbeidsgruppe

15 Oppfølgning - prosjekt

16 Metode Universitetsbiblioteket Kommunikasjon om oppgaven! Formulering av mål korte og langsiktige Fleksibel organisering Ansvarsfordeling Prinsippene først - detaljene siden Teste løpende og dokumenter!

17 Verktøy Linked Data Åpne dele gjenfinne Bibliotek Museum Arkiv

18 Hvordan er kontakten mellom bibliotek og forskningsmiljøer når biblioteket arbeider med arkivene? Hvordan arbeidet med de digitale arkivene prioriteres fremfor andre oppgaver?

19 Avdeling / enhet GJENNOMFØRE

20 Kilde:

21 Kilde:

22 Max Hadersbeck, Alois Pichler, Florian Fink, Øyvind Liland Gjesdal: Wittgensteins Nachlass: Computerlinguistik und Philosophie Der Finder wittfind und die Wittgenstein Advanced Search Tools (WAST) [Artikkel på grunnlag av konferansebidrag til DHD 2014]

23 Kilde: 29&tab=default_tab&dstmp= &srt=rank&ct=search&mode=Basic&dum=true&indx=2&vl%28freeText0%29=dm2e*&fn=search&vid=DM2E_V1

24

25 Hva med de andre oppgavene?

26 Databibliotekarens hverdag Tarjes kontor

27 Kilde: Kilde:

28 Kilde:

29 Avdeling / enhet Hvordan kan biblioteket bidra til samarbeide med fagmiljøene? Hvilke slike tjenester etterspørres og hvordan faller satsningene på de digitale forskningsarkivene inn i en slik sammenheng?

30 Avdeling / enhet RESULTAT

31 Nye roller og tjenester Universitetsbiblioteket Mottak Vurdere ressurs Omfang tjenester Avtale Registrere Arkivere Metadata Vedlikehold Forskningsstøtte Digital kurasjon Formidle Åpne, dele, gjenfinne

32 Partnermodell Universitetsbiblioteket BIBSYS CRIStin Nasjonalbiblioteket Fag-miljøer UiB Innehold og oppbygging Universitetsbiblioteket Teknisk brukerstøtte, daglig vedlikehold, drift elektroniske tekstarkiv IT-avdelingen UiB Serverdrift, back up IT-utvikling utenfor UiB Avansert utvikling

33 Tjenestemodell for digital infrastruktur for forskningsarkiv ved Universitetsbiblioteket i Bergen Universitetsbiblioteket Tjeneste Oppgave Finansiering Rolle UB Grunnleggende tjeneste Dag-til-dag vedlikehold, teknisk støtte. Enkel modifisering, justering visningsformater, tillegg nytt Grunnbevilgning Ansvarlig UiB, UB budsjett Mindre utviklingsprosjekt materiale Oppgradering, konvertering, sammenslåinger, videreutvikling Egenbetalning faktultet- institutt Ansvarlig, partner Større utviklingsprosjekt Nyutvikling ressurser og verktøy, forskning Ekstern Partner

34

35 Hva har prosjektet medført? Kompetanseheving og stolthet Nye stillinger Egenutvikling Forankring Helhetstenking Arbeidsprosesser Nettverk Samarbeid og etterspørsel fra fagmiljøer

36 Prosess fra uordnet arkiv til digital fulltekst Kun arkivartilgang Fysisk tilgang lesesal Digital tilgang forskere Generell webtilgang Skrift Uordnet, uåpnet Utskilt, strukturert Listeført Ekstern katalog, Miniregistrering Aksesjonsprotokoll Fulltekstbilde Begrenset lesbarhet Transkribert tekst Annotert tekst Kontekstualisert Bilde Aksesjonsprotokoll kortkatalog Intern base Tiff bilde Lesbar jpg Lesbar jpg kontekstualiserte metadata - webdatabase All bevegelse fremover i prosessen skaper metadata-merverdi Figur ved Solveig Greve / Tarje S. Lavik. Universitetsbiblioteket i Bergen

37 Kilde:

38

39 Har man et overordnet perspektiv på hvilke forskningstjenester man skal tilby?

40 Tjenester Dokumentlevering Læringssenter Veiledning og kurs Vitenskapelig publisering, rettigheter Håndtering, sikring og bevaring av fysiske og digitale informasjonsressurser

41 Behov Føringer nasjonalt Teknologiutviklingen fortsetter Rask respons Samarbeid på tvers Relasjoner

42 Universitetsbiblioteket

Strategisk plan for Universitetsbiblioteket i Bergen 2010-2015

Strategisk plan for Universitetsbiblioteket i Bergen 2010-2015 Strategisk plan for Universitetsbiblioteket i Bergen 2010-2015 Innhold 1. Visjon... 1 2. Virksomhetsidé... 2 3. Verdigrunnlag... 2 4. Hovedmål og delmål... 2 Hovedmål 1: Bygge opp samlinger av fag- og

Detaljer

Årsplan 2013. Versjon 1.0 1.3.2013

Årsplan 2013. Versjon 1.0 1.3.2013 Årsplan 2013 Versjon 1.0 1.3.2013 1 Innledning Dette dokumentet viser oversikt over de viktigste planlagte aktivitetene i CRIStin i 2013. Mer detaljerte planer med delaktiviteter og milepæler lages innenfor

Detaljer

Bibliotek + IKT = et kraftfullt verktøy

Bibliotek + IKT = et kraftfullt verktøy Jan Erik Røed Bibliotek + IKT = et kraftfullt verktøy Michael 2008;5:62 69. Den grunnleggende rollen for et bibliotek er å gjøre kunnskap tilgjengelig. Biblioteket kan defineres som et verktøy som skal

Detaljer

Årsrapport (2014-2015)

Årsrapport (2014-2015) Årsrapport (2014-2015) Versjon 1.0 20.3.2015 1 Styrets beretning CRIStin er fortsatt en ung organisasjon, men det er styrets oppfatning at man har oppnådd svært mye i løpet av de 4 årene organisasjonen

Detaljer

Tiltaksplan 2010 for Universitetsbiblioteket

Tiltaksplan 2010 for Universitetsbiblioteket Universitetet i Bergen UNIVERSITETSBIBLIOTEKET Tiltaksplan 2010 for Universitetsbiblioteket UBs styre har vedtatt en strategisk plan med hovedmål for UBs virksomhet i perioden 2010-2015. For å sikre at

Detaljer

Rapport og planer 2013-2014. Versjon 1.0 14.3.2014

Rapport og planer 2013-2014. Versjon 1.0 14.3.2014 Rapport og planer 2013-2014 Versjon 1.0 14.3.2014 0 1 Innledning 1.1 Overordnet om aktiviteten i 2013 CRIStin har nå vært gjennom sitt tredje leveår. Selv om mye gjenstår før vi kan si at vi har nådd en

Detaljer

Forskningsuniversitetets kjerneverdier

Forskningsuniversitetets kjerneverdier STRATEGI 2011 2015 U n i v e r s i t e t e t i B e r g e n Universitetet i Bergen et internasjonalt anerkjent forskningsuniversitet All aktivitet ved Universitetet i Bergen er tuftet på forskningsuniversitetets

Detaljer

Rapport og planer 2012-2013. Versjon 1.0 15.3.2013

Rapport og planer 2012-2013. Versjon 1.0 15.3.2013 Rapport og planer 2012-2013 Versjon 1.0 15.3.2013 0 1 Innledning 1.1 Overordnet om aktiviteten i 2012 2012 er CRIStins andre leveår. Høyeste prioritet i 2012 har vært å få alle deltagerinstitusjoner i

Detaljer

INSTITUSJONELT ARKIV VED HØGSKOLEN I OSLO?

INSTITUSJONELT ARKIV VED HØGSKOLEN I OSLO? INSTITUSJONELT ARKIV VED HØGSKOLEN I OSLO? ARBEIDSGRUPPE FOR UTREDNING AV ELEKTRONISK PUBLISERING OG ARKIVERING VED HØGSKOLEN I OSLO Oslo 1. mars 2008 2 OPPSUMMERING Arbeidsgruppen anbefaler at det opprettes

Detaljer

Bedre forskerstøtte for høyere faglig kvalitet

Bedre forskerstøtte for høyere faglig kvalitet Prosjekt Bedre forskerstøtte Bedre forskerstøtte for høyere faglig kvalitet Presentasjon del I: Ansvarskart Hele prosjektets levetid Alle viktige forskningsadministrative roller Samspill mellom roller

Detaljer

ÅRSRAPPORT/2009. Årsrapport 2009 1

ÅRSRAPPORT/2009. Årsrapport 2009 1 ÅRSRAPPORT/2009 Årsrapport 2009 1 / Innhold Styrets årsberetning... 3 BIBSYS prioriteringer i 2009... 5 BIBSYS fellessystemer... 6 Fellessystemer i fremtiden... 7 Produkter... 8 Kundekontakt og informasjon...

Detaljer

Cristin Current research information system in Norway

Cristin Current research information system in Norway Cristin Current research information system in Norway Rapport fra arbeidsgruppe 22. februar 2010 Rapporten ble behandlet i styringsgruppen 9. mars 2010. Se referat fra 5. møte i styringsgruppa under rubrikken

Detaljer

Dokumentasjon av vitenskapelige publikasjoner

Dokumentasjon av vitenskapelige publikasjoner (UHR beklager at figurene ikke er synlige i nettversjonen, ta kontakt med Vidar Røeggen får å få tilsendt publikasjonen) Dokumentasjon av vitenskapelige publikasjoner Opprettelse av nasjonale registre

Detaljer

Høringsuttalelse fra Norsk Bibliotekforening om BIBSYS behovsanalyse

Høringsuttalelse fra Norsk Bibliotekforening om BIBSYS behovsanalyse 1 BIBSYS 7491 TRONDHEIM firmapost@bibsys.no Oslo, 15. mars 2009 Høringsuttalelse fra Norsk Bibliotekforening om BIBSYS behovsanalyse Vi viser til høringsbrev fra BIBSYS av 27. januar 2009 med vedlagt rapport

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. 4 Senter for IKT i utdanningen. 1. Leders beretning 6

INNHOLDSFORTEGNELSE. 4 Senter for IKT i utdanningen. 1. Leders beretning 6 Årsrapport 2014 Årsrapport 2014 4 Senter for IKT i utdanningen INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Leders beretning 6 2. Introduksjon til virksomheten og hovedtall 8 Senterets virksomhetsmål i 2014 8 2.1 Organisering

Detaljer

Organisasjonsutviklingsprosjektet ved UiB

Organisasjonsutviklingsprosjektet ved UiB U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Organisasjonsutviklingsprosjektet ved UiB Fakultetsseminar 4.mai 2015 Grieghallen U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Organisasjonsutviklingsprosjektet Fakultetsseminar

Detaljer

Virksomhetsplan 2010. Versjon 1 2009-11-10

Virksomhetsplan 2010. Versjon 1 2009-11-10 Virksomhetsplan 2010 Versjon 1 2009-11-10 1 Innhold 1 Økonomiske rammer og grunnlag for virksomhetsplan... 3 2 Innledning til virksomhetsplan... 5 3 Samarbeid... 6 4 Organisasjon... 6 5 Biblioteksystemet...

Detaljer

Veikart for Avdeling for IT

Veikart for Avdeling for IT Veikart for Avdeling for IT 2013-2017 Administrasjon, Avdeling for IT Revidert versjon av veikartet godkjent av universitetsdirektøren 27.01.2015 Foto: Trond A. Jenssen Veikart 2.0 for Avdeling for IT

Detaljer

Bevarings- og kassasjonsplan for fagsaker i universitets- og høyskolesektoren

Bevarings- og kassasjonsplan for fagsaker i universitets- og høyskolesektoren Bevarings- og kassasjonsplan for fagsaker i universitets- og høyskolesektoren 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Regelverk... 4 2.1 Bevaring og kassasjon i praksis... 4 2.2 Bevaring og kassasjon av egenforvaltningssaker...

Detaljer

Forskningsstrategi 2012-2016

Forskningsstrategi 2012-2016 Forskningsstrategi 2012-2016 2 Innhold 1. Innledning 4 2. Visjon 6 3. Strategiske mål 6 Strategiske satsninger 6 Organisering av forskning 6 Faglig produksjon 8 Evaluering av forskning 10 Formidling og

Detaljer

S-2010/07 BIBSYS biblioteksystem 2010-2012 Nye brukere av biblioteksystemet

S-2010/07 BIBSYS biblioteksystem 2010-2012 Nye brukere av biblioteksystemet Oppdatert: 2010-02-09 Til: Styremøte 2010-02-17 Saksdokument S-2010/07 BIBSYS biblioteksystem 2010-2012 Nye brukere av biblioteksystemet I forbindelse med behandlingen av 4 søknader om bruk av BIBSYS Biblioteksystem

Detaljer

Økt tilgang til norske forskningsresultater

Økt tilgang til norske forskningsresultater Økt tilgang til norske forskningsresultater Anbefalinger fra arbeidsgruppe oppnevnt av UHRs forskningsutvalg 30. januar 2009 1 Innhold: 0. Hovedpunkter...3 1. Innledning...5 1.2 UHRs innfallsvinkel...7

Detaljer

Behovsanalyse. Rapport fra arbeidsgruppe oppnevnt av Bibsys styre 08.04.2008 Avlevert 05.12.2008

Behovsanalyse. Rapport fra arbeidsgruppe oppnevnt av Bibsys styre 08.04.2008 Avlevert 05.12.2008 Behovsanalyse Rapport fra arbeidsgruppe oppnevnt av Bibsys styre 08.04.2008 Avlevert 05.12.2008 1 INNLEDNING... 3 1.1 MANDAT... 3 1.2 BAKGRUNN... 4 2 BIBLIOTEKENES OPPDRAG... 6 2.1 UH-BIBLIOTEKENES HOVEDOPPGAVER...

Detaljer

Nasjonal strategi for einfrastruktur

Nasjonal strategi for einfrastruktur Nasjonal strategi for einfrastruktur The Research Council of Norway 2008 The Research Council of Norway P.O.Box 2700 St. Hanshaugen N 0131 OSLO Telephone: +47 22 03 70 00 Telefax: +47 22 03 70 01 bibliotek@forskningsradet.no

Detaljer

Innst. S. nr. 313. (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. St.meld. nr. 24 (2008 2009)

Innst. S. nr. 313. (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. St.meld. nr. 24 (2008 2009) Innst. S. nr. 313 (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen St.meld. nr. 24 (2008 2009) Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Nasjonal strategi for digital bevaring

Detaljer

Universitetet i Bergen Universitetet i Oslo Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet

Universitetet i Bergen Universitetet i Oslo Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Universitetet i Bergen Universitetet i Oslo Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Prosjekt: Felles Noark-5 basert løsning Dokumenttittel: Sluttrapport

Detaljer

IT-strategi. En håndbok for helsesektoren KITH R 5/97 82-7846-035-3

IT-strategi. En håndbok for helsesektoren KITH R 5/97 82-7846-035-3 IT-strategi En håndbok for helsesektoren KITH R 5/97 82-7846-035-3 IT-strategi Sammendrag Denne håndboken er først og fremst utarbeidet som hjelp til selvhjelp for virksomheter innenfor helsesektoren som

Detaljer

tilbudet 25 Strategi 4: Effektivisere fjernlånstjenesten for å imøtekomme behov som ikke kan dekkes fra egne samlinger 25 Strategi 5: Effektiv

tilbudet 25 Strategi 4: Effektivisere fjernlånstjenesten for å imøtekomme behov som ikke kan dekkes fra egne samlinger 25 Strategi 5: Effektiv Innhold Forord 3 Økonomi og rammefordeling 4 Organisasjon 4 Mål og strategier 4 Nasjonalt samarbeid 4 Digital utvikling 5 Karriereplanlegging og lokal lønnsstrategi 5 Presentasjon av UBiT 6 Hovedmål 6

Detaljer

Kandidatnummer 103 Forskningsdata på Handelshøyskolen BI Hva er forskernes behov?

Kandidatnummer 103 Forskningsdata på Handelshøyskolen BI Hva er forskernes behov? Kandidatnummer 103 Forskningsdata på Handelshøyskolen BI Hva er forskernes behov? Masteroppgave 2015 Master i bibliotek, styring og ledelse Høgskolen i Oslo og Akershus, Institutt for arkiv-, bibliotek-

Detaljer

file://\\a-ephorte01\ephortedok$\prod\2011\04\18\145236.html

file://\\a-ephorte01\ephortedok$\prod\2011\04\18\145236.html Page 1 of 1 Nasjonale prinsipper for håndtering av rettigheter til immaterielle verdier innspill på forslag fra prosjektgruppe Nasjonale prinsipper kan være av ulik karakter. De kan være bindende eller

Detaljer