Bruksanvisning. Flerspors lineær PCM-opptaker LS-100. Flerspors lineær PCM-opptaker

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bruksanvisning. Flerspors lineær PCM-opptaker LS-100. Flerspors lineær PCM-opptaker"

Transkript

1 Flerspors lineær PCM-opptaker LS-100 Flerspors lineær PCM-opptaker Bruksanvisning Takk for at du valgte denne flerspors lineær PCM-opptakeren. Les nøye gjennom denne bruksanvisningen for å sikre at du bruker produktet riktig og trygt. Sørg for at bruksanvisningen er tilgjengelig, slik at du kan slå opp i den ved behov. Foreta et prøveopptak på forhånd for å sikre riktig opptak.

2 Forord Beskrivelse av denne bruksanvisningen Denne bruksanvisningen kan endres uten varsel. Kontakt vårt kundeservicesenter for den nyeste informasjonen om f.eks. produktnavn og modellnummer. Illustrasjonene av LCD-skjermbildene og diktafonen i denne bruksanvisningen kan avvike fra det faktiske produktet. Selv om det er lagt stor vekt på å sikre riktig informasjon i denne bruksanvisningen, ber vi deg kontakte vårt kundeservicesenter hvis du oppdager feil eller mangler. Opphavsretten til denne bruksanvisningen tilhører Olympus Corporation og Olympus Imaging Corporation. Under lov om opphavsrett er det forbudt å kopiere eller distribuere denne bruksanvisningen uten tillatelse. Vi tar intet ansvar for eventuell skade, tap av inntekt eller krav fra tredjepart som følge av feil bruk av produktet. Varemerker og registrerte varemerker IBM og PC/AT er varemerker eller registrerte varemerker for International Business Machines Corporation. Microsoft, Windows og Windows Media er registrerte varemerker for Microsoft Corporation. SD, SDHC og SDXC er varemerker for SD Card Association. Macintosh og itunes er varemerker for Apple Corporation. MP-lydkodingsteknologi er brukt i dette produktet basert på lisens fra Fraunhofer IIS og Thomson. Teknologi for stemming, metronom, endring av talehastighet og tone er basert på «CRIWARE» fra CRI Middleware, Inc. Alle andre merkenavn og produktnavn i denne bruksanvisningen er varemerker eller registrerte varemerker for sine respektive eiere. 2

3 INDEX Forord S. 2 Oversikt over opptakeren S. 11 Oppstart S. 21 Opptaksmodus S. 2 Flersporsmodus S. 5 Om stemmefunksjonen, Lissajous-enheten og metronomen S. 66 Menyer S. 71 Om datamaskinen S. 116 Hurtigreferanse S

4 Innholdsfortegnelse Forord Beskrivelse av denne bruksanvisningen 2 Sikkerhetsanvisninger 6 Kontrollere tilbehøret 10 Kapittel 1 Oversikt over opptakeren Hovedfunksjoner 12 Navn på hver enkelt del 1 Tilkobling til eksterne enheter 15 La oss komme i gang med LS-100! 16 Innspillingstips for hvert instrument 18 Tilkobling av XLR/Standard phone combo jack og mikrofonstrømforsyning 20 Kapittel 2 Oppstart Strømforsyning 22 Sette inn batteriet 22 Lade batteriet 22 Hvordan bruke POWER/ HOLD-bryteren 25 Slå på enheten 25 Slå av enheten 25 Aktivere hold-modus 26 Deaktivere hold-modus 26 Første innstillinger før opptakeren brukes 27 Stille inn dato og klokkeslett [Time & Date] 27 Stille inn taleveiledningen 28 Sette inn og ta ut SD-kortet 29 Sette inn SD-kortet. 29 Fjerne SD-kortet 0 Operasjoner på startskjermbildet 1 Kapittel Opptaksmodus Hva du kan gjøre i opptaksmodus Opptaksmodus Filer og mapper 4 Før opptak 6 Opptak 7 Normalt opptak [Normal] 7 Overdubbing [Overdub] 9 Play Sync [Play Sync] 41 Opptak med stemmesynkronisering [V-Sync. Rec] 4 Opptak med metronom 44 Søke etter filer 45 Avspilling 46 Avspilling 46 Plassere et indeksmerke 48 Repetert avspilling av segment 49 Fjerne 50 Fjerne en fil 50 Delvis slette en fil 51 Kapittel 4 Flersporsmodus Hva du kan gjøre i flersporsmodus 54 Flersporsmodus 54 Filer og mapper 55 Opprette et flersporsprosjekt 57 Slette et flersporsprosjekt/spor 64 Slette et prosjekt 64 Slette et spor 64 4

5 Innholdsfortegnelse Kapittel 5 Om stemmefunksjonen, Lissajousenheten og metronomen Bruke stemmefunksjonen 67 Om Lissajous-målingen 69 Bruke metronomen 70 Kapittel 6 Menyer Stille inn menyene 72 Liste over menyer 74 Opptaksmeny [Rec Menu] 79 Opptaksmodus [Rec Mode] 79 Mikrofonforsterkning [Mic Gain] 80 Opptaksnivå [Rec Level] 81 Inngangsvelger [Input Select] 82 Mikrofonstrømkilde [Mic Power] 8 Opptaksformat [Rec Format] 84 Basskuttfilter [Low Cut Filter] 85 Forhåndsopptak [Pre-Recording] 86 Opptaksmonitor [Rec Monitor] 87 Avspillingsmeny [Play Menu] 88 Avspillingsmodus [Play Mode] 88 Mellomrom [Skip Space] 88 Filmeny [File Menu] 90 Slettebeskyttelse [File Lock] 90 Flytt/kopier fil [Move/Copy] 91 Fildeling [File Divide] 94 Egenskap [Property] 95 MP-konvertering [MP Convert] 95 CD-skriving [CD Write] 97 Slå sammen [Bounce] 98 Metronom-meny [Metronome Menu] 100 Metronom [Metronome] 100 LCD/lyd-meny [LCD/Sound Menu] 102 Baklys [Backlight] 102 LED [LED] 10 Pipetone [Beep] 10 Språkvelger (språk) [Language (Lang)] 104 Taleveiledning [Voice Guide] 104 Intro-avspilling [Intro Play] 105 Enhetsmeny [Device Menu] 106 Fn-tastinnstilling [Fn. Setting] 106 Minnevalg [Memory Select] 107 Hvilemodus [Power Save] 108 Stille klokken [Time & Date] 108 USB-innstilling [USB Settings] 109 Tilbakestille innstillinger [Reset Settings] 111 Formater [Format] 11 Minneinformasjon [Memory Info.] 115 Systeminformasjon [System Info.] 115 Kapittel 7 Om datamaskinen Bruke opptakeren på datamaskinen 117 Datamaskinens driftsmiljø 117 Koble til datamaskinen 118 Koble fra datamaskinen 119 Overføre lydfiler til datamaskinen 120 Bruke opptakeren som USB-mikrofon/høyttaler 121 Bruke opptakeren som eksternt minne på datamaskinen 121 Kapittel 8 Hurtigreferanse Liste over varselmeldinger 12 Feilsøking 125 Ekstrautstyr (valgfritt) 127 Ordliste 128 Spesifikasjoner 129 Teknisk hjelp og støtte 14 5

6 Sikkerhetsanvisninger Før du bruker den nye opptakeren, les nøye gjennom denne veiledningen slik at du er sikker på at du får trygg og korrekt bruk av opptakeren. Sørg for at bruksanvisningen er tilgjengelig, slik at du kan slå opp i den ved behov. Viktige sikkerhetsinstruksjoner Viktige sikkerhetsinstruksjoner er merket med symboler og tekst som vist nedenfor. Pass på at disse instruksjonene følges, for å beskytte deg selv og andre mot personskade og skade på eiendom. Symbolenes betydning er beskrevet nedenfor. f Fare Dette tegnet indikerer at feil håndtering kan føre til livsfare eller alvorlig personskade. f Advarsel Dette tegnet indikerer at feil håndtering kan føre til dødsfall eller alvorlig personskade. f Forsiktig Dette tegnet indikerer at feil håndtering kan føre til personskade eller skade på eiendom. Instruksjoner for bruk Unngå å oppbevare produktet på steder der det kan bli utsatt for høy temperatur og/eller fuktighet, for eksempel i en bil parkert i solen eller på stranden om sommeren. Unngå å lagre produktet på et fuktig eller støvete sted. Hvis produktet blir vått, tørker du umiddelbart av det med en tørr klut. Salt må unngås. Bruk ikke organiske løsemidler som alkohol eller tynner til rengjøring. Unngå å plassere produktet på eller nær et TVapparat, et kjøleskap eller annet elektrisk apparat. Unngå at det kommer sand eller jord på produktet. Sand og jord kan forårsake permanent skade. Unngå å utsette produktet for sterke vibrasjoner eller slag. Produktet må ikke brukes på steder der det kan bli vått. Unngå å plassere magnetkort (for eksempel bankkort) nær høyttaleren eller hodetelefonene. Data som er lagret på magnetkortet kan bli skadet. Ved montering av stativ dreier du skruene på stativet, ikke opptakeren. <Merknader om datatap> Data som er lagret i minnet kan bli skadet eller slettet som følge av feil bruk, feil i enheten, reparasjon eller annet. Det anbefales at du sikkerhetskopierer viktige data på harddisken i en datamaskin eller et annet lagringsmedium. Olympus tar intet ansvar for eventuell skade eller tap av inntekt som følge av datatap forårsaket av feil, reparasjon av tredjepart som ikke er autorisert av Olympus eller andre årsaker. <Merknader om innspilte filer> Olympus tar intet ansvar hvis en innspilt fil blir slettet eller ikke kan spilles av som følge av feil på opptakeren eller datamaskinen. Innspilt innhold kan bare brukes til personlige formål. Ifølge lov om opphavsrett er det forbudt å bruke opphavsrettsbeskyttede verk til andre formål uten eierens tillatelse. 6

7 Sikkerhetsanvisninger Opptaker f Advarsel Produktet må ikke brukes på steder der det kan være brennbare eller eksplosive gasser i luften. Dette kan føre til antenning eller eksplosjon. Produktet må ikke brukes eller lagres over lang tid på steder med mye støv, fuktighet, olje, røyk eller damp. Dette kan føre til brann eller elektrisk støt. Ikke demonter, reparer eller tilpass produktet selv. Dette kan føre til elektrisk støt eller skade. Unngå å berøre den tilkoblede ACadapteren eller batteriet over lang tid under lading. AC-adapteren og batteriet blir varme under lading. Hvis disse enhetene berøres over lang tid, kan det føre til lett forbrenning. Bruk alltid det medfølgende Olympus litium ion-batteriet og AC-adapteren. Bruk av andre produkter kan føre til brann eller elektrisk støt som følge av varmegenerering, deformering eller annen årsak. I tillegg kan opptakeren eller strømforsyningen svikte, eller en uventet ulykke kan forekomme. Vær oppmerksom på at det ikke gis kompensasjon for skade som følge av bruk av usertifiserte produkter. Hvis produktet faller i vannet eller hvis det kommer vann, metall eller brennbare fremmedelementer inn i produktet, må følgende utføres: 1 Fjern batteriet umiddelbart. 2 Kontakt forhandleren eller Olympus' serviceverksted for service. Fortsatt bruk kan føre til brann eller elektrisk støt. Sett ikke inn kort av andre typer enn SD, SDHC eller SDXC i opptakeren. Hvis du setter inn et annet kort ved en feil, må du ikke prøve å tvinge ut kortet. Kontakt i stedet et serviceverksted. Ikke bruk produktet mens du betjener et kjøretøy (som sykkel, motorsykkel eller bil). Dette kan forårsake en trafikkulykke. La ikke produktet ligge innen rekkevidde for små barn. Når produktet brukes i nærheten av små barn, må du være ekstra forsiktig og unngå å la produktet ligge uten tilsyn. Barn forstår ikke advarslene og forholdsreglene. I tillegg kan følgende ulykker forekomme: Hodetelefonledningen kan legges rundt halsen og forårsake kvelning Feil bruk av produktet kan føre til personskade eller elektrisk støt Unngå å bruke produktet på fly, sykehus eller andre steder der bruken av elektriske apparater er begrenset. Følg eventuelt instruksjonene som gis på stedet. Når opptakeren bæres med stroppen, må du passe på at den ikke hekter seg fast i andre gjenstander. f Forsiktig Skru ikke opp lydvolumet før du bruker apparatet. Dette kan føre til hørselsproblemer eller hørselsskade. Avslutt bruken av produktet hvis du merker unormale forhold som uvanlig lukt, lyd eller røyk. Fortsatt bruk av produktet kan forårsake brann eller forbrenning. Fjern batteriet umiddelbart for å unngå å bli forbrent, og kontakt forhandleren eller et serviceverksted (unngå å berøre batteriet med bare hender når du fjerner det. Fjern batteriet utendørs og borte fra brennbare materialer). Ikke la produktet ligge på steder hvor det kan utsettes for høye temperaturer. Dette kan føre til at deler skades eller brann. Unngå å berøre metalldelen av produktet over lang tid når omgivelsestemperaturen er lav. Dette kan føre til hudskader. Unngå om mulig å berøre produktet med bare hender, og bruk hansker eller annet beskyttelsesutstyr ved lave temperaturer. 7

8 Sikkerhetsanvisninger 8 Batteri f Fare La ikke batteriet komme i nærheten av ild. Batteriet må ikke kastes på ild eller varmes opp. Dette kan føre til brann, lekkasje eller antenning. Batteriet må ikke loddes på, deformeres, endres eller demonteres. Den positive og den negative polen må ikke kobles sammen. Dette kan føre til at varme genereres, til elektrisk støt eller skade. Legg alltid batteriet i etuiet for å beskytte polene når du bærer eller lagrer det. Må ikke bæres eller lagres sammen med nøkler eller andre metallgjenstander. Dette kan føre til at varme genereres, til elektrisk støt eller skade. Batteriet må ikke kobles direkte til et strømuttak eller sigarettenneren i en bil. Batteriet må ikke brukes eller forlates på steder med høy temperatur, for eksempel i direkte sollys, i en bil som står parkert i solen eller nær en varmeovn. Dette kan føre til brann, forbrenning eller skade som følge av væskelekkasje, varmegenerering, lekkasje eller andre årsaker. f Advarsel Unngå å berøre eller holde batteriet med våte hender. Dette kan føre til elektrisk støt eller feil. Bruk ikke batteriet hvis innkapslingen er ripet opp eller skadet. Dette kan føre til brann, lekkasje eller varmegenerering. La ikke batteriet ligge innen rekkevidde for små barn. De kan svelge batteriet. Kontakt lege umiddelbart hvis dette skjer. Hvis du merker noe unormalt, for eksempel unormal lyd, unormalt høy temperatur, eller hvis det lukter svidd eller kommer røyk under bruk, følger du disse trinnene: 1 Fjern batteriet umiddelbart og forsiktig. 2 Kontakt forhandleren eller Olympus' serviceverksted for service. Hvis batteriet blir stående i produktet, kan det forårsake brann eller forbrenning. Batteriet må ikke senkes ned i ferskvann eller saltvann, og polene må ikke bli våte. Slutt å bruke batteriet hvis du merker misfarging, deformering eller noe annet unormalt. Hvis ladingen ikke er fullført etter den spesifiserte ladetiden, stopper du ladingen. f Forsiktig Bruk av uautorisert batteri kan føre til eksplosjon (eller lekkasje). Kast batteriet i samsvar med «Kassering av det oppladbare batteriet» ( s. 9) i denne bruksanvisningen. Batteriet må ikke utsettes for kraftige slag eller kastes. Husk å lade batteriet før bruk når det brukes for første gang eller ikke har vært i bruk på lang tid. Batteriet har en fast varighet. Hvis batteriet blir raskt utladet også når det er ladet opp som spesifisert, må det erstattes med et nytt. AC-adapter f Advarsel Ikke demonter, reparer eller tilpass ACadapteren selv. Dette kan føre til elektrisk støt eller skade. Bruk ikke AC-adapteren nær brennbare gasser eller stoffer (som bensin, parafin eller tynner). Dette kan føre til eksplosjon, brann eller forbrenning.

9 Sikkerhetsanvisninger Den positive og den negative polen på pluggen må ikke kortsluttes. Dette kan føre til brann, forbrenning eller elektrisk støt. Hvis innvendige deler er synelig som følge av at enheten har falt ned eller blitt skadet, følger du disse trinnene: 1 Ikke berør de synlige innvendige delene. Dette kan føre til elektrisk støt, forbrenning eller skade. 2 Trekk støpselet til strømforsyningen ut av stikkontakten umiddelbart. Pass på at du ikke får elektrisk støt, blir forbrent eller skadet. Kontakt forhandleren eller et serviceverksted for service. Hvis batteriet blir stående i produktet, kan det forårsake brann eller forbrenning. Hvis AC-adapteren faller i vannet eller hvis det kommer vann, metall eller brenngare fremmedelementer inn i produktet, må følgende utføres: 1 Trekk støpselet til strømforsyningen ut av stikkontakten. 2 Kontakt forhandleren eller et serviceverksted for service. Fortsatt bruk kan føre til brann eller elektrisk støt. Hvis du merker noe unormalt, for eksempel unormal lyd, unormalt høy temperatur, eller hvis det lukter svidd eller kommer røyk under bruk, følger du disse trinnene: 1 Fjern batteriet umiddelbart og forsiktig 2 Kontakt forhandleren eller et serviceverksted for service. Hvis batteriet blir stående i produktet, kan det forårsake brann eller forbrenning. f Forsiktig Unngå å berøre eller holde ACadapteren med våte hender. Dette kan føre til elektrisk støt eller feil. Bruk ikke AC-adapteren ved annen spenning enn den angitte forsyningsspenningen. Hvis støpselet er støvete, må det ikke settes inn i stikkontakten. Bruk ikke AC-adapteren hvis støpselet ikke er satt helt inn i stikkontakten. Trekk støpselet ut av stikkontakten når enheten ikke er i bruk. Unngå å skade strømforsyningsledningen. Unngå å trekke i ledningen for å trekke støpselet ut av stikkontakten. Plasser ikke tunge gjenstander på ledningen. Plasser ikke ledningen nær en varmeovn. Dette kan føre til brann eller elektrisk støt. Kassering av det oppladbare batteriet Brukte oppladbare batterier er verdifulle ressurser. Når du kasserer et oppladbart batteri, må Li-ion 00 batteripolene isoleres med tape eller lignende, og batteriet leveres til en butikk som tar imot oppladbare batterier til resirkulering. Du finner flere detaljer på JBRCs webområde (http://www.jbrc.com). XLR/standard phone combo jack XLR/standard phone combo jack må ikke fjernes eller settes inn mens opptakeren tar opp eller er i standby. Dette kan føre til sterk støy, som kan forårsake hørselsproblemer eller hørselstap. Merknader om den eksterne CD/ DVD-stasjonen Vær oppmerksom på at Olympus ikke garanterer funksjonen til en CD/DVDstasjon. I tillegg kan det være at enkelte CD/DVD-stasjoner ikke lenger gjenkjennes, grunnet endringer i produsentenes spesifikasjoner. Den eksterne CD/DVD-stasjonen må brukes med en AC-strømforsyning. Skrivefunksjonen vil ikke være stabil hvis CD/DVD-stasjonen drives fra opptakerens strømforsyning. 9

10 Kontrollere tilbehøret Tilbehøret som vises nedenfor leveres sammen med produktet. Kontakt forhandleren hvis noe av tilbehøret mangler eller er skadet. Opptaker Rem Litium ion-batteri (LI-50B) hjelpen USB-kabel USB AC-adapter (A514) USBovergangskontakt AC-støpsel medfølger. Innholdet kan variere avhengig av hvor produktet ble kjøpt. Garantien kan variere avhengig av hvor produktet ble kjøpt. Garantikort følger kanskje ikke med. Slik fester du stroppen 10

11 Kapittel 1 Oversikt over opptakeren 11

12 Hovedfunksjoner 1Hovedfunksjoner Retningsbestemt stereomikrofon med høy ytelse og kvalitetsforsterkerkrets Den nyutviklede stereo-kondensatormikrofonen kan brukes til å ta opp levende kvalitetslyd. Vårt engasjement innen utforming av kretser har gitt separate lyd- og systemkort og uavhengig strømforsyning til hvert kort, noe som gir mindre støy og bedre signal/støy-forhold. Denne opptakeren støtter frekvenser ned til 20 Hz, og kan gjengi det lavfrekvente båndet mye bedre enn konvensjonelle modeller. I tillegg gjør utformingen, som er svært motstandig mot lydtrykk med en øvre grense på 140 dbspl, det mulig å spille inn høy rockemusikk uten forvrengning. Lineær PCM 96 khz/24 bit-innspilling Opptaksformatet som støttes er lineært PCM-format med en samplingsfrekvens på 96 khz og en bithastighet på 24 bits. Dette gir høyoppløst innspilling med bedre lydkvalitet enn CD (44,1 khz/16 bit). Flersporsopptak (MTR) Flerspors opptaksmodus gjør det mulig å legge på instrumenter og sang. Opptil åtte spor kan tas opp og spilles av. Du kan også enkelt lage sanger. Flerspors opptak og redigering Med flerspors opptak kan du spille inn instrumenter og sang separat, og legge på nye spor. Opptil åtte spor kan redigeres og spilles av samtidig. Du kan også enkelt lage sanger. Støtter en rekke opptaksformater Denne opptakeren støtter overdubbing, synkronisering (avspilling og opptak samtidig) og stemmesynkronisering i tillegg til normal modus (vanlig opptak). Du kan bruke denne opptakeren i en lang rekke bruksområder, for eksempel til feltopptak eller når du øver på et instrument. Stemmefunksjon Denne opptakeren har en modus som støtter stemming av gitar og bass i tillegg til den vanlige kromatiske stemmeenheten. Referansetonen «A» kan fininnstilles med kalibreringsfunksjonen. Metronomfunksjon Metronomen kan brukes til å holde rytmen under innspilling eller når du øver på et instrument. Lissajous-målefunksjon Denne funksjonen registrerer faseforskjellen mellom høyre og venstre mikrofon og lydkilden. Du kan finjustere posisjon og vinkel ved å kontrollere Lissajous-bølgeformen som vises på displayet. Endring av toneart for å endre oktav Oktaven til lydkilder som er innspilt i flersporsmodus kan justeres med toneart-funksjonen. Lyd CD-utgangsfunksjon Ved å koble en ekstern USB CD-stasjon til opptakeren, kan du skrive innspilte filer direkte på en CD. MP-konverteringsfunksjon Innspilte PCM (WAV)-data kan konverteres til en MP-fil i opptakeren. Dette gjør det mulig å håndtere data i dette brukervennlige formatet når det skrives på en CD eller legges ved en e-post. 12

13 Navn på hver enkelt del Innebygd stereomikrofon (L/R) 1 PEAK-displaylampe (L/R) Skjerm (LCD-skjerm) m-knapp (Hjem) n-knapp (Liste) MENU-knapp (Meny) Fn-knapper (F1/F2/F) +-knapp 0-knapp OK-knapp (Bekreft) -knapp REC LEVEL-bryter Disse to bryterne kan brukes til å justere innspillingsnivå i venstre og høyre kanal. p-knapp q-knapp Opptaksdisplayknapp REC-knapp STOP-knapp ERASE-knapp PLAY-knapp Navn på hver enkelt del 9-knapp Innebygd monohøyttaler Stativfeste 1

14 Navn på hver enkelt del 1Navn på hver enkelt del Batteri-/SD-kortdeksel Låsebryter Batteriplass SD-kortplass XLR/standard phone combo jack (L) Stroppfeste VOLUME-bryter EAR-kontakt XLR/standard phone combo jack (R) MIC-kontakt (mikrofon-/linjeinngang) XLRstrømbryter (L) XLRstrømbryter (R) Strøm/hold-bryter REMOTE-kontakt (Fjernkontroll) USB-terminal 14

15 Tilkobling til eksterne enheter Du kan koble til kommersielt tilgjengelige eksterne enheter etter behov. 1 Hodetelefon ø,5 mm Fjernkontroll Til REMOTE-kontakt PC CD-stasjon Tilkobling til eksterne enheter Til USB-terminal Stereoanlegg ø,5 mm Til EAR-utgang Mikser Til MIC-inngang Til XLR/standard phone combo jack ø 6, mm XLR-kontakt Mikrofon ø,5 mm Mikrofon Instrument 15

16 La oss komme i gang med LS-100! 1 Opptaksmodus La oss komme i gang med LS-100! Bandøvelse Konsert Soloøving Se side 2 for detaljer. Overdubbing Spill inn sang mens du lytter til innspilte instrumenter. Dub over tidligere innspillinger for å lage en ny fil. Se side 9 for detaljer. 16

17 La oss komme i gang med LS-100! Flersporsmodus 1 Spor 1 Spor 2 Spor Spor 4 Spor 5 Spill inn og rediger hver lyd separat, og miks dem til én enkelt fil. Lagre som en enkelt fil. La oss komme i gang med LS-100! Se side 5 for detaljer. Stemme/Lissajous/Metronom-modus Hold riktig tempo med metronomen. Stem instrumenter nøyaktig i forhold til typen av instrument. Se side 66 for detaljer. Kontroller Lissajous-bølgeformen for å finne best mulig plassering av mikrofonene. 17

18 Innspillingstips for hvert instrument Eksempler på plassering av opptakeren 1 Innspillingstips for hvert instrument Sang Plasser opptakeren et lite stykke fra sangerens ansikt. Hvis det forekommer hørbare pustelyder, justerer du filterinnstillingene. Hvis pustelyder kan høres Blåseinstrument Plasser opptakeren vendt mot midten av «utgangen». Hvis hørbare pustelyder forekommer, flytter du opptakeren litt bort fra midten av lydstrømmen. Juster lyden ved å flytte opptakeren bort fra senter. Hvis pustelyder kan høres Flygel Ved innspilling av flygel plasseres opptakeren vendt mot midten av det åpne lokket. Flytt opptakeren litt lengre bort for å få rikere lyd. Strengeinstrument Ved innspilling av lyd fra strengeinstrumenter som fiolin, plasseres opptakeren et lite stykke fra øvre del av instrumentet, vendt mot f-hullet i kroppen. Vend mot det åpne lokket Vendt mot f-hullet 18

19 Innspillingstips for hvert instrument Akustisk gitar Plasser opptakeren vendt mot et sted litt ved siden av lydåpningen i gitaren. For rytmegitar brukes en viss avstand fra gitarkroppen. For solo eller melodisk musikk flyttes opptakeren nærmere instrumentkroppen under opptak. Hard, skarp lyd Rund, harmonisk lyd Flytt opptakeren litt bort fra lydåpningen. Elektrisk gitar Ved opptak direkte fra høyttaleren i en gitarforsterker plasseres opptakeren litt bort fra høyttaleren, vendt mot midten av høyttalermembranen. Ved opptak fra to høyttalere i stereo plasseres opptakeren litt bort fra senter mellom venstre og høyre høyttaler. Gitarforsterker Høyttaler Gitarforsterker Høyttaler 1 Innspillingstips for hvert instrument Sal Plasser opptakeren på scenes senterlinje, med musikerne vendt mot mikrofonen. Deretter festes opptakeren med et stativ eller annet før opptaket starter. Orkester, storband, kor osv... 19

20 Tilkobling av XLR/Standard phone combo jack og mikrofonstrømforsyning Gitar, bassgitar, keyboard og andre instrumenter kan kobles direkte til XLR/standard phone combo jack. Enkelte innstillinger kreves ved tilkobling av en mikrofon som trenger fantomstrømforsyning, for eksempel en kondensatormikrofon. 1Tilkobling av XLR/Standard phone combo jack og mikrofonstrømforsyning Koble til instrumenter Koble et monoinstrument til XLR/standard phone combo jack (L). Koble til mikrofonen Koble den dynamiske mikrofonen eller kondensatormikrofonen til XLR/standard phone combo jack (L) eller (R). Hvis det kreves mikrofonstrømforsyning, skyver du XLR Power-bryteren til [ON] på XLR/standard phone combo jack som mikrofonen er koblet til. Koble et stereoinstrument som for eksempel et keyboard til begge XLR/standard phone combo jacks (L) og (R). A Du finner flere detaljer om innstillingene i «Mikrofonstrømforsyning» ( s. 8). Skyv XLR Power-bryteren til [OFF] hvis kondensatormikrofonen som trenger strømforsyning ikke er tilkoblet. XLR/standard phone combo jack XLR/standard phone combo jacks på opptakeren støtter plugger av XLR-type og standard type. XLR-type 20 Standardtype (ubalansert)

21 Kapittel 2 Oppstart 21

22 Strømforsyning Sette inn batteriet Lade batteriet 2Strømforsyning Bruk ett Olympus litium ion-batteri (LI-50B). Andre batterier støttes ikke. 1 Skyv låsebryteren til [OPEN] for å åpne batteridekselet. Koble opptakeren til USB ACadapteren for å lade batteriet 1 Koble USB-kabelen til USBkontakten på AC-adapteren. 2 Sett inn batteriet. 2 Koble AC-kabelen til AC-adapteren og AC-adapteren til en stikkontakt. Koble USB-kabelen til USBkontakten på opptakeren. Sett inn batteriet slik at pilens retning (etikett) på opptakeren stemmer med pilens retning på batteriet. 22 Lukk batteridekselet. Når batteridekselet er lukket, skyver du låsebryteren til [LOCK]. PEAK-displaylampen (R) lyser oransje, og ladingen starter.

23 Strømforsyning Koble opptakeren til en PC med USB-kabelen for lading Merk Stopp eller slå av opptakeren før USB-kabelen kobles til. 1 2 Slå på datamaskinen. Koble USB-kabelen til USB-porten på datamaskinen. Indikator for batteriet Batteriindikatoren på displayet endres som beskrevet nedenfor i henhold til batteriets ladenivå. Når [ ] vises på displayet, må batteriet lades så snart som mulig. Når batteriet er utladet, vises [ ] og [Battery low], og opptakeren slås av. Batteriindikatoren vises under lading. 2 Strømforsyning Koble USB-kabelen til USB-porten på opptakeren. PEAK-displaylampen (R) lyser oransje, og ladingen starter. 2

24 Strømforsyning 2Strømforsyning Merknader Bruk alltid den medfølgende USB-kabelen. Bruk ikke kabler fra andre produsenter. Dette kan føre til feil. Bruk heller ikke den medfølgende kabelen til produkter fra andre produsenter. Sett batteriet forsiktig inn i riktig retning. Slå av opptakeren før du skifter batteriet. Hvis batteriet fjernes mens opptakeren er i bruk, kan feil oppstå (opptakeren kan for eksempel bli ute av stand til å spille av filer). Det kan være at du må stille klokken på nytt hvis batteriet er fjernet i mer enn 15 minutter, eller hvis batteriet fjernes og settes inn igjen flere ganger med korte mellomrom ( s. 27). Fjern batteriet hvis opptakeren ikke skal brukes på lang tid. Hvis du trenger nytt batteri, må du kjøpe et Olympus litium ion-batteri (LI-50B). Bruk ikke kabler fra andre produsenter. Dette kan forårsake feil. Ved lading av batteriet slår du på datamaskinen og kobler til opptakeren med USB-kabelen. Batteriet lades ikke hvis datamaskinen er i standby-, hvile eller dvalemodus. Bruk ikke en USB-hub ved tilkobling til datamaskin for å lade batteriet. Batteriindikatoren viser [<] når ladingen er fullført (Ladetid: ca. tre timer*). * Dette er omtrentlig ladetid ved fullstendig lading av et tomt batteri ved romtemperatur. Ladetiden varierer avhengig av gjenværende batterinivå, ladetilstand og andre faktorer. Hvis [;] eller [=] vises, kan ikke batteriet lades. Omgivelsestemperaturen må være mellom 5 C og 5 C ved lading av batteriet. [;]: Omgivelsestemperaturen er for lav. [=]: Omgivelsestemperaturen er for høy. Hvis batteriet blir raskt utladet selv når det er helt oppladet, må batteriet skiftes. Sett USB-kontakten helt inn. USB-kontakten må være riktig tilkoblet for at den skal fungere. Lading 4Utlading: Fordi litium-ion-batteriet lades ut av seg selv over tid, må det medfølgende litium-ion-batteriet lades når produktet brukes for første gang på lenge. 4Driftstemperatur: Batteriet er et kjemisk produkt. Batteriets ytelse varierer også når batteriet brukes innenfor det anbefalte temperaturområdet. Denne variasjonen er ikke en feil. 4Anbefalt temperaturområde: Ved bruk av opptakeren: 0 til 42 C Ved lading: 5 til 5 C Ved langvarig lagring av opptakeren: 20 til 0 C Hvis batteriet brukes utenfor det ovennevnte temperaturområdet, kan det føre til svekket ytelse og kortere varighet. Hvis opptakeren ikke skal brukes på lang tid, fjerner du batteriet før lagring for å hindre væskelekkasje og korrosjon. Det kan være at et nytt batteri eller et batteri som ikke er brukt på lenge (en måned eller mer) ikke kan lades helt opp, grunnet litium-ionbatteriets egenskaper. Hvis dette skjer, lader du opp batteriet og lader det ut igjen noen ganger. Kast batteriet i henhold til gjeldende lover. Hvis batteriet ikke er helt utladet når det kasseres, isolerer du batteripolene med tape eller lignende for å hindre kortslutning. For kunder i Tyskland: Olympus har en kontrakt med GRS (Joint Battery Disposal Association) i Tyskland for å sørge for miljøvennlig deponering. 24

25 Hvordan bruke POWER/HOLD-bryteren Slå på enheten Skyv POWER/HOLD-bryteren i pilens retning. Slå av enheten Skyv POWER/HOLD-bryteren i pilens retning, og hold den der i minst ett sekund. 2 Startskjermbildet vises. Hvordan bruke POWER/HOLD-bryteren Hvilemodus Hvis opptakeren ikke brukes på 10 minutter eller mer (standardinnstilling), slås displayet av og opptakeren går i hvilemodus (strømsparing) ( s. 108). Skyv power/hold-bryteren i pilens retning for å aktivere enheten fra hvilemodus. A Gjeldende data eller innstillinger for hver modus blir beholdt selv om enheten slås av. 25

26 Bruke POWER/HOLD-bryteren Aktivere hold-modus Deaktivere hold-modus 2Bruke POWER/HOLD-bryteren I hold-modus forblir opptakeren aktiv, men tastetrykk godtas ikke. Dermed kan du trygt bære opptakeren fordi den ikke reagerer selv om en tast trykkes ved et uhell mens den ligger i vesken. Denne modusen kan også brukes til å hindre at du stopper opptaket med et uhell. Skyv bryteren POWER/HOLD til posisjonen [HOLD]. Skyv POWER/HOLD-bryteren til posisjonen A. [HOLD] vises på skjermen. Merknader Hvis en knapp trykkes i hold-modus, blinker PEAK-displaylampen (R) oransje, men opptakeren reagerer ikke. Hvis hold-modus aktiveres under avspilling (eller opptak), fortsetter opptakeren å spille av (ta opp) lyd (Opptakeren stopper når avspillingen er ferdig eller opptaket stopper fordi minnet er fullt). 26

27 Første innstillinger før opptakeren brukes Stille inn dato og klokkeslett [Time & Date] Når dato og klokkeslett er innstilt, blir informasjon om opptakstidspunkt automatisk registrert for hver fil. Still dato og klokkeslett på forhånd for å sikre enkel håndtering av innspilte filer. Når opptakeren slås på i følgende tilfeller, vises, [Set time & date]. Still klokken ved å følge fremgangsmåten nedenfor. Start med trinn 1. Første gang opptakeren brukes Når batteriet settes inn etter at opptakeren ikke har vært i bruk på lang tid. Hvis klokken ikke er stilt Velg innstillingselement ved å trykke på knappen 9/0. Velg elementet du vil stille, enten «År», «Måned», «Dag», «Time» eller «Minutt», slik at elementet blinker. Velg gjeldende dato eller klokkeslett ved å trykke på knappen +/. 2 Første innstillinger før opptakeren brukes Gjenta fremgangsmåten for å velge neste innstillingselement med knappen 9/0, og velg gjeldende dato eller klokkeslett med knappen +/. Trykk på OK-knappen for å fullføre innstillingen. Opptakerens klokke starter fra valgt dato og klokkeslett. Trykk på OK-knappen for å synkronisere med timesignal eller en annen klokke. 27

28 Første innstillinger før opptakeren brukes 2Første innstillinger før opptakeren brukes A Når du stiller «Time» eller «Minutt», skifter klokkeslettvisningen mellom 12 timers format og 24 timers format hver gang du trykker på F2-knappen. Eksempel: 10:8 p.m. 10:8 p.m. (opprinnelig 22:8 innstilling): Når du stiller «År», «Måned» eller «Dag», skifter displayrekkefølgen hver gang du trykker på F2-knappen. Eksempel: 24. mars March 24 (opprinnelig verdi) Stille inn taleveiledningen Når klokken er stilt, spilles meldingen [Turn off the voice guide if you do not need it] og [Voice Guide] ( s. 104) vises. Velg [OFF] hvis du ikke trenger taleveiledning. A Opptakeren er klar til bruk når innstillinger for dato/klokkeslett og taleveiledning er fullført. Se «La oss komme i gang med LS-100!» for instruksjoner i bruk av opptakeren ( s ). March 24, March

29 Sette inn og ta ut SD-kortet Sette inn SD-kortet. «SD» i denne bruksanvisningen henviser til SD, SDHC og SDXC. Kommersielt tilgjengelige SD-kort kan brukes i denne opptakeren. 1 Skyv låsebryteren til [OPEN] mens opptakeren er stoppet, og åpne SDkortdekselet. Lukk SD-kortdekselet. Når SD-kortdekselet er lukket, skyver du låsebryteren til [LOCK]. Når SD-kortet er satt inn, vises valgskjermbildet for opptaksmedium. 2 Sette inn og ta ut SD-kortet 4 Hvis du vil lagre data på SD-kortet, velger du [Yes] ved å trykke på knappen +/. 2 Sett inn SD-kortet. 5 Trykk på OK-knappen for å fullføre innstillingen. Kontaktflate Merknader Opptaksmedium kan skiftes til det innebygde minnet ( s. 107). Det kan være at opptakeren ikke gjenkjenner et SD-kort som er formatert (initialisert) på en datamaskin eller en annen enhet. Pass på at du formaterer SD-kortet med denne opptakeren ( s. 11). Sett inn SD-kortet med kontaktsiden opp, som vist i illustrasjonen. Hvis SD-kortet settes inn i feil retning eller på skrå, kan kontaktflaten bli skadet eller SD-kortet kan sette seg fast. Opptaket kan ikke startes hvis SDkortet ikke er satt helt inn. 29

30 Sette inn og ta ut SD-kortet 2Sette inn og ta ut SD-kortet Fjerne SD-kortet Trykk SD-kortet helt inn i opptakeren og trekk det langsomt ut. Hvis [SD card] er valgt i [Memory Select], vises meldingen [Internal memory selected]. SD-kort Hvis SD-kortet er i skrivebeskyttet modus, vises meldingen [SD card is locked]. Fjern skrivebeskyttelsen før du setter inn kortet. Hvis bryteren for skrivebeskyttelse er satt til [LOCK], kan ikke opptak eller andre LOCK operasjoner utføres. Merknader Når du fjerner SD-kortet, kan det sprette raskt ut hvis du plutselig fjerner fingeren fra SD-kortet eller snur opptakeren. Det kan være at opptakeren ikke gjenkjenner enkelte SD-, SDHC- eller SDXC-kort på grunn av problemer med kompatibilitet, avhengig av produsent eller korttype. Les bruksanvisningen for SD-kortet før bruk. Hvis SD-kortet ikke gjenkjennes, tar du ut SDkortet og setter det inn på nytt for å se om opptakeren gjenkjenner det. Behandlingshastigheten kan bli redusert, avhengig av typen SD-kort. Behandlingsytelsen kan bli svekket hvis SD-kortet er brukt til lagring og sletting mange ganger. Hvis dette skjer, formaterer du SD-kortet på nytt ( s. 11). Se kundestøttesiden på vårt webområde for å finne SD-kort som er godkjent ifølge våre standarder: Selv om listen på webområdet inneholder SDkorttyper som vi har kontrollert, kan vi ikke garantere at disse SD-kortene fungerer. Vær oppmerksom på at det kan bli umulig å gjenkjenne et kort på listen som følge av at produsenten har endret spesifikasjonene eller annet. 0

31 Operasjoner på startskjermbildet Når opptakeren slås på, vises startskjermbildet.denne opptakeren har følgende fem moduser. Hver modus er tilgjengelig fra startskjermbildet. Se den aktuelle siden for hver modus. Velg en modus [Opptaker] s. Opptaksmodusene normal, overdubbing, synkronisering og stemmesynkronisering støtte. [Flersporsopptak] s. 54 Du kan lage en fil der du legger på instrumenter og sang. 2 Operasjoner på startskjermbildet Gå til hver modus [Stemming] s. 67 Bruk denne funksjonen til å stemme instrumentet ditt. [Metronom] s. 70 Denne opptakeren har en metronomfunksjon. [Lissajous] s. 69 Bruk denne funksjonen til å registrere og måle faseforskjellen mellom mikrofonen og lydkilden. 1

32 Kapittel Opptaksmodus 2

33 Hva du kan gjøre i opptaksmodus Opptaksmodus Denne opptakeren har fire opptaksmoduser: [Normal], [Overdub], [Play Sync] og [V-Sync. Rec]. Du kan velge ønsket modus for en lang rekke innspillinger, for eksempel opptak av musikkfremførelser og feltopptak. Normal Dette er normal opptaksmodus. Eksempel på bruk: Play Sync I denne modusen kan du spille inn bare inngangslyden (fra musikkinstrumenter osv.) som spilles av sammen med avspilling av en tidligere innspilt fil. Eksempel på bruk: Play Sync Opptak Hva du kan gjøre i opptaksmodus Overdub I denne modusen kan du enkelt dubbe over en tidligere innspilt fil. Eksempel på bruk: V-Sync. Rec I denne modusen starter opptaket automatisk når en lyd som er høyere enn det innstilte synkroniseringsnivået registreres. Eksempel på bruk: wav Avspilling Opptak Opptak Opptak i standby Opptak Avspilling

34 Filer og mapper Mapper I opptaksmodus er opptaksmappene [Folder A] til og med [Folder E] tilgjengelige. 001 Filer og mapper LS-100 Opptaker MTR Mappe A Mappe B Mappe C Mappe D 999 Mappe E * Filer eller mapper som ligger direkte i mappen [Recorder] vises ikke på denne opptakeren. Velge mapper og filer Startskjermbilde [Recorder] Mappeliste-skjermbilde Filliste-skjermbilde h { } 0 h { } 0 4

35 Filer og mapper Filskjermbilde Begrenser/kompressor Innsignalkilde Minne Opptaksformat Mappe Nåværende filnummer/ Totalt antall filer i mappen Minnestatuslinje/ Posisjonsindikator for avspilling V-Sync. Opptaksnivåmåler Funksjonsveiledning Mikrofonforsterkning Low cut filter Gjenværende batteri Filnavn Fillås Statusindikator for opptak [K] Opptak [ ] Standby for opptak [L] Pause [ ] Spiller av [ß] Hurtigspoling forover [ ] Hurtigspoling bakover Medgått opptaks-/ avspillingstid, Gjenværende opptakstid/fillengde Filer og mapper Filnavn V 1Bruker-ID: Dette er enhetens bruker-id. 2Opptaksdato: Opptaksdatoen er angitt med 6 sifre. Eksempel: «120201» betyr 1. februar Filnummer: Et serienummer tildeles automatisk av en digital stemmeopptaker. 4Utvidelse: Filendelsene angir opptaksformat. Lineært PCM-format.wav MP-format.mp 5

36 Før opptak For å oppnå god opptakskvalitet er det viktig å justere innstillingene riktig, inkludert [Mic Gain] for inngangskilden ( s. 80) og [Rec Level] ( s. 81). Justere opptaksnivået riktig Innspilt lyd blir forvrengt hvis opptaksnivåmåleren går helt til høyre, eller hvis PEAK-indikatoren (R) lyser oransje. Juster opptaksnivået slik at opptaksnivåmåleren ikke overskrider [-6dB]. Før opptak 1 Trykk på REC-knappen for å aktivere standby-modus for opptak. 2 Opptaksindikatoren og [ ] på displayet blinker, og enheten går i standby-modus for opptak. Juster opptaksnivået med REC LEVEL-velgeren. Juster REC LEVEL-velgeren i forhold til lydkilden. 2 1 A REC LEVEL-velgeren kan brukes til separat justering av nivåene til inngangskildene i L/ R-kanalene. Jo høyere tallet er, jo høyere er opptaksnivået, og jo lenger til høyre går nivåmåleren. Opptak med nivåmåleren langt forbi spissverdien kan føre til støy, selv om [Rec Level] er satt til [Auto] eller [Limiter On] ( s. 81). Foreta et testopptak for å kontrollere om opptaksnivået er riktig innstilt. Nivåmåleren slår helt ut (lyden blir forvrengt). 6

37 Opptak Før du starter opptaket, velger du en mappe fra [Folder A] til og med [Folder E]. Vi anbefaler at du bruker disse mappene selektivt for å organisere opptakene basert på innholdet. Normalt opptak [Normal] 1 Velg en mappe for opptak. 4 Trykk på REC-knappen for å starte opptaket. [K] vises på displayet, og opptaket starter. Opptak 2 Trykk på REC-knappen for å aktivere standby-modus for opptak. Juster opptaksnivået. Juster REC LEVEL-velgeren i forhold til lydkilden. a b c 5 d e f a Opptaksmappe b Forløpt opptakstid c Minnestatuslinje d Opptaksformat e Gjenværende opptakstid f Opptaksnivåmåler Trykk på STOP-knappen for å stoppe opptaket. Juster opptaksnivået 7

38 Opptak Sette opptaket på pause Trykk på REC-knappen under opptak. Merknader Skru volumet ned til [0] før du setter på hodetelefonene, for å beskytte hørselen. Unngå at hodetelefonene kommer i nærheten av mikrofonen under opptak, for å unngå feedback. Endring av monitorvolumet påvirker ikke opptaksvolumet eller mikrofonforsterkningen. Opptak [ ] vises på skjermen. Standby-modus for opptak deaktiveres etter to timer, og opptakeren går til stoppmodus. Trykk på REC-knappen igjen for å gjenoppta opptaket. Lytte til lyden som tas opp (opptaksmonitor) Koble hodetelefoner til EAR-kontakten på opptakeren hvis du vil lytte til det som tas opp. Monitorvolumet kan justeres med VOLUME-velgeren. 8

39 Opptak Overdubbing [Overdub] I denne modusen kan du enkelt dubbe over en tidligere innspilt fil. Dette er nyttig når du lager musikk eller øver på et musikkinstrument, siden du kan dubbe et nytt spor over en fil som spilles av. Eksempel på bruk Avspilling Fil 1 Trommer Opptak Spill inn bassen mens du lytter til avspillingen. Spill av Bass Den nye filen etter dubbing Fil 2 Trommer + bass Original Fil Fil 1 Trommer *Den opprinnelige Fil 1 som ble brukt til avspilling er uendret. Du kan dubbe et nytt spor over lydkilder som tidligere er innspilt del for del. Med denne modusen kan du bygge opp en sang ved å legge til deler gradvis, for eksempel trommer, bass, gitar og sang. A Opptak og avspilling i Over Dub-modus er bare tilgjengelig når opptaksformatet [PCM 44.1kHz/16bit] brukes. 9

40 Opptak Opptak 1 2 Sett [Rec Mode] til [Overdub] ( s. 79). Koble hodetelefoner til EARkontakten på opptakeren. 6 7 Juster opptaksnivået. Juster opptaksnivået for å balansere det med avspillingsfilen. Trykk på REC-knappen for å starte opptaket. Avspilling starter fra begynnelsen av filen. Innspilling av inngangslyd og avspilling av filen starter samtidig. 4 5 Filen som dubbes over spilles av gjennom EAR-kontakten. Velg en fil som skal dubbes over ( s. 4, 45). Trykk på PLAY-knappen for å starte avspilling. Trykk på REC-knappen for å aktivere standby-modus for opptak. Avspillingen av filen fortsetter. a b 8 c a Nivået til inngangslyden som skal spilles inn b Nivået til utgangslyden som spilles av c Opptaksnivåmåler Trykk på STOP-knappen for å stoppe opptaket. Merk Dubbede filer lagres med forskjellige navn. 40

41 Opptak Play Sync [Play Sync] Med Play Sync-modusen kan du spille inn bare inngangslyden som spilles av sammen med avspilling av en tidligere innspilt fil. Eksempel på bruk Avspilling Fil 1 Instrumenter Opptak Spill inn vokaldelen synkronisert med avspilling av et orkesteropptak. Syng Vokal En ny fil spilles inn synkronisert med instrumentene. Fil 2 Vokal Original Fil Fil 1 Instrumenter Du kan spille inn din del mens du lytter til avspilling av en annen del som referanse. Dette er ideelt når du øver på din del, siden du kan kontrollere tonehøyde og tempo i den innspilte filen. A Opptak og avspilling i Play Sync-modus er bare tilgjengelig når opptaksformatet [PCM 44.1kHz/16bit] brukes. 41

42 Opptak Opptak 1 2 Sett [Rec Mode] til [Play Sync] ( s. 79). Koble hodetelefoner til EAR-kontakten på opptakeren. 6 7 Juster opptaksnivået. Juster opptaksnivået for å balansere det med avspillingsfilen. Trykk på REC-knappen for å starte opptaket. Avspilling starter fra begynnelsen av filen. 4 Filen for synkronisert opptak spilles av gjennom EAR-kontakten. Velg en fil for synkronisert opptak ( s. 4, 45) Trykk på PLAY-knappen for å starte avspilling. a b 8 a Nivået til inngangslyden som skal spilles inn b Nivået til utgangslyden som spilles av Trykk på STOP-knappen for å stoppe opptaket. 5 Trykk på REC-knappen for å aktivere standby-modus for opptak. Avspillingen av filen fortsetter. 42

43 Opptak Opptak med stemmesynkronisering [V-Sync. Rec] Opptak med stemmesynkronisering er en funksjon som starter et opptak automatisk når opptakeren registrer en lyd som er høyere enn innstilt stemmesynkroniseringsnivå (registreringsnivå). Når lydnivået synker, stopper opptaket automatisk. 1 2 Sett [Rec Mode] til [V-Sync. Rec] ( s. 79). Trykk på REC-knappen for å aktivere standby-modus for opptak. Trykk på knappen 9/0 for å justere stemmesynkroniseringsnivå. Stemmesynkroniseringsnivået vises i 15 trinn på displayet. Jo høyere verdien er, jo høyere er følsomheten og opptakeren aktiveres lettere. Ved en høy innstilling vil selv en svak lyd aktivere opptaket. 4 Trykk på REC-knappen for å starte opptaket. Opptakeren går til standby-modus for opptak. [Standby] blinker på skjermen og opptaksindikatoren blinker. Når opptakeren mottar et innsignal som er høyere enn stemmesynkroniseringsnivået, starter opptaket automatisk. 5 Stemmesynkroniseringsopptaket stopper automatisk. Hvis [Mode]-innstillingen for [V-Sync. Rec] er satt til [Once], vil opptakeren lukke filen etter innspilling, og gå til stopp-modus for opptak ( s. 79). Hvis [Mode]-innstillingen for [V-Sync. Rec] er satt til [Continuous], vil opptakeren lukke filen etter innspilling, og gå til standby-modus for opptak. Når en lyd registreres, starter opptaket i en ny fil ( s. 79). Trykk på STOP-knappen for å stoppe opptak med stemmesynkronisering manuelt. Opptak Stemmesynkronisering-indikator Stemmesynkroniseringsnivå (beveges til sidene avhengig av innstilt nivå) 4

44 Opptak Opptak Opptak med metronom Du kan bruke metronomen til å hjelpe deg å holde riktig tempo under opptak Sett [REC Mode] til [Normal] ( s. 79). Velg [Detail] fra [Metronome Menu], og sett [Display] til [ON] ( s. 100). Du kan endre tempo og mønster for metronomen i [Detail] under [Metronome Menu] ( s. 100). Koble hodetelefoner til EARkontakten på opptakeren. Trykk på REC-knappen for å starte opptaket. 5 Trykk på STOP-knappen for å stoppe opptaket. Når du stopper opptaket, stopper også metronomen. Viktige merknader om opptak Hvis et SD-kort er satt inn i opptakeren, må du kontrollere om minnevalget er satt til [Internal memory] eller [SD card] ( s. 107). For å sikre at du ikke mister starten på opptaket, må du kontrollere at PEAK-indikatorlampen (R) er tent før opptak. Når gjenværende opptakstid er nede i 60 sekunder, begynner PEAK-indikatorlampen (R) å blinke. Etter hvert som tiden reduseres (til 0 sekunder, 10 sekunder osv.), blinker lampen raskere. Når [Folder full] vises, er det ikke mulig å foreta flere opptak. Velg en annen mappe eller slett unødvendige filer før du fortsetter opptaket ( s. 50). Når [Memory full] vises, er det ikke mulig å foreta flere opptak. Slett unødvendige filer før du forsetter opptaket ( s. 50). Opptaksmediets ytelse kan bli redusert når skriving og sletting er foretatt mange ganger. Prøv å formatere opptaksmediet hvis dette skjer ( s. 11). Hvis [Countdown] er innstilt, starter opptaket etter den innstilte nedtellingen. 44

45 Søke etter filer Du kan søke etter opptaksfiler etter dato. Ved å bruke opptaksdato til å innsnevre søket, kan du raskt finne filen du leter etter. 1 [Home] {[Recorder] 2 Trykk på OK-knappen. Åpne mappeliste-skjermbildet. 4 5 Velg opptaksdato med knappen +/. Trykk på OK-knappen. En liste over filer som ble tatt opp på den angitte datoen vises. Søke etter filer Trykk på F1 (SEARCH)-knappen. Åpne datoliste-skjermbildet. 6 Velg filen med knappen +/. 45

46 Avspilling a b c Avspilling Avspilling Denne opptakeren kan spille av filer som er innspilt på opptakeren, samt filer i WAV- og MP-format som er overført fra andre enheter. 1 2 Velg filen som skal spilles av. ( s. 4, s. 45) Trykk på PLAY-knappen for å starte avspilling. d 4 Trykk på STOP-knappen for å stoppe avspillingen. [L] vises på displayet. Avspillingen av filen stopper. Endre avspillingshastigheten Avspillingshastigheten kan endres mellom [50%] og [400%] uten at det påvirker tonehøyden. Endre etter behov. Endre avspillingshastigheten med knappen 2/. e [ ] vises på displayet. a Filnavn b Filnummer c Posisjonsindikator for avspilling d Forløpt avspillingstid e Utgangsnivåmåler Juster lyttevolumet til et komfortabelt nivå med VOLUME-velgeren. Merk MP-filer med variabel bithastighet (der konverteringsbithastigheten varierer i filen) spilles kanskje ikke av riktig. 46 Jo høyere tall du stiller inn med velgeren, jo høyere blir volumet.

47 Avspilling Spole fremover Trykk og hold inne 9-knappen mens opptakeren har stoppet. Hurtigspolingen stopper når du slipper 9-knappen. Trykk på PLAY-knappen for å starte avspillingen der den stoppet. Trykk og hold inne 9-knappen mens en fil spilles av. Avspillingen gjenopptas fra denne posisjonen når du slipper 9-knappen. Hvis et indeksmerke er plassert i en fil, stopper avspillingen ved denne posisjonen ( s. 48). Opptakeren stopper når den når slutten av filen. Hvis du fortsetter å holde inne 9-knappen, fortsetter hurtigspolingen fra begynnelsen av neste fil. Spoling bakover Opptakeren stopper når den når begynnelsen av filen. Hvis du fortsetter å holde inne 0-knappen, fortsetter hurtigspolingen fra slutten av forrige fil. Hoppe til begynnelsen av en fil Trykk på 9-knappen mens opptakeren er i stopp- eller avspillingsmodus. Den hopper til begynnelsen av neste fil. Trykk på 0-knappen mens opptakeren spiller av en fil. Den hopper til begynnelsen av gjeldende fil. Trykk på 0-knappen mens opptakeren er stoppet. Den hopper til begynnelsen av forrige fil. Hvis en fil er stoppet midt i filen, hopper opptakeren til begynnelsen av filen. Trykk to ganger på 0-knappen mens en fil spilles av. Opptakeren hopper til begynnelsen av den forrige filen. Avspilling Trykk og hold inne 0-knappen mens opptakeren har stoppet. Hurtigspolingen bakover stopper når du slipper 0-knappen. Trykk på PLAY-knappen for å starte avspillingen der den stoppet. Trykk og hold inne 0-knappen mens opptakeren spiller av en fil. Avspillingen gjenopptas fra denne posisjonen når du slipper 0-knappen. Hvis et indeksmerke er plassert i en fil, stopper avspillingen ved denne posisjonen ( s. 48). Merknader Hvis et indeksmerke er plassert i en fil og du prøver å hoppe til begynnelsen av filen mens den spilles av, stopper opptakeren ved indeksmerket. Indeksmerket blir imidlertid hoppet over hvis du prøver å hoppe til begynnelsen av filen mens avspillingen er stoppet ( s. 48). Hvis du prøver å hoppe til begynnelsen av en fil under avspilling med [Skip Space] satt til et annet valg enn [File Skip], hopper opptakeren fremover eller tilbake det innstilte tidsrommet før den gjenopptar avspillingen ( s. 88). 47

Xcam våpenkamera manual

Xcam våpenkamera manual 2010 Xcam våpenkamera manual Trond Bartnes Big 5 AS, Steinkjer 06.05.2010 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kameraet... 3 Kapitel 2 - Klargjøring av kameraet for bruk... 6 2.1 - Installering

Detaljer

BRUKSANVISNING Milestone 310 Digital Opptaker

BRUKSANVISNING Milestone 310 Digital Opptaker BRUKSANVISNING Milestone 310 Digital Opptaker Vi anbefaler at du bruker noen minutter på å lese gjennom denne bruksanvisningen, slik at du blir kjent med funksjonene og dermed får bedre utbytte av din

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning

DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning NO DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning CECH-ZDC1E Forholdsregler Før du tar i bruk dette produktet, må du lese denne veiledningen nøye og ta vare på den til senere bruk. Les også instruksjonene til

Detaljer

Din bruksanvisning PIONEER AVIC-S1 http://no.yourpdfguides.com/dref/5595877

Din bruksanvisning PIONEER AVIC-S1 http://no.yourpdfguides.com/dref/5595877 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for PIONEER AVIC-S1. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på PIONEER AVIC-S1 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

FM-sender med Bluetooth

FM-sender med Bluetooth FM-sender med Bluetooth Prod.nr. 7071531590974 Bruksanvisning Takk for at du kjøpte dette produktet. Les bruksanvisningen grundig før bruk for å få best mulig ytelse fra produktet. Introduksjon Denne FM-senderen

Detaljer

1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning

1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning 1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning Les brukerveiledningen nøye før du tar apparatet i bruk Introduksjon Takk for at du har kjøpt dette mini-dvr-kameraet. Den er liten nok til å skjules hvor du ønsker

Detaljer

Esken inneholder. Tegnforklaring

Esken inneholder. Tegnforklaring VisionNova 5 2009:Layout 1 30-10-09 14:25 Side 44 Esken inneholder Ett kamera m/innebygget batteri En monitor To nettadaptere Ett oppladbart batteri for monitor (3.7V 850mAH Li-ion) Ett stativ/veggfeste

Detaljer

Din bruksanvisning OLYMPUS LS-20M http://no.yourpdfguides.com/dref/3959958

Din bruksanvisning OLYMPUS LS-20M http://no.yourpdfguides.com/dref/3959958 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP

DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP BRUKSANVISNING Vennligst les og forstå bruksanvisningen før bruk INNHOLD I ESKEN 1. A3IP med dokkingstasjon 4. Bruksanvisning 2. Audio kabel 5. Ipod holder 3. AC Adapter 6.

Detaljer

FlexiSound Bruksanvisning MINO Samtaleforsterker, BE2030

FlexiSound Bruksanvisning MINO Samtaleforsterker, BE2030 Bruksanvisning MINO Samtaleforsterker, BE2030 2013-01-02 Dok.nr.: 0638A Vestfold Audio AS 1 Innholdsfortegnelse Viktige sikkerhetsinstruksjoner... 3 Knapper og tilkoblinger... 3 Ta apparatet i bruk (montering)...

Detaljer

Bruksanvisning digital opptaker. Milestone 112

Bruksanvisning digital opptaker. Milestone 112 Bruksanvisning digital opptaker Milestone 112 Mai 2013 Milestone 112 Brukerhåndbok 1. Opptakerens funksjoner... 3 1.1 Eskens innhold... 3 1.2 Bruksanvisningen... 3 2. Spillerens utseende... 4 2.1 Bilde

Detaljer

Brukerveiledning 5731 Elta bærbar CD-spiller med 10-sekunders anti-shock

Brukerveiledning 5731 Elta bærbar CD-spiller med 10-sekunders anti-shock Brukerveiledning 5731 Elta bærbar CD-spiller med 10-sekunders anti-shock Generelle forsiktighetsregler Unngå plassering av apparatet på følgende steder: Steder som er utsatt for direkte sollys eller nær

Detaljer

NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER

NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER 2011 Powerline Industrial Ltd. All rights reserved. Powerline PL-C001P (6/12 Volt, 1 Ampere) Norsk Bruksanvisning: TILTENKT BRUK: Produktet

Detaljer

Bruksanvisning BTL-60.

Bruksanvisning BTL-60. Bruksanvisning BTL-60 www.denver-electronics.com Blåtann Høyttaler BRUKERHÅNDBOK BTL-60 Bruksinstruksjoner Når du slår på høyttaleren vil den som standard starte i Blåtann-modellen. Du kan enkelt koble

Detaljer

LS-20M DETALJERTE INSTRUKSJONER LINEÆR PCM-OPPTAKER. Lineær PCM-opptaker

LS-20M DETALJERTE INSTRUKSJONER LINEÆR PCM-OPPTAKER. Lineær PCM-opptaker LINEÆR PCM-OPPTAKER LS-20M Lineær PCM-opptaker DETALJERTE INSTRUKSJONER Takk for at du kjøpte en digital opptaker fra Olympus. Les disse instruksjonene for informasjon vedrørende korrekt og sikker bruk

Detaljer

Bruksanvisning. Digital aktiv høyttaler. Vennligst les denne bruksanvisning nøye før produktet tas i bruk

Bruksanvisning. Digital aktiv høyttaler. Vennligst les denne bruksanvisning nøye før produktet tas i bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

Digital høyttaler Bruksanvisning. www.target.no

Digital høyttaler Bruksanvisning. www.target.no Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

Digital høyttaler Brukerveiledning Vennligst les før bruk

Digital høyttaler Brukerveiledning Vennligst les før bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

Din bruksanvisning OLYMPUS DM-670 http://no.yourpdfguides.com/dref/4292836

Din bruksanvisning OLYMPUS DM-670 http://no.yourpdfguides.com/dref/4292836 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

LS-5 INSTRUKSJONER LINEÆR PCM-OPPTAKER. Lineær PCM-opptaker

LS-5 INSTRUKSJONER LINEÆR PCM-OPPTAKER. Lineær PCM-opptaker LINEÆR PCM-OPPTAKER LS-5 Lineær PCM-opptaker INSTRUKSJONER Registrer ditt produkt på www.olympus-consumer.com/register og få ekstra fordeler med Olympus! NO Takk for at du kjøpte en digital opptaker fra

Detaljer

DIKTAFON NOTE CORDER DP-311 INSTRUKSJONER

DIKTAFON NOTE CORDER DP-311 INSTRUKSJONER DIKTAFON TE CORDER DP-311 INSTRUKSJONER Registrer ditt produkt på www.olympus.eu/register-product og få ekstra fordeler med Olympus! 2 Introduksjon Takk for at du kjøpte en digital opptaker fra Olympus.

Detaljer

DIGITAL DIKTAFON DETALJERTE INSTRUKSJONER

DIGITAL DIKTAFON DETALJERTE INSTRUKSJONER DIGITAL DIKTAFON DETALJERTE INSTRUKSJONER Takk for at du kjøpte en Olympus digital diktafon. Les disse instruksjonene for informasjon om korrekt og trygg bruk av dette produktet. Ta vare på instruksjonene

Detaljer

Din bruksanvisning OLYMPUS LS-3 http://no.yourpdfguides.com/dref/4295438

Din bruksanvisning OLYMPUS LS-3 http://no.yourpdfguides.com/dref/4295438 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

HP UC-høyttalertelefon. Brukerhåndbok

HP UC-høyttalertelefon. Brukerhåndbok HP UC-høyttalertelefon Brukerhåndbok Copyright 2014, 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth er et varemerke som tilhører sin eier og brukes av Hewlett-Packard Company på lisens. Windows

Detaljer

DIKTAFON LOMMEMINNE DP-20 INSTRUKSJONER

DIKTAFON LOMMEMINNE DP-20 INSTRUKSJONER DIKTAFON LOMMEMINNE DP-20 INSTRUKSJONER NO Registrer ditt produkt på www.olympus-consumer.com/register og få ekstra fordeler med Olympus! 2 NO Introduksjon Takk for at du kjøpte en digital opptaker fra

Detaljer

BTL-62. Bruksanvisning. Blåtann Høyttaler. Før du tar i bruk dette produktet, må du lese hele denne

BTL-62. Bruksanvisning. Blåtann Høyttaler.  Før du tar i bruk dette produktet, må du lese hele denne Bruksanvisning Blåtann Høyttaler BTL-62 www.denver-electronics.com Før du tar i bruk dette produktet, må du lese hele denne bruksanvisningen grundig. Bruksinstruksjoner Når du slår på høyttaleren vil den

Detaljer

DIGITAL DIKTAFON DETALJERTE INSTRUKSJONER

DIGITAL DIKTAFON DETALJERTE INSTRUKSJONER DIGITAL DIKTAFON DETALJERTE INSTRUKSJONER Takk for at du kjøpte en Olympus digital diktafon. Les disse instruksjonene for informasjon om korrekt og trygg bruk av dette produktet. Ta vare på instruksjonene

Detaljer

BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER

BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER 2011 Powerline Industrial Ltd. All rights reserved. Powerline PL-C004P (6/12 Volt, 4.5 Ampere) Norsk Bruksanvisning: TILTENKT BRUK: Produktet

Detaljer

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL?

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL? Ditt ekstra minne Du har nettopp kjøpt den talende hjelpen for din hukommelse. For fullstendig tilfredshet med apparatet, vennligst les nøye gjennom denne bruksanvisningen. HVA BRUKES TIL? MEM-X er det

Detaljer

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel maskinvare PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Les denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til PlayStation

Detaljer

Comfort Contego Bruksanvisning

Comfort Contego Bruksanvisning Norge Comfort Contego Bruksanvisning Les bruksanvisningen før du tar i bruk dette produktet. Comfort Contego T800 Sender Comfort Contego R800 Mottaker Innholdsfortegnlese Sida Introduksjon 3 Innhold 4

Detaljer

LP platespiller med PLL radio og USB/SD-MP3 opptaker. Brukerveiledning. Norsk

LP platespiller med PLL radio og USB/SD-MP3 opptaker. Brukerveiledning. Norsk LP platespiller med PLL radio og USB/SD-MP3 opptaker Brukerveiledning Norsk Modell 2970 LP platespiller med PLL radio og USB/SD-MP3 opptaker Brukerveiledning Toppdeksel Fjernkontroll Sensor Power Display

Detaljer

DIGITAL DIKTAFON DETALJERTE INSTRUKSJONER

DIGITAL DIKTAFON DETALJERTE INSTRUKSJONER DIGITAL DIKTAFON DETALJERTE INSTRUKSJONER Takk for at du kjøpte en Olympus digital diktafon. Les disse instruksjonene for informasjon om korrekt og trygg bruk av dette produktet. Ta vare på instruksjonene

Detaljer

modell RNCD 302 PERSONLIG CD -SPILLER

modell RNCD 302 PERSONLIG CD -SPILLER NO modell RNCD 302 PERSONLIG CD -SPILLER Vedlikehold og spesifikasjoner Du MÅ la oppladbare batterier lades helt opp før du bruker dem første gang. Du MÅ lese bruksanvisningen før du prøver å bruke denne

Detaljer

Bruksanvisning. Samtaleforsterker MAXI. Vestfold Audio AS. Art.nr. BE2020. HMS art.nr. 160893

Bruksanvisning. Samtaleforsterker MAXI. Vestfold Audio AS. Art.nr. BE2020. HMS art.nr. 160893 Bruksanvisning Samtaleforsterker MAXI Art.nr. BE2020 HMS art.nr. 160893 Vestfold Audio AS Innholdsfortegnelse Teknisk informasjon... 2 Innledning... 3 Dette bør du lese... 3 Enhetens kontroller og tilkoblinger...

Detaljer

INFRARØDT DIGITALT VILTKAMERA

INFRARØDT DIGITALT VILTKAMERA INFRARØDT DIGITALT VILTKAMERA Prod.nr. TSC30 BRUKSANVISNING Takk for at du kjøpte dette produktet. Det er brukervennlig, har det siste innen viltkamerateknologi og tar klare digitale bilder døgnet rundt

Detaljer

Bruker- og vedlikeholdsveiledning

Bruker- og vedlikeholdsveiledning Vekkerklokke Time Flash med Lisa mottaker Bruker- og vedlikeholdsveiledning Vekkerklokke Time Flash, analog Vekkerklokke Time Flash med Lisa mottaker HMS art. nr.: 135472 Best. nr.: 1104875 INNHOLD Vekkerklokke

Detaljer

DIGITAL DIKTAFON DETALJERTE INSTRUKSJONER

DIGITAL DIKTAFON DETALJERTE INSTRUKSJONER DIGITAL DIKTAFON DETALJERTE INSTRUKSJONER Takk for at du kjøpte en Olympus digital diktafon. Les disse instruksjonene for informasjon om korrekt og trygg bruk av dette produktet. Ta vare på instruksjonene

Detaljer

Utseende. 1.Objektiv 2.Opptaksknapp 3.Knapp for å ta bilder _ NOR 01

Utseende. 1.Objektiv 2.Opptaksknapp 3.Knapp for å ta bilder _ NOR 01 Utseende 3 2 1 1.Objektiv 2.Opptaksknapp 3.Knapp for å ta bilder NOR 01 13 4.Mikro USBEK-port 10 12 11 6 7 8 9 4 5 5.Av/på-knapp for batteri 6.Side opp-knapp 7.På-knapp 8.OK-knapp 9.Side ned-knapp 10.LCD

Detaljer

FlexiSound Bruksanvisning Domino PRO Samtaleforsterker BE8005 (BE2210/2230)

FlexiSound Bruksanvisning Domino PRO Samtaleforsterker BE8005 (BE2210/2230) Bruksanvisning Domino PRO Samtaleforsterker BE8005 (BE2210/2230) 2012-03-21 Dok.nr.: 0641A Vestfold Audio AS 1 Innholdsfortegnelse Viktige sikkerhetsinstruksjoner... 3 Knapper og tilkoblinger... 4 Mottakerenhet...

Detaljer

SIKKERHET OG OPPSETT -------------------------------------------------------------------------------

SIKKERHET OG OPPSETT ------------------------------------------------------------------------------- SIKKERHET OG OPPSETT ------------------------------------------------------------------------------- Sikkerhet Vennligst merk følgende instruksjoner ved oppsett av TV-apparatet: 7 Fjernkontrollen er kun

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

UNI-DEX BRUKSANVISNING

UNI-DEX BRUKSANVISNING UNI-DEX BRUKSANVISNING BESKRIVELSE AV ENHETEN Se illustrasjon 1 1.1 Svarknapp 1.2 Room off knapp 1.3 Bæresnor 1.4 Mikrofon 1.5 Ladeindikator 1.6 Ladekontakt 1.7 Ledning med 3,5mm jack plugg Les bruksanvisningen

Detaljer

Bomann stereoanlegg MC 1012 CD CB

Bomann stereoanlegg MC 1012 CD CB Bomann stereoanlegg MC 1012 CD CB Generelle forsiktighetsregler - For å minske sjansen for brann eller elektrisk sjokk, må du holde spilleren borte fra vann og fuktighet. Spilleren bør ikke stå i umiddelbar

Detaljer

Fornybar energi. Komme i gang med LEGO Energimåler

Fornybar energi. Komme i gang med LEGO Energimåler Fornybar energi Komme i gang med LEGO Energimåler de LEGO Group. 2010 LEGO Gruppen. 1 Innholdsfortegnelse 1. Oversikt over Energimåleren... 3 2. Feste Energiboksen... 3 3. Lade og utlade Energimåleren...

Detaljer

LS-3 DETALJERTE INSTRUKSJONER LINEÆR PCM-OPPTAKER. Lineær PCM-opptaker

LS-3 DETALJERTE INSTRUKSJONER LINEÆR PCM-OPPTAKER. Lineær PCM-opptaker LINEÆR PCM-OPPTAKER LS-3 Lineær PCM-opptaker DETALJERTE INSTRUKSJONER Takk for at du kjøpte en digital opptaker fra Olympus. Les disse instruksjonene for informasjon vedrørende korrekt og sikker bruk av

Detaljer

LS-11 INSTRUKSJONER LINEÆR PCM-OPPTAKER. Lineær PCM-opptaker

LS-11 INSTRUKSJONER LINEÆR PCM-OPPTAKER. Lineær PCM-opptaker LINEÆR PCM-OPPTAKER LS- Lineær PCM-opptaker INSTRUKSJONER Registrer ditt produkt på www.olympus-consumer.com/register og få ekstra fordeler med Olympus! NO Takk for at du kjøpte en digital opptaker fra

Detaljer

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 1 Innholdsregister Beskrivelse... 3 Innhold i esken... 3 Beskrivelse av enhet:... 4 Komme i gang... 5 Batteri installering... 5 Lading av batteri...

Detaljer

Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning

Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning CECH-ZCD1 7020229 Kompatibel maskinvare PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Les denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til PlayStation

Detaljer

Brukerveiledning 2458 S Elta design musikkanlegg med aktiv subwoofer

Brukerveiledning 2458 S Elta design musikkanlegg med aktiv subwoofer Brukerveiledning 2458 S Elta design musikkanlegg med aktiv subwoofer Generelle forsiktighetsregler Unngå plassering av apparatet på følgende steder: Steder som er utsatt for direkte sollys eller nær varmekilder

Detaljer

DIGITAL DIKTAFON DM-5 DM-3 DETALJERTE INSTRUKSJONER

DIGITAL DIKTAFON DM-5 DM-3 DETALJERTE INSTRUKSJONER DIGITAL DIKTAFON DM-5 DM-3 DETALJERTE INSTRUKSJONER Takk for at du kjøpte en Olympus digital diktafon. Les disse instruksjonene for informasjon om korrekt og trygg bruk av dette produktet. Ta vare på instruksjonene

Detaljer

DIGITAL DIKTAFON DETALJERTE INSTRUKSJONER

DIGITAL DIKTAFON DETALJERTE INSTRUKSJONER DIGITAL DIKTAFON DETALJERTE INSTRUKSJONER Takk for at du kjøpte en Olympus digital diktafon. Les disse instruksjonene for informasjon om korrekt og trygg bruk av dette produktet. Ta vare på instruksjonene

Detaljer

RADIO BUDDY DAB HURTIGGUIDE

RADIO BUDDY DAB HURTIGGUIDE RADIO BUDDY DAB HURTIGGUIDE TAKK FOR AT DU VALGTE JENSEN OF SCANDINAVIA I Jensen of Scandinavia vet vi at fornøyde kunder betyr alt. Derfor søker vi konstant etter kunnskap for å kunne oppfylle kundenes

Detaljer

Din bruksanvisning OLYMPUS LS-10 http://no.yourpdfguides.com/dref/4295366

Din bruksanvisning OLYMPUS LS-10 http://no.yourpdfguides.com/dref/4295366 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett.

Detaljer

PRO NORSK MANUAL Innholdsfortegnelse Velkommen 4 Innholdet i pakken 5 Hvordan bruke Nox pro fester 6 Kamera forklaring 8 Bruke kameraet for vannsport 8 Oppsett av kameraet 9 Ladning av batteriet 10 Dato

Detaljer

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000 Bruksanvisning for Vifteovn Modell: VS 2000 BEHA VARMESØYLE VS 2000 LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR DU FORSØKER Å MONTERE, INSTALLERE, BRUKE ELLER VEDLIKEHOLDE PRODUKTET SOM BESKRIVES. BESKYTT DEG SELV OG

Detaljer

DIGITAL DIKTAFON DETALJERTE INSTRUKSJONER

DIGITAL DIKTAFON DETALJERTE INSTRUKSJONER DIGITAL DIKTAFON DETALJERTE INSTRUKSJONER Takk for at du kjøpte en Olympus digital diktafon. Les disse instruksjonene for informasjon om korrekt og trygg bruk av dette produktet. Ta vare på instruksjonene

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Pocket 1. Vend PLEXTALK Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett. Trykk

Detaljer

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.)

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.) LOSSNAY TIL HJEMMEBRUK TYPE VL-100U-E BRUKSANVISNING (Til kunden) Før denne Lossnay-ventilatoren tas i bruk, må bruksanvisningen leses. Oppbevar deretter bruksanvisningen på et sted hvor den er lett å

Detaljer

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder Bruksanv. 4561Dansk-orsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17 Esken inneholder Gratulerer! Vi takker for tilliten ved ditt valg av OVA Vision COLOR. Vennligst les nøye igjennom denne bruksanvisning og oppbevar

Detaljer

Bruksanvisning MAXI Samtaleforsterker BE2020 Art.nr. 1235

Bruksanvisning MAXI Samtaleforsterker BE2020 Art.nr. 1235 HMS art.nr. 160893 Bruksanvisning MAXI Samtaleforsterker BE2020 Art.nr. 1235 2014-08-28 Dok.nr.: 0156B1 Vestfold Audio AS Sandefjord Innholdsfortegnelse Teknisk informasjon... 2 Innledning... 3 Dette bør

Detaljer

Alltid der for å hjelpe deg Registrer produktet og få støtte på SHL3855NC. Har du spørsmål? Kontakt Philips.

Alltid der for å hjelpe deg Registrer produktet og få støtte på  SHL3855NC. Har du spørsmål? Kontakt Philips. Alltid der for å hjelpe deg Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support Har du spørsmål? Kontakt Philips SHL3855NC Brukerhåndbok Innholdsfortegnelse 1 Viktige sikkerhetsinstruksjoner 2

Detaljer

VN-7800PC VN-6800PC VN-6500PC VN-5500PC VN-3500PC NO INSTRUKSJONER

VN-7800PC VN-6800PC VN-6500PC VN-5500PC VN-3500PC NO INSTRUKSJONER DIGITAL DIKTAFON VN-7800PC VN-6800PC VN-6500PC VN-5500PC VN-3500PC NO INSTRUKSJONER Takk for at du kjøpte en digital opptaker fra Olympus. Les disse instruksjonene for informasjon om korrekt og trygg bruk

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K 9212427/2

Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K 9212427/2 Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Innledning Med Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K (heretter kalt DC-11) kan du lade batteriet i to kompatible

Detaljer

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VARMEPEIS Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VIKTIG Første gang varmeovnen brukes kan det merkes en svak lukt og litt røyk, dette er helt normalt og vil fort

Detaljer

Radio system med docking og aktiv høyttaler. B12iP

Radio system med docking og aktiv høyttaler. B12iP Radio system med docking og aktiv høyttaler. B12iP BRUKSANVISNING Vennligst les og forstå bruksanvisningen før bruk. SIKKERHETSINSTRUKSJONER For å sikre deg trygghet og bruksglede, les og følg sikkerhetsinstruksjonene

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 250

Hurtigveiledning Konftel 250 Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 250 NORSK Beskrivelse Konftel 250 er en konferansetelefon for tilkobling til analoge telefonuttak. På www.konftel.com/250 finner du en bruksanvisning

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA RX-4

Din bruksanvisning NOKIA RX-4 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NOKIA RX-4. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NOKIA RX-4 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

MUVI ATOM micro DV Produkt Innhold

MUVI ATOM micro DV Produkt Innhold MUVI ATOM micro DV Produkt Innhold 1 x veho MUVI ATOM micro DV kamera 1 x micro SD kort 1 x USB Kabel 1 x MUVI ATOM programvare 1 x MUVI ATOM fjærfeste klips 1 x MUVI ATOM hals kjede 1 x MUVI ATOM bæreveske

Detaljer

CLOCK RADIO. Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q

CLOCK RADIO. Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q CLOCK RADIO Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q NO NORSK 2 ALARM TIME SLEEP SNOOZE UP DOWN RADIO ON AL 1 1+2 2 - TUNING + FM MW U + VOLUME - 3 NORSK NORSK 05-13 4 NORSK SIKKERHET OG INNSTILLING 7 Denne enheten

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION DV9331EU. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION DV9331EU i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300W

Hurtigveiledning Konftel 300W Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 300W NORSK Beskrivelse Konftel 300W er en batteridrevet trådløs konferansetelefon for tilkobling til DECT-system, mobiltelefon eller datamaskin.

Detaljer

DIGITAL DIKTAFON DETALJERTE INSTRUKSJONER

DIGITAL DIKTAFON DETALJERTE INSTRUKSJONER DIGITAL DIKTAFON DETALJERTE INSTRUKSJONER Takk for at du kjøpte en Olympus digital diktafon. Les disse instruksjonene for informasjon om korrekt og trygg bruk av dette produktet. Ta vare på instruksjonene

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK

Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK Beskrivelse Konftel 300 er en konferansetelefon for tilkobling til analoge telefonuttak, mobil/dect-telefoner eller datamaskiner. På www.konftel.com/300 finner du en

Detaljer

Brukerveiledning VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER

Brukerveiledning VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER Brukerveiledning Takk for at du har kjøpt TV SoundBox. Vennligst les gjennom brukerveiledningen før du tar den i bruk og spar den for fremtid konsultasjoner. Hvis du har noen spørsmål, vennligst kontakt

Detaljer

Din bruksanvisning OLYMPUS VN-712PC http://no.yourpdfguides.com/dref/4292914

Din bruksanvisning OLYMPUS VN-712PC http://no.yourpdfguides.com/dref/4292914 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Bruksanvisning

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Bruksanvisning Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Bruksanvisning Bruksanvisning for Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Teleslyngen Jentafon Wireless Loopset LPS-6 er et Bluetooth-headset for brukere av høreapparat eller cochleaimplantat

Detaljer

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING Vennligst sørg for å lese denne bruksanvisningen grundig før bruk, og ta godt vare på bruksanvisningen. 8 Kontrollpanel Skann Hastighet Tid Distanse Kalorier På/Av

Detaljer

TO-VEIS TRÅDLØST TILKALLINGSSYSTEM PG-200

TO-VEIS TRÅDLØST TILKALLINGSSYSTEM PG-200 TO-VEIS TRÅDLØST TILKALLINGSSYSTEM PG-200 Takk for at du har valgt vårt produkt PG-200 trådløse tilkallingssystem. Vennligst les denne bruksanvisningen før du tar produktet i bruk. Hvis du har noen spørsmål,

Detaljer

ADVENTURE NORSK MANUAL

ADVENTURE NORSK MANUAL ADVENTURE NORSK MANUAL Innholdsfortegnelse Velkommen 4 Innholdet i pakken 5 Hvordan bruke Nox adventure fester 6 Kamera forklaring 7 Bruke kameraet for vannsport 7 Oppsett av kameraet 8 Ladning av batteriet

Detaljer

Samtaleforsterker CM Light

Samtaleforsterker CM Light Samtaleforsterker CM Light Bruker- og vedlikeholdsveiledning Samtaleforsterker CM Light Samtaleforsterker CM Light: HMS art. nr.: 135355 Best. nr.: 1104945 INNHOLD Samtaleforsterker CM Light... 1 Sikkerhetshensyn...

Detaljer

Nokia minihøyttaler MD /1

Nokia minihøyttaler MD /1 Nokia minihøyttaler MD-9 9217492/1 7 2009 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting people og Nokia Original Accessories-logoen er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører

Detaljer

Hurtigstartveiledning CD280/CD285

Hurtigstartveiledning CD280/CD285 Hurtigstartveiledning CD280/CD285 Innholdet i esken Basestasjon (CD285) Basestasjon (CD280) Merk * I pakker med flere håndsett er det ekstra håndsett, ladere og strømadaptere. ** I enkelte land må du koble

Detaljer

RNCD 329 Personlig CD-Spiller. Bruksanvisning. Før du begynner å bruke systemet må du lese alle disse instruksene nøye.

RNCD 329 Personlig CD-Spiller. Bruksanvisning. Før du begynner å bruke systemet må du lese alle disse instruksene nøye. RNCD39 NOv.qxd 7/09/00 4:00 Page NO RNCD 39 Personlig CD-Spiller Bruksanvisning RNCD 39 VOL STOP SKIP SKIP PLAY/ PAUSE Før du begynner å bruke systemet må du lese alle disse instruksene nøye. RNCD39 NOv.qxd

Detaljer

BRUKSANVISNING SKAGEN

BRUKSANVISNING SKAGEN BRUKSANVISNING SKAGEN Takk for at du valgte din digitale portable radio med DAB-teknologi fra mydab. Vi tar gjerne imot dine meninger og synspunkter på vår epost-adresse: mydab@ veibel.no Nyheter og info

Detaljer

Innhold. Smartfix Skanner Engelsk Manual Programvare -2-

Innhold. Smartfix Skanner Engelsk Manual Programvare -2- Innhold NO 1. Innhold... 2 2. Funksjoner... 3 3. Installere batteriet... 5 4. Lading av batteriet... 6 5. Bruk. 7 6. Overføre bilder til PC... 17 7. Spesifikasjoner... 20 8. Indikatorer... 21 9. Systemkrav.....

Detaljer

Bruksanvisning for Telefunken treningssimulator

Bruksanvisning for Telefunken treningssimulator Fjernkontroll & Funksjonstaster: Bruksanvisning for Telefunken treningssimulator PÅ/Standby Pause Volum + Språkvalg. Trykk 5 sekunder, alternativt trykk 2- sifret språk kode Framover/neste Bakover/forrige

Detaljer

NorthIce videobriller

NorthIce videobriller NorthIce videobriller EGENSKAPER Verdens første videobriller med HD kvalitet som gir opptak med meget naturlige farger Fleksibelt design som passer til alle ansikter og for alle aldre 5 MegaPixel CMOS

Detaljer

Asono MP3-spiller. Bruksanvisning

Asono MP3-spiller. Bruksanvisning Sikkerhetsanvisninger Asono MP3-spiller Bruksanvisning For å redusere risikoen for støt og fare, må du ikke utsette produktet for regn eller annen form for fuktighet eller ta den fra hverandre. Forsøk

Detaljer

Rev.nr 140805 - NO. Bruksanvisning Aquatic Radio

Rev.nr 140805 - NO. Bruksanvisning Aquatic Radio Rev.nr 140805 - NO Bruksanvisning Aquatic Radio Klargjøring Sette batteriet i fjernkontrollen Skru av det vanntette lokket på fjernkontrollens bakside og sett i batteriet. (CR-2430) Skru på lokket igjen.

Detaljer

MEMOmini Varenr :502580. Brukerveiledning

MEMOmini Varenr :502580. Brukerveiledning MEMOmini Varenr :502580 Brukerveiledning Innholdsfortegnelse Introduksjon... 2 Beskrivelse... 3 MEMOmini leveres med... 3 Ørepropper... 3 Halssnor... 3 Knapper på MEMOmini... 3 Lysdiode... 4 Inn- og utganger...

Detaljer

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på SRP3013. Har du spørsmål? Kontakt Philips.

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på  SRP3013. Har du spørsmål? Kontakt Philips. Alltid der for å hjelpe deg Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support Har du spørsmål? Kontakt Philips SRP3013 Brukerhåndbok Innholdsfortegnelse 1 Universell fjernkontroll 2 Innledning

Detaljer

DIGITAL OPPTAKER INSTRUKSJONER

DIGITAL OPPTAKER INSTRUKSJONER DIGITAL OPPTAKER DS-2500 INSTRUKSJONER Takk for at du kjøpte en Olympus digital diktafon. Les disse instruksjonene for informasjon vedrørende korrekt og sikker bruk av produktet. Ta vare på instruksjonene

Detaljer

Konica Minolta industri-instrumenter. Sikkerhetsforholdsregler

Konica Minolta industri-instrumenter. Sikkerhetsforholdsregler Konica Minolta industri-instrumenter Sikkerhetsforholdsregler Sikkerhetssymboler Følgende symboler er brukt i denne manualen for å forebygge ulykker som kan oppstå som følge av ukorrekt bruk av instrumentet.

Detaljer

Misong MP3-spiller. Innledning. Sikkerhetsanvisninger. Oversikt over komponenter

Misong MP3-spiller. Innledning. Sikkerhetsanvisninger. Oversikt over komponenter Misong MP3-spiller Innledning Denne bruksanvisningen er laget slik at du skal få mest mulig glede og nytte av produktet ditt. Les derfor denne nøye før du tar i bruk produktet! Misong står ikke ansvarlig

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer