LS-5 INSTRUKSJONER LINEÆR PCM-OPPTAKER. Lineær PCM-opptaker

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LS-5 INSTRUKSJONER LINEÆR PCM-OPPTAKER. Lineær PCM-opptaker"

Transkript

1 LINEÆR PCM-OPPTAKER LS-5 Lineær PCM-opptaker INSTRUKSJONER Registrer ditt produkt på og få ekstra fordeler med Olympus! NO Takk for at du kjøpte en digital opptaker fra Olympus. Les disse instruksjonene for informasjon vedrørende korrekt og sikker bruk av produktet. Ta vare på instruksjonene for fremtidig referanse. Vi anbefaler at du tester opptaksfunksjonen og volumet før bruk for å sikre vellykkede opptak.

2 Introduksjon Innholdet i dette dokumentet kan endres i fremtiden uten forvarsel. Kontakt vårt Kundeservicesenter for siste informasjon om produktnavn og modellnummer. Den best mulige forsiktighet har blitt gjort for å bevare integriteten til innhold i dette dokumentet. Hvis du skulle møte på et tvilsomt element, feil eller utelatelser er funnet, kontakt vårt Kundeservicesenter. Ethvert ansvar for følgeskader eller skader av noe slag som oppstår som en følge av tap av data grunnet en produktdefekt, reparasjoner utført av en tredje part, andre enn Olympus eller et Olympus-autorisert servicesenter, eller annen grunn ekskluderes. Varemerker og registrerte varemerker IBM og PC/AT er varemerker eller registrerte varemerker for International Business Machines Corporation. Microsoft, Windows og Windows Media er registrerte varemerker for Microsoft Corporation. Macintosh og itunes er varemerker for Apple Inc. SD-logoen er et varemerke. SDHC-logoen er et varemerke. MPEG Layer-3 lydkodingsteknologi er lisensiert fra Fraunhofer IIS og Thomson. EUPHONY MOBILE TM er et varemerke for DiMAGIC Corporation. DVM TM er et varemerke for DiMAGIC Corporation. Andre produkt- og merkenavn som er nevnt i dette dokumentet, kan være varemerker eller registrerte varemerker for sine respektive eiere.

3 INDEX Innholdsfortegnelse S. 4 Sikker og korrekt bruk S. 6 Komme i gang S. 8 Om opptak S. 22 Om avspilling S. 32 Menyinnstilling S. 4 Bruke opptakeren på datamaskinen S. 6 Annen informasjon S

4 Innholdsfortegnelse Introduksjon Innholdsfortegnelse...4 Trygg og korrekt bruk...6 Komme i gang Hovedfunksjoner...8 Identifisering av deler...9 Skjerm (LCD-skjerm)... 0 Sette inn batterier... Bruke AC-adapteren... 2 Strømforsyning...3 HOLD...3 Stille inn dato og klokkeslett [Time & Date]...5 Endre dato og klokkeslett... 6 Sette inn og ta ut et kort...7 Sette inn et kort... 7 Ta ut et kort... 8 Merknader om mappene...9 Om mappene for lydopptak... 9 Om mappen for musikkavspilling...20 Velge mapper og filer Om opptak Før opptak...22 Vende mikrofonen i retning mot den originale lydkilden...22 Opptak...23 Lytte mens lyd tas opp...27 Stille basskuttfilteret...27 Mikrofonsensitivitet...27 Tilpasse stemmesyn-kroniseringsnivået for opptak...28 Ta opp fra ekstern mikrofon eller andre enheter Om avspilling Avspilling...32 Spille av via øretelefon...35 Sette et index- eller temp-merke...35 Hvordan begynne repetert avspilling av segment...36 Fjerne...38 Slette én fil av gangen...38 Slette alle filer fra en mappe...38 Delvis slette en fil Innstillingsmeny Menyinnstillingsmetode...4 Formatere diktafonen [Format]... 5 Omorganisere filer [Replace]...54 Moving Files [File Move]...56 Dele filer [File Divide] Bruke diktafonen på datamaskinen Operativmiljø...6 Koble til datamaskinen...62 Koble til datamaskinen...62 Koble fra datamaskinen...63 Overføre lydfiler til datamaskinen...64 Bruke Windows Media Player...65 Vindusnavn...65 Kopiere musikk fra CD...66 Overføre musikkfiler til diktafonen...68 Kopiere lydfiler til CD... 7 Bruke itunes...73 Vindusnavn...73 Kopiere musikk fra CD Overføre musikkfiler til diktafonen Kopiere lydfiler til CD...76 Bruke som datamaskinens eksterne minne...77

5 Innholdsfortegnelse 6 Annen informasjon Alarm Message-liste...78 Feilsøking...79 Teknisk hjelp og støtte...8 Ekstrautstyr (valgfritt)...82 Spesifikasjoner...83

6 Trygg og korrekt bruk Før du bruker den nye diktafonen, les nøye gjennom denne veiledningen slik at du er sikker på at du kjenner trygg og korrekt bruk av enheten. Oppbevar denne veiledningen på et lett tilgjengelig sted for fremtidig referanse. Varselsymbolene angir viktig sikkerhetsrelatert informasjon. Det er viktig at du leser advarslene og informasjonen som medfølger for å kunne beskytte deg selv og andre mot personskade eller skade på eiendom. Generelle forholdsregler Ikke la diktafonen ligge i varme, fuktige steder som inni en lukket bil under direkte sollys eller på stranden om sommeren. Ikke oppbevar diktafonen på steder som er utsatt for ekstrem fuktighet eller støv. Ikke bruk organiske løsemidler som alkohol og lakktynner for å rengjøre enheten. Ikke plasser diktafonen på toppen av elektriske apparater som TV eller kjøleskap. Unngå opptak eller avspilling nær mobiltelefoner eller annet trådløst utstyr, da disse kan forårsake forstyrrelse og støy. Hvis du opplever støy, flytt til et annet sted, eller flytt diktafonen lenger unna slikt utstyr. Unngå sand eller skitt. Disse kan forårsake uopprettelig skade. Unngå sterke vibrasjoner eller støt. Ikke demonter, reparer eller tilpass enheten selv. Ikke bruk enheten mens du betjener et kjøretøy (som en sykkel, motorsykkel eller go-cart). Oppbevar enheten utilgjengelig for barn. Når opptakeren monteres til et stativ, må skruene på stativsiden dreies uten at selve opptakeren beveges. <Advarsel om tap av data> Innspilt innhold i minnet kan ødelegges eller slettes av operasjonsfeil, feil på enheten eller under reparasjon. Det anbefales at du sikkerhetskopierer og lagrer viktig innhold på et annet media som en datamaskinharddisk. Ethvert ansvar for følgeskader eller skader av noe slag som oppstår som en følge av tap av data grunnet en produktdefekt, reparasjoner utført av en tredje part andre enn Olympus eller et Olympus-autorisert servicesenter, eller andre grunner ekskluderes fra Olympus ansvar.

7 Trygg og korrekt bruk Batterier fadvarsel Batteriene bør aldri utsettes for flammer, varmes opp, kortsluttes eller demonteres. Ikke prøv å lade opp alkaliske, litium eller andre ikkeoppladbare batterier. Aldri bruk et batteri som har et ødelagt eller sprukket ytterside. Batteriene skal oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom du legger merke til noe uvanlig mens du bruker produktet, som for eksempel unormal støy, varme, røyk eller brent lukt: fjern batteriene umiddelbart med omhu så du ikke brenner deg, og; 2 ring forhandleren din eller din lokale Olympus-representant for service. AC-adapteren fadvarsel Ikke prøv å demontere, reparere eller tilpasse AC-adapteren på noen måte. Hold fremmede objekter inkludert vann, metall eller brannbare materialer fra å komme inni produktet. Ikke fukt AC-adapteren eller ta på den med en våt hånd. Ikke bruk AC-adapteren i nærheten av brennbar gass (inkludert gasolin, bensin og lakktynner). Hvis... de interne delene i ACadapteren eksponeres fordi den har blitt sluppet eller på annen måte skadet:... AC-adapteren er sluppet i vann, og hvis vann, metall, brennbare materiale eller andre fremmede objekter kommer inn i den:... du merker noe uvanlig når du bruker AC-adapteren som unormal støy, varme, røyk eller en brennende lukt: ikke ta på noen av de eksponerte delene; 2 koble umiddelbart fra strømforsyningspluggen fra strømuttaket, og; 3 ring forhandleren din eller din lokale Olympus-representant for service. Fortsatt bruk av AC-adapteren under disse omstendighetene kan føre til elektrisk støt, brann eller personskade.

8 Hovedfunksjoner Komme i gang Komme i gang Bruker en høysensitiv, støyreduserende stereomikrofon som kan ta opp den originale lyden nøyaktig. Maskinerte metallkomponenter brukes i rammen for den innebygde stereomikrofonen. Dette gir et design konstruert med tanke på spesialfunksjoner og også for å oppnå en konstruksjon som er resistent for vibrering. Ved å dreie selve mikrofonen 90 utover kan du også gjøre opptak med en naturlig og utvidet stereoeffekt. Utstyrt med en forsterkerkrets for høy lydkvalitet. Med en støyreduserende forsterkerkrets kan du gjøre lydopptak av høy kvalitet med lite støy. Støtter det lineære PCM-formatet, som er egnet til opptak av lydkvalitet som tilsvarer eller overgår CD-nivå. Egnet for realistiske opptak av flere forskjellige lydkilder. Høyoppløsningsopptak ved en høy samplingfrekvens og bit-telling som tilsvarer eller er bedre enn kvaliteten på en musikk-cd (samplingfrekvens 44, khz, bit-telling 6 bit) er mulig ( s. 4, s. 43). Støtter mange typer opptaksformater. Støtter MP3-formatet (MPEG-/MPEG-2 Audio Layer 3), og formatet Windows Media Audio (WMA). Ved å støtte MP3- og WMA-formatene, kan denne enheten lagre høykomprimerte filer, og dermed muliggjøre forlengede opptakstider ( s. 4, s. 43). Når opptakeren er koblet til en ekstern enhet, kan den i tillegg kode innkommende analoge lydsignaler uten bruk av en datamaskin ( s. 30). Støtter høykapasitets opptaksmedia. Kommer med 2 GB innebygd flashminne, og opptak kan også gjøres til et SD-kort (kommersielt tilgjengelig) ( s. 7). Se websiden til Olympus for informasjon om SD-kort som er bekreftet kompatible med denne opptakeren ( s. 8). Ustyrt med flere funksjoner som støtter lydopptak. Med denne opptakeren kan du egendefinere flere av opptaksfunksjonene, som for eksempel opptaksnivået og mikrofonsensitiviteten til å tilpasses opptaksforholdene og personlige preferanser ( s. 4, s. 44). Muliggjør systemoppgraderinger via forbedrede alternativer og utstyr. Forbedrer videre gleden av å gjøre opptak ( s. 82).. Kan spille av filer med formatene WAV, WMA og MP3 som sendes fra en datamaskin, i tillegg til filer som tas opp med enheten. Kan når som helst brukes som en musikkspiller. Kan lagre ca musikkfiler (WMA 28 kbps/ 4 minutter per sangkonvertering) ( s. 32, s. 33, s. 65, s. 73). Støtter USB 2.0. Hi-Speed, som muliggjør høyhastighets dataoverføring som en ekstern minneenhet for datamaskiner. Ved å koble datamaskinen med USB, kan bilder, tekstdata etc. lagres, og brukes til å overføre data ( s. 64, s. 77). Du kan flytte eller kopiere filer mellom det innebygde minnet og SD-kortet, og også innen mappene i minnet ( s. 56). Du kan dele opp filer ( s. 59), eller slette en del av en fil ( s. 39) som er tatt opp i PCM-format med denne diktafonen.

9 Identifisering av deler q = - ) ( * $ # ^ & REMOTE-inngang Koble til mottakeren for det eksklusive fjernkontrollsettet RS30W (ekstrautstyr). Dette muliggjør bruk av hovedenhetens opptaks- og stoppfunksjoner via fjernkontrollen. 2 Innebygd stereomikrofon (H) 3 Innebygd stereomikrofon (V) 4 LINE IN-inngang 5 MIC-inngang 6 REC LEVEL-regulering 7REC s-knapp Indikatorlys for opptak (LED) 8 MIC SENSE HIGH/LOW-bryter 9 LOW CUT ON/OFF-bryter 0 Hull til rem! Skjerm PEAK indikatorlys (LED) # STOP 4-knapp $ 2-knapp o i u ] [ p y % 9-knapp ^ 3-knapp & LIST-knapp * MENU-knapp ( A-B REPEAT-knapp ) Fn-knapp - ERASE-knapp = 0-knapp q `/OK-knapp w Kortdeksel e EAR-inngang r VOLUME-regulering t USB-inngang y POWER/HOLD-bryter u Strømkontakt i Batterideksel o Utløserknapp for batterideksel p Stativtilslutning [ Innebygd stereohøyttaler (H) ] Innebygd stereohøyttaler (V) t w e r Komme i gang

10 Identifisering av deler Skjerm (LCD-skjerm) Mappelistevisning Filvisning Komme i gang Rotmappeindikator Mappeindikator Indikator for opptaksmedia eller mappeindikator/rotmappenavn/nåværende filnummer/totalt antall opptaksfiler i mappen 2 Mappenavn 3 Styreindikator Fillistevisning Mappe-/filindikator Mappenavn/nåværende filnummer/totalt antall opptaksfiler i mappen 2 Filnavn 3 Styreindikator # Mappe-/filindikator Mappenavn/filnavn/filformat/nåværende filnummer/totalt antall opptaksfiler i mappen 2 Indikator for batteriet Indikator for opptaksmedia [ ] Innebygd flashminne [ ] SD-kort Indikator for slettelås 3 Statusindikator for opptak/avspilling 4 Nivåmåler 5 Indikator for avpillingsmodus 6 Indikator for opptaksmodus 7 Under opptaksmodus: Gjenværende opptakstid Under opptaks- eller stoppmodus: Fillengde 8 Under opptaksmodus: Medgått opptakstid Under avspillingsmodus: Forløpt avspillingstid 9 [EUPHONY]-indikator 0 [Reverb]-indikator! [V-Sync. [LowCutFilter]-indikator #[Limiter]-indikator [Zoom Mic]-indikator

11 Sette inn batterier Trykk på batteridekslets utløserknapp, og skyv deretter batteridekslet åpent mens du forsiktig trykker på det. 4 Skyv bryteren POWER/HOLD i retningen som angis av pilen, og slå på strømmen. Sett inn to AA batterier med = og 2 - polariteter. Hvis indikatoren «hour» blinker på skjermen, se «Stille inn dato og klokkeslett [Time & Date]» ( s. 5). Komme i gang Skifte ut batterier Batteriindikatoren på skjermen endres etter hvert som batteriene mister strøm. Lukk batteridekslet helt ved å trykke 3 mot retning A, og deretter skyve i retning B Skift ut batteriene så snart som mulig når [ ] vises på skjermen. Når batteriet er for svakt, vises [ ] og [Battery Low] på skjermen, og opptakeren slås av. Oppladbare Ni-MH-batterier Oppladbare Ni-MH-batterier B-0 4PE (ekstrautstyr) fra Olympus kan brukes i opptakeren. Bruk dem med Olympus' batterilader B-90SU (ekstrautstyr) (for USA og Canada) eller BU-90SE (ekstrautstyr) (for Europa) for oppladbare Ni-MH batterier ( s. 8).

12 Sette inn batterier Komme i gang Notater Denne diktafonen kan ikke lade oppladbare batterier. Manganbatterier kan ikke brukes i denne opptakeren. Det anbefales å skifte ut batteriene med AA alkaliske batterier eller oppladbare Ni-MH-batterier fra Olympus. Slå alltid av opptakeren før du skifter ut batteriene ( s. 3). Feil som en ødelagt fil kan oppstå dersom batteriene tas ut mens diktafonen er i bruk. Hvis du tar opp en fil og batteriene går tomme under opptaket, vil du miste filen som tas opp fordi filhodet ikke vil kunne lukkes. Det er viktig at du skifter ut batteriene når du kun ser hash-merket i batteriikonet. Hvis det tar lengre enn 5 minutter å skifte ut de tomme batteriene, eller du tar ut og setter inn batteriene gjentatte ganger til korte intervaller, kan det være du må nullstille tiden hver gang du setter i et nytt batteri ( s. 5). Ta ut batteriene hvis du ikke skal bruke diktafonen for en lengre periode. Når du spiller av en lyd-/musikkfil, kan opptakeren tilbakestilles på grunn av reduksjonen av batteriets utgangseffekt avhengig av lydnivået, selv om [ ] vises på batteriindikatoren. I dette tilfellet må du redusere diktafonens volum. Bruke AC-adapteren Plugg inn AC-adapteren (valgfritt) i en strømkontakt og koble støpslet til opptakerens strømkobling (DC 5 V). Slå alltid av opptakeren før tilkobling. Dersom AC-adapteren er koblet til mens batterier brukes under opptak, er det muligens ikke mulig å spille av lyddataen som tas opp. Gå til websiden til Olympus for informasjon om AC-adaptere som kan brukes med denne opptakeren. Til strømkontakten fadvarsel Slå alltid av opptakeren før tilkobling eller frakobling. Når AC-adapteren ikke er i bruk, koble strømforsyningen fra stikkontakten. Bruk kun korrekt strømforsyningsspenning som indikert på adapteren. Ikke bruk AC-adapteren når du kobler diktafonen til USB-porten. 2

13 Strømforsyning Slå av strømmen når diktafonen ikke brukes for å redusere batteriforbruket til et minimum. Selv om strømmen er slått av vil eksisterende data, modusinnstillinger og klokkeinnstillinger opprettholdes. HOLD Hvis du stiller diktafonen til HOLD-modus, lagres den nåværende tilstanden og alle knapper deaktiveres. Denne funksjonen er nyttig når diktafonen oppbevares i en veske eller er i en lomme. Slå på strømmen: Når opptakeren er slått av, skyver du bryteren POWER/HOLD i retningen som angis med pilen. Skjermen vil slås på, og strømmen vil slås på. Med funksjonen gjenoppta, vil diktafonen gå tilbake til stopp-posisjonen i minnet før strømmen ble slått av. Når batteriene er tatt ut av opptakeren vil posisjonen for hvor funksjonen gjenoppta stoppet bli slettet. Slå av strømmen: Skyv bryteren POWER/HOLD i retningen som angis av pilen i sekund eller lenger. Skjermen slås av og strømmen vil slås av. Funksjonen gjenoppta husker stoppposisjonen for før strømmen ble slått av. Still diktafonen til modusen HOLD. Skyv bryteren POWER/HOLD til posisjonen [HOLD]. Når [Hold] vises på skjermen er diktafonen stilt til modusen HOLD. Avslutte modusen HOLD Skyv bryteren POWER/HOLD til posisjonen A. Komme i gang Strømsparingsmodus [AutoPowerOff] Dersom opptakeren har vært stoppet/ikke brukes i over 0 minutter (standardinnstilling) mens strømmen er slått på, vil strømmen slås av ( s. 4, s. 47). Dersom en knapp trykkes på før batteriet slås av, vil tidsuret starte på nytt frem til denne funksjonen aktiveres. 3

14 HOLD Notater Komme i gang Hvis du trykker på en hvilken som helst knapp i HOLD-modus, vil klokken som vises blinke i 2 sekunder, men den vil ikke drive diktafonen. Dersom HOLD brukes under avspilling (opptak) deaktiveres bruken og statusen for avspilling (opptaks-) forblir uendret (når avspillingen er ferdig og opptaket er avsluttet på grunn av at gjenværende minne er brukt opp, vil det stoppe). Opptakeren kan brukes effektivt via brytere og reguleringsbryteren, samt den tilkoblede fjernkontrollen RS30W (ekstrautstyr), selv når opptakeren er i modusen HOLD. 4

15 Stille inn dato og klokkeslett [Time & Date] Hvis du forhåndsstiller klokkeslettet og datoen, vil informasjonen automatisk lagres for hver fil når filen tas opp. Forhåndsstilling av tidspunkt og data muliggjør enklere filadministrering. Når du bruker diktafonen første gang etter å ha kjøpt den, eller når batteriene har vært i uten at enheten har blitt brukt over lengre tid, vil [Set Time & Date] vises.når «hour» blinker, gjennomfører du oppsettet fra trinn. Trykk på knappen2 eller 3 for 2 å stille inn. Følg de samme trinnene ved å trykke på knappen 9 eller 0 for å velge neste element, og trykk deretter på knappen 2 eller 3 for å stille inn. Du kan velge mellom 2- og 24-timers visning ved å trykke på knappen LIST mens du stiller inn time og minutter. Eksempel: 0:38 P.M 0:38 PM 22:38 (Standardinnstilling) Du kan velge rekkefølgen for «year», «month», «day» ved å trykke på knappen LIST under innstilling. Eksempel: januar, 200 M D 200Y (Standardinnstilling) Komme i gang 2 3-knapp 9 0-knapp `/OK-knapp D M 200Y LIST-knapp Trykk på 9 eller 0-knappen for å velge elementet som du vil stille inn. Velg elementet fra «hour», «minute», «year» «month» og «day» med et blinkende punkt 200Y M D Trykk på `/OK-knappen for 3 å bekrefte innstillingen. Klokken starter fra den innstilte datoen og klokkeslettet. Trykk på knappen `/OK i henhold til tidssignalet. 5

16 Stille inn dato og klokkeslett [Time & Date] Komme i gang Merk Dersom du trykker på knappen `/OK under oppsettet, vil opptakeren lagre elementene som ble stilt ved det tidspunktet. Endre dato og klokkeslett Men opptakeren er i stoppmodus, trykker og holder du nede knappen STOP 4 for å vise tidspunkt og dato, gjenværende minne og filformat. Bruk prosedyren nedenfor til å stille inn dato og tidspunkt hvis det ikke er korrekt innstilt. Trykk på knappen `/OK eller 9 for 3 å flytte markøren til elementet du vil stille inn. [Others] vil vises på skjermen Trykk på knappen2 eller 3 for 4 å velge [Time & Date]. [Time & Date] vil vises på skjermen 2 3-knapp 9 0-knapp `/OK-knapp MENU-knapp LIST-knapp Trykk på knappen MENU mens diktafonen er i stoppmodus. Menyen vil vises på skjermen ( s. 4). Trykk på 2- eller 3-knappen for 2 å velge [Others]-kategorien. Du kan endre menyvisningen ved å flytte markøren for innstillingskategorier. Trykk på knappen `/OK eller 9. 5 «hour» vil vises på skjermen og angi starten på oppsettsprosessen for tidspunkt og dato. De følgende trinnene er de samme som trinn til trinn 3 for «Stille inn klokkeslett og dato [Time & Date]» ( s. 5). Trykk på knappen MENU for å lukke 6 menyskjermen. 6

17 Sette inn og ta ut et kort Denne lydopptakeren kan brukes med kommersielt tilgjengelige SD-kort samt med det innebygde flashminnet. Sette inn et kort 2 3-knapp `/OK-knapp Åpne kortdekslet når opptakeren er i stoppmodus. Hold kortet rett når du setter det inn. Kortet stopper med et klikk når det er satt helt inn. Hvis du setter inn kortet feil vei eller i en vinkel kan dette skade kontaktområdet eller kan få kortet til å sette seg fast. Dersom kortet ikke er satt helt inn vil data muligens ikke skrives til kortet. Lukk kortdekslet godt. 3 Komme i gang Når du tar opp til et kort, trykk på 4 knappen 2 eller 3 og velg [Yes]. Når du setter inn kortet vil overgangsskjermen for opptaksmedia vises. Vend kortet riktig vei og sett det inn 2 i kortplassen, som vist på bildet. Trykk på `/OK-knappen for 5 å bekrefte innstillingen. SKYV FOR Å ÅPNE 7

18 Sette inn og ta ut et kort Komme i gang Notater Du kan skifte opptaksmedia til det innebygde flashminnet ( s. 4, s. 46). I noen tilfeller kan kort som har blitt formatert (initialisert) med en annen enhet, som en datamaskin, ikke gjenkjennes. Formater dem med denne diktafonen før bruk ( s. 5). Når du forsøker å utføre handlinger som for eksempel å skrive tilbake innholdet fra et SDkort i tilfeller hvor kortet er skrivebeskyttet, vil [SD Card Locked] vises. Avspillingsfunksjonen kan utføres, men skrivebeskyttelsen må slås av før du kan overskrive innholdet på kortet. Kort som ikke er av SD-standard, som for eksempel multimediakort, kan ikke brukes. Ta ut et kort Kortet stikker nå synlig ut av kortplassen og kan trygt tas ut. Lukk kortdekslet godt. 3 Merk Når [MemorySelect] er stilt til [SD Card], vises [Built-in Memory selected]. Hvis du slipper kortet med fingeren for fort når du trykker kortet innover kan dette føre til at det løses ut av kortplassen med kraft. Om SD-kortet 2 3-knapp `/OK-knapp Når SD-kortet er skrivebeskyttet, vil meldingen [SD Card Locked] vises. Slå av funksjonen for skrivebeskyttelse før du setter inn kortet. Se websiden til Olympus for informasjon om SD-kort som er bekreftet kompatible med denne opptakeren ( s. 8). Åpne kortdekslet når opptakeren er i stoppmodus. Skyv kortet fremover for å låse opp 2 kortet, og la det støtes ut delvis. Hvis bryteren for skrivebeskyttelse vender i retningen [LOCK], kan ikke opptak eller andre funksjoner utføres. LOCK 8 SKYV FOR Å ÅPNE Notater Det kan være noen SD-kort som ikke gjenkjennes korrekt av opptakeren. Hvis dette skjer må du ta ut kortet og sette det inn igjen for å se om det blir gjenkjent av opptakeren. Behandlingsytelsen reduseres for et SD-kort når du gjentar skriving og sletting. I dette tilfellet kan du formatere SD-kortet ( s. 5).

19 Merknader om mappene Det innebygde flashminnet eller SD-kortet kan brukes som opptaksmedia. Uavhengig av opptaksmedia, deles lydfiler og musikkfiler i mapper for lydopptak og mapper for musikkavspilling som organiseres i trestruktur og lagres. Om mappene for lydopptak [Folder A] [Folder E] er mappene for lydopptak. Ved opptak med denne diktafonen, kan du velge hvilken som helst av de fem mappene og deretter ta opp. Root Folder A Folder B Folder C Folder D Folder list display for Mappelistevisning when the [SD Card] for når has [SD-kortet] been selected har blitt as valgt the recording som opptaksmedia Save Lagre up opptil to 200 files filer Komme i gang Folder E Mappe Folder Musikk Music 200 File When Når musikkfiler music files har have blitt overført been transferred til [Musikk]-mappen to the [Music] fra en folder datamaskin, from a computer, kan opptakeren the recorder brukes can som be used en musikkspiller as a music ( player s.32, ( s.65, P.32, s.73) P.65, P.73) Filnavn vil opprettes automatisk for filer som er tatt opp med denne diktafonen. Bruker-ID: LS_5 000.WAV Navnet som har blitt registrert på den digitale opptakeren. 2 Filnummer: Et filnummer tildeles fortløpende uavhengig av endringene i opptaksmediet. 3 Utvidelse: Dette er filnavnendelsene for opptaksformatet når denne enheten brukes til opptak. Lineært PCM-format.WAV MP3-format.MP3 WMA-format.WMA 9

20 Om mappen for musikkavspilling Merknader om mappene Når musikkfiler overføres til enheten med bruk av Windows Media Player, opprettes en mappe automatisk i musikkavspillingsmappen, som har en lagstruktur som vist på bildet nedenfor. Musikkfiler som er i samme mappen kan omorganiseres i foretrukken rekkefølge og spilles av ( s. 54). Root Opptil 28 mapper kan opprettes under [Music]-mappen, inkludert [Music] Komme i gang Folder E Music Første nivå Artist 0 Andre nivå Album 0 Lagre opptil 200 filer 00 Mappe Artist 02 Album Fil Artist 03 Album Forholdsregler for overføring av musikkfiler: Når du bruker Windows Media Player, klikk på [Start Sync] i stedet for å stille inn alternativene for synkronisering. Alle filene overføres til del A over

21 Velge mapper og filer Bytte mapper når opptakeren er stanset. Se avsnittet «Merknader om mapper» ( s. 9, s. 20) for informasjon om lagstrukturen for mappene. Betjening av mappene for musikkavspilling 4Bla gjennom nivåene Mappelistevisning Mappelistevisning (Første nivå) Mappelistevisning (Andre nivå) `/OK-knapp Fortsett 2- eller 3-knapp Velg mappen 2- eller 3-knapp Velg artistmappen 2- eller 3-knapp Velg albummappen Hver gang du trykker åpnes mappen eller filen som er valgt i listevisningen og går videre nedover ett nivå. Listevisningsskjermen kan betjenes med 9-knappen. LIST-knapp Komme i gang Tilbake Filvisning Fillistevisning Hver gang du trykker på denne går du opp ett nivå. Listevisningen kan betjenes med 0-knappen. Listevisning Mappene og filene som er spilt inn på denne diktafonen vises `/OK-knapp Start avspillingen Betjening av mappene for lydopptak 2- eller 3-knapp Velg filen Filvisning Informasjon om den valgte filen vises. Går inn i avspillingsstandbymodus Mappelistevisning Fillistevisning Filvisning 2- eller 3-knapp 2- eller 3-knapp `/OK-knapp Velg mappen Velg filen Start avspillingen 2

22 Om opptak Før opptak Komme i gang 2 Om opptak Feste vindskjermen: Start opptaket etter at vindskjermen (følger med) er festet til mikrofonen. Støy kan forekomme selv om en vindskjerm er festet når sterk vind blåser mot en mikrofon. Velg opptaksmedia: Det innebygde flashminnet samt et SD-kort kan brukes ( s. 7, s. 4, s. 46). Velg opptaksformatet: Opptak kan gjøres via det lineære PCM-formatet og også med formatene WAV, MP3 og WMA ( s. 4, s. 43). Vende mikrofonen i retning mot den originale lydkilden Vend den innebygde mikrofonen i retningen som du ønsker å ta opp fra. Plassering av den innebygde mikrofonen over skjermen er den korrekte posisjonen for stereoopptak. Hvis dette er under skjermen kan ikke korrekt stereoopptak utføres fordi posisjonen for den originale lydkilden vil tas opp i omvendt synkronisering. Om den innebygde stereomikrofonen: Retningen for lydopptak med mikrofonen kan endres med bryteren MIC SENSE HIGH/LOW ( s. 27). Original lyd kilde MIC SENSE HIGH MIC SENSE LOW 22 Opptak med den innebygde mikrofonen: Vend mikrofonen i retning av kilden som skal tas opp. V H Oversikt På stativ: Nøyaktig justering av mikrofonens vinkel og lignende kan gjøres mens enheten er montert til et kamerastativ.

23 Opptak Velg en mappe mellom [A] til [E] før du starter opptaket. Disse fem mappene kan selektivt brukes til å skille mellom opptakstyper. Mappe [A] kan for eksempel brukes til å lagre personlig informasjon mens mappe [B] kan velges til å lagre forretningsinformasjon. 2 a b c REC s-knapp STOP 4-knapp `/OK-knapp Opptaksindikatoren blinker og [ ] vises på skjermen. Stemmesynkroniseringsnivå kan stilles inn når stemmesynkronisering er på. [Rec Mode] kan ikke endres i standbymodus eller under opptak. Konfigurer dette mens diktafonen er stanset ( s. 4, s. 43). De forskjellige funksjonene som er relatert til opptak kan konfigureres for å tilpasses opptaksforholdene ( s. 4, s. 43, s. 44). Nivåindikatorposisjonen for nivåmåleren vil endres i forhold til endring av de forskjellige opptaksinnstillingene. Bekreft opptaksnivået via nivåmåleren etter at innstillingene er endret. Bruk REC LEVEL-justeringsbryteren til 3 å justere opptaksnivået. Dette kan justeres innen et område fra [0] til [0]. Jo høyere tall som velges med justeringsbryteren, jo høyere vil opptaksnivået bli. Indikatorposisjonen for nivåmåleren vil også bli høyere. Velg opptaksmappe ( s. 9 til s. 2). Hvordan bytte mapper: Ved å trykke på knappen LIST i filvisningen mens opptakeren er stanset, vil du komme tilbake til nivået over. Ved å trykke på knappen LIST gjentatte ganger kommer du tilbake til mappelistevisningen. 2 Trykk på knappen 2 eller 3 i mappelistevisningen for å velge mapper for lydopptak. Lydopptak som nylig er gjort vil lagres som den siste filen i den valgte mappen. Opptakeren er konstruert til å kunne Trykk på knappen REC s og gjør deg klar til å ta opp. Vend mikrofonen i retning av kilden som skal tas opp. a Gjenværende opptakstid b Nivåmåler (endres i henhold til innstilling av opptaksnivå og opptaksfunksjon) c Opptaksmodus ta opp ren og jevn lyd, selv under opptaksforhold hvor lydkildens volum endres vesentlig. Ved å justere opptaksnivået manuelt kan du imidlertid gjøre opptak med enda bedre lydkvalitet. Hvis lyden som tas opp er for høy kan støy forekomme, selv om [Rec Level] er satt til [Auto] eller [Limiter On]. I enkelte tilfeller kan det også hende at [PEAK]-indikatoren, som varsler stor inngangseffekt, ikke lyser. Vi anbefaler at du tester opptaksfunksjonen og volumet før bruk for å sikre vellykkede opptak. Når [Rec Level] er stilt til [Auto] vil opptaksnivået automatisk justeres. Still [Rec Level] til [Manual] når justerings- og begrenserfunksjonen for opptaksnivået brukes ( s. 4, s. 43). 2 Om opptak 23

24 Opptaks- Produsere lyden du virkelig ønsker å ta opp: Når en høy lyd produseres vil nivåmåleren dreie helt til høyre under opptaket og indikatorlampen [PEAK] vil slås på. Når dette skjer, vil lyden som tas opp forvrenges fordi opptaksnivået er for høyt. Trykk på knappen STOP 4 for 5 å stoppe opptaket. [ ] vil forsvinne fra skjermen. e e Fillengde 2 Om opptak d Når maksimalt nivå er nådd på nivåmåleren (opptakslyden vil forvrenges) Når en høy lyd produseres, må du justere opptaksnivået så nivåmåleren holdes rundt nivået [ 6]. Eksempel på forhold hvor opptaksnivået har blitt redusert og overdreven inngangseffekt har blitt justert Trykk på knappen REC s en gang 4 til for å starte opptak. [ ] vil vises på skjermen. d Medgått opptakstid Notater Opptaket vil fortsette selv om volumet for en enkelt fil overskrider 2 GB i lineært PCM-format ( s. 43). Filen lagres med 2 GB i separate filer. Ved avspilling vil den behandles som flere filer. 2 Når opptaket er større enn 2 GB, kan antallet filer i mappen være høyere enn 200 filer. Den 20. filen og senere filer vil ikke gjenkjennes av diktafonen, så kontroller ved å koble diktafonen til en datamaskin. Når et SD-kort er satt inn i opptakeren, må du bekrefte opptaksmediet som enten [Built-in Memory] eller [SD Card] slik at ingen feil oppstår ( s. 4, s. 46). Når du forsøker å utføre handlinger som for eksempel å skrive tilbake innholdet fra et SDkort i tilfeller hvor kortet er skrivebeskyttet, vil [SD Card Locked] vises. Avspillingsfunksjonen kan utføres, men skrivebeskyttelsen må slås av før du kan overskrive innholdet på kortet ( s. 8). Hvis du velger en annen mappe enn [A] til [E] og trykker på knappen REC s, vil meldingen [Can't record in this folder] vises. Velg en mappe fra [A] til [E] og start opptaket på nytt. 24

LS-11 INSTRUKSJONER LINEÆR PCM-OPPTAKER. Lineær PCM-opptaker

LS-11 INSTRUKSJONER LINEÆR PCM-OPPTAKER. Lineær PCM-opptaker LINEÆR PCM-OPPTAKER LS- Lineær PCM-opptaker INSTRUKSJONER Registrer ditt produkt på www.olympus-consumer.com/register og få ekstra fordeler med Olympus! NO Takk for at du kjøpte en digital opptaker fra

Detaljer

Din bruksanvisning OLYMPUS LS-10 http://no.yourpdfguides.com/dref/4295366

Din bruksanvisning OLYMPUS LS-10 http://no.yourpdfguides.com/dref/4295366 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

DIGITAL DIKTAFON DETALJERTE INSTRUKSJONER

DIGITAL DIKTAFON DETALJERTE INSTRUKSJONER DIGITAL DIKTAFON DETALJERTE INSTRUKSJONER Takk for at du kjøpte en Olympus digital diktafon. Les disse instruksjonene for informasjon om korrekt og trygg bruk av dette produktet. Ta vare på instruksjonene

Detaljer

Din bruksanvisning OLYMPUS LS-3 http://no.yourpdfguides.com/dref/4295438

Din bruksanvisning OLYMPUS LS-3 http://no.yourpdfguides.com/dref/4295438 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

DIGITAL DIKTAFON DETALJERTE INSTRUKSJONER

DIGITAL DIKTAFON DETALJERTE INSTRUKSJONER DIGITAL DIKTAFON DETALJERTE INSTRUKSJONER Takk for at du kjøpte en Olympus digital diktafon. Les disse instruksjonene for informasjon om korrekt og trygg bruk av dette produktet. Ta vare på instruksjonene

Detaljer

Din bruksanvisning OLYMPUS DM-670 http://no.yourpdfguides.com/dref/4292836

Din bruksanvisning OLYMPUS DM-670 http://no.yourpdfguides.com/dref/4292836 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

DIGITAL DIKTAFON DETALJERTE INSTRUKSJONER

DIGITAL DIKTAFON DETALJERTE INSTRUKSJONER DIGITAL DIKTAFON DETALJERTE INSTRUKSJONER Takk for at du kjøpte en Olympus digital diktafon. Les disse instruksjonene for informasjon om korrekt og trygg bruk av dette produktet. Ta vare på instruksjonene

Detaljer

Din bruksanvisning OLYMPUS LS-20M http://no.yourpdfguides.com/dref/3959958

Din bruksanvisning OLYMPUS LS-20M http://no.yourpdfguides.com/dref/3959958 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

DIGITAL DIKTAFON DETALJERTE INSTRUKSJONER

DIGITAL DIKTAFON DETALJERTE INSTRUKSJONER DIGITAL DIKTAFON DETALJERTE INSTRUKSJONER Takk for at du kjøpte en Olympus digital diktafon. Les disse instruksjonene for informasjon om korrekt og trygg bruk av dette produktet. Ta vare på instruksjonene

Detaljer

LS-3 DETALJERTE INSTRUKSJONER LINEÆR PCM-OPPTAKER. Lineær PCM-opptaker

LS-3 DETALJERTE INSTRUKSJONER LINEÆR PCM-OPPTAKER. Lineær PCM-opptaker LINEÆR PCM-OPPTAKER LS-3 Lineær PCM-opptaker DETALJERTE INSTRUKSJONER Takk for at du kjøpte en digital opptaker fra Olympus. Les disse instruksjonene for informasjon vedrørende korrekt og sikker bruk av

Detaljer

DIGITAL DIKTAFON DETALJERTE INSTRUKSJONER

DIGITAL DIKTAFON DETALJERTE INSTRUKSJONER DIGITAL DIKTAFON DETALJERTE INSTRUKSJONER Takk for at du kjøpte en Olympus digital diktafon. Les disse instruksjonene for informasjon om korrekt og trygg bruk av dette produktet. Ta vare på instruksjonene

Detaljer

DIKTAFON LOMMEMINNE DP-20 INSTRUKSJONER

DIKTAFON LOMMEMINNE DP-20 INSTRUKSJONER DIKTAFON LOMMEMINNE DP-20 INSTRUKSJONER NO Registrer ditt produkt på www.olympus-consumer.com/register og få ekstra fordeler med Olympus! 2 NO Introduksjon Takk for at du kjøpte en digital opptaker fra

Detaljer

DIGITAL DIKTAFON DETALJERTE INSTRUKSJONER

DIGITAL DIKTAFON DETALJERTE INSTRUKSJONER DIGITAL DIKTAFON DETALJERTE INSTRUKSJONER Takk for at du kjøpte en Olympus digital diktafon. Les disse instruksjonene for informasjon om korrekt og trygg bruk av dette produktet. Ta vare på instruksjonene

Detaljer

LS-20M DETALJERTE INSTRUKSJONER LINEÆR PCM-OPPTAKER. Lineær PCM-opptaker

LS-20M DETALJERTE INSTRUKSJONER LINEÆR PCM-OPPTAKER. Lineær PCM-opptaker LINEÆR PCM-OPPTAKER LS-20M Lineær PCM-opptaker DETALJERTE INSTRUKSJONER Takk for at du kjøpte en digital opptaker fra Olympus. Les disse instruksjonene for informasjon vedrørende korrekt og sikker bruk

Detaljer

Xcam våpenkamera manual

Xcam våpenkamera manual 2010 Xcam våpenkamera manual Trond Bartnes Big 5 AS, Steinkjer 06.05.2010 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kameraet... 3 Kapitel 2 - Klargjøring av kameraet for bruk... 6 2.1 - Installering

Detaljer

DIGITAL DIKTAFON DETALJERTE INSTRUKSJONER

DIGITAL DIKTAFON DETALJERTE INSTRUKSJONER DIGITAL DIKTAFON DETALJERTE INSTRUKSJONER Takk for at du kjøpte en Olympus digital diktafon. Les disse instruksjonene for informasjon om korrekt og trygg bruk av dette produktet. Ta vare på instruksjonene

Detaljer

DIKTAFON NOTE CORDER DP-311 INSTRUKSJONER

DIKTAFON NOTE CORDER DP-311 INSTRUKSJONER DIKTAFON TE CORDER DP-311 INSTRUKSJONER Registrer ditt produkt på www.olympus.eu/register-product og få ekstra fordeler med Olympus! 2 Introduksjon Takk for at du kjøpte en digital opptaker fra Olympus.

Detaljer

VN-7800PC VN-6800PC VN-6500PC VN-5500PC VN-3500PC NO INSTRUKSJONER

VN-7800PC VN-6800PC VN-6500PC VN-5500PC VN-3500PC NO INSTRUKSJONER DIGITAL DIKTAFON VN-7800PC VN-6800PC VN-6500PC VN-5500PC VN-3500PC NO INSTRUKSJONER Takk for at du kjøpte en digital opptaker fra Olympus. Les disse instruksjonene for informasjon om korrekt og trygg bruk

Detaljer

DIKTAFON LOMMEMINNE DP-211 INSTRUKSJONER. Registrer ditt produkt på og få ekstra fordeler med Olympus!

DIKTAFON LOMMEMINNE DP-211 INSTRUKSJONER. Registrer ditt produkt på  og få ekstra fordeler med Olympus! DIKTAFON LOMMEMINNE DP-211 INSTRUKSJONER NO Registrer ditt produkt på www.olympus-consumer.com/register og få ekstra fordeler med Olympus! 2 NO Introduksjon Takk for at du kjøpte en digital opptaker fra

Detaljer

DIGITAL DIKTAFON VN-7700/VN-7600 INSTRUKSJONER. Registrer ditt produkt på www.olympus-consumer.com/register og få ekstra fordeler med Olympus!

DIGITAL DIKTAFON VN-7700/VN-7600 INSTRUKSJONER. Registrer ditt produkt på www.olympus-consumer.com/register og få ekstra fordeler med Olympus! DIGITAL DIKTAFON VN-7700/VN-7600 INSTRUKSJONER Registrer ditt produkt på www.olympus-consumer.com/register og få ekstra fordeler med Olympus! Introduksjon Takk for at du kjøpte en digital opptaker fra

Detaljer

DIGITAL DIKTAFON DM-5 DM-3 DETALJERTE INSTRUKSJONER

DIGITAL DIKTAFON DM-5 DM-3 DETALJERTE INSTRUKSJONER DIGITAL DIKTAFON DM-5 DM-3 DETALJERTE INSTRUKSJONER Takk for at du kjøpte en Olympus digital diktafon. Les disse instruksjonene for informasjon om korrekt og trygg bruk av dette produktet. Ta vare på instruksjonene

Detaljer

Din bruksanvisning OLYMPUS VN-712PC http://no.yourpdfguides.com/dref/4292914

Din bruksanvisning OLYMPUS VN-712PC http://no.yourpdfguides.com/dref/4292914 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett.

Detaljer

1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning

1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning 1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning Les brukerveiledningen nøye før du tar apparatet i bruk Introduksjon Takk for at du har kjøpt dette mini-dvr-kameraet. Den er liten nok til å skjules hvor du ønsker

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Pocket 1. Vend PLEXTALK Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett. Trykk

Detaljer

FM-sender med Bluetooth

FM-sender med Bluetooth FM-sender med Bluetooth Prod.nr. 7071531590974 Bruksanvisning Takk for at du kjøpte dette produktet. Les bruksanvisningen grundig før bruk for å få best mulig ytelse fra produktet. Introduksjon Denne FM-senderen

Detaljer

Bruksanvisning. Digital aktiv høyttaler. Vennligst les denne bruksanvisning nøye før produktet tas i bruk

Bruksanvisning. Digital aktiv høyttaler. Vennligst les denne bruksanvisning nøye før produktet tas i bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

DIGITAL OPPTAKER INSTRUKSJONER

DIGITAL OPPTAKER INSTRUKSJONER DIGITAL OPPTAKER DS-2500 INSTRUKSJONER Takk for at du kjøpte en Olympus digital diktafon. Les disse instruksjonene for informasjon vedrørende korrekt og sikker bruk av produktet. Ta vare på instruksjonene

Detaljer

Din bruksanvisning PIONEER AVIC-S1 http://no.yourpdfguides.com/dref/5595877

Din bruksanvisning PIONEER AVIC-S1 http://no.yourpdfguides.com/dref/5595877 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for PIONEER AVIC-S1. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på PIONEER AVIC-S1 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Brukerveiledning 5731 Elta bærbar CD-spiller med 10-sekunders anti-shock

Brukerveiledning 5731 Elta bærbar CD-spiller med 10-sekunders anti-shock Brukerveiledning 5731 Elta bærbar CD-spiller med 10-sekunders anti-shock Generelle forsiktighetsregler Unngå plassering av apparatet på følgende steder: Steder som er utsatt for direkte sollys eller nær

Detaljer

Brukerveiledning 2458 S Elta design musikkanlegg med aktiv subwoofer

Brukerveiledning 2458 S Elta design musikkanlegg med aktiv subwoofer Brukerveiledning 2458 S Elta design musikkanlegg med aktiv subwoofer Generelle forsiktighetsregler Unngå plassering av apparatet på følgende steder: Steder som er utsatt for direkte sollys eller nær varmekilder

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300W

Hurtigveiledning Konftel 300W Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 300W NORSK Beskrivelse Konftel 300W er en batteridrevet trådløs konferansetelefon for tilkobling til DECT-system, mobiltelefon eller datamaskin.

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK

Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK Beskrivelse Konftel 300 er en konferansetelefon for tilkobling til analoge telefonuttak, mobil/dect-telefoner eller datamaskiner. På www.konftel.com/300 finner du en

Detaljer

BRUKSANVISNING Milestone 310 Digital Opptaker

BRUKSANVISNING Milestone 310 Digital Opptaker BRUKSANVISNING Milestone 310 Digital Opptaker Vi anbefaler at du bruker noen minutter på å lese gjennom denne bruksanvisningen, slik at du blir kjent med funksjonene og dermed får bedre utbytte av din

Detaljer

HP UC-høyttalertelefon. Brukerhåndbok

HP UC-høyttalertelefon. Brukerhåndbok HP UC-høyttalertelefon Brukerhåndbok Copyright 2014, 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth er et varemerke som tilhører sin eier og brukes av Hewlett-Packard Company på lisens. Windows

Detaljer

DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP

DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP BRUKSANVISNING Vennligst les og forstå bruksanvisningen før bruk INNHOLD I ESKEN 1. A3IP med dokkingstasjon 4. Bruksanvisning 2. Audio kabel 5. Ipod holder 3. AC Adapter 6.

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

LP platespiller med PLL radio og USB/SD-MP3 opptaker. Brukerveiledning. Norsk

LP platespiller med PLL radio og USB/SD-MP3 opptaker. Brukerveiledning. Norsk LP platespiller med PLL radio og USB/SD-MP3 opptaker Brukerveiledning Norsk Modell 2970 LP platespiller med PLL radio og USB/SD-MP3 opptaker Brukerveiledning Toppdeksel Fjernkontroll Sensor Power Display

Detaljer

Digital høyttaler Bruksanvisning. www.target.no

Digital høyttaler Bruksanvisning. www.target.no Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 250

Hurtigveiledning Konftel 250 Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 250 NORSK Beskrivelse Konftel 250 er en konferansetelefon for tilkobling til analoge telefonuttak. På www.konftel.com/250 finner du en bruksanvisning

Detaljer

EBR707C BRUKSANVISNING

EBR707C BRUKSANVISNING EBR707C BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av denne nye Krystall Vær Stasjon med ikon som har 3D projektor. Dette unike produkter er designet for hverdagsbruk hjemme eller på kontoret

Detaljer

8: Video- og lydutgang 9: LED-lampe 10: På/av-bryter for LCDskjerm. 11: Utløser for CF-kort 12: Søker 13: LCD-skjerm

8: Video- og lydutgang 9: LED-lampe 10: På/av-bryter for LCDskjerm. 11: Utløser for CF-kort 12: Søker 13: LCD-skjerm Produktopplysninger : Utløserknapp : Videoopptaksknapp 3: Oppknapp (zoom inn) ( ) 4: Nedknapp (zoom ut) ( ) 5: MENY/OK-knapp På/av-knapp 6: USB-port 7: Kortspor 8: Video- og lydutgang 9: LED-lampe 0: På/av-bryter

Detaljer

RNCD 329 Personlig CD-Spiller. Bruksanvisning. Før du begynner å bruke systemet må du lese alle disse instruksene nøye.

RNCD 329 Personlig CD-Spiller. Bruksanvisning. Før du begynner å bruke systemet må du lese alle disse instruksene nøye. RNCD39 NOv.qxd 7/09/00 4:00 Page NO RNCD 39 Personlig CD-Spiller Bruksanvisning RNCD 39 VOL STOP SKIP SKIP PLAY/ PAUSE Før du begynner å bruke systemet må du lese alle disse instruksene nøye. RNCD39 NOv.qxd

Detaljer

INFRARØDT DIGITALT VILTKAMERA

INFRARØDT DIGITALT VILTKAMERA INFRARØDT DIGITALT VILTKAMERA Prod.nr. TSC30 BRUKSANVISNING Takk for at du kjøpte dette produktet. Det er brukervennlig, har det siste innen viltkamerateknologi og tar klare digitale bilder døgnet rundt

Detaljer

JahtiJakt videobriller

JahtiJakt videobriller JahtiJakt videobriller Innhold Kapitel 1 - Pakken inneholder:... 1 Kapitel 2 - Funksjoner:... 3 Kapitel 3 - Instruksjoner... 3 3.2 - Starte enheten... 4 3.3 - Slå av enheten... 5 3.4 - Automatisk lukking...

Detaljer

BRUKSANVISNING SKAGEN

BRUKSANVISNING SKAGEN BRUKSANVISNING SKAGEN Takk for at du valgte din digitale portable radio med DAB-teknologi fra mydab. Vi tar gjerne imot dine meninger og synspunkter på vår epost-adresse: mydab@ veibel.no Nyheter og info

Detaljer

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL?

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL? Ditt ekstra minne Du har nettopp kjøpt den talende hjelpen for din hukommelse. For fullstendig tilfredshet med apparatet, vennligst les nøye gjennom denne bruksanvisningen. HVA BRUKES TIL? MEM-X er det

Detaljer

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på SRP3013. Har du spørsmål? Kontakt Philips.

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på  SRP3013. Har du spørsmål? Kontakt Philips. Alltid der for å hjelpe deg Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support Har du spørsmål? Kontakt Philips SRP3013 Brukerhåndbok Innholdsfortegnelse 1 Universell fjernkontroll 2 Innledning

Detaljer

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning Delenummer: 92P1932 ThinkPad X Series Installeringsveiledning Sjekkliste for utpakking Takk for at du kjøpte en IBM ThinkPad X Series-maskin. Kontroller innholdet på denne listen mot innholdet i boksen.

Detaljer

Asono MP3-spiller. Bruksanvisning

Asono MP3-spiller. Bruksanvisning Sikkerhetsanvisninger Asono MP3-spiller Bruksanvisning For å redusere risikoen for støt og fare, må du ikke utsette produktet for regn eller annen form for fuktighet eller ta den fra hverandre. Forsøk

Detaljer

Bruker- og vedlikeholdsveiledning

Bruker- og vedlikeholdsveiledning Okayo II trådløs kommunikasjon, guidesystem Bruker- og vedlikeholdsveiledning OKAYO II trådløs kommunikasjon, Guidesystem 16 kanaler 863 865 MHz Okayo II trådløs kommunikasjon, Guidesystem Best. nr.: 1104501

Detaljer

Fornybar energi. Komme i gang med LEGO Energimåler

Fornybar energi. Komme i gang med LEGO Energimåler Fornybar energi Komme i gang med LEGO Energimåler de LEGO Group. 2010 LEGO Gruppen. 1 Innholdsfortegnelse 1. Oversikt over Energimåleren... 3 2. Feste Energiboksen... 3 3. Lade og utlade Energimåleren...

Detaljer

Digital høyttaler Brukerveiledning Vennligst les før bruk

Digital høyttaler Brukerveiledning Vennligst les før bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

Brukerveiledning. SuperTalker. Varenr. 107 000

Brukerveiledning. SuperTalker. Varenr. 107 000 Brukerveiledning SuperTalker Varenr. 107 000 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 SuperTalkers funksjoner:... 3 Skisse av SuperTalker... 4 Batteri / Strømforbruk... 5 Bytt Overlegg og Fingerguide... 5 Valg

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

Bruksanvisning. Samtaleforsterker MAXI. Vestfold Audio AS. Art.nr. BE2020. HMS art.nr. 160893

Bruksanvisning. Samtaleforsterker MAXI. Vestfold Audio AS. Art.nr. BE2020. HMS art.nr. 160893 Bruksanvisning Samtaleforsterker MAXI Art.nr. BE2020 HMS art.nr. 160893 Vestfold Audio AS Innholdsfortegnelse Teknisk informasjon... 2 Innledning... 3 Dette bør du lese... 3 Enhetens kontroller og tilkoblinger...

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

Bruksanvisning Viz Car

Bruksanvisning Viz Car Bruksanvisning Viz Car 1.Produktbeskrivelse 1.ON / OFF-knappen 2.Record-knapp 3. Batterikammer 4.SD eller TF / Micro SD-kort 5.Menu-knappen 6.Down-knapp (for å navigere i menyen) 7.Up-knappen (for å navigere

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. CD191 CD196. Hurtigstartveiledning. 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke

Registrer produktet og få støtte på.  CD191 CD196. Hurtigstartveiledning. 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/welcome CD191 CD196 Hurtigstartveiledning 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke Viktige sikkerhetsinstruksjoner Bruk kun strømforsyningen som er angitt

Detaljer

Rev.nr 140805 - NO. Bruksanvisning Aquatic Radio

Rev.nr 140805 - NO. Bruksanvisning Aquatic Radio Rev.nr 140805 - NO Bruksanvisning Aquatic Radio Klargjøring Sette batteriet i fjernkontrollen Skru av det vanntette lokket på fjernkontrollens bakside og sett i batteriet. (CR-2430) Skru på lokket igjen.

Detaljer

Hurtigstartveiledning CD280/CD285

Hurtigstartveiledning CD280/CD285 Hurtigstartveiledning CD280/CD285 Innholdet i esken Basestasjon (CD285) Basestasjon (CD280) Merk * I pakker med flere håndsett er det ekstra håndsett, ladere og strømadaptere. ** I enkelte land må du koble

Detaljer

QUICK GUIDE - RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM VOLVO WEB EDITION

QUICK GUIDE - RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM VOLVO WEB EDITION VOLVO QUICK GUIDE - RSE WEB EDITION REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM Din bil har et eksklusivt multimedieanlegg. Rear Seat Entertainment-systemet utvider bilens ordinære lydanlegg med: To bildeskjermer A/V-AUX-inngang

Detaljer

Bomann stereoanlegg MC 1012 CD CB

Bomann stereoanlegg MC 1012 CD CB Bomann stereoanlegg MC 1012 CD CB Generelle forsiktighetsregler - For å minske sjansen for brann eller elektrisk sjokk, må du holde spilleren borte fra vann og fuktighet. Spilleren bør ikke stå i umiddelbar

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION DV9331EU. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION DV9331EU i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Nokia minihøyttaler MD /1

Nokia minihøyttaler MD /1 Nokia minihøyttaler MD-9 9217492/1 7 2009 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting people og Nokia Original Accessories-logoen er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører

Detaljer

Quha Zono. Brukermanual

Quha Zono. Brukermanual Quha Zono Brukermanual 2 Av/På-knapp / Indikatorlys USB port Monteringsbrakett Det kan være nyttig å lese nøye gjennom instruksjonene før man tar i bruk Quha Zono mus. 3 Kom i gang Quha Zono er en trådløs

Detaljer

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000 Bruksanvisning for Vifteovn Modell: VS 2000 BEHA VARMESØYLE VS 2000 LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR DU FORSØKER Å MONTERE, INSTALLERE, BRUKE ELLER VEDLIKEHOLDE PRODUKTET SOM BESKRIVES. BESKYTT DEG SELV OG

Detaljer

Bruksanvisning MAXI Samtaleforsterker BE2020 Art.nr. 1235

Bruksanvisning MAXI Samtaleforsterker BE2020 Art.nr. 1235 HMS art.nr. 160893 Bruksanvisning MAXI Samtaleforsterker BE2020 Art.nr. 1235 2014-08-28 Dok.nr.: 0156B1 Vestfold Audio AS Sandefjord Innholdsfortegnelse Teknisk informasjon... 2 Innledning... 3 Dette bør

Detaljer

Fjernkontroll for HP Media (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok

Fjernkontroll for HP Media (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok Fjernkontroll for HP Media (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows og Windows Vista er varemerker eller registrerte varemerker for Microsoft

Detaljer

DDR-47BT. Bruksanvisning Norsk

DDR-47BT. Bruksanvisning Norsk DDR-47BT Bruksanvisning Norsk Innhold Introduksjon................................. 2-8 Kontroller og tilkoblinger....................... 2-4 Fjernkontroll................................ 5 Ikon på skjerm..............................

Detaljer

Vera-W15. WiFi Termostat Kontakt. Bruksanvisning. Manual version 1.0

Vera-W15. WiFi Termostat Kontakt. Bruksanvisning. Manual version 1.0 Vera-W15 WiFi Termostat Kontakt Bruksanvisning Manual version 1.0 INNHOLD 1.1 Pakkens innhold... 2 1.2 Stikkontakt instruksjon... 3 1.3 Lys indikator... 4 1.4 Varsel lyd... 5 2.1 Installering av app...

Detaljer

Esken inneholder. Tegnforklaring

Esken inneholder. Tegnforklaring VisionNova 5 2009:Layout 1 30-10-09 14:25 Side 44 Esken inneholder Ett kamera m/innebygget batteri En monitor To nettadaptere Ett oppladbart batteri for monitor (3.7V 850mAH Li-ion) Ett stativ/veggfeste

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Image Viewer SU-5. 9356196 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia Image Viewer SU-5. 9356196 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia Image Viewer SU-5 9356196 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet SU-5 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv

Detaljer

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder Bruksanv. 4561Dansk-orsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17 Esken inneholder Gratulerer! Vi takker for tilliten ved ditt valg av OVA Vision COLOR. Vennligst les nøye igjennom denne bruksanvisning og oppbevar

Detaljer

Bruksanvisning digital opptaker. Milestone 112

Bruksanvisning digital opptaker. Milestone 112 Bruksanvisning digital opptaker Milestone 112 Mai 2013 Milestone 112 Brukerhåndbok 1. Opptakerens funksjoner... 3 1.1 Eskens innhold... 3 1.2 Bruksanvisningen... 3 2. Spillerens utseende... 4 2.1 Bilde

Detaljer

Bruksanvisning BTL-60.

Bruksanvisning BTL-60. Bruksanvisning BTL-60 www.denver-electronics.com Blåtann Høyttaler BRUKERHÅNDBOK BTL-60 Bruksinstruksjoner Når du slår på høyttaleren vil den som standard starte i Blåtann-modellen. Du kan enkelt koble

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

Utseende. 1.Objektiv 2.Opptaksknapp 3.Knapp for å ta bilder _ NOR 01

Utseende. 1.Objektiv 2.Opptaksknapp 3.Knapp for å ta bilder _ NOR 01 Utseende 3 2 1 1.Objektiv 2.Opptaksknapp 3.Knapp for å ta bilder NOR 01 13 4.Mikro USBEK-port 10 12 11 6 7 8 9 4 5 5.Av/på-knapp for batteri 6.Side opp-knapp 7.På-knapp 8.OK-knapp 9.Side ned-knapp 10.LCD

Detaljer

Plantronics Blackwire C610 Blackwire C620

Plantronics Blackwire C610 Blackwire C620 Plantronics Blackwire C610 Blackwire C60 BRUKER HÅNDBOK VELKOMMEN INNHOLDET I PAKKEN Velkommen til Plantronics' utvalg av hodesettprodukter. Plantronics tilbyr en rekke produkter fra utstyr som kan brukes

Detaljer

Hurtigstart-guide CD181/CD186

Hurtigstart-guide CD181/CD186 Hurtigstart-guide CD181/CD186 Viktige sikkerhetsinstruksjoner Bruk kun strømforsyningen som er angitt i de tekniske spesifikasjonene. Produktet må ikke komme i kontakt med væsker. Eksplosjonsfare hvis

Detaljer

Plantronics M70. -M90 serien. Brukerhåndbok

Plantronics M70. -M90 serien. Brukerhåndbok Plantronics M70 -M90 serien Brukerhåndbok Innhold Velkommen 3 Innholdet i esken* 4 Velg språk 5 Sammenkobling 6 Hodesettoversikt 7 Vær trygg 7 Ta kontroll 8 Svare på eller avslutte en samtale 8 Avslå en

Detaljer

Bærbart 5.5 ( 14 cm diameter) TV med UKW/MW radio. Vennligst les igjennom bruksanvisningen før bruk og oppbevar denne til senere.

Bærbart 5.5 ( 14 cm diameter) TV med UKW/MW radio. Vennligst les igjennom bruksanvisningen før bruk og oppbevar denne til senere. Bærbart 5.5 ( 14 cm diameter) TV med UKW/MW radio Vennligst les igjennom bruksanvisningen før bruk og oppbevar denne til senere. A. Av/på bryter. (TV/Radio) B. Sendingsbryter Radio: UKW/MW TV: VL/VH/UHF

Detaljer

Nokia Radio Headset HS-2R Brukerhåndbok utgave

Nokia Radio Headset HS-2R Brukerhåndbok utgave Nokia Radio Headset HS-2R Brukerhåndbok 9355494 2. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-2R er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300IP

Hurtigveiledning Konftel 300IP Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 300IP NORSK Beskrivelse Konftel 300IP er en konferansetelefon for IP-telefoni. På www.konftel.com/300ip finner du en bruksanvisning med utførlig

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. CD190 CD195. Hurtigstartveiledning. 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke

Registrer produktet og få støtte på.  CD190 CD195. Hurtigstartveiledning. 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/welcome CD190 CD195 Hurtigstartveiledning 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke Viktige sikkerhetsinstruksjoner Bruk kun strømforsyningen som er angitt

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning

Bruks og monteringsanvisning I-LOVIEW 7 FULL HD Bruks og monteringsanvisning 1 Innholdsregister Introduksjon... s. 3 Produktets innhold... s. 4 Instruksjoner før bruk... s. 4 Konfigurasjon... s. 5 Funksjoner og hurtigtaster... s.

Detaljer

SIKKERHET OG OPPSETT -------------------------------------------------------------------------------

SIKKERHET OG OPPSETT ------------------------------------------------------------------------------- SIKKERHET OG OPPSETT ------------------------------------------------------------------------------- Sikkerhet Vennligst merk følgende instruksjoner ved oppsett av TV-apparatet: 7 Fjernkontrollen er kun

Detaljer

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på SRP3014. Har du spørsmål? Kontakt Philips.

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på  SRP3014. Har du spørsmål? Kontakt Philips. Alltid der for å hjelpe deg Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support Har du spørsmål? Kontakt Philips SRP3014 Brukerhåndbok Innholdsfortegnelse 1 Universell fjernkontroll 2 Innledning

Detaljer

Hurtigmanual. Viltkamera Brecom C 2600

Hurtigmanual. Viltkamera Brecom C 2600 Hurtigmanual Viltkamera Brecom C 2600 NORSK Innledning Brecom C 2600 u/mms Pakken inneholder: - Kamera - Batteriboks - Festestropp - USB kabel - Phono kabel Med sin svært følsomme Passive lnfra-rød (PIR)

Detaljer

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 1 Innholdsregister Beskrivelse... 3 Innhold i esken... 3 Beskrivelse av enhet:... 4 Komme i gang... 5 Batteri installering... 5 Lading av batteri...

Detaljer

Innhold. Smartfix Skanner Engelsk Manual Programvare -2-

Innhold. Smartfix Skanner Engelsk Manual Programvare -2- Innhold NO 1. Innhold... 2 2. Funksjoner... 3 3. Installere batteriet... 5 4. Lading av batteriet... 6 5. Bruk. 7 6. Overføre bilder til PC... 17 7. Spesifikasjoner... 20 8. Indikatorer... 21 9. Systemkrav.....

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA RX-4

Din bruksanvisning NOKIA RX-4 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NOKIA RX-4. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NOKIA RX-4 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Hurtigstart-guide CD180

Hurtigstart-guide CD180 Hurtigstart-guide CD180 Viktige sikkerhetsinstruksjoner Bruk kun strømforsyningen som er angitt i de tekniske spesifikasjonene. Produktet må ikke komme i kontakt med væsker. Eksplosjonsfare hvis batteriet

Detaljer

BRUKSANVISNING MODELL: G-9000 MODUL NR.: 3031

BRUKSANVISNING MODELL: G-9000 MODUL NR.: 3031 OM BRUKSANVISNINGEN Ut fra hvilken modell av klokken du har, vil displayet vise lyse tall med mørk bakgrunn eller omvendt. Knappe operasjonene er indikert med bokstavene som vist i figurene til venstre.

Detaljer

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0.

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware er stolte av å kunne introdusere versjon 2.0 av Trekker Breeze talende GPS. Denne oppgraderingen er gratis for alle Trekker Breeze brukere. Programmet

Detaljer

RADIO BUDDY DAB HURTIGGUIDE

RADIO BUDDY DAB HURTIGGUIDE RADIO BUDDY DAB HURTIGGUIDE TAKK FOR AT DU VALGTE JENSEN OF SCANDINAVIA I Jensen of Scandinavia vet vi at fornøyde kunder betyr alt. Derfor søker vi konstant etter kunnskap for å kunne oppfylle kundenes

Detaljer

Brukerhåndbok. ClearReader+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0111

Brukerhåndbok. ClearReader+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0111 Brukerhåndbok ClearReader+ Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0111 ClearReader+ dokumentleser 1. Introduksjon.

Detaljer

Alltid der for å hjelpe deg Registrer produktet og få støtte på SHL3855NC. Har du spørsmål? Kontakt Philips.

Alltid der for å hjelpe deg Registrer produktet og få støtte på  SHL3855NC. Har du spørsmål? Kontakt Philips. Alltid der for å hjelpe deg Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support Har du spørsmål? Kontakt Philips SHL3855NC Brukerhåndbok Innholdsfortegnelse 1 Viktige sikkerhetsinstruksjoner 2

Detaljer

Lydopptak med NMHs CD-opptakere

Lydopptak med NMHs CD-opptakere Dette er en kortfattet beskrivelse av hvordan du lager et lydopptak med CD-opptakerne i AV møblene på NMH. Se siste side for oversikt over hvilke rom på NMH som er utstyrt med CD-opptaker. Signalgang Ved

Detaljer