LS-5 INSTRUKSJONER LINEÆR PCM-OPPTAKER. Lineær PCM-opptaker

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LS-5 INSTRUKSJONER LINEÆR PCM-OPPTAKER. Lineær PCM-opptaker"

Transkript

1 LINEÆR PCM-OPPTAKER LS-5 Lineær PCM-opptaker INSTRUKSJONER Registrer ditt produkt på og få ekstra fordeler med Olympus! NO Takk for at du kjøpte en digital opptaker fra Olympus. Les disse instruksjonene for informasjon vedrørende korrekt og sikker bruk av produktet. Ta vare på instruksjonene for fremtidig referanse. Vi anbefaler at du tester opptaksfunksjonen og volumet før bruk for å sikre vellykkede opptak.

2 Introduksjon Innholdet i dette dokumentet kan endres i fremtiden uten forvarsel. Kontakt vårt Kundeservicesenter for siste informasjon om produktnavn og modellnummer. Den best mulige forsiktighet har blitt gjort for å bevare integriteten til innhold i dette dokumentet. Hvis du skulle møte på et tvilsomt element, feil eller utelatelser er funnet, kontakt vårt Kundeservicesenter. Ethvert ansvar for følgeskader eller skader av noe slag som oppstår som en følge av tap av data grunnet en produktdefekt, reparasjoner utført av en tredje part, andre enn Olympus eller et Olympus-autorisert servicesenter, eller annen grunn ekskluderes. Varemerker og registrerte varemerker IBM og PC/AT er varemerker eller registrerte varemerker for International Business Machines Corporation. Microsoft, Windows og Windows Media er registrerte varemerker for Microsoft Corporation. Macintosh og itunes er varemerker for Apple Inc. SD-logoen er et varemerke. SDHC-logoen er et varemerke. MPEG Layer-3 lydkodingsteknologi er lisensiert fra Fraunhofer IIS og Thomson. EUPHONY MOBILE TM er et varemerke for DiMAGIC Corporation. DVM TM er et varemerke for DiMAGIC Corporation. Andre produkt- og merkenavn som er nevnt i dette dokumentet, kan være varemerker eller registrerte varemerker for sine respektive eiere.

3 INDEX Innholdsfortegnelse S. 4 Sikker og korrekt bruk S. 6 Komme i gang S. 8 Om opptak S. 22 Om avspilling S. 32 Menyinnstilling S. 4 Bruke opptakeren på datamaskinen S. 6 Annen informasjon S

4 Innholdsfortegnelse Introduksjon Innholdsfortegnelse...4 Trygg og korrekt bruk...6 Komme i gang Hovedfunksjoner...8 Identifisering av deler...9 Skjerm (LCD-skjerm)... 0 Sette inn batterier... Bruke AC-adapteren... 2 Strømforsyning...3 HOLD...3 Stille inn dato og klokkeslett [Time & Date]...5 Endre dato og klokkeslett... 6 Sette inn og ta ut et kort...7 Sette inn et kort... 7 Ta ut et kort... 8 Merknader om mappene...9 Om mappene for lydopptak... 9 Om mappen for musikkavspilling...20 Velge mapper og filer Om opptak Før opptak...22 Vende mikrofonen i retning mot den originale lydkilden...22 Opptak...23 Lytte mens lyd tas opp...27 Stille basskuttfilteret...27 Mikrofonsensitivitet...27 Tilpasse stemmesyn-kroniseringsnivået for opptak...28 Ta opp fra ekstern mikrofon eller andre enheter Om avspilling Avspilling...32 Spille av via øretelefon...35 Sette et index- eller temp-merke...35 Hvordan begynne repetert avspilling av segment...36 Fjerne...38 Slette én fil av gangen...38 Slette alle filer fra en mappe...38 Delvis slette en fil Innstillingsmeny Menyinnstillingsmetode...4 Formatere diktafonen [Format]... 5 Omorganisere filer [Replace]...54 Moving Files [File Move]...56 Dele filer [File Divide] Bruke diktafonen på datamaskinen Operativmiljø...6 Koble til datamaskinen...62 Koble til datamaskinen...62 Koble fra datamaskinen...63 Overføre lydfiler til datamaskinen...64 Bruke Windows Media Player...65 Vindusnavn...65 Kopiere musikk fra CD...66 Overføre musikkfiler til diktafonen...68 Kopiere lydfiler til CD... 7 Bruke itunes...73 Vindusnavn...73 Kopiere musikk fra CD Overføre musikkfiler til diktafonen Kopiere lydfiler til CD...76 Bruke som datamaskinens eksterne minne...77

5 Innholdsfortegnelse 6 Annen informasjon Alarm Message-liste...78 Feilsøking...79 Teknisk hjelp og støtte...8 Ekstrautstyr (valgfritt)...82 Spesifikasjoner...83

6 Trygg og korrekt bruk Før du bruker den nye diktafonen, les nøye gjennom denne veiledningen slik at du er sikker på at du kjenner trygg og korrekt bruk av enheten. Oppbevar denne veiledningen på et lett tilgjengelig sted for fremtidig referanse. Varselsymbolene angir viktig sikkerhetsrelatert informasjon. Det er viktig at du leser advarslene og informasjonen som medfølger for å kunne beskytte deg selv og andre mot personskade eller skade på eiendom. Generelle forholdsregler Ikke la diktafonen ligge i varme, fuktige steder som inni en lukket bil under direkte sollys eller på stranden om sommeren. Ikke oppbevar diktafonen på steder som er utsatt for ekstrem fuktighet eller støv. Ikke bruk organiske løsemidler som alkohol og lakktynner for å rengjøre enheten. Ikke plasser diktafonen på toppen av elektriske apparater som TV eller kjøleskap. Unngå opptak eller avspilling nær mobiltelefoner eller annet trådløst utstyr, da disse kan forårsake forstyrrelse og støy. Hvis du opplever støy, flytt til et annet sted, eller flytt diktafonen lenger unna slikt utstyr. Unngå sand eller skitt. Disse kan forårsake uopprettelig skade. Unngå sterke vibrasjoner eller støt. Ikke demonter, reparer eller tilpass enheten selv. Ikke bruk enheten mens du betjener et kjøretøy (som en sykkel, motorsykkel eller go-cart). Oppbevar enheten utilgjengelig for barn. Når opptakeren monteres til et stativ, må skruene på stativsiden dreies uten at selve opptakeren beveges. <Advarsel om tap av data> Innspilt innhold i minnet kan ødelegges eller slettes av operasjonsfeil, feil på enheten eller under reparasjon. Det anbefales at du sikkerhetskopierer og lagrer viktig innhold på et annet media som en datamaskinharddisk. Ethvert ansvar for følgeskader eller skader av noe slag som oppstår som en følge av tap av data grunnet en produktdefekt, reparasjoner utført av en tredje part andre enn Olympus eller et Olympus-autorisert servicesenter, eller andre grunner ekskluderes fra Olympus ansvar.

7 Trygg og korrekt bruk Batterier fadvarsel Batteriene bør aldri utsettes for flammer, varmes opp, kortsluttes eller demonteres. Ikke prøv å lade opp alkaliske, litium eller andre ikkeoppladbare batterier. Aldri bruk et batteri som har et ødelagt eller sprukket ytterside. Batteriene skal oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom du legger merke til noe uvanlig mens du bruker produktet, som for eksempel unormal støy, varme, røyk eller brent lukt: fjern batteriene umiddelbart med omhu så du ikke brenner deg, og; 2 ring forhandleren din eller din lokale Olympus-representant for service. AC-adapteren fadvarsel Ikke prøv å demontere, reparere eller tilpasse AC-adapteren på noen måte. Hold fremmede objekter inkludert vann, metall eller brannbare materialer fra å komme inni produktet. Ikke fukt AC-adapteren eller ta på den med en våt hånd. Ikke bruk AC-adapteren i nærheten av brennbar gass (inkludert gasolin, bensin og lakktynner). Hvis... de interne delene i ACadapteren eksponeres fordi den har blitt sluppet eller på annen måte skadet:... AC-adapteren er sluppet i vann, og hvis vann, metall, brennbare materiale eller andre fremmede objekter kommer inn i den:... du merker noe uvanlig når du bruker AC-adapteren som unormal støy, varme, røyk eller en brennende lukt: ikke ta på noen av de eksponerte delene; 2 koble umiddelbart fra strømforsyningspluggen fra strømuttaket, og; 3 ring forhandleren din eller din lokale Olympus-representant for service. Fortsatt bruk av AC-adapteren under disse omstendighetene kan føre til elektrisk støt, brann eller personskade.

8 Hovedfunksjoner Komme i gang Komme i gang Bruker en høysensitiv, støyreduserende stereomikrofon som kan ta opp den originale lyden nøyaktig. Maskinerte metallkomponenter brukes i rammen for den innebygde stereomikrofonen. Dette gir et design konstruert med tanke på spesialfunksjoner og også for å oppnå en konstruksjon som er resistent for vibrering. Ved å dreie selve mikrofonen 90 utover kan du også gjøre opptak med en naturlig og utvidet stereoeffekt. Utstyrt med en forsterkerkrets for høy lydkvalitet. Med en støyreduserende forsterkerkrets kan du gjøre lydopptak av høy kvalitet med lite støy. Støtter det lineære PCM-formatet, som er egnet til opptak av lydkvalitet som tilsvarer eller overgår CD-nivå. Egnet for realistiske opptak av flere forskjellige lydkilder. Høyoppløsningsopptak ved en høy samplingfrekvens og bit-telling som tilsvarer eller er bedre enn kvaliteten på en musikk-cd (samplingfrekvens 44, khz, bit-telling 6 bit) er mulig ( s. 4, s. 43). Støtter mange typer opptaksformater. Støtter MP3-formatet (MPEG-/MPEG-2 Audio Layer 3), og formatet Windows Media Audio (WMA). Ved å støtte MP3- og WMA-formatene, kan denne enheten lagre høykomprimerte filer, og dermed muliggjøre forlengede opptakstider ( s. 4, s. 43). Når opptakeren er koblet til en ekstern enhet, kan den i tillegg kode innkommende analoge lydsignaler uten bruk av en datamaskin ( s. 30). Støtter høykapasitets opptaksmedia. Kommer med 2 GB innebygd flashminne, og opptak kan også gjøres til et SD-kort (kommersielt tilgjengelig) ( s. 7). Se websiden til Olympus for informasjon om SD-kort som er bekreftet kompatible med denne opptakeren ( s. 8). Ustyrt med flere funksjoner som støtter lydopptak. Med denne opptakeren kan du egendefinere flere av opptaksfunksjonene, som for eksempel opptaksnivået og mikrofonsensitiviteten til å tilpasses opptaksforholdene og personlige preferanser ( s. 4, s. 44). Muliggjør systemoppgraderinger via forbedrede alternativer og utstyr. Forbedrer videre gleden av å gjøre opptak ( s. 82).. Kan spille av filer med formatene WAV, WMA og MP3 som sendes fra en datamaskin, i tillegg til filer som tas opp med enheten. Kan når som helst brukes som en musikkspiller. Kan lagre ca musikkfiler (WMA 28 kbps/ 4 minutter per sangkonvertering) ( s. 32, s. 33, s. 65, s. 73). Støtter USB 2.0. Hi-Speed, som muliggjør høyhastighets dataoverføring som en ekstern minneenhet for datamaskiner. Ved å koble datamaskinen med USB, kan bilder, tekstdata etc. lagres, og brukes til å overføre data ( s. 64, s. 77). Du kan flytte eller kopiere filer mellom det innebygde minnet og SD-kortet, og også innen mappene i minnet ( s. 56). Du kan dele opp filer ( s. 59), eller slette en del av en fil ( s. 39) som er tatt opp i PCM-format med denne diktafonen.

9 Identifisering av deler q = - ) ( * $ # ^ & REMOTE-inngang Koble til mottakeren for det eksklusive fjernkontrollsettet RS30W (ekstrautstyr). Dette muliggjør bruk av hovedenhetens opptaks- og stoppfunksjoner via fjernkontrollen. 2 Innebygd stereomikrofon (H) 3 Innebygd stereomikrofon (V) 4 LINE IN-inngang 5 MIC-inngang 6 REC LEVEL-regulering 7REC s-knapp Indikatorlys for opptak (LED) 8 MIC SENSE HIGH/LOW-bryter 9 LOW CUT ON/OFF-bryter 0 Hull til rem! Skjerm PEAK indikatorlys (LED) # STOP 4-knapp $ 2-knapp o i u ] [ p y % 9-knapp ^ 3-knapp & LIST-knapp * MENU-knapp ( A-B REPEAT-knapp ) Fn-knapp - ERASE-knapp = 0-knapp q `/OK-knapp w Kortdeksel e EAR-inngang r VOLUME-regulering t USB-inngang y POWER/HOLD-bryter u Strømkontakt i Batterideksel o Utløserknapp for batterideksel p Stativtilslutning [ Innebygd stereohøyttaler (H) ] Innebygd stereohøyttaler (V) t w e r Komme i gang

10 Identifisering av deler Skjerm (LCD-skjerm) Mappelistevisning Filvisning Komme i gang Rotmappeindikator Mappeindikator Indikator for opptaksmedia eller mappeindikator/rotmappenavn/nåværende filnummer/totalt antall opptaksfiler i mappen 2 Mappenavn 3 Styreindikator Fillistevisning Mappe-/filindikator Mappenavn/nåværende filnummer/totalt antall opptaksfiler i mappen 2 Filnavn 3 Styreindikator # Mappe-/filindikator Mappenavn/filnavn/filformat/nåværende filnummer/totalt antall opptaksfiler i mappen 2 Indikator for batteriet Indikator for opptaksmedia [ ] Innebygd flashminne [ ] SD-kort Indikator for slettelås 3 Statusindikator for opptak/avspilling 4 Nivåmåler 5 Indikator for avpillingsmodus 6 Indikator for opptaksmodus 7 Under opptaksmodus: Gjenværende opptakstid Under opptaks- eller stoppmodus: Fillengde 8 Under opptaksmodus: Medgått opptakstid Under avspillingsmodus: Forløpt avspillingstid 9 [EUPHONY]-indikator 0 [Reverb]-indikator! [V-Sync. [LowCutFilter]-indikator #[Limiter]-indikator [Zoom Mic]-indikator

11 Sette inn batterier Trykk på batteridekslets utløserknapp, og skyv deretter batteridekslet åpent mens du forsiktig trykker på det. 4 Skyv bryteren POWER/HOLD i retningen som angis av pilen, og slå på strømmen. Sett inn to AA batterier med = og 2 - polariteter. Hvis indikatoren «hour» blinker på skjermen, se «Stille inn dato og klokkeslett [Time & Date]» ( s. 5). Komme i gang Skifte ut batterier Batteriindikatoren på skjermen endres etter hvert som batteriene mister strøm. Lukk batteridekslet helt ved å trykke 3 mot retning A, og deretter skyve i retning B Skift ut batteriene så snart som mulig når [ ] vises på skjermen. Når batteriet er for svakt, vises [ ] og [Battery Low] på skjermen, og opptakeren slås av. Oppladbare Ni-MH-batterier Oppladbare Ni-MH-batterier B-0 4PE (ekstrautstyr) fra Olympus kan brukes i opptakeren. Bruk dem med Olympus' batterilader B-90SU (ekstrautstyr) (for USA og Canada) eller BU-90SE (ekstrautstyr) (for Europa) for oppladbare Ni-MH batterier ( s. 8).

12 Sette inn batterier Komme i gang Notater Denne diktafonen kan ikke lade oppladbare batterier. Manganbatterier kan ikke brukes i denne opptakeren. Det anbefales å skifte ut batteriene med AA alkaliske batterier eller oppladbare Ni-MH-batterier fra Olympus. Slå alltid av opptakeren før du skifter ut batteriene ( s. 3). Feil som en ødelagt fil kan oppstå dersom batteriene tas ut mens diktafonen er i bruk. Hvis du tar opp en fil og batteriene går tomme under opptaket, vil du miste filen som tas opp fordi filhodet ikke vil kunne lukkes. Det er viktig at du skifter ut batteriene når du kun ser hash-merket i batteriikonet. Hvis det tar lengre enn 5 minutter å skifte ut de tomme batteriene, eller du tar ut og setter inn batteriene gjentatte ganger til korte intervaller, kan det være du må nullstille tiden hver gang du setter i et nytt batteri ( s. 5). Ta ut batteriene hvis du ikke skal bruke diktafonen for en lengre periode. Når du spiller av en lyd-/musikkfil, kan opptakeren tilbakestilles på grunn av reduksjonen av batteriets utgangseffekt avhengig av lydnivået, selv om [ ] vises på batteriindikatoren. I dette tilfellet må du redusere diktafonens volum. Bruke AC-adapteren Plugg inn AC-adapteren (valgfritt) i en strømkontakt og koble støpslet til opptakerens strømkobling (DC 5 V). Slå alltid av opptakeren før tilkobling. Dersom AC-adapteren er koblet til mens batterier brukes under opptak, er det muligens ikke mulig å spille av lyddataen som tas opp. Gå til websiden til Olympus for informasjon om AC-adaptere som kan brukes med denne opptakeren. Til strømkontakten fadvarsel Slå alltid av opptakeren før tilkobling eller frakobling. Når AC-adapteren ikke er i bruk, koble strømforsyningen fra stikkontakten. Bruk kun korrekt strømforsyningsspenning som indikert på adapteren. Ikke bruk AC-adapteren når du kobler diktafonen til USB-porten. 2

13 Strømforsyning Slå av strømmen når diktafonen ikke brukes for å redusere batteriforbruket til et minimum. Selv om strømmen er slått av vil eksisterende data, modusinnstillinger og klokkeinnstillinger opprettholdes. HOLD Hvis du stiller diktafonen til HOLD-modus, lagres den nåværende tilstanden og alle knapper deaktiveres. Denne funksjonen er nyttig når diktafonen oppbevares i en veske eller er i en lomme. Slå på strømmen: Når opptakeren er slått av, skyver du bryteren POWER/HOLD i retningen som angis med pilen. Skjermen vil slås på, og strømmen vil slås på. Med funksjonen gjenoppta, vil diktafonen gå tilbake til stopp-posisjonen i minnet før strømmen ble slått av. Når batteriene er tatt ut av opptakeren vil posisjonen for hvor funksjonen gjenoppta stoppet bli slettet. Slå av strømmen: Skyv bryteren POWER/HOLD i retningen som angis av pilen i sekund eller lenger. Skjermen slås av og strømmen vil slås av. Funksjonen gjenoppta husker stoppposisjonen for før strømmen ble slått av. Still diktafonen til modusen HOLD. Skyv bryteren POWER/HOLD til posisjonen [HOLD]. Når [Hold] vises på skjermen er diktafonen stilt til modusen HOLD. Avslutte modusen HOLD Skyv bryteren POWER/HOLD til posisjonen A. Komme i gang Strømsparingsmodus [AutoPowerOff] Dersom opptakeren har vært stoppet/ikke brukes i over 0 minutter (standardinnstilling) mens strømmen er slått på, vil strømmen slås av ( s. 4, s. 47). Dersom en knapp trykkes på før batteriet slås av, vil tidsuret starte på nytt frem til denne funksjonen aktiveres. 3

14 HOLD Notater Komme i gang Hvis du trykker på en hvilken som helst knapp i HOLD-modus, vil klokken som vises blinke i 2 sekunder, men den vil ikke drive diktafonen. Dersom HOLD brukes under avspilling (opptak) deaktiveres bruken og statusen for avspilling (opptaks-) forblir uendret (når avspillingen er ferdig og opptaket er avsluttet på grunn av at gjenværende minne er brukt opp, vil det stoppe). Opptakeren kan brukes effektivt via brytere og reguleringsbryteren, samt den tilkoblede fjernkontrollen RS30W (ekstrautstyr), selv når opptakeren er i modusen HOLD. 4

15 Stille inn dato og klokkeslett [Time & Date] Hvis du forhåndsstiller klokkeslettet og datoen, vil informasjonen automatisk lagres for hver fil når filen tas opp. Forhåndsstilling av tidspunkt og data muliggjør enklere filadministrering. Når du bruker diktafonen første gang etter å ha kjøpt den, eller når batteriene har vært i uten at enheten har blitt brukt over lengre tid, vil [Set Time & Date] vises.når «hour» blinker, gjennomfører du oppsettet fra trinn. Trykk på knappen2 eller 3 for 2 å stille inn. Følg de samme trinnene ved å trykke på knappen 9 eller 0 for å velge neste element, og trykk deretter på knappen 2 eller 3 for å stille inn. Du kan velge mellom 2- og 24-timers visning ved å trykke på knappen LIST mens du stiller inn time og minutter. Eksempel: 0:38 P.M 0:38 PM 22:38 (Standardinnstilling) Du kan velge rekkefølgen for «year», «month», «day» ved å trykke på knappen LIST under innstilling. Eksempel: januar, 200 M D 200Y (Standardinnstilling) Komme i gang 2 3-knapp 9 0-knapp `/OK-knapp D M 200Y LIST-knapp Trykk på 9 eller 0-knappen for å velge elementet som du vil stille inn. Velg elementet fra «hour», «minute», «year» «month» og «day» med et blinkende punkt 200Y M D Trykk på `/OK-knappen for 3 å bekrefte innstillingen. Klokken starter fra den innstilte datoen og klokkeslettet. Trykk på knappen `/OK i henhold til tidssignalet. 5

16 Stille inn dato og klokkeslett [Time & Date] Komme i gang Merk Dersom du trykker på knappen `/OK under oppsettet, vil opptakeren lagre elementene som ble stilt ved det tidspunktet. Endre dato og klokkeslett Men opptakeren er i stoppmodus, trykker og holder du nede knappen STOP 4 for å vise tidspunkt og dato, gjenværende minne og filformat. Bruk prosedyren nedenfor til å stille inn dato og tidspunkt hvis det ikke er korrekt innstilt. Trykk på knappen `/OK eller 9 for 3 å flytte markøren til elementet du vil stille inn. [Others] vil vises på skjermen Trykk på knappen2 eller 3 for 4 å velge [Time & Date]. [Time & Date] vil vises på skjermen 2 3-knapp 9 0-knapp `/OK-knapp MENU-knapp LIST-knapp Trykk på knappen MENU mens diktafonen er i stoppmodus. Menyen vil vises på skjermen ( s. 4). Trykk på 2- eller 3-knappen for 2 å velge [Others]-kategorien. Du kan endre menyvisningen ved å flytte markøren for innstillingskategorier. Trykk på knappen `/OK eller 9. 5 «hour» vil vises på skjermen og angi starten på oppsettsprosessen for tidspunkt og dato. De følgende trinnene er de samme som trinn til trinn 3 for «Stille inn klokkeslett og dato [Time & Date]» ( s. 5). Trykk på knappen MENU for å lukke 6 menyskjermen. 6

17 Sette inn og ta ut et kort Denne lydopptakeren kan brukes med kommersielt tilgjengelige SD-kort samt med det innebygde flashminnet. Sette inn et kort 2 3-knapp `/OK-knapp Åpne kortdekslet når opptakeren er i stoppmodus. Hold kortet rett når du setter det inn. Kortet stopper med et klikk når det er satt helt inn. Hvis du setter inn kortet feil vei eller i en vinkel kan dette skade kontaktområdet eller kan få kortet til å sette seg fast. Dersom kortet ikke er satt helt inn vil data muligens ikke skrives til kortet. Lukk kortdekslet godt. 3 Komme i gang Når du tar opp til et kort, trykk på 4 knappen 2 eller 3 og velg [Yes]. Når du setter inn kortet vil overgangsskjermen for opptaksmedia vises. Vend kortet riktig vei og sett det inn 2 i kortplassen, som vist på bildet. Trykk på `/OK-knappen for 5 å bekrefte innstillingen. SKYV FOR Å ÅPNE 7

18 Sette inn og ta ut et kort Komme i gang Notater Du kan skifte opptaksmedia til det innebygde flashminnet ( s. 4, s. 46). I noen tilfeller kan kort som har blitt formatert (initialisert) med en annen enhet, som en datamaskin, ikke gjenkjennes. Formater dem med denne diktafonen før bruk ( s. 5). Når du forsøker å utføre handlinger som for eksempel å skrive tilbake innholdet fra et SDkort i tilfeller hvor kortet er skrivebeskyttet, vil [SD Card Locked] vises. Avspillingsfunksjonen kan utføres, men skrivebeskyttelsen må slås av før du kan overskrive innholdet på kortet. Kort som ikke er av SD-standard, som for eksempel multimediakort, kan ikke brukes. Ta ut et kort Kortet stikker nå synlig ut av kortplassen og kan trygt tas ut. Lukk kortdekslet godt. 3 Merk Når [MemorySelect] er stilt til [SD Card], vises [Built-in Memory selected]. Hvis du slipper kortet med fingeren for fort når du trykker kortet innover kan dette føre til at det løses ut av kortplassen med kraft. Om SD-kortet 2 3-knapp `/OK-knapp Når SD-kortet er skrivebeskyttet, vil meldingen [SD Card Locked] vises. Slå av funksjonen for skrivebeskyttelse før du setter inn kortet. Se websiden til Olympus for informasjon om SD-kort som er bekreftet kompatible med denne opptakeren ( s. 8). Åpne kortdekslet når opptakeren er i stoppmodus. Skyv kortet fremover for å låse opp 2 kortet, og la det støtes ut delvis. Hvis bryteren for skrivebeskyttelse vender i retningen [LOCK], kan ikke opptak eller andre funksjoner utføres. LOCK 8 SKYV FOR Å ÅPNE Notater Det kan være noen SD-kort som ikke gjenkjennes korrekt av opptakeren. Hvis dette skjer må du ta ut kortet og sette det inn igjen for å se om det blir gjenkjent av opptakeren. Behandlingsytelsen reduseres for et SD-kort når du gjentar skriving og sletting. I dette tilfellet kan du formatere SD-kortet ( s. 5).

19 Merknader om mappene Det innebygde flashminnet eller SD-kortet kan brukes som opptaksmedia. Uavhengig av opptaksmedia, deles lydfiler og musikkfiler i mapper for lydopptak og mapper for musikkavspilling som organiseres i trestruktur og lagres. Om mappene for lydopptak [Folder A] [Folder E] er mappene for lydopptak. Ved opptak med denne diktafonen, kan du velge hvilken som helst av de fem mappene og deretter ta opp. Root Folder A Folder B Folder C Folder D Folder list display for Mappelistevisning when the [SD Card] for når has [SD-kortet] been selected har blitt as valgt the recording som opptaksmedia Save Lagre up opptil to 200 files filer Komme i gang Folder E Mappe Folder Musikk Music 200 File When Når musikkfiler music files har have blitt overført been transferred til [Musikk]-mappen to the [Music] fra en folder datamaskin, from a computer, kan opptakeren the recorder brukes can som be used en musikkspiller as a music ( player s.32, ( s.65, P.32, s.73) P.65, P.73) Filnavn vil opprettes automatisk for filer som er tatt opp med denne diktafonen. Bruker-ID: LS_5 000.WAV Navnet som har blitt registrert på den digitale opptakeren. 2 Filnummer: Et filnummer tildeles fortløpende uavhengig av endringene i opptaksmediet. 3 Utvidelse: Dette er filnavnendelsene for opptaksformatet når denne enheten brukes til opptak. Lineært PCM-format.WAV MP3-format.MP3 WMA-format.WMA 9

20 Om mappen for musikkavspilling Merknader om mappene Når musikkfiler overføres til enheten med bruk av Windows Media Player, opprettes en mappe automatisk i musikkavspillingsmappen, som har en lagstruktur som vist på bildet nedenfor. Musikkfiler som er i samme mappen kan omorganiseres i foretrukken rekkefølge og spilles av ( s. 54). Root Opptil 28 mapper kan opprettes under [Music]-mappen, inkludert [Music] Komme i gang Folder E Music Første nivå Artist 0 Andre nivå Album 0 Lagre opptil 200 filer 00 Mappe Artist 02 Album Fil Artist 03 Album Forholdsregler for overføring av musikkfiler: Når du bruker Windows Media Player, klikk på [Start Sync] i stedet for å stille inn alternativene for synkronisering. Alle filene overføres til del A over

21 Velge mapper og filer Bytte mapper når opptakeren er stanset. Se avsnittet «Merknader om mapper» ( s. 9, s. 20) for informasjon om lagstrukturen for mappene. Betjening av mappene for musikkavspilling 4Bla gjennom nivåene Mappelistevisning Mappelistevisning (Første nivå) Mappelistevisning (Andre nivå) `/OK-knapp Fortsett 2- eller 3-knapp Velg mappen 2- eller 3-knapp Velg artistmappen 2- eller 3-knapp Velg albummappen Hver gang du trykker åpnes mappen eller filen som er valgt i listevisningen og går videre nedover ett nivå. Listevisningsskjermen kan betjenes med 9-knappen. LIST-knapp Komme i gang Tilbake Filvisning Fillistevisning Hver gang du trykker på denne går du opp ett nivå. Listevisningen kan betjenes med 0-knappen. Listevisning Mappene og filene som er spilt inn på denne diktafonen vises `/OK-knapp Start avspillingen Betjening av mappene for lydopptak 2- eller 3-knapp Velg filen Filvisning Informasjon om den valgte filen vises. Går inn i avspillingsstandbymodus Mappelistevisning Fillistevisning Filvisning 2- eller 3-knapp 2- eller 3-knapp `/OK-knapp Velg mappen Velg filen Start avspillingen 2

22 Om opptak Før opptak Komme i gang 2 Om opptak Feste vindskjermen: Start opptaket etter at vindskjermen (følger med) er festet til mikrofonen. Støy kan forekomme selv om en vindskjerm er festet når sterk vind blåser mot en mikrofon. Velg opptaksmedia: Det innebygde flashminnet samt et SD-kort kan brukes ( s. 7, s. 4, s. 46). Velg opptaksformatet: Opptak kan gjøres via det lineære PCM-formatet og også med formatene WAV, MP3 og WMA ( s. 4, s. 43). Vende mikrofonen i retning mot den originale lydkilden Vend den innebygde mikrofonen i retningen som du ønsker å ta opp fra. Plassering av den innebygde mikrofonen over skjermen er den korrekte posisjonen for stereoopptak. Hvis dette er under skjermen kan ikke korrekt stereoopptak utføres fordi posisjonen for den originale lydkilden vil tas opp i omvendt synkronisering. Om den innebygde stereomikrofonen: Retningen for lydopptak med mikrofonen kan endres med bryteren MIC SENSE HIGH/LOW ( s. 27). Original lyd kilde MIC SENSE HIGH MIC SENSE LOW 22 Opptak med den innebygde mikrofonen: Vend mikrofonen i retning av kilden som skal tas opp. V H Oversikt På stativ: Nøyaktig justering av mikrofonens vinkel og lignende kan gjøres mens enheten er montert til et kamerastativ.

23 Opptak Velg en mappe mellom [A] til [E] før du starter opptaket. Disse fem mappene kan selektivt brukes til å skille mellom opptakstyper. Mappe [A] kan for eksempel brukes til å lagre personlig informasjon mens mappe [B] kan velges til å lagre forretningsinformasjon. 2 a b c REC s-knapp STOP 4-knapp `/OK-knapp Opptaksindikatoren blinker og [ ] vises på skjermen. Stemmesynkroniseringsnivå kan stilles inn når stemmesynkronisering er på. [Rec Mode] kan ikke endres i standbymodus eller under opptak. Konfigurer dette mens diktafonen er stanset ( s. 4, s. 43). De forskjellige funksjonene som er relatert til opptak kan konfigureres for å tilpasses opptaksforholdene ( s. 4, s. 43, s. 44). Nivåindikatorposisjonen for nivåmåleren vil endres i forhold til endring av de forskjellige opptaksinnstillingene. Bekreft opptaksnivået via nivåmåleren etter at innstillingene er endret. Bruk REC LEVEL-justeringsbryteren til 3 å justere opptaksnivået. Dette kan justeres innen et område fra [0] til [0]. Jo høyere tall som velges med justeringsbryteren, jo høyere vil opptaksnivået bli. Indikatorposisjonen for nivåmåleren vil også bli høyere. Velg opptaksmappe ( s. 9 til s. 2). Hvordan bytte mapper: Ved å trykke på knappen LIST i filvisningen mens opptakeren er stanset, vil du komme tilbake til nivået over. Ved å trykke på knappen LIST gjentatte ganger kommer du tilbake til mappelistevisningen. 2 Trykk på knappen 2 eller 3 i mappelistevisningen for å velge mapper for lydopptak. Lydopptak som nylig er gjort vil lagres som den siste filen i den valgte mappen. Opptakeren er konstruert til å kunne Trykk på knappen REC s og gjør deg klar til å ta opp. Vend mikrofonen i retning av kilden som skal tas opp. a Gjenværende opptakstid b Nivåmåler (endres i henhold til innstilling av opptaksnivå og opptaksfunksjon) c Opptaksmodus ta opp ren og jevn lyd, selv under opptaksforhold hvor lydkildens volum endres vesentlig. Ved å justere opptaksnivået manuelt kan du imidlertid gjøre opptak med enda bedre lydkvalitet. Hvis lyden som tas opp er for høy kan støy forekomme, selv om [Rec Level] er satt til [Auto] eller [Limiter On]. I enkelte tilfeller kan det også hende at [PEAK]-indikatoren, som varsler stor inngangseffekt, ikke lyser. Vi anbefaler at du tester opptaksfunksjonen og volumet før bruk for å sikre vellykkede opptak. Når [Rec Level] er stilt til [Auto] vil opptaksnivået automatisk justeres. Still [Rec Level] til [Manual] når justerings- og begrenserfunksjonen for opptaksnivået brukes ( s. 4, s. 43). 2 Om opptak 23

24 Opptaks- Produsere lyden du virkelig ønsker å ta opp: Når en høy lyd produseres vil nivåmåleren dreie helt til høyre under opptaket og indikatorlampen [PEAK] vil slås på. Når dette skjer, vil lyden som tas opp forvrenges fordi opptaksnivået er for høyt. Trykk på knappen STOP 4 for 5 å stoppe opptaket. [ ] vil forsvinne fra skjermen. e e Fillengde 2 Om opptak d Når maksimalt nivå er nådd på nivåmåleren (opptakslyden vil forvrenges) Når en høy lyd produseres, må du justere opptaksnivået så nivåmåleren holdes rundt nivået [ 6]. Eksempel på forhold hvor opptaksnivået har blitt redusert og overdreven inngangseffekt har blitt justert Trykk på knappen REC s en gang 4 til for å starte opptak. [ ] vil vises på skjermen. d Medgått opptakstid Notater Opptaket vil fortsette selv om volumet for en enkelt fil overskrider 2 GB i lineært PCM-format ( s. 43). Filen lagres med 2 GB i separate filer. Ved avspilling vil den behandles som flere filer. 2 Når opptaket er større enn 2 GB, kan antallet filer i mappen være høyere enn 200 filer. Den 20. filen og senere filer vil ikke gjenkjennes av diktafonen, så kontroller ved å koble diktafonen til en datamaskin. Når et SD-kort er satt inn i opptakeren, må du bekrefte opptaksmediet som enten [Built-in Memory] eller [SD Card] slik at ingen feil oppstår ( s. 4, s. 46). Når du forsøker å utføre handlinger som for eksempel å skrive tilbake innholdet fra et SDkort i tilfeller hvor kortet er skrivebeskyttet, vil [SD Card Locked] vises. Avspillingsfunksjonen kan utføres, men skrivebeskyttelsen må slås av før du kan overskrive innholdet på kortet ( s. 8). Hvis du velger en annen mappe enn [A] til [E] og trykker på knappen REC s, vil meldingen [Can't record in this folder] vises. Velg en mappe fra [A] til [E] og start opptaket på nytt. 24

FINLUX LED TV 32C32224F

FINLUX LED TV 32C32224F FINLUX LED TV 32C32224F BRUKSANVISNING Innhold Pakke ut TV apparatet / Tilbehør... 3 Montere / Fjerne stativ.... 4 Front / Visning høyre side samt betjening... 5 Baksiden og stikkontakter... 6 Fjernkontroll..

Detaljer

Brukerhåndbok. Før du tar projektoren i bruk. Vise et bilde. Vise bilder fra en USB-minneenhet eller et digitalkamera. Bruke projektoren i nettverk

Brukerhåndbok. Før du tar projektoren i bruk. Vise et bilde. Vise bilder fra en USB-minneenhet eller et digitalkamera. Bruke projektoren i nettverk Brukerhåndbok Før du tar projektoren i bruk Vise et bilde Vise bilder fra en USB-minneenhet eller et digitalkamera Bruke projektoren i nettverk Endre projektorinnstillingene Feilsøking Vedlikehold Tillegg

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG VP-D362 http://no.yourpdfguides.com/dref/783982

Din bruksanvisning SAMSUNG VP-D362 http://no.yourpdfguides.com/dref/783982 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Deler. arkmater papirstøtte arkmaterdeksel. kantskinne. dokumentdeksel. utskuff. matte for reflekterende dokumenter. transportlåshendel.

Deler. arkmater papirstøtte arkmaterdeksel. kantskinne. dokumentdeksel. utskuff. matte for reflekterende dokumenter. transportlåshendel. Deler kantskinne arkmater papirstøtte arkmaterdeksel dokumentdeksel utskuff matte for reflekterende dokumenter glassplate kontrollpanel (se Funksjoner i kontrollpanelet på side 9) minnekortspor skannerenhet

Detaljer

For sikker og riktig bruk av maskinen må du lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen.

For sikker og riktig bruk av maskinen må du lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen. For sikker og riktig bruk av maskinen må du lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen. Om brukerhåndboken Denne brukerhåndboken for laser-mfp inneholder informasjon om oppsett

Detaljer

MICRO HIFI SYSTEM MS 530 DAB+ MS 540 DAB+

MICRO HIFI SYSTEM MS 530 DAB+ MS 540 DAB+ MICRO HIFI SYSTEM MS 530 DAB+ MS 540 DAB+ NO INNHOLD -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 OPPSETT OG

Detaljer

22 LED-TV med smal DVD-spiller

22 LED-TV med smal DVD-spiller 22 LED-TV med smal DVD-spiller ICAST 22 Bruksanvisning Vi forbeholder oss retten til å endre skjermmenyen uten varsel for å sikre kontinuerlig produktforbedring. Det betyr at skjermmenyen som beskrives

Detaljer

LX750/LW650/LS+700/LW720

LX750/LW650/LS+700/LW720 LX750/LW650/LS+700/LW720 Brukerveiledning 020-000177-02 Prosjektør LW650/LS+700/LX750/LW720 Brukerhåndbok (detaljert) - Bruksanvisning Takk for at du kjøpte denne prosjektøren. ADVARSEL Før du begynner

Detaljer

Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Bruksanvisning

Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Bruksanvisning Ytterligere informasjon om dette produktet og svar på vanlige spørsmål finner du på kundeservicesidene våre på Internett (Customer Support Website). Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Bruksanvisning

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 300

Brukerhåndbok for Nokia 300 Brukerhåndbok for Nokia 300 1.2. utgave 2 Innhold Innhold Sikkerhet 4 Komme i gang 5 Taster og deler 5 Sette inn SIM-kortet og batteriet 5 Sette inn et minnekort 7 Lade batteriet 8 Lade batteriet med USB

Detaljer

Brukerhåndbok. www.packardbell.no INNHOLDSFORTEGNELSE

Brukerhåndbok. www.packardbell.no INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhet og komfort...3 Sikkerhetsforanstaltninger...3 For helsens skyld...3 Forstå de grunnleggende prinsippene...5 Kontrollene på datamaskinen...5 Slå datamaskinen på/av...8 Ditt

Detaljer

System 110-/150- Brukerhåndbok

System 110-/150- Brukerhåndbok System 110-/150- Brukerhåndbok Delenummer AGA3663-NO Utg.1.61 Copyright Topcon Precision Agriculture Februar 2011 Topcon har opphavsretten til alt innhold i denne håndboken. Med enerett. Informasjonen

Detaljer

Digital HD PVR-dekoder

Digital HD PVR-dekoder Brukermanual HD PVR 5720-CDX Digital HD PVR-dekoder MPEG2 / MPEG4 1 Innhold 1. Kom i gang på 1-2-3 3 1 Tilkoblinger 5 2 Installasjon 6 3 Bruk 6 2. Produktbeskrivelse 7 Sikkerhetsinstruksjoner 8 Produktbeskrivelse

Detaljer

Astro 320 med DC 50 Brukerveiledning

Astro 320 med DC 50 Brukerveiledning Astro 320 med DC 50 Brukerveiledning Juli 2013 190-01628-38_0A Trykt i Taiwan Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra

Detaljer

MacBook Brukerhåndbok. Informasjon om klargjøring, utvidelser og problemløsing for MacBook-maskiner

MacBook Brukerhåndbok. Informasjon om klargjøring, utvidelser og problemløsing for MacBook-maskiner MacBook Brukerhåndbok Informasjon om klargjøring, utvidelser og problemløsing for MacBook-maskiner K Apple Computer, Inc 2006 Apple Computer, Inc. Alle rettigheter forbeholdes. I henhold til opphavsrettlovgivningen

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 1110. 9240158 3. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 1110. 9240158 3. utgave Brukerhåndbok for Nokia 1110 9240158 3. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION erklærer under vårt eneansvar at produktet RH-70 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

Norsk DATA/VIDEOPROSJEKTØR. Brukerveiledning

Norsk DATA/VIDEOPROSJEKTØR. Brukerveiledning Norsk DATA/VIDEOPROSJEKTØR Brukerveiledning Med enerett. Dette dokumentet skal ikke mangfoldiggjøres, lagres i et gjenfinningssystem eller overføres, det være seg elektronisk, mekanisk, gjennom fotokopiering,

Detaljer

Kom i gang. HD PVR 5743-CDX Kabel-TV. Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital.

Kom i gang. HD PVR 5743-CDX Kabel-TV. Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital. HD PVR 5743-CDX Kabel-TV KOM I GANG Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital.no CanalDigitalKabel T-WE KABEL-TV/AUGUST 2014/ESPERVIK DESIGN/STRÅ LFORS/16000008633/R1964

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG SGH-I780 http://no.yourpdfguides.com/dref/783668

Din bruksanvisning SAMSUNG SGH-I780 http://no.yourpdfguides.com/dref/783668 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Les dette først

Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Les dette først 3-216-920-71 (1) Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Les dette først DSLR-A700 Bruksanvisning Før du begynner å bruke enheten må du lese grundig gjennom denne håndboken og "Brukerhåndbok/feilsøking"

Detaljer

magicolor 2400W Brukerveiledning

magicolor 2400W Brukerveiledning magicolor 2400W Brukerveiledning 4139-7733-02S 1800767-032B Takk Takk for at du har kjøpt en magicolor 2400W-maskin. Det er et utmerket valg. magicolor 2400W er spesielt utformet for optimal ytelse i Windows-miljøer.

Detaljer

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Gratulerer med kjøpet av Sony Ericsson P1i. Du vil få mye glede av effektive e-postverktøy, det 3,2 megapikslers kameraet og rask Internett-forbindelse mens du er på farten. I tillegg til det forhåndsinstallerte

Detaljer

Veiledning for daglig bruk

Veiledning for daglig bruk Veiledning for daglig bruk Meldinger... 2 Introduksjon... 4 Skriverens deler og funksjonene i kontrollpanelet... 5 Skriverdeler... 5 Kontrollpanel... 6 Legge i papir... 7 Velge papirtype... 7 Legge papir

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-903

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-903 Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-903 9205807 2. utgave NO ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer herved at utstyret HS-72W er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante

Detaljer

Din bruksanvisning DORO PHONEEASY 610 http://no.yourpdfguides.com/dref/4129506

Din bruksanvisning DORO PHONEEASY 610 http://no.yourpdfguides.com/dref/4129506 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for DORO PHONEEASY 610. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på DORO PHONEEASY 610 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Grunnleggende brukermanual

Grunnleggende brukermanual Grunnleggende brukermanual DCP-L500D DCP-L50DW DCP-L50DN MFC-L700DW Online brukerveiledning Denne grunnleggende brukermanualen inneholder ikke all informasjon om maskinen. For å mer detaljert informasjon,

Detaljer

Bruksanvisning SmartVision

Bruksanvisning SmartVision Bruksanvisning SmartVision SmartVision Bruksanvisning (Rev. 2.6) Revision 1826 1 Introduksjon Gratulerer med din nye SmartVision! SmartVision er den første android smarttelefonen som er produsert spesielt

Detaljer

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Bruksanvisning

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Bruksanvisning Welch Allyn Connex Integrated Wall System Bruksanvisning 2012 Welch Allyn. Med enerett. For å lette tiltenkt bruk av produktet som beskrives i denne publikasjonen kan kjøperen av produktet kopiere denne

Detaljer

Brukerhåndbok NPD5094-01 NO

Brukerhåndbok NPD5094-01 NO NPD5094-01 NO Opphavsrett Opphavsrett Ingen deler av denne publikasjonen kan reproduseres, lagres i et gjenfinningssystem eller overføres i noen form eller på noen måte, det være seg elektronisk, mekanisk,

Detaljer

175 Ultrawide angle. Dynamic HD recording. 14.0 Megapixel. Glass-lens. Cyclic recording. digital zooming. Synchro Shot Function

175 Ultrawide angle. Dynamic HD recording. 14.0 Megapixel. Glass-lens. Cyclic recording. digital zooming. Synchro Shot Function 175 Ultrawide angle Dynamic HD recording Glass-lens 14.0 Megapixel digital zooming Waterproof housing and lens-protected design Camera with installation interfaces housing-free light and convenient Cyclic

Detaljer