DORMA ES 200. Elektrisk Anvisning V 3.2. Slagdørsautomatikk. Testet ihh. til IEC , (1-5), (6-11). Test utført av Nemko AS (AM 1472)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DORMA ES 200. Elektrisk Anvisning V 3.2. Slagdørsautomatikk. Testet ihh. til IEC 61000-4-4, (1-5), (6-11). Test utført av Nemko AS (AM 1472)"

Transkript

1 V Drive OFF GND open open Exit only 0V Motor Extension Unit Dynamic - + Select Select Programmswitch Auxillary Emergency After Hour Partitial Continious Automatic OFF/LOCK Encoder Slagdørsautomatikk DORMA Testet ihh. til IEC , (1-), (-11). Test utført av Nemko AS (AM 172) Elektrisk Anvisning V.2 PMM Testet ihh. til IEC , (1-), (-11) Test utført av Nemko AS (AM 172)

2 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1: Innholdsfortegnelse Side 2: Komponent oversikt fasade Side : Funksjons oversikt MDU enhet Side : Tilkoblinger MDU enhet, batteri, følere, velger, kortleser etc. Side : Tilkobling motorlås Side : Fotocelle tilkobling, uten fotocelle, med fotocelle og OA 20 Side 7: Programvelger tilkoblinger, standard og kortleser styrt Side 8: Programvelger med Service Timer Side 9: Brukermanual for Service Timer Side 10: Tilkobling passive impulsgivere, nøkkelbryter, albuebryter etc. Side 11: Tilkobling av brann rele Side 12: Igangkjøring 1- og 2-fløyet Side 1: Parameter oversikt MDU enhet Side 1: Feilmeldinger MDU enhet Side 1: Feilsøking Side 1: Brukerveiledning DORMA Norge A/S Alfasetveien 1 08 Oslo Tlf Faks Org. nr MVA Side 1

3 Komponent oversikt i fasade C 220VAC Service MATIC D B A E1 F Åpningsbredde Sikkerhetssone for OPTEX Følersone for OPTEX A = Skyvedøråpner sett fra dekkappesiden (innsiden) B = Aktiv varmeføler med innebygget sikkerhetssone OPTEX C = 220VAC tilkobling i form av apparatkabel med jordet støpsel (2,m lang) D = -posisjons programvelger for valg av driftsmønster (--UTGANG-VINTER-ÅPEN) E1 = MDU (MiniDriveUnit) motor - styring - transformator enhet E2 = Batteri (Nødåpningsmodul) F = Sikkerhetsfotocelle i døråpning, mont. høyde 0cm (tilleggsutstyr) E2 Side 2

4 Funksjons oversikt MDU enhet CONNECTIONS TILKOBLINGER Transformer secondary side/ Trafo sekundær side 1 = 28VAC/A 2 = 28VAC/A Transformer primary side / Trafo primær side 1 = 20VAC Power supply connector/ Spennings tilførsel Power supply 20VAC Tilførsel 20VAC Trafo Motor -1 0V Auxillary V Drive -10 Emergency Emergency ---9 Styring OFF OFF After Hour Hour GND GND Partitial open Continious open Exit only only Automatic OFF/LOCK Programmswitch Dynamic - + Select Select Versjonnummer til styringen finner du på undersiden av styringen Accu / batteri modul 2 = Accu GND / batteri minus 27 = Accu / batteri +2VDC Motor 2 = Motor kabel 28 = Motor kabel. Standard Display Standby modus Closing Speed Lukkehastighet Hold open time Holdåpentid Night-bank H.o.t. Nøkkelbr. holdåpentid Opening Speed Åpningshastighet Back up accu oper. Batteri funksjon - + Select Stand. Operation Funksjons norm Locking in pos. Exit Lås funksj. i UTGANG Numb. of D.P. Anntall dører Motor type Ikke i bruk Mode Australia Nødutgang modus Error list Feilmelding liste Extension Unit Unit Encoder Motor CONNECTIONS TILKOBLINGER Light barrier / fotocelle 1 = +2VDC 2 = GND / minus = Light b. / fotocelle 1 = Light b. / fotocelle 2 = Light b. / fotocelle 2 = Light b. / fotocelle 1 8 = +2VDC Emergency OFF / Nødstopp 7 = GND / minus 9 = Power-Off / strøm av Program switch / Programvelger 10=Off/ 12 = Automatic / 1 = Exit / UTGANG 1 = Partial open / VINTER 18 = Perm. open / ÅPEN 20 = GND / minus Night Bank / Nøkkelbryter 11 = Night-Bank / inngang 1 = GND / minus Locking / El.mek.lås 1 = Unlocked / åpne lås 17 = Locked / låse lås 19 = +2VDC (accu buff. / batteri spenning) Detector / impulsgiver 21 = GND / minus 22 = (Int. detector) / innv. impuls 2 = +2VDC 2 = (Ext. detector) / utv. impuls Side

5 Tilkoblinger MDU enhet Nødåpnings bryter (lasket), fotoceller (lasket), programvelger, eventuell el.mek.lås, impulsgivere (følere) MÅ være tilkoblet før igangkjøring kan foretas. Batteri modul kobles til etter igangkjøring. Se side 12 for nærmere info. Batteri modul kobles til punkt 27 (brun +2VDC) og 2 (hvit GND/jord) OBS! Husk å fjerne sikring på modulen når kabel lengden tilpasses og under igangkjøring. Husk korrekt polaritet! + Nødstopp bryter inngang MÅ laskes punkt 7 til 9 Fotocelle innganger MÅ laskes punkt til +til Se side for flere alternativer El.mek.lås kobles til punkt 1 (grønn), 17 (brun), 19 (hvit) Light barrier Night Bank Accu 1 = +2V DC 11 =+2V DC 2 = Accu GND 2 = GND 1 = GND 27 = Accu +2V DC = Light barrier 1 = Light barrier 2 Interlocking Motor = Light barrier 2 1 =Unlocked 2 = Motor = Light barrier 1 17 = Locked 28 = Motor 8 = +2V DC 19 = +2V DC Power-Off switch Detector 7 = GND 21 = GND 9 = PowerOff 22 = Imp. generator 2 (Int. detector) Programmswitch 2 = 2V DC 10 = Off 2 = Imp. generator 1 12 = Automatic (Ext. detector) 1 = Exit 1 = Partial open 18 = Permanent open 20 = GND - + Select StandardDisplay Hold opentime Closing speed Opening speed Night-bank Hold opentime Backup accuoperation Standardised locking in operation position Exit only Numberof ModeAustralia doorpanels Motor type Error list Transformer secondaryside Transformer output 1=28V AC /A 2 = 28V AC /A Transformer primary side Transformer input 1=20V AC 2 = 20V AC Powersupply connector Powersupply20V AC connector pole Utvendig føler OPTEX OA 20 / Horizon Innvendig føler OPTEX OA 20 / Horizon Service MATIC Grå til punkt 21 (GND) Hvit til punkt 21 (GND) Grå til punkt 2 (+2VDC) Gul til punkt 2 (utv.imp.) ON Dip-bryter Grå til punkt 21 (GND) Hvit til punkt 21 (GND) Grå til punkt 2 (+2VDC) Gul til punkt 22 (innv.imp.) = holdetid på sikkerhets sone (2, 1, 0, 180 sek.) + = frekvensbryter (når 2 følere er mont. ved siden av hverandre) + = regn og snømodus bryter (aktiviser begge) 7+8=dybde justering av aktiviserings sone (7+8 = maks. 7+8 PÅ = min.) L M H Følsomhets bryter Lav. Medium, Høy (la stå i M) Programvelger tilkobling MDU kabelfarge 10 blå 12 brun VINTER 1 grønn UTGANG 1 grå ÅPEN 18 hvit GND/felles 20 sort Se side 7 og 8 for flere anativer Bryter 1 2 Kortleser / nøkkelbryter eller nødåpning Kobles til punkt 11 og 1 Potensialfri kontakt Justering av aktiviserings sone (sideveis, inn og ut) Du kan også eliminere de ytterste sidene ved å slå av disse med bryterne lengst til høyre (bruk hvit spesial verktøy) Lysdiode til venstre i front på føler (grønn=stand-by, rød=sikkerhets sone aktiv, orange=aktiviserings sone aktiv) For nærmere info se egen anvisning for OPTEX følere. Side

6 Tilkobling av DORMA DML Intello 80 motorlås eller tilsvarende (EL 8) styrt av el.mek. lås med mikrobryter Motorlås styreelektronik DML 80 Mikro på el.mek. lås (kabel må forlenges) MDU spiralkabel DML Intello 80 (EL 8) 19 1 Motorlåsen kan strømforsynes fra styreenhetens klemmer 19 (+2 VDC) og 1 (jord) Styreel. DML Intello 80 (EL 8) Åpningsimpuls (80 1 og 1) (EL 8 1 og 2) Tilslutningskabel DML-CL C = Felles 9 Motorlås DML Intello 80 (EL 8) eller lignende Funksjonsbeskrivelse: Mikrobryter på el.mek.lås tvangstyrer motorlåsen i åpen posisjon når denne er ulåst dvs. når -pos. velgeren er i, UTGANG, VINTER eller ÅPEN posisjon. Motorlåsen låses når programvelgeren settes i posisjon og el.mek.låsen låses. OBS! Husk at klaringen mellom motorlåsreilen og sluttstykke MÅ være større en klaringen på el.mek.lås aksling og låsens øvre del. Hvis ikke tolkes dette som en låsblokkering. Se bilde A for nærmere info. A. Justering av el.mek.lås ca. mm Skyv løpevognene sammen. Løsne på 1mm mutter for å frigjøre låsedel. Juster låsens øvre del slik at det er ca. mm klaring mellom aksling og låsens øvre del. Hvit +27VDC Brun (låst) Grønn (åpen) Hvit COM Grønn () Brun (NC) Mirkobryter 1 koblet til alarm eller motorlås Trekk til med fastnøkkel. Finjustere etter igangkjøring. Side

7 Fotocelle tilkoblinger MDU enhet Uten fotoceller lask mellom punkt og +og Med fotocelle LB 0 koblet til første fotocelle utgang og lask mellom punkt og Artikkelnummer: hvit (8) grønn () blå (2) blå () hvit (1) Mottaker 1 Sender 1 OBS! Igangkjør åpner med begge inngangene lasket før tilkobling av OPTEX føler. Med OPTEX føler koblet til første fotocelle utgang og lask mellom punkt og hvit () grå (2) grå (1) grønn () 2 1 OPTEX OA 20 / Mirage montert nærmest dørblad dip-bryter 7 og 8 i PÅ posisjon Side

8 Programvelger tilkoblinger MDU enhet Ved montering/tilkobling av låsbar velger må bryter del trekkes løs fra sylinder. Nøkkelen MÅ stå i pos. når bryter delen trekkes fra og skyves på plass. Tips! Ta ut nøkkelen før bryteren demonteres! MDU VELGER GND / jord ÅPEN VINTER UTGANG 1 2 FUNKSJONSVELGER UTGANG VINTER ÅPEN Automatikk Funksjonsbeskivelse: Standard tilkobling av -pos. velger i låsbar eller med velgernobb. HUSK! Nødåpningsbryter MÅ laskes mellom punkt 9 og 7, hvis ikke forblir døren i åpen posisjon. MDU KORTLESER 20 GND / jord C NC Funksjonsbeskrivelse: Kodelåsen / kortleseren / tidsur styrer velger inngang og. Når kodelåsen aktiviseres settes velgeren i pos. og døren aktiviseres via impulsgivere på inn- og utsiden (holdåpentid ca. sek.) Når kortleseren er i hvile posisjon er velgeren i pos. og døren er lukket og låst. KORTLESER NC C GND / jord ÅPEN VINTER UTGANG 1 2 FUNKSJONSVELGER UTGANG VINTER ÅPEN Automatikk Funksjonsbeskrivelse: Kortleseren styrer programvelgeren på følgende måte: Dagtid eks kan samtlige velgerposisjoner brukes - - UTGANG - VINTER - ÅPEN Kveldstid tvangstyres velgeren i posisjon dvs. lukket og låst. På denne måten kan døren tidstyres via kortleser tilkoblet adgangskontroll. Tips: La velgeren stå i posisjon og fjern nøkkel. Er velgeren i ÅPEN posisjon før stenge tid vill denne funksjon tre i kraft neste dag. MDU VELGER Side 7

9 Programvelger med Service Timer tilkoblet MDU enhet Kabel tilkoblet velger Lengde meter. VELGER Service 2 1 Sort Hvit Grønn Grå Brun Blå Rød MATIC VDC VINTER UTGANG ÅPEN FELLES +27VDC Montasje tips! Trekk løs velger nobben ved å vri den rundt akslingen. Vipp løs dekslet med liten rett skrutrekker i topp og bunn. Ved å løsne på to stjerne skruer kan velger fronten fjernes for å komme til festehull i bunn av veggboksen. Kabel tilkoblet velger Lengde meter. VELGER Service 2 1 Sort Hvit Grønn Grå Brun Blå Rød MATIC VINTER UTGANG ÅPEN FELLES +27VDC Side 8 +27VDC Montasje tips! Vipp løs dekslet med liten rett skrutrekker i topp og bunn. Ved å løsne på to stjerne skruer kan velger fronten fjernes for å komme til festehull i bunn av veggboksen.

10 Bruksanvisning DORMA programvelger med Service Timer En servicetimer er en innebygd tidskrets som holder orden på serviceintervallene til skyvedørsautomatikken. Mange automatikker får i dag kun besøk av servicepersonell når døren har stoppet helt. Dette medfører driftstans som ofte er akutt med påfølgende hasteservice. DORMA sin filosofi er med en slik servicetime å forebygge akutt driftstans med følgeskader og større reparasjonskostnader. Hvis automatikken får jevnlig ettersyn så øker dette driftsikkerheten og senker servicekostnadene. En DORMA programvelger med servicetimer er en programmerbar timer som varsler med en rød diode i fronten av programvelgeren når det er på tide med service. Dioden begynner å blinke en måned før automatikken skal ha service og veksler til ett fast rødt lys når serviceintervallet er nådd. Når en DORMA servicetimer monteres så er den forhåndsprogrammert til å varsle etter 2 måneder. Dette intervallet kan programmeres fra 2-99 måneder. Hvis man har solgt en serviceavtale så settes servicetimeren på 12 måneder. Ved servicebesøk nullstilles timeren og neste serviceintervall programmeres. Hvis serviceintervallet har passert så kan man også lese av hvor mange måneder automatikken har gått over serviceintervallet sitt. En DORMA servicetimer gir kunden og servicepersonellet full oversikt over automatikkens serviceintervall. 1 Programmeringsknapp + Programmeringsknapp - Programmeringsknapp OK Servicetimeren er programmert med 2 månder som første serviceintervall. Ønsker man å endre dette trykker man på knappen OK 2 Når man har trykket på OK så vises det = tegn før antall måneder. Nå kan serviceintervallet endres med + eller -. Når programmeringen er fullført så vises antall måneder igjen til service. Serviceintervallet kan reduseres ned til f.eks 12 måneder ved å trykke på - knappen. Hvis serviceintervallet er passert vises det med ett - før antall måneder det har gått over serviceintervallet. Når ønsket serviceintervall er programmert så bekrefter man dette med OK knappen og SPA vises i displayet. Tekniske spesifikasjoner programvelger med servicetimer Dimensjoner: Høyde Bredde Dybde 79mm 2mm 0mm Driftspenning Serviceintervall 2V DC 2-99 måneder Side 9

11 Impulsgiver (passive) tilkoblinger MDU enhet Nøkkelbr. holdåpentid 1 11 C (felles) (normalt åpen) til 0, sek. 1 sek. 2 sek. sek. fabrikkinnstilling 8 sek. 10 sek. 1 sek. 20 sek. 2 sek. 0 sek. DORMA nøkkelbryter NB -1 U/I Kortleser / kodelås med potensialfri vekselkontakt DORMA albuebryter i plast for ut- og innvendig bruk Inngang 21 og 22 åpner døren i alle velger posisjoner unntatt posisjon. Holdåpentid til 21 til og 22 C (felles) 0, sek C 1 sek. fabrikkinnstilling 2 sek. sek. 8 sek. 10 sek. 1 sek. 20 sek. 2 sek. 0 sek. DORMA albuebryter i plast for ut- og innvendig bruk Side 10

12 Brannrele tilkoblinger MDU enhet Alternativ 1: Åpner døren i alle velger posisjoner 1 11 Nøkkelbryter inngang 1 til 11 til C NC C NC C +2VDC GND 2VDC fra brann sentral Funksjonsbeskrivelse Alternativ 1: Døren åpner i alle funksj.velger posisjonene,, VINTER og UTGANG Koble til en av rele utgangene (C og ) til nøkkelbryter inngang. I strømløs tilstand vill batterimodulen åpne låsen (hvis montert) og åpne døren i full åpen posisjon. HUSK!!! 2VDC fra brannvarsling MÅ være tilkoblet, hvis ikke forblir døren stående i åpen posisjon. Alternativ 2: Åpner døren i, UTGANG og VINTER posisjon til 21 til C Innvendig impulsgiver inngang NC C NC +2VDC GND 2VDC fra brann sentral C Alternativ 2: Døren åpner kun når funksj.velger står i posisjon, VINTER og UTGANG Koble til en av rele utgangene (C og NC) til innvendig impulsgiver inngang og minus. HUSK!!! 2VDC fra brannvarsling MÅ være tilkoblet, hvis ikke forblir døren stående i åpen posisjon. Side 11

13 Igangkjøring av MDU enhet 1-føyet : Venstre åpnenede standard levering Høyre åpnenede MÅ forandres til MDU enheten er uten strøm. Sørg for at alle tilkoblinger er korrekte (nødstopp bryter lasket, fotoceller lasket, programvelger tilkoblet og batteri sikring er frakoblet). Sett døren i halvveis åpen stilling. Programvelger er i MATIKK posisjon. Hold Select bryteren inntrykket mens du plugger inn 20VAC plugg. La døren lukke seg. Hvis døren åpner seg i gal retting, trykk på - (minus) knappen mens døren beveger seg, døren forandrer retning. Under igangkjøring roterer displayet og indikerer versjon nummer Døren åpner og lukker med lav hastighet og igangkjøringen er klar. Trykk på Select knappen, velg meny L med + knappen, trykk Select og velg 0, kun hvis døren er montert uten el.mek.lås. OBS! Fabrikkparameter for lås er 1, dvs. åpner alltid med lås. Hvis denne verdien ikke forandres til 0 vil åpneren ikke lukke normalt når velgeren settes i posisjon. Vent til Standby dioden lyser opp og koble til batterisikringen. 10 minutter etter at batterifunksjon er valgt utfører døren en batteritest. Døren åpner etter impuls til full åpning, lukker døren ca. 10cm og åpner døren til full åpning ved hjelp av batteri. Hvis batteritesten er OK, lukkes døren normalt. Test døren i alle programvelger posisjoner. Juster andre parametre i henhold til oversikten på side 12. Under igangkjøringen roterer displayet og indikerer versjon nummer 2-fløjet : MDU enheten er uten strøm. Sørg for at alle tilkoblinger er korrekte (nødstopp bryter lasket, fotoceller lasket, programvelger tilkoblet og batteri sikring er frakoblet). Sett døren i halvveis åpen stilling. Programvelger er i MATIKK posisjon. Hold Select bryteren inntrykket mens du plugger inn 20VAC plugg. La døren lukke seg. Under igangkjøring roterer displayet og indikerer versjon nummer Døren åpner og lukker med lav hastighet og igangkjøringen er klar. Trykk på Select knappen, velg meny L med + knappen, trykk Select og velg 0, kun hvis døren er montert uten el.mek.lås. OBS! Fabrikkparameter for lås er 1, dvs. åpner alltid med lås. Hvis denne verdien ikke forandres til 0 vil åpneren ikke lukke normalt når velgeren settes i posisjon. Vent til Standby dioden lyser opp og koble til batterisikringen. 10 minutter etter at batterifunksjon er valgt utfører døren en batteritest. Døren åpner etter impuls til full åpning, lukker døren ca. 10cm og åpner døren til full åpning ved hjelp av batteri. Hvis batteritesten er OK, lukkes døren normalt. Test døren i alle programvelger posisjoner. Juster andre parametre i henhold til oversikten på side 12. Under igangkjøringen roterer displayet og indikerer versjon nummer Viktig! Kontroller og forandre følgende parametre etter igangkjøringen. Lås funktion og type Batteri funksjon Lukkehastighet Uten lås eller Standard lås Batteri åpner dør 0 cm/ sek. Side 12

14 Parameter oveksikt MDU enhet - + Select. Standby modus 1. Trykk på Select 2. Nå vises symbol. Trykk på velg aktuell parameter:. Når ønsket parameter - +. vises trykk Select, trykk deretter - eller + tast til ønsket verdi. For å lagre verdien MÅ Select tasten trykkes. Vent til Standby modus dioden lyser opp. Batteri funksjon Program type Åpningshastighet Lukkehastighet til uten batteri batteri lukker dør batteri åpner dør Funksjons norm til BGR 22 DIN / EN 180* *Hvis denne normen velges vil døren åpne i lav hastighet (ca. 0cm/sek.) og med meget lav kraft. Til Alltid i 0 Brukes ikke Lavhastighet moment i lukkeretting Til Fabrikkinnstilling Lav verdi for glassdører og høy verdi for aluminium dører med stive børstetettinger. Antal dører Brukes ikke Motor type Brukes ikke til 10 cm/sek. 1 cm/sek-. 20 cm/sek. 2 cm/sek. 0 cm/ sek. cm/ sek. 0 cm/sek. cm/sek. 0 cm/sek. til 10 cm/sek. 1 cm/sek-. 20 cm/sek. 2 cm/sek. 0 cm/ sek. cm/ sek. 0 cm/sek. Holdåpentid Til 0, sek. 1 sek. 2 sek. sek. 8 sek. 10 sek. 1 sek. 20 sek. 2 sek. 0 sek. Nøkkelbr. holdåpentid Til 0, sek. 1 sek. 2 sek. sek. 8 sek. 10 sek. 1 sek. 20 sek. 2 sek. 0 sek. El.mek lås funktion og type Uten lås Bistabil lås = standard låstype Monostabil lås type (normalt åpen) Monostabil lås type (normalt åpen) Låsfunksjon i pos. UTGANG el.mek.lås ikke aktiv el.mek.lås aktiv i og UTGANG Låsfunktion ved stømbrud i pos. UTGANG Låsen åpner ikke Lås og dør åpner Tegn forklaring: Understreket = fabrikk innstilling Understreket og kursiv = anbefalt innstilling Feilmeldingsliste Se side 1 for nærmere informasjon Side 1

15 Feilmeldinger MDU enhet Visning - Feil - Hvordan rette på feil Hvordan nullstille feil Ingen feil I minnet Dør hindring - sjekk styrekloss/dørhøyde Lås blokkert - sjekk låsfunksjons valg Dør blokkert - sjekk dør hindring Programvelger feil - sjekk tilkobling Fotocelle feil - lask eller sjekk tilkobling Motor giver feil - sjekk plugg Batteri feil - sjekk parameter - sjekk sikring CPU, RAM, ROM, EE-PROM, Rele test feil NØDSTOPP aktivisert - sjekk inngang Igangkjøring / parameter feil - start på nytt Motor feil - sjekk kabel/motor ev. bytt enhet Batteri ikke funnet ved batteri test - sjekk parameter Moment test feil / lav dørvekt - simuler høyre vekt ved igangkjøring For høyt strømforbruk på motor Rotasjonsfeil på motor ved igangkjøring Vri funk.velger fra til og tilbake til Igangkjør åpner på nytt og velg låsfunksjon Vri funk.velger fra til og tilbake til Vri funk.velger fra til og tilbake til Vri funk.velger fra til og tilbake til Igangkjør på nytt Vri funk.velger fra til og tilbake til Igangkjør på nytt (sjekk at batteri er i plugget) Lask eller tilkoble bryter Vri funk.velger fra til og tilbake til Vri funk.velger fra til og tilbake til Vri funk.velger fra til og tilbake til Igangkjør på nytt Vri funk.velger fra til og tilbake til Trykk på - tast når døren lukker Se side 12 for mer informasjon Side 1

16 Feilsøkings tips på MDU enhet HINDER REVERSERING 1: 1. Hvis døren hinder reverserer i lukkeretning uten synlig grunn. Gjør åpneren strømløs ved å trekke ut 20VAC plugg og motor kabel på styringen. Nå kan dørene/døren beveges friksjonsfritt og eventuell mekanisk hindring/friksjon oppdages. En hindring er at dørene subber i gulvet og må heves eller at børstene på dørblad ligger å presser mot karm eller omvent, trekk ut dørene i topp og bunn. HINDER REVERSERING 2: 1. Hvis døren stopper i åpningsretning uten synlig grunn, befinner det seg en hindring i denne retningen. Sjekk at døren åpner i full åpning helt frem til dørstopperen. Hvis ikke vil åpneren prøve å åpne ganger og deretter forbli i åpen posisjon. IGANGKJØRING kan utføres på to forskjellige måter, OBS! Programvelgeren må stå I MATIKK; 1. Ved å holde select tasten inntrykket i ca. sek. igangkjøres åpneren uten å nullstille parametere som er tidligere programmert. Dette gjøres eks. når åpningsbredden reduseres, eller når displayet viser en feilmelding som ikke kan nullstilles via funk.velgeren/bryter. 2. Ved å nullstille alle fabrikk parametere når det er mistanke om eventuelle feil som ikke kan fjernes via funk.velger/bryter. Denne nullstillingen gjøres i strømløs tilstand uten tilkoblet batteri ved å holde select tasten inntrykket mens 20VAC pluggen tilkobles. Nå nullstilles all data i styringen og parametrene må forandres ifølge anvisning. OBS! Husk å forandre låsfunksjon parameteren, hvis ikke vil døren åpne og lukke uavbrudt når programvelgeren settes i posisjon og feilmelding 2 vil dykke opp i feilmeldings vinduet. Se side 11 for nærmere info om parametre. DØREN FORBLIR ÅPEN: 1. Sjekk at programvelgeren ikke står i ÅPEN posisjon. 2. At fotocelle forbikoblingen er OK. At nødstopp brytere er lasket. At inn- og utvendig impulsgiver ikke har hengt seg (koble fra impulsgiver). At kodelås/kortleser ikke gir åpneren en fast åpningsimpuls (koble fra denne). At batteri testen ikke er utført (koble fra batteri og sett funk.velgeren i pos. og deretter i og gi ny impuls) 7. Sjekk døren for hindringer/mekaniske friksjoner 8. Sist men IKKE minst at det er strøm på åpneren! HVIS INGET HJELPER: Ring din lokale leverandør for hjelp eller DORMA Norge på tlf ! Side 1

17 Brukerveiledning FUNKSJONSVELGER UTGANG Service VINTER ÅPEN Automatikk MATIC Døren er lukket. Impulsgiverne på inn- og utsiden åpner IKKE døren. Hvis åpneren er tilkoblet el.mek.lås er denne låst. Døren kan åpnes fra utsiden med -nøkkelbryter, kortleser, kodelås etc. Fra innsiden kan døren åpnes med impulsbryter eller kodelås. Via impuls fra ut- og innvendig impulsgiver (føler) åpnes døren til full åpning og lukker etter innstilt holdåpentid, normalt 1 sek. UTGANG Via impuls fra innvendig impulsgiver (føler) åpnes døren til full åpning og lukker etter innstilt holdåpentid, normalt 1 sek. VINTER Via impuls fra ut- og innvendig impulsgiver (føler) åpnes døren til redusert åpning og lukker etter innstilt holdåpentid, normalt 1 sek. ÅPEN Døren åpner i lav hastighet til full åpning og forblir der inntil ny funksjon velges på programvelger. Justering av VINTER åpning Når døren er lukket vris programvelger til posisjon ÅPEN, døren åpner i lav hastighet. Ved å vri velgeren til posisjon VINTER registrerer åpneren redusert åpning. Åpningsbredden registreres ved at døren stopper opp når velgeren vris til posisjon VINTER. Deretter fortsetter døren til full åpning og lukkes. Ved å la velgeren stå i VINTER posisjon åpner døren til registrert bredde. Side 1

ED 100LE DORMA ED 100LE. LowEnergy 1.3. Monteringsanvisning

ED 100LE DORMA ED 100LE. LowEnergy 1.3. Monteringsanvisning LowEnergy 1.3 Monteringsanvisning Innhold Page 1. Sikkerhetsinformasjon 3 2. Planlegging før installasjon 4 3. Tekniske spesifikasjoner 4-5 4. Oppbygging 6 5. Tilbehør 7 6. Montering med glideskinne, kort

Detaljer

PORTEO. Monteringsanvisning

PORTEO. Monteringsanvisning PORTEO Monteringsanvisning Innhold I esken 5 7 1 790 50 1 2 6 A 4 8 12 1 10 9 11 14 a) 1x 2x 2x b) 1x 2x 2x 2x a) 15 17 b) Bruk medfølgende verktøy for å justere potensiometerne. 1 Monteringsplate 11 Skrue

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING

BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING 1.0 UNISTYR GSM 1.1 Virkemåte og varslinger side 2 2.0 KLARGJØRING 2.1 Programmere SIM kort side 4 2.2 Sette inn SIM kort og gjøre klar sentral. side 5 2.3 Programmering

Detaljer

TRÅDLØS GSM ALARMSENDER

TRÅDLØS GSM ALARMSENDER GSM-REX TRÅDLØS GSM ALARMSENDER OG STYRINGSENHET med ekstra terminaler V 25 GSM-REX 2. Art. nr: 07.630/ V 19 Holars AS Korr: 13.11.07 Side 1 (41) GSM-REX. 1 GSM-REX SOM STRØMSTYRINGSENHET 3 1.1 MONTERING

Detaljer

STRØMSTYRINGS/ALARM GSM SENTRAL GSM-A22. SPAR STRØM! V: 1.14.01c

STRØMSTYRINGS/ALARM GSM SENTRAL GSM-A22. SPAR STRØM! V: 1.14.01c 1 Tekniker-veiledning STRØMSTYRINGS/ALARM GSM SENTRAL GSM-A22 SPAR STRØM! V: 1.14.01c Styrer 4 kanaler med strømstyringsplugger Hver kanal kan ha mange plugger Automatisk frostsikring Temperaturmåling

Detaljer

Bewacard BC640. Teknisk håndbok

Bewacard BC640. Teknisk håndbok Bewacard BC640 Teknisk håndbok NO Copyright 2004 Bewator AB, Solna, Sverige Kopiering fra håndboken må bare skje med skriftlig tillatelse fra Bewator. Bewator forbeholder seg retten til å endre så vel

Detaljer

Side 2: Info: Hva som MÅ gjøres + Ord/uttrykk

Side 2: Info: Hva som MÅ gjøres + Ord/uttrykk Bruks- og monteringsanvisning Side: Innhold: Side 2: Info: Hva som MÅ gjøres + Ord/uttrykk Side 3: Side 9: Side 13: Side 14: Side 16: Side 17: Side 19: Side 20: Side 20: Side 21: Side 21: Kapittel 1: Oppkobling

Detaljer

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V20. Bruksanvisning for sms-styring, ved bruk av eget privat sim-kort

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V20. Bruksanvisning for sms-styring, ved bruk av eget privat sim-kort GSM FIXI SMS Modell: 300-8090V20 Bruksanvisning for sms-styring, ved bruk av eget privat sim-kort Muligheter: Inntil 5 potensialfrie relé. 2 stk innebygd i GSM Fixi SMS, 230V 16A 2 temperaturinnganger

Detaljer

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V20. Bruksanvisning for sms-styring, ved bruk av eget privat sim-kort

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V20. Bruksanvisning for sms-styring, ved bruk av eget privat sim-kort GSM FIXI SMS Modell: 300-8090V20 Bruksanvisning for sms-styring, ved bruk av eget privat sim-kort Muligheter: Inntil 5 potensialfrie relé. 2 stk innebygd i GSM Fixi SMS, 230V 16A 2 temperaturinnganger

Detaljer

AVBRUDDSFRI STRØMFORSYNING

AVBRUDDSFRI STRØMFORSYNING BRUKERHÅNDBOK AVBRUDDSFRI STRØMFORSYNING LanPro 11 3-5-6-8-10 kva Metric Power Systems Telefon: 22 76 40 00 Telefax: 22 76 40 50 Website www.metric.no LanPro UPS Technology for the Digital World. ver 2.0

Detaljer

FORENKLET PROGRAMMERING GSM-A6MT TEMPERATURVARSLING. Fra V1.01.10a

FORENKLET PROGRAMMERING GSM-A6MT TEMPERATURVARSLING. Fra V1.01.10a FORENKLET PROGRAMMERING NY GSM-A6MT TEMPERATURVARSLING Fra V1.01.10a Perfekt for alle typer av temperaturmåling og varsling Varsling med tekstmelding til mobiltelefon, åtte telefonnummer for hver inngang

Detaljer

TrioVing DK-26 Kodelås med separat kontrollenhet Manual

TrioVing DK-26 Kodelås med separat kontrollenhet Manual TrioVing DK-26 Kodelås med separat kontrollenhet Manual TrioVing DK-26 INNHOLD ORIENTERING/ TEKNISKE DATA... 3 KOBLINGSSKJEMA:... 4 KONTROLLENHET GRUNNSKJEMA... 4 AC-FORSYNING AC LAST, NORMALFUNKSJON...

Detaljer

GSM Alarm Controller III

GSM Alarm Controller III GSM Alarm Controller III Bruks- og monteringsanvisning Kapittel: Innhold: Side: Innleding: Hva som MÅ gjøres + Ord/uttrykk Monteringsanvisning: Kapittel 1: Oppkobling og tilkoblinger 1.1 Abonnement og

Detaljer

GSM FIXI SMS. Monteringsanvisning

GSM FIXI SMS. Monteringsanvisning Muligheter: GSM FIXI SMS Monteringsanvisning Inntil 5 potensialfrie relé/utganger. 2 stk på GSM Fixi SMS 230V 16A. 2 temperaturinnganger. 1 alarm inngang. Mulighet for termostatfunksjon, begge releer.

Detaljer

PROGRAMMERING GSM-A6A2 SMS. Fra V: 1,03.00. Perfekt for Hytte og Bolig.

PROGRAMMERING GSM-A6A2 SMS. Fra V: 1,03.00. Perfekt for Hytte og Bolig. PROGRAMMERING AV GSM-A6A2 SMS Fra V: 1,03.00 Perfekt for Hytte og Bolig. Varsling med tekstmelding til mobiltelefon, åtte telefonnummer for inngangene utgang sirene og blinklys temperatur regulering temperatur

Detaljer

Installasjonsmanual for Noby 65

Installasjonsmanual for Noby 65 Noby kombialarm for boliger Installasjonsmanual for Noby 65 alarmsentral for vann, brann og innbrudd (Versjon 65/6 - sw 6504) Innholdsfortegnelse: Generell beskrivelse... Side 2 Oversikt over inn/utganger

Detaljer

BRUKERMANUAL. CINDERELLA - elektrisk forbrenningstoalett

BRUKERMANUAL. CINDERELLA - elektrisk forbrenningstoalett BRUKERMANUAL CINDERELLA - elektrisk forbrenningstoalett INNHOLD Når du åpner esken side 3 Deler som medfølger side 3 Tekniske spesifikasjoner side 3 Oppbygging side 3 Oppmontering/ventilasjon side 4 Bruk

Detaljer

BRUKERMANUAL ENGBO ANKERVINSJ

BRUKERMANUAL ENGBO ANKERVINSJ BRUKERMANUAL ENGBO ANKERVINSJ MAXI 31, MAXI 32, MAXI 34-serien MAXI 38 og MAXI 40 Engbo MAXI kan tilpasses de fleste båtmodeller. Rev.6 2008-05-23 NS-EN ISO 9001:2000 FCC ID: R78-RC-01 R78-MCU-01 Innhold

Detaljer

GSM Alarm Controller III

GSM Alarm Controller III GSM Alarm Controller III Bruks- og monteringsanvisning Kapittel: Innhold: Side: Innleding: Hva som MÅ gjøres + Ord/uttrykk Monteringsanvisning: Kapittel 1: Oppkobling og tilkoblinger 1.1 Abonnement og

Detaljer

BRUKERMANUAL ENGBO ANKERVINSJER

BRUKERMANUAL ENGBO ANKERVINSJER BRUKERMANUAL ENGBO ANKERVINSJER MAXI 31 MAXI 32 MAXI 34-serien MAXI 38 MAXI 40 Engbo MAXI ankervinsjer kan tilpasses de fleste båtmodeller Rev. 7-2010-01-04 I h.t NS-EN ISO 9001:2000 Art. nr. 117-00036

Detaljer

Ekte spesialister - kreative løsninger. NX-5 Sikkerhetsalarm Bruksanvisning

Ekte spesialister - kreative løsninger. NX-5 Sikkerhetsalarm Bruksanvisning Ekte spesialister - kreative løsninger NX-5 Sikkerhetsalarm Bruksanvisning Introduksjon Gratulerer med din nye NX-5 alarm! Vi håper du tar deg tid til å lese gjennom denne manualen. NX-5 er lett å bruke

Detaljer

BESKRIVELSE TELEFONOVERDRAG FOR SIKRINGSRADIO SR_OVERDRAG

BESKRIVELSE TELEFONOVERDRAG FOR SIKRINGSRADIO SR_OVERDRAG BESKRIVELSE TELEFONOVERDRAG FOR SIKRINGSRADIO Dato: 24.03.2015 Ver 1.6.0, PCB B SR_OVERDRAG INNHOLD: 1. INNLEDNING..................2 2. TELEFONABONNEMENT..............2 3. OPPSTART AV OVERDRAGET...........

Detaljer

Portåpnersystem for garasjeporter Comfort 360, 370, 380

Portåpnersystem for garasjeporter Comfort 360, 370, 380 N Bruksanvisning Informasjonsstatus: 05.2013 Portåpnersystem for garasjeporter Comfort 360, 370, 380 Innholdsfortegnelse 1. Allmenne sikkerhetsinstrukser...3 1.1 Forskriftsmessig bruk...3 1.2 Målgruppe...3

Detaljer

BESKRIVELSE TELEFONOVERDRAG FOR SIKRINGSRADIO SR_OVERDRAG

BESKRIVELSE TELEFONOVERDRAG FOR SIKRINGSRADIO SR_OVERDRAG BESKRIVELSE TELEFONOVERDRAG FOR SIKRINGSRADIO Dato: 24.03.2015 Ver 1.6.0, PCB B SR_OVERDRAG INNHOLD: 1. INNLEDNING..................2 2. TELEFONABONNEMENT..............2 3. OPPSTART AV OVERDRAGET...........

Detaljer

LK Romregulering ICS. Utførelse. Funksjon

LK Romregulering ICS. Utførelse. Funksjon LK Romregulering ICS Utførelse LK Romregulering ICS er et reguleringssystem beregnet på LK Gulvvarme. Systemet finnes i en trådløs utførelse der kommunikasjonen mellom romtermostat og mottakerenheten skjer

Detaljer

27.05.03. F:\Sikom Produkter Bruksanvisning Bilder\GSM Alarm Controller\GSM Bruksanvisning\B-anvisning GAC NOR Gsm1xx. Innhold:

27.05.03. F:\Sikom Produkter Bruksanvisning Bilder\GSM Alarm Controller\GSM Bruksanvisning\B-anvisning GAC NOR Gsm1xx. Innhold: 27.05.03 F:\Sikom Produkter Bruksanvisning Bilder\GSM Alarm Controller\GSM Bruksanvisning\B-anvisning GAC NOR Gsm1xx. R GSM Alarm Controller Innhold: 1. Oppkobling Side: 1.1 Forberedelse av SIM kort 2

Detaljer

Brukermanual kortversjon

Brukermanual kortversjon kortversjon Det tas forbehold om mulige feil i manualen og Noby AS påberoper seg rettigheten til å gjøre endringer på produkt så vel som i manual uten forutgående varsel. Manual nr.: Mfirstv102 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Instruksjonsbok K1 FeedRobot

Instruksjonsbok K1 FeedRobot K1 FeedRobot 988700 K1 FeedRobot NO, utgave 2009-01 1 2 CE - Samsvarserklæring Vi, T. Kverneland & Sønner AS, Kvernelandsvegen 100 N-4355 Kverneland Norge erklærer at produktet: TKS - K1 FeedRobot er bygget

Detaljer

Series 14, RS485 DIN monterte enheter Sentral installasjon

Series 14, RS485 DIN monterte enheter Sentral installasjon Series 14, RS485 DIN monterte enheter Sentral installasjon Series 14 komponenter Side 2 Symboler Side 3 Trådløs antenne modul FAM14, trådløs mottaker antenne moduler FEM og FEM63 Side 4 Gateway FGW14 og

Detaljer

Kundens program: Brukerveiledning VARMESTYRING GSM-TR4E GSM-TR4E GSM-TR4E

Kundens program: Brukerveiledning VARMESTYRING GSM-TR4E GSM-TR4E GSM-TR4E Kundens program: Lag gjerne beskrivelsen selv av ønsket funksjon. Be montøren programmere det for deg. Brukerveiledning VARMESTYRING V: 1.01.06c 28 1 Register: INNLEDNING 3 STYRING AV ALARMANLEGGET 4 Styring

Detaljer