INSTALLASJONSVEILEDNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INSTALLASJONSVEILEDNING"

Transkript

1 ABLOY SLAGDØRÅPNER ABLOY DA400 SLAGDØRÅPNER R INSTALLASJONSVEILEDNING ABLOY

2 INNHOLD Tekniske data Konstruksjon og bruk Demontering av deksel Brytere Installasjon Elektrisk tilkobling Justering av dørens bevegelser Justeringspunkter Batteridrift Interne tilkoblinger Tilkobling av ekstra utstyr Tilkobling, eksempler Fjernkontroll for programmering Tilkobling av Abloy motorlås Kjære kunde! Du har valgt å anskaffe en elektromekanisk døråpner. Under utvikling og produksjon har vi lagt vekt på sikkerhet og funksjonalitet samt et moderne skandinavisk design. Pikomeds nettverk av forhandlere i Norge vil gi deg en effektiv service og oppfølging for å sikre deg et driftssikkert produkt med lang levetid. Døråpneren er prøvet og godkjent ved gjeldende prøveinstanser i FINLAND, DANMARK, SVERIGE og NORGE All installasjon og senere service må utføres nøyaktig slik det er beskrevet i denne manualen. Bare de personer som har fått opplæring og godkjenning fra Pikomed AS skal foreta installasjons- og servicearbeider.

3 TEKNISKE DATA Døråpneren er beregnet for installasjon på såvel nye som gamle slagdører. Den kan brukes på både utadslående og innadslående dører. Typiske bruksområder for døråpneren er institusjoner, forretninger, offentlige bygninger, kjøpesentre, kontorer og boliger for funksjonshemmede. Tekniske data Strømforsyning 115/230 V AC 50/60 Hz, Effekt 50 W Stabilisert uttak for strøm til låser og annet tilbehør 12 og 24 V DC Isolasjonsklasse IP 20 Mikro-prosessor styrt Programmerbar justering av alle dørens bevegelser Mål og vekt er oppgitt senere i denne veiledningen. Bruksområder For bruk i tørre omgivelser og o temperaturområde C o Lagres tørt, C Døråpneren skal ikke installeres slik at den står åpen for regn eller snø 1

4 KONSTRUKSJON OG BRUK. Dørautomatikkens deksel og bakstykke er framstilt i aluminium. Den festes til monteringsplate (eller direkte til vegg) med fire medfølgende bolter. Monter alltid døråpneren med hovedbryteren i dørens hengslelinje. All styring av døråpneren skjer via styrekortet. Her tilkobles låsstyring og impulsgivere. Alle impulsgivere må være potensialfrie (NO) Normalt åpen. Puls teller Hullskive Likestømsmotor Styrekort Sikkerhetskobling Døråpnerenes funksjoner, f. eks. åpnings- og lukke hastighet, åpningstid o.l. programmeres ved hjelp av tre trykknapper på styrekortet eller ved hjelp av en spesiell fjernkontroll. Displayet på styrekortet eller fjernkontrollen viser verdien på de ulike programmeringspunktene. Døråpneren kan også programmeres med en egen "push-and-go" funksjon. D.v.s at døren starter automatisk hvis man førsøker og åpne den. Hvis ønskelig kan døråpneren leveres med innebygget batteridrift. Det finnes et avansert testprogram som sørger for jevnlig lading og kontroll av batteriet. Feil varsles med blinkende rødt lys. En sikkerhetskobling på drivakslingen beskytter døråpneren mot mekaniske skader dersom man forsøker å åpne døra med makt. 2

5 MANUAL AUTO OPEN DEMONTERING AV DEKSEL Ta alltid bort stikkontakten før dekselet fjernes Dekselet fjernes ved hjelp av en skrutrekker i hver ende. Det er spor for skrutrekkeren i endedekselet. BRYTERE Døråpneren skal alltid monteres med bryterne over dørhengslene. Når strømmen er slått PÅ tennes det et rødt lys i bryteren. Strømmen skal alltid være på for å sikre at batteriet lades. BRYTER: I = PÅ, 0 = AV. Koble strømmen fra I O Advarsel! før du gjør noen tilkoblinger. Program velger: 3- posisjon bryter AUTO = AUTOMATISK: Døråpneren åpner og stenger automatisk etter innstilt tid. Tiden kan justeres fra 0-60 sek på punkt 7 og 16. "Push-and-go" funksjonen fungerer på samme måte. MANUAL = Døråpneren stenger etter en forhåndsinnstilt tid (punkt 16) Åpningsimpuls åpner ikke døra, men kan åpne låsen (Se også programmeringspunkt 18) OPEN = Døra åpnes og forblir åpen inntil bryteren igjen settes på 0 eller 1 Se også programmeringspunkt 25. 3

6 INSTALLASJON Undersøk døråpneren for transportskader Undersøk døra og forsikre deg om at den er skikkelig opphengt og virker slik den skal. Undersøk spesielt at den ikke henger mot karmen ved åpning / lukking Døråpneren skal alltid monteres med hoved- og programbryteren i linje med hengslene. Hvis du bruker skyvarm (281 eller 282) skal døråpneren monteres slik at den skyver døra fra seg når den åpner. Hvis du bruker trekkarm (611) skal døråpneren vanligvis monteres slik at den trekker døra til seg når den åpner Bruk akselforlengere (285/10 = 10 mm eller 285/60 = 60 mm) hvis døråpneren må monteres høyere enn vanlig. Max lengde for akselforlenger er 60 mm. Akselforlenger skyvarm 281, 282 trekkarm 611 DØRSTØRRELSE / DØRVEKT Skyvarm 281, 282 Dørbredde max. 1 m... max. 125 kg Dørbredde max m... max. 100 kg Dørbredde max. 1.3 m... max. 90 kg trekkarm 611 M8 x 30 Dørbredde max. 1 m... max. 80 kg Dørbredde max m... max. 70 kg Dørbredde max. 1.3 m... max. 60 kg 6 Husk at dørvekt kan endre seg p.g.a. vær og fuktighet. Merk! Monter alltid dørstopper dersom det er fare for at vind aller annen ytre påvirkning vil kunne åpne døra mer enn tillatt åpningsvinkel for døråpneren. Det anbefales å montere dørstopperen på vegg eller i tak. Gulvmontering er ofte til hinder for rullestoler o.l. 4

7 INSTALLASJON Lag hull som vist i bormalen. Døråpneren festes til monteringsplata med medfølgende skruer M8 x 25. Bruk alltid original monteringsplate og forsikre deg om at underlaget er plant og solid nok for montering av døråpneren. Minimum veggtykkelse 5mm hvis dørkarmen er av metall. Det skal være solid losholt over døra dersom dørkarmen er av tre. Monteringsplata skal festes både i losholt og karm. Merk at døråpnerens bakside og monteringsplata har hull for gjennomføring av kabler. a) Målskisse skyvarm - bruk monteringsplate karmdybde max 150 mm med arm 281 og mm med arm trekkarm 611 kan brukes som skyvarm på lette dører (max åpningsvinkel 90 gr) b) Målskisse trekkarm - bruk monteringsplate bruk trekkarm ved bruk av trekkarm må døra være minst 750 mm brei IOII I O I O Åpningsvinkel max. 100 o Åpningsvinkel max. 100 o Wiring hole, M M ,5 or M ,7 or M

8 ELEKTRISK TILKOBLING MERK!!! Fast tilkobling må bare utføres av godkjent el.installatør 115/230V AC 3x 1,5mm 2 ABLOY 4x 0,22mm 2 Tilkobling: Alle typer impulsgivere med potensialfri utgang kan tilkobles døråpneren. Abloy låser og impulsgivere tilkobles ved hjelp av multicord signalkabel. Abloy DA 400 har utgang for både 12 og 24 VDC for lås og impulsgivere. 3x 0,22mm 2 2x 0,22mm 2 2x 0,22mm 2 4x 0,22mm CARD Sikkerhets sensor Utvendig programbryter Impulsbryter / albuebryter e.l. Kortleser Radar eller fotocelle 5x 0,22mm 2 Motor lås Mikrobryter 2x 0,22mm 2 6

9 JUSTERING AV DØRENS BEVEGELSER Hullskive En hullskive montert på døråpnerens drivaksel angir til enhver tid dørens posisjon ved hjelp av en pulsteller. Hullskiven er forsynt med et hakk og pulstelleren bruker dette hakket til å lese dørens lukkeposisjon. Pulsteller Pulstelleren har tre sensorer. To av dem teller antall pulser og dreieretning. Den tredje leser hullskivens posisjon. Justering av dørens lukkeposisjon 1. Monter døråpner og arm. Legg merke til hvilken vei hullskiva roterer når døra stenges. 2. Vri hullskiva motsatt vei. 3. Slå på strømmen. Den røde lysdioden for batterifeil lyser. (i døråpnerens endedeksel) 4.Vri hullskiva tilbake til lyset slukner. 4. Turn the disk to the closing direction until the red led is extinguished. 7

10 JUSTERING AV DØRENS BEVEGELSER Justeringene gjøres på døråpnerens styrekort. Styrekort: Når strømmen er slått på registrerer styrekortet programbryterens stilling (auto/manual/open) og dørens posisjon. Bare den grønne OK-lysiden er på. Ved å trykke på en av programmeringsknappene vil displayet vise døråpnerens øvrige status. When the mains supply is connected, the control unit immediately adopts the status determined by the program selector and the opening pulses. Only the green OK LED is lit. Press one of the three buttons and the display will show the status of the door operator. Displayets og programmeringsknappenes funksjon: Displayenheten består totalt av to 8-delers display, tre lysdioder og tre trykknapper. Venstre display viser programvelgerens status. Når man trykker på en av programknappene viser displayet programvelgerens status 0=manual, 1=auto, 2= open. Høyre display viser status for åpningsimpulser, sikkerhetssensor og låsstyring. Feil Justering OK Status for programvelger Display Velg + V/J - Juster + Lysdioder OK a) Grønn lysdiode lyser når strømmern er på og viser at alt er normalt. b) Gul lysdiode lyser når man har valgt å justere et kontrollpunkt (0-27) ved hjelp av velg + knappen. Justering Feil c) Rød lysdiode lyser ved feil E1 = feil på sikkerhetssensor E3 = feil på trykknapp E5 = batteri feil E8 = Program feil 8

11 JUSTERING AV DØRENS BEVEGELSER a) Brytere: a) Velg+ knappen Velg+ Med denne bryteren kommer du inn på justeringspunkt på displayet. Når det er lys i displayet trykkes Velg+ knappen i minst 3 sek. til den gule juster-lysdioden lyser Tallet 1 med punkt kommer opp i det høyre displayet. Dette er justeringspunkt 1. Du kan gå videre fra punkt ved å trykke på Velg+ knappen. Du kan gå bakover ved å trykke V/J- knappen. V/Jb) b)v/j- knappen Knappen brukes for å bla bakover mellom justeringspunktene eller for å redusere verdien når du er innne på et justeringspunkt. c) Juster+ c) Juster+ knappen Når du har valgt et spesielt justeringspunkt med velg+ knappen må du trykke juster+ knappen for å komme inn og justere verdien i dette punktet. Når du trykker Juster+ knappen vises justeringsverdien blinkende i displayaet. Lysdioden for justering blinker også, unntatt for såkalte beskyttede justeringspunkter. Signalpunktet forsvinner fra det høyre displayet. MERK! For å justere et beskyttet justeringspunkt må du trykke Juster+ knappen i minst 5 sek til lysdioden for justering blinker. Verdien i de ulike justeringspunktene økes stegvis ved å trykke på Juster+ knappen og reduseres på tilsvarende måte ved å trykke V/J-knappen. Når et justeringspunkt er riktig justert trykkes Velg+ knappen for å lagre den nye verdien. Samtidig vises neste justeringspunkt i displayet. Lysdioden for justering lyser fortsatt, men blinker ikke lenger. 9

12 JUSTERINGSPUNKTER max. 100 o Justeringspunkt m. tilhørende verdier Justeringspunktene vises i rekkefølge Gå nøye gjennom alle punktene og foreta de nødvendige innstillinger slik at døråpneren virker optimalt. Justeringspkt nr Justerings verdi Beskrivelse Startpunkt for åpningsbrems Innstilling av åpningsvinkel Startpunkt for lukkebrems Innstilling av motorkraft Forsinket impuls fra innsiden (6 og 7) Åpningshastighet Åpningsbremsens hastighet Åpningstid utvendig impuls (8 og 9) Motorens akselerasjon Lukkehastighet Lukkebremsens hastighet Motorkraft i lukka stilling 10

13 JUSTERINGSPUNKTER Justeringspunkt nr Verdi eller 0 1 eller eller 0 1 eller eller 0 1 eller 0 Beskrivelse Sikkerhetssensorens følsomhet "Push-and-go" Valg av armtype (trekk eller skyv) Batteridrift Åpningstid for "push-and-go" Åpningstid for impuls fra innsiden (6 / 7) Låsreleets funksjon Sikkerhetsfunksjon ved lukking av døra Motorkraft i åpen stilling Avlastning av lås/sluttstykke før åpning Låsreleets åpningstid Styring av par- eller doble dører Styrende automatikk Åpningsimpuls som impuls eller AV / PÅ Telleverk Sikkerhetssensorens aktive område MERK! Endringer i programmet lagres ved å trykke VELG+ knappen. 11

14 JUSTERINGSPUNKTER Åpningsvinkel. Punktet der døråpneren skifter fra vanlig åpningshastighet (punkt 5) til åpningsbremsens hastighet (punkt 6). (ca 2 pr. punkt; 30 = ca 60 ) Åpningsvinkel (ca 2 pr punkt; 45= 90 ) Lukking. Punktet der døråpneren skifter fra vanlig lukkehastighet (punkt 9) til lukkebremsens hastighet (punkt 10). (ca2 pr punkt; 5= ca 10 ) Døråpnerens maksimale motorkraft. Justeres i forhold til dørens vekt. Bruk av minst mulig kraft gir mykere bevegelser. Forsinkelse på åpningsimpuls sek. Låsreletet åpnes øyeblikkelig, men døråpneren venter litt med å åpne for å frigjøre låsen Justering av åpningshastighet. Juster slik at den innebygde sikkerhetssensoren ikke påvirkes Justering av åpningsbrems. Juster bremsen slik at døra stopper mykt på riktig sted.. Åpningstid for impuls fra utsiden (tilkoblingspunkt 8 og 9). Tiden regnes fra døra er i åpen stilling (just.punkt 0) Merk at utvendig impuls kan være avslått (tilkoblingspunkt 3) Døråpnerens akselerasjon. Still inn lavest mulig akselerasjon for at dørens bevegelser skal bli så myke som mulig. Lukkehastighet. Justeres slik at den innebygde sikkerhetsensoren ikke påvirkes. Juster lukkebremsen slik at døra stenger mykt. 12

15 JUSTERINGSPUNKTER Døråpneren holder døra stengt med en innstilt kraft i 1 sek. Deretter reduseres kraften til 50% av denne verdien. 0 = ingen holdekraft. Brukes ved f. eks. batteridrift. Døra stopper i 3 sek hvis den støter mot en hindring. Hvis døra er i ferd med å åpne vil døråpneren forsøke å åpne på nytt hvert 3. sek. inntil åpningstiden er utløpt. Hvis døråpneren er i ferd med å stenge vil den forsøke å stenge døra 3 ganger med 5 sek. mellomrom. Deretter 5 ganger med 15. sek. mellomrom. Hvis hindringen fortsatt finnes vil døråpneren heretter forsøke å stenge døra en gang i minuttet til hindringen er fjernet. verdien 8 er minimum følsomhet. 1=på,0=av. "Push-and-go" funksjon virker når døråpnerens programbryter står i stilling 1. 1= Skyv arm, 0= Trekk arm 0= Av 1= Branndør (kun lukking) 2= Full batteri backup (åpning og lukking) Se også side 17; Batteridrift Åpningstid for "push-and-go". NB! Virker også når programbryteren står på MANUAL eller OPEN. Åpningstid ved impuls fra innside (6 og 7). 0= låsreleet virker også når det gis åpningsimpuls med programbryteren i stilling "0 / manual". Dvs. impulsen åpner låsen, men ikke døra. 1= Låsreleet virker ikke med programbryteren i stilling "0 / manual" Valg av sikkerhetsfunksjon når døra lukker 0= døra stopper og prøver på nytt i henhold til pkt?? 1= døra stopper og åpner på nytt.. Døra holdes åpen med en bestemt kraft. F. eks. mot en returfjær, dørstopper e.l. 13

16 JUSTERINGSPUNKTER Døra trekkes til med en innstillt kraft i 1 sek. før den åpner. For branndører - Juster låsens åpningstid til et minimum. 1 = for pardører med overfals 2 = for korridordører (høyre/venstre) 3 = slusedører, virker bare sammen med låsindikering (tilk.pkt.10 og 11) MASTER Styrende enhet ved doble dører 0 = Ikke styrende (slave) 1 = Styrende Impulsfunksjon 0 = Normal 1 = Første impuls åpner døra, neste impuls stenger Døra stenger likevel ikke før evt. åpningstid er utløpt. Telleverk som viser antall åpninger. Justering av i hvilken vinkel døråpnerens sikkerhetsfunksjon er innkoblet. 14

17 JUSTERINGSPUNKTER Fabrikkinstilling 0. Åpningsbremsen starter Åpningsvinkel Lukkebremsen starter Motorkraft 5 4. Forsinkelse for impuls fra innsiden (6 og 7) 5 5. Åpningshastighet 7 6. Åpningsbremsens hastighet 5 7. Åpningstid for impuls fra utsiden (8 og 9) 8 8. Akselerasjon 7 9. Lukkehastighet Lukkebremsens hastighet Motorkraft i lukka stilling Sikkerhetssensorens følsomhet "Push-and-go" funksjon Valg av armtype Batterifunksjon Åpningstid for "push-and-go" Åpningstid for impuls fra innsiden (6 og 7) Låsreleets funksjon Sikkerhetsfunksjon under lukking Motorkraft i åpen stilling Døra stenger for å frigjøre sluttstykke før åpning Låsreleets åpningstid Innstilling for pardører, slusedører og dører med overfals Styrende enhet Åpningsimpulsens funksjon Telleverk Sikkerhetssensorens aktive område 45 15

18 JUSTERINGSPUNKTER Eksempel på programmering En sikker dør: Døråpnerens sikkerhet er i første rekke avhengig av følgende faktorer: motorkraft, hastighet, sikkerhetssensorens følsomhet og åpningstid. Høy kraft og hastighet reduserer sikkerheten. Tenk på følgende når du skal programmere døråpneren: 1. Juster mot lav hastighet (1..3); justeringspunkt 5,6,9 og Juster motorens akselerasjon mot et minimum (1..3); justeringspunkt 8 3. Juster den innebygde sikkerhetssensoren mot størst mulig følsomhet (1) justeringspunkt Juster motorkraften mot et minimum (2..4); justeringspunkt 3 5. Juster til ønsket åpningstid; justeringspunkt 7, 16 og 17. Dersom døra justeres etter disse anvisningene så langt det er mulig, vil man få en døråpner med høy grad av sikkerhet. MERK! Dersom man ønsker høy hastighet og kraft på døråpneren må det benyttes utvendig sikkerhetssensor. 16

19 BATTERIDRIFT Døråpneren er forberedt for montering av batteri. Det kan monteres et 12V batteri for 12V drift, eller to 12V batteri i serie for 24V drift. BRANNDØRER: Utløsning av brannalarm stiller dørautomatikken i stilling "MANUAL" hvilket får døren til å stenge etter en innstilt tid. Så lenge alarmtilstanden er på kan døra / låsen åpnes manuelt, men batteriet vil alltid sørge for lukking / låsing. FULL BATTERIDRIFT: Døråpneren vil fortsette å fungere normalt via batteriet dersom strømmen blir borte. Batteriets varighet vil avhenge av hvor mye døra brukes og hvilke batteri som er tilkoblet: 24 V batteri (0,7Ah) er tilstrekkelig for ca 30 åpninger/lukkinger. 12V batteri (2,2Ah) er tilstrekkelig for ca 100 åpninger/lukkinger. Valg av 12 eller 24V gjøres med hensyn til døråpnerens tilbehør og evt. behov for batterikapasitet. Følgende batteritester er utført: 12V: 10 kg dør med lås åpninger i løpet av 10 timer. 80 kg dør uten lås 100 åpninger i løpet av 8,5 timer Følgende batteritester er utført: 24V: 80 kg dør uten lås 220 åpninger i løpet av 1 time 80 kg dør med lås 8329 og ekstra belastning = 250mA; 33 åpninger i løpet av 50 min. Batterityper Bruk bare godkjente batterier FOR BRANNDØRER : 1 stk 12V/2.2Ah (7891/000000) FULL BATTERIDRIFT: 24V DC: 2 stk 12V/0.7Ah (DA130) 12V DC: 1 stk 12V/2.2Ah Merk: Batterier som lagres må lades og kontrolleres hver 6. mnd. Batteri kontroll Når døråpneren er PÅ og programmert for batteri (pkt. 15=1 eller 2) testes og belastes batteriet automatisk hver 12. time. Dersom batterispenningen er for lav vil døråpneren varsle dette med rødt blinkende lys. Samtidig vil den ikke lenger motta åpningsimpuls, men likevel stenge / låse døra dersom den blir åpnet. Dette for å ivareta sikkerhet på branndører og samtidig sørge for at servicepersonale blir tilkalt. Når batterifeil varsles med rødt blinkende lys... Rødt blinkende lys varsler mulig batterifeil, eller bare et utladet batteri. Kontroller batteriet ved å slå hovedbryteren AV / PÅ. Hvis lyset fortsetter å blinke, må batteriet skiftes. 17

20 INTERNE TILKOBLINGER LYSDIODER Pardører Motstand 1000 ohm Låsindikator X4 STYREKORT X3 Pulsteller rød svart rød svart rød svart rød svart blå Motor Batteri ye Ground Hoved bryter br re bl bl br br T 500mA LN 115V 230V Velg riktig spenning ved hjelp av den brune ledningens tilkobling Koble fra denne bryteren dersom det brukes en annen ekstern AUTO MANUAL OPEN 18

21 TILKOBLING AV EKSTRA UTSTYR (impulsgivere, lås o.l.) Som impulsgivere skal bare anvendes potensialfrie kontakter med normalt åpen posisjon. Total motstand i en impulsgiver må ikke overstige 100 ohm når kontakten er lukket. Når kontakten er åpen kan det måles et spenningspotensiale mellom kontaktene på 5V 6) Motstand 1000 ohm Sikkerhets sensor 2)Utvendig impuls av 7) Lås styrings rele 5) Impuls fra innsiden 4) Impuls fra utsiden 3) Låsindikator NO C NC 8) GND +12V DC GND +24V DC ) Pardører for pardører o.l. STYREKORT For pardører; styrende eller enkeltstående automatikk For pardører; slave automatikk 19

22 TILKOBLING AV EKSTRA UTSTYR (impulsgivere, lås o.l.) 1) Par- og dobbel dører Døråpneren kan programmeres slik at flere åpnere kan samarbeide. Døråpnerene kobles sammen via koblingspunkt 1og 2. Bruk lus for å markere hvilken åpner som er styrende. Bare en åpner kan være styrende, men det kan tilkobles flere slaver. 2) Frakobling av impuls fra utsiden. Impuls fra utsiden leses ikke dersom tilkoblingspunkt 3 er koblet til jord. Brukes f.eks. sammen med koblingsur for nattestenging e.l. 3) Låsens posisjon Døråpneren vil ikke åpne hvis kontakten er brutt mellom koblingspunkt 10 og 11. Brukes for å lese låsreilens posisjon ved bruk av motorlåser eller mekaniske låser uten el.sluttstykke. 4) Impuls fra utsiden Døråpneren åpner øyeblikkelig. Alle typer av potensialfrie NO impulsgivere kan brukes. 5) Impuls fra innsiden Døråpneren åpner etter en innstilt forsinkelse ( sek) Alle typer av potensialfrie NO impulsgivere kan brukes. 6) Sikkerhets sensor Sikkerhetssensorens utgang må være potensialfri og NO. Det skal alltid være en 1000 ohm motstand koblet i parallell med sikkerhetssensoren som vist i koblingsdiagrammet på side 19. Den totale motstanden i sensortilkoblingen må ikke overstige 100 ohm når sensoren er aktiv (closed contact) 7) Låsrele Max belastning over releets kontakter er 0,8A/30V resistive og 0,3A/30V induktiv. Releet styres av åpningsimpulsen. Releets åpningstid justeres i justeringspunkt 27. 8) 12 og 24V DC utganger Døråpneren er forsynt med 12 og 24 VDC uttak for strøm til ekstra utstyr Max uttak: 24 V DC 0.8 A eller 12V DC 0.5 A 20

23 TILKOBLING, Eksempler Merk! Koble fra både strøm og batteri før du foretar noen tilkoblinger! Tandem dører; åpnes - Eksempelet viser tandemdører med to-veis trafikk. - Åpningsrekkefølgen innstilles i forhold til trafikkretningen. - Den første døra i trafikkretningen åpner først. Den andre etter en innstilt forsinkelse. (justeringspunkt 4) - Juster åpningstida ulik for de to åpnerene (justeringspunkt 7) - Juster åpningstid m.m. etter kundens ønsker. UTVENDIG Radar MERK! Bruk retningsfølsom mikrobølge radar eller mekanisk åpningsimpuls. Radar Døråpner 1: trafikk inn - ytterdør åpner først - inner dørens forsinkelse justeres på dør 2 MERK! Det anbefales skjermet parkabel Døråpner 2: trafikk ut - innerste dør åpner først - ytterdørens forsinkelse justeres på dør 1 Husk INNVENDIG Doble dører 1) Like dører - Koblet som skissen viser, åpner begge dører samtidig. Den passive døren stenges først. 2) Dører med overfals - Koblet som skissen viser, åpnes den aktive døren først. Den passive døren stenges Aktiv dør Passiv dør Aktiv dør Passiv dør Åpningstid sek (justeringspunkt 7) åpningstid 1-2 sek kortere enn for den aktive døra Sett forsikelse 0-5 sek (justeringspunkt 4) 21

24 FJERNKONTROLL FOR PROGRAMMERING Sender 4-siffer display Velg mindre verdi ABLOY Skifte prog.punkt Av / På Velg større verdi OK Bekreft valgte verdi Nullstill v. feil 9V Batteri (Lithium elller Alkaline) Sett verdi for et prog. punkt 1. Slå senderen PÅ 2. Trykk kode (4-siffer) og 2. Velg prog.punkt og still inn ønsket verdi 3. Trykk OK OK Feil: ERR 1: Feil kode (4 siffer) ERR 2: Kommunikasjons feil ERR 3: Valgt verdi ikke lagre Sørg for god kontakt mellom sender og mottaker ABLOY OK Fabrikkinnstilling: Trykk s 4-siffer koden er hvis ikke annet er oppgitt. Strømmen slås automatisk av etter 10 minutter (hvilestilling) Bruk av / på knappen for å slå senderen helt av!! 22

25 TILKOBLING AV ABLOY MOTORLÅS Abloy 8380 solenoidlås 1) - Impulsgiver åpner både lås og dør - Låsens posisjon leses via mikrobryter tilkoblet punkt 10 og 11 - Alle typer potensialfrie NO impulsgivere kan benyttes - Låsen vil ikke åpne dersom den står under press. Unngå dette ved å justere døråpnerens justeringspunkt Bruk alltid karmoverføring 8810 eller / MERK! Slå av strømmen og koble fra batteriet før du gjør noen tilkoblinger. hvit grønn bllå blå Åpningsimpuls 2) Abloy motorlås 8329, 8904, Impulsgiver åpner både lås og dør - Låsens posisjon leses via mikrobryter tilkoblet punkt 10 og 11 - Alle typer potensialfrie NO impulsgivere kan benyttes - Bruk alltid karmoverføring 8810 eller / blå svart rød hvit grønn Sluttstykke m. mikrobryter Åpningsimpuls Merk! Vær sikker på at det velges riktig lås for brann- og rømnings dører. 23

26 FINLAND ABLOY Abloy Oy Joensuu factory Wahlforssinkatu 20 FIN JOENSUU Tlf Fax DA/DA400/Manu/Vers.2/1/En/C/271197/TNu

Omgivelseskontroll. Dokumentasjon for Picomatic DA300 døråpner

Omgivelseskontroll. Dokumentasjon for Picomatic DA300 døråpner Omgivelseskontroll Dokumentasjon for Picomatic DA300 døråpner Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf +47 3711 9950 Fax +47 3711 9951 E-mail: firmapost@picomed.no Foretaksnr 962 211 631 MVA Revisjonsoversikt

Detaljer

Omgivelseskontroll. Dokumentasjon for Picomatic DA460 døråpner

Omgivelseskontroll. Dokumentasjon for Picomatic DA460 døråpner Omgivelseskontroll Dokumentasjon for Picomatic DA460 døråpner Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf +47 37 11 99 50 Fax +47 37 11 99 51 E-mail: firmapost@picomed.no Foretaksnr 962 211 631 MVA Revisjonsoversikt

Detaljer

Omgivelseskontroll. Dokumentasjon for Picomatic DA430 døråpner

Omgivelseskontroll. Dokumentasjon for Picomatic DA430 døråpner Omgivelseskontroll Dokumentasjon for Picomatic DA430 døråpner Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf +47 37 11 99 50 Fax +47 37 11 99 51 E-mail: firmapost@picomed.no Foretaksnr 962 211 631 MVA Revisjonsoversikt

Detaljer

PORTEO. Monteringsanvisning

PORTEO. Monteringsanvisning PORTEO Monteringsanvisning Innhold I esken 5 7 1 790 50 1 2 6 A 4 8 12 1 10 9 11 14 a) 1x 2x 2x b) 1x 2x 2x 2x a) 15 17 b) Bruk medfølgende verktøy for å justere potensiometerne. 1 Monteringsplate 11 Skrue

Detaljer

Omgivelseskontroll. Dokumentasjon for Picomatic DA461 døråpner

Omgivelseskontroll. Dokumentasjon for Picomatic DA461 døråpner Omgivelseskontroll Dokumentasjon for Picomatic DA461 døråpner Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf +47 37 11 99 50 Fax +47 37 11 99 51 E-mail: firmapost@picomed.no Foretaksnr 962 211 631 MVA Revisjonsoversikt

Detaljer

Omgivelseskontroll. Dokumentasjon for Picomatic DA361 døråpner

Omgivelseskontroll. Dokumentasjon for Picomatic DA361 døråpner Omgivelseskontroll Dokumentasjon for Picomatic DA361 døråpner Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf +47 37 11 99 50 Fax +47 37 11 99 51 E-mail: firmapost@picomed.no Foretaksnr 962 211 631 MVA Samtykke og

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

BRUKER MANUAL SWING GATE OPENER

BRUKER MANUAL SWING GATE OPENER BRUKER MANUAL SWING GATE OPENER Viktig med hensyn til sikkerhet: 1. Kjennskap til relevante elektro-tekniske bestemmelser er påkrevd. 2. Tilførsel av 220V skal utføres av godkjent elektriker. 3. Systemet

Detaljer

MONTERING AV FORSTERKERBRAKETT OG FESTEBRAKETT FOR GM 800 & GM1000 PORTÅPNERE TIL GRANDAL GARASJEPORTER

MONTERING AV FORSTERKERBRAKETT OG FESTEBRAKETT FOR GM 800 & GM1000 PORTÅPNERE TIL GRANDAL GARASJEPORTER 1 2 3 4 MONTERING AV FORSTERKERBRAKETT OG FESTEBRAKETT FOR GM 800 & GM1000 PORTÅPNERE TIL GRANDAL GARASJEPORTER 5 Programmering og menyer for GM800 og GM1000 1. Før programmeringen starter må porten åpnes

Detaljer

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen.

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen. Brukerveiledning. Avbruddsfri strømforsyning type S3 27,2VDC 8A 240W. Strømforsyning i veggskap med plass til ventilerte bly batterier. Passer installasjoner med behov for avbruddsfri stabilisert strømforsyning.

Detaljer

ASSA. Motorlås Manual. Manual for motorlås: 850C-50, 851C-50, 851C-35 ABLOY EL654

ASSA. Motorlås Manual. Manual for motorlås: 850C-50, 851C-50, 851C-35 ABLOY EL654 ASSA Motorlås Manual Manual for motorlås: 840C-50, 841C-50, 841C-35 850C-50, 851C-50, 851C-35 ABLOY EL654 84xC/85xC 1. Installation 1. Marker senter linje A (stolpe) når låskassens posisjon i døren er

Detaljer

DML Intello. Teknisk spesifikasjon Målskisser Inn- og utganger Koblinger Tilbehør

DML Intello. Teknisk spesifikasjon Målskisser Inn- og utganger Koblinger Tilbehør DML Intello Teknisk spesifikasjon Målskisser Inn- og utganger Koblinger Tilbehør DML Intello Teknisk spesifikasjon DORMA DML Intello motorlåser DORMA DML Intello er en ny serie med motorlåser som er en

Detaljer

1 Tekniske data: 2 Sendere:

1 Tekniske data: 2 Sendere: Ref. 000071 No INSTALLASJONS guide Altus RTS Elektronisk styrt rørmotor med RTS radiomottaker, sol- & vindautomatikk SOMFY Altus RTS er en rørmotor med innebygd RTS radiomottaker, sol- & vindautomatikk

Detaljer

TEKNISK DOKUMENTASJON

TEKNISK DOKUMENTASJON Generelt: EL630-1203 er en driftssikker lineær strømforsyning spesielt designet for å arbeide sammen med vedlikeholdsfrie batterier. Strømforsyningen er beregnet for å stå i parallelldrift med et 12V batteri

Detaljer

Slagdøråpnere. FDV dokumentasjon

Slagdøråpnere. FDV dokumentasjon Slagdøråpnere FDV dokumentasjon Inneholdfortegnelse INNEHOLDFORTEGNELSE...1 1. INNLEDNING... 2 1.1 ADRESSER...2 2. HOVEDDATA... 3 2.1 DRIFT OG VIRKEMÅTE... 3 2.2 HMS... 3 2.3 GARANTIBEGRENSNINGER... 3

Detaljer

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata:

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata: Generelt: EL120-2401-1.8 er en driftssikker lineær strømforsyning spesielt designet for å arbeide sammen med vedlikeholdsfrie batterier. Strømforsyningen er beregnet for å stå i parallelldrift med et 24V

Detaljer

ØstCom Mobil Skyveport Feilsøking og Funksjonskontroll Motor BX-246

ØstCom Mobil Skyveport Feilsøking og Funksjonskontroll Motor BX-246 ØstCom Mobil Skyveport Feilsøking og Funksjonskontroll Motor BX-246 Komplett funksjonssjekk Figur 1 Figur 2 Figur 3 Åpne luken for manuell utløsning nede på motoren. Låsehaken på denne går gjennom ett

Detaljer

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3.

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3. ASU-4 Kode Beskrivelse Fabrikk Bruker innst. innstillinger ASU-4 1.00 Alarmsentral id.: (21 = ASU-4) 21 21 1.01 Software versjon nummer 2.08 2.08 1.13 Tidsforsinkelse på sirene ved alarm kontakt 10 sekund...

Detaljer

1384 nødterminal. Manual

1384 nødterminal. Manual 84 nødterminal Manual Innhold Innhold / Varianter... 2 Beskrivelse... 3 Lysindikeringer... 4 Montering / Installasjon... 5-6 Koblingsskjema for profil... 7-8 Koblingsskjema for profil 0... 9- Tekniske

Detaljer

Dørautomatikk for én- eller to-fløyet slagdør

Dørautomatikk for én- eller to-fløyet slagdør Dørautomatikk for én- eller to-fløyet slagdør DA930 ASSA ABLOY DA930 Elektromekanisk dørautomatikk for slagdør Benyttes med glideskinne G193 eller G195 Passer for lettere innvendige dører, ikke for branndører

Detaljer

Gran-O-matic A800 GARASJEPORTÅPNER BRUKSANVISNING OG MONTERING

Gran-O-matic A800 GARASJEPORTÅPNER BRUKSANVISNING OG MONTERING Gran-O-matic A00 GARASJEPORTÅPNER BRUKSANVISNING OG MONTERING BRUKSANVISNING Gran-O-matic A00 I: Forberedelse Pakk ut åpneren. Kontroller at alle delene er på plass. II: Verktøy du trenger. Se på bilde

Detaljer

EGM-100A SERVOMOTOR. Vær oppmerksom!

EGM-100A SERVOMOTOR. Vær oppmerksom! BLÅ EGM-100A SERVOMOTOR Vær oppmerksom! Spjeldmotoren EGM-100A MÅ ALDRI ÅPNES OPP. Skjønt at det er mulig å justere grensebryterne til EGM-100A på fremsiden, er det ikke tillatt å prøve å reparere justeringsknappen

Detaljer

BRUKSANVISNING OG MONTERING

BRUKSANVISNING OG MONTERING GARASJEPORTÅPNER 6710310200 BRUKSANVISNING OG MONTERING BRUKSANVISNING I: Forberedelse Pakk ut åpneren. Kontroller at alle delene er på plass. II: Verktøy du trenger. Se på bilde 1 Skiftenøkkel/fastnøkler

Detaljer

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata:

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata: Generelt: EL500-2405 er en driftssikker strømforsyning basert på switch-mode teknologi som gir høy virkningsgrad og små dimensjoner. Strømforsyningen er beregnet for å stå i paralelldrift med et 24V batteri

Detaljer

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: Fax:

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: Fax: Produkt: Gassdetektor Type: Ferrari GS920 Leverandør: Tolcon AS Revidert: 07.01.2010 av Merethe Haugland Norsk importør: TOLCON AS Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

DORMA DML 100 motorlås

DORMA DML 100 motorlås Manual DORMA DML 00 motorlås 03-2005 DORMA Motor Lock DORMA DML 00 Motorlås DML-CU Styrenhet Funksjonsbeskrivelse. Termineringsklemmer 29-34 7. EPROM 29-30 Åpningsimpuls Aktiverer med en spennings impuls,

Detaljer

ED 100 ED 250. Koblingseksempler

ED 100 ED 250. Koblingseksempler ED 100 ED 250 Koblingseksempler Prisma AKA e DORMA Her er koblet sammen med Prisma og AKA e. Prisma en er koblet inn på den utvendige impulsinngangen og AKA en er koblet inn på den innvendige impulsinngangen.

Detaljer

Trådløs kommunikasjonsenhet IRF-W

Trådløs kommunikasjonsenhet IRF-W Trådløs kommunikasjonsenhet Beskrivelse: kan programmeres som sender eller mottager. Det betyr at 2 stk kan overføre et signal fra en relèutgang til en inngang. Maks 100 meter. På Icas systemer bruker

Detaljer

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen.

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen. Brukerveiledning. Avbruddsfri strømforsyning type S5 27,2VDC 8,2A. 240W. Strømforsyning i veggskap med plass til ventilerte bly batterier. Passer installasjoner med behov for avbruddsfri stabilisert strømforsyning.

Detaljer

For å se vårt produktutvalg gå til www.elreg.no eller ta kontakt med oss: +4722105060 eller geir@elreg.no. Strømforsyning

For å se vårt produktutvalg gå til www.elreg.no eller ta kontakt med oss: +4722105060 eller geir@elreg.no. Strømforsyning Strømforsyning EL630 Model EL630-1203 Utgangseffekt 42W (13,8V/3A) Generelt EL630-1203 er en driftssikker lineær strømforsyning spesielt designet for å arbeide sammen med vedlikeholdsfrie batterier. Strømforsyningen

Detaljer

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata:

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata: Generelt: EL800-4813 er en driftssikker strømforsyning basert på switch-mode teknologi som gir høy virkningsgrad og små dimensjoner. Strømforsyningen er beregnet for å stå i paralelldrift med et 48V batteri

Detaljer

Sender Knop PIR 900 Bevegelsesdetektor HMS art. nr.: Best. nr.:

Sender Knop PIR 900 Bevegelsesdetektor HMS art. nr.: Best. nr.: Sender Knop PIR 900 Bevegelsesdetektor Bruker- og vedlikeholdsveiledning Knop PIR 900 Sender Knop PIR 900 Bevegelsesdetektor HMS art. nr.: 189346 Best. nr.: 2223285 INNHOLD Sender Knop PIR 900 Bevegelsesdetektor...

Detaljer

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder Bruksanv. 4561Dansk-orsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17 Esken inneholder Gratulerer! Vi takker for tilliten ved ditt valg av OVA Vision COLOR. Vennligst les nøye igjennom denne bruksanvisning og oppbevar

Detaljer

TrioVing DK-26 Kodelås med separat kontrollenhet Manual

TrioVing DK-26 Kodelås med separat kontrollenhet Manual TrioVing DK-26 Kodelås med separat kontrollenhet Manual TrioVing DK-26 INNHOLD ORIENTERING/ TEKNISKE DATA... 3 KOBLINGSSKJEMA:... 4 KONTROLLENHET GRUNNSKJEMA... 4 AC-FORSYNING AC LAST, NORMALFUNKSJON...

Detaljer

BRUKSANVISNING SORTLANDSMASKINEN TYPE PROFF.

BRUKSANVISNING SORTLANDSMASKINEN TYPE PROFF. BRUKSANVISNING SORTLANDSMASKINEN TYPE PROFF. Maskinen består av ett hus i støpt, lakkert aluminium, med børsteløs DC motor, elektronikkstyring og snelle for nylon. Den går på både 12V og 24V, og har innkapslet

Detaljer

Figur 1. Bilde av Amos alarmenhet (til venstre) og sensor (til høyre).

Figur 1. Bilde av Amos alarmenhet (til venstre) og sensor (til høyre). Revidert 22.09.2009 av Merethe Haugland Gassalarm Amos - NG 1. Innledning Amos Modell 550 naturgassalarm med en ekstern sensor, type 9712/NG, varsler gasslekkasje med lys- og lydsignal. Alarm utløses når

Detaljer

Besam dørlukkere. Sikkerhet og komfort. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

Besam dørlukkere. Sikkerhet og komfort. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Besam dørlukkere Sikkerhet og komfort ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Dørlukker av høy kvalitet Valgfri dørlukkerstørrelse 2/3/4 Regulerbar dørlukkerstørrelse 2-4 Justerbar dørlukkerstørrelse

Detaljer

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data:

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data: ASU-4 alarmsystem Tekniske data: Strømtilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø 230Vac 50/60Hz 15 VA H xb X D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert montringsbrakett)

Detaljer

Partner Porten AS. Monteringsveiledning. Din port partner. Kvalitetsgarasjeport fra Partner Porten. Partner Porten AS, Asakvegen 338, 2040 Kløfta.

Partner Porten AS. Monteringsveiledning. Din port partner. Kvalitetsgarasjeport fra Partner Porten. Partner Porten AS, Asakvegen 338, 2040 Kløfta. Partner Porten AS Din port partner Kvalitetsgarasjeport fra Partner Porten Monteringsveiledning Oppstart 1: Les monteringsveiledningen nøye før oppstart. 2: Montering av en garasjeport er presisjons arbeid

Detaljer

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide. STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no 1 Side 2/12 INNHOLD BRUKSOMRÅDE... 2 INSTALLASJON... 2 KONTROLLENHET...

Detaljer

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no tolcon@tolcon.no

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no tolcon@tolcon.no Produkt: Amos Type: Gassdetektor - NG Leverandør: Tolcon AS Revidert: 03.12.2014 av Jan-Ove Gustavsen NG GAS Norsk importør: TOLCON AS Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no

Detaljer

BRUKSANVISNING R-FORCE G2

BRUKSANVISNING R-FORCE G2 R-FORCE G2 INNHOLD INNHOLD INNHOLD... 2 SPESIFIKASJON... 3 MULIGHETER R-FORCE G2... 3 FUNKSJON FRONT... 3 Å TENKE PÅ VED INSTALLASJON... 4 FEILSØKNING... 4 PROGRAMMERING... 5 GJØR SLIK VED PROGRAMMERING!...

Detaljer

FINGERLESER F-007 BRUKERMANUAL. www.k-moen.no

FINGERLESER F-007 BRUKERMANUAL. www.k-moen.no FINGERLESER F-007 BRUKERMANUAL 1 PROGRAMMERING 1. Tast inn systemkoden med fjernkontroll, (* 9999 # ved levering). Lampe lyser fast rødt i programmerings modus. 2. Velg ønsket meny. 3. Utfør programmering

Detaljer

INSTALLASJONS manual. inteo Soliris Sensor RTS

INSTALLASJONS manual. inteo Soliris Sensor RTS Ref. 051010 _no.pdf INSTALLASJONS manual NO Art.nr. 9000830 inteo er en sol- & vindgiver for Somfy Altus RTS og Orea RTS motorer med innebygd sol- & vindautomatikk. Informasjon om rådende sol- & vindforhold

Detaljer

PROGRAMMERINGSMANUAL 4600 CAN/PLIP med 4627 sentral

PROGRAMMERINGSMANUAL 4600 CAN/PLIP med 4627 sentral PROGRAMMERINGSMANUAL CAN/PLIP med 4627 sentral 7.1 - PROGRAMMERE FUNKSJONER, COBRA FJERNKONTROLLER OG DRIVER CARDS NB! (Kun for PLIP applikasjoner og like etter tilkobling til strømforsyning eller når

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer Råd og vink 2 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

FlexiBlink Bruksanvisning UNIVERSALSENDER B-UNIe

FlexiBlink Bruksanvisning UNIVERSALSENDER B-UNIe Bruksanvisning UNIVERSALSENDER B-UNIe 2012-03-16 Dok.nr.: 0275B Vestfold Audio AS Sandefjord 1 Innholdsfortegnelse Teknisk informasjon... 2 Innledning... 3 Hva Universalsender-pakken inneholder... 4 Brukerveiledning...

Detaljer

Varenr HMS-nr.: Barnevakt BARN10. Brukerhåndbok. Dok. nr.: 2304A1 Dato:

Varenr HMS-nr.: Barnevakt BARN10. Brukerhåndbok. Dok. nr.: 2304A1 Dato: Barnevakt BARN10 Varenr. 1519 HMS-nr.: 233409 Brukerhåndbok Dok. nr.: 2304A1 Dato: 2017.04.19 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 2. Oversikt 4 Utvendig 4 Batteriet 4 Under lokket 4 3. Komme i gang 4 Still

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK. Modell: LMDT-810 Selvprogrammerende bevegelsesvakt til utendørsbruk. IP44

BRUKERHÅNDBOK. Modell: LMDT-810 Selvprogrammerende bevegelsesvakt til utendørsbruk. IP44 BRUKERHÅNDBOK Modell: LMDT-810 Selvprogrammerende bevegelsesvakt til utendørsbruk. IP44 FUNKSJONER: * 67 millioner kodekombinasjoner, ingen interferens fra naboene. * Lett å bruke, ingen ledninger, batteridrevet.

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Forord

Innholdsfortegnelse. Forord Innholdsfortegnelse Å tenke på før installasjon av MOBWATCHER SAFETY... 2 A. Koblingsskjema... 3 B. Bortkobling av minuspolen... 3 B. Bortkobling av minuspolen... 4 C. Montering av båtenheten... 5 D. Innkobling

Detaljer

Slagdørautomatikk DORMA ED 200

Slagdørautomatikk DORMA ED 200 Slagdørautomatikk DORMA ED 00 Montering/ Justering/ Tilkobling Elektriske Installasjoner: Alt arbeid med elektrisk anlegg skal kun utføres av kvalifisert og opplært fagfolk. Vennligst kontroller gjeldende

Detaljer

Eolis 3D WireFree io. Installasjonsveiledning for kunden. Eolis 3D WireFree io

Eolis 3D WireFree io. Installasjonsveiledning for kunden. Eolis 3D WireFree io Installasjonsveiledning for kunden Eolis 3D WireFree io Generelt n Eolis 3D Wirefree io er ikke en vindhastighetsmåler. n Innstillingene i Eolis 3D Wirefree io tilsvarer ikke en bestemt vindhastighet.

Detaljer

ABLOY EL648 hakereile motorlås Installasjons/monteringsmanual

ABLOY EL648 hakereile motorlås Installasjons/monteringsmanual ABLOY EL648 hakereile motorlås Installasjons/monteringsmanual TV/ROR/Oslo Offset/100202.1000.EL648 Installasjon/montering Kabelstrekk Lås EL648 Kabel type ( PFK 0,14mm² ) La ca: 150mm kabel stikke utenfor

Detaljer

Brukermanual. Tastatur.

Brukermanual. Tastatur. Brukermanual ICAS Daglig bruk av sentralen Brannalarmen er aktiv til enhver tid og behøver ikke programmeres for gi alarm ved røykutvikling eller branntilløp. Innbruddsalarmen slås på ved å taste master-koden,

Detaljer

FINGERAVTRYKKSLESER PROGRAMMERING OG INSTALLASJONS MANUAL

FINGERAVTRYKKSLESER PROGRAMMERING OG INSTALLASJONS MANUAL FINGERAVTRYKKSLESER PROGRAMMERING OG INSTALLASJONS MANUAL 2009 November INNHOLD Spesifikasjoner Leserens frontpanel Lys- og lydsignaler Leserens bakre panel SF-2000P Display Leser installasjonsprosedyre

Detaljer

VANNTETT KOMPAKTKORTLESER

VANNTETT KOMPAKTKORTLESER VANNTETT KOMPAKTKORTLESER W3-A BRUKERMANUAL 1 PROGRAMMERING 1. Tast inn systemkoden, (* 888888 # ved levering). Lampe lyser gult når man er i programmerings modus. 2. Velg ønsket meny. 3. Utfør programmering

Detaljer

ST-920. Berøringsfri kortleser Betjeningsveiledning og Installasjonsmanual. 2009 November

ST-920. Berøringsfri kortleser Betjeningsveiledning og Installasjonsmanual. 2009 November ST-920 Berøringsfri kortleser Betjeningsveiledning og Installasjonsmanual 2009 November INNHOLD Spesielle egenskaper Installasjons prosedyrer Front panel og typer kort Programmeringsmenyer og funksjoner

Detaljer

R-LOCK OG R-LOCK LFK BRUKSANVISNING

R-LOCK OG R-LOCK LFK BRUKSANVISNING R-LOCK OG R-LOCK LFK BRUKSANVISNING INNHOLD INNHOLD INNHOLD... 2 BESKRIVELSE... 3 FUNKSJON FRONT... 3 BRUK... 4 LYSDIODENES INDIKERING... 4 PASSERING... 4 FEILSØKNING... 4... 5 Å TENKE PÅ VED EN... 5 MEDFØLGENDE

Detaljer

Komfyrvakt SPISEC 2.1

Komfyrvakt SPISEC 2.1 Varsler Bryter Tilbakestiller Bruks- og monteringsanvisning Komfyrvakt SPISEC 2.1 Salg og support Arcus Vita As tlf: 53 75 77 50 post@arcus-vita.no www.arcus-vita.no Utviklet og produsert av: Cabinova

Detaljer

Bruksanvisning 2017 Versjon 1.0

Bruksanvisning 2017 Versjon 1.0 2017 Versjon 1.0 Kjære kunde Takk for at du kjøpte denne enheten! Hver enhet har blitt grundig testet og er levert i optimal tilstand. Emballasje/pakke Kontroller emballasjen for skader som kan ha oppstått

Detaljer

For å se vårt produktutvalg gå til www.elreg.no eller ta kontakt med oss: +4722105060 eller geir@elreg.no. Strømforsyning

For å se vårt produktutvalg gå til www.elreg.no eller ta kontakt med oss: +4722105060 eller geir@elreg.no. Strømforsyning For å se vårt produktutvalg gå til www.elreg.no eller ta kontakt med oss: +4722105060 eller geir@elreg.no Strømforsyning EL500 Model Utgangseffekt EL500-1207 96W Generelt EL500-1207 er en driftssikker

Detaljer

Installasjons- og brukermanual PWK 24/250W og PWK 24/500W

Installasjons- og brukermanual PWK 24/250W og PWK 24/500W Artikkelnummer: 255082 (PWK 24/250W) 255164 (PWK 24/500W) Utgave 4, januar 2006. T40082-B4-2 Teknisk informasjon: PWK 24 er 24V nødlyssentraler som gir ut 24VAC på markeringslyskursene i normal drift og

Detaljer

MU1480 / MU1481 motorlås. Installasjons- og monteringsmanual

MU1480 / MU1481 motorlås. Installasjons- og monteringsmanual MU1480 / MU1481 motorlås Installasjons- og monteringsmanual Rev. 6.0 09/2014 Kaba MøllerUndall AS PO Box 3634 Hamborggata 21 3007 Drammen Norway Phone +47 32 20 32 00 www.kaba.no Det må ikke kopieres fra

Detaljer

Nødlyssentralen har følgende nøkkeldata:

Nødlyssentralen har følgende nøkkeldata: Generelt: NL600-2410-36 er en driftssikker nødlyssentral basert på switch-mode teknologi som gir høy virkningsgrad og små dimensjoner. Nødlyssentralen er beregnet for å stå i paralelldrift med et 24V batteri

Detaljer

Fire & Safety 350701.021

Fire & Safety 350701.021 Fire & Safety 350701.021 Innholdet i denne manualen kan endres uten varsel og er ikke bindende for Eltek Fire & Safety AS. Copyright : Eltek Fire & Safety AS, Norway 2002 NS-ISO 9001 Sertifikat No.244

Detaljer

Bruksanvisning FUTURA PÅ DAGE

Bruksanvisning FUTURA PÅ DAGE Bruksanvisning FUTURA PÅ DAGE FUTURA # 440010 FUTURA # 440011 + # 418071 N Montering av styringsenheten. Ledningen til styringsenheten tilkobles kontakten under det lille lokket. Den tykke delen av ledningen

Detaljer

Varenr HMS-nr.: Sengevakt SENG10. Brukerhåndbok. Dok. nr.: 2454 A1 Dato:

Varenr HMS-nr.: Sengevakt SENG10. Brukerhåndbok. Dok. nr.: 2454 A1 Dato: Sengevakt SENG10 Varenr. 1573 HMS-nr.: 231017 Brukerhåndbok Dok. nr.: 2454 A1 Dato: 2017.01.17 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 2. Oversikt 4 Utvendig 4 Under lokket 4 Batteriet 4 Batterieliminator

Detaljer

Sengealarm PIR Brukerveiledning. Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR-2003 INNHOLD

Sengealarm PIR Brukerveiledning. Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR-2003 INNHOLD Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR-2003 Brukerveiledning Sengealarm PIR 2003 Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR-2003 HMS art. nr. 020753 Bestillingsnr.: 2223227 INNHOLD Sengealarm (bevegelsesdetektor)

Detaljer

Omgivelseskontroll. Dokumentasjon Olly C døråpner

Omgivelseskontroll. Dokumentasjon Olly C døråpner Omgivelseskontroll Dokumentasjon Olly C døråpner Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf +47 3711 9950 Fax +47 3711 9951 E-mail: firmapost@picomed.no Foretaksnr 962 211 631 MVA Revisjonsoversikt Når det gjøres

Detaljer

HMS art.nr. 189160 FlexiBlink. Bruksanvisning. Sengevibrator med nødstrømbatteri og trådløs ladefeilvarsling. B-SVB15e VARENR.

HMS art.nr. 189160 FlexiBlink. Bruksanvisning. Sengevibrator med nødstrømbatteri og trådløs ladefeilvarsling. B-SVB15e VARENR. Bruksanvisning Sengevibrator med nødstrømbatteri og trådløs ladefeilvarsling B-SVB15e VARENR.: 1375 Dok. nr.: 0737A3 2013-04-22 Vestfold Audio Sandefjord 1 Innholdsfortegnelse Teknisk informasjon... 2

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning v4.2.1 NOR GARO SR2 PCU5.1-PP Installasjonsveiledning GARO SR2 komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-PP Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering av vannlekkasjedetektoren

Detaljer

Panikkbeslag ASSA - JPM - ABLOY. TrioVing a.s

Panikkbeslag ASSA - JPM - ABLOY. TrioVing a.s Panikkbeslag ASSA - JPM - ABLOY 1 ASSA panikkbeslag SK1125 Panikkbeslag for utadslående dører. Kombineres med låskasser i 700- serien rømningslås for panikkbeslag med back-set 50 og 70 mm. Panikkbeslag

Detaljer

V5.0 NO 02.03.2015. Monteringsveiviser 101-serien

V5.0 NO 02.03.2015. Monteringsveiviser 101-serien V5.0 NO 02.03.2015 Monteringsveiviser 101-serien Pakken inneholder Komplett monteringssett 1 2 3 4 5 6 7 Reile Falle 4 - Skruesett låskasse 7 - Skruesett sluttstykke 8 9 10 11 12 13 16 17 18 19 14 15 17

Detaljer

Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR 2003 HMS art. nr Bestillingsnr.:

Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR 2003 HMS art. nr Bestillingsnr.: Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR 2003 Brukerveiledning Sengealarm PIR 2003 Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR 2003 HMS art. nr. 020753 Bestillingsnr.: 2223227 INNHOLD Sengealarm (bevegelsesdetektor)

Detaljer

Quha Zono. Brukermanual

Quha Zono. Brukermanual Quha Zono Brukermanual 2 Av/På-knapp / Indikatorlys USB port Monteringsbrakett Det kan være nyttig å lese nøye gjennom instruksjonene før man tar i bruk Quha Zono mus. 3 Kom i gang Quha Zono er en trådløs

Detaljer

JA-82K OASiS Enkel oppstart

JA-82K OASiS Enkel oppstart JA-82K OASiS Enkel oppstart Installering av dette systemet skal bare gjøres av autorisert montør. Produsent / importør kan ikke gjøres ansvarlig for noen skade eller konsekvens relatert til feilaktig montering

Detaljer

BRUKERMANUAL. Ettermontasje av trådløs fjernstyring

BRUKERMANUAL. Ettermontasje av trådløs fjernstyring BRUKERMANUAL Ettermontasje av trådløs fjernstyring Rev: 3 01.10.07 T ELEKTRISK KABLING Klistremerket på lokket av elektronikk modulen viser også tilkoblingen. All kabling og tilkoblinger skal gjøres med

Detaljer

KOMPAKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual

KOMPAKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual KOMPAKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual Innholdsfortegnelse 1. INSTALLASJONSMANUAL...4 1.1. Tilkobling av strømtilførsel...4 1.2. Montering av kontrollpanel...4

Detaljer

Satmap Active 10 forklaring

Satmap Active 10 forklaring HURTIG MANUAL Satmap Active 10 forklaring GPS antenne SD Kort Utskiftbart front deksel Bærestropp Lysbryter Strøm ( Av og På) Tastatur (Drop in meny, som viser seg ved å trykke på dem) USB(strøm,data)

Detaljer

Instruksjons Manual Frekvensomformer FC 750

Instruksjons Manual Frekvensomformer FC 750 Instruksjons Manual Frekvensomformer FC 750 PB 73 Nyborg N 5871 BERGEN, Tlf.: 55 53 51 50 Fax: 55 19 31 43 Generell informasjon om elektrisk og mekanisk installasjon av FC 750. Viktig!! Ved oppstart er

Detaljer

Mottaker Knop RX 900-LED, lys/lyd/vibrering Bruker- og vedlikeholdsveiledning Knop RX 900-LED

Mottaker Knop RX 900-LED, lys/lyd/vibrering Bruker- og vedlikeholdsveiledning Knop RX 900-LED Mottaker Knop RX 900-LED, lys/lyd/vibrering Bruker- og vedlikeholdsveiledning Knop RX 900-LED Mottaker Knop RX 900-LED Lys/lyd/vibrering 400 kanaler HMS art. nr.: 189348 Best. nr.: 2223288 1 INNHOLD Mottaker

Detaljer

Varsler om isdannelse i takrenne, nedløp eller på tak

Varsler om isdannelse i takrenne, nedløp eller på tak Varsler om isdannelse i takrenne, nedløp eller på tak GENERELT TR50 varsler om isdannelse og kan styre varmekabel slik at issamling hindres. Energiforbruket med denne vil bli mye lavere enn ved bruk av

Detaljer

Koding RK-SENDER 4 funksjon 18-320-00

Koding RK-SENDER 4 funksjon 18-320-00 Koding RK-SENDER 4 funksjon 18-320-00 Innvendig i senderen: Innstilling av anleggskode: Anleggskode stilles inn på bryter 3 8 på den 8 polete bryteren. Skal stilles likt i sender og mottaker. Ved innstilling

Detaljer

BionX bruksanvisning

BionX bruksanvisning BionX bruksanvisning Forholdsregler Vi vil at du skal ha en morsom tur, men også en trygg tur. Les nøye gjennom følgende informasjon. Benytt anledningen til å bli kjent med hvordan systemet virker før

Detaljer

Brannsender audio BRANN9

Brannsender audio BRANN9 Brannsender audio BRANN9 Varenr. 1528 HMS-nr.: 233422 Brukerhåndbok Dok. nr.: 2413A1 Dato: 2017.04.19 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 2. Oversikt 3 Utvendig 3 Under lokket 4 Batteriet 4 3. Komme i

Detaljer

BRUKERMANUAL. Isolasjonsvakt MEG-1000

BRUKERMANUAL. Isolasjonsvakt MEG-1000 BRUKERMANUAL Isolasjonsvakt MEG-1000 SCANDINAVIAN ELECTRIC AS TLF. 55 50 60 70 JANAFLATEN 28 FAKS. 55 50 60 99 POSTBOKS 80 GODVIK E-POST se.mail@scel.no 5882 BERGEN Hjemmeside http://www.scel.no Org.no.

Detaljer

DL240. Spesifikasjoner - DL240. Pakken inneholder: DL240 Installasjonsprosedyre: ... Klassifisering av DL240 etter NS-EN 1154 (se side 7):

DL240. Spesifikasjoner - DL240. Pakken inneholder: DL240 Installasjonsprosedyre: ... Klassifisering av DL240 etter NS-EN 1154 (se side 7): 37 Klassifisering av etter NS-EN 1154 (se side 7): 4 8 6 1 1 1 0 Spesifikasjoner - 1. Tannstanglukker - innvendige/utvendige dører - Vekt. maks. 120 kg (80 kg m/glideskinne) - bredde maks. 1400 mm (1100

Detaljer

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.:

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: Videomatic VEO Bruker- og vedlikeholdsveiledning Videomatic VEO Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: 1 Innhold Videomatic VEO... 1 Generelt... 3 Medisinsk klassifisering... 3 Levetid... 3 Installasjon...

Detaljer

ca 300 m ved fritt felt eller ca 20 m gjennom to betongvegger Klasse 2, dobbelisolert

ca 300 m ved fritt felt eller ca 20 m gjennom to betongvegger Klasse 2, dobbelisolert Ref. 000067 No INSTALLASJONS guide inteo Soliris Sensor RTS Soliris Sensor RTS er en sol- & vindgiver for Somfy Altus RTS og Orea RTS motorer med innebygd sol- & vindautomatikk. Informasjon om rådende

Detaljer

Verdens enkleste batterilader. nå kan alle lade batteriet selv

Verdens enkleste batterilader. nå kan alle lade batteriet selv Verdens enkleste batterilader nå kan alle lade batteriet selv er den enkleste veien til fulladet batteri. Sett i kontakten, fest klemmene på batteriets poler og trykk inn på-knappen. Resten ordner laderen

Detaljer

Verdens enkleste batterilader nå kan alle lade batteriet selv

Verdens enkleste batterilader nå kan alle lade batteriet selv Verdens enkleste batterilader nå kan alle lade batteriet selv er den enkleste veien til fulladet batteri. Sett i kontakten, fest klemmene på batteriets poler og trykk inn på-knappen. Resten ordner laderen

Detaljer

MONTERINGSANVISNING BRUKERVEILEDNING SMART BASIC

MONTERINGSANVISNING BRUKERVEILEDNING SMART BASIC MONTERINGSANVISNING BRUKERVEILEDNING SMART BASIC Waterguard SmartBasic PRINSIPPSKISSE AV WATERGUARD SMART BASIC S Sentralenhet INNGANG BAD/WC Trådløs sensor D Dørbryter 230 V Jordet M Magnetventil BA D

Detaljer

Installasjonsveiledning. Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P. Se installasjonsvideo: RØROS HETTA. v4.2.1 NOR RM Siro PCU5.

Installasjonsveiledning. Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P. Se installasjonsvideo: RØROS HETTA. v4.2.1 NOR RM Siro PCU5. Installasjonsveiledning Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P Se installasjonsvideo: v4.2.1 NOR RM Siro PCU5.1-P RØROS HETTA Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering

Detaljer

Rutland Shunt Regulator. SR200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/18 12v CA-11/19 24v)

Rutland Shunt Regulator. SR200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/18 12v CA-11/19 24v) Rutland Shunt Regulator SR200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/18 12v CA-11/19 24v) Dokument nr. SM-312 Utgivelse B Utarbeidet av as Maritim 2002 Side 1 av 9 Introduksjon Vennligst les denne manualen

Detaljer

Turny bladvender Brukerveiledning

Turny bladvender Brukerveiledning Turny bladvender Brukerveiledning Generelt om Turny elektronisk bladvender...2 Tilkobling av Turny...2 Installasjon...3 Montering av bok/tidsskrift...4 Bruk av Turny...4 Aktiviser vippefunksjonen...5 Mulige

Detaljer

Brukerhåndbok. Varslingsmottaker med display, lys, lyd og tale. AURORA. Varenr Artikkelnr. AURORA HMS-nr.:

Brukerhåndbok. Varslingsmottaker med display, lys, lyd og tale. AURORA. Varenr Artikkelnr. AURORA HMS-nr.: Varenr. 1370 Artikkelnr. AURORA HMS-nr.: 189162 Varslingsmottaker med display, lys, lyd og tale. AURORA Brukerhåndbok Dok. nr.: 0593 C Dato: 2017.01.18 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 2. Oversikt 3

Detaljer

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 1 Innholdsregister Beskrivelse... 3 Innhold i esken... 3 Beskrivelse av enhet:... 4 Komme i gang... 5 Batteri installering... 5 Lading av batteri...

Detaljer

Systemet programmeres enkelt uten spesielle hjelpemidler, og egner seg spesielt godt til små og middels store installasjoner.

Systemet programmeres enkelt uten spesielle hjelpemidler, og egner seg spesielt godt til små og middels store installasjoner. ELKO Wireless er et trådløst styringssystem for lys. ELKO Wireless er basert på radiokommunikasjon mellom enhetene. Systemet programmeres enkelt uten spesielle hjelpemidler, og egner seg spesielt godt

Detaljer

CS 80 MAGNEO. Den innovative. skyvedørsåpneren med magnetdrift og SoftMotion sikkerhet. Glass

CS 80 MAGNEO. Den innovative. skyvedørsåpneren med magnetdrift og SoftMotion sikkerhet. Glass CS 80 MAGNEO Den innovative Glass skyvedørsåpneren med magnetdrift og SoftMotion sikkerhet CS 80 MAGNEO Skyvedørsautomatikk Kontormiljøer Kontormiljøer Behandlingsrom CS 80 MAGNEO Innovativ teknikk med

Detaljer