Slagdørautomatikk DORMA ED 200

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Slagdørautomatikk DORMA ED 200"

Transkript

1 Slagdørautomatikk DORMA ED 00

2 Montering/ Justering/ Tilkobling Elektriske Installasjoner: Alt arbeid med elektrisk anlegg skal kun utføres av kvalifisert og opplært fagfolk. Vennligst kontroller gjeldende lover og foreskrifter. Strømtilførsel tilkobling ( 0 VAC/ 0 Hz ) for slagdøråpneren skal utføres av autorisert elektriker. Slagdøråpneren skal strømforsynes med egen 0 VAC/ 0 A jordet stikkontakt (type schuko ). Hovedtilknytninger og krav til tilknyttede systemer Slagdøråpneren er tilknyttet 0 VAC nettet. ettspenning må være stabilt og holde seg innen de gitte normene.! Ved overgang fra " byggeplasstrøm " til normal nettspenning kan det forekomme store variasjoner i nettspenningen. Dette kan i verste fall skade elektronikken på slagdøråpneren. Det anbefales å slå av nettbryterne på slagdøråpneren når dette skjer. Alle signaler som styrer slagdøråpneren skal være av type O (normaly open) eller C (normaly closed) potensialfrie kontakter. Skal ED 00 benyttes i forbindelse med noen type holdåpenfunksjon bør åpneren overstyres av en dedikert røykemelder eller kobles mot et eksisterende brannalarmannlegg som overstyrer holdåpenfunksjonen. Installasjon på to- fløyede dører år ED 00 skal installeres på to- fløyede dører bennyttes styring A på skåtefløy (passiv dør) og styring på gangfløy (aktiv dør). Tilbehør Følgende tilbehør er tilgjengelig for ED 00: Monteringsplate enyttes når underlaget for å feste åpneren ikke er godt nok. Akseladaptere enyttes når byggetekniske hindringer gjør at åpneren eller arm ikke kan festes i henhold til monteringsanvisning. Armvarianter ( ormalarm og Parallellarm ) For å kompensere forskjellige avstander mellom karm og dør ( karmdybder ). Garantibegrensninger Garantien gjelder slagdøråpnere og impulsgivere montert og igang kjørt av produsent eller fagopplært forhandler. Garantien for slagdøråpner og impulsgiver gjelder ikke: når slagdøråpneren er blitt justert eller reparert, av andre enn produsent eller fagopplært forhandler. ved feilkoblinger, utført av andre enn produsent eller fagopplært forhandler. ved bruk av fremmed utstyr koblet mot slagdøråpneren og som ikke er blitt godkjent av produsent. ved eksterne driftsforstyrrelser som f. eks unormale variasjoner i nettspenning. ved unormale driftsforhold som f. eks. produktene blitt utsatt for vann, vannsprøyt, fukte og kulde. rannklassifiserte dører ED 00 er godkjent for bruk på brannklassifiserte dører i følge " German Institute for uilding Technology, erlin". Ytterligere godkjenning kan være påbudt. ED 00 bør monteres i henhold til produsentens monteringsanvisninger. DORMA orge A/S h P 9 Alnabru h 0 OSLO h tel. 0 0 h faks. 0 Foretaksnummer: 99 0 MVA Med forbehold for feil og forandringer.

3 a. ED 00 med normalarm montert på karmsiden. Monteres på utadslående dør. Førborr for treskruer eller førborr og gjeng for M skruer. b. ED 00 med glideskinne ( lav type ) montert på karmsiden på dører med fluktende karm og dør. Monteres på utadslående dør. c. ED 00 med glideskinne ( høy type ) montert på hengselsiden på dører med fluktende karm og dør. Monteres på innadslående dør. d. ED 00 med parallellarm montert på hengselsiden på dører med ikke fluktende karm og dør. Monteres på innadslående dør.. Forberedelse Løsne og fjern dekkappen fra ED 00 åpneren. a. Montering av ED 00 på karmsiden med normalarm. Finn ut høydeplassering H for hjelpeskruene i forhold til hvilken akseladapter som skal benyttes. Mål avstanden mellom disse og merk av. Mål ut plasseringen av hjelpeskruene i forhold til senterpunkt for hengsel. Mål ut hvor arm skal festes på dørblad i forhold til senterpunkt for hengsel og høydeplassering i forhold til underkant karm ( utadslående dører ). Førborr for treskruer eller førborr og gjeng for M skruer. b. Montering av ED 00 på karmsiden med glideskinne. Finn ut høydeplassering H for hjelpeskruene i forhold til hvilken akseladapter som skal benyttes. Mål avstanden mellom disse og merk av. Mål ut plasseringen av hjelpeskruene i forhold til senterpunkt for hengsel. Mål ut hvor glideskinnen skal festes på dørblad i forhold til senterpunkt for hengsel og høydeplassering i forhold til underkant karm ( utadslående dører ). c. Montering av ED 00 på hengselsiden med glideskinne. Finn ut høydeplassering H for hjelpeskruene i forhold til hvilken akseladapter som skal benyttes. Mål avstanden mellom disse og merk av. Mål ut plasseringen av hjelpeskruene i forhold til senterpunkt for hengsel. Mål ut hvor glideskinnen skal festes på dørblad i forhold til senterpunkt for hengsel og høydeplassering i forhold til overkant dør ( innadslående dører ). Førborr for treskruer eller førborr og gjeng for M skruer. d. Montering av ED 00 på hengselsiden med parallellarm. Finn ut høydeplassering H for hjelpeskruene i forhold til hvilken akseladapter som skal benyttes. Mål avstanden mellom disse og merk av. Mål ut plasseringen av hjelpeskruene i forhold til senterpunkt for hengsel. Mål ut hvor festebraketten for underarm skal festes på dørblad i forhold til senterpunkt for hengsel og høydeplassering i forhold til overkant dør ( innadslående dører ). Førborr for treskruer eller førborr og gjeng for M skruer.. Slagretning ED 00 leveres som standard for høyre hengslete dører (R- dører). For å montere åpneren på en venstre hengslet dør må mann flytte kamskivene og mikrobryterne over på akslingen på den motsatte siden. Løsne på skruene som holder kamskivene og mikrobryterne på sin plass. Deretter fest de likt på andre siden av åpneren på sine respektive plasser.! Armene til mikrobryterne kan lett komme i klem mot kamskivene og skades. Hold disse innetrykket når mikrobrytertilsatsen festes.. Fjern plasthylsen som er festet på endekappen. Løssne endekappen og plasser den f. eks. på toppen av åpneren for å unngå at den kommer i klem mellom dør og karm. DORMA orge A/S h P 9 Alnabru h 0 OSLO h tel. 0 0 h faks. 0 Foretaksnummer: 99 0 MVA Med forbehold for feil og forandringer.

4 Montering av ED 00 drivenhet. Åpneren festes med stk hjelpeskruer og skal festes minst med stk skruer i tillegg. Festes åpneren til dør med stålkarm bør man bruke minst M skruer. Festes åpneren til et aluminiums- profilsystem bør mann bruke minst M skruer og gjengehylser. For trekarm brukes treskruer og eventuelt monteringsplate for å få nok festepunkter til underlaget. Har underlaget både trekarm og gipsplater bør mann bruke treskruer, gipsplugger og monteringsplate for ED 00. Skal ED 00 brukes på brannklassifiserte dører, bør mann i tillegg følge veiledningen gitt av dørprodusenten.. Etter at plassering av hjelpeskruene er merket av i henhold til tegningene a, b, c eller d festes hjelpeskruene til vegg.! Min. mm klaring fra underlag og til toppen av skruehode.. Heng opp ED 00 åpneren på de to hjelpeskruene.. Merk av plasseringen for resten av festeskruene ( min. stk ). Tips! oen gang kan det være enklere å fjerne driv- enheten fra bunnplaten. Fjern bunnplaten fra underlaget og førborr, eventuelt gjeng opp hull for festeskruene.. Plasser ED 00 åpneren på sin plass og stram til skruene. 9. Fest endekappen og plasthylsen på sin plass. Montering av normalarm Karmsidemontering 0a. Forbind begge delene av underarmen sammen. a. Se til at plasseringen av firkanthullet stemmer i henhold til hovedarm. Fest akseladapter til hovedarm, bruk et mykt mellomstykke eller gummihammer for å unngå skader på akseladapteren. Slå akseladapteren helt ned. a. Fest hovedarmen til akslingen på ED 00 åpneren i 90 o i forhold til dør ( skal stikke rett ut ). Skru til festeskruen for hovedarmen. Husk å bruke skive og låseskive som medfølger! a. Fest underarm til dør. a. Skru inn- eller utover underarmen inntil den stå i 90 o i forhold til døren når den forbindes til hovedarmen. Forbind underarm og hovedarm sammen og deretter stram til låsemutteren på underarmen. Montering av glideskinne Karmsidemontering 0b. Se til at plasseringen av firkanthullet stemmer i henhold til overarmen. L= for venstre hengslete dører R= for høyre hengslete dører. Fest akseladapter til overarm, bruk et mykt mellomstykke eller gummihammer for å unngå skader på akseladapteren. Slå akseladapteren helt ned. b. Lukk ventilene og. Fest overarmen til akslingen på ED 00 åpneren i o i forhold til dørblad. Armen skal peke mot låskasse/ håndtak siden sett ovenfra. Skru til festeskruen for overarmen. Husk å bruke skive og låseskive som medfølger! b. Tre glidestykket på overarmen inn i glideskinnen. Skyv overarmen sammen med glideskinnen mot dørblad slik at det er mulig å feste glideskinnen til dørblad. Sett endestykkene for glideskinnen på sine respektive plasser. Fest glideskinnen til dørblad. Åpne ventilene og. Døren skal gå mot lukket posisjon. Montering av glideskinne Hengselsidemontering 0c. Se til at plasseringen av firkanthullet stemmer i henhold til overarmen. L= for venstre hengslete dører R= for høyre hengslete dører. Fest akseladapter til overarm, bruk et mykt mellomstykke eller gummihammer for å unngå skader på akseladapteren. Slå akseladapteren helt ned. DORMA orge A/S h P 9 Alnabru h 0 OSLO h tel. 0 0 h faks. 0 Foretaksnummer: 99 0 MVA Med forbehold for feil og forandringer.

5 c. Lukk ventilene og. Fest overarmen lett med festeskruen til akslingen på ED 00 åpneren i o i forhold til dørblad. Armen skal peke mot låskasse-/ håndtaksiden sett ovenfra. Før overarmen i 90 o mot hengselsiden. Armen blir stående i denne posisjon. c. Løssne på overarmen og fest den slik den blev først festet, dvs. o i forhold til dørblad. Armen skal igjen peke mot låskasse-/ håndtaksiden. Skru til festeskruen for overarmen. Husk å bruke skive og låseskive som medfølger! c. Før glidestykket inn i glideskinnen og åpne ventilene og. Overarmen og glideskinnen beveger seg mot lukket posisjon og trekker døren med seg. c. Sett endestykkene for glideskinnen på sine respektive plasser. Fest glideskinnen til dørblad. Montering av parallellarm Hengselsidemontering 0d. Se til at plasseringen av firkanthullet stemmer i henhold til hovedarmen. Fest akseladapter til overarm, bruk et mykt mellomstykke eller gummihammer for å unngå skader på akseladapteren. Slå akseladapteren helt ned. d. Lukk ventilene og. Fest hovedarmen lett med festeskruen til akslingen på ED 00 åpneren i o i forhold til dørblad. Armen skal peke mot låskasse-/ håndtaksiden sett ovenfra. Før hovedarmen i 90 o mot hengselsiden. Armen blir stående i denne posisjon. d. Løssne på hovedarmen og fest den slik den blev først festet, dvs. o i forhold til dørblad. Armen skal igjen peke mot låskasse-/ håndtaksiden. Skru til festeskruen for hovedarmen. Husk å bruke skive og låseskive som medfølger! d. Skru sammen underarmen og åpne delvis ventilene og. Hovedarmen beveger seg sakte mot lukket posisjon. d. Skru inn- eller utover underarmen slik at den ligger parallelt med dørblad når den skal festes til festebraketten. Fest underarm til festebrakett som er fastmontert på dørblad. Åpne ventilene og. Lukkestyrke. Justerskruen befinner seg på enden av åpneren mot elektronikk siden. Lukkehastighet. Juster hastigheten mellom o - o på ventil.. Juster hastigheten mellom o - 0 o på ventil.! Lukkehastigheten får aldri være så høy at den kan slå til og skade personer som bruker døren. Er man nødt til å ha en høyere hastighet en normalt bør sikkerhetsutstyr monteres for å unngå personskader. Husk at barn og eldre kan lettere komme i skade.. Monter styre- elektronikken på plass. Vær forsiktig med å ikke skade kabler som sitter på åpneren. Styring A og 9a og 9b. Fest klemmene som sitter på ED 00 på sine respektive innganger og koble til programbryter. For kontroll se side,, b og. Åpningsvinkel 0. Åpningsvinkelen justeres på den sorte kamskiven. år denne påvirker mikrobryteren får elektronikken beskjed om å stoppe dørbevegelsen. Døren står oppe den tiden som er justert på dreiepotensiometer R (styring A) eller R (styring ). Åpne dør til ønsket posisjon (maks. o ) og juster kamskiven slik at den påvirker mikrobrytern. For kontroll av akselrotasjon se side.! Etter at ED 00 har fått en åpningsimpuls må kamskiven bli påvirket. Hvis dør åpner og ikke stopper i noen posisjon uten bare "slurer og går" er kamskiven feil justert.. Juster holdåpentiden til t= 0 sek. DORMA orge A/S h P 9 Alnabru h 0 OSLO h tel. 0 0 h faks. 0 Foretaksnummer: 99 0 MVA Med forbehold for feil og forandringer.

6 Ved bruk av styring velg riktig funksjon på velger S. A= for en- fløyede dører. = for to- fløyede dører. C= forlenger tiden på releutgang,,. Vennligst studer side b for mer informasjon. Igangkjøring av ED 00 Før ED 00 kobles til 0 VAC netspenning skal alle eksterne enheter tilkobles. Som f. eks. impulsbrytere, elektriske sluttstykker osv.! Lukk ventilene og nesten helt for å unngå at ED 00 ikke har for høy åpninghastighet når den prøvekjøres første gang.. Sett hovedstrømsbryteren og programbryter i posisjon AV (0). Plugg i 0 VAC støpsel til stikkontakten. Sett hovedstrømsbryteren i posisjon PÅ () og programbryter i posisjon AUTOMATIKK. Gi ED 00 en åpningsimpuls og juster åpneren ved behov. Åpningshastighet. Juster hastigheten mellom 0 o - o på ventil.. Juster hastigheten mellom o - o på ventil. Hvit kamskive på ED 00 bestemmer når denne funksjon skal være aktiv. Hengselsidemontering (styring A og ) Dør reverserer om noen står i deteksjonsområdet for IRS sensorlisten. Hvit kamskive på ED 00 bestemmer når denne funksjon skal være aktiv.! Se til at posisjon på sort kamskive ikke forandres ved justering av hvit kamskive. Montering av dekkappen. Fest jordklemmen til dekkappen. Sett dekkappen på ED 00 åpneren og fest denne. Monter DORMA logo- og typemerke. Overlevering av utstyr Opplæring av ED 00 åpnerens funksjoner skal gis til sluttbruker. Monteringsmanualen og dokumentasjon skal overrekkes til sluttbruker. Vi takker Dem for å ha valgt et DORMA produkt. Holdåpentid. Juster ved behov tiden på dreiepotensiometer. t= 0-0 sek. Styring A R. Styring R.! Tiden starter fra det øyeblikk ED 00 får en impuls på inngang og. Dette gjør at man må ta med i betrakting tiden som går til for å åpne selve døren. IRS Sikkerhetsutstyr. IRS= infrarød sensorlist som monteres på dørblad (horisontalt ) på karm- eller hengselsiden. Karmsidemontering (styring ) Dør stopper om noen står i deteksjonsområdet for IRS sensorlisten. DORMA orge A/S h P 9 Alnabru h 0 OSLO h tel. 0 0 h faks. 0 Foretaksnummer: 99 0 MVA Med forbehold for feil og forandringer.

7 - Side - DORMA ED 00 Endekappe Dekkappe Endekappe Akseladapter Akseladapter Akseladapter Hovedarm Hovedarm Underarm Overarm Glideskinne Underarm Festebrakett for Underarm a b/c d Plastplugg med hull, for feste av dekkappe, stk Hydraulisk pumpe- enhet (lukker dør) Elektrisk motor (åpner dør) Firkantformet aksel, for feste av arm eller kamskiver

8 a -Side- = Angir på hvilken side av åpneren 00 styrekortet er plassert 00, H H H,, 9 Underkant karm 9, 0 0 Utadslående R- dør Utadslående L- dør Senterlinje for Hengsel Senterlinje for Hengsel Høydeplassering for Hjelpeskruer stk Akseladapter for ormalarm H= mm leveres som standard H H 9, Underkant karm H 0, 9,, H+ 0 9, 0, X Var X -0-0mm 0-0mm 0-0mm Var. 0, 0, 0

9 b -side- 00 = Angir på hvilken side av åpneren styrekortet er plassert 00, H H H,, 9 Underkant karm 9, Utadslående R- dør Utadslående L- dør Høydeplassering for Hjelpeskruer stk Senterlinje for Hengsel Senterlinje for Hengsel Akseladapter for Glideskinne ved Karmsidemontering H= mm leveres som standard H 9 H 0 H 9 Underkant karm 0 0 0, Glideskinne ved Karmsidemontering kan kun benyttes når karm og dør flukter.

10 c -side- = Angir på hvilken side av åpneren styrekortet er plassert, H 00 H 00 H, 0, 0 0 0, Overkant dør Senterlinje for Hengsel Innadslående L- dør Innadslående R- dør Senterlinje for Hengsel Høydeplassering for Hjelpeskruer stk Overkant dør H Akseladapter for Glideskinne ved Hengselsidemontering H= mm leveres som standard H H max. 0 max. 0, 0 Glideskinne ved Hengselsidemontering 0, kan kun benyttes når karm og dør flukter

11 d - side b - = Angir på hvilken side av åpneren styrekortet er plassert,, H H H , 0, A= avstand mellom 90 A senterpunkt aksel og midtpunkt Overkant dør 0 festebrakett. 0 Se tabell nedenfor! Innadslående L- dør A Innadslående R- dør Høydeplassering for Hjelpeskruer stk Senterlinje for Hengsel Akseladapter for Parallellarm ved Hengselsidemontering H= mm leveres som standard H H, 0,,, Senterlinje for Hengsel H Overkant dør 9 X X>0 X<0 C Parallellarm ved Hengselsidemontering benyttes når karm og dør ikke flukter. -0 +/ X A C +/ Var. 0 Var. 0 Var. 0 Var. 0! Viktig mål!

12 -Side- Ved åpning av en R- dør er akselrotasjonen sett ovenfra alltid mot urviseren Ved åpning av en L- dør er akselrotasjonen sett ovenfra alltid med urviseren Magnetventil Sort kamskive Hvit kamskive Hvit kamskive Sort kamskive..! Det kan være fare for at Endekappen kommer i klem mellom dør og karm. Plasseres helst opp på motor- enheten.

13 -Side- Her illustrert en utadslående L- dør.. 9

14 -Side-! Se til at firkanthullet stemmer i henhold til hovedarm 90 0a a! Husk låseskive a a. 90 o.... a

15 -Side- DI-L 0 o DI-R 0 o! Se til at firkanthullet stemmer i henhold til overarm 0b Lukk ventilene og.. o. b

16 -Side b

17 - Side 0 -. Lukk ventilene og DI-L 0 o DI-R 0 o! Se til at firkanthullet stemmer i henhold til overarm. o 90. 0c c.. o 90..! Husk låseskive. c. c.... c

18 - Side 0b -. Lukk ventilene og! Se til at firkanthullet stemmer i henhold til hovedarm. o 90. 0d d.. o 90.! Husk låseskive. d. d d

19 - Side - X x X X max E - 00 mm 00 mm E 00 mm Justering av lukkehastighet. o ventil opererer mellom - o Høy hastighet, drei mot urviseren o o - Lav hastighet, drei med urviseren Justering av lukkestyrke. (ikke på E ) Svakere lukker= drei mot urviseren Sterkere lukker= drei med urviseren 9, o Justering av lukkehastighet. o ventil opererer mellom - 0 o Høy hastighet, drei mot urviseren o o - 0 Lav hastighet, drei med urviseren Kabel fra magnetventil Kabel fra mikrobryterne som påvirkes av kamskivene X Kabel fra magnetventil Kabel fra mikrobryterne som påvirkes av kamskivene X Kabel fra kondensator Kabel fra kondensator X A X Kabel fra motor Programbryter X X A C Kabel fra motor Programbryter X X 9A 9

20 - Side - Justering av Holdåpentid, R A max. o Justering av åpningsvinkel. Sort kamskive stopper dør når den påvirker mikrobryter. Se side pkt. for forklaring av akselrotasjon. 0 Justering av Holdåpentid, R S A C Hovedstrømbryter Justering av åpningshastighet. o 0 Ventil opererer mellom 0- Lav hastighet, drei med urviseren o o 0 - Høy hastighet, drei mot urviseren Programbryter Posisjon Automatikk Posisjon Permanent Åpen Justering av åpningshastighet. o 0 Ventil opererer mellom - Justering av Holdåpentid, R Høy hastighet, drei mot urviseren Lav hastighet, drei med urviseren A o o - Justering av Holdåpentid, R, o

21 .. ED 00.. DORMA orge A/S P 9, Alnabru 0 OSLO Tel. 0 0, Faks. 0 Med forbehold om feil og forandringer - Side -

22 - Side - DORMA ED 00 X X 9 X L X 0 F F R A X 0 9 Teknisk data etspenning 0 VAC, 0/ 0 Hz, +/- 0% Sikring F T 0, A for VAC Sikring F T 0, A for VAC Tilkoblingspunkter for styring A X X - VDC +VDC V V 0V VAC VAC Strømforsyning for eksterne tilleggsutstyr. f.eks. radar, elektriske låser. Maks 0, A. += VAC, += VAC Slå AV og PÅ åpneren. Ved brudd mellom klemme og er åpneren slått av. F. eks. Mikrobryter I låskasse.! Inngangen krever en potensialfri C- lukket sløyfe eller lask.! stk kontakt per automat! Strømforsyning for eksterne tilleggsutstyr.! Likespenningen er ikke stabilisert! F.eks. radar, elektriske låser. Maks. 0, A Transformator, tilkobling av Sekundærsiden X Transformator, tilkobling av Primærsiden X 9 L 0 VAC, 0/ 0Hz, tilkobling av etspenning til styrekort 0 U V W μf Motor, tilkobling av -fas motor til styrekort Kondensator μf, startkondensator for - fas motor X R 9 0 GD + VDC Automatikk Gnd (AV) Permanent åpen C O C =Min. =Max. Endebryter, påvirkes av Sort kamskive. estemmer åpningsvinkel Magnetventil, tilkobling av Magnetventil som stopper dørbevegelse når Sort kamskive påvirker Endebryter Endebryter, påvirkes av Hvit kamskive. estemmer funksjonsområde for f.eks. IRS sikkerhetssensorlist montert på karmside eller hengselside på dørblad. Pos. Utkoblet ED 00 slått AV Pos. Automatikk Inngang og aktiv Pos. Permanent åpen Dør står oppe i Åpen stilling Programbryter Impulsinngang, tilkobling av impulsorgan. Ved forbindelse mellom klemme og starter ED 00 og blir stående oppe i x sek. Tiden justeres på potensiometer R.! Inngangen krever potensialfri O- kontakt. Inngang for sikkerhetsutstyr, f.eks. IRS sikkerhetssensorlist montert på hengselside på dørblad.! Inngangen krever potensialfri C- kontakt eller lask. Potensialfri Releutgang. Aktiveres når Impulsinngang på klemme og trigges. Releutgangen påvirket i sek. enyttes til styring av f.eks. Elektrisk sluttstykke. - pins kontakt, tilkobling av kommunikasjonkabel mellom styring A og på stk ED 00 enheter. enyttes på - fløyede dører for riktig koordinering av åpnesekvensen mellom gang- og skåtefløy. Gangfløy= styring Skåtefløy= styring A Dreiepotensiometer, justering av Holdåpnetid. t=0-0 sekunder. Ved å dreie i retning med urviseren økes tiden og mot urviseren minskes tiden.

23 - Side - F F X X0 X X AC X9 S R X L X X Teknisk data etspenning 0 VAC, 0/ 0 Hz, +/- 0% Sikring F T, A for VAC Sikring F T, A for VAC Tilkoblingspunkter for styring X V V 0V Transformator, tilkobling av Sekundærsiden X X X 9 L VAC VDC VDC VAC Strømforsyning for eksterne tilleggsutstyr. f.eks. radar, elektriske låser. Maks, A. += VAC, += VAC Slå AV og PÅ åpneren. Ved brudd mellom klemme og er åpneren slått av. F. eks. Mikrobryter I låskasse.! Inngangen krever en potensialfri C- lukket sløyfe eller lask.! stk kontakt per automat! Strømforsyning for eksterne tilleggsutstyr.! Likespenningen er ikke stabilisert! F.eks. radar, elektriske låser. Maks. 0, A Transformator, tilkobling av Primærsiden 0 VAC, 0/ 0Hz, tilkobling av etspenning til styrekort 0 U V W μf Motor, tilkobling av -fas motor til styrekort Kondensator μf, startkondensator for - fas motor X 9 0 GD + VDC Gnd (AV) Utgang Perm. åpen Automatikk C O C Endebryter, påvirkes av Sort kamskive. estemmer åpningsvinkel Magnetventil, tilkobling av Magnetventil som stopper dørbevegelse når Sort kamskive påvirker Endebryter Endebryter, påvirkes av Hvit kamskive. estemmer funksjonsområde for f.eks. IRS sikkerhetssensorlist montert på karmside eller hengselside på dørblad. - posisjons Programbryter. enyttes standard programbryter (montert i endekappen) kobles den likt som for styring A. Se side og. Inngang for ekstern Endebryter. estemmer funksjonsområde for f.eks. IRS sikkerhetssensorlist montert på karmside på dørblad.! Inngangen krever potensialfri C- kontakt eller lask. Potensialfri Releutgang. Aktiveres når Impulsinngangene trigges. Releutgangen påvirket i sek. enyttes til styring av f.eks. Elektrisk sluttstykke. 9 Impulsinngang, tilkobling av f. eks økkelbryter eller Kortleser. Åpner dør kun når Programbryter står i posisjon AV.! Inngangen krever potensialfri O- kontakt. Impulsinngang, tilkobling av invendig impulsorgan. Ved forbindelse mellom klemme og starter ED 00 og blir stående oppe i x sek. Tiden justeres på potensiometer R.! Inngangen krever potensialfri O- kontakt. Tilkoblingspunkter for styring fortsetter på neste side...

24 - Side b - F F X X0 X X AC X9 S R X L X X Tilkoblingspunkter for styring fortsetter... X9 0 Impulsinngang, tilkobling av Utvendig impulsorgan. Impulsinngangen er blokkert hvis - pos. Programbyter står i posisjon UTGAG.! Inngangen krever potensialfri O- kontakt. Inngang for sikkerhetsutstyr, f.eks. IRS sikkerhetssensorlist montert på karmside på dørblad.! Inngangen krever potensialfri O- kontakt eller lask. Inngang for sikkerhetsutstyr, f.eks. IRS sikkerhetssensorlist montert på hengselside på dørblad.! Inngangen krever potensialfri C- kontakt eller lask. Inngang for sikkerhetsutstyr, f.eks. IRS sikkerhetssensorlist på to- fløyede dører, montert på hengselside på skåtefløy. S=.! potensialfri C- kontakt eller lask. X0 X R S VDC VDC =Max. =Min. - pins kontakt, tilkobling av kommunikasjonkabel mellom styring A og på stk ED 00 enheter. enyttes på - fløyede dører for riktig koordinering av åpnesekvensen mellom gang- og skåtefløy. Gangfløy= styring Skåtefløy= styring A Strømforsyning for Røykemelder. VDC/ maks. 0, A. Stabilisert likspenning. Dreiepotensiometer, justering av Holdåpnetid. t=0-0 sekunder. Ved å dreie i retning med urviseren minskes tiden og mot urviseren økes tiden. - posisjons Funksjonsvelger A C S= A, for en- fløyede dører S=, for to- fløyede dører S= C, rele utgang, og aktiv tiden som er justert på R (= holdåpentid).

25 - Side - DORMA ED 00 0V/0Hz, Jordet apparatkabel 0V/0Hz, Jordet apparatkabel L, fasleder, nulleder L PE L, fasleder, nulleder L PE Jordledning Jordledning TA F Hovedsikring TA F Hovedsikring V V 0V 0V/0Hz Hovedstrømsbryter - polet V V 0V 0V/0Hz Hovedstrømsbryter - polet Grå Grå L lå Grønn Gul Grå GråL X Gul Grønn X X lå X 0 F F R A 9 X 0 9 W V U Hvit Rød Sort Startkondensator M F Tilkobling av -fas motor F F X X0 X X X9 0 AC S R X 9 X 9 0 X 0 9 W V U Startkondensator Hvit Rød Sort M F Tilkobling av -fas motor run Hvit Grønn Tilkobling av Programbryter Grønn Hvit run Tilkobling av Programbryter Koblingseksempel ED 00, styring A og elektrisk sluttstykke VDC, C- lukket ( lukket i strømløst tilstand) Koblingseksempel ED 00, styring og elektrisk sluttstykke VDC, C- lukket ( lukket i strømløst tilstand) +VDC X X X 0 F F - VDC (Gnd) R A L 9 X 0 9 F F +VDC X X0 X X X9 0 - VDC (Gnd) AC S R X L 9 X 9 0 X 0 9 O COM O COM Impulgiver. f.eks. impulsbryter med fjærretur Impulgiver. f.eks. impulsbryter med fjærretur

26 - Side b - DORMA ED 00 Koblingseksempel ED 00, styring A og elektrisk sluttstykke VAC, C- lukket ( lukket i strømløst tilstand) Koblingseksempel ED 00, styring og elektrisk sluttstykke VAC, C- lukket ( lukket i strømløst tilstand) X X X 0 F VAC F R A VAC L 9 X 0 9 F F X X0 X X VAC X9 0 AC S VAC R X L 9 X 9 0 X 0 9 O COM O COM Impulgiver. f.eks. impulsbryter med fjærretur Impulgiver. f.eks. impulsbryter med fjærretur Koblingseksempel ED 00, styring A og elektrisk sluttstykke VAC, C- lukket ( lukket i strømløst tilstand) Koblingseksempel ED 00, styring og elektrisk sluttstykke VAC, C- lukket ( lukket i strømløst tilstand) X X X 0 F F VAC R A VAC L 9 X 0 9 F F X X0 X X VAC X9 0 AC S VAC R X L 9 X 9 0 X 0 9 O COM O COM Impulgiver. f.eks. impulsbryter med fjærretur Impulgiver. f.eks. impulsbryter med fjærretur

27 - Side - ED 00 montert på to- fløyede dører. Styring monteres på gangfløy og styring A på skåtefløy.. Slå av nettspenningen til begge ED 00 åpnerne ( på hovedstrømsbryteren ).. Koble tilkoblingskabel mellom styring A klemme og styring klemme X0.. Fjern lask på klemme - og klemme - på styring A.. Koble fra programbryter på styring A.. Kontroller at hvit kamskive på ED 00 montert på skåtefløy ikke påvirker mikrobryter når dør står I lukket posisjon.. Set funksjonsvelger S på styring I posisjon.. Slå på nettspenningen til begge ED 00 åpnerne ( på hovedstrømsbryteren ).. Set programbryter på styring i posisjon Automatikk. 9. Gi åpneren en åpneimpuls og juster ønkset holdåpentid på dreiepotensiometer R. F F +VDC X X0 X X X9 0 - VDC (Gnd) AC S R X Gangfløy L 9 X 9 0 X 0 9 Elektrisk sluttstykke VDC! Alle impulsgivere og låser kobles til styring ( gangfløy ). O C Tilkoblingskabel art.nr. 00 Impulsbryter med fjæretur.. Fjern lask - Skåtefløy Gangfløy Skåtefløy X X X 0 F F R A L 9 X 0 9 Fjern lask - Koble fra programbryter fra klemme, og

Slagdøråpnere. FDV dokumentasjon

Slagdøråpnere. FDV dokumentasjon Slagdøråpnere FDV dokumentasjon Inneholdfortegnelse INNEHOLDFORTEGNELSE...1 1. INNLEDNING... 2 1.1 ADRESSER...2 2. HOVEDDATA... 3 2.1 DRIFT OG VIRKEMÅTE... 3 2.2 HMS... 3 2.3 GARANTIBEGRENSNINGER... 3

Detaljer

Omgivelseskontroll. Dokumentasjon for Picomatic DA300 døråpner

Omgivelseskontroll. Dokumentasjon for Picomatic DA300 døråpner Omgivelseskontroll Dokumentasjon for Picomatic DA300 døråpner Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf +47 3711 9950 Fax +47 3711 9951 E-mail: firmapost@picomed.no Foretaksnr 962 211 631 MVA Revisjonsoversikt

Detaljer

PORTEO. Monteringsanvisning

PORTEO. Monteringsanvisning PORTEO Monteringsanvisning Innhold I esken 5 7 1 790 50 1 2 6 A 4 8 12 1 10 9 11 14 a) 1x 2x 2x b) 1x 2x 2x 2x a) 15 17 b) Bruk medfølgende verktøy for å justere potensiometerne. 1 Monteringsplate 11 Skrue

Detaljer

DORMA DML 100 motorlås

DORMA DML 100 motorlås Manual DORMA DML 00 motorlås 03-2005 DORMA Motor Lock DORMA DML 00 Motorlås DML-CU Styrenhet Funksjonsbeskrivelse. Termineringsklemmer 29-34 7. EPROM 29-30 Åpningsimpuls Aktiverer med en spennings impuls,

Detaljer

DORMA ES 200. Mekanisk. Slagdørsautomatikk. Org. nr. NO 929 633 504 MVA

DORMA ES 200. Mekanisk. Slagdørsautomatikk. Org. nr. NO 929 633 504 MVA Slagdørsautomatikk DORMA Monteringsanvisning Mekanisk PMM 30.10.2006 DORMA Norge A/S Alfaset veien 1 0614 Oslo Tlf. 23 17 68 00 Faks 23 17 68 01 www.dorma.no E-mail dormanorge@dorma.no Org. nr. NO 929

Detaljer

DORMA ES 200. FDV dokumentasjon. Slagdørsautomatikk. Org. nr. NO 929 633 504 MVA

DORMA ES 200. FDV dokumentasjon. Slagdørsautomatikk. Org. nr. NO 929 633 504 MVA Slagdørsautomatikk DORMA ES 200 FDV dokumentasjon PMM 08.02.2006 DORMA Norge A/S Alfaset veien 1 0614 Oslo Tlf. 23 17 68 00 Faks 23 17 68 01 www.dorma.no E-mail dormanorge@dorma.no Org. nr. NO 929 633

Detaljer

DML Intello. Teknisk spesifikasjon Målskisser Inn- og utganger Koblinger Tilbehør

DML Intello. Teknisk spesifikasjon Målskisser Inn- og utganger Koblinger Tilbehør DML Intello Teknisk spesifikasjon Målskisser Inn- og utganger Koblinger Tilbehør DML Intello Teknisk spesifikasjon DORMA DML Intello motorlåser DORMA DML Intello er en ny serie med motorlåser som er en

Detaljer

Dørteknikk. Informasjon. Montørhåndbok. Ver. 09.2001

Dørteknikk. Informasjon. Montørhåndbok. Ver. 09.2001 Informasjon Montørhåndbok Dørteknikk DORMA Norge AS Alfasetveien 1 Pb. 195, Alnabru 0614 Oslo telefon: +47 23 17 68 00 telefax: +47 23 17 68 01 Ver. 09.2001 E-post: Internett: dormanorge@dorma.no www.dorma.no

Detaljer

DL240. Spesifikasjoner - DL240. Pakken inneholder: DL240 Installasjonsprosedyre: ... Klassifisering av DL240 etter NS-EN 1154 (se side 7):

DL240. Spesifikasjoner - DL240. Pakken inneholder: DL240 Installasjonsprosedyre: ... Klassifisering av DL240 etter NS-EN 1154 (se side 7): 37 Klassifisering av etter NS-EN 1154 (se side 7): 4 8 6 1 1 1 0 Spesifikasjoner - 1. Tannstanglukker - innvendige/utvendige dører - Vekt. maks. 120 kg (80 kg m/glideskinne) - bredde maks. 1400 mm (1100

Detaljer

ED 100 ED 250. Koblingseksempler

ED 100 ED 250. Koblingseksempler ED 100 ED 250 Koblingseksempler Prisma AKA e DORMA Her er koblet sammen med Prisma og AKA e. Prisma en er koblet inn på den utvendige impulsinngangen og AKA en er koblet inn på den innvendige impulsinngangen.

Detaljer

EGM-100A SERVOMOTOR. Vær oppmerksom!

EGM-100A SERVOMOTOR. Vær oppmerksom! BLÅ EGM-100A SERVOMOTOR Vær oppmerksom! Spjeldmotoren EGM-100A MÅ ALDRI ÅPNES OPP. Skjønt at det er mulig å justere grensebryterne til EGM-100A på fremsiden, er det ikke tillatt å prøve å reparere justeringsknappen

Detaljer

ED 100LE DORMA ED 100LE. LowEnergy 1.3. Monteringsanvisning

ED 100LE DORMA ED 100LE. LowEnergy 1.3. Monteringsanvisning LowEnergy 1.3 Monteringsanvisning Innhold Page 1. Sikkerhetsinformasjon 3 2. Planlegging før installasjon 4 3. Tekniske spesifikasjoner 4-5 4. Oppbygging 6 5. Tilbehør 7 6. Montering med glideskinne, kort

Detaljer

Innhold ED 100/250LE DORMA

Innhold ED 100/250LE DORMA Innhold Side 1. Sikkerhetsinformasjon 3 2. Planlegging før installasjon 4 3. Tekniske spesifikasjoner 4-5 4. Oppbygging 6 5. Tilbehør 7 6. Montering med glideskinne, kort aksel til glidekloss (12.5 mm)

Detaljer

Turny bladvender Brukerveiledning

Turny bladvender Brukerveiledning Turny bladvender Brukerveiledning Generelt om Turny elektronisk bladvender...2 Tilkobling av Turny...2 Installasjon...3 Montering av bok/tidsskrift...4 Bruk av Turny...4 Aktiviser vippefunksjonen...5 Mulige

Detaljer

Omgivelseskontroll. Dokumentasjon for Picomatic DA430 døråpner

Omgivelseskontroll. Dokumentasjon for Picomatic DA430 døråpner Omgivelseskontroll Dokumentasjon for Picomatic DA430 døråpner Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf +47 37 11 99 50 Fax +47 37 11 99 51 E-mail: firmapost@picomed.no Foretaksnr 962 211 631 MVA Revisjonsoversikt

Detaljer

Monteringsveiledning. Handy Porten

Monteringsveiledning. Handy Porten Forberedelse Forberedelses side 1) Sjekk at du har alt verktøy som du trenger. 2) Deleliste 3) Viktige mål før montering Installasjon av porten 4) Forberede bunnelementet før monteringen starter 5) Montering

Detaljer

ED 100 ED 250 VARIO ESR. Monteringsanvisning V 1.7

ED 100 ED 250 VARIO ESR. Monteringsanvisning V 1.7 ED 100 ED 250 VARIO ESR Monteringsanvisning V 1.7 Innhold Side 1. Sikkerhetsinformasjon 3 2. Planlegging før installasjon 4 3. Tekniske spesifikasjoner 4-5 4. Oppbygging 6 5. Tilbehør 7 6. Montering med

Detaljer

OM: Nyttige tips og gode råd

OM: Nyttige tips og gode råd OM: Nyttige tips og gode råd Mars 2013 Toppsving Eksempelbilder Åpningsramme er skjev i karmen, enten ved at hengselet er feilplassert fra fabrikk eller at vinduet sitter feil i vegg. Den ene hengselen

Detaljer

ASSA. Motorlås Manual. Manual for motorlås: 850C-50, 851C-50, 851C-35 ABLOY EL654

ASSA. Motorlås Manual. Manual for motorlås: 850C-50, 851C-50, 851C-35 ABLOY EL654 ASSA Motorlås Manual Manual for motorlås: 840C-50, 841C-50, 841C-35 850C-50, 851C-50, 851C-35 ABLOY EL654 84xC/85xC 1. Installation 1. Marker senter linje A (stolpe) når låskassens posisjon i døren er

Detaljer

Monterings- og vedlikeholdshåndbok for FRITID SAUNADØR WWW.DOORIA.NO 2011-05

Monterings- og vedlikeholdshåndbok for FRITID SAUNADØR WWW.DOORIA.NO 2011-05 Monterings- og vedlikeholdshåndbok for FRITID SAUNADØR Monteringsanvisning Viktig informasjon Du trenger: Sekskantnøkler 3 mm og 5 mm, Lodd, Skrutrekker/elektrisk skrutrekker Hvis trevegg: 8 skruer (min.

Detaljer

R-LOCK OG R-LOCK LFK BRUKSANVISNING

R-LOCK OG R-LOCK LFK BRUKSANVISNING R-LOCK OG R-LOCK LFK BRUKSANVISNING INNHOLD INNHOLD INNHOLD... 2 BESKRIVELSE... 3 FUNKSJON FRONT... 3 BRUK... 4 LYSDIODENES INDIKERING... 4 PASSERING... 4 FEILSØKNING... 4... 5 Å TENKE PÅ VED EN... 5 MEDFØLGENDE

Detaljer

ABLOY EL648 hakereile motorlås Installasjons/monteringsmanual

ABLOY EL648 hakereile motorlås Installasjons/monteringsmanual ABLOY EL648 hakereile motorlås Installasjons/monteringsmanual TV/ROR/Oslo Offset/100202.1000.EL648 Installasjon/montering Kabelstrekk Lås EL648 Kabel type ( PFK 0,14mm² ) La ca: 150mm kabel stikke utenfor

Detaljer

Montering enkel dør - venstre & høyre Montering dobbel dør

Montering enkel dør - venstre & høyre Montering dobbel dør Les hele veiledningen før du installerer dør S700. Kontroller at produktet ikke er defekt og at pakken er komplett. Dersom du oppdager feil eller mangler, vennligst ta kontakt med din forhandler. Følg

Detaljer

Omgivelseskontroll. Dokumentasjon for Picomatic DA460 døråpner

Omgivelseskontroll. Dokumentasjon for Picomatic DA460 døråpner Omgivelseskontroll Dokumentasjon for Picomatic DA460 døråpner Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf +47 37 11 99 50 Fax +47 37 11 99 51 E-mail: firmapost@picomed.no Foretaksnr 962 211 631 MVA Revisjonsoversikt

Detaljer

Optimavent 60/30 P/F Monteringsveiledning

Optimavent 60/30 P/F Monteringsveiledning Optimavent 60/30 P/F Monteringsveiledning Bestanddeler i komplett Optimavent 60/30 P/F: - Optimavent P / F-modell - ½ rør L = 1000 mm - ½ rør L = 1500 mm - Innblåsningsvifte type D - Hette Ø 1170 mm -

Detaljer

INSTALLASJONSmanual IB2. Impulsrelé for to individuelt styrte motorer

INSTALLASJONSmanual IB2. Impulsrelé for to individuelt styrte motorer NO 061110 Ref: IB2-im1822041_no.pdf INSTALLASJONSmanual Art.nr. 1822041 IB2 Impulsrelé for to individuelt styrte motorer Med IB2 kan to motorer styres individuelt samtidig som motorene tar imot sentrale

Detaljer

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD RÅD OG VINK Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD BRUKSANVISNING T 30 SGW1 T 30 SG2 EFFEKT GASSBLUSS Type brenner T30 SG2 Mini 1stk.1000W

Detaljer

Oppvaskmaskiner for storhusholdning G 8051

Oppvaskmaskiner for storhusholdning G 8051 Monteringsveiledning Oppvaskmaskiner for storhusholdning G 8051 Bruksanvisningen og monteringsveiledningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot personog materiellskade.

Detaljer

MU1480 / MU1481 motorlås. Installasjons- og monteringsmanual

MU1480 / MU1481 motorlås. Installasjons- og monteringsmanual MU1480 / MU1481 motorlås Installasjons- og monteringsmanual Rev. 6.0 09/2014 Kaba MøllerUndall AS PO Box 3634 Hamborggata 21 3007 Drammen Norway Phone +47 32 20 32 00 www.kaba.no Det må ikke kopieres fra

Detaljer

B styring til Olimpia SLS (Smart) viftekonvektorer

B styring til Olimpia SLS (Smart) viftekonvektorer Samsvarserklæring Olimpia Splendid SLS viftekonvektorer utstyrt med B0569 styringssett er i samsvar med følgende EU direktiver: Low Voltage Directive 2006/95/EC Electromagnetic Compatibility Directive

Detaljer

NO.LPINST.101104. Dokumentets originalspråk er svensk. Med forbehold om endringer. www.swegon.com 1

NO.LPINST.101104. Dokumentets originalspråk er svensk. Med forbehold om endringer. www.swegon.com 1 INSTALLASJONSanvisning GOLD LP Dokumentets originalspråk er svensk Med forbehold om endringer. www.swegon.com 1 1. INSTALLASJON 1.4 Montering av aggregat 1.1 Generelt Berørt personell skal gjøre seg kjent

Detaljer

Omgivelseskontroll. Dokumentasjon for Picomatic DA461 døråpner

Omgivelseskontroll. Dokumentasjon for Picomatic DA461 døråpner Omgivelseskontroll Dokumentasjon for Picomatic DA461 døråpner Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf +47 37 11 99 50 Fax +47 37 11 99 51 E-mail: firmapost@picomed.no Foretaksnr 962 211 631 MVA Revisjonsoversikt

Detaljer

MONTERINGSANVISNING. Hyttedusj 80 x 80. med frontinngang. med trykktank 12 liter. med 12 volt pumpe og tank. med blandabatteri

MONTERINGSANVISNING. Hyttedusj 80 x 80. med frontinngang. med trykktank 12 liter. med 12 volt pumpe og tank. med blandabatteri MONTERINGSANVISNING Hyttedusj 80 x 80 med frontinngang med blandabatteri med trykktank 12 liter med 12 volt pumpe og tank Monteringsanvisningen for disse dusjene består av to deler: Del 1 Tar for seg alt

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer Råd og vink 2 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

for deg som prioriterer hygiene Installasjonsveiledning for Palma Vita design produksjon levering montering service resirkulering

for deg som prioriterer hygiene Installasjonsveiledning for Palma Vita design produksjon levering montering service resirkulering for deg som prioriterer hygiene Installasjonsveiledning for Palma Vita design produksjon levering montering service resirkulering elektriker tjenester Elektrisk installasjon må utføres i samsvar med forskrifter

Detaljer

Brukerveiledning. Lyskaster Halogen 400w med bevegelsesdetektor. Vennligst les brukerveiledningen før bruk.

Brukerveiledning. Lyskaster Halogen 400w med bevegelsesdetektor. Vennligst les brukerveiledningen før bruk. Brukerveiledning Lyskaster Halogen 400w med bevegelsesdetektor Vennligst les brukerveiledningen før bruk. Ta vare på brukerveiledningen for fremtidig referanse. Forsiden 1. Skrue til glassramme 2. Glassramme

Detaljer

Koding RK-SENDER 4 funksjon 18-320-00

Koding RK-SENDER 4 funksjon 18-320-00 Koding RK-SENDER 4 funksjon 18-320-00 Innvendig i senderen: Innstilling av anleggskode: Anleggskode stilles inn på bryter 3 8 på den 8 polete bryteren. Skal stilles likt i sender og mottaker. Ved innstilling

Detaljer

PRISLISTE 2017 DØRAUTOMATIKK - RESERVEDELER

PRISLISTE 2017 DØRAUTOMATIKK - RESERVEDELER PRISLISTE 207 DØRAUTOMATIKK - RESERVEDELER Innhold Side Slagdørsautomatikk 3 Oppbygning ED 00/ED 250 3 ED 00 / ED 250 4 Oppbygning ED 200 7 ED 200 8 Oppbygning PORTEO 3 PORTEO 4 Skyvedørsautomatikk 6 Oppbygning

Detaljer

Ettermonteringssett belysning

Ettermonteringssett belysning Ettermonteringssett belysning S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S 00 E NL Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Side Side Ettermonteringssett belysning S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S

Detaljer

Kjøkkenventilator 761 Opal

Kjøkkenventilator 761 Opal Kjøkkenventilator 761 Opal NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 8 991.0292.966/124987/2014-05-02 (9084) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom

Detaljer

KAPITTEL 13 DØRAUTOMATIKK NOTATER:

KAPITTEL 13 DØRAUTOMATIKK NOTATER: KAPITTEL 13 DØRAUTOMATIKK NOTATER: 277 GEZE SD Auto er en elektrohydraulisk dørautomatikk med høyde på kun 78 mm og har en vekt på ca. 8 kg. Den kan monteres på både karm og dørblad, på hengselside eller

Detaljer

monteringsanvisning Hyttedusj 80 x 80 med frontinngang - med blandebatteri - med trykktank 12 liter - med 12 volt pumpe og tank

monteringsanvisning Hyttedusj 80 x 80 med frontinngang - med blandebatteri - med trykktank 12 liter - med 12 volt pumpe og tank monteringsanvisning Hyttedusj 80 x 80 med frontinngang - med blandebatteri - med trykktank 12 liter - med 12 volt pumpe og tank Monteringsanvisningen for disse dusjene består av to deler: Del 1 Tar for

Detaljer

Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.

Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide. Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no Micro Matic Norge AS tlf.:66775750 (www.micromatic.no)

Detaljer

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Rev 3, 221008 Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: UTPAKKING OG MONTERING 3 ELEKTRISK TILKOBLING 3 OPPSTART 4 JUSTERING AV SLAGLENGDE (OPSJON) 5 DAGLIG DRIFT 6 START OG BRUK

Detaljer

Skaper løsninger MONTERINGSVEILEDNING FRONTER

Skaper løsninger MONTERINGSVEILEDNING FRONTER Skaper løsninger MONTERINGSVEILENING FRONTER 14656-02-4000 NØVENIG VERKTØY FOR MONTERING: Vinkel, vater, meter, skrutrekker, blyant og evt. bor. Monteringsveiledning for RETRO, SUR, safir, topaz, OPL og

Detaljer

INSTALLASJONSmanual IB4. Impulsrelé for gruppestyring av fire motorer

INSTALLASJONSmanual IB4. Impulsrelé for gruppestyring av fire motorer NO 061110 Ref: IB4_im1822039_no.pdf INSTALLASJONSmanual Art.nr: 1822039 IB4 Impulsrelé for gruppestyring av fire motorer Med IB4 gruppestyres 4 x 230 V AC motorer manuelt samtidig som motorene tar imot

Detaljer

:skaper løsninger MONTERINGSVEILEDNING GARDEROBEINNREDNINGER. NØDVENDIG VERKTØY FOR MONTERING: Vinkel, vater, meter, skrutrekker, blyant og evt. bor.

:skaper løsninger MONTERINGSVEILEDNING GARDEROBEINNREDNINGER. NØDVENDIG VERKTØY FOR MONTERING: Vinkel, vater, meter, skrutrekker, blyant og evt. bor. MONTERINGSVEILEDNING GARDEROBEINNREDNINGER NØDVENDIG VERKTØY FOR MONTERING: Vinkel, vater, meter, skrutrekker, blyant og evt. bor. NB! Du finner også filmer på www.langlo.no som viser montering av en del

Detaljer

Avalon MONTASJEVEILEDNING

Avalon MONTASJEVEILEDNING MONTASJEVEILEDNING Steam- og dusjkabinett HX-418 2010-03 Vi har laget en serie med bilder som kan være en veileder i montering av steam- og dusjkabinett HX-418. Husk at før montering så bør alle glassdeler

Detaljer

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide. STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no 1 Side 2/12 INNHOLD BRUKSOMRÅDE... 2 INSTALLASJON... 2 KONTROLLENHET...

Detaljer

Slik ser du om din lås er FG-godkjent

Slik ser du om din lås er FG-godkjent Leilighetsdører leveres med følgende beslag: Låskasse type 8765 Vrider type 8611 Sylindersett type 5596C SEC DP patentert nøkkelsystem Slik ser du om din lås er FG-godkjent Sjekk låsens artikkelnummer

Detaljer

V5.0 NO 02.03.2015. Monteringsveiviser 101-serien

V5.0 NO 02.03.2015. Monteringsveiviser 101-serien V5.0 NO 02.03.2015 Monteringsveiviser 101-serien Pakken inneholder Komplett monteringssett 1 2 3 4 5 6 7 Reile Falle 4 - Skruesett låskasse 7 - Skruesett sluttstykke 8 9 10 11 12 13 16 17 18 19 14 15 17

Detaljer

Dette produkt er en bevegelses detektor med sender til en mottaker i trådløse ringeklokker, og radio mottakere med veksel utgang.

Dette produkt er en bevegelses detektor med sender til en mottaker i trådløse ringeklokker, og radio mottakere med veksel utgang. Riktig bruk av produktet BETJENINGS- OG BRUKERVEILEDNING Du har nå anskaffet deg et kvalitetsprodukt av høy kvalitet. Normale garantibestemmelser gjelder, så sant det ikke har vært utsatt gal behandling,

Detaljer

Kremautomat 9 hyller (10)

Kremautomat 9 hyller (10) Norsk Solariumservice, Postboks 223, 5342 STRAUME Gratis grønt nummer 800 34 033 Antall sider: 1 av 5 Kremautomat 9 hyller (10) Side 1 Kunde bruk. Side 1 til 2 Montering, kobling, merker og påfylling Side

Detaljer

Montasjeveiledning Saxi 120

Montasjeveiledning Saxi 120 Montasjeveiledning Saxi 120 August 2013 1 DOWN FULL 1 Sjekk at høyde og bredde stemmer med målspesifikasjonen. 2 Sjekk at omkringliggende konstruksjon er rett, i vinkel, skruefast og utført tilstrekkelig

Detaljer

Hvordan installere pumpen Sauermann EE1750

Hvordan installere pumpen Sauermann EE1750 Hvordan installere pumpen Sauermann EE1750 1. Sensor: Dimensjoner: L 55 x B 40 x H 35 mm Sensor monteres enten direkte i dryppanne eller i dreneringsrør. OBS! Vær påpasselig med å gjøre rent filteret hver

Detaljer

Monteringsanvisning. Innholdsfortegnelse. Smartpendler AS

Monteringsanvisning. Innholdsfortegnelse. Smartpendler AS Smartpendler AS Monteringsanvisning Innholdsfortegnelse Hva trenger du, hva har du... 1 Klargjøring av felgen... 1 Feste pakkebærer... 3 Bremsehåndtak og gasshåndtak... 4 PAS føler... 5 Smartkontroller...

Detaljer

MONTERINGSANVISNING FOR HANDI-LIFT ML7

MONTERINGSANVISNING FOR HANDI-LIFT ML7 MONTERINGSANVISNING FOR HANDI-LIFT ML7 Innholdsfortegnelse 1 Introduksjon... 3 1.1 Sjekk delene og tegningen... 3 1.2 Elektrisk installasjon... 3 2 Kraftpåvirkning på bygningen... 4 3 Installasjon av tårnet...

Detaljer

Monteringsanvisning. Modulær funksjonssøyle 1371 00, 1372 00, 1373 00

Monteringsanvisning. Modulær funksjonssøyle 1371 00, 1372 00, 1373 00 Monteringsanvisning Modulær funksjonssøyle 1371 00, 1372 00, 1373 00 Apparatbeskrivelse I den modulære funksjonssøylen kan flere enkeltapprater installeres på veggen i et enhetlig design. Ved hjelp av

Detaljer

bravo Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual TR40 bravo (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.

bravo Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual TR40 bravo (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide. bravo Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual TR40 bravo (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no (Produsent: www.nor-ide.no) TR40 bravo

Detaljer

GLX150 varmelistsystem

GLX150 varmelistsystem GLX150 varmelistsystem Modell: GLX150 11,2cm høyde 2,2cm tykkelse Type: Lukket støvforbrenningsfri Watt: 150/m Volt: 230 AC Kapslingsgrad: IP21 Norm: IEC 60335-2-30 Patentnr: 302592 Sikkerhet Varmelistsystemet

Detaljer

1. En dør med modulmål 10 x 21 er tilpasset for et dørhull som er 100 cm bredt og 210 cm høyt.

1. En dør med modulmål 10 x 21 er tilpasset for et dørhull som er 100 cm bredt og 210 cm høyt. 1. En dør med modulmål 10 x 21 er tilpasset for et dørhull som er 100 cm bredt og 210 cm høyt. 2. Karmens breddemål er 15 mm mindre enn dørhullet, og høydemålet er 30 mm mindre enn dørhullet. Det gir plass

Detaljer

MONTERINGSANVISNINGER FIBREROLL-BRANNGARDINER

MONTERINGSANVISNINGER FIBREROLL-BRANNGARDINER KLARINGSHØYDE FOR ÅPNING (H) MONTERINGSANVISNINGER FIBREROLL-BRANNGARDINER Utformingen av styreskinnene består av tre deler og er den samme for både frontmonterte og mellommonterte bruksområder. (Se detaljtegning

Detaljer

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag BRUKSANVISNING En sunnere og mer smakfull hverdag VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON KUN TIL BRUK I PRIVATE HUSHOLDNINGER Når man bruker elektriske maskiner, bør man alltid ta enkelte forholdsregler, inkludert

Detaljer

3/2008 MONTERINGSANVISNING PORSGRUND SEVEN D

3/2008 MONTERINGSANVISNING PORSGRUND SEVEN D 3/2008 MONTERINGSNVISNING PORSGRUND SEVEN D Innholdsfortegnelse Porsgrund Seven D Mål for monteringsskinne Generell monteringsanvisning for skap i Seven D-serien - feste av monteringsskinner på vegg -

Detaljer

Spjeldmotor EGM-100A. For wiretrekk. Nominell trekkraft. Ekstern styrestrømssikring Maks. vandring av trommel. Inngangsmotstand

Spjeldmotor EGM-100A. For wiretrekk. Nominell trekkraft. Ekstern styrestrømssikring Maks. vandring av trommel. Inngangsmotstand Spjeldmotor EGM-100A For wiretrekk Teknisk spesifikasjoner Nominell spenning Maks. effektforbruk Vekt Nominell trekkraft Maks. trekkraft Ekstern styrestrømssikring Min. vandring av trommel Maks. vandring

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for ventilator BV 950 991.0358.105/126010

HÅNDBOK. Bruksanvisning for ventilator BV 950 991.0358.105/126010 HÅNDBOK Bruksanvisning for ventilator 991.0358.105/126010 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha ventilator. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

Kjøkkenhette 791. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 8

Kjøkkenhette 791. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 8 Kjøkkenhette 791 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 8 991.0292.964/124990/2014-05-02 (9087) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne bruksog

Detaljer

MONTERINGSVEILEDNING (Dette er et supplement og erstatter ikke monteringsanvisningen som følger med)

MONTERINGSVEILEDNING (Dette er et supplement og erstatter ikke monteringsanvisningen som følger med) Side 1 MONTERINGSVEILEDNING (Dette er et supplement og erstatter ikke monteringsanvisningen som følger med) Se for oppdatert informasjon og tips vedrørende montering Side 2 Innholdsfortegnelse Forberedelse

Detaljer

Monteringsanvisning på 8004-A

Monteringsanvisning på 8004-A Monteringsanvisning på 8004-A Leveransen består av 4 pakker Pakke I inneholder bunn og topp Pakke 2 inneholder glassvegger innvendig Pakke 3 inneholder glassdører og handtak Pakke 4 inneholder aluminiumsstolpermed

Detaljer

Teknisk varsling UNIVERSAL TR-4E GSM

Teknisk varsling UNIVERSAL TR-4E GSM Teknisk varsling UNIVERSAL TR-4E GSM Program: TR4E!!00 V:01.02.04c Overvåkning og varsling. Varsling av tekniske alarmer og hendelser. Nivå, lekkasje, motorvern. Inngang kan styre valgfri utgang. Kan monteres

Detaljer

Skyvbare partier. Karmytterbredde/høyde = hullmål i konstruksjonen. Toleranse høyde:

Skyvbare partier. Karmytterbredde/høyde = hullmål i konstruksjonen. Toleranse høyde: Skyvbare partier. Kontroller alltid at du har fått med deg riktig antall artikler før du begynner monteringen. Se innholdslisten på neste side. OBS! Nesten alle skruer er Torx-skruer. Du trenger en T20

Detaljer

Panikkbeslag ASSA - JPM - ABLOY. TrioVing a.s

Panikkbeslag ASSA - JPM - ABLOY. TrioVing a.s Panikkbeslag ASSA - JPM - ABLOY 1 ASSA panikkbeslag SK1125 Panikkbeslag for utadslående dører. Kombineres med låskasser i 700- serien rømningslås for panikkbeslag med back-set 50 og 70 mm. Panikkbeslag

Detaljer

Boiler Elektro. Monteringsanvisning Side 2

Boiler Elektro. Monteringsanvisning Side 2 Boiler Elektro Monteringsanvisning Side Boiler Elektro (elektrisk varmtvannsbereder) Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... Modell... Monteringsanvisning 4 Monteringsanvisning 0 Plassvalg og montering...

Detaljer

MÅLTAKING OG MONTERINGS ANVISNING

MÅLTAKING OG MONTERINGS ANVISNING MÅLTAKING OG MONTERINGS ANVISNING PVC vinduer og dører fra Energi Saver AS MÅLTAKING TA MÅL Størrelse på vinduer og ytterdører oppgis alltid i utvendige karmmål. Mål bredde og høyde av åpningen. Disse

Detaljer

Skaper løsninger MONTERINGSVEILEDNING GARDEROBEINNREDNINGER

Skaper løsninger MONTERINGSVEILEDNING GARDEROBEINNREDNINGER Skaper løsninger MONTERINGSVEILEDNING GRDEROBEINNREDNINGER 14655-2 - 4000 NØDVENDIG VERKTØY FOR MONTERING: Vinkel, vater, meter, skrutrekker, blyant og evt. bor. NB! Du finner også filmer på www.langlo.no

Detaljer

HYDRAULISK STYRING for outboard motorer. SP150 Art.Nr 70600. Installasjon

HYDRAULISK STYRING for outboard motorer. SP150 Art.Nr 70600. Installasjon HYDRAULISK STYRING for outboard motorer SP150 Art.Nr 70600 Installasjon STEERING-POWER Page 1 Version 2.0 2004 Tekniske spesifikasjoner Hydraulisk styring Art.Nr 70600: Sylinder: Art. Nr: 71600 Volum:

Detaljer

- unn deg en Krafer. KRAFER garasjeport modell Nordic

- unn deg en Krafer. KRAFER garasjeport modell Nordic - unn deg en Krafer MONTERINGSANVISNING KRAFER garasjeport modell Nordic 2 3 INNHOLD Punkt 1: Vertikale skinner... 4 Punkt 2: Nederste portelement... 6 Punkt 3: Torsjonsstang m/fjær... 9 Punkt 4: Wire...

Detaljer

MONTERING AV FORSTERKERBRAKETT OG FESTEBRAKETT FOR GM 800 & GM1000 PORTÅPNERE TIL GRANDAL GARASJEPORTER

MONTERING AV FORSTERKERBRAKETT OG FESTEBRAKETT FOR GM 800 & GM1000 PORTÅPNERE TIL GRANDAL GARASJEPORTER 1 2 3 4 MONTERING AV FORSTERKERBRAKETT OG FESTEBRAKETT FOR GM 800 & GM1000 PORTÅPNERE TIL GRANDAL GARASJEPORTER 5 Programmering og menyer for GM800 og GM1000 1. Før programmeringen starter må porten åpnes

Detaljer

MODELL 7345 EU. Monterings anvisning. Skinner og fjærsystem for lav overhøyde.

MODELL 7345 EU. Monterings anvisning. Skinner og fjærsystem for lav overhøyde. MODELL 7345 EU Monterings anvisning Skinner og fjærsystem for lav overhøyde. AS Twobi, Industri veien 3-5, 3164 Revetal. tlf. + 47 330 60700, fax. + 47 330 60704 mail: firmapost@twobi.no www.twobi.no [Skriv

Detaljer

Monteringsanvisning Ytterdører

Monteringsanvisning Ytterdører Monteringsanvisning Ytterdører Rev.nr 160930-NO Vater Bormaskin/Skrutrekker Skrutrekker Hammer Vinkelhake Sag Isolasjonsdrev Samt penn, 2 stk. 1,5 m treribber og kiler av tørt, hardt virke eller plast

Detaljer

Monteringsveiledning / Brukerveiledning. Mkomfy 2G 25R. Komfyrvakt 25A med trådløs sensor TA VARE PÅ VEILEDNINGEN

Monteringsveiledning / Brukerveiledning. Mkomfy 2G 25R. Komfyrvakt 25A med trådløs sensor TA VARE PÅ VEILEDNINGEN Monteringsveiledning / Brukerveiledning Mkomfy 2G 25R Komfyrvakt 25A med trådløs sensor TA VARE PÅ VEILEDNINGEN Brukerinformasjon Microsafe Mkomfy er et sikkerhetsprodukt fra CTM Lyng AS. Produktet forutsetter

Detaljer

KHO -M og PHO -M -DØRER

KHO -M og PHO -M -DØRER 2 (7) 1. DØRER MED TERSKEL, MONTASJE MÅL Y Horisontal smyg for lys åpning ø 5,5 x 38 VAK B X X Terskelplate A Y Vertikalt smyg av lys åpning VAL Wronic ø 4,2 x 25 Fonsterknings plate Popnagle ø 3,2 x 8

Detaljer

ISFRITT TERMOSTAT BRUKSOMRÅDE... 2 BESKRIVELSE... 2 INSTALLASJON... 2 SPESIFIKASJONER... 2 TERMOSTATENHET... 3 FEILSØKING... 5 ADVARSLER...

ISFRITT TERMOSTAT BRUKSOMRÅDE... 2 BESKRIVELSE... 2 INSTALLASJON... 2 SPESIFIKASJONER... 2 TERMOSTATENHET... 3 FEILSØKING... 5 ADVARSLER... ISFRITT TERMOSTAT Innhold BRUKSOMRÅDE... 2 BESKRIVELSE... 2 INSTALLASJON... 2 SPESIFIKASJONER... 2 TERMOSTATENHET... 3 FEILSØKING... 5 ADVARSLER... 5 Side 2 av 5 BRUKSOMRÅDE Temperaturbestemt aktivering

Detaljer

INSTALLASJONSVEILEDNING

INSTALLASJONSVEILEDNING ABLOY SLAGDØRÅPNER ABLOY DA400 SLAGDØRÅPNER R INSTALLASJONSVEILEDNING ABLOY INNHOLD Tekniske data Konstruksjon og bruk Demontering av deksel Brytere Installasjon Elektrisk tilkobling Justering av dørens

Detaljer

MONTASJEVEILEDNING. Vi har laget en serie med bilder som kan være en veileder i montering av ditt Dusjkabinett / Steamdusjkabinett.

MONTASJEVEILEDNING. Vi har laget en serie med bilder som kan være en veileder i montering av ditt Dusjkabinett / Steamdusjkabinett. MONTASJEVEILEDNING Dusjkabinett / Steamdusjkabinett BR006 02-2008 Vi har laget en serie med bilder som kan være en veileder i montering av ditt Dusjkabinett / Steamdusjkabinett. VIKTIG. Husk at før montering

Detaljer

Monteringsanvisning MA 4.B.1

Monteringsanvisning MA 4.B.1 Atlas Varmluftsviften Atlas er beregnet for oppvarming av industribygg og innendørs idrettsanlegg. Atlas skal ikke benyttes: for oppvarming utendørs. i fuktige miljø. i miljø med fare for eksplosiver.

Detaljer

PA Lås, beslag og adgangskontroll Fylke dato: 02.02.09

PA Lås, beslag og adgangskontroll Fylke dato: 02.02.09 Entreprenøren skal tilby låser, beslag, dørautomatikk og adgangskontroll i henhold til beskrivelsen i dette kapitlet. Generelt: Beslagliste som viser konkret hvilket utstyr, også kortleser utstyr, som

Detaljer

ES 200 HD. Koblingsmanual version 3.1 NO

ES 200 HD. Koblingsmanual version 3.1 NO ES 200 HD Koblingsmanual version 3.1 NO ES 200 HD komponentoversikt 4 1 Åpningsbredde 5 2 3 Kontroll av åpningsområde 1. ProSecure OPTI COMBI 2. Sikkerhetssone for ProSecure OPTI COMBI 3. Radarsone for

Detaljer

TIGER EVOLUTION 1 SKYVEDØR

TIGER EVOLUTION 1 SKYVEDØR Monteringsanvisning TGER EVOLUTON 1 SKYVEØR etaljliste B C E F1 G H : Veggskinne (1 stk.) B: Mellomlegg (2 stk.) 8 og 12 mm C: Skinne (1 stk.) : ørstopper (2 stk.) E: Hjulbeslag (2 stk.) F: Sikkerhetslås

Detaljer

Dørautomatikk for én- eller to-fløyet slagdør

Dørautomatikk for én- eller to-fløyet slagdør Dørautomatikk for én- eller to-fløyet slagdør DA930 ASSA ABLOY DA930 Elektromekanisk dørautomatikk for slagdør Benyttes med glideskinne G193 eller G195 Passer for lettere innvendige dører, ikke for branndører

Detaljer

Sikkerhetsautomatikk for platetopper, Komfyrvakt KV40 Brukermanual, revisjon 03 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.no)

Sikkerhetsautomatikk for platetopper, Komfyrvakt KV40 Brukermanual, revisjon 03 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.no) Sikkerhetsautomatikk for platetopper, Komfyrvakt KV40 Brukermanual, revisjon 03 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no Micro Matic Norge AS tlf.:66775750 (www.micromatic.no)

Detaljer

monteringsanvisning Hyttedusj 90x70 (70x90)

monteringsanvisning Hyttedusj 90x70 (70x90) monteringsanvisning Hyttedusj 90x70 (70x90) - med fotpumpe og tank - med 12V pumpe og tank Hyttedusj 90 x 70 Delepakker Monteringsanvisningen for disse dusjene består av to deler: 1-1 1-2 1-3 Del 1 Tar

Detaljer

BRUKERMANUAL. Trådløs fjernkontroll til MINI 100/101 MIDI 200/201 MAXI SERIEN

BRUKERMANUAL. Trådløs fjernkontroll til MINI 100/101 MIDI 200/201 MAXI SERIEN BRUKERMANUAL Trådløs fjernkontroll til MINI 100/101 MIDI 200/201 MAXI SERIEN Art. nr. 17-00040 Fra serienummer 500 - Rev.3-21.08.08 INNHOLDSFORTEGNELSE TRÅDLØS FJERNKONTROLL 3 Etter montasje 3 Koding av

Detaljer

DØRLUKKERGUIDE. TS 4000 (str. 1-6) TS 5000 (str 2-6) TS 2000 V (str. 2/3/4) TS 3000 V (str. 1-4) Oppstillingsarmer Dorma TS 82, TS 83, TS 73, TS 70.

DØRLUKKERGUIDE. TS 4000 (str. 1-6) TS 5000 (str 2-6) TS 2000 V (str. 2/3/4) TS 3000 V (str. 1-4) Oppstillingsarmer Dorma TS 82, TS 83, TS 73, TS 70. DØRLUKKERGUIDE Standardarmlukkere Glideskinnelukkere TS 4000 (str. 1-6) TS 5000 (str 2-6) Ytterdører opp til 1400 mm. Ytterdører opp til 1400 mm. Justerbar lukkekraft, Justerbar lukkekraft, optisk størrelseindikator

Detaljer

CS 80 MAGNEO. Den innovative. skyvedørsåpneren med magnetdrift og SoftMotion sikkerhet. Glass

CS 80 MAGNEO. Den innovative. skyvedørsåpneren med magnetdrift og SoftMotion sikkerhet. Glass CS 80 MAGNEO Den innovative Glass skyvedørsåpneren med magnetdrift og SoftMotion sikkerhet CS 80 MAGNEO Skyvedørsautomatikk Kontormiljøer Kontormiljøer Behandlingsrom CS 80 MAGNEO Innovativ teknikk med

Detaljer

Brukerveiledning Garrison fotoelektrisk detektorsystem LK-20HD

Brukerveiledning Garrison fotoelektrisk detektorsystem LK-20HD Generelt Brukerveiledning Garrison fotoelektrisk detektorsystem LK-20HD LK-20HD, LK-35HD og LK-70HD er fotoelektriske detektorsystemer som er designet for å aktivere en inntrengeralarm gjennom et par usynlige

Detaljer

Rutland Shunt Regulator. SR60 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/05 12v)

Rutland Shunt Regulator. SR60 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/05 12v) Rutland Shunt Regulator SR60 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/05 12v) Dokument nr. SM-310 Utgivelse D Utarbeidet av as Maritim 2002 Side 1 av 9 Introduksjon Vennligst les denne manualen og instruksjonene

Detaljer

Flammatex Røykgardin

Flammatex Røykgardin Branngardiner Montasjeanvisning Flammatex Branngardin Flammatex Røykgardin Før montering Før ankomst på byggeplass må rigg og drift avklares. Før ankomst må veggtype klareres med byggherre/tiltakshaver.

Detaljer

Monteringsanvisning System WG 65 (SL35*) Foldepartier med sikkerhetsisolasjonsglass

Monteringsanvisning System WG 65 (SL35*) Foldepartier med sikkerhetsisolasjonsglass Monteringsanvisning System WG 65 (SL35*) Foldepartier med sikkerhetsisolasjonsglass 7993NO 07-8 VIKTIG! Les hele monteringsanvisningen før du begynner monteringen! Hvis anvisningene ikke følges, vil kanskje

Detaljer