Omgivelseskontroll. Dokumentasjon for Picomatic DA460 døråpner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Omgivelseskontroll. Dokumentasjon for Picomatic DA460 døråpner"

Transkript

1 Omgivelseskontroll Dokumentasjon for Picomatic DA460 døråpner Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf Fax Foretaksnr MVA

2 Revisjonsoversikt Når det gjøres endringer i dokumentasjonen vil denne bli datert og gitt en kort beskrivelse som er vist i oversikten nedenfor. Revisjonsoversikt: Dato Navn Kort beskrivelse av endring Bent-Håvard Sollid. Første versjon. Basert på rev xx/ Bent-Håvard Sollid. Oppdatert kap 2.4, ny figur. Innhold Teknisk dokumentasjon Picomatic DA460 1 Generell informasjon Samtykke og standarder Advarsel Generelt Sikkerhetsfunksjoner Hovedbryter og funksjonsvelger Innhold ved leveranse Tekniske data Temperaturområder Tilkoblinger Egenskaper Dørvekter Installasjon Forberede installasjonen Monteringsplate Standardarm på lukkeside Glidearm på lukkeside Glidearm på åpningsside Elektriske tilkoblinger Tilkobling av likespenning for backup Igangsetting Sikker bruk av døråpneren Tilkoblinger Brann detektor Sikkerhetssensor Impulsinngang Eksempler på tilkobling Sikkerhetssensor DA001 og DA Albuebryter Roterbar bryter Elektrisk lås EL412, EL414, EL Motorlås EL490, EL Motorlås EL420, EL Eelktrisk lås EL Doble dører Branndør Selvdiagnostikk og feilsøk Vedlikehold DA460 reservedeler Picomatic DA460 Side 2.

3 1 Generell informasjon 1.1 Samtykke og standarder Lavspenningsdirektivet 72/23/EEC samt endringer gitt i direktiv 93/68/EEC. EMC direktiv 89/336/EEC. Ved kassering av produktet er det offentlige krav til avhending av elektrisk avfall. Denne manualen inneholder viktige sikkerhetsinstruksjoner. Advarsel: det er viktig for menneskers sikkerhet at disse følges. Denne manualen bør arkiveres for eventuelt senere bruk. Leverandør eller produsent er ikke ansvarlig for eventuelle skader som oppstår på grunn av feil i dokumentasjonen eller produktet. Tillat ikke barn å leke med utstyret. Sjekk jevnlig installasjonen for ubalanse og tegn på slitasje eller skader på kabler, fjærer og monteringsdetaljer. Utstyret skal ikke benyttes dersom reparasjon eller justeringer er påkrevd. Koble fra strømforsyningen ved rengjøring eller vedlikehold. Undersøk døren og forsikre deg om at den er skikkelig opphengt og at den ikke henger mot karmen ved åpning/lukking før åpner monteres. Før montering, sjekk at der ikke oppstår konflikt mellom dør, åpner eller omgivelsene til disse (dørkarm, vegg, tak, stolper etc). Sjekk at døråpneren egner seg for montasjen: ta hensyn til temperatur, luftfuktighet, dørens vekt, restriksjoner nevnt i denne manualen eller i annen dokumentasjon fra Abloy. Instruksjoner i denne manual, spesifikasjoner, design og illustrasjoner vedrørende produktet er ikke bindende. Produsent og leverandør forbeholder seg retten til å endre disse uten forhåndsvarsel. 1.2 Advarsel For å unngå skade, er det viktig at montering og senere service, utføres slik som det er beskrevet i denne manualen. 1.3 Generelt Picomatic DA460 er en elektromekanisk skyvedørsåpner for intensiv bruk. Den har en ny fri sving funksjon: når den brukes manuelt kan den settes i hvilken som helst posisjon og så blir den stående der med en viss motstand som gjør at den ikke sklir igjen av seg selv men allikevel er relativt lett å betjene for å lukke/åpne den helt. I tillegg kan en la døren stå i åpen posisjon dersom dette er ønskelig. Døråpneren kan bli brukt både på enkle, doble, innendørs, utendørs, brann og nødutganger. Picomatic DA460 Side 3.

4 1.4 Sikkerhetsfunksjoner Hindring ved åpning av dør: døråpneren deaktiveres og klokken starter for åpningstiden. Etter 1 sekund blir det gjort et nytt forsøk på å åpne døren. Det blir gjort 4 forsøk, og dersom dette ikke lykkes eller at åpen-tiden er utløpt stenges døren. Hindring ved lukking av dør: etter stopp deaktiveres lukkeren. Deretter forsøker den å lukke døren på nytt inntil 4 ganger. Dersom dette ikke lykkes vil den forsøke å lukke døren i intervaller på 1 minutt. 1.5 Hovedbryter og funksjonsvelger Når hovedbryteren slås på vil det bli lys i denne. Funksjonsvelgeren satt til AUTO vil gjøre at døråpneren reagerer på impuls, åpner døren og holder den åpen inntil åpen-tiden er utgått. Funksjonsvelgeren satt til MAN er for manuell bruk av døråpneren. Funksjonsvelgeren satt til OPEN vil gjøre at døråpneren åpner døren og holder den åpen. OBS: det er en forsinkelse på 3 sekunder ved endring av funksjonsvelgeren fra OPEN til AUTO eller MAN før den utfører det den skal når den er blitt endret. 1.6 Innhold ved leveranse DA460 slagdøråpner. Skruer: 4 stk M8 x 22. DA103 monteringsplate. Skruer: 6 stk 5.5 x 32. DA147 standard arm. Skruer: 2 stk 5,5 x 32 og 1 stk M8 x 30. DA148 forlenget arm. Skruer: 2 stk 5,5 x 32 og 1 stk M8 x 30. Picomatic DA460 Side 4.

5 DA149 glidearm. Skruer: 2 stk 5,5 x 32 og 1 stk M8 x 30. DA150 forlengningsstykker. 10 mm og M8 x mm og M8 x 35 + M8 x mm og M8 x Tekniske data Mål: 595 x 85 x 107 mm. Vekt: 6,5 kg. Strømforsyning: VAC, Hz. Effekt: 70 W. Isolasjonsklasse: IP Temperaturområder Lagring: -30º til 85ºC (tørr luft). Drift: -15º til 50ºC (tørr luft). Skal ikke monteres under forhold hvor den blir utsatt for regn eller snø Tilkoblinger Stabilisert uttak: 24 VDC 500 ma. Stabilisert uttak: 12 VDC 1,0 A. Total belastning for disse to uttakene skal ikke overstige 12 Watt. Potensialfri releutgang forhåndsinnstilt til 2 sekunders aktiviseringstid: 0,8 resistiv Egenskaper For bruk i områder med høy gangtrafikk. Push & go er standard. Normal og forsinket impuls. Justerbar åpen-tid fra 0-60 sekunder, eller sekvensiell bruk. Tilkobling for branndetektor. Fri sving. Holdekraft ved lukket stilling. Hjelpeåpning for sluttstykke. Mulighet for DC inngang for backup strømforsyning, 24 VDC (+-15%), 3 A. Maksimale åpningsvinkler: Standard arm, 100º. Glidearm på åpningssiden, 100º. Glidearm på lukkesiden, 90º. Picomatic DA460 Side 5.

6 1.8 Dørvekter 2 Installasjon Ved montering skal følgende gjøres: Forberede installasjon. Monter monteringsplate. Sett opp døråpneren og armen. Koble strøm til døråpneren. Igangkjøring. Testing. Picomatic DA460 Side 6.

7 Koble til impulsenheter/brytere. Anbefalt verktøy er drill, diverse sekskantnøkler, #2 Phillips skrujern, flate skrujern, skiftenøkkel. 2.1 Forberede installasjonen Undersøk døren og forsikre deg om at den er skikkelig opphengt og at den ikke henger mot karmen ved åpning/lukking. Det vil si at det er nok klaring mellom dørblad og karm. Kontroller dørlåsen, om denne fungerer, at låsekassen og eventuell mikrobryter er i orden. Fjern dekselet: Koble jordingen fra dekselet før demontering og koble den til igjen etterpå. Koble fra strøm før demontering. 2.2 Monteringsplate Døråpneren er ment å skulle monteres på losholten/vannrett del av dørkarm med hovedbryteren vendt mot hengslene. Bruk monteringsplaten DA103 sammen med døråpneren for å sikre at montasjen blir rett og skrudd ordentlig fast. Monteringsmål for en standard arm og for glidearm DA149 på lukkesiden er vist på figuren under. Ved montering på åpningssiden, se lengre bak i denne dokumentasjonen. Picomatic DA460 Side 7.

8 Picomatic DA460 Side 8.

9 2.3 Standardarm på lukkeside Picomatic DA460 Side 9.

10 2.4 Glidearm på lukkeside Picomatic DA460 Side 10.

11 2.5 Glidearm på åpningsside Picomatic DA460 Side 11.

12 2.6 Elektriske tilkoblinger Tilkobling av likespenning for backup Dersom døråpneren skal drives av 24 VDC, eventuelt tilkobling av backup, så kan dette gjøres på rekkeklemmen X1 til tilkoblingene 2 og 3. Koble + fra DC backup-forsyning til X1 kontakt 2, mens GND kobles til X1 kontakt 3. DA361 har ingen utgang for opplading eller vedlikeholdslading av backupbatteri. Picomatic DA460 Side 12.

13 3 Igangsetting Programvelgeren skal stå i MAN ved montering og programmering. Jumperne/lus er plassert på kontrollkortet. Jumper er tilkoblet Jumper er ikke tilkoblet 1. Sjekk at døren går fritt. 2. Sett programvelgeren (MODE) til MAN. 3. Koble til hovedstrøm og sett hovedbryter (MAIN) på. 4. Velg type arm. 5. Sjekk døren og velg de aktuelle alternativer. Sealed gjør at motoren lukker døren inntil karmen før døren åpnes og ved lukking. Dette benyttes sammen med dørlås. Motorisert lukking aktiveres mm før dørens lukket posisjon og er aktiv i 1 sekund i lukke posisjon. Hvis det er montert elektrisk sluttstykke/lås vil innkobling av denne funksjonen gjøre at døren blir trukket mot karmen før den åpner. Dette avlaster dørens press på sluttstykket/ låsen før åpning av døren. Elektrisk sluttstykke/lås kan da monteres med mindre klaring og kraften som holder døren mot karmen i lukket stilling blir mindre. Når jumperen for hold closed er valgt vil åpneren beholde dørens trykk mot dørkarmen i lukket posisjon. Når jumperen for Push & go er valgt vil funksjonen være aktiv når MODE bryteren er satt til AUTO. Når døren blir trykket inn vil døråpneren hjelpe til å åpne døren til forhåndsvalgt åpningsvinkel for deretter å stenge døren etter 3 sekunder. PS: det er ikke mulig å aktivere både Push & go funksjonen samtidig med fri sving funksjonen. Picomatic DA460 Side 13.

14 6. Valg under OPTION Velg Single for en dør som står alene. Master og Corridor er for framtidig funksjonsutvidelse. Dersom jumper er montert for Fire n.c så krever åpneren en N.C utgang fra branndetektor. Dersom jumper ikke er montert for Fire n.c så krever åpneren en N.O utgang fra branndetektor. Dersom jumper er montert for Free swing kan døren åpnes og lukkes manuelt. Når åpningsimpuls kommer vil døren åpnes til full åpningsvinkel og deretter lukkes etter at valgt åpen-tid er utgått. Fri sving funksjonen er aktiv når MODE bryteren er satt til AUTO. PS: det er ikke mulig å aktivere både Push & go funksjonen samtidig med fri sving funksjonen. 7. Opplæring av posisjoner for dør-åpen og dør-lukket. Trykk TEACH-knappen for å gå inn i opplæringsmodus. Lær opp posisjon for dør-lukket: Gul lysindikator blinker; lukk døren og trykk på TEACH-knappen. Lær opp posisjon for dør-åpen: Grønn lysindikator blinker; åpne døren til ønsket vinkel og trykk på TEACH knappen. Gul lysindikator blinker; lukk døren manuelt. 8. Kraft, hastighet og åpen-tid. Kraften som åpneren benytter må justeres for å passe til dørens vekt. Bruk lavest mulig verdi for å oppnå en smidig gange og høy sikkerhet. VIKTIG: bruk så liten kraft som mulig! Picomatic DA460 Side 14.

15 Justering av åpningshastighet. Tabellen viser minimum åpnings- og lukketider for dører med forskjellig bredde og vekt. Åpen-tid: først skal åpen-tid for forsinket impuls programmeres, deretter åpen-tid for normal impuls. Åpen-tid for forsinket impuls. Gå inn i programmeringsmodus: Sett MODE bryter til AUTO. Trykk og holde TEACH bryteren inne i minst 3 sekunder. I programmeringsmodus vil grønn lysindikator lyse fast mens gul lysindikator blinker 3 ganger-pause-blinker 3 ganger-pause osv. Juster åpen-tid for forsinket impuls (0...60sek). Tiden starter når døren har nådd sin åpen stilling. Ved å sette åpneren i maksimumsposisjon (seq) vil hver impuls åpne eller lukke døren. Tilbake til ordinær modus: Trykk og hold TEACH knappen i minst 3 sekunder eller vent i 2 minutter. Sett MODE bryteren til stilling MAN. Åpen-tid for normal impuls. Juster åpen-tid ( sek). Tiden starter når døren har nådd sin åpen stilling. Ved å sette åpneren i maksimumsposisjon (seq) vil hver impuls åpne eller lukke døren. For sikker bruk, benytt lav kraft, lav hastighet og lang åpen-tid. 9. Test. Sett MODE bryter til AUTO. Test alle funksjoner. Dersom en ikke er fornøyd, repeter punkt Sikker bruk av døråpneren Sikker bruk av døråpneren avhenger av justering av kraft, hastighet og åpen-tid. Kraften påvirker følsomheten til døråpneren. Høy hastighet øker dørens bevegelsesenergi og gjør at den kanskje ikke klarer å stoppe raskt nok. Åpen-tiden og avstanden fra bryter til dør er avhengige av hverandre. Bruk lav hastighet, lav kraft og riktig åpen-tid. Det anbefales bruk av sikkerhetssensorer ved høy hastighet. Picomatic DA460 Side 15.

16 4 Tilkoblinger VDC, 500 ma. Total last skal ikke VDC, 1,0 A. Overstige 12 W. 10 GND, 0 V. 7, 8, 9 Potensial frie releutganger for lås. 6 Normal impuls. 5 Forsinket impuls. Dør vil åpne etter 1 s. 4 Sikkerhetssensor. Legges til GND for å stoppe dørens bevegelse. 3 Låsekrets. Hindrer at døren forsøkes åpnet når låsebolten er ute. Kobles denne til GND så kan døren åpnes. 2 Branndetektor. 1 GND. 4.1 Brann detektor Fjern ledningen mellom 1 og 2 dersom branndetektor kobles til. Koble detektoren mellom 1 og 2 og sjekk at jumber for branndetektor ( Fire n.c ) er riktig koblet. Etter en utløst branndetektor kreves det en manuell åpning for å tilbakestille døråpneren til valgt modus (MODE). 4.2 Sikkerhetssensor På åpningssiden av døren: Sikkerhetssensor kan tilkobles mellom 1 og 4. Dersom det skal monteres ekstern sikkerhetssensor, kobles denne inn på rekkeklemme nr 1 og 4. Den skal ha en motstand på 1 kώ. Det er tilkoblet en motstand som skal stå dersom det ikke tilkobles sikkerhetssensor. På lukkesiden av døren: Sikkerhetssensoren kobles til impulsinngangen. 4.3 Impulsinngang Tilkoblet kontakt (N.O) må være potensialfri. Impulsenheten, for eksempel trykkbryter eller bevegelsessensor, skal installeres med fri sikt til døren. Maksimal lengde på kabel mellom kontakt og døråpner er 30 meter. Maksimal motstand i kabelen og bryteren er 100 Ώ når bryteren er lukket. Forsinket impuls: når døråpneren mottar åpningsimpuls vil låsen åpne med det samme mens døren åpnes etter 1 sekund. Bruk tilkobling 1 og 5. Normal impuls: døren åpnes med det samme. Bruk tilkobling 1 og 6. Picomatic DA460 Side 16.

17 5 Eksempler på tilkobling 5.1 Sikkerhetssensor DA001 og DA002 Motstanden på 1000 Ohm som står mellom tilkobling 1 og 4 flyttes til tilkobling 4 og 6. Motstanden overvåker kabelen, og dersom det blir brudd eller kortslutning i denne stopper døren. Når sensoren detekterer en hindring stopper døråpneren døren. Når sensoren detekterer en hindring vil døråpneren åpne døren og holde den slik i valgt åpentid. Jumper innstilling og tilkobling for DA001 og DA002 Picomatic DA460 Side 17.

18 5.2 Albuebryter 5.3 Roterbar bryter Picomatic DA460 Side 18.

19 5.4 Elektrisk lås EL412, EL414, EL Motorlås EL490, EL590 Picomatic DA460 Side 19.

20 5.6 Motorlås EL420, EL Eelktrisk lås EL410 Picomatic DA460 Side 20.

21 5.8 Doble dører Passive dører åpner etter en konstant forsinkelse på 1 sekund. Juster åpen-tiden for passiv dør til 1-2 sekunder kortere enn aktiv dør. En mekanisk koordinator sørger for at doble dører lukker riktig. Picomatic DA460 Side 21.

22 5.9 Branndør Når detektoren reagerer vil et relé aktiveres. Negativ pol kobles da fra kontrollenheten (tilkobling 2) noe som gjør at døråpneren ikke reagerer på impulsinngang men må åpnes manuelt. Døråpneren lukker døren etter manuell åpning. Ved bruk som branndør skal åpneren kobles til batteribackup på 24 VDC og minst 3 A. Ved brannalarm: døren stenges. Etter brannalarm: Etter en utløst brannalarm kreves det en manuell åpning for å tilbakestille døråpneren til valgt modus (MODE). 6 Selvdiagnostikk og feilsøk Døråpneren har en innebygd diagnosefunksjon som skal: Detektere feilfunksjon. Forsøke å opprettholde sikkerheten ved feilfunksjon. Forsøke å få døråpneren til å tilbakestille seg ved feilfunksjon. Ved detektert uopprettelig feilfunksjon er døråpneren å anse som usikker, og døren kobles fri for manuell bruk. Brukeren får beskjed ved at begge lampene (gul og grønn LED) på kontrollkortet lyser/blinker i gitte mønstre. Indikasjon Mulig feil Korrigerende tiltak Verken grønn eller gul lyser. Ingen tilkoblet strøm. Feil på strømforsyning. Feil på kontrollkort. 1. Sjekk om strøm er tilkoblet. 2. Løsne og koble 12 pins kontakt fra kontrollkortet. 3. Mål spenning fra 5 pins kontakt pinne 1 og 3. Picomatic DA460 Side 22.

23 Grønn og gul lyser. Grønn lyser, gul blinker. Grønn og gul blinker. Grønn og gul blinker annenhver gang. Dørens åpen og lukket posisjon er ikke opplært. Impulsenhet er aktiv hele tiden. Branndetektor er aktiv. Korte blink: 1000 Ώ motstand mangler eller kabel til sikkerhetssensor er kuttet. Kort-lang-kort-lang blink: Sikkerhetssensor er aktiv eller kabel til denne er kortsluttet. Intern feil på kontrollkort. Dørbevegelse er stoppet. Intern feil i posisjonssensor. Dørbevegelse er stoppet. Dersom denne ikke er på 24 VDC, bytt strømforsyningen. 4. Mål spenning på 12 pins kontakt på 24VDC mot GND. Dersom denne ikke er 24 VDC, bytt kontrollkortet. 1. Ny opplæring av åpenog stengt posisjonene. 2. Sjekk alle impulsenhetene og tilkoblinger. 3. Sjekk branndetektortilkoblinger og branndetektor N.C jumper. 1. Sjekk at 1000 Ώ motstand er tilkoblet kontrollkort eller i sikkerhetssensor. 2. Sjekk at kabler er uskadd. 1. Fjern hindring fra sikkerhetssensorens område. 2. Sjekk at kabler er uskadd. 1. Slå av strøm i 10 sek Ny opplæring av åpenog stengt posisjonene. 4. Bytt kontrollkort. 1. Slå av strøm i 10 sek. 2. Sjekk alle jumpere (en av armene er valgt, single er valgt). 3. Ny opplæring av åpenog stengt posisjonene. 4. Bytt posisjonssensor. 7 Vedlikehold Installasjon, oppstart og vedlikehold skal utføres av fagfolk. Sjekk at dørblad har en fri bevegelse og at låsen fungerer. Service intervaller: Under 100 åpninger per dag: årlig service åpinger per dag: service 2 ganger i året. Over 500 åpinger per dag: service 3-4 ganger i året. Ved service: Grease på koniske tannhjul. Sjekk innstilling på armen. Funksjonssjekk og justering av impuls- og sikkerhetssensorer. Eventuell programmering og justering av døråpneren. Picomatic DA460 Side 23.

24 8 DA460 reservedeler Picomatic DA460 Side 24.

Omgivelseskontroll. Dokumentasjon for Picomatic DA430 døråpner

Omgivelseskontroll. Dokumentasjon for Picomatic DA430 døråpner Omgivelseskontroll Dokumentasjon for Picomatic DA430 døråpner Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf +47 37 11 99 50 Fax +47 37 11 99 51 E-mail: firmapost@picomed.no Foretaksnr 962 211 631 MVA Revisjonsoversikt

Detaljer

Omgivelseskontroll. Dokumentasjon for Picomatic DA461 døråpner

Omgivelseskontroll. Dokumentasjon for Picomatic DA461 døråpner Omgivelseskontroll Dokumentasjon for Picomatic DA461 døråpner Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf +47 37 11 99 50 Fax +47 37 11 99 51 E-mail: firmapost@picomed.no Foretaksnr 962 211 631 MVA Revisjonsoversikt

Detaljer

Omgivelseskontroll. Dokumentasjon for Picomatic DA300 døråpner

Omgivelseskontroll. Dokumentasjon for Picomatic DA300 døråpner Omgivelseskontroll Dokumentasjon for Picomatic DA300 døråpner Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf +47 3711 9950 Fax +47 3711 9951 E-mail: firmapost@picomed.no Foretaksnr 962 211 631 MVA Revisjonsoversikt

Detaljer

Omgivelseskontroll. Dokumentasjon for Picomatic DA361 døråpner

Omgivelseskontroll. Dokumentasjon for Picomatic DA361 døråpner Omgivelseskontroll Dokumentasjon for Picomatic DA361 døråpner Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf +47 37 11 99 50 Fax +47 37 11 99 51 E-mail: firmapost@picomed.no Foretaksnr 962 211 631 MVA Samtykke og

Detaljer

Omgivelseskontroll Dokumentasjon for SR2 IR og bryter styrt 230 VAC bryter

Omgivelseskontroll Dokumentasjon for SR2 IR og bryter styrt 230 VAC bryter Omgivelseskontroll Dokumentasjon for SR2 IR og bryter styrt 230 VAC bryter Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf + 47 37119950 Fax + 47 37119951 E-mail: firmapost@picomed.no Foretaksnummer 962 211 631 MVA

Detaljer

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide. STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no 1 Side 2/12 INNHOLD BRUKSOMRÅDE... 2 INSTALLASJON... 2 KONTROLLENHET...

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

BRUKER MANUAL SWING GATE OPENER

BRUKER MANUAL SWING GATE OPENER BRUKER MANUAL SWING GATE OPENER Viktig med hensyn til sikkerhet: 1. Kjennskap til relevante elektro-tekniske bestemmelser er påkrevd. 2. Tilførsel av 220V skal utføres av godkjent elektriker. 3. Systemet

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Forord

Innholdsfortegnelse. Forord Innholdsfortegnelse Å tenke på før installasjon av MOBWATCHER SAFETY... 2 A. Koblingsskjema... 3 B. Bortkobling av minuspolen... 3 B. Bortkobling av minuspolen... 4 C. Montering av båtenheten... 5 D. Innkobling

Detaljer

Omgivelseskontroll. Dokumentasjon for 2CIR, 4CIR og PMIR opplærbare IR-mottakere

Omgivelseskontroll. Dokumentasjon for 2CIR, 4CIR og PMIR opplærbare IR-mottakere Omgivelseskontroll Dokumentasjon for 2CIR, 4CIR og PMIR opplærbare IR-mottakere Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf +47 37 11 99 50 Fax +47 37 11 99 51 E-mail: firmapost@picomed.no Foretaksnr 962 211 631

Detaljer

Slagdøråpnere. FDV dokumentasjon

Slagdøråpnere. FDV dokumentasjon Slagdøråpnere FDV dokumentasjon Inneholdfortegnelse INNEHOLDFORTEGNELSE...1 1. INNLEDNING... 2 1.1 ADRESSER...2 2. HOVEDDATA... 3 2.1 DRIFT OG VIRKEMÅTE... 3 2.2 HMS... 3 2.3 GARANTIBEGRENSNINGER... 3

Detaljer

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no tolcon@tolcon.no

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no tolcon@tolcon.no Produkt: Amos Type: Gassdetektor - NG Leverandør: Tolcon AS Revidert: 03.12.2014 av Jan-Ove Gustavsen NG GAS Norsk importør: TOLCON AS Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no

Detaljer

Omgivelseskontroll. Dokumentasjon for Nemo Opplærbar talestyrt IR-sender

Omgivelseskontroll. Dokumentasjon for Nemo Opplærbar talestyrt IR-sender Omgivelseskontroll Dokumentasjon for Nemo Opplærbar talestyrt IR-sender Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf +47 3711 9950 Fax +47 3711 9951 E-mail: firmapost@picomed.no Foretaksnr 962 211 631 MVA Revisjonsoversikt

Detaljer

Brukermanual for RadioLink base

Brukermanual for RadioLink base Brukermanual for RadioLink base For din sikkerhet, vennligst ta vare på denne manualen RadioLink-base for trådløs kommunikasjon- 230V MODELL: PXB-BASEwAC El nummer 6230202 RadioLINK basen sender radiosignal

Detaljer

Omgivelseskontroll. Dokumentasjon for ES 2 IR-sensor

Omgivelseskontroll. Dokumentasjon for ES 2 IR-sensor Omgivelseskontroll Dokumentasjon for ES 2 IR-sensor PICOMED ES 2 Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf +47 3711 9950 Fax +47 3711 9951 E-mail: firmapost@picomed.no Foretaksnr 962 211 631 MVA Revisjonsoversikt

Detaljer

Spjeldmotor EGM-100A. For wiretrekk. Nominell trekkraft. Ekstern styrestrømssikring Maks. vandring av trommel. Inngangsmotstand

Spjeldmotor EGM-100A. For wiretrekk. Nominell trekkraft. Ekstern styrestrømssikring Maks. vandring av trommel. Inngangsmotstand Spjeldmotor EGM-100A For wiretrekk Teknisk spesifikasjoner Nominell spenning Maks. effektforbruk Vekt Nominell trekkraft Maks. trekkraft Ekstern styrestrømssikring Min. vandring av trommel Maks. vandring

Detaljer

DORMA DML 100 motorlås

DORMA DML 100 motorlås Manual DORMA DML 00 motorlås 03-2005 DORMA Motor Lock DORMA DML 00 Motorlås DML-CU Styrenhet Funksjonsbeskrivelse. Termineringsklemmer 29-34 7. EPROM 29-30 Åpningsimpuls Aktiverer med en spennings impuls,

Detaljer

Installasjon IDT 120. Art. nr: 320 454

Installasjon IDT 120. Art. nr: 320 454 Installasjon IDT 120 Art. nr: 320 454 1. Installasjon 1.1 Soner IDT 128 installeres på steder der personer må passere når de forlater et rom eller en sone. IDT 128 sender ut et magnetfelt i en viss størrelse

Detaljer

EVB er testet av INTERTEK SEMKO, IP44, og kan normalt benyttes i tørre-, fuktige-, og våte rom.

EVB er testet av INTERTEK SEMKO, IP44, og kan normalt benyttes i tørre-, fuktige-, og våte rom. Side 1 av 7 EVB3-215 Montasje- og bruksanvisning for EVB 3 varmluftapparat EVB3-215 Arkiv : instruks\mevb-215.doc Dato 12.05.2016 Erstatter : instruks\mevb-214.doc Ansvarlig :RJH MOTTAKSKONTROLL. Kontroller

Detaljer

Turny bladvender Brukerveiledning

Turny bladvender Brukerveiledning Turny bladvender Brukerveiledning Generelt om Turny elektronisk bladvender...2 Tilkobling av Turny...2 Installasjon...3 Montering av bok/tidsskrift...4 Bruk av Turny...4 Aktiviser vippefunksjonen...5 Mulige

Detaljer

Montasje- og bruksanvisning for rustfri EVB-S 6 og 9kW varmluftapparater

Montasje- og bruksanvisning for rustfri EVB-S 6 og 9kW varmluftapparater Side 1 av 7 EVB-S-214 Montasje- og bruksanvisning for rustfri EVB-S 6 og 9kW varmluftapparater MOTTAKSKONTROLL Arkiv : instruks\mevb-s_ 214.doc Dato 20.01.2016 Ansvarlig :RJH Kontroller at produktet ikke

Detaljer

Falck 6902 EpiMyo Varenr: 323 002

Falck 6902 EpiMyo Varenr: 323 002 Brukerveiledning Falck 6902 EpiMyo Varenr: 323 002 Epilepsialarm med Muskelføler Falck 6902 EpiMyo er beregnet for å registrere svake muskelrykninger. Den kan derfor være et egnet hjelpemiddel til å registrere

Detaljer

bravo Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual TR40 bravo (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.

bravo Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual TR40 bravo (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide. bravo Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual TR40 bravo (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no (Produsent: www.nor-ide.no) TR40 bravo

Detaljer

MONTERING AV FORSTERKERBRAKETT OG FESTEBRAKETT FOR GM 800 & GM1000 PORTÅPNERE TIL GRANDAL GARASJEPORTER

MONTERING AV FORSTERKERBRAKETT OG FESTEBRAKETT FOR GM 800 & GM1000 PORTÅPNERE TIL GRANDAL GARASJEPORTER 1 2 3 4 MONTERING AV FORSTERKERBRAKETT OG FESTEBRAKETT FOR GM 800 & GM1000 PORTÅPNERE TIL GRANDAL GARASJEPORTER 5 Programmering og menyer for GM800 og GM1000 1. Før programmeringen starter må porten åpnes

Detaljer

ASSA. Motorlås Manual. Manual for motorlås: 850C-50, 851C-50, 851C-35 ABLOY EL654

ASSA. Motorlås Manual. Manual for motorlås: 850C-50, 851C-50, 851C-35 ABLOY EL654 ASSA Motorlås Manual Manual for motorlås: 840C-50, 841C-50, 841C-35 850C-50, 851C-50, 851C-35 ABLOY EL654 84xC/85xC 1. Installation 1. Marker senter linje A (stolpe) når låskassens posisjon i døren er

Detaljer

Sprinkelalarm Esser. Installasjonsveiledning

Sprinkelalarm Esser. Installasjonsveiledning Sprinkelalarm Esser Installasjonsveiledning 1. Installasjon Novars utstyr er pakket for å kunne tåle de normale påkjenningene ved transport og lagring. Imidlertid må utstyret ikke utsettes for slag, ekstrem

Detaljer

INSTALLASJONS manual. inteo Soliris Sensor RTS

INSTALLASJONS manual. inteo Soliris Sensor RTS Ref. 051010 _no.pdf INSTALLASJONS manual NO Art.nr. 9000830 inteo er en sol- & vindgiver for Somfy Altus RTS og Orea RTS motorer med innebygd sol- & vindautomatikk. Informasjon om rådende sol- & vindforhold

Detaljer

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3.

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3. ASU-4 Kode Beskrivelse Fabrikk Bruker innst. innstillinger ASU-4 1.00 Alarmsentral id.: (21 = ASU-4) 21 21 1.01 Software versjon nummer 2.08 2.08 1.13 Tidsforsinkelse på sirene ved alarm kontakt 10 sekund...

Detaljer

Figur 1. Bilde av Amos alarmenhet (til venstre) og sensor (til høyre).

Figur 1. Bilde av Amos alarmenhet (til venstre) og sensor (til høyre). Revidert 22.09.2009 av Merethe Haugland Gassalarm Amos - NG 1. Innledning Amos Modell 550 naturgassalarm med en ekstern sensor, type 9712/NG, varsler gasslekkasje med lys- og lydsignal. Alarm utløses når

Detaljer

Trådløs kommunikasjonsenhet IRF-W

Trådløs kommunikasjonsenhet IRF-W Trådløs kommunikasjonsenhet Beskrivelse: kan programmeres som sender eller mottager. Det betyr at 2 stk kan overføre et signal fra en relèutgang til en inngang. Maks 100 meter. På Icas systemer bruker

Detaljer

Delta slokkesentral. 1 og 2 soner med relèstyring

Delta slokkesentral. 1 og 2 soner med relèstyring Delta slokkesentral 1 og 2 soner med relèstyring 1. Betjeningsinstruks for slokkeanlegg 1. Generelt Anlegget løses ut automatisk via slokkesentralen ved at branndetektorer tilkoblet sentralen melder brann.

Detaljer

DML Intello. Teknisk spesifikasjon Målskisser Inn- og utganger Koblinger Tilbehør

DML Intello. Teknisk spesifikasjon Målskisser Inn- og utganger Koblinger Tilbehør DML Intello Teknisk spesifikasjon Målskisser Inn- og utganger Koblinger Tilbehør DML Intello Teknisk spesifikasjon DORMA DML Intello motorlåser DORMA DML Intello er en ny serie med motorlåser som er en

Detaljer

VOICE ES 801. 8 sløyfers konvensjonell brannsentral BRUKERMANUAL UMA 101 102 R C NORSK

VOICE ES 801. 8 sløyfers konvensjonell brannsentral BRUKERMANUAL UMA 101 102 R C NORSK VOICE ES 801 8 sløyfers konvensjonell brannsentral BRUKERMANUAL UMA 101 102 R C NORSK Opphavsrett 2005 Elotec AS. Alle rettigheter er reservert. Elotec AS gir rettigheten til reproduksjon av denne manualen

Detaljer

1384 nødterminal. Manual

1384 nødterminal. Manual 84 nødterminal Manual Innhold Innhold / Varianter... 2 Beskrivelse... 3 Lysindikeringer... 4 Montering / Installasjon... 5-6 Koblingsskjema for profil... 7-8 Koblingsskjema for profil 0... 9- Tekniske

Detaljer

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: Fax:

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: Fax: Produkt: Gassdetektor Type: Ferrari GS920 Leverandør: Tolcon AS Revidert: 07.01.2010 av Merethe Haugland Norsk importør: TOLCON AS Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no

Detaljer

Omgivelseskontroll. Dokumentasjon Olly C døråpner

Omgivelseskontroll. Dokumentasjon Olly C døråpner Omgivelseskontroll Dokumentasjon Olly C døråpner Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf +47 3711 9950 Fax +47 3711 9951 E-mail: firmapost@picomed.no Foretaksnr 962 211 631 MVA Revisjonsoversikt Når det gjøres

Detaljer

Omgivelseskontroll EFP 2005 dørtelefon For bruk sammen med Picolo, PicoCombi og Erifox

Omgivelseskontroll EFP 2005 dørtelefon For bruk sammen med Picolo, PicoCombi og Erifox Omgivelseskontroll EFP 2005 dørtelefon For bruk sammen med Picolo, PicoCombi og Erifox Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf +47 3711 9950 Fax +47 3711 9951 E-mail: firmapost@picomed.no Foretaksnr 962 211

Detaljer

Monteringsveiledning. Handy Porten

Monteringsveiledning. Handy Porten Forberedelse Forberedelses side 1) Sjekk at du har alt verktøy som du trenger. 2) Deleliste 3) Viktige mål før montering Installasjon av porten 4) Forberede bunnelementet før monteringen starter 5) Montering

Detaljer

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon desember 2009 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.no)

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon desember 2009 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.no) STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon desember 2009 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no 1 Micro Matic Norge AS: 66775750, http://micromatic.no/

Detaljer

BRUKSANVISNING OG MONTERING

BRUKSANVISNING OG MONTERING GARASJEPORTÅPNER 6710310200 BRUKSANVISNING OG MONTERING BRUKSANVISNING I: Forberedelse Pakk ut åpneren. Kontroller at alle delene er på plass. II: Verktøy du trenger. Se på bilde 1 Skiftenøkkel/fastnøkler

Detaljer

Omgivelseskontroll. Dokumentasjon for SR 1 IR-mottaker med 1 kanal

Omgivelseskontroll. Dokumentasjon for SR 1 IR-mottaker med 1 kanal Omgivelseskontroll Dokumentasjon for SR 1 IR-mottaker med 1 kanal Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf +47 3711 9950 Fax +47 3711 9951 E-mail: firmapost@picomed.no Foretaksnr 962 211 631 MVA Revisjonsoversikt

Detaljer

Instruksjonshefte biltilhengere

Instruksjonshefte biltilhengere Instruksjonshefte biltilhengere Produsent : TREDAL AS 4520 Lindesnes 1 Gratulerer med ny TREDAL biltilhenger! Tredal`s høye kvalitet og meget gode kjøreegenskaper på grunn av vårt SPIRAX fjæringssystem

Detaljer

ED 100 ED 250. Koblingseksempler

ED 100 ED 250. Koblingseksempler ED 100 ED 250 Koblingseksempler Prisma AKA e DORMA Her er koblet sammen med Prisma og AKA e. Prisma en er koblet inn på den utvendige impulsinngangen og AKA en er koblet inn på den innvendige impulsinngangen.

Detaljer

Instruksjons Manual Frekvensomformer FC 750

Instruksjons Manual Frekvensomformer FC 750 Instruksjons Manual Frekvensomformer FC 750 PB 73 Nyborg N 5871 BERGEN, Tlf.: 55 53 51 50 Fax: 55 19 31 43 Generell informasjon om elektrisk og mekanisk installasjon av FC 750. Viktig!! Ved oppstart er

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering Bruksanvisning TF 18 EL (4,5/9/18 kw) Art.nr: FNO26495 Komplett med luftfordeler. For maksimal sikkerhet, vennligst les sikkerhetsinstruksjonene som følger med hver maskin. Vennligst les gjennom bruksanvisningen

Detaljer

Dokumentasjon - P162 bevegelsesdetektor, radio

Dokumentasjon - P162 bevegelsesdetektor, radio Revisjonsoversikt: Dokumentasjon - P162 bevegelsesdetektor, radio Dato Navn Kort beskrivelse av endring 25.02.13 Bent-Håvard Sollid Første utgave. Innhold 1 Innledning... 2 1.1 Generell omtale av varslingsutstyr...

Detaljer

HMS art.nr. 189162 FlexiBlink. Bruksanvisning. Mottaker med display, lys, lyd og tale AURORA VARENR.: 1370. Dok. nr.: 0593A 2013.01.

HMS art.nr. 189162 FlexiBlink. Bruksanvisning. Mottaker med display, lys, lyd og tale AURORA VARENR.: 1370. Dok. nr.: 0593A 2013.01. Bruksanvisning Mottaker med display, lys, lyd og tale AURORA VARENR.: 1370 Dok. nr.: 0593A 2013.01.07 Vestfold Audio Sandefjord 1 Innholdsfortegnelse Teknisk informasjon... 2 Innledning... 3 Aurora-pakken

Detaljer

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens Teknisk datablad NVKC24A-SZ-TPC Modulerende aktuator for 2-veis og 3-veis seteventiler Skyvekraft 1000 N Nominell spenning AC/DC 24 V Regulering: modulerende DC (0) V...10 V Nominelt slag 20 mm Gangtid

Detaljer

Dokumentasjon - P161 Dørsensor

Dokumentasjon - P161 Dørsensor Revisjonsoversikt: Dokumentasjon - P161 Dørsensor Dato Navn Kort beskrivelse av endring 21.02.13 Bent-Håvard Sollid Første utgave. 13.03.13 Bent-Håvard Sollid Lagt til funksjon for blå «nøkkel», kap 3.2.

Detaljer

Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel.

Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel. INNLEDNING Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel. Vennligst les håndboken før du betjener maskinen. Håndboken må alltid oppbevares i nærheten av maskinen,

Detaljer

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens Teknisk datablad NVK24A-SZ-TPC Modulerende aktuator for 2-veis og 3-veis seteventiler Skyvekraft 1000 N Nominell spenning AC/DC 24 V Regulering: modulerende DC (0) V...10 V Nominelt slag 20 mm Levetid

Detaljer

Omgivelseskontroll. Dokumentasjon for SR 1 IR-mottaker med 1 kanal

Omgivelseskontroll. Dokumentasjon for SR 1 IR-mottaker med 1 kanal Omgivelseskontroll Dokumentasjon for SR 1 IR-mottaker med 1 kanal Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf +47 3711 9950 Fax +47 3711 9951 E-mail: firmapost@picomed.no Foretaksnr 962 211 631 MVA Revisjonsoversikt

Detaljer

For å se vårt produktutvalg gå til www.elreg.no eller ta kontakt med oss: +4722105060 eller geir@elreg.no. Strømforsyning

For å se vårt produktutvalg gå til www.elreg.no eller ta kontakt med oss: +4722105060 eller geir@elreg.no. Strømforsyning For å se vårt produktutvalg gå til www.elreg.no eller ta kontakt med oss: +4722105060 eller geir@elreg.no Strømforsyning EL500 Model Utgangseffekt EL500-1207 96W Generelt EL500-1207 er en driftssikker

Detaljer

Installasjonsmanual. Updater Fullversjon (med mulighet for å styre lås) LAN / WAN

Installasjonsmanual. Updater Fullversjon (med mulighet for å styre lås) LAN / WAN Installasjonsmanual Updater Fullversjon (med mulighet for å styre lås) LAN / WAN F03 18.02.2011 Mindre rettelser TKi F02 05.01.2011 Oppdateringer for versjon 5.02 TKi F01 09.08.2010 Første utgave for Updater

Detaljer

Monterings- og bruksanvisning

Monterings- og bruksanvisning Monterings- og bruksanvisning Samt oversikt over reservedeler Denne bruksanvisningen er kun til kvalifiserte fagpersoner som skal installere enheten. Den er ikke av interesse for kjøperen! Bruksanvisningen

Detaljer

Bruksanvisning Chronopass STK PO/PL (tidsinnstiller/sender) og Interface STM PO/PL (Mottaker)

Bruksanvisning Chronopass STK PO/PL (tidsinnstiller/sender) og Interface STM PO/PL (Mottaker) Bruksanvisning Chronopass STK PO/PL (tidsinnstiller/sender) og Interface STM PO/PL (Mottaker) WWW.WILFA.COM Bruksanvisning for installering og bruk; beholdes av brukeren Apparatet du nettopp har kjøpt

Detaljer

Varslingshjelpemidler. P154 Sengemonitor. Bruks- og Monteringsanvisning

Varslingshjelpemidler. P154 Sengemonitor. Bruks- og Monteringsanvisning Varslingshjelpemidler P154 Sengemonitor Bruks- og Monteringsanvisning Gjerstadveien 398, Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf + 47 37119950 E-mail: post@picomed.no Foretaksnummer 962 211 631 MVA Revisjoner

Detaljer

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon januar 2011 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.no)

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon januar 2011 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.no) STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon januar 2011 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no 1 Micro Matic Norge AS: 66775750, http://micromatic.no/

Detaljer

PORTEO. Monteringsanvisning

PORTEO. Monteringsanvisning PORTEO Monteringsanvisning Innhold I esken 5 7 1 790 50 1 2 6 A 4 8 12 1 10 9 11 14 a) 1x 2x 2x b) 1x 2x 2x 2x a) 15 17 b) Bruk medfølgende verktøy for å justere potensiometerne. 1 Monteringsplate 11 Skrue

Detaljer

Feilsøking. AOS og Oxybox

Feilsøking. AOS og Oxybox Feilsøking AOS og Oxybox Dette er et kort dokument som dekker våre erfaringer med typiske problemområder og forslag til test eller løsning. Vennligst gå gjennom stegene før du kontakter Nortek på support@nortek.no

Detaljer

Gewa Andromeda Socket

Gewa Andromeda Socket Manual Gewa Andromeda Socket NO: Reléboks 419881 Andromeda Socket UK 419882 Andromeda Socket FR 419883 Andromeda Socket CH 419884 Andromeda Socket DK 419881 Andromeda Socket UK 419882 Andromeda Socket

Detaljer

ELOTEC TELEFONUTRINGER VOICE-TEL INSTALLASJON OG BETJENINGSVEILEDNING

ELOTEC TELEFONUTRINGER VOICE-TEL INSTALLASJON OG BETJENINGSVEILEDNING ELOTEC TELEFONUTRINGER VOICE-TEL INSTALLASJON OG BETJENINGSVEILEDNING 1. Montering generelt En typisk oppkobling av VOICE -TEL er vist i figuren under: ES 601 24V-utgang (X10) + - Brann C NO Feil / Innbrudd

Detaljer

Rutland Shunt Regulator. SR200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/18 12v CA-11/19 24v)

Rutland Shunt Regulator. SR200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/18 12v CA-11/19 24v) Rutland Shunt Regulator SR200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/18 12v CA-11/19 24v) Dokument nr. SM-312 Utgivelse B Utarbeidet av as Maritim 2002 Side 1 av 9 Introduksjon Vennligst les denne manualen

Detaljer

Varslingshjelpemidler. P162A Bevegelsesdetektor, kablet P162B Bevegelsesdetektor, radio. Bruks- og Monteringsanvisning

Varslingshjelpemidler. P162A Bevegelsesdetektor, kablet P162B Bevegelsesdetektor, radio. Bruks- og Monteringsanvisning Varslingshjelpemidler P162A Bevegelsesdetektor, kablet P162B Bevegelsesdetektor, radio Bruks- og Monteringsanvisning Gjerstadveien 398, Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf + 47 37119950 E-mail: post@picomed.no

Detaljer

Bruksanvisning 2017 Versjon 1.0

Bruksanvisning 2017 Versjon 1.0 2017 Versjon 1.0 Kjære kunde Takk for at du kjøpte denne enheten! Hver enhet har blitt grundig testet og er levert i optimal tilstand. Emballasje/pakke Kontroller emballasjen for skader som kan ha oppstått

Detaljer

Rutland Shunt Regulator. SR60 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/05 12v)

Rutland Shunt Regulator. SR60 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/05 12v) Rutland Shunt Regulator SR60 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/05 12v) Dokument nr. SM-310 Utgivelse D Utarbeidet av as Maritim 2002 Side 1 av 9 Introduksjon Vennligst les denne manualen og instruksjonene

Detaljer

Omgivelseskontroll. Dokumentasjon for Picomed ER 2 AC og ER 4 AC IR-mottakere med 2 og 4 kanaler

Omgivelseskontroll. Dokumentasjon for Picomed ER 2 AC og ER 4 AC IR-mottakere med 2 og 4 kanaler Omgivelseskontroll Dokumentasjon for Picomed ER 2 AC og ER 4 AC IR-mottakere med 2 og 4 kanaler Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf +47 3711 9950 Fax +47 3711 9951 E-mail: firmapost@picomed.no Foretaksnr

Detaljer

Varslingshjelpemidler. P155B radiomottaker med kabel utgang. Bruks- og Monteringsanvisning

Varslingshjelpemidler. P155B radiomottaker med kabel utgang. Bruks- og Monteringsanvisning Varslingshjelpemidler P155B radiomottaker med kabel utgang Bruks- og Monteringsanvisning Gjerstadveien 398, Brokelandsheia, 4993 Sundebru, tlf + 47 37119950 E-mail: post@picomed.no Foretaksnummer 962 211

Detaljer

Solatube Dagslysdimmer Monteringsveilednining

Solatube Dagslysdimmer Monteringsveilednining Solatube Dagslysdimmer Monteringsveilednining Gå ikke videre med monteringen før du har lest hele bruksanvisningen inklusive 2a 1 Deleliste Antall 1. Dagslysdimmer (1) 2. Festeanordninger (1) a. Folie

Detaljer

Varsler om isdannelse i takrenne, nedløp eller på tak

Varsler om isdannelse i takrenne, nedløp eller på tak Varsler om isdannelse i takrenne, nedløp eller på tak GENERELT TR50 varsler om isdannelse og kan styre varmekabel slik at issamling hindres. Energiforbruket med denne vil bli mye lavere enn ved bruk av

Detaljer

BM 5 regulator Brukerveiledning Versjon Z1.7

BM 5 regulator Brukerveiledning Versjon Z1.7 BM 5 regulator Brukerveiledning Versjon Z1.7 PB 73 Nyborg N 5871 BERGEN, Tlf.: 55 53 51 50 Fax: 55 19 31 43 www.bruvik.no Manual Side 1 Kjære kunde, Denne brukerveiledningen inneholder all informasjon

Detaljer

SMART LED trappelys kontroller [5-20 lyspunkter]

SMART LED trappelys kontroller [5-20 lyspunkter] SMART LED trappelys kontroller [5-20 lyspunkter] Spesifikasjon: Forsyningsspenning: 8-15V DC Effektforbruk kontroller 0,25 Watt Maks utgangseffekt pr. kanal: 1A Omgivelsestemperatur: 5-35 C Beskrivelse

Detaljer

Brukerveiledning. Lyskaster Halogen 400w med bevegelsesdetektor. Vennligst les brukerveiledningen før bruk.

Brukerveiledning. Lyskaster Halogen 400w med bevegelsesdetektor. Vennligst les brukerveiledningen før bruk. Brukerveiledning Lyskaster Halogen 400w med bevegelsesdetektor Vennligst les brukerveiledningen før bruk. Ta vare på brukerveiledningen for fremtidig referanse. Forsiden 1. Skrue til glassramme 2. Glassramme

Detaljer

INSTALLASJONSVEILEDNING

INSTALLASJONSVEILEDNING ABLOY SLAGDØRÅPNER ABLOY DA400 SLAGDØRÅPNER R INSTALLASJONSVEILEDNING ABLOY INNHOLD Tekniske data Konstruksjon og bruk Demontering av deksel Brytere Installasjon Elektrisk tilkobling Justering av dørens

Detaljer

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata:

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata: Generelt: EL120-2401-1.8 er en driftssikker lineær strømforsyning spesielt designet for å arbeide sammen med vedlikeholdsfrie batterier. Strømforsyningen er beregnet for å stå i parallelldrift med et 24V

Detaljer

GA-1 Alarmenhet for fettutskillere Instruksjoner for installasjon og drift

GA-1 Alarmenhet for fettutskillere Instruksjoner for installasjon og drift Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf: +358 29 006 260 Faks: +358 29 006 1260 19.1.2015 Internett: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhet for fettutskillere Copyright 2015 Labkotec Oy

Detaljer

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata:

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata: Generelt: EL500-2405 er en driftssikker strømforsyning basert på switch-mode teknologi som gir høy virkningsgrad og små dimensjoner. Strømforsyningen er beregnet for å stå i paralelldrift med et 24V batteri

Detaljer

FINGERLESER F-007 BRUKERMANUAL. www.k-moen.no

FINGERLESER F-007 BRUKERMANUAL. www.k-moen.no FINGERLESER F-007 BRUKERMANUAL 1 PROGRAMMERING 1. Tast inn systemkoden med fjernkontroll, (* 9999 # ved levering). Lampe lyser fast rødt i programmerings modus. 2. Velg ønsket meny. 3. Utfør programmering

Detaljer

ØstCom Mobil Skyveport Feilsøking og Funksjonskontroll Motor BX-246

ØstCom Mobil Skyveport Feilsøking og Funksjonskontroll Motor BX-246 ØstCom Mobil Skyveport Feilsøking og Funksjonskontroll Motor BX-246 Komplett funksjonssjekk Figur 1 Figur 2 Figur 3 Åpne luken for manuell utløsning nede på motoren. Låsehaken på denne går gjennom ett

Detaljer

JA-82K OASiS Enkel oppstart

JA-82K OASiS Enkel oppstart JA-82K OASiS Enkel oppstart Installering av dette systemet skal bare gjøres av autorisert montør. Produsent / importør kan ikke gjøres ansvarlig for noen skade eller konsekvens relatert til feilaktig montering

Detaljer

Modell 260. Brukerveiledning og vedlikeholdsbeskrivelse.

Modell 260. Brukerveiledning og vedlikeholdsbeskrivelse. Modell 260 Brukerveiledning og vedlikeholdsbeskrivelse. Vennligst les brukerveiledningen nøye. For hjelp, vennligst ring: Access Vital AS: 62 51 85 00 26.03.2007 Stannah 260 norsk - 1 - 26.03.2007 Stannah

Detaljer

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata:

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata: Generelt: EL800-4813 er en driftssikker strømforsyning basert på switch-mode teknologi som gir høy virkningsgrad og små dimensjoner. Strømforsyningen er beregnet for å stå i paralelldrift med et 48V batteri

Detaljer

Gewa DuoCom sentralenhet: HMS art. nr.: 028558 Best. nr.: 2202802. Gewa DuoCom strømforsyning: HMS art. nr.: 028559 Best. nr.

Gewa DuoCom sentralenhet: HMS art. nr.: 028558 Best. nr.: 2202802. Gewa DuoCom strømforsyning: HMS art. nr.: 028559 Best. nr. Gewa DuoCom Monteringsanvisning Gewa DuoCom Gewa DuoCom sentralenhet: HMS art. nr.: 028558 Best. nr.: 2202802 Gewa DuoCom strømforsyning: HMS art. nr.: 028559 Best. nr.: 2202844 Gewa DuoCom inneapparat:

Detaljer

Korrekt installasjon. Reception with active filter

Korrekt installasjon. Reception with active filter Monteringsanvisning Korrekt installasjon Mottakeren har en IP67 tetting, så utvendig montering er mulig. Men du blir fortsatt anbefalt å montere enheten på et sted som den er beskyttet mot skade fra andre

Detaljer

Varslingshjelpemidler. P135AB Fallvarsler med radiosender P135E Trådløs trygghetsalarm. Bruks- og Monteringsanvisning

Varslingshjelpemidler. P135AB Fallvarsler med radiosender P135E Trådløs trygghetsalarm. Bruks- og Monteringsanvisning Varslingshjelpemidler P135AB Fallvarsler med radiosender P135E Trådløs trygghetsalarm Bruks- og Monteringsanvisning Gjerstadveien 398, Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf + 47 37119950 E-mail: post@picomed.no

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer Råd og vink 2 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

Manual for ASU-10 alarmsentral

Manual for ASU-10 alarmsentral Manual for ASU-10 alarmsentral Tekniske data: Strømtilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø 230Vac 50/60Hz 15 VA H xb X D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert

Detaljer

Bruksanvisning. Prod.nr. STG1170

Bruksanvisning. Prod.nr. STG1170 Bruksanvisning Snøfreser Prod.nr. STG1170 Innhold Beskrivelse... 3 1. Sikkerhetsanvisninger og forberedelser... 3 2. Betjening... 6 3. Vedlikehold... 8 Problemløsning... 9 Tekniske data... 10 Bilder...

Detaljer

Funk bussystem Funk persienneaktuator Mini. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Best.-nr. : 0425 00. Bruksanvisning

Funk bussystem Funk persienneaktuator Mini. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Best.-nr. : 0425 00. Bruksanvisning Best.-nr. : 0425 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

IR-MOTTAKER IR-2M POLYCODE

IR-MOTTAKER IR-2M POLYCODE IR-mottaker IR-2M Polycode Brukerveiledning IR-MOTTAKER IR-2M POLYCODE IR-2M POLYCODE: HMS art. nr.: 028513 Best. nr.: 2204418 IR-mottaker IR-2M Polycode... 1 Beskrivelse... 2 Montering... 2 Tilkopling...

Detaljer

Dette produkt er en bevegelses detektor med sender til en mottaker i trådløse ringeklokker, og radio mottakere med veksel utgang.

Dette produkt er en bevegelses detektor med sender til en mottaker i trådløse ringeklokker, og radio mottakere med veksel utgang. Riktig bruk av produktet BETJENINGS- OG BRUKERVEILEDNING Du har nå anskaffet deg et kvalitetsprodukt av høy kvalitet. Normale garantibestemmelser gjelder, så sant det ikke har vært utsatt gal behandling,

Detaljer

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen.

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen. Brukerveiledning. Avbruddsfri strømforsyning type S3 27,2VDC 8A 240W. Strømforsyning i veggskap med plass til ventilerte bly batterier. Passer installasjoner med behov for avbruddsfri stabilisert strømforsyning.

Detaljer

FINGERAVTRYKKSLESER PROGRAMMERING OG INSTALLASJONS MANUAL

FINGERAVTRYKKSLESER PROGRAMMERING OG INSTALLASJONS MANUAL FINGERAVTRYKKSLESER PROGRAMMERING OG INSTALLASJONS MANUAL 2009 November INNHOLD Spesifikasjoner Leserens frontpanel Lys- og lydsignaler Leserens bakre panel SF-2000P Display Leser installasjonsprosedyre

Detaljer

Artikkel: 08095891 Versjon: 01.01

Artikkel: 08095891 Versjon: 01.01 Artikkel: 0809891 Versjon: 01.01 12 09891.Devireg27.NO.indd 12 1/11/06 1:21:2 NO Devireg TM 27 Installasjons- og brukerveiledning 1 09891.Devireg27.NO.indd 1 1/11/06 1:21:26 Gratulerer med nytt DEVI gulvvarmesystem

Detaljer

VOICE ES 801. 8 sløyfers konvensjonell brannsentral. Installasjons- og idriftsettingshåndbok IMA 101 005 R D NORSK

VOICE ES 801. 8 sløyfers konvensjonell brannsentral. Installasjons- og idriftsettingshåndbok IMA 101 005 R D NORSK VOICE ES 801 8 sløyfers konvensjonell brannsentral Installasjons- og idriftsettingshåndbok IMA 101 005 R D NORSK Opphavsrett 2005 Elotec AS. Alle rettigheter er reservert. Elotec AS gir rettigheten til

Detaljer

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 75 NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS 75 -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Detaljer

Brukerveiledning Slagdrill

Brukerveiledning Slagdrill Brukerveiledning Slagdrill Generelle forsiktighetsregler Advarsel! Les alle instruksjonene. Fare for elektrisk støt, brann og/eller alvorlig skade dersom instruksjonene ikke etterfølges. Definisjonen elektrisk

Detaljer

VANNTETT KOMPAKTKORTLESER

VANNTETT KOMPAKTKORTLESER VANNTETT KOMPAKTKORTLESER W3-A BRUKERMANUAL 1 PROGRAMMERING 1. Tast inn systemkoden, (* 888888 # ved levering). Lampe lyser gult når man er i programmerings modus. 2. Velg ønsket meny. 3. Utfør programmering

Detaljer

DMX12 12 Kanalers DMX Lys Mikser

DMX12 12 Kanalers DMX Lys Mikser DMX12 12 Kanalers DMX Lys Mikser Brukermanual 2009 V1 Laget i Norge av CLS www.cls.no - kontor@cls.no 1 Innholdsfortegnelse: Side 1: Bruksanvisning forside. 2: Innholdsfortegnelse 2: Spesifikasjoner 3:

Detaljer