MØTEINNKALLING. Utvalg: Barn og unges kommunestyre Dato: Møtested: Kommunestyresalen Tid: 11:30 SAKSLISTE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING. Utvalg: Barn og unges kommunestyre Dato: 26.05.2011 Møtested: Kommunestyresalen Tid: 11:30 SAKSLISTE"

Transkript

1 MØTEINNKALLING Utvalg: Barn og unges kommunestyre Dato: Møtested: Kommunestyresalen Tid: 11:30 SAKSLISTE Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Sidenr. Tittel PS 11/11 11/960 BALLBINGE - VEDLIKEHOLD OG OPPRUSTING PS 12/11 11/962 SØKNAD OM PENGER TIL INNKJØP AV FOTOUTSTILLING/KUNST PÅ GRØDEM SKOLE PS 13/11 11/961 DRAKTER TIL SKOLELAGET PÅ GOA SKOLE PS 14/11 11/964 IDEALSKOLEN - FREMTIDIG NY HARESTAD SKOLE PS 15/11 11/966 SØKNAD OM PENGER TIL AVSLUTNINGSTUR FOR. 10. KLASSINGENE PS 16/11 10/198 EVALUERING AV DISCOBALLET FOR U- TRINNET FEBRUAR 2011 PS 17/11 11/967 KUNSTGRESS PÅ FOTBALLBANEN VED GRØDEM SKOLE PS 18/11 11/968 BUSSRUTENE I RANDABERG PS 19/11 11/969

2 SPEIL PÅ SYKKELSTI MELLOM ENDRESTØ OG VISTEHAGEBY PS 20/11 11/1028 OVERSIKT OVER VEDTATTE SAKER I BUK PS 21/11 11/959 EVENTUELT - BUK PS 22/11 11/958 GODKJENNING AV PROTOKOLL - BUK Forfall meldes snarest til utvalgssekretær. Varamedlemmer møter kun etter nærmere innkalling.

3 Sak 11/11 1 Randaberg kommune MØTEBOK Barn og unges kommunestyre 11/ BALLBINGE - VEDLIKEHOLD OG OPPRUSTING Arkivsaknummer: 11/960 Arkivkode : D35 &46. Saksnummer Utvalg Møtedato Saksb. PS 11/11 Barn og unges kommunestyre Buks tilråding til vedtak: Det bevilges inntil kr 3.000,- til innkjøp av nye nett til målene i fotballbingen ved Harestad skole.

4 Sak 11/11 2 Saksfremstilling Bakgrunnen for saken: Elevrådet på avd.2 ønsker midler til å fikse opp ballbingen ved skolen. Det trengs nytt dekke i bingen-kunstgress e.l., nye nett til målene og ønske om høyere gjerde mot veien. (ofte problem at ballen spretter ut på veien). Nytt dekke og høyere gjerde er begge såpass omfattende prosjekt at de må planlegges og gjennomføres i regi av driftsstyret. Nye nett derimot kan kjøpes inn og settes på plass når løfte om penger foreligger. Ansvar for gjennomføring: Elevrådet avd.2 Harestad skole. Saksbehandler: Elevrådsstyret avd. 2 ved Harestad skole

5 Sak 12/11 3 Randaberg kommune MØTEBOK Barn og unges kommunestyre 12/ SØKNAD OM PENGER TIL INNKJØP AV FOTOUTSTILLING/KUNST PÅ GRØDEM SKOLE Arkivsaknummer: 11/962 Arkivkode. : B08 Saksnummer Utvalg Møtedato Saksb. PS 12/11 Barn og unges kommunestyre Buks tilråding til vedtak: BUK bevilger kroner 10000,- til innkjøp av fotoutstillingen «Ungt fokus» til Grødem skole. Bildene koster ikke så mye som , men vi ønsker at det resterende beløpet settes av til innkjøp av kommende utstillinger.

6 Sak 12/11 4 Saksfremstilling Bakgrunnen for saken: Goa skole og Harestad skole har tidligere år fått kroner hver til innkjøp av kunst/dekorasjoner til deres skoler. Grødem skole har ikke fått tildelt disse pengene før fordi vi ville vente til skolen var blitt pusset opp. Nå nærmer det seg slutten av første steg av oppussingen, og vi ønsker derfor nå å få disse pengene slik at vi kan kjøpe inn fotoutstillingen «Ungt fokus». Bildene er tatt av syvendeklassingene i Randaberg og er veldig flotte. Neste år og eventuelt året etter, ønsker vi å bruke resten av pengene til å utvide utstillingen med nye fotografier som er tatt av fremtidige syvendeklassinger.

7 Sak 13/11 5 Randaberg kommune MØTEBOK Barn og unges kommunestyre 13/ DRAKTER TIL SKOLELAGET PÅ GOA SKOLE Arkivsaknummer: 11/961 Arkivkode : B08. Saksnummer Utvalg Møtedato Saksb. PS 13/11 Barn og unges kommunestyre Buks tilråding til vedtak: BUK bevilger 3000 kr til skoledrakter med trykk for fotballaget på Goa skole.

8 Sak 13/11 6 Saksfremstilling Bakgrunnen for saken: Goa skole har ikke drakter når skolelag spiller kamper. Dette ønsker vi å få. Tidligere har BUK bevilget penger til dette både på Harestad og på Grødem skoler. Saksbehandler: Elevrådstyret Goa skole

9 Sak 14/11 7 Randaberg kommune MØTEBOK Barn og unges kommunestyre 14/ IDEALSKOLEN - FREMTIDIG NY HARESTAD SKOLE Arkivsaknummer: 11/964 Arkivkode : 614 &30. Saksnummer Utvalg Møtedato Saksb. PS 14/11 Barn og unges kommunestyre Buks tilråding til vedtak: Oppsummering av drøftingen blir sendt videre til HOL.

10 Sak 14/11 8 Saksfremstilling Bakgrunn for saken: Utdrag fra referat fra møte i elevrådet avd.3 ved Harestad skole: Idealskolen. I forbindelse med fremtidig ny skole har elevrådet satt ned en arbeidskomite; Helene 8b, Sandra 8a, Robert og Vilde 9a. De utarbeider forslag til hvordan de ønsker at skolen skal se ut. Randaberg kommune skal i relativt nær framtid bygge ny ungdomsskole for Harestad krets. I den forbindelse synes det rett og nødvendig å få innspill fra elevene. De kan gi råd om praktisk utforming, møblering, fargevalg, rombehov, uteområde mm. Grødem og Goa har nylig fått oppgradert sine skoler. Det hadde derfor vært fint om elever fra disse skolene kunne ha fortalt BUK litt om hva de er fornøyd med og hva de kunne ha tenkt seg annerledes. Det vil også være interessant å få vite hvordan de har blitt dratt inn i i planleggingsprosessen. Drøftingen bør kanskje munne ut i noen hovedsynspunkt på hva som er viktig ved planleggingen av en ny skole, og hvordan elevene sitt syn skal bli hørt og tatt hensyn til i planprosessen. Saksbehandler: Elevrådsstyret avd. 3 ved Harestad skole

11 Sak 15/11 9 Randaberg kommune MØTEBOK Barn og unges kommunestyre 15/ SØKNAD OM PENGER TIL AVSLUTNINGSTUR FOR. 10. KLASSINGENE Arkivsaknummer: 11/966 Arkivkode : B57 Saksnummer Utvalg Møtedato Saksb. PS 15/11 Barn og unges kommunestyre Buks tilråding til vedtak: BUK bevilger kroner 1500,- til hver av kommunens 10.klasser. Disse skal brukes til årets avslutningstur.

12 Sak 15/11 10 Saksfremstilling Bakgrunnen for saken: BUK har tidligere enkelte år bevilget penger til klasseturen som hver 10.klasse har i slutten av skoleåret. Vi ønsker at dette skal skje også i år. Turen er en viktig avslutning på ti års skolegang, og selv om det ikke er snakk om veldig mye penger, er et tilskudd fra BUK kjærkomment.

13 Sak 16/11 11 Randaberg kommune MØTEBOK Barn og unges kommunestyre 16/ EVALUERING AV DISCOBALLET FOR U-TRINNET FEBRUAR 2011 Arkivsaknummer: 10/198 Arkivkode : B08. Saksnummer Utvalg Møtedato Saksb. PS 16/11 Barn og unges kommunestyre PS 27/10 Barn og unges kommunestyre PS 4/10 Barn og unges kommunestyre Buks tilråding til vedtak: Torgeir Nes får utskrift fra protokollen og legger eventuelle kommentarer frem for neste års komité.

14 Sak 16/11 12 Tidligere behandlinger Barn og unges kommunestyre 27/ Barn og unges kommunestyres vedtak: Buk bevilger inntil 5000,- kr til felles ungdomskoleball. Ansvar: Ole. Behandling: Goa skole fremmet følgende forslag: Buk bevilger inntil 5000,- kr til felles ungdomskoleball. Votering: Goa skoles forslag ble enstemmig vedtatt. Barn og unges kommunestyre 4/ Barn og unges kommunestyres vedtak: Det bevilges inntil kr til å dekke underskuddet. Behandling: Torgeir Nes informerte om at det ikke er nødvendig å bruke 7 000kr. Harestad trakk sitt forslag i møte Harestad skole fremmet nytt forslag i møte: Det bevilges inntil 4 000kr til å dekke underskuddet. * * Votering: Harestad sitt nye forslage ble enstemmig vedtatt **

15 Sak 16/11 13 Saksfremstilling Bakgrunnen for saken: Det er alltid lurt å ha en felles evaluering etter det årlige felles ballet til ungdomsskolene i Randaberg. Vi regner med at alle tre skolene har forberedt tilbakemeldinger til denne saken. Saksbehandler: Elevrådstyret Goa skole

16 Sak 17/11 14 Randaberg kommune MØTEBOK Barn og unges kommunestyre 17/ KUNSTGRESS PÅ FOTBALLBANEN VED GRØDEM SKOLE Arkivsaknummer: 11/967 Arkivkode : D35. Saksnummer Utvalg Møtedato Saksb. PS 17/11 Barn og unges kommunestyre Buks tilråding til vedtak: BUK ønsker å få vite om det ligger i kommunens planer å anlegge kunstgress på fotballbanen ved Grødem skole.

17 Sak 17/11 15 Saksfremstilling Bakgrunnen for saken: For noen år siden fikk vi nyheten om at vi skulle få kunstgress på fotballbanen ved skolen vår. Dette ble senere trukket tilbake fordi en av investorene likevel ikke kunne investere penger i dette. Vi ønsker oss fortsatt kunstgress på banen, og ønsker å vite om det er muligheter for å få dette i fremtiden. Svar fra administrasjonen: Det ligger ikke i kommunens planer lenger å anlegge kunstgress på fotballbanen ved Grødem skole. Man var helt avhengig av eksterne investorer for å få dette på plass, og da disse senere trakk seg var det økonomiske grunnlaget borte.

18 Sak 18/11 16 Randaberg kommune MØTEBOK Barn og unges kommunestyre 18/ BUSSRUTENE I RANDABERG Arkivsaknummer: 11/968 Arkivkode : N02. Saksnummer Utvalg Møtedato Saksb. PS 18/11 Barn og unges kommunestyre Buks tilråding til vedtak: Kan kommunen ta initiativ til at rute nr 3 heller starter i Randaberg sentrum og ikke i Viste Hageby som nå.

19 Sak 18/11 17 Saksfremstilling Bakgrunnen for saken: I dag har buss nr 3 fra Stavanger via Kvernevik endestasjon ved Jehovas Vitner i Viste hageby. I nærmeste fremtid vil dette bli endret slik at bussen kjører gjennom Viste Hageby til holdeplassen i rundkjøringen mellom Goa skole og Viste Hageby. Dette vil bli den nye endestasjonen. Når først buss nr 3 skal kjøre gjennom gatene i Viste Hageby, kunne den lik så godt kjørt opp til Randaberg sentrum. Tiden buss nr 3 sparer ved ikke å kjøre til Randaberg sentrum må være maksimum 5 min hver vei. Imidlertid er det nesten ingen rutetilbud mellom Viste Hageby/Endrestø og Randaberg sentrum. Denne lille forlengelsen ville skaffet buss selskapet større inntekter og et langt bedre busstilbud for pensjonister, voksne, barn og ungdom som trenger skyss til Randaberg sentrum og butikkene der. I tillegg vil denne forlengelsen også øke rutetilbudet til byen for de som bor i sentrum. Svar fra administrasjonen: Randaberg kommune er i dialog med Kolumbus og Rogaland Fylkeskommune når det gjelde bussrutene. Det har vært fokus på rutetilbudet mellom Endrestø/Viste Hageby, noe som har resultert i at rute 8 har gått til Endrestø i en periode. I forbindelse med rutetrase for Viste Hageby har Randaberg kommune sendt brev (datert ) til Kolumbus der det blant annet står: For å få bedre kommunikasjon til/fra Randaberg sentrum imøtekommes forslag om flere avganger av rute 28 som går via Håland. Rute 8 går da tilbake til opprinnelig rute. Rute 28 bør ikke gå gjennom Viste Hageby, men korrespondere med rute 3. Vi har ikke mottatt svar på dette brevet.

20 Sak 19/11 18 Randaberg kommune MØTEBOK Barn og unges kommunestyre 19/ SPEIL PÅ SYKKELSTI MELLOM ENDRESTØ OG VISTEHAGEBY Arkivsaknummer: 11/969 Arkivkode : Q80. Saksnummer Utvalg Møtedato Saksb. PS 19/11 Barn og unges kommunestyre Buks tilråding til vedtak: Kommunen setter opp et nytt speil på sykkelstien mellom Endrestø og Viste Hageby.

21 Sak 19/11 19 Saksfremstilling Bakgrunnen for saken: I 2007 satte tekniske tjenester opp et trafikkspeil på sykkelstien mellom Endrestø og Viste Hageby. Her er bakgrunn for saken fra 2007: Mange elever fra Goa skole opplever en sving i Endrestø som farlig, og har bedt elevrådet på Goa skole ta saken opp i BUK. Svingen det er snakk om er sykkelstien ved den grønne blokka i Endrestø mellom Kvernbekkveien og Varheistien. I svingen står det en garasje som hindrer utsikten helt. Til nå har det skjedd bare småulykker ved kollisjoner, men vi er redd for at ulykker med større skade kan skje, spesielt dersom en ikke bruker sykkelhjelm. Dessverre er nå speilet forsvunnet. Er det mulig for kommunen å sette opp et nytt. Stanga og rammen til speilet står der fremdeles. Svar fra administrasjonen: Vi vil sette opp et nytt speil til erstatning for det som forsvant.

22 Sak 21/11 20 Randaberg kommune MØTEBOK Barn og unges kommunestyre 20/ OVERSIKT OVER VEDTATTE SAKER I BUK Arkivsaknummer: 11/1028 Arkivkode : 033. Saksnummer Utvalg Møtedato Saksb. PS 20/11 Barn og unges kommunestyre Buks tilråding til vedtak: Elevrådene ved de skolene det gjelder bør vurdere om sakene skal trekkes eller om de skal gjennomføres. Det må evt settes en frist.

23 Sak 21/11 21 Saksfremstilling Bakgrunnen for saken: BUK bevilger hvert år en del penger til ulike tiltak. I andre saker blir det kanskje ikke bevilget penger, men vedtatt at det skal jobbes videre med saken. For å sikre kontinuitet uavhengig av hvem som sitter i BUK og hvilke lærere som har ansvar, er det ønskelig med en oversikt over saker som er blitt behandlet de siste to-tre årene der BUK har bevilget penger eller vedtatt å jobbe videre. Eksempel på det siste er legging av fast dekke på løpebane ved Randaberg Idrettshall og saken om kildesortering av søppel (Miljøfyrtårn). Spørsmål en bør få svar på: Bevilgningssaker: Er pengene blitt brukt? Dersom nei - hvorfor ikke? Dersom ja, men ikke registrert - frist for tilbakemelding? Skal prosjektet fortsatt gjennomføres? Ny frist? Utgreiingssaker: Hva ble konklusjonen? Dersom saken fortsatt er "i det blå", hvem skal evt ta tak for å "lande" utgreiinga. Frist? Saksbehandler: Elevrådsstyret avd. 3 ved Harestad skole Kommentar fra administrasjonen på sak 21/09 avfallssortering på skolene: Pga økonomi har vi utsatt saken. I forbindelse med arbeidet med klima- og energiplanen vil det bli laget en fremdriftplan der dette vil være en del av tiltakene. Kommentar fra administrasjonen på sak 35/08 legging av dekke på løpebane: Nytt dekke til løpebanen bak Randaberghallen ligger per i dag ikke inne i Plan for idrett og fysisk aktivitet: Randaberg kommune er medeier i friidrettshallen, Sandneshallen, som åpner om kort tid. (www.sandneshallen.no) Randaberg kommune er også medeier i Randaberg Arena som skal stå ferdig i Randaberg Arena har, i tillegg til en fotballbane i fullstørrelse, en 100m løpebane (fire felt).

24 Sak 21/11 22 Randaberg kommune MØTEBOK Barn og unges kommunestyre 21/ EVENTUELT - BUK Arkivsaknummer: 11/959 Arkivkode : 033. Saksnummer Utvalg Møtedato Saksb. PS 21/11 Barn og unges kommunestyre Buks tilråding til vedtak:

25 Sak 21/11 23 Saksfremstilling Tilbakemelding til BUK om trivselsprogrammet og trivselsaktivitetene. Kan noen fra kommunen komme og orientere om planene for et nytt maritimt vitensenter på Tungevågen? Hva vil dette vitensenteret inneholde og vil klasser kunne komme på besøk? Når kommer sykkelstien opp fra Kverneviksveien langs Kyrkjeveien til Goa skole? Svar fra administrasjonen: Dette vil sannsynligvis bli påbegynt høsten Det gjenstår noen avklaringer med Statens vegvesen før vi kan sende ut forespørsel til graveentreprenører om gjennomføring av prosjektet.

26 Sak 22/11 24 Randaberg kommune MØTEBOK Barn og unges kommunestyre 22/ GODKJENNING AV PROTOKOLL - BUK Arkivsaknummer: 11/958 Arkivkode : 033 &17. Saksnummer Utvalg Møtedato Saksb. PS 22/11 Barn og unges kommunestyre Buks tilråding til vedtak: Protokollen godkjennes

PROTOKOLL. Sander Håheim Eltervåg 6b Simone Helmichsen Thorstensen 6b Simen Rasmussen 5c Eirik Straum Vestvik 10c Joakim Sande 10b

PROTOKOLL. Sander Håheim Eltervåg 6b Simone Helmichsen Thorstensen 6b Simen Rasmussen 5c Eirik Straum Vestvik 10c Joakim Sande 10b Randaberg kommune Utvalg: Barn og unges kommunestyre Møtedato: 26.05.2011 Møtested: Kommunestyresalen PROTOKOLL Medlemmer: Harestad skole Sander Håheim Eltervåg 6b Simone Helmichsen Thorstensen 6b Simen

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I BARN OG UNGES KOMMUNESTYRE (BUK) 27.10. 2009

REFERAT FRA MØTE I BARN OG UNGES KOMMUNESTYRE (BUK) 27.10. 2009 Kultur og fritid Barn og unges kommunestyre (BUK) BUK- representantene div. Deres ref. Vår ref. Saksb. Arkivkode Dato 09/120-24 Else Bjørke 033/B33/ 02.11.2009 09/27580 : REFERAT FRA MØTE I BARN OG UNGES

Detaljer

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Ungdomsrådet. Utvalg: Møtested: Kantina, Rådhuset Dato: 20.04.2015 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Ungdomsrådet. Utvalg: Møtested: Kantina, Rådhuset Dato: 20.04.2015 Tidspunkt: 09:00 GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Ungdomsrådet Utvalg: Møtested: Kantina, Rådhuset Dato: 20.04.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuell forfall på vanlig måte. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

Debatt om trafikksikkerhet møte i regi av Nordre Greverud vel, Idrettshuset, Østre Greverud 1.03.07

Debatt om trafikksikkerhet møte i regi av Nordre Greverud vel, Idrettshuset, Østre Greverud 1.03.07 Th 03.03.07 Debatt om trafikksikkerhet møte i regi av Nordre Greverud vel, Idrettshuset, Østre Greverud 1.03.07 Bakgrunn Vellet hadde fått brev fra Oppegård kommune om oppsetting av bommer på Frydenberg

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Samisk kultursenter Dato: 25.06.2014 Tidspunkt: 11:30 11:45.

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Samisk kultursenter Dato: 25.06.2014 Tidspunkt: 11:30 11:45. Side 1 av 7 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Samisk kultursenter Dato: 25.06.2014 Tidspunkt: 11:30 11:45 Medlemmer: AP Asgeir Almås (Ordfører) SV Bjørnar Hansen (varaordfører)

Detaljer

PROTOKOLL. Inger Johanne Goa (KrF) Oddbjørn H. Rannestad (Krf)

PROTOKOLL. Inger Johanne Goa (KrF) Oddbjørn H. Rannestad (Krf) Randaberg kommune PROTOKOLL Utvalg: Hovedutvalg for oppvekst og levekår Møtedato: 29.04.2009 kl. 18.30 19.50 Møtested: Kommunestyresalen Til stede: Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Trond Arne Jørstad

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Barn og unges kommunestyre

EIGERSUND KOMMUNE Barn og unges kommunestyre EIGERSUND KOMMUNE Barn og unges kommunestyre MØTEINNKALLING Utvalg: Barn og unges kommunestyre Møtested: Egersund Arena Dato: 31.03.2014 Tidspunkt: 08:30 Saksliste: Sak nr. Sakstittel L 001/14 Fordeling

Detaljer

Sirdal kommune MØTEINNKALLING. FORMANNSKAPET Rådhuset, Tonstad

Sirdal kommune MØTEINNKALLING. FORMANNSKAPET Rådhuset, Tonstad Sirdal kommune MØTEINNKALLING UTVALG: MØTESTED: FORMANNSKAPET Rådhuset, Tonstad DATO: 19.06.2014 TIDSPUNKT: 12:00 Dersom noen er forhindret fra å møte, eller trenger vararepresentant i enkeltsaker, må

Detaljer

Det vil i starten av møtet bli økonomirapportering og stillingsrapportering. Driftskomiteens medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte:

Det vil i starten av møtet bli økonomirapportering og stillingsrapportering. Driftskomiteens medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte: Verdal kommune Møteinnkalling Driftskomiteens medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Driftskomiteen i Verdal Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 16.06.2010 Tid: 09:00

Detaljer

FOR VOKSNE ORGANISASJONSHÅNDBOK. Miljøagentene har som mål å skape et varig engasjement for natur og miljøvern hos barn på deres premisser.

FOR VOKSNE ORGANISASJONSHÅNDBOK. Miljøagentene har som mål å skape et varig engasjement for natur og miljøvern hos barn på deres premisser. ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR VOKSNE FOTO: Torbjørn Katborg Grønning Miljøagentene har som mål å skape et varig engasjement for natur og miljøvern hos barn på deres premisser. www.miljoagentene.no INNHOLD KAPITTEL

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 09.01.2013 kl. 11.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG. Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling Møtested: Rådhuset Dato: 20.11.2013 Tidspunkt: Kl. 9.00 Møtenr: 5-2013 Til behandling: Sak nr Sakstittel Godkjenning av innkalling og saksliste 30/13 Godkjenning

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

Agenda / Forretningsorden Ormåsen Grendeutvalgs årsmøte 2014

Agenda / Forretningsorden Ormåsen Grendeutvalgs årsmøte 2014 Agenda / Forretningsorden Ormåsen Grendeutvalgs årsmøte 2014 Klokken 20:00 åpning 1. Konstituering a. Valg av ordstyrer, referent, to til å underskrive protokollen og tellekorps. Utvalget foreslår Teodor

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 24.02.2015 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Leder, HR, UA, SPA, ØA, KA, AK, FA, SA, MA, NU, NLD Sak 22 15: Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Forslag

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU

FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU Innhold Hva er Frifond for nybegynnere? 3 Hvorfor har vi laget dette heftet? 3 Litt om retningslinjene for Frifond organisasjon 3 Hva

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møtested: Heggin 3, Kantina Møtedato: 19.12.2013 Tid: 15.00 SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

MØTEINNKALLING. Møtested: Heggin 3, Kantina Møtedato: 19.12.2013 Tid: 15.00 SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel EIDSBERG KOMMUNE Formannskapet MØTEINNKALLING 17.12.2013/TOA Møtested: Heggin 3, Kantina Møtedato: 19.12.2013 Tid: 15.00 Eventuelle forfall meldes Tone Åsrud Reime snarest. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF.

Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF. HVA BETYR ORDENE? 1 Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF. Prosjektgruppa har bestått av Else Mønnesland, Rigmor Holm og Arja Melteig. Prosjektet

Detaljer

RAPPORT UNDERSØKELSE

RAPPORT UNDERSØKELSE www.vefik.no RAPPORT UNDERSØKELSE Juni 2013 Hammerfest Eiendom KF og Parkgata 18 HAMMERFEST KOMMUNE Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS Side 1 Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

PROTOKOLL. Siw Karin Nilsen (Frp) Anne Woie (Ap) Ole Martin Enoksen (Frp) Brit Hana (Ap) Elisabeth Clarke (Ap)

PROTOKOLL. Siw Karin Nilsen (Frp) Anne Woie (Ap) Ole Martin Enoksen (Frp) Brit Hana (Ap) Elisabeth Clarke (Ap) Randaberg kommune PROTOKOLL Utvalg: Hovedutvalg for nærmiljø og kultur Møtedato: 07.10.2010 - kl. 18.00-20.30 Møtested: Kommunestyresalen Til stede: Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Sverre Nergaard (Ap),

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen Referat Styremøte 23.01.2015 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 53-15- Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Sak 54-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 55-15 - Behandlingssak:

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 6/2005 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte mandag 05.09.2005 kl. 11.00 på Rådhuset, kommunestyresalen. Medlemmene innkalles til møtet. Dersom du ikke

Detaljer

REFERANSE JOURNALNR. DATO BMM-14/19645-1 103006/14 18.11.2014. Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

REFERANSE JOURNALNR. DATO BMM-14/19645-1 103006/14 18.11.2014. Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO BMM-14/19645-1 103006/14 18.11.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for miljø og utbygging /

Detaljer

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner Informasjonshefte for 4H-alumnklubber utarbeidet av Norske 4H-alumner Ide dugnad 4H-prosjekt Norske 4H-alumner Kontingent Høstkurs 4H-alumnklubb Arrangement 4H-medlem Handlingsplan Plakett Infoskriv Miljøtorg

Detaljer

BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN

BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN GRAN KOMMUNE BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2013 2016 Høringsuttalelser; * Gran Idrettsråd * Fagforbundet avd Gran * Gran kirkelige fellesråd * FAU Leikvoll Barnehage * GUR (Gran ungdomsråd) * Eldrerådet * Råd

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: Tittel 10/12 12/714 REPRESENTANTER SKIPTVET UNGDOMSRÅD 2012

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: Tittel 10/12 12/714 REPRESENTANTER SKIPTVET UNGDOMSRÅD 2012 SKIPTVET KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: SKIPTVET UNGDOMSRÅD Møtested: Gjøkeredet ungdomshus og kulturscene : 10/29/2012 Tid: 16.00 19.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 69 80 60 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 4/2014 MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte den 30.10.2014 klokka 14:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Robert Wilhelmsen Nestleder

Detaljer

Drangedal kommune. Forfall meldes snarest til sekretær på tlf. 35 99 70 25 eller på e-post til esj@drangedal.kommune.no. Behandling av utvalgssak

Drangedal kommune. Forfall meldes snarest til sekretær på tlf. 35 99 70 25 eller på e-post til esj@drangedal.kommune.no. Behandling av utvalgssak Drangedal kommune MØTEINNKALLING Stedsutviklingkomite Dato: 13.09.2012 kl. 14:00 Sted: Formannskapssalen Arkivsak: 12/00328 --- Forfall meldes snarest til sekretær på tlf. 35 99 70 25 eller på e-post til

Detaljer

Sør-Aurdal kommune Saksframlegg. Driftstilpasning, skole. Behandlet av Møtedato Saksnr. Kommunestyret 19.03.2015 006/15

Sør-Aurdal kommune Saksframlegg. Driftstilpasning, skole. Behandlet av Møtedato Saksnr. Kommunestyret 19.03.2015 006/15 Sør-Aurdal kommune Saksframlegg Behandlet av Møtedato Saksnr. Kommunestyret 19.03.2015 006/15 ArkivsakID JournalID Klassering Saksbehandler 15/212 15/1498 151, A20, &13 Inger Randi Kleven Driftstilpasning,

Detaljer