Randaberg Kommune Harestad skole

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Randaberg Kommune Harestad skole"

Transkript

1 REFERAT FRA DRIFTSTYREMØTE VED HARESTAD SKOLE Sted: biblioteket på ungdomsskolen Dato: Tid: kl Sak: / 05 Godkjenning av referat fra møte 08. juni- 04 Sak / 05 Godkjenning av referat fra møte 21.september 04 Sak / 05 Innspill fra elevene Sak / 05 Rektor informerer Sak / 05 Orientering om skolesaker fra skolefaglig ansvarlig Sak / 05 Inneklima under rehabilitering av østbygget Sak / 05 Økonomirapportering Sak / 05 IKT-planen Status brukere- lærere og elever Sak / 05 Tilbakemelding til Randaberg kommune etter Fylkesmannens utdanningsavdelings tilsynsbesøk Sak / 05 Virksomhetsplanen og kvalitetssikringssystemer. Sak / 05 Plan over saksliste for driftsstyre skoleåret Sak / 05 Eventuelt

2 DRIFTSSTYRE VED HARESTAD SKOLEÅRET Anita Egeli Dalveien Randaberg Kirsti Dahl Jensen Bronsestien Randaberg Tone Dahl Kristine Tveit Olav Boye Sivertsen Dalveien Randaberg Unn- Iren Salmelid Torset Randaberg Mariann Jørstad Vistnesveien Randaberg / / Henrik Oksum ( 10 A ) Sondre Krogh Johansen ( 8 B )Fjellveien Radaberg Britt Helen Harestad Torvmyrveien Randaberg Elisabeth Clarke Kvernevikveien Randaberg Sigfrid Underbakke Ryggveien Randaberg Wenche Viga Uranveien Randaberg

3 REFERAT FRA DRIFTSTYREMØTE VED HARESTAD SKOLE Sted: biblioteket på ungdomsskolen Dato: Tid: kl Frammøtte Anita Egeli Tone Dahl Olav Boye Sivertsen Unn Iren Salmelid Mariann Jørstad Sigfrid Underbakke ( vara for Britt Helen Harestad ) Elisabeth Clarke Henrik Oksum Sondre Krogh Johansen Sak: / 05 Godkjenning av referat fra møte 08.juni- 04 Daværende medlemmer i driftsstyret har fått referatet utdelt i vår. Vedtak: Driftsstyret vedtar referatet. Vedlegg 1 Tone Dahl og Olav Boye Sivertsen valgt til å undertegne protokollen. Sak / 05 Godkjenning av referat fra møte 21.september 04 Vedlegg 2 Presisering av prosedyre for godkjenning av referatet: Referatet blir sendt til alle medlemmer for gjennomlesning innen 5 dager før det blir underskrevet av valgte representanter på neste driftstyremøte Sak fra sist møte som rektor skulle sjekke opp: Sak Om ressursdisponeringen har vært opp til orientering eventuelt om den ble delegert til rektor. - sak / 04 Driftstyre får spørsmål om hvilke saker de ønsker orientering om bl.a.nye arb.former, organisering av skoledagen m.m. Driftstyret velger IKT- planen ( 12.febr.-04 ) - sak / 04 Vedtak: Driftstyret tar til orientering forslag til res.disp. Når den endelige fordelingen er gjort, orienteres dette om på eventuelt møte til høsten. ( 1.april 04 ) - Sak / 04 Kort gjennomgang av ressursdisponeringen siden HOL ønsker en felles informasjon om de ulike skolenens ress.disponering ( 8.juni 04 ) - Sak / 05 Orientering om ressursdisponeringen Vedtak: Driftstyret tar saken tilorientering ( 21.sept.-04 )

4 Kommentarer: Sak 5: I møteplanen står det onsdag 21.oktober. Det skal være torsdag 21.oktober. Det må både i innkalling og referat, komme tydelig fram for hver sak hvilket vedtak som ble gjort eller om saken ble tatt til orientering Sak 12. Det står ikke i tidligere vedtak at ressursdisponeringen ble delegert til rektor. En har brukt formuleringen: driftsstyret tar saken til orientering. Saken skal vedtas av driftsstyret. Til underskrift; Her skal bare navnet til den som skal underskrive protokollen stå, ikke hvilke grupper vedkommende representerer. Vedtak: Driftsstyret vedtar referatet med de kommentarene som er gitt. Sak / 05 Innspill fra elevene Elevene jobber med internasjonal uke, Operasjon dagsverk. I tillegg har de arrangert konsert på ungdomsskolen, hatt møte med utegruppa i FAU om ønsker for uteområdet. I tillegg skal de nå ha to dagers skolering sammen med de andre elevrådene i kommunen. Elevråden skal ha eget kontor med PC. BUK hadde skolering i dag, men de fikk sein invitasjon. Sak / 05 Rektor informerer: - GSI rapportering - leselystprosjekter - forslag til statsbudsjett og skolen - elevrådsarbeid - rapportering for vårens nasjonale prøver ( - 04 ) - tilsatt en person som ufaglært bibliotekar i 3 mnd gjennom Aetat Skolen får refundert 50 % av lønnen. Vedkommende har jobbet med omregistrering og flytting av biblioteket siden i vår, uten at det har kostet skolen noe. Sak / 05 Orientering om skolesaker fra skolefaglig ansvarlig vedlegg 3 Sak / 05 Inneklima under rehabilitering av østbygget Rapport fra HMS - vest vedlegg 4 Oppfølging vedlegg 5 ( blir utdelt på møtet )

5 Driftsstyret vil ha ny orientering om resultater når målingene er foretatt. Sak / 05 Økonomirapportering Blir utdelt på møtet Vedtak: Driftstyret tar saken til orientering Sak / 05 IKT-planen status brukere- lærere og elever IKT plenen vedlegg 6 Info i driftsstyret status mars 04 vedlegg 7 Info om status pr. i dag vedlegg 8 Vi ligger litt foran planen siden vi fikk 30 Pcer fra Conoco-Phillips i vår. Dataansvarlig og inspektør har utviklet hjemmekontorløsning for de som har bredbånd. En har utviklet egen server / sikkerhetssystem for IOP-skriving ( uten diskett ) Skolen har fått nytt hjemmesidesystem. I disse dager skal en jobbe med intranett for skolen. Sak / 05 Tilbakemelding til Randaberg kommune etter Fylkesmannens utdanningsavdelings tilsynsbesøk vedlegg 9 Kommentar: Saken bør informeres om i FAU. Vedtak: Driftsstyret tar saken til orientering Sak / 05 Virksomhetsplanen og kvalitetssikringssystemer. Hvilke administrative systemer administrasjonen har lagt opp til for at planen skal bli gjennomført og om kvalitetssikringsarbeidet ved skolen. Bakgrunn: Sak 008 på sist møte vedr. Den pedagogiske virksomhetsplanen Virksomhetsplanen som ble lagt fram, er den siste del av hele virksomhetsplanen for Harestad. Kommunen har utarbeidet en felles mal for virksomhetsplanene: Del 1 Budsjettmessige forhold, del 2 Eksterne pålegg og føringer og del 3 Tjenesteutvikling, satsingsområder fra kommunen Disse tre delene ble lagt fram for driftsstyret 1.april 04 i sak 30.

6 Driftstyret fikk også en kort orientering i sak februar. På samme møtet ble det orientert kort om HOL- sak om virksomhetsplaner og skolevurdering. Papirene fra HOL ble sendt som vedlegg 2a og 2 b i ref. fra møtet 12.april 04 Internt prioriterte områder ( virksomhetsplanen ) ble lagt fram sist møte Sak 008 hele virksomhetsplanen vedlegg 10 Orientering om skolens vurderingssystem, gitt til skolevurderingsgruppa i FAU vedlegg 11 Sak / 05 Plan over saksliste for driftsstyre skoleåret Rektor har laget et forslag til plan for skoleåret for når ulike saker bør komme opp på driftsstyremøter. Vedlegg 11 Sak / 05 Eventuelt Randaberg Vedtak: Driftsstyret vedtar planen for når ulike saker skal opp på driftsstyret. 1) Ressursdisponeringen: Vedtak: Driftsstyret ønsker et arbeidsmøte for å sette seg inn i ressursdisponeringen og dens konsekvenser for ulike trinn. En ønsker også å se på kommunikasjonen ut til foreldre og lærere. Driftsstyret ber rektor lage en skisse for dette arbeidet og drøfte denne med leder og nestleder mandag Arbeidsmøtet er et tilbud til driftsstyremedlemmene og blir mandag på personalrommet i administrasjonsbygget. 2) Innkalling av varamedlemmer. Det enkelte medlem gir beskjed til rektor, så avklarer en i det enkelte tilfelle hvem som kaller inn varamedlemmer. Sakspaipirene ligger på skolens hjemmesider. Olav Boye Sivertsen Tone Dahl

7

PROTOKOLL. Inger Johanne Goa (KrF) Oddbjørn H. Rannestad (Krf)

PROTOKOLL. Inger Johanne Goa (KrF) Oddbjørn H. Rannestad (Krf) Randaberg kommune PROTOKOLL Utvalg: Hovedutvalg for oppvekst og levekår Møtedato: 29.04.2009 kl. 18.30 19.50 Møtested: Kommunestyresalen Til stede: Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Trond Arne Jørstad

Detaljer

Møtereferat FAU TID: 25.08.14. Møterom Tinghaugen, Frosta Skole

Møtereferat FAU TID: 25.08.14. Møterom Tinghaugen, Frosta Skole Møtereferat FAU TID: 25.08.14 STED: Møterom Tinghaugen, Frosta Skole TIL STEDE: Janne Alstad, Magne Vårvik, Jørn Andersen, Eva Hojem, Berit Harbak, Heidi Viken-Aunet, Stig Tore Laugen, Siv Mølnås Elvrum,

Detaljer

UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN Protokoll styremøte 6 13/14

UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN Protokoll styremøte 6 13/14 Sted: Fagforeningskontoret Tid: fredag 10.01.14 kl. 12.00 15.00 Møteleder: Geir Evensen Ordstyrer: Kjersti Thommesen Referent: Astrid Danbolt/Kristian Lilleskaret UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN Protokoll

Detaljer

Kari Løvby Jørgensen (rektor Bønes skole), Wenche Forstrønen (Bønes skole)

Kari Løvby Jørgensen (rektor Bønes skole), Wenche Forstrønen (Bønes skole) FAU Bønes Skole Dato: 10.04.2013 Referat fra FAU 10. april 2013 Til: Kopi: FAU, Bønes skole Løvby Jørgensen (rektor Bønes skole), Wenche Forstrønen (Bønes skole) Møteleder: Svenn Kjetil Haveland Referent:

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy.

PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy. Steinkjer PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy. Tilstede: Forfall: Trond Iversen, Monica Rakvåg, Elin Britt Staahl Hansen,

Detaljer

Møtereferat FAU møte 02.12.09 kl. 19.00 på LUS www.lindesnes-ungdomsskole.no/ hjem-skole 8A Gunn Hilde Torstrup Anne Siri Hansen

Møtereferat FAU møte 02.12.09 kl. 19.00 på LUS www.lindesnes-ungdomsskole.no/ hjem-skole 8A Gunn Hilde Torstrup Anne Siri Hansen Møtereferat FAU møte 02.12.09 kl. 19.00 på LUS www.lindesnes-ungdomsskole.no/ hjem-skole 8A Gunn Hilde Torstrup Anne Siri Hansen ghs@lindesnes.kommune.no an-siri@online.no 382 57 165 382 57 286 47 45 29

Detaljer

Referat OSSK: 21.02.2015 Kristiansand

Referat OSSK: 21.02.2015 Kristiansand Referat OSSK: 21.02.2015 Kristiansand Til stede: Nest Leder: Sekretær: HI&OI: Vara aktivitetskomite: Kasserer: Veien til frihet: Gjør det enkelt: Åpen dør: Fly fri: Torsdagsklubben: Mandalsgruppa: Hjemmegruppa:

Detaljer

KOMMUNIKASJONSPROSJEKT HJEM SKOLE FAU-KORSVOLL SKOLE, OSLO. Korsvoll, April 11, 2014

KOMMUNIKASJONSPROSJEKT HJEM SKOLE FAU-KORSVOLL SKOLE, OSLO. Korsvoll, April 11, 2014 KOMMUNIKASJONSPROSJEKT HJEM SKOLE FAU-KORSVOLL SKOLE, OSLO Korsvoll, April 11, 2014 Spørsmål om rapporten kan rettes til FAU Leder ved Korsvoll Skole Per-Otto Wold per.otto.wold@gmail.com Sammendrag FAU

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 11.12.2013 Tid: 17.00 Sted: BI Trondheim, U1

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 11.12.2013 Tid: 17.00 Sted: BI Trondheim, U1 STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 11.12.2013 Tid: 17.00 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: SA Tone, KVK Sondre, Leder Stian, ØA Joachim, NA Per Olav, HR Lisbeth, VK Annelie, KA Karita, MA Christian. SAK

Detaljer

DERES REFERANSE VÅR REFERANSE ARKIV JOURNALNR DATO ake 078/14 23.01.2014

DERES REFERANSE VÅR REFERANSE ARKIV JOURNALNR DATO ake 078/14 23.01.2014 Møte-innkalling Oppvekst og levekår Jåtten skole Postadr.: Ordfører Askelandsgate 11, 4020 Stavanger Besøksadr.: Ordfører Askelandsgate 11 Telefon: 51 91 42 30 E-post: jatten.skole@stavanger.kommune.no

Detaljer

[SKRIV INN FIRMANAVN]

[SKRIV INN FIRMANAVN] Inderøy kommune MAL Vedtekter for kommunens foreldreråd [SKRIV INN FIRMANAVN] Revidert 01.01.15 Skrevet av: Inderøy kommunale foreldreutvalg. (IKFU) Mal for vedtekter i kommunens foreldreråd. Innledning:

Detaljer

DERES REFERANSE VÅR REFERANSE ARKIV JOURNALNR DATO ake 077/15 20.01.2015

DERES REFERANSE VÅR REFERANSE ARKIV JOURNALNR DATO ake 077/15 20.01.2015 Møte-innkalling Oppvekst og levekår Jåtten skole Postadr.: Ordfører Askelandsgate 11, 4020 Stavanger Besøksadr.: Ordfører Askelandsgate 11 Telefon: 51 91 42 30 E-post: jatten.skole@stavanger.kommune.no

Detaljer

NESODDEN IDRETTSFORENING PROTOKOLL

NESODDEN IDRETTSFORENING PROTOKOLL NESODDEN IDRETTSFORENING PROTOKOLL Gruppe: HS Møtenr: 1 Dato: 07.01.14 Start: 19:15 Slutt: 22:00 Til stede: Adm: Marianne Ellingstad (ME) Ricky Vatten (RV) Pål Løkkevik (PL) Kirsti Langvatn (KL) Geir Torbjørnsen

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 03-09- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom

Styremøte BI Stavanger 03-09- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom SAKSPAPIRER Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom Innholdsfortegnelse Sak 96-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 97-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I OPPSAL SKOLES FAU

REFERAT FRA MØTE I OPPSAL SKOLES FAU REFERAT FRA MØTE I OPPSAL SKOLES FAU Tid: Torsdag 12. desember 2013, klokken 19.00 til 21.00 Sted: Oppsal skole, Gullsmeden, 1. etg., personalrommet Tilstede: 1b Kristin Holstad 2b Trond Wingård 4c Trine

Detaljer

3. Ytterligere informasjon. 5. Foreldrekontaktens oppgaver. 6. FAUs hensikt og sammensetning. 7. FAUs oppgaver ved Halsa skole..

3. Ytterligere informasjon. 5. Foreldrekontaktens oppgaver. 6. FAUs hensikt og sammensetning. 7. FAUs oppgaver ved Halsa skole.. Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn 2. Hensikt.. 3. Ytterligere informasjon 4. Lover.. 5. Foreldrekontaktens oppgaver 6. FAUs hensikt og sammensetning FAU styre.. 7. FAUs oppgaver ved Halsa skole.. 8. Samarbeidsutvalget

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 3/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Mars 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret

PROTOKOLL STYREMØTE 3/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Mars 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret Vår dato 16-apr-10 Steinkjer PROTOKOLL STYREMØTE 3/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Mars 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret Tilstede: Trond Iversen, Einar Haug, Elin Britt Staahl Hansen,

Detaljer

ÅRSMELDING 2014/15 SANDE UNGDOMSSKOLE

ÅRSMELDING 2014/15 SANDE UNGDOMSSKOLE ÅRSMELDING 2014/15 SANDE UNGDOMSSKOLE Årsmelding 2014/15. Årsmeldingen tar utgangspunkt i de satsingsområdene som er nedfelt i Sande kommunes «Handlingsprogram 2013-16» samt Sande ungdomsskoles egne satsingsområder.

Detaljer

Hovedlaget Formål: Hovedstyremøte Sted:

Hovedlaget Formål: Hovedstyremøte Sted: Møtereferat Hovedlaget Formål: Hovedstyremøte Sted: Klubbhuset Dato: Fra / til: Referent: Møteleder: 31.03.2009 19.00 21.00 Kristin Sunde Eriksen Hans Martin Bærefjell Tilstede: Hans Martin Bærefjell,

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Utvalg: Møtested: Dato: 16.10.2013 Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Utvalg: Møtested: Dato: 16.10.2013 Tidspunkt: 17:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 16.10.2013 Tidspunkt: 17:00 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69

Detaljer

Referat møte i FAU. Julie Tollefsrød (2.tr) SAK NR.: EMNE: ANSVAR Merknad

Referat møte i FAU. Julie Tollefsrød (2.tr) SAK NR.: EMNE: ANSVAR Merknad DATO: TID Referat møte i FAU ANTALL FASTE MEDLEMMER 11.09.2014 Kl. 19-20 Larkollen skole, møterommet 7 Medlemmer Meldt forfall ANDRE, Vara hvis frafall i FAU Anders Reinholdt (1.tr) Ribe (3.tr) Leder Cathrin

Detaljer

Godkjent. Godkjent. Referat. Styremøte mandag 5.mai 2008. Sted: Bjørklygården, Sørkjosen klokken 11.00

Godkjent. Godkjent. Referat. Styremøte mandag 5.mai 2008. Sted: Bjørklygården, Sørkjosen klokken 11.00 Referat Styremøte mandag 5.mai 2008. Sted: Bjørklygården, Sørkjosen klokken 11.00 Sak 30/08 Godkjenning av innkalling. Kommentar: Teigen og Karlsen vil ha sakslisten tilsendt pr. post. Når intranett blir

Detaljer

Du er valgt inn i elevrådet på ungdomsskolen

Du er valgt inn i elevrådet på ungdomsskolen Torgeir Midtgarden Holt ungdomsskole Kongsvinger 2004: Du er valgt inn i elevrådet på ungdomsskolen DU HAR DU SKAL OG - fått tillit - fått makt - fått ansvar - fått muligheter - lede klasseråd etter en

Detaljer

Referat nr. 2/2015 KG agility

Referat nr. 2/2015 KG agility Referat nr. 2/ KG agility Tid og sted: Referent: Møteleder: 27.04. kl 20 på Skype Stensrud Stensrud Møtedeltakere Funksjon Tilstede Stensrud Leder Ja Annette Mjøen Ja Gondola Guttormsen Nei Marianne Moe

Detaljer

Møtte ikke: Anita Bue, politisk valgt Sandra Trindborgholen, nestleder elevrådet. Sak 1 Endring av skoleruta for 2014/ 2015. Ny ble delt ut.

Møtte ikke: Anita Bue, politisk valgt Sandra Trindborgholen, nestleder elevrådet. Sak 1 Endring av skoleruta for 2014/ 2015. Ny ble delt ut. Referat fra møtet i Samarbeidsutvalget ved Østgård skole 28.11.13 Tilstede: Tuva Pedersen Smedsrudhagen, elevrådet Anett C Pugerup, nestleder FAU Tone C Glader, SFO-leder Oddrun Clason, lærerrepresentant

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Kristiansund kommune Frei kommune www.kristiansund.no/nykommune INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Dato: Torsdag 21. september 2006 Tid: kl 14.00 Sted: Frei rådhus Sakliste Merknader til innkalling og

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF. Status sykefraværsarbeid - orientering. Saksnummer 47/2013. Saksbehandler: HR-sjef Lena E. Nielsen Møtedato: 19.6.

Styremøte i Helse Finnmark HF. Status sykefraværsarbeid - orientering. Saksnummer 47/2013. Saksbehandler: HR-sjef Lena E. Nielsen Møtedato: 19.6. Styremøte i Helse Finnmark HF Saksnummer 47/2013 Saksbehandler: HR-sjef Lena E. Nielsen Møtedato: 19.6.2013 Status sykefraværsarbeid - orientering Administrerende direktørs forslag til vedtak: Styret i

Detaljer

Trivsel, samarbeid og kompetanse: en åpen skole i utvikling. VIRKSOMHETSPLAN FOR Egge ungdomsskole 2010-12

Trivsel, samarbeid og kompetanse: en åpen skole i utvikling. VIRKSOMHETSPLAN FOR Egge ungdomsskole 2010-12 Trivsel, samarbeid og kompetanse: en åpen skole i utvikling VIRKSOMHETSPLAN FOR Egge ungdomsskole 2010-12 SKOLEÅRENE 2010-12 Innhold 1 INNLEDNING... 3 1.1 Presentasjon av skolen... 3 1.2 Rådsorgan... 3

Detaljer

Referat fra Årsmøte med NMBUI Mandag 23.mars 2015

Referat fra Årsmøte med NMBUI Mandag 23.mars 2015 Referat fra Årsmøte med NMBUI Mandag 23.mars 2015 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 1.1. Kommentarer: 1.1.1. Rugby har ikke mottatt mail med sakspapirer en uke før årsmøte, slik det står at det

Detaljer