PROTOKOLL. Randaberg kommune. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Møtested: Kommunestyresalen. Til stede:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROTOKOLL. Randaberg kommune. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 10.05.2011 Møtested: Kommunestyresalen. Til stede:"

Transkript

1 Randaberg kommune Utvalg: Formannskapet Møtedato: Møtested: Kommunestyresalen PROTOKOLL Til stede: Medlemmer: Tone Tvedt Nybø (KrF), Ordfører Gro Losvik (Ap) Sverre Nergaard (Ap) Bjørn Randeberg (Ap) Per Inge Kvindesland (FrP) Kurt Randeberg (FrP) Kirsten Clausen (H) Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Magne Fjell, Rådmann Anne Berit Berge Ims, Informasjon og næringssjef Anne-Kristin Gangenes, Plan og forvaltningssjef Jorunn Bogevik, Teknisk sjef Tone Dahl, Personalsjef Per Blikra, Økonomisjef Leif Soland, Kommuneutvikler Linda Breivik Joa, Controller Erik Knudsen, Avdelingsleder idrett Jan-Kåre Ruud, Rådgiver samfunnssikkerhet Mentz von Erpecom Vikse, Utvalgssekretær Møteleder: Innkalling: Tone Tvedt Nybø (KrF), Ordfører Det var ingen merknader til innkallingen. Merknader: Sak 25/11 og 31/11 ble behandlet før sak 29/11. Besøksadresse Postadresse Telefon Randabergveien 370 Postboks 40 Telefaks Randaberg 4096 Randaberg

2 SAKSLISTE Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 21/11 11/734 RANDABERG KOMMUNE ÅRSREGNSKAP 2010 PS 22/11 11/953 ÅRSMELDING 2010 PS 23/11 10/372 SVØMMEHALL - REHABILITERING PS 24/11 11/79 SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE RANDABERG VOLLEYBALL PS 25/11 11/862 INFORMASJON IKT OG SKOLE PS 26/11 07/430 REGIONALPLAN FOR TRANSPORTKORRIDOR VEST, HØRING AV PLANFORSLAG. PS 27/11 11/486 SKATTEINNTEKTER 2011 PS 28/11 09/501 UTVIKLING I ARBEIDSMARKEDET - MARS 2011 PS 31/11 09/1242 EIGARSTRATEGI - LYSE ENERGI AS PS 29/11 11/937 EVENTUELT PS 30/11 11/936 GODKJENNING AV PROTOKOLL Side 2 av 10

3 Sak PS 21/11 RANDABERG KOMMUNE ÅRSREGNSKAP 2010 Randaberg kommunestyre godkjenner årsregnskapet for 2010 med et netto driftsresultat på -kr ,- og regnskapsmessig balanse etter bruk av og avsetninger til diverse bundne og ubundne fond. Tidligere opptatte lån framstilt i note Oversikt over lån og bruk av lån, kr ,-, opprettholdes til å finansiere de aktuelle prosjekt/tiltak. Randaberg kommunestyre godkjenner årsregnskapet for 2010 med et netto driftsresultat på -kr ,- og regnskapsmessig balanse etter bruk av og avsetninger til diverse bundne og ubundne fond. Tidligere opptatte lån framstilt i note Oversikt over lån og bruk av lån, kr ,-, opprettholdes til å finansiere de aktuelle prosjekt/tiltak. Sak PS 22/11 ÅRSMELDING 2010 Kommunestyret slutter seg til forslag til årsmelding for Randaberg kommune Kommunestyret slutter seg til forslag til årsmelding for Randaberg kommune Side 3 av 10

4 Sak PS 23/11 SVØMMEHALL - REHABILITERING 1) Det tas sikte på en rehabilitering av svømmeanlegget i Randaberghallen (jfr. kolonne A+B i vedlegg 2 og 3). 2) Det prosjekteres og planlegges for en full rehabilitering, men med muligheten for å ta ut de arbeider som ligger utenfor en redusert rehabilitering (jfr. kolonne C i vedlegg 2 og 3). 3) Detaljprosjektering og planlegging igangsettes, men selve utførelsen av rehabiliteringen utsettes med oppstart tidligst Representanten Sverre Nergaard (Ap) fremmet følgende forslag: 1) Det tas sikte på en rehabilitering av svømmeanlegget i Randaberghallen (jfr. kolonne A+B i vedlegg 2 og 3). 2) Det prosjekteres og planlegges for en full rehabilitering, men med muligheten for å ta ut de arbeider som ligger utenfor en redusert rehabilitering (jfr. kolonne C i vedlegg 2 og 3). 3) Detaljprosjektering og planlegging igangsettes, men selve utførelsen av rehabiliteringen utsettes med oppstart tidligst Votering: Representanten Nergaards ble enstemmig vedtatt. Tilrådingen ble dermed ikke vedtatt. 1) Det tas sikte på en redusert rehabilitering av svømmeanlegget i Randaberghallen (jfr. kolonne A i vedlegg 2 og 3). 2) Det prosjekteres og planlegges for en full rehabilitering, men med muligheten for å ta ut de arbeider som ligger utenfor en redusert rehabilitering (jfr. kolonne B og C i vedlegg 2 og 3). 3) Detaljprosjektering og planlegging igangsettes, men selve utførelsen av rehabiliteringen utsettes med oppstart tidligst Side 4 av 10

5 Sak PS 24/11 SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE RANDABERG VOLLEYBALL Formannskapet innvilger kroner ,- pr år i 3 år i sponsorstøtte til Randaberg volleyball under forutsetning at de spiller i eliteserien. Det forutsettes at det forhandles og lages en avtale om hvilke gjenytelser, som gis (reklameplass, evt. Andre bidrag). Representanten Kurt Randeberg (FrP) fremmet følgende forslag: Formannskapet ber om en egen sak angående innbetalt beløp av Randaberg volleyball til oppgradering av ventilasjonsanlegg til ny idrettsall for å kunne kople seg til dette når ny volleyballhall ble bygget. Nå er situasjonen den at ny volleyballhall blir avvist bygget på tidligere planlagt sted. Dermed er det naturlig at Randaberg volleyballs bidrag tilbakebetales. * * * Representanten Tone Tvedt Nybø (KrF) fremmet følgende felles forslag fra Ap og KrF: Formannskapet innvilger kroner ,- pr år i 3 år i sponsorstøtte til Randaberg volleyball under forutsetning at de spiller i eliteserien. Det forutsettes at det forhandles og lages en avtale om hvilke gjenytelser, som gis (reklameplass, evt. andre bidrag). Votering: Representanten Nybøs fellesforslag ble vedtatt med stemmene til partiene Ap+KrF Tilrådingen fikk stemmene til partiene H+FrP og ble dermed ikke vedtatt. Representanten Randebergs forslag fikk stemmene til partiene FrP+H og ble dermed ikke vedtatt. Representanten Per Inge Kvindesland anket saken inn for kommunestyret. Side 5 av 10

6 Formannskapet avslår søknaden fra Randaberg volleyball Sak PS 25/11 INFORMASJON IKT OG SKOLE Saken tas til orientering. Saken tas til orientering. Sak PS 26/11 REGIONALPLAN FOR TRANSPORTKORRIDOR VEST, HØRING AV PLANFORSLAG. 1. Randaberg kommune slutter seg til regionalplan for Transportkorridor vest og retningslinjene for utvikling av transportsystemet i korridoren. 2. Randaberg kommune anbefaler at alternativ Ny diagonal legges til grunn som trasé for Transportkorridor vest mellom Goa og E39 nord. 3. Det skal etableres 4 felts vei fra Kverntorget til E39 (delstrekning 6) Representanten Tone Tvedt Nybø (KrF) fremmet følgende tilleggsforslag: Side 6 av 10

7 Punkt 3: Det skal etableres 4 felts vei fra Kverntorget til E39 (delstrekning 6) * * * Representanten Gro Losvik (Ap) fremmet følgende forslag: Det må sikres areal til 4 felt mellom Kverntorget og E39 (delstrekning 6). Votering: Representanten Nybøs forslag ble vedtatt med stemmene til partiene KrF+FrP+H Representanten Losviks forslag fikk stemmene til partiet Ap og ble dermed ikke vedtatt. 1. Randaberg kommune slutter seg til regionalplan for Transportkorridor vest og retningslinjene for utvikling av transportsystemet i korridoren. 2. Randaberg kommune anbefaler at alternativ Ny diagonal legges til grunn som trasé for Transportkorridor vest mellom Goa og E39 nord. Sak PS 27/11 SKATTEINNTEKTER 2011 Saka blir tatt til orientering Side 7 av 10

8 Saka blir tatt til orientering Sak PS 28/11 UTVIKLING I ARBEIDSMARKEDET - MARS 2011 Formannskapet tar saken til orientering. Formannskapet tar saken til orientering. Sak PS 31/11 EIGARSTRATEGI - LYSE ENERGI AS Randaberg kommune godkjenner eierstrategi overfor Lyse Energi AS datert 01. mars Representanten Tone Tvedt Nybø (KrF) fremmet følgende forslag: Randaberg kommune godkjenner eierstrategi overfor Lyse Energi AS datert 1. mars 2011 med følgende endring side 7, tredje hovedpunkt, andre avsnitt: Randaberg kommune legger til grunn at Lyse skal være et industrikonsern med kjernevirksomhet innen foretningsområdene energi og kommunikasjon og virksomhet som står i naturlig forbindelse med dette. * * * Side 8 av 10

9 Representanten Per Inge Kvindesland (FrP) fremmet følgende forslag: Randaberg kommune ønsker på sikt å selge seg ut av Lyse. Votering: Representanten Nybø trakk sitt forslag under behandlingen. Tilrådingen ble vedtatt med stemmene til partiene Ap+KrF+H. Representanten Kvindeslands forslag fikk stemmene til partiet FrP og ble dermed ikke vedtatt. Randaberg kommune godkjenner eierstrategi overfor Lyse Energi AS datert 01. mars Sak PS 29/11 EVENTUELT Ordføreren orienterte formannskapet om følgende endringer i vedtektene til Ranso: Generalforsamling velger også styrets leder. Ledervervet alternerer med 4 års perioder mellom styremedlemmene fra de to kommunene. Formannskapet vedtok enstemmig å ta endringene til etterretning. Side 9 av 10

10 Sak PS 30/11 GODKJENNING AV PROTOKOLL Protokollen godkjennes Tilrådingen ble enstemmig. Protokollen godkjennes Side 10 av 10

PROTOKOLL. Randaberg kommune. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 03.03.2009, kl. 18:00-18:50 Møtested: Kommunestyresalen. Til stede:

PROTOKOLL. Randaberg kommune. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 03.03.2009, kl. 18:00-18:50 Møtested: Kommunestyresalen. Til stede: Randaberg kommune Utvalg: Formannskapet Møtedato: 03.03.2009, kl. 18:00-18:50 Møtested: Kommunestyresalen PROTOKOLL Til stede: Medlemmer: Tone Tvedt Nybø (KrF), Ordfører Gro Losvik (Ap), varaordfører Sverre

Detaljer

PROTOKOLL. Randaberg kommune. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 05.10.2010 Møtested: Kommunestyresalen. Til stede:

PROTOKOLL. Randaberg kommune. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 05.10.2010 Møtested: Kommunestyresalen. Til stede: Randaberg kommune Utvalg: Formannskapet Møtedato: 05.10.2010 Møtested: Kommunestyresalen PROTOKOLL Til stede: Medlemmer: Tone Tvedt Nybø (KrF), Ordfører Gro Losvik (Ap) Sverre Nergaard (Ap) Bjørn Randeberg

Detaljer

PROTOKOLL. Randaberg kommune. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 09.06.2009 Møtested: Kommunestyresalen. Til stede:

PROTOKOLL. Randaberg kommune. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 09.06.2009 Møtested: Kommunestyresalen. Til stede: Randaberg kommune Utvalg: Formannskapet Møtedato: 09.06.2009 Møtested: Kommunestyresalen PROTOKOLL Til stede: Medlemmer: Tone Tvedt Nybø (KrF), Ordfører Gro Losvik (Ap), varaordfører Sverre Nergaard (Ap)

Detaljer

PROTOKOLL. Gro Losvik, varaordfører Kristine Enger Sverre Nergaard Anne Woie Trond Arne Jørstad Gunnar Hiim Bjørn Randeberg Børge Solvik

PROTOKOLL. Gro Losvik, varaordfører Kristine Enger Sverre Nergaard Anne Woie Trond Arne Jørstad Gunnar Hiim Bjørn Randeberg Børge Solvik Randaberg kommune Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 16.12.2010 Møtested: Kommunestyresalen PROTOKOLL Til stede: Medlemmer: Arbeiderpartiet Gro Losvik, varaordfører Kristine Enger Sverre Nergaard Anne Woie

Detaljer

PROTOKOLL. Ellen Marie Åserød (Ap) Thor Geir Harestad (V) Elisabeth Clarke (Ap) Markus Mario Junge (V)

PROTOKOLL. Ellen Marie Åserød (Ap) Thor Geir Harestad (V) Elisabeth Clarke (Ap) Markus Mario Junge (V) Randaberg kommune PROTOKOLL Utvalg: Hovedutvalg for oppvekst og levekår Møtedato: 06.10.2010 kl. 18.00 20.20 Møtested: Kommunestyresalen Til stede: Medlemmer: Trond Arne Jørstad (Ap), Utvalgsleder Anita

Detaljer

PROTOKOLL. Randaberg kommune. Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtedato: 20.06.2012 Møtested: Møterom Randaberg. Til stede:

PROTOKOLL. Randaberg kommune. Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtedato: 20.06.2012 Møtested: Møterom Randaberg. Til stede: Randaberg kommune Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtedato: 20.06.2012 Møtested: Møterom Randaberg PROTOKOLL Til stede: Medlemmer: Bjørn Kahrs, nestleder Jarle Bø, leder Anita Egeli Gunnar Hiim Ellinor

Detaljer

PROTOKOLL. Siw Karin Nilsen (Frp) Anne Woie (Ap) Ole Martin Enoksen (Frp) Brit Hana (Ap) Elisabeth Clarke (Ap)

PROTOKOLL. Siw Karin Nilsen (Frp) Anne Woie (Ap) Ole Martin Enoksen (Frp) Brit Hana (Ap) Elisabeth Clarke (Ap) Randaberg kommune PROTOKOLL Utvalg: Hovedutvalg for nærmiljø og kultur Møtedato: 07.10.2010 - kl. 18.00-20.30 Møtested: Kommunestyresalen Til stede: Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Sverre Nergaard (Ap),

Detaljer

PROTOKOLL. Inger Johanne Goa (KrF) Oddbjørn H. Rannestad (Krf)

PROTOKOLL. Inger Johanne Goa (KrF) Oddbjørn H. Rannestad (Krf) Randaberg kommune PROTOKOLL Utvalg: Hovedutvalg for oppvekst og levekår Møtedato: 29.04.2009 kl. 18.30 19.50 Møtested: Kommunestyresalen Til stede: Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Trond Arne Jørstad

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Herredshuset Møtedato: 28.08.2007 Tid: 18.30 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Kjell Eivind Solberg, Kjell

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 11.03.2009 Tid: 17.00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 11.03.2009 Tid: 17.00 Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 11.03.2009 Tid: 17.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Jan Harald Jansen, Guttorm Nergård, Dagmar Strøm Roy-Willy Hansen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Arne Ekman Agnes Normann i sak 12/10 Marvin Eliseussen fra kl 12.00

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Arne Ekman Agnes Normann i sak 12/10 Marvin Eliseussen fra kl 12.00 Ibestad kommune MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 02.02.2010 Tid: Kl 09.00 16.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Marit Johansen Erik Roll Eidar

Detaljer

PROTOKOLL. Randaberg kommune. Utvalg: Eldrerådet Møtedato: 29.11.2010 Møtested: Møterom Rygg

PROTOKOLL. Randaberg kommune. Utvalg: Eldrerådet Møtedato: 29.11.2010 Møtested: Møterom Rygg Randaberg kommune PROTOKOLL Utvalg: Eldrerådet Møtedato: 29.11.2010 Møtested: Møterom Rygg Medlemmer: Børge Solvik, Utvalgsleder Jostein Nybø Asta Karin Todnem Olga Nybø Forfall: John Maaland Varamedlemmer:

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 13.10.2009 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 13.10.2009 09.00 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 13.10.2009 09.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Karin Kvisten : Hans

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 13.12.2010 Tid: Kl. 18.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Øystein Jaavall

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Øystein Jaavall MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Oppvekst og omsorgsutvalget Møtested: Marker Rådhus, Spiserom/Frivillighetsentralen Møtedato: 02.06.2015 Tidspunkt: 18:30 Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Øystein

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Roger Hansen, Per Carstens, Inga Manndal, Harald Hansen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Roger Hansen, Per Carstens, Inga Manndal, Harald Hansen Gamvik kommune Møtested: Rådhuset, restauranten Møtedato: 15.10.2007 Tid: 10.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Ikke møtt Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Roger

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Kommunestyret Ås rådhus, Store sal 07.05.2008

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Kommunestyret Ås rådhus, Store sal 07.05.2008 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Kommunestyret Ås rådhus, Store sal 07.05.2008 FRA SAKSNR: 22/08 FRA KL: 19.00 TIL SAKSNR: 30/08 TIL KL: 20.40 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Kjøllefjord Kino Møtedato: 21.10.2013 Tid: kl. kl. 12.00

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Kjøllefjord Kino Møtedato: 21.10.2013 Tid: kl. kl. 12.00 Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kjøllefjord Kino Møtedato: 21.10.2013 Tid: kl. kl. 12.00 Til stede på møtet Medlemmer: Stine Akselsen, Bjørn Pedersen, Svein Slåtsveen, Marte S. Rasmussen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 16.12.2013 Tid: 17:00 20:15. Til stede på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 16.12.2013 Tid: 17:00 20:15. Til stede på møtet. MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 16.12.2013 Tid: 17:00 20:15 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Alle * tilstede: unntatt: (autokorr.) Hans Olav Søreng (AP),

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtested: UL Valhall, Kristoffervalen Møtedato: 20.06.2007 Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Bent Gabrielsen, Ann-Ellen Johansen, Asle Cebakk, Svein-Egil

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Lille sal 20.06.2007

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Lille sal 20.06.2007 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Lille sal 20.06.2007 FRA SAKSNR: 30/07 FRA KL: 16.30 TIL SAKSNR: 36/07 TIL KL: 18:45 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0030/07 04/00553 VARANGER NÆRINGSSENTER - STØTTE TIL ETABLERING

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0030/07 04/00553 VARANGER NÆRINGSSENTER - STØTTE TIL ETABLERING Ordføreren Utvalg: Bystyret Møtested: Vårbrudd Møtedato: 22.03.2007 Klokkeslett: 1800 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende gjelder sakslista som

Detaljer

VEDLEGG. Utvalg: Hovedutvalg for nærmiljø og kultur Dato: 03.02.2011 Møtested: Kommunestyresalen Tid: 18.00 SAKSLISTE

VEDLEGG. Utvalg: Hovedutvalg for nærmiljø og kultur Dato: 03.02.2011 Møtested: Kommunestyresalen Tid: 18.00 SAKSLISTE VEDLEGG Utvalg: Hovedutvalg for nærmiljø og kultur Dato: 03.02.2011 Møtested: Kommunestyresalen Tid: 18.00 SAKSLISTE Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 1/11 06/1694 REGULERINGSPLAN - RANDABERG

Detaljer

PS 08/26 Godkjenning av protokoll fra møte 12.06.2008 2008/496

PS 08/26 Godkjenning av protokoll fra møte 12.06.2008 2008/496 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Komite 3 Tekniske tjenester Formannskapssalen Dato: 28.08.2008 Tidspunkt: 08:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71574390 el. 71574060 Møtesekretær innkaller

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

HOVEDUTSKRIFT. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE HOVEDUTSKRIFT Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Formannskapsalen Dato: 20.03.2014 Tidspunkt: kl. 13:00 17:00 Følgende medlemmer møtte: Thomas Fosen Jon Olav Berget Eilev

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 11.05.2015 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 022/15-038/15 Møte nr: 4/2015 Til kl. 12:20 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Roy-Willy Hansen, Siv Wilsgård. Kjell Egil Johansen, Ellen Simonsen. Rådmann Ivar Mortensen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Roy-Willy Hansen, Siv Wilsgård. Kjell Egil Johansen, Ellen Simonsen. Rådmann Ivar Mortensen Berg kommune Møtested: Breidablikk safunnshus Møtedato: 17.03.2005 Tid: 09.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Trond Abelsen. Roy-Willy Hansen, Siv

Detaljer

MØTEINNKALLING. Innledningsvis vil det bli gitt en orientering om omorganiseringen innen hjemmejenesten. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Innledningsvis vil det bli gitt en orientering om omorganiseringen innen hjemmejenesten. SAKSLISTE SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 18.05.2015 Tid: 17:00 - Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 14.09.2011 Tid: Kl. 09.00 12.40 Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 14.09.2011 Tid: Kl. 09.00 12.40 Til stede på møtet Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 14.09.2011 Tid: Kl. 09.00 12.40 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gerd Myklebust

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Lille sal 08.03.2006

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Lille sal 08.03.2006 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Lille sal 08.03.2006 FRA SAKSNR: 10/06 FRA KL: 16.10 og 18.00 TIL SAKSNR: 11/06 TIL KL: 16.30 og 19.55 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer