Rikets tilstand i vannbransjen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rikets tilstand i vannbransjen"

Transkript

1 VA-dagene på Sørlandet 26. og 27. mars 2014 Rikets tilstand i vannbransjen Nasjonalt Agder og Telemark Einar Melheim 1 Norsk Vann

2 2

3 3 Fag - interessearbeid

4 4 Hvordan står det egentlig til?

5 5

6 6 bedreva

7 Men store investeringsbehov Gjenanskaffelsesverdi: 1053 mrd kr Ledningsnett 90 % Huseiers anlegg 38 % Investeringsbehov til akseptabel standard i dag: 200 mrd kr 7 Investeringsbehov til akseptabel standard 2030: 290 mrd kr

8 Viktige VA-utfordringer 1. Økt politisk fokus 2. En tydeligere stat 3. Tilpasse oss klimaendringer 4. Begrense klimagassutslipp 5. Innfri stadig strengere regelverkskrav 6. Økt fornyelsestakt 8 7. Økt sikkerhet og beredskapsevne 8. Mer FoU, kunnskaps- og teknologiutvikling 9. Bedre synlighet og rekruttering 10.Mer hensiktsmessig organisering

9 Foredrag på årskonferansen 2010: Påstand: Hovedutfordringen i VA-sektoren er holdningen til vann- og avløpstjenesten som kritisk infrastruktur som krever både oppmerksomhet og ansvar 9

10 Politisk oppmerksomhet Nye budskapsark for: 10 Drikkevannskilder Vannforvaltning Klimatilpasning Fornyelsesbehov Varmepumper Ledningskartverk > Norsk Vann mener > Budskap og fakta

11 11

12 Klimatilpasning Positiv utvikling med NOU, Stortingsmelding og statsbudsjett Tålmodig påvirkningsarbeid og gode allianser 2014: Lovarbeid, senter for klimatjenester og en koordinerende overvannsmyndighet 12

13 Verktøykasse for klimatilpasning er under oppbygging 13 Under utarbeidelse: Husstands-brosjyre om overvannshåndtering Tilrettelegging for åpne flomveger Håndtering av overvann fra urbane veger

14 Samarbeidsforum for ledninger i grunnen 14 Nye krav om geodata i kart- og planforskriften Høringsfrist 5. des. Standarder om avstandskrav og kostnadsfordeling SOSI-standarder for utveksling av ledningsdata Informasjonssikkerhet Bredbånd i ledninger M.v. Ny forskrift + veil. til 32 i vegloven Må utarbeides veil. for kommunale/fk veger

15 Ferske ledningsnettverktøy 15 Under utarbeidelse: Veiledning plastrør (mar) Stikkledninger ansvar og teknisk utforming (jun) Tilbakeslagssikring i vannforsyningssystemer (sept) Sikring av kvalitet på ledningsanlegg (okt)

16 Synlighet og omdømme 16 Satsing i 2014 Ny arbeidsgruppe kommunikasjon og synlighet Omdømmeplattform Nytt språk og designelementer ABC i kommunikasjon IFAT 2014 & FRAMprosjektet Kampanjesamarbeid Kirkens Nødhjelp Avfall Norge Miljødir. Opptur?

17 17 Vann til 1 million

18 Tilstandsvurdering av kommunale vann- og avløpstjenester Med spesielt blikk på fylkene Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder 18

19 Vannforsyning Kommunenes standard i 2012: 19 For hvert vurderingsområde og summert i en vektet kvalitetsindeks

20 Avløp Kommunenes standard i 2012: 20 For hvert vurderingsområde og summert i en vektet kvalitetsindeks

21 21 Hygienisk betryggende drikkevann Arendal Bamble Bykle Grimstad - - Hjartdal - - Kristiansand Porsgrunn Skien Søgne Åseral

22 22 Bruksmessig vannkvalitet (ph og farge) Arendal Bamble Bykle Grimstad - - Hjartdal - - Kristiansand Porsgrunn Skien Søgne Åseral

23 23 Leveringsstabilitet Arendal Bamble Bykle Grimstad - - Hjartdal - - Kristiansand Porsgrunn Skien Søgne Åseral

24 24 Alternativ forsyning Arendal Bamble Bykle Grimstad - - Hjartdal - - Kristiansand Porsgrunn Skien Søgne Åseral

25 25 Ledningsnettets funksjon Arendal Bamble Bykle Grimstad - - Hjartdal - - Kristiansand Porsgrunn Skien Søgne Åseral

26 26 Overholdelse av gjeldende rensekrav Bamble Arendal Bykle - Grimstad - - Hjartdal - - Kristiansand Porsgrunn Skien Søgne Åseral

27 27 Tilknytning til godkjent utslipp Bamble Arendal Bykle - Grimstad - - Hjartdal - - Kristiansand Porsgrunn Skien Søgne Åseral

28 28 Kvalitet og bruk av slam Bamble Arendal Bykle - Grimstad - - Hjartdal - - Kristiansand Porsgrunn Skien Søgne Åseral

29 29 Overløpsutslipp på nettet Bamble Arendal Bykle Grimstad - - Hjartdal - - Kristiansand Porsgrunn Skien Søgne Åseral

30 30 Ledningsnettets funksjon Bamble Arendal Bykle Grimstad - - Hjartdal - - Kristiansand Porsgrunn Skien Søgne Åseral

31 Spredt avløp Tingenes tilstand på landsbasis Antall anlegg i spredt bebyggelse: Ca Samlede verdier som forvaltes av huseiere: ca. 34 milliarder Mange anlegg har dårlig kvalitet! 31 Samlet kostnad hvis halvparten skiftes ut: 17 milliarder

32 Vannforvaltning & vannforskrift Forvaltningsplaner og tiltaksprogrammer ut på høring 1. juli 2014 Kommunalt avløp og spredt bebyggelse risikerer å få en uforholdsmessig stor del av regningen Lite ressurser og uavklarte rammebetingelser Veiledninger under utvikling europeisk/nasjonalt Innblandingssoner m.v. 32

33 33

34 Vest- Agder Direkte utslipp Slamavskiller Mini renseanlegg slamavskiller Slamavskiller med infiltrasjon Slamavskiller med sandfilter slamavskiller med infiltrasjon Tett tank for svartvann Tett tank for alt avløpsvann 34 Tett tank for svartvann, gråvannsfilter Biologisk tolett, gråvannsfilter

35 Aust-Agder Direkte utslipp Slamavskiller Mini renseanlegg slamavskiller med infiltrasjon slamavskiller Slamavskiller med infiltrasjon Slamavskiller med sandfilter 35 Tett tank for svartvann Biologisk totalett Tett tank for alt avløpsvann

36 Telemark Direkte utslipp Slamavskiller 36 Slamavskiller med infiltrasjon Slamavskiller Mini renseanlegg Slamavskiller med infiltrasjon Slamavskiller med sandfilter Tett tank for svartvann Tett tank for alt avløpsvann Annet renseprinsipp

37 Kartlegging av antall driftsoperatører i norsk vannbransje «Vann i sør» Fylkene Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder 37

38 Telemark Driftsoperatører på vannbehandlingsanlegg og avløpsrenseanlegg Driftsoperatører på tranportsystemer 38 Kommuner i Telemark Innbyggere pr. 31/12/2013 Norsk Vann antar Rapportert inn Norsk Vann antar Rapportert inn Skien (M) Porsgrunn (M) Bamble (M) ,3 10,3 Notodden (M) ,5 6 Kragerø ,2 9,2 Nome ,1 2 Tinn ,1 2 Bø ,1 2 Sauherad ,1 2 Drangedal ,1 2 Vinje ,1 2 Seljord ,1 2 Kviteseid ,1 2 Siljan ,1 2 Tokke ,1 2 Hjartdal Nissedal ,8 Fyresdal , Sum Telemark fylke: (M) = medlemskap i Norsk Vann

39 Aust-Agder Driftsoperatører på vannbehandlingsanlegg og avløpsrenseanlegg Driftsoperatører på tranportsystemer 39 Kommuner i Aust-Agder Innbyggere pr. Norsk Vann antar 31/12/2013 Rapportert Rapportert Norsk Vann antar inn inn Arendal (M) Grimstad ,5 12,5 Lillesand (M) Risør ,1 2 Tvedestrand ,1 2 Froland ,1 2 Birkenes ,1 2 Evje og Hornnes ,1 2 Gjerstad ,1 2 Vegårshei ,1 2 Åmli ,8 Iveland ,8 Valle (M) ,8 Bygland ,8 Bykle (M) Sum Aust-Agder fylke: (M) = medlemskap i Norsk Vann

40 Vest-Agder Driftsoperatører på vannbehandlingsanlegg og avløpsrenseanlegg Driftsoperatører på tranportsystemer 40 Kommuner i Vest-Agder Innbyggere pr. Norsk Vann antar 31/12/2013 Rapportert Rapportert Norsk Vann antar inn Kristiandsand (M) ,8 31,8 Mandal ,6 10,6 inn Vennesla (M) Søgne (M) ,5 2,5 Farsund (M) Flekkefjord (M) Lyngdal ,1 2 Songdalen (M) ,5 1,5 Kvinesdal ,1 2 Lindesnes (M) Marnardal (M) ,3 0,5 Sirdal ,8 Audnedal (M) ,2 Hægebostad ,8 Åseral 914 1,3 1, Sum Vest-Agder fylke: NB! Det var mangler i dataene Kristiansand rapporterte inn. Norsk Vann har gjort en antakelse. (M) = medlemskap i Norsk Vann

41 Rekrutteringssituasjonen for driftsoperatører i «Vann i sør» 41 Vanskelig å få tak i kvalifisert personell med relevant bakgrunn og kompetanse Det er ofte nødvendig med stor bredde i opplæringen av driftsoperatører Rekrutteringssituasjonen er avhengig av hvilke krav man stiller Flertallet synes det er utfordrende å rekruttere!

42 42 Betre byrdi du ber kje i bakken enn mannevit mykje. Med låkare niste du legg kje i veg enn ovdrykkje med øl.

INTEGRERINGSKONFERANSEN 2014 KRISTIANSAND BOSETTING AV FLYKTNINGER - VED SENIORRÅDGIVER BJØRN NOTTO EPPELAND, HUSBANKEN

INTEGRERINGSKONFERANSEN 2014 KRISTIANSAND BOSETTING AV FLYKTNINGER - VED SENIORRÅDGIVER BJØRN NOTTO EPPELAND, HUSBANKEN INTEGRERINGSKONFERANSEN 2014 KRISTIANSAND BOSETTING AV FLYKTNINGER - VED SENIORRÅDGIVER BJØRN NOTTO EPPELAND, HUSBANKEN Disposisjon Bolig og dens betydning Boligsosialt arbeid Ny boligsosial strategi Segmenteringsmodellen

Detaljer

VA-konferansen 2013 Driftsassistansen i Møre og Romsdal 31. mars 2013. Med fokus på VA-opprydding i spredt bebyggelse. Gjertrud Eid, Norsk Vann BA

VA-konferansen 2013 Driftsassistansen i Møre og Romsdal 31. mars 2013. Med fokus på VA-opprydding i spredt bebyggelse. Gjertrud Eid, Norsk Vann BA VA-konferansen 2013 Driftsassistansen i Møre og Romsdal 31. mars 2013 Med fokus på VA-opprydding i spredt bebyggelse 1 Gjertrud Eid, Norsk Vann BA Dagsorden Hvorfor er dette viktig? Praktiske råd og tips

Detaljer

Tilstandsvurdering av kommunale vann og avløpstjenester

Tilstandsvurdering av kommunale vann og avløpstjenester Norsk Vann Informasjon Resultater 2010 Tilstandsvurdering av kommunale vann og avløpstjenester www.bedreva.no Foto: Nina Østergaard Norsk Vanns tilstandsvurdering av VA-tjenestene Vurdering av 61 kommuner

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 23/14 Kommunestyret 27.03.2014

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 23/14 Kommunestyret 27.03.2014 Søgne kommune Arkiv: 033 Saksmappe: 2014/1304-10010/2014 Saksbehandler: Camilla Erland Aarnes Dato: 17.03.2014 Saksframlegg Ny sekretariatsordning for kontrollutvalget Utv.saksnr Utvalg Møtedato 23/14

Detaljer

VEDTEKTER. for SPAREBANKEN SØR

VEDTEKTER. for SPAREBANKEN SØR VEDTEKTER for SPAREBANKEN SØR KAP. 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL. 1-1 Foretaksnavn. Kontorkommune. Formål Sparebanken Sør er dannet ved sammenslutning av Sparebanken Pluss og Sparebanken Sør den 1. januar

Detaljer

Dagens tekst. Om Norsk Vann Kurstilbud fra Norsk Vann Brannvann. Prosjekt tilbakeslagssikring norskvann.no

Dagens tekst. Om Norsk Vann Kurstilbud fra Norsk Vann Brannvann. Prosjekt tilbakeslagssikring norskvann.no Dagens tekst 1 Om Norsk Vann Kurstilbud fra Norsk Vann Brannvann Vannverket og kommunens oppgaver og ansvar VA / Miljøblad nr 82 Retningslinjer Drammensreg. Erfaringer fra Skien Prosjekt tilbakeslagssikring

Detaljer

Tilstandsvurdering av kommunale vann og avløpstjenester

Tilstandsvurdering av kommunale vann og avløpstjenester Norsk Vann Informasjon Resultater 2013 Tilstandsvurdering av kommunale vann og avløpstjenester www.bedreva.no Foto: Nina Østergaard Norsk Vanns tilstandsvurdering av VA-tjenestene Vurdering av 77 kommuner

Detaljer

Hvordan finne, utvikle og anvende digitalisert, kartbasert informasjon fra Askeladden, Naturbasen, Skog og landskap - og andre baser

Hvordan finne, utvikle og anvende digitalisert, kartbasert informasjon fra Askeladden, Naturbasen, Skog og landskap - og andre baser Hvordan finne, utvikle og anvende digitalisert, kartbasert informasjon fra Askeladden, Naturbasen, Skog og landskap - og andre baser Gunnar Ridderström Strategistaben Region sør 1 Min målsetting: Gi en

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tid Kl. 09.00-14.00

MØTEINNKALLING. Tid Kl. 09.00-14.00 MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: 09.04.2014 Tid Kl. 09.00-14.00 Møtested: Rådhusgt.10. 2.etg. (gml. rådhus) Evt. forfall meldes snarest til sekretæren, tlf. 38072705,

Detaljer

Hvordan håndtere vegvann?

Hvordan håndtere vegvann? Kommunaltekniske fagdager 2014 Hvordan håndtere vegvann? Einar Melheim, Norsk Vann 1 Dagens tekst 2! Norsk Vann! Norsk Vanns prosjektsystem! Aktuelle prosjekter! Klimatilpasning! Håndtering av overvann

Detaljer

FROLAND KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING. Tid: Kl. 09.00-11.30

FROLAND KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING. Tid: Kl. 09.00-11.30 FROLAND KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: 03.03.14 Tid: Kl. 09.00-11.30 Møtested: Kommunehuset, Osedalen, 3. etg. Evt. forfall meldes snarest

Detaljer

Tilstandsvurdering av kommunale vann og avløpstjenester

Tilstandsvurdering av kommunale vann og avløpstjenester Norsk Vann Informasjon Resultater 2012 Tilstandsvurdering av kommunale vann og avløpstjenester www.bedreva.no Foto: Nina Østergaard Norsk Vanns tilstandsvurdering av VA-tjenestene Vurdering av 69 kommuner

Detaljer

Utredning av ny. sekretariatsordning. for kontrollutvalg. på Agder

Utredning av ny. sekretariatsordning. for kontrollutvalg. på Agder KS Agder Utredning av ny sekretariatsordning for kontrollutvalg på Agder 14 kommuner 2 fylkeskommuner Versjon endelig 1. SAMMENDRAG... 3 2. BAKGRUNN FOR NY ORGANISERING... 3 3. ARBEIDET MED RAPPORTEN OM

Detaljer

VA-sektoren må investere milliardbeløp i nyanlegg og fornyelse av ledningsnettet

VA-sektoren må investere milliardbeløp i nyanlegg og fornyelse av ledningsnettet VA-sektoren må investere milliardbeløp i nyanlegg og fornyelse av ledningsnettet 1 Gjenanskaffelsesverdi, etterslep og investeringsbehov Hvordan sikre god kvalitet på investeringene? Nyttige verktøy fra

Detaljer

Regionalt tiltaksprogram for vannregion Agder

Regionalt tiltaksprogram for vannregion Agder Høringsforslag: Regionalt tiltaksprogram for vannregion Agder 2016 2021 23.01.2015 Kontaktinformasjon: Prosjektleder vannregion Agder Vest-Agder fylkeskommune Kristin Uleberg Tlf: 38 07 47 71 E-post kul@vaf.no

Detaljer

Geovekst prosjekter i Agder. 20 August 2015

Geovekst prosjekter i Agder. 20 August 2015 Geovekst prosjekter i Agder 20 August 2015 LACHVA24 Flekkefjord, Sirdal, Bykle og Valle FKB-C FKB-C konstruksjon ut fra omløpsfoto 3878 km2 Cowi fått oppdraget Data er levert og gjort tilgjengelig for

Detaljer

Bosetting og integrering av flyktninger i Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder

Bosetting og integrering av flyktninger i Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder Kristian Rose Tronstad Bosetting og integrering av flyktninger i Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder NOTAT 2014:107 Tittel: Forfatter: Bosetting og integrering av flyktninger i Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder

Detaljer

UiA+HiT? Delrapport 2: Næringsutvikling og funksjonell region

UiA+HiT? Delrapport 2: Næringsutvikling og funksjonell region FoU-rapport nr. 3/2013 UiA+HiT? Delrapport 2: Næringsutvikling og funksjonell region A r n e I s a k s e n o g Ro g e r H e n n i n g No r ma n n Tittel: UiA+HiT? Delrapport 2: Næringsutvikling og funksjonell

Detaljer

UiA+HiT? Delrapport 2: Næringsutvikling og funksjonell region

UiA+HiT? Delrapport 2: Næringsutvikling og funksjonell region FoU-rapport nr. 3/2013 UiA+HiT? Delrapport 2: Næringsutvikling og funksjonell region Arne Isaksen og Roger Henning Normann Tittel: UiA+HiT? Delrapport 2: Næringsutvikling og funksjonell region Forfattere:

Detaljer

t Norsk Vann gag- $o(>c> ~«<.9 ;1\45 lcwl l. M?

t Norsk Vann gag- $o(>c> ~«<.9 ;1\45 lcwl l. M? t Norsk Vann Til landets 11 vannregionmyndigheter, med kopi til direktoratgruppen, KLD og KS (jf. vedlagte adresseliste) gag- $o(>c> ~«

Detaljer

Saksframlegg. Kommunale gebyrer 2013 - Vann, avløp, renovasjon, slamtømming, havn/lager og parkering m.m.

Saksframlegg. Kommunale gebyrer 2013 - Vann, avløp, renovasjon, slamtømming, havn/lager og parkering m.m. Søgne kommune Arkiv: 231 Saksmappe: 2012/2803-29166/2012 Saksbehandler: Paal Kristensen Dato: 17.09.2012 Saksframlegg Kommunale gebyrer 2013 - Vann, avløp, renovasjon, slamtømming, havn/lager og parkering

Detaljer

Nyheter fra Norsk Vann

Nyheter fra Norsk Vann 1 Nyheter fra Norsk Vann 2 bedreva 3 www.norskvann.no Verktøykassa di: Norsk Vann prosjekt 4 Full ut brukerstyrt Prosjektkontingent 2kr/innbygger for 2013-2015 Nye satsingsområder for 2013-2015 Sikkerhet

Detaljer

Hva betyr klimaendringene for: Vann og avløp. Av Einar Melheim, Norsk Vann

Hva betyr klimaendringene for: Vann og avløp. Av Einar Melheim, Norsk Vann Hva betyr klimaendringene for: Vann og avløp Av Einar Melheim, Norsk Vann 1 Hva er konsekvensene av klimaendringene for VA-sektoren? Vannkilde Vannbehandlingsanlegg Distribusjon av vann Høydebassenger/

Detaljer

Strategiplan for trafikksikkerhet

Strategiplan for trafikksikkerhet Strategiplan for trafikksikkerhet Agderfylkene 2006-2009 Vest-Agder fylkeskommune Aust-Agder fylkeskommune Innhold 1 Innledning................................................................................

Detaljer

EIERKOMMUNENE I AGDER ENERGI EIERsKApsMELDING Eierskapsmelding

EIERKOMMUNENE I AGDER ENERGI EIERsKApsMELDING Eierskapsmelding E I E R KO M M U N E N E I AG D E R E N E R G I eier s kaps ME L D I N G Eierskapsmelding Innhold 1 Forord fra Arbeidsutvalgets leder 2 Innledning 3 Om Agder Energi 4 Eierkommunene i Agder Energi definerer

Detaljer

11.12.2013. Infrastrukturens blodårer forvitrer skal vi akseptere det? Vannforsyning diskutert siden 1600-tallet

11.12.2013. Infrastrukturens blodårer forvitrer skal vi akseptere det? Vannforsyning diskutert siden 1600-tallet Infrastrukturens blodårer forvitrer skal vi akseptere det? Anders Anundsen, Stortingsrepresentant FrP, leder Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité Vannforsyning med røtter Vannforsyning diskutert

Detaljer

MEF-notat nr. 5-2014. Fokus på VA-Norge 7 Bak tallene: Seks kommuner i Buskerud, Telemark og Vestfold

MEF-notat nr. 5-2014. Fokus på VA-Norge 7 Bak tallene: Seks kommuner i Buskerud, Telemark og Vestfold MEF-notat nr. 5-2014 Fokus på VA-Norge 7 Bak tallene: Seks kommuner i Buskerud, Telemark og Vestfold Notatet er utarbeidet av Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) september 2014. Kontaktpersoner: Stein

Detaljer

Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2012

Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2012 Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2012 RAPPORT NR. 1 2012 Juli 2012 2 Forord Huseiernes Landsforbund presenterer i denne rapporten kommunale vann- og avløpsgebyrer, renovasjonsavgift

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 77/14 Kommunestyret 25.09.2014

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 77/14 Kommunestyret 25.09.2014 Søgne kommune Arkiv: 033 Saksmappe: 2005/2591-29269/2014 Saksbehandler: Camilla Erland Aarnes Dato: 16.09.2014 Saksframlegg Godkjennelse av selskapsavtale Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS

Detaljer

3E0119 - Åpen. i Norge. rapport 3B0325. Videreføring av. Forfattere Tore Kvande (SINTEF) SINTEF Byggforsk 2012-01-11

3E0119 - Åpen. i Norge. rapport 3B0325. Videreføring av. Forfattere Tore Kvande (SINTEF) SINTEF Byggforsk 2012-01-11 - Åpen Rapport Klima- og sårbarhetsanalyse for bygninger i Norge Videreføring av rapport 3B0325 Forfattere Tore Kvande (SINTEF) Anders-Johan Almås (NTNU/SINTEF/Multiconsult) Harold McInnes og Hans Olav

Detaljer