Hvordan finne, utvikle og anvende digitalisert, kartbasert informasjon fra Askeladden, Naturbasen, Skog og landskap - og andre baser

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hvordan finne, utvikle og anvende digitalisert, kartbasert informasjon fra Askeladden, Naturbasen, Skog og landskap - og andre baser"

Transkript

1 Hvordan finne, utvikle og anvende digitalisert, kartbasert informasjon fra Askeladden, Naturbasen, Skog og landskap - og andre baser Gunnar Ridderström Strategistaben Region sør 1

2 Min målsetting: Gi en oversikt over utfordringene vi møter når vi bruker geografiske informasjonssystemer Peke på noen sentrale kilder til geografiske data Vise noen eksempler på innhenting, utvikling og bruk av data 2

3 Hva er geografiske data? 3

4 4

5 Formidling Analyser Grunnlagsdata 5

6 Utfordringer (i forhold til GIS) Kompetanse, kompetanse, kompetanse. Innsamling og bearbeiding av data (hva finnes, kvalitet, oppdatering, fullstendighet osv.) Produksjon av data Analyser (geografiske og statistiske) Presentasjon og formidling 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 Hva er GIS? 12

13 Data + Programvare + Kompetanse + Kapasitet = GIS 13

14 Typer data Vektordata Rasterdata Bildedata TIN Punkt Linje (+ nettverk) Flate 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 Hvordan finne data? 22

23 Hvilke data leter vi etter? (Hva er hensikten med analysen?) Hvor kan jeg finne dataene? (Etat, nettsted, database) Hvilken form bør eller kan dataene ha? (raster, vektor, WMS.) Hvilket format kan jeg bruke? Hvilken kvalitet har dataene? 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 Aktuelle databaser 28

29 Hvilke data leter vi etter? (Hva er hensikten med analysen?) Hvor kan jeg finne dataene? (Etat, nettsted, database) Hvilken form bør eller kan dataene ha? (raster, vektor, WMS.) Hvilket format kan jeg bruke? Hvilken kvalitet har dataene? 29

30 NorgeDigitalt Forpliktende forvaltningssamarbeid mellom offentlige etater på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå som har ansvar for å fremskaffe stedfestet informasjon og/eller er store brukere av slik informasjon. NorgeDigitalt-samarbeidet omfatter basis geodata for sjø- og landområder, samt tematiske geodata om areal-, miljø- og naturressurser. (Arealis. Nasjonalt samarbeid i 10-årsperioden med målsetting å gjøre tematiske geodata lettere tilgjengelig i kommuner og fylker. Arealis er nå avløst/videreført i NorgeDigitalt- 30

31 31

32 32

33 33

34 34

35 35

36 36

37 37

38 38

39 39

40 40

41 41

42 42

43 43

44 44

45 45

46 46

47 47

48 48

49 49

50 50

51 51

52 52

53 53

54 54

55 55

56 56

57 57

58 58

59 59

60 60

61 61

62 62

63 Hvordan anvende data? 63

64 64

65 Type analyser (Innsyn) Overlay-analyser Nærhetsanalyser Nettverksanalyser Statistiske analyser. 65

66 66

67 67

68 68

69 69

70 70

71 71

72 Hovedtema Landskapsbilde Nærmiljø og friluftsliv Naturmiljø Kulturmiljø Naturressurser Undertema Landskapsregioner Verdifulle kulturlandskap Verna vassdrag Tettsteder Bygninger Vannarealer 100-metersbeltet langs sjø og vassdrag Tettstedsnære rekreasjonsarealer Leke- og idrettsplasser Sikrede friluftsområder Prioriterte naturtyper Verneområder Fredete kulturminner Fredete bygninger Ikke-fredete kulturminner SEFRAK-bygninger Bonitet Markslag Dyrka mark, skog 72

73 Datasett Arealis FKB GAB SSB Landskapsregioner Verdifulle kulturlandskap Verna vassdrag Tettsteder Bygninger Vannarealer 100-metersbeltet langs sjø og vassdrag Tettstedsnære rekreasjonsarealer Leke- og idrettsplasser Sikrede friluftsområder Prioriterte naturtyper Verneområder (natur) Fredete kulturminner Fredete bygninger Ikke-fredete kulturminner SEFRAK-bygninger Bonitet Markslag 73

74 74

75 75

76 76

77 77

78 78

79 79

80 Hvordan utvikle data? 80

81 81

82

83 Byspredning analyse i bystrategien Rapporten skrives av TØI De geografiske analysene gjøres i Region sør Skal vurdere effekten av styring av arealbruken de siste 10 årene Virker de rikspolitiske retningslinjene og kjøpesenterstoppene? Er det forskjeller mellom byregionene? Hvor er ulike funksjoner lokalisert 83

84 Byspredning datagrunnlag GAB-data for hele Region sør klassifisert i bygningsgtyper + rensket for uaktuelle bygningstyper Tettstedsgrenser og sentrumssoner fra SSB Vegnett fra N50 84

85 Analyser - byspredning Koding av funksjon (bolig, industri/lager, handel, hotell og restaurant osv.) Koding i forhold til lokalisering (innenfor eller avstand til sentrumssone og tettsted) Koding i forhold til avstand fra E18 (500 meter buffer) Statistikk i forhold til lokalisering (grafer) Statistikk i forhold til funksjon (grafer) Kart som viser lokalisering av funksjoner i forhold til E18 og tettsteder/sentrumsområder 85

86 86

87 Nye bygninger i sentrumsområdene Antall Bolig - Enebolig 384 Bolig - Flermanns 69 Bolig - Tomanns 158 Handel 22 Helsebygning 48 Hotell og restaurant 49 Industri og lager Bolig - Enebolig Bolig - Flermanns Bolig - Tomanns Handel Helsebygning Hotell og restaurant Industri og lager Kontor Offentlig formål Transport Bygningstype 70 Kontor 41 Offentlig formål 23 Transport 87

88 Nye bygninger i avstand ut til 1 kilometer fra sentrumsområdene Bolig - Enebolig Antall Bolig - Flermanns Bolig - Tomanns Handel 135 Helsebygning 50 Hotell og restaurant 489 Industri og lager 113 Kontor 281 Offentlig formål 39 Transport 0 Bolig - Enebolig Bolig - Flermanns Bolig - Tomanns Handel Helsebygning Hotell og restaurant Industri og lager Kontor Offentlig formål Transport Bygningstype 88

89 Handel Totalt er det bygget 630 bygninger for handel i perioden 1998 til 2007 i Region sør. Lokaliseringen av disse fordeler seg slik: Avstand fra sentrumssonen for handelsbygg i perioden Antall km km km km 0-1 km 1-2 km 2-3 km 3-4 km 4-5 km Over 5 km Sentrum Avstand fra sentrumssonen km 138 Over 5 km 158 Sentrum 89

90 Dersom vi fordeler handelsbebyggelsen på antall kvadratmeter får vi følgende fordeling: Antall kvadratmeter handelbebyggelse i avstand fra sentrumsområdene Antall kvadratmeter km km km km km Over 5 km Sentrum 0-1 km 1-2 km 2-3 km 3-4 km 4-5 km Over 5 km Sentrum Avstand fra sentrum Kvadratmeter og avstand km km km km km Over 5 km Sentrum 90

91 Antall bygninger til handel pr kommune i perioden Arendal Kongsberg 46 Tønsberg Antall Drammen Ringerike 1 Hole 1 Flå 10 Gol 6 Ål 2 Hemsedal 10 Modum 2 1 Hol Krødsherad 6 Øvre Eiker 4 Nedre Eiker 6 Lier 21 Sandefjord 19 Porsgrunn 20 Kragerø 0 Drammen Ringerike Flå Gol Ål Hol Modum Lier Horten Tønsberg Larvik Sande Andebu Nøtterøy Skien Bamble Bø Tinn Seljord Nissedal Vinje Grimstad Gjerstad Froland Birkenes Iveland Bykle Mandal Vennesla Søgne Åseral Lyngdal Sirdal Kommunenr. 17 Vinje 25 Kristiansand 14 Larvik 10 Holmestrand 13 Stokke 12 Skien 9 Tjøme 11 Seljord 12 Grimstad 11 Tvedestrand 9 Horten 10 Notodden 8 Flekkefjord 10 Søgne 8 Re 7 Nøtterøy 6 Røyken 9 Bamble 7 Bø 8 Tinn 6 Lyngdal 3 Risør 4 Mandal 5 Vennesla 5 Marnardal 4 Andebu 5 Froland 2 Birkenes 3 Lindesnes 6 Kvinesdal 4 Drangedal 3 Hjartdal 2 Nissedal 2 Svelvik 1 Tokke 3 Gjerstad 4 Lillesand 4 Åmli 4 Evje og Hornnes 6 Farsund 5 Songdalen 3 Sirdal 2 Åseral 3 Hægebostad 2 Sauherad 2 Kvitseid 3 Vegårdshei 1 Nore og Uvdal 2 Sande 1 Iveland 3 Bykle 91

92 Antall kvadratmeter til handel pr. kommune Arendal Antall kvadratmeter Drammen Tønsberg Larvik Sandefjord Kristiansand Kongsberg Horten porsgrunn Søgne Nedre Eiker Holmestrand Hole Gol Hol Røyken Ringerike Hemsedal Modum Øvre Eiker 780 Flå Ål 120 Nore og Uvdal 70 Krødherad Lier Grimstad Skien Lillesand Vennesla Bamble 031 Kragerø Songdalen Notodden Stokke Bø Tvedestrand Flekkefjord Re Bykle Lyngdal Tinn Nøtterøy Sande Tjøme Seljord Vinje Gjerstad Kvinesdal Mandal Drangedal Hjartdal 69 Hægebostad Andebu 863 Nissedal Risør Birkenes Vegårdshei Iveland Evje og Hornnes 144 Svelvik Farsund Marnardal 314 Sauherad 288 Kvitseid 426 Sirdal Åmli Froland Åseral Lindesnes 30 Tokke 0 Drammen Ringerike Flå Gol Ål Hol Modum Lier Horten Tønsberg Larvik Sande Andebu Nøtterøy Skien Bamble Bø Tinn Seljord Nissedal Vinje Grimstad Gjerstad Froland Birkenes Iveland Bykle Mandal Vennesla Søgne Åseral Lyngdal Sirdal Kommune 92

93 93

94 Regional plan for kjøpesentre og sentrumsutvikling Utarbeidet av Vestfold fylkeskommune Konsekvensutredningen er todelt en del på konsekvenser for handel (og transport) og en på andre samfunnstema Lokaliseringer langs E18 og enkelte andre lokaliseringer er vurdert 94

95 95

96 96

97 97

98 98

99 99

100 100

101 Hva er potensialet? 101

102 102

103 103

104 104

105 105

106 106

107 107

108 108

109 Takk for oppmerksomheten! 109

HUSEIERNES LANDSFORBUND KOMMUNAL EIENDOMSSKATT 2015

HUSEIERNES LANDSFORBUND KOMMUNAL EIENDOMSSKATT 2015 HUSEIERNES LANDSFORBUND KOMMUNAL EIENDOMSSKATT 2015 RAPPORT NR. 2 2015 August 2015 FORORD Huseiernes Landsforbund (HL) ser det som viktig å fokusere oppmerksomheten på de måtene kommunene legger gebyrer

Detaljer

Gjennomføringsbarometeret 2014. Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene

Gjennomføringsbarometeret 2014. Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene Gjennomføringsbarometeret 2014 Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Figuroversikt... 2 Gjennomføringsbarometeret... 3 1. Hvor mange ungdommer fullfører

Detaljer

KOMMUNAL SELSKAPS- STATISTIKK

KOMMUNAL SELSKAPS- STATISTIKK KOMMUNAL SELSKAPS- STATISTIKK Figurer og tabeller Av Bent Aslak Brandtzæg Telemarksforsking-Bø TF-notat nr 13/2008 Telemarksforsking-Bø 2008 TF-notat nr. 13/2008 ISSN 0802-3662 Pris: kr. 150 Telemarksforsking-Bø

Detaljer

VOKAL-kurs Bergen kommune

VOKAL-kurs Bergen kommune VOKAL-kurs Bergen kommune «Informasjon er ikke kunnskap» A. Einstein Fredrik Pharo 13.03.2014 Om Conexus AS Etablert 2001. Utført Big-Data analyser i mer enn 10 år for Norsk skole. Forskningsbasert innovasjon

Detaljer

Estimering av leieinntekter fra næringseiendom

Estimering av leieinntekter fra næringseiendom Notater Documents 15/2012 Anne Holtung Oppdatert med tall for 2010 Notater 15/2012 Anne Holtung Oppdatert med tall for 2010 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Notater I denne serien

Detaljer

Næringsanalyse for BTV. Buskerud, Telemark og Vestfold

Næringsanalyse for BTV. Buskerud, Telemark og Vestfold Næringsanalyse for BTV Buskerud, Telemark og Vestfold Av Knut Vareide Telemarksforsking-Bø - arbeidsrapport 19/2006 Næringsanalyse for BTV 2 Næringsanalyse for BTV Forord Denne rapporten er utarbeidet

Detaljer

Innkalling til møte i Helse, oppvekst og kulturutvalget 02.06.2015 på Formannskapssalen, Skaun rådhus.

Innkalling til møte i Helse, oppvekst og kulturutvalget 02.06.2015 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Innkalling til møte i Helse, oppvekst og kulturutvalget 02.06.2015 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. NB! Oppmøte på Skaun ungdomsskole kl 13.00. TEMA: Kl.13.00: Ungdomstrinn i utvikling og spesialundervisning

Detaljer

Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen, revisjon 2016 HØRINGSUTKAST

Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen, revisjon 2016 HØRINGSUTKAST Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen, revisjon 2016 HØRINGSUTKAST Hadelandsregionen, 19. juni 2015 Njål Nore TØI 1 Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen (2008) revideres

Detaljer

SNF-rapport nr. 22/08

SNF-rapport nr. 22/08 Indikatorer for lokal sårbarhet Analyse av norske kommuner 20-20 og utviklingen 20-20 av Rune Mjørlund Christian Andersen Stig-Erik Jakobsen SNF-prosjekt nr. 2982 Gjennomføring av sårbarhetsanalyse for

Detaljer

3E0119 - Åpen. i Norge. rapport 3B0325. Videreføring av. Forfattere Tore Kvande (SINTEF) SINTEF Byggforsk 2012-01-11

3E0119 - Åpen. i Norge. rapport 3B0325. Videreføring av. Forfattere Tore Kvande (SINTEF) SINTEF Byggforsk 2012-01-11 - Åpen Rapport Klima- og sårbarhetsanalyse for bygninger i Norge Videreføring av rapport 3B0325 Forfattere Tore Kvande (SINTEF) Anders-Johan Almås (NTNU/SINTEF/Multiconsult) Harold McInnes og Hans Olav

Detaljer

Attraktivitetsbarometeret 2008. Topp og bunn i regioners og kommuners attraksjonskraft

Attraktivitetsbarometeret 2008. Topp og bunn i regioners og kommuners attraksjonskraft Attraktivitetsbarometeret 2008 Topp og bunn i regioners og kommuners attraksjonskraft Hvor i Norge er det best å bo? Folket bestemmer! Det finnes mange undersøkelser og rapporter som forteller oss hvilke

Detaljer

GLAVA L-ELEMENT MONTERINGSANVISNING. April 2014 (erstatter sept. 12)

GLAVA L-ELEMENT MONTERINGSANVISNING. April 2014 (erstatter sept. 12) GLAVA L-ELEMENT MONTERINGSANVISNING April 2014 (erstatter sept. 12) GLAVA L-ELEMENT L-element er en enkel isolert ytterforskaling til plate på mark-løsning, og kan brukes til industribygg, garasjer, uthus,

Detaljer

Personskader i kommuner og fylker

Personskader i kommuner og fylker Tall fra Norsk pasientregister, Dødsårsaksregisteret og estimater basert på Skaderegisteret TABELL- OG FIGUROVERSIKT... 3 KOMMUNE- OG FYLKESTABELLER............ 3 ANDRE FIGURER OG TABELLER............

Detaljer

Refer anser...,... 7. Vedl egg: Inndeling i primære prognoseregioner... 8. IO 75/25 23. juli 1975

Refer anser...,... 7. Vedl egg: Inndeling i primære prognoseregioner... 8. IO 75/25 23. juli 1975 IO 75/25 23. juli 1975 STATISTISK SENTRALBYRÅS BEFOLKNINGSPROGNOSEMODELL: PRIMÆRE PROGNOSEREGIONER OG SAMARBEID OM FRAMSKRIVINGENE Av Arne Rideng INNHOLD Side Sammendrag 1 I. Framskrivinger og andre prognoser

Detaljer

Attraktivitetsbarometeret. Topp og bunn i regionenes

Attraktivitetsbarometeret. Topp og bunn i regionenes Attraktivitetsbarometeret 2007 Topp og bunn i regionenes attraksjonskraft Bli en attraktiv region! Hva kom først, høna eller egget? Det er på mange måter denne problemstillingen vi står oppe i når vi skal

Detaljer

Bredbånd Dekningsanalyse 2007

Bredbånd Dekningsanalyse 2007 Bredbånd Dekningsanalyse 2007 Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD) 03.07.2007 Teleplan AS Fornebuveien 31 P.O. Box 69 1324 Lysaker Norway Dokument informasjon: Dokument tittel: Bredbånd Dekningsanalyse

Detaljer

Busetting av flyktningar 2014-2019

Busetting av flyktningar 2014-2019 Busetting av flyktningar 2014-2019 Busettingsvedtak i høve til oppmodning for 2015 Her er oversikta over kor mange flyktningar kvar einskild kommune er oppmoda om å busette i perioden 2014-2016, og plantal

Detaljer

Regional plan for handel og sentrumsutvikling i Vestfold. Retningslinjer, planbestemmelse og handlingsprogram. Analyser og konsekvensvurderinger

Regional plan for handel og sentrumsutvikling i Vestfold. Retningslinjer, planbestemmelse og handlingsprogram. Analyser og konsekvensvurderinger Regional plan for handel og sentrumsutvikling i Vestfold Retningslinjer, planbestemmelse og handlingsprogram. Analyser og konsekvensvurderinger Vedtatt av Fylkestinget 20. oktober 2009 Miljøverndepartementet

Detaljer

Busetting av flyktningar 2014-2016

Busetting av flyktningar 2014-2016 Busetting av flyktningar 2014-2016 Busettingsvedtak i høve til oppmodning for 2015 Her er oversikta over kor mange flyktningar kvar einskild kommune er oppmoda om å busette i perioden 2014-2016, kva dei

Detaljer

F R O. Jackon. Praktisk veiledning R I N G. Frostisolering av: VA ledninger Veier Idrettsanlegg. 07-2015 erstatter 05-2010. www.jackon.

F R O. Jackon. Praktisk veiledning R I N G. Frostisolering av: VA ledninger Veier Idrettsanlegg. 07-2015 erstatter 05-2010. www.jackon. Jackon Praktisk veiledning F R O ST I S O LE R I N G Frostisolering av: VA ledninger Veier Idrettsanlegg 07-2015 erstatter 05-2010 Isoler riktig det lønner seg! Denne brosjyren gir en oversikt over noen

Detaljer

Jackon. isolasjon i grunnen. Praktisk veiledning

Jackon. isolasjon i grunnen. Praktisk veiledning Jackon isolasjon i grunnen G R U N N Praktisk veiledning Markisolasjon Telesikring Varme og kalde konstruksjoner Varmeisolering og fuktsikring av kjellervegger 09-2012 erstatter 01-2011 2Jackon isolajon

Detaljer

Henning Hole, Statistisk sentralbyrå og Arne Grønlund, JORDFORSK. Drïftstypemodellen

Henning Hole, Statistisk sentralbyrå og Arne Grønlund, JORDFORSK. Drïftstypemodellen 97/59 Notater 1997 Henning Hole, Statistisk sentralbyrå og Arne Grønlund, JORDFORSK Modell for tilrettelegging av jordbruksstatistikk for beregning av tap av næringsstoffer fra jordbruksarealene. Dokumentasjon

Detaljer

Notater. Aina Holmøy. Interkommunalt legevaktsamarbeid. (IKL) - Organisering, utgifter og inntekter 2006/75. Notater

Notater. Aina Holmøy. Interkommunalt legevaktsamarbeid. (IKL) - Organisering, utgifter og inntekter 2006/75. Notater 2006/75 Notater Aina Holmøy Notater Interkommunalt legevaktsamarbeid med legevaktsentral (IKL) - Organisering, utgifter og inntekter Avdeling for IT og datafangst/seksjon for intervjuundersøkelser Innhold

Detaljer

Bosetting og integrering av flyktninger i Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder

Bosetting og integrering av flyktninger i Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder Kristian Rose Tronstad Bosetting og integrering av flyktninger i Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder NOTAT 2014:107 Tittel: Forfatter: Bosetting og integrering av flyktninger i Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder

Detaljer

Listerrådet og planstrategier Hva er regionale utfordringer? Tom Egerhei ass. fylkesmann

Listerrådet og planstrategier Hva er regionale utfordringer? Tom Egerhei ass. fylkesmann Listerrådet og planstrategier Hva er regionale utfordringer? Tom Egerhei ass. fylkesmann De globale utfordringene - skal vi bidra til løsningen? Menneskeskapte klimaendringer Tap av biologisk mangfold

Detaljer

VEDTEKTER. for SPAREBANKEN SØR

VEDTEKTER. for SPAREBANKEN SØR VEDTEKTER for SPAREBANKEN SØR KAP. 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL. 1-1 Foretaksnavn. Kontorkommune. Formål Sparebanken Sør er dannet ved sammenslutning av Sparebanken Pluss og Sparebanken Sør den 1. januar

Detaljer

Boligmangelen i Norge Hvorfor bygges det ikke nok boliger? Se hvilke kommuner det er dyrest å bo i Låner du bort pengene dine gratis?

Boligmangelen i Norge Hvorfor bygges det ikke nok boliger? Se hvilke kommuner det er dyrest å bo i Låner du bort pengene dine gratis? 03 aug 13 LØSSALG KR 69,- n Personlig økonomi n Bolig n Skatt n jus n FOND n FORSIKRING n BANK n strøm n telefoni Boligmangelen i Norge Hvorfor bygges det ikke nok boliger? Se hvilke kommuner det er dyrest

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Definisjonsvedlegg for:

INNHOLDSFORTEGNELSE. Definisjonsvedlegg for: Definisjonsvedlegg SAMDATA Spesialisthelsetjenesten 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE Definisjonsvedlegg for: Somatiske pasient- og aktivitetsdata 2013 3 Kostnader, finansiering og kostnadsindikatorer 24 Pasientdata

Detaljer

DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT

DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT FYLKESMANNEN I TROMS S.nr. 13 / 42.0t DOk.nr. 2 AUG2013 Fylkesmennene -Ark.kode -Saksbeh. Unntatt offentlighetiht. Offl. 5 forste ledd Deres ref. Vårref.

Detaljer

Notat - Øvre Eiker Kulturminneråd Vedr.: Rapport fra seminaret Digitale temadata i en kommunal planhverdag Dato: Til møte 10/12-2008 Av: Bent Ek

Notat - Øvre Eiker Kulturminneråd Vedr.: Rapport fra seminaret Digitale temadata i en kommunal planhverdag Dato: Til møte 10/12-2008 Av: Bent Ek Notat - Øvre Eiker Kulturminneråd Vedr.: Rapport fra seminaret Digitale temadata i en kommunal planhverdag Dato: Til møte 10/12-2008 Av: Bent Ek Tid: Torsdag 27/11 fredag 28/11-2008 Sted: Noresund, Sole

Detaljer