Representantskapet Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Representantskapet Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS"

Transkript

1 Representantskapet Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS Møteprotokoll fra Representantskapet Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS Møtedato: Møtested: Møteleder: Heimat (Cinderella), Brokelandsheia Tor Tollefsen Forfall: Notodden kommune Nome kommune Sauherad kommune Tinn kommune Hjartdal kommune Kviteseid kommune Grimstad kommune Vegårdshei kommune Froland kommune Birkenes kommune Kristiansand kommune Vennesla kommune Søgne kommune Gunnar Landvik Anders Skogheim Jarl Olav Rugtveit Kjetil Høstrup Djuve Sven Tore Løkslid Torstein Tveito Til stede: Telemark fylkeskommune Porsgrunn kommune Siljan kommune Bamble kommune Kragerø kommune Drangedal kommune Bø kommune Seljord kommune Nissedal kommune Fyresdal kommune Tokke kommune Vinje kommune Aust-Agder fylkeskommune Risør kommune Arendal kommune Gjerstad kommune Bjørg Kyrkjebø Staaland Knut Bjaaland Jan Olav Hagen Tor Tollefsen Kåre Preben Hegland Arnt Olav Brødsjø Anne-Carine Nilsen Jan Torbjørn Sollid Tveit Halvor Homme Erik Skjervagen Steina Mandt Halvor Lognvik Jon-Olav Strand Per A. Tellefsdal Jan Askedal Kjell Trygve Grunnsvoll Temark Postboks BØ Telefon (dir.) E-post: Internett: Foretaksregisteret: Bankkonto:

2 Tvedestrand kommune Lillesand kommune Åmli kommune Vest-Agder fylkeskommune Songdalen kommune Temark, styreleder Temark, daglig leder Tor Granerud Ragnar Langfeldt Reidar Saga Steinar Knutsen Jostein Mellemstrand Jørund Ruud Øystein Bergh Innkallinga blei godkjent. Saklista blei godkjent. Sakene blei behandla slik: 06 11/2014. Kontrollutvalgssekretariatet er i en mellomfase. Fra tidligere har vi hatt 18 eiere. I vår inviterte vi 16 nye til å bli med og alle tok imot tilbudet. I september sendt vi ut ajourført selskapsavtale. Denne er pr dato godkjent av ca. halvparten. Brokelandsheia, Tor Tollefsen Kjell Trygve Grunnsvoll Arnt Olav Brødsjø Leder representantskapet Medlem Medlem Øystein Bergh Daglig leder/sekr. Side 2 av 8

3 SAKLISTE Sak nr. Arkivsaknr. 6/14 14/593 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 7/14 14/594 OPPTELLING AV REPRESENTANTSKAPSMEDLEMMER 8/14 14/595 VALG AV TO MEDLEMMER TIL Å UNDERSKRIVE PROTOKOLLEN 9/14 14/514 ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT /14 14/517 FORDELING AV KOSTNADER MELLOM EIERNE I /14 14/592 STYREGODTGJØRELSE Side 3 av 8

4 Sak nr. 6/14 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE Representantskapet godkjenner innkallingen og sakslisten. Deltakende kommuner med vedtak i hht Temarks brev av deltar som fullverdig medlem på dette representantskapsmøte. Leder la fram saken. Tor Tollefsen satte fram følgende tilleggsforslag som ble enstemmig vedtatt av opprinnelige eiere: Deltakende kommuner med vedtak i hht Temarks brev av stemmer over om de kommuner, skal delta som fullverdig medlem på dette representantskapsmøte. Vedtatt. Vedtaket var enstemmig. Forslag til vedtak Representantskapet godkjenner innkallingen og sakslisten. Sak nr. 7/14 OPPTELLING AV REPRESENTANTSKAPSMEDLEMMER Representantskapet er beslutningsdyktig ved at 12 av de opprinnelige medlemmene er til stede, inkludert møtende varamedlemmer, og disse representerer minst halvdelen av medlemmene og to tredeler av stemmene. I tillegg møtte 9 av de nye medlemmene. Totalt møtte 21 medlemmer. Temark er i en overgangsperiode. Temark har 18 eiere og har invitert 16 nye. Saken er sendt alle eiere til andre gangs og endelig behandling. Ca. halvparten har pr dato fattet vedtak. Nye eiere har valgt representant og vararepresentant. Fra Telemark møtte 12 av 18 medlemmer og de representerer 73,2 % av sine stemmer. Fra Agder møtte 9 medlemmer. Side 4 av 8

5 Vedtaket var enstemmig. Forslag til vedtak Representantskapet er beslutningsdyktig ved at av medlemmene er til stede, inkludert møtende varamedlemmer, og disse representerer minst halvdelen av medlemmene og to tredeler av stemmene. Sak nr. 8/14 VALG AV TO MEDLEMMER TIL Å UNDERSKRIVE PROTOKOLLEN Til å underskrive protokollen sammen med møteleder velges Kjell Trygve Grunnsvoll, Gjerstad og Arnt Olav Brødsjø, Drangedal. Leder la fram saken. Tor Tollefsen satte fram følgende forslag på kandidater til å underskrive protokollen: Kjell Trygve Grunnsvoll, Gjerstad Arnt Olav Brødsjø, Drangedal Valget var enstemmig. Forslag til vedtak Til å underskrive protokollen sammen med møteleder velges og... Sak nr. 9/14 ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT Årsbudsjett for 2015 på kr godkjennes. Økonomiplan for godkjennes. Kostnadsfordeling for 2015 på kr godkjennes. Renteinntekter reduseres med kr settes til kr 0. Kjøp av varer og tj som inngår i tj produksjonen reduseres med kr og settes til kr For å styrke egenkapitalen avsettes kr Side 5 av 8

6 Daglig leder la fram regnskapet. Under styrebehandlingen ble følgende tillegg vedtatt: Renteinntekter reduseres med kr settes til kr 0. Kjøp av varer og tj som inngår i tj produksjonen reduseres med kr og settes til kr For å styrke egenkapitalen avsettes kr Representantskapet diskuterte de enkelte elementene i budsjettet. En detaljert gjennomgang viser følgende med styrets omdisponeringer og økning av avsetting til disposisjonsfond: Økonomiske oversikter Økonomisk oversikt - drift Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Driftsinntekter Overføringer med krav til motytelse Til fordeling fra eierne Andre overføringer Sum driftsinntekter Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon Overføringer Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat ( driftsinntekter -driftsutgifter) Finansinntekter Renteinntekter og utbytte Sum eksterne finansinntekter Finansutgifter Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjoner Netto driftsresultat - positivt Interne finanstransaksjoner Avsatt til disposisjonsfond Regnskapsmessig mer/mindreforbruk Anne-Carine Nilsen satte fram forslag om å øke avsetningen til disposisjonsfondet: For å styrke egenkapitalen avsettes kr Innstilling med Anne-Carine Nilsens forslag ble enstemmig vedtatt. Forslag til vedtak fra styret: Årsbudsjett for 2015 på kr godkjennes. Økonomiplan for godkjennes. Kostnadsfordeling for 2015 på kr godkjennes. Renteinntekter reduseres med kr settes til kr 0. Side 6 av 8

7 Kjøp av varer og tj som inngår i tj produksjonen reduseres med kr og settes til kr For å styrke egenkapitalen avsettes kr Styret gis godtgjøring/honorar pr møte i hht KS Telemarks reglement. Sak nr. 10/14 FORDELING AV KOSTNADER MELLOM EIERNE I 2015 Vedtak i Styret for Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS Kostnadene fordeles for året 2015 som vist i saken, med totalt kr Daglig leder la fram saken. Vedtaket var enstemmig. Vedtak i Styret for Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS Kostnadene fordeles for året 2015 som vist i saken, med totalt kr Sak nr. 11/14 STYREGODTGJØRELSE Det utbetales møtegodtgjørelse til styrets medlemmer etter lav sats i hht KS sitt reglement. Det utbetales møtegodtgjørelse til styrets leder etter lav sats i hht KS sitt reglement med tillegg på 50%. Leder la fram saken. Representantskapet diskuterte godtgjørelsen til styret og til styrets leder. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Jon-Olav Strand satte fram følgende tilleggsforslag som ble vedtatt mot en stemme: Det utbetales møtegodtgjørelse til styrets leder etter lav sats i hht KS sitt reglement med tillegg på 50%. Side 7 av 8

8 Forslag til vedtak Det utbetales møtegodtgjørelse til styrets medlemmer etter lav sats i hht KS sitt reglement. Side 8 av 8

9 Representantskapet Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS Møteprotokoll fra Representantskapet Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS Møtedato: Møtested: Møteleder: Heimat (Cinderella), Brokelandsheia Tor Tollefsen Forfall: Notodden kommune Nome kommune Sauherad kommune Tinn kommune Hjartdal kommune Kviteseid kommune Grimstad kommune Vegårdshei kommune Froland kommune Birkenes kommune Kristiansand kommune Vennesla kommune Søgne kommune Gunnar Landvik Anders Skogheim Jarl Olav Rugtveit Kjetil Høstrup Djuve Sven Tore Løkslid Torstein Tveito Til stede: Telemark fylkeskommune Porsgrunn kommune Siljan kommune Bamble kommune Kragerø kommune Drangedal kommune Bø kommune Seljord kommune Nissedal kommune Fyresdal kommune Tokke kommune Vinje kommune Aust-Agder fylkeskommune Risør kommune Arendal kommune Gjerstad kommune Bjørg Kyrkjebø Staaland Knut Bjaaland Jan Olav Hagen Tor Tollefsen Kåre Preben Hegland Arnt Olav Brødsjø Anne-Carine Nilsen Jan Torbjørn Sollid Tveit Halvor Homme Erik Skjervagen Steina Mandt Halvor Lognvik Jon-Olav Strand Per A. Tellefsdal Jan Askedal Kjell Trygve Grunnsvoll Temark Postboks BØ Telefon (dir.) E-post: Internett: Foretaksregisteret: Bankkonto:

10 Tvedestrand kommune Lillesand kommune Åmli kommune Vest-Agder fylkeskommune Songdalen kommune Temark, styreleder Temark, daglig leder Tor Granerud Ragnar Langfeldt Reidar Saga Steinar Knutsen Jostein Mellemstrand Jørund Ruud Øystein Bergh Innkallinga blei godkjent. Saklista blei godkjent. Sakene blei behandla slik: 06 11/2014. Kontrollutvalgssekretariatet er i en mellomfase. Fra tidligere har vi hatt 18 eiere. I vår inviterte vi 16 nye til å bli med og alle tok imot tilbudet. I september sendt vi ut ajourført selskapsavtale. Denne er pr dato godkjent av ca. halvparten. Brokelandsheia, Tor Tollefsen Kjell Trygve Grunnsvoll Arnt Olav Brødsjø Leder representantskapet Medlem Medlem Øystein Bergh Daglig leder/sekr. Side 2 av 8

11 SAKLISTE Sak nr. Arkivsaknr. 6/14 14/593 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 7/14 14/594 OPPTELLING AV REPRESENTANTSKAPSMEDLEMMER 8/14 14/595 VALG AV TO MEDLEMMER TIL Å UNDERSKRIVE PROTOKOLLEN 9/14 14/514 ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT /14 14/517 FORDELING AV KOSTNADER MELLOM EIERNE I /14 14/592 STYREGODTGJØRELSE Side 3 av 8

12 Sak nr. 6/14 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE Representantskapet godkjenner innkallingen og sakslisten. Deltakende kommuner med vedtak i hht Temarks brev av deltar som fullverdig medlem på dette representantskapsmøte. Leder la fram saken. Tor Tollefsen satte fram følgende tilleggsforslag som ble enstemmig vedtatt av opprinnelige eiere: Deltakende kommuner med vedtak i hht Temarks brev av stemmer over om de kommuner, skal delta som fullverdig medlem på dette representantskapsmøte. Vedtatt. Vedtaket var enstemmig. Forslag til vedtak Representantskapet godkjenner innkallingen og sakslisten. Sak nr. 7/14 OPPTELLING AV REPRESENTANTSKAPSMEDLEMMER Representantskapet er beslutningsdyktig ved at 12 av de opprinnelige medlemmene er til stede, inkludert møtende varamedlemmer, og disse representerer minst halvdelen av medlemmene og to tredeler av stemmene. I tillegg møtte 9 av de nye medlemmene. Totalt møtte 21 medlemmer. Temark er i en overgangsperiode. Temark har 18 eiere og har invitert 16 nye. Saken er sendt alle eiere til andre gangs og endelig behandling. Ca. halvparten har pr dato fattet vedtak. Nye eiere har valgt representant og vararepresentant. Fra Telemark møtte 12 av 18 medlemmer og de representerer 73,2 % av sine stemmer. Fra Agder møtte 9 medlemmer. Side 4 av 8

13 Vedtaket var enstemmig. Forslag til vedtak Representantskapet er beslutningsdyktig ved at av medlemmene er til stede, inkludert møtende varamedlemmer, og disse representerer minst halvdelen av medlemmene og to tredeler av stemmene. Sak nr. 8/14 VALG AV TO MEDLEMMER TIL Å UNDERSKRIVE PROTOKOLLEN Til å underskrive protokollen sammen med møteleder velges Kjell Trygve Grunnsvoll, Gjerstad og Arnt Olav Brødsjø, Drangedal. Leder la fram saken. Tor Tollefsen satte fram følgende forslag på kandidater til å underskrive protokollen: Kjell Trygve Grunnsvoll, Gjerstad Arnt Olav Brødsjø, Drangedal Valget var enstemmig. Forslag til vedtak Til å underskrive protokollen sammen med møteleder velges og... Sak nr. 9/14 ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT Årsbudsjett for 2015 på kr godkjennes. Økonomiplan for godkjennes. Kostnadsfordeling for 2015 på kr godkjennes. Renteinntekter reduseres med kr settes til kr 0. Kjøp av varer og tj som inngår i tj produksjonen reduseres med kr og settes til kr For å styrke egenkapitalen avsettes kr Side 5 av 8

14 Daglig leder la fram regnskapet. Under styrebehandlingen ble følgende tillegg vedtatt: Renteinntekter reduseres med kr settes til kr 0. Kjøp av varer og tj som inngår i tj produksjonen reduseres med kr og settes til kr For å styrke egenkapitalen avsettes kr Representantskapet diskuterte de enkelte elementene i budsjettet. En detaljert gjennomgang viser følgende med styrets omdisponeringer og økning av avsetting til disposisjonsfond: Økonomiske oversikter Økonomisk oversikt - drift Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Driftsinntekter Overføringer med krav til motytelse Til fordeling fra eierne Andre overføringer Sum driftsinntekter Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon Overføringer Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat ( driftsinntekter -driftsutgifter) Finansinntekter Renteinntekter og utbytte Sum eksterne finansinntekter Finansutgifter Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjoner Netto driftsresultat - positivt Interne finanstransaksjoner Avsatt til disposisjonsfond Regnskapsmessig mer/mindreforbruk Anne-Carine Nilsen satte fram forslag om å øke avsetningen til disposisjonsfondet: For å styrke egenkapitalen avsettes kr Innstilling med Anne-Carine Nilsens forslag ble enstemmig vedtatt. Forslag til vedtak fra styret: Årsbudsjett for 2015 på kr godkjennes. Økonomiplan for godkjennes. Kostnadsfordeling for 2015 på kr godkjennes. Renteinntekter reduseres med kr settes til kr 0. Side 6 av 8

15 Kjøp av varer og tj som inngår i tj produksjonen reduseres med kr og settes til kr For å styrke egenkapitalen avsettes kr Styret gis godtgjøring/honorar pr møte i hht KS Telemarks reglement. Sak nr. 10/14 FORDELING AV KOSTNADER MELLOM EIERNE I 2015 Vedtak i Styret for Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS Kostnadene fordeles for året 2015 som vist i saken, med totalt kr Daglig leder la fram saken. Vedtaket var enstemmig. Vedtak i Styret for Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS Kostnadene fordeles for året 2015 som vist i saken, med totalt kr Sak nr. 11/14 STYREGODTGJØRELSE Det utbetales møtegodtgjørelse til styrets medlemmer etter lav sats i hht KS sitt reglement. Det utbetales møtegodtgjørelse til styrets leder etter lav sats i hht KS sitt reglement med tillegg på 50%. Leder la fram saken. Representantskapet diskuterte godtgjørelsen til styret og til styrets leder. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Jon-Olav Strand satte fram følgende tilleggsforslag som ble vedtatt mot en stemme: Det utbetales møtegodtgjørelse til styrets leder etter lav sats i hht KS sitt reglement med tillegg på 50%. Side 7 av 8

16 Forslag til vedtak Det utbetales møtegodtgjørelse til styrets medlemmer etter lav sats i hht KS sitt reglement. Side 8 av 8

17 Representantskapet Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS Møteprotokoll fra Representantskapet Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS Møtedato: Møtested: Møteleder: Heimat (Cinderella), Brokelandsheia Tor Tollefsen Forfall: Notodden kommune Nome kommune Sauherad kommune Tinn kommune Hjartdal kommune Kviteseid kommune Grimstad kommune Vegårdshei kommune Froland kommune Birkenes kommune Kristiansand kommune Vennesla kommune Søgne kommune Gunnar Landvik Anders Skogheim Jarl Olav Rugtveit Kjetil Høstrup Djuve Sven Tore Løkslid Torstein Tveito Til stede: Telemark fylkeskommune Porsgrunn kommune Siljan kommune Bamble kommune Kragerø kommune Drangedal kommune Bø kommune Seljord kommune Nissedal kommune Fyresdal kommune Tokke kommune Vinje kommune Aust-Agder fylkeskommune Risør kommune Arendal kommune Gjerstad kommune Bjørg Kyrkjebø Staaland Knut Bjaaland Jan Olav Hagen Tor Tollefsen Kåre Preben Hegland Arnt Olav Brødsjø Anne-Carine Nilsen Jan Torbjørn Sollid Tveit Halvor Homme Erik Skjervagen Steina Mandt Halvor Lognvik Jon-Olav Strand Per A. Tellefsdal Jan Askedal Kjell Trygve Grunnsvoll Temark Postboks BØ Telefon (dir.) E-post: Internett: Foretaksregisteret: Bankkonto:

18 Tvedestrand kommune Lillesand kommune Åmli kommune Vest-Agder fylkeskommune Songdalen kommune Temark, styreleder Temark, daglig leder Tor Granerud Ragnar Langfeldt Reidar Saga Steinar Knutsen Jostein Mellemstrand Jørund Ruud Øystein Bergh Innkallinga blei godkjent. Saklista blei godkjent. Sakene blei behandla slik: 06 11/2014. Kontrollutvalgssekretariatet er i en mellomfase. Fra tidligere har vi hatt 18 eiere. I vår inviterte vi 16 nye til å bli med og alle tok imot tilbudet. I september sendt vi ut ajourført selskapsavtale. Denne er pr dato godkjent av ca. halvparten. Brokelandsheia, Tor Tollefsen Kjell Trygve Grunnsvoll Arnt Olav Brødsjø Leder representantskapet Medlem Medlem Øystein Bergh Daglig leder/sekr. Side 2 av 8

19 SAKLISTE Sak nr. Arkivsaknr. 6/14 14/593 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 7/14 14/594 OPPTELLING AV REPRESENTANTSKAPSMEDLEMMER 8/14 14/595 VALG AV TO MEDLEMMER TIL Å UNDERSKRIVE PROTOKOLLEN 9/14 14/514 ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT /14 14/517 FORDELING AV KOSTNADER MELLOM EIERNE I /14 14/592 STYREGODTGJØRELSE Side 3 av 8

20 Sak nr. 6/14 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE Representantskapet godkjenner innkallingen og sakslisten. Deltakende kommuner med vedtak i hht Temarks brev av deltar som fullverdig medlem på dette representantskapsmøte. Leder la fram saken. Tor Tollefsen satte fram følgende tilleggsforslag som ble enstemmig vedtatt av opprinnelige eiere: Deltakende kommuner med vedtak i hht Temarks brev av stemmer over om de kommuner, skal delta som fullverdig medlem på dette representantskapsmøte. Vedtatt. Vedtaket var enstemmig. Forslag til vedtak Representantskapet godkjenner innkallingen og sakslisten. Sak nr. 7/14 OPPTELLING AV REPRESENTANTSKAPSMEDLEMMER Representantskapet er beslutningsdyktig ved at 12 av de opprinnelige medlemmene er til stede, inkludert møtende varamedlemmer, og disse representerer minst halvdelen av medlemmene og to tredeler av stemmene. I tillegg møtte 9 av de nye medlemmene. Totalt møtte 21 medlemmer. Temark er i en overgangsperiode. Temark har 18 eiere og har invitert 16 nye. Saken er sendt alle eiere til andre gangs og endelig behandling. Ca. halvparten har pr dato fattet vedtak. Nye eiere har valgt representant og vararepresentant. Fra Telemark møtte 12 av 18 medlemmer og de representerer 73,2 % av sine stemmer. Fra Agder møtte 9 medlemmer. Side 4 av 8

21 Vedtaket var enstemmig. Forslag til vedtak Representantskapet er beslutningsdyktig ved at av medlemmene er til stede, inkludert møtende varamedlemmer, og disse representerer minst halvdelen av medlemmene og to tredeler av stemmene. Sak nr. 8/14 VALG AV TO MEDLEMMER TIL Å UNDERSKRIVE PROTOKOLLEN Til å underskrive protokollen sammen med møteleder velges Kjell Trygve Grunnsvoll, Gjerstad og Arnt Olav Brødsjø, Drangedal. Leder la fram saken. Tor Tollefsen satte fram følgende forslag på kandidater til å underskrive protokollen: Kjell Trygve Grunnsvoll, Gjerstad Arnt Olav Brødsjø, Drangedal Valget var enstemmig. Forslag til vedtak Til å underskrive protokollen sammen med møteleder velges og... Sak nr. 9/14 ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT Årsbudsjett for 2015 på kr godkjennes. Økonomiplan for godkjennes. Kostnadsfordeling for 2015 på kr godkjennes. Renteinntekter reduseres med kr settes til kr 0. Kjøp av varer og tj som inngår i tj produksjonen reduseres med kr og settes til kr For å styrke egenkapitalen avsettes kr Side 5 av 8

22 Daglig leder la fram regnskapet. Under styrebehandlingen ble følgende tillegg vedtatt: Renteinntekter reduseres med kr settes til kr 0. Kjøp av varer og tj som inngår i tj produksjonen reduseres med kr og settes til kr For å styrke egenkapitalen avsettes kr Representantskapet diskuterte de enkelte elementene i budsjettet. En detaljert gjennomgang viser følgende med styrets omdisponeringer og økning av avsetting til disposisjonsfond: Økonomiske oversikter Økonomisk oversikt - drift Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Driftsinntekter Overføringer med krav til motytelse Til fordeling fra eierne Andre overføringer Sum driftsinntekter Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon Overføringer Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat ( driftsinntekter -driftsutgifter) Finansinntekter Renteinntekter og utbytte Sum eksterne finansinntekter Finansutgifter Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjoner Netto driftsresultat - positivt Interne finanstransaksjoner Avsatt til disposisjonsfond Regnskapsmessig mer/mindreforbruk Anne-Carine Nilsen satte fram forslag om å øke avsetningen til disposisjonsfondet: For å styrke egenkapitalen avsettes kr Innstilling med Anne-Carine Nilsens forslag ble enstemmig vedtatt. Forslag til vedtak fra styret: Årsbudsjett for 2015 på kr godkjennes. Økonomiplan for godkjennes. Kostnadsfordeling for 2015 på kr godkjennes. Renteinntekter reduseres med kr settes til kr 0. Side 6 av 8

23 Kjøp av varer og tj som inngår i tj produksjonen reduseres med kr og settes til kr For å styrke egenkapitalen avsettes kr Styret gis godtgjøring/honorar pr møte i hht KS Telemarks reglement. Sak nr. 10/14 FORDELING AV KOSTNADER MELLOM EIERNE I 2015 Vedtak i Styret for Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS Kostnadene fordeles for året 2015 som vist i saken, med totalt kr Daglig leder la fram saken. Vedtaket var enstemmig. Vedtak i Styret for Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS Kostnadene fordeles for året 2015 som vist i saken, med totalt kr Sak nr. 11/14 STYREGODTGJØRELSE Det utbetales møtegodtgjørelse til styrets medlemmer etter lav sats i hht KS sitt reglement. Det utbetales møtegodtgjørelse til styrets leder etter lav sats i hht KS sitt reglement med tillegg på 50%. Leder la fram saken. Representantskapet diskuterte godtgjørelsen til styret og til styrets leder. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Jon-Olav Strand satte fram følgende tilleggsforslag som ble vedtatt mot en stemme: Det utbetales møtegodtgjørelse til styrets leder etter lav sats i hht KS sitt reglement med tillegg på 50%. Side 7 av 8

24 Forslag til vedtak Det utbetales møtegodtgjørelse til styrets medlemmer etter lav sats i hht KS sitt reglement. Side 8 av 8

Representantskapet Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS

Representantskapet Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS Vår ref. 13/202-2 033 /BOSL Representantskapet Dato 21.03.2013 Eierkommunene Representantskapet - Telemark Leder av representantskapet innkaller til representantskapsmøte for Telemark (Temark). Dato: tirsdag

Detaljer

Representantskapet. Møteprotokoll fra Representantskapet - Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS

Representantskapet. Møteprotokoll fra Representantskapet - Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS Representantskapet Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS Møteprotokoll fra Representantskapet - Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS Møtedato: 04.05.2011 Møtested: Bø Hotell, Bø i Telemark Møteleder:

Detaljer

Representantskapet Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS

Representantskapet Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS Vår ref. 14/173-2 033 /BERO Medlemmer og varamedlemmer Dato 28.03.2014 Representantskapet - Leder kaller inn til representantskapsmøte: Dato: Onsdag 23.04.2014 Tid: Kl 0900-1000 Sted: Norsjø Hotell AS,

Detaljer

Møteprotokoll. Temark Representantskapet. Dato: kl. 12:00-13:00 Sted: Arendal, Clarion Hotel Tyholmen Arkivsak: 17/00205

Møteprotokoll. Temark Representantskapet. Dato: kl. 12:00-13:00 Sted: Arendal, Clarion Hotel Tyholmen Arkivsak: 17/00205 Møteprotokoll Temark Representantskapet Dato: 08.11.2017 kl. 12:00-13:00 Sted: Arendal, Clarion Hotel Tyholmen Arkivsak: 17/00205 Til stede: Bjørg Kyrkjebø Staaland Telemark fylkeskommune Karin Follerås

Detaljer

Innkalling til representantskapet

Innkalling til representantskapet Innkalling til representantskapet Temark Representantskapet Nestleder av representantskapet kaller inn til representantskapsmøte for Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS (Temark). Dato: 20.04.2016

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 77/14 Kommunestyret 25.09.2014

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 77/14 Kommunestyret 25.09.2014 Søgne kommune Arkiv: 033 Saksmappe: 2005/2591-29269/2014 Saksbehandler: Camilla Erland Aarnes Dato: 16.09.2014 Saksframlegg Godkjennelse av selskapsavtale Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS

Detaljer

Møteinnkalling. Temark Representantskapet

Møteinnkalling. Temark Representantskapet Møteinnkalling Temark Representantskapet Dato: 23.11.2016 kl. 9:10-10:00 Møtested: Kristiansand, Clarion Hotel Ernst, Rådhusgt 2. Arkivsak: 15/10757 Arkivkode: 033 Representantskapet avholdes denne gangen

Detaljer

FROLAND KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING. Tid: Kl. 09.00-11.30

FROLAND KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING. Tid: Kl. 09.00-11.30 FROLAND KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: 03.03.14 Tid: Kl. 09.00-11.30 Møtested: Kommunehuset, Osedalen, 3. etg. Evt. forfall meldes snarest

Detaljer

Temark. Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS Årsberetning 2013. Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS Postboks 4 3833 Bø. www.temark.

Temark. Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS Årsberetning 2013. Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS Postboks 4 3833 Bø. www.temark. Temark Fra Wikipedia, Cort Sivertsen Adeler Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS Årsberetning 2013 www.temark.no Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS Postboks 4 3833 Bø Innledning Telemark kontrollutvalgssekretariat

Detaljer

FROLAND KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL. Tid: Kl. 0900-0930. Aadne K. Mykland, fung. leder, Bjørg Lunden, Tore Nilsen, vara for Bente Olsen

FROLAND KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL. Tid: Kl. 0900-0930. Aadne K. Mykland, fung. leder, Bjørg Lunden, Tore Nilsen, vara for Bente Olsen FROLAND KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget avholdt møte: Møtedato: 03.03.14 Tid: Kl. 0900-0930 Møtested: Kommunehuset, Rådstaua Til stede Forfall Fra adm. Fra revisjonen Sekretær

Detaljer

Temark. Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS Årsberetning 2012. Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS Postboks 4 3833 Bø. www.temark.

Temark. Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS Årsberetning 2012. Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS Postboks 4 3833 Bø. www.temark. Temark www.google.no Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS Årsberetning 2012 www.temark.no Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS Postboks 4 3833 Bø Innledning Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS

Detaljer

ÅMLI KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL. Tid: Kl

ÅMLI KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL. Tid: Kl ÅMLI KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget hadde møte: Møtedato: 25.02.14 Tid: Kl. 0830 0858 Møtestad: Møterom, Tveitheia Til stede: Tobias Wessel-Hansen Tangen, leder, Angrim Flaten,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tid Kl. 09.00-14.00

MØTEINNKALLING. Tid Kl. 09.00-14.00 MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: 09.04.2014 Tid Kl. 09.00-14.00 Møtested: Rådhusgt.10. 2.etg. (gml. rådhus) Evt. forfall meldes snarest til sekretæren, tlf. 38072705,

Detaljer

SELSKAPSAVTALE for - TEMARK - TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS

SELSKAPSAVTALE for - TEMARK - TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS SELSKAPSAVTALE for - TEMARK - TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS 1 Selskapet. Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS er et interkommunalt selskap opprettet med hjemmel i Lov om interkommunale selskaper

Detaljer

FOR TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS

FOR TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS S E L S K A P S A V T A L E FOR TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS 1 Selskapet. Telemark kommunerevisjon IKS er en interkommunal virksomhet som er opprettet med hjemmel i lov om interkommunale selskaper lov

Detaljer

Grimstad kommune - kontrollutvalget

Grimstad kommune - kontrollutvalget Grimstad kommune - kontrollutvalget Møteinnkalling Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: Onsdag 19.02.2014 Tid: Kl. 12.00 Møtested: Grimstad Rådhus, møterom Hamsun 3. etg. Eventuelt

Detaljer

SELSKAPSAVTALE. for - AGDER OG TEMARK - TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS

SELSKAPSAVTALE. for - AGDER OG TEMARK - TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS SELSKAPSAVTALE for - AGDER OG TEMARK - TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS 1 Selskapet. Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS er et interkommunalt selskap opprettet med hjemmel i Lov om

Detaljer

Tvedestrand kommune Kontrollutvalget

Tvedestrand kommune Kontrollutvalget Tvedestrand kommune Kontrollutvalget Møteprotokoll fra Tvedestrand kommune - kontrollutvalget Møtedato: 22.04.2015 Møtested: Møteleder: Forfall: Kommunehuset Tor Granerud Ingen Til stede: Leder Nestleder

Detaljer

Nome kommune Kontrollutvalget

Nome kommune Kontrollutvalget Nome kommune Kontrollutvalget Møteprotokoll fra Nome kommune - kontrollutvalget Møtedato: 05.05.2015 Møtested: Møteleder: Møterom Vrangfoss, Nome Rådhus Til stede: Leder Nestleder Medlem Finn Bærland møtt

Detaljer

Telemark kontrollutvalgsekretariat IKS. Årsmelding. Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS Postboks Bø Tlf:

Telemark kontrollutvalgsekretariat IKS. Årsmelding. Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS Postboks Bø Tlf: Telemark kontrollutvalgsekretariat IKS Årsmelding 2005 Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS Postboks 83 3833 Bø Tlf: 976 46 606 www.tkiks.no 1 Innledning Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS (TK

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Grimstad kommune avholdt møte: Møtedato: Onsdag 19. februar 2014 Tid: Kl. 12.00 15.25 Møtested: Grimstad Rådhus, møterom Hamsun Til

Detaljer

Bamble kommune kontrollutvalget

Bamble kommune kontrollutvalget Bamble kommune kontrollutvalget Møteprotokoll fra Bamble kommune - kontrollutvalget Møtedato: 21.04.2015 Møtested: Møteleder: Forfall: Rådhuset Steinar Syversen Anne Verdich Til stede: Leder Steinar Syversen

Detaljer

Nome kommune. Kontrollutvalget. Møteprotokoll fra Nome kommune - kontrollutvalget. Møtedato: Til stede: Sigbjørn Høidalen

Nome kommune. Kontrollutvalget. Møteprotokoll fra Nome kommune - kontrollutvalget. Møtedato: Til stede: Sigbjørn Høidalen Nome kommune Kontrollutvalget Møteprotokoll fra Nome kommune - kontrollutvalget Møtedato: 13.11.2012 Møtested: Møteleder: Forfall: Vrangfoss Ingen Til stede: Leder Nestleder Medlem Sekretær Finn Bærland

Detaljer

Temark. Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS. Årsberetning. Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS Postboks 83 3833 Bø

Temark. Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS. Årsberetning. Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS Postboks 83 3833 Bø Temark Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS Årsberetning 29 Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS Postboks 83 3833 Bø Innledning Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS (Temark) yter tjenester som

Detaljer

Kragerø kommune - kontrollutvalget

Kragerø kommune - kontrollutvalget Kragerø kommune - kontrollutvalget Møteprotokoll fra Kragerø kommune - kontrollutvalget Møtedato: 15.06.2015 Møtested: Møteleder: Rådhuset, formannskapssalen Gotfred Nilsen Forfall: Til stede: Leder Nestleder

Detaljer

est-agder fylkeskommune kontrollutvalget

est-agder fylkeskommune kontrollutvalget Vest est-agder fylkeskommune kontrollutvalget Møteprotokoll fra Vest-Agder fylkeskommune - kontrollutvalget Møtedato: 29.01.2015 Møtested: Møteleder: Forfall: Fylkeshuset, møterom Ny Hellesund Henriette

Detaljer

Arendal kommune. Jan Askeland. Ragnhild Thomassen Arne Bergersen Anne Rostad Terje Stiansen. Øystein Bergh

Arendal kommune. Jan Askeland. Ragnhild Thomassen Arne Bergersen Anne Rostad Terje Stiansen. Øystein Bergh Arendal kommune Kontrollutvalget Møteprotokoll fra Arendal kommune - kontrollutvalget Møtedato: 17.09.2014 Møtested: Møteleder: Rådhusgt. 10, 2 etg, Arendal Jan Askeland Forfall: Til stede: Leder Nestleder

Detaljer

Drangedal kommune - Møteprotokoll fra Drangedal kommune - kontrollutvalget

Drangedal kommune - Møteprotokoll fra Drangedal kommune - kontrollutvalget Drangedal kommune - Kontrollutvalget Møteprotokoll fra Drangedal kommune - kontrollutvalget Møtedato: 07.05.2012 Møtested: Møteleder: Kommunehuset Trond Inge Haugen Til stede: Leder Nestleder Medlem Trond

Detaljer

FROLAND KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL. Tid: Kl. 09.00-11.00

FROLAND KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL. Tid: Kl. 09.00-11.00 FROLAND KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget avholdt møte: Møtedato: 29.04.13 Tid: Kl. 09.00-11.00 Møtested: Rådstaua Til stede : Aadne K. Mykland og Bjørg Lunden Forfall : Bente Olsen

Detaljer

Grimstad kommune. Møteprotokoll fra Grimstad kommune - kontrollutvalget. Dag Ommundsen Øystein Haga. Tormod Fossnes (vara for Solveig Kleivene)

Grimstad kommune. Møteprotokoll fra Grimstad kommune - kontrollutvalget. Dag Ommundsen Øystein Haga. Tormod Fossnes (vara for Solveig Kleivene) Grimstad kommune Kontrollutvalget Møteprotokoll fra Grimstad kommune - kontrollutvalget Møtedato: 15.10.2014 Møtested: Møteleder: Forfall: Formannskapssalen, rådhuset Lene Langemyr Solveig Kleivene Dag

Detaljer

Hjartdal kommune - kontrollutvalget

Hjartdal kommune - kontrollutvalget Hjartdal kommune - kontrollutvalget Møteprotokoll frå Hjartdal kommune - kontrollutvalet Møtedato: 03.12.2014 Møtestad: Møteleiar: Fråfall: Leiar Til stades: Nestleiar Medlem Medlem Medlem Varamedlem Sekretær

Detaljer

Åmli kommune Kontrollutvalget

Åmli kommune Kontrollutvalget Åmli kommune Kontrollutvalget Møteprotokoll fra Åmli kommune - kontrollutvalget Møtedato: 17.02.2015 Møtested: Møteleder: Kommunehuset, kommunestyresalen Forfall: Angrim Flaten meldt forfall, vara innkallet

Detaljer

Drangedal kommune - Møteprotokoll fra Drangedal kommune - kontrollutvalget. Aud Bjervamoen, sak nr. 4/12 og 5/12

Drangedal kommune - Møteprotokoll fra Drangedal kommune - kontrollutvalget. Aud Bjervamoen, sak nr. 4/12 og 5/12 Drangedal kommune - Kontrollutvalget Møteprotokoll fra Drangedal kommune - kontrollutvalget Møtedato: 09.02.2012 Møtested: Møteleder: Forfall: Kommunehuset Trond Inge Haugen Ingen. Til stede: Leder Nestleder

Detaljer

Kragerø kommune - kontrollutvalget

Kragerø kommune - kontrollutvalget Kragerø kommune - kontrollutvalget Møteprotokoll fra Kragerø kommune - kontrollutvalget Møtedato: 02.12.2013 Møtested: Møteleder: Forfall: Nestleder Til stede: Leder Medlem Medlem Medlem Varamedlem Sekretær

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Telemark m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger av skogavgift. Rapporten er laget med Business Objects,

Detaljer

Åmli kommune Kontrollutvalget

Åmli kommune Kontrollutvalget Åmli kommune Kontrollutvalget Møteprotokoll fra Åmli kommune - kontrollutvalget Møtedato: 21.04.2015 Møtested: Møteleder: Kommunehuset, møterom Trongedalsnuten Tobias Wessel-Tangen Hansen Til stede: Leder

Detaljer

Sauherad kommune - Kontrollutvalget. Møteprotokoll fra Sauherad kommune - kontrollutvalget. Møtedato:

Sauherad kommune - Kontrollutvalget. Møteprotokoll fra Sauherad kommune - kontrollutvalget. Møtedato: Sauherad kommune - Kontrollutvalget Møteprotokoll fra Sauherad kommune - kontrollutvalget Møtedato: 17.04.2013 Møtested: Møteleder: Sauherad kommunehus, møterom kommunestyresalen Jarl Olav Rugtveit Til

Detaljer

Porsgrunn kommune - kontrollutvalget

Porsgrunn kommune - kontrollutvalget Porsgrunn kommune - kontrollutvalget Møteprotokoll fra Porsgrunn kommune - kontrollutvalget Møtedato: 17.06.2014 Møtested: Møteleder: Forfall: Medlem Til stede: Leder Nestleder Medlem Medlem Sekretær Klokkerholmen

Detaljer

Møteprotokoll fra Kragerø kommune - kontrollutvalget. Forfall: Gotfred Nilsen. Unni Wærstad Unn Kristin Nygaard Olav Steinar Bråtane Arne Kristiansen

Møteprotokoll fra Kragerø kommune - kontrollutvalget. Forfall: Gotfred Nilsen. Unni Wærstad Unn Kristin Nygaard Olav Steinar Bråtane Arne Kristiansen Kragerø kommune - kontrollutvalget Møteprotokoll fra Kragerø kommune - kontrollutvalget Møtedato: 10.02.2014 Møtested: Møteleder: Rådhuset, formannskapssalen Gotfred Nilsen Forfall: Til stede: Leder Nestleder

Detaljer

Porsgrunn kommune. kontrollutvalget. Møteprotokoll fra Porsgrunn kommune - kontrollutvalget. Møtedato: 07.05.13. Til stede: Svein Tore Uldal

Porsgrunn kommune. kontrollutvalget. Møteprotokoll fra Porsgrunn kommune - kontrollutvalget. Møtedato: 07.05.13. Til stede: Svein Tore Uldal Porsgrunn kommune kontrollutvalget Møteprotokoll fra Porsgrunn kommune - kontrollutvalget Møtedato: 07.05.13 Møtested: Møteleder: Formannskapssalen Svein Tore Uldal Til stede: Leder Nestleder Medlem Medlem

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Telemark m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger av skogavgift. Rapporten er laget med Business Objects,

Detaljer

FROLAND KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING. Tid: Kl. 09.00-11.30

FROLAND KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING. Tid: Kl. 09.00-11.30 FROLAND KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: 29.04.13 Tid: Kl. 09.00-11.30 Møtested: Kommunehuset, Osedalen, Rådstaua Evt. forfall meldes snarest

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Telemark m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger av skogavgift. Rapporten er laget med Business Objects,

Detaljer

Telemark kontrollutvalgsekretariat IKS. Årsberetning. Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS Postboks 83 3833 Bø Tlf: 976 46 606 www.tkiks.

Telemark kontrollutvalgsekretariat IKS. Årsberetning. Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS Postboks 83 3833 Bø Tlf: 976 46 606 www.tkiks. Telemark kontrollutvalgsekretariat IKS Årsberetning 2006 Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS Postboks 83 3833 Bø Tlf: 976 46 606 www.tkiks.no 1 Innledning Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS (TK

Detaljer

Tvedestrand kommune Kontrollutvalget

Tvedestrand kommune Kontrollutvalget Tvedestrand kommune Kontrollutvalget Møteprotokoll fra Tvedestrand kommune - kontrollutvalget Møtedato: 26.11.2014 Møtested: Møteleder: Forfall: Kommunehuset, møterom 3. etasje Tor Granerud Ingen Til stede:

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Telemark m/kommuner Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Dataene i rapporten er hentet fra VSOP-databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger til skogfond. Den 01.06.2015 tok Landbruksdirektoratet

Detaljer

Temark Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS

Temark Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS Temark Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS Vår ref. 11/234-2 033 /BERO Representantskapet Dato 30.03.2011 Eierkommunene Representantskapet - Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS Leder av representantskapet

Detaljer

Kragerø kommune - kontrollutvalget

Kragerø kommune - kontrollutvalget Kragerø kommune - kontrollutvalget Møteprotokoll fra Kragerø kommune - kontrollutvalget Møtedato: 08.12.2014 Møtested: Møteleder: Forfall: Medlem Til stede: Leder Nestleder Medlem Medlem Varamedlem Sekretær

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Telemark m/kommuner Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Dataene i rapporten er hentet fra VSOP-databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger til skogfond. Den 01.06.2015 tok Landbruksdirektoratet

Detaljer

Nome kommune. Kontrollutvalget. Møteprotokoll fra Nome kommune - kontrollutvalget. Møtedato:

Nome kommune. Kontrollutvalget. Møteprotokoll fra Nome kommune - kontrollutvalget. Møtedato: Nome kommune Kontrollutvalget Møteprotokoll fra Nome kommune - kontrollutvalget Møtedato: 26.09.2013 Møtested: Møteleder: møterom Vrangfoss Anders Hjelseth Forfall: Medlem Reidar Holstad meldt forfall,

Detaljer

est-agder fylkeskommune kontrollutvalget

est-agder fylkeskommune kontrollutvalget Vest est-agder fylkeskommune kontrollutvalget Møteprotokoll fra Vest-Agder fylkeskommune - kontrollutvalget Møtedato: 26.03.2015 Møtested: Møteleder: Forfall: Ny Hellesund Henriette Brekne Jensen Til stede:

Detaljer

INTERKOMMUNALT ARKIV FOR BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK IKS. (IKA Kongsberg) Gjeldende fra

INTERKOMMUNALT ARKIV FOR BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK IKS. (IKA Kongsberg) Gjeldende fra SELSKAPSAVTALE FOR INTERKOMMUNALT ARKIV FOR BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK IKS (IKA Kongsberg) Gjeldende fra 01.01.2018 Vår dato Vår referanse 2 av 7 1. Navn Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold

Detaljer

Notodden kommune. Møteprotokoll fra Notodden kommune - kontrollutvalget. Forfall: Berit Dalvik Telemark Kommunerevisjon IKS Meldt forfall p.g.

Notodden kommune. Møteprotokoll fra Notodden kommune - kontrollutvalget. Forfall: Berit Dalvik Telemark Kommunerevisjon IKS Meldt forfall p.g. Notodden kommune Kontrollutvalget Møteprotokoll fra Notodden kommune - kontrollutvalget Møtedato: 08.12.2011 Møtested: Møteleder: møterom 4. etg. Bjarne Bakken Forfall: Berit Dalvik Telemark Kommunerevisjon

Detaljer

Sauherad kommune Kontrollutvalg

Sauherad kommune Kontrollutvalg Sauherad kommune Kontrollutvalg Møteprotokoll fra Sauherad kommune - kontrollutvalget Møtedato: 06.05.2011 Møtested: Møteleder: Kommunestyresalen Til stede: Leder Nestleder Medlem Sekretær Ernst Karlsen

Detaljer

Drangedal kommune. Kontrollutvalg. Medlemmer og varamedlemmer Dato Drangedal kommune - kontrollutvalget

Drangedal kommune. Kontrollutvalg. Medlemmer og varamedlemmer Dato Drangedal kommune - kontrollutvalget Drangedal kommune Vår ref. 12/282-2 033 /HAUMARG Medlemmer og varamedlemmer Dato 27.04.2012 Drangedal kommune - kontrollutvalget Det kalles inn til kontrollutvalgsmøte i Drangedal kommune. Dato: 07.05.2012

Detaljer

Vegårshei kommune - Kontrollutvalget

Vegårshei kommune - Kontrollutvalget Vegårshei kommune - Kontrollutvalget Møteprotokoll fra Vegårshei kommune - kontrollutvalget Møtedato: 23.04.2015 Møtested: Møteleder: Kommunehuset, kommunestyresalen Bjørn Saga Til stede: Leder Nestleder

Detaljer

Birkenes kommune Kontrollutvalget

Birkenes kommune Kontrollutvalget Birkenes kommune Kontrollutvalget Møteprotokoll fra Birkenes kommune - kontrollutvalget Møtedato: 25.11.2014 Møtested: Møteleder: Kommunehuset, møterom Flakksvann Sigmund Aune (FRP) Forfall: Til stede:

Detaljer

Tinn kommune Kontrollutvalget

Tinn kommune Kontrollutvalget Tinn kommune Kontrollutvalget Møteprotokoll frå Tinn kommune - kontrollutvalget Møtedato: 16.12.2014 Møtestad: Møteleiar: Formannskapssalen, Rjukan Kjetil Høstrup Djuve Fråfall: Medlem Karin Brennesvik

Detaljer

Porsgrunn kommune - kontrollutvalget

Porsgrunn kommune - kontrollutvalget Porsgrunn kommune - kontrollutvalget Møteprotokoll fra Porsgrunn kommune - kontrollutvalget Møtedato: 23.09.2014 Møtested: Møteleder: Porsgrunn Rådhus Forfall: Til stede: Leder Nestleder Sekretær Daglig

Detaljer

Hjartdal kommune - kontrollutvalget

Hjartdal kommune - kontrollutvalget Hjartdal kommune - kontrollutvalget Møteprotokoll frå Hjartdal kommune - kontrollutvalet Møtedato: 03.09.2014 Møtestad: Møteleiar: Kommunehuset Liv Tinnes Fråfall: Til stades: Leiar Nestleiar Medlem Medlem

Detaljer

Drangedal kommune. Møteprotokoll fra Drangedal kommune - kontrollutvalget

Drangedal kommune. Møteprotokoll fra Drangedal kommune - kontrollutvalget Drangedal kommune kontrollutvalget Møteprotokoll fra Drangedal kommune - kontrollutvalget Møtedato: 14.05.2013 Møtested: Møteleder: Kommunehuset Trond Inge Haugen Til stades: Leder Nestleder: Medlem Revisor

Detaljer

Kragerø kommune - kontrollutvalget

Kragerø kommune - kontrollutvalget Kragerø kommune - kontrollutvalget Møteprotokoll fra Kragerø kommune - kontrollutvalget Møtedato: 02.06.2014 Møtested: Møteleder: Forfall: Nestleder Til stede: Leder Medlem Medlem Medlem Varamedlem Sekretær

Detaljer

Tvedestrand kommune Kontrollutvalget

Tvedestrand kommune Kontrollutvalget Tvedestrand kommune Kontrollutvalget Møteprotokoll fra Tvedestrand kommune - kontrollutvalget Møtedato: 26.05.2015 Møtested: Møteleder: Forfall: Ikke møtt: Kommunehuset Trine Merete Bjerkholt Ingen Tor

Detaljer

Vennesla kommune. Kontrollutvalet. Medlemmer og varamedlemmer Dato Vennesla kommune - kontrollutvalget

Vennesla kommune. Kontrollutvalet. Medlemmer og varamedlemmer Dato Vennesla kommune - kontrollutvalget Vår ref. 14/448-2 033 /KASB Medlemmer og varamedlemmer Dato 10.09.2014 Vennesla kommune - kontrollutvalget Det blir med dette kalla inn til møte: Dato: 17.09.2014 Tid: 14.00 Sted: Vennesla herredshus Dersom

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Telemark m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger av skogavgift. Rapporten er laget med Business Objects,

Detaljer

Notodden kommune Kontrollutvalget

Notodden kommune Kontrollutvalget Notodden kommune Kontrollutvalget Møteprotokoll frå Notodden kommune - kontrollutvalget Møtedato: 09.06.2015, kl. 09.00 13.30 Møtestad: Møteleiar: Fråfall: Til stades: Formannskapssalen, Notodden Bjarne

Detaljer

Drangedal kommune. Forfall meldes snarest mulig til sekretær for kontrollutvalget, Helle Vold, på e-post: eller tlf

Drangedal kommune. Forfall meldes snarest mulig til sekretær for kontrollutvalget, Helle Vold, på e-post: eller tlf Vår ref. 11/98-2 033 /VOLH Medlemmer og varamedlemmer Dato 21.01.2011 Drangedal kommune - kontrollutvalget Det kalles inn til kontrollutvalgsmøte i Drangedal kommune: Dato: 10.02.2011 Tid: kl 09.00-12.00

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: 13:30

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: 13:30 Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.06.2013 Tid: 13:30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

Birkenes kommune. Møteprotokoll fra Birkenes kommune - kontrollutvalget. Struktur1, Senterveien 10, 4790 Lillesand. Forfall:

Birkenes kommune. Møteprotokoll fra Birkenes kommune - kontrollutvalget. Struktur1, Senterveien 10, 4790 Lillesand. Forfall: Birkenes kommune Kontrollutvalget Møteprotokoll fra Birkenes kommune - kontrollutvalget Møtedato: 02.06.2015 Møtested: Møteleder: Struktur1, Senterveien 10, 4790 Lillesand Sigmund Aune (FRP) Forfall: Til

Detaljer

Kragerø kommune Kontrollutvalget

Kragerø kommune Kontrollutvalget Kragerø kommune Kontrollutvalget Møteprotokoll fra Kragerø kommune - kontrollutvalget Møtedato: 29.10.2012 Møtested: Møteleder: Formannskapssalen Gotfred Nilsen Forfall: Til stede: Leder Nestleder Medlem

Detaljer

Vennesla kommune Kontrollutvalget

Vennesla kommune Kontrollutvalget Vennesla kommune Kontrollutvalget Møteprotokoll fra Vennesla kommune - kontrollutvalget Møtedato: 06.05.2015 Møtested: Møteleder: Forfall: Herredshuset Oddbjørn Hagen Bjørnar Rimereit Til stades: Leder

Detaljer

Kragerø kommune - kontrollutvalget

Kragerø kommune - kontrollutvalget Kragerø kommune - kontrollutvalget Møteprotokoll fra Kragerø kommune - kontrollutvalget Møtedato: 13.10.2014 Møtested: Møteleder: Rådhuset, kommunestyresalen Gotfred Nilsen Forfall: Til stede: Leder Nestleder

Detaljer

Kragerø kommune - kontrollutvalget

Kragerø kommune - kontrollutvalget Kragerø kommune - kontrollutvalget Møteprotokoll fra Kragerø kommune - kontrollutvalget Møtedato: 09.02.2015 Møtested: Møteleder: Forfall: Medlem Til stede: Leder Nestleder Medlem Medlem Sekretær Rådhuset,

Detaljer

Porsgrunn kommune - kontrollutvalget

Porsgrunn kommune - kontrollutvalget Porsgrunn kommune - kontrollutvalget Møteprotokoll fra Porsgrunn kommune - kontrollutvalget Møtedato: 26.08.2014 Møtested: Møteleder: Porsgrunn Rådhus Svein Tore Uldal Fråfall: Til stede: Leder Nestleder

Detaljer

Siljan kommune Kontrollutvalget

Siljan kommune Kontrollutvalget Siljan kommune Kontrollutvalget Møteprotokoll fra Siljan kommune - kontrollutvalget Møtedato: 19.09.2013 Møtested: Møteleder: Kommunehuset Elin Nordbø Forfall: Til stede: Leder Nestleder Medlem Sekretær

Detaljer

TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS ÅRSREGNSKAP 2012

TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS ÅRSREGNSKAP 2012 Driftsregnskap Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Overføringer med krav til motytelse 1 009 005 0 0 1 023 469 Andre overføringer 2 361 459 2 659 000 2 659 000 2 130 516 Sum driftsinntekter

Detaljer

Porsgrunn kommune Kontrollutvalget

Porsgrunn kommune Kontrollutvalget Vår ref. 14/220-2 033 /BERO Medlemmer og varamedlemmer Dato 29.04.2014 Morten Kjørholt Pettersen Hans Jacob Solheim Porsgrunn kommune - kontrollutvalget Leder kaller inn til møte i kontrollutvalget Dato:

Detaljer

Kontrollutvalget. Møteprotokoll fra Lillesand kommune - kontrollutvalget. Møtedato: Rådhuset, møterom ved kantina. Forfall: Til stede:

Kontrollutvalget. Møteprotokoll fra Lillesand kommune - kontrollutvalget. Møtedato: Rådhuset, møterom ved kantina. Forfall: Til stede: Kontrollutvalget Møteprotokoll fra Lillesand kommune - kontrollutvalget Møtedato: 24.11.2014 Møtested: Møteleder: Forfall: Medlem Til stede: Leder: Medlem Medlem Medlem Varamedlem Sekretær Rådhuset, møterom

Detaljer

Porsgrunn kommune - kontrollutvalget

Porsgrunn kommune - kontrollutvalget Porsgrunn kommune - kontrollutvalget Møteprotokoll fra Porsgrunn kommune - kontrollutvalget Møtedato: 13.01.2015 Møtested: Møteleder: Forfall: Medlem Til stede: Leder Nestleder Medlem Medlem Varamedlem

Detaljer

ÅRSMELDING 2010 FRA KONTROLLUTVALGET I KRAGERØ KOMMUNE

ÅRSMELDING 2010 FRA KONTROLLUTVALGET I KRAGERØ KOMMUNE Til kommunestyret i Kragerø kommune ÅRSMELDING 2010 FRA KONTROLLUTVALGET I KRAGERØ KOMMUNE 0. INNLEDNING Kontrollutvalgets årsmelding er en melding til kommunestyret om utvalgets virksomhet og hvilke saker

Detaljer

Porsgrunn kommune - kontrollutvalget

Porsgrunn kommune - kontrollutvalget Porsgrunn kommune - kontrollutvalget Møteprotokoll fra Porsgrunn kommune - kontrollutvalget Møtedato: 08.04.2014 Møtested: Møteleder: Formannskapssalen, Rådhuset Forfall: Nestleder Ivar Moen (fra kl 1200)

Detaljer

IKA KONGSBERG. Representantskap for IKA Kongsberg. Møteprotokoll

IKA KONGSBERG. Representantskap for IKA Kongsberg. Møteprotokoll IKA KONGSBERG Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS Representantskap for IKA Kongsberg Møteprotokoll Møtedato: 29.04.2011 Møtetid: Kl. 13:00 14:45 Møtested: Quality Grand Hotel Kongsberg

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR AUST-AGDER REVISJON IKS

SELSKAPSAVTALE FOR AUST-AGDER REVISJON IKS SELSKAPSAVTALE FOR AUST-AGDER REVISJON IKS 1 SELSKAPETS NAVN Selskapets navn er Aust-Agder Revisjon IKS 2 SELSKAPSFORM/EIERANDEL Selskapet er et interkommunalt selskap eid av kommunene Arendal, Birkenes,

Detaljer

Bamble kommune Kontrollutvalget

Bamble kommune Kontrollutvalget Vår ref. 11/596-2 033 /BERO Medlemmer og varamedlemmer Dato 08.12.2011 Ordfører Bamble kommune - kontrollutvalget Leder kaller inn til møte i kontrollutvalget i Bamble kommune. Dato: 20.12.2011 Tid: kl

Detaljer

Porsgrunn kommune - kontrollutvalget

Porsgrunn kommune - kontrollutvalget Porsgrunn kommune - kontrollutvalget Møteprotokoll fra Porsgrunn kommune - kontrollutvalget Møtedato: 09.12.2014 Møtested: Rådhuset, Møterom 3 etg Møteleder: Svein Tore Uldal (sak 58 63/2014) Ivar Moen

Detaljer

Temark. Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS Årsberetning 2008. Postboks 83 3833 Bø

Temark. Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS Årsberetning 2008. Postboks 83 3833 Bø Temark Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS Årsberetning 2008 Postboks 83 3833 Bø Innledning Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS (Temark) yter tjenester som sekretariat for kontrollutvalgene i eierkommunene.

Detaljer

Høy attratktivitet. Lav attratktivitet

Høy attratktivitet. Lav attratktivitet Lav attratktivitet Høy attratktivitet Bosted Uheldig struktur Basis Gunstig struktur Besøk Regional 2009-2014 Kap 1 Kap 2 Kap 4 Arbeidsplassutvikling Befolkningsutvikling Kap 1 Arbeidsplassutvikling

Detaljer

INTERKOMMUNALT ARKIV FOR BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK IKS. (IKA Kongsberg)

INTERKOMMUNALT ARKIV FOR BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK IKS. (IKA Kongsberg) SELSKAPSAVTALE FOR INTERKOMMUNALT ARKIV FOR BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK IKS (IKA Kongsberg) Vår dato Vår referanse 2 av 8 1. Navn Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS (IKA Kongsberg)

Detaljer

ÅRSMELDING 2011 FRA KONTROLLUTVALGET I KRAGERØ KOMMUNE

ÅRSMELDING 2011 FRA KONTROLLUTVALGET I KRAGERØ KOMMUNE Til kommunestyret i Kragerø kommune ÅRSMELDING 2011 FRA KONTROLLUTVALGET I KRAGERØ KOMMUNE 0. INNLEDNING Kontrollutvalgets årsmelding er en melding til kommunestyret om utvalgets virksomhet og hvilke saker

Detaljer

Notodden kommune - Kontrollutvalget

Notodden kommune - Kontrollutvalget Notodden kommune - Kontrollutvalget Møteprotokoll fra Notodden kommune - kontrollutvalget Møtedato: 31.03.2011 Møtested: Møteleder: møterom formannskapsalen Anne Grethe Arud Forfall: Nestleder Torhild

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

Møteprotokoll - Styret

Møteprotokoll - Styret Møteprotokoll - Styret /tid: 25.03.2014 kl. 15:15 16:30 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Andre møtende: Quality Hotel Panorama Oddlaug B. Brekken, leder Arve Slørdahl Helge

Detaljer

Dato: 25.01.2011 Tid: NB! Ny tid 11.30 for oppmøte kantina. Møtet er kl 12.00-15.00 Sted: Synken

Dato: 25.01.2011 Tid: NB! Ny tid 11.30 for oppmøte kantina. Møtet er kl 12.00-15.00 Sted: Synken Vår ref. 11/45-2 033 /VOLH Medlemmer og varamedlemmer Dato 12.01.2011 Bamble kommune - kontrollutvalget Det kalles inn med dette til møte i kontrollutvalget: Dato: 25.01.2011 Tid: NB! Ny tid 11.30 for

Detaljer

Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap

Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap Møtested: Askim kommune, møterom Bystyresalen Tidspunkt: 27.10.2017 kl. 09:00-09:30 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal,

Detaljer

Siljan kommune. kontrollutvalget. Møteprotokoll fra Siljan kommune - kontrollutvalget. Møtedato: 18.03.2013. Til stede: Finn Tallakstad

Siljan kommune. kontrollutvalget. Møteprotokoll fra Siljan kommune - kontrollutvalget. Møtedato: 18.03.2013. Til stede: Finn Tallakstad Siljan kommune kontrollutvalget Møteprotokoll fra Siljan kommune - kontrollutvalget Møtedato: 18.03.2013 Møtested: Møteleder: Møterommet Til stede: Leder Nestleder Medlem Sekretær Anders Haave Rønjom Finn

Detaljer

Bamble kommune Kontrollutvalg

Bamble kommune Kontrollutvalg Bamble kommune Kontrollutvalg Møteprotokoll fra Bamble kommune - kontrollutvalget Møtedato: 25.01.2011 kl 12.00 13.30 Møtested: Møteleder: Synken Frafall: Nestleder Oppdragsrevisor Til stede: Leder Vara

Detaljer

Porsgrunn kommune - kontrollutvalget

Porsgrunn kommune - kontrollutvalget Porsgrunn kommune - kontrollutvalget Møteprotokoll fra Porsgrunn kommune - kontrollutvalget Møtedato: 04.11.2014 Møtested: Møteleder: Forfall: Medlem Medlem Til stede: Leder Nestleder Medlem Medlem Varamedlem

Detaljer

Telemark fylkeskommune

Telemark fylkeskommune Telemark fylkeskommune Kontrollutval Møteprotokoll frå Telemark fylkeskommune - kontrollutvalet Møtedato: 24.05.2011 Møtestad: Møteleiar: Fråfall: Fylkeshuset, Bandak Bjørg Kyrkjebø Staaland Roger Moen

Detaljer

Forvaltningsrevisor Geir Kastet Dahle

Forvaltningsrevisor Geir Kastet Dahle Tinn kommune Kontrollutvalget Møteprotokoll frå Tinn kommune - kontrollutvalget Møtedato: 20.11.2012 Møtestad: Møteleiar: Fråfall: Kommunestyresalen, Rjukan Kjetil Høstrup Djuve Karin Brennesvik Til stades:

Detaljer

Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap

Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap Møtested: Rakkestad kommune, Herredshuset Tidspunkt: 28.10.2016 kl. 09:00-09:30 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon

Detaljer