INNHOLD 2 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNHOLD 2 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 3"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2012

2 INNHOLD 4 Ledergruppen i LeasePlan Norge 5 Innledning 7 I form for fremtiden! Administrerende direktør har ordet 15 Styrets årsberetning 16 Organisasjon og miljø 17 Kommentarer til regnskapet 19 Utsiktene fremover 21 Resultatregnskap 22 Balanse 24 Noter 30 Kontantstrømanalyse 31 Revisjonsberetning LEASEPLAN-KONSERNET HAR SOM MÅL Å VÆRE EN UNIK SER VICE ORIEN TERT ORGANISASJON, SOM KLART SKAL SKILLE SEG UT FRA KONKUR REN TENE. DETTE MÅLET ER NEDFELT I VÅRT LØFTE: IT S EASIER TO LEASEPLAN. VÅRT LØFTE BESKRIVER DEN MER-VERDI VÅRE KUNDER VIL OPP LEVE I ET SAM ARBEID MED OSS, OG HVA DE KAN FORVENTE. 2 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT

3 ÅRSRAPPORT 2012 LEDERGRUPPEN 2012 LEDERGRUPPEN LEASEPLAN NORGE AS INNLEDNING LeasePlan Norge AS er et heleid datterselskap av LeasePlan Corporation N.V. (LP Corp.) med hovedkontor utenfor Amsterdam. LeasePlan Corporation N.V. er representert med et LeasePlan-selskap i de fleste europeiske land, samt i USA, Australia, New Anders Ree-Pedersen Gunn Grøndahl Marius Paus Zealand, Brasil, India og de forente Arabiske Administrerende direktør Finansdirektør Markedsdirektør Emirater. Gruppen er ledende i verden innen biladministrasjon og administrerer 1,3 millioner kjøretøy på verdensbasis. LeasePlan Norge er et spesialselskap for administrasjon, drift og finansiering av bilflåter til næringslivet og offentlig sektor. Selskapets virksomhet er landsdekkende, og Trond Nordal Pål Balke med ca biler på veien er LeasePlan Driftsdirektør Direktør IT- og forretningsutvikling klar markedsleder i Norge. Virksomheten er lokalisert i Oslo. 4 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT

4 GJENNOMGANG AV ÅRET ADM. DIREKTØR HAR ORDET I FORM FOR FREMTIDEN! DEN GENERELLE ØKONOMISKE SITUASJONEN FINANSKRISEN SETTER FORTSATT SITT PREG PÅ EUROPA, OG DESSVERRE HAR UROEN I DE INTERNASJONALE FINANSMARKEDENE ØKT IGJEN GJENNOM DET ER UKLART HVORVIDT HELLAS HAR EVNE OG VILJE TIL Å STÅ FOR SINE GJELDSFORPLIKTELSER, OG DET ER GENERELT SVAK REALØKONOMI I SØR-EUROPA MED STORE BUDSJETT UNDER - SKUDD OG PROBLEMER I BANKENE. MANGE LAND SLITER MED FALLENDE AKTIVITET OG HØY ARBEIDSLEDIGHET MED TILHØRENDE FARE FOR SOSIAL URO OG OPPGITTHET. I Norge ser bildet vesentlig lysere ut. Det er god vekst i norsk økonomi, med lav arbeidsledighet og et aktivitetsnivå over det normale. Store nye olje- og gass-funn i Nordsjøen i kombinasjon med høy oljepris gir en meget sterk vekst i oljesektoren og oljeinntektene i årene fremover. Folk flest i Norge opplever at de har god råd, basert på god lønnsutvikling, et lavt rente - nivå og økende verdier for de som eier leilighet eller hus. Denne situasjonen gjør seg også utslag i et historisk høyt nybil-salg, i kontrast til historisk lavt nybil-salg i store deler av Europa forøvrig. Anders Ree-Pedersen Administrerende direktør UTVIKLINGEN FOR LEASEPLAN NORGE Markedet for tradisjonelle biladministrasjonstjenester har vært relativt stabilt gjennom året. Samtidig ser man at bilbransjen selv ønsker å styrke sin posisjon innen biladministrasjon gjennom økt satsning i bilfabrikkenes finansieringsselskap. Økt satsning fra flere aktører gir skjerpet konkurranse og ytterligere press på priser og marginer. Flere av konkurrentene har dog andre motiv enn oss, noe som gir oss gode muligheter. Et annet utviklingstrekk i markedet, er et økt utbud av privat-leasing. Dette er et segment LeasePlan Norge foreløpig har valgt å ikke gå inn i. Totalt sett økte selskapets leasingportefølje med ca. 300 mill. (+ 5 %)til mill. gjennom året. TOTALT SETT ØKTE SELSKAPETS LEASINGPORTEFØLJE MED CA. 300 MILL. (+ 5 %)TIL MILL. GJENNOM ÅRET. Selskapet inngikk en rekke nye ramme-avtaler i løpet av året, og har en meget solid kundeportefølje med blant annet en vesentlig andel innen offentlig sektor. Sent på året vant LeasePlan bl.a. anbudet på Oslo kommune, et anbud som nærmest utelukkende omfatter elektriske biler. Selskapet har således nå bl.a. de 4 største kommuner i Norge på kundelisten (Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger). Den økonomiske krisen i Europa har skapt uro i pengemarkedene, noe som har medført betydelig økte innlånskostnader (funding) for alle finans-institusjoner de senere år. Dette gjelder også LeasePlan-konsernet og LeasePlan Norge. Som følge av at den økonomiske situasjonen har vært bedre i Norge enn i resten av Europa, har kun deler av denne økte innlånskostnaden blitt videreført til selskapets kunder. 6 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT

5 GJENNOMGANG AV ÅRET ADM. DIREKTØR HAR ORDET Selskapet har derfor fortsatt hatt fokus på effektivisering, kostnadskontroll og andre inntekter for å kompensere for reduksjonen i renteinntekter. Ikke minst har effektiv drift og logistikk på vårt nye bruktbilsenter på Hellerudsletta utenfor Oslo, gitt et positivt resultat på vårt bruktbil-salg. Totalt sett har disse tiltakene medført at selskapet økte sitt overskudd sammenlignet med 2011, og resultatet (etter skatt) på 88,6 mill. er det beste i selskapets historie. «I FORM FOR FREMTIDEN!» Med vår strategi for 2012 «I form for fremtiden!» har vi tatt viktige grep for å utvikle selskapet videre. HOVEDOMRÅDENE I STRATEGIEN HAR BL.A. VÆRT: LeasePlan Norge skal være, fremstå og bli opplevd som dynamiske og innovative, og for å oppnå dette er vi villige til å investere i fremtiden, i verktøy og i våre omgivelser. Involvere, engasjere og mentalt forberede organisasjonen på å gjøre endringer Styrke selskapets totale kompetanse gjennom et omfattende lederutviklingsprogram for alle avd. sjefer, og gjennom et LIP-prosjekt for alle ansatte Tilrettelegge for mer effektiv drift og håndtering av økt volum innenfor nåværende struktur, bl.a. ved hjelp av vårt nye bruktbil-anlegg, LEAN-prosjekter, nytt kontraktssystem m.m. VI HAR EN GRUNN - LEGGENDE TRO PÅ AT DET Å SATSE PÅ VÅRE DYKTIGE MED - ARBEIDERE OG Å TILRETTELEGGE FOR ET INSPIRERENDE ARBEIDSMILJØ, OGSÅ SKAPER MOTIVERTE ANSATTE SOM GIR KUNDENE DEN BESTE SERVICE OG DEN BESTE KUNDEOPPLEVELSEN. Vi har en grunnleggende tro på at det å satse på våre dyktige medarbeidere og å tilrettelegge for et inspirerende arbeidsmiljø, også skaper motiverte ansatte som gir kundene den beste service og den beste kunde-opplevelsen. Dette bekreftes også av de undersøkelser vi gjennomførte i 2012 på bil-bruker-, kunde- og medarbeidertilfredshet. Alle 3 undersøkelser viser de beste resultater for selskapet noensinne, og resultatene er også blant de beste i LeasePlan-konsernet. 8 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT

6 GJENNOMGANG AV ÅRET ADM. DIREKTØR HAR ORDET VÅRT LØFTE OG VÅRE VERDIER LeasePlan-konsernet har som mål å være en unik service-orientert organisasjon, som klart skiller seg ut fra konkurrentene. Dette målet er nedfelt i vårt løfte: «It s easier to leaseplan». Vår kundeundersøkelse viser at 9 av 10 kunder er enige i utsagnet om «It s easier to leaseplan». Vårt løfte beskriver den mer-verdi våre kunder vil oppleve i et samarbeid med oss, og hva de kan forvente. I tråd med vårt løfte om «It s easier to leaseplan» har vi nedfelt våre 4 kjerneverdier: PASSION PASSION: Vi er stolte av vårt selskap og av kundene som velger å samarbeide med oss, og vi viser dette i alle våre handlinger og vår kommunikasjon. Vi inspirerer og motiverer de rundt oss, og hjelper alle med et smil. Vi viser våre kunder på en positiv måte at vi tror på det vi står for og at vi bryr oss. LEASEPLAN- KONSERNET HAR SOM MÅL Å VÆRE EN UNIK SERVICE- ORIENTERT ORGANISASJON, SOM KLART SKILLER SEG UT FRA KONKURRENTENE. RESPECT COMMITMENT RESPECT: Vi erkjenner og er åpne for andres følelser, verdier, kultur og meninger, og vi behandler de med integritet, rettferdighet, tillit og toleranse. Vi opptrer ansvarlig ovenfor miljø, mennesker og lønn somhet ved å levere bærekraftige løsninger som gir god total - økonomi. Vi viser at ord og handling hører sammen, vi over holder etiske prinsipper og vi opptrer ærlig og pålitelig i alt vi gjør. COMMITMENT: Vi tar personlig ansvar for våre handlinger og våre kunder kan stole på at vi leverer det vi lover. Vi vil at våre kunder skal være fornøyd med oss som samarbeidspartner, og gjennom pro-aktivitet forsøker vi kontinuerlig å forbedre vår virksomhet, våre prosesser og våre løsninger for å styrke kunde-tilfredsheten ytterligere. EXPERTISE EXPERTISE: Vår lange erfaring og vår globale utbredelse har gitt oss omfattende kunnskap om biler og biladministrasjon. Vi deler denne kunnskap på en enkel og lettfattelig måte. Vi lytter aktivt til våre kunder og benytter vår kunnskap og kompetanse pro-aktivt for å tilby dem de løsninger som passer best for deres individuelle behov. 10 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT

7 GJENNOMGANG AV ÅRET ADM. DIREKTØR HAR ORDET INN I 2013 Selv om usikkerheten knyttet til den generelle økonomiske situasjon i Europa er større enn på lenge, legger vi til grunn at uroen i finansmarkedene gradvis avtar. Den generelle konjunkturnedgangen i Europa forventes dog å vare i minst 2 år til. De økonomiske utsikter for Norge ser adskillig bedre ut og den positive utviklingen forventes å fortsette mot en høy-konjunktur i , med mindre vi blir utsatt for nye store forstyrrelser internasjonalt. FOR LEASEPLAN NORGE VISER VÅRE ANALYSER AT DET ER GRUNNLAG FOR Å UTVIKLE SELSKAPET VIDERE GJENNOM FORTSATT VEKST OG DERVED YTTERLIGERE STYRKE VÅR POSISJON SOM MARKEDSLEDER I NORGE. For LeasePlan Norge viser våre analyser at det er grunnlag for å utvikle selskapet videre gjennom fortsatt vekst og derved ytterligere styrke vår posisjon som markedsleder i Norge. For å styrke og bevare denne posisjonen vil vi ligge i forkant av den generelle utviklingen og investere ytterligere i ny teknologi. Vi skal samtidig ligge i forkant av og å overgå våre kunders forventninger, og virkelig vise at «It s easier to leaseplan»! Anders Ree-Pedersen Adm. direktør 12 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT

8 STYRETS ÅRSBERETNING ORGANISASJON OG MILJØ KOMMENTARER TIL REGNSKAPET UTSIKTENE FREMOVER 14 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2010 STYRETS ÅRSBERETNING STYRETS ÅRSBERETNING ØKONOMISKE FORHOLD Økonomiske nedgangstider i Europa i kombinasjon med høye lønnskostnader og en sterk norsk krone, har forverret situasjonen for den del av norsk industri som er utsatt for internasjonal konkurranse. På tross av de store utfordringene i verdensøkonomien, har norsk økonomi generelt fortsatt utviklet seg positivt. Et lavt rentenivå, og et høyt inntektsnivå og høye oljepriser har stimulert økonomien. BASERT PÅ SELSKAPETS MERKEVARE-LØFTE «IT S EASIER TO LEASEPLAN», LEGGES DET STOR VEKT PÅ Å GI KUNDENE EN GOD TOTALOPPLEVELSE I SIN KONTAKT MED SELSKAPET. SELSKAPETS VIRKSOMHET Selskapet har gjennom 2012 ytterligere styrket sin posisjon som markedsleder i det norske markedet for biladministrasjon. Tydelige og fleksible produkter tilpasset forskjellige kunde - grupper har gitt grunnlag for en fortsatt vekst i selskapets leasingportefølje. Særlig innen mellom-store og store flåter i privat og offentlig sektor har selskapet bygget en solid posisjon. Totalt sett ble det signert ramme-avtale med i overkant av 100 nye kunder i løpet av året. Basert på en selektiv markedsprosess og en bevisst kreditt-policy, har selskapet gjennom en rekke år oppnådd en kundeportefølje med god kvalitet og lav kreditt-risiko. LeasePlan Norges kundeportefølje har den laveste kredittrisiko i LeasePlan-konsernet, utifra en risikovekting som fastsatt i Basel II regelverket. Dette har medvirket til at selskapet gjennom finanskrisen har unngått tap av betydning. I 2012 utgjorde tap knyttet til kundekonkurs i underkant av 0,03 % av leasingporteføljen. Vedvarende uro i de internasjonale pengemarkeder har gitt konsernet høyere innlåns - kostnader (funding), og rente-kostnader har således vært selskapets største utfordring også gjennom Et historisk lavt rentenivå har også gitt lavere renteinntekter på selskapets arbeidskapital. I motsetning til i store deler av Europa, har nybil-salget i Norge vært meget godt gjennom Selskapet har i løpet av året kjøpt inn ca nye biler til våre kunder. Også bruktbil-markedet i Norge har vært relativt godt, ikke minst sammenlignet med Europa for øvrig. Etter å ha flyttet inn i vårt nye bruktbil-senter på Hellerudsletta utenfor Oslo høsten 11, har 2012 vært det første hele driftsår i senteret. Anlegget er på over m2, er unikt i sitt slag og gir grunnlag for en effektiv og profesjonell bruktbil-håndtering. Totalt solgte sel - skapet i underkant av 6000 bruktbiler gjennom året, og totalt sett med en betydelig gevinst. Gjennom året har selskapet vellykket gjennomført sin strategi «I form for fremtiden». Selskapet skal være, fremstå å bli opplevd som dynamisk og innovativt. For å oppnå dette er selskapet villig til å investere i fremtiden, i nye verktøy og systemer, samt i selskapets omgivelser. I den forbindelse er det også gjennomført en total oppussing av selskapets lokaler, med nye møbler, ny belysning m.m. Basert på selskapets merkevare-løfte «it s easier to leaseplan», legges det stor vekt på å gi kundene en god totalopplevelse i sin kontakt med selskapet. Meget sterke resultater i våre bilbruker- og kundeundersøkelser viser at vi lykkes i dette arbeidet: Selskapet har videreført sitt fokus på kostnadseffektiv drift og har også lykkes med å øke andre inntekter utover rentemargin. Totalt sett har dette medført et historisk godt resultat. 14 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT

9 STYRETS ÅRSBERETNING ORGANISASJON OG MILJØ KOMMENTARER TIL REGNSKAPET UTSIKTENE FREMOVER ORGANISASJON OG MILJØ KOMMENTARER TIL REGNSKAPET ORGANISASJON Selskapet har et intern-kontroll system for helse, miljø og sikkerhet (HMS) og et Arbeidsmiljøutvalg (AMU) i henhold til Arbeidsmiljølovens bestemmelser. Det har ikke vært nødvendig å igangsette spesielle tiltak av betydning for å sikre arbeidsmiljøet utover det løpende arbeid med tilhørende forslag, som er et resultat av HMS- og AMU opplegget. Selskapet har også en «LeasePlan Identity» - gruppe, som arbeider med en rekke tiltak for å opprettholde og ytterligere forbedre det gode arbeidsmiljøet i selskapet. RESULTATREGNSKAPET Selskapets årsresultat ble 88,6 mill., hvilket er det beste noensinne og er en forbedring på 14,8 mill. sammenlignet med FORSKNING OG UTVIKLING LPNO har ikke vært involvert i større forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2012, utover det som foregår i selskapets egen avdeling for forretningsutvikling. SELSKAPET LEGGER STOR VEKT PÅ BÅDE DET FYSISKE OG DET PSYKOSOSIALE ARBEIDSMILJØ. GOD TILRETTE - LEGGING AV KONTOR ARBEIDS - PLASSENE FOR Å FOREBYGGE EVT. PLAGER GJØRES FORTLØPENDE. HELSE, MILJØ OG SIKKERHET Det har verken oppstått ulykker, personskader eller materielle skader i Antall sykedager var 917 tilsvarende 3,77 %. Selskapet legger stor vekt på både det fysiske og det psykososiale arbeidsmiljø. God tilrettelegging av kontorarbeidsplassene for å forebygge evt. plager gjøres fortløpende. Selskapet har en hjertestarter og har utdannet 10 ansatte i bruk av denne. I tillegg har samtlige ansatte tilbud om massasje hver 14. dag. Det er ingen forhold ved selskapets virksomhet som direkte forurenser det ytre miljø. Selskapet tar dog miljøutfordringene på alvor, og har iverksatt en rekke tiltak. Selskapet har bl.a. et miljøstyringssystem og ble miljøsertifisert i henhold til NS-EN ISO 14001:2004 i Selskapet er også medlem i Grønt Punkt Norge AS. Selskapet tilbyr også aktivt sitt produkt GrønnPlan til selskapets kunder. Som et videre ledd i vårt miljøarbeid har vi også kartlagt det totale CO2-utslippet fra selskapets egne firmabiler. For å gjøre vår egen virksomhet klimanøytral, har vi kjøpt FNgodkjente utslippskvoter for CO2 for det totale utslipp våre egne biler står for, samt for samtlige ansattes bilbruk, flyreiser, feriereiser osv. LIKESTILLING, MANGFOLD M.M. Ved utgangen av 2012 var det 104 fast ansatte i selskapet, tilsvarende 104 i LeasePlan retter seg etter Likestillingsloven, Diskrimineringsloven og Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven. Det er et mål for selskapet å ha et inkluderende arbeidsmiljø og ha etiske retningslinjer som forbyr alle former for diskriminering. Etiske retningslinjer og selskapets verdier er et fast punkt i introduksjonsprogram for nyansatte. LeasePlan har ingen medarbeidere med nedsatt funksjonsevne. Det foretas nøytrale vurderinger i saker som for eksempel lønn, ansettelser, avansement m.m. Av selskapets 104 ansatte var 40 kvinner og 64 menn. LeasePlan har 29 ledere med personalansvar. Av disse innehas 7 stillinger av kvinner og 22 menn. I 2012 ble det rekruttert 6 personer, og av disse var 2 kvinner og 4 menn. BALANSE LPNO har gjennom 2012 økt sin portefølje av utleiebiler med 296 mill. og har dermed tatt sin del av veksten i markedet. Omløpsmidler er redusert med 24,5 mill. gjennom en liten reduksjon av fordringer, både kundefordringer og andre fordringer. Totalbalansen har økt tilsvarende med 271 mill. og økning er finansiert ved økt låneopptak gjennom langsiktig lån. Det foreligger en avtale mellom LeasePlan Corporation og LPNO som sikrer LPNO likviditet. Selskapet hadde ved utgangen av 2012 en egenkapital på 642,6 mill. Egenkapitalen ved utgangen av 2011 var 594 mill. Selskapets frie egenkapital er kr pr KONTANTSTRØMOPPSTILLINGEN Kontantstrøm fra virksomheten ble i mill. sammenlignet med mill. i Kontantstrøm til investeringsaktiviteter er redusert fra mill. i 11 til mill. i 12. Nyinvesteringer i 2012 er mill. som er en nedgang på 183 mill. sammenlignet med Netto endring fra finansiering viser en økning på 31,8 mill. Samlet utgjorde LPNO s likviditetsbeholdning pr kr. 14,9 mill. som er en liten økning på 0,6 mill. fra LPNO har i tillegg en kassekreditt på 75 mill. som pr var trukket opp med 62,1 mill. RISIKO LeasePlan Norge er utsatt for kredittrisiko og restverdirisiko. Alle nye kunder blir kredittvurdert ved inngåelse av avtale og deretter årlig kredittvurdert. Historisk sett har selskapet hatt minimalt med tap på fordringer. Selskapets største kunder har høy kredittverdighet og god likviditet. Restverdirisikoen blir blant annet ivaretatt av selskapets restverdikomite som løpende fastsetter restverdi på nye modeller, samt gjennomgår restverdifastsettelsen på eksisterende modeller. Det er ingen direkte markedsrisiko (herunder valutarisiko, renterisiko og prisrisiko) og likviditetsrisiko. Det er ingen valutarisiko siden alle transaksjoner skjer i norske kroner. Utlånene er i hovedsak marginbasert, og er derfor ikke avhengig av rentebevegelser i markedet. Likviditetsrisikoen er sikret via en avtale med eier som sikrer lån fremover. Selskapet anvender ikke finansielle instrumenter. DISPONERING AV OVERSKUDDET Årsoverskuddet etter skatt ble kr kroner. Årets årsoverskudd foreslås disponert som følger; - utbetales som utbytte kroner - tilføres annen egenkapital kroner Styret er ikke kjent med at det har inntruffet forhold av betydning for selskapets stilling og resultat etter regnskapsårets slutt. I årsberetningen er forutsetning om fortsatt drift lagt til grunn da det etter styrets oppfatning ikke er forhold som tilsier noe annet. Honorar til styret og revisor er spesifisert i note LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT

10 STYRETS ÅRSBERETNING ORGANISASJON OG MILJØ KOMMENTARER TIL REGNSKAPET UTSIKTENE FREMOVER UTSIKTENE FREMOVER Det er god vekst i norsk økonomi med lav arbeidsledighet og en aktivitet som er høyere enn et normalt nivå. Denne positive utviklingen forventes å fortsette, med mindre vi blir utsatt for nye store forstyrrelser internasjonalt, f.eks. et betydelig fall i oljeprisene. Rentemargin forventes å fortsatt utgjøre den største utfordring for selskapets del. Dessuten vil utviklingen i bruktbil-markedet kunne påvirke selskapets resultat. Selskapet har en ambisiøs vekst-strategi for 2013, og forventer samtidig å levere et resultat som er noe høyere enn 2012-resulatet. Styret takker selskapets dyktige ansatte for en flott innsats i året som har gått. 31.desember 2012 Oslo, 20. juni 2013 Kevin McNally Styreformann Vahid Daemi Knut Brundtland Anders Ree-Pedersen Adm.direktør 18 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT

11 RESULTATREGNSKAP BALANSE EIENDELER BALANSE GJELD OG EGENKAPITAL NOTER KONTANTSTRØMANALYSE REVISORS BERETNING RESULTATREGNSKAP 2012 Beløp i kr ,- LEASEPLAN NORGE AS NOTE Inntekter Driftsinntekter Andre driftsinntekter Gevinst v/salg av anleggsmidler Sum inntekter Kostnader Lønnskostnader 4, Avskrivning på varige driftsmidler Annen driftskostnad Sum kostnader Driftsresultat Finansinntekter Annen renteinntekt Finansinntekter Finanskostnader Rentekostnad til foretak i samme konsern Annen rentekostnad Annen finanskostnad Netto finans Ordinært resultat før skattekostnad Skatt på ordinært resultat Skattekostnad Resultat for regnskapsåret Disponering av overskudd Overført til annen egenkapital LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT

12 RESULTATREGNSKAP BALANSE EIENDELER BALANSE GJELD OG EGENKAPITAL NOTER KONTANTSTRØMANALYSE REVISORS BERETNING BALANSE BALANSE Beløp i kr ,- EIENDELER NOTE Beløp i kr ,- GJELD OG EGENKAPITAL NOTE Varige driftsmidler Maskiner, inventar og transportmidler Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Netto pensjonmidler Sum finansielle anleggsmidler Fordringer Varebeholding Egenkapital Aksjekapital ( aksjer á kr.100,-) Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum egenkapital Langsiktig gjeld Utsatt skatt Konsernmellomværende Banklån Sum langsiktig gjeld Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler Kortsiktig gjeld Konsernmellomværende Kassekreditt Leverandørgjeld Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum eiendeler Sum gjeld Sum gjeld og egenkapital Oslo, 31.desember 2012 Oslo, 20. juni 2013 Kevin McNally Styreformann Vahid Daemi Knut Brundtland Anders Ree-Pedersen Adm.direktør 22 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT

13 RESULTATREGNSKAP BALANSE EIENDELER BALANSE GJELD OG EGENKAPITAL NOTER KONTANTSTRØMANALYSE REVISORS BERETNING NOTER NOTE NR. 1 REGNSKAPSPRINSIPPER NOTE NR. 2 - VARIGE DRIFTSMIDLER GENERELLE PRINSIPPER Årsregnskapet er avlagt i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Regnskapet er basert på de grunnleggende prin - sipper om transaksjonsprinsippet, sammenstilling, historisk kost, sammenlignbarhet, kongruens, fortsatt drift, forsiktighet og beste estimat. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer og tjenester skjer på leveringstidspunktet. t. Valuta Alle lånetransaksjoner gjøres i norske kroner. Inngående fakturaer i utenlands valuta er vurdert til kursen ved regnskapsårets slutt. Det er ikke resultatført agio/disagio av vesentlig art i regnskapsåret. Omløpsmidler Omløpsmidler er bokført til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning på tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av den enkelte fordring. I tillegg er det foretatt en uspesifisert tapsavsetning for å dekke antatt tap. Ingen fordringer har forfall senere enn ett år fra regnskapsårets slutt. Prinsipper for behandling av gjeld Gjeld er medtatt til nominell pålydende verdi. Kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år. Kortsiktig gjeld balanseføres til opptakskost. Beløp i kr ,- Note 2 Leasinggjenstander / egne driftsmidler Utleiebiler / egne driftsmidler Utleiebiler Egne driftsmidler Sum Sum Anskaffelseskost Tilgang driftsmidler Avgang driftsmidler Anskaffelseskost Avskrivninger, nedskrivninger og rev ned Akkumulerte avskrivninger Akkumulerte nedskrivninger Akkumulerte reverserte nedskrivninger Balanseført verdi herav balanseførte leieavtaler herav gjenværende oppskrivning Vurdering og klassifisering av balanseposter: Varige driftsmidler Varige driftsmidler er i regnskapet oppført til anskaffelseskost med fradrag for ordinære avskrivninger. Lineære avskrivninger foretas over driftsmidlenes økonomiske levetid. Årets avskrivninger er belastet resultatregnskapet Utleiebiler Leiefinansieringsgrunnlaget er vurdert til kostpris med fradrag av avskrivninger. Avskrivningsgrunnlaget beregnes ut fra anskaffelses - kost redusert med estimert annenhånds verdi ved avtaleutløp, og differansen avskrives lineært over leiefinansieringsavtalens lengde. Leiefinansieringsavtalen består av kontrakter som i det vesentlige har en løpetid på 3 til 5 år. Varer på lager Selskapet har kun brukte biler i lagerbeholdning. Varebeholdingen er oppgitt til bokført verdi. Det foretas ikke nedskrivning av varelager, og eventuelle tap tas ved avhendelse av bilen. Utsatt skatt Utsatt skatt i balansen avsettes på basis av forskjeller mellom bokførte og skattemessige verdier. Avsetningen inkluderer alle typer forskjeller og beregnes uten neddiskontering. Ved beregning av utsatt skattegjeld gjøres det fradrag for verdien av fremførbare underskudd. I resultatregnskapet fremkommer skattekostnaden som summen av betalbar skatt og endring i utsatt skattegjeld. Pensjonsforpliktelse Netto pensjonsforpliktelse beregnes og medtas i balansen. Netto pensjonsforpliktelse fremkommer som differansen mellom brutto pensjonsforpliktelse og pensjonsmidler. Endring i estimat ut over korridor amortiseres over gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid. Årets pensjonskostnad føres under posten Lønn, honorarer og andre personalkostnader i resultatregnskapet. Kontantstrømoppstilling Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter indirekte metode. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter og bankinnskudd. Årets avskrivninger Årets nedskrivninger Årets reverserte nedskrivninger Økonomisk levetid Inntil 7 år Inntil 5 år Avskrivningsplan Lineær Lineær Årlig leie av ikke balanseførte leieavtaler 0 Varighet av leieavtaler som ikke balanseføres 0 NOTE NR. 3 DRIFTSINNTEKTER Selskapet har et virksomhetsområde, og all utleievirksomhet foregår i Norge. 24 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT

14 RESULTATREGNSKAP BALANSE EIENDELER BALANSE GJELD OG EGENKAPITAL NOTER KONTANTSTRØMANALYSE REVISORS BERETNING NOTE NR. 4 - PENSJONER OG PENSJONSKOSTNADER Lease Plan Norge AS følger NorskRegnskapsStandard nr 6 om pensjonskostnader. Standarden tar utgangspunkt i nåverdien av antatte fremtidige pensjonsytelser. Den beregnede påløpte forpliktelsen sammenholdes med verdien av pensjonsmidlene. Periodens pensjonskostnad er bokført i samsvar med foreløpig NRS for pensjonskostnader. I henhold til denne regnskapsstandarden skal selskapets pensjonsordning behandles som en ytelsesplan. Selskapet har pensjonsordninger som omfatter 17 personer. Ordningen gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår og lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder. Forpliktelse er dekket gjennom forsikringsselskap. Periodens pensjonskostnad Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen Avkastning på pensjonsmidler Resultatført virkning av estimatavvik Resultatført planendring 0 0 Opphør av tidligpensjonsavtale 0 0 Arbeidsgiveravgift 0 0 Administrasjonskostnader Netto pensjonskostnad Pensjonsforpliktelse Nåverdi pensjonsforpliktelse Verdi pensjonsmidler Netto pensjonsforpliktelse Ikke resultatført planendring 0 0 Ikke resultatførte estimatavvik Periodisert arbeidsgiveravgift Balanseført netto pensjonsmidler Økonomiske forutsetninger Diskonteringsrente 2,20% Forventet avkastning 2,20% Årlig lønnsvekst 3,25% Årlig G-regulering 3,00% Forventet pensjonsregulering 0,00% Arbeidsgiveravgift 14,1% Korridor 10,0% Som aktuarmessige forutsetninger for demografiske faktorer og avgang er vanlige forutsetninger innen forsikring lagt til grunn. I tillegg til ytelsesbasert pensjon, har selskapet innskuddsbasert pensjon for alle øvrige ansatte. Det er kostnadsført 938 tusen kroner i 2012 for denne ordningen. Selskapets innskuddsbaserte pensjonsordning dekker kravene i lov om Offentlig tjenestepensjon. NOTE NR. 5 - SPESIFIKASJON AV BUNDNE MIDLER Beløp i kr , Depositumskonto husleie Skattetrekkskonto Totalt NOTE NR. 6 KASSAKREDITT Selskapet har en kassekreditt-ramme på TNOK og ved årsslutt var TNOK disponibelt. NOTE NR. 7 - VEDERLAG TIL LEDENDE PERSONER, STYRET OG REVISOR Selskapet har forpliktet seg overfor daglig leder til å gi særskilt vederlag tilsvarende en årslønn ved opphør av ansettelsesforholdet initiert av selskapet. Samlede godtgjørelser i 2012 til styret er kr Honorar til revisor er kostnadsført med kr ,- uten merverdiavgift som dekker ordinær revisjon. Det er ikke kostnadsført andre honorar til revisor. Selskapet har 104 fast ansatte ved utgangen av året. Følgende ytelser er godtgjort i 2012: Beløp i kr Lønn/bonus Pensjon Annen godtgjørelse Adm.direktør Ledende personer Ledende personer har ingen pensjonsavtale utover deltagelse i selskapets ordinære pensjonsordninger. Selskapet har gjennomsnittlig hatt 104,8 fast ansatte i Beløp i kr , Lønn Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre ytelser Sum LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT

15 RESULTATREGNSKAP BALANSE EIENDELER BALANSE GJELD OG EGENKAPITAL NOTER KONTANTSTRØMANALYSE REVISORS BERETNING NOTE NR. 8 - SKATT (Beløp i kr. 1000,-) Betalbar skatt fremkommer slik: Ordinært resultat før skattekostnad Ekstraordinært resultat før skattekostnad 0 0 Permanente forskjeller Endring midlertidige forskjeller Endring SM avsetning i pensjonspremiefond 0 0 Endret fremførbart underskudd Grunnlag betalbar skatt 0 0 Skatt 28% 0 0 Godtgjørelse på mottatt utbytte Betalbar skatt på årets resultat 0 0 Årets skattekostnad fremkommer slik: Betalbar skatt på årets resultat 0 0 Korreksjon betalbar skatt tidligere år 0 0 Brutto endring utsatt skatt Beregnet ref. skatt etter delingsreglene 0 0 Utsatt skatt på prinsippendringer ført mot EK 0 0 Årets totale skattekostnad Herav henført til ekstraordinært resultat 0 0 Skattekostnad ordinært resultat Beregnet ref. skatt etter delingsreglene 0 0 Betalbar skatt i balansen fremkommer slik: Betalbar skatt på årets resultat 0 0 Betalbar skatt tidligere år 0 0 Betalbar skatt på konsernbidrag 0 0 Sum betalbar skatt 0 0 Spesifikasjon av grunnlag for utsatt skatt/utsatt skattefordel: Anleggsmidler Omløpsmidler Gjeld Underskudd til fremføring Sum Avsatt skatt konsernbidrag 0 0 Utsatt skatt/utsatt skattefordel Sum avsatt skatt FORSKJELLER SOM IKKE UTLIGNES: Anleggsmidler 0 0 Omløpsmidler 0 0 Gjeld 0 0 Underskudd til fremføring 0 0 Sammenheng mellom skattekostnad og skatt beregnet som gjennomsnittlig nominell skattesats på resultat før skatt: Beløp i kr ,- KRONER % Korreksjon utsatt skatt tidligere -23 Skatt beregnet som gjennomsnittlig nominell skattesats på resultat før skatt ,0% Effekt av permanente forskjeller 46 Korreksjon tidligere år Skattekostnad i henhold til resultatregnskap NOTE NR. 9 - MELLOMVÆRENDE MED SELSKAP I SAMME KONSERN LeasePlan Norge AS har gjeld til morselskapet LeasePlan Corporation N.V Denne gjelden fremkommer som følger: Beløp i kr , Påløpte kostnader Lån Sum Når det gjelder rentebetingelser på innlån, er disse i hovedsak basert på 3 måneders innlån med NIBOR som referanserente. Selskapets utlån er i hovedsak marginbasert, og er derfor uavhengig av rentebevegelser i markedet. Forfallene på lånene følger i hovedsak utløpet på anleggsmidlene. Selskapet benytter seg ikke av finansielle derivater. Alle lån er uten valutarisiko NOTE NR EGENKAPITAL AKSJEKAPITAL ANNEN EGENKAPITAL SUM Egenkapital Årets resultat Utbytte Egenkapital Samtlige aksjer eies av LeasePlan Corporation N.V, P.J. Oudweg 41, 1314 CJ Almere The Netherlands, og utgjør aksjer á kr. 100,-. Konsernets regnskap er tilgjengelig på NOTE NR VARELAGER Beløp i kr , Bruktbiler Sum Selskapet har kun brukte biler i lagerbeholdning. Varebeholdingen er oppgitt til bokført verdi. Balanseført verdi av varelager er ikke stillet som sikkerhet for forpliktelser. Sum 0 0 Utsatt skatt/utsatt skattefordel LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT

16 RESULTATREGNSKAP BALANSE EIENDELER BALANSE GJELD OG EGENKAPITAL NOTER KONTANTSTRØMANALYSE REVISORS BERETNING KONTANTSTRØMANALYSE Beløp i kr , LIKVIDER TILFØRT FRA VIRKSOMHETEN: Resultat før skattekostnad =Ordinære avskrivninger anleggsmidler/utleiebiler Skatter Gevinst salg aksjer 0 0 = Tilført fra årets virksomhet Endring fordringer Endring annen gjeld Netto likviditetsendring fra virksomheten (A) Likvider tilført/brukt på investeringer: Investering i leasinggjenstander brutto Avgang leasinggjenstander Investering i driftsmidler brutto Avgang driftsmidler 0 56 Avgang aksjer 0 0 Netto likviditetsendring fra investeringer (B) Likvider tilført/brukt på finansiering: Ny gjeld Endring trekkrettighet Nedbetaling av gammel gjeld Utbetalt utbytte til eier Netto likviditetsendring fra finansiering (C) Netto endring likvider gjennom året (A+B+C) Likviditetsbeholdning pr Likviditetsbeholdning pr Ubenyttet kassekreditt LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT

17 It s easier to leaseplan LeasePlan Norge AS Brynsengveien Oslo Tel: Fax: DESIGN & PRODUKSJON: TIDEVANN AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS 1 Om MøllerGruppen Bil MøllerGruppen Bil er en del av MøllerGruppen, som er er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

Årsrapport 2013 www.siemens.no

Årsrapport 2013 www.siemens.no Vi gjør fremtiden elektrisk Årsrapport 2013 www.siemens.no Innhold 03 Vi gjør fremtiden elektrisk 04 Nøkkeltall 05 Organisasjon 07 Årsberetning 19 Noter 15 Resultatregnskap 16 Balanse 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Innhold. 3 Hovedtall. 3 Årsberetning. 11 Resultatregnskap konsern. 12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern

Innhold. 3 Hovedtall. 3 Årsberetning. 11 Resultatregnskap konsern. 12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern Årsrapport 2013 Innhold 3 Hovedtall 3 Årsberetning 11 Resultatregnskap konsern 12 Balanse konsern 14 Kontantstrømoppstilling konsern 15 Resultatregnskap morselskap 16 Balanse morselskap 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern. 16 Balanse morselskap. 18 Kontantstrømoppstilling morselskap. 19 Regnskapsprinsipper

12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern. 16 Balanse morselskap. 18 Kontantstrømoppstilling morselskap. 19 Regnskapsprinsipper Årsrapport 2011 Innhold 2 Innhold 3 Hovedtall 3 Årsberetning 11 Resultatregnskap konsern 12 Balanse konsern 14 Kontantstrømoppstilling konsern 15 Resultatregnskap morselskap 16 Balanse morselskap 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Org.nr: 984 388 659 www.peppes.no. Umoe Restaurants AS Org.nr: 992 249 870 www.umoerestaurants.com

Org.nr: 984 388 659 www.peppes.no. Umoe Restaurants AS Org.nr: 992 249 870 www.umoerestaurants.com årsrapport 2013 American Bistro Scandinavia AS Org.nr: 884 388 562 www.fridays.no King Food AS Org.nr: 984 388 608 www.burgerking.no Peppes Pizza AS Org.nr: 984 388 659 www.peppes.no Umoe Restaurant Group

Detaljer

AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013

AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013 AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013 as ing. gunnar m. backe 1 2 3 4 Forsiden: Torshovdalen 1. 1 4: Christinedal CHRISTINEDAL Byggherre: Christinedal bolig AS, et selskap i Schage Eiendom AS Arkitekt:

Detaljer

God likviditet og lavere inntjening

God likviditet og lavere inntjening ÅRSMELDING 2014 God likviditet og lavere inntjening Både USA og Storbritannia har hatt en positiv utvikling i økonomien i 2014, men eurosonen sliter fortsatt med svak vekst. Flere av EU-landene sliter

Detaljer

AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014

AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014 AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014 AS ING. GUNNAR M. BACKE Torshovdalen 2, leiligheter og barnehage i front. Forsiden: Sofienberg ungdomsskole, mellombygg. (Foto: Trond Joelson, Byggeindustrien) Torshovdalen

Detaljer

våle Bygg AS Årsrapport 2013

våle Bygg AS Årsrapport 2013 våle Bygg AS Årsrapport 2013 Jarlsø, sommeren 2013 våle bygg as Jarlsø trinn 3 - Signalbygget Bolig 90 Nygårdveien Montør i stillas, Jarlsø trinn 3 - Signalbygget Jarlsø trinn 3 Signalbygget Byggherre:

Detaljer

Årsberetning 2014 Rammebetingelser Bankens økonomiske utvikling og stilling

Årsberetning 2014 Rammebetingelser Bankens økonomiske utvikling og stilling Årsberetning 2014 Årsberetning 2014 Rammebetingelser Hegra Sparebank driver sin virksomhet fra 2 kontorer i Stjørdal kommune. Kontorlokalene befinner seg i Søndre gate i Stjørdal sentrum og i eget forretningsbygg

Detaljer

NRK AS Årsberetning 2005

NRK AS Årsberetning 2005 NRK AS Årsberetning 2005 NRKs virksomhet NRK har i 2005 befestet sin posisjon som landets ledende kringkastingsselskap med hovedansvar for å produsere og distribuere et radio- og fjernsynstilbud til hele

Detaljer

Høland og Setskog Elverk SA

Høland og Setskog Elverk SA Årsrapport 2014 Innhold: Organisasjon og virksomhetsområder s. 3 Forord fra Daglig leder s. 5 Nett s. 6 Vår bedrift s. 8 Fiber s. 10 Varme s. 11 Kommunikasjon og omdømme s. 12 Samfunns og sosialt ansvar

Detaljer

Innhold. 26 Noter 40 Revisjonsberetning 41 Styret 42 Adresser. Stock holm. I Sverige har vi virksomhet innenfor verdihåndtering.

Innhold. 26 Noter 40 Revisjonsberetning 41 Styret 42 Adresser. Stock holm. I Sverige har vi virksomhet innenfor verdihåndtering. Vakt Service er Nordens tredje største sikkerhetskonsern. Selskapet driver virksomhet i Norge og Sverige. Gjennom vårt heleide datterselskap Nokas er vi markedsleder på verdihåndtering i Norge. Nokas ble

Detaljer

Innhold Kort om Eiendomskreditt Finansielle hovedtall Årsberetning Regnskaps- og notehenvisning Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling

Innhold Kort om Eiendomskreditt Finansielle hovedtall Årsberetning Regnskaps- og notehenvisning Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Årsrapport 2012 Innhold Kort om Eiendomskreditt 3 Finansielle hovedtall 5 Årsberetning 6 Regnskaps- og notehenvisning 19 Resultatregnskap 20 Balanse 21 Kontantstrømoppstilling 23 Noter til regnskapet 24

Detaljer

Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013

Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013 Økonomi Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2014/566 Dato: 10.03.2014 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Årsregnskap 2013 styrets

Detaljer

ÅRSMELDING. Vedlegg nr. Ve

ÅRSMELDING. Vedlegg nr. Ve 1 2 3 ÅRSMELDING 2012 Konsernet Notodden Energi har hatt en svak reduksjon i omsetningen i 2012 i forhold til 2011. Lave kraftpriser gjennom hele året er hovedårsaken til svikten. Markedsprising på strøm

Detaljer

1 Hovedtall fra regnskapet for 2012 og sammenligningstall for de siste 4 år

1 Hovedtall fra regnskapet for 2012 og sammenligningstall for de siste 4 år 2012 ÅRSRAPPORT 2 Årsrapport 2012 - Rindal Sparebank INNHOLD Hovedtall fra regnskapet for 2012 og sammenligningstall for de siste 4 år... 3 Styrets årsmelding 2012... 4 Resultatregnskap... 12 Balanse...

Detaljer

Innhold. Statskog SF 4. Årsberetning 6. Nøkkeltall 12. Hovedtall konsern 13. Regnskap 14. Revisjonsberetning 30. Samfunnsregnskap 31

Innhold. Statskog SF 4. Årsberetning 6. Nøkkeltall 12. Hovedtall konsern 13. Regnskap 14. Revisjonsberetning 30. Samfunnsregnskap 31 rsberetning 2000 Innhold Statskog SF 4 Årsberetning 6 Nøkkeltall 12 Hovedtall konsern 13 Regnskap 14 Revisjonsberetning 30 Samfunnsregnskap 31 Statskog i tema 32 Nøkkeltall Statskog i areal: 110 millioner

Detaljer

ÅRSREGNSKAP NAVAMEDIC ASA

ÅRSREGNSKAP NAVAMEDIC ASA ÅRSREGNSKAP 2012 NAVAMEDIC ASA NAVAMEDIC ASA KONSERNREGNSKAP 2012 Innhold Note Side Note Side Årsberetning 3 3 Finansiell risikostyring 22 Viktige regnskapsestimater og Konsolidert resultatregnskap 8 4

Detaljer

NØKKELTALL. RESULTAT 2013 2012 Driftsinntekter 40 132 34 225 Driftsresultat 1 661 1 625 Resultat før skatt 1 575 1 439 Årets resultat 1 160 1 041

NØKKELTALL. RESULTAT 2013 2012 Driftsinntekter 40 132 34 225 Driftsresultat 1 661 1 625 Resultat før skatt 1 575 1 439 Årets resultat 1 160 1 041 REMA 1000 ÅRSRAPPORT 2013 NØKKELTALL Beløp i NOK mill. OMSETNING/UTSALGSSTEDER 2013 2012 Totalomsetning inkl. franchisetakeromsetning* 53 421 47 521 Butikkomsetning inkl. franchisetakeromsetning* 45 464

Detaljer

Med i all slags vær Årsrapport 2008

Med i all slags vær Årsrapport 2008 Med i all slags vær Årsrapport 2008 Innhold Innledning 2008 kort oppsummert 4 Leder: Godt år tross finnanskrise 6 Regnskap Styrets melding 8 Resultatregnskap 13 Balanse pr. 31. desember 14 Noter til regnskapet

Detaljer

Restauranten Bajazzo åpner i Bygdøy Allé 5 i Oslo, og selskapets forretningsidé er å etablere en landsdekkende hotell- og restaurantkjede i Norge.

Restauranten Bajazzo åpner i Bygdøy Allé 5 i Oslo, og selskapets forretningsidé er å etablere en landsdekkende hotell- og restaurantkjede i Norge. H istorikk 1975 Rica Hotell- og Restaurantkjede AS stiftes 27.02.75 av Jan E. Rivelsrud m.fl. med en aksjekapital på kr 30.000. Restauranten Bajazzo åpner i Bygdøy Allé 5 i Oslo, og selskapets forretningsidé

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2005 Summary in English: page 38

ÅRSRAPPORT 2005 Summary in English: page 38 ÅRSRAPPORT 2005 Summary in English: page 38 2005 har vært et nytt, spennende år med nye oppkjøp og gode resultater. Vi møter stadig nye utfordringer etter hvert som vi øker i omsetning og antall ansatte.

Detaljer

Innhold. Konsernsjef Jon Fredrik Baksaas 2 Årsberetning 4

Innhold. Konsernsjef Jon Fredrik Baksaas 2 Årsberetning 4 Årsrapport 2005 2005 ble Telenors beste år noensinne. Gjennom året forsterket Telenor sin posisjon som en internasjonal mobiloperatør og befestet samtidig sin posisjon i det nordiske markedet for tjenester

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US75/1 5 Årsrapport 215 - Selskapenes årsmeldinger samt eierskapsberetninge r Saksnr: 15/3393-2 Saksansvarlig: Martin Tjelta, fung. økonomi-

Detaljer

Coop Innlandet SA Årsmelding og regnskap 2013

Coop Innlandet SA Årsmelding og regnskap 2013 Coop Innlandet SA Årsmelding og regnskap 2013 Årsmøte i Coop Innlandet avholdes den 27. mars 2014 kl. 19.00 På Quality Hotel & Resort Hafjell. (Her møter de valgte årsmøterepresentantene). 1 Tillitsvalgte

Detaljer

Årsrapport 2009. Årsberetning 1

Årsrapport 2009. Årsberetning 1 Årsrapport 2009 3 Årsrapport 2009 Årsberetning 1 Statoil-aksjen 1 Resultatanalyse 2 Vår virksomhet 4 Kontantstrømmer 5 Likviditet og kapitalforhold 6 Avkastning på sysselsatt kapital 7 Forskning og utvikling

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 8. God regnskapsskikk for små foretak

Norsk RegnskapsStandard 8. God regnskapsskikk for små foretak Norsk RegnskapsStandard 8 (November 2000, revidert oktober 2002, november 2003, desember 2004, november/desember 2005, november 2006, juni 2009, oktober 2010, september 2013 og januar 2014) 1. NRS 8 GOD

Detaljer

Årsberetning 2008. hjelp til kvinner hjelper flere

Årsberetning 2008. hjelp til kvinner hjelper flere Årsberetning hjelp til kvinner hjelper flere 1 Binda Balamba, 20 år, sparer for å få råd til å sende datteren Aisa, som hun har på ryggen, på skole om syv år. Hun er medlem av CAREs spare- og lånegruppe

Detaljer