LEASEPLAN-KONSERNET HAR SOM MÅL Å VÆRE EN UNIK SER VICE ORIEN TERT ORGANISASJON, SOM KLART SKAL SKILLE SEG UT FRA KONKUR REN TENE.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LEASEPLAN-KONSERNET HAR SOM MÅL Å VÆRE EN UNIK SER VICE ORIEN TERT ORGANISASJON, SOM KLART SKAL SKILLE SEG UT FRA KONKUR REN TENE."

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2013

2 INNHOLD 4 Ledergruppen i LeasePlan Norge 5 Innledning 7 Et marked i endring Administrerende direktør har ordet 11 Styrets årsberetning 14 Organisasjon og miljø 15 Kommentarer til regnskapet 19 Utsiktene fremover 21 Resultatregnskap 22 Balanse 24 Noter 30 Kontantstrømanalyse 31 Revisjonsberetning LEASEPLAN-KONSERNET HAR SOM MÅL Å VÆRE EN UNIK SER VICE ORIEN TERT ORGANISASJON, SOM KLART SKAL SKILLE SEG UT FRA KONKUR REN TENE. DETTE MÅLET ER NEDFELT I VÅRT LØFTE: IT S EASIER TO LEASEPLAN. VÅRT LØFTE BESKRIVER DEN MER-VERDI VÅRE KUNDER VIL OPP LEVE I ET SAM ARBEID MED OSS, OG HVA DE KAN FORVENTE. 2 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2013

3 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT

4 ÅRSRAPPORT 2013 LEDERGRUPPEN 2013 LEDERGRUPPEN LEASEPLAN NORGE AS Anders Ree-Pedersen Administrerende direktør Gunn Grøndahl Finansdirektør Marius Paus Markedsdirektør Trond Nordal Driftsdirektør Pål Balke Direktør IT- og forretningsutvikling Finn Hungnes Direktør Prosjekter 4 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2013

5 INNLEDNING LeasePlan Norge AS er et heleid datterselskap av LeasePlan Corporation N.V. (LP Corp.) med hovedkontor utenfor Amsterdam. LeasePlan Corporation N.V. er representert med et LeasePlan-selskap i de fleste europeiske land, samt i USA, Australia, New Zealand, Brasil, India og de forente Arabiske Emirater. Gruppen er ledende i verden innen biladministrasjon og administrerer 1,3 millioner kjøretøy på verdensbasis. LeasePlan Norge er et spesialselskap for administrasjon, drift og finansiering av bilflåter til næringslivet og offentlig sektor. Selskapets virksomhet er landsdekkende, og med ca biler på veien er LeasePlan klar markedsleder i Norge. Virksomheten er lokalisert i Oslo LEASEPLAN ÅRSRAPPORT

6 GJENNOMGANG AV ÅRET ADM. DIREKTØR HAR ORDET 6 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2013

7 ET MARKED I ENDRING BILADMINISTRASJON SOM BRANSJE HAR EN RELATIVT KORT HISTORIE I NORGE, FRA DEN SPEDE START FOR CA. 30 ÅR SIDEN. I DAG REPRESENTERER BRANSJEN OVER BILER, OG BILADMINISTRASJON HAR BLITT ET KJENT BEGREP I NÆRINGSLIVET OG I OFFENTLIG SEKTOR. Selv om bransjen er relativt ny, så representerer den også en viktig del av bil - bransjen generelt og har vært med på å utfordre og forandre denne. Som den største aktøren innen biladministrasjon har LeasePlan hatt en sentral rolle i denne utvik - lingen. Store bedrifter/etater med behov for hundrevis av biler, kan i dag primært forholde seg til én leverandør av komplett bilhold. Det kan de gjøre uavhengig av om de trenger person- eller varebiler eller om de ønsker både Volvo, Ford, Volkswagen, Toyota el. Endringsvilje, kundeorientering og ny-tenkning har kanskje dog ikke vært bilbransjens sterkeste side, så det legges ikke skjul på at det har vært noen slag for å få dette til Anders Ree-Pedersen Administrerende direktør DET Å DISPONERE EN BIL ER BLITT VIKTIGERE ENN DET Å EIE EN BIL. STIKKORD ER FORUTSIGBARHET, FASTE MÅNEDLIGE KOSTNADER SAMT DET Å SLIPPE Å DRIVE MED BRUKTBILSALG. Selve bilbransjen står i dag midt oppe i nye og viktige endringer. El-biler har virkelig gjort sitt inntog og representerer en stigende andel av nybilsalget. El-bilene blir stadig bedre, samtidig som prisene har gått kraftig ned. De første kundene av biler som Mitsubishi e-miev og Nissan Leaf har virkelig fått erfare hvor stort et verditap kan være på en bil og hvilken risiko det innebærer. Amerikanske Tesla har hatt stor suksess med sine biler, og har utfordret bilbransjen på hvordan bilene selges og distribueres. Det er også interessant å notere seg at de oppgraderte noen identifiserte svakheter ved bilen via internett, istedenfor bilbransjens tradisjonelle og kostbare tilbakekallinger. En annen trend er fremveksten av privatleasing. I Norge i dag blir 3 av 10 billeasingkontrakter inngått med privatpersoner. Det å disponere en bil er blitt viktigere enn det å eie en bil. Stikkord er forutsigbarhet, faste månedlige kostnader samt det å slippe å drive med bruktbilsalg. Dette betyr mer fokus på kostnader enn på merkelojalitet og kvalitet, for man skal jo uansett bare ha bilen i 3 år. Som om ikke det var nok, så er trenden at stadig fler orienterer seg og handler tjenester og store kapitalvarer på nett. Dette passer dårlig med bilbransjens kostbare distribusjonsform, identifisert med stadig nye og flotte «bil-palass» i betong og glass. LEASEPLAN ÅRSRAPPORT

8 GJENNOMGANG AV ÅRET ADM. DIREKTØR HAR ORDET 8 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2013

9 Som den ledende aktør innen biladministrasjon, er også vi i LeasePlan eksponert for disse trender. Vi mener dog at vi er godt posisjonert for å møte disse utfordringer. Vi lanserte i 2013 vår 5-års strategi «FORAN. FORANDRE. FOR ANDRE» med et ambisiøst vekstmål. Med «FORAN» skal vi fortsatt være den ledende aktør og vi skal ligge i forkant av den generelle utvikling og i forkant av kundenes forventninger. Med «FORANDRE» skal vi være endringsvillige, og vi ser muligheter på nye områder og i nye segmenter. Vi er positive til å utvikle oss videre, også ved hjelp av stadig ny teknologi. Med «FOR ANDRE» stadfester vi at vi skal være kundeorienterte, og å lytte til og tilfredsstille våre kunders behov. Det fordrer at vi opprettholder vårt gode arbeidsmiljø og tilrettelegger for et godt og støttende samarbeid med våre kollegaer. VI HAR LYKTES GODT I DET FØRSTE ÅRET AV DENNE 5-ÅRS STRATEGIEN, OG VI OPPNÅDDE EN VEKST PÅ OVER 2600 KONTRAKTER (+ 7 %). Samtidig har vi tatt viktige grep for å utvikle selskapet videre. Den mest synlige endringen er vår rolle som hovedsponsor i det private ski-laget til Thomas Alsgaard, som nå heter «Team LeasePlan Go». Vår satsning her har primært som formål å øke kjennskapen til LeasePlan og vårt tilbud om gunstig leasing til småbedrifter via nett. Dessuten ønsker vi å engasjere ansatte og kunder til sporty og sunne aktiviteter. DEN MEST SYNLIGE ENDRINGEN ER VÅR ROLLE SOM HOVED - SPONSOR I DET PRIVATE SKI-LAGET TIL THOMAS ALSGAARD, SOM NÅ HETER «TEAM LEASEPLAN GO». Vi har også investert i og tilrettelagt for nye satsninger for selskapet i tiden fremover. I en tid med mye forandringer blir vår hverdag også preget av mange prosjekter. For å styrke vår kompetanse på dette området har Finn Hungnes blitt ansatt i selskapet som Direktør Prosjekter og er en del av selskapets Ledergruppe. Finn har mange års bred erfaring fra ledende stillinger i Posten Norge og har bl.a. vært Direktør logistikk med ansvar for 4500 ansatte. Med Finn med på laget er selskapet ytterligere styrket, og jeg tør påstå at vi har Norges beste kompetanse innen bilhold, med meget dyktige ansatte og spesialister i alle ledd av vår virksomhet! 2013 ble også selskapets beste år lønnsomhetsmessig. Vi er samtidig inneforstått med at 2014 kommer til å bli et krevende år, preget av hektisk aktivitet og forandringer. Men vi er klare med oppbrettede armer, og innstilt på å yte maksimalt for å gi våre kunder et optimalt bilhold også i omskiftelige tider! Anders Ree-Pedersen Adm. direktør LEASEPLAN ÅRSRAPPORT

10 STYRETS ÅRSBERETNING ORGANISASJON OG MILJØ KOMMENTARER TIL REGNSKAPET UTSIKTENE FREMOVER 10 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2010 STYRETS ÅRSBERETNING 10 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2013

11 STYRETS ÅRSBERETNING ØKONOMISKE FORHOLD Det er dessverre fortsatt stor usikkerhet om utviklingen i internasjonal økonomi fremover, og da særlig i Euro-området. Styringsrentene ligger nær null i mange land, og myndighetene har få «verktøy» igjen å bruke for å få fart på økonomien. For Norge er igjen bildet vesentlig bedre. Fortsatt høye oljepriser bidrar til store oljeinntekter, samt til å holde aktivitetsnivået oppe. Samtidig gjør det lave rentenivået det gunstig å investere. Men også i dette positive bildet er det tegn som tyder på at veksten i norsk økonomi avtar. Det skapes ikke lenger like mange nye arbeidsplasser og næringslivets forventninger om fremtiden har blitt mindre optimistiske enn de var. LEASEPLAN GO ER NETTBASERT OG RETTER SEG MOT SMALLFLEET- SEGMENTET. SELSKAPETS VIRKSOMHET Markedet for billeasing og biladministrasjon har vært påvirket av enkelte trender gjennom Det har vært et økende marked for og også et økende utbud av el-biler. De store bilprodusentene kommer med sine el-biler og det er satt inn store ressurser i utviklingen. Fortsatt er det dog sånn at de fleste som velger el-bil gjør det pga. de fordeler som myndighetene gir (ingen avgifter, kjøre i kollektivfelt m.m.), snarere enn av idealistiske/miljømessige hensyn. Leasing som finansieringsform har fortsatt en ulempe knyttet til finansiering av el-biler, men den nye regjeringen har varslet at de vil forsøke å endre dette. En annen trend i markedet er økningen i privat-leasing. Tall fra Finansieringsselskapenes Forening (FinFo) viser at nesten hver 4. nye leasingbil i 13 ble leaset til privatpersoner. LeasePlan Norge har foreløpig valgt å ikke gå inn i dette markedet. Konkurransesituasjonen generelt i markedet er fortsatt preget av fokus på pris (margin/honorar), selv om hovedkostnadene for kundene knyttet til bil ligger på andre parametere. Vi ser også at kunder mer og mer orienterer seg og handler på nett, også for tjenester (fly, reiser, hotell m.m.), samt for dyre kapitalvarer (TV er, bruktbiler m.m.). Selskapet er godt posisjonert med tanke på denne utviklingen, og lanserte i 13 produktet LeasePlan Go. LeasePlan Go er nettbasert og retter seg mot Smallfleetsegmentet (fra 1 bil og oppover). For å øke kjennskapen til dette produktet og for å bygge merkevaren LeasePlan generelt, inngikk selskapet en navnesponsor-kontrakt med skiteamet Team LeasePlan Go med Thomas Alsgaard i spissen var det første året i en langsiktig vekststrategi med et overordnet, ambisiøst og tydelig mål. Vekststrategien er godt forankret i selskapet, og har gitt gode resultater. Totalt sett økte selskapets portefølje av administrerte kjøretøy med mer enn 2600 kontrakter (+ 7,3 %). Selskapets leasingportefølje økte med ca. 200 mill. (+ 3,3 %) til mill. gjennom året. Gjennom en selektiv markedsprosess og en bevisst kredittpolicy, har selskapet bygget opp en solid kundeportefølje med lav risiko. Over 20 % av porteføljen er i 0-vektet offentlig sektor. Den solide kundeporteføljen har medvirket til at selskapet også i 13 unngikk tap av betydning. LEASEPLAN ÅRSRAPPORT

12 STYRETS ÅRSBERETNING ORGANISASJON OG MILJØ KOMMENTARER TIL REGNSKAPET UTSIKTENE FREMOVER Selv om de internasjonale kredittmarkeder har bedret seg vesentlig gjennom 2013, har selskapet gjennom konsernet høyere innlånskostnader (funding) enn bankeide konkurrenter i det norske markedet. Kombinasjonen av høye rentekostnader og et historisk lavt rentenivå som gir lave renteinntekter på selskapets arbeidskapital, har gitt utfordringer knyttet til netto rentemargin gjennom året. Nybil-salget i Norge har vært meget høyt i Norge i 13. Dette har gitt et økt utbytte av bruktbiler i markedet, bl.a. pga. innbyttebiler og en økende leasingandel til privatpersoner. Som følge av dette har bruktbilmarkedet og prisene vært preget av større variasjoner enn tidligere og en viss nedgang. Gjennom effektiv bruktbilhåndtering på selskapets anlegg på Hellerudsletta utenfor Oslo, solgte selskapet opp mot 7000 bruktbiler til totalt sett en betydelig gevinst. SELSKAPET HAR BL.A. ET MILJØ - STYRINGSSYSTEM OG BLE MILJØ - SERTIFISERT I HENHOLD TIL NS-EN ISO 14001:2004 I SELSKAPET ER OGSÅ MEDLEM I GRØNT PUNKT NORGE AS. SELSKAPET TILBYR OGSÅ AKTIVT SITT PRODUKT GRØNNPLAN TIL SELSKAPETS KUNDER. I tillegg til fokus på fortsatt vekst, er selskapets strategi rettet mot å ligge i forkant av den generelle utvikling i markedet og i forkant av kundenes forventninger. Dette skal bl.a. oppnås ved å se på muligheter på nye områder og i nye segmenter, samt å utvikle selskapet videre gjennom mer effektive prosesser og ved hjelp av stadig ny teknologi. Vår utvikling på disse områder måles bl.a. gjennom årlige sjåfør-, kunde-, medarbeider og integritetsundersøkelser. Solide resultater på disse områder viser at selskapet lever godt opp til sitt merkevareløfte «it s easier to leaseplan». Gjennom kostnadseffektiv drift og fokus på andre inntekter enn rentemargin, har selskapet i 2013 også levert sitt beste økonomiske resultat noen gang. 12 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2013

13 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT

14 STYRETS ÅRSBERETNING ORGANISASJON OG MILJØ KOMMENTARER TIL REGNSKAPET UTSIKTENE FREMOVER ORGANISASJON OG MILJØ ORGANISASJON Selskapet har et intern-kontroll system for helse, miljø og sikkerhet (HMS) og et Arbeidsmiljøutvalg (AMU) i henhold til Arbeidsmiljølovens bestemmelser. Det har ikke vært nødvendig å igangsette spesielle tiltak av betydning for å sikre arbeidsmiljøet utover det løpende arbeid med tilhørende forslag, som er et resultat av HMS- og AMU opplegget. HELSE, MILJØ OG SIKKERHET Det har verken oppstått ulykker, personskader eller materielle skader i Antall sykedager var 1520 tilsvarende 6,25%. Selskapet legger stor vekt på både det fysiske og det psykososiale arbeidsmiljø. God tilrettelegging av kontorarbeidsplassene for å forebygge evt. plager gjøres fortløpende. Selskapet har en hjertestarter og har utdannet 10 ansatte i bruk av denne. I tillegg har samtlige ansatte tilbud om massasje hver 14. dag. Det er ingen forhold ved selskapets virksomhet som direkte forurenser det ytre miljø. Selskapet tar dog miljøutfordringene på alvor, og har iverksatt en rekke tiltak. Selskapet har bl.a. et miljøstyringssystem og ble miljøsertifisert i henhold til NS-EN ISO 14001:2004 i Selskapet er også medlem i Grønt Punkt Norge AS. Selskapet tilbyr også aktivt sitt produkt GrønnPlan til selskapets kunder. Som et videre ledd i vårt miljøarbeid har vi også kartlagt det totale CO2-utslippet fra selskapets egne firmabiler. For å gjøre vår egen virksomhet klimanøytral, har vi kjøpt FNgodkjente utslippskvoter for CO2 for det totale utslipp våre egne biler står for, samt for samtlige ansattes bilbruk, flyreiser, feriereiser osv. LIKESTILLING, MANGFOLD M.M. Ved utgangen av 2013 var det 110 fast ansatte i selskapet, tilsvarende 104 i LeasePlan retter seg etter Likestillingsloven, Diskrimineringsloven og Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven. Det er et mål for selskapet å ha et inkluderende arbeidsmiljø og har etiske retningslinjer som forbyr alle former for diskriminering. Etiske retningslinjer og selskapets verdier er et fast punkt i introduksjonsprogram for nyansatte. Det jobbes systematisk med mangfold, og LeasePlan Gruppen som Selskapet er en del av, har et Diversity (Mangfold) prosjekt som gjennomføres i alle LeasePlan selskap. Det foretas nøytrale vurderinger i saker som for eksempel lønn, ansettelser, avansement m.m. Av selskapets 110 ansatte var 42 kvinner. LeasePlan har 25 ledere og av disse er 6 kvinner. I 2013 ble det rekruttert 7 personer, og av disse var 2 kvinner. 14 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2013

15 KOMMENTARER TIL REGNSKAPET RESULTATREGNSKAPET Selskapets årsresultat ble 103,0 mill., hvilket er det beste noensinne og er en forbedring på 14,4 mill. sammenlignet med Endring av skatteprosent fra 28 til 27 på utsatt skatt utgjør 9,8 mill. av resultatforbedringen. FORSKNING OG UTVIKLING LPNO har ikke vært involvert i større forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2013, utover det som foregår i selskapets egen avdeling for forretningsutvikling. BALANSE LPNO har gjennom 2013 økt sin portefølje av utleiebiler med 201,9 mill. og har dermed tatt sin del av veksten i markedet. Omløpsmidler er økt med 22,6 mill. gjennom en liten økning av fordringer, både kundefordringer og andre fordringer. Totalbalansen har økt tilsvarende med 225 mill. og økning er finansiert ved økt låneopptak gjennom kortsiktig lån og egenkapital. Det foreligger en avtale mellom LeasePlan Corporation og LPNO som sikrer LPNO likviditet. Selskapet hadde ved utgangen av 2013 en egenkapital på 745,5 mill. Egenkapitalen ved utgangen av 2012 var 643 mill. KONTANTSTRØMOPPSTILLINGEN Kontantstrøm fra virksomheten ble i mill. sammenlignet med mill. i Kontantstrøm til investeringsaktiviteter er redusert fra mill. i 12 til mill. i 13. Nyinvesteringer i 2013 er mill. som er en liten nedgang på 72 mill. sammenlignet med Netto endring fra finansiering viser en økning på 31,8 mill. Samlet utgjorde LPNO s lik - vid i tets beholdning pr kr. 16,2 mill. som er en liten økning på 1,3 mill. fra LPNO har i tillegg en kassekreditt på 75 mill. som pr var trukket opp med 60 mill. LEASEPLAN ÅRSRAPPORT

16 STYRETS ÅRSBERETNING ORGANISASJON OG MILJØ KOMMENTARER TIL REGNSKAPET UTSIKTENE FREMOVER RISIKO LeasePlan Norge er utsatt for kredittrisiko og restverdirisiko. Alle nye kunder blir kredittvurdert ved inngåelse av avtale og deretter årlig kredittvurdert. Historisk sett har selskapet hatt minimalt med tap på fordringer. Selskapets største kunder har høy kredittverdighet og god likviditet. Restverdirisikoen blir blant annet ivaretatt av selskapets restverdikomite som løpende fastsetter restverdi på nye modeller, samt gjennomgår restverdifastsettelsen på eksisterende modeller. Det er ingen direkte markedsrisiko (herunder valutarisiko, renterisiko og prisrisiko) og likviditetsrisiko. Det er ingen valutarisiko siden alle transaksjoner skjer i norske kroner. Utlånene er i hovedsak marginbasert, og er derfor ikke avhengig av rentebevegelser i markedet. Likviditetsrisikoen er sikret via en avtale med eier som sikrer lån fremover. Selskapet anvender ikke finansielle instrumenter. DISPONERING AV OVERSKUDDET Årsoverskuddet etter skatt ble kr kroner. Årets årsoverskudd foreslås disponert som følger; - utbetales som utbytte kroner - tilføres annen egenkapital kroner Styret er ikke kjent med at det har inntruffet forhold av betydning for selskapets stilling og resultat etter regnskapsårets slutt. I årsberetningen er forutsetning om fortsatt drift lagt til grunn da det etter styrets oppfatning ikke er forhold som tilsier noe annet. Honorar til styret og revisor er spesifisert i note LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2013

17 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT

18 STYRETS ÅRSBERETNING ORGANISASJON OG MILJØ KOMMENTARER TIL REGNSKAPET UTSIKTENE FREMOVER 18 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2013

19 UTSIKTENE FREMOVER Selv om veksten i norsk økonomi avtar, så gir den forventede utvikling et godt økonomisk klima for å drive selskapets virksomhet og å gjennomføre strategien. Selskapet ser gode muligheter for vekst bl.a. ved å satse i nye segmenter og ved å investere i gode verktøy. Disse investeringer samt fortsatt press på rentemargin og en forventet nedgang i bruktbilprisene, gjør at det forventes en viss nedgang i resultatet for 2014 sammenlignet med Styret takket selskapets dyktige ansatte for solid innsats i året som har gått. 31.desember 2013 Oslo, 30. juni 2014 Kevin McNally Styreformann Vahid Daemi Knut Brundtland Anders Ree-Pedersen Adm.direktør LEASEPLAN ÅRSRAPPORT

20 RESULTATREGNSKAP BALANSE EIENDELER BALANSE GJELD OG EGENKAPITAL NOTER KONTANTSTRØMANALYSE 20 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2013

21 REVISORS BERETNING RESULTATREGNSKAP 2013 Beløp i kr ,- LEASEPLAN NORGE AS NOTE Inntekter Driftsinntekter Andre driftsinntekter Gevinst v/salg av anleggsmidler Sum inntekter Kostnader Lønnskostnader 4, Avskrivning på varige driftsmidler Annen driftskostnad Sum kostnader Driftsresultat Finansinntekter Annen renteinntekt Finansinntekter Finanskostnader Rentekostnad til foretak i samme konsern Annen rentekostnad Annen finanskostnad Netto finans Ordinært resultat før skattekostnad Skatt på ordinært resultat Skattekostnad Resultat for regnskapsåret Disponering av overskudd Avsatt til utbytte Overført til annen egenkapital LEASEPLAN ÅRSRAPPORT

22 RESULTATREGNSKAP BALANSE EIENDELER BALANSE GJELD OG EGENKAPITAL NOTER KONTANTSTRØMANALYSE BALANSE Beløp i kr ,- EIENDELER NOTE Varige driftsmidler Maskiner, inventar og transportmidler Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Netto pensjonmidler Sum finansielle anleggsmidler Fordringer Varebeholding Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler Sum eiendeler LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2013

23 REVISORS BERETNING BALANSE Beløp i kr ,- GJELD OG EGENKAPITAL NOTE Egenkapital Aksjekapital ( aksjer á kr.100,-) Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum egenkapital Langsiktig gjeld Utsatt skatt Konsernmellomværende Banklån Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Konsernmellomværende Banklån Kassekreditt Leverandørgjeld Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum gjeld og egenkapital Oslo, 31.desember 2013 Oslo, 30. juni 2014 Kevin McNally Styreformann Vahid Daemi Knut Brundtland Anders Ree-Pedersen Adm.direktør LEASEPLAN ÅRSRAPPORT

24 RESULTATREGNSKAP BALANSE EIENDELER BALANSE GJELD OG EGENKAPITAL NOTER KONTANTSTRØMANALYSE NOTER NOTE NR. 1 REGNSKAPSPRINSIPPER GENERELLE PRINSIPPER Årsregnskapet er avlagt i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Regnskapet er basert på de grunnleggende prin - sipper om transaksjonsprinsippet, sammenstilling, historisk kost, sammenlignbarhet, kongruens, fortsatt drift, forsiktighet og beste estimat. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer og tjenester skjer på leveringstidspunktet. Valuta Alle lånetransaksjoner gjøres i norske kroner. Inngående fakturaer i utenlands valuta er vurdert til kursen ved regnskapsårets slutt. Det er ikke resultat - ført agio/disagio av vesentlig art i regnskapsåret. Vurdering og klassifisering av balanseposter: Varige driftsmidler Varige driftsmidler er i regnskapet oppført til anskaffelseskost med fradrag for ordinære avskrivninger. Lineære avskrivninger foretas over driftsmidlenes økonomiske levetid. Årets avskrivninger er belastet resultatregnskapet. Utleiebiler Leiefinansieringsgrunnlaget er vurdert til kostpris med fradrag av avskrivninger. Avskrivningsgrunnlaget beregnes ut fra anskaffelses - kost redusert med estimert annenhåndsverdi ved avtaleutløp, og differansen avskrives lineært over leiefinansieringsavtalens lengde. Leiefinansieringsavtalen består av kontrakter som i det vesentlige har en løpetid på 3 til 5 år. Varer på lager Selskapet har kun brukte biler i lagerbeholdning. Varebeholdingen er oppgitt til bokført verdi. Det foretas ikke nedskrivning av varelager, og eventuelle tap tas ved avhendelse av bilen. Omløpsmidler Omløpsmidler er bokført til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning på tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av den enkelte fordring. I tillegg er det foretatt en uspesifisert tapsavsetning for å dekke antatt tap. Ingen fordringer har forfall senere enn ett år fra regnskapsårets slutt. Prinsipper for behandling av gjeld Gjeld er medtatt til nominell pålydende verdi. Kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år. Kortsiktig gjeld balanseføres til opptakskost. Utsatt skatt Utsatt skatt i balansen avsettes på basis av forskjeller mellom bokførte og skattemessige verdier. Avsetningen inkluderer alle typer forskjeller og beregnes uten neddiskontering. Ved beregning av utsatt skattegjeld gjøres det fradrag for verdien av fremførbare underskudd. I resultatregnskapet fremkommer skattekostnaden som summen av betalbar skatt og endring i utsatt skattegjeld. Pensjonsforpliktelse Netto pensjonsforpliktelse beregnes og medtas i balansen. Netto pensjonsforpliktelse fremkommer som differansen mellom brutto pensjonsforpliktelse og pensjonsmidler. Endring i estimat ut over korridor amortiseres over gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid. Årets pensjonskostnad føres under posten "Lønn, honorarer og andre personalkostnader" i resultatregnskapet. Kontantstrømoppstilling Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter indirekte metode. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter og bankinnskudd. 24 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2013

25 REVISORS BERETNING NOTE NR. 2 - VARIGE DRIFTSMIDLER Beløp i kr ,- Note 2 Leasinggjenstander / egne driftsmidler Utleiebiler / egne driftsmidler Utleiebiler Egne driftsmidler Sum Sum Anskaffelseskost Tilgang driftsmidler Avgang driftsmidler Anskaffelseskost Avskrivninger, nedskrivninger og rev ned Akkumulerte avskrivninger Akkumulerte nedskrivninger Akkumulerte reverserte nedskrivninger Balanseført verdi herav balanseførte leieavtaler herav gjenværende oppskrivning Årets avskrivninger Årets nedskrivninger Årets reverserte nedskrivninger Økonomisk levetid Inntil 7 år Inntil 5 år Avskrivningsplan Lineær Lineær Årlig leie av ikke balanseførte leieavtaler 0 Varighet av leieavtaler som ikke balanseføres 0 NOTE NR. 3 DRIFTSINNTEKTER Selskapet har et virksomhetsområde, og all utleievirksomhet foregår i Norge. LEASEPLAN ÅRSRAPPORT

26 RESULTATREGNSKAP BALANSE EIENDELER BALANSE GJELD OG EGENKAPITAL NOTER KONTANTSTRØMANALYSE NOTE NR. 4 - PENSJONER OG PENSJONSKOSTNADER Lease Plan Norge AS følger NorskRegnskapsStandard nr 6 om pensjonskostnader. Standarden tar utgangspunkt i nåverdien av antatte fremtidige pensjonsytelser. Den beregnede påløpte forpliktelsen sammenholdes med verdien av pensjonsmidlene. Periodens pensjonskostnad er bokført i samsvar med foreløpig NRS for pensjonskostnader. I henhold til denne regnskapsstandarden skal selskapets pensjonsordning behandles som en ytelsesplan. Selskapet har pensjonsordninger som omfatter 15 personer. Ordningen gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår og lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder. Forpliktelse er dekket gjennom forsikringsselskap. Periodens pensjonskostnad Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen Avkastning på pensjonsmidler Resultatført virkning av estimatavvik Resultatført planendring Opphør av tidligpensjonsavtale 0 0 Arbeidsgiveravgift 0 0 Administrasjonskostnader Netto pensjonskostnad Pensjonsforpliktelse Nåverdi pensjonsforpliktelse Verdi pensjonsmidler Netto pensjonsforpliktelse Ikke resultatført planendring 0 0 Ikke resultatførte estimatavvik Periodisert arbeidsgiveravgift Balanseført netto pensjonsmidler Økonomiske forutsetninger Diskonteringsrente 3,30 % Forventet avkastning 4,40 % Årlig lønnsvekst 3,75 % Årlig G-regulering 0,60 % Forventet pensjonsregulering 3,50 % Arbeidsgiveravgift 14,10% Korridor 10,00% Som aktuarmessige forutsetninger for demografiske faktorer og avgang er vanlige forutsetninger innen forsikring lagt til grunn. I tillegg til ytelsesbasert pensjon, har selskapet innskuddsbasert pensjon for alle øvrige ansatte. Det er kostnadsført tusen kroner i 2013 for denne ordningen. Selskapets innskuddsbaserte pensjonsordning dekker kravene i lov om Offentlig tjenestepensjon. 26 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2013

27 REVISORS BERETNING NOTE NR. 5 - SPESIFIKASJON AV BUNDNE MIDLER Beløp i kr , Depositumskonto husleie Skattetrekkskonto Totalt NOTE NR. 6 KASSAKREDITT Selskapet har en kassekreditt-ramme på TNOK og ved årsslutt var TNOK disponibelt. NOTE NR. 7 - VEDERLAG TIL LEDENDE PERSONER, STYRET OG REVISOR Selskapet har forpliktet seg overfor daglig leder til å gi særskilt vederlag tilsvarende en årslønn ved opphør av ansettelsesforholdet initiert av selskapet. Samlede godtgjørelser i 2013 til styret er kr Honorar til revisor er kostnadsført med kr ,- uten merverdiavgift med følgende spesifikasjon Ordinær revisjon Skatterådgivning Andre tjenester Selskapet har 110 fast ansatte ved utgangen av året. Følgende ytelser er godtgjort i 2013: Beløp i kr Lønn/bonus Pensjon Annen godtgjørelse Adm.direktør Ledende personer Ledende personer har ingen pensjonsavtale utover deltagelse i selskapets ordinære pensjonsordninger. Selskapet har gjennomsnittlig hatt 106 fast ansatte i Beløp i kr , Lønn Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre ytelser Sum LEASEPLAN ÅRSRAPPORT

28 RESULTATREGNSKAP BALANSE EIENDELER BALANSE GJELD OG EGENKAPITAL NOTER KONTANTSTRØMANALYSE NOTE NR. 8 - SKATT (Beløp i kr. 1000,-) Betalbar skatt fremkommer slik: Ordinært resultat før skattekostnad Ekstraordinært resultat før skattekostnad 0 0 Permanente forskjeller Endring midlertidige forskjeller Endring SM avsetning i pensjonspremiefond 0 0 Endret fremførbart underskudd Grunnlag betalbar skatt 0 0 Skatt 28% 0 0 Godtgjørelse på mottatt utbytte Betalbar skatt på årets resultat 0 0 Årets skattekostnad fremkommer slik: Betalbar skatt på årets resultat 0 0 Korreksjon betalbar skatt tidligere år 0 0 Brutto endring utsatt skatt Beregnet ref. skatt etter delingsreglene 0 0 Utsatt skatt på prinsippendringer ført mot EK 0 0 Årets totale skattekostnad Herav henført til ekstraordinært resultat 0 0 Skattekostnad ordinært resultat Beregnet ref. skatt etter delingsreglene 0 0 Betalbar skatt i balansen fremkommer slik: Betalbar skatt på årets resultat 0 0 Betalbar skatt tidligere år 0 0 Betalbar skatt på konsernbidrag 0 0 Sum betalbar skatt 0 0 Spesifikasjon av grunnlag for utsatt skatt/utsatt skattefordel: Anleggsmidler Omløpsmidler Fordringer Pensjonsmidler Avsetninger Underskudd til fremføring Sum Avsatt skatt konsernbidrag 0 0 Utsatt skatt/utsatt skattefordel Sum avsatt skatt Forskjeller som ikke utlignes: Anleggsmidler 0 0 Omløpsmidler 0 0 Gjeld 0 0 Underskudd til fremføring 0 0 Sum 0 0 Utsatt skatt/utsatt skattefordel LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2013

INNHOLD 2 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 3

INNHOLD 2 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 3 ÅRSRAPPORT 2012 INNHOLD 4 Ledergruppen i LeasePlan Norge 5 Innledning 7 I form for fremtiden! Administrerende direktør har ordet 15 Styrets årsberetning 16 Organisasjon og miljø 17 Kommentarer til regnskapet

Detaljer

ÅRSRAPPORT. It s easier to leaseplan

ÅRSRAPPORT. It s easier to leaseplan ÅRSRAPPORT 2011 It s easier to leaseplan LEDERGRUPPEN LEASEPLAN NORGE AS Trond Nordal Driftsdirektør Anders Jørgensen IT-direktør Marius Paus Markedsdirektør Pål Balke Direktør forretningsutvikling Anders

Detaljer

ÅRSBERETNING 2004 LEASEPLAN NORGE AS

ÅRSBERETNING 2004 LEASEPLAN NORGE AS ÅRSBERETNING 2004 LEASEPLAN NORGE AS INNLEDNING OG HOVEDTALL 2 / 3 LeasePlan Norge AS er et heleiet datterselskap av LeasePlan Corporation N.V. (LP Corp.) med hovedkontor utenfor Amsterdam. LeasePlan Corporation

Detaljer

INNHOLD INNLEDNING OG HOVEDTALL INNLEDNING OG HOVEDTALL 3 2001 ET HISTORISK ÅR FOR LEASPLAN NORGE 5 MARKEDSFORHOLD 6

INNHOLD INNLEDNING OG HOVEDTALL INNLEDNING OG HOVEDTALL 3 2001 ET HISTORISK ÅR FOR LEASPLAN NORGE 5 MARKEDSFORHOLD 6 2001 INNHOLD INNLEDNING OG HOVEDTALL INNLEDNING OG HOVEDTALL 3 2001 ET HISTORISK ÅR FOR LEASPLAN NORGE 5 MARKEDSFORHOLD 6 INTERNASJONALE FORHOLD OG DEN ØKONOMISKE UTVIKLINGEN I NORGE 7 BILSENTERET OG LEASEPLANS

Detaljer

Årsrapport 2014. MøllerGruppen AS

Årsrapport 2014. MøllerGruppen AS Årsrapport 2014 1 NØ Årsrapport 2014 Om MøllerGruppen MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og ŠKODA. Selskapet er representert

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

WINDER ASA ÅRSRAPPORT

WINDER ASA ÅRSRAPPORT WINDER ASA ÅRSRAPPORT 2006 ÅRSBERETNING 2006 VIRKSOMHETEN Winder ASA er et investeringsselskap som har som formål å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapet er lokalisert i Oslo og

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS 1 Om MøllerGruppen Bil MøllerGruppen Bil er en del av MøllerGruppen, som er er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS Postboks 1180 Sentrum, 0107 Oslo Besøksadresse: Grubbegata Grubbegata 6 6 Besøksadresse: Tlf: 22 22 310 310 310 310 // // Faks: Faks: 22 22 310 310 305 305 Tlf: mentormedier.no

Detaljer

Bauda-konsernet. Innhold. Hovedtall Bauda-konsernet KUNDEN FØRST. Fakta!

Bauda-konsernet. Innhold. Hovedtall Bauda-konsernet KUNDEN FØRST. Fakta! ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2012 Innhold Bauda-konsernet 2 3 Bauda-konsernet 6 Årsberetningg 8 Resultatregnskap og balanse 10 Noter 14 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 15 Bauda AS 16 Forhandlervirksomheten

Detaljer

Årsrapport ISS Facility Services AS 2010. Innhold Styrets årsberetning Resultat og balanse Kontantstrømoppstilling Noter Revisjonsberetning

Årsrapport ISS Facility Services AS 2010. Innhold Styrets årsberetning Resultat og balanse Kontantstrømoppstilling Noter Revisjonsberetning Årsrapport ISS Facility Services AS 2010 Innhold Styrets årsberetning Resultat og balanse Kontantstrømoppstilling Noter Revisjonsberetning 1 Årsberetning 2010 Konsern ISS ISS Facility Services AS er en

Detaljer

3M Norge AS. Årsrapport 2012. 3M Norge AS. Postboks 100, 2026 Skjetten Telefon 0 63 84 www.3m.no

3M Norge AS. Årsrapport 2012. 3M Norge AS. Postboks 100, 2026 Skjetten Telefon 0 63 84 www.3m.no 3M Norge AS Årsrapport 2012 3M Norge AS Postboks 100, 2026 Skjetten Telefon 0 63 84 www.3m.no 2 Innhold: Revisjonsberetning... 2-3 Organisasjon og nøkkeltall... 4 Utdrag av årsberetning... 5 Resultatregnskap...

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS 1 Om MøllerGruppen MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling og drift av eiendommer. Selskapet er

Detaljer

Årsrapport for 2014. Viken Fiber AS. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter

Årsrapport for 2014. Viken Fiber AS. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter Årsrapport for 2014 Viken Fiber AS Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter Årsberetning 2014 Viken Fiber AS Adresse: Postboks 3628, 3007 DRAMMEN Org.nr:

Detaljer

Daglig leder har ordet 3. Resultatregnskap 7. Balanse 8. Kontantstrømoppstilling 10. Regnskapsprinsipper 11. Noter til regnskapet 12

Daglig leder har ordet 3. Resultatregnskap 7. Balanse 8. Kontantstrømoppstilling 10. Regnskapsprinsipper 11. Noter til regnskapet 12 årsrapport 2008 Innhold Daglig leder har ordet 3 Styrets beretning 2008 4 Nøkkeltall siste 5 år 6 Resultatregnskap 7 Balanse 8 Kontantstrømoppstilling 10 Regnskapsprinsipper 11 Noter til regnskapet 12

Detaljer

FUSJONSPLAN for fusjon mellom Oslo Børs Holding ASA Verdipapirsentralen Holding ASA

FUSJONSPLAN for fusjon mellom Oslo Børs Holding ASA Verdipapirsentralen Holding ASA FUSJONSPLAN for fusjon mellom Oslo Børs Holding ASA og Verdipapirsentralen Holding ASA Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Oslo Børs Holding ASA - årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning

Detaljer

Selskapet og organisering Innhold

Selskapet og organisering Innhold Årsrapport 2010 Selskapet og organisering Innhold Forord fra konst. konsernsjef s. 4 Forretningsutvikling s. 6 Stange Energi MARKED AS s. 7 Stange Energi NETT AS s. 8 BEKKELAGET ILSENG Stange Energi AUS

Detaljer

VALIDUS ÅRSRAPPORT 2011

VALIDUS ÅRSRAPPORT 2011 VALIDUS ÅRSRAPPORT 2011 Utgiver Validus AS Postadresse: Postboks 113, 3051 Mjøndalen, Norway Besøksadresse: Orkidéhøgda 3, 3050 Mjøndalen Telefon: (+47) 32 23 11 00 Faks: (+47) 32 23 11 01 E-post: firmapost@validus.no

Detaljer

Styrets årsberetning // SIDE 01 // SIDE 05 // SIDE 06 // SIDE 08 // SIDE 10 // SIDE 19

Styrets årsberetning // SIDE 01 // SIDE 05 // SIDE 06 // SIDE 08 // SIDE 10 // SIDE 19 årsrapport / 2010 // Innhold Styrets årsberetning // SIDE 01 Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Noter Revisors beretning // SIDE 05 // SIDE 06 // SIDE 08 // SIDE 10 // SIDE 19 Nøkkeltall

Detaljer

Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank

Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank Sammendrag av årets virksomhet 2007 vil inngå som et merkeår i bankens historie. Banken ble etablert i 2003 og har dermed lagt bak seg sitt femte regnskapsår, det

Detaljer

2008 Årsberetning og regnskap

2008 Årsberetning og regnskap 2008 Årsberetning og regnskap Styrets årsberetning for 2008 I 2008 gikk vi fra finansuro til finanskrise. Krisen tiltok for alvor i løpet av høsten. Uroen i finansmarkedet førte til at banker over hele

Detaljer

BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN

BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN MEDIEMANGFOLD UNDER PRESS Mediemangfoldet i det norske mediemarkedet er under press. I Berner Gruppen er vi bekymret for eierskapskonsentrasjonen i bransjen.

Detaljer

1 Baneservice regnskap 2008

1 Baneservice regnskap 2008 1 Baneservice regnskap 2008 Baneservice AS Regnskap 2008 Nøkkeltall 2008 Beløp i millioner kroner 2008 2007 2006 Omsetning 581,1 470,5 495,2 Resultat før skatt -45,3-2,9 8,9 Resultatgrad (%) -6,9 0,3 2,3

Detaljer

Årsberetning 2012. Lokal kraft i

Årsberetning 2012. Lokal kraft i Årsberetning Superb Design 212 1 Lokal kraft i 1913 213 ÅR ÅRSBERETNING 212 2/2 2/21 Leder 17. april 213 var det 1 år siden Fauske Lysverk leverte sine første elektroner gjennom nettet. I begynnelsen var

Detaljer

Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519. Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite

Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519. Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519 Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite årsrapport 2012 3 innhold Leder

Detaljer

Med sine 80 år er Kruse Smith blitt et voksent selskap. Fremdeles er vi vitale som en ungdom.

Med sine 80 år er Kruse Smith blitt et voksent selskap. Fremdeles er vi vitale som en ungdom. Årsrapport 2014 2 // KRUSE SMITH ÅRSRAPPORT 2014 // INNHOLD // KRUSE SMITH ÅRSRAPPORT 2014 // 3 Med sine 80 år er Kruse Smith blitt et voksent selskap. Fremdeles er vi vitale som en ungdom. INNHOLD Nøkkeltall

Detaljer

Stange Energi AS har totalt 63 ansatte og er heleid av Stange Kommune.

Stange Energi AS har totalt 63 ansatte og er heleid av Stange Kommune. Årsrapport 2011 Bekkelaget Ilseng Romedal Stange Gata Tangen Espa Stange Energi AS har i snart 100 år vært en viktig aktør i Stange Kommune. Bedriften er organisert som konsern og selger kraft, nett og

Detaljer

Selskapsstruktur Midtnett / Midtkraft Buskerud

Selskapsstruktur Midtnett / Midtkraft Buskerud Årsrapport 2011 Selskapsstruktur Midtnett / Midtkraft Buskerud Selskapsstruktur Modum Kommune 66,6% Sigdal Kommune 33,4% Ramfoss Kraftlag Fylket 36,00% Modum 36,35% Krødsherad 18,17% Sigdal 9,48% Sigdal

Detaljer

Årsrapport. Gresvig ASA

Årsrapport. Gresvig ASA Årsrapport 2000 Gresvig ASA «Gresvig ASA skal være den ledende aktøren innen sports- og fritidsutstyr, med de mest attraktive kjedekonseptene og den mest effektive vareflyten.» Innhold Intervju med administrerende

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Dette er NetCom 3 Styrets beretning 2007 4

Innholdsfortegnelse. Dette er NetCom 3 Styrets beretning 2007 4 Årsberetning 2007 Innholdsfortegnelse Dette er NetCom 3 Styrets beretning 2007 4 Hovedtrekk 4 Marked og produkter 6 Pris og konkurranse. 8 Investeringer 9 Finans 10 Organisasjon, ansatte, likestilling,

Detaljer