Uke , Park Inn Hotell Gardermoen. Kurs for delegater. til FLTs 16. ordinære landsmøte

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Uke 41 2013, Park Inn Hotell Gardermoen. Kurs for delegater. til FLTs 16. ordinære landsmøte"

Transkript

1 Uke , Park Inn Hotell Gardermoen Kurs for delegater til FLTs 16. ordinære landsmøte

2 Velkommen til kurs! Praktiske opplysninger Program Kursmateriell på Kurssaler Måltider og pauser Reiseregninger Skjema for tapt arbeidsfortjeneste Presentasjon av innledere

3 Kursinnhold Hovedtemaer: Om landsmøte Møteteknikk og -ledelse Presentasjonsteknikk Elektronisk landsmøteverktøy

4 Læringsmål Etter endt kurs skal delegatene: Ha kunnskap om hva et landsmøte er og landsmøtets betydning Ha kunnskap om møteregler som gjelder for landsmøte Ha kunnskap om delegatenes oppgaver og ansvar Ha kunnskap om elektronisk verktøy som skal brukes på landsmøtet Ha kunnskap om presentasjonsteknikk, herunder å ta ordet, forberede/skrive innlegg, gå på talerstolen

5 Hva er et landsmøte? Landsmøte; møte av utsendinger fra hele landet (Kilde: ordbok.no) FLTs landsmøte er forbundets høyeste besluttende organ. Ordinært landsmøte avholdes som regel hvert 4. år. Tid og sted fastsettes av forbundsstyret. (FLTs vedtekter)

6 Om landsmøte FLTs organisasjon Oppbygning av FLT Medlemmer FLT er en demokratisk medlemsorganisasjon Bedriftsgrupper Ytre organisasjon 1 Medlemmene velger selv sine tillitsvalgte i ytre organisasjon Avdelinger Leder 1. nestleder 2. nestleder Forbundsstyret Landsrådet 2 3 Representanter/delegater til alle vedtaksføre organer velges fra ytre organisasjon Landsmøtet velger repr. til Forbundsstyre og politisk ledelse for hver nye Landsmøteperiode Landsmøtet Kontrollkomite Kontrollkomiteen velges på LM og er LMs eget kontrollorgan.

7 Om landsmøtet FLTs vedtekter Beskrivelse av og retningslinjer for drift av forbundet, avdelinger og bedriftsgrupper

8 Om landsmøtet regler for landsmøtet før og under Utdrag Vedtektenes 5 Landsmøte i sin helhet

9 Utdrag Om landsmøtet regler for landsmøtet før og under Vedtektenes 6 landsmøtets myndighetsområde i sin helhet

10 Fra innkalling til landsmøte tidsperspektiv Okt 2012: Innkalling og foreløpig dagsorden 26/2-13: Frist for å sende inn forslag Juni 2013: Forslag m/innstillinger ble sendt ut 16/8-2013: Frist for fullmakter Oktober 2013: Landsmøte Uke 41: Kurs

11 Innkalling og foreløpig dagsorden Innkalling I henhold til tidsfrister i vedtektene og inneholder Hva slags møte Når skal det være Hvor det skal være Hvem som innkalles Saklisten med vedlegg, ev opplysninger om tidsfrister som gjelder for disse.

12 Innkalling og dagsorden

13 Dagsorden

14 Dagsorden Dagsorden Dagsorden beskriver hva som behandles og i hvilke rekkefølge. Dagsorden godkjennes ved begynnelsen av landsmøtet (se konstituering).

15 10 måter å ødelegge et møte på 1. Kom minst fem minutter for sent. 2. Snakk i utide. 3. Slå på mobiltelefonen og svar hvis den ringer. 4. Noter ned spørsmål og stikkord for innlegg og ta de når det passer deg. 5. Del ikke erfaringer og kunnskap med andre. 6. Hold deg langt fra saken i diskusjoner. 7. Vær en dårlig lytter. 8. Ikke verdsett andres synspunkter de har aldri rett. 9. Foredragsholdere og innledere er også mennesker de gjør gjerne feil og kommer sjeldent ut av det. 10. Bryt opp før det er slutt.

16 Forretningsorden Kjøreregler for landsmøtet. Godkjennes av landsmøtet.

17 Delegater Oppgaver: Delta i debatter Fremme, opprettholde, trekke forslag Delta i voteringer Evt. delta i komiteer Være til stede! I forkant av landsmøte: Sette seg inn i sakene

18 Delegater Å være til stede Å søke om permisjon: Permisjonssøknad leveres skriftlig til dirigentbordet og skal behandles før du går. Søknaden skal inneholde følgende: Delegatnavn og -nummer. Når du søker permisjon (tidsrom) Begrunnelse

19 Delegater Komiteer: Valgkomiteen: nytt i år at den velges av Landsrådet Komiteer som velges av landsmøtet Redaksjonskomite: behandler saker som blir oversendt komiteen og legger fram sin innstilling i slutten av landsmøtet. Tellekomiteen: teller stemmer ved behov. Protokollkomiteen: kontrollerer protokollen på vegne av landsmøte og legger fram til godkjenning.

20 Delegater Saksforberedelse: Forutsetning: Alle delegater skal ha god og lik anledning til å sette seg inn i hva sakene gjelder Sakene som skal behandles av landsmøte har vært gjennom en demokratisk prosess fra forslag til innstilling Innstillinger fra forbundsstyret og med anbefalinger fra landsrådet til hver sak. Okt 2012: Innkalling og foreløpig saksliste 26/2-13: Frist for å sende inn forslag Juni 2013: Forslag m/innstillinger ble sendt ut 16/8-2013: Frist for fullmakter Uke 41: Kurs Oktober 2013: Landsmøte

21 Delegater Hva innebærer «å behandle saker på sakslista»? Viktig: hva slags sak skal behandles? Dirigenten vil etter evt. debatt meddele på hvilken måte saken skal behandles; tas til orientering eller etterretning eller tas til vedtak Eksempler, orienteringssak Beretninger, regnskap Innstilling fra forbundsstyret vil være: Tas til orientering/etterretning Eksempler, voteringssak Innsendte forslag, for eksempel til vedtekter og prinsipprogram Innstillinger fra forbundsstyret vil variere fra sak til sak. FØLG MED!

22 Delegater Hvordan behandle? Be om ordet; til sak (debattinnlegg) og/eller til dags-/ forretningsorden Fremme, opprettholde og trekke forslag Å stemme (votere) (hver delegat har en stemme) VIKTIG: å holde seg til reglene i forretningsorden å følge med på talelista og dirigentene

23 Delegater Saksdokumenter til landsmøte Finnes på landsmote_2013 og på møteverktøyet

24 FLTs prinsipprogram Holdninger mer enn handlinger

25 Delegater Be om ordet til sak: føre seg opp talerlista for innlegg i debatten (vil bli gjennomgått i verktøydelen). Følg med på talerlista om når din tur kommer. Viktig når du ber om ordet med forslag: Lever forslag SKRIFTLIG = ELEKTRONISK! Talerlista: de som har bedt om ordet, skal som hovedregel få ordet i samme rekkefølge som de melder seg. Unntak; til forretningsorden eller i spesielle tilfeller der dirigentene mener det er nødvendig.

26 Delegater Be om ordet til forretningsorden: får ordet utenom oppsatte talerlista og kan f.eks.: Foreslå strek eller begrensning av taletida Komme med innvendinger mot måten saken blir behandlet på Uttale seg om avstemmingsmåten Gi opplysninger om saken som klargjør videre saksbehandling

27 Delegater Foreslå strek: Hvis man mener saken er tilstrekkelig belyst Forslag fremmes normalt fra dirigenter, men kan også fremmes av delegatene Sjekk hva vedtatt forretningsorden sier! Følg med på dirigentene! Begrensing av taletida: kan foreslås hvis debatten drøyer ut i tid

28 Delegater VIKTIG fra foreslått forretningsorden om å få ordet

29 Delegater Fremme, opprettholde og trekke forslag Fremme forslag: det er ikke mulig å fremme nye forslag til noe det ikke allerede foreligger forslag til Opprettholde forslag: der innstilling er Tiltres ikke og man ønsker at forslaget skal opp til behandling Trekke forslag: avdelingen har endret syn og/eller støtter annet forslag i stedet Forslag om å oversende forslag til redaksjonskomiteen Viktig fra foreslåtte forretningsorden:

30 Dirigentene Dirigentenes oppgaver Lede møte iht. dagsorden og forretningsorden Holde ro og orden Fordele ordet iht talelista Behandle forslag om å begrense taletid Behandle forslag om strek Referere forslag Foreslå behandlingsmåte Lede avstemminger

31 Dirigentene Dirigentenes oppgave ved forslag om strek Forslag om strek behandles med en gang Anledning til å tegne seg på talelisten under neste taler Dirigenten refererer talelisten og forslag Etter at strek er satt: Ingen flere påtegnelser til talelisten Ingen kan trekke, opprettholde eller fremme nye forslag

32 Avstemming votering Når en sak er tatt opp til avstemming, kan ingen få ordet i saken. Dirigenten referer forslag som foreligger og gjør rede for hvordan avstemming skal foregå. Dirigent spør om noen har innvendinger mot foreslått avstemningsmåte. Hvis ingen innvendinger mot måte; til avstemming Hvis uenighet om måte; flertallet bestemmer. Viktig fra foreslåtte forretningsorden:

33 Avstemming votering Votering: normalt ved håndsopprekking, men kan foretas elektronisk hvis nødvendig eller ved navneopprop. Avgjøres med alminnelig flertall, dvs. mer enn halvparten av stemmene.

34 Avstemming gruppering av forslag I behandling av flere forslag i en sak, er det behov for å gruppere forslagene. Gruppering av forslag: Utsettelsesforslag til avstemming umiddelbart etter at det er framsatt Avvisningsforslag Mest ytterliggående forslag Endrings-/tilleggsforslag før hovedforslaget

35 Glimt fra 2009

36 Gangen i landsmøtet Møtestart: Lørdag 26. oktober kl 12! Innsjekk fra kl Dørene åpner kl Må være på plass i salen kl Nummererte plasser og oppkoblede ipad venter. Delegat- og medlemsservice til tjeneste under landsmøtet. ipad-support er tilgjengelig i salen.

37 Hva skjer under hvert punkt på dagsorden? 1) 1) Åpning Behandling Åpning Ingen Forklaring Landsmøtet åpner med kulturelt innslag Åpningstale ved forbundsleder Hilsningstaler fra gjester Minnetale ved forbundsleder

38 Hva skjer under hvert punkt på dagsorden? 2) Konstituering Behandling a) Godkjenning av fullmakter Fullmaktskomiteens leder legger fram komiteens innstilling til behandling. b) Godkjenning av dagsorden og forretningsorden Forbundsleder legger fram forbundsstyrets innstilling til behandling. c) Valg av dirigenter og sekretærer Forbundsleder legger fram forbundsstyrets innstilling til behandling.

39 Hva skjer under hvert punkt på dagsorden? 2) Konstituering Behandling d) Valg av redaksjonskomite for vedtekter og organisasjonsmessige spørsmål e) Valg av redaksjonskomite for handlingsprogram, faglige og politiske saker. Forbundsleder legger fram forbundsstyrets innstilling til behandling. Forbundsleder legger fram forbundsstyrets innstilling til behandling. f) Valg av tellekomite Forbundsleder legger fram forbundsstyrets innstilling til behandling. g) Valg av protokollkomite Forbundsleder legger fram forbundsstyrets innstilling til behandling.

40 Hva skjer under hvert punkt på dagsorden? 3) Behandling Diett og tapt arbeidsfortjeneste 2. nestleder legger fram forbundsstyrets innstilling til behandling.

41 Hva skjer under hvert punkt på dagsorden? 4) Behandling Orientering om årsberetninger og regnskap for 2009, 2010, 2011, Muntlig orientering 1. halvår 2013 Faglig regnskap Kontrollkomiteen Dirigenten opplyser om at punktet er til orientering. Innledning Årsberetninger og regnskap legges fram av forbundsleder. Faglig regnskap legges fram av 2. nestleder. Kontrollkomiteens beretning legges fram av komiteens leder. Dirigenten spør om noen ønsker ordet. Debatt

42 Hva skjer under hvert punkt på dagsorden? 5) Behandling Organisasjonsprosjektet AFI Innledning/orientering fra ledelsen. Innledning fra Arbeidsforskningsinstituttets (AFIs) medlemsundersøkelse. Debatt

43 Hva skjer under hvert punkt på dagsorden? 6) Behandling Innkomne forslag, ikke vedtektsforslag Innledning fra ledelsen. Debatt

44 Hva skjer under hvert punkt på dagsorden? 7) Behandling Tariffvirksomheten den faglige/politiske situasjon Innledning fra ledelsen. Innledninger fra gjester Debatt

45 Hva skjer under hvert punkt på dagsorden? 8) Behandling Forslag til endring av forbundets vedtekter Innledning fra ledelsen. Debatt Avstemming NB! KAN IKKE FREMME NYE FORSLAG: Vedtektenes 6-6: Benkeforslag om endringer i vedtektene kan ikke tas opp til behandling på landsmøtet, uten at det har forbindelse med forslag som er satt fram på vanlig måte.

46 Hva skjer under hvert punkt på dagsorden? 9) Behandling Forslag til prinsipprogram for perioden Innledning fra ledelsen Debatt Avstemming

47 Hva skjer under hvert punkt på dagsorden? 10) Behandling TEMA Innledning Debatt

48 Hva skjer under hvert punkt på dagsorden? 11) Behandling Forsikringsordningene Innledning fra ledelsen Innledning fra Help Debatt

49 Hva skjer under hvert punkt på dagsorden? 12) Behandling Forslag til budsjett for landsmøteperioden Innledning fra ledelsen Debatt

50 Hva skjer under hvert punkt på dagsorden? 13) Behandling Bevilgninger Innledning fra ledelsen Debatt

51 Hva skjer under hvert punkt på dagsorden? 14) Behandling Valg Valgkomiteens leder legger fram valgkomiteens innstilling til Leder, 1. og 2. nestleder 7 medlemmer og 5 vararepresentanter til forbundsstyret. 3 medlemmer med pers. vara til kontrollkomite representanter med vara til LOs representantskap Debatt først generell, deretter pr punkt Valg

52 Hva skjer under hvert punkt på dagsorden? 15) Behandling Avslutning Forbundsleder avslutter Takk for nå og vel hjem

53 Gjennomgang av landsmøteverktøyet Easymeet

54 Easymeet verktøy for landsmøtet EasyMeet har funksjoner for Å be om ordet, og evt. avstå Kreve ordet til forretningsorden Sende inn egne forslag og lese alle innsendte forslag Følge med på dagsorden Se antall talere pr sak Lese landsmøtedokumenter Delta i avstemninger og personvalg Brukerveiledning vil foreligge.

55 Easymeet verktøy for landsmøtet Lesebrett I salen på alle delegatplasser: - et lesebrett - en lader Brett kobles automatisk mot møtesystemet i trådløst nettverk.

56 Easymeet verktøy for landsmøtet Generell informasjon: Dirigenter og sekretærer har også tilgang til systemet. Systemet oppdateres kontinuerlig. To pc er bak i salen for innlevering av omfattende forslag, for eksempel kopiere inn tekst fra minnepinner. Felles gjennomgang av systemet ved møtestart Brukerstøtte: signaliser behov ved å holde opp hvit lapp (deles ut) En superbruker i hver delegasjon VIKTIG: Brettene skal ikke tas med ut av landsmøtesalen. LOGG UT av systemet når dere forlater salen. LA BRETT VÆRE TILKOBLET slik at brettene alltid er ladet opp.

57 Easymeet verktøy for landsmøtet Logg deg på ved å taste inn passordet ditt i feltet ID. Passordet får du utdelt ved innsjekkingen lørdag 26/10 fra kl10.

58 Easymeet verktøy for landsmøtet Skjermbilde etter innlogging

59 Easymeet verktøy for landsmøtet Skjermbildet etter innlogging har 3 forskjellige deler med hver sin funksjonalitet: IKONER øverst KNAPPER venstre del INFORMASJON hoveddel

60 Easymeet verktøy for landsmøtet NÅ BEHANDLES: viser hvilke sak som behandles med eventuelt underpunkt, hvem som skal tale og evt tilhørende dokument. I tillegg vises neste sak med evt underpunkt. DAGSORDEN: viser en oversikt alle gjenstående punkter på dagsorden med evt. underpunkter, hvor mange som har bedt om ordet og evt tilknyttede dokumenter TALERE: viser alle gjenstående talere til pågående sak, deres delegatnr og hvilket org.ledd de representerer

61 Easymeet verktøy for landsmøtet DOKUMENTER: viser oversikt over alle landsmøtedokumentene. FORSLAG: velg mellom visning av Mine forslag eller Alle forslag ALLE FORSLAG: viser alle forslag som er sendt inn til dirigentbordet. MINE FORSLAG: viser dine forslag, både de du har sendt til dirigentbordet og de du ikke har sendt inn. Herfra kan du lage nytt forslag, fjerne innsendte forslag, lagre ikke innsendte forslag eller sende lagrede forslag til dirigentbordet.

62 Easymeet verktøy for landsmøtet NYTT FORSLAG: velg punkt på dagsorden, sett overskrift og skriv inn forslagstekst. LAGRE: Lagrer endringer uten å sende inn forslaget. SEND: Forslaget sendes dirigentbordet + du blir automatisk registrert på talelisten.

63 Easymeet verktøy for landsmøtet OPPDATER: oppdaterer siden du er inne på. Anbefales hvis du ikke har gjort noe på nettbrettet på en stund. LOGG UT: logger deg ut av landsmøtesystemet. BRUK ALLTID dette ikonet hvis du forlater møtelokalet. Sikrer dirigentbordet oversikt over antall delegater til stede.

64 Easymeet verktøy for landsmøtet

65 Easymeet verktøy for landsmøtet

66 Easymeet verktøy for landsmøtet Avstemninger: De fleste avstemningene på landsmøte vil foregå med håndsopprekking. Elektronisk avstemning hvis man er i tvil om flertallet.

67 Easymeet verktøy for landsmøtet Personvalg: De fleste avstemningene på landsmøte vil foregå med håndsopprekking. Elektronisk avstemning hvis man er i tvil om flertallet.

68 Etter landsmøtet Gruppeoppgave Hvordan vil avdelingene jobbe etter landsmøtet? Delegatene får min til å diskutere temaet før det åpnes for innlegg og debatt.

69 DELEGATER; LYKKE TIL MED FORBEREDELSENE!

Generalforsamlingsguide. Unge funksjonshemmedes generalforsamling, Scandic hotell Asker 24. til 26. april 2009

Generalforsamlingsguide. Unge funksjonshemmedes generalforsamling, Scandic hotell Asker 24. til 26. april 2009 Generalforsamlingsguide Unge funksjonshemmedes generalforsamling, Scandic hotell Asker 24. til 26. april 2009 Innhold Generalforsamlingsguide... 1 Om generalforsamlingen... 3 Om Unge funksjonshemmede...

Detaljer

Generalforsamlingsguide. Unge funksjonshemmedes generalforsamling, Scandic hotell Asker

Generalforsamlingsguide. Unge funksjonshemmedes generalforsamling, Scandic hotell Asker Generalforsamlingsguide Unge funksjonshemmedes generalforsamling, Scandic hotell Asker Innhold Generalforsamlingsguide... 1 Om generalforsamlingen... 3 Om Unge funksjonshemmede... 3 Tillitsvalgte og ansatte

Detaljer

Forslag til forretningsorden for NSRs landsmøte 2006. (Landsstyret, 04. mai 2006)

Forslag til forretningsorden for NSRs landsmøte 2006. (Landsstyret, 04. mai 2006) Forslag til forretningsorden for NSRs landsmøte 2006 (Landsstyret, 04. mai 2006) INNHOLD 1 Organisering og finansiering... 3 2 Innkalling og saksliste... 3 3 Påmelding... 4 4 Saksfremstillinger og andre

Detaljer

Side. 3 Når skal du være tilstede? 3 Bo. 3 Reise. 4 Reiseregning. 4 Spise. 5 Møteliv. 7 Uteliv. 8 Programmet i kortversjon.

Side. 3 Når skal du være tilstede? 3 Bo. 3 Reise. 4 Reiseregning. 4 Spise. 5 Møteliv. 7 Uteliv. 8 Programmet i kortversjon. Landsmøteguiden Landsmøtet i Norsk Journalistlag er et glimrende sted å reise noen dager i mai. Visste du at det er det 40. landsmøtet i NJs historie? Nei, det er bare Tore Sjølie som vet sånt. Men nå

Detaljer

Organisasjonshåndbok for Rødt

Organisasjonshåndbok for Rødt Organisasjonshåndbok for Rødt Side 1 av 43 Innholdsliste Organisasjonshåndbok for Rødt...1 Del 1: Organisasjonen Rødt...4 Lokale organisasjoner...4 Lokallaget...4 Fylkesstyret/distriktsstyret...4 Sentrale

Detaljer

Innkalling til Fremskrittspartiets landsmøte 2014

Innkalling til Fremskrittspartiets landsmøte 2014 Landsmøtedelegasjonene - FrPs Landsstyremedlemmer - FrPs Stortingsrepresentanter - FpUs Sentralstyre - Regjeringsmedlemmer - Observatører - Gjester Hovedorganisasjonen Karl Johans gate 25 0159 OSLO Konto

Detaljer

KRETSENS HÅNDBOK Revidert 02.05.2009

KRETSENS HÅNDBOK Revidert 02.05.2009 KRETSENS HÅNDBOK Revidert 02.05.2009 Innholdsfortegnelse: 1. Kretsting og andre samlinger i kretsen 1.1 Kretsting 1.1.1 Andre bestemmelser om kretsting 1.2 Kretstingets årsmøte 1.2.1 Valg 1.2.2 Utgifter

Detaljer

INNKALLING TIL NTLs 18. LANDSMØTE, 3. - 7. NOVEMBER 2014

INNKALLING TIL NTLs 18. LANDSMØTE, 3. - 7. NOVEMBER 2014 INNKALLING TIL NTLs 18. LANDSMØTE, 3. - 7. NOVEMBER 2014 28. januar 2014, Oslo Til ledere og kasserere i NTLs organisasjonsledd Tid og sted Landsmøtet avholdes i Oslo i uke 45, i tiden 3. 7. november 2014

Detaljer

Nye oppgåver og utfordringar vert heile tida lagt til lokallaga.

Nye oppgåver og utfordringar vert heile tida lagt til lokallaga. Organisasjonslære Organisasjonslære Organisasjonslæra er sjølve basiskunnskapen for alle tillitsvalte. Kunnskap om drift av lokallaga, rollefordeling i styresamarbeidet og reglar for møteavvikling er nødvendig

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Reise fra Oslo S. Sosiale medier Bevertning. Utgiftsdekning LHBT på 123 Begrepsliste

Innholdsfortegnelse. Reise fra Oslo S. Sosiale medier Bevertning. Utgiftsdekning LHBT på 123 Begrepsliste Innholdsfortegnelse Organisasjonskultur Ikke- diskriminering Seksuell trakassering Misbruk av stilling/verv til personlig vinning Bruk av alkohol og andre rusmidler Miljøvern Viktig informasjon til delegater

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Del A: Møteskikk... 4. 1 Innledning... 4. 2 Gode møter - generelle vilkår... 4. 3 Noen begreper i forbindelse med møter...

Innholdsfortegnelse. Del A: Møteskikk... 4. 1 Innledning... 4. 2 Gode møter - generelle vilkår... 4. 3 Noen begreper i forbindelse med møter... Innholdsfortegnelse Del A: Møteskikk... 4 1 Innledning... 4 2 Gode møter - generelle vilkår... 4 3 Noen begreper i forbindelse med møter... 5 4 Møtedeltakernes forberedelse... 6 5 Møtedeltakernes opptreden...

Detaljer

NOTAT OM VALGREGLEMENT FOR LANDSMØTENE

NOTAT OM VALGREGLEMENT FOR LANDSMØTENE Til: Arbeidsutvalget Fra: Ketil Heyerdahl Dato: Fredag 15. november 2011 Sak nr: 11-762 NOTAT OM VALGREGLEMENT FOR LANDSMØTENE Innledning Nedenfor diskuterer jeg først hvordan valgene bør gjennomføres.

Detaljer

FORRETNINGSORDEN for årsmøter i HEF Buskerud fylkeslag

FORRETNINGSORDEN for årsmøter i HEF Buskerud fylkeslag ÅRSMØTESAK 1 C) FORRETNINGSORDEN FORRETNINGSORDEN for årsmøter i HEF Buskerud fylkeslag Fylkesstyrets innstilling til fylkesårsmøtet: Fylkesårsmøtet godkjenner forretningsorden med følgende endring i punkt

Detaljer

Tinghefte Norges Fotballforbunds ting 5.-7. mars 2010

Tinghefte Norges Fotballforbunds ting 5.-7. mars 2010 Tinghefte Norges Fotballforbunds ting 5.-7. mars 2010 Sted: Thon Hotell Arena, Lillestrøm Informasjon om Forbundstinget finnes på nettsiden www.forbundstinget.no Innholdsfortegnelse Dagsorden på Forbundstinget...side

Detaljer

Innhold NJFFs oppbygning... 5. NJFFs historie... 5. NJFFs formålsparagraf... 8. Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8

Innhold NJFFs oppbygning... 5. NJFFs historie... 5. NJFFs formålsparagraf... 8. Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8 Tillitsvalgtguiden Innhold NJFFs oppbygning... 5 NJFFs historie... 5 NJFFs formålsparagraf... 8 Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8 Virksomhetsplan/ årsplan og beretning for lokalforeningen... 9 Organisering...10

Detaljer

Lokallagshåndbok. Innhold

Lokallagshåndbok. Innhold Lokallagshåndbok Lokallagshåndbok Innhold Ordliste og forkortelser... 2 Hva er Framfylkingen?... 8 Historie... 8 Organisasjon... 9 Medlemskap... 9 Hvordan starte framlag?... 10 Samle venner og bekjente...

Detaljer

side 1 Oversikt over innkommende forslag:

side 1 Oversikt over innkommende forslag: Generelle betraktninger Det har kommet inn i alt 52 innspill, ikke alle er fremstilt som forslag, men alle er forsøkt besvart etter beste evne. Det har kommet inn fra 9 avdelinger og følgende er gjennomgående

Detaljer

Miljøpartiet De Grønnes landsmøte 2011 Trondheim, 1-3. april

Miljøpartiet De Grønnes landsmøte 2011 Trondheim, 1-3. april Miljøpartiet De Grønnes landsmøte 2011 Trondheim, 1-3. april Innhold: Dagsorden...1 Forretningsorden...2 Sak 1: Åpning av møtet...4 Sak 2: Årsmeldinger...5 Sak 3: Regnskap...6 Sak 4: Budsjett...6 Sak 5:

Detaljer

Vedtekter for Diabetesforbundet

Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtatt på landsmøtet 2000 Sist revidert på landsmøtet 19.-21.oktober 2012 1 KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 4 1 Navn... 4 2 Formål... 4 3 Medlemskap... 4 KAPITTEL

Detaljer

L I L L ESTRØM 9.-11. NOVEMBER 2010. Side 5

L I L L ESTRØM 9.-11. NOVEMBER 2010. Side 5 Sak 1-6 Konstituering N O RSK ERGOTERAPEUTFO RBUNDS 2 3. LANDSMØTE L I L L ESTRØM 9.-11. NOVEMBER 2010 Side 5 Innhold Program for NETFs... 7 Forretningsorden (sak 2)... 8 Dagsorden for NETFs (sak 5)...

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013)

VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013) VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013) 1. Navn Organisasjonen er stiftet 18. mai 1918. Ved stiftelsen fikk den navnet Norske Døves Landsforbund. I 1977 ble navnet endret

Detaljer

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus.

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. 1 Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. Dag 2, lørdag 08. oktober 2011 - Formiddagsmøtet Dirigent: Da er klokka 09:00, så vi må finne plassene og

Detaljer

2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN

2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN 2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN For en hver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på SKBs landsmøte (vedtektenes

Detaljer

VEDTEKTER. Vedtatt på Elevorganisasjonens 15. ordinære landsmøte 10. - 14. mars 2014. www.elev.no

VEDTEKTER. Vedtatt på Elevorganisasjonens 15. ordinære landsmøte 10. - 14. mars 2014. www.elev.no VEDTEKTER Vedtatt på Elevorganisasjonens 15. ordinære landsmøte 10. - 14. mars 2014 www.elev.no Innholdsfortegnelse Vedtektene Navn og formål s. 5 Organisasjon s. 5 Medlemskap s. 6 Institusjonsbasert medlemskap

Detaljer

ORDINÆRT FORBUNDSTING 2014. 6. April 2014 Kl.10.00-14.00 Quality Hotel 33, Oslo SAKSLISTE

ORDINÆRT FORBUNDSTING 2014. 6. April 2014 Kl.10.00-14.00 Quality Hotel 33, Oslo SAKSLISTE ORDINÆRT FORBUNDSTING 2014 6. April 2014 Kl.10.00-14.00 Quality Hotel 33, Oslo SAKSLISTE INNHOLD SAK 1: GODKJENNE FREMMØTTE REPRESENTANTER... 2 SAK 2: GODKJENNE INNKALLINGEN... 2 SAK 3: GODKJENNE SAKSLISTE...

Detaljer

LM-SAK 1-13 Konstituering

LM-SAK 1-13 Konstituering LM-SAK 1-13 Konstituering LM-sak 1.1 Opprop Godkjenning av innkalling Valg av møteledere (legges fram på landsmøtet) Godkjenning av forretningsorden (vedlegg) Godkjenning av dagsorden Valg av referenter

Detaljer

Årsmøte Oppland Arbeiderparti 8. - 9. mars 2014

Årsmøte Oppland Arbeiderparti 8. - 9. mars 2014 Årsmøte Oppland Arbeiderparti 8. - 9. mars 2014 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Kjøreplan årsmøte 2014...................................................................... s. 6 Dagsorden...................................................................................

Detaljer

Tinghefte NORGES FOTBALLFORBUNDS TING 7. 9. MARS 2014

Tinghefte NORGES FOTBALLFORBUNDS TING 7. 9. MARS 2014 Tinghefte NORGES FOTBALLFORBUNDS TING 7. 9. MARS 2014 Sted: Thon Hotel Arena, Lillestrøm Informasjon om NFFs forbundsting finnes på nettsiden www.forbundstinget.no 3 INNHOLD Dagsorden på forbundstinget...5

Detaljer

Forord. Denne versjonen inneholder oppdaterte reglementer pr oktober 2011.

Forord. Denne versjonen inneholder oppdaterte reglementer pr oktober 2011. Forord Fylkestinget er i prinsippet gitt all myndighet, men kan ikke selv behandle alle saker og foreta alle beslutninger i Nord-Trøndelag fylkeskommune. Fylkestinget må derfor sette andre politiske organer

Detaljer

Organisasjonens navn er Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner i Bergen og Hordaland, forkortet LLH Bergen og Hordaland.

Organisasjonens navn er Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner i Bergen og Hordaland, forkortet LLH Bergen og Hordaland. Vedtekter for LLH - Bergen og Hordaland Vedtatt av årsmøtet den 12.3. 2006, endret av årsmøtet 11.3. 2007, endret av årsmøtet 9.3.2008. endret av årsmøtet 14.3.09 endret av årsmøtet 13.3.10. endret av

Detaljer