Se egen invitasjon med påmelding til årsmøtemiddag, Hotell Continental, Stortingsgt. 24. lørdag 24. januar kl

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Se egen invitasjon med påmelding til årsmøtemiddag, Hotell Continental, Stortingsgt. 24. lørdag 24. januar kl. 19.30."

Transkript

1 Til: Kopi: Representantskapets medlemmer vararepresentanter (til orientering) Oslo, 9. januar 2015 Det innkalles med dette til Oslo Høyres årsmøte 2015: FREDAG 23. JANUAR KL LØRDAG 24. JANUAR KL STED: ORDFØRERSALEN, 6. ETG. HØYRES HUS, STORTINGSGT. 20 Se egen invitasjon med påmelding til årsmøtemiddag, Hotell Continental, Stortingsgt. 24. lørdag 24. januar kl Dagsorden: Sak 1. Godkjenning av innkalling, dagsorden Sak 2: Valg av dirigenter og tellekorps Sak 3: Godkjenning av forretningsorden Sak 4: Hovedstyrets årsberetning 2014; innledning ved Oslo Høyres leder, Nikolai Astrup. Sak 5: Oslo Høyres kommunevalgprogram Innledning ved programkomiteens leder Øystein Sundelin Anbefalinger fra redaksjonskomiteen ved redaksjonskomiteens leder Anniken Hauglie Debatt Voteringer Sak 6: Resolusjonsbehandling (foreslås utsatt til andre representantskapsmøter) Sak 7: Eventuelle lovendringer Sak 8: Valg etter innstilling fra Valgkomiteen: 3 medlemmer av Hovedstyret for perioden Frist for endringsforslag til programmet er gått ut, endringsforslagene følger denne sendingen. Ingen lovendringsforslag er innkommet, denne saken utgår. Se for øvrig forretningsorden. Eventuelle forfall meldes til Turid Grønnern på e-post: Innkalling av vararepresentanter ved forfall foretas av foreningene selv. Ansvaret for dette påhviler foreningenes/sideorganisasjonenes ledere. Se Arbeidsutvalgets forslag til forretningsorden på neste side, og separat invitasjon til årsmøtemiddagen som kommer i en epost, som vi håper så mange som mulig melder seg på! Med vennlig hilsen Oslo Høyre Geir Staib Sjefsekretær, Tlf: /

2 FORSLAG TIL FORRETNINGSORDEN FOR OSLO HØYRES ÅRSMØTE 23. og 24. JANUAR 2015 Arbeidsutvalget foreslår følgende forretningsorden for årsmøtet: 1. TALETID Taletiden under årsmøtet foreslås satt til to minutter. Det åpnes for inntil to replikker, med anledning til svarreplikk for hver replikk, til hvert innlegg. Taletiden for replikker er ett minutt. Dirigenten kan foreslå å redusere taletiden dersom det av hensyn til årsmøtets fremdrift anses nødvendig, og gis videre fullmakt til å avvike fra vedtatt taletid i spesielle tilfeller. 2. VALG Ved valg foreslås følgende opplegg: a) Valgkomiteens leder får ordet til en generell innledning om komiteens arbeid og innstilling. Deretter åpnes for generell debatt. b) Valgkomiteens leder presenterer komiteens innstilling på de enkelte poster. Der det foreligger mer enn en kandidat til de plasser det skal velges til, åpnes det for inntil to valgtalere for hver kandidat. 3. ENDRINGSFORSLAG TIL KOMMUNEVALGPROGRAMMET 4. Frist for innsending av endringsforslag (på eget vedlagte skjema) er satt til mandag 5. januar kl RESOLUSJONER Av hensyn til programbehandlingen foreslår arbeidsutvalget at det ikke behandles resolusjoner på dette årsmøtet, men at disse oversendes til senere representantskapsmøter i Frist for alle forslag (unntatt lovendringsforslag settes til 5. januar 2015 kl Alt sendes til 5. RESOLUSJONER Frist for innsendelse av resolusjonsforslag settes til 5. januar 2014 kl LOVENDRINGSFORSLAG 1. Hver forslagsstiller gis anledning til å begrunne sine forslag i et samleinnlegg først. 2. Lovkomiteen eller Arbeidsutvalget gis anledning til å begrunne en eventuell innstilling. 3. Det åpnes for inntil ett innlegg for, og ett innlegg mot hvert forslag. 4. Replikkadgangen gjelder ikke under behandling av lovendringer. 5. Endringer av lovene krever 2/3 flertall ved aktiv stemmegivning av de tilstedeværende. Det vises til kravet om at halvparten av representantskapets medlemmer må være tilstede under behandling av lovendringer, jf 13 i Oslo Høyres lover. 7. VOTERINGER Voteringene skjer i henhold til Oslo Høyres lover: a) Voteringer i saker (ikke personvalg) som er ført på dagsorden eller vedtas ført på dagsorden avgjøres ved håndsopprekning (med nummerskilt). Ved jevne voteringer benyttes systemet «Smart Vote», med stemmebrikker som deles ut ved innsjekking. b) Personvalg skjer skriftlig hvis en representant krever det. For øvrig skal det benyttes skriftlig votering hvis det er flere enn en kandidat. c) Ved valg på en person, kreves mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Blanke stemmer regnes som avgitt stemme. d) Dersom valget ikke blir avgjort ved første votering, holdes omvalg i det man for hver ny valgomgang utelater den kandidat som fikk færrest stemmer ved den foregående votering. 8. FORSLAG/ENDRINGSFORSLAG. Forslag/endringsforslag i saker som står på dagsorden eller besluttes ført på dagsorden skal fremmes skriftlig. (Se eget skjema for endringsforslag, og eget skjema for deg som vil ta ordet).

3 Tentativ tidsplan for Oslo Høyres årsmøte 2015 Kan bli justert med senere avslutning fredag avhengig av antall påmeldte til debattene og antall innkomne endringsforslag. Fredag 24. januar 2014: Innsjekking starter i foajeen i 6. etg. Høyres Hus, utenfor ordførersalen Åpning og konstituering - minneord Lederens politiske innledning - ved st.rep. Nikolai Astrup Generell politisk debatt knyttet til hovedstyrets årsberetning Programkomiteens leder Øystein Sundelin innleder til debatt om kommunevalgprogrammet for Debatten foregår kapittelvis, og du tegner deg best til debatten på forhånd, ved å bruke «jeg vil ta ordet»-skjemaet. Da vil du komme tidligere inn i debatten, enn hvis du tegner deg i salen. Før votering gis ordet til redaksjonskomiteens leder byråd Anniken Hauglie for redaksjonskomiteens anbefalinger i voteringene «Smart vote» - elektronisk avstemning skjer ved jevne voteringer Forhandlingene avbrytes for dagen.

4 Lørdag 24. januar 2014: (NB: Kan bli tidligere start lørdag) Registrering/innsjekking i foajeen i 6. etg. (Stemmeseddel for valg av medlemmer til hovedstyret deles ut lørdag) Åpning av årsmøtets andre dag NB: Årsmøtet kan starte med voteringer fra første dags debatter. Debatt og votering på kapitler i kommunevalgprogrammet «Veien til kunnskapssamfunnet» Innledning ved kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen Gjenopptakelse av debatt og voteringer Lunsjpause Programdebatt Andre årsmøtesaker Valg Innledning ved valgkomiteens leder, st.rep. Mudassar Kapur Valg av 3 medlemmer av Hovedstyret for 2 år (instilling fra valgkomiteen vedlagt) Avslutning ved Oslo Høyres leder st.rep. Nikolai Astrup Årsmøtebankett Hotell Continental

5 Innstillinger Sak 2: Arbeidsutvalgets innstilling på årsmøtets dirigenter: Eirik Moen og Karen Skjånes Arbeidsutvalgets innstilling på tellekorps under årsmøtet fremlegges direkte på årsmøtet. Sak 3: Arbeidsutvalgets innstilling på forretningsorden (se side 3) Sak 4: Hovedstyrets årsberetning (ettersendes med vedlegg den 9. januar 2015) Sak 5: Kommunevalgprogram Programkomiteens innstilling fra 1. november er utsendt 1. november. Redaksjonskomité ble valgt i representantskapet 24. november Sak 6: Sak 8: Resolusjonsforslag: Ingen resolusjonsforslag er innsendt. Valg Innstilling på valg av tre medlemmer til Hovedstyret: Valgkomiteen innstiller på at følgende personer velges for 2 år: Helle Tjaberg (gjenvalg) Karen Skjånes (gjenvalg) Kristoffer Gustavsen (ny)

LM-SAK 1-13 Konstituering

LM-SAK 1-13 Konstituering LM-SAK 1-13 Konstituering LM-sak 1.1 Opprop Godkjenning av innkalling Valg av møteledere (legges fram på landsmøtet) Godkjenning av forretningsorden (vedlegg) Godkjenning av dagsorden Valg av referenter

Detaljer

FORRETNINGSORDEN for årsmøter i HEF Buskerud fylkeslag

FORRETNINGSORDEN for årsmøter i HEF Buskerud fylkeslag ÅRSMØTESAK 1 C) FORRETNINGSORDEN FORRETNINGSORDEN for årsmøter i HEF Buskerud fylkeslag Fylkesstyrets innstilling til fylkesårsmøtet: Fylkesårsmøtet godkjenner forretningsorden med følgende endring i punkt

Detaljer

L I L L ESTRØM 9.-11. NOVEMBER 2010. Side 5

L I L L ESTRØM 9.-11. NOVEMBER 2010. Side 5 Sak 1-6 Konstituering N O RSK ERGOTERAPEUTFO RBUNDS 2 3. LANDSMØTE L I L L ESTRØM 9.-11. NOVEMBER 2010 Side 5 Innhold Program for NETFs... 7 Forretningsorden (sak 2)... 8 Dagsorden for NETFs (sak 5)...

Detaljer

Forslag til forretningsorden for NSRs landsmøte 2006. (Landsstyret, 04. mai 2006)

Forslag til forretningsorden for NSRs landsmøte 2006. (Landsstyret, 04. mai 2006) Forslag til forretningsorden for NSRs landsmøte 2006 (Landsstyret, 04. mai 2006) INNHOLD 1 Organisering og finansiering... 3 2 Innkalling og saksliste... 3 3 Påmelding... 4 4 Saksfremstillinger og andre

Detaljer

Innkalling til Fremskrittspartiets landsmøte 2014

Innkalling til Fremskrittspartiets landsmøte 2014 Landsmøtedelegasjonene - FrPs Landsstyremedlemmer - FrPs Stortingsrepresentanter - FpUs Sentralstyre - Regjeringsmedlemmer - Observatører - Gjester Hovedorganisasjonen Karl Johans gate 25 0159 OSLO Konto

Detaljer

FREDRIKSTAD KRETS av Norges speiderforbund

FREDRIKSTAD KRETS av Norges speiderforbund FREDRIKSTAD KRETS av Norges speiderforbund Innkalling og sakspapirer til Kretstingets årsmøte for speideråret 2014 36. ordinære årsmøte i Fredrikstad krets av Norges speiderforbund 10. mars 2015, kl. 19.00

Detaljer

ORDINÆRT FORBUNDSTING 2014. 6. April 2014 Kl.10.00-14.00 Quality Hotel 33, Oslo SAKSLISTE

ORDINÆRT FORBUNDSTING 2014. 6. April 2014 Kl.10.00-14.00 Quality Hotel 33, Oslo SAKSLISTE ORDINÆRT FORBUNDSTING 2014 6. April 2014 Kl.10.00-14.00 Quality Hotel 33, Oslo SAKSLISTE INNHOLD SAK 1: GODKJENNE FREMMØTTE REPRESENTANTER... 2 SAK 2: GODKJENNE INNKALLINGEN... 2 SAK 3: GODKJENNE SAKSLISTE...

Detaljer

INNKALLING TIL NORGES VOLLEYBALLFORBUND REGION TRØNDELAGS TING 24. APRIL 2015, KL. 18.00-20.00 STED: IL Frams Klubbhus, Skatval

INNKALLING TIL NORGES VOLLEYBALLFORBUND REGION TRØNDELAGS TING 24. APRIL 2015, KL. 18.00-20.00 STED: IL Frams Klubbhus, Skatval Til NVBF Region Trøndelags medlemsklubber Valgkomitéen Kontrollkomité Dommeransvarlig Frister INNKALLING TIL NORGES VOLLEYBALLFORBUND REGION TRØNDELAGS TING 24. APRIL 2015, KL. 18.00-20.00 STED: IL Frams

Detaljer

Generalforsamling Eiendomsmeglergruppen Vår 2012

Generalforsamling Eiendomsmeglergruppen Vår 2012 Generalforsamling Eiendomsmeglergruppen Vår 2012 Dato: 20. mars 2011 Sted: OGNA Tid: 12.00 1 Forord Da var det tid for vårens generalforsamling ved EMG Stavanger. Generalforsamlingen er EMG Stavanger sitt

Detaljer

INNKALLING TIL NTLs 18. LANDSMØTE, 3. - 7. NOVEMBER 2014

INNKALLING TIL NTLs 18. LANDSMØTE, 3. - 7. NOVEMBER 2014 INNKALLING TIL NTLs 18. LANDSMØTE, 3. - 7. NOVEMBER 2014 28. januar 2014, Oslo Til ledere og kasserere i NTLs organisasjonsledd Tid og sted Landsmøtet avholdes i Oslo i uke 45, i tiden 3. 7. november 2014

Detaljer

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR A/L SJØHAUG

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR A/L SJØHAUG STYRET I A/L SJØHAUG INNKALLER TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR A/L SJØHAUG SØNDAG 2. DESEMBER 2012 KL 12.00 SKARMYRA ALLAKTIVITETSHUS CAFE Skolegata 2, Moss REGISTRERING OG UTDELING AV STEMMESEDDLER

Detaljer

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Behandling Hovedstyret har foreslått et helhetlig sett med vedtekter. Dette har vært gjennom en høringsrunde hos distriktsavdelingene. De gjeldende vedtektene sier

Detaljer

Revidert forslag til NORILCOs LOVER

Revidert forslag til NORILCOs LOVER Revidert forslag til NORILCOs LOVER NORILCO - Norsk forening for personer med stomi, reservoar og mage-/tarmkreft Innhold 1 Foreningens navn... 6 2 Organisasjonsområde... 6 3 Formål og grunntanke... 6

Detaljer

Statutter for Psykologisk Studentutvalg (PSU)

Statutter for Psykologisk Studentutvalg (PSU) Statutter for Psykologisk Studentutvalg (PSU) 1 Definisjoner 1-1 Psykologisk Studentutvalg (PSU) Psykologisk Studentutvalg (PSU) er det øverste studentpolitiske organet ved det psykologiske fakultet, UiB.

Detaljer

Miljøpartiet De Grønnes landsmøte 2011 Trondheim, 1-3. april

Miljøpartiet De Grønnes landsmøte 2011 Trondheim, 1-3. april Miljøpartiet De Grønnes landsmøte 2011 Trondheim, 1-3. april Innhold: Dagsorden...1 Forretningsorden...2 Sak 1: Åpning av møtet...4 Sak 2: Årsmeldinger...5 Sak 3: Regnskap...6 Sak 4: Budsjett...6 Sak 5:

Detaljer

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Vedtekter 2015. Vedtatt på landsmøte 1. 3. mai

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Vedtekter 2015. Vedtatt på landsmøte 1. 3. mai EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST Vedtekter 2015 Vedtatt på landsmøte 1. 3. mai 1 Navn... 4 2 Formål... 4 3 Medlemskap... 4 4 Stemmerett og valgbarhet... 5 5 Uravstemning... 5 6 Partiets organisasjon...

Detaljer

side 1 Oversikt over innkommende forslag:

side 1 Oversikt over innkommende forslag: Generelle betraktninger Det har kommet inn i alt 52 innspill, ikke alle er fremstilt som forslag, men alle er forsøkt besvart etter beste evne. Det har kommet inn fra 9 avdelinger og følgende er gjennomgående

Detaljer

INNKALLING DET INNKALLES MED DETTE TIL 25. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I GRAMO TIRSDAG 10. JUNI 2014 KL. 14:00

INNKALLING DET INNKALLES MED DETTE TIL 25. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I GRAMO TIRSDAG 10. JUNI 2014 KL. 14:00 Til Gramos medlemmer Gramos rettighetshaverorganisasjoner Statsautorisert revisor Lars Bakketun Kulturdepartementet (til orientering) DET INNKALLES MED DETTE TIL 25. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I GRAMO

Detaljer

Oppland Arbeiderpartis årsmøte 2013 avholdes på Quality Hotel Strand, Gjøvik, lørdag 9. og søndag 10. mars 2013.

Oppland Arbeiderpartis årsmøte 2013 avholdes på Quality Hotel Strand, Gjøvik, lørdag 9. og søndag 10. mars 2013. Til Kommunepartiene OPPLAND ARBEIDERPARTI Folkets Hus Postboks 611 2809 Gjøvik Telefon: 61 18 79 75 Telefaks: 61 18 79 79 Mail: oppland@arbeiderpartiet.no Web: oppland.arbeiderparti.no Vår dato: Referanse

Detaljer

Ungdom & Fritids Lover

Ungdom & Fritids Lover Ungdom & Fritids Lover 1 Navn Organisasjonens navn er: Ungdom & Fritid Landsforening for fritidsklubber og ungdomshus Engelsk navn: Norwegian national youth club organisation 2 Formål Ungdom & Fritid skal

Detaljer

Ekstraordinær generalforsamling nr 2. Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Tekna Oslo avdeling

Ekstraordinær generalforsamling nr 2. Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Tekna Oslo avdeling Ekstraordinær generalforsamling nr 2. Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Tekna Oslo avdeling Mandag 17. oktober 2011 kl 1800 i Ingeniørenes Hus 2. gangs behandling På generalforsamling

Detaljer

Vedtekter for Norsk Oversetterforening

Vedtekter for Norsk Oversetterforening Vedtekter for Norsk Oversetterforening Vedtatt på konstituerende møte 1.11.1948 og med endringer på årsmøtene i 1961, 1968, 1977, 1980, 1981, 1985, 1986, 1987,1988, 1991, 1993, 1994, 1997 og 1998. Revidert

Detaljer

VEDTEKTER FOR Norges Bygdeungdomslag

VEDTEKTER FOR Norges Bygdeungdomslag VEDTEKTER FOR Norges Bygdeungdomslag Vedtekter for Norges Bygdeungdomslag Vedtatt 10. august 1946 med senere revisjoner. Siste endringer ble vedtatt på årsmøtet i 2014. Sist revidert 18. juli 2014. INNHOLD

Detaljer

FORSLAG Vedtekter Narvik Slalåmklubb Stiftet 20. januar 1957

FORSLAG Vedtekter Narvik Slalåmklubb Stiftet 20. januar 1957 I. INNLEDENDE BESTEMMELSER FORSLAG Vedtekter Narvik Slalåmklubb Stiftet 20. januar 1957 Vedtekter for Narvik Slalåmklubb, stiftet 20.01.1957, med senere endringer, senest av 19.06.2015 Godkjent av Nordland

Detaljer

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL I - Formål...3 KAPITTEL II - Organisasjon, fellesbestemmelser......3 KAPITTEL III - Genericas styre....5 KAPITTEL IV - Årsmøte

Detaljer

Utkast fra Lovkomiteen i FKF revidert 07042011

Utkast fra Lovkomiteen i FKF revidert 07042011 Utkast fra Lovkomiteen i FKF revidert 07042011 Vedtekter for Fuglehundklubbenes Forbund Vedtatt på Representantskapsmøte i Fuglehundklubbenes Forbund XXXX. Sist endret av Fuglehundtinget den xxxx FKF ble

Detaljer

Følgende hadde ordet i saken: (navn på dem som har hatt innlegg/uttalt seg om saken) Innstilling: (styret lager gjerne et forslag til vedtak)

Følgende hadde ordet i saken: (navn på dem som har hatt innlegg/uttalt seg om saken) Innstilling: (styret lager gjerne et forslag til vedtak) Protokoll fra årsmøte i. (klubb) (sted og dato for årsmøtet) Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Tilstede XX stemmeberettigede ved starten av møtet. Her må det stå hvor mange med stemmerett som var til

Detaljer

Vedtekter. Revidert på Representantskapsmøtet på Siggerud 9. juni 2012

Vedtekter. Revidert på Representantskapsmøtet på Siggerud 9. juni 2012 Vedtekter Revidert på Representantskapsmøtet på Siggerud 9. juni 2012 Vedtekter Revidert på Representantskapsmøtet på Siggerud 9. juni 2012 KAPITTEL I KAPITTEL II KAPITTEL III KAPITTEL IV KAPITTEL V KAPITTEL

Detaljer

Lov for Stavanger Pistolklubb

Lov for Stavanger Pistolklubb Lov for Stavanger Pistolklubb Stavanger Pistolklubb, stiftet den 1. september 1932 Vedtatt samme dato med endringer februar 1993. jfr. NIFs lov #3b Godkjent av idrettstyret,... jfr. NIFs lov 10 5 og 2

Detaljer

VEDTEKTER FOR BERGEN VENSTRE

VEDTEKTER FOR BERGEN VENSTRE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 VEDTEKTER FOR BERGEN VENSTRE 1. FORMÅL Bergen Venstre har til formål å arbeide aktivt

Detaljer