Lyngdal Arbeiderpartis valgprogram 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lyngdal Arbeiderpartis valgprogram 2011"

Transkript

1 l a gd n y rl o f r a v ns A Lyngdal Arbeiderpartis valgprogram 2011

2 Valgprogram for Lyngdal Arbeiderparti, kommunevalget 2011 I inneværende periode har våre representanter i Lyngdal kommunestyre sterkt medvirket til at bla. følgende resultater er nådd: Sikret gode rammevilkår for Sørlandsbadet og Kulturhuset Bygging av boliger for mennesker med spesielle behov Sikret voksenopplæringen i Lyngdal nye og moderne lokaler Gode rammevilkår for lag og foreninger i Lyngdal Arbeidet for å verne strandsonen mot utbygging Utvikling av sentrumsnære næringsområder Videreutviklet et godt barnehagetilbud Bygging av avlastningsboliger innen fysisk og psykisk helse Iherdig arbeid for gode rammevilkår for industri, næring og turisme Bevart skolestrukturen Lyngdal er en kommune i rivende utvikling. Bare i de fire årene som har gått siden forrige valg har kommunen vokst og forandret seg, med et mer levende og moderne sentrum. Med flere tilbud til innbyggere og tilreisende. Lyngdal Arbeiderparti har stått i spissen for mange av de prosjektene som har gjort kommunen attraktiv for både innbyggere og næringsliv Lyngdal Arbeiderparti mener at vi skylder våre eldre og syke å ta skikkelig vare på dem, og at vi er forpliktet til å gi våre barn og unge det skoletilbud de trenger for å forberede seg på et godt yrkesaktivt liv Vi har bidratt til å åpne Herdalen industriområde og har kjempet for å beholde dagens politistruktur

3 Kulturprogram Lyngdal Arbeiderparti vil fortsatt prioritere trivsel og godt kulturarbeid i kommunen. Lyngdal Arbeiderparti vil derfor: Ha et aktivt og allsidig kulturliv, bla.. ved å sikre tilstrekkelige bevillinger til Lyngdal Kultursenter (KF) Sikre bevillinger til frivillige lag og foreninger Gi støtte til ungdommens kommunestyre Sikre utvikling av museet på Nygård Tilrettelegge for utvikling av kulturskolen Doble bevillingene til frivillige organisasjoner og tiltak for uorganisert ung dom. Arbeide for flerbruks og aktivitetssenter for ungdom Legge til rette for skøytebane i sentrum Være positive til et kirketorg i nærheten av Lyngdal Kirke

4 Barnehage og skoleprogram Lyngdal Arbeiderparti mener det er helt avgjørende for kommu- nens framtid å ha attraktive skoler og barnehager. Vi må ha tilstrekkelig med plasser i barnehagene. Innholdet må preges av kvalitet, god ressurssituasjon og godt utdannet personale. Lyngdal Arbeiderparti ser på barnehagen som et viktig fundament for barns utvikling. Vi må ha moderne og hensiktsmessige skolebygg. Vi må ha velutdannet personale, kvalitet og god ressurssituasjon slik at alle barn og unge i Lyngdal skal få en god plattform for sitt videre liv. Konkret betyr dette at Lyngdal Arbeiderparti vil: Videreutvikle det kommunale barnehagetilbudet og sørge for at Bergeheim barnehage blir bygget på permanent basis Videreutvikle den gode, offentlige skolen i Lyngdal i denne sammenheng vil vi arbeide for at dagens skolestruktur videreføres, det vil si at ingen kommunale skoler skal slås sammen eller legges ned Rehabilitere Å Ungdomsskole Arbeide for at vedtatt opprustningsplan for skolebygg i kommunen blir realisert

5 Legge til rette for flere lærlingeplasser i kommunen Arbeide for videreutvikling av Lister videregående skole, avd. Lyngdal Arbeide for trygge, økte og forutsigbare ressursrammer for de kommunale skoler og barnehager Begrense mulighetene for at flere private aktører kan etablere nye skoler og barnehager Videreutvikle det flerkulturelle skoletilbudet

6 Helse og sosialprogram Lyngdal Arbeiderparti vil legge til rette for at den nylig vedtatte omsorgs- planen ikke bare blir en plan, men at tiltak blir gjennomført i takt med be hov. Sørge for at mennesker i alle aldre med behov for helse og omsorgstjenester vil få nødvendige tilbud i trygge og gode omgivelser, med godt kvalifisert personell. Det må blant annet skje ved å: Å arbeide for at fysioterapipasienter ikke skal betale ut over egenandel ved bruk av velferdsbassenget i Sørlandsbadet. Videreutvikle de hjemmebaserte tjenester. Få flere sykehjemsplasser, spesielt for demente. Få flere heldøgnsbemannede omsorgsleiligheteter. Ha dagtilbud til alle grupper av befolkningen som på grunn av alder eller funksjonshemming eller sykdom holdes utenfor det ordinære arbeidslivet. Legge til rette for at kommunens befolkning kommer seg opp av godstolen, for eksempel ved å være positive til isbane. Legge til rette for flere turstier i kommunen. Støtte organisasjoner som driver helseforebyggende tiltak, så som idrettslag

7 Nærings og miljøprogram Lyngdal Arbeiderparti vil vi ha trygge arbeidsplasser og et godt miljø for våre innbyggere. Dette er viktig for at Lyngdal kommune skal være et trivelig for våre innbyggere og bidra til at flere ønsker å bosette seg her. For at kommunen på best måte skal legge forholdene til rette for dette vil vi derfor: Tilrettelegge Hausvik og Herdalen industriområder. Utvikle Romsletta for næringsvirksomhet. Utbedre veien fra Alleen til Korshavn. Vedlikeholde sentrale veier i kommunen og veiene i byggefeltene. Utvikle Bergesletta til næringsvirksomhet for utvidelse av bysentrum. Arbeide for å skaffe familier i etableringsfasen rimelige tomter. Arbeide for etablering av nye boligområder, (for eksempel Bergsakerheia) Arbeide for å skaffe flere lærlingplasser i Lyngdal. Øke samarbeidet med de ansattes organisasjoner og arbeide mot sosial dumping og bruk av vikarbyråer. La heltidsarbeide være en rettighet og deltidsarbeide en mulighet. Styrke arbeidet for regionalt samarbeide i vestfylket. Videreutvikle Lyngdal som turistsenter på Sørlandet. Arbeide videre med gratis parkeringsplasser i Alleen. Skape et miljøvennlig sentrum med gågate og grøntarealer. Sikre friarealer som har stor betydning for allmennheten, og ha fri ferdsel i hundremetersbeltet. Arbeide for å skaffe arbeid til fremmedkulturelle. Arbeide for å få firefelts vei fra Kristiansand til Stavanger. Arbeide for energisparende tiltak. For eksempel etablere infrastruktur med fjernvarme i sentrale strøk i kommunen.

8 Lyngdal Arbeiderpartis liste for kommunevalget Johan Ekeland Tordis Alice Blørstad Doris Høyland Bjørn Bækkelund Wenche Reppen Jan Inge Vintland Esma Smailhodzic Dan Marius Svendsen Anne Helene Silseth Jostein Ekeland Irma Tverstøl Nedzad Segetalo Ellen Orthe Trond Arild Nakkestad Sissel Sporaland Jan Atle Toft Konserntillitsvalgt Lærer Konsulent Pensjonist Spesialpedagog Salgsmedarbeider Sykepleier Industriarbeider Miljøterapeut Produksjonsarbeider Hovedtillitsvalgt Industriarbeider Sosionom Prosessingeniør Vernepleier Industriarbeider Bilder og design, Bjørn Bækkelund

Halden Arbeiderpartis viktigste saker 2011 2015:

Halden Arbeiderpartis viktigste saker 2011 2015: HA L D EN 35 0 16 6 5 2015 ÅR Kommuneprogram 2011 2015 s viktigste saker 2011 2015: Full sykehjemsdekning i henhold til samhandlingsreformen Ny skole i sentrum Ungdomshuset i nytt lokale Vadet et sted

Detaljer

RÆLINGEN ARBEIDERPARTI

RÆLINGEN ARBEIDERPARTI Vedtak på medlemsmøte 21.januar 2015 i Rælingen Arbeiderparti RÆLINGEN ARBEIDERPARTI Arbeidsprogram 2015-2019 I september er det nytt kommunevalg. Vi skal velge 35 representanter til kommunestyret for

Detaljer

Tid for omsorg og rettferdig fordeling

Tid for omsorg og rettferdig fordeling www.orkdal-arbeiderparti.no Program for Orkdal Arbeiderparti 2015-2019 Tid for omsorg og rettferdig fordeling Vedtatt på medlemsmøte i Folkets Hus Gjølme torsdag 20. november 2014 Tid for omsorg og rettferdig

Detaljer

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe!

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Programutkast perioden 2011-2015 Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Tysvær Høyre sitt mål: Vi vil bygge samfunnet nedenfra og opp og være en pådriver for et godt, sterkt og levende lokalsamfunn.

Detaljer

SVs mål er at Nord-Odal skal være en trivelig, god og trygg kommune for alle aldersgrupper

SVs mål er at Nord-Odal skal være en trivelig, god og trygg kommune for alle aldersgrupper Nord-Odal SVs program for perioden 2011-2015 SVs mål er at Nord-Odal skal være en trivelig, god og trygg kommune for alle aldersgrupper Ulike mennesker. Like muligheter. 1 Ærlighet Vi må være ærlige og

Detaljer

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti VALGPROGRAM 2015 2019 Kristiansund Arbeiderparti VI ER KLARE FOR FIRE NYE ÅR Kjære velger: Vi er stolte av Kristiansund. Midt i den flotte og kontrastfylte naturen vi omgir oss med her ute ved havet, har

Detaljer

RÆLINGEN ARBEIDERPARTI

RÆLINGEN ARBEIDERPARTI Innstilling fra programkomiteen På møte 7.januar 2015. Til stede: Øivind Sand, Terje Granerud, Halfdan Karlsen, Heidi Flåt Isaksen, Sigrid Rønning, Hanne Fjerdingby Olsen, Asbjørn Kongsnes. (Justert og

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM KARMØY SV 2015 2019

ARBEIDSPROGRAM KARMØY SV 2015 2019 ARBEIDSPROGRAM KARMØY SV 2015 2019 VI TAR KAMPEN FOR OFFENTLIG VELFERD! Sosialisme i hverdagen Kommunen er fellesskapets løsning for å skape trygghet, velferd, frihet og rettferdighet. En god og moderne

Detaljer

RENNEBU ARBEIDERPARTI

RENNEBU ARBEIDERPARTI RENNEBU ARBEIDERPARTI PARTIPROGRAM 2015-2019 Rennebu Arbeiderparti vil investere i framtida vår! Rennebuskolen friluftsliv miljø næring kulturliv folkehelse frivilligheten arbeid til alle landbruk samferdsel

Detaljer

Fremtidens Nøtterøy. Med vennlig hilsen. Jon Sanness Andersen Ordførerkandidat Nøtterøy Arbeiderparti.

Fremtidens Nøtterøy. Med vennlig hilsen. Jon Sanness Andersen Ordførerkandidat Nøtterøy Arbeiderparti. Fremtidens Nøtterøy Nøtterøy er en flott kommune å bo i. Vi er glade i og stolte av kommunen vår, men mye kan bli bedre og vi mener det er på tide med et politisk skifte her på øya Nøtterøy er en stor

Detaljer

Utfordringer. Senterpartiet vil at kommunen skal gjøre sitt beste for at frivillig innsats på ulike områder finner sted.

Utfordringer. Senterpartiet vil at kommunen skal gjøre sitt beste for at frivillig innsats på ulike områder finner sted. Utfordringer Sandnessamfunnet har hatt en sterk vedvarende vekst gjennom generasjoner. Samtidig gir Stortinget kommunene stadig nye oppgaver som bare delvis blir finansiert av staten. Sterk vekst gir behov

Detaljer

Modum Senterparti med hjerte for hele Modum

Modum Senterparti med hjerte for hele Modum Modum Senterparti med hjerte for hele Modum Modum Senterparti valgprogram 2011-2015 Modum Senterparti ønsker at ALLE skal oppleve Modum som en god kommune å bo og arbeide i. Nye innbyggere er velkomne

Detaljer

Averøy arbeiderparti - program 2015. Din velferd vårt fokus

Averøy arbeiderparti - program 2015. Din velferd vårt fokus Averøy arbeiderparti - program 2015 Din velferd vårt fokus Din velferd vårt fokus Arbeiderpartiet vil at alle som bor i Averøy skal trives i et godt lokalsamfunn, med samhold og positiv utvikling. Vi ønsker

Detaljer

Politisk program for Sør-Aurdal KrF 2011-2015

Politisk program for Sør-Aurdal KrF 2011-2015 1 Politisk program for Sør-Aurdal KrF 2011-2015 KrF s VERDIGRUNNLAG OG IDEOLOGI KrF er et verdiparti som bygger sin politikk på et kristent verdigrunnlag og en kristendemokratisk ideologi. Vårt verdigrunnlag

Detaljer

Bydel Grorud. Oslo Arbeiderpartis bydelsprogram. Oslo Arbeiderparti

Bydel Grorud. Oslo Arbeiderpartis bydelsprogram. Oslo Arbeiderparti 2011 2015 Bydel Grorud Oslo Arbeiderpartis bydelsprogram Oslo Arbeiderparti Jack Grimsrud, BU-lederkandidat Kandidatliste Grorud Arbeiderparti 1. Jack Grimsrud, f.1956 2. Jorun H. Olafsen, f.1954 3. Frode

Detaljer

Kommuneprogrammet 2015-2019

Kommuneprogrammet 2015-2019 Oppegård Arbeiderparti Program 2015-2019 Kommuneprogrammet 2015-2019 Våre grunnleggende verdier Likhet, frihet og solidaritet. Likhet innebærer like muligheter til personlig utfoldelse og vekst, der den

Detaljer

SPESIAL. valg. Prioriterer helse og omsorg først! www.sp.no Vi tar hele Norge i bruk! Les mer om første kandidaten på side 2

SPESIAL. valg. Prioriterer helse og omsorg først! www.sp.no Vi tar hele Norge i bruk! Les mer om første kandidaten på side 2 valg SPESIAL VALGAVIS FRA EGERSUND SENTERPARTI 2015 Prioriterer helse og omsorg først! Program for 2015 2019 SIDE 6 7 Senterpartiets kandidater ved årets valg SIDE 4 5 Les mer om første kandidaten på side

Detaljer

ALLE SKAL MED Program 2007 2011 Sørum Arbeiderparti

ALLE SKAL MED Program 2007 2011 Sørum Arbeiderparti ALLE SKAL MED Program 2007 2011 Sørum Arbeiderparti Kjære velger. Sørum Arbeiderparti stiller i år med et valgprogram som er både omfattende og konkret. Vi har hatt et godt og konstruktivt samarbeid med

Detaljer

Herfra til 2016 Valgprogram 2011 2015

Herfra til 2016  Valgprogram 2011 2015 Herfra til 2016 Valgprogram 2011 2015 VÅRE GRUNNVERDIER Frihet, likhet og solidaritet er våre grunnverdier. Sarpsborg Arbeiderparti vil arbeide for å sikre likeverdige levevilkår for alle, gjennom fellesskap

Detaljer

Valgprogram/ prinsipprogram for Vest- Agder Senterparti 2011-2015

Valgprogram/ prinsipprogram for Vest- Agder Senterparti 2011-2015 Valgprogram/ prinsipprogram for Vest- Agder Senterparti 2011-2015 Innledning Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Vi vil ha nærmiljø som er laget av og for enkeltmennesker og der rettferdighet,

Detaljer

KOMMUNEPOLITISK PROGRAM

KOMMUNEPOLITISK PROGRAM Skedsmo SV KOMMUNEPOLITISK PROGRAM 2015-2019 1 2 INNHOLDSFORTEGNELSE SVS VERDIER OG KJERNESAKER NATUR, MILJØ OG LANDBRUK GANG OG SYKKELVEIER KOLLEKTIVTRANSPORT FREMFOR PRIVATBIL VERN AV MATJORD, GRØNTOMRÅDER

Detaljer

Dette er viktig for Sørreisa!

Dette er viktig for Sørreisa! Dette er viktig for Sørreisa! Planstrategi for Sørreisa kommune 2012-2015 Arkivsak 11/945 Sørreisa kommune Dette er viktig for Sørreisa! Planstrategi for Sørreisa kommune 2012-2015 Innhold : 1. Innledning

Detaljer

Arbeiderpartiet.no. foto: Khal Morganlowe. Gjesdal Arbeiderparti PARTIPROGRAM

Arbeiderpartiet.no. foto: Khal Morganlowe. Gjesdal Arbeiderparti PARTIPROGRAM Arbeiderpartiet.no foto: Khal Morganlowe Gjesdal Arbeiderparti PARTIPROGRAM 2015-2019 Innhold: Barnehage Skole Idrett, Kultur og Frivillighet Helse og Livskvalitet Næring og verdiskaping Kommunen som arbeidsgiver

Detaljer

Program 2011-2015 Kristelig Folkeparti Halden

Program 2011-2015 Kristelig Folkeparti Halden Program 2011-2015 Kristelig Folkeparti Halden KRISTELIG FOLKEPARTI bygger sin politikk på kristne verdier. Grunnleggende i denne sammenheng er det kristne synet på mennesket, nestekjærlighetstanken, forvalteransvaret

Detaljer

VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE

VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE DIN KOMMUNE DITT VALG VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE Ordførerkandidat, Ingolf Paller PROGRAM FOR ASKIM 2015-2019 INNHOLD PROGRAM FOR ASKIM FRP 2011 2015...S 3 SKOLE...S 3 OMSORGSTJENESTER...S 4 NÆRING

Detaljer

Bærum KrF. Program. Bærum KrF s visjon er: Bærum KrF program for perioden 2015 2019. for. KrF grunnverdier

Bærum KrF. Program. Bærum KrF s visjon er: Bærum KrF program for perioden 2015 2019. for. KrF grunnverdier Program for Bærum KrF 2015 2019 KrF grunnverdier For øvrig vises til Krf s hovedprogram, www.krf.no Bærum KrF har i kommunestyreperioden 2011 2014 bl.a. bidratt til : skolen har et høyt faglig nivå og

Detaljer

Valgprogram for perioden 2011-2015

Valgprogram for perioden 2011-2015 VALGPROGRAM 2011 2015 BERLEVÅG HØYRE Visjon: Berlevåg og Kongsfjord skal fortsatt være gode og trygge steder å bo. Vår viktigste utfordring framover blir å tilrettelegge for nye arbeidsplasser og snu flyttestrømmen

Detaljer

KOMMUNEPROGRAM SØGNE ARBEIDERPARTI. Foto: Gary John Norma NTB/S anpix

KOMMUNEPROGRAM SØGNE ARBEIDERPARTI. Foto: Gary John Norma NTB/S anpix KOMMUNEPROGRAM SØGNE ARBEIDERPARTI Foto: Gary John Norma NTB/S anpix Hvorfor stemme på Arbeiderpartiet i Søgne Søgne: et godt sted å bo Den norske samfunnsmodellen er unik. Den skiller oss fra de fleste

Detaljer

Valgprogram 2015 2019 Rødt Aust-Agder Kamp mot forskjells-norge!

Valgprogram 2015 2019 Rødt Aust-Agder Kamp mot forskjells-norge! Valgprogram 2015 2019 Rødt Aust-Agder Kamp mot forskjells-norge! Ved kommunestyrevalget i høst stiller Rødt med lister i alle fylker og i 85 kommuner. Dette er 15 flere kommuner enn ved valget i 2011.

Detaljer

Kommuneplan for Lyngdal 2014 2025

Kommuneplan for Lyngdal 2014 2025 Kommuneplan for Lyngdal 2014 2025 Del 1: Samfunnsdel Del 2: Arealdel planbeskrivelse Del 3: Arealdel bestemmelser og retningslinjer DEL 1 Samfunnsdel Innhold Innledning...3 Om kommuneplanen...4 En kommune

Detaljer