Venstre gjør Gjesdal grønnere.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Venstre gjør Gjesdal grønnere."

Transkript

1 Gjesdal Venstre Venstre gjør Gjesdal grønnere.

2 Om 30 år kan hun være en av verdens fremste klimaforskere......om hun får noen av verdens beste lærere Politikk handler om å prioritere, og Venstre prioriterer skolen. Det er nødvendig hvis vi skal være et fremtidsrettet samfunn.

3 Skole og oppvekst Venstre vil gjøre det trygt og godt å vokse opp for alle barn. Det å sikre en trygg og god oppvekst for alle barn er en av de viktigste oppgavene vi som fellesskap må løse. En god oppvekst varer livet ut. Venstre vil gi alle barn i Gjesdal en trygg og god oppvekst. Gjesdal Venstre vil etablere en attraktiv videregående skole i Gjesdal rettet mot grønn turisme, idrett, energi og klima. Skolen bør være sentralt plassert. En slik etablering vil bidra til å gjøre de unge vesentlige i kommunen og slik vitalisere lokalsamfunnet. beholde små og mellomstore barnehager der folk flest bor at lærerne skal ha stor frihet til å utøve arbeidet, gode arbeidsforhold og mindre administrativ byrde etablere et praktisk alternativ i ungdomsskolen for å motvirke frafall ha gode og fleksible ordninger for kompetanseheving og for å rekruttere og beholde lærere Venstre satser på skolen.

4 Næring og verdiskaping Venstre gjør det lettere å skape nye arbeidsplasser. Om neste generasjon skal ha et like trygt og godt arbeidsmarked som oss, må vi legge til rette for dem som vil skape nye arbeidsplasser nå. etablere verktøy for å tiltrekke og bevare små- og mellomstore bedrifter arbeide for å utvikle innovasjon og samarbeidsgrupper for næringsliv, turisme, landbruk og miljø arbeide for å sikre tilgang til mobilt bredbånd for alle verne matjord og kulturlandskap øke matproduksjonen ved f. eks. å stimulere til bedre utnyttelse av utmarksbeite stimulere vekst innen bioenergi styrke satsing på Grønn turisme i Gjesdal ved å utvikle sykkel- og fotturisme gi utviklingsmuligheter for turistnæringen i kommunen og videreutvikle et godt samarbeid med de ulike aktørene støtte opp om miljøvennlige bruksformer som fremmer dyrevelferd, energieffektivitet og biologisk mangfold utvikle Ålgård sentrum til et attraktivt bysentrum med Smart City-løsninger som ivaretar luftkvalitet, gode kollektivløsninger og gode møteplasser få i gang planlegging av et badeland inkludert 50 meter svømmebasseng basert på jordvarme arbeide for at Hurtigruten får anløp i Sør-Rogaland, f.eks. Sandnes

5 Miljø og klima Venstre gjør det enklere å leve miljøvennlig. Hver eneste dag tar vi valg som har konsekvenser for miljøet. Venstre vil gjøre det enkelt og lønnsomt å ta de valgene som er best for natur, miljø og klima. fase ut fossil energi i nye Ålgård sentrum innen 2030 ha mer energieffektivisering i nye og eksisterende kommunale bygg stoppe utbygging av vindkraft i naturskjønne turområder at kommunale biler skiftes ut til lav- og nullutslippsbiler at ved utvidelse av E 39 må det sørges for at kollektivtrafikk har prioritet ha kommunale el-sykler fortsette å stå på for gjenåpning av Ålgårdbanen ha et løft i utbygging av sammenhengende sykkel- og gangstier mellom Gilja, Oltedal, Søyland, Skurvelia og mot Jæren at åpning av varig bro, vei eller tunnel-løsning mellom Gjesdal og Forsand fra riksvei 13 kommer på plass skynde på tverrforbindelse Jæren-Bråstein slik at belastningen i Edlandsgeilane reduseres legge til rette for «smarte» boligområder

6 Kultur og frivillighet Venstre vil gjøre Gjesdal til en levende kulturkommune. Et levende kultur- og idrettsliv gir bedre livskvalitet for folk i alle aldre. Venstre vil støtte fram både de gode talentene, og den store bredden. prioritere varige lokaler for kulturskolen prioritere barne- og ungdomsorganisasjonene styrke satsing på forebyggende arbeid for barn og unge tilrettelegge bedre for at folk kan bevege seg i og nyttiggjøre seg av naturen tilrettelegge og sikre for friluftsliv i et sammenhengende område mellom Edlandsfjellet, Neseskogen, Sælandsskogen og Sikveland sammen med mållaget, idrettslag, turistforeningane og nabokommuner

7 Bedre kommune Venstre vil gjøre Gjesdal til en enda bedre kommune. Vi vil ha en bedre styring av kommunen, med en sunn økonomi og moderne løsninger. føre en ansvarlig økonomisk politikk for å sikre at vi også i framtiden kan tilby våre innbyggere gode tilbud redusere gjeldsgraden til kommunen for å sikre økonomisk handlefrihet arbeide for at kommunen tar inn over seg utfordringen i helse- og omsorgsektoren ved å ta i bruk Smart Home-løsninger som gir eldre og omsorgstrengende mulighet til en anstendig tilværelse i sitt eget hjem så lenge de ønsker det og det ellers er forsvarlig at kommunen sørger for at det er tilstrekkelig kapasitet i våre institusjoner, både når det gjelder bemanning og sengeposter jobbe målrettet for å senke sykefraværet i kommunen kommunen skal være en forutsigbar, robust og attraktiv arbeidsplass for ansatte. Det skal gis fulltidsstillinger og reduseres bruk av midlertidig ansatte utrede og være åpne for arbeidstidsløsninger som kan gi helsepersonell 100-prosentstillinger og fast ansettelse vurdere å selge andeler i offentlig eide selskaper som Lyse Kommunereformen. Gjesdal Venstre mener at når sammenslåing med andre kommuner blir aktuelt, vil det være naturlig å slå seg sammen med kommuner som vi deler vesentlige kommunikasjons- og næringsinteresser med. Et aktuelt alternativ kan være at Gjesdal kommunes grenser endres slik at kommunen inkluderer Figgjo i nord, og at grensene i sørlig retning reguleres slik at kommunen inkluderer Bjerkreim eller deler av Bjerkreim. Et annet alternativ kan være Sandnes, Bjerkreim, Forsand og Gjesdal som har mye felles og sammen kunne bygget bedre infrastruktur og næringsliv.

8 Venstres kandidater i Gjesdal: 1. Dag Tveit (f.1958) Selvstendig næringsdrivende. 2. Sissel Marie Børthus (f. 1983) Konsulent. 5. Øyvind Hadland (f. 1979), lærer. 6. Margunn Lindaas Øygarden (f. 1955), lærer. 7. Kari Foust (f. 1939), pensjonist. 8. Frank Erik Matre Bakken (f. 1991), datacom-tekniker. 9. Gry Johanne Sværi Tveit (f. 1959), økonomimedarb. 10. Bernt Erikstad (f. 1963), undervisn. inspektør. 11. Tom Håvar Olsen (f. 1975), utviklingsingeniør. 12. Kjetil Sørensen (f. 1975), lastebilsjåfør. Illustrasjoner: Kirsten H. Fosstveit. 3. Tor Line (f. 1965) Energirådgiver. 4. Sigrun Eldfrid Peerstøe-Kotthaus (f. 1956) Industridesigner facebook.com/gjesdalvenstre Les mer om vår politikk og våre kandidater på våre nettsider. venstre.no/gjesdal

Folk først. Derfor setter Venstre folk først.

Folk først. Derfor setter Venstre folk først. Folk først. Folk først. Venstre vil at politikk skal handle om folk. Det skal handle om å gi alle muligheten til å finne sin egen måte å leve livet på, og om å bygge en trygg og moderne velferdsstat som

Detaljer

Del godene. Sosialistisk Venstreparti Akersgata 35, 0158 Oslo

Del godene. Sosialistisk Venstreparti Akersgata 35, 0158 Oslo Del godene SV vil skape kommuner og fylkeskommuner der hensynet til mennesker og miljø alltid går først. Derfor sier vi ja til offentlig velferd med tid til god omsorg, og nei til private løsninger med

Detaljer

Program for. Iveland Venstre. for perioden 2011-2015. www.iveland.venstre.no. Program Iveland 2011.indd 1 17.08.11 21:42

Program for. Iveland Venstre. for perioden 2011-2015. www.iveland.venstre.no. Program Iveland 2011.indd 1 17.08.11 21:42 Program for Iveland Venstre for perioden 2011-2015 www.iveland.venstre.no 1 Program Iveland 2011.indd 1 17.08.11 21:42 Et sosialliberalt Iveland Venstre er Norges sosialliberale parti. Vår politikk kombinerer

Detaljer

MEN FORANDRING! PROGRAM 2011-2015 IKKE TIL HØYRE, IKKE TIL VENSTRE. Vårt Valg vil ha et levende lokaldemokrati, åpenhet og likebehandling

MEN FORANDRING! PROGRAM 2011-2015 IKKE TIL HØYRE, IKKE TIL VENSTRE. Vårt Valg vil ha et levende lokaldemokrati, åpenhet og likebehandling PROGRAM 2011-2015 IKKE TIL HØYRE, IKKE TIL VENSTRE MEN FORANDRING! ha et levende lokaldemokrati, åpenhet og likebehandling ha forandring i hvordan kommunen og byen vår styres Vårt Valg ønsker å satse på

Detaljer

Utkast til valgprogram for Strand Venstre - 2015-2019

Utkast til valgprogram for Strand Venstre - 2015-2019 Utkast til valgprogram for Strand Venstre - 2015-2019 Et liberalt Strand Venstre er Norges eldste parti og det eneste som bygger sin politikk på den liberale ideologien. Vi mener at det enkelte menneskets

Detaljer

Program 2015-2019. Om Skien SV

Program 2015-2019. Om Skien SV Om Skien SV Program 2015-2019 SV tar barn og unge på alvor. Vi prioriterer flere lærere i skolen, og en skoledag med et godt kosthold og variert innhold. Vi prioriterer tid til læring fremfor rapportering

Detaljer

Kommuneprogrammet 2015-2019

Kommuneprogrammet 2015-2019 Oppegård Arbeiderparti Program 2015-2019 Kommuneprogrammet 2015-2019 Våre grunnleggende verdier Likhet, frihet og solidaritet. Likhet innebærer like muligheter til personlig utfoldelse og vekst, der den

Detaljer

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe!

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Programutkast perioden 2011-2015 Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Tysvær Høyre sitt mål: Vi vil bygge samfunnet nedenfra og opp og være en pådriver for et godt, sterkt og levende lokalsamfunn.

Detaljer

1. Det er bare Hamar som har By- og bygdelista! Det er du som er Hamar

1. Det er bare Hamar som har By- og bygdelista! Det er du som er Hamar Program 2015 2019 Det er du som er Hamar Det er ikke hus, veger eller sykehjemsplasser som skaper Hamar. Det er menneskene, vi som bor her. Hamar er deg og nesten 30.000 andre. Med ulike behov, ulike interesser

Detaljer

Moss Venstres valgprogram 2011-2015

Moss Venstres valgprogram 2011-2015 Moss Venstres valgprogram 2011-2015 Folk først Venstre er et sentrumsparti med tradisjon for samarbeid. Vi vil samarbeide med de partier som er enig i hovedprioriteringene i vår politikk for å finne gode

Detaljer

Fauske SV Program 2007-2011

Fauske SV Program 2007-2011 Fauske SV Program 2007-2011 Fortsatt ansvarlighet Fauske SV er et sosialistisk parti, og derfor vil vi jobbe for et samfunn hvor samarbeid erstatter maktbruk, vi vil ha en politikk bygd på fellesskap og

Detaljer

Program for Tjøme Venstre

Program for Tjøme Venstre Program for Tjøme Venstre for perioden 2015-2019 Grønn vekst på grønne øyer - i en ny kommune Tjøme står ved kommunevalget 2015 foran sitt viktigste veivalg noensinne. Vi skal bestemme om kommunen består

Detaljer

Kommunevalgprogrammet 2015-2019. NITTEDAL SOSIALISTISK VENSTREPARTI Veien til et varmere samfunn

Kommunevalgprogrammet 2015-2019. NITTEDAL SOSIALISTISK VENSTREPARTI Veien til et varmere samfunn Kommunevalgprogrammet 2015-2019 NITTEDAL SOSIALISTISK VENSTREPARTI Veien til et varmere samfunn Innhold: Hva står SV for? Forskjellssamfunnet må bekjempes Flere ressurser til kommunene Nødvendig omstilling

Detaljer

AKERSHUS FYLKESPROGRAM

AKERSHUS FYLKESPROGRAM AKERSHUS FYLKESPROGRAM 2015-2019 INNHOLD Et grønt Akershus 3 Hva er grønn politikk? 3 Utviklingen av et grønt Akershus 5 Politikkområder 8 1. Etisk handel og miljøvennlig forbruk 8 2. Avfall og ressurser

Detaljer

Innherred samkommune Levanger kommune Verdal kommune

Innherred samkommune Levanger kommune Verdal kommune Innherred samkommune Levanger kommune Verdal kommune Dialogseminar 9.- 10.2.2012 Gruppearbeid: Oppgave 1: Diskuter med utgangpunkt i kommunenes visjon - Livskvalitet og vekst - hvilke muligheter/strategier

Detaljer

Program for. Rauma Venstre

Program for. Rauma Venstre Program for Rauma Venstre for perioden 2015-2019 Folk først. Folk fremfor systemer! Oppvekst. Venstre mener at vi må prioritere tiltak som sikrer god kvalitet i grunnopplæringen. Venstre vil: Sikre at

Detaljer

Prinsipp- og handlingsprogram 2013-2017

Prinsipp- og handlingsprogram 2013-2017 Prinsipp- og handlingsprogram 2013-2017 Vi tar hele Norge i bruk 1. SENTERPARTIETS VERDIGRUNNLAG 5 LANGSIKTIG FORVALTNING... 5 SAMFUNNET BYGGES NEDENFRA... 6 DEMOKRATISK FELLESSKAP I NASJONALSTATEN...

Detaljer

SKAPE OG DELE. Arbeiderpartiets program 2009-2013 Programkomiteens innstilling

SKAPE OG DELE. Arbeiderpartiets program 2009-2013 Programkomiteens innstilling SKAPE OG DELE Arbeiderpartiets program 2009-2013 Programkomiteens innstilling . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Detaljer

TANANGERLISTEN Lokalparti for hele Sola Kommune

TANANGERLISTEN Lokalparti for hele Sola Kommune Vi vil være en motvekt til etablerte partier og ønsker at lokalpolitiske beslutninger skal fattes på et lokalt nivå, uten bindinger til nasjonalpolitiske føringer. TANANGERLIST Lokalparti for hele Sola

Detaljer

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 59/11 den 30.09.2011.

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 59/11 den 30.09.2011. Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 59/11 den 30.09.2011. Vedtak: Visjon: Dagens visjon beholdes: Det gode liv lever vi bedre i Lunner! Nær naturen nær byen! Beskrivelse av ønsket utvikling i Lunner

Detaljer

SKAP GRØNNE VERDIER SETT FOLK FØRST

SKAP GRØNNE VERDIER SETT FOLK FØRST SKAP GRØNNE VERDIER SETT FOLK FØRST ØSTFOLD VENSTRES FYLKESTINGSPROGRAM 2015-2019 1 VENSTRE I ØSTFOLD Venstre er Norges sosialliberale parti. Vi er et liberalt og radikalt sentrumsparti. Det innebærer

Detaljer

Arbeiderpartiet.no/norgevidere. Velferdssamfunnet. Arbeiderpartiets programdebatt 2012. Vi tar Norge videre. Arbeiderpartiet.

Arbeiderpartiet.no/norgevidere. Velferdssamfunnet. Arbeiderpartiets programdebatt 2012. Vi tar Norge videre. Arbeiderpartiet. 1 Velferdssamfunnet Arbeiderpartiets programdebatt 2012 Vi tar Norge videre Arbeiderpartiet.no/norgevidere Deltakelse og forebygging Vi vil ha sterke fellesskap og små forskjeller. Det gjør Norge bedre.

Detaljer

STORT NOK TIL Å DRØMME OM - KONKRET NOK TIL Å TRO PÅ

STORT NOK TIL Å DRØMME OM - KONKRET NOK TIL Å TRO PÅ STORT NOK TIL Å DRØMME OM - KONKRET NOK TIL Å TRO PÅ Et debattnotat fra SVs arbeidsprogramkomite, 2013-2017 1 Til SVs lokal- og fylkeslag Oslo, 15. mai 2012 Kjære SVer! Vi går inn i en spennende og avgjørende

Detaljer

Mennesker. Miljø. Kunnskap. Oslo Venstres bystyreprogram 2015 2019

Mennesker. Miljø. Kunnskap. Oslo Venstres bystyreprogram 2015 2019 Mennesker. Miljø. Kunnskap. Oslo Venstres bystyreprogram 2015 2019 Vedtatt på årsmøtet 7. og 8. februar 2015 1 Liberal by 4 Grønn by Klima 5 Miljø. 6 Samferdsel. 8 Byutvikling.. 11 Mulighetenes by Barnehage..

Detaljer

Fremtiden begynner i dag

Fremtiden begynner i dag 1 2 3 4 Senterungdommens Stortingsvalgprogram 2013-2017 5 6 7 8 Fremtiden begynner i dag 9 10 - Ikke til høyre, ikke til venstre, men fremover 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 1 24 25 Fremtiden Fordeling

Detaljer

Vår historie og vårt ideologiske utgangspunkt Framtida for Møre og Romsdal

Vår historie og vårt ideologiske utgangspunkt Framtida for Møre og Romsdal Vår historie og vårt ideologiske utgangspunkt Arbeiderpartiet er grunnlagt som en del av arbeiderbevegelsen for å kjempe for bedre forhold for vanlige arbeidere. Det er en kamp som har vært svært vellykket

Detaljer

Trygghet gjennom kunnskap og konkurransekraft

Trygghet gjennom kunnskap og konkurransekraft Trygghet gjennom kunnskap og konkurransekraft Høyres alternative statsbudsjett 2012 Forord Mens verden preges av økonomisk uro, er Norge i en privilegert situasjon. I Europa og USA rammes mange av arbeidsledighet,

Detaljer

FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN

FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN Foto: Gary John Norman Framtidas lokalsamfunn...3 Skole og barnehage...4 Helse og omsorg... 7 Frivillighet og kultur...9 Klima og miljø: Tenke globalt - handle lokalt... 10 Bolig

Detaljer

Innstilling fra redaksjonskomiteen for kunnskap mv

Innstilling fra redaksjonskomiteen for kunnskap mv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Innstilling fra redaksjonskomiteen for kunnskap mv Forslag til uttalelse nr. 1 En god

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050

Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050 Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050 Planforslag 5. mars 2015. Vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn og sendt ut på høring av komité for samfunnsutvikling i møte 11. mars 2015, sak 10/15. INNLEDNING

Detaljer