Studieopplegg. til forestillingen. Et Dukkehjem. av Henrik Ibsen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Studieopplegg. til forestillingen. Et Dukkehjem. av Henrik Ibsen"

Transkript

1 Studieopplegg til forestillingen Et Dukkehjem av Henrik Ibsen Utarbeidet av Øyvind Eide 2013

2 Regissør: Scenograf og kostymedesigner: Komponist: Koreograf: Lysdesigner: Maskør: Dramaturg: Studieopplegg til forestillingen Et Dukkehjem DNS 2013 Sigrid Strøm Reibo Olav Myrtvedt Simen Revholt Glushkov, Oleg Einar Bjarkø Kati Sjøgren Njål Helge Mjøs Skuespillere: Nora: Siren Jørgensen. Torvald: Frode Winther Krogstad: Jon Kjetil Johnsen Fru Linde: Ane Skumsvoll Doktor Rank: Martin Karelius Østensen Anne Marie: Sissel Ingri Tank-Nielsen To barn, 6 og 8 år gamle. Musikere: Herborg Rundberg Siri Hilmen Senja Hawken Om studieopplegget Dette studieheftet er laget som en idébank for deg som lærer og inneholder en samling forslag til tema elevene dine kan arbeide med før og/eller etter at dere sammen har sett årets forestilling på Den Nationale Scene, DNS. Hoveddelen er en samling spørsmål knyttet til forestillingen. Her er mange spørsmål, og det er selvsagt ikke meningen at dere skal jobbe med dem alle. For å forenkle utvelgingen av spørsmål du vil la dine elever fordype seg i, er de forsøksvis gruppert om noen sentrale tema, men grensene mellom disse gruppene eller temaene er ikke skarpe. Studieheftet inneholder også et intervju med regissøren for forestillingen, Sigrid Strøm Reibo. Studieheftet kan lastes ned fra nettet dns.no, under barn og unge. Teksten, manuskriptet, DNS bruker i denne forestillingen, ligger også på nettet. Du finner hele teksten på samme sted. 2

3 Intervju med regissør Sigrid Strøm Reibo Dette intervjuet med Sigrid Strøm Reibo (S) laget jeg, Øyvind Eide (Ø), etter å ha vært til stede på den aller første hele gjennomkjøringen av en prøve på Et Dukkehjem. Ø: I denne oppsetningen bærer skuespillerne 1880-tallsklær, og teksten følger den originale Ibsen-teksten ganske nøye, men scenebildet er et helt annet enn Ibsens sceneanvisninger. Hvorfor? S: Vi har jobbet mye med å gjøre teksten mer moderne, men Et Dukkehjem er så tett knyttet til samfunnet slik det var rundt 1880, at å flytte handlingen til vår tid er umulig uten å forandre hele stykket. Rammene for handlingen er knyttet til slik samfunnet var i Norge på den tiden. Derfor har vi valgt at karakterene skal være fra den tiden. Scenen er mer tidløs. Den består av mange små scener som er satt sammen. De forskjellige etasjene på scenen er små podier, som både gir assosiasjon til det å posere og vise fasade, til det å stå på scenen og kanskje også til et hjem med mange rom. Ø: Musikken er ny for denne oppsetningen? S: Ja, musikken er ny er 100-årsjubiléet for kvinners stemmerett i Norge, og musikken i vår oppsetning fremføres av tre moderne kvinner. Man kan si at disse kvinnene er resultatet av at Nora gikk. Musikken forteller historien, den pakker inn og kommenterer handlingen. Ø: Sceneteppet er et teppe påmontert 21 kunstverk fra tiden rundt Alle bildene er av kvinner, mange fra Edvard Munchs produksjon. Hvorfor? S: Bildene er malt av menn, og antyder en helliggjøring og distanse overfor kvinnen. Hun blir satt på en pidestall og beundret, men ikke gjort likeverdig. Ø: Det er sikkert mange undertrykkende menn også i vår samtid, men så dumme som Torvald Helmer er vi dog ikke. Kunne du ikke ha gjort ham litt mer farlig for oss menn i 2013? S: Mange av de konkrete utslagene av Torvalds tenkning er foreldet, og slik sett ufarlige for oss. Men selve den underliggende tenkningen er ikke foreldet, selv om utslagene er annerledes i vår tid. Den romantiske forestillingen om at hos oss er alt i sin skjønneste orden, ødelegger mye. Det viktigste blir det bildet vi gir utad; det blir viktigere å ta vare på image enn på empati og likeverd. Slike holdninger er like aktuelle nå som i Å ta vare på den perfekte fasade er viktig for Torvald, og det gjelder oss også. Vi er bundet til idéen om at det perfekte idealet er realisert hos oss. Det viktigste for Torvald er at han ikke må tape ære og posisjon overfor andre mennesker. Ø: Kristine og Krogstad var forelsket i hverandre, men Kristine valgte en annen til ektefelle, av økonomiske grunner. Nora og Rank hadde sterke følelser for hverandre, men Nora klarte aldri å sette ord på disse følelsene sine, og hun gifter seg med advokat Helmer. Var dette rene fornuftsekteskap? S: En kvinne kunne på den tiden ikke klare seg uten en mann til å forsørge seg. Man ble nødt til å handle ut fra fornuften, så man kan vel si at følelser var ikke verdsatt like høyt som status. Men Torvald var det perfekte catchet for Nora, selv om kanskje hun og Rank passer bedre sammen. Nora er forelsket i idéen om Torvald; den 3

4 perfekte ektemann, akkurat som han er forelsket i idéen om Nora. De lever i et ekteskap basert på idéen om et ekteskap, ikke i et ekte samliv. Et slikt ekteskap har kanskje andre uttrykk i vår tid, men jeg tror vi òg kan kjenne oss igjen i viktigheten av posisjon, status, andres forventninger til oss og oppfatninger av oss. Nora står til slutt opp mot kravet om å skulle tilpasse seg alle forventningene hos menneskene rundt henne. Hun forstår ikke samfunnet og lovene. Hvis det hun har gjort er kriminelt, så kan hun ikke forstå at det er henne det er noe galt med, men lovene. Ø: Nora drømmer om at det vidunderlige skal skje. Hva er dette vidunderlige, og tror Nora at det kommer til å skje? S: Det vidunderlige som Nora i alle fall håper skal skje, er at Torvald skal se på henne som en likeverdig. Men når han ikke reagerer på den måten Nora hadde sett for seg, forstår hun at han ikke er den mannen hun trodde han var, og da må hun revurdere hele livet sitt. Hun har mistet alle illusjonene, og må begynne å skape et nytt liv basert på sine nye erfaringer. Ø: Hva håper du folk skal tenke når de går hjem fra teatret etter forestillingen? S: Det er i år 100 år siden alle kvinner fikk stemmerett i Norge, og svært mye av det som skjer på teatret dette året, er knyttet til at kvinner har stemmer, altså at de har noe viktig å si. Men dette er likevel ikke først og fremst et kvinnesaksstykke. Det handler om menneskesak. Alle mennesker ønsker å bli respektert og elsket, og det er vår oppgave som deltakere i samfunnet å være aktive og skape et samfunn hvor likeverdighet er en forutsetning. Ø: Ingen skal kunne beskylde deg for å ha beskjedne målsettinger. Kanskje du allerede har lært noe av Nora? J 4

5 Spørsmål til forestillingen 1. Tekstforståelse 2. Samfunnet i Norge rundt 1880 sammenliknet med i dag 3. Scenebeskrivelsene hos Ibsen sammenliknet med DNS scenebilde i dag 4. Spørsmål knyttet til intervjuet med regissør Sigrid Strøm Reibo 5. Kreative oppgaver 6. Reaksjoner på tema i stykket 1. Tekstforståelse 1.1 I Et Dukkehjem blir Nora aldri omtalt eller tiltalt med etternavn, bare med fornavn, Nora. Når det gjelder ektefellen hennes, Torvald Helmer, veksler Ibsen derimot mellom etternavnet og fornavnet. Hvorfor tror du Ibsen behandler ektefellene ulikt her? Ser du noe system i når mannen kalles Helmer og når han kalles Torvald? 1.2 Hvor mange forskjellige kallenavn brukes det på Nora i dette skuespillet? Lerkefugl, ekorn og spillefugl er noen eksempler. Slike kallenavn bruker vi ikke i dag. Hvilke moderne kallenavn synes du passer på Nora i starten av skuespillet? Og hvilke i slutten? 1.3 Nedenfor finner du to utsagn, a) og b). Det ene utsagnet er fra Ibsens tekst slik den var i 1880, det andre er fra teksten slik den fremføres på DNS i a) Det vidunderlige ville være at samlivet mellom oss to kunne bli et ekteskap. b) Det vidunderlige ville være at ekteskapet mellom oss to ville bli et samliv. Hvilken av tekstene er den originale, og hvilken tekst er den moderne? Hva er forskjellen i betydning mellom de to tekstene? 1.4 Nora sier til Helmer: Du og pappa har gjort stor synd mot meg, dere er skyld i at det ikke er blitt noe av meg. Hva slags synd er det Nora mener at faren og ektefellen har gjort mot henne? 1.5 Teatrene i Tyskland nektet å oppføre Et Dukkehjem umiddelbart etter utgivelsen på grunn av stykkets slutt. Manglende oppføringer betydde lavere inntekter både for teatrene og for Ibsen. Ibsen valgte da å skrive en ny slutt på konflikten mellom Nora og Helmer. Hvordan var denne nye slutten på skuespillet? 1.6 Hver elev i klassen lager en vurdering av skuespiller-prestasjonene i den fremføringen dere har sett. Bruk terningkast fra 1 til 6. Lag så en oversikt som viser både spredningen og gjennomsnittet i klassens poenggivning. Hva består enigheten og/eller uenigheten i? 5

6 1.7 I slutten av siste akt tilbyr Helmer seg å hjelpe Nora på ulike måter, men Nora avviser all hjelp fra ham med følgende replikk: Nei, sier jeg. Jeg mottar ingenting av fremmede. Når dette sies, har Nora og Helmer vært gift i 8 år, og de har kjent hverandre enda lenger. Var Helmer en fremmed for Nora? Hvorfor? Hvorfor ikke? 1.8 I Et Dukkehjem vrimler det med navn på Nora: lerkefugl, ekorn, spillefugl osv. Forfatteren av denne oppgaven til Et Dukkehjem, satt en dag i en elevkantine sammen med noen av dagens elever, en gjeng med 18-åringer. Han presenterte da for dem en del uttrykk som han hadde hørt brukt om jenter som var jevnaldrende med elevene: Hon er bitch?, Hon er rosa tvers igjennom, Hon er temmelig blond, en typisk blondine, Hon er ganske veldreiet og vet det, Hon der kan du få billig, De der skjørtene til NN, de kaller eg for rompeskjerf. Hvordan tror du elevene reagerte på de siterte karakteristikkene? Hva er forskjellen på disse karakteristikkene og de betegnelsene Helmer bruker på Nora? 1.9 Tarantella er en dans. Hvorfor har den dette navnet? Hva skjer i tarantelladansen ifølge mytene i 1880-årene? Hva skjer med Nora? Hva skjer med oss i dans? Har dansing fremdeles en frigjørende virkning? Er det andre aktiviteter i vår tid som har en tilsvarende frigjørende funksjon? 1.10 I Et Dukkehjem blir vi tilskuere til de siste dagene i ekteskapet mellom Torvald og Nora. På hvilken måte blir vi kjent med hva som har skjedd tidligere i ekteskapet? Hva kaller vi denne metoden eller teknikken for å gjøre tilskuerne kjent med tidligere hendelser? 1.11 De tre musikerne, alle kvinner, tilhører ikke 1880-årene. De er fra vår tid. Hva kjennetegner disse kvinnene slik de framstår i stykket? Er du enig i at moderne kvinner er som dem? 1.12 Det er nytt at det er laget musikk til Et Dukkehjem. Hvordan virket denne musikken på deg? 1.13 I oppsetningen på DNS er der med to små barn. Hvilken funksjon har disse barna? 2. Samfunnet i Norge rundt 1880 sammenliknet med i dag 2.1 Helmer har en sterkt negativ holdning til lån og gjeld. Hvor stort lån har en gjennomsnittshusholdning i Norge i 2012? Holdningen til gjeld har endret seg mye fra 1880 til Hvordan og hvorfor? 2.2 Skuespillet slutter med at Nora forlater Helmer og barna. Reaksjonen i samtiden var sterk Slik kan ikke en god mor opptre! I Norge har vi i dag mer enn 50% skilsmisser. Det er oftest kvinnene som bryter opp, og det er også kvinnene som klarer seg best etter en skilsmisse. Vi kjenner alle mange moderne Nora-er som har gått, men vi reagerer knapt med mer enn et skuldertrekk. Hva må en moderne Nora gjøre for å bli møtt med 6

7 tilsvarende sterke reaksjoner og fordømmelse som den opprinnelige Nora forårsaket? 2.3 Drøft påstanden: Det er ikke for lett å skilles i dag, men det er for enkelt å gifte seg/bli samboer. 2.4 Barna til Nora og Torvald er 6 og 8 år gamle. Hvilke rettigheter ved skilsmisser har barn på deres alder i dag? 2.5 Finnes det i vår verden eksempler på offer(?) som likner det Nora tar på seg? 2.6 Nora lever på en løgn overfor sine nærmeste. I vårt datasamfunn er det neppe mulig å begå en tilsvarende løgn, men hvilke løgner lever vi på? 2.7 I Et Dukkehjem sier Nora, fritt gjengitt: Hvis det er slik at lovene forbyr meg å skåne min far og å redde min manns liv, ja, da er det noe galt med lovene. Det er lovene som må forandres, ikke jeg! Er du enig med Nora? Synes du vi har lover i Norge i dag som er gale? Finn konkrete eksempler. 2.8 Nora forlater Torvald og barna. Det skapte sterke reaksjoner i Hva måtte Nora/Torvald/barna ha gjort for å vekke tilsvarende reaksjoner i dag? 3. Scenebeskrivelsene hos Ibsen sammenliknet med DNS sceneoppsett i dag 3.1 Ibsen er svært nøye med scenebeskrivelsene. Se for eksempel sceneanvisningene til Første akt: (En hyggelig og smakfullt, men ikke kostbart innrettet stue. En dør til høyre i bakgrunnen fører ut til forstuen; en annen dør til venstre i bakgrunnen fører inn til Helmers arbeidsværelse. Mellom begge disse døre et pianoforte. Midt på veggen til venstre en dør og lenger fremme et vindu. Nær ved vinduet et rundt bord med lenestole og en liten sofa. På sideveggen til høyre, noe tilbake, en dør, og på samme vegg, nærmere mot forgrunnen en stentøysovn med et par lenestole og en gyngestol foran. Mellom ovnen og sidedøren et lite bord. Kobberstikk på veggene. En etagére med porselensgjenstande og andre små kunstsaker; et lite bokskap med bøker i praktbind. Teppe på gulvet; ild i ovnen. Vinterdag.) (Ibsen: Nutidsdramaer , Gyldendal norsk forlag, 13. utg.1962, s. 69) Også videre utover i skuespillet beskriver Ibsen nøye hvordan deler av hjemmet til Torvald og Nora ser ut. Tenk deg et hjem med tilsvarende funksjon i Bergen i 2013, og beskriv dette hjemmet. Lag gjerne en framstilling som viser hvordan hjemmet til Nora og Torvald ser ut i dag: møbler, farger, malerier, størrelse, utsikt... Du står fritt når det gjelder framstillingsmåte og virkemidler. 3.2 DNS har i Et Dukkehjem brutt helt med Ibsens svært detaljerte sceneanvisninger. Hva er tapt, og hva er vunnet? 7

8 3.3 Kostymene karakteriserer personene i stykket. Hva forteller antrekkene til Nora, Helmer, Krogstad, Rank og Kristine om dem som personer? Snakker du med dine klær? 4. Spørsmål knyttet til intervjuet med regissør Sigrid Strøm Reibo 4.1 Det finnes så mye stoff om Et Dukkehjem på nettet at det er lett å gå vill der. Les heller intervjuet med regissøren. Hva ønsker hun å oppnå med stykket? Lykkes hun? 4.2 Helmer er for oss nokså teit, men kanskje er han typisk for 1880-årene, og derfor ganske realistisk framstilt. Likestillingen har tross alt endret seg ganske mye på 140 år. Ibsens Helmer er utenkelig i vårt samfunn. Så dumme er ikke vi menn lenger! Synes du at DNS har gjort noe med Helmer-rollen slik at vi lettere kan identifisere oss med ham? Eller er han i vår tid bare håpløst uaktuell? 4.3 Regissøren for dette stykket, Sigrid Strøm Reibo, sier i intervjuet at hun håper at de som har sett stykket, skal gå hjem fra teateret mer bevisste sine egne holdninger til menneskers likeverd. Virket skuespillet slik på deg? Tror du at det virker slik på andre? 4.4 Det er laget et eget sceneteppe for dette stykket. På teppet er det montert 21 kunstverk fra tiden rundt Det finnes et bilde av teppet på nettet. Alle de 21 kunstverkene forestiller kvinner. Bildene er malt av menn, og ifølge regissøren antyder de en helliggjøring og distanse overfor kvinnen. Hun blir satt på en pidestall og beundret, men ikke gjort likeverdig. Er du enig med henne i at menn så slik på kvinner rundt 1880? Hvordan ville du ha latt sceneteppet se ut hvis det skulle fremstille menns oppfatninger av kvinner i 2013? 4.5 Regissøren, Sigrid Strøm Reibo, hevder at DNS ikke kunne ha modernisert Torvald Helmer uten at hele dukkehjemmet ble forandret. Men det hører hjemme i sin tid, 1880-årene, og det må bli værende der. Er du enig med henne? 5. Kreative oppgaver 5.1 Tittelen på skuespillet er Et Dukkehjem. Hvilken tittel ville du ha gitt stykket i dag? Her er to forslag: a) Kosestuen b) Idealhjemmet. Synes du noen av forslagene er gode? Hva er ditt forslag? 5.2 Tenk deg at du er Helmer. Du har nå fått hele forklaringen på låneopptaket og fått vite om Noras store innsats for din helse. Men du har dog mistet 8

9 jobben på grunn av hennes handlinger. Barna sover, du og Nora sitter stille sammen i stuen. Du kremter og sier:? 5.3 Helmer bruker religionen for å få Nora til å endre mening når det gjelder til skilsmisse. Nora refererer også hva presten Hansen sa da hun gikk til konfirmasjon. Hva sa religionen i Norge (i praksis kirken/kristendommen) om skilsmisse i 1880? Hva sier Kirken i dag? Lag et intervju med en prest om hvordan Kirken stiller seg til skilsmisser i dag. Kanskje du også kan spørre om synet på samboerskap og vigsel av fraskilte? Uansett er det skjedd store endringer i Kirkens praksis her. Hva er grunnene til disse endringene? 5.4 Gå inn i stykket der Helmer har lest brevet fra Krogstad. Han kommer inn i stuen til Nora og sier Vet du hva som står i dette brevet? Nora svarer da omtrent slik: Ja, det vet jeg, og alt dette har jeg gjort for å skåne min far og redde ditt liv. Jeg har gjort alt jeg kunne for dere to. Nå skal du lytte, så skal jeg forklare dette litt nærmere, og da håper jeg du forstår. Skriv ned en alternativ forklaring fra Nora på 8-10 linjer, en forklaring mener fører til at Helmer roer seg helt ned, og helt motsatt av det som skjer hos Ibsen, ydmykt svarer: Jeg ser for en fantastisk omsorg og kjærlighet du har vist meg og oss. Hvordan skal jeg få takket deg? Skriv deretter ned hvordan du kan tenke deg den videre samtalen mellom Nora og Helmer. 5.5 Tenk deg at du snakket med Helmer dagen etter at Nora har gått. Hva ville du ha sagt til ham? Lag gjerne en fremføring av en slik samtale, der den ene personen er Helmer, den andre er en god venn av Helmer. 5.6 Morgenen etter at Nora har gått, våkner barna, og spør faren, Torvald, om hvor mamma er? Du er Torvald. Hva svarer du dem? 5.7 Tenk deg at Nora og Helmers barn er 16, 14 og 12 år gamle. De har i all hemmelighet lyttet til diskusjonen mellom Nora og Helmer. Idet Nora er på vei til å forlate hjemmet, stopper de henne og sier at de har noe de vil snakke med henne om, men at de først må få et par timer til å diskutere seg imellom. Nora godtar dette. De tre barna samles på et eget rom. Framfør et rollespill der de tre barna diskuterer situasjonen. 5.8 Kunne det tenkes at det i dag ble skrevet et tilsvarende stykke til Et Dukkehjem, men der rollene var helt byttet om? Det vil si et stykke der mannen gjorde alt for å oppfylle kvinnens tanker om drømmemannen? Kanskje vi kunne kalt stykket for Et tøffelhjem? Kanskje kallenavnene som ble brukt på mannen i huset, kunne være handyman, kosepappa, sprekingen, sexidolet, mykmannen, bilfixeren eller penge automaten? Har du bedre navneforslag? Begrunn forslagene dine. 5.9 Velg én av personene i stykket, eventuelt regissøren, komponisten, scenografen eller Tenk deg så at du fikk stille denne personen noen spørsmål. Hva ville du ha spurt ham/henne om? 6. Reaksjoner på tema i stykket 9

10 6.1 Nora sier: Å, det gjør meg ondt, Torvald, for du har alltid vært så snill mot meg, men jeg kan ikke gjøre noe med det. Jeg elsker deg ikke mer. Hva er forskjellen på å være snill og å elske? En ung prest hadde holdt andakt på et gamlehjem, da han kom hjem igjen, sa han til konen: Jeg er glad for at det står i Bibelen at jeg skal elske alle mennesker, ikke at jeg skal like dem. Hva er forskjellen på å elske og på å like? Går det an å elske et menneske du ikke liker? 6.2 I Norge i dag er det vel stort sett slik at de fleste mener at utroskap er relatert til sex. Du er utro hvis du har sex med andre enn kjæresten/samboeren/ektefellen din. Hvordan mener du at det er riktig å reagere overfor seksuell utroskap? Finnes det andre og verre former for utroskap enn det å ha seg med en annen enn den faste partneren sin? 6.3 På nettet kan du finne flere anmeldelser av stykket og prestasjonene. De profesjonelle kritikerne er ikke enige i sine vurderinger. Det er heller ikke de som gir karakterer til fotballspillere etter en kamp. Noen elever har sett at samme stil kan få ulik karakter hos ulike lærere. Konklusjon: Karakterer er høyst usikre greier, og de kan derfor sløyfes. Er du enig i en slik konklusjon? 6.4 Da Et Dukkehjem ble skrevet, var det 6 skilsmisser i Norge per år. Da hadde de ikke strøm, ingen biler, ingen fly. De fleste jobbet i primærnæringer, og de fleste kvinner som var i lønnet arbeid, var hushjelper. Det fantes ikke TV, ikke radio og bare noen få aviser. Kort sagt, det var en verden vi har vanskelig for å forestille oss. Like fullt er Et Dukkehjem i dag ett av de mest oppførte skuespill overalt i verden. Hvorfor? 6.5 Et Dukkehjem skapte rabalder i det norske samfunnet og i andre samfunn. Kjenner du til annen skjønnlitteratur som har skapt like stort rabalder? 6.7 I det året da Et Dukkehjem ble skrevet, var det 6 skilsmisser i året i Norge. Nå har vi i overkant av skilsmisser per år. Tror du at Et Dukkehjem kan være en av årsakene til denne utviklingen? Kan skjønnlitteratur ha en slik påvirkningskraft? Kjenner du til annen skjønnlitteratur med tilsvarende påvirkningskraft? 6.8 Det har skjedd mye på likeverdsområdet i Norge fra 1880 til Synes du det er noe som gjenstår? I så fall hva? 6.9 Torvald hevder at Nora har opptrådt og opptrer umoralsk. Bruker vi argumenter om moral i våre diskusjoner? 6.10 Torvald hevder at menneskers handlinger har konsekvenser for andre mennesker og for hele hjemmet der slike handlinger foregår. Det er ikke opp til hver enkelt om de lyger eller snakker sant. Barn som vokser opp i et hjem hvor noen ikke snakker sant, vokser opp i en forgiftet atmosfære. Barna blir ødelagt av foreldrenes umoral. Har våre handlinger slike miljømessige konsekvenser? 10

Utdrag. "Et dukkehjem" av Henrik Ibsen. Navnet ditt:...

Utdrag. Et dukkehjem av Henrik Ibsen. Navnet ditt:... Utdrag "Et dukkehjem" av Henrik Ibsen Navnet ditt:... Henrik Ibsen ET DUKKEHJEM Henrik Ibsen skrev en lang rekke skuespill. I de første tok han opp historiske emner, slik som i Hærmennene på Helgeland

Detaljer

Studiemateriell for Simons historie og Kulde for videregående skoler

Studiemateriell for Simons historie og Kulde for videregående skoler Studiemateriell for Simons historie og Kulde for videregående skoler Kjære teatergjenger. Sogn og Fjordane Teater, Hordaland Teater og Den Nationale Scene samarbeider om å sette opp de to stykkene Simons

Detaljer

Bakgrunnsmateriale til Et dukkehjem av Henrik Ibsen Trøndelag Teater, Hovedscenen Premiere 21. januar 2011. Om Henrik Ibsens Et dukkehjem

Bakgrunnsmateriale til Et dukkehjem av Henrik Ibsen Trøndelag Teater, Hovedscenen Premiere 21. januar 2011. Om Henrik Ibsens Et dukkehjem Bakgrunnsmateriale til Et dukkehjem av Henrik Ibsen Trøndelag Teater, Hovedscenen Premiere 21. januar 2011 Om Henrik Ibsens Et dukkehjem Henrik Ibsen (1828-1906) er Norges desidert mest kjente og mest

Detaljer

Studieopplegg. til forestillingen. Anne Franks. dagbok. av Frances Goodrich og Albert Hackett

Studieopplegg. til forestillingen. Anne Franks. dagbok. av Frances Goodrich og Albert Hackett Studieopplegg til forestillingen Anne Franks dagbok av Frances Goodrich og Albert Hackett Utarbeidet av Øyvind Eide 2013 2 Forord om studieopplegget Dette studieheftet er laget som en idébank for deg som

Detaljer

Henrik Ibsen Fruen fra havet

Henrik Ibsen Fruen fra havet Henrik Ibsen Fruen fra havet (1888) Kunstpedagogisk undervisningsopplegg til skoler Rogaland Teater høsten 2013 av Aud Berggraf Sæbø og Anna S. Songe-Møller Fruen fra havet på Rogaland Teater, høsten 2013

Detaljer

Kapittel 3 Tekstutdrag fra Et dukkehjem

Kapittel 3 Tekstutdrag fra Et dukkehjem Kapittel 3 Tekstutdrag fra Et dukkehjem 1 VEDLEGG 1: KOM! SÅ FÅR DU SE HVA JEG HAR KJØPT! (fra sitt sideværelse) Er det mitt lille ekorn som romsterer der inne? Ja! Når kom ekornet hjem? Nu nettopp. (putter

Detaljer

Mot & selvfølelse. verktøy PEDAGOGISK FOR LIKESTILLING

Mot & selvfølelse. verktøy PEDAGOGISK FOR LIKESTILLING Mot & selvfølelse PEDAGOGISK verktøy FOR LIKESTILLING 39 Mot & selvfølelse Tiltak for ungdomsskolen Å la elever fritt kunne uttrykke tanker og meninger, og fritt kunne ta gode valg for fremtiden Om verktøyet

Detaljer

Et dukkehjem. av Henrik Ibsen. Skuespill i tre akter. Bearbeidet av Sigrid Strøm Reibo og Njål Helge Mjøs.

Et dukkehjem. av Henrik Ibsen. Skuespill i tre akter. Bearbeidet av Sigrid Strøm Reibo og Njål Helge Mjøs. Et dukkehjem av Henrik Ibsen. Skuespill i tre akter. Bearbeidet av Sigrid Strøm Reibo og Njål Helge Mjøs. Den Nationale Scene 2012/13 Teatersjef: Agnethe Haaland 1 Personene: Advokat Helmer Nora, hans

Detaljer

Reflekterende team som hedrende seremoni

Reflekterende team som hedrende seremoni Reflekterende team som hedrende seremoni Geir Lundby I denne artikkelen vil jeg presentere hvordan ideen om det reflekterende teamet har blitt plukket opp og utviklet innenfor narrativ praksis. Jeg vil

Detaljer

å gjøre andre gode Fra læreplanen:

å gjøre andre gode Fra læreplanen: 6 Sosial kompetanse å gjøre andre gode Fra læreplanen: Eleven skal kunne forklare hva sosial kompetanse vil si, og gi eksempler på hvordan en selv kan bruke sosial kompetanse i møte med mennesker som er

Detaljer

Jeg vil drømme gode drømmer

Jeg vil drømme gode drømmer Jeg vil drømme gode drømmer Barnehøring om krenkelser i skolen Innspill til djupedalutvalget fra barn og unge som har opplevd mobbing i skolen 2014 innhold Innledning... 3 Hva har barna opplevd?... 4 Ikke

Detaljer

Teatertekst i klasserommet Lærerhefte

Teatertekst i klasserommet Lærerhefte 1 Teatertekst i klasserommet Lærerhefte Utarbeidet av Rebekka Brox Liabø Hålogaland Teater september 2009 2 Innledning Vi ønsker og håper at lærerne vil forberede elevene ved å jobbe med noen av øvelsene

Detaljer

Gud er til å stole på!

Gud er til å stole på! Gud er til å stole på! Sett din lit til Gud! Dette dokumentet kan inneholde skrivefeil. Hvis du ønsker å hjelpe meg med å se igjennom og rette den, skriv meg en mail på tore@bibelundervisning.com Jeg vet

Detaljer

Er vi på nett? -Livet i konfirmantfamilien. Et samtaleopplegg med konfirmanter og deres foreldre/foresatte

Er vi på nett? -Livet i konfirmantfamilien. Et samtaleopplegg med konfirmanter og deres foreldre/foresatte Er vi på nett? -Livet i konfirmantfamilien Et samtaleopplegg med konfirmanter og deres foreldre/foresatte Copyright 2013 Stiftelsen Kirkens Familievern Formgiving: Torunn Sætrang Morvik Satt med Bookman

Detaljer

Prosjektoppgave. Parforhold. AV Ragnar G. Grøn. Familiekonstellasjons arbeid innen temaet parforhold

Prosjektoppgave. Parforhold. AV Ragnar G. Grøn. Familiekonstellasjons arbeid innen temaet parforhold Prosjektoppgave Parforhold Familiekonstellasjons arbeid innen temaet parforhold AV Ragnar G. Grøn Sertifiseringsutdannelse familiekonstellasjoner Hellinger instituttet i Norge AS 2010-2012 1 Innledning:

Detaljer

Retten til å være meg

Retten til å være meg Retten til å være meg Innledning Introduksjonspakken til Våre rettigheter, vårt ansvar kommer med disse tankene rundt temaet retten til å være meg: Hver enkelt menneske er en unik person. Mange ting, slik

Detaljer

Bartholomew VIRKELIGHETEN. Bak illusjonene

Bartholomew VIRKELIGHETEN. Bak illusjonene Bartholomew VIRKELIGHETEN Bak illusjonene Arendal, Norge, 2004 Originalens tittel: I Come As A Brother : A Remembrance of Illusions by Bartholomew. Copyright 1986 by High Mesa Press. All rights reserved.

Detaljer

POSITIV - stempling, seksualitet, hiv & aids

POSITIV - stempling, seksualitet, hiv & aids POSITIV - stempling, seksualitet, hiv & aids Elisabeth Tveito og Estrid Hessellund (red.) Verbum 2005 1 Skulle gjerne ha snakka med noen 6 FORORD 7 Til alle ungdomsledere 7 Fra hivpositive og hivnegative

Detaljer

Teatertekst i klasserommet. Henrik Ibsen. Trøndelag Teater 2009-2010 LÆRERHEFTE

Teatertekst i klasserommet. Henrik Ibsen. Trøndelag Teater 2009-2010 LÆRERHEFTE Teatertekst i klasserommet Henrik Ibsen EN FOLKEFIENDE Trøndelag Teater 2009-2010 LÆRERHEFTE Redigert av Thoralf Berg Avd. for lærer- og tolkeutdanning Høgskolen i Sør-Trøndelag (thoralf.berg@hist.no)

Detaljer

Ekteskapet sex, skilsmisse, gjengifte

Ekteskapet sex, skilsmisse, gjengifte Nr. 4-2005 20. årgang FOLK tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon Ekteskapet sex, skilsmisse, gjengifte 2 Tema: Ekteskapet Ekteskapet den viktigaste institusjonen i samfunnet Framtida

Detaljer

Minotenk 2014. Prosjektkoordinator: Ellen Reiss. Daglig leder: Linda Alzaghari. Design: Martine Bongard/void (voidoslo.

Minotenk 2014. Prosjektkoordinator: Ellen Reiss. Daglig leder: Linda Alzaghari. Design: Martine Bongard/void (voidoslo. veileder veileder Minotenk 2014 Prosjektkoordinator: Ellen Reiss Daglig leder: Linda Alzaghari Design: Martine Bongard/void (voidoslo.no) Trykk: Polinor Utgitt med støtte fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Detaljer

Spørsmål og svar. Islam. Islam i Norge URTEHAGEN

Spørsmål og svar. Islam. Islam i Norge URTEHAGEN Spørsmål og svar om Islam Islam i Norge URTEHAGEN 1 Dette heftet bygger på noen spørsmål som folk i Norge har stilt om Islam. Spørsmålene har de sendt inn til nettsiden www.koranen.no Redaktør: Trond Ali

Detaljer

for undervisningsleder

for undervisningsleder Menneskeverd & Etikk for undervisningsleder En håndbok som gir deg tips og råd til hvordan du kan få mest mulig ut av undervisningsopplegget Menneskeverd & Etikk. Innhold: 1. Rollen som undervisningsleder

Detaljer

1 Brev til oss? 1 kor 1, 1.9. 2 Stort er troens mysterium 1 Kor 2, 1-10. 3 Utgått på dato 1 kor 6, 12-20. 4 Ekteskap og singelliv 1 kor 7, 1-11

1 Brev til oss? 1 kor 1, 1.9. 2 Stort er troens mysterium 1 Kor 2, 1-10. 3 Utgått på dato 1 kor 6, 12-20. 4 Ekteskap og singelliv 1 kor 7, 1-11 1 2 I n n h o l d En rød tråd blant mange tråder Hvem var disse korinterne? 1 Brev til oss? 1 kor 1, 1.9 2 Stort er troens mysterium 1 Kor 2, 1-10 3 Utgått på dato 1 kor 6, 12-20 4 Ekteskap og singelliv

Detaljer

Erfaringsbasert kompetanse - i et sosialkonstruksjonistisk perspektiv. Egil Rian Kull: 07 VUFAM 2

Erfaringsbasert kompetanse - i et sosialkonstruksjonistisk perspektiv. Egil Rian Kull: 07 VUFAM 2 Erfaringsbasert kompetanse - i et sosialkonstruksjonistisk perspektiv. Fordypningsoppgave Familieterapi og systemisk praksis Diakonhjemmet Høgskole, Oslo Innlevert: 14. 05.09 Egil Rian Kull: 07 VUFAM 2

Detaljer

Et metodemateriale som setter fokus på normer, mangfold og seksualitet.

Et metodemateriale som setter fokus på normer, mangfold og seksualitet. Et metodemateriale som setter fokus på normer, mangfold og seksualitet. Restart Prosjektleder: Espen Aleksander Evjenth Arbeidsgruppen som har laget dette metodematerialet har bestått av: Elisabeth Wilmar

Detaljer

Prosjektleder: Arbeidsgruppen En stor takk til alle dere RFSL Ungdom BUFDIR Norsk Folkehjelp LLH, ved Lene Løvdal LLH Oslo og Akershus samfunnet

Prosjektleder: Arbeidsgruppen En stor takk til alle dere RFSL Ungdom BUFDIR Norsk Folkehjelp LLH, ved Lene Løvdal LLH Oslo og Akershus samfunnet RESTART Prosjektleder: Espen Aleksander Evjenth Arbeidsgruppen som har laget dette metodematerialet har bestått av: Elisabeth Wilmar Andrés Lekanger Anette Sand-Eriksen Sindre Andreas Nilsen Åshild Marie

Detaljer

PENGAOGLIVET. barn og unge om å være fattige i verdens rikeste land. vfb.no

PENGAOGLIVET. barn og unge om å være fattige i verdens rikeste land. vfb.no PENGAOGLIVET barn og unge om å være fattige i verdens rikeste land vfb.no INNHOLD UTGIVER: Voksne for Barn REDAKSJONSKOMITE: Karin Källsmyr, Ina Nergård og Birthe Bratvold ILLUSTRASJONSFOTO: ElgMedia LAYOUT

Detaljer

Med parkinson i familien

Med parkinson i familien Med parkinson i familien Forord Innhold Når en i familien får parkinson, opplever mange familier at noe endrer seg. Sammen må familiemedlemmene finne ut av hvilke muligheter og utfordringer den nye situasjonen

Detaljer

Forelesning om tegnspråkpoesi

Forelesning om tegnspråkpoesi Forelesning om tegnspråkpoesi Av Georg Lorentz Bjerkli Forelesningens innhold: Jeg vil gå gjennom noen punkter når det gjelder poesi, og videre gå inn i en del virkemidler i tegnspråkpoesi. Noen av dem

Detaljer